Utläggare F 161 W Typ 656

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utläggare F 161 W Typ 656"

Transkript

1 DRIFT & SKÖTSEL Utläggare F 161 W Typ 656 Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack Den här handbokens uppdragsnummer: D

2 nvänd bara originalreservdelar llt fån samma ställe Din lokala Dynapac-kontakt:

3 Innehållsförteckning V Förord llmänna säkerhetsföreskrifter Lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor Varningsanvisningar Förbjudsmärke Skyddsutrustning Miljöskydd Brandskydd Övriga anvisningar... 7 Ändamålsenlig användning...1 B Fordonsbeskrivning _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm nvändningsbeskrivning Byggkomponenter och funktionsbeskrivning Fordon... 3 Uppbyggnad Farozoner Säkerhetsanordningar Nödstoppsknapp Parkeringsbroms ( Handbroms ) (16) Driftbroms ( fotbroms ) (17) Styrning Ljudsignal Tändningsnyckel/Belysning Huvudströmbrytare (17) Trågtransportsäkringar (18) Skridlås (19) Låsanordning för väderskyddstak (20) Tekniska data standardutförande Dimensioner (alla mått i mm) Tillåtet stignings- och lutningsvinkel Tillåtet påfartsvinkel Vändradie, vändkrets Viktuppgifter (samtliga uppgifter i ton) Prestanda Framdrivning/Drivmekanism Motor Hydraulsystem Tråg Matarband Fördelning av material Skridens lyftanordning Elsystem Typskyltarnas märkningsställe Utläggarens typskylt (7)

4 7 EU-normer Permanent ljudnivå Driftvillkor under mätningen Mätpunkternas placering Helkroppsvibrationer Hand- och armvibrationer Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) C1.2 Transport Säkerhetsföreskrifter för transport Transport med låglastare Förberedelser Kör upp på låglastaren Utläggarens säkring på låglastaren: Efter transporten Transport Förberedelser Körning Lastning med kran Bärgning Säker uppställning D1.0 Hantering Säkerhetsföreskrifter Manöverenheter Manöverpanel Fjärrmanövrering _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 2-8 2

5 D2.0 Körning _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm Hantering av inmatnings- och visningspanelen... 1 Visningpanelens knappar Menyhantering... 2 Menystruktur av inställnings och visningsfunktioner... 3 Huvudmeny Visning och funktionsmeny... 4 Meny 01 motorns varvtal... 5 Undermeny Inställning av motorns varvtal... 5 Meny 02 - Drivmotorns mätvärden... 6 Undermeny Visning av mätvärden Drivmotor... 6 Meny 03 - Visning av körsträcka och bränsle... 7 Undermeny Återställning/visning av vägsträcka och bränsleförbrukning... 7 Meny 04 - Nödfunktion / skridstopp inkoppling av stampning... 8 Undermeny Nödfunktionernas inställning... 8 Meny 05 - Utläggningstjocklek... 9 Undermeny Förval av utläggningstjocklek... 9 Undermeny Inställning av matarskruvens hastighet Undermeny Inställning av matarbandets hastighet Meny 06 - Skridens belastning Undermeny Inställning av utgångsbelastningen Meny 07 - Skridtyp Undermeny Inställning av skridtypen Meny 08 - Drifttimräknare Meny 09 - Service Undermeny nge lösenord Meny 10 - Felminne Visning av felmeddelanden: Visning av felmeddelande Meny 11 - Felminne Framdrivningens dator Visning av felmeddelanden: Visning av felmeddelande Meny 12 - Programversionen Meny 13 - Visningspanelens inställningar Undermeny Visningspanelens inställningar Övriga meddelanden i visningen Visningspanelens felmeddelanden nvisningar till felmeddelanden Drivmotorns felkoder Felkoder FMI-koder Särskilda funktioner Nödfallprogram vid fel på inmatningsknapparna Reversibelt matarband

6 D3.2 Utläggarens Utläggarens manöverdelar... 1 Motorhuv (70)... 1 Batterier (71)... 1 Huvudbrytare för batterier (72)... 2 Trågets transportsäkringar (73)... 3 Skridens mekaniska transportsäkring (vänster och höger under förarstolen) (74)... 4 Låsning av förarstolen (bakom stolen) (75)... 4 Driftbroms ( fotbroms ) (76)... 5 Parkeringsbroms ( Handbroms ) (77)... 5 Den tvåväxlade växelns växelspak (78)... 5 Differentialspärrens kopplingsspak (79)... 6 Släppmedelsprutningsanläggning (80) (o)... 7 Brytare för takets extrastrålkastare (85):... 8 Brytare för bränsletankens påfyllningspump (85a)... 8 Brytare för extrabelysning (85b)... 8 Brytare för utsugning av asfaltångor (85c)... 8 Brytare för arbetsstrålkastare (85d)... 9 Brytare för roterande varningsljus (85e)... 9 Brytare för 230 V Uttag (85f)... 9 Reglering av det nerfällbara skyddstaket (på vänster och höger sida av takkonsolen) (86)... 9 Hydrauliskt nedfällbart tak (87) (o) Elektrisk inställning av matarbandets matarkapacitet (o) (88) Matarbandets gränsställare (89): Matarskruvens gränsställare med ultraljudsensorer (90) (vänster och höger) rbetsstrålkastarens uttag (höger och vänster sida) (92) Tryckregleringsventil för skridens belastning och avlastning (93) (o).. 13 Tryckregleringsventil för skridens stopp med förspänning (93a) (o) Manometer för skridens belastning och avlastning och skridstopp med förspänning (93b) Tryckregleringsventil (94) (o) för framhjulsdrift Framhjulsdriftens manometer (94a) (o) Centrala smörjenheten (o) (100) Partikelfilter - kontrollampa (102) (o) Fram och sidoruta (o) (103) Excenterjustering av skrid (o) (104) _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 4-8 4

7 D4.2 Drift _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm Drift Förberedelser inför idrifttagningen... 1 Nödvändiga redskap och hjälpmedel... 1 Innan arbetets början (i början av arbetsdagen eller av utläggningssträckan)... 1 Checklista för maskinföraren Start av utläggaren... 4 Innan starten av utläggaren... 4 Normal -start... 4 Starthjälp (med externt batteri)... 5 Efter starten... 6 Ta hänsyn till kontrollamporna... 7 Visning av framdrivningens oljetryck (46)... 7 Indikering av batteriladdning (49) Hantering under transport... 9 Lyft och säkra skriden... 9 Kör utläggaren bort en bit Stoppa utläggaren och säkra den Förberedelser för utläggning Släppmedel Skridens uppvärmning Riktningsmarkering Blandningens fyllning och matning Utläggningens start Kontroller under utläggning Utläggarens verksamhet Utläggningskvalité Utläggning med skridstopp och skridbelastning/avlastning llmänt Skridens belastning/avlastning Skridstopp med förspänning Skridstopp med förspänning Tryckinställning (o) Skridens belastning/avlastning: Driftens avbrott och avslut Vid: Utläggningspauser (t ex. asfaltbilen är försenad) Vid längre avbrott (t ex. lunchrast) Vid arbetets avslut Särskilda funktioner Elektrohydraulisk differentialspärr Elektrohydraulisk växellåda Problem vid utläggningen Skridens och utläggarens driftstörningar

8 E01 In- och ombyggnad Särskilda säkerhetsanvisningar Matarskruv Höjdinställning Vid fastmonterad matarskruv Vid mekanisk inställning (spärrhake tillval) Vid hydraulisk inställning (tillval) Matarskruvbreddning skruvtyp I Påbyggnad av extra förlängningsskruvar Påbyggnad av stödrör Montering av tunnelplåtar Montering av stöd för matarskruv Matarskruvens påbyggnadsschema för 310 mm skruv Matarskruvens påbyggnadsschema för 380 mm skruv Matarskruvbreddning skruvtyp II Påbyggnad av extra förlängningsskruvar Skruvens påbyggnadsschema Skrid Elektriska förbindningar nslutning av fjärrmanövrering nslutning av skarv följare nslutning av matarskruvens gränsbrytare nslutning av arbetsstrålkastare F1.0 Underhåll Säkerhetsanvisningar för underhåll... 1 F2.6 Underhållsöversikt Underhållsöversikt... 1 F3.1 Underhåll matarband Underhåll matarband Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Matarbandets kedjespänning (1)... 3 Matarbandets drev (vänster/höger) (2)... 4 F4.2 Underhåll - matarskruv Underhåll - delenhet matarskruv I Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Matarskruvens ytterlager (1)... 3 Matarskruvens mellanlager (2)... 3 Matarskruvdrevens stödlager (3)... 4 Matarskruvens vinkeldrev (vänster/höger sida) (4) _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 6-8 6

9 F5.1 Underhåll motor Underhåll delenhet motor Underhållsintervall Underhållsställe... 4 Motor - bränsletank (1)... 4 Motor smörjsystem (2)... 5 Motor - bränslesystem (3)... 7 Motor luftfilter (4)... 9 Motorns kylsystem (5) Motorns drivrem (6) Motor - avgassystem (7) F6.1 Underhåll - hydraulik Underhåll - hydraulik Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Hydrauloljetank (1)... 3 Insug/returhydraulfilter (2)... 4 Högtryckshydraulfilter (3)... 5 Pumpfördelarväxel (4)... 6 Hydraulslangar (5)... 7 F7.3 Underhåll - drivning, styrning Underhåll - drivning, styrning Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Kedjespänning (Framdrivning) (1)... 3 Drivaxel (2)... 4 Lufttryck (drivhjul) (3)... 5 Smörjställen (4)... 6 Styrningen _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 7-8 7

10 F8.2 Underhåll - elektronik Underhåll - Elsystem Uderhållsintervaller Underhållsställe... 5 Batterier (1)... 5 Generator (2)... 6 Inställning av remspänningen... 8 Byta rem... 9 Kontrollera/ställ in remspänningen Elektriska säkringar (3) Maskinutförande: Konventionellt elsystem Kopplingsdosa Säkringar i kopplingsdosan (B) Relä i kopplingsdosan Säkringar på manöverpanelen Relä på manöverpanel Maskinutförande: PLC-elsystem Kopplingsdosa Säkringar i kopplingsdosan Relä i kopplingsdosan (C) Säkringar på manöverpanelen F9.0 Underhåll - smörjställen Underhåll - smörjställen Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Centralsmörjsystem (1)... 3 Lager (2)... 7 F10.0 Provningar, avställning Provningar, kontroller, rengörning, avställning Underhållsintervall llmän okulärbesiktning Sakkunnigundersökning Rengörning Utläggarens konservering vställning som är längre än 6 månader vställning mellan 6 månader och 1 år Återidrifttagning... 5 F11.3 Rekommenderade smörjmedel och drivmedel Smörjmedel och drivmedel Hydraulolja Påfyllningsmängd nvisningar om omställning från mineralolja till syntetisk olja/syntetisk olja till mineralolja Planetväxel larven _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 8-8 8

11 V Förord För säker användning av maskinen är vissa kunskaper nödvändiga. De ska förmedlas i denna driftanvisning. Informationen framställs kort och översiktligt. Kapitlen står i bokstavsordning. Varje kapitel börjar med sidan 1. Sidorna märks med kapitelbokstav och sidnummer. Exempel: Sida B 2 är andra sidan i kapitel B. I denna driftanvisning dokumenteras även tillvalsutrustning. Vid maskinens hantering och vid underhållsarbeten se upp med att rätt beskrivning väljs för den aktuella maskinen. Säkerhetsanvisningar och viktiga förklaringar är märkta med följande piktogram: f m t Står framför säkerhetsanvisningar som måste beaktas för att undvika faror för person. Står framför anvisningar som måste beaktas för att undvika materialskador. Står framför anvisningar och förklaringar. Kännetecknar grundutrustning o Kännetecknar extrautrustning (tillval) Tillverkaren förbehåller sig rätten med tanke på teknisk utveckling att göra ändringar med bibehållande av de väsentliga egenskaperna för den beskrivna maskintypen utan att behöva uppdatera den föreliggande driftanvisningen Dynapac GmbH Wardenburg mmerländer Strasse 93 D Wardenburg / Germany Telefon: +49 / (0)4407 / Fax: +49 / (0)4407 / V_01_SE.fm V 1

12 1 llmänna säkerhetsföreskrifter 1.1 Lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor De lokala gällande lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor måste naturligtvis beaktas även om de inte uttryckligen omnämns här. nvändaren är själv ansvarig för att beakta och agera efter alla föreskrifter som resulterar därifrån. De följande varningsanvisningar, förbjud- och påbjudsbeteckningar tyder på faror för personer, för maskinen och för miljön som kan uppstå vid maskinens användning. Försummandet av dessa anvisningar, förbjud och påbud kan leda till livsfarliga skador. Dessutom måste Dynapac Riktlinjer för ändamålsenlig och regelmässig användning av utläggare beaktas. 1.2 Varningsanvisningar Varning för fara eller farligt plats. Åsidosättning av varningsanvisningar kan leda till livshotande skador. Obs! Indragningsfara! m I det här arbetsområdet / vid dessa element finns det fara för indragning på grund av roterande, eller transporterande delar! llt arbete ska utföras vid stillastående maskin! Obs! Farlig elektrisk spänning! m Utläggarens el-anläggningar kan underhållas och repareras endast av behörig elektriker! Obs! Hängande last! m Stå aldrig under hängande last! Obs! Fara för krossning! m nvändning av visa funktioner eller maskindelar eller maskinens rörelse kan leda till krossningsrisk. Se alltid till att ingen befinner sig i farozonen! V_01_SE.fm V 2

13 Obs! Fara för handskador! Obs! Heta ytor eller heta vätskor! Obs! Fara för fall! Obs! Farliga batterier! Obs! Hälsoskadliga eller irriterande ämnen! Obs! Brandfarliga ämnen! Obs! Gasflaskor! V_01_SE.fm V 3

14 1.3 Förbjudsmärke Förbjudet att öppna/beträda/vidröra/utföra/inställa under drift eller när drivmotorn är i gång! Starta inte motorn/driften! Underhåll- och reparationsarbete får utföras endast vid avstängd dieselmotor! Förbjudet att bespruta med vatten! Förbjudet att släcka med vatten! Egenhändigt underhåll förbjudet! Underhåll måste utföras av behörig personal! Kontakta Dynapac service! Brandfara förbud mot öppen eld och rökning! Koppla inte in! V_01_SE.fm V 4

15 1.4 Skyddsutrustning De gällande lokala bestämmelser kan föreskriva användningen av skyddsutrustning! Beakta dessa föreskrifter! nvänd skyddsglasögon för att skydda dina ögon! nvänd lämpligt huvudskydd! nvänd lämpligt hörselskydd för att skydda din hörsel! nvänd skyddsskor för att skydda dina fötter! nvänd alltid åtsittande arbetskläder! nvänd signalväst för bättre synbarhet! nvänd andningsskydd vid förorenad luft! V_01_SE.fm V 5

16 1.5 Miljöskydd De lokala gällande lagar, riktlinjer och bestämmelser om avfallshantering och återanvändning måste naturligtvis beaktas även om de inte uttryckligen omnämns här. Vid uppehålls- reparations- och rengöringsarbeten förekommande ämnen som kan förorena vattnet t.ex.: - Smörjmedel (oljor, fet) - hydraulolja - Dieselolja - Kylvätska - Rengörningsmedel Får inte komma i marken eller i kanalisationen! Dessa ämnen måstesamlas, bevaras, transporteras och oskadliggöras i lämpliga behållare! Obs! Miljöfarliga ämnen! 1.6 Brandskydd De gällande lokala bestämmelser kan föreskriva medförandet av brandsläckare! Beakta dessa föreskrifter! Brandsläckare (tillvalsutrustning) V_01_SE.fm V 6

17 1.7 Övriga anvisningar m Beakta tillverkarens och andra dokumentation! t.ex. motortillverkarens underhållsanvisningar m Beskrivning / illustration i fall av gasoluppvärmning! m Beskrivning / illustration i fall av elektrisk uppvärmning! V_01_SE.fm V 7

18

19 Ändamålsenlig användning Dynapac Riktlinjer för utläggarens ändamålsenliga användning är en del i leveransen av maskinen. Den är en beståndsdel av instruktionsbok och ska noga beaktas. Nationella föreskrifter gäller obegränsat. Utläggaren som beskrivs i denna instruktionsbok är avsedd för utläggning av blandade material, vältbetong, mager betong, spårmakadam, och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. Den får användas, hanteras och underhållas endast i enlighet med beskrivningar i denna instruktionsbok. llt annan användning räknas som ej ändamålsenlig användning och kan leda till personskador, skador på utläggaren eller sakskador. olika llt användning utöver det ovan beskrivna användningsområdet är oändamålsenlig och därmed uttryckligen förbjuden. Särskilt vid användning i lutande terräng eller vid specialarbeten (bygge av upplag, dammbygge) skall tillverkaren ovillkorligen konsulteras. nvändarens förpliktelser nvändaren kallas i denna instruktionsbok varje fysisk eller juridisk person som nyttjar utläggaren själv eller som ger uppdrag till maskinens bruk. I särskilda fall (t.ex. leasning, uthyrning) är användaren den person som måste beakta dessa förpliktelser enligt gällande kontrakt mellan utläggarens ägare och nyttjare. nvändaren måste säkerställa att utläggaren enbart används ändamålsenligt och att alla slag av faror för användarens eller tredje persons liv och hälsa undviks. Dessutom skall föreskrifterna för att förhindra olyckor, särskilda säkerhetstekniska regler såväl som riktlinjerna gällande drift, underhåll, skötsel och reparation beaktas. nvändaren måste säkerställa att alla som brukar maskinen har läst och förstått denna instruktionsbok. Påbyggnad av tillsatsutrustning: Utläggaren får användas endast med skridar som är godkända av utläggarens tillverkare. På- och inbyggnad av utrustningar som påverkar eller utökar utläggarens funktioner får bara ske med skriftligt tillstånd från tillverkaren. I vissa fall är även tillstånd från de lokala myndigheter nödvändigt. Det kan dock inte ersätta tillverkarens tillstånd. _01_SE.fm 1-2 1

20

21 B Fordonsbeskrivning 1 nvändningsbeskrivning DYNPC F 161 W / F W / F161-8 W är en utläggare på gummihjul för vägbeläggning med bituminöst blandning, vält- och magerbetong, spårlagd makadam och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. F161W_02.wmf B_F161W_01_SE.fm B 1

22 2 Byggkomponenter och funktionsbeskrivning F161W_2.wmf Nr. Benämning 1 t Matarskruv 2 t Skrid 3 t Förarplats 4 t Verktygslådans förvaringsplats vänster/höger sida 5 t Indikator för utläggningstjocklek 6 t Manöverpulpet (skjutbar i sidled) 7 o Väderskyddstak 8 o rbetsbelysning 9 t Tråg 10 t Påskjutsrullar för lastbilsdockning 11 t Rör för fluktpinne (för inriktning) och bogserfäste 12 t Främre tandemaxel (F W med drivning) 13 t xel med framhjulsdrivning (F W) 14 t Dragrulle 15 t Dragarmskena 16 t Nivelleringscylinder för utläggningstjocklek 17 t rm 18 t Bakhjul 19 o Hydrauliska trågklaffar 20 o Utsugning av asfaltångor t = Standard o = Tillbehör B_F161W_01_SE.fm B 2

23 2.1 Fordon Uppbyggnad Utläggaren består av en ramkonstruktion i svetsat stål på vilken de enstaka byggkomponenterna är monterade. De stora drivhjulen i förbindelse med tandemframaxeln jämnar ut vägunderlaget och garanterar också genom skridupphängningen för en särskild utläggningsnogranhet. Med den steglösa hydrostatiska vagndriften kan utläggarens hastighet anpassas till de förekommande arbetsförutsättningarna. Hanteringen av utläggaren underlättas väsentligt genom matningsautomatiken, den oberoende framdrivningen och de översiktligt placerade manöver- och kontrollelementen. Som tillbehör (tillval) finns: o Extra framhjulsdrivning (F161-6W / F161-8W) med antispinnsystem o Nivelleringsautomatik/sidlutningsreglering o Ultraljudsensorer för matarskruvens materialmängd (reglering) o extra reducersko o större arbetsbredder o automatiskt centralsmörjningssystem till utläggaren och/eller skriden o Väderskyddstak o Ytterligare utrustningar och påbyggnadsmöjligheter finns vid efterfrågan. Motor: Utläggaren drivs med en vattenkyld dieselmotor. Närmare uppgifter finns under tekniska data och i motorns bruksanvisning. Partikelfiltret (o) renar avgaserna från sotpartiklar, reducerarde skadliga kolmonoxid och koldioxid gaserna och genom sin katalysatorfunktionen garanterar en mindre belastning på miljön och hälsan. En signallampa visar när det är dags för service. B_F161W_01_SE.fm Drivmekanism: Framaxeln är byggd som en tandempendelaxel. Eftersom hjulen är placerade på olika långa lyftarmar blir det andra framhjulet på den kortare lyftarmen mera belastat. På grund av den här konstruktionen blir styrbarheten och bärförmågan bättre särskilt på mjukt underlag. Framhjulen är utrustad med elastiska däck av massivt gummi och bakhjulen har stora slanglösa luftfyllda däck (vattenfyllda däck som tillbehör - o). Vid extra framhjulsdrivning (F W 7 F161-8 W) kan framaxlarna kopplas in som extra drivaxlar. B 3

24 Hydraulik: Dieselmotorn driver via den flänsanslutna fördelarväxellådan alla utläggarens drivanordningar. Framdrivning: Den steglöst inställbara hydraulpumpen ansluts med motsvarande högtryckshydraulslangar till framdrivningens motorer. Den hydrauliska motoren driver bakhjulen genom en tvåväxlad växellåda och en drivkedja. Den tvåväxlade växellådan har en inbyggd differential och differentialspärr. Styrning/förarplats: Den fullhydrauliska Danfoss-Orbitol styrning garanterar en lätt manövrering Genom en låsningsanordning som kan nås uppifrån säkras den förskjutbara manöverpulpeten på utläggarens högra eller vänstra sida. Påskjutrullarnas travers: Påskjutsrullarna är monterade på en bom som är fastsatt med en centerbult i mitten av maskinen. Den ledande bommen garanterar konstant kontakt mellan påskjutsrullar och bakhjul på lastbil. Utläggaren trycks ut mindre ur sitt spår som underlättar utläggning i kurvorna. Tråg: Tråget är utrustat med två matarband för tömning och matning till matarskruven. Behållarens kapacitet är cirka 12,5 t. För bättre tömning och jämn matning av material kan trågsidorna oberoende fällas upp hydrauliskt (tillbehör). De hydrauliska främre klaffar (o) säkerställer att inget material blir kvar i trågets främre del. Matning av material: Utläggaren är utrustad med två oberoende manövrerade matarband som matar fram materialet från tråget till matarskruvarna. Matarmängden och hastighet regleras under utläggningen helt automatiskt genom avkänning av materialmängden. B_F161W_01_SE.fm B 4

25 Matarskruvar: Drift och användning av matarskruvarna sker oberoende av matarbanden. Den vänstra och högra skruvhalvan kan manövreras oberoende av varandra. Driften sker fullt hydrauliskt. Matarriktningen kan ändras inåt eller utåt enligt behov. På så sätt är också en tillräcklig försörjning med material möjlig även om det behövs särskilt mycket blandning på den ena sidan. Skruvvarvtalet regleras genom materialflödet steglöst med hjälp av ultraljudsensorer. Höjdinställning och bredning av matarskruv: Genom höjdinställning och breddning av matarskruv kan maskinen optimalt anpassas tillolika utläggningstjocklekar och bredder. På maskinens basutförande kan höjden justeras genom påhängning av länkkedjor på dragarmarna med den hydrauliska skridlyftanordningen. Vid inställning med spärrhakar sker inställning av höjden genom spännlåsspindeln på styrstöden på baksidan. I ett annat utförande med hydraulcylinder kan höjden ställas in vid manöverpulpeten. För anpassning till olika utläggningsbredder kan extra matarskruvar i olika längder enkelt monteras eller demonteras. Nivelleringsautomatik/tvärfall: Med tvärfallregleringen (tillval) kan dragpunkten styras efter önskemål åt vänster eller höger med en förbestämd skillnad jämfört med den motsatta sidan. För fastställande av inställningsvärdet är de båda dragarmarna förbundna med en sidlutningsstång. Tvärfallsregleringen arbetar alltid i kombination med skridhöjdinställningen på den motsatta sidan. Med höjdinställningen av dragpunkten (dragrulle) styrs utläggningstjockleken för materialet respektive skridens avdragningshöjd. ktiveringen sker på båda sidor elektrohydrauliskt och kan vid val utföras manuellt med vippströmställare eller automatiskt (med elektronisk höjdsensor). Skridens lyftanordning: Skridens lyftanordning används för att lyfta skriden vid transportkörningar. Lyftningen sker på båda sidor elektrohydrauliskt genom inkoppling av hydraulcylindrar på dragarmarna och manövreras med vippströmställare på manöverpulpeten. Skridstoppautomatik och skridens belastning och avlastning: Med skridstoppautomatiken kan man undvika att skriden trycks ner när den stannar till. Vid utläggarens stopp (t. ex. vid lastbilsbyte) låsas och blockeras styrventilerna i flytläge som förhindrar skridens nersänkning i det utlagda materialet vid utläggarens stopp. B_F161W_01_SE.fm Genom inkoppling av skridavlastningen ökas drivenhetens belastning som på sin tur ökar dragkraften. Genom inkoppling av skridbelastningen kan det uppnås en bättre packning vid olika fall av utläggning. B 5

26 Utsugning av asfaltångor (o): sfaltångorna sugs ut av en utsugningsfläkt som är monterad i matartunneln eller över matarskruven. De uppsamlade ångorna leds bort tillsammans med förbränningsmotorns avgaser. Centralsmörjningsenhet (o): En centralsmörjningspump med en stor smörjningsmedelbehållare förser genom olika fördelare de enskilda smörjkretsar med fet. Känsliga smörjpunkter med stort skötselbehov (t ex. kullager) förses med smörjmedel med inställbara mellanrum. B_F161W_01_SE.fm B 6

27 3 Farozoner m I de här områdena av maskinen finns roterande, transporterande eller rörliga delar under normal användning risk för indragning och krossning. B_F161W_01_SE.fm B 7

28 4 Säkerhetsanordningar Bara felfritt funktionerande manöver- och säkerhetsanordningar såväl som fackmässigt installerade skyddsanordningar möjliggör säkert arbete. De här anordningarnas funktionsduglighet måste kontrolleras regelbundet (se kapitel D avsnitt 2.1). 4.1 Nödstoppsknapp - vid manöverpulpeten - vid båda fjärrmanövreringspanelerna (tillval) F0005_1.EPS m Vid nödstoppsknappens nertryckning stängs motorn, drivningarna och styrningen av. Eventuella nödvändiga åtgärder (undanmanöver, skridlyftning och dylikt) är då inte längre möjliga. Olycksrisk! 4.2 Parkeringsbroms ( Handbroms ) (16) 4.3 Driftbroms ( fotbroms ) (17) F0125_1.TIF 4.4 Styrning F0127_1.TIF 4.5 Ljudsignal - vid manöverpulpeten - vid båda fjärrmanövreringspanelerna (tillval) Horn.Tif 4.6 Tändningsnyckel/Belysning F0064_1.EPS B_F161W_01_SE.fm B 8

29 4.7 Huvudströmbrytare (17) 18 (o) Mainswitch.tif/Mainswitch_SK.eps 4.8 Trågtransportsäkringar (18) (o) 18 Hopperlock2.tif/Hopperlock_SK.eps 4.9 Skridlås (19) 19 F0083_1.TIF 4.10 Låsanordning för väderskyddstak (20) 20 B_F161W_01_SE.fm F121Cb.Tif B 9

30 F161W_side.tif/Feuerlöscher.bmp Pos. Benämning 25 Brandsläckare 26 Motorhuv 27 Sidoklaffar 28 Gångbryggor 29 Skridens luckor 30 Skridens varningsblinkers 31 Matarskruvens skydd Övrig utrustning: - Kilar - Varningstriangel - Förbandslåda B_F161W_01_SE.fm B 10

31 5 Tekniska data standardutförande 5.1 Dimensioner (alla mått i mm) 1900 B_F161W_01_SE.fm * F161W_side.tif/F161W_front.tif 3400 För respektive skridens tekniska data se skridens driftsanvisnig. *VB510 T/TV B 11

32 5.2 Tillåtet stignings- och lutningsvinkel max 15 max 15 max _side_Dyn.bmp,F161W_side.tif Samråd med din maskins kundtjänst innan maskinen körs i lutande lägen (motlut, medlut, lutningar i sidled) som ligger utanför angivna värden! 5.3 Tillåtet påfartsvinkel max 14 max 14,4 F161W_side.tif 5.4 Vändradie, vändkrets Innre vändradie 4,45 m Vändkrets 15,30 m B_F161W_01_SE.fm B 12

33 5.5 Viktuppgifter (samtliga uppgifter i ton) Typ F 161W Utläggaren utan skrid cirka 14,6 Utläggaren med skrid - VB 510T/TV cirka 18,00 Med tillsatsutrustning för max. arbetsbredd tillägg max. cirka 1,3 Med fyllt tråg max. cirka 12,5 Tillåten totalvikt vid transport (obelastad) cirka 18,00 Max. axellast fram för transport cirka 7,00 Max. axellast bak för transport cirka 14,00 Vikt för respektive skrid och skridsdelar se skridens driftsanvisnig. B_F161W_01_SE.fm B 13

34 5.6 Prestanda VB 510 T/TV (E) 2,55 2,00 5,10 8,10 m VB 510 T/TV (E) Plus 2,55 2,00 5,10 * m VB 600 T/TV (E) 3,00 2,45 6,00 * m VB 600 T/TV (E) Plus 3,00 2,45 6,00 * m *Den maximala arbetsbredd beror på utläggningsförutsättningar! B_F161W_01_SE.fm Monterad skrid Grundbredd (utan reduceringsskor) Minimal utläggningsbredd (med reduceringsskor) Steglöst hydrauliskt förställbart till Max. arbetsbredd (med påbyggnadsdelar) Transporthastighet 0-16,5 km/h rbetshastighet 0-26,7 m/min Utläggningstjocklek mm Max. kornstorlek 40 mm Utläggningskapacitet teoretisk 650 t/h B 14

35 5.7 Framdrivning/Drivmekanism Drift Transmission Hastigheter Drivhjul Styrhjul Framhjulsdrift F W / F161-8 W (o) Bromsar Hydrostatisk drift med pump och motor steglöst reglerbar Genom en tväväxlad växellåda med differential och differentialspärr (se ovan) 4 x R-22,5 (luftfyllda däck) (vattenfyllda däck o) 4 x 560 / (elastiska massiva gummidäck) 2 / 4 hjulnav hydraulmotorer, fritt kopplingsbara, reglerbar driveffekt, antispinnsystem (o) Drivningsbroms, 2 hydrauliska skivbromsar, en mekanisk låsbroms 5.8 Motor Märke/typ Utförande Prestanda Bränsletankens fyllningskapacitet Deutz TCD 2013 L04 2V 4cylindrig (vattenkyld) dieselmotor 116 KW / 158 hk (vid /min) (se kapitel F) 5.9 Hydraulsystem Tryckalstring Hydropumpar via fördelarväxel (direkt flänsanslutna till motorn) Hydraulkretsar för följande: - Framdrivning - Matning och fördelning av material Tryckfördelning - Skridlyftning för stampning/vibration (tillbehör) - ktivering av cylindrar för styrning, tråg, nivellering, skridens lyftning, skridens in/ utskjutning, matarskruvlift (tillbehör) Hydrauloljetank - oljemängd (se kapitel F) B_F161W_01_SE.fm B 15

36 5.10 Tråg Fyllningskapacitet Inbackningshöjd, centrum Inbackningshöjd, sidor cirka 5,7 m 3 = ca. 12,5 t 475 mm 595 mm 5.11 Matarband Matarband Drift Styrning av materialmängden Den vänstra och högra kan manövreras oberoende av varandra. Hydrostatisk steglöst reglerbar Helautomatisk via inställbara kontrollpunkter 5.12 Fördelning av material Matarskruvar Drift Styrning av materialmängden Inställning av matarskruvens höjd Bredning av matarskruv Den vänstra och högra kan manövreras oberoende av varandra. Hydrostatisk drift, steglöst reglerbar oberoende av matarband matarskruvhalvor har reversibel rotationsriktning Helautomatisk via inställbara kontrollpunkter - Mekaniskt med kedja - Mekaniskt (tillval) - Hydrauliskt (tillval) Med tillsatsutrustning (se matarskruvens påbyggnadsplan) B_F161W_01_SE.fm B 16

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com

4-SERIE BIOGAS. Biogas för en renare värld. www.ravo4.com 4-SERIE BIOGAS Biogas för en renare värld www.ravo4.com www.ravo4.com RAVO 4-Serie, biogas Tillverkad för en renare sopning. Världens första sopmaskin med biogasmotor. Biogas: Ert rena val! Fler och fler

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare

Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare Riktlinjer för användning enligt bestämmelsen för utläggare 01 900 98 08 65 Innehållsförteckning A B Inledning (gällande område, ändamål) Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser... B 1 2 Vederbörlig

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg

Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg Eldriven dragvinsch med permanentmagnetmotor 1 250 kg Monterings- och bruksanvisning Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Manual. för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN. LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90.

Manual. för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN. LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90. Manual för PUCC0 PUCKSKJUTNINGS MASKIN LÄS DENNA INSTRUKTION FÖRE UPPSTART AV PUCCO 30, 70 eller PUCCO 90. 1 Efter uppackning är maskinen klar för start och provkörning. OBSERVERA att PUCCO som är avsedd

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI

NX Serien TRAKTORER FRåN KIOTI NX Serien traktorer från Kioti traktor NX4510/NX5010/NX5510/NX6010 NX Ny avancerad TEKNIK Modern och elegant Kioti-design Kiotis nya, moderna och elegant utformade motorhuv ger snabb och bekväm åtkomst

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600)

SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) Vårdsystem FM M7782-015131 Sida 1 av 6 SNÖSKOTER (60X1M LYV800, 50X1 LXCO600) MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Vårdbestämmelser Regler och riktlinjer för grundtillsynens genomförande återfinns i M7751-71400AG

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning

CO 2. Nödkylsystem. Säkerhet - Installation - Användning CO 2 Nödkylsystem Säkerhet - Installation - Användning 820 9502 77 - ed0210 - 2- Säkerhet Koldioxid - CO 2 För er egen säkerhet skall rummet där frysen står vara utrustat med CO2-larm. Larmutrustning kan

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters

STEELEX GROUP. high quality. aircraft heaters STEELEX GROUP high quality aircraft heaters High quality aircraft heater A L L M Ä N B E S K R I V N I N G STEELEX E42, E75, D120 Innehåll: H Ö G Nordväst om stockholm i Kungsängen utvecklas, designas

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014

MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 MonoWheelTM 2.0 och Light INSTRUKTIONSMANUAL 2014 Denna manual är upphovskyddad av MonoWheel Sweden AB och får ej i sin helhet eller delar kopieras eller användas i andra samanhang utan tillåtelse. GRATULERAR

Läs mer

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30

Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 kg KUBOTA HJULLASTARE. RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 Motoreffekt : 33 hk Maskinens tjänstevikt : 2100 KUBOTA HJULLASTARE RT210 Swedish.indd 1 02/12/2014 08:45:30 KRAFTFULL, SMIDIG OCH MÅNGSIDIG Kubota har utvecklat en ny serie midjestyrda hjullastare med

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du Höjning/sänkning

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Arbetsmiljö vid skotning

Arbetsmiljö vid skotning Arbetsmiljö vid skotning Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare Infoga bild I kommande bilder visas vanliga arbetssituationer i samband med skotning av skogsbränsle. Till bilderna lyfts

Läs mer

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden

RAPPORT. Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK. Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden RAPPORT Maj 2009 LAGLIG ANVÄNDNING AV FYRHJULING (ATV) HANDBOK Framtagen av SMP Svensk Maskinprovning AB med finansiering från SLO-fonden S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala:

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. PERSONBILSMEKANIKER MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning

Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Combikran Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 3 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se info@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls Observera

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5

Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 FMV VO Mark 35 110:71825/2005 MVSCHDS TPBILAR KB5 2005 TRANSPORTBILAR KB5 Vårdsystem FM M7782-011200 Sida 1 av 6 TRANSPORTBILAR KB5 MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Läckor Hjul punktering Last, utrustning, breddmarkeringsutrustning

Läs mer