Utläggare F 161 W Typ 656

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utläggare F 161 W Typ 656"

Transkript

1 DRIFT & SKÖTSEL Utläggare F 161 W Typ 656 Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack Den här handbokens uppdragsnummer: D

2 nvänd bara originalreservdelar llt fån samma ställe Din lokala Dynapac-kontakt:

3 Innehållsförteckning V Förord llmänna säkerhetsföreskrifter Lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor Varningsanvisningar Förbjudsmärke Skyddsutrustning Miljöskydd Brandskydd Övriga anvisningar... 7 Ändamålsenlig användning...1 B Fordonsbeskrivning _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm nvändningsbeskrivning Byggkomponenter och funktionsbeskrivning Fordon... 3 Uppbyggnad Farozoner Säkerhetsanordningar Nödstoppsknapp Parkeringsbroms ( Handbroms ) (16) Driftbroms ( fotbroms ) (17) Styrning Ljudsignal Tändningsnyckel/Belysning Huvudströmbrytare (17) Trågtransportsäkringar (18) Skridlås (19) Låsanordning för väderskyddstak (20) Tekniska data standardutförande Dimensioner (alla mått i mm) Tillåtet stignings- och lutningsvinkel Tillåtet påfartsvinkel Vändradie, vändkrets Viktuppgifter (samtliga uppgifter i ton) Prestanda Framdrivning/Drivmekanism Motor Hydraulsystem Tråg Matarband Fördelning av material Skridens lyftanordning Elsystem Typskyltarnas märkningsställe Utläggarens typskylt (7)

4 7 EU-normer Permanent ljudnivå Driftvillkor under mätningen Mätpunkternas placering Helkroppsvibrationer Hand- och armvibrationer Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV) C1.2 Transport Säkerhetsföreskrifter för transport Transport med låglastare Förberedelser Kör upp på låglastaren Utläggarens säkring på låglastaren: Efter transporten Transport Förberedelser Körning Lastning med kran Bärgning Säker uppställning D1.0 Hantering Säkerhetsföreskrifter Manöverenheter Manöverpanel Fjärrmanövrering _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 2-8 2

5 D2.0 Körning _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm Hantering av inmatnings- och visningspanelen... 1 Visningpanelens knappar Menyhantering... 2 Menystruktur av inställnings och visningsfunktioner... 3 Huvudmeny Visning och funktionsmeny... 4 Meny 01 motorns varvtal... 5 Undermeny Inställning av motorns varvtal... 5 Meny 02 - Drivmotorns mätvärden... 6 Undermeny Visning av mätvärden Drivmotor... 6 Meny 03 - Visning av körsträcka och bränsle... 7 Undermeny Återställning/visning av vägsträcka och bränsleförbrukning... 7 Meny 04 - Nödfunktion / skridstopp inkoppling av stampning... 8 Undermeny Nödfunktionernas inställning... 8 Meny 05 - Utläggningstjocklek... 9 Undermeny Förval av utläggningstjocklek... 9 Undermeny Inställning av matarskruvens hastighet Undermeny Inställning av matarbandets hastighet Meny 06 - Skridens belastning Undermeny Inställning av utgångsbelastningen Meny 07 - Skridtyp Undermeny Inställning av skridtypen Meny 08 - Drifttimräknare Meny 09 - Service Undermeny nge lösenord Meny 10 - Felminne Visning av felmeddelanden: Visning av felmeddelande Meny 11 - Felminne Framdrivningens dator Visning av felmeddelanden: Visning av felmeddelande Meny 12 - Programversionen Meny 13 - Visningspanelens inställningar Undermeny Visningspanelens inställningar Övriga meddelanden i visningen Visningspanelens felmeddelanden nvisningar till felmeddelanden Drivmotorns felkoder Felkoder FMI-koder Särskilda funktioner Nödfallprogram vid fel på inmatningsknapparna Reversibelt matarband

6 D3.2 Utläggarens Utläggarens manöverdelar... 1 Motorhuv (70)... 1 Batterier (71)... 1 Huvudbrytare för batterier (72)... 2 Trågets transportsäkringar (73)... 3 Skridens mekaniska transportsäkring (vänster och höger under förarstolen) (74)... 4 Låsning av förarstolen (bakom stolen) (75)... 4 Driftbroms ( fotbroms ) (76)... 5 Parkeringsbroms ( Handbroms ) (77)... 5 Den tvåväxlade växelns växelspak (78)... 5 Differentialspärrens kopplingsspak (79)... 6 Släppmedelsprutningsanläggning (80) (o)... 7 Brytare för takets extrastrålkastare (85):... 8 Brytare för bränsletankens påfyllningspump (85a)... 8 Brytare för extrabelysning (85b)... 8 Brytare för utsugning av asfaltångor (85c)... 8 Brytare för arbetsstrålkastare (85d)... 9 Brytare för roterande varningsljus (85e)... 9 Brytare för 230 V Uttag (85f)... 9 Reglering av det nerfällbara skyddstaket (på vänster och höger sida av takkonsolen) (86)... 9 Hydrauliskt nedfällbart tak (87) (o) Elektrisk inställning av matarbandets matarkapacitet (o) (88) Matarbandets gränsställare (89): Matarskruvens gränsställare med ultraljudsensorer (90) (vänster och höger) rbetsstrålkastarens uttag (höger och vänster sida) (92) Tryckregleringsventil för skridens belastning och avlastning (93) (o).. 13 Tryckregleringsventil för skridens stopp med förspänning (93a) (o) Manometer för skridens belastning och avlastning och skridstopp med förspänning (93b) Tryckregleringsventil (94) (o) för framhjulsdrift Framhjulsdriftens manometer (94a) (o) Centrala smörjenheten (o) (100) Partikelfilter - kontrollampa (102) (o) Fram och sidoruta (o) (103) Excenterjustering av skrid (o) (104) _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 4-8 4

7 D4.2 Drift _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm Drift Förberedelser inför idrifttagningen... 1 Nödvändiga redskap och hjälpmedel... 1 Innan arbetets början (i början av arbetsdagen eller av utläggningssträckan)... 1 Checklista för maskinföraren Start av utläggaren... 4 Innan starten av utläggaren... 4 Normal -start... 4 Starthjälp (med externt batteri)... 5 Efter starten... 6 Ta hänsyn till kontrollamporna... 7 Visning av framdrivningens oljetryck (46)... 7 Indikering av batteriladdning (49) Hantering under transport... 9 Lyft och säkra skriden... 9 Kör utläggaren bort en bit Stoppa utläggaren och säkra den Förberedelser för utläggning Släppmedel Skridens uppvärmning Riktningsmarkering Blandningens fyllning och matning Utläggningens start Kontroller under utläggning Utläggarens verksamhet Utläggningskvalité Utläggning med skridstopp och skridbelastning/avlastning llmänt Skridens belastning/avlastning Skridstopp med förspänning Skridstopp med förspänning Tryckinställning (o) Skridens belastning/avlastning: Driftens avbrott och avslut Vid: Utläggningspauser (t ex. asfaltbilen är försenad) Vid längre avbrott (t ex. lunchrast) Vid arbetets avslut Särskilda funktioner Elektrohydraulisk differentialspärr Elektrohydraulisk växellåda Problem vid utläggningen Skridens och utläggarens driftstörningar

8 E01 In- och ombyggnad Särskilda säkerhetsanvisningar Matarskruv Höjdinställning Vid fastmonterad matarskruv Vid mekanisk inställning (spärrhake tillval) Vid hydraulisk inställning (tillval) Matarskruvbreddning skruvtyp I Påbyggnad av extra förlängningsskruvar Påbyggnad av stödrör Montering av tunnelplåtar Montering av stöd för matarskruv Matarskruvens påbyggnadsschema för 310 mm skruv Matarskruvens påbyggnadsschema för 380 mm skruv Matarskruvbreddning skruvtyp II Påbyggnad av extra förlängningsskruvar Skruvens påbyggnadsschema Skrid Elektriska förbindningar nslutning av fjärrmanövrering nslutning av skarv följare nslutning av matarskruvens gränsbrytare nslutning av arbetsstrålkastare F1.0 Underhåll Säkerhetsanvisningar för underhåll... 1 F2.6 Underhållsöversikt Underhållsöversikt... 1 F3.1 Underhåll matarband Underhåll matarband Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Matarbandets kedjespänning (1)... 3 Matarbandets drev (vänster/höger) (2)... 4 F4.2 Underhåll - matarskruv Underhåll - delenhet matarskruv I Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Matarskruvens ytterlager (1)... 3 Matarskruvens mellanlager (2)... 3 Matarskruvdrevens stödlager (3)... 4 Matarskruvens vinkeldrev (vänster/höger sida) (4) _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 6-8 6

9 F5.1 Underhåll motor Underhåll delenhet motor Underhållsintervall Underhållsställe... 4 Motor - bränsletank (1)... 4 Motor smörjsystem (2)... 5 Motor - bränslesystem (3)... 7 Motor luftfilter (4)... 9 Motorns kylsystem (5) Motorns drivrem (6) Motor - avgassystem (7) F6.1 Underhåll - hydraulik Underhåll - hydraulik Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Hydrauloljetank (1)... 3 Insug/returhydraulfilter (2)... 4 Högtryckshydraulfilter (3)... 5 Pumpfördelarväxel (4)... 6 Hydraulslangar (5)... 7 F7.3 Underhåll - drivning, styrning Underhåll - drivning, styrning Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Kedjespänning (Framdrivning) (1)... 3 Drivaxel (2)... 4 Lufttryck (drivhjul) (3)... 5 Smörjställen (4)... 6 Styrningen _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 7-8 7

10 F8.2 Underhåll - elektronik Underhåll - Elsystem Uderhållsintervaller Underhållsställe... 5 Batterier (1)... 5 Generator (2)... 6 Inställning av remspänningen... 8 Byta rem... 9 Kontrollera/ställ in remspänningen Elektriska säkringar (3) Maskinutförande: Konventionellt elsystem Kopplingsdosa Säkringar i kopplingsdosan (B) Relä i kopplingsdosan Säkringar på manöverpanelen Relä på manöverpanel Maskinutförande: PLC-elsystem Kopplingsdosa Säkringar i kopplingsdosan Relä i kopplingsdosan (C) Säkringar på manöverpanelen F9.0 Underhåll - smörjställen Underhåll - smörjställen Underhållsintervall Underhållsställe... 3 Centralsmörjsystem (1)... 3 Lager (2)... 7 F10.0 Provningar, avställning Provningar, kontroller, rengörning, avställning Underhållsintervall llmän okulärbesiktning Sakkunnigundersökning Rengörning Utläggarens konservering vställning som är längre än 6 månader vställning mellan 6 månader och 1 år Återidrifttagning... 5 F11.3 Rekommenderade smörjmedel och drivmedel Smörjmedel och drivmedel Hydraulolja Påfyllningsmängd nvisningar om omställning från mineralolja till syntetisk olja/syntetisk olja till mineralolja Planetväxel larven _F161W_OMM_PLC_2013_03_SEIVZ.fm 8-8 8

11 V Förord För säker användning av maskinen är vissa kunskaper nödvändiga. De ska förmedlas i denna driftanvisning. Informationen framställs kort och översiktligt. Kapitlen står i bokstavsordning. Varje kapitel börjar med sidan 1. Sidorna märks med kapitelbokstav och sidnummer. Exempel: Sida B 2 är andra sidan i kapitel B. I denna driftanvisning dokumenteras även tillvalsutrustning. Vid maskinens hantering och vid underhållsarbeten se upp med att rätt beskrivning väljs för den aktuella maskinen. Säkerhetsanvisningar och viktiga förklaringar är märkta med följande piktogram: f m t Står framför säkerhetsanvisningar som måste beaktas för att undvika faror för person. Står framför anvisningar som måste beaktas för att undvika materialskador. Står framför anvisningar och förklaringar. Kännetecknar grundutrustning o Kännetecknar extrautrustning (tillval) Tillverkaren förbehåller sig rätten med tanke på teknisk utveckling att göra ändringar med bibehållande av de väsentliga egenskaperna för den beskrivna maskintypen utan att behöva uppdatera den föreliggande driftanvisningen Dynapac GmbH Wardenburg mmerländer Strasse 93 D Wardenburg / Germany Telefon: +49 / (0)4407 / Fax: +49 / (0)4407 / V_01_SE.fm V 1

12 1 llmänna säkerhetsföreskrifter 1.1 Lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor De lokala gällande lagar, riktlinjer och bestämmelser för att förebygga olyckor måste naturligtvis beaktas även om de inte uttryckligen omnämns här. nvändaren är själv ansvarig för att beakta och agera efter alla föreskrifter som resulterar därifrån. De följande varningsanvisningar, förbjud- och påbjudsbeteckningar tyder på faror för personer, för maskinen och för miljön som kan uppstå vid maskinens användning. Försummandet av dessa anvisningar, förbjud och påbud kan leda till livsfarliga skador. Dessutom måste Dynapac Riktlinjer för ändamålsenlig och regelmässig användning av utläggare beaktas. 1.2 Varningsanvisningar Varning för fara eller farligt plats. Åsidosättning av varningsanvisningar kan leda till livshotande skador. Obs! Indragningsfara! m I det här arbetsområdet / vid dessa element finns det fara för indragning på grund av roterande, eller transporterande delar! llt arbete ska utföras vid stillastående maskin! Obs! Farlig elektrisk spänning! m Utläggarens el-anläggningar kan underhållas och repareras endast av behörig elektriker! Obs! Hängande last! m Stå aldrig under hängande last! Obs! Fara för krossning! m nvändning av visa funktioner eller maskindelar eller maskinens rörelse kan leda till krossningsrisk. Se alltid till att ingen befinner sig i farozonen! V_01_SE.fm V 2

13 Obs! Fara för handskador! Obs! Heta ytor eller heta vätskor! Obs! Fara för fall! Obs! Farliga batterier! Obs! Hälsoskadliga eller irriterande ämnen! Obs! Brandfarliga ämnen! Obs! Gasflaskor! V_01_SE.fm V 3

14 1.3 Förbjudsmärke Förbjudet att öppna/beträda/vidröra/utföra/inställa under drift eller när drivmotorn är i gång! Starta inte motorn/driften! Underhåll- och reparationsarbete får utföras endast vid avstängd dieselmotor! Förbjudet att bespruta med vatten! Förbjudet att släcka med vatten! Egenhändigt underhåll förbjudet! Underhåll måste utföras av behörig personal! Kontakta Dynapac service! Brandfara förbud mot öppen eld och rökning! Koppla inte in! V_01_SE.fm V 4

15 1.4 Skyddsutrustning De gällande lokala bestämmelser kan föreskriva användningen av skyddsutrustning! Beakta dessa föreskrifter! nvänd skyddsglasögon för att skydda dina ögon! nvänd lämpligt huvudskydd! nvänd lämpligt hörselskydd för att skydda din hörsel! nvänd skyddsskor för att skydda dina fötter! nvänd alltid åtsittande arbetskläder! nvänd signalväst för bättre synbarhet! nvänd andningsskydd vid förorenad luft! V_01_SE.fm V 5

16 1.5 Miljöskydd De lokala gällande lagar, riktlinjer och bestämmelser om avfallshantering och återanvändning måste naturligtvis beaktas även om de inte uttryckligen omnämns här. Vid uppehålls- reparations- och rengöringsarbeten förekommande ämnen som kan förorena vattnet t.ex.: - Smörjmedel (oljor, fet) - hydraulolja - Dieselolja - Kylvätska - Rengörningsmedel Får inte komma i marken eller i kanalisationen! Dessa ämnen måstesamlas, bevaras, transporteras och oskadliggöras i lämpliga behållare! Obs! Miljöfarliga ämnen! 1.6 Brandskydd De gällande lokala bestämmelser kan föreskriva medförandet av brandsläckare! Beakta dessa föreskrifter! Brandsläckare (tillvalsutrustning) V_01_SE.fm V 6

17 1.7 Övriga anvisningar m Beakta tillverkarens och andra dokumentation! t.ex. motortillverkarens underhållsanvisningar m Beskrivning / illustration i fall av gasoluppvärmning! m Beskrivning / illustration i fall av elektrisk uppvärmning! V_01_SE.fm V 7

18

19 Ändamålsenlig användning Dynapac Riktlinjer för utläggarens ändamålsenliga användning är en del i leveransen av maskinen. Den är en beståndsdel av instruktionsbok och ska noga beaktas. Nationella föreskrifter gäller obegränsat. Utläggaren som beskrivs i denna instruktionsbok är avsedd för utläggning av blandade material, vältbetong, mager betong, spårmakadam, och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. Den får användas, hanteras och underhållas endast i enlighet med beskrivningar i denna instruktionsbok. llt annan användning räknas som ej ändamålsenlig användning och kan leda till personskador, skador på utläggaren eller sakskador. olika llt användning utöver det ovan beskrivna användningsområdet är oändamålsenlig och därmed uttryckligen förbjuden. Särskilt vid användning i lutande terräng eller vid specialarbeten (bygge av upplag, dammbygge) skall tillverkaren ovillkorligen konsulteras. nvändarens förpliktelser nvändaren kallas i denna instruktionsbok varje fysisk eller juridisk person som nyttjar utläggaren själv eller som ger uppdrag till maskinens bruk. I särskilda fall (t.ex. leasning, uthyrning) är användaren den person som måste beakta dessa förpliktelser enligt gällande kontrakt mellan utläggarens ägare och nyttjare. nvändaren måste säkerställa att utläggaren enbart används ändamålsenligt och att alla slag av faror för användarens eller tredje persons liv och hälsa undviks. Dessutom skall föreskrifterna för att förhindra olyckor, särskilda säkerhetstekniska regler såväl som riktlinjerna gällande drift, underhåll, skötsel och reparation beaktas. nvändaren måste säkerställa att alla som brukar maskinen har läst och förstått denna instruktionsbok. Påbyggnad av tillsatsutrustning: Utläggaren får användas endast med skridar som är godkända av utläggarens tillverkare. På- och inbyggnad av utrustningar som påverkar eller utökar utläggarens funktioner får bara ske med skriftligt tillstånd från tillverkaren. I vissa fall är även tillstånd från de lokala myndigheter nödvändigt. Det kan dock inte ersätta tillverkarens tillstånd. _01_SE.fm 1-2 1

20

21 B Fordonsbeskrivning 1 nvändningsbeskrivning DYNPC F 161 W / F W / F161-8 W är en utläggare på gummihjul för vägbeläggning med bituminöst blandning, vält- och magerbetong, spårlagd makadam och obundna mineralblandningar för stenläggningsunderlag. F161W_02.wmf B_F161W_01_SE.fm B 1

22 2 Byggkomponenter och funktionsbeskrivning F161W_2.wmf Nr. Benämning 1 t Matarskruv 2 t Skrid 3 t Förarplats 4 t Verktygslådans förvaringsplats vänster/höger sida 5 t Indikator för utläggningstjocklek 6 t Manöverpulpet (skjutbar i sidled) 7 o Väderskyddstak 8 o rbetsbelysning 9 t Tråg 10 t Påskjutsrullar för lastbilsdockning 11 t Rör för fluktpinne (för inriktning) och bogserfäste 12 t Främre tandemaxel (F W med drivning) 13 t xel med framhjulsdrivning (F W) 14 t Dragrulle 15 t Dragarmskena 16 t Nivelleringscylinder för utläggningstjocklek 17 t rm 18 t Bakhjul 19 o Hydrauliska trågklaffar 20 o Utsugning av asfaltångor t = Standard o = Tillbehör B_F161W_01_SE.fm B 2

23 2.1 Fordon Uppbyggnad Utläggaren består av en ramkonstruktion i svetsat stål på vilken de enstaka byggkomponenterna är monterade. De stora drivhjulen i förbindelse med tandemframaxeln jämnar ut vägunderlaget och garanterar också genom skridupphängningen för en särskild utläggningsnogranhet. Med den steglösa hydrostatiska vagndriften kan utläggarens hastighet anpassas till de förekommande arbetsförutsättningarna. Hanteringen av utläggaren underlättas väsentligt genom matningsautomatiken, den oberoende framdrivningen och de översiktligt placerade manöver- och kontrollelementen. Som tillbehör (tillval) finns: o Extra framhjulsdrivning (F161-6W / F161-8W) med antispinnsystem o Nivelleringsautomatik/sidlutningsreglering o Ultraljudsensorer för matarskruvens materialmängd (reglering) o extra reducersko o större arbetsbredder o automatiskt centralsmörjningssystem till utläggaren och/eller skriden o Väderskyddstak o Ytterligare utrustningar och påbyggnadsmöjligheter finns vid efterfrågan. Motor: Utläggaren drivs med en vattenkyld dieselmotor. Närmare uppgifter finns under tekniska data och i motorns bruksanvisning. Partikelfiltret (o) renar avgaserna från sotpartiklar, reducerarde skadliga kolmonoxid och koldioxid gaserna och genom sin katalysatorfunktionen garanterar en mindre belastning på miljön och hälsan. En signallampa visar när det är dags för service. B_F161W_01_SE.fm Drivmekanism: Framaxeln är byggd som en tandempendelaxel. Eftersom hjulen är placerade på olika långa lyftarmar blir det andra framhjulet på den kortare lyftarmen mera belastat. På grund av den här konstruktionen blir styrbarheten och bärförmågan bättre särskilt på mjukt underlag. Framhjulen är utrustad med elastiska däck av massivt gummi och bakhjulen har stora slanglösa luftfyllda däck (vattenfyllda däck som tillbehör - o). Vid extra framhjulsdrivning (F W 7 F161-8 W) kan framaxlarna kopplas in som extra drivaxlar. B 3

24 Hydraulik: Dieselmotorn driver via den flänsanslutna fördelarväxellådan alla utläggarens drivanordningar. Framdrivning: Den steglöst inställbara hydraulpumpen ansluts med motsvarande högtryckshydraulslangar till framdrivningens motorer. Den hydrauliska motoren driver bakhjulen genom en tvåväxlad växellåda och en drivkedja. Den tvåväxlade växellådan har en inbyggd differential och differentialspärr. Styrning/förarplats: Den fullhydrauliska Danfoss-Orbitol styrning garanterar en lätt manövrering Genom en låsningsanordning som kan nås uppifrån säkras den förskjutbara manöverpulpeten på utläggarens högra eller vänstra sida. Påskjutrullarnas travers: Påskjutsrullarna är monterade på en bom som är fastsatt med en centerbult i mitten av maskinen. Den ledande bommen garanterar konstant kontakt mellan påskjutsrullar och bakhjul på lastbil. Utläggaren trycks ut mindre ur sitt spår som underlättar utläggning i kurvorna. Tråg: Tråget är utrustat med två matarband för tömning och matning till matarskruven. Behållarens kapacitet är cirka 12,5 t. För bättre tömning och jämn matning av material kan trågsidorna oberoende fällas upp hydrauliskt (tillbehör). De hydrauliska främre klaffar (o) säkerställer att inget material blir kvar i trågets främre del. Matning av material: Utläggaren är utrustad med två oberoende manövrerade matarband som matar fram materialet från tråget till matarskruvarna. Matarmängden och hastighet regleras under utläggningen helt automatiskt genom avkänning av materialmängden. B_F161W_01_SE.fm B 4

25 Matarskruvar: Drift och användning av matarskruvarna sker oberoende av matarbanden. Den vänstra och högra skruvhalvan kan manövreras oberoende av varandra. Driften sker fullt hydrauliskt. Matarriktningen kan ändras inåt eller utåt enligt behov. På så sätt är också en tillräcklig försörjning med material möjlig även om det behövs särskilt mycket blandning på den ena sidan. Skruvvarvtalet regleras genom materialflödet steglöst med hjälp av ultraljudsensorer. Höjdinställning och bredning av matarskruv: Genom höjdinställning och breddning av matarskruv kan maskinen optimalt anpassas tillolika utläggningstjocklekar och bredder. På maskinens basutförande kan höjden justeras genom påhängning av länkkedjor på dragarmarna med den hydrauliska skridlyftanordningen. Vid inställning med spärrhakar sker inställning av höjden genom spännlåsspindeln på styrstöden på baksidan. I ett annat utförande med hydraulcylinder kan höjden ställas in vid manöverpulpeten. För anpassning till olika utläggningsbredder kan extra matarskruvar i olika längder enkelt monteras eller demonteras. Nivelleringsautomatik/tvärfall: Med tvärfallregleringen (tillval) kan dragpunkten styras efter önskemål åt vänster eller höger med en förbestämd skillnad jämfört med den motsatta sidan. För fastställande av inställningsvärdet är de båda dragarmarna förbundna med en sidlutningsstång. Tvärfallsregleringen arbetar alltid i kombination med skridhöjdinställningen på den motsatta sidan. Med höjdinställningen av dragpunkten (dragrulle) styrs utläggningstjockleken för materialet respektive skridens avdragningshöjd. ktiveringen sker på båda sidor elektrohydrauliskt och kan vid val utföras manuellt med vippströmställare eller automatiskt (med elektronisk höjdsensor). Skridens lyftanordning: Skridens lyftanordning används för att lyfta skriden vid transportkörningar. Lyftningen sker på båda sidor elektrohydrauliskt genom inkoppling av hydraulcylindrar på dragarmarna och manövreras med vippströmställare på manöverpulpeten. Skridstoppautomatik och skridens belastning och avlastning: Med skridstoppautomatiken kan man undvika att skriden trycks ner när den stannar till. Vid utläggarens stopp (t. ex. vid lastbilsbyte) låsas och blockeras styrventilerna i flytläge som förhindrar skridens nersänkning i det utlagda materialet vid utläggarens stopp. B_F161W_01_SE.fm Genom inkoppling av skridavlastningen ökas drivenhetens belastning som på sin tur ökar dragkraften. Genom inkoppling av skridbelastningen kan det uppnås en bättre packning vid olika fall av utläggning. B 5

26 Utsugning av asfaltångor (o): sfaltångorna sugs ut av en utsugningsfläkt som är monterad i matartunneln eller över matarskruven. De uppsamlade ångorna leds bort tillsammans med förbränningsmotorns avgaser. Centralsmörjningsenhet (o): En centralsmörjningspump med en stor smörjningsmedelbehållare förser genom olika fördelare de enskilda smörjkretsar med fet. Känsliga smörjpunkter med stort skötselbehov (t ex. kullager) förses med smörjmedel med inställbara mellanrum. B_F161W_01_SE.fm B 6

27 3 Farozoner m I de här områdena av maskinen finns roterande, transporterande eller rörliga delar under normal användning risk för indragning och krossning. B_F161W_01_SE.fm B 7

28 4 Säkerhetsanordningar Bara felfritt funktionerande manöver- och säkerhetsanordningar såväl som fackmässigt installerade skyddsanordningar möjliggör säkert arbete. De här anordningarnas funktionsduglighet måste kontrolleras regelbundet (se kapitel D avsnitt 2.1). 4.1 Nödstoppsknapp - vid manöverpulpeten - vid båda fjärrmanövreringspanelerna (tillval) F0005_1.EPS m Vid nödstoppsknappens nertryckning stängs motorn, drivningarna och styrningen av. Eventuella nödvändiga åtgärder (undanmanöver, skridlyftning och dylikt) är då inte längre möjliga. Olycksrisk! 4.2 Parkeringsbroms ( Handbroms ) (16) 4.3 Driftbroms ( fotbroms ) (17) F0125_1.TIF 4.4 Styrning F0127_1.TIF 4.5 Ljudsignal - vid manöverpulpeten - vid båda fjärrmanövreringspanelerna (tillval) Horn.Tif 4.6 Tändningsnyckel/Belysning F0064_1.EPS B_F161W_01_SE.fm B 8

29 4.7 Huvudströmbrytare (17) 18 (o) Mainswitch.tif/Mainswitch_SK.eps 4.8 Trågtransportsäkringar (18) (o) 18 Hopperlock2.tif/Hopperlock_SK.eps 4.9 Skridlås (19) 19 F0083_1.TIF 4.10 Låsanordning för väderskyddstak (20) 20 B_F161W_01_SE.fm F121Cb.Tif B 9

30 F161W_side.tif/Feuerlöscher.bmp Pos. Benämning 25 Brandsläckare 26 Motorhuv 27 Sidoklaffar 28 Gångbryggor 29 Skridens luckor 30 Skridens varningsblinkers 31 Matarskruvens skydd Övrig utrustning: - Kilar - Varningstriangel - Förbandslåda B_F161W_01_SE.fm B 10

31 5 Tekniska data standardutförande 5.1 Dimensioner (alla mått i mm) 1900 B_F161W_01_SE.fm * F161W_side.tif/F161W_front.tif 3400 För respektive skridens tekniska data se skridens driftsanvisnig. *VB510 T/TV B 11

32 5.2 Tillåtet stignings- och lutningsvinkel max 15 max 15 max _side_Dyn.bmp,F161W_side.tif Samråd med din maskins kundtjänst innan maskinen körs i lutande lägen (motlut, medlut, lutningar i sidled) som ligger utanför angivna värden! 5.3 Tillåtet påfartsvinkel max 14 max 14,4 F161W_side.tif 5.4 Vändradie, vändkrets Innre vändradie 4,45 m Vändkrets 15,30 m B_F161W_01_SE.fm B 12

33 5.5 Viktuppgifter (samtliga uppgifter i ton) Typ F 161W Utläggaren utan skrid cirka 14,6 Utläggaren med skrid - VB 510T/TV cirka 18,00 Med tillsatsutrustning för max. arbetsbredd tillägg max. cirka 1,3 Med fyllt tråg max. cirka 12,5 Tillåten totalvikt vid transport (obelastad) cirka 18,00 Max. axellast fram för transport cirka 7,00 Max. axellast bak för transport cirka 14,00 Vikt för respektive skrid och skridsdelar se skridens driftsanvisnig. B_F161W_01_SE.fm B 13

34 5.6 Prestanda VB 510 T/TV (E) 2,55 2,00 5,10 8,10 m VB 510 T/TV (E) Plus 2,55 2,00 5,10 * m VB 600 T/TV (E) 3,00 2,45 6,00 * m VB 600 T/TV (E) Plus 3,00 2,45 6,00 * m *Den maximala arbetsbredd beror på utläggningsförutsättningar! B_F161W_01_SE.fm Monterad skrid Grundbredd (utan reduceringsskor) Minimal utläggningsbredd (med reduceringsskor) Steglöst hydrauliskt förställbart till Max. arbetsbredd (med påbyggnadsdelar) Transporthastighet 0-16,5 km/h rbetshastighet 0-26,7 m/min Utläggningstjocklek mm Max. kornstorlek 40 mm Utläggningskapacitet teoretisk 650 t/h B 14

35 5.7 Framdrivning/Drivmekanism Drift Transmission Hastigheter Drivhjul Styrhjul Framhjulsdrift F W / F161-8 W (o) Bromsar Hydrostatisk drift med pump och motor steglöst reglerbar Genom en tväväxlad växellåda med differential och differentialspärr (se ovan) 4 x R-22,5 (luftfyllda däck) (vattenfyllda däck o) 4 x 560 / (elastiska massiva gummidäck) 2 / 4 hjulnav hydraulmotorer, fritt kopplingsbara, reglerbar driveffekt, antispinnsystem (o) Drivningsbroms, 2 hydrauliska skivbromsar, en mekanisk låsbroms 5.8 Motor Märke/typ Utförande Prestanda Bränsletankens fyllningskapacitet Deutz TCD 2013 L04 2V 4cylindrig (vattenkyld) dieselmotor 116 KW / 158 hk (vid /min) (se kapitel F) 5.9 Hydraulsystem Tryckalstring Hydropumpar via fördelarväxel (direkt flänsanslutna till motorn) Hydraulkretsar för följande: - Framdrivning - Matning och fördelning av material Tryckfördelning - Skridlyftning för stampning/vibration (tillbehör) - ktivering av cylindrar för styrning, tråg, nivellering, skridens lyftning, skridens in/ utskjutning, matarskruvlift (tillbehör) Hydrauloljetank - oljemängd (se kapitel F) B_F161W_01_SE.fm B 15

36 5.10 Tråg Fyllningskapacitet Inbackningshöjd, centrum Inbackningshöjd, sidor cirka 5,7 m 3 = ca. 12,5 t 475 mm 595 mm 5.11 Matarband Matarband Drift Styrning av materialmängden Den vänstra och högra kan manövreras oberoende av varandra. Hydrostatisk steglöst reglerbar Helautomatisk via inställbara kontrollpunkter 5.12 Fördelning av material Matarskruvar Drift Styrning av materialmängden Inställning av matarskruvens höjd Bredning av matarskruv Den vänstra och högra kan manövreras oberoende av varandra. Hydrostatisk drift, steglöst reglerbar oberoende av matarband matarskruvhalvor har reversibel rotationsriktning Helautomatisk via inställbara kontrollpunkter - Mekaniskt med kedja - Mekaniskt (tillval) - Hydrauliskt (tillval) Med tillsatsutrustning (se matarskruvens påbyggnadsplan) B_F161W_01_SE.fm B 16

Asfaltsutläggare. Instruktionsbok F 5 C 900 98 08 45 03-1004

Asfaltsutläggare. Instruktionsbok F 5 C 900 98 08 45 03-1004 Instruktionsbok 03-1004 Asfaltsutläggare F 5 C 900 98 08 45 ORIGINALDELAR MED HÖGSTA KVALITET RESERVEDELAR Din lokala Dynapac-kontakt: Förord För en säker manövrering av maskinen, krävs speciella kunskaper,

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612

ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR. TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 ANVÄNDARINSTRUKTION och SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TL 49 serienummer 1000 och framåt LM 960612 OBSERVERA All personal, som skall använda och reparera denna släpvagnslift måste läsa och förstå denna instruktionsmanual.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Arbete med hybridfordon

Arbete med hybridfordon Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Allmänt om hybridfordon och hybridsystem Scanias hybridfordon är parallellhybrider och utgörs av en förbränningsmotor och en elmotor. I en parallellhybrid kan fordonet

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

3080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata. Cylinderantal 4. www.weidemann.de 24.04.2015 Sida: 1 / 8

3080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata. Cylinderantal 4. www.weidemann.de 24.04.2015 Sida: 1 / 8 3080 Tekniska data Motordata Tillverkare Deutz Motortyp TCD 2,9 L4 Cylinderantal 4 Effekt (max.) 55,4 (75*) kw (HP) vid (max.) 2,3 varv/min Cylindervolym 2,9 cm³ Kylning Vatten/laddluft www.weidemann.de

Läs mer

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad

Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Dokumentversion 1.1 Sida 1/16 Instruktion för Skylift Dino 125T Detaljerad Innehåll Påskjutsbroms / Backa uppför 2 Parkera 2 Låsa 2 Inkoppling 3 Uppstart 4 Flytta och placera 5 Stödbenen 6 Kommer man nå

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

från tillverkningsår 1995

från tillverkningsår 1995 Bruksanvisning Sparas för framtida behov Formrivningsvagn DF och Stapelram DF från tillverkningsår 1995 Stapelram DF Artikelnr. 586079 Typskylt DOKA INDUSTRIE, A-3300 Amstetten Beteckning: FORMRIVNINGSVAGN

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN

INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN 10/97 INSTRUKTIONSBOK AGNSPRIDARE REKORDVERKEN Sweden AB Öttum SE-535 92 KVÄNUM Tel. +46(0)511-37 01 00 Fax. +46(0)511-37 00 07 9 T0569 1. FÖRORD REKORDVERKEN Sweden AB, Öttum S-535 92 KVÄNUM Tel. +46

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101

Trima ELC. Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok. TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 Monteringsanvisning Reservdelsförteckning Instruktionsbok Trima ELC TRIMA AB Box 301 820 70 BERGSJÖ Tel: 0652 37 100 Fax: 0652 37 101 1/9 ELC 375 104, 105 Monteringsanvisning Ventilerna ersätter standardventilen

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D.

Kia räddningsmanual. Högvoltbatteri max spänning 300 volt. Exteriör identifiering. 8:e positionen i chassienumret är ett D. Kia räddningsmanual OPTIMA HYBRID Exteriör identifiering 8:e positionen i chassienumret är ett D. Högvoltbatteri max spänning 300 volt Identifiering Nedanstående skiljer Kia Optima Hybrid från en konventionell

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för

Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för Bruksanvisning - Användning & Underhåll - för PORTABEL POOLLYFT DIGI$PROJECT$$$$ Manualen är uppdelad i 7 delar med sin egen symbol. Del A (Generell information) Viktig Generell information för att bekanta

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

DF 115 P/D DF 125 P/D

DF 115 P/D DF 125 P/D BEDRIFT & SKÖTSEL Utläggare Svedala Demag DF 115 P/D DF 125 P/D Typ 34 Bevara för senare användning i maskinens dokumentfack Den här handbokens uppdragsnummer: 4812026943 05-0108 34... nvänd bara originalreservdelar

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT variomatic skridar VOLVO VARIOMATIC SKRIDAR. ASFALTLÄGGARENS SJÄL. Skriden är asfaltläggarens viktigaste del, och har avgörande betydelse för beläggningskvaliteten. Volvo Variomatic

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling VVFS 1995:19 Vägverkets föreskrifter om kompetenskrav för förare som anlitas för godstransporter; Utkom från trycket den 3 april 1995 Allmänna råd markeras med indragen text

Läs mer

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1

Perma 2 VÄRMEPRESSAR. Perma 1 Perma 2 VÄRMEPRESSAR Perma 1 VÄRMEPRESS PERMA 1 Pneumatisk med en bottenplatta Perma 1 är en elektrisk och pneumatisk värmepress avsedd för påvärmning av värmetransfers på textilier. Denna pålitliga maskin

Läs mer

Manövrering av trapphissen LL12

Manövrering av trapphissen LL12 Detta är en översättning av den tyska original bruksanvisningen Manövrering av trapphissen LL12 Innehåll Sidan 1 Allmänt... 3 1.1 Tekniska data... 5 1.2 Omgivningsförutsättningar... 5 1.3 Kontrollplikt...

Läs mer

Sotpartikelfilter. Bruksanvisning DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s

Sotpartikelfilter. Bruksanvisning DFG DFG 316s-320s DFG DFG 425s-435s Sotpartikelfilter 12.07 - Bruksanvisning S 51098688 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Förord För säker drift av trucken krävs vissa kunskaper som denna ORIGINALBRUKSANVISNING ger.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6254E

BRUKSANVISNING EE6254E BRUKSANVISNING EE6254E Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

TT1300H. TerraTrailer 1300 Hydraulic. Pro-Terra Scandinavia AB, Rörläggarvägen 7, VÄRNAMO

TT1300H. TerraTrailer 1300 Hydraulic. Pro-Terra Scandinavia AB, Rörläggarvägen 7, VÄRNAMO TT1300H TerraTrailer 1300 Hydraulic Allmänt TT1300H är en kraftig ATV-vagn avsedd för många olika uppgifter. Det är en flakvagn som kan tippas framåt eller åt sidorna. Den har ett eget batteri som driver

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

HJULLASTARE 25T VOLVO L150E

HJULLASTARE 25T VOLVO L150E Vårdsystem FM M7782-014972 Sida 1 av 5 HJULLASTARE 25T VOLVO L150E MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före körning Kontrollbok, felrapport körförbud, kontroll Läckor Hjul, slirskydd

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

2080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata Standard. Motortyp 404D-22 Cylinderantal 4. www.weidemann.de 17.04.2015 Sida: 1 / 9

2080 Hjullastare. Tekniska data. Motordata Standard. Motortyp 404D-22 Cylinderantal 4. www.weidemann.de 17.04.2015 Sida: 1 / 9 2080 Hjullastare Tekniska data Motordata Standard Tillverkare Perkins Motortyp 404D-22 Cylinderantal 4 Effekt (max.) 36,3 (50*) kw (HP) vid (max.) 2,8 varv/min Cylindervolym 2,216 cm³ Kylning Vatten www.weidemann.de

Läs mer

MGB Delivery. Bruksanvisning

MGB Delivery. Bruksanvisning MGB Delivery Bruksanvisning Förord Tack för att du har köpt en MGB Delivery Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din El-flakmoped.. Det kommer hjälpa dig att få maximal glädje av

Läs mer

Innehåll. om 10 sv Scania CV AB (849) 1998, Sweden 1 711 208

Innehåll. om 10 sv Scania CV AB (849) 1998, Sweden 1 711 208 Innehåll Inledning...2 Scanias ADR-fordon...2 Batterifrånskiljare...5 Förstärkt elsystem...7 Avskärmning av heta ytor...9 Tillsatsbroms...10 Stoppklossar...11 Extravärmare...12 Brandsläckningsutrustning...15

Läs mer

Tekniska data R25Z-9A

Tekniska data R25Z-9A Tekniska data R25Z-9A MOTOR MODELL MITSUBISHI S3L2 Vattenkyld 4-takts dieselmotor. 3 cylindrar i rad Nominell svänghjuls effekt SAE J1995 (brutto) 24,7 hk ( 18,4 kw) / 2300 rpm J1349 (netto) 23,1 hk (

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N INSTRUKTIONSBOK Från serienummer 9600 ZIP-UP SVENSKA AB Tel: 08-97 04 80 Tel: 031 23 07 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsinstruktioner...sid 3 2. Daglig kontroll innan körning 2.1 Introduktion...sid

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac. Panther rukarmanual R822006 03-07-10 tac, ox 203, S-334 24 nderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com UNRHÅLL Klädseln på Panther är avtagbar och kan tvättas i 40 o. et är viktigt

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

1140 Basic Line Hoftrac

1140 Basic Line Hoftrac Tekniska data Motordata Tillverkare Perkins Motortyp 403 D-11 Cylinderantal 3 Effekt (max.) 17,9 ( 24 ) kw (HP) vid (max.) 2,8 varv/min Cylindervolym 1,131 cm³ Kylning Vatten www.weidemann.de 18.02.2016

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

HPP13/HPP13 FLEX hydraulisk drivstation

HPP13/HPP13 FLEX hydraulisk drivstation HPP13/HPP13 FLEX hydraulisk drivstation Från serienummer 6109 Reviderad 15.12.2011 Före användning Tack för ert val av en HYCON drivstation. Vi vill uppmärksamma er på att drivstationen levereras utan

Läs mer

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL

T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL T 64 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL F T 50 64 2 T F 64 50 ANVÄNDNING T 64 är lämplig för packning av fyllningar i rör- och kabelgravar. Maskinen är även lämplig att använda vid packning runt

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 20

INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 20 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 20 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10. Tillbehör

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Lyfttransportvagn. Operatörsmanual. Maskinnummer: KM08600. Manual i Orginal. Konga Mekaniska Verkstad AB. Aktuell revision: 2014-11-13

Lyfttransportvagn. Operatörsmanual. Maskinnummer: KM08600. Manual i Orginal. Konga Mekaniska Verkstad AB. Aktuell revision: 2014-11-13 Operatörsmanual Maskinnummer: KM08600 Manual i Orginal Aktuell revision: 2014-11-13 Doc: 71 Manual KM08600 Konga Mekaniska Verkstad AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Hälso- och säkerhetsregler...

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning Rostfri Hydrofor med luftautomatik Funktionsbeskrivning Dokumentet går igenom med text och illustrationer de olika delarna som är monterade på Hydroforen och går igenom deras funktioner. 1 Överblick Rostfri

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning

GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN. Daglig tillsyn. Före användning Vårdsystem FM M7782-451352 Sida 1 av 5 GRÄVMASKIN BAND 6T MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN Daglig tillsyn Före användning Kontrollbok felrapportering, tid för tidsbunden tillsyn Läckor Personal,

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05

SKOTMOBIL 737. Instruktions och skötselanvisning. Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTMOBIL 737 Instruktions och skötselanvisning Art.nr. BR-SM737 uppl. 05-05 SKOTER 737 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Säkerhetsföreskrifter 1 Beskrivning av skotern 2-5 Isärtagning av skotern 6-7 Laddning

Läs mer

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna

Montering. Packa upp maskinen. Däck Montera de bakre hjulen med hjälp av vingmuttrarna Monteringsanvisningar för: 9689995/BZ7C och 9689996/BZ4C utrustade med något av följande aggregat: 96899945 TRD6B Tunnel Ram-aggregat 96899946 TRD7B Tunnel Ram-aggregat 96899950 CD6B Combiaggregat Montering

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer