Utläggare F 161 W Typ 656

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utläggare F 161 W Typ 656"

Transkript

1 DRIFT & SKÖTSEL Utläggare F 161 W Typ 656 Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack Den här handbokens uppdragsnummer: D

2 nvänd bara originalreservdelar llt fån samma ställe Din lokala Dynapac-kontakt:

3 Innehållsförteckning V Förord llmänna säkerhetsföreskrifter Lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor Varningsanvisningar Förbjudsmärke Skyddsutrustning Miljöskydd Brandskydd Övriga anvisningar... 7 Ändamålsenlig användning...1 B Fordonsbeskrivning _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm nvändningsbeskrivning Byggkomponenter och funktionsbeskrivning Fordon... 3 Uppbyggnad Farozoner Säkerhetsanordningar Nödstoppsknapp Parkeringsbroms ( Handbroms ) (16) Driftbroms ( fotbroms ) (17) Styrning Ljudsignal Tändningsnyckel/Belysning Huvudströmbrytare (17) Trågtransportsäkringar (18) Skridlås (19) Låsanordning för väderskyddstak (20) Tekniska data standardutförande Dimensioner (alla mått i mm) Tillåtet stignings- och lutningsvinkel Tillåtet påfartsvinkel Vändradie, vändkrets Viktuppgifter (samtliga uppgifter i ton) Prestanda Framdrivning/Drivmekanism Motor Hydraulsystem Tråg Matarband Fördelning av material Skridens lyftanordning Elsystem Typskyltarnas märkningsställe Utläggarens typskylt (7)

4 7 EU-normer Permanent ljudnivå Driftvillkor under mätningen Mätpunkternas placering Helkroppsvibrationer Hand- och armvibrationer Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) C1.2 Transport Säkerhetsföreskrifter för transport Transport med låglastare Förberedelser Kör upp på låglastaren Utläggarens säkring på låglastaren: Efter transporten Transport Förberedelser Körning Lastning med kran Bärgning Säker uppställning D1.0 Hantering Säkerhetsföreskrifter Manöverenheter Manöverpanel Fjärrmanövrering _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 2-8 2

5 D2.0 Körning _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm Hantering av inmatnings- och visningspanelen... 1 Visningpanelens knappar Menyhantering... 2 Menystruktur av inställnings och visningsfunktioner... 3 Huvudmeny Visning och funktionsmeny... 4 Meny 01 motorns varvtal... 5 Undermeny Inställning av motorns varvtal... 5 Meny 02 - Drivmotorns mätvärden... 6 Undermeny Visning av mätvärden Drivmotor... 6 Meny 03 - Visning av körsträcka och bränsle... 7 Undermeny Återställning/visning av vägsträcka och bränsleförbrukning... 7 Meny 04 - Nödfunktion / skridstopp inkoppling av stampning... 8 Undermeny Nödfunktionernas inställning... 8 Meny 05 - Utläggningstjocklek... 9 Undermeny Förval av utläggningstjocklek... 9 Undermeny Inställning av matarskruvens hastighet Undermeny Inställning av matarbandets hastighet Meny 06 - Skridens belastning Undermeny Inställning av utgångsbelastningen Meny 07 - Skridtyp Undermeny Inställning av skridtypen Meny 08 - Drifttimräknare Meny 09 - Service Undermeny nge lösenord Meny 10 - Felminne Visning av felmeddelanden: Visning av felmeddelande Meny 11 - Felminne Framdrivningens dator Visning av felmeddelanden: Visning av felmeddelande Meny 12 - Programversionen Meny 13 - Visningspanelens inställningar Undermeny Visningspanelens inställningar Övriga meddelanden i visningen Visningspanelens felmeddelanden nvisningar till felmeddelanden Drivmotorns felkoder Felkoder FMI-koder Särskilda funktioner Nödfallprogram vid fel på inmatningsknapparna Reversibelt matarband

6 D3.2 Utläggarens Utläggarens manöverdelar... 1 Motorhuv (70)... 1 Batterier (71)... 1 Huvudbrytare för batterier (72)... 2 Trågets transportsäkringar (73)... 3 Skridens mekaniska transportsäkring (vänster och höger under förarstolen) (74)... 4 Låsning av förarstolen (bakom stolen) (75)... 4 Driftbroms ( fotbroms ) (76)... 5 Parkeringsbroms ( Handbroms ) (77)... 5 Den tvåväxlade växelns växelspak (78)... 5 Differentialspärrens kopplingsspak (79)... 6 Släppmedelsprutningsanläggning (80) (o)... 7 Brytare för takets extrastrålkastare (85):... 8 Brytare för bränsletankens påfyllningspump (85a)... 8 Brytare för extrabelysning (85b)... 8 Brytare för utsugning av asfaltångor (85c)... 8 Brytare för arbetsstrålkastare (85d)... 9 Brytare för roterande varningsljus (85e)... 9 Brytare för 230 V Uttag (85f)... 9 Reglering av det nerfällbara skyddstaket (på vänster och höger sida av takkonsolen) (86)... 9 Hydrauliskt nedfällbart tak (87) (o) Elektrisk inställning av matarbandets matarkapacitet (o) (88) Matarbandets gränsställare (89): Matarskruvens gränsställare med ultraljudsensorer (90) (vänster och höger) rbetsstrålkastarens uttag (höger och vänster sida) (92) Tryckregleringsventil för skridens belastning och avlastning (93) (o).. 13 Tryckregleringsventil för skridens stopp med förspänning (93a) (o) Manometer för skridens belastning och avlastning och skridstopp med förspänning (93b) Tryckregleringsventil (94) (o) för framhjulsdrift Framhjulsdriftens manometer (94a) (o) Centrala smörjenheten (o) (100) Partikelfilter - kontrollampa (102) (o) Fram och sidoruta (o) (103) Excenterjustering av skrid (o) (104) _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 4-8 4

7 D4.2 Drift _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm Drift Förberedelser inför idrifttagningen... 1 Nödvändiga redskap och hjälpmedel... 1 Innan arbetets början (i början av arbetsdagen eller av utläggningssträckan)... 1 Checklista för maskinföraren Start av utläggaren... 4 Innan starten av utläggaren... 4 Normal -start... 4 Starthjälp (med externt batteri)... 5 Efter starten... 6 Ta hänsyn till kontrollamporna... 7 Visning av framdrivningens oljetryck (46)... 7 Indikering av batteriladdning (49) Hantering under transport... 9 Lyft och säkra skriden... 9 Kör utläggaren bort en bit Stoppa utläggaren och säkra den Förberedelser för utläggning Släppmedel Skridens uppvärmning Riktningsmarkering Blandningens fyllning och matning Utläggningens start Kontroller under utläggning Utläggarens verksamhet Utläggningskvalité Utläggning med skridstopp och skridbelastning/avlastning llmänt Skridens belastning/avlastning Skridstopp med förspänning Skridstopp med förspänning Tryckinställning (o) Skridens belastning/avlastning: Driftens avbrott och avslut Vid: Utläggningspauser (t ex. asfaltbilen är försenad) Vid längre avbrott (t ex. lunchrast) Vid arbetets avslut Särskilda funktioner Elektrohydraulisk differentialspärr Elektrohydraulisk växellåda Problem vid utläggningen Skridens och utläggarens driftstörningar

8 E01 In- och ombyggnad Särskilda säkerhetsanvisningar Matarskruv Höjdinställning Vid fastmonterad matarskruv Vid mekanisk inställning (spärrhake tillval) Vid hydraulisk inställning (tillval) Matarskruvbreddning skruvtyp I Påbyggnad av extra förlängningsskruvar Påbyggnad av stödrör Montering av tunnelplåtar Montering av stöd för matarskruv Matarskruvens påbyggnadsschema för 310 mm skruv Matarskruvens påbyggnadsschema för 380 mm skruv Matarskruvbreddning skruvtyp II Påbyggnad av extra förlängningsskruvar Skruvens påbyggnadsschema Skrid Elektriska förbindningar nslutning av fjärrmanövrering nslutning av skarv följare nslutning av matarskruvens gränsbrytare nslutning av arbetsstrålkastare F1.0 Underhåll Säkerhetsanvisningar för underhåll... 1 F2.6 Underhållsöversikt Underhållsöversikt... 1 F3.1 Underhåll matarband Underhåll matarband Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Matarbandets kedjespänning (1)... 3 Matarbandets drev (vänster/höger) (2)... 4 F4.2 Underhåll - matarskruv Underhåll - delenhet matarskruv I Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Matarskruvens ytterlager (1)... 3 Matarskruvens mellanlager (2)... 3 Matarskruvdrevens stödlager (3)... 4 Matarskruvens vinkeldrev (vänster/höger sida) (4) _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 6-8 6

9 F5.1 Underhåll motor Underhåll delenhet motor Underhållsintervall Underhållsställe... 4 Motor - bränsletank (1)... 4 Motor smörjsystem (2)... 5 Motor - bränslesystem (3)... 7 Motor luftfilter (4)... 9 Motorns kylsystem (5) Motorns drivrem (6) Motor - avgassystem (7) F6.1 Underhåll - hydraulik Underhåll - hydraulik Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Hydrauloljetank (1)... 3 Insug/returhydraulfilter (2)... 4 Högtryckshydraulfilter (3)... 5 Pumpfördelarväxel (4)... 6 Hydraulslangar (5)... 7 F7.3 Underhåll - drivning, styrning Underhåll - drivning, styrning Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Kedjespänning (Framdrivning) (1)... 3 Drivaxel (2)... 4 Lufttryck (drivhjul) (3)... 5 Smörjställen (4)... 6 Styrningen _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 7-8 7

10 F8.2 Underhåll - elektronik Underhåll - Elsystem Uderhållsintervaller Underhållsställe... 5 Batterier (1)... 5 Generator (2)... 6 Inställning av remspänningen... 8 Byta rem... 9 Kontrollera/ställ in remspänningen Elektriska säkringar (3) Maskinutförande: Konventionellt elsystem Kopplingsdosa Säkringar i kopplingsdosan (B) Relä i kopplingsdosan Säkringar på manöverpanelen Relä på manöverpanel Maskinutförande: PLC-elsystem Kopplingsdosa Säkringar i kopplingsdosan Relä i kopplingsdosan (C) Säkringar på manöverpanelen F9.0 Underhåll - smörjställen Underhåll - smörjställen Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Centralsmörjsystem (1)... 3 Lager (2)... 7 F10.0 Provningar, avställning Provningar, kontroller, rengörning, avställning Underhållsintervall llmän okulärbesiktning Sakkunnigundersökning Rengörning Utläggarens konservering vställning som är längre än 6 månader vställning mellan 6 månader och 1 år Återidrifttagning... 5 F11.3 Rekommenderade smörjmedel och drivmedel Smörjmedel och drivmedel Hydraulolja Påfyllningsmängd nvisningar om omställning från mineralolja till syntetisk olja/syntetisk olja till mineralolja Planetväxel larven _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 8-8 8

11 V Förord För säker användning av maskinen är vissa kunskaper nödvändiga. De ska förmedlas i denna driftanvisning. Informationen framställs kort och översiktligt. Kapitlen står i bokstavsordning. Varje kapitel börjar med sidan 1. Sidorna märks med kapitelbokstav och sidnummer. Exempel: Sida B 2 är andra sidan i kapitel B. I denna driftanvisning dokumenteras även tillvalsutrustning. Vid maskinens hantering och vid underhållsarbeten se upp med att rätt beskrivning väljs för den aktuella maskinen. Säkerhetsanvisningar och viktiga förklaringar är märkta med följande piktogram: f m t Står framför säkerhetsanvisningar som måste beaktas för att undvika faror för person. Står framför anvisningar som måste beaktas för att undvika materialskador. Står framför anvisningar och förklaringar. Kännetecknar grundutrustning o Kännetecknar extrautrustning (tillval) Tillverkaren förbehåller sig rätten med tanke på teknisk utveckling att göra ändringar med bibehållande av de väsentliga egenskaperna för den beskrivna maskintypen utan att behöva uppdatera den föreliggande driftanvisningen Dynapac GmbH Wardenburg mmerländer Strasse 93 D Wardenburg / Germany Telefon: +49 / (0)4407 / Fax: +49 / (0)4407 / V_01_SE.fm V 1

12 1 llmänna säkerhetsföreskrifter 1.1 Lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor De lokala gällande lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor måste naturligtvis beaktas även om de inte uttryckligen omnämns här. nvändaren är själv ansvarig för att beakta och agera efter alla föreskrifter som resulterar därifrån. De följande varningsanvisningar, förbjud- och påbjudsbeteckningar tyder på faror för personer, för maskinen och för miljön som kan uppstå vid maskinens användning. Försummandet av dessa anvisningar, förbjud och påbud kan leda till livsfarliga skador. Dessutom måste Dynapac Riktlinjer för ändamålsenlig och regelmässig användning av utläggare beaktas. 1.2 Varningsanvisningar Varning för fara eller farligt plats. Åsidosättning av varningsanvisningar kan leda till livshotande skador. Obs! Indragningsfara! m I det här arbetsområdet / vid dessa element finns det fara för indragning på grund av roterande, eller transporterande delar! llt arbete ska utföras vid stillastående maskin! Obs! Farlig elektrisk spänning! m Utläggarens el-anläggningar kan underhållas och repareras endast av behörig elektriker! Obs! Hängande last! m Stå aldrig under hängande last! Obs! Fara för krossning! m nvändning av visa funktioner eller maskindelar eller maskinens rörelse kan leda till krossningsrisk. Se alltid till att ingen befinner sig i farozonen! V_01_SE.fm V 2

13 Obs! Fara för handskador! Obs! Heta ytor eller heta vätskor! Obs! Fara för fall! Obs! Farliga batterier! Obs! Hälsoskadliga eller irriterande ämnen! Obs! Brandfarliga ämnen! Obs! Gasflaskor! V_01_SE.fm V 3

14 1.3 Förbjudsmärke Förbjudet att öppna/beträda/vidröra/utföra/inställa under drift eller när drivmotorn är i gång! Starta inte motorn/driften! Underhåll- och reparationsarbete får utföras endast vid avstängd dieselmotor! Förbjudet att bespruta med vatten! Förbjudet att släcka med vatten! Egenhändigt underhåll förbjudet! Underhåll måste utföras av behörig personal! Kontakta Dynapac service! Brandfara förbud mot öppen eld och rökning! Koppla inte in! V_01_SE.fm V 4

15 1.4 Skyddsutrustning De gällande lokala bestämmelser kan föreskriva användningen av skyddsutrustning! Beakta dessa föreskrifter! nvänd skyddsglasögon för att skydda dina ögon! nvänd lämpligt huvudskydd! nvänd lämpligt hörselskydd för att skydda din hörsel! nvänd skyddsskor för att skydda dina fötter! nvänd alltid åtsittande arbetskläder! nvänd signalväst för bättre synbarhet! nvänd andningsskydd vid förorenad luft! V_01_SE.fm V 5

16 1.5 Miljöskydd De lokala gällande lagar, riktlinjer och bestämmelser om avfallshantering och återanvändning måste naturligtvis beaktas även om de inte uttryckligen omnämns här. Vid uppehålls- reparations- och rengöringsarbeten förekommande ämnen som kan förorena vattnet t.ex.: - Smörjmedel (oljor, fet) - hydraulolja - Dieselolja - Kylvätska - Rengörningsmedel Får inte komma i marken eller i kanalisationen! Dessa ämnen måstesamlas, bevaras, transporteras och oskadliggöras i lämpliga behållare! Obs! Miljöfarliga ämnen! 1.6 Brandskydd De gällande lokala bestämmelser kan föreskriva medförandet av brandsläckare! Beakta dessa föreskrifter! Brandsläckare (tillvalsutrustning) V_01_SE.fm V 6

17 1.7 Övriga anvisningar m Beakta tillverkarens och andra dokumentation! t.ex. motortillverkarens underhållsanvisningar m Beskrivning / illustration i fall av gasoluppvärmning! m Beskrivning / illustration i fall av elektrisk uppvärmning! V_01_SE.fm V 7

18

19 Ändamålsenlig användning Dynapac Riktlinjer för utläggarens ändamålsenliga användning är en del i leveransen av maskinen. Den är en beståndsdel av instruktionsbok och ska noga beaktas. Nationella föreskrifter gäller obegränsat. Utläggaren som beskrivs i denna instruktionsbok är avsedd för utläggning av blandade material, vältbetong, mager betong, spårmakadam, och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. Den får användas, hanteras och underhållas endast i enlighet med beskrivningar i denna instruktionsbok. llt annan användning räknas som ej ändamålsenlig användning och kan leda till personskador, skador på utläggaren eller sakskador. olika llt användning utöver det ovan beskrivna användningsområdet är oändamålsenlig och därmed uttryckligen förbjuden. Särskilt vid användning i lutande terräng eller vid specialarbeten (bygge av upplag, dammbygge) skall tillverkaren ovillkorligen konsulteras. nvändarens förpliktelser nvändaren kallas i denna instruktionsbok varje fysisk eller juridisk person som nyttjar utläggaren själv eller som ger uppdrag till maskinens bruk. I särskilda fall (t.ex. leasning, uthyrning) är användaren den person som måste beakta dessa förpliktelser enligt gällande kontrakt mellan utläggarens ägare och nyttjare. nvändaren måste säkerställa att utläggaren enbart används ändamålsenligt och att alla slag av faror för användarens eller tredje persons liv och hälsa undviks. Dessutom skall föreskrifterna för att förhindra olyckor, särskilda säkerhetstekniska regler såväl som riktlinjerna gällande drift, underhåll, skötsel och reparation beaktas. nvändaren måste säkerställa att alla som brukar maskinen har läst och förstått denna instruktionsbok. Påbyggnad av tillsatsutrustning: Utläggaren får användas endast med skridar som är godkända av utläggarens tillverkare. På- och inbyggnad av utrustningar som påverkar eller utökar utläggarens funktioner får bara ske med skriftligt tillstånd från tillverkaren. I vissa fall är även tillstånd från de lokala myndigheter nödvändigt. Det kan dock inte ersätta tillverkarens tillstånd. _01_SE.fm 1-2 1

20

21 B Fordonsbeskrivning 1 nvändningsbeskrivning DYNPC F 161 W / F W / F161-8 W är en utläggare på gummihjul för vägbeläggning med bituminöst blandning, vält- och magerbetong, spårlagd makadam och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. F161W_02.wmf B_F161W_01_SE.fm B 1

22 2 Byggkomponenter och funktionsbeskrivning F161W_2.wmf Nr. Benämning 1 t Matarskruv 2 t Skrid 3 t Förarplats 4 t Verktygslådans förvaringsplats vänster/höger sida 5 t Indikator för utläggningstjocklek 6 t Manöverpulpet (skjutbar i sidled) 7 o Väderskyddstak 8 o rbetsbelysning 9 t Tråg 10 t Påskjutsrullar för lastbilsdockning 11 t Rör för fluktpinne (för inriktning) och bogserfäste 12 t Främre tandemaxel (F W med drivning) 13 t xel med framhjulsdrivning (F W) 14 t Dragrulle 15 t Dragarmskena 16 t Nivelleringscylinder för utläggningstjocklek 17 t rm 18 t Bakhjul 19 o Hydrauliska trågklaffar 20 o Utsugning av asfaltångor t = Standard o = Tillbehör B_F161W_01_SE.fm B 2

23 2.1 Fordon Uppbyggnad Utläggaren består av en ramkonstruktion i svetsat stål på vilken de enstaka byggkomponenterna är monterade. De stora drivhjulen i förbindelse med tandemframaxeln jämnar ut vägunderlaget och garanterar också genom skridupphängningen för en särskild utläggningsnogranhet. Med den steglösa hydrostatiska vagndriften kan utläggarens hastighet anpassas till de förekommande arbetsförutsättningarna. Hanteringen av utläggaren underlättas väsentligt genom matningsautomatiken, den oberoende framdrivningen och de översiktligt placerade manöver- och kontrollelementen. Som tillbehör (tillval) finns: o Extra framhjulsdrivning (F161-6W / F161-8W) med antispinnsystem o Nivelleringsautomatik/sidlutningsreglering o Ultraljudsensorer för matarskruvens materialmängd (reglering) o extra reducersko o större arbetsbredder o automatiskt centralsmörjningssystem till utläggaren och/eller skriden o Väderskyddstak o Ytterligare utrustningar och påbyggnadsmöjligheter finns vid efterfrågan. Motor: Utläggaren drivs med en vattenkyld dieselmotor. Närmare uppgifter finns under tekniska data och i motorns bruksanvisning. Partikelfiltret (o) renar avgaserna från sotpartiklar, reducerarde skadliga kolmonoxid och koldioxid gaserna och genom sin katalysatorfunktionen garanterar en mindre belastning på miljön och hälsan. En signallampa visar när det är dags för service. B_F161W_01_SE.fm Drivmekanism: Framaxeln är byggd som en tandempendelaxel. Eftersom hjulen är placerade på olika långa lyftarmar blir det andra framhjulet på den kortare lyftarmen mera belastat. På grund av den här konstruktionen blir styrbarheten och bärförmågan bättre särskilt på mjukt underlag. Framhjulen är utrustad med elastiska däck av massivt gummi och bakhjulen har stora slanglösa luftfyllda däck (vattenfyllda däck som tillbehör - o). Vid extra framhjulsdrivning (F W 7 F161-8 W) kan framaxlarna kopplas in som extra drivaxlar. B 3

24 Hydraulik: Dieselmotorn driver via den flänsanslutna fördelarväxellådan alla utläggarens drivanordningar. Framdrivning: Den steglöst inställbara hydraulpumpen ansluts med motsvarande högtryckshydraulslangar till framdrivningens motorer. Den hydrauliska motoren driver bakhjulen genom en tvåväxlad växellåda och en drivkedja. Den tvåväxlade växellådan har en inbyggd differential och differentialspärr. Styrning/förarplats: Den fullhydrauliska Danfoss-Orbitol styrning garanterar en lätt manövrering Genom en låsningsanordning som kan nås uppifrån säkras den förskjutbara manöverpulpeten på utläggarens högra eller vänstra sida. Påskjutrullarnas travers: Påskjutsrullarna är monterade på en bom som är fastsatt med en centerbult i mitten av maskinen. Den ledande bommen garanterar konstant kontakt mellan påskjutsrullar och bakhjul på lastbil. Utläggaren trycks ut mindre ur sitt spår som underlättar utläggning i kurvorna. Tråg: Tråget är utrustat med två matarband för tömning och matning till matarskruven. Behållarens kapacitet är cirka 12,5 t. För bättre tömning och jämn matning av material kan trågsidorna oberoende fällas upp hydrauliskt (tillbehör). De hydrauliska främre klaffar (o) säkerställer att inget material blir kvar i trågets främre del. Matning av material: Utläggaren är utrustad med två oberoende manövrerade matarband som matar fram materialet från tråget till matarskruvarna. Matarmängden och hastighet regleras under utläggningen helt automatiskt genom avkänning av materialmängden. B_F161W_01_SE.fm B 4

25 Matarskruvar: Drift och användning av matarskruvarna sker oberoende av matarbanden. Den vänstra och högra skruvhalvan kan manövreras oberoende av varandra. Driften sker fullt hydrauliskt. Matarriktningen kan ändras inåt eller utåt enligt behov. På så sätt är också en tillräcklig försörjning med material möjlig även om det behövs särskilt mycket blandning på den ena sidan. Skruvvarvtalet regleras genom materialflödet steglöst med hjälp av ultraljudsensorer. Höjdinställning och bredning av matarskruv: Genom höjdinställning och breddning av matarskruv kan maskinen optimalt anpassas tillolika utläggningstjocklekar och bredder. På maskinens basutförande kan höjden justeras genom påhängning av länkkedjor på dragarmarna med den hydrauliska skridlyftanordningen. Vid inställning med spärrhakar sker inställning av höjden genom spännlåsspindeln på styrstöden på baksidan. I ett annat utförande med hydraulcylinder kan höjden ställas in vid manöverpulpeten. För anpassning till olika utläggningsbredder kan extra matarskruvar i olika längder enkelt monteras eller demonteras. Nivelleringsautomatik/tvärfall: Med tvärfallregleringen (tillval) kan dragpunkten styras efter önskemål åt vänster eller höger med en förbestämd skillnad jämfört med den motsatta sidan. För fastställande av inställningsvärdet är de båda dragarmarna förbundna med en sidlutningsstång. Tvärfallsregleringen arbetar alltid i kombination med skridhöjdinställningen på den motsatta sidan. Med höjdinställningen av dragpunkten (dragrulle) styrs utläggningstjockleken för materialet respektive skridens avdragningshöjd. ktiveringen sker på båda sidor elektrohydrauliskt och kan vid val utföras manuellt med vippströmställare eller automatiskt (med elektronisk höjdsensor). Skridens lyftanordning: Skridens lyftanordning används för att lyfta skriden vid transportkörningar. Lyftningen sker på båda sidor elektrohydrauliskt genom inkoppling av hydraulcylindrar på dragarmarna och manövreras med vippströmställare på manöverpulpeten. Skridstoppautomatik och skridens belastning och avlastning: Med skridstoppautomatiken kan man undvika att skriden trycks ner när den stannar till. Vid utläggarens stopp (t. ex. vid lastbilsbyte) låsas och blockeras styrventilerna i flytläge som förhindrar skridens nersänkning i det utlagda materialet vid utläggarens stopp. B_F161W_01_SE.fm Genom inkoppling av skridavlastningen ökas drivenhetens belastning som på sin tur ökar dragkraften. Genom inkoppling av skridbelastningen kan det uppnås en bättre packning vid olika fall av utläggning. B 5

26 Utsugning av asfaltångor (o): sfaltångorna sugs ut av en utsugningsfläkt som är monterad i matartunneln eller över matarskruven. De uppsamlade ångorna leds bort tillsammans med förbränningsmotorns avgaser. Centralsmörjningsenhet (o): En centralsmörjningspump med en stor smörjningsmedelbehållare förser genom olika fördelare de enskilda smörjkretsar med fet. Känsliga smörjpunkter med stort skötselbehov (t ex. kullager) förses med smörjmedel med inställbara mellanrum. B_F161W_01_SE.fm B 6

27 3 Farozoner m I de här områdena av maskinen finns roterande, transporterande eller rörliga delar under normal användning risk för indragning och krossning. B_F161W_01_SE.fm B 7

28 4 Säkerhetsanordningar Bara felfritt funktionerande manöver- och säkerhetsanordningar såväl som fackmässigt installerade skyddsanordningar möjliggör säkert arbete. De här anordningarnas funktionsduglighet måste kontrolleras regelbundet (se kapitel D avsnitt 2.1). 4.1 Nödstoppsknapp - vid manöverpulpeten - vid båda fjärrmanövreringspanelerna (tillval) F0005_1.EPS m Vid nödstoppsknappens nertryckning stängs motorn, drivningarna och styrningen av. Eventuella nödvändiga åtgärder (undanmanöver, skridlyftning och dylikt) är då inte längre möjliga. Olycksrisk! 4.2 Parkeringsbroms ( Handbroms ) (16) 4.3 Driftbroms ( fotbroms ) (17) F0125_1.TIF 4.4 Styrning F0127_1.TIF 4.5 Ljudsignal - vid manöverpulpeten - vid båda fjärrmanövreringspanelerna (tillval) Horn.Tif 4.6 Tändningsnyckel/Belysning F0064_1.EPS B_F161W_01_SE.fm B 8

29 4.7 Huvudströmbrytare (17) 18 (o) Mainswitch.tif/Mainswitch_SK.eps 4.8 Trågtransportsäkringar (18) (o) 18 Hopperlock2.tif/Hopperlock_SK.eps 4.9 Skridlås (19) 19 F0083_1.TIF 4.10 Låsanordning för väderskyddstak (20) 20 B_F161W_01_SE.fm F121Cb.Tif B 9

30 F161W_side.tif/Feuerlöscher.bmp Pos. Benämning 25 Brandsläckare 26 Motorhuv 27 Sidoklaffar 28 Gångbryggor 29 Skridens luckor 30 Skridens varningsblinkers 31 Matarskruvens skydd Övrig utrustning: - Kilar - Varningstriangel - Förbandslåda B_F161W_01_SE.fm B 10

31 5 Tekniska data standardutförande 5.1 Dimensioner (alla mått i mm) 1900 B_F161W_01_SE.fm * F161W_side.tif/F161W_front.tif 3400 För respektive skridens tekniska data se skridens driftsanvisnig. *VB510 T/TV B 11

32 5.2 Tillåtet stignings- och lutningsvinkel max 15 max 15 max _side_Dyn.bmp,F161W_side.tif Samråd med din maskins kundtjänst innan maskinen körs i lutande lägen (motlut, medlut, lutningar i sidled) som ligger utanför angivna värden! 5.3 Tillåtet påfartsvinkel max 14 max 14,4 F161W_side.tif 5.4 Vändradie, vändkrets Innre vändradie 4,45 m Vändkrets 15,30 m B_F161W_01_SE.fm B 12

33 5.5 Viktuppgifter (samtliga uppgifter i ton) Typ F 161W Utläggaren utan skrid cirka 14,6 Utläggaren med skrid - VB 510T/TV cirka 18,00 Med tillsatsutrustning för max. arbetsbredd tillägg max. cirka 1,3 Med fyllt tråg max. cirka 12,5 Tillåten totalvikt vid transport (obelastad) cirka 18,00 Max. axellast fram för transport cirka 7,00 Max. axellast bak för transport cirka 14,00 Vikt för respektive skrid och skridsdelar se skridens driftsanvisnig. B_F161W_01_SE.fm B 13

34 5.6 Prestanda VB 510 T/TV (E) 2,55 2,00 5,10 8,10 m VB 510 T/TV (E) Plus 2,55 2,00 5,10 * m VB 600 T/TV (E) 3,00 2,45 6,00 * m VB 600 T/TV (E) Plus 3,00 2,45 6,00 * m *Den maximala arbetsbredd beror på utläggningsförutsättningar! B_F161W_01_SE.fm Monterad skrid Grundbredd (utan reduceringsskor) Minimal utläggningsbredd (med reduceringsskor) Steglöst hydrauliskt förställbart till Max. arbetsbredd (med påbyggnadsdelar) Transporthastighet 0-16,5 km/h rbetshastighet 0-26,7 m/min Utläggningstjocklek mm Max. kornstorlek 40 mm Utläggningskapacitet teoretisk 650 t/h B 14

35 5.7 Framdrivning/Drivmekanism Drift Transmission Hastigheter Drivhjul Styrhjul Framhjulsdrift F W / F161-8 W (o) Bromsar Hydrostatisk drift med pump och motor steglöst reglerbar Genom en tväväxlad växellåda med differential och differentialspärr (se ovan) 4 x R-22,5 (luftfyllda däck) (vattenfyllda däck o) 4 x 560 / (elastiska massiva gummidäck) 2 / 4 hjulnav hydraulmotorer, fritt kopplingsbara, reglerbar driveffekt, antispinnsystem (o) Drivningsbroms, 2 hydrauliska skivbromsar, en mekanisk låsbroms 5.8 Motor Märke/typ Utförande Prestanda Bränsletankens fyllningskapacitet Deutz TCD 2013 L04 2V 4cylindrig (vattenkyld) dieselmotor 116 KW / 158 hk (vid /min) (se kapitel F) 5.9 Hydraulsystem Tryckalstring Hydropumpar via fördelarväxel (direkt flänsanslutna till motorn) Hydraulkretsar för följande: - Framdrivning - Matning och fördelning av material Tryckfördelning - Skridlyftning för stampning/vibration (tillbehör) - ktivering av cylindrar för styrning, tråg, nivellering, skridens lyftning, skridens in/ utskjutning, matarskruvlift (tillbehör) Hydrauloljetank - oljemängd (se kapitel F) B_F161W_01_SE.fm B 15

36 5.10 Tråg Fyllningskapacitet Inbackningshöjd, centrum Inbackningshöjd, sidor cirka 5,7 m 3 = ca. 12,5 t 475 mm 595 mm 5.11 Matarband Matarband Drift Styrning av materialmängden Den vänstra och högra kan manövreras oberoende av varandra. Hydrostatisk steglöst reglerbar Helautomatisk via inställbara kontrollpunkter 5.12 Fördelning av material Matarskruvar Drift Styrning av materialmängden Inställning av matarskruvens höjd Bredning av matarskruv Den vänstra och högra kan manövreras oberoende av varandra. Hydrostatisk drift, steglöst reglerbar oberoende av matarband matarskruvhalvor har reversibel rotationsriktning Helautomatisk via inställbara kontrollpunkter - Mekaniskt med kedja - Mekaniskt (tillval) - Hydrauliskt (tillval) Med tillsatsutrustning (se matarskruvens påbyggnadsplan) B_F161W_01_SE.fm B 16

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen Van Exclusive, Toskana Exclusive och Sphinx S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss

Läs mer

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider ProFlex 21 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning för Rider ProFlex 21 AWD Innehåll Introduktion...3 Bäste

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011

Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta. Version 08/2011 Instruktionsboken Husbilen VAN och Siesta S Version 08/2011 Inledning Bäste husbilsägare, Vi gratulerar dig till köpet av din nya husbil från HOBBY. Det förtroende du ger oss är vår sporre och vår skyldighet

Läs mer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider Pro 15, Pro 18

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER

ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER ŠkodaSuperb INSTRUKTIONSBOK SIMPLY CLEVER Inledning Du har valt en Škoda - hjärtligt tack för ditt förtroende. Med din nya Škoda erhåller du en bil med modernaste teknik och talrik utrustning, vilken

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning.

AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning. AIRTRONIC L Teknisk beskrivning, monterings drift och underhållsanvisning. Värmare Beställningsnr Värmare Beställningsnr Airtronic B5, 12 Volt 20 1859 05 00 00 Airtronic D5, 12 Volt 25 2361 05 00 00 Airtronic

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Instruktionsbok. husvagnar. Weltweit Nummer 1

Instruktionsbok. husvagnar. Weltweit Nummer 1 Instruktionsbok husvagnar Weltweit Nummer 1 Vi gratulerar till ditt val av HOBBY husbilen och hoppas att den alltid är en trogen reskamrat. Läs noga igenom instruktionsboken även om du redan tidigare kört

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

VOLVO C30 Instruktionsbok. Web Edition

VOLVO C30 Instruktionsbok. Web Edition VOLVO C30 Instruktionsbok Web Edition BÄSTE VOLVOÄGARE TACK FÖR ATT DU VALDE VOLVO Vi hoppas att Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares

Läs mer

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D -73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Läs mer

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. 101 91 58-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 11 och Rider

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN

INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN INSTRUKTIONSBOK HUSVAGN OBSERVERA ANVISNINGAR! Det sker hela tiden en konstant vidareutveckling av våra husbilar/ husvagnar. Vi ber om förståelse för att det föreligger förbehåll för ändringar i utrustningen,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK S60 & S60 R WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet och komfort.

Läs mer

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

Saab 9-3. Instruktionsbok

Saab 9-3. Instruktionsbok Saab 9-3 Instruktionsbok Instruktionsbok 1 Säkerhet 11 Lås och stöldlarm 45 Instrument och reglage 61 Inredning 101 Start och körning 129 Bilvård 183 Tekniska data 245 Sakregister 267 2 Introduktion Denna

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Kia cee d. Instruktionsbok

Kia cee d. Instruktionsbok Kia cee d Instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i instruktionsboken 1. I det alfabetiska registret, som börjar på sidan 5, letar du fram det du vill läsa om. 2. Om du t ex vill läsa om Spolarvätska

Läs mer