Océ Användarhandbok. Océ TCS500 Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Océ Användarhandbok. Océ TCS500 Användarhandbok"

Transkript

1 Océ Användarhandbok Océ TCS500 Användarhandbok

2 Océ-Technologies B.V. Océ-Technologies B.V. Upphovsrätt 2006, Océ-Technologies B.V. Venlo, The Netherlands. Med ensamrätt. Ingen del av det här arbetet får reproduceras, kopieras, anpassas eller överföras i någon form utan föregående skriftligt samtycke från Océ. Océ-Technologies B.V. lämnar inga garantier med anledning av innehållet i detta dokument och avsäger sig specifikt alla underförstådda garantier med hänsyn till säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Océ-Technologies B.V. förbehåller sig rätten att uppdatera denna publikation och från tid till annan göra ändringar av innehållet häri utan att för den skull behöva informera någon om att dessa ändringar har gjorts. Edition SE

3 Varumärken Varumärken Océ, Océ TCS500, Skrivaren Océ TCS500, Océ Doc Exec, Océ Image Logic, Océ Scan Logic, Océ Power Logic, Océ Print Exec och Océ Remote Logic är registrerade varumärken som tillhör Océ-Technologies B.V. Adobe och PostScript 3 är registrerade varumärken för Adobe Systems Incorporated. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 95/98, Windows 2000, Windows XP och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. AutoCAD är ett registrerat varumärke som tillhör AutoDesk, Inc. Novell är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. Netscape Navigator är ett registrerat varumärke som tillhör Netscape Corp. Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation. Energy STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Produkter i den här publikationen anges med sina allmänna varumärkesnamn. I de flesta fall, dock inte i alla, är dessa beteckningar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. 3

4 Varumärken 4

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion Till läsaren Så här använder du den här handboken Tillgänglig dokumentation Produktbegreppet och det kompletta arbetsflödet Användare av Océ TCS Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS Färgutskriftssystem med Océ TCS Skannern Océ TCS Skannern Océ TCS Skannerns manöverpanel Styrenheten Océ Power Logic Skrivaren Océ TCS Skrivaren Océ TCS Skrivarens manöverpanel Läge online och offline Efterbehandlingstillvalen Efterbehandlingstillvalen Tillvalet kopiemottagningsrack Kapitel 3 Förbereda Océ TCS500 för användning Introduktion Slå på och av Océ TCS Slå på och av Skrivaren Océ TCS500 och styrenheten Océ Power Logic.. 51 Slå på och av Skannern Océ TCS Ställa in Skannern Océ TCS500-timers Översikt av Skannern Océ TCS500-timers Set-timer Panel-timer Viloläges-timer Ställa in Skrivaren Océ TCS500-timers Energisparläges-timer Viloläges-timer Ange språkinställning för Océ TCS Konfigurera nätverksinställningar för Océ TCS

6 Innehållsförteckning Kapitel 4 Använda PLC-programmen för att styra arbetsflödet Introduktion Starta Océ Power Logic -styrenhetens program Använda Océ Settings Editor för att styra arbetsflödet Introduktion till Océ Settings Editor Användargränssnittet i Océ Settings Editor Ange inställningar i Océ Settings Editor Ange jobbmallarna för skannerns manöverpanel Ange inställningen automatisk matning av original Ange originalutmatningsläge Ange materialstorlek Spara, hämta och skriva ut inställningarna Använda Océ System Control Panel för att styra arbetsflödet Introduktion till Océ System Control Panel Användargränssnittet i Océ System Control Panel Ikoner Använda Océ Queue Manager för att styra arbetsflödet Introduktion till Océ Queue Manager Användargränssnittet i Océ Queue Manager Användarens åtgärder i Océ Queue Manager Ikoner Använda Océ Scan Manager för att styra arbetsflödet Skapa destinationer Hantera destinationer Ange ett filnamn Hantera de skannade filerna Introduktion till Océ View Station LT Översikt av Océ View Station LT Använda Océ Remote Logic för att styra arbetsflödet på distans från en arbetsstation Introduktion till Océ Remote Logic Installera Océ Remote Logic på systemet Starta programmen med Océ Remote Logic Ansluta till styrenheten Logga in på styrenhetens program Automatisk inloggning Ändra lösenord Kapitel 5 Använda Océ TCS500 med skanna till fil-jobb Introduktion till skanna till fil-jobben Använda skannerns manöverpanel Utföra ett enkelt skanna till fil-jobb Göra ett utökat skanna till fil-jobb

7 Innehållsförteckning Avbryta ett skanna till fil-jobb Inställningar för utökade skanna till fil-jobb Tillgängliga inställningar för skanna till fil-jobb 'Filtyp' 'Upplösning' 'Originaltyp' och bakgrundskompensation 'Originalbredd' 'Ta bort remsa' Kapitel 6 Använda Océ TCS500 med utskriftsjobb Skicka utskriftsjobb till Océ TCS Tänk på följande innan du skickar utskriftsjobben Skicka utskriftsjobb till Océ TCS Använda skrivardrivrutinerna för att skicka jobb till Skrivaren Océ TCS Använda Océ Print Exec Workgroup LT för att skicka utskriftsjobb till Skrivaren Océ TCS Använda FTP för att skicka jobb till Océ TCS Ta bort ett jobb eller stoppa det tillfälligt/permanent Ändra jobbattribut Ange rätt material för jobb Ändra standardtorktiden Kapa utskriften och renkapa en materialrulle Konfigurera utskriftsoptimering med oövervakad utskrift/nattutskrift Kapitel 7 Använda Océ TCS500 med kopieringsjobb Introduktion till kopieringsjobb Använda skannerns manöverpanel Göra en enkel kopiering Genomföra en utökad kopiering Avbryta ett kopieringsjobb Utökade kopieringsjobb Tillgängliga inställningar för kopieringsjobb Förbättra kopieringskvaliteten baserat på originalet Göra flera kopieset Skala till en annan materialstorlek Skapa en kopia och lägga till en remsa Skapa en kopia och ta bort en remsa Göra en kopia av en del av ett original Göra en kopia och radera en del av ett original

8 Innehållsförteckning Kapitel 8 Säkerställa bästa utskriftskvalitet Introduktion till att säkerställa bästa utskriftskvalitet Ange utskriftskvalitet De olika kvalitetslägena Utskriftstyp, utskriftskvalitet och utskriftshastighet Materialtyper och kvalitetslägen som rekommenderas Färghantering 'Färghantering' 'Färgupplevelse' 'Intensivare färger: RGB-indata' 'Intensivare färger: CMYK-indata' 'Intensivare färger: Konverteringsmetod' Kontrollera utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvalitet 'Kvalitetskontroll'-utskrift 'Kontroll av tonskala'-utskrift 'Provutskrift' Optimera utskriftskvaliteten Optimera skrivarens utskriftskvalitet Använda Guiden Optimera utskriftskvalitet Kapitel 9 Extra dokumenthanteringsprogram för Océ TCS Océ Account Center Introduktion Introduktion till Océ Account Center Océ Account Logic Introduktion till Océ Account Logic Sammanfattning av Océ Account Logic Océ Account Console Introduktion till Océ Account Console Océ Repro Desk Océ Engineering Exec Kapitel 10 Hantera licenser med Océ License Logic Introduktion till Océ License Logic Funktionerna i Océ License Logic Grunderna i arbetsschemat för licensaktivering Strukturen på licensfiler och licenser Logga in på Océ License Logic Visa nu aktiva licenser Få värd-id för Océ-systemet Spara nu aktiva licenser Utföra ett licensaktiveringsjobb

9 Innehållsförteckning Kapitel 11 Underhåll för Océ TCS Underhåll för Skannern Océ TCS Kalibrera skannern Rengör skanningsområdet Underhåll för Skrivaren Océ TCS Fylla på material Byta bläckbehållarna Byta ett defekt skrivhuvud Byta underhållskassetten Kapitel 12 Systemmeddelanden och lösningar Skannern Océ TCS Åtgärda originalstopp Felmeddelanden och lösningar för skannern Skrivaren Océ TCS Översikt Önskat material finns inte Slut på rulle Lucka eller dörr öppen Ta bort material som fastnat Temperatur eller luftfuktighet utöver gränserna Vagnen borta från ursprungsläget för länge Tömma setminnet Åtgärda systemfel Hantera permanenta fel Bilaga A Specifikationer för Océ TCS Skannern Océ TCS Specifikationer Skannern Océ TCS Typer av original för Skannern Océ TCS Skrivaren Océ TCS Specifikationer för Océ Power Logic -styrenheten Specifikationer för Océ TCS500-skrivare Materialtyper och format som rekommenderas Typiska torktider Standardskalfaktor Specifikationer för Océ Scan Logic Specifikationer för drivrutiner och jobbsändningsprogram

10 Innehållsförteckning Bilaga B Läsarens kommentarsida Läsarens 's kommentarsida Bilaga C Adresser till lokala Océ-kontor Adresser till lokala Océ-organisationer

11 Kapitel 1 Introduktion 11

12 Till läsaren Till läsaren Introduktion Den här handboken hjälper dig att använda Océ TCS500. Den innehåller en beskrivning av Océ TCS500 samt riktlinjer för hur du använder Océ TCS500. Här finns också tips som lär dig mer om Océ TCS500 och hur du kan hantera arbetsflödet ännu bättre. Definition Att lägga märke till Delar i denna handbok som du bör uppmärksamma särskilt. Där finns viktig tilläggsinformation, eller så finns det information om hur du skyddar din egendom från skada. Obs!, Viktigt! och Varning! Orden Obs!, Viktigt! och Varning!visar vilka delar det rör sig om. Ordet Obs! visas vid tips eller information om hur Océ TCS500 används på rätt sätt. Ett stycke som är märkt med Viktigt! innehåller information som kan förhindra att något skadas, till exempel Océ TCS500, ett original eller en fil. Ett stycke som är märkt med Varning! innehåller information som kan förhindra personskador. Varning! återfinns endast i handböcker som beskriver fysiska produkter. Säkerhetsinformation Säkerhetsinformationen för den här produkten medföljer en separat handbok med titeln Säkerhetshandbok. Handboken är en del av dokumentationen som du fick tillsammans med produkten. 12 Kapitel 1 Introduktion

13 Så här använder du den här handboken Så här använder du den här handboken Introduktion Du kan snabbt hitta ett ämnesområde på följande sätt. Titta i det alfabetiska sakregistret i slutet av handboken. Titta i innehållsförteckningen i början av handboken. Innan du tittar i den fullständiga innehållsförteckningen kan du försöka hitta ett lämpligt ämne i följande tabell. Avsnitten i handboken Följande tabell ger en översikt hur kapitlen är logiskt ordnade. [1] Kapitel Avsnitt Innehåll 1 Introduktion Förklaring av produkten Huvudkomponenterna i Océ TCS500 Sammanfattning av tillgänglig dokumentation 2 Lära känna systemet Skanner Styrenhet Skrivare Efterbehandlingstillval 3 Förbereda systemet för Slå på och av systemet användning Ange timeout Ställa in systemets språk Konfigurera nätverksinställningar 4 Använda Océ Settings Editor PLC-programmen för att Océ System Control Panel styra arbetsflödet Océ Queue Manager Océ Scan Manager Océ Remote Logic Använda systemet Skanna till fill-jobb Utskriftsjobb Kopieringsjobb 8 Säkerställa bästa Ange utskriftskvalitet utskriftskvalitet Kontrollera utskriftskvaliteten Optimera utskriftskvaliteten 13

14 Så här använder du den här handboken Kapitel Avsnitt Innehåll 9 Extra dokumenthantering Océ Account Center Océ Repro Desk Océ Engineering Exec 10 Extra licenshantering Océ License Logic 11 Underhåll av systemet Underhåll av skannern Underhåll av skrivaren 12 Systemmeddelanden och Systemmeddelanden lösningar Skannermeddelanden Skrivarmeddelanden Bilaga A Specifikationer Systemspecifikationer Materialtyper och format som stöds Bilaga B Allmän information Läsarens kommentarsida Bilaga C Allmän information Adresser till lokala Océ-kontor 14 Kapitel 1 Introduktion

15 Tillgänglig dokumentation Tillgänglig dokumentation Introduktion Den här handboken ingår i en komplett dokumentationsuppsättning. Följande tabell visar en komplett översikt över tillgänglig dokumentation. 15

16 Tillgänglig dokumentation Tillgänglig dokumentation [2] Tillgänglig dokumentation (1 2) Produkt Dokumentation Material Océ TCS500 Océ TCS500 Användarhandbok Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil. Océ Power Logic controller Océ Windows Printer Driver Océ PostScript 3 driver Océ Account Center Océ License Logic Océ TCS500 Säkerhetshandbok Océ TDS-TCS Connectivity Manual Océ Power Logic -programmens direkthjälp Användarhandbok för Océ Windows -skrivardrivrut in Direkthjälp för Océ Windows -skrivardrivrut in Starthandbok för Océ PostScript 3-drivrutinen Starthandbok för Océ PostScript 3-drivrutinen Océ Account Center Användarhandbok Direkthjälpen för Océ Account Logic Direkthjälpen för Océ Account Console Direkthjälpen för Océ License Logic Tryckt handbok (flerspråkig). Cd-rom, som PDF-fil, endast på engelska. Inbäddat i programmen, som en flerspråkig direkthjälpsfil. Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil på Océ Driver Pack cd-rom. Inbäddat i drivrutinprogrammet som en flerspråkig direkthjälpsfil. Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil på Océ Driver Pack cd-rom. Inbäddat i drivrutinprogrammet som en flerspråkig direkthjälpsfil. Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil. Inbäddat i programmet, som en flerspråkig direkthjälpsfil. Inbäddat i programmet, som en flerspråkig direkthjälpsfil. Inbäddat i programmet, som en flerspråkig direkthjälpsfil. 16 Kapitel 1 Introduktion

17 Tillgänglig dokumentation [2] Tillgänglig dokumentation (2 2) Produkt Dokumentation Material Océ Print Exec Workgroup Océ Print Exec Workgroup Användarhandbok Direkthjälpen för Océ Print Exec Workgroup Cd-rom, som flerspråkig PDF-fil. Inbäddat i drivrutinprogrammet som en flerspråkig direkthjälpsfil. Observera: Du hittar all den senaste informationen på Océs webbplats 17

18 Produktbegreppet och det kompletta arbetsflödet Produktbegreppet och det kompletta arbetsflödet Definition En fullständig Océ-lösning omfattar flera olika maskinvaru- och programvaruprodukter så att du kan hantera hela dokumentarbetsflödet. Hela dokumentarbetsflödet omfattar flera olika jobb och dokument. Följande illustration ger en översikt över en komplett Océ-lösning och dokumentarbetsflödet. Illustration [1] Dokumenthantering Skicka in jobb Scanner Styrenhet Skrivare Efter behandlings alternativ [1] Sammanfattning av hela Océ-funktionaliteten. Anpassa och styra systemet. Olika dokument Det kompletta arbetsflödet omfattar följande olika dokument. [3] Nr. Dokument 1 Original 2 Kopia 3 Utskrift 4 Fil Olika produkter Den kompletta Océ-lösningen är en kombination av följande element. Skanner Styrenhet Skrivare Efterbehandlingsalternativ Jobbsändningsprogram Dokumenthanteringsprogram. 18 Kapitel 1 Introduktion

19 Produktbegreppet och det kompletta arbetsflödet Olika jobb Pilarna i illustrationen visar de olika jobb som är möjliga (se figur 1 på sidan 18). Det fullständiga dokumentarbetsflödet för Océ-lösningen omfattar följande olika jobb. Utskrift. Ett utskriftsjobb inleds med en fil (4) och avslutas med en utskrift (3). Kopieringsjobb. Ett kopieringsjobb inleds med ett original (1) och avslutas med en kopia (2). Skanna till fil. Ett skanna till fil-jobb inleds med ett original (1) och avslutas med en fil (4). Ställa in och kontrollera hela arbetsflödet. Var ett visst jobb görs Använd följande produkter för att göra göra följande jobb. Utskriftsjobb på jobbsändningsprogram eller skrivardrivrutiner. Kopieringsjobb på skannerns manöverpanel Skanna till fil-jobb på skannerns manöverpanel Anpassa och styra hela arbetsflödet på styrenheten. Observera: En inställning i jobbsändningsprogrammet eller drivrutinen gäller alltid före en systeminställning. 19

20 Användare av Océ TCS500 Användare av Océ TCS500 Introduktion Océ TCS500 har följande användartyper. Vanlig användare Reprooperatör Huvudoperatör Systemadministratör. Observera: (se Användarlägen på sidan 127) där du får mer information om användarlägena och hur du gör för att logga in som en viss typ av användare. Vanlig användare Den vanliga användaren är en person som använder systemet för utskriftsjobb. Den vanliga användaren har ingen behörighet att ändra systeminställningarna. Därför kallas den vanliga användaren även anonym användare. För att vara konsekvent i förhållande till Océ Power Logic -styrenhetens programvara kallas den vanliga användaren för anonym användare i denna handbok. Observera: Du behöver inte ett lösenord om du är en vanlig användare eller en anonym användare Reprooperatör Reprooperatören är ansvarig för den dagliga användningen av Océ TCS500 på en central reproavdelning. Reprooperatören har inte behörighet att ändra inställningar i Océ Settings Editor. Reprooperatören har full behörighet i Océ Queue Manager. Observera: Standardlösenordet för reprooperatören är ReproOp. Huvudoperatör Huvudoperatören är ansvarig för användarunderhåll och systeminställningar för Océ TCS500. Huvudoperatören har behörighet att definiera huvudoperatörsinställningar i Océ Settings Editor. 20 Kapitel 1 Introduktion

21 Användare av Océ TCS500 [4] Huvudoperatörsinställningar Läge Inställningar att ändra Huvudoperatör Systeminställningar Skrivarinställningar Jobbinställningar för utskriftsjobb Huvudoperatören har full behörighet i Océ Queue Manager. Observera: Standardlösenordet för huvudoperatören är KeyOp. Systemadministratör Systemadministratören är ansvarig för installation och konfiguration av Océ TCS500 i nätverket. Systemadministratören har behörighet att ange systemadministratörsinställningar i Océ Settings Editor. [5] Systemadministratörsinställningar Läge Inställningar att ändra Systemadministratör Systeminställningar Säkerhetsinställningar Inställningar för anslutning PDL-inställningar för skrivare Penninställningar för skrivare Observera: Standardlösenordet för systemadministratören är SysAdm. 21

22 Användare av Océ TCS Kapitel 1 Introduktion

23 Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS500 23

24 Färgutskriftssystem med Océ TCS500 Färgutskriftssystem med Océ TCS500 Introduktion Océ TCS500 är ett modulärt färgutskriftssystem för breda format. Océ TCS500 har ett stort urval av utskriftsfunktioner. Océ TCS500 använder färgmodellen CMYK. I skrivaren finns skrivhuvuden för cyan, magenta, gult och svart (CMYK) och de är baserade på termisk bläckstråleteknik. Färgutskriftssystemet Océ TCS500 består av följande moduler. Skannern Styrenheten Océ Power Logic. Skrivaren Modulkonstruktionen av Océ TCS500 gör att du kan skapa en anpassad konfiguration. Styrenheten Océ Power Logic krävs för alla konfigurationer. Huvudkomponenterna på Océ TCS500 Styrenheten Océ Power Logic kan placeras i skrivarens styrenhetsskåp om bildskärm, tangentbord och mus inte är direkt anslutna till styrenheten. Styrenheten Océ Power Logic kan inte placeras i skrivarens styrenhetsskåp om bildskärm, tangentbord och mus är direkt anslutna till styrenheten. Styrenheten Océ Power Logic kan alltid placeras i ett separat styrenhetsskåp. Följande figur visar ett färgutskriftssystem med Océ TCS500. [2] [2] Färgutskriftssystem med Océ TCS Skannern 2. Styrenheten Océ Power Logic i ett separat styrenhetsskåp med bildskärm, tangentbord och mus direkt anslutna till styrenheten 3. Skrivaren 24 Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS500

25 Skannern Océ TCS500 Skannern Océ TCS500 Skannern Océ TCS500 Introduktion Skannern Océ TCS500 är en skanner för breda format med en optisk upplösning på 575 dpi. Illustration [3] Huvudkomponenterna på Skannern Océ TCS500 [6] Num Komponent Funktion mer 1 Lock Få tillgång till glasskivan. 2 Bord för originalmatning Mata in originalet. 3 Manöverpanel Definiera jobbinställningarna. 4 Strömbrytare Koppla på Skannern Océ TCS500 och stäng av 5 Inbyggt uppsamlingsfack Ta emot originalen. 25

26 Skannerns manöverpanel Skannerns manöverpanel Introduktion Använd skannerns manöverpanel för att genomföra ett kopierings- eller skanna till fil-jobb. Illustration [4] [4] Manöverpanelen på Skannern Océ TCS Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS500

27 Skannerns manöverpanel Knapparna och deras funktioner [7] Knapparna och deras funktioner (1 2) Nummer Komponent Funktion 1 Grönt och rött ljus Anger skannerns status. Grönt ljus anger att skannern är redo. Blinkande grönt ljus anger att skannern är upptagen. Rött ljus an ger att ett fel inträffat. Blinkande rött ljus anger att skannern är upptagen och att ett fel inträffat. 2 Skärm Visar systeminformation med text och ikoner. 3 och 12 Övre egendefinierade knappar Den övre, vänstra egendefierade knappen kan ha en av följande funktioner. Välj jobbet, 'Kopiera' eller 'Skanna till fil'. Gå tillbaka till ursprungsskärmen med funktionen 'Ursprungsläge'. Avbryt ett set med 'Avbryt set' vid setkopiering. Den övre, högra egendefierade knappen kan ha en av följande funktioner. Avbryt en inställning med funktionen 'Avbryt'. Skapa och stäng ett set med funktionen 'Skapa set' och 'Stäng set'. 4 Rullningshjulsknapp Öppna en mall eller en inställning Stäng en inställning Ange en växlingsinställning. 5 Rullningshjul Bläddra till en inställning eller mall Ange värdet för en parameter. 6 och 10 Nedre egendefinierade knappar Den nedre, vänstra egendefierade knappen kan ha en av följande funktioner. Välj ett annat språk. Återställ inställningarna i mallarna med funktionen 'Standarder'. Den nedre, högra egendefierade knappen kan ha en av följande funktioner. Stäng en inställning med funktionen 'Stäng'. Öppna systeminställningarna med funktionen 'System'. 27

28 Skannerns manöverpanel [7] Knapparna och deras funktioner (2 2) Nummer Komponent Funktion 7 Startknapp Starta ett kopierings- eller skanna till fil-jobb. 8 Stoppknapp Stoppa ett kopierings- eller skanna till fil-jobb. Mata ut ett original. 9 Sifferknappar Ange ett siffervärde. 11 Nedre Öppna en mall. egendefinierade knappar Ange en inställning som innehåller två värden. Denna inställning kallas för en växlingsinställning. Öppna en inställning som innehåller olika värden. Öppna en inställning som innehåller en grupp med inställningar. Denna inställning kallas för en gruppinställning. Observera: Funktionen hos en egendefinierad knapp beror på var du är i steget för att ange jobbsinställningar. 28 Kapitel 2 Lära känna maskinvaran för färgutskriftsystemet Océ TCS500

29 Styrenheten Océ Power Logic Styrenheten Océ Power Logic Introduktion Styrenheten Océ Power Logic är baserad på ett PC-system som kör Windows XP Embedded. Använd styrenheten Océ Power Logic för följande. ange systemets standardinställningar ta emot jobb över nätverket bearbeta skanna till fil-jobben bearbeta kopieringsjobben bearbeta utskriftsjobben hantera jobbkön hantera setminnet Placering av styrenheten Océ Power Logic Du kan placera styrenheten Océ Power Logic på någon av följande platser. 29

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Snabbhandbok. WorkCentre 7132

Snabbhandbok. WorkCentre 7132 Snabbhandbok 701P44864 Maj 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network och Windows Server år antingen varumårken eller registrerade varumårken som tillhör Microsoft Corporation i USA

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Océ TDS450. Bemästrar svartvitt, redo för färg. Specifikationer. Océ TDS450 skrivare

Océ TDS450. Bemästrar svartvitt, redo för färg. Specifikationer. Océ TDS450 skrivare Specifikationer Bemästrar svartvitt, redo för färg skrivare Teknik Utskriftsoptimering Fixering Tonersystem Elektrofotografi (LED) med organisk fotoelektrisk trumma 600 dpi Användarspecificerade utskriftslägen:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

REMO. Installations & Användarhandbok

REMO. Installations & Användarhandbok REMO Installations & Användarhandbok SV 1 2 3 4 7 A 5 8 0 6 9 B Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide

Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Z Series /RZ -serien Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av skrivaren. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Innehåll Bild på utsidan..........................................................

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.5 Kundens snabbhandledning Svenska 731-00089H-SV Rev A Copyright Kodak, 2008. Med ensamrätt. Kodak, Creo, ecentral, InSite och Prinergy Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios)

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (ios) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer