Utbildningskatalog.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskatalog. www.stf.se"

Transkript

1 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Utbildningskatalog 2012 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg och fastighet. Att vara lyhörda och snappa upp nya trender och behov är en förutsättning för att kunna ha ett mycket aktuellt kursutbud. För att du lättare skall kunna hitta den kurs du söker efter har vi delat upp vårt kursutbud i olika utbildningsområden. Välkommen till 2012 års katalog. STF KOMPETENSINFO NR 204/2011

2 VD Astrid Westfeldt Corneman Jag älskar tekniker och ingenjörer! Den 1 februari tillträdde jag som vd för STF Ingenjörsutbildning. Jag har sedan länge arbetat i utbildningsbranschen så den känner jag väl. Däremot var målgruppen inom STF ny för mig. Min första tid har jag ägnat åt att dyka ner i marknaden. Att ställa mig i kundens skor för att förstå utmaningar och behov utifrån kundens perspektiv. Få klarhet i vad vi behöver leverera för att stärka och höja kompetensen och konkurrenskraften hos såväl företag som individer inom vår målgrupp. I mina kundbesök har jag mött så mycket yrkesstolthet och engagemang. Vid mitt besök på LKAB där man får gruvan att låta som en familjemedlem som behöver vårdas och hanteras därefter. Esrange, Sveriges enda rymdraketbas där man med berättigad stolthet beskriver hur Sverige levererar tekniska tjänster på en global marknad. Våra el- och teleleverantörer som med uppgivenhet och starkt engagemang beskriver behovet av kompetensförsörjning inom sektorn. Samma stolthet som jag upplever hos våra kunder känner vi även internt hos oss på STF. Tänk att få vara med och bidra till Sveriges konkurrenskraft för såväl individer som företag! Stoltheten är även ett faktum när vi i dagarna sammanställde vår kundundersökning (stort varmt tack till alla er nära kunder som svarade) Det har framkommit med all tydlighet att våra kunder anser att den/de utbildningar de deltagit i hos STF hjälper dem i sitt arbete. Denna fråga fick högsta betyg och kategoriserades även som den viktigaste. Vi kan även konstatera att nära hälften av våra deltagare går utbildning hos STF för att stärka sin egen karriärutveckling. Vår målbild är hela tiden att leverera kundnytta. I vissa utbildningar, som t.ex Olycksfallsbekämpning, är det tydligt och vi får omedelbar återkoppling på hur väl vi lyckats. Kundnyttan blir även tydlig, när jag kan läsa en kommentar på Facebook från en deltagare på vår utbildning Kvalificerad Fastighetsförvaltning, att utbildningen redan efter någon dag betalat sig. Tittar vi på nuläget och trenderna framåt kan vi konstatera att en stor del av utmaningen för framtidens tekniker och ingenjörer handlar om förmågan att ständigt uppdatera och fördjupa sina kunskaper och färdigheter i allt snabbare takt. Samtidigt som det ställs högre och högre krav på att utveckla förmågan att arbeta i team och skapa en nära relation till kunden. En utbildning som tydligt fördjupar kunskapen inom ett specifikt område är Rörledningar - en unik kurs för ingenjörer inom många olika industrier. Vi har alla en utvecklingspotential när det gäller att hantera kommunikation och relationer. Vi har utformat flera utbildningar inom detta område specifikt för ingenjörer och tekniker. Denna målgrupp är logiskt skolade och skall oftast presentera/sälja inom komplicerade områden. Titta gärna närmare på utbildningarna Retorik för tekniker, Pedagogik för tekniker och Handledarutbildningen. Vi eftersträvar långa kundrelationer och vill vara din partner för ständig kompetensutveckling från första anställningsdagen till sista. Vi bidrar till din karriärutveckling och ditt företags konkurrenskraft. Vi hoppas vår utbildningskatalog skapar kunskapstörst och välkomnar självklart din återkoppling om det är någon utbildning du saknar!

3 STF STF Ingenjörsutbildning AB är Sveriges ledande teknikutbildningsföretag för vidareutbildning. Utbudet av kurser inom teknikområdet är brett och målgruppen för våra utbildningar är främst tekniker och ingenjörer. Kurserna genomförs i huvudsak med hjälp av inhyrda föreläsare som valts ut bland landets främsta specialister från näringsliv och högskolor. STF har ett nätverk bestående av närmare föreläsare. Varje år utbildar vi ca personer vid ca 900 kurstillfällen. BFAB BFAB (Bygg och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB) är den största leverantören av fortbildning till sektorn och är delägt av intresseorganisationerna Byggherrarna, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen med STF Ingenjörsutbildning AB som huvudägare. Att vi är ett affärsområde inom STF Ingenjörsutbildning ger oss dessutom ett mycket brett kursutbud och vi har möjlighet att utveckla nya kurser där teknikområdena möter varandra. Kurser och seminarier Vår huvudprodukt är öppna kurser och seminarier på 1 3 dagar. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher. Vi erbjuder även företagsanpassade kurser och längre utbildningsflöden som tas fram och genomförs i samarbete med våra kunder. Anmälan till kurserna anmäl dig på vår hemsida eller kontakta den kursansvarige På vår hemsida hittar du information om aktuella kurser, nyheter, tider och priser. Där kan du också hämta kursprogram och kataloger i pdf format. vill du ha vårt nyhetsbrev... betalningsvillkor Kursavgiften faktureras före kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. förhinder/avbokning Enligt branschens standardregler för avbokning debiteras 50 % av kursavgiften vid avbokning 4 2 veckor före kursstart och 100 % av kursavgiften vid avbokning 2 0 veckor före kursstart. Överlåt gärna din plats till någon kollega. force majeure STF är inte ansvarigt för skada som är hänförligt till Force Majeure, vari även inräknas om en kurs ställs in pga. lärares sjukdom (enligt beskrivning på STFs hemsida medlem i sveriges ingenjörer? Förmåner för dig som medlem, läs mer stf ingenjörsutbildning är kvalitetscertifierade, enligt iso 9001, sedan 1996 vår KvalitetsPoliCY är att du som kund alltid står i fokus. I all vår verksamhet eftersträvar vi att du som kund är nöjd genom att vi gör rätt saker på rätt sätt och levererar i rätt tid. Kvalitetsansvaret delas av samtliga medarbetare och genom aktiv och engagerad medverkan i förbättringsarbetet. Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser 3

4 Välkommen till våra kurslokaler på Kungsholmen! Kommunikationer till Kungsbro strand 29 och Kungsbroplan 3a, stockholm Gångavstånd till tunnelbana, tåg och pendeltåg, Arlandaexpress och flygbussar från Stockholm Central. Åker du bil finns parkeringsmöjligheter i P-Hus Fleminggatan, Carl-Gustaf Lindstedts gata 3. Skräddarsytt för din organisation! vi kommer till er! Ni vet väl att vi på STF gärna genomför Företagsanpassade kurser och utbildningsflöden på plats hos er? Det kan röra sig om en standardkurs ur vårt öppna kursutbud eller en kurs som är en mix av olika kurer och som vi specialanpassar för er och era behov. Vi kommer gärna till er och genomför kvalificerad utbildning och på så sätt reducera era kostnader för resor, uppehälle och sparad arbetstid! Vi är stolta över att kunna erbjuda er den här möjligheten och svarar gärna på frågor så ring eller sänd e post på 4 Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser

5 Våra medarbetare På STF arbetar drygt 30 fast anställda medarbetare med att genomföra och utveckla vårt utbud av kurser och seminarier. För att ligga i framkant är det viktigt att vi kontinuerligt bevakar våra respektive utbildningsområden och att vi har ett nära samarbete med näringsliv och branschorganisationer. Välkommen att titta vidare på vår hemsida och botanisera i vårt utbud, och saknar du något så tveka inte att kontakta oss. Vi är alltid intresserade av att diskutera nya idéer och behov främsta skälet att vi finns till är ju faktiskt att tillgodose dina och branschens behov av både grundläggande och djuplodande kompetensutveckling. Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser 5

6 innehåll arbetsmiljö 9 Akustik Akustik och Vibration fortsättningskurs Arbeta med härdplaster Arbete på tak Arbetsmiljö (för elbranschen) Arbetsrätt i Eu länder chefens ansvar Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare introduktion för byggherrar och projektörer Byggarbetsmiljösamordnare BAS P Heta Arbeten Lyftanordningar & lösa lyftredskap Olycksfallbekämpning utredning av olycksfall och tillbud Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen Vibrationsmätningar Grundkurs el 15 Allmän behörighet för elinstallation AMA EL AMS 48 V DC AMS Högspänning Grundutbildning 1 36 kv AMS Högspänning Isolerhandskmetod Luftledning kv AMS Högspänning Isolerhandskmetod Stationsanläggning kv AMS Högspänning Isolerstång Luftledning kv AMS Högspänning Isolerstång Luftledning kv AMS Högspänning Isolerstång Stationsanläggning kv AMS Högspänning Isolerstång Stationsanläggning kv AMS Lågspänning Kopplingsutrustning Grundutbildning AMS Lågspänning Kopplingsutrustning Repetition Begränsad behörighet BB Besiktning av bostäder Besiktning av elinstallationer Besiktning av högspänningsanläggningar Besiktning av luftledningar Besiktning av nätstationer och kabelskåp Besiktning i praktiken Certifierad elarbetsansvarig Dokumentation (registrering) av tele och datanät Dokumentation av elanläggningar EBR Diplomerad Distributionselektriker Elansvar Ledningssystem för elsäkerhet Elektrisk schemaläsning grundkurs Elinstallationer och klassning i riskområden med explosiv gasblandning Elinstallationsbehörighet BB3 Kabelförläggning Elkvalitet Orsak/Verkan Åtgärder Ellära med matematik Elmätning och mätdatainsamling ELSA Elsäkerhet vid arbete ELSÄK Elteknisk grundkurs introduktion till eltekniken Entreprenadbesiktning ESA Elsäkerhetsanvisningar ESA Industri Gatu och vägbelysningsanläggningar Högspänningshandboken och starkströmsföreskrifterna Jordtagsmätning jordning och jordningskontroll Kontroll före idrifttagning Kraftkabelteknik Ledningsdimensionering enligt Handbok 421 (utgåva 4) Ledningsdimensionering enligt SS Luftledning Friledning/BLL Luftledning Hängkabel Lågspänningsföreskrifterna i praktiken Mättransformatorer Nollpunkter och jordfel i icke direktjordade system Potentialutjämning & Åskskydd Praktisk elsäkerhet vid skötsel och arbete i ställverk och centraler Praktisk elteknik Apparater och motorer Praktisk elteknik Baskurs Praktisk elteknik Schemaläsning & felsökning Reläskydd för driftpersonal Reläskydd I grundkurs Reläskydd II komplettering till grundkursen Reläskydd III en praktisk tillämpning i utformning av reläskydd Reservkraft dimensionering, planering, projektering Reservkraft drift och underhåll Riskbedömning Elsäkerhet vid arbete Rötskadebesiktning Selektivplaner för elanläggningsskydd Skärmning och jordning Starkströmsföreskrifter och Nya Elinstallationsreglerna Tillfälliga elanläggningar & installationer bygg och fastighet 35 Aff Fördjupning Aff Grund AMA AF Arrende och andra nyttjanderätter grundkurs Arrende och andra nyttjanderättersavtal fördjupningsseminarium BBR Brandskydd grundutbildning Beskrivningsteknik med inriktning AMA Anläggning BIM för byggherrens projektledare Brandprojektering Byggarbetsmiljösamordnare introduktion för byggherrar och projektörer Byggarbetsmiljösamordnare BAS P Byggherreansvaret i lagar och praktisk tillämpning Byggmiljödagen Byggprocessen så fungerar den Engelska för bygg och fastighetssektorn Entreprenadbesiktning Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande Fastighetsekonomi baskurs Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare Fastighetsägarens ansvar Förbättringsinriktad miljörevision enligt ISO Förhandling i byggprojekt Förorenad mark Försäljning av arkitekt och konsulttjänster Geoteknik baskurs Hyresförhandlingar för lokaler Hyreskontrakt för lokaler Hyresrätt del Hyresrätt del 2 Bostäder Hyresrätt del 2 Lokaler Hyresrätt del Inför ombyggnad i hyreshus/planera din ombyggnad Installationer baskurs Installationer el Installationer Styr och regler Introduktion till CSR och ISO KNX Energibesparing Konsultuppdrag upphandling och avtal Kontrollansvariga enligt PBL KA Certifieringskurs Kvalificerad fastighetsförvaltning Leda och samordna underhåll och små projekt Leda projektering, block Miljöinventering av byggnader Miljöledningssystem att införa och arbeta med ISO Moms på fastigheter fördjupning Moms på fastigheter grundkurs Ny som CSR- och hållbarhetschef Nyhetsdag för brandprojektörer Offentlig upphandling Planering och genomförande av mindre ombyggnader Praktisk miljöjuridik för icke jurister Projekteringsledning Bas Projektledning i byggprocessen, block Radon åtgärder i byggnader Rivning med rätt hantering av process och material Styr och regler för tekniker Tillgänglighet Tillgänglighet Utbildning inför Certifiering Upphandling och avtal grundkurs i entreprenadjuridik energi 51 Certifiering av mätarmontör Effektiv eldningsteknik Förädlade och oförädlade Biobränslen Praktisk vattenkraftteknik för kraftverk Upprustning och modernisering av vattenkraftstationer Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper Vattenkraftteknik för små och stora kraftverk Vindkraft Teknik och lösningar Vindkraftprojekt från idé till driftklar anläggning Ångturbinen funktion, konstruktion och underhåll industriteknik 55 ALFU Allmän färgteknisk utbildning CE-märkning, maskinsäkerhet och riskanalys Diplomkurs Färger & Lacker Diplomkurs Rostskyddsmålning Elektronik grunder och tillämpningar FMEA Form och Läge toleranser Gjutgods Metoder och Möjligheter Industridesign ett strukturerat arbetssätt Industriell Filtrering Industriell mätteknik Industriell riskanalys Industriell temperaturmätning Industriell upphandling och inköp Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser

7 Industriventiler Kavitation Komposit framtidens material Konstruera i plast Konstruktion och design i plast Konstruktionsteknik Mekanik Kvalificerad underhållsutbildning Lean produktutveckling Lean produktledning Lean projektledning Limning för Industrin Lyftanordningar & lösa lyftredskap Metalliska konstruktionsmaterial Pappers och mäldkemi Polymerer och plaster Praktisk nätverksteknik i industrin Praktisk påbyggnadskurs om CE-märkning Produktutveckling med pulsmöten Pumpteknik pumpning av vätskor Ritteknik Rörledningar inom industrin Strategisk drift & underhåll Sulfatfabrikens fiberlinje Sulfatfabrikens kemikalieåtervinning Tillämpad hållfasthetslära Tribologi Utmattningshållfasthet praktisk dimensionering Värmeöverföring teori och praktisk dimensionering it/telekom 67 Bredbandsunderhåll i kopparnätet Enterprise Linux Security Administration Enterprise Linux Network Services Enterprise Linux Systems Administration Felsökning i integrerade IP nät Hacking workshop Från GSM till LTE 4G en introduktion till mobiltelefoni Grundkurs i fiberoptik Introduktion till mätning i fiberoptiska nät Introduktion till skarvning av optokabel Optiska komponenter och dimensionering av optiska system Fiberoptisk nätprojektering WDM System Fiberoptisk dokumentation Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Interconnecting Cisco Network Devices Part 1 (ICND1) Interconnecting Cisco Network Devices: Accelerated (CCNAX) Interconnecting Cisco Network Devices Part 2 (ICND2) IP nät med OSPF och BGP IP Telefoni, SIP och QoS IP nät tjänster och protokoll IP TV praktisk grundkurs Linux Advanced Shell Scripting Linux Shell Scripting Linux Fundamentals Linux grundkurs Linux Troubleshooting IT säkerhet hot och lösningar QoS Ethernet och IP IPv6 Troubleshooting IPv6 Implementation Workshop IPv6 Implementation BOOTcamp IPv6 teknikskifte LTE, Long Term Evolution 4G Mobile Backhaul workshop 4G Cisco produktutbildning, Del 1, Cisco switching Cisco produktutbildning, Del 2, Cisco routing Optimering av trådade och trådlösa nätverk LAN, MAN WAN optimering Radioantenner & Vågutbredning Radiolänkprojektering Radiokommunikation och radioteknik Routing Internetworking Switchade nätverk Ethernet och IP Säkerhet i IP nät brandväggar och VPN Hands on IP security Nätverksteknik praktisk grundkurs Introduktion till telekommunikation TCP/IP översikt en introduktion till IP-teknik Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) VPN med Metro Ethernet och MPLS Certifiering för tillträde till TeliaSoneras tekniklokaler Certifiering för tillträde till Teracoms teknikanläggningar Kvalitet 83 Integrerade ledningssystem Introduktion till kvalitetsstandarden ISO ISO 9001 Grundkurs i kvalitetsstandarden ISO ISO Kort introduktion Kvalitets och miljösystemrevision, integrerad Kvalitetssystemrevision ISO Ny som kvalitetschef ansvarig samordnare medicinsk teknik 87 Elinstallationer i medicinska utrymmen Nätverksteknik för medicintekniker praktisk grundkurs miljö 89 Förbättringsinriktad miljörevision enligt ISO Introduktion till CSR och ISO Förorenad mark Miljöledningssystem att införa och arbeta med ISO Industriella avloppsvatten Ny som CSR- och hållbarhetschef Praktisk miljöjuridik för icke jurister Radon åtgärder i byggnader ProjeKtleDning/management 93 Bli en bättre utbildare en kurs i praktisk pedagogik Engelska för tekniker Förhandling för tekniker Fördjupningskurs i kreativ förhandlingsteknik Förhandling för tekniker Grundkurs i kreativ förhandlingsteknik Grundläggande ekonomi för tekniker Handledarutbildning Leda projektering, block Offentlig upphandling Offentlig upphandling Rangordning, viktning och utvärdering Omvärldsanalys i praktiken Produktledning med marknadsfokus Projekteringsledning baskurs Projektledning i byggprocessen, block Retorik för tekniker Teknik och retorik en skön förening som övertygar Teknisk Innovationsprocess för företag Visuell projektledning i produktutvecklingsprojekt Arbetsmiljö El Bygg och fastighet Energi Industriteknik IT/Telekom Kvalitet Medicinsk teknik Miljö Projektledning/ Management Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser 7

8 Våra nyheter! Här nedan finner du några av våra nyheter som du finner mer info om i katalogen. Fler nyheter kommer kontinuerligt under året så håll utkik på Saknas just den utbildning du behöver? Kontakta oss på så tittar vårt utvecklingsteam på möjligheterna att ta fram den utbildning du önskar! Praktisk vattenkraftteknik se sid 53 Bim för byggherrar se sid 19 elinstallationsbehörighet BB3 Kabelförläggning se sid 19 entreprenadbesiktning se sid 38 industridesign ett strukturerat arbetssätt se sid 57 industriell filtrering se sid 57 Komposit framtidens material se sid 65 säker maskinel se 8

9 Arbetsmiljö Enligt arbetsmiljölagen ska den ordinarie verksamheten och entreprenörernas aktiviteter samordnas för att åstadkomma tillfredsställande arbetsförhållanden. Risken för hälsa och olycksfall skall minimeras. Mycket av detta styrs upp i de avtal man tecknar, eller bör teckna, men erfarenheten visar att man lätt slarvar med detta. Ett antal olyckor har inträffat med segdragna ansvarstvister som följd. Detta går att undvika genom en från början genomtänkt plan. Vi hjälper er att uppnå rätt kompetens för att hantera dessa frågor. 9

10 Akustik 2 dagar, Kursnr Grundkurs i akustik, med tyngdpunkt på vad ljud är samt hur en ljudmätare bör användas. Du får lära dig grunderna för hur ljudfält byggs upp utomhus och inomhus, samt grundläggande rumsakustik. En snabb inkörsport som ger förståelse och rätt kunskap för att göra korrekta ljudmätningar. Vad är ljud örats fysiologi Hörselskador Grundläggande begrepp: db, ljudtryck, ljudeffekt, ljudintensitet A- och C-vägning Ters- och oktavbandsfilter Ljudutbredning utomhus Grundläggande rumsakustik: efterklang, resonanser Att använda en modern SLM (Sound Level Meter) Ljudutstrålning från olika typer av ljudkällor Halv- och helekofria rum: applikationer, ljudabsorption, reduktionstal Psykoakustik: en introduktion till ljudkvalitet dig som använder ljudmätare eller enklare ljudanalysator t ex inom företagshälsovård, skyddsverksamhet eller för rumsakustik, arbetar i ett akustiklab eller som konstruerar maskiner som utstrålar ljud. Homa Rad, Akustik och Vibration fortsättningskurs 3 dagar, Kursnr Fortsättningskurs i akustik och vibration, med tyngdpunkt på hur ljud och vibrationer påverkar människa och maskin. Kursen ger en bra förståelse och en solid bas för att göra korrekta ljud- och vibrationsmätningar. Sensorer samt mätteknik med fokus på vanliga missuppfattningar och/eller fel som ofta görs disakuteras och metoder för att minska detta presenteras. Hur är ljud och vibrationer relaterade? Frekvensanalys (tex FFT/DFT) med tips och råd för bästa resultat. Vanliga transmissionsvägar för ljud och vibrationer. Hur genomför man bra ljud- och vibrationsmätningar? Mätrum för ljud och vibrationer - krav, användning och principer. De viktiga standarderna behandlas och kommenteras. Många praktiska experiment och demonstrationer genomförs. dig som arbetar med ljud/vibrationsmätare eller analysator t ex inom företag, företagshälsovård, skyddsverksamhet, utvecklingsavdelningar eller arbetar som rådgivare. Homa Rad, Arbeta med härdplaster 1 dag, Kursnr Att arbeta med härdplaster kan innebära flera hälsorisker. Enligt lag krävs utbildning för den som utför arbetet och för den som ansvarar för arbetet. Utbildningen är viktig för hälsan, arbetsmiljön och lönsamheten. Felaktig hantering kan ge allergier, hudbesvär och andra skador och besvär. Efter utbildningen har du fått de kunskaper som krävs enligt föreskriften AFS 2005:18 Härdplaster. Om du bl a arbetar med epoxi, isocyanater eller polyuretan är den här kursen något för dig. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster måste de som arbetar med eller har ansvar för arbetet med bl a de här materialen gå utbildning om reglerna och dessutom genomgå läkarundersökning. Detta tas bl a upp under kursen Härdplaster: Genomgång av kungörelser med exempel på praktiska tillämpningar. Styrande element i arbetsmiljölagens tvingande lagstiftning. Varuinformation och märkningsregler. Personliga skydd, effektivitet och användning. Lösningsmedel, risker och hantering. Intern kontroll och skyddsföreskrifter. Ansvar, samordning. dig som arbetar med eller leder arbete med härdplastkomponenter inom varje verksamhet som är berörd, t ex industriföretag, lackeringsverkstäder, måleriföretag, plastindustri, byggföretag, tryckerier, skeppsvarv m m. Homa Rad, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser

11 Arbete på tak 1 dag, Kursnr Denna endagsutbildning ger dig kunskaper i att tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter som förekommer på tak och en god färdighet i att arbeta säkert på tak. Kursen genomförs vid Räddningsskolan i Rosersberg. Arbete på tak AFS Skyddsföreskrifter Högfrekventa elektromagnetiska fält EN-normer Skyddsutrustningar Skötsel av utrustning Nödlarm Praktiska övningar på tak fastighetsskötare, snöröjare, servicetekniker, arbetsledare och projektörer som ska arbeta på tak vid projektering, installation, underhåll, service eller besiktning. Marita Wallin, Vibrationsmätningar Grundkurs 3 dagar, Kursnr Med tyngdpunkt på vad vibrationer är, dess egenskaper samt hur de kan mätas och analyseras. Du får lära dig grunderna för vibrationer, samt de mest grundläggande metoderna som används för byggnader och människan. Detta är en snabb inkörsport som ger grundläggande förståelse och rätt kunskap för att göra korrekta vibrationsmätningar och förstå dess sammanhang. Typiska enheter och dess fysikaliska koppling Typiska givare och dess funktion Miljöpåverkan på sensorer/givare Hur monterar man sensorer/givare och använder dem korrekt Signalkonditionering samt typiska standarder Frekvensanalys med FFT eller andra hjälpmedel Vibrationspåverkan på människan dig som använder vibrationsmätare eller enklare analysator t ex inom maskiner, fordon, hälsovård, arbetar i ett ljud och vibrationslab eller som konstruerar maskiner som skapar ljud och vibrationer. Homa Rad, Arbetsmiljö (för elbranschen) 1 dag, Kursnr Få mer kunskap i arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljöregler samt hur företagets systematiska arbetsmiljöarbete skall fungera enligt givna regler för att kunna förebygga risker, olycksfall, stress och utbrändhet. En viktig del i kursens innehåll: Nyheter inom arbetsmiljöområdet Identifiera risker och medverka till att genomföra föreyggande åtgärder Söka information och kunna omsätta den i det dagliga arbetet arbetsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud, representanter i ledningsgrupper m fl inom el, energi och fjärrvärme samt elintensiv industri. Marie André, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser 11

12 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 1 dag, Kursnr Du får efter genomgången kurs veta vad som åläggs en beställare, byggherre och en byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U och hur detta praktiskt ska handläggas. Samordning enligt arbetsmiljölagens krav Vem är byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U? Arbetsuppgifter för Bas-P och Bas-U, projektören, beställaren och entreprenören Byggarbetsmiljösamordnare och byggherrar Lagar, föreskrifter, databaser för bygg- och anläggningsarbete Ansvar - delegering Riskinventering - utredning arbetsskador Arbetsmiljöplan Kunskapsprov byggherrar, beställare, samordningsansvariga, byggarbetsmiljösamordnare Bas-P/Bas-U, projektledare, elnätsföretag, entreprenörer och arbetsledare. Marita Wallin, Byggarbetsmiljösamordnare BAS P 2 dagar, Kursnr Arbetsmiljölagen pekar tydligt ut byggherrens arbetsmiljöansvar, han tillsätter resurser för att styra processen och ansvarar för genomförandet av projektet i enighet med gällande lagar och föreskrifter. Om ingen lämplig person utses så stannar ansvaret hos byggherren. Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter som helhet Grundläggande arbetsmiljökunskap Underlag för arbetsmiljöplan Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3 Arbetsplatsens utformning SAM-föreskriften, ergonomiföreskriften, Stegar och ställningar, asbest, kemiska arbetsmiljörisker Praktiskt samordning projektledare, byggherrar m.fl. som vill arbeta som BAS P Marita Wallin, Byggarbetsmiljösamordnare introduktion för byggherrar och projektörer 1 dag, Kursnr Arbetsmiljölagen pekar tydligt ut byggherrens arbetsmiljöansvar, han tillsätter resurser för att styra processen och ansvarar för genomförandet av projektet i enighet med gällande lagar och föreskrifter. Om ingen lämplig person utses så stannar ansvaret hos byggherren. Vi går igenom de nyheter som gäller sedan den 1 januari Vi tränar på de initiala uppgifter som byggherren själv måste göra innan det är möjligt att köpa tjänsten av någon annan. Vi går igenom vad byggherren måste kräva av den som skall tillhanda hålla tjänsten som BAS P eller BAS U. projektledare, byggherrar m.fl. som vill ha en grundlig information om de nya kraven på byggarbetsmiljösamordning Marita Wallin, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser

13 Arbetsrätt i Eu-länder chefens ansvar 2 dagar kursnr Varje år inträffar nära 6000 dödsolyckor inom EU och miljoner människor skadas eller får allvarliga hälsoproblem på jobbet. EU-lagstiftningen har som mål att skydda alla medborgares hälsa och välbefinnande. Under kursen går vi igenom hur man tillämpar arbetsrätten, samt vem i företaget som bär ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Introduktion EU-rätt-arbetsrätt Tillsynsmyndigheter i Sverige och deras tillsyns- och föreskriftsområden Tekniska och arbetsrättsliga krav Viktiga lagar och förordningar inom arbetsrätten och övriga områden Tillämpning och många andra intressanta punkter. ledare av alla slag, arbetsledare, gruppchefer, skyddsombud, vidare säkerhetsansvariga, arbetsmiljöingenjörer och övriga som berörs av arbetsrätten inom EU och dess Svenska tillämpningar. Homa Rad, Olycksfallbekämpning utredning av olycksfall och tillbud 2 dagar, Kursnr Få ökad kunskap och förståelse kring olyckors uppkomst och om varför människor gör fel och misstag. Att utreda tillbud och olycksfall är en viktig del i företagets riskhantering Utredningarna ger kunskap om risknivåer Att utreda olyckor ingår som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet Utredningarna ger ett beslutsunderlag för att prioritera åtgärder chefer, skyddsingenjörer, behöriga installatörer, arbetsledare, tekniker, fackliga företrädare, skyddsombud, personal från företagshälsovård. Marita Wallin, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser 13

14 Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen 2 dagar, Kursnr Få en klar bild över hur Du och Ditt företag skall agera i situationer där samordningsansvaret gäller. Vad innebär samordningsansvar och vem kan vara samordningsansvarig? Kan man överlåta samordningsansvaret på en underleverantör och i så fall hur? Vad är chefens & arbetstagarnas skyldigheter gällande samordningen? Kan vi verkligen sälja bort hela samordningsansvaret? Grundläggande begrepp och definitioner, t.ex. ansvar rent generellt, straff-, respektive civilrättsligt ansvar Samordningsansvarets innehavare, innehåll, odelbarhet och utsträckning på tidsaxeln Samordningsansvaret i gränssnitt mot aktörer, rådandeansvarig enl AML, byggherreansvarig och BAS-U Belysande rättsfall från allmän domstol samt förvaltningsrättsavgöranden Konsekvenser: juridiskt, civilrättsligt, straffrättsligt, förvaltningsrättsligt dig som arbetar med frågor kring samordningsansvarets hantering, beställarombud, projektledare, inköpare m.fl. av service-, byggnads- och anläggningsentreprenader, skyddsingenjörer, arbetsmiljöingenjörer, huvudskyddsombud, produktionschefer, säkerhetsansvariga m.fl. Marita Wallin, Heta Arbeten 1 dag, Kursnr Utbildningen är i enlighet med den kursplan som har upprättats av Svenska Brandförsvarsföreningen. Efter genomförd utbildning erhålls ett certifikat som gäller för brandfarliga heta arbeten i 5 år. Vad avses med tillfälliga brandfarliga arbeten Att bedöma handling enligt checklistan Att hantera en handbrandsläckare för dig som utför svetsning, skärning, lödning, torkning, uppvärmning med varmpistol, arbete med sliprondell eller andra arbeten som ger upphov till öppen låga eller gnistbildning. Kursen vänder sig även till dig som är brandskyddsansvarig liksom brandvakt. Marita Wallin, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser

15 El Elektricitet i Sverige har förekommit sedan 1870-talet då de första demonstrationerna med batteri- respektive dynamodrivna båglampor och glödlampor genomfördes. Det har hänt mycket sedan dess och nu kan vi knappast klara oss utan el och vi försöker ständigt att uppdatera oss på nyheter och förändringar, inte minst när det gäller föreskrifter och standarder. STF har Sveriges största konferens om elsäkerhet, ELSÄK och speciellt intressant är Elsäkerhetspriset, Elsäkerhetens Oscar som delas ut till den/de som gjort något speciellt för elsäkerheten i Sverige eller internationellt. På vår hemsida kan du se vilka som fått priset genom åren. Håll koll på vår hemsida för det kommer säkert att dyka upp fler nya kurser under året och en hel del temadagar. 15

16 Årets och Sveriges största konferens om elsäkerhet och teknik ELSÄK har utvecklats till en årlig tradition. För artonde året i rad inbjuder nu STF Ingenjörsutbildning till temadagen kring ämnet el och säkerhet. Vi delar ut årets Elsäkerhetspris (Elsäkerhetens Oscar) och dagen är, som vanligt, sprängfylld med intressanta inslag som presenteras av några av vårt lands främsta experter inom respektive område. STF INGENJÖRSUTBILDNING AB AB Din partner för livslångt lärande elsäk 12 1 dag, Kursnr ELSÄK har utvecklats till en årlig tradition. För nittonde året i rad inbjuder nu STF Ingenjörsutbildning till temadagen kring ämnet el och säkerhet. Vi delar ut årets Elsäkerhetspris (Elsäkerhetens Oscar) och dagen är, som vanligt, sprängfylld med intressanta inslag som presenteras av några av vårt lands främsta experter inom respektive område. Kristina Franzén, Varje år så har vi alltid en temadag efter ELSÄK, som tar upp något viktigt ämne från just Elsäkerhetsdagen. För NITTON år sedan startade STF ett försök med att under traditionella former samla eltekniker varje år den första måndagen i december. Vi har känt att detta varit uppskattat och vi vet att temadagen bidragit till ökat medvetande om elsäkerhet. Elsäkerhetspriset som STF instiftade för nio år sedan delas ut till de/den person som under året gjort betydande insatser för elsäkerheten i Sverige och internationellt. Det räcker nämligen inte med regelverk, standarder osv. Vi måste dagligen i vardagslivet försöka leva upp till kraven och tillämpa dem. Vår målsättning med ELSÄKERHETSDAGEN har alltid varit att försöka skapa ett forum där information ges, diskussioner startar, kontakter knyts, förståelsen för elsäkerhetsarbetet ökar och kunskapsinhämtning sker. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker 11 ELSÄK ÅrETS ELSÄKErhETSDAG STOCKhOLM/ArLANDA 5 DECEMBEr 2011 TEMADAG 6 december: STF KOMPETENSINFO NR 184 / 2011 Förbättrad säkerhetskultur vägen till färre olyckor? VI HAR ÄVEN I ÅR EN UTSTÄLLNING MED SKYDDSKLÄDER/ SKOR/MÄTINSTRUMENT/HJÄRTSTARTARE M.M. STOCKHOLM/ARLANDA 6 DECEMBER _3.indd Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser

17 Reläskydd I grundkurs 3 dagar, Kursnr Reläskydden är den utrustning som man hoppas inte ska behöva komma till användning. Trots det måste man kräva en extremt hög tillförlitlighet på reläskyddssystemet så att det fungerar på ett korrekt sätt då fel uppstår i elkraftsystemet. I första hand måste säkerhet för personer garanteras men naturligtvis är det även av ekonomiskt intresse att förhindra eller minimera skador på anläggningar samt att hålla en hög leveranssäkerhet. Kursen behandlar grundläggande reläskyddsteknik och omfattar myndighetskrav, nätkrav, mätegenskaper, reläskydd för olika objekt samt reläskyddssystem och principer för att uppnå en tillförlitlig felbortkoppling. anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, konsulter och entreprenörer som ansvarar för projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd inom eldistribution, produktion och industri. Kristina Franzén, Reläskydd II komplettering till grundkursen 3 dagar, Kursnr Denna kurs ger tillsammans med grundkursen, Reläskydd I, en komplett bild av reläskyddssystem för distributionsnät med spänning kv. Kurserna omfattar även generella avsnitt som är tillämpbara för andra spänningsnivåer och anläggningstyper. Kursen behandlar generatorskydd, motorskydd och skydd i maskade nät samt mättransformatorer och likströmssystem. Dessutom behandlas felströmmar, selektivplaner, anläggningsutformning och underhåll. Allt av största vikt för att uppnå en tillförlitlig felbortkoppling. anläggningsägare, drift- och underhållspersonal, konsulter och entreprenörer som svarar för projektering, anskaffning, drift och underhåll av reläskydd inom eldistribution, produktion och industri. Kristina Franzén, Reläskydd III en praktisk tillämpning i utformning av reläskydd 3 dagar, Kursnr Kursen behandlar projektering och applikationer av reläskyddsutrustning med kringutrustning som batterisystem, mättransformatorer mm för typiska distributionsstationer. Med föreläsningar samt aktivt arbete i grupper behandlas de olika delarna, som tillsammans ska ge det totala skyddssystemet den krävda tillförlitligheten. Systemjordningen behandlas också i kursen då skyddssystemet i stor utsträckning påverkas av denna. Felströmsberäkning Skyddszoner Skyddssystemet Dimensionering av mättrafokärnor Likströmssystemet Felsignalering och störningsuppföljning Kablar - Fördelning av kretsar - Skärmning och jordning Grupparbeten alla dagar elkrafttekniker som svarar för projektering, uppbyggnad eller drift av reläskyddsutrustning inom eldistribution eller industri. Kristina Franzén, Reläskydd för driftpersonal 2 dagar, Kursnr Att vara uppmärksam och kunna förstå vad olika indikeringar på reläer och vakter innebär är ofta avgörande för en lyckad insats vid en driftstörning. Risken för skador på både person och egendom minskar. Driften kan snabbare återställas i normalläge om rapportering och handling är rätt. Det är också viktigt att personer i driftcentraler som tar emot larm har praktisk kunskap om skydden för att lättare kunna kommunicera t ex med beredskapspersonalen ute i fält.den ger en bra bild av reläskyddssystem för distributionsnät med spänning 10-50kV. Funktionsprinciper Vakter och övervakning Strömtransformatorer - Spänningstransformatorer Jordfelsskydd Överströmsskydd - kortslutningseffekter Transformatorns skydd Nollpunktsutrustningen Intermittenta jordfel Numeriska reläskydd Felsökning personer som deltar och ansvarar för åtgärder i samband med driftstörningar och andra kopplingar både från driftcentraler och i fält. Kristina Franzén, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser 17

18 Mättransformatorer 3 dagar, Kursnr Mättransformatorn är en viktig huvudkomponent i mät- och skyddskretsar. Att inte känna till dess egenskaper, begränsningar och funktion i inkopplingskretsen kan orsaka stora förluster och felaktig skyddsfunktion. Denna kurs är en fördjupning omkring mättransformatorer och behandlar olika typer av transformatorer från teori och konstruktion till prov vid idrifttagning och underhåll. Olika typer av mättransformatorer Grundläggande teori och konstruktionsprinciper, normer Inkoppling i mät- och skyddskretsar, praktiska synpunkter och tips Reläskyddens krav på mättransformatorer Provningsmetoder Energimätning Prov vid idrifttagning och underhåll Studiebesök vid ABB:s tillverkning av högspända mättransformatorer samt besök vid högspännings- och klimatprovningen på STRI. elektroingenjörer som inom nätbolag, industri och konsultföretag ansvarar för projektering samt drift och underhåll av utrustningar med mättransformatorer. Kristina Franzén, Selektivplaner för elanläggningsskydd 3 dagar, Kursnr Ett viktigt inslag i skyddsfilosofin är noggrant upprättade selektivplaner. Upprättandet av en selektivplan innebär bl a en koordinering av reläskyddsinställningarna så att minsta möjliga del av nätet bortkopplas vid ett primärfel. I selektivplanearbetet ingår dessutom att se till så att reläskydden säkerställer bortkoppling av samtliga fel som innebär något hot. Det är ofta ett svårt optimeringsproblem att väga driftsäkerhet mot anläggningens skydd. Vi kör grupparbetena i ett Excelprogram där du får testa ditt selektivplanearbete. Skyddsfilosofi Felströmsberäkning Principer för selektivplaner Den innehåller också ett flertal övningsuppgifter som löses i grupp med experthjälp. Selektivplan skall upprättas för ett realistiskt distributionsnät. elektroingenjörer som ansvarar för projektering, anskaffning, inställning, drift och underhåll av reläskyddsutrustning i distributions- och industrinät. Kursen kräver matematikkunskaper på gymnasienivå. Kristina Franzén, Elmätning och mätdatainsamling 2 dagar, Kursnr Vill du bli bättre på att hantera mätutrustningar och mätvärden? Kursen elmätning och mätvärdesinsamling uppdaterar dina kunskaper om reglerna för mätning, avräkning och rapportering. Den ger dig också kunskaper om vad de nya mättekniska systemen innebär i form av möjligheter och problem. Grundläggande elmätningsteori Direktmätare och transformatormätare Lagar och bestämmelser och föreskrifter Mätteknik på en avreglerad elmarknad Upphandling av elmätare och mätsystem Kommunikation - Elmätare Elmätarutställning Fältverifiering och verifieringsprotokoll Mätvärdesinsamling Andelstalsberäkning, avräkning och rapportering Strömstöld personal vid energiföretag som ansvarar för elmätarutrustningar. Chefer i nätbolag. Fastighetsförvaltare och driftschefer på fastighetsbolag och elintensiva industrier. Mätartekniker och mätaringenjörer. Organisationer som hanterar och administrerar mätvärden. Organisationer som tillvaratar konsumentintressen. Mätarleverantörer och mätartillverkare. Lillemor Pihl, Allmän behörighet för elinstallation ca 21 dagar, Kursnr För att erhålla allmän behörighet som elinstallatör krävs både teoretisk och praktisk kompetens. Kursen Allmän Behörighet för elinstallation ger den teoretiska kompetensen. Beroende på dina praktiska kunskaper och erfarenhet kan du efter godkänt resultat ansöka om allmän behörighet hos Elsäkerhetsverket, för elinstallation (både hög- och lågspänning) och ABL för lågspänning. Författningskunskap (50 tim) Introduktion till Ellära/Matematik Elinstallationer (150 tim) Elkraft (50 tim) Elmaskiner (150 tim) Summa: 400 tim, inkl 140 lärarledda timmar personer som avser att ansöka om behörighet eller vara ansvarig ledare för elinstallationsarbete. Kursen kan även var lämplig som fortbildning för elektriker som ska arbeta som ledande montör m.m. Kristina Franzén, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser

19 Ellära med matematik 4 dagar, Kursnr Denna kurs tillhör Allmän behörighet och det är viktigt att kunna elläran i fortsatta ämnen som Elinstallation, Elkraft och Elmaskiner, men även andra som har behov av eller behöver en uppfräschning av Elläran kan delta på denna kurs. Man bör ha läst matematik B. Vi går igenom Ellära A, Ellära B, samt växelström 3-fas. Det finns en avslutande tentamen, men den är frivillig. ansvariga ledare för elinstallationsarbeten eller andra som har behov av kunskaper i ellära och matematik. Kristina Franzén, Begränsad behörighet BB1 50 tim, Kursnr Denna kurs är under produktion och kommer att behandla Elkompetens A och B, Ellära A och Växelström 3-fas. Utbildningen ger dig teoretisk kompetens att söka Begränsad Behörighet-BB1 enligt gällande föreskrifter för Elsäkerhetsverket. personal inom installation, montage, drift- och underhåll av anläggningar t ex elmontörer, installatörer, servicemontörer, tekniker inom el, fastighet, VVS, etc. Kristina Franzén, Elinstallationsbehörighet BB3 Kabelförläggning 2 dagar, Kursnr Denna kurs är framtagen för dig som skall arbeta med förläggning av elkabel och placering av kabelskåp och stolpar. Vid denna typ av elinstallationsarbete elarbete krävs att man har elinstallationsbehörighet inom företaget och att övriga yrkesmän också har utbildning i kabelförläggning inkl säkerhetsföreskrifter och starkströmsföreskrifterna för att erhålla Begränsad behörighet - BB3, som gäller för denna typ av arbete. Föreskrifter med anknytning till kabelförläggning, KJ41 och standarden SS Arbetsmiljölagen - Elsäkerhetsanvisningar- ESA entreprenör Ansvarsfördelning Kablars konstruktion Installera kopplingsutrustning och motsvarande Viktigt vid förläggning, skarvning, ändavslut Olika krav Skriftligt prov maskinentreprenörer, maskinförare, grävmaskinister, åkeriägare, anläggningsarbetare, montörer m fl. Kristina Franzén, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser 19

20 AMS-Arbete med spänning Den optimala metoden som förenar el- och leveranssäkerhet, ekonomi och arbetsmiljö. Barhand >72kV Isolerstång Stationsanläggningar kv Barhand kv Isolerstång Luftledning kv Isolerstång Stationsanläggningar kv (4 dagar) Isolerstång Luftledning kv (4 dagar) Isolerstång Stationsanläggningar kv (5 dagar) Isolerhandske Stationsanläggningar kv (3 dagar) Isolerhandske Luftledning kv (3 dagar) Isolerstång Luftledning kv (5 dagar) Grundutbildning 1-36 kv (3 dagar) AMS Lågspänning Grundkurs (2 dagar) Genomförs vid förfrågan. AMS Lågspänning Repetitionsutbildning (1dag) AMS Högspänning Grundutbildning 1-36 kv 3 dagar, Kursnr Få en teoretisk och praktisk genomgång av enklare slackningsarbeten, apparatunderhåll samt våt och torr rengöring. Allt med isolerstångsmetoden. Organisation och planering Elarbetsansvarig och säkerhetsman för AMS Riskbedömning och riskanaslys Arbetsmetoder och arbetsbeskrivningar Skyddselement och riskavstånd Skyddsavskärmning Isolationsbarriärer Potentialskillnader Jordningssystem och jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd och reläinställningar distributionselektriker med viss erfarenhet. Per Möller, AMS Högspänning Isolerstång Luftledning kv 5 dagar, Kursnr Få en teoretisk och praktiskgenomgång av underhålls- och reinvesteringsarbeten med isolerstångsmetod på friledningsnät. Allt med isolerstångsmetoden. Organisation och planering Metod- och arbetsbetskrivning Elarbetsansvarig och säkerhetsman för AMS Riskbedömning och riskanalys Skyddsavskärmning Isolationsbariärer Potentialskillnader Jordningssystem och jordningskonstruktioner Personlig skyddsutrustning Linjeskydd och reläinställningar Skyddselement och säkerhetsavstånd distributionselektriker som ska arbeta med avbrottsfritt underhålls- och reinvesteringsarbete på luftledningsnät. Per Möller, Välkommen in på där hittar du mer information om kurserna, tider och priser

Tidplan Kurser våren 2013

Tidplan Kurser våren 2013 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Tidplan Kurser våren 2013 www.stf.se Vi lyfter din kompetens! STF 1127700:03 Våra medarbetare På STF arbetar drygt 30 fast anställda medarbetare

Läs mer

Tidplan Kurser hösten 2013 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens!

Tidplan Kurser hösten 2013 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens! STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Tidplan Kurser hösten 2013 Vi lyfter din kompetens! STF 1127700 Våra medarbetare På STF arbetar drygt 30 fast anställda medarbetare med att

Läs mer

Tidplan Kurser hösten 2012

Tidplan Kurser hösten 2012 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Tidplan Kurser hösten 2012 www.stf.se STF KOMPETENSINFO NR 94/2012 Våra medarbetare På STF arbetar drygt 30 fast anställda medarbetare med

Läs mer

Tidplan kurser hösten 2013

Tidplan kurser hösten 2013 BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Tidplan kurser hösten 2013 Beställ eller hämta vår kurskatalog 2013 på www.st f.se/ bestall-katalog STF 1128600:04 Bakom BFAB står STF Ingenjörsutbildning

Läs mer

Kurser inom Arbete med spänning

Kurser inom Arbete med spänning Kurser inom Arbete med spänning 1 Bygger din kompetens Kurser inom Arbete med spänning Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS Arbete med spänning den optimala

Läs mer

Utbildningskatalog. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens!

Utbildningskatalog. www.stf.se. Vi lyfter din kompetens! STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Utbildningskatalog 2013 STF och BFAB har ett av marknadens största utbud av kurser för dig som arbetar med teknik samt inom bygg

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. www.stf.se

EBR. Diplomerad distributionselektriker. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING Din partner för kompetensutveckling EBR Diplomerad distributionselektriker www.stf.se I samarbete med Svensk Energi genomför vi vår välrenommerade grundutbildning för distributionselektriker.

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Elbranschens KURSÖVERSIKT. Utbildning ger färdighet. El & Energi, El & Tele, Bjurforsskolan. Hösten 2004 EL & ENERGI

Elbranschens KURSÖVERSIKT. Utbildning ger färdighet. El & Energi, El & Tele, Bjurforsskolan. Hösten 2004 EL & ENERGI Hösten 2004 EL & ENERGI E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Utbildning ger färdighet Utbildning ger färdighet STF KOMPETENSINFO NR 1981 / 04 Elbranschens KURSÖVERSIKT El & Energi, El & Tele, Bjurforsskolan

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

Projektledning. i byggprocessen. www.bfab.se

Projektledning. i byggprocessen. www.bfab.se BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen www.bfab.se En kvalificerad projektledarutbildning som riktar sig speciellt till dig som är eller är på väg in som projektledare

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / 2010 2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE

Läs mer

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1

TEKNISK RIKTLINJE TR utg 1 SvK4005, v4.0, 2016-04-27 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING HM TR 13-02-02 DATUM SAMRÅD 2016-09-13 N, A, F, S, K, H TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA 1 TD FASTSTÄLLD Arbetsmiljökrav Totalentreprenad Uppdragstagare

Läs mer

Ledningsdimensionering

Ledningsdimensionering Ledningsdimensionering enligt HB 421, en vägledning i dimensionering i ledningsnät för lågspänning skydd vid kortslutning och skydd mot elchock Bygger din kompetens Ledningsdimensionering enligt HB 421

Läs mer

Renare mark

Renare mark Renare mark 2012-05-08 Lars Blomgren Projektledare Hifab 010-476 60 91 Arbetsmiljö Vid utförande av efterbehandlingsåtgärder Målsättning/vision Samhällsbyggare Förändrar det hälso- och riskbedömningen

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

Våra utbildningar våren 2017

Våra utbildningar våren 2017 Våra utbildningar våren 2017 Allmän information För de företag som har timavtal kan utbildningskostnaden dras från timbanken alternativt faktureras. Vid heldagsutbildningar ingår för- och eftermiddagsfika

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

Linux. Praktiska kurser inom. www.stf.se

Linux. Praktiska kurser inom. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING Din partner för kompetensutveckling Praktiska kurser inom Linux www.stf.se Våra kurser inom Linux erbjuder dig bra teoretisk och praktiska kunskaper med väldokumenterade och handfasta

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Bas P och Bas U 1 dag

Bas P och Bas U 1 dag Bas P och Bas U 1 dag Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden. Vi

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Linux. Praktiska kurser inom. www.stf.se

Linux. Praktiska kurser inom. www.stf.se STF INGENJÖRSUTBILDNING Din partner för kompetensutveckling Praktiska kurser inom Linux www.stf.se Våra kurser inom Linux erbjuder dig bra teoretisk kunskaper och väldokumenterade och handfasta exempel

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23

Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 SS-EN 50110-1 SS-EN 50110-1 2012-09-23 Föreskrifter och myndighetskrav Behörighetsregler ELR-utbildningar Diplomering/Certifiering ELSÄK-FS 2006:1 Gäller för: ARBETE I YRKESMÄSSIG VERKSAMHET där elektrisk fara kan förekomma Arbete skall utföras

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

Kurskatalog 2009. El- Energi & Telebranschens. E L & E N E R G I E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F

Kurskatalog 2009. El- Energi & Telebranschens. E L & E N E R G I E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F E L & E N E R G I E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F STF KOMPETENSINFO NR 389 / 2008 El- Energi & Telebranschens Kurskatalog 2009 S T F I N G E N J Ö R S U T B I L D N I N G A B Din partner för

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna!

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna! 1 Bygger din kompetens Vattenkraftstationers generatorer funktion/konstruktion/underhåll Inom vattenkraften

Läs mer

Föreningen för industriell elteknik. Presentation

Föreningen för industriell elteknik. Presentation Föreningen för industriell elteknik Presentation FIE:s grunder Föreningen bildades 1960 och har till uppgift att verka för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt eller indirekt är aktiva inom

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB

Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Tema Elsäkerhet FIE Teknisk Konferens 2013 Hur Hur väl väl klarar klarar industrin Ni Ert sitt Elsäkerhetsarbete? Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning AB Fråga Ni som är elansvariga på den industri/anläggningen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav.

Skanska Sverige. Arbete med eller nära spänning skall utföras av, eller under ledning av, en för arbetet ansvarig person, se kompetenskrav. 1 (6) 1. Allmänt Arbete i närheten av och med elledningar är en vanlig och farlig situation för oss, endera väl synlig luftledning eller som ledning under mark. Nedan finns beskrivet arbetssättet som ska

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Delegering av arbetsmiljö 2016

Delegering av arbetsmiljö 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-30 FHN 2015.0027 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Delegering av arbetsmiljö 2016 Sammanfattning Enligt AFS 2001:1 ska arbetsgivaren fördela uppgifterna i verksamheterna

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag

Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag Nya starkströmsföreskrifterna och svensk standard 1 dag Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en

Läs mer

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret Dnr Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann-Charlotte Bergqvist 08-508 271 25 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Redovisning av fördelning av arbetsmiljöansvar och uppgifter inom exploateringskontoret

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för utbildningar som uppfyller utbildningskraven för auktorisation

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Arbete på elektrisk materiel

Arbete på elektrisk materiel 2003-10-10 Sida 1 (9) *AFEL* *AF EL -* Arbete på elektrisk materiel Innehållsförteckning 1 Arbete på elektrisk materiel... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte... 2 1.3 Ordförklaringar... 3 2 Elektriskt arbete...

Läs mer

Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö

Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö Torgny Ericsson Utbildning Elsäkerhet Arbetsmiljö Gemensamma Nordiska regler för AUS Arbetsgrupp : AUS gruppe från Norge AMS kommitten från Sverige Två representanter från Danmark En representant från

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande

HÖSTTERMINEN. Scrum STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker. Din partner för livslångt lärande STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi vidareutbildar ingenjörer och tekniker Scrum STF KOMPETENSINFO NR 63/2011 HÖSTTERMINEN STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE Scrum i praktiken

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen Stockholm/Märsta 1 september - 16 december 2009 STF KOMPETENSINFO NR 80/2009 En kvalificerad projektledarutbildning

Läs mer

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg

Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling. Välkommen. Lars Hedström Robin Alsterberg Vi är nyckeln, till Din fortsatta utveckling Välkommen Lars Hedström Robin Alsterberg Varför Svensk Uppdragsutbildning? Flexibla Kundanpassade lösningar Professionella utbildare för professionell rådgivning

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Nätverk, IP och säkerhet

Nätverk, IP och säkerhet Praktiska kurser och Certifiering inom STF INGENJÖRSUTBILDNING Din partner för kompetensutveckling www.stf.se Nätverk, IP och säkerhet Med ständig förbättring av praktiska kurser inom IP, nätverk och säkerhet,

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer