QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning"

Transkript

1 QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Bruksanvisning Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationerna och innehållet utan föregående meddelande och kan inte hållas ansvariga för eventuella skador (eller följdskador) som har uppstått på grund av att denna bruksanvisning har använts. Detta gäller också, men inte enbart, typografiska fel och andra fel som kan härledas till publiceringen. Skärmbilderna i den här bruksanvisningen kan skilja sig från vad som visas i din dator, beroende på vilket operativsystem eller vilken skrivare du använder. 1

2 Innehåll Innehåll Information om den här bruksanvisningen... 3 Bruksanvisningens upplägg... 3 Symboler som används i den här bruksanvisningen Översikt över att skapa etiketter... 4 Skapa en etikett och skriva ut den... 4 Använda P-touch Editor för Windows... 6 Starta P-touch Editor... 6 Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor med andra program Använda P-touch Address Book Starta P-touch Address Book Skapa en ny kontakt Använda P-touch Transfer Manager och P-touch Library Starta P-touch Transfer Manager Överföra etikettmallar från en dator till skrivaren Överföra mallar till skrivaren via ett nätverk Säkerhetskopiera etikettmallar Starta P-touch Library Söka efter etiketter Använda P-touch Editor för Mac Starta P-touch Editor Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor Kontrollera med ESC/P-kommandona Tillgängliga kommandon Seriekablar Skriva ut direkt från andra program Ställa in skrivardrivrutinen Skriva ut från andra program Avinstallera programmet För Windows För Mac

3 Med hjälp av en Brother QL-1060N-etikettskrivare (nedan kallad för maskinen ) kan du snabbt och lätt skriva ut egendesignade etiketter med etikettprogrammet P-touch Editor. Information om den här bruksanvisningen Den här bruksanvisningen finns med på cd-skivan (i PDF-format). När musmarkören ändras till behöver du bara klicka för att gå till motsvarande sidor i den här bruksanvisningen. Information om de grundläggande funktionerna i Adobe Reader finns i hjälpfilerna till Adobe Reader. Bruksanvisningens upplägg Med hjälp av de bruksanvisningar som listas nedan kan du lära dig att använda maskinen på rätt sätt och förstå alla funktioner. Läs bruksanvisningarna innan du använder maskinen och försäkra dig om att du har förstått informationen. Installations- och bruksanvisning Läs igenom installations- och bruksanvisningen innan du läser den här bruksanvisningen. Bruksanvisningen innehåller information som du bör läsa innan du använder maskinen, som t.ex. allmänna försiktighetsåtgärder då du använder, installerar och ställer in huvudenheten. Dessutom innehåller den information om hur du installerar den medföljande programvaran för att ansluta maskinen till en dator. Bruksanvisning (det här dokumentet) I den här bruksanvisningen beskrivs hur du skapar etiketter med hjälp av P-touch Editor-programvaran som har installerats i en dator som är ansluten till maskinen. Om du använder en Windows -dator kan du läsa den här bruksanvisningen från cd-skivan med Ptouch installationsprogrammet. När du har installerat den här bruksanvisningen i datorn kan du också öppna den via Start-menyn. Om du använder en Macintosh -dator kan du öppna PDF-filerna i mappen [Manuals] på cd-skivan. BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE I den här bruksanvisningen beskrivs hur du använder BRAdmin, som är ett verktyg för att hantera nätverksanslutna Brother-enheter. Om du använder en Windows -dator kan du läsa den här bruksanvisningen från cd-skivan med Ptouch installationsprogrammet. När du har installerat den här bruksanvisningen i datorn kan du också öppna den via Start-menyn. Om du använder en Macintosh -dator kan du öppna PDF-filerna i mappen [Manuals] på cd-skivan. Bruksanvisning till P-touch Template I den här bruksanvisningen beskrivs funktionerna i P-touch Template. Bruksanvisningen hittar du i mappen [Tools] på cd-skivan. Symboler som används i den här bruksanvisningen Följande symboler används i den här bruksanvisningen: Den här symbolen markerar information eller anvisningar som måste följas. Om informationen eller anvisningarna inte följs, kan det orsaka personskador eller skador på utrustningen samt medföra att åtgärder misslyckas. Den här symbolen markerar information eller anvisningar som kan hjälpa dig att förstå dig på maskinen bättre och använda skrivaren effektivare. 3 Information om den här bruksanvisningen

4 Översikt över att skapa etiketter I det här avsnittet beskrivs den allmänna metoden för att skapa etiketter med maskinen. I hjälpfilerna finns mer detaljerade och stegvisa instruktioner. Skapa en etikett och skriva ut den 1 Välj den typ av etikett som du vill skapa. Det finns många olika etiketter att välja mellan. Exempel på etiketter 2 Välj rätt DK-rulle för den typ av etikett som du vill skapa. Maskinen levereras med en eller flera provrullar. (Det går även att köpa andra rullar separat.) Välj ut en lämplig DK-rulle för den typ av etikett som du vill skapa. Sätt i DK-rullen. Installations- och bruksanvisning 4 Skapa en etikett och skriva ut den

5 3 Skapa och skriv ut etiketten. Skapa en etikett Använda P-touch Editor Windows Express-läge Skriva ut etiketten Mac Skriva in text Standardläge Redigera etiketten Express-läge Windows Skriva in text Professional-läge Redigera etiketten Standardläge Professional-läge Skriva in text Windows /Mac Snap-läge Redigera etiketten Resultatet kan variera. Skärmdump Skriva ut text Dra och släppa Använda ett program från en annan tillverkare (endast i Windows ) Microsoft Word/Excel /Outlook Tilläggsfunktioner Importera text Använda P-touch Address Book (endast i Windows ) Skriva in/importera text Redigera etiketten 5 Skapa en etikett och skriva ut den

6 Använda P-touch Editor för Windows I det här avsnittet beskrivs hur du startar P-touch Editor. Du kan skapa olika sorters etiketter med hjälp av P-touch Editor. I hjälpavsnittet till P-touch Editor finns olika sorters etiketter och information om hur du skapar, skriver ut och sparar etiketterna. Följande exempel är för Windows Vista. Byt ut skrivarnamnet i varje bild mot namnet på den modell som du har köpt. Starta P-touch Editor 1 Klicka på [Start] [Alla Program (Program)] [Brother P-touch] [P-touch Editor 5.0]. Du kan också starta P-touch Editor med följande metoder (förutsatt att du skapade en genväg under installationen): Dubbelklicka på genvägen på skrivbordet. Klicka på genvägen i snabbstartsfältet. När P-touch Editor startas visas dialogrutan [Ny/öppna] där du kan välja om du vill skapa en ny etikettlayout eller öppna en befintlig etikett. Om du vill ange vad P-touch Editor ska göra när programmet startas, ska du klicka på [Verktyg] [Alternativ] för att visa dialogrutan [Alternativ]. På fliken [Allmänt] kan du välja inställning i rullgardinsmenyn [Funktioner] under [Startinställningar]. Vanligtvis bör du välja [Visa dialogrutan Ny/öppna]. 2 Välj ett alternativ i dialogrutan [Ny/öppna] och klicka på. Du kan välja etikettskrivaren och mediastorlek. Om du klickar på [Öppna fil] visas dialogrutan [Öppna]. Du kan då välja och öppna en fil som du har skapat och sparat tidigare. Om du klickar på [Visa historik] visas dialogrutan [Historik]. Där kan du välja en av de etiketter som du har skapat nyligen. Om du klickar på [Ny] får du välja vertikal eller horisontell text. Om du klickar på [Välj efter användning] kan du välja hur etiketten ska användas. Om du klickar på [Hjälp - Hur ska jag göra] visas hjälpavsnittet till P-touch Editor. I hjälpfilerna lär du dig steg för steg hur du skapar en etikettlayout. Om du klickar på [Sök efter uppdateringar] och din dator är ansluten till Internet, kommer du att dirigeras om till Brother Solutions Center. Använd Brother Solutions Center för att hämta de senaste programmen och läsa vanliga frågor. 6 Starta P-touch Editor

7 Layoutfönster Express-läge I det här läget går det lätt att skapa etiketter med text och bilder. Layoutfönstret består av följande delar: Menyfält Kommandona kategoriseras under varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Infoga etc.) efter funktion Kommandofält I kommandofältet finns knapparna Ny/öppna, Papper, Text, Ram, Bild etc. Verktygsfältet Rita/redigera Här finns verktyg för att välja ett objekt, skriva in text, rita bilder etc. Egenskapsfält Det går lätt att infoga och ändra formatet på text, bilder etc Layoutfönster Layoutfönstret används för att visa och redigera objekt. Databasfönster Visar en ansluten databas. Lägesvalknappar Växla mellan Redigerarens lägen. Med hjälp av menyn [Visa] kan du välja att visa/dölja verktygsfälten och fönstren. Mer information finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor. 7 Starta P-touch Editor

8 Professional-läge I det här läget kan du använda alla funktioner för att skapa etiketter från mallar. Layoutfönstret består av följande delar: Menyfält Kommandona kategoriseras under varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Infoga etc.) efter funktion. 2 3 Standardverktygsfält I det här verktygsfältet finns en grupp kommandon som används ofta (Ny layout, Öppna, Spara, Skriv ut etc.). Egenskapspalett I egenskapspaletten finns egenskapsrutor för utskrift, papper, text och layout. Klicka till vänster om varje palett för att visa/dölja rutan Verktygsfältet Rita/redigera Här finns verktyg för att välja ett objekt, skriva in text, rita bilder etc. Layoutfönster Layoutfönstret används för att visa och redigera objekt. Databasfönster Visar en ansluten databas. Lägesvalknappar Växla mellan Redigerarens lägen. Sidofält Om du klickar på fliken går det lätt att infoga och ändra formatet på text, streckkoder, tabeller etc, ändra ordningen på objekt för att skapa en etikettmall eller ändra avancerade inställningar. Med hjälp av menyn [Visa] kan du välja att visa/dölja verktygsfälten, paletterna och fönstren. Mer information finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor. 8 Starta P-touch Editor

9 Snap-läge I det här läget kan du göra en skärmdump, skriva ut den som en bild och spara den för framtida bruk. Följ anvisningarna nedan för att starta Snap-läget. 1 När du väljer [Snap-läge] från lägesväxlaren, visas dialogrutan Beskrivning av Snap-läge. Klicka på. Om du markerar [Visa inte detta meddelande igen] kan du gå direkt till Snapläget nästa gång. Du kan även starta det via [Start] [Alla program (Program)] [Brother P-touch] [P-touch Editor 5.0 (Snap mode)]. 2 Snap-läget visas. Mer information finns i hjälpavsnittet till P- touch Editor. 9 Starta P-touch Editor

10 Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor I det här avsnittet beskrivs hur du startar hjälpavsnittet till P-touch Editor för Windows. Följande exempel är för Windows Vista. Starta från Start-knappen Om du vill starta hjälpavsnittet till P-touch Editor ska du klicka på Start-knappen i verktygsfältet och gå till [Alla program (eller Program)]. Klicka på Brother P-touch och P-touch Editor 5.0. Starta från dialogrutan New/Open Klicka på Hjälp - Hur ska jag göra i dialogrutan Ny/öppna. Starta från P-touch Editor Klicka på hjälpmenyn och välj P-touch Editor hjälp. Express-läge Professional-läge Högerklicka på musen och välj P-touch Editor hjälp. Snap-läge 10 Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor

11 Skriva ut en hjälpbeskrivning Det går att skriva ut den information som finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor. Använd en vanlig skrivare för att skriva ut informationen i hjälpavsnittet till P-touch Editor. 1 Välj det ämne som du vill skriva ut på fliken [Innehåll]. 2 Klicka på i verktygsfältet. 3 Välj vilka ämnen som ska skrivas ut och klicka på. 4 Välj [skrivare] och klicka på. Välj en vanlig skrivare med stöd för vanliga pappersstorlekar som t.ex. A4. 11 Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor

12 med andra program Om du väljer tilläggsfunktionen när du installerar programvaran kommer en P-touch-ikon automatiskt att läggas till i verktygsfältet i Microsoft Word, Excel och Outlook (förutsatt att Microsoft Word, Excel och Outlook redan har installerats i datorn). Tilläggsfunktionen fungerar endast i Windows. I de olika programmen kan du skapa och skriva ut etiketter snabbt och enkelt genom att välja den text som du vill skriva ut och klicka på P-touch-ikonen. Beroende på vilken inställning du har valt, registreras den text som kopierades med tilläggsfunktionen i Etikettlistan. Etikettlistan är en databas som är inbyggd i P-touch Editor. Klicka på [Arkiv] [Databas] [Etikettlista] för att visa etikettlistan. Tilläggsfunktionen har stöd för följande program: Microsoft Word 2000/2002/2003/2007, Microsoft Excel 2000/2002/2003/2007 och Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007 När du har installerat tilläggsfunktionen i Microsoft Word, Excel eller Outlook, kan det hända att dialogrutan [Säkerhetsalternativ] visas när du startar programmen, beroende på vilka säkerhetsinställningar som har gjorts i dem. Välj [Anse alla dokument från den här utgivaren som betrodda] och klicka på [OK] om den här dialogrutan visas. Mer information om säkerhetsinställningar finns i hjälpfilerna till programmet. För Microsoft Word 2003 etc. ska du markera [Alla makron från den här källan är tillförlitliga] och klicka på [Aktivera makron]. Mer information om installationen finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor. Registrera och avbryta tilläggsfunktionen Stäng Word, Excel och Outlook innan du kör det här programmet. Följande exempel är för Windows Vista. 1 Klicka på [Start] [Alla program (Program)] [Brother P-touch] [P-touch Tools] [Ptouch Editor 5.0 Add-Ins Utility]. Dialogrutan [Brother P-touch Inställningar för tillägg] visas. 12 med andra program

13 2 Markera kryssrutorna för de program som tilläggsfunktionen ska användas i och avmarkera dem för övriga program. [Applicera] används för att ange vilken åtgärd som ska utföras när du klickar på (tilläggsknappen) i de olika programmen. Express Mode : Startar Express-läget. Professional Mode : Startar Professional-läget. Print Immediately : Skriver ut etiketten. 13 med andra program

14 Microsoft Word Med tilläggsfunktionen kan du kopiera text direkt från Microsoft Word till en etikettlayout. Om du kör Microsoft Outlook och har valt Microsoft Word som standardprogram för redigering, kan du inte använda tilläggsfunktionen i Microsoft Word. Avsluta Microsoft Outlook och starta om Microsoft Word. med Microsoft Word 1 Öppna ett Microsoft Word-dokument och välj den text som du vill skriva ut. 2 Klicka på i Microsoft Words standardverktygsfält. Information om hur text läggs till automatiskt i en etikettlista finns i avsnittet Lägga till text från Microsoft Word i etikettlistan nedan. Lägga till text från Microsoft Word i etikettlistan Vid första användningstillfället visas meddelandet Spara data i etikettlistan?. Om du klickar på Ja skapas nya poster automatiskt i etikettlistan och texten läggs till i alla fält som visas nedan från och med nästa gång du registrerar texten. Skapandedatum Text Fältet Datum Fält som läggs till Första raden Fältet Titel Alla rader inklusive den första raden Fältet Brödtext Postnummer som registreras Fältet Kod Om du klickar på Nej när meddelandet Spara data i etikettlistan? visas och vill registrera information, ska du gå till [Verktyg] [Alternativ] och markera Registrera importerade data automatiskt med tillägg på fliken [Etikettlista]. 14 med andra program

15 Microsoft Excel Med tilläggsfunktionen kan du kopiera text direkt från Microsoft Excel till en etikettlayout. med Microsoft Excel 1 Öppna ett Microsoft Excel -ark och välj de celler som innehåller den text som du vill ha på etiketten. 3 2 Klicka på i Microsoft Excels standardverktygsfält. Dialogrutan [Brother P-touch importinställning] visas. 3 I [Etikettlayout] justerar du radmatningen i cellerna och klickar på. Med [Etikettlayout] kan du ändra inställningarna för hur texten visas/skrivs ut. När du väljer ett objekt som listas i rutan [Fält] och klickar på, läggs ett nytt fält till i rutan [Etikettlayout]. Du kan ange mellanslag, radmatningar, kommatecken och tecken för varje cell, och skriva ut dem på en etikett. Du kan också ta bort fält på den här skärmen genom att markera ett fält och trycka på Delete på tangentbordet. Information om hur text läggs till automatiskt i en etikettlista finns i avsnittet Lägga till text från Microsoft Excel i en etikettlista på sidan 16. Om du vill inkludera data i etikettlistans kodfält, väljer du [Text som importerats till fältet Kod i etikettlistan] i dialogrutan [Brother P-touch importinställning]. 15 med andra program

16 Lägga till text från Microsoft Excel i en etikettlista Vid första användningstillfället visas meddelandet Spara data i etikettlistan?. Om du klickar på Ja skapas nya poster automatiskt i etikettlistan och texten läggs till i alla fält som visas nedan från och med nästa gång du registrerar texten. Skapandedatum Text Den första raden i den text som har specificerats i etikettlayouten Alla rader inklusive den första raden i den text som har specificerats i etikettlayouten Innehåll i cell som har specificerats i [Text som importerats till fältet Kod i etikettlistan] Fältet Datum Fältet Titel Fältet Brödtext Fältet Kod Fält som läggs till Om du klickar på Nej när meddelandet Spara data i etikettlistan? visas och vill registrera information, ska du gå till [Verktyg] [Alternativ] och markera Registrera importerade data automatiskt med tillägg. 16 med andra program

17 Microsoft Outlook Med tilläggsfunktionen kan du kopiera text direkt från Microsoft Outlook till en etikettlayout. Du kan importera följande objekt: kontakter, kalenderposter, raderade poster, utkast, inkorgen, journal, anteckningar (text i rutan anteckningar är inte tillgänglig), utkorgen, skickat och uppgifter. med kontaktinformation i Microsoft Outlook 1 Öppna Microsoft Outlook -kontakterna och välj den kontaktinformation som du vill inkludera. I Microsoft Outlook kan du inkludera både kontaktinformation och text i ett meddelande, precis som du kan göra i Microsoft Word. 2 Klicka på i standardverktygsfältet i Microsoft Outlook. Information om hur text läggs till automatiskt i en etikettlista finns i avsnittet Lägga till text från Microsoft Outlook i en etikettlista på sidan I [Etikettlayout] justerar du cellernas formatering och klickar på. 3 Med [Etikettlayout] kan du ändra inställningarna för hur texten visas/skrivs ut. När du väljer ett objekt som listas i rutan [Fält] och klickar på, läggs ett nytt fält till i rutan [Etikettlayout]. Du kan ange mellanslag, radmatningar, kommatecken och tecken för varje cell, och skriva ut dem på en etikett. Du kan också ta bort fält på den här skärmen genom att markera ett fält och trycka på Delete på tangentbordet. Information om hur text läggs till automatiskt i en etikettlista finns i avsnittet Lägga till text från Microsoft Outlook i en etikettlista på sidan 18. Om du vill inkludera data i etikettlistans kodfält, väljer du [Text som importerats till fältet Kod i etikettlistan] i dialogrutan [Brother P-touch importinställning]. 17 med andra program

18 Lägga till text från Microsoft Outlook i en etikettlista Vid första användningstillfället visas meddelandet Spara data i etikettlistan?. Om du klickar på Ja skapas nya poster automatiskt i etikettlistan och texten läggs till i alla fält som visas nedan från och med nästa gång du registrerar texten. Skapandedatum Text Den första raden i den text som har specificerats i etikettlayouten Alla rader inklusive den första raden i den text som har specificerats i etikettlayouten Innehåll i cell som har specificerats i [Text som importerats till fältet Kod i etikettlistan] Fältet Datum Fältet Titel Fältet Brödtext Fältet Kod Fält som läggs till Om du klickar på Nej när meddelandet Spara data i etikettlistan? visas och vill registrera information, ska du gå till [Verktyg] [Alternativ] och markera Registrera importerade data automatiskt med tillägg. 18 med andra program

19 Använda P-touch Address Book I det här avsnittet beskrivs hur du effektivt skapar etiketter från kontakter med hjälp av P-touch Address Book. P-touch Address Book fungerar enbart med Windows. I exemplet nedan beskrivs en installation i Windows XP. Starta P-touch Address Book 1 Klicka på [Start] [Alla Program (Program)] [Brother P-touch] [P-touch Address Book 1.1]. Du kan också starta P-touch Address Book med följande metoder (förutsatt att du skapade en genväg under installationen): Dubbelklicka på genvägen på skrivbordet. Klicka på genvägen i snabbstartsfältet. När P-touch Address Book har startats visas dialogrutan [Startup] där du kan göra inställningar för att skapa nya kontakter, importera CSV-formulärdata eller Outlook -kontakter och så vidare. 2 Ange hur P-touch Address Book ska fungera i dialogrutan [Startup] och klicka på. Om du väljer [Skapa en ny kontakt] visas layoutfönstret. Om du väljer [Importera kontakter från en CSVfil] eller [Importera kontakter från Outlook] kan du importera kontakter i andra format. Klicka på för att öppna hjälpfilerna till P-touch Address Book. I hjälpavsnittet till P-touch Address Book finns detaljerad information om de funktioner som är tillgängliga samt om hur man använder P-touch Address Book. 19 Starta P-touch Address Book

20 Layoutfönster Layoutfönstret består av följande åtta delar: Menyfält Kommandona kategoriseras under varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Layout etc.) efter funktion. 2 Standardverktygsfält I det här verktygsfältet finns en grupp kommandon som används ofta (som t.ex. Ny kontakt, Redigera kontakt, Sök, Skriv ut etc.). 3 4 Textverktygsfält Används för att justera textattribut som teckensnittsstorlek och inriktning. Vy för val av layoutstil Visar layoutstilar som har sparats i mappen Layoutarbetsområde Det här området används för att visa eller redigera en layout som använder layoutstilen i vyn för val av layoutstil. Kombinationsruta för kontaktlista Visar den kontaktlista som har angivits. Du kan välja mellan [Personal], [Arbete], [Other1], [Other2] och [Other3]. Indexflik Du kan söka i fältet i postvisningen. Klicka på [Verktyg] [Sort] för att öppna dialogrutan [Sort] och ange vilket fält som ska sökas igenom med [Key1]. Postvisning Kontaktinformation visas i alla fält. Det går även att redigera informationen (lägga till, ta bort eller ändra). 20 Starta P-touch Address Book

21 Skapa en ny kontakt I det här avsnittet förklaras hur du skapar en ny kontakt. 1 Klicka på [Arkiv] [Ny kontakt] eller på. Dialogrutan [Ny kontakt] visas. 2 Skriv in information i fälten Verktygsfält för nytt kontaktformulär Följande kommandon finns i menyn: Ikon Knappnamn Funktion Föregående Nästa Ny kontakt Ta bort kontakt Visar föregående kontakt. Visar nästa kontakt. Visar fönstret för nytt kontaktformulär för en ny kontakt. Den kontakt som har valts tas bort. Bild Gör att du kan infoga en bild för en kontakt från en fil eller kamera som är ansluten till datorn. Följande filtyper stöds: Bitmapp (*.bmp och *.dib) JPEG-fil (*.jpg och *.jpeg) TIFF-fil (okomprimerad) (*.tif ) GIF-fil (*.gif) Ikon (*.ico) Windows-metafil (*.wmf och *.emf) (*Bildjustering är inte tillåtet.) PNG-fil (*.png) Spara och stäng Sparar kontakten och stänger dialogrutan [Ny kontakt]. 2 Kontaktformulär Används för att ange namn, adress, telefonnummer, företagsinformation och e-postadress för den nya kontakten. 3 Klicka på för att spara uppgifterna när du är klar. 21 Skapa en ny kontakt

22 Använda P-touch Transfer Manager och P-touch Library P-touch Library: Med det här programmet kan du hantera P-touch-etikettmallar och andra data i datorn. Du kan skriva ut en etikett från P-touch Library med hjälp av maskinen. P-touch Transfer Manager: Det här programmet kan överföra data från etikettmallar till skrivarens huvudenhet och säkerhetskopiera data som har överförts till skrivarens huvudenhet. Om du vill överföra mallarna via nätverket måste du förbereda BRAdmin Professional eller Web BRAdmin. Du kan hämta programmen på vår webbplats. Starta P-touch Transfer Manager 1 Klicka på [Start]-knappen och välj [Alla program (Program)] [Brother P-touch] [P-touch Tools] [P-touch Transfer Manager 2.1]. P-touch Transfer Manager startas. Layoutfönster Meny Kommandona kategoriseras i varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Verktyg och Hjälp) efter funktion. Verktygsfält Det finns ikoner för kommandon som används ofta. Klicka på en ikon för att använda kommandot. Välja skrivarmodell (endast för P-touch Transfer Manager) Välj den skrivarmodell som du vill skicka data till. När du väljer en skrivare visas endast de data som kan skickas till den valda skrivaren i listvyn. Mappvy Visar en lista med mappar. Om du väljer en mapp, visas de data som finns i den valda mappen i listvyn till höger. Listvy De data som finns i den mapp som har valts visas. Förhandsgranskning De etikettmallar som har valts i listvyn visas som en förhandsgranskning. 22 Starta P-touch Transfer Manager

23 Förklaringar till ikonerna Ikon Knappnamn Funktion Överför (endast för P-touch Transfer Manager) Säkerhetskopiera (endast för P-touch Transfer Manager) Överför etikettmallar och andra data från datorn till skrivaren (när en USB-kabel ansluts). Säkerhetskopierar de data som har överförts till Brother P-touch-skrivaren med hjälp av P-touch Transfer Manager. Öppna Redigerar de data som har valts. Skriv ut (endast för P-touch Library) Skriver ut den etikettmall som har valts med skrivaren. Sök Söker bland de data som hanteras i P-touch Library. Visningsstil Ändrar formatet för att visa filer. Överföra etikettmallar från en dator till skrivaren Se till att koppla bort nätverkskabeln när du ska överföra mallar via USB. 1 Välj den skrivare som du ska överföra data till. Kontrollera att datorn och skrivaren är rätt anslutna med en USB-kabel samt att strömmen är påslagen till skrivaren innan du överför data. 2 Högerklicka på mappen [Konfigurationer], välj [Ny] och skapa en ny mapp. Här har vi som ett exempel skapat mappen Transfer. 23 Överföra etikettmallar från en dator till skrivaren

24 3 Dra de data som du vill överföra till den mapp som du skapade. Dra de data som du vill överföra från Allt innehåll, Layouter eller någon annan mapp under Filter. När du överför flera uppsättningar med data kan du flytta alla överföringsdata till den mapp som du skapade 4 Tilldelningskodnummer tilldelas automatiskt till överföringsdata i den mapp som du skapade i föregående steg. Om du vill ändra ett nummer högerklickar du på datanamnet i listvyn och väljer sedan tilldelningskodnumret. En tilldelningskod krävs för att överföra andra data än textmeddelanden. Om du ändrar det tilldelningskodnummer som används för data som redan har överförts till skrivarens huvudenhet, skrivs detta över. Du kan kontrollera vilket tilldelningskodnummer som används för data som redan har överförts till skrivaren genom att säkerhetskopiera data i enlighet med förklaringen i avsnittet Säkerhetskopiera etikettmallar (sidan 26). Du kan klicka på datanamnet för överföringsdata och byta ut det mot ett nytt namn. Beroende på vilken skrivarmodell du har kan det finnas restriktioner för antalet tecken som kan användas i ett datanamn. 5 Välj de data eller den mapp som du vill överföra, och klicka sedan på. En bekräftelse på överföringen visas. 6 Klicka på [OK]. De data som finns i den mapp som har valts i mappvyn överförs till skrivaren. Om du valde specifika data i listvyn överförs endast dessa valda data till skrivaren. 24 Överföra etikettmallar från en dator till skrivaren

25 Överföra mallar till skrivaren via ett nätverk Om du vill överföra mallar till skrivaren via nätverket måste du förbereda BRAdmin Professional eller Web BRAdmin. Hämta först programmen på vår webbplats. 1 Skapa den mall som du vill överföra med P-touch Editor 5.0, och välj sedan [Arkiv] [Överför mall...] för att registrera mallen i Transfer Manager. 2 Klicka på för att spara den mall som har registrerats i.blf-format. 3 Starta BRAdmin Professional (1) eller Web BRAdmin (2). (1) Välj skrivaren och [Ladda inbyggd programvara] på menyn [Kontroll]. (2) Välj skrivaren och klicka på [Open] nedtill på skärmen. 4 Välj funktionen för att ladda inbyggd programvara i BRAdmin Professional (1) eller Web BRAdmin (2). (1) Välj [TFTP PUT] och klicka på [OK]. (2) Klicka på [Load Firmware] i skärmens överkant. 5 Välj den fil i.blf-format som du sparade i steg 3 och ladda den i skrivaren. (1) Välj.blf-filen och klicka på [OK]. (2) Välj.blf-filen och klicka på [Submit]. Skriv in standardlösenordet "access" i rutan [Lösenord/Password]. 25 Överföra mallar till skrivaren via ett nätverk

26 Säkerhetskopiera etikettmallar Med denna åtgärd överförs etikettmallar och andra data från skrivaren till en dator. Gäller endast när en USB-kabel ansluts. Det går inte att redigera säkerhetskopierade data i datorn. Det är inte säkert att det går att överföra säkerhetskopierade data till andra sorters skrivare än den modell som informationen säkerhetskopierades ifrån. 1 Koppla datorn till skrivaren med en kabel och slå på strömmen till skrivaren. Namnet på skrivarmodellen visas i mappvyn. Om du väljer en skrivarmodell i mappvyn, visas de aktuella data som överförs till datorn. 2 Välj den skrivare som data ska säkerhetskopieras ifrån och klicka på. En bekräftelse på säkerhetskopieringen visas. 3 Klicka på [OK]. En ny mapp med ett namn som innehåller det aktuella datumet skapas under skrivarmappen, och alla skrivarens data överförs till denna nya mapp. Ta bort alla data i skrivaren 1 Koppla datorn till skrivaren med en kabel och slå på strömmen till maskinen. Namnet på skrivarmodellen visas i mappvyn. 2 Högerklicka på skrivaren och välj [Ta bort alla]. En bekräftelse visas. 3 Klicka på [OK]. Alla data i skrivaren tas bort. 26 Säkerhetskopiera etikettmallar

27 Starta P-touch Library Du kan starta P-touch Library och redigera och skriva ut etiketter. 1 Klicka på [Start] och välj [Alla program (Program)] [Brother P-touch] [P-touch Tools] [P-touch Library 2.1]. P-touch Library startas. Öppna och redigera data 1 Välj de data som du vill redigera och klicka på. Det program som informationen hör till öppnas och du kan sedan redigera uppgifterna. Vilket program som startas beror på vilka data du väljer. För en P-touch-mall startas exempelvis P-touch Editor. Skriva ut etiketter 1 Välj de etikettmallar som du vill skriva ut och klicka på. Etiketten skrivs sedan ut på den anslutna skrivaren. 27 Starta P-touch Library

28 Söka efter etiketter Du kan söka efter etikettmallar som har registrerats i P-touch Library. 1 Klicka på. Dialogrutan [Sök] visas. 2 Markera de objekt du vill använda som sökvillkor och välj sökparametrarna. Sökparametrarna som kan väljas är följande: Inställningar Flera parametrar Namn Typ Storlek Datum Information Med det här alternativet väljer du metoden för att kombinera flera sökobjekt. Välj OCH om du vill söka efter filer som uppfyller alla villkoren. Välj ELLER om du vill söka efter filer som uppfyller något av villkoren. Här anger du namnet på de data som du vill söka efter. Här anger du vilken typ av data som du vill söka efter. Här anger du den datastorlek som du vill söka efter. Här anger du datum och tidpunkt för när informationen ändrades senast. 3 Klicka på [påbörja sökning]. Sökningen startas. Stäng [Sök] dialogrutan. Du kan kontrollera sökresultat i mappvyn Sökresultat. Du kan registrera informationen i P-touch Library genom att dra och släppa i mappen All contents eller listvyn. Gör på det sätt som beskrivs nedan för att automatiskt registrera etikettmallar som du har skapat med P-touch Editor i P-touch Library. 1. Välj [Verktyg] [Alternativ] i P-touch Editor-menyn. 2. Klicka på [Registreringsinställningar] på fliken [Allmänt] i dialogrutan [Alternativ]. 3. Välj om etikettmallar som är skapade med P-touch Editor ska registreras vid utskrift, när en fil sparas eller när ett dokument stängs. 28 Söka efter etiketter

29 Använda P-touch Editor för Mac I det här avsnittet ges en översikt över P-touch Editor. Mer information finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor. Starta P-touch Editor 1 Dubbelklicka på [Program] och [P-touch Editor 5.0]. Om du har skapat ett alias ska du dubbelklicka på det. Layoutfönstret visas. 2 Dubbelklicka på programmet P-touch Editor. P-touch Editor startas. 29 Starta P-touch Editor

30 Layoutfönster Standardläge I det här läget går det lätt att skapa etiketter med text och bilder. Layoutfönstret består av följande delar: Kommandofält I kommandofältet finns knapparna New/Open, Paper, Text, Frame, Image etc. Verktygsfältet Rita/redigera Här finns verktyg för att välja ett objekt, skriva in text, rita bilder etc. Egenskapsspak Det går lätt att infoga och ändra formatet på text, bilder etc. 4 5 Layoutfönster Layoutfönstret används för att visa och redigera objekt. Databasfönster Visar en ansluten databas. Med hjälp av menyn [Visa] kan du välja att visa/dölja verktygsfälten och fönstren. Mer information finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor. 30 Starta P-touch Editor

31 Snap-läge I det här läget kan du göra en skärmdump, skriva ut den som en bild och spara den för framtida bruk. Följ anvisningarna nedan för att starta Snap-läget. 1 Om du klickar på [Snap Mode] visas dialogrutan Description of Snap mode. Klicka på. Om du markerar [Do Not Display This Dialog Again] kan du gå direkt till Snap-läget nästa gång. 2 Snap-läget visas. Mer information finns i hjälpavsnittet till P- touch Editor. Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor I det här avsnittet beskrivs hur du startar hjälpavsnittet till P-touch Editor för Mac. Det exempel som följer är hämtat ifrån Mac OS X Starta från dialogrutan New/Open Klicka på Help - How To i dialogrutan New/Open. Starta från P-touch Editor Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor genom att klicka på Help och välja P-touch Editor Help. 31 Starta hjälpavsnittet till P-touch Editor

32 Kontrollera med ESC/P-kommandona Det finns teckensnitt och flera olika streckkoder lagrade i den här maskinen. Du kan skicka kommandon för att skriva ut lagrade tecken och streckkoder. (Endast för QL-580N/QL-1050/QL-1060N) Tillgängliga kommandon De kommandon som är tillgängliga är P-touch-kommandon som baseras på ESC/P. Mer information finns i Kommandoreferens som finns på cd-skivan. ([Cd-enheten]:\Doc\Technical) Seriekablar I tabellen nedan visas bruket av stift för de seriekablar (RS-232C-kablar) som kan användas till denna maskin. Du kan köpa kablarna i en elektronikaffär. Använd inte en gränssnittskabel som är längre än 2,0 meter. Brother QL-sidan (D-sub honkontakt, låsskruv #4 40 tumsskruv) Datorsidan (D-Sub honkontakt med 9 stift) Signalnamn Antal stift Stiftanvändning Antal stift Signalnamn DCD 1 1 DCD RXD 2 2 RXD TXD 3 3 TXD DTR 4 4 DTR GND 5 5 GND DSR 6 6 DSR RTS 7 7 RTS CTS 8 8 CTS RI 9 9 RI Det går inte att ansluta en RS-232C-kabel och en USB-kabel till skrivaren samtidigt och använda skrivaren. Anslut endast en kabel för kommunikation med skrivaren. (endast QL-1050) RS-232C-seriekopplingen i den här delen av utrustningen har inte en begränsad strömkälla. 32 Tillgängliga kommandon

33 Skriva ut direkt från andra program Du kan använda den här skrivaren till att skriva ut direkt från de flesta Windows -program genom att installera skrivardrivrutinen. Eftersom pappersstorleken för den här maskinen skiljer sig från andra vanliga skrivare är det inte säkert att du kan skriva ut ens efter att du har installerat drivrutinen och programmet, om inte rätt etikettstorlek kan ställas in i programmet. Ställa in skrivardrivrutinen I anvisningarna nedan visas QL-XXX. Byt ut XXX mot namnet på din skrivare. Det är inte säkert att namnet på din skrivare finns med bland skrivarnamnen på de skärmbilder som visas nedan. Skärmbilderna kan se olika ut för olika modeller. Följande exempel är för Windows Vista. 1 För Windows Vista Gå till [Kontrollpanelen], välj [Maskinvara och ljud] och öppna [Skrivare]. För Windows 2000/XP Gå till [Kontrollpanelen], välj [Skrivare (2000)/ Skrivare och annan maskinvara (XP)]. Mer information finns i hjälpavsnittet till Windows. 2 För Windows Vista Välj Brother QL-XXX och klicka på [Utskriftsinställningar].. Dialogrutan [Utskriftsinställningar för Brother QL-XXX] visas. För Windows 2000/XP Välj Brother QL-XXX och klicka på [Arkiv]-[Utskriftsinställningar]. Dialogrutan [Utskriftsinställningar] visas. 3 Välj alla objekt och klicka på. Fliken [Papper] Den här fliken används för att ställa in format och bredd. Du kan ändra etikettformatet eller skapa ett nytt etikettformat i dialogrutan [Def. för etikettformat] som visas när du klickar på. 33 Ställa in skrivardrivrutinen

34 Ange formatnamnet ( Namn ) och storleken ( Tejpbredd, Längd och Matning ) och klicka på. Fliken [Grafik] Du kan ställa in Halvton, Ljusstyrka och Kontrast på den här fliken. Fliken [Alternativ] På den här fliken kan du ställa in Autoklipp och antalet etiketter mellan klippningarna samt Spegelvändning, Klipp vid slutet och Enhet. Klippalternativen varierar beroende på vilken modell du har. 4 Stäng fönstret [Skrivare]. 34 Ställa in skrivardrivrutinen

35 Skriva ut från andra program Vi kommer att använda Microsoft Word som exempel. 1 Klicka på och. Dialogrutan [Skriv ut] visas. 2 Välj Brother QL-XXX. Du kan ändra inställningarna för skrivardrivrutinen i dialogrutan [Egenskaper] som visas när du klickar på. 3 Klicka på och stäng dialogrutan [Skriv ut]. 4 Om du klickar på [Sidlayout] visas banderollen. Klicka sedan på märket till höger om Utskriftsformat. Dialogrutan [Utskriftsformat] visas. 5 Klicka på fliken [Papper] och välj den pappersstorlek som du vill skriva ut. Du kan också välja det etikettformat som du har lagt till på sidan 33. Ställ även in sidmarginalerna under fliken [Marginaler]. 6 Klicka på. Storleken på Microsoft Word-fönstret justeras till den pappersstorlek som du just har valt. Redigera dokumentet vid behov. 7 Klicka på. De angivna etiketterna skrivs ut. 35 Skriva ut från andra program

36 Avinstallera programmet I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programmet och skrivardrivrutinen. I anvisningarna nedan visas QL-XXX. Byt ut XXX mot namnet på din skrivare. Det är inte säkert att namnet på den skrivare som du har köpt finns med bland skrivarnamnen på de skärmbilder som visas nedan. För Windows Avinstallera P-touch Editor 1 För Windows Vista Gå till [Kontrollpanelen], välj [Program] och klicka på [Avinstallera ett program]. Dialogrutan [Avinstallera eller ändra ett program] visas. För Windows 2000/XP Gå till [Kontrollpanelen], välj [Lägg till eller ta bort program]. Dialogrutan [Lägg till eller ta bort program] visas. 2 För Windows Vista Välj Brother P-touch Editor 5.0 och klicka på. För Windows 2000/XP Välj Brother P-touch Editor 5.0 och klicka på. 3 Klicka på. Avinstallationen startas. När programmet har raderats från datorn visas dialogrutan [Underhåll färdigt]. 4 Stäng dialogrutan [Program och funktioner]. P-touch Editor har då avinstallerats. Det går också att avinstallera P-touch Address Book och bruksanvisningen (i PDF-format) på samma sätt. Mer information finns på 36 För Windows

37 Avinstallera skrivardrivrutinen 1 Stäng av Brother QL-XXX. 2 För Windows Vista Gå till [Kontrollpanelen], välj [Maskinvara och ljud] och öppna [Skrivare]. För Windows 2000/XP Gå till [Kontrollpanelen], välj [Skrivare (2000)/ Skrivare och annan maskinvara (XP)]. Mer information finns i hjälpavsnittet till Windows. 3 För Windows Vista Välj "Brother QL-XXX", och klicka på [Ta bort]. För Windows 2000/XP Välj Brother QL-XXX och klicka på [Arkiv]-[Ta bort]. 4 För Windows Vista I [Skrivare]-fönstret, högerklicka och gå till [Kör som administratör]- [Serveregenskaper...]. Om dialogrutan för bekräftelse av auktorisering visas, klicka på Fortsätt. Om dialogrutan för kontroll av användarkonto visas, ange lösenordet och klicka på OK. För Windows 2000/XP Gå till [File]-[Server Properties]. 37 För Windows

38 5 För Windows Vista Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj QL-XXX. Klicka sedan på [Ta bort...]. För Windows 2000/XP Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj Brother QL-XXX. Klicka sedan på [Ta bort...]. 6 För Windows Vista Välj [Ta endast bort drivrutin.] och klicka på [OK]. För Windows 2000/XP Gå nu till steg 7. 7 Stäng dialogrutan [Serveregenskaper]. P-touch Editor har då avinstallerats. 38 För Windows

39 För Mac Avinstallera P-touch Editor 1 Gå till den hårddisk där P-touch Editor har installerats och dubbelklicka på [Applications], [P-touch Editor 5.0], [Uninstall P-touch] och [UninstallPtEditor.command]. Fönstret [Terminal] visas och sedan inleds avinstallationen. För avinstallationen krävs administratörsbehörighet. Om fönstret [Terminal] inte visas när du dubbelklickar på [UninstallPtEditor.command], ska du högerklicka (eller hålla ned Ctrl-tangenten och klicka) på [UninstallPtEditor.command] så att kontextmenyn visas. Öppna fönstret [Terminal] från kontextmenyn. 2 Klicka på för att stänga terminalfönstret. 3 Dubbelklicka på mappen [Applications] [P-touch Editor 5.0]. Kontrollera om det finns någon fil du behöver spara i mappen [P-touch Editor 5.0] innan du tar bort mappen. P-touch Editor har då avinstallerats. 39 För Mac

40 Avinstallera skrivardrivrutinen 1 Stäng av Brother QL-XXX. 2 (Mac OS X x) Dubbelklicka på den enhet där Mac OS X har installerats och dubbelklicka på [Program] [Verktygsprogram] [Skrivarinställning]. Dialogrutan [Printer List] visas. (Mac OS X 10.5) Klicka i följande ordning [Äpple-menyn]-[Systeminställningar...] och sedan på Skrivare och Fax. 3 (Mac OS X x) Välj QL-XXX och klicka på (Ta bort). (Mac OS X 10.5) Välj QL-XXX och klicka på. 4 Stäng dialogrutan [Printer List]. Skrivardrivrutinen har då avinstallerats. 40 För Mac

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte

PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte Sw PROGRAM-LINK FA-124 Ver. 2.00 Instruktionshäfte CASIO Webbsida för Global Utbildning http://edu.casio.com CASIO UTBILDNINGSFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Obs! De skärmbilder som visas i

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

ImageBrowser EX Användarhandbok

ImageBrowser EX Användarhandbok ImageBrowser EX Användarhandbok ImageBrowser EX CameraWindow CEL-SS4RA50 Symboler och navigering i handboken Symboler i handboken Navigera i handboken Operativsystemsmiljöer som stöds Systemkrav Symboler

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok 1 Innehåll 3 Boot Camp 3 Introduktion 4 Det här behöver du 4 Om du tidgare har använt en betaversion av Boot Camp 5 Uppgradera Windows XP till Windows Vista 5 Installationsöversikt

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. 1) Vad heter de fyra olika utgåvorna av Windows 7? Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate 2) Vilken utgåva är vanligast på företag?

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer