Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07"

Transkript

1 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby

2 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2

3 Innehåll Förord FrontPage en första titt Skapa en webb-plats Layout Arbeta på en sida Lägga till grafik Publicera på webben WS_FTP LE - ett exempel

4 Förord Vi lever i ett informationssamhälle vare sig vi vill eller inte. Ett sätt att sprida information är att skapa en hemsida och lägga ut den på Internet. Detta gör att alla som har tillgång till Internet kan läsa Din information - överallt i världen! Allt som finns på nätet är tillgängligt för alla! Rätt använt är Internet en fantastisk informationskälla, där information om t.ex. en skola kan vara till stor hjälp i kommunikationen mellan hemmet och skolan. Skolan kan informera om rektorn, lärarlaget, skolans profil, läsårets uppläggning, matsedeln, redovisning av studiebesök eller projekt, söka efter personal m.m. Kort sagt - allt man kan hänga upp på en vanlig anslagstavla kan publiceras på nätet och informationen blir tillgänglig från hemmen. När man skapar en hemsida finns det några saker att tänka på. Om du gör en hemsida om Dig själv - var restriktiv med uppgifter om Dig själv. Om du gör en hemsida för Din skola bör du tänka efter ännu noggrannare. Man bör inte publicera bilder på barnen och man får inte publicera namn på personer utan deras godkännande - för kom ihåg - uppgifterna på Din hemsida kan användas av andra på ett sätt, som Du inte vill. Annars är det kul... I denna Lätt-fil för Frontgage 2000 får du lära Dig grunderna i detta program samt grunderna i denna konst, som kallas hemsidesnickeri. Lycka till med hemside-snickrandet! 4

5 För bara några år sedan var det mycket svårt att skapa en hemsida. Man var tvungen att behärska ett datorspråk, som heter html (hyper text markup language). Det var enbart tillgängligt för experter. Åren går. Fler och fler datoranvändare vill kunna skapa egna hemsidor. Programtillverkare börjar tillverka html-editorer, program som gör att html-koden kan undvikas i många fall. Idag kan man skapa en hemsida nästan lika lätt som att skapa ett dokument i en ordbehandlare. FrontPage 2000 är en sådan editor, som gör det relativt enkelt, men som alltid i datorvärlden måste man lära sig hur programtillverkaren vill att jag ska tänka. När man väl förstått programmet, förstår man inte hur man kunde tycka att det var svårt. Som vanligt i Lätt-fil får Du information om hur du ska göra. Följ instruktionerna, så faller bitarna på så småningom på plats. Vill du kunna hela programmet, bör du läsa manualen till FrontPage Nu kör vi igång. 1 - FrontPage en första titt Starta FrontPage Tryck på denna knapp i Office-fältet eller den officiella vägen Start - Program - Microsoft FrontPage. 5

6 Programmet startar och du ser en arbetsyta med menyer Du känner igen från andra Microsoft-program. Fönstret består av tre avdelningar. Längst till vänster under Vyer ser du några knappar. Dessa har följande funktioner. När du klickar på......sida kommer du till markerad sida i vyn navigering (mer om denna senare)....mappar ser du alla mappar som är associerade med din webb-plats....rapporter kan du kontrollera din webb-plats, för att se om dina länkar fungerar, om det finns sidor som tar lång tid att ladda in, vilka bilder du har o.s.v. När du dubbelklickar på någon av raderna får du mer information....navigering får du upp ett träd, som visar hur din webb-plats är strukturerad. När du vill arbeta med en speciell sida går du först hit. Därefter dubbelklickar du på sidosymbolen och denna sida öppnas. Därefter är det bara att börja arbeta med sidan. Mycket bra och rationellt! 6

7 När du klickar på......hyperlänkar ser du enkelt om din sida innehåller några länkar och hur de "mår"....aktiviteter får du möjlighet att lägga till kommentarer till ditt arbete med webb-platsen. Klicka på Redigera och sedan Lägg till aktivitet. I dialogrutan som öppnas skriver du in dina anteckningar m.m. 7

8 Nästa del heter Mapplista. Här ser du vilka mappar din webbplats innehåller. Till sist det stora fönstret till höger. Där visas det som beskrevs tidigare (Sida, Mappar, Rapporter o.s.v.) Här till höger ser du hur det ser ut i vyn Navigering, när man skapat sin första sida. I det här fallet är den döpt till Frontskolan. I mapplistan heter denna sida index.htm. 8

9 2 - Skapa en webb-plats Nu ska vi börja skapa en webb-plats/hemsida. Starta FrontPage, om du inte redan har gjort det. Skapa en ny webb-plats. (Arkiv - Nytt - Webb-plats...) Denna dialogruta dyker upp. Välj Tom webb-plats denna gång. (Testa gärna de andra alternativen, för att se vad du kan få för hjälp med att skapa en webb-plats. Det är guider som hjälper dig med färdiga mallar. Du får hjälp med layout, knappar m.m. Bra om man vill knåpa ihop en webb-plats snabbt). 9

10 För att få något att arbeta på måste du nu skapa en Ny sida (använd knappen i verktygsfältet). Då ser det ut så här > Dubbelklicka på Startsida och......i Mapplistan ser det ut så här > index.htm har dykt upp. Samtidigt hamnar du på arbetsytan för denna sida. Denna arbetsyta kan du betrakta på nästan samma sätt som skrivytan i MS Word. Där skriver du text och där lägger du in dina bilder, o.s.v. index.htm är första sidan på din webb-plats. Ändra inte namnet på denna sida. det är standard att förstasidan heter index.htm. När du arbetar på en sida ska du spara den då och då - Arkiv - Spara, alternativt Ctrl + S. 10

11 Eftersom FrontPage är ett amerikanskt program måste man ta hänsyn till detta när man skapar nya sidor. Det har med å, ä och ö att göra. Gör så här: Skapa en ny sida. Placera den under Startsidan. En ny sidsymbol visas i vyn Navigering. Ändra namn på denna sida INNAN du dubbelklickar på den (högerklick + Byt namn). OBS! Innehåller sidnamnet ett å, ä eller ö kommer sidan eventuellt inte att kunna ses på Internet. När Du bytt namn - dubbelklicka, så att sidan läggs till i mapplistan till vänster. Klicka på Navigering i Vyer. Högerklicka ännu en gång på sidsymbolen för att byta till ett riktigt namn, d.v.s. det som kommer att synas i sidbanderollen. Det kan innehålla å, ä och ö. Nu kan du börja arbeta på din nya sida. 11

12 3 - Layout Nu ska du börja snitsa till ditt arbete. Du kan layouta din webb-plats med hjälp av inbyggda mallar. I FrontPage heter det Tema. Dubbelklicka på indexsidan/startsidan om du inte redan står där. Välj Format - Tema... Denna dialogruta kommer upp. Här kan du välja mellan flera fördefinierade mallar. Det kan vara bra, speciellt om man är nybörjare. Det finns två alternativ: Alla sidor och Mar- 12

13 kerade sidor. Välj Alla sidor denna gång, för enkelhetens och helhetens skull. Välj något du tycker om och klicka på OK. Du får kanske upp ett meddelande som säger... >>> Klicka på Ja, för det var ju just detta du ville. Verkar det bra eller vill du ändra på något? Nu ska du lägga till en banderoll (banner). Välj - Infoga - Webbside-banderoll... Du får denna fråga: Bild eller Text. Välj Bild. Som du ser står även namnet på sidan. Du kan ändra det här om du vill. 13

14 Banderollen kan då exempelvis se ut så här. Vill du ha navigeringsknappar? Upptill på sidan eller till vänster? Gör så här: I vyn Navigering kan du välja att alla sidor ska ha samma gemensamma kantlinjer. Det är bra om man vill ha ett enhetligt utseende på sin hemsida. Börja med att välja Format - Gemensamma kantlinjer... Denna dialogruta kommer upp: Där väljer du Alla sidor och (i detta exempel) Vänster och Inkludera navigeringsknappar. Klicka på OK. 14

15 Nu ser det kanske ut på detta sätt, beroende på vad du gjort. Du ser en streckad linje och textlänkar. Du ska nu ändra detta till knappar, som ser lite proffsigare ut. Ställ dig på Index-sidan. Välj; Infoga - Navigeringsfält. Denna dialogruta kommer upp: Gör samma val som i detta exempel (se pilarna). Om allt fungerar ser det ut så här. Detta är knappar, som fungerar som länkar mellan dina sidor på hemsidan. 15

16 Som du ser på bilden till höger finns ytterligare två sidsymboler. Det innebär att fler sidor lagts till i nästa nivå. I vyn Navigering ser det ut på detta sätt. Klass 1 och Klass 2 är bara exempel på en struktur i skolan, där varje klass kan ha var sin sida. Under dessa kan man lägga till fler sidor till olika ändamål, t.ex. Veckobrev, Inbjudan... Tycker man att eleverna ska presentera sig, så kan de få en sida var att skriva på. Det kan också vara bra att ha en sida där man lägger upp länkar till andra hemsidor, som då blir lätta att nå. När du vill ha fler sidor går du enklast till vyn Navigering, högerklickar på en sida och väljer Ny sida. Om den hamnar på fel nivå klickar du med vänster musknapp och drar den till rätt plats. 16

17 4 - Arbeta på en sida Nu kan det vara dags att börja arbeta på en sida. Gå till vyn Navigering (som du märker utgår mycket av arbetet från denna vy). Dubbelklicka på din förstasida. Skriv följande text: Välkommen till vår skolas hemsida. Här kommer vi att lägga ut information till alla som har med vår skola att göra, d.v.s. föräldrar, elever, lärare, politiker, vänskolor, m.fl. Vår webb-plats kommer att uppdateras kontinuerligt av vår webb-master, Lisa Nördinger. När alla elever är uppkopplade till Internet kommer vi bara att informera om skolan på denna sida, så titta till oss då och då. Lägg till lite mer text om du vill. Spara ditt arbete! 17

18 I vanliga ordbehandlingsdokument är det trevligt att ha en sidfot längst ner på sidan. Där skriver man vanligtvis in namn, adress, telefonnummer, e-postadress och liknande. På en hemsida är det också bra att ha en sidfot. I den skriver man kanske in vem som är ansvarig för hemsidan. En mail to -länk är mycket användbar med vilken en besökare på din hemsida lätt kan komma i kontakt med dig, för att informera dig om olika saker eller lämna synpunkter på sidan. I vårt exempel lägger vi först in en sidavskiljare. Sätt markören under banderollen och även under eventuell text du redan skrivit in, så att sidavskiljaren så småningom hamnar underst på sidan. Peka på Infoga - Vågrät linje. I FrontPage 2000 ingår det sidavskiljare, som är kopplade till det tema du valt. I det valda exemplet ser den ut på detta sätt: Under denna linje skriver du följande (se även nästa sida): Webb-master: Lisa Nördinger. Mail to: Senast ändrad:

19 För att länken till e-postadressen ska fungera gör du på följande sätt: Klicka på verktygsknappen Infoga hyperlänk eller menyn Infoga - Hyperlänk... Denna dialogruta kommer upp: Där klickar du på brevsymbolen (vid pilen). En dialogruta kommer upp: Där skriver du in e-postadressen. Klicka på OK i båda rutorna. Adressen ser nu ut som en länk (understruken) i FrontPage. 19

20 I sidfoten kan man också lägga till när sidan senast uppdaterades. Det är bra information till besökaren. Då vet han/hon om det är förändringar gjord sedan man besökte sidan senast. Gör så här för att lägga till ett datum, som automatiskt uppdateras: Infoga - Datum och tid... Denna dialogruta kommer upp. Datumet när sidan senast redigerades är förvalt och är det du ska använda här. Därefter kan du välja datumformat på vanligt sätt eller acceptera det förvalda. Klicka på OK. 20

21 5 - Lägga till grafik Det är trevligt att ha lite bilder på sin hemsida. Då blir den lättare att ta till sig. Det är mycket enkelt att lägga till bilder i FrontPage Det kan vara alla sorters bilder - clip art, scannade bilder, bilder fotograferade med digitalkamera, bilder som hämtats från Internet etc. OBS! Tänk på att för många bilder kan ge ett rörigt intryck och att det tar mycket längre tid att ladda in en sida om den innehåller många bilder! Bilder som ska ingå i en hemsida måste ligga i samma mapp som övriga "ingredienser" på hemsidan. Detta sköts automatiskt av FrontPage Oavsett var bilden finns när du importerar den, skapas en kopia av bilden när du spara sidan. Du får frågan Spara inbäddade filer (se fig.). 21

22 OBS! Tänk på att det kanske inte är lämpligt att lägga in foton på barnen i skolan! Om du är tveksam - kom överens med barnens föräldrar. Sätt i en bild på sidan. I detta övningsexempel kan du välja en lämplig bild från clipart-biblioteket. Infoga en clipart-bild via menyn Infoga - Bild - ClipArt... Välj någon lämplig illustration. Klicka på OK. Spara! Kom ihåg att spara ofta! Skulle datorn hänga sig är allt osparat arbete borta! När det gäller grafik på hemsida finns mängder av fria illustrationer på nätet. Vänliga människor lägger ut sina eller andras alster, så att man kan kopiera dem till sin hemsida. Det kan vara t.ex. tecknade bilder och animationer (rörliga bilder). Det verkligt roliga är när man skapat egna bilder och animationer. Då blir de unika för 22

23 din sida (så länge ingen kopierar dem från din hemsida och använder dem som sina). Experimentera!!! När man skapar en hemsida finns utrymme för mycket testande och experimenterande och eftersom du arbetar i datorn går det alltid att ändra tills du är helt nöjd. 6 - Publicera på webben Innan du publicerar din hemsida på Internet vill du kanske kolla hur den ser ut när den väl är publicerad. Det kan man göra inifrån FrontPage 2000 på följande sätt. Klicka på verktygsknappen Förhandsgranska i webbläsaren. För att detta ska fungera måste du ha en webb-browser installerad på din dator (men det har du väl). Vilken du vill använda till detta ändamål ställer du in på följande vis: 23

24 Arkiv - Förhandsgranska i webbläsaren... Denna dialogruta kommer upp. Har du fler än en läsare (browser) väljer du den du vill använda. Välj sedan Förhandsgranska. Din webb-browser öppnas och du kan se din sida så som den kommer att se ut när den publiceras (på ett ungefär). Egentligen bör du kolla så fort du gjort en förändring på någon sida. På så sätt har du bra kontroll på arbetet. När du är klar med ditt arbete vill du att det ska synas på Internet. Det finns flera olika vägar att gå. Eftersom detta är ett exempel kommer du inte att kunna publicera det på riktigt, men vi ska titta på ett program som kan publicera din hemsida. Det heter WS_FTP LE (det finns ett flertal olika program som klarar av detta). I detta program, som hjälper dig att spara din hemsida på en server, ska du ställa in serverns namn, ditt användar-id och lösenord. Dessa uppgifter får man av sin Intenet-leverantör (om man har ett privatabonnemang) eller från sin IT-administratör. Det finns även fria webbhotell, som inte tar betalt (eller lite betalt), där man som privatperson eller organisation kan få låna lite plats på servern. Användar-id och lösenord har man för att bara du själv ska kunna gå in och ändra på hemsidan. 24

25 7 - WS_FTP LE - ett exempel Här är svårt att ge en instruktion för hur du ska publicera din hemsida, men vissa nyckelfakta kan du få. 1. Profile name: är endast till för dig själv som kom-ihåg för denna profil. 2. Host name/adress: är själva adressen till Internet-servern (utan www framför). 3. Autodetect: gör att programmet känner av vilken typ av server det är. Vet man inte det, så är detta ett bra val. 4. User ID: Detta är det användarnamn du fått av din Internet-leverantör/IT-administratör. Det är själva nyckeln till Internet-servern. 5. Password: Ett lösenord som bekräftar att du har rätt att lägga in hemsidan eller att förändra den. 25

26 Därefter klickar man på OK, så ringer din dator upp servern. Efter en stund är du framme (uppkopplad) och då kan det se ut så här. I det vänstra fönstret letar du upp din webb-plats på din egen dator (det du gjort i FrontPage). I det högra fönstret ser du servern dit du ska skicka din hemsida. Här ser du hur det stämmer överens i båda fönstren. Så ser det ut när man har skickat upp sin hemsida till servern. 26

27 Stäng denna dialogruta. Om du gjort detta på riktigt öppnar du din browser och kollar hur din hemsida tar sig ut på det riktiga Internet. Det kan vara lite trixande innan man har lärt sig alla handgrepp, men ganska snart fungerar detta utan problem. För att din hemsida ska locka besökare är det nödvändigt att ändra och förändra innehållet på hemsidan. En hemsida, som inte förändras är död. Har man läst informationen en gång så har man... tyck de flesta resonera. Vill du se ett exempel i verkligheten på vad FrontPage 2000 kan göra? Gå till sidan Lycka till med hemsidesnickeriet! Ring eller om du vill ha hjälp eller vill diskutera ämnet. 27

28 Spara din webbplats/hemsida. Avsluta FrontPage Avsluta Windows 95 Självkänslan stiger i takt med att du bemästrar datorn och alla dess möjligheter! Lycka till med att använda Internet som ett pedagogiskt verktyg! 28

29 Datoriet 29

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59

03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 03_MacOSXLeopard_62-83_svenska.indd 62 2008-08-10 13:20:59 Kapitel 3 Organisera ditt liv bättre Ordna dina kontakter, kalendrar och annat som du vill ha det Jag tror att många människor i första hand skaffar

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard?

8 Blackboard. 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? 8 Blackboard 8.1 Introduktion - Vad är Blackboard? Blackboard är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle. Både campus- och distanskurser kan med dess hjälp bli tillgängliga

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer