PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013"

Transkript

1 PÅARPS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Nr.1 årg. 38 maj 2013

2 Påarps Socialdemokratiska Förening Påarpsbladet ges ut till 1400 hushåll tre gånger om året - maj, september och december Vår adress: Påarpsbladet c/o Annelie Björklund Lokvägen Påarp Ansvarig utgivare: Annelie Björklund Redaktionskommitté: Anders Kjellvard, Ingrid Lundin, tel Boris Åkesson, Tel Frågor kring annonsering, storlek och priser Kontakta Ingrid Lundin Folkrörelsearkivet i Helsingborg är en förening som vill samla in och vårda folkrörelsernas arkivmaterial samt göra det möjligt för allmänhet och forskare att studera materialet. Arkivet har mycket intressant material från fack - politiska - nykterhets - koloni och konsumentföreningar bestående av protokoll, skrivelser, foto, verksam-hetsberättelser, kassaböcker, facklitteratur, fanor och mycket annat. Cirka 800 personer besöker arkivet årligen för att studera och forska i arkivet Arkivet bildades 1944 och finns i en källarlokal på Övre Långvinkelsgatan 95. Arkivet är värt ett besök! Kära läsare Våren är här! Äntligen! Årets första vårtecken tycker jag är sommartiden. Bara ordet i sig är så fullt av förväntningar och värme. Snön är äntligen borta från gator och trottoarer och man kan gå utan mössa och vantar. Efter denna långa mörka vinter som vi har haft. Nu är det tid att städa garderoben och hänga in de tjocka vinterkläderna och ta fram vårkläderna! Våren är äntligen här! Dagen har blivit längre kvällarna ljusare, man hör fågelkvitter. Man kan helt plötsligt börjat se ortsborna ute och både cykla och promenera. Ja, visst är det fantastiskt när det börjar bli vår. Som ni säkert läst eller hört så har det varit parti kongress detta kan ni läsa mer om i Ola Möllers rapport. Väldigt positivt är ju att man äntligen satt Helsingborg på kartan när det gäller en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det behövs för att integrationen i Öresundregionen ska kunna fördjupas. Besluten är helt i linje med dem som i flera år drivits av Öresunds socialdemokratiska förening och det skånska partidistriktet. I Helsingborg har vi fått en efterträdare till Jan Andersson. Nu är det en kvinna som tagit över, Tonka Frodlund heter hon och kommer från Mörarps S förening. Vi önskar henne lycka till i sitt uppdrag. Vi i vår lokala förening har haft öppna möten vilket har lett till en del motioner. Vissa av dessa har mottagits positivt. Vi måste alla hjälpas åt, så ta väl om varandra. Annelie Björklund /ordförande -2-

3 Årsmötet med Påarps s-förening hölls den 19 mars ordförande Annelie Björklund vice ordförande Bo-Göran Nilsson sekreterare Christina Norén kassör/medl.ansv. Anders Kjellvard studieorganisatör Boris Åkesson vice sekreterare Ingrid Lundin ledamot Ulla-Britt Andersson suppleant Lisa Björklund suppleant Bernt Svensson Ett tjugotal medlemmar träffades i den gamla panncentralen på Lokvägen för att hålla föreningens årsmöte. Mötet öppnades av föreningens ordförande Annelie Björklund som hälsade alla välkomna. Till att leda årsmötet valdes Ola Möller, politisk sekreterare för soc. dem. i rådhuset. Samtliga avgående styrelseledamöter valdes på nytt. Efter mötet fortsatta Ola med att informera kring den kommande partikongressen där vägen framåt ska stakas ut för socialdemokraterna och i förlängningen också för Sverige. Många motioner har kommit in till partikongressen, 1914 varav 400 från Skåne. Vi skriver framtidskontrakt. Innovationsråd med näringslivet som innebär satsning på jobben. Ungdomskontrakt som innebär att ingen är arbetslös mer än 180 dagar. SSU kommer att föreslå 90 dagar. Järnvägen vill man rusta upp. Även HH-leden vill vi från Skåne ha med. Vinster i offentlig verksamhet blir till en stor diskussion. Finns tankar om att privat verksamhet skall få behålla viss vinst. Tankar finns också på kommunalt veto när det gäller privata utförare. Detta kan vara olika i våra kommuner enl förslag. Det kommer att bli långa pass. Redan första dagen är tiden utsatt till Eftersom det är Olas första kongress känner han det som något väldigt stort och hedrad att få företräda Helsingborg.. Annelie Björklund tackade Ola med en blomsterkvast för ett intressant informationsstund. Därefter serverades goda smörgåstårtor Vid arbetarkommunens årsmöte den 23 mars, Där Lisa Björklund tilldelades årets Brantingmedalj för lång och trogen tjänst i partiet. och Tonka Frodlund från Mörarps s- förening valdes till ny ordförande. Tonka har varit v.ordförande innan i arbetarekommunen och är v.ordförande i utvecklingsnämnden. Stort Grattis! -3-

4 (S) kräver avslag på förslaget att bolagisera folktandvården Den borgerliga majoriteten i Region Skånes vårdproduktionsberedning har drivit igenom en bolagisering av folktandvården. Socialdemokraterna med gruppledaren Ingrid Lennerwald i spetsen yrkade på avslag eftersom en bolagisering minskar det demokratiska inflytandet över tandvården. Det kan i sin tur innebära att det blir lättare att lägga ner folktandvårdskliniker, höja taxor och säga upp personal. Tandvården måste vara lättillgänglig i hela Skåne. Särskilt viktigt är det för att möjliggöra för barn och äldre att gå till tandläkare regelbundet. Förra året lade den borgerliga femklövern ner 10 folktandvårdskliniker på den skånska landsbygden trots massiva proteser från skåningarna, säger Ingrid Lennerwald (S). Vi befarar att en bolagisering av folktandvården kommer innebära att det blir ännu enklare att lägga ner kliniker när besluten inte måste fattas politiskt. Vi är oroade över hur en bolagiserad folktandvård ska bli lönsam. Kommer man höja taxorna eller säga upp personal? Frågan är också vad som händer med det förebyggande tandvårdsarbetet, det som inte genererar inkomster direkt men som ger vinster i form av bättre munhälsa på sikt. Vi ser många risker med att det demokratiska inflytandet över folktandvården minskar, avslutar Ingrid Lennerwald (M) väljer Sveriges lägsta landstingskatt framför att lösa sjukvårdskrisen Henrik Fritzon (S), regionråd med ansvar för sjukvården för socialdemokraterna i Region Skåne, och Ingrid Lennerwald 2:e vice ordförandevårdproduktionsberedningen, vad är det som egentligen sker i den skånska sjukvården just nu? Det är den kraftiga resursbristen som är den huvudsakliga orsaken att det råder en kris i den skånska sjukvården. Nedskärningarnas konsekvenser ser vi nu. På Skånes universitetssjukhus råder anställningsstopp, Helsingborgs sjukhus brottas med stora sparbeting och allt detta får ofta stora konsekvenser för verksamheten. När personalen inte räcker till stängs vårdplatser, vilket för med sig att patienter läggs in på fel avdelning eller i korridorer, alternativt skickas hem för tidigt, säger Henrik Fritzon (S). -4-

5 Ingrid Lennerwald, med mångårig erfarenhet av den skånska sjukvården säger sammanbitet För var dag som går blir det allt mer uppenbart att den skånska vården befinner sig i en djup kris. Därför är den otillräckliga budget som sjukhusförvaltningarna nu får helt orimliga. Mikael Sandin (M) som är ordförande i vårdproduktionsberedningen måste vara medveten om att sjukhusen aldrig kommer kunna klara sitt uppdrag med denna budget. Jag har yrkat på att vi äskar mer pengar eftersom ett rejält resurstillskott är det enda som kan vända krisen Men handlar det bara om oreda i vården eller har det lett till några allvarliga konsekvenser? Skånes universitetssjukhus har stundtals fullt kaos med extrema väntetider på sina akutmottagningar. En representant för Arbetsmiljöverket har kallat akutmottagningen i Lund för en skam för Skåne. Socialstyrelsen har kopplat samman fem dödsfall inom den skånska vården med överbeläggningar och personalbrist. Barnmorskor på SUS kvinnoklinik protesterade i höstas öppet mot att de inte kan ge skånska mammor och barn en tillräckligt bra vård. Cancerläkare har protesterat kraftigt mot nedskärningarnas konsekvenser. 32 specialistsjuksköterskor på barnintensiven i Lund, dit barn från hela landet kommer för hjärtkirurgi, har sagt upp sig i protest mot att arbetsgivaren vill försämra deras arbetstidsavtal. Listan med problem inom den skånska sjukvården kan göras lång. Bland annat med bristerna inom ambulansverksamheten samt folktandvårdsklinikerna som sålts till underpriser. Så ja, krisen har fått allvarliga konsekvenser för både sjukvården och befolkningen i Skåne. Henrik Fritzon, vad skulle Socialdemokraterna göra annorlunda om ni styrde i Region Skåne? Vi Socialdemokrater anser att i stället för nedskärningar och privatiseringar behöver den skånska sjukvården mer resurser. Mer personal samt ett stopp för omotiverade organisationsförändringar. Vi tror att de flesta skåningar kan tänka sig en höjning av regionskatten om denna går till att förbättra sjukvården. Den moderatledda majoriteten väljer att ha en av Sveriges lägsta landstingsskatter i stället för att lyfta sjukvården ur krisen. Handlar allt bara om pengar till sjukvården Ingrid Lennerwald?: Parallellt med resursbristen växer en förtroendekris. Med de ständiga nedskärningarna och omorganiseringarna har vårdpersonalen tappat förtroendet för politikerna. De borgerliga politikerna har satt i system att genomföra stora strukturförändringar utan förankring hos personalen och fackförbunden. Man beslutar om uppdrag som innehåller strukturförändringar av den skånska sjukvården, operationer ska flyttas mellan i stort sett alla skånska sjukhus och Landskrona avlövas tusentals operationer. Dessutom föreslås omfattande förändring av den skånska ögonverksamheten, käkkirurgin och ledplastikoperationer. Alla dessa förändringar förändringar beslutas helt utan att först ha förankrats bland vårdpersonal, fackförbund eller den politiska oppositionen. Inga konsekvensanalyser har presenterats. Att göra dessa strukturförändringar samtidigt som stora nedskärningar tynger vården är orimligt. Vid en socialdemokratisk valseger i 2014 års regionval stoppas inte bara nedskärningarna inom sjukvården, det blir också satsningar, med mer personal och fler vårdplatser. Forts. sid 6-5-

6 Dags att backa! Socialdemokraternas gruppledare tillika regionstyrelsens 2:e vice ordförande Rikard Larsson kräver att den borgerliga femklövern i Region Skåne omedelbart river upp beslutet om strukturförändringarna som bland annat innebär nerläggning av den planerade operationsverksamheten på Landskrona Lasarett. Förvaltningsrättens beslut innebär i praktiken att regionens verksamheter nu står utan budget och uppdrag. Att fortsätta framhärda att beslutet ska genomföras efter förvaltningsrättens prövning äventyrar både sjukvården och Region Skånes ekonomi. Därför kräver vi socialdemokrater att den styrande majoriteten omedelbart backar från det överklagade beslutet och istället skyndsamt tar fram budgetar för sjukvårdsförvaltningarna som grundar sig på nuvarande struktur, säger Rikard Larsson (S) Sjukhusen tar med sig underskott från 2012 på cirka 755 miljoner kronor samtidigt som nya stora sparbeting ligger på sjukvården. Att i det läget vara otydlig kring vad som gäller för ekonomin under innevarande budgetår är att hantera skattepengar ansvarslöst, säger Rikard Larsson (S) Texter: Jorun Koca Jakobsson och Heidi Laine Lundgren Illustration: Jan Stjernkvist, Jan Svärd -6-

7 Mellanmossevägen 102, Påarp Tel Öppettider 1 april -30 september kl (måndagar stängt) PÅVA-BYGGEN utför alla slags entreprenader inom hus, fastigheter och byggservice. Företaget renoverar, bygger om och bygger till allt efter behov och önskemål. Några byggåtgärder kan nämnas såsom om-och tillbyggnad av större och mindre byggnader, hyreshus, tak- och fasadarbeten, byte av fönster och dörrar, våtrumsrenoveringar, kakel och klinker arbeten, plåtslageri, målning och elarbeten samt montering av inredningar. -7-

8 1929 redovisade ABF sin verksamhet bl.a genom ett vykort enligt nedanstående klipp med förklarande text Staplar från vänster: Astronomi, Bokföring, Diverse ämnen, Engelska språket, Esperanto, Fackföreningskunskap, Föreningskunskap, Kommunalkunskap, Kooperationen, Matematik, Nationalekonomi, Ryska språket, Skönlitteratur, Socialism, Statskunskap, Svenska språket, Talarkonst, Tyska språket, Utvecklingslära -8- Staplar från vänster: Bagare; Diverse yrken, Arbetslösa, familjemedlemmar till cirkelledare; Elektriker Grov-och fabriksarbetare; Handelsarbetare Järnvägs- och spårvägsmän; Litografer; Metallarbetare; Poliser; Sjukvårdare Skoarbetare; Transportarbetare; Tulltjänstemän -8-

9 Manliga deltagare 78,5% Kvinnliga deltagare 21,5 % Yngste deltagare 14 år Genomsnittlig ålder 25 år Äldste deltagare 51 år ABF Helsingborg - Nära dig ABF Helsingborg har som mål att nå kommunens alla invånare. Kan du inte komma till oss så gör vi vad vi kan för att nå ut till dig. Vi kommer successivt att inleda samarbeten i kommunens ytterområden för att starta upp verksamheter. Detta är ett sätt att nå ut. Vi är också intresserade av vad du vill bidra med eller tycka till om. Tveka alltså inte att kontakta oss med idéer eller synpunkter. Mer information hittar du på vår hemsida. Frågor om begravning? Vi hyr ut lokaler i Påarp! tel /

10 Vägen till arbete går genom en bra utbildning! Vägen till en varaktig sysselsättning går oftast genom en bra utbildning. Dagens arbetslöshet ligger på 8,5% men det finns stora skillnader när det gäller utbildningsbakgrund. Det finns väldigt få yrken idag som inte efterfrågar någon högre utbildningsnivå än grundskolan. Men så har det inte alltid varit. På 60-talet såg det helt annorlunda ut. De vanligaste yrkena på den tiden var bland annat; Lant- skogs- och trädgårdsbrukare och affärsbiträde var några av de vanligaste yrkena; undersköterska, personlig assistent och försäljare fackhandel, ( På jobbet, 2013, 2). Idag ser bilden annorlunda ut än vad den gjorde på 60-talet och det ställs allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Den utvecklingen kan vi också följa när det gäller arbetslösheten i förhållande till utbildningsnivå. Bland de individer som bara har en grundskolekompetens ligger arbetslösheten på ca 23 % i landet. Detta beror till stor del på, (som även OECD rapporten över Skåne visar) att det finns många som har en utbildning på grundskolenivå men att antalet icke kvalificerade jobb sjunker och att det blir en hårdare konkurrens om de lediga jobben. Dessutom står individen inte särskilt stark på arbetsmarknaden om företaget skulle läggs ner eller flytta till andra länder. För dem som har gymnasieutbildning ser siffrorna bättre ut, ca 10 % är arbetslösa bland dem som har en färdig gymnasietutbildning. Trots, att jobben blir mer kvalificerade så hänger även skolorna med i den här utvecklingen och det finns många jobb som ligger på den här nivån. Till exempel undersköterska, som var det vanligaste jobbet Bland dem som har en högre utbildning är siffrorna av en annan karaktär. Av dessa står 5-6 % till arbetsmarknadens förfogande. Bland de 15 vanligaste yrkena i Sverige 2010 fanns flera olika yrken som efterfrågar en högre utbildning, till exempel förskol- och grundskollärare, ( På jobbet, 2013, 2). Slutsatserna vi kan dra av ovanstående är att; arbetsmarkanden efterfrågar högre kompetens idag än vad den gjorde förr i tiden. En gymnasieutbildning är mer eller mindre grunden för att erhålla en varaktig sysselsättning på arbetsmarknaden idag. Ju högre utbildning en individ har desto större är sannolikheten till att individen ska hitta ett varaktigt arbete. Arbetsmarkanden fungerar som vilken marknaden som helst, när det gäller tillgång och efterfrågan, dvs. Ju större efterfrågan på ett yrke, desto större chans att få ett arbete, förutsatt att individen har den kompetensen som efterfrågas. Och ju mindre efterfrågan på ett yrke, desto sämre chanser till att få en varaktig sysselsättning. Per-Arne Ljungmark (S) -10-

11 Ansiktszonterapi får din kropp i balans Taktil massage ger dig avslappning och välbefinnande Vattengymnastik ditt eget bidrag till ett friskare liv Välkommen till Gröna Gården Hälsa på Välluvsvägen 34! För tidsbokning eller köp av presentkort, slå en signal till Ingrid!

12 Kongress med fokus på fler jobb Kongressen blev en framgång för oss skånska socialdemokrater. Efter fem intensiva dagar med hårda, många och långa förhandlingar kan jag konstatera att Skånes delegation i allra högsta grad har påverkat inriktningen på den socialdemokratiska politiken framöver. Det gäller i såväl stora som små frågor. Skälet till framgångarna är förutom att de politiska förslagen har varit bra också det faktum att den skånska delegationen har hållit ihop och drivit en gemensam linje i samtliga frågor. Det har gett tyngd och stöd åt våra ombud och det betyder mycket även framöver för bilden av oss skånska socialdemokrater. Att stämningen i gruppen har varit på topp har också bidragit till det goda resultatet. De första och största området som kongressen tog beslut om är vårt partiprogram. Det gamla programmet var från 2001 och nu tog vi beslut om ett nytt program där vi pekar ut riktningen för den socialdemokratiska politiken. Detta kompletterades med de politiska riktlinjerna i det så kallade Framtidskontraktet. Såväl program som kontrakt präglas av jobben och skolan. Stefan Löfven fastslog redan på kongressens första dag att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i hela EU inom sex år. Det är ett oerhört ambitiöst mål och det är glädjande för mig med tanke på att vi skånska socialdemokrater har drivit liknande krav under lång tid. På jobbområdet var den så kallade 90-dagarsgarantin ytterligare ett mycket bra beslut. Beslutet innebär att ingen ung människa ska behöva gå arbetslös mer än 90 dagar. På skolans område fastslogs besluten om att införa obligatorisk gymnasieskola, att minska storleken på klasserna i grundskolan, att lagstadga om nattis och att satsa mer på förskolan genom bland annat utökad rätt till timmar för alla grupper. Det togs också beslut om att ge kommunerna rätt att säga nej till nya friskolor. Frågan om vinster i välfärden var inför kongressen den kanske hetaste frågan. Denna fråga löstes efter långa förhandlingar dels genom att kommunerna gavs rätt att säga nej till friskolor, dels genom att det skrevs in i Framtidskontraktet att vinstintresset inte ska vara styrande i välfärden. Gemensamma skattemedel ska gå till gemensamma verksamheter och inte till vinster åt riskkapitalister. Med dessa skrivningar kunde jag och övriga skåningar känna oss trygga. Det är en framgång för oss att dessa skrivningar kom till och utan vårt och LO:s hårda arbete hade det aldrig blivit några sådana skrivningar. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kongressen var oerhört intressant, spännande och givande. Jag är stolt över resultatet av den och jag är oerhört glad över att jag fick chansen att representera Helsingborg. Ola Möller, kongressombud -12-

13 ÖSF- krav tilltalade S-kongressen Den socaldemokratiska kongressen den 3-7 april, tog beslut som i stor grad berörde Öresundsregionens framtid. I sin inledande text över utlåtanden över motionerna som behandlade kommunikationsområdet, skrev partistyrelsen följande: Redan idag är kapaciteten på Öresundsbron ansträngd. När Fehrman Bältförbindelsen står klar kring 2021 kommer Köpenhamn-Malmöregionen att byggas samman med Hamburg-Bremen, en av Europas mest dynamiska regioner. Då är det viktigt att vi från svensk och dansk sida ser till att fortsätta utveckla den gränsöverskridande infrastrukturen så att även nordvästra Skåne kan dra nytta av det förstorade arbetsmarknadsområdet. Då är en andra Öresundsförbindelse, mellan Helsingborg och Helsingör, növändig. Partistyrelsen vill också upprätta en nationell strategi för Öresundsregionens utveckling där exempelvis framtida prioriteringar på infrastrukturområdet beaktas I de motioner om Öresundsregionen som inlämnats från Skåne, blev följande attsatser enhälligt antagna av kongressen. att Socialdemokraterna arbetar för en nationell strategi för Öresundsregionens utveckling. (Malmö arbetarekommun) att behovet av ytterligare förbindelser över Öresund beaktas i den kommande infrastrukturplaneringen. (Malmö arbetarekommun) att planeringen av gränsöverskridande infrastruktursatsningar som kan finansieras med brukaravgifter ska ges högsta prioritet i syfte att stimulera tillväxt, jobb och ett mer hållbart transportsystem. (Helsingborgs arbetarekommun) att en ny förbindelse över Öresund måste omfatta både gods-och persontrafik för att skapa ett stabilare samt mer tillförlitligt och hållbart transportsystem. (Helsingborgs arbetarekommun) att Sverige bör involvera övriga nordiska länder i planeringen av en ny Öresundsförbindelse i syfte att ytterligare knyta samman de nordiska ländernas transportsystem och förbättra förbindelserna till kontinenten. (Helsingborgs arbetarekommun) Kort sagt: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör behövs för att integrationen i Öresundsregionen ska kunna fördjupas. Besluten är helt i linje med dem som i flera år drivits av Öresunds socialdemokratiska förening och det skånska partidistriktet Jan Svärd Kongressombud/ ordförande i Öresunds socialdemokratiska förening -13

14 Från Kooperativa Föreningen Svea till Konsumentföreningen Solidar Konsumentkooperation bygger på att enskilda hushåll går samman i kooperativ. Den första föreningen bildas 1844 av vävarna vid en textilfabrik i engelska Rochdale och idén spreds snabbt till andra industri- och gruvarbetare runtom i England Redan på 1850-talet kom idén till Sverige. I Sverige var idén under lång tid mycket framgångsrik, bland annat genom nära samarbete med de fackliga och socialdemokratiska folkrörelserna. Bland förespråkarna för kooperationen på 1890-talet kan bl.a. nämnas socialdemokraten och chefredaktören för tidningen Arbetet Axel Danielsson, Malmö. Han var pådrivande när Kooperativa föreningen Pan bildades i Malmö år De principer som KF satte upp för sin verksamhet speglar väl de problem som man från arbetarrörelsen såg med den konventionella dagligvaruhandeln. Förbudet mot köp på kredit var härv id en av de viktigaste principerna, då kreditköpen ofta försatte fattiga i ett slags livegenskap hos den lokale handlaren när lönen enbart räckte till att betala redan förfallna krediter. Att vinsterna skulle gå tillbaka till kollektivet var även det ett bärande mål. Den 9 januari 1900 hölls i Sveasalen vid Holländaregatan ett offentligt möte för dryftande av frågan om bildandet av en kooperativ handelsförening i Helsing-borg. Ett femtiotal personer hade hörsammat kallelsen och efter att länge diskuterat frågan beslutade mötet att tillsätta en kommitté på fem personer. Vid ett nytt möte den 29 januari presenterade den tillsatta kommittén ett förslag. Full enighet kunde inte uppnås, i synnerhet frågan om vilka som skulle få handla i föreningen. Enbart medlemmar? Endast fackligt anslutna och/eller anslutna till arbetarkommunen skulle kunna erhålla medlemskap? Så blev inte fallet. Efter åtskilliga möten under vår och sommar så hölls ett möte den 13 augusti för ett definitivt beslut om bildandet av Kooperativa Föreningen Svea. I frågan om namnet var man inte helt överens, ett förslag fanns också till namnet Freja, men det blev nedröstat. Nu hade man fått 204 medlemmar. Vid sammanträdet den 28 augusti 1900 med andelstecknarna valdes en styrelse skräddaren P Levin, snickaren P Ekberg, faktorn SF Svensson och järnarbetaren N Andersson. -14-

15 För den nya styrelsen förelåg ett drygt arbete med att föra fram beslutet om en kooperativ förening till verklighet. Allt skulle ju organiserats och iordningsställas. Den första butiken öppnades på Södergatan 59. Efter några år var lokalerna för små och 1906 flyttades affären till större lokaler i det nya Folkets Hus. År 1911 inköptes sex fastigheter i kvarteret Sachsen där ett nytt hus uppfördes och stod klart 1913 och kom att innehålla bl.a. butik, centrallager, kafferosteri och charkuteri. Detta hus revs 1981 Den kooperativa rörelsen i Helsingborg växte snabbt under 1900-talets första årtionden och egna butiker öppnades på olika håll i staden och i stadens närmaste omgivningar. En första filial öppnades den 16 oktober 1901 i Stattena och den 3 oktober 1902 invigdes nästa på Öresundsgatan 22 År 1938 uppförde Kooperativa föreningen på den mitt emot belägna tomten d.v.s. Södergatan 76 norr om Furutorpsgatan en stor fastighet med varuhus i bottenplanet och restaurang på andra våningen. Två år tidigare hade en egen charkuterifabrik uppförts i kvarteret Sachsens nordvästra del. Kooperativa föreningen förvärvade och restaurerade Henckelska gårdens hus mot Norra Storgatan/Springpostgränden och hade där en filial (Springposten) mellan 1921 och Hörnfastigheten i det nordvästra hörnet Södergatan/ Gasverksgatan köptes av föreningen 1923 och blev filialen Svea Bollbro. Längre fram i tiden, 1967, byggdes på motsatta hörnet Domusvaruhuset i kvarteret som omges av Södergatan/Mäster Palms plats/carl Krooks gata och Holländargatan. Sveabutiker fanns vidare på bl.a. Sofiebergsvägen 24, Planteringsvägen 87, Åbogatan 18, Rektorsgatan 11, Kopparmöllegatan 19 A, Direktörsgatan/ Furutorpsgatan, Tranemansgatan 48 samt i Hasslarp, Mörarp och Ödåkra. Nämnas bör även att Kooperativa föreningen 1948 öppnade stadens första självbetjäningsbutik på Norra Stenbocksgatan 15. SG Den 8 december 1949 öppnar föreningen Helsingborgs första snabbköpsaffär på Norra Stenbocksgatan 15. Kunderna syntes omedelbart finna sig väl tillrätta med det nya systemet och omdömena om detsamma ha uteslutande gått i positiv riktning Den 1 januari 1966 bildar Svea tillsammans med fyra andra kooperativa föreningar i Skåne den nya storföreningen Konsumentföreningen Solidar. Idag är Solidar en av Sveriges största konsumentföreningar, med ca medlemmar. Det geografiska området består av halva Skåne och södra Halland. -15-

16 Nu är vi i startgropen för att möta våren Efter månader av förberedelser är vi redo för att åka på läger. Efter alla avdelningsläger är målet nu vårlägret. Vårlägret (f.d. Pingstlägret) är lägret alla scouter i Kulla Scoutdistrikt längtar till. Här träffas alla Kullascouter i fyra dagar för att umgås, tävla mot varandra, utbyta erfarenheter och ha allmänt trevligt tillsammans. Lägret är på Sonnarp vid Åsljunga. Detta område ägs av alla scouter i Kulla scoutdistrikt. Lägertiden är den 9-12 Maj och har ni tid över så är det besöksdag på lördagen, det är värt ett besök! I år deltog kåren i I Love Helsingborg. Helsingborg Stads stora städning av alla allmänna områden i kommunen. Och visst behövs det städas i Påarp efter att snön nu äntligen töat bort. Kåren har firat Sankt Georg den 23/4 med utdelning av årsmärken och andra utmärkelser. Årets scout blev Emilia Starck för hennes härliga go och hennes stöd till de andra tjejerna på avdelningen. Kåren deltager också på Valborgsmässobålet tillsammans med Helsingborg Östra, Hembygdsföreningen och Kropps församling. Sommaren stora event är det stora sommarlägret Sjöröd runt den 27/7-3/8. Vi kommer att åka ett 30 tal från scoutkåren. Spårarscouterna är med de 4 första dagarna med Upptäckarscouterna och Äventyrsscouterna stannar där hela tiden. Förläggning kommer att ske i tält och förhoppningsvis i strålande solsken. Kårstyrelsen har under året jobbat hårt med ekonomin och kan konstatera att man har lyckats väl i sin strävan att klara av lånet utan att ta för mycket av besparingarna. Målet är att fortsätta renoveringen utan att ta resurser från verksamheten. Till sist vill jag tacka alla ledare och funktionärer för ert ideella arbete! Per-Olof Norén Vi har allt för en lyckad grillsommar Grillar och grillkol Gott kött Många sorters korvar Marinader och såser Vi har även blommor När du blir grillsugen - har vi öppet Vi önskar alla våra kunder en fin vår och solig sommar Anders och Stefan med personal -16-

17 Ateljé Katrica Vi har fått massor av vår och sommarkläder till både Dam, Herr och Barn och för att hälsa våren välkommen så får ni nu 100kr rabatt (vid köp över 500kr) vid uppvisande av nedan kupong Välkommen på 1-års kalas! Nu har snart vårt första år gått och detta vill vi fira med alla våra kunder, nya som gamla. Då kommer vi bjuda på korv med bröd och massor med överraskningar. Missa inte denna trevliga dag! Förutom kläderna vi säljer i butiken utför vi även all sorts sömnad från byte av dragkedjor - Brudklänningar Öppettider: Mån Tor-Fre Lör-Sön kr rabatt Vid uppvisande av denna kupong erhålles 100kr rabatt (vid köp till ett värde av minst 500kr) Gäller tom

18 Hej alla Påarpsbor och andra läsare av detta eminenta blad. Hur går det med planerna på ett trygghetsboende i Påarp, undrar jag lite nyfiket, nu när skall till att skriva i ert blad. Alla förutsättningar verkar nu vara på plats. Det lär ju nu finnas mark som bara väntar på en detaljplan och en byggherre! Om jag förstått rätt så finns det en byggherre också! Och kommunen i form av Vård och omsorgsnämnden bara väntar på fler trygghetsboenden som vi gärna vill subventionera. Och sist men inte minst ni påarpsbor som drivit denna fråga i så många år ni bara väntar på att få bli hyresgäster i ett nytt trygghetsboende. Så därför undrar jag, är det på gång nu då? Om inte så är det något allvarligt fel i systemet. Låt mig få veta hur det går. Jag är alldeles övertygad om att trygghetsboende kommer att vara de kvalitativa boenden för äldre människor som behövs i framtiden och dom kommer nog till en del att ersätta gamla tiders ålderdomshem dit man flyttade utan annat skäl än att man började bli gammal. Det kommer att behövas ett alternativ till våra vårdboenden som alltmer får prägel av att vara sjukhem. Denna process, att göra trygghetsboende till ett positivt alternativ till vårdboenden, skulle förmodligen gå snabbare om vi hade trygghetsboenden med lägre hyror eller om vi kunde subventioner hyrorna så som vi gör på våra vårdboende. Inte möjligt idag men nog väl värt att undersöka i framtiden. Nyligen läste jag att alltfler kvinnor som fyller 65 år och går i pension bara får garantipension, dvs kr. Är detta klokt år Vi är många som sett framemot att vi snart avvecklat begreppet fattigpensionär. Och då, i andra ändan som nyblivna pensionärer så ökar denna grupp. Denna grupp kan aldrig på egen hand efterfråga nybyggda trygghetsbostäder så därför måste det fram ett alternativ. Eller ett sätt att subventionera eller omfördela hyrorna. Nu står den socialdemokratiska kongressen snart för dörren och vi är många socialdemokrater som ser fram emot vissa beslut, som exempelvis att begränsa eller förbjuda vinster i välfärden. Visst måste vi alla vara överens om att alla skattekronor, som helsingborgarna betalat in av sina surt förvärvade slantar, skall gå till verksamheten och falla ut som vinst till ägare av riskkapitalbolag. När detta är sagt vill jag ändå poängtera att privata aktörer behövs inom den offentliga sektorn och när den finns på rätt sätt så blir det en sporre för den offentliga verksamheten och vice versa. Vi har en hel del att lära oss av varandra. Att bejaka privata aktörer inom den offentliga verksamheten betyder inte att vi skall lämna fritt spelrum åt marknadskrafterna. Vi måste naturligtvis ha möjlighet att styra resurserna så att de landar där de gör mest nytta. Ingela Andersson, socialdemokrat i Rådhuset. -18-

19 Boktips från biblioteket, personalen på Påarps bibliotek tipsar om några nylästa godbitar En nypa salt Maria Goodin Meg växer upp i en underbar fantasivärld som hennes ensamstående mamma skapar runt henne. Men när hon blir äldre förstår hon att det inte är sant att man kan fånga älvor i mjölkflaskor eller odla spagetti i blomlådorna. När hon flyttar hem till stugan i Cambridge för att ta hand om sin svårt sjuka mamma avslöjas en hel del mörka hemligheter som dolt sig under fantasierna. Megs ordnade liv rämnar alltmer och trädgårdsmästaren Ewan - som är raka motsatsen till hennes fästman, forskaren Mark gör inte hennes liv mindre komplicerat. Underhållande, roligt och sorgligt. Feelgood med en nypa salt! Vilseledd Linwood Barclay Barclay skriver spännande rysare; riktiga bladvändare! Denna deckare börjar en varm sommardag när David Harwood är glad över att ha en ledig lördag framför sig tillsammans med sin fru och sin lille son. Men det som börjar som en trevlig familjedag i nöjesparken förvandlas till en mardröm när Davis fru Jan försvinner spårlöst. Varför syns hon inte på parkens övervakningskameror? De få spår som finns pekar mot att det är David själv som mördat Jan och han måste försöka rentvå sig själv samtidigt som han är fruktansvärt orolig för vad som hänt hans fru. Livet efter dig Jojo Moyes Lou Clark bor fortfarande hemma och behöver ett jobb för att hjälpa till att försörja sin familj. Mot alla odds får hon arbete som assistent till en svårt sjuk och förlamad ung man. Will Traynor var en gång en atletisk och framgångsrik aktiemäklare tills en motorcykelolycka tog ifrån honom alltsammans. Nu är han ett glädjelöst och vresigt vårdpaket och har planer på att göra slut på alltihop. Lou bestämmer sig i sin tur för att få Will att ändra sig. Ingen av dem vet att de kommer att förändra varandra för alltid. Detta är en bok som berör, får dig att skratta och gråta. Dålig Karma David Safier Just när den framgångsrika programledaren Kim Langes karriär når sin höjdpunkt får hon ett tvättställ från en rysk rymdstation i huvudet. När hon så småningom vaknar upp blir hon ganska förvånad över att plötsligt fått sex ben, känselspröt och en stor rumpa. Återfödd som myra försöker hon få kontakt med sin familj igen, som hon inser att hon försummat, men myrlivet blir kort och snart återföds hon som myra igen. Nu inser hon att det gäller att skaffa sig lite god karma för att stiga i graderna, åtminstone bli ett mer högtstående djur. Och kanske till slut återfödas som människa? En dråplig och humoristisk historia. De dödas samtal Reginald Hill Kriminalroman med Andrew Dalziel och Peter Pascoe, färgstarka poliser i engelska Mid-Yorkshire. När två till synes alldagliga olyckor inträffar är det ingen som tycker att det är något särskilt. Men när manuskript som skickats in till en novelltävling före morden - ger en ingående beskrivning av dödsfallen, kommer allting i ett annat ljus. De två omaka poliserna får ingen lätt uppgift. De inser att det handlar om en seriemördare, en mördare som älskar ordlekar och gåtor, och de måste ta hjälp av bibliotekarier, författare och psykologer. -19-

20 HELSINGBORG ÖSTRA IF Andra året! Året som gått har präglats av hårt arbete hos många människor med målsättningen att ge den nya föreningen en så bra start som möjligt. Våra ambitioner och målsättningar har varit höga och det har ställts stora krav på vår förmåga att genomföra detta enligt de visioner vi har för föreningen. Framför oss finns nu många nya utmaningar och vår ambition är att fortsätta satsa på en långsiktig och hållbar utveckling av föreningen. Vi skall ännu tydligare visa att vi är en förening där begreppet kvalité genomsyrar allt vårt arbete. Våra ledare skall ha den absolut bästa utbildningen, våra spelare skall erbjudas bästa möjliga förutsättningar för träning och vår arbetande personal skall ha bra hjälpmedel för att kunna genomföra sina uppdrag på bästa sätt. Vi vill också att 2013 blir ett år då vi satsar på våra medlemmar. Genom en mer frekvent och tydligare kommunikation, bättre inblick i föreningen, trevliga sammankomster (med och utan ungdomar) samt nya lockande aktiviteter, hoppas vi att intresset och engagemanget för vårt arbete och vår förening skall öka. Vi har en stor bredd på våra aktiviteter, men man kan alltid bli bättre och försöka hitta nya vägar till ökad kännedom och intresse för vår förening. Det vi med framgång jobbar med idag är tex. vår loppis på Ekeberga Gård. Varannan söndag från vår till höst försöker vi ha öppet och ambitionen är att ständigt förnya vårt utbud av loppisprylar. Förening har inlett ett samarbete med Returpack för återvinning av burkar och flaskor, även utländska. Genom att bidra till insamlingen stödjer man våra ungdomars möjligheter till en aktiv och betydelsefull idrottsverksamhet. Vi arrangerar också med framgång olika aktiviteter och turneringar för våra ungdomar. För andra året arrangeras Östra-cupen utomhus för pojkar födda -05 och lag är anmälda och det brukar bli en folkfest med mycket fotboll och glädje. Boka in 9 maj på Medevi. Vår populära Knatteboll startar med inskrivning den 20 april. Här gäller lek med boll för våra allra minsta barn, ivrigt påhejade av entusiastiska föräldrar. Både flickor och pojkar födda -06, -07, -08 och -09 är välkomna. Information om alla våra aktiviteter finns på vår hemsida, Under vintern har vi renoverat vår anläggning Bållevi. Vi har fått helt nya omklädningsrum och uppfräschad klubblokal samt en allmän städning i och kring anläggningen. Till våren skall även byggnaderna få vår gröna färg. Ett stort steg mot ett tydligare Helsingborg Östra IF. När det gäller den idrottsliga satsningen så har vi stora förväntningar på vårt A- lag. Efter att vi ramlade ner i div.5 förra säsongen, så har vi nu försökt att bygga upp ett nytt lag där vi satsar på egna unga talanger och nya spelare som vi hoppas skall passa in i vårt lagbygge. Ambitionen är att vi på sikt skall ha en spelartrupp som på något sätt har en koppling till Påarp eller Bårslöv, för att på det sättet skapa en bättre föreningskänsla. Det skall vara en självklarhet och målsättning för våra ungdomar att vilja spela i vårt representationslag. Min framtidsvision, är en livaktig förening med en gemensam anläggning där vi alla kan utöva vår idrott och fritidssysselsättning på bästa sätt. -20-

21 En förening som även innefattar andra idrotter, aktiviteter för våra pensionärer, små barn, föräldrar och andra intresseorganisationer. En samlings-punkt för människor som bor och lever här i våra samhällen. Vi skall alltid vara framtidens förening en förening där alla får vara med! Vårt arbete är för våra barn och ungdomar! Helsingborg Östra IF Åke Alkelid Efter de öppna mötena under 2012 formulerade Påarps s-förening flera motioner till Hbg:s Arbetarekommun årsmöte. Arbetarkommunen besvarade motionerna, citat: Alldeles nyligen har ett möte mellan fastighetsbolaget Teglet och ordföranden för vård och omsorgsnämnden ägt rum för att öka trycket på mark och exploateringsenheten så att detta bolag som vill bygga trygghetsbostäder får en markanvisning innan de stora byggherrarna. Initiativet till detta möte kom från Ulla-Britt Andersson i Påarp. Fler konstgräsplaner behövs i Helsingborg och då inte bara i det som betraktas som Helsingborgs tätort utan också i det som benämns som de gamla kranskommunerna. Påarp är en sådan ort med en aktiv idrottsförening. Vi delar motionärens synpunkter och föreslår därför att frågan om en konstgräsplan skickas till den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige och i idrotts- och fritidsnämnden samt att frågan också beaktas i det kommande arbetet med ett kommunalpolitiskt handlingsprogram. -21-

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 Regionbulletinen Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 (S) kritiska mot nedläggning av familje-bb i Malmö Pressmeddelande från (S) i Region Skåne 21 mars 2012 Familje-BB i Malmö

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du:

Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: Var med och FÖR FRAM NYA IDÉER för att påverka Socialdemokratin och samhället Skriv en motion! Det är enkelt. Så här gör du: En motionsskola från Norra Socialdemokratiska föreningen i Uddevalla skriva

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Bilaga 1 - Problemen. Kollektivet ett spel om inflytande

Bilaga 1 - Problemen. Kollektivet ett spel om inflytande Bilaga 1 - Problemen Kollektivet ett spel om inflytande 1. Rökning Hosta har på senare tid drabbat några av er, och ni tror att det beror på att det finns medlemmar i kollektivet som röker inomhus. Inga

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05

Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Kretsmöte Lund Staffanstorps scoutkår i Djurslöv 2014-05-05 Staffanstorps scoutkår i Djurslöv hälsade oss välkomna och Richard Strand, kårordförande i kåren, startade upp mötet enligt agendan. Följande

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande

Motioner 2012. Samt föreningsstyrelsens utlåtande Motioner 2012 Samt föreningsstyrelsens utlåtande 1 Motioner till föreningsstämman den 15 maj 2012 Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Jag föreslår att medlemsåterbäringen modifieras så att den blir

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook!

ETTAN nr 1 2014. Malmöavdelningen. Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5. Följ oss på Facebook! Malmöavdelningen ETTAN nr 1 2014 Missa inte medarbetarenkäten! Läs mer sidan 5 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Utbildningar 2 Inbjudan årsmöte 3 Löneöversynen är igång! 4 Medarbetarenkät 2014

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00. Rotundan. 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen.

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00. Rotundan. 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen. Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 18 nov, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut 1. Styrelsen beslutar att stryka punkten Sommarläger 1719 från ärendebevakningen. 2. Styrelsen beslutar att ta bort garantin

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras

Socialdemokraten. Sjukvårdskrisen fördjupas. Vanstyret av Region Skåne oroar S-politiker. Var femte motion från Skåne! Partiprogrammet revideras Heléne Fritzon:»Tack för mig!» Jag har bestämt mig för att lämna över stafettpinnen till en ny ledning, skriver Heléne Fritzon. Partiprogrammet revideras På partikongressen i april ska bland annat ett

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning

Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Utgångspunkter f ör scoutledarutbildning Scouternas utbildningssystem, antaget av Scouternas styrelse 2014-10-12 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-568 432 00 Webb: www.scouterna.se The Guides and Scouts

Läs mer