ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET"

Transkript

1 ZITON BRANDLARM TRYGGHET FÖR DIN VERKSAMHET

2 Trygghet för din verksamhet VI VET ALLA, HUR FARLIG OCH ÖDESDIGER EN BRAND PÅ EN ARBETSPLATS KAN BLI. DÄRFÖR KRÄVER LAGEN ATT DU VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA BRAND FÖR ATT LARMA OM EN BRAND BRYTER UT OCH FÖR ATT SKYDDA BÅDE BYGGNADER OCH PERSONAL OM DET VÄRSTA ÄNDÅ SKULLE INTRÄFFA. Men det räcker inte att bara larma vid en brand. Du måste också kunna styra reaktionerna effektivt för att minimera egendomsskadorna och förebygga driftavbrott i verksamheten. Det är detta vi kan hjälpa till med. Vi ger dig möjligheterna att upptäcka branden och att reagera på ett planerat och lämpligt sätt, vare sig du har ett enda kontorsrum eller flera olika lokaler. Inga fler falsklarm. Inga onödiga skadeverkningar. Ingen mer förlorad tid. Ziton och Elektroskandia Ziton är en av världens ledande brandlarmstillverkare. Under mer än 35 år har Ziton levererat pålitliga system för upptäckande av bränder och för effektiv larmhantering. Under lika lång tid har Elektroskandia sålt och marknadsfört brandlarmsystem. Vi tycker dock inte att det räcker med att leverera brandlarmsystem. För att kunna ge god service måste vi och våra samarbetspartners utforma system, som motsvarar just dina behov, installera dem korrekt och effektivt, utbilda din personal och stå till tjänst med förstklassigt underhåll och service. Det analoga adresserbara brandlarmsystemet ZP3 finns i versioner för en, två och fyra slingor med nätförbindelser mellan likvärda enheter. Det är möjligt att bygga system med upp till 255 centralapparater och mer än branddetektorer. 2 Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet

3 Sedan 2002 har Elektroskandia sålt och marknadsfört Ziton brandlarmsystem. Våra specialutbildade tekniska säljare, som finns över hela landet, bistår med tekniska brandlarmslösningar. All produktdistribution, med leverans dagen efter beställning, sker från Elektroskandias centrallager i Örebro. Elektroskandia kan alltid erbjuda dig ett Ziton brandlarm som täcker just din verksamhets behov. Vi samarbetar mycket nära med våra installerande partners för att kunna erbjuda rikstäckande service och support, i förening med lokal tillgänglighet. Alla de företag som vi samarbetar med, är specialister på brandlarmsystem, vilket gör att de alltid erbjuder lösningar, som uppfyller senaste lagkrav och lokala bestämmelser. Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet 3

4 Så här fungerar det ZITON BRANDLARM ARBETAR ELEKTRONISKT, MED TRÅDFÖRBINDELSE ELLER TRÅDLÖST. DE VARNAR FÖR BRÄNDER GENOM ETT NÄTVERK AV DETEKTORER. VARJE DETEKTORS TILLSTÅND OCH PLACERING ÖVERVAKAS KONTINUERLIGT OCH VISAS PÅ BRANDLARMCENTRALENS MANÖVERPANEL. Upp till 100 brandlarmcentraler kan kopplas samman för att bilda ett nätverk med mer än detektorer, som samtliga sänder sina signaler till en övervakningscentral. Informationen kan sedan visas på en separat datorbildskärm eller uppdelad med användning av LAN (Local Area Network) eller WAN (Wide Area Network). Mer än detektering Detekteringen är emellertid bara halva historien. Den viktigaste faktorn är exaktheten i varningarna och reaktionerna. Vår programvara Planner for Windows hjälper systemkonstruktörerna att fastställa om ett larm har utlösts av en verklig brand, och vilka reaktioner du har tänkt dig: en direkt fysisk kontroll, ett meddelande till en ansvarig person, aktivera larm, tillkalla brandkåren, utlösa sprinklersystem, bryta elströmmen, koppla bort hissar etc. Systemet är ytterst flexibelt och gör det möjligt för dig att programmera larmgränser och bestämma vad som skall göras om en brand upptäcks. Du kan också låta systemet arbeta på annat sätt under nätter och veckoslut samt ta hänsyn till vad olika tillverkningsprocesser kräver. Vår kvalitet Högsta kvalitet betyder inte bara att vara certifierad enligt ISO 9001:2000 och att övervakas av internationella standardorganisationer, som t.ex. Loss Prevention Certification Board (LPCB). Vetskapen att du har skaffat den bästa utrustning, som finns att få, gör att du kan känna dig trygg. Vi hoppas att du aldrig skall behöva få användning för systemet men om du får det, måste du vara säker på att det fungerar perfekt. Det är just vad systemet gör. Det är det vi kallar kvalitet. Analogt brandlarm Trådlöst brandlarm 4 Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet

5 Zitons forsknings- och utvecklingsprogram gör det möjligt för oss att behålla vår ledande ställning när det gäller brandlarmsteknik. Vi har idag ett av de mest kompletta sortimenten på marknaden när det gäller brandlarm. Oberoende av anläggningens storlek och komplexitet utförs allt arbete med installation, systemutformning, driftsättning och underhåll av lokala företag. Vår högklassiga tekniska service finns alltid nära till hands vare sig det gäller diskussion av speciella riskområden eller förberedande kontakter med byggkonsulter och arkitekter. Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet 5

6 Samarbetspartners du kan lita på ELEKTROSKANDIA SAMARBETAR MED ETT BRETT NÄT AV INSTALLATÖRER, FÖR INSTALLATION AV ZITON BRAND- LARM. VI ANVÄNDER ENDAST LOKALA CERTIFIERADE ANLÄGGARFIRMOR FÖR INSTALLATION OCH DRIFTSÄTT- NING AV VÅRA SYSTEM. VI LITAR PÅ DEM, SÅ VI VET ATT DU OCKSÅ KAN LITA PÅ DEM. Vi ger våra samarbetspartners en mycket god utbildning. De förstår alla hur systemen arbetar och vilken typ av utrustning, som bäst svarar mot olika behov. De vet hur produkterna skall användas på bästa sätt, hur de skall installeras, hur systemen skall programmeras och vilka underhållskrav som ställs. Våra samarbetspartners utbildar också köparens personal för att den skall förstå systemet och få ut det bästa av det. Underhåll När systemet väl har installerats är det mycket viktigt att det alltid hålls i bästa skick. Våra system kan programmeras för olika arbetsförhållanden med automatisk anpassning av givarna till damm och smuts, som samlas under driften. Härigenom förhindras falsklarm och, vilket vore ännu värre, uteblivna larm. När detektorerna måste rengöras ger de automatiskt signal om detta till kontrollcentralen, varför teknikerna aldrig behöver utföra något arbete i onödan. Detta reducerar servicekostnaderna och ger garanti för att detektorerna alltid fungerar korrekt. Vi kan dessutom erbjuda en service med fjärrdiagnos, som gör det möjligt för oss att direkt avläsa servicebehovet. Multisensorn ZX832 utgör ett exempel på den allra senaste tekniken inom brandskydd, med en kombination av optisk rökdetektor och värmedetektor. Övervakning av flera kriterier ger tidig varning för brand och rök, samtidigt som risk för falsklarm elimineras. 6 Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet

7 Utöver Zitons allmänna kvalitetskontroll provas och godkänns produkterna världen över av berörda internationella provningsmyndigheter och många konsumentorganisationer. Att Zitons produkter alltid uppfyller de globala normerna innebär trygghet för våra kunder. Ziton arbetar inom ett enda produktområde och koncentrerar sig helt på brandlarmsystem och tillhörande utrustningar. All energi och alla resurser är helt inriktade på att man skall behålla sin ledande ställning i denna krävande bransch. Ziton investerar kontinuerligt i tillverkningsanläggningar, personal, utbildning och de senaste tekniska framstegen för att säkerställa att samtliga produkter är konkurrenskraftiga och uppfyller alla krav på prestanda. Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet 7

8 Våra produkter ALLA ZITONS PRODUKTER ÄR KOMPATIBLA MED VAR- ANDRA OCH SAMTLIGA SYSTEMKOMPONENTER TILLHAN- DAHÅLLS FRÅN ELEKTROSKANDIAS CENTRALLAGER I ÖREBRO. DETTA BORGAR FÖR SNABBA LEVERANSER ÖVER HELA LANDET. ZP, analogt adresserbart brandlarmsystem Brandlarmsystemet ZP är ett avancerat, analogt och adresserbart brandlarmsystem, som gör det möjligt att exakt fastställa varje detektors placering i byggnaden. Det är ett intelligent, mjukvarubaserat system för tidig indikering av brand eller rök. Systemet är godkänt enligt alla gällande internationella och svenska standarder och har skapat förtroende hos tusentals användare världen över. Multisensorn ZX832 ger den snabbaste och mest exakta varningen för en verklig brand och kan dessutom hantera icke önskade larm på ett unikt sätt. ZC, konventionellt brandlarmsystem ZC är baserat på en serie beprövade brandlarmcentraler och har konstruerats speciellt för installation i mindre lokaler. Brandlarmcentralerna är enkla att installera och använda och de ger både akustiska och optiska larmsignaler. Intygad produkt Radioslingmodulen ZR kompletterar ZP3- programmet på platser där det är svårt eller estetiskt störande att ordna trådförbindelser. Radioförbindelsen kan installeras antingen som ett komplett, trådlöst system, eller som en integrerad del av en installation med trådförbindelser. Ziton brandlarm ZP3 är dessutom en av få certifierade centralenheter på marknaden som även fungerar trådlöst. 8 Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet

9 ZP analoga adresserbara detektorer ZP analoga, styrbara detektorer gör det möjligt att anpassa installationer speciellt för varje byggnad eller plats. Samtliga komponenter är helt godkända enligt berörda avsnitt av den europeiska standarden EN54. ZR trådlösa systemprodukter ZR radioutrustningsprogram erbjuder ett komplett sortiment av slingmonterade radiomottagare/sändare samt analoga adresserbara trådlösa detektorer och larmdon. En viktig faktor är möjligheterna till fullständig integrering i det analoga, trådbundna systemet genom användning av ZP radiogränssnitt. Akustiska och visuella larmdon Vi erbjuder ett stort urval av specialiserade akustiska och visuella larmdon för varning och evakuering i händelse av brand eller andra faror. Det adresserbara larmdonet ZP755 ansluts på samma slinga som detektorerna vilket gör att ingen extra kabeldragning behövs, med lägre installationskostnader som följd. Larmdonen är självtestande inbyggda mikrofoner avlyssnar att allt fungerar korrekt. Är larmdonen ur funktion rapporteras detta till brandlarmcentralen. Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet 9

10 System PÅ ELEKTROSKANDIA STRÄVAR VI ALLTID EFTER ATT GE VÅRA KUNDER MER ÄN BARA PRODUKTER AV HÖGSTA KVALITET. TILLSAMMANS MED VÅRA SAMARBETSPART- NERS ERBJUDER VI OCKSÅ SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR, FÖR ALLA TYPER AV VERKSAMHETER. ZP nätverkssystem Nätverk mellan likvärdiga enheter gör det möjligt att sammanlänka upp till 255 brandlarmcentraler ZP3 för brandövervakning vid många av världens största anläggningar. System med mer än detektorer, vilka kan styras individuellt från nätverkets paneler, finns nu i drift inom sjukhus, vid medicinska institutioner, vid flygplatser och inom publika transportsystem. ZC Konventionella system Vårt program Ziton ZC är en serie brandlarmsystem, baserade på konventionella detektorer, larmdon och centralapparater, som erbjuder professionell och säker brandövervakning till låg kostnad. De olika centralapparaterna uppfyller kraven i Europastandarden EN54 samt godkända och certifierade enligt SBSC. ZP analoga system Ziton ZP3 är ett analogt adresserbart brandlarmsystem baserat på avancerad teknologi, utvecklad för att ge maximal flexibilitet genom ett omfattande sortiment av hårdvara understött av en mycket konfigurerbar mjukvara. Avancerad konstruktion av centralen i kombination med högkänslig rök- och värmeavkänning möjliggör inte bara identifiering och eleminering av omständigheter, som skulle leda till falska eller ovidkommande larm, men också en snabbare upptäckt av verkliga bränder. Eftersom ZP3-systemet är i alla avseenden flexibelt, ger det möjlighet till skräddarsydda lösningar från system med en central till omfattande nätverk med många centraler. Hårdvarumoduler stödda av kraftfull mjukvara gör att ett ZP3-system kan konfigureras exakt till behovet i alla förekommande verksamheter. ZP755 adresserbara larmdon drivs från en slinga och har en självtestfunktion. I programmet ingår hornsirener för allmän användning, en detektorversion för enstaka rum med sockelsiren samt vädertåliga enheter för utomhusbruk. Systemprogramvara Ziton har utvecklat en serie systemprogramprodukter för konfiguration och drift av systemen: Planner Planner for Windows är ett avancerat programpaket, speciellt avsett att erbjuda komplett offlinekonfigurering av alla ZP3-system, även de största. Programmet innehåller redskap för konfigurering av system, från enkla fristående paneler och upp till de allra största nätverksanläggningarna. Fjärrdiagnos Fjärrdiagnosprogrammet möjliggör för en persondator på annan plats att kommunicera med en ZP brandlarmcentral via ett modem. Information, t.ex. en signal, som centralapparaten tar emot från någon enskild detektor, kan övervakas på avstånd under en tid, eller registreras och skrivas ut före servicebesök. Maestro Maestro är ett grafiskt larmbehandlingsprogram för larmanläggningar, som sköts från en övervakande persondator. Det gör det möjligt att reagera på larmförhållanden, som visas grafiskt på persondatorns bildskärm. 10 Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet

11 Kulturhistoriska byggnader Årsta Slott, strax utanför Stockholm, är ett av många exempel på en kulturhistorisk byggnad där man låtit installera Zitons trådlösa brandlarm. Här var det av största vikt att brandlarmet kunde fungera trådlöst, då den känsliga miljön inte möjliggör kabeldragning. Kollektivtrafiksystem Kollektivtrafiksystemet TMB i Barcelona skyddas av ett nätverk omfattande 250 st ZP3 - analoga, styrbara brandlarmcentraler. Totalt ingår det adresser i systemet, inklusive automatiska rökvarnare och manuella kontaktpunkter. 800 HSSD aspirationssystem täcker rulltrapporna och 400 detektorer övervakar hissarna. Totalt är det 175 tunnelbanestationer med tillhörande byggnader, som ingår i systemet. I Sverige har Ziton brandlarmsystem installerats i tunnelbanestationerna Liljeholmen och Zinkensdamm. Övriga verksamheter Kontor, detaljhandel, industri, skolor, sjukhus - oavsett vilken verksamhet som skall skyddas mot brand, har Ziton lösningen. Systemen är mycket flexibla för att kunna anpassas till olika behov. Företag och förvaltningar världen över förlitar sig idag på Ziton för det dagliga brandskyddet. Ett bland många exempel i Sverige där Ziton fått förtroendet är shoppingcentret Affärshuset på Överby i Trollhättan. Ziton brandlarm trygghet för din verksamhet 11

12 Återförsäljare E Huvudkontor Elektroskandia AB Norrvikenleden SOLLENTUNA Telefon Fax

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING

DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING DOKUMENT & UTSKRIFTER DOKUMENTHANTERING - PRODUKTER - LÖSNINGAR - SERVICE - MILJÖ - PARTNERS DOKUMENTHANTERING EFFEKTIVISERING & LÖNSAMHET RING OSS! RING OFFICE NÄR DET GÄLLER DOKUMENTHANTERING En fungerande

Läs mer

Smarta lösningar för smarta fastigheter

Smarta lösningar för smarta fastigheter Smarta lösningar för smarta fastigheter Intelligenta infrastrukturlösningar som erbjuder ökad komfort, energieffektivitet och säkerhet för dina byggnader. siemens.se/buildingtechnologies Answers for infrastructure.

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda

Hager specialisten inom elinstallation. Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och. och har 850 ingenjörer anställda Montage » Koncernen satsar starkt på egen produktutveckling och har 850 ingenjörer anställda för forskning och utveckling Hager specialisten inom elinstallation HAGER ELEKTRO ÄR ETT FAMILJEÄGT företag

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Ledande inom nyckelfri låsning

Ledande inom nyckelfri låsning Ledande inom nyckelfri låsning 2 Öka tryggheten och säkerheten med... Ökade krav på trygghet och säkerhet gör att allt fler idag vill begränsa till trädet för obehöriga till företag, förvaltningar och

Läs mer

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar

Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Samarbete för framgång Förbättrad maskinbyggnad med innovativa lösningar Betydelsefullt för dig Som producent av utrustning för industriell automation vet du att det inte finns någon lösning som passar

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Säg farväl till din elräkning

Säg farväl till din elräkning Säg farväl till din elräkning Certifierad installation ingår Gratis el med Arctus Sunna Säg farväl till din elräkning med Arctus Sunna. Arctus Sunna är marknadens första kombinerade solenergi och uppvärmningspaket.

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. Sony i framkant inom intelligent kameraövervakning

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem.

När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. När du tänker hiss i dina projekt. Tänk Aritco! Plattformshissar för offentliga miljöer och villahissar för privata hem. Aritco Plattformshissar och Villahissar. Enklare, fler valmöjligheter och till lägre

Läs mer

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet

Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin. En partner En helhet ger ökad produktivitet s Ett komplett utbud för pappers- och massaindustrin En partner En helhet ger ökad produktivitet insikt Globaliseringen av pappers- och massaindustrin skapar stark konkurrens i branschen. Koncernerna blir

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer