PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013"

Transkript

1 PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013

2 Påarps Socialdemokratiska Förening Påarpsbladet ges ut till 1400 hushåll tre gånger om året - maj, september och december Vår adress: Påarpsbladet c/o Annelie Björklund Lokvägen Påarp Ansvarig utgivare: Annelie Björklund Redaktionskommitté: Anders Kjellvard, Ingrid Lundin, tel Boris Åkesson, Tel Frågor kring annonsering, storlek och priser Kontakta Ingrid Lundin Folkrörelsearkivet i Helsingborg är en förening som vill samla in och vårda folkrörelsernas arkivmaterial samt göra det möjligt för allmänhet och forskare att studera materialet. Arkivet har mycket intressant material från fack - politiska - nykterhets - koloni och konsumentföreningar bestående av protokoll, skrivelser, foto, verksam-hetsberättelser, kassaböcker, facklitteratur, fanor och mycket annat. Cirka 800 personer besöker arkivet årligen för att studera och forska i arkivet Arkivet bildades 1944 och finns i en källarlokal på Övre Långvinkelsgatan 95. Arkivet är värt ett besök! Kära läsare Våren är här! Äntligen! Årets första vårtecken tycker jag är sommartiden. Bara ordet i sig är så fullt av förväntningar och värme. Snön är äntligen borta från gator och trottoarer och man kan gå utan mössa och vantar. Efter denna långa mörka vinter som vi har haft. Nu är det tid att städa garderoben och hänga in de tjocka vinterkläderna och ta fram vårkläderna! Våren är äntligen här! Dagen har blivit längre kvällarna ljusare, man hör fågelkvitter. Man kan helt plötsligt börjat se ortsborna ute och både cykla och promenera. Ja, visst är det fantastiskt när det börjar bli vår. Som ni säkert läst eller hört så har det varit parti kongress detta kan ni läsa mer om i Ola Möllers rapport. Väldigt positivt är ju att man äntligen satt Helsingborg på kartan när det gäller en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det behövs för att integrationen i Öresundregionen ska kunna fördjupas. Besluten är helt i linje med dem som i flera år drivits av Öresunds socialdemokratiska förening och det skånska partidistriktet. I Helsingborg har vi fått en efterträdare till Jan Andersson. Nu är det en kvinna som tagit över, Tonka Frodlund heter hon och kommer från Mörarps S förening. Vi önskar henne lycka till i sitt uppdrag. Vi i vår lokala förening har haft öppna möten vilket har lett till en del motioner. Vissa av dessa har mottagits positivt. Vi måste alla hjälpas åt, så ta väl om varandra. Annelie Björklund /ordförande -2-

3 Årsmötet med Påarps s-förening hölls den 19 mars ordförande Annelie Björklund vice ordförande Bo-Göran Nilsson sekreterare Christina Norén kassör/medl.ansv. Anders Kjellvard studieorganisatör Boris Åkesson vice sekreterare Ingrid Lundin ledamot Ulla-Britt Andersson suppleant Lisa Björklund suppleant Bernt Svensson Ett tjugotal medlemmar träffades i den gamla panncentralen på Lokvägen för att hålla föreningens årsmöte. Mötet öppnades av föreningens ordförande Annelie Björklund som hälsade alla välkomna. Till att leda årsmötet valdes Ola Möller, politisk sekreterare för soc. dem. i rådhuset. Samtliga avgående styrelseledamöter valdes på nytt. Efter mötet fortsatta Ola med att informera kring den kommande partikongressen där vägen framåt ska stakas ut för socialdemokraterna och i förlängningen också för Sverige. Många motioner har kommit in till partikongressen, 1914 varav 400 från Skåne. Vi skriver framtidskontrakt. Innovationsråd med näringslivet som innebär satsning på jobben. Ungdomskontrakt som innebär att ingen är arbetslös mer än 180 dagar. SSU kommer att föreslå 90 dagar. Järnvägen vill man rusta upp. Även HH-leden vill vi från Skåne ha med. Vinster i offentlig verksamhet blir till en stor diskussion. Finns tankar om att privat verksamhet skall få behålla viss vinst. Tankar finns också på kommunalt veto när det gäller privata utförare. Detta kan vara olika i våra kommuner enl förslag. Det kommer att bli långa pass. Redan första dagen är tiden utsatt till Eftersom det är Olas första kongress känner han det som något väldigt stort och hedrad att få företräda Helsingborg.. Annelie Björklund tackade Ola med en blomsterkvast för ett intressant informationsstund. Därefter serverades goda smörgåstårtor Vid arbetarkommunens årsmöte den 23 mars, Där Lisa Björklund tilldelades årets Brantingmedalj för lång och trogen tjänst i partiet. och Tonka Frodlund från Mörarps s- förening valdes till ny ordförande. Tonka har varit v.ordförande innan i arbetarekommunen och är v.ordförande i utvecklingsnämnden. Stort Grattis! -3-

4 (S) kräver avslag på förslaget att bolagisera folktandvården Den borgerliga majoriteten i Region Skånes vårdproduktionsberedning har drivit igenom en bolagisering av folktandvården. Socialdemokraterna med gruppledaren Ingrid Lennerwald i spetsen yrkade på avslag eftersom en bolagisering minskar det demokratiska inflytandet över tandvården. Det kan i sin tur innebära att det blir lättare att lägga ner folktandvårdskliniker, höja taxor och säga upp personal. Tandvården måste vara lättillgänglig i hela Skåne. Särskilt viktigt är det för att möjliggöra för barn och äldre att gå till tandläkare regelbundet. Förra året lade den borgerliga femklövern ner 10 folktandvårdskliniker på den skånska landsbygden trots massiva proteser från skåningarna, säger Ingrid Lennerwald (S). Vi befarar att en bolagisering av folktandvården kommer innebära att det blir ännu enklare att lägga ner kliniker när besluten inte måste fattas politiskt. Vi är oroade över hur en bolagiserad folktandvård ska bli lönsam. Kommer man höja taxorna eller säga upp personal? Frågan är också vad som händer med det förebyggande tandvårdsarbetet, det som inte genererar inkomster direkt men som ger vinster i form av bättre munhälsa på sikt. Vi ser många risker med att det demokratiska inflytandet över folktandvården minskar, avslutar Ingrid Lennerwald (M) väljer Sveriges lägsta landstingskatt framför att lösa sjukvårdskrisen Henrik Fritzon (S), regionråd med ansvar för sjukvården för socialdemokraterna i Region Skåne, och Ingrid Lennerwald 2:e vice ordförandevårdproduktionsberedningen, vad är det som egentligen sker i den skånska sjukvården just nu? Det är den kraftiga resursbristen som är den huvudsakliga orsaken att det råder en kris i den skånska sjukvården. Nedskärningarnas konsekvenser ser vi nu. På Skånes universitetssjukhus råder anställningsstopp, Helsingborgs sjukhus brottas med stora sparbeting och allt detta får ofta stora konsekvenser för verksamheten. När personalen inte räcker till stängs vårdplatser, vilket för med sig att patienter läggs in på fel avdelning eller i korridorer, alternativt skickas hem för tidigt, säger Henrik Fritzon (S). -4-

5 Ingrid Lennerwald, med mångårig erfarenhet av den skånska sjukvården säger sammanbitet För var dag som går blir det allt mer uppenbart att den skånska vården befinner sig i en djup kris. Därför är den otillräckliga budget som sjukhusförvaltningarna nu får helt orimliga. Mikael Sandin (M) som är ordförande i vårdproduktionsberedningen måste vara medveten om att sjukhusen aldrig kommer kunna klara sitt uppdrag med denna budget. Jag har yrkat på att vi äskar mer pengar eftersom ett rejält resurstillskott är det enda som kan vända krisen Men handlar det bara om oreda i vården eller har det lett till några allvarliga konsekvenser? Skånes universitetssjukhus har stundtals fullt kaos med extrema väntetider på sina akutmottagningar. En representant för Arbetsmiljöverket har kallat akutmottagningen i Lund för en skam för Skåne. Socialstyrelsen har kopplat samman fem dödsfall inom den skånska vården med överbeläggningar och personalbrist. Barnmorskor på SUS kvinnoklinik protesterade i höstas öppet mot att de inte kan ge skånska mammor och barn en tillräckligt bra vård. Cancerläkare har protesterat kraftigt mot nedskärningarnas konsekvenser. 32 specialistsjuksköterskor på barnintensiven i Lund, dit barn från hela landet kommer för hjärtkirurgi, har sagt upp sig i protest mot att arbetsgivaren vill försämra deras arbetstidsavtal. Listan med problem inom den skånska sjukvården kan göras lång. Bland annat med bristerna inom ambulansverksamheten samt folktandvårdsklinikerna som sålts till underpriser. Så ja, krisen har fått allvarliga konsekvenser för både sjukvården och befolkningen i Skåne. Henrik Fritzon, vad skulle Socialdemokraterna göra annorlunda om ni styrde i Region Skåne? Vi Socialdemokrater anser att i stället för nedskärningar och privatiseringar behöver den skånska sjukvården mer resurser. Mer personal samt ett stopp för omotiverade organisationsförändringar. Vi tror att de flesta skåningar kan tänka sig en höjning av regionskatten om denna går till att förbättra sjukvården. Den moderatledda majoriteten väljer att ha en av Sveriges lägsta landstingsskatter i stället för att lyfta sjukvården ur krisen. Handlar allt bara om pengar till sjukvården Ingrid Lennerwald?: Parallellt med resursbristen växer en förtroendekris. Med de ständiga nedskärningarna och omorganiseringarna har vårdpersonalen tappat förtroendet för politikerna. De borgerliga politikerna har satt i system att genomföra stora strukturförändringar utan förankring hos personalen och fackförbunden. Man beslutar om uppdrag som innehåller strukturförändringar av den skånska sjukvården, operationer ska flyttas mellan i stort sett alla skånska sjukhus och Landskrona avlövas tusentals operationer. Dessutom föreslås omfattande förändring av den skånska ögonverksamheten, käkkirurgin och ledplastikoperationer. Alla dessa förändringar förändringar beslutas helt utan att först ha förankrats bland vårdpersonal, fackförbund eller den politiska oppositionen. Inga konsekvensanalyser har presenterats. Att göra dessa strukturförändringar samtidigt som stora nedskärningar tynger vården är orimligt. Vid en socialdemokratisk valseger i 2014 års regionval stoppas inte bara nedskärningarna inom sjukvården, det blir också satsningar, med mer personal och fler vårdplatser. Forts. sid 6-5-

6 Dags att backa! Socialdemokraternas gruppledare tillika regionstyrelsens 2:e vice ordförande Rikard Larsson kräver att den borgerliga femklövern i Region Skåne omedelbart river upp beslutet om strukturförändringarna som bland annat innebär nerläggning av den planerade operationsverksamheten på Landskrona Lasarett. Förvaltningsrättens beslut innebär i praktiken att regionens verksamheter nu står utan budget och uppdrag. Att fortsätta framhärda att beslutet ska genomföras efter förvaltningsrättens prövning äventyrar både sjukvården och Region Skånes ekonomi. Därför kräver vi socialdemokrater att den styrande majoriteten omedelbart backar från det överklagade beslutet och istället skyndsamt tar fram budgetar för sjukvårdsförvaltningarna som grundar sig på nuvarande struktur, säger Rikard Larsson (S) Sjukhusen tar med sig underskott från 2012 på cirka 755 miljoner kronor samtidigt som nya stora sparbeting ligger på sjukvården. Att i det läget vara otydlig kring vad som gäller för ekonomin under innevarande budgetår är att hantera skattepengar ansvarslöst, säger Rikard Larsson (S) Texter: Jorun Koca Jakobsson och Heidi Laine Lundgren Illustration: Jan Stjernkvist, Jan Svärd -6-

7 Mellanmossevägen 102, Påarp Tel Öppettider 1 april -30 september kl (måndagar stängt) PÅVA-BYGGEN utför alla slags entreprenader inom hus, fastigheter och byggservice. Företaget renoverar, bygger om och bygger till allt efter behov och önskemål. Några byggåtgärder kan nämnas såsom om-och tillbyggnad av större och mindre byggnader, hyreshus, tak- och fasadarbeten, byte av fönster och dörrar, våtrumsrenoveringar, kakel och klinker arbeten, plåtslageri, målning och elarbeten samt montering av inredningar. -7-

8 1929 redovisade ABF sin verksamhet bl.a genom ett vykort enligt nedanstående klipp med förklarande text Staplar från vänster: Astronomi, Bokföring, Diverse ämnen, Engelska språket, Esperanto, Fackföreningskunskap, Föreningskunskap, Kommunalkunskap, Kooperationen, Matematik, Nationalekonomi, Ryska språket, Skönlitteratur, Socialism, Statskunskap, Svenska språket, Talarkonst, Tyska språket, Utvecklingslära -8- Staplar från vänster: Bagare; Diverse yrken, Arbetslösa, familjemedlemmar till cirkelledare; Elektriker Grov-och fabriksarbetare; Handelsarbetare Järnvägs- och spårvägsmän; Litografer; Metallarbetare; Poliser; Sjukvårdare Skoarbetare; Transportarbetare; Tulltjänstemän -8-

9 Manliga deltagare 78,5% Kvinnliga deltagare 21,5 % Yngste deltagare 14 år Genomsnittlig ålder 25 år Äldste deltagare 51 år ABF Helsingborg - Nära dig ABF Helsingborg har som mål att nå kommunens alla invånare. Kan du inte komma till oss så gör vi vad vi kan för att nå ut till dig. Vi kommer successivt att inleda samarbeten i kommunens ytterområden för att starta upp verksamheter. Detta är ett sätt att nå ut. Vi är också intresserade av vad du vill bidra med eller tycka till om. Tveka alltså inte att kontakta oss med idéer eller synpunkter. Mer information hittar du på vår hemsida. Frågor om begravning? Vi hyr ut lokaler i Påarp! tel /

10 Vägen till arbete går genom en bra utbildning! Vägen till en varaktig sysselsättning går oftast genom en bra utbildning. Dagens arbetslöshet ligger på 8,5% men det finns stora skillnader när det gäller utbildningsbakgrund. Det finns väldigt få yrken idag som inte efterfrågar någon högre utbildningsnivå än grundskolan. Men så har det inte alltid varit. På 60-talet såg det helt annorlunda ut. De vanligaste yrkena på den tiden var bland annat; Lant- skogs- och trädgårdsbrukare och affärsbiträde var några av de vanligaste yrkena; undersköterska, personlig assistent och försäljare fackhandel, ( På jobbet, 2013, 2). Idag ser bilden annorlunda ut än vad den gjorde på 60-talet och det ställs allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Den utvecklingen kan vi också följa när det gäller arbetslösheten i förhållande till utbildningsnivå. Bland de individer som bara har en grundskolekompetens ligger arbetslösheten på ca 23 % i landet. Detta beror till stor del på, (som även OECD rapporten över Skåne visar) att det finns många som har en utbildning på grundskolenivå men att antalet icke kvalificerade jobb sjunker och att det blir en hårdare konkurrens om de lediga jobben. Dessutom står individen inte särskilt stark på arbetsmarknaden om företaget skulle läggs ner eller flytta till andra länder. För dem som har gymnasieutbildning ser siffrorna bättre ut, ca 10 % är arbetslösa bland dem som har en färdig gymnasietutbildning. Trots, att jobben blir mer kvalificerade så hänger även skolorna med i den här utvecklingen och det finns många jobb som ligger på den här nivån. Till exempel undersköterska, som var det vanligaste jobbet Bland dem som har en högre utbildning är siffrorna av en annan karaktär. Av dessa står 5-6 % till arbetsmarknadens förfogande. Bland de 15 vanligaste yrkena i Sverige 2010 fanns flera olika yrken som efterfrågar en högre utbildning, till exempel förskol- och grundskollärare, ( På jobbet, 2013, 2). Slutsatserna vi kan dra av ovanstående är att; arbetsmarkanden efterfrågar högre kompetens idag än vad den gjorde förr i tiden. En gymnasieutbildning är mer eller mindre grunden för att erhålla en varaktig sysselsättning på arbetsmarknaden idag. Ju högre utbildning en individ har desto större är sannolikheten till att individen ska hitta ett varaktigt arbete. Arbetsmarkanden fungerar som vilken marknaden som helst, när det gäller tillgång och efterfrågan, dvs. Ju större efterfrågan på ett yrke, desto större chans att få ett arbete, förutsatt att individen har den kompetensen som efterfrågas. Och ju mindre efterfrågan på ett yrke, desto sämre chanser till att få en varaktig sysselsättning. Per-Arne Ljungmark (S) -10-

11 Ansiktszonterapi får din kropp i balans Taktil massage ger dig avslappning och välbefinnande Vattengymnastik ditt eget bidrag till ett friskare liv Välkommen till Gröna Gården Hälsa på Välluvsvägen 34! För tidsbokning eller köp av presentkort, slå en signal till Ingrid!

12 Kongress med fokus på fler jobb Kongressen blev en framgång för oss skånska socialdemokrater. Efter fem intensiva dagar med hårda, många och långa förhandlingar kan jag konstatera att Skånes delegation i allra högsta grad har påverkat inriktningen på den socialdemokratiska politiken framöver. Det gäller i såväl stora som små frågor. Skälet till framgångarna är förutom att de politiska förslagen har varit bra också det faktum att den skånska delegationen har hållit ihop och drivit en gemensam linje i samtliga frågor. Det har gett tyngd och stöd åt våra ombud och det betyder mycket även framöver för bilden av oss skånska socialdemokrater. Att stämningen i gruppen har varit på topp har också bidragit till det goda resultatet. De första och största området som kongressen tog beslut om är vårt partiprogram. Det gamla programmet var från 2001 och nu tog vi beslut om ett nytt program där vi pekar ut riktningen för den socialdemokratiska politiken. Detta kompletterades med de politiska riktlinjerna i det så kallade Framtidskontraktet. Såväl program som kontrakt präglas av jobben och skolan. Stefan Löfven fastslog redan på kongressens första dag att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i hela EU inom sex år. Det är ett oerhört ambitiöst mål och det är glädjande för mig med tanke på att vi skånska socialdemokrater har drivit liknande krav under lång tid. På jobbområdet var den så kallade 90-dagarsgarantin ytterligare ett mycket bra beslut. Beslutet innebär att ingen ung människa ska behöva gå arbetslös mer än 90 dagar. På skolans område fastslogs besluten om att införa obligatorisk gymnasieskola, att minska storleken på klasserna i grundskolan, att lagstadga om nattis och att satsa mer på förskolan genom bland annat utökad rätt till timmar för alla grupper. Det togs också beslut om att ge kommunerna rätt att säga nej till nya friskolor. Frågan om vinster i välfärden var inför kongressen den kanske hetaste frågan. Denna fråga löstes efter långa förhandlingar dels genom att kommunerna gavs rätt att säga nej till friskolor, dels genom att det skrevs in i Framtidskontraktet att vinstintresset inte ska vara styrande i välfärden. Gemensamma skattemedel ska gå till gemensamma verksamheter och inte till vinster åt riskkapitalister. Med dessa skrivningar kunde jag och övriga skåningar känna oss trygga. Det är en framgång för oss att dessa skrivningar kom till och utan vårt och LO:s hårda arbete hade det aldrig blivit några sådana skrivningar. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kongressen var oerhört intressant, spännande och givande. Jag är stolt över resultatet av den och jag är oerhört glad över att jag fick chansen att representera Helsingborg. Ola Möller, kongressombud -12-

13 ÖSF- krav tilltalade S-kongressen Den socaldemokratiska kongressen den 3-7 april, tog beslut som i stor grad berörde Öresundsregionens framtid. I sin inledande text över utlåtanden över motionerna som behandlade kommunikationsområdet, skrev partistyrelsen följande: Redan idag är kapaciteten på Öresundsbron ansträngd. När Fehrman Bältförbindelsen står klar kring 2021 kommer Köpenhamn-Malmöregionen att byggas samman med Hamburg-Bremen, en av Europas mest dynamiska regioner. Då är det viktigt att vi från svensk och dansk sida ser till att fortsätta utveckla den gränsöverskridande infrastrukturen så att även nordvästra Skåne kan dra nytta av det förstorade arbetsmarknadsområdet. Då är en andra Öresundsförbindelse, mellan Helsingborg och Helsingör, növändig. Partistyrelsen vill också upprätta en nationell strategi för Öresundsregionens utveckling där exempelvis framtida prioriteringar på infrastrukturområdet beaktas I de motioner om Öresundsregionen som inlämnats från Skåne, blev följande attsatser enhälligt antagna av kongressen. att Socialdemokraterna arbetar för en nationell strategi för Öresundsregionens utveckling. (Malmö arbetarekommun) att behovet av ytterligare förbindelser över Öresund beaktas i den kommande infrastrukturplaneringen. (Malmö arbetarekommun) att planeringen av gränsöverskridande infrastruktursatsningar som kan finansieras med brukaravgifter ska ges högsta prioritet i syfte att stimulera tillväxt, jobb och ett mer hållbart transportsystem. (Helsingborgs arbetarekommun) att en ny förbindelse över Öresund måste omfatta både gods-och persontrafik för att skapa ett stabilare samt mer tillförlitligt och hållbart transportsystem. (Helsingborgs arbetarekommun) att Sverige bör involvera övriga nordiska länder i planeringen av en ny Öresundsförbindelse i syfte att ytterligare knyta samman de nordiska ländernas transportsystem och förbättra förbindelserna till kontinenten. (Helsingborgs arbetarekommun) Kort sagt: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör behövs för att integrationen i Öresundsregionen ska kunna fördjupas. Besluten är helt i linje med dem som i flera år drivits av Öresunds socialdemokratiska förening och det skånska partidistriktet Jan Svärd Kongressombud/ ordförande i Öresunds socialdemokratiska förening -13

14 Från Kooperativa Föreningen Svea till Konsumentföreningen Solidar Konsumentkooperation bygger på att enskilda hushåll går samman i kooperativ. Den första föreningen bildas 1844 av vävarna vid en textilfabrik i engelska Rochdale och idén spreds snabbt till andra industri- och gruvarbetare runtom i England Redan på 1850-talet kom idén till Sverige. I Sverige var idén under lång tid mycket framgångsrik, bland annat genom nära samarbete med de fackliga och socialdemokratiska folkrörelserna. Bland förespråkarna för kooperationen på 1890-talet kan bl.a. nämnas socialdemokraten och chefredaktören för tidningen Arbetet Axel Danielsson, Malmö. Han var pådrivande när Kooperativa föreningen Pan bildades i Malmö år De principer som KF satte upp för sin verksamhet speglar väl de problem som man från arbetarrörelsen såg med den konventionella dagligvaruhandeln. Förbudet mot köp på kredit var härv id en av de viktigaste principerna, då kreditköpen ofta försatte fattiga i ett slags livegenskap hos den lokale handlaren när lönen enbart räckte till att betala redan förfallna krediter. Att vinsterna skulle gå tillbaka till kollektivet var även det ett bärande mål. Den 9 januari 1900 hölls i Sveasalen vid Holländaregatan ett offentligt möte för dryftande av frågan om bildandet av en kooperativ handelsförening i Helsing-borg. Ett femtiotal personer hade hörsammat kallelsen och efter att länge diskuterat frågan beslutade mötet att tillsätta en kommitté på fem personer. Vid ett nytt möte den 29 januari presenterade den tillsatta kommittén ett förslag. Full enighet kunde inte uppnås, i synnerhet frågan om vilka som skulle få handla i föreningen. Enbart medlemmar? Endast fackligt anslutna och/eller anslutna till arbetarkommunen skulle kunna erhålla medlemskap? Så blev inte fallet. Efter åtskilliga möten under vår och sommar så hölls ett möte den 13 augusti för ett definitivt beslut om bildandet av Kooperativa Föreningen Svea. I frågan om namnet var man inte helt överens, ett förslag fanns också till namnet Freja, men det blev nedröstat. Nu hade man fått 204 medlemmar. Vid sammanträdet den 28 augusti 1900 med andelstecknarna valdes en styrelse skräddaren P Levin, snickaren P Ekberg, faktorn SF Svensson och järnarbetaren N Andersson. -14-

15 För den nya styrelsen förelåg ett drygt arbete med att föra fram beslutet om en kooperativ förening till verklighet. Allt skulle ju organiserats och iordningsställas. Den första butiken öppnades på Södergatan 59. Efter några år var lokalerna för små och 1906 flyttades affären till större lokaler i det nya Folkets Hus. År 1911 inköptes sex fastigheter i kvarteret Sachsen där ett nytt hus uppfördes och stod klart 1913 och kom att innehålla bl.a. butik, centrallager, kafferosteri och charkuteri. Detta hus revs 1981 Den kooperativa rörelsen i Helsingborg växte snabbt under 1900-talets första årtionden och egna butiker öppnades på olika håll i staden och i stadens närmaste omgivningar. En första filial öppnades den 16 oktober 1901 i Stattena och den 3 oktober 1902 invigdes nästa på Öresundsgatan 22 År 1938 uppförde Kooperativa föreningen på den mitt emot belägna tomten d.v.s. Södergatan 76 norr om Furutorpsgatan en stor fastighet med varuhus i bottenplanet och restaurang på andra våningen. Två år tidigare hade en egen charkuterifabrik uppförts i kvarteret Sachsens nordvästra del. Kooperativa föreningen förvärvade och restaurerade Henckelska gårdens hus mot Norra Storgatan/Springpostgränden och hade där en filial (Springposten) mellan 1921 och Hörnfastigheten i det nordvästra hörnet Södergatan/ Gasverksgatan köptes av föreningen 1923 och blev filialen Svea Bollbro. Längre fram i tiden, 1967, byggdes på motsatta hörnet Domusvaruhuset i kvarteret som omges av Södergatan/Mäster Palms plats/carl Krooks gata och Holländargatan. Sveabutiker fanns vidare på bl.a. Sofiebergsvägen 24, Planteringsvägen 87, Åbogatan 18, Rektorsgatan 11, Kopparmöllegatan 19 A, Direktörsgatan/ Furutorpsgatan, Tranemansgatan 48 samt i Hasslarp, Mörarp och Ödåkra. Nämnas bör även att Kooperativa föreningen 1948 öppnade stadens första självbetjäningsbutik på Norra Stenbocksgatan 15. SG Den 8 december 1949 öppnar föreningen Helsingborgs första snabbköpsaffär på Norra Stenbocksgatan 15. Kunderna syntes omedelbart finna sig väl tillrätta med det nya systemet och omdömena om detsamma ha uteslutande gått i positiv riktning Den 1 januari 1966 bildar Svea tillsammans med fyra andra kooperativa föreningar i Skåne den nya storföreningen Konsumentföreningen Solidar. Idag är Solidar en av Sveriges största konsumentföreningar, med ca medlemmar. Det geografiska området består av halva Skåne och södra Halland. -15-

16 Nu är vi i startgropen för att möta våren Efter månader av förberedelser är vi redo för att åka på läger. Efter alla avdelningsläger är målet nu vårlägret. Vårlägret (f.d. Pingstlägret) är lägret alla scouter i Kulla Scoutdistrikt längtar till. Här träffas alla Kullascouter i fyra dagar för att umgås, tävla mot varandra, utbyta erfarenheter och ha allmänt trevligt tillsammans. Lägret är på Sonnarp vid Åsljunga. Detta område ägs av alla scouter i Kulla scoutdistrikt. Lägertiden är den 9-12 Maj och har ni tid över så är det besöksdag på lördagen, det är värt ett besök! I år deltog kåren i I Love Helsingborg. Helsingborg Stads stora städning av alla allmänna områden i kommunen. Och visst behövs det städas i Påarp efter att snön nu äntligen töat bort. Kåren har firat Sankt Georg den 23/4 med utdelning av årsmärken och andra utmärkelser. Årets scout blev Emilia Starck för hennes härliga go och hennes stöd till de andra tjejerna på avdelningen. Kåren deltager också på Valborgsmässobålet tillsammans med Helsingborg Östra, Hembygdsföreningen och Kropps församling. Sommaren stora event är det stora sommarlägret Sjöröd runt den 27/7-3/8. Vi kommer att åka ett 30 tal från scoutkåren. Spårarscouterna är med de 4 första dagarna med Upptäckarscouterna och Äventyrsscouterna stannar där hela tiden. Förläggning kommer att ske i tält och förhoppningsvis i strålande solsken. Kårstyrelsen har under året jobbat hårt med ekonomin och kan konstatera att man har lyckats väl i sin strävan att klara av lånet utan att ta för mycket av besparingarna. Målet är att fortsätta renoveringen utan att ta resurser från verksamheten. Till sist vill jag tacka alla ledare och funktionärer för ert ideella arbete! Per-Olof Norén Vi har allt för en lyckad grillsommar Grillar och grillkol Gott kött Många sorters korvar Marinader och såser Vi har även blommor När du blir grillsugen - har vi öppet Vi önskar alla våra kunder en fin vår och solig sommar Anders och Stefan med personal -16-

17 Ateljé Katrica Vi har fått massor av vår och sommarkläder till både Dam, Herr och Barn och för att hälsa våren välkommen så får ni nu 100kr rabatt (vid köp över 500kr) vid uppvisande av nedan kupong Välkommen på 1-års kalas! Nu har snart vårt första år gått och detta vill vi fira med alla våra kunder, nya som gamla. Då kommer vi bjuda på korv med bröd och massor med överraskningar. Missa inte denna trevliga dag! Förutom kläderna vi säljer i butiken utför vi även all sorts sömnad från byte av dragkedjor - Brudklänningar Öppettider: Mån Tor-Fre Lör-Sön kr rabatt Vid uppvisande av denna kupong erhålles 100kr rabatt (vid köp till ett värde av minst 500kr) Gäller tom

18 Hej alla Påarpsbor och andra läsare av detta eminenta blad. Hur går det med planerna på ett trygghetsboende i Påarp, undrar jag lite nyfiket, nu när skall till att skriva i ert blad. Alla förutsättningar verkar nu vara på plats. Det lär ju nu finnas mark som bara väntar på en detaljplan och en byggherre! Om jag förstått rätt så finns det en byggherre också! Och kommunen i form av Vård och omsorgsnämnden bara väntar på fler trygghetsboenden som vi gärna vill subventionera. Och sist men inte minst ni påarpsbor som drivit denna fråga i så många år ni bara väntar på att få bli hyresgäster i ett nytt trygghetsboende. Så därför undrar jag, är det på gång nu då? Om inte så är det något allvarligt fel i systemet. Låt mig få veta hur det går. Jag är alldeles övertygad om att trygghetsboende kommer att vara de kvalitativa boenden för äldre människor som behövs i framtiden och dom kommer nog till en del att ersätta gamla tiders ålderdomshem dit man flyttade utan annat skäl än att man började bli gammal. Det kommer att behövas ett alternativ till våra vårdboenden som alltmer får prägel av att vara sjukhem. Denna process, att göra trygghetsboende till ett positivt alternativ till vårdboenden, skulle förmodligen gå snabbare om vi hade trygghetsboenden med lägre hyror eller om vi kunde subventioner hyrorna så som vi gör på våra vårdboende. Inte möjligt idag men nog väl värt att undersöka i framtiden. Nyligen läste jag att alltfler kvinnor som fyller 65 år och går i pension bara får garantipension, dvs kr. Är detta klokt år Vi är många som sett framemot att vi snart avvecklat begreppet fattigpensionär. Och då, i andra ändan som nyblivna pensionärer så ökar denna grupp. Denna grupp kan aldrig på egen hand efterfråga nybyggda trygghetsbostäder så därför måste det fram ett alternativ. Eller ett sätt att subventionera eller omfördela hyrorna. Nu står den socialdemokratiska kongressen snart för dörren och vi är många socialdemokrater som ser fram emot vissa beslut, som exempelvis att begränsa eller förbjuda vinster i välfärden. Visst måste vi alla vara överens om att alla skattekronor, som helsingborgarna betalat in av sina surt förvärvade slantar, skall gå till verksamheten och falla ut som vinst till ägare av riskkapitalbolag. När detta är sagt vill jag ändå poängtera att privata aktörer behövs inom den offentliga sektorn och när den finns på rätt sätt så blir det en sporre för den offentliga verksamheten och vice versa. Vi har en hel del att lära oss av varandra. Att bejaka privata aktörer inom den offentliga verksamheten betyder inte att vi skall lämna fritt spelrum åt marknadskrafterna. Vi måste naturligtvis ha möjlighet att styra resurserna så att de landar där de gör mest nytta. Ingela Andersson, socialdemokrat i Rådhuset. -18-

19 Boktips från biblioteket, personalen på Påarps bibliotek tipsar om några nylästa godbitar En nypa salt Maria Goodin Meg växer upp i en underbar fantasivärld som hennes ensamstående mamma skapar runt henne. Men när hon blir äldre förstår hon att det inte är sant att man kan fånga älvor i mjölkflaskor eller odla spagetti i blomlådorna. När hon flyttar hem till stugan i Cambridge för att ta hand om sin svårt sjuka mamma avslöjas en hel del mörka hemligheter som dolt sig under fantasierna. Megs ordnade liv rämnar alltmer och trädgårdsmästaren Ewan - som är raka motsatsen till hennes fästman, forskaren Mark gör inte hennes liv mindre komplicerat. Underhållande, roligt och sorgligt. Feelgood med en nypa salt! Vilseledd Linwood Barclay Barclay skriver spännande rysare; riktiga bladvändare! Denna deckare börjar en varm sommardag när David Harwood är glad över att ha en ledig lördag framför sig tillsammans med sin fru och sin lille son. Men det som börjar som en trevlig familjedag i nöjesparken förvandlas till en mardröm när Davis fru Jan försvinner spårlöst. Varför syns hon inte på parkens övervakningskameror? De få spår som finns pekar mot att det är David själv som mördat Jan och han måste försöka rentvå sig själv samtidigt som han är fruktansvärt orolig för vad som hänt hans fru. Livet efter dig Jojo Moyes Lou Clark bor fortfarande hemma och behöver ett jobb för att hjälpa till att försörja sin familj. Mot alla odds får hon arbete som assistent till en svårt sjuk och förlamad ung man. Will Traynor var en gång en atletisk och framgångsrik aktiemäklare tills en motorcykelolycka tog ifrån honom alltsammans. Nu är han ett glädjelöst och vresigt vårdpaket och har planer på att göra slut på alltihop. Lou bestämmer sig i sin tur för att få Will att ändra sig. Ingen av dem vet att de kommer att förändra varandra för alltid. Detta är en bok som berör, får dig att skratta och gråta. Dålig Karma David Safier Just när den framgångsrika programledaren Kim Langes karriär når sin höjdpunkt får hon ett tvättställ från en rysk rymdstation i huvudet. När hon så småningom vaknar upp blir hon ganska förvånad över att plötsligt fått sex ben, känselspröt och en stor rumpa. Återfödd som myra försöker hon få kontakt med sin familj igen, som hon inser att hon försummat, men myrlivet blir kort och snart återföds hon som myra igen. Nu inser hon att det gäller att skaffa sig lite god karma för att stiga i graderna, åtminstone bli ett mer högtstående djur. Och kanske till slut återfödas som människa? En dråplig och humoristisk historia. De dödas samtal Reginald Hill Kriminalroman med Andrew Dalziel och Peter Pascoe, färgstarka poliser i engelska Mid-Yorkshire. När två till synes alldagliga olyckor inträffar är det ingen som tycker att det är något särskilt. Men när manuskript som skickats in till en novelltävling före morden - ger en ingående beskrivning av dödsfallen, kommer allting i ett annat ljus. De två omaka poliserna får ingen lätt uppgift. De inser att det handlar om en seriemördare, en mördare som älskar ordlekar och gåtor, och de måste ta hjälp av bibliotekarier, författare och psykologer. -19-

20 HELSINGBORG ÖSTRA IF Andra året! Året som gått har präglats av hårt arbete hos många människor med målsättningen att ge den nya föreningen en så bra start som möjligt. Våra ambitioner och målsättningar har varit höga och det har ställts stora krav på vår förmåga att genomföra detta enligt de visioner vi har för föreningen. Framför oss finns nu många nya utmaningar och vår ambition är att fortsätta satsa på en långsiktig och hållbar utveckling av föreningen. Vi skall ännu tydligare visa att vi är en förening där begreppet kvalité genomsyrar allt vårt arbete. Våra ledare skall ha den absolut bästa utbildningen, våra spelare skall erbjudas bästa möjliga förutsättningar för träning och vår arbetande personal skall ha bra hjälpmedel för att kunna genomföra sina uppdrag på bästa sätt. Vi vill också att 2013 blir ett år då vi satsar på våra medlemmar. Genom en mer frekvent och tydligare kommunikation, bättre inblick i föreningen, trevliga sammankomster (med och utan ungdomar) samt nya lockande aktiviteter, hoppas vi att intresset och engagemanget för vårt arbete och vår förening skall öka. Vi har en stor bredd på våra aktiviteter, men man kan alltid bli bättre och försöka hitta nya vägar till ökad kännedom och intresse för vår förening. Det vi med framgång jobbar med idag är tex. vår loppis på Ekeberga Gård. Varannan söndag från vår till höst försöker vi ha öppet och ambitionen är att ständigt förnya vårt utbud av loppisprylar. Förening har inlett ett samarbete med Returpack för återvinning av burkar och flaskor, även utländska. Genom att bidra till insamlingen stödjer man våra ungdomars möjligheter till en aktiv och betydelsefull idrottsverksamhet. Vi arrangerar också med framgång olika aktiviteter och turneringar för våra ungdomar. För andra året arrangeras Östra-cupen utomhus för pojkar födda -05 och lag är anmälda och det brukar bli en folkfest med mycket fotboll och glädje. Boka in 9 maj på Medevi. Vår populära Knatteboll startar med inskrivning den 20 april. Här gäller lek med boll för våra allra minsta barn, ivrigt påhejade av entusiastiska föräldrar. Både flickor och pojkar födda -06, -07, -08 och -09 är välkomna. Information om alla våra aktiviteter finns på vår hemsida, Under vintern har vi renoverat vår anläggning Bållevi. Vi har fått helt nya omklädningsrum och uppfräschad klubblokal samt en allmän städning i och kring anläggningen. Till våren skall även byggnaderna få vår gröna färg. Ett stort steg mot ett tydligare Helsingborg Östra IF. När det gäller den idrottsliga satsningen så har vi stora förväntningar på vårt A- lag. Efter att vi ramlade ner i div.5 förra säsongen, så har vi nu försökt att bygga upp ett nytt lag där vi satsar på egna unga talanger och nya spelare som vi hoppas skall passa in i vårt lagbygge. Ambitionen är att vi på sikt skall ha en spelartrupp som på något sätt har en koppling till Påarp eller Bårslöv, för att på det sättet skapa en bättre föreningskänsla. Det skall vara en självklarhet och målsättning för våra ungdomar att vilja spela i vårt representationslag. Min framtidsvision, är en livaktig förening med en gemensam anläggning där vi alla kan utöva vår idrott och fritidssysselsättning på bästa sätt. -20-

21 En förening som även innefattar andra idrotter, aktiviteter för våra pensionärer, små barn, föräldrar och andra intresseorganisationer. En samlings-punkt för människor som bor och lever här i våra samhällen. Vi skall alltid vara framtidens förening en förening där alla får vara med! Vårt arbete är för våra barn och ungdomar! Helsingborg Östra IF Åke Alkelid Efter de öppna mötena under 2012 formulerade Påarps s-förening flera motioner till Hbg:s Arbetarekommun årsmöte. Arbetarkommunen besvarade motionerna, citat: Alldeles nyligen har ett möte mellan fastighetsbolaget Teglet och ordföranden för vård och omsorgsnämnden ägt rum för att öka trycket på mark och exploateringsenheten så att detta bolag som vill bygga trygghetsbostäder får en markanvisning innan de stora byggherrarna. Initiativet till detta möte kom från Ulla-Britt Andersson i Påarp. Fler konstgräsplaner behövs i Helsingborg och då inte bara i det som betraktas som Helsingborgs tätort utan också i det som benämns som de gamla kranskommunerna. Påarp är en sådan ort med en aktiv idrottsförening. Vi delar motionärens synpunkter och föreslår därför att frågan om en konstgräsplan skickas till den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige och i idrotts- och fritidsnämnden samt att frågan också beaktas i det kommande arbetet med ett kommunalpolitiskt handlingsprogram. -21-

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år

1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Nr.2 årg. 35 sept 2010 1930 - Påarps Socialdemokratiska Förening - 2010 80 år Arbetarerörelsen hade vid den här tidpunkten varit på frammarsch i ett halvt sekel, men då främst i de större tätorterna. Landsbygdsorternas

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Missa inte tåget 1 maj!

Missa inte tåget 1 maj! 3 april 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Missa inte tåget 1 maj! OPINION Demonstrera 1 maj - både för och emot! T iotusentals kvinnor inom vård och omsorg kan inte

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5

Allas lika värde. ledstjärna för HBT Öresunds S-förening. »Nya förskolor kräver kreativa lösningar» Carina Svensson, sidan 5 ess Hjärter Tidning för socialdemokraterna I Malmö Nr 5 18 oktober 2013 Palmedagen: Bekämpa klyftorna S-budget: Fler i arbete Vad gör du nu för tiden?»det ska finnas möjligheter att skaffa sig en bättre

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År ÖRNSKÖLDSVIKS ARBETAREKOMMUN Box 307 891 27 Örnsköldsvik Besöksadress Nygatan 5 Tel: 0660 88 770 E-post: socialdemokraterna@ornskolddsvik.com Hemsida: www.ornskoldsvik.sap.se Socialdemokraternas Medlemstidning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett

A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett 2 Mars 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst A r b e t s p l a t s o m b u d e t som rockar fett Sid 22-23 Facket blev en s j ä l v k l a r h e t Sid 5 OPINION P Jaga

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

En trygg och hållbar ekonomi

En trygg och hållbar ekonomi En trygg och hållbar ekonomi Motionerna nummer 923 1 004 Motioner i huvudsak om Med ansvar och förnuft (923-939) Rättvisa skatter (940-974) Bruka utan att förbruka (975-1 004) Socialdemokratiska partistyrelsen

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Föreningsdagen. Trafik. Kultur Sidan 19. Ekonomi LB 07. Damlaget P -94. SuperEttan. Sidan 10 11. Sidan 4 5. Sidan 7. Sidan 22 23. Sidan 29.

Föreningsdagen. Trafik. Kultur Sidan 19. Ekonomi LB 07. Damlaget P -94. SuperEttan. Sidan 10 11. Sidan 4 5. Sidan 7. Sidan 22 23. Sidan 29. En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflo IF och Bunkeflostrands Villaförening. Nr 2 December 2007 Trafik Sidan 4 5 Ekonomi Sidan 7 Föreningsdagen Sidan 10 11 Kultur Sidan 19 SuperEttan LB 07 P -94

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

/påse. www.axums.se. ITALIENSKA FATET ALLTID LIKA POPULÄRT! Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

/påse. www.axums.se. ITALIENSKA FATET ALLTID LIKA POPULÄRT! Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m. Lödöse 0520-66 00 10 Potatis 3kg Gäller t o m 8/4-12 /påse Nr 13 vecka 14 2012 År 17 100% täckning Telefon: 0303-74 89 90 Älvängen Oro i Bohus Centrum Företagare kräver hjälp att få kunderna tillbaka Leif

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer