Océ Användarhandbok. Océ TCS500 Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Océ Användarhandbok. Océ TCS500 Användarhandbok"

Transkript

1 Océ Användarhandbok Océ TCS500 Användarhandbok

2 Océ-Technologies B.V. Océ-Technologies B.V. Upphovsrätt 2006, Océ-Technologies B.V. Venlo, The Netherlands. Med ensamrätt. Ingen del av det här arbetet får reproduceras, kopieras, anpassas eller överföras i någon form utan föregående skriftligt samtycke från Océ. Océ-Technologies B.V. lämnar inga garantier med anledning av innehållet i detta dokument och avsäger sig specifikt alla underförstådda garantier med hänsyn till säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Océ-Technologies B.V. förbehåller sig rätten att uppdatera denna publikation och från tid till annan göra ändringar av innehållet häri utan att för den skull behöva informera någon om att dessa ändringar har gjorts. Edition SE

3 Varumärken Varumärken Océ, Océ TCS500, Skrivaren Océ TCS500, Océ Doc Exec, Océ Image Logic, Océ Scan Logic, Océ Power Logic, Océ Print Exec och Océ Remote Logic är registrerade varumärken som tillhör Océ-Technologies B.V. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken för Adobe Systems Incorporated. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 95/98, Windows 2000, Windows XP och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. AutoCAD är ett registrerat varumärke som tillhör AutoDesk, Inc. Novell är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. Netscape Navigator är ett registrerat varumärke som tillhör Netscape Corp. Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation. Energy STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Produkter i den här publikationen anges med sina allmänna varumärkesnamn. I de flesta fall, dock inte i alla, är dessa beteckningar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. 3

4 Varumärken 4

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion Till läsaren Så här använder du den här handboken Tillgänglig dokumentation Produktbegreppet och det kompletta arbetsflödet Användare av Océ TCS Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS Färgutskriftssystem med Océ TCS Skannern Océ TCS Skannern Océ TCS Skannerns manöverpanel Styrenheten Océ Power Logic Skrivaren Océ TCS Skrivaren Océ TCS Skrivarens manöverpanel Läge online och offline Efterbehandlingstillvalen Efterbehandlingstillvalen Tillvalet kopiemottagningsrack Kapitel 3 Förbereda Océ TCS500 för användning Introduktion Slå på och av Océ TCS Slå på och av Skrivaren Océ TCS500 och styrenheten Océ Power Logic.. 51 Slå på och av Skannern Océ TCS Ställa in Skannern Océ TCS500-timers Översikt av Skannern Océ TCS500-timers Set-timer Panel-timer Viloläges-timer Ställa in Skrivaren Océ TCS500-timers Energisparläges-timer Viloläges-timer Ange språkinställning för Océ TCS Konfigurera nätverksinställningar för Océ TCS

6 Innehållsförteckning Kapitel 4 Använda PLC-programmen för att styra arbetsflödet Introduktion Starta Océ Power Logic -styrenhetens program Använda Océ Settings Editor för att styra arbetsflödet Introduktion till Océ Settings Editor Användargränssnittet i Océ Settings Editor Ange inställningar i Océ Settings Editor Ange jobbmallarna för skannerns manöverpanel Ange inställningen automatisk matning av original Ange originalutmatningsläge Ange materialstorlek Spara, hämta och skriva ut inställningarna Använda Océ System Control Panel för att styra arbetsflödet Introduktion till Océ System Control Panel Användargränssnittet i Océ System Control Panel Ikoner Använda Océ Queue Manager för att styra arbetsflödet Introduktion till Océ Queue Manager Användargränssnittet i Océ Queue Manager Användarens åtgärder i Océ Queue Manager Ikoner Använda Océ Scan Manager för att styra arbetsflödet Skapa destinationer Hantera destinationer Ange ett filnamn Hantera de skannade filerna Introduktion till Océ View Station LT Översikt av Océ View Station LT Använda Océ Remote Logic för att styra arbetsflödet på distans från en arbetsstation Introduktion till Océ Remote Logic Installera Océ Remote Logic på systemet Starta programmen med Océ Remote Logic Ansluta till styrenheten Logga in på styrenhetens program Automatisk inloggning Ändra lösenord Kapitel 5 Använda Océ TCS500 med skanna till fil-jobb Introduktion till skanna till fil-jobben Använda skannerns manöverpanel Utföra ett enkelt skanna till fil-jobb Göra ett utökat skanna till fil-jobb

7 Innehållsförteckning Avbryta ett skanna till fil-jobb Inställningar för utökade skanna till fil-jobb Tillgängliga inställningar för skanna till fil-jobb 'Filtyp' 'Upplösning' 'Originaltyp' och bakgrundskompensation 'Originalbredd' 'Ta bort remsa' Kapitel 6 Använda Océ TCS500 med utskriftsjobb Skicka utskriftsjobb till Océ TCS Tänk på följande innan du skickar utskriftsjobben Skicka utskriftsjobb till Océ TCS Använda skrivardrivrutinerna för att skicka jobb till Skrivaren Océ TCS Använda Océ Print Exec Workgroup LT för att skicka utskriftsjobb till Skrivaren Océ TCS Använda FTP för att skicka jobb till Océ TCS Ta bort ett jobb eller stoppa det tillfälligt/permanent Ändra jobbattribut Ange rätt material för jobb Ändra standardtorktiden Kapa utskriften och renkapa en materialrulle Konfigurera utskriftsoptimering med oövervakad utskrift/nattutskrift Kapitel 7 Använda Océ TCS500 med kopieringsjobb Introduktion till kopieringsjobb Använda skannerns manöverpanel Göra en enkel kopiering Genomföra en utökad kopiering Avbryta ett kopieringsjobb Utökade kopieringsjobb Tillgängliga inställningar för kopieringsjobb Förbättra kopieringskvaliteten baserat på originalet Göra flera kopieset Skala till en annan materialstorlek Skapa en kopia och lägga till en remsa Skapa en kopia och ta bort en remsa Göra en kopia av en del av ett original Göra en kopia och radera en del av ett original

8 Innehållsförteckning Kapitel 8 Säkerställa bästa utskriftskvalitet Introduktion till att säkerställa bästa utskriftskvalitet Ange utskriftskvalitet De olika kvalitetslägena Utskriftstyp, utskriftskvalitet och utskriftshastighet Materialtyper och kvalitetslägen som rekommenderas Färghantering 'Färghantering' 'Färgupplevelse' 'Intensivare färger: RGB-indata' 'Intensivare färger: CMYK-indata' 'Intensivare färger: Konverteringsmetod' Kontrollera utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvalitet 'Kvalitetskontroll'-utskrift 'Kontroll av tonskala'-utskrift 'Provutskrift' Optimera utskriftskvaliteten Optimera skrivarens utskriftskvalitet Använda Guiden Optimera utskriftskvalitet Kapitel 9 Extra dokumenthanteringsprogram för Océ TCS Océ Account Center Introduktion Introduktion till Océ Account Center Océ Account Logic Introduktion till Océ Account Logic Sammanfattning av Océ Account Logic Océ Account Console Introduktion till Océ Account Console Océ Repro Desk Océ Engineering Exec Kapitel 10 Hantera licenser med Océ License Logic Introduktion till Océ License Logic Funktionerna i Océ License Logic Grunderna i arbetsschemat för licensaktivering Strukturen på licensfiler och licenser Logga in på Océ License Logic Visa nu aktiva licenser Få värd-id för Océ-systemet Spara nu aktiva licenser Utföra ett licensaktiveringsjobb

9 Innehållsförteckning Kapitel 11 Underhåll för Océ TCS Underhåll för Skannern Océ TCS Kalibrera skannern Rengör skanningsområdet Underhåll för Skrivaren Océ TCS Fylla på material Byta bläckbehållarna Byta ett defekt skrivhuvud Byta underhållskassetten Kapitel 12 Systemmeddelanden och lösningar Skannern Océ TCS Åtgärda originalstopp Felmeddelanden och lösningar för skannern Skrivaren Océ TCS Översikt Önskat material finns inte Slut på rulle Lucka eller dörr öppen Ta bort material som fastnat Temperatur eller luftfuktighet utöver gränserna Vagnen borta från ursprungsläget för länge Tömma setminnet Åtgärda systemfel Hantera permanenta fel Bilaga A Specifikationer för Océ TCS Skannern Océ TCS Specifikationer Skannern Océ TCS Typer av original för Skannern Océ TCS Skrivaren Océ TCS Specifikationer för Océ Power Logic -styrenheten Specifikationer för Océ TCS500-skrivare Materialtyper och format som rekommenderas Typiska torktider Standardskalfaktor Specifikationer för Océ Scan Logic Specifikationer för drivrutiner och jobbsändningsprogram

10 Innehållsförteckning Bilaga B Läsarens kommentarsida Läsarens 's kommentarsida Bilaga C Adresser till lokala Océ-kontor Adresser till lokala Océ-organisationer

11 Kapitel 1 Introduktion 11

12 Till läsaren Till läsaren Introduktion Den här handboken hjälper dig att använda Océ TCS500. Den innehåller en beskrivning av Océ TCS500 samt riktlinjer för hur du använder Océ TCS500. Här finns också tips som lär dig mer om Océ TCS500 och hur du kan hantera arbetsflödet ännu bättre. Definition Att lägga märke till Delar i denna handbok som du bör uppmärksamma särskilt. Där finns viktig tilläggsinformation, eller så finns det information om hur du skyddar din egendom från skada. Obs!, Viktigt! och Varning! Orden Obs!, Viktigt! och Varning!visar vilka delar det rör sig om. Ordet Obs! visas vid tips eller information om hur Océ TCS500 används på rätt sätt. Ett stycke som är märkt med Viktigt! innehåller information som kan förhindra att något skadas, till exempel Océ TCS500, ett original eller en fil. Ett stycke som är märkt med Varning! innehåller information som kan förhindra personskador. Varning! återfinns endast i handböcker som beskriver fysiska produkter. Säkerhetsinformation Säkerhetsinformationen för den här produkten medföljer en separat handbok med titeln Säkerhetshandbok. Handboken är en del av dokumentationen som du fick tillsammans med produkten. 12 Kapitel 1 Introduktion

13 Så här använder du den här handboken Så här använder du den här handboken Introduktion Du kan snabbt hitta ett ämnesområde på följande sätt. Titta i det alfabetiska sakregistret i slutet av handboken. Titta i innehållsförteckningen i början av handboken. Innan du tittar i den fullständiga innehållsförteckningen kan du försöka hitta ett lämpligt ämne i följande tabell. Avsnitten i handboken Följande tabell ger en översikt hur kapitlen är logiskt ordnade. [1] Kapitel Avsnitt Innehåll 1 Introduktion Förklaring av produkten Huvudkomponenterna i Océ TCS500 Sammanfattning av tillgänglig dokumentation 2 Lära känna systemet Skanner Styrenhet Skrivare Efterbehandlingstillval 3 Förbereda systemet för Slå på och av systemet användning Ange timeout Ställa in systemets språk Konfigurera nätverksinställningar 4 Använda Océ Settings Editor PLC-programmen för att Océ System Control Panel styra arbetsflödet Océ Queue Manager Océ Scan Manager Océ Remote Logic Använda systemet Skanna till fill-jobb Utskriftsjobb Kopieringsjobb 8 Säkerställa bästa Ange utskriftskvalitet utskriftskvalitet Kontrollera utskriftskvaliteten Optimera utskriftskvaliteten 13

14 Så här använder du den här handboken Kapitel Avsnitt Innehåll 9 Extra dokumenthantering Océ Account Center Océ Repro Desk Océ Engineering Exec 10 Extra licenshantering Océ License Logic 11 Underhåll av systemet Underhåll av skannern Underhåll av skrivaren 12 Systemmeddelanden och Systemmeddelanden lösningar Skannermeddelanden Skrivarmeddelanden Bilaga A Specifikationer Systemspecifikationer Materialtyper och format som stöds Bilaga B Allmän information Läsarens kommentarsida Bilaga C Allmän information Adresser till lokala Océ-kontor 14 Kapitel 1 Introduktion

15 Tillgänglig dokumentation Tillgänglig dokumentation Introduktion Den här handboken ingår i en komplett dokumentationsuppsättning. Följande tabell visar en komplett översikt över tillgänglig dokumentation. 15

16 Tillgänglig dokumentation Tillgänglig dokumentation [2] Tillgänglig dokumentation (1 2) Produkt Dokumentation Material Océ TCS500 Océ TCS500 Användarhandbok Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil. Océ Power Logic controller Océ Windows Printer Driver Océ PostScript 3 driver Océ Account Center Océ License Logic Océ TCS500 Säkerhetshandbok Océ TDS-TCS Connectivity Manual Océ Power Logic -programmens direkthjälp Användarhandbok för Océ Windows -skrivardrivrut in Direkthjälp för Océ Windows -skrivardrivrut in Starthandbok för Océ PostScript 3-drivrutinen Starthandbok för Océ PostScript 3-drivrutinen Océ Account Center Användarhandbok Direkthjälpen för Océ Account Logic Direkthjälpen för Océ Account Console Direkthjälpen för Océ License Logic Tryckt handbok (flerspråkig). Cd-rom, som PDF-fil, endast på engelska. Inbäddat i programmen, som en flerspråkig direkthjälpsfil. Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil på Océ Driver Pack cd-rom. Inbäddat i drivrutinprogrammet som en flerspråkig direkthjälpsfil. Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil på Océ Driver Pack cd-rom. Inbäddat i drivrutinprogrammet som en flerspråkig direkthjälpsfil. Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil. Inbäddat i programmet, som en flerspråkig direkthjälpsfil. Inbäddat i programmet, som en flerspråkig direkthjälpsfil. Inbäddat i programmet, som en flerspråkig direkthjälpsfil. 16 Kapitel 1 Introduktion

17 Tillgänglig dokumentation [2] Tillgänglig dokumentation (2 2) Produkt Dokumentation Material Océ Print Exec Workgroup Océ Print Exec Workgroup Användarhandbok Direkthjälpen för Océ Print Exec Workgroup Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil. Inbäddat i drivrutinprogrammet som en flerspråkig direkthjälpsfil. Observera: Du hittar all den senaste informationen på Océs webbplats 17

18 Produktbegreppet och det kompletta arbetsflödet Produktbegreppet och det kompletta arbetsflödet Definition En fullständig Océ-lösning omfattar flera olika maskinvaru- och programvaruprodukter så att du kan hantera hela dokumentarbetsflödet. Hela dokumentarbetsflödet omfattar flera olika jobb och dokument. Följande illustration ger en översikt över en komplett Océ-lösning och dokumentarbetsflödet. Illustration [1] Dokumenthantering Skicka in jobb Scanner Styrenhet Skrivare Efter behandlings alternativ [1] Sammanfattning av hela Océ-funktionaliteten. Anpassa och styra systemet. Olika dokument Det kompletta arbetsflödet omfattar följande olika dokument. [3] Nr. Dokument 1 Original 2 Kopia 3 Utskrift 4 Fil Olika produkter Den kompletta Océ-lösningen är en kombination av följande element. Skanner Styrenhet Skrivare Efterbehandlingsalternativ Jobbsändningsprogram Dokumenthanteringsprogram. 18 Kapitel 1 Introduktion

19 Produktbegreppet och det kompletta arbetsflödet Olika jobb Pilarna i illustrationen visar de olika jobb som är möjliga (se figur 1 på sidan 18). Det fullständiga dokumentarbetsflödet för Océ-lösningen omfattar följande olika jobb. Utskrift. Ett utskriftsjobb inleds med en fil (4) och avslutas med en utskrift (3). Kopieringsjobb. Ett kopieringsjobb inleds med ett original (1) och avslutas med en kopia (2). Skanna till fil. Ett skanna till fil-jobb inleds med ett original (1) och avslutas med en fil (4). Ställa in och kontrollera hela arbetsflödet. Var ett visst jobb görs Använd följande produkter för att göra göra följande jobb. Utskriftsjobb på jobbsändningsprogram eller skrivardrivrutiner. Kopieringsjobb på skannerns manöverpanel Skanna till fil-jobb på skannerns manöverpanel Anpassa och styra hela arbetsflödet på styrenheten. Observera: En inställning i jobbsändningsprogrammet eller drivrutinen gäller alltid före en systeminställning. 19

20 Användare av Océ TCS500 Användare av Océ TCS500 Introduktion Océ TCS500 har följande användartyper. Vanlig användare Reprooperatör Huvudoperatör Systemadministratör. Observera: (se Användarlägen på sidan 127) där du får mer information om användarlägena och hur du gör för att logga in som en viss typ av användare. Vanlig användare Den vanliga användaren är en person som använder systemet för utskriftsjobb. Den vanliga användaren har ingen behörighet att ändra systeminställningarna. Därför kallas den vanliga användaren även anonym användare. För att vara konsekvent i förhållande till Océ Power Logic -styrenhetens programvara kallas den vanliga användaren för anonym användare i denna handbok. Observera: Du behöver inte ett lösenord om du är en vanlig användare eller en anonym användare Reprooperatör Reprooperatören är ansvarig för den dagliga användningen av Océ TCS500 på en central reproavdelning. Reprooperatören har inte behörighet att ändra inställningar i Océ Settings Editor. Reprooperatören har full behörighet i Océ Queue Manager. Observera: Standardlösenordet för reprooperatören är ReproOp. Huvudoperatör Huvudoperatören är ansvarig för användarunderhåll och systeminställningar för Océ TCS500. Huvudoperatören har behörighet att definiera huvudoperatörsinställningar i Océ Settings Editor. 20 Kapitel 1 Introduktion

21 Användare av Océ TCS500 [4] Huvudoperatörsinställningar Läge Inställningar att ändra Huvudoperatör Systeminställningar Skrivarinställningar Jobbinställningar för utskriftsjobb Huvudoperatören har full behörighet i Océ Queue Manager. Observera: Standardlösenordet för huvudoperatören är KeyOp. Systemadministratör Systemadministratören är ansvarig för installation och konfiguration av Océ TCS500 i nätverket. Systemadministratören har behörighet att ange systemadministratörsinställningar i Océ Settings Editor. [5] Systemadministratörsinställningar Läge Inställningar att ändra Systemadministratör Systeminställningar Säkerhetsinställningar Inställningar för anslutning PDL-inställningar för skrivare Penninställningar för skrivare Observera: Standardlösenordet för systemadministratören är SysAdm. 21

22 Användare av Océ TCS Kapitel 1 Introduktion

23 Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS500 23

24 Färgutskriftssystem med Océ TCS500 Färgutskriftssystem med Océ TCS500 Introduktion Océ TCS500 är ett modulärt färgutskriftssystem för breda format. Océ TCS500 har ett stort urval av utskriftsfunktioner. Océ TCS500 använder färgmodellen CMYK. I skrivaren finns skrivhuvuden för cyan, magenta, gult och svart (CMYK) och de är baserade på termisk bläckstråleteknik. Färgutskriftssystemet Océ TCS500 består av följande moduler. Skannern Styrenheten Océ Power Logic. Skrivaren Modulkonstruktionen av Océ TCS500 gör att du kan skapa en anpassad konfiguration. Styrenheten Océ Power Logic krävs för alla konfigurationer. Huvudkomponenterna på Océ TCS500 Styrenheten Océ Power Logic kan placeras i skrivarens styrenhetsskåp om bildskärm, tangentbord och mus inte är direkt anslutna till styrenheten. Styrenheten Océ Power Logic kan inte placeras i skrivarens styrenhetsskåp om bildskärm, tangentbord och mus är direkt anslutna till styrenheten. Styrenheten Océ Power Logic kan alltid placeras i ett separat styrenhetsskåp. Följande figur visar ett färgutskriftssystem med Océ TCS500. [2] [2] Färgutskriftssystem med Océ TCS Skannern 2. Styrenheten Océ Power Logic i ett separat styrenhetsskåp med bildskärm, tangentbord och mus direkt anslutna till styrenheten 3. Skrivaren 24 Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS500

25 Skannern Océ TCS500 Skannern Océ TCS500 Skannern Océ TCS500 Introduktion Skannern Océ TCS500 är en skanner för breda format med en optisk upplösning på 575 dpi. Illustration [3] Huvudkomponenterna på Skannern Océ TCS500 [6] Num Komponent Funktion mer 1 Lock Få tillgång till glasskivan. 2 Bord för originalmatning Mata in originalet. 3 Manöverpanel Definiera jobbinställningarna. 4 Strömbrytare Koppla på Skannern Océ TCS500 och stäng av 5 Inbyggt uppsamlingsfack Ta emot originalen. 25

26 Skannerns manöverpanel Skannerns manöverpanel Introduktion Använd skannerns manöverpanel för att genomföra ett kopierings- eller skanna till fil-jobb. Illustration [4] [4] Manöverpanelen på Skannern Océ TCS Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS500

27 Skannerns manöverpanel Knapparna och deras funktioner [7] Knapparna och deras funktioner (1 2) Nummer Komponent Funktion 1 Grönt och rött ljus Anger skannerns status. Grönt ljus anger att skannern är redo. Blinkande grönt ljus anger att skannern är upptagen. Rött ljus an ger att ett fel inträffat. Blinkande rött ljus anger att skannern är upptagen och att ett fel inträffat. 2 Skärm Visar systeminformation med text och ikoner. 3 och 12 Övre egendefinierade knappar Den övre, vänstra egendefierade knappen kan ha en av följande funktioner. Välj jobbet, 'Kopiera' eller 'Skanna till fil'. Gå tillbaka till ursprungsskärmen med funktionen 'Ursprungsläge'. Avbryt ett set med 'Avbryt set' vid setkopiering. Den övre, högra egendefierade knappen kan ha en av följande funktioner. Avbryt en inställning med funktionen 'Avbryt'. Skapa och stäng ett set med funktionen 'Skapa set' och 'Stäng set'. 4 Rullningshjulsknapp Öppna en mall eller en inställning Stäng en inställning Ange en växlingsinställning. 5 Rullningshjul Bläddra till en inställning eller mall Ange värdet för en parameter. 6 och 10 Nedre egendefinierade knappar Den nedre, vänstra egendefierade knappen kan ha en av följande funktioner. Välj ett annat språk. Återställ inställningarna i mallarna med funktionen 'Standarder'. Den nedre, högra egendefierade knappen kan ha en av följande funktioner. Stäng en inställning med funktionen 'Stäng'. Öppna systeminställningarna med funktionen 'System'. 27

28 Skannerns manöverpanel [7] Knapparna och deras funktioner (2 2) Nummer Komponent Funktion 7 Startknapp Starta ett kopierings- eller skanna till fil-jobb. 8 Stoppknapp Stoppa ett kopierings- eller skanna till fil-jobb. Mata ut ett original. 9 Sifferknappar Ange ett siffervärde. 11 Nedre Öppna en mall. egendefinierade knappar Ange en inställning som innehåller två värden. Denna inställning kallas för en växlingsinställning. Öppna en inställning som innehåller olika värden. Öppna en inställning som innehåller en grupp med inställningar. Denna inställning kallas för en gruppinställning. Observera: Funktionen hos en egendefinierad knapp beror på var du är i steget för att ange jobbsinställningar. 28 Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS500

29 Styrenheten Océ Power Logic Styrenheten Océ Power Logic Introduktion Styrenheten Océ Power Logic är baserad på ett PC-system som kör Windows XP Embedded. Använd styrenheten Océ Power Logic för följande. ange systemets standardinställningar ta emot jobb över nätverket bearbeta skanna till fil-jobben bearbeta kopieringsjobben bearbeta utskriftsjobben hantera jobbkön hantera setminnet Placering av styrenheten Océ Power Logic Du kan placera styrenheten Océ Power Logic på någon av följande platser. 29

X790-serien. Användarhandbok

X790-serien. Användarhandbok X790-serien Användarhandbok September 2011 www.lexmark.com Maskintyp(er): 7562, 4917 Modell(er): 432, 436, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01, t02, g91,

Läs mer

användning hp LaserJet 5100

användning hp LaserJet 5100 användning hp LaserJet 5100 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

HP Officejet 6200 series all-in-one. Användarhandbok

HP Officejet 6200 series all-in-one. Användarhandbok HP Officejet 6200 series all-in-one Användarhandbok HP Officejet 6200 series all-in-one Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901

Din manual EPSON EPL-N2550 http://sv.yourpdfguides.com/dref/560901 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EPSON EPL- N2550. Du hittar svar på alla dina frågor i EPSON EPL-N2550 instruktionsbok

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok

P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE. Användarhandbok P H A S E R 8 6 0 FÄRGSKRIVARE Användarhandbok Phaser 860 färgskrivare Användarhandbok 071-0772-00 Juni 2001 Copyright Xerox Corporation. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

X560n. Användarhandbok

X560n. Användarhandbok X560n Användarhandbok Maj 2008 www.lexmark.com Lexmark och Lexmark med diamantformad logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder. Alla

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

ThinkCentre Användarhandbok

ThinkCentre Användarhandbok ThinkCentre Användarhandbok Modell 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189 och 9191 ThinkCentre Användarhandbok

Läs mer

X850e, X852e och X854e

X850e, X852e och X854e X850e, X852e och X854e Meny- och meddelandeguide Januari 2006 Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2006 Lexmark International,

Läs mer