Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19. Slutrapport"

Transkript

1 Folkets Hubb WLAN Gateway, Projekt 19 Slutrapport Andreas Frey, Dennis Granath, Joakim Jamte Mikko Niiranen, Mikael Pettersson och Johan Sahlén Uppdragsgivare: Mats Erixon, AMT och Tomas Stephanson, Folkets Hubb 1 april 2004

2 Innehåll 1 Projektpresentation Ansvarsområden och gruppmedlemmar Sammanfattning av projektet Bakgrund Datormiljö och programvara Programvara Funktioner i systemet Körexempel Användarhandledning Introduktion till tjänsten Vem kan ansluta sig? Hur använder man tjänsten? Figurer Installationshandledning Access-router Hårdvarukrav Installera operativsystem Övrig grundläggande mjukvara Mjukvara som medföljer systemet Konfiguration Serverdator Hårdvarukrav Installera operativsystem Övrig mjukvara Mjukvara som medföljer systemet Konfiguration Uppstart av systemet Länkar Systembeskrivning SQLConnector Detaljerad beskrivning av SQLConnectors metoder IP-login Skript som anropas av IP-login och webbsidor Konfigurationsfiler Webbgränssnittet Affärsmodell 26 6 Utvärdering Utvecklingsmöjligheter

3 1 Projektpresentation Visst skulle det vara trevligt att kunna koppla upp sig trådlöst mot Internet, utan trasslande kablar, samtidigt som man slipper dyra abbonemang med höga minutavgifter! Istället kan man på några få minuter enkelt och bekvämt koppla upp sig, betala sina räkningar och bara betala för den korta tid man använder nätet! Med vårt system möjliggörs allt detta och mycket därtill! 1.1 Ansvarsområden och gruppmedlemmar Andreas Frey: Databashantering, betalningsmodul, webbserveradministration och databasinitiering Joakim Jamte: Betalningsmodul, databashantering projektledare, webbserveradministration och webbgränssnitt Dennis Granath: DNS- och DHCP-konfigurering, webbserveradministration, rapportansvarig, IP-Login och riskmodulering Mikko Niiranen: DNS- och DHCP-konfigurering, webbserveradministration, systeminitiering och IP-Login Mikael Pettersson: DNS- och DHCP-konfigurering, systemintegrering, webbserveradministration, systeminitiering och IP-Login Johan Sahlén: Affärsmodell Dokumentationen finns tillgänglig på 1.2 Sammanfattning av projektet Detta projekt har haft som mål att skapa en prototyp för komplett system vilket ska kunna användas av företag som vill kunna erbjuda sina kunder Internetaccess utan några krångliga abonnemang eller annan administration. Med vårt system kan en ny användare som har tillgång till dator, kreditkort och trådlöst nätverkskort komma igång och surfa på några få minuter. Systemet består av två delar; dels en databasserver som hanterar användarnas konton och en accessrouter (i ett system av större skala används flera accessroutrar) som hanterar själva uppkopplingen mellan användarens dator och Internet. Dessutom betalar användaren sina pengar via företaget PayPal vilka tillhandahåller säkra och snabba korttransaktioner. 2

4 1.3 Bakgrund Vi är en grupp studenter från KTH som går kursen 2D1362, programutveklingsprojekt med mjukvarukonstruktion. I denna kurs har vi fått möjligheten att arbeta med ett riktigt projekt. Vi kommer att vara den enda gruppen som har detta projekt och i vårt fall så finns det riktiga uppdragsgivare. Våra uppdragsgivare är Tomas Stephanson från företaget Folkets Hubb samt Mats Erixon från AMT. Vårt projekt har som mål att skapa en prototyp till ett system som ska hantera inloggning samt administration av kunder som vill använda Internet via en trådlös uppkoppling. Kunderna har inte något abonnemang utan de betalar för den tid de är uppkopplade. Betalning sker i förväg och eventuell resttid sparas till nästa gång kunden kopplar upp sig. Idag finns det ett antal färdiga system för detta, men i dessa fall så är antingen kunden redan abonnent hos Internetleverantören eller så är systemet byggt för att ge Internetaccess utan ta betalt. Med hjälp av vårt system kan alla användare som har ett kreditkort eller ett PayPal -konto få Internetaccess på några minuter. De huvudsakliga problemen i projektet har varit att skapa ett system som inte tillåter någon annan Internetaccess än den nödvändiga för betalningsproceduren samt hantera betalning på ett säkert och snabbt sätt. Användningsområdet för systemet är företag som vill marknadsföra så kallade accesspunkter där människor med tillgång till dator och trådlöst nätverkskort kan få tillgång till Internet. Systemet (som förklaras mer detaljerat nedan) bygger på produkter som licensieras under öppen källkod vilket innebär att det är ett mycket billigt system för det företag som vill sätta upp systemet. Det ska understrykas att vårt system är en prototyp och att vi därför inte tar något ansvar för funktionaliteten eller säkerheten i systemet. Vi har under projekttiden varit i kontakt med vår uppdragsgivare som är en presumtiv användare men vi har också hittat en annan intressent; Sandhamns båtklubb vilka eventuellt skulle kunna tänka sig att använda systemet för att erbjuda Internetaccess till sommargästerna. De användare som uppdragsgivaren har tänkt sig är människor på stan med bärbara datorer vilka vill ha snabb Internetaccess med hög bandbredd men utan att behöva betala en massa pengar för en tjänst som de bara använder ibland. 1.4 Datormiljö och programvara Vårt system bygger på två datorer, dels en server som fungerar som webb och databasserver och dels en dator som fungerar som router och behörighetsserver. Den användare som ansluter till systemet får en IP-adress av routern (via DH- CP) och har därefter tillgång till nätverket. Routern begränsar all trafik ut mot 3

5 Internet vilket innebär att användaren bara kommer att kunna gå till den sida där betalning och inloggning sker. Användaren kommer sedan att antingen logga in på systemet med ett redan existerande användarnamn (om han/hon varit inloggad på systemet förut) eller betala i förskott (via PayPal ) för den tid han/hon vill ha tillgång till Internet för att sedan logga in till systemet och på så sätt få Internetaccess. I ett färdigt system så kommer både programvara och datormiljö förmodligen att vara förändrad men vår prototyp har vi byggt med hjälp av följande hårdvara: (1) en Dell Optiplex, vanlig PC vilken fungerar som både webb och databasserver. (2) en Shuttle 2.4Ghz, vanlig PC vilken fungerar som router. Tillbehör till datorerna såsom skärmar, tangentbord, möss Om man skulle bygga systemet på riktigt så skulle förmodligen följande ändringar göras: Den första datorn (1) skulle bytas ut mot en riktig server vilken kan hantera fler frågor mot databasen samt webbservern Den andra datorn (2) som fungerar som router skulle bytas ut mot en riktig router som kan köra operativsystemet Linux (BiFrost editionen) vilket skulle möjliggöra utplacering av ett stort antal routrar på många platser till en liten kostnad. 1.5 Programvara Meningen med projektet är att det ska bygga på programvara som bygger på så kallad öppen källkod vilket innebär att källkoden till ett datorprogram är tillgänglig för den som vill läsa eller modifiera. Detta gör att användaren kan försäkra sig om att programmet gör vad det ska och sedan kan anpassa det till sina behov. Detta har vi lyckats uppfylla genom att använda program som bygger på öppen källkod utom i ett fall nämligen operativsystemet för Delldatorn (1) vilket är Windows XP. Det finns dock inget som hindrar ett företag att istället använda Linux på servern istället. Skälet till att vi har valt att köra Windows XP på datorn är att vi känner oss mer vana med detta OS och dessutom vet mer om hur detta fungerar. Förutom operativsystemet Windows XP så använder vi följande programvara: (1) IP-login (2) Apache Webbserver (3) MySQL Databasserver 4

6 (4) Red Hat Linux (5) JAVA JRE (6) SQLConnector (7) Ett antal PHP-script (8) Installationsskript samt SQLCreator Iplogin (1) är ett program som kan reglera vilka datorer som får tillåtelse att gå ut på ett nät, detta görs med hjälp av så kallade MAC-adresser. En MAC-adress (Media Access Control Adress) är en hårdvaruadress som unikt identifierar varje nod i ett nätverk. Med hjälp av olika script i IP-login så kan vi kontrollera om en dator får tillåtelse att gå ut på Internet och även kontrollera att ingen går ut på Internet utan tillstånd. Apache Webbserver (2) används som webbserver för de sidor som behövs för inloggning och betalning till systemet. MySQL databasserver (3) används som databas för att registrera användare och deras betalningar. IP-login (1) ovan ställer kontinuerligt frågor till databasen för att se till att ingen användare använder mer tid än han/hon har betalat för. Dessutom skrivs värden in i databasen så fort en användare betalar eller loggar in till systemet. Red Hat Linux (4) används som operativsystem på datorn som fungerar som router. Skälet till detta är att Linux går under öppen källkodslicensiering samt att det är robust. JAVA JRE (5) är den JAVA miljö som vi kör vårt program SQLConnector i. Till detta använder vi ett JAVA-paket som heter JDBC vilket används för att kunna skapa uppkopplingar samt ställa frågor mot databasen via JAVAprogrammet. SQLConnector (6) är ett program som vi skrivit själva vilket används av skripten i IP-login för att ansluta och skriva till databasen. Dessutom används programmet av oss i testningssyfte. De PHP-script (7) som vi använder är nödvändiga för att betalningen med PayPal ska fungera. Vi kommer till slutredovisningen att ha ett eller flera installationsskript (8) klara vilka kommer att kunna användas av den som sätter upp systemet. Med hjälp av skripten kan vi sätta nödvändiga variabler samt kompilera om filer vid 5

7 behov. SQLCreator är ett JAVA-program som skapar de tabeller och kolumner i databasen som behövs för att systemet ska fungera. 1.6 Funktioner i systemet De funktioner som systemet tillhandahåller är in och utloggning av användare, betalningsmöjligheter samt kontroll av att användare inte får Internetaccess utan att ha betalat för det. Systemet är ganska komplext uppbyggt vilket beskrivs senare i rapporten men för användaren syns bara de webbsidor som han/hon behöver för att logga in samt betala. Nedan visas ett antal bilder från systemet observera dock att dessa sidor är preliminära och kan komma att ändras i utseende men de kommer att ha samma funktion i den slutgiltiga versionen av systemet. 1.7 Körexempel Eftersom detta projekt har som mål att skapa ett system snarare än en produkt blir det lite annorlunda körexempel där vi visar hur en användare kan använda systemet. Detta är dock bara en liten del av systemet eftersom det händer mycket bakom kulisserna när en användare exempelvis loggar in. Nedan visas hur det ser ut på vissa delar i systemet när en användare loggar in till systemet. (För mer teknisk information om varje steg så hänvisar vi till systembeskrivningen, för fler exempel på hur systemet fungerar så hänvisas till användarhandledningen.) Först och främst får användaren en IP-adress från DHCP-servern (förutsatt att användarens dator är inställd för DHCP vilket är standard idag) detta kan vi se genom att titta i de loggfiler som DHCP-servern och IP-login genererar: Mar 25 17:03:58 localhost IP-login[22905]: Adding forwarding for Ovan ser vi hur den anslutande datorn får en IPadress ( ). Från och med nu har användaren tillgång till det lokala nätverket vilket innehåller den startsida som användaren kan gå till, dessutom kan användaren gå till adressen eftersom användaren ska kunna betala till oss för att få Internetaccess. När användaren kommer till vår startsida så ser det ungefär som i figuren nedan (kommer att ändras till slutredovisningen). 6

8 Här kan användaren välja att logga in (om han/hon har pengar kvar från tidigare besök) eller välja att ansluta sig. Om användaren väljer att logga in så kommer ett flertal skript att köras (se systembeskrivningen för detaljer) vilka bland annat ser till att användarens anslutningstid skrivs in i databasen samt att IP-login släpper ut användaren på Internet. Från och med nu kontrolleras användarens dator (genom att pinga datorn) varje sekund så att användaren inte kopplar ifrån samt så att användaren inte kan surfa för mer tid än han/hon betalat för. Nedan ser vi i loggfilen hur detta ser ut: Mar 25 17:04:01 localhost IP-login[22905]: 2 Mar 25 17:04:02 localhost IP-login[22905]: 1 Mar 25 17:04:03 localhost IP-login[22905]: 0 Mar 25 17:04:03 localhost IP-login[22905]: Device: , cmd: /opt/wlanlogin/bin/getmac Mar 25 17:04:03 localhost IP-login[22905]: Your MAC is: 00:90:F5:0C:7B:32 Mar 25 17:04:04 localhost IP-login[22905]: STAY! Den sista raden är ett svar från IP-login som betyder att användaren får fortsätta att surfa. IP-login har innan detta kontrollerat databasen så att användaren inte försöker surfa längre tid än denne betalat för. Slutligen kommer användaren att koppla från och då ser det ut så här i loggfilen: 7

9 Mar 25 17:04:42 localhost IP-login[22905]: LOGOUT! Mar 25 17:04:43 localhost IP-login[22905]: Removing forwarding for monitor pkts sent/rec = 41/41 Mar 25 17:07:33 localhost kernel: e100: eth1 NIC Link is Down När detta sker så kommer ett utloggningskript att köras vilket registrerar användarens sluttid i databasen samt drar av rätt belopp från användarens konto. 2 Användarhandledning 2.1 Introduktion till tjänsten WLAN-tjänsten ger dig möjlighet att, utan långa avtal, få tillgång till Internet. Du kan köpa precis så mycket tid du behöver för att uppfylla dina Internetbehov eftersom tidsintervallen vi tillhandahåller är från en timme upp till en månad åt gången. Dina betalningar sköter du enkelt via PayPal som är ett Internetbaserat företag som specialiserat sig på att sköta säkra betalningar mellan köpare och säljare på via Internet. Om du inte ännu har ett PayPal-konto kan du genom en enkel, helt gratis registrering på skapa ett sådant (du guidas igenom detta nedan). Detta gör det möjligt för dig att handla surftid av oss. Denna guide kommer att hjälpa dig att ansluta dig till WLAN-tjänsten. Om du följer de enkla anvisningarna nedan kommer du inom några minuter ha ett PayPal-konto och vara ansluten! 2.2 Vem kan ansluta sig? Vem som helst som har en dator med ett WLAN-kort med stöd för b, ett operativsystem med stöd för DHCP samt en webbläsare installerad kan utnyttja tjänsten. Det krävs dock också att användaren har en e-postadress och ett internationellt kreditkort (Visa, Mastercard etc.) 8

10 2.3 Hur använder man tjänsten? 1. Kontrollera tillgänglighet av tjänsten För att kunna logga in på WLAN-tjänsten måste du som användare först och främst befinna dig inom ett område där tjänsten är tillgänglig. För det andra måste du kontrollera att ditt WLAN -kort är inställt på att uppdateras med en IP-adress dynamisk. I Windows XP gör du detta genom att titta under: Startmenyn Kontrollpanelen Nätverksinställningar Anslutning till lokalt nätverk Egenskaper Internet Protocol (TCP/IP) Du kommer att få fram rutan i figur 1. Se till att det ser likadant ut i din dator som i figur 1. Du kommer om du slår på din dator även att kunna kontrollera om ditt WLAN-kort har täckning. För exakta anvisningar till hur du gör detta, kontrollera manualen till ditt WLAN-kort. Du kan också helt enkelt prova att ge dig på steg 2 direkt för att kontrollera om du har en anslutning. 2. Gå till inloggningssidan Eftersom tjänsten inte kräver någon extra mjukvara i ditt operativsystem för att fungera kan du om du utfört steg 1 surfa in på genom att skriva in URL:en i adressfältet i din webbläsare. Du hamnar då på inloggningssidan för tjänsten (Se figur 2). När du nu befinner dig på inloggningssidan ska du skriva in den e-postadress som du vill förknippa, eller redan förknippar, med ditt PayPal-konto (steg 4) och vill använda dig av i denna tjänst. När du fyllt i fältet klickar du Sänd för att gå vidare. 3. Välj Tid Du hamnar nu på en sida där det finns några tider respektive priser angivna. Välj helt enkelt den tid som du tycker är lämplig och tryck Nästa. 4. PayPal Du hamnar nu på en sida som finns hos PayPal. Här visas information om din betalning. Om du redan har ett PayPal-konto så ska du klicka på Login Now (se figur 3). Hoppa nu över steg i nedan och fortsätta läsa på steg ii. Om du inte har ett konto ska du nu läsa steg i. i Längre ner på Internetsidan som du har framför dig finns ett formulär där du kan registrera dig och skapa ett konto (se figur 4). PayPal är, som tidigare nämnts, ett företag som idag har en väldigt stor del av marknaden när det gäller säkra betalningstransaktioner över Internet. Registreringen krävs för att vi ska kunna ta emot dina betalningar på ett säkert sätt utan att du ska känna 9

11 dig osäker. Genom att fylla i formuläret och följa anvisningarna kommer du att skapa ett PayPal-konto. Du kommer nu att hamna på en sida där du bes logga in. Läs vidare på steg ii. ii Även på denna sida visas information om din betalning. Bland annat betalningsmottagaren som är och den tid och det belopp som du valt att köpa. Genom att nu skriva in den e-postadress och lösenord du förknippat med ditt PayPal-konto i fälten (se figur 5) och sedan trycka Continue och Make Payment kommer du att genomföra betalningen. Om inga problem uppstår i transaktionen kommer du nu att automatiskt att hamna på inloggningssidan igen. 5. Logga in Genom att skriva in den e-postadress du angivit i din PayPal-registrering i fältet Användaridentitet kommer du nu att logga in på tjänsten. Nu är det bara att surfa! 6. Logga ut Du kan avsluta din uppkoppling på två sätt: 1. Genom att gå till inloggningssidan och klicka på knappen Koppla från. Du ser här även hur mycket tid du har kvar att surfa för. 2. Genom att stänga av din dator. Uppkopplingen kommer att avslutas automatiskt när du gör detta. Nackdelen med detta sätt är att du inte får information om kvarvarande tid. Löpande användning När du nästa gång vill använda tjänsten så är det bara att utföra steg 2, 5 och 6, det vill säga först gå till inloggningssidan sedan logga in, surfa och till sist logga ut. Köpa mer tid Om det skulle vara så att din köpta tid tar slut kommer du att märka att du inte kan surfa längre. Då är det bara att utföra samma procedur som beskrivs ovan med undantaget att du inte behöver utföra steg i, det vill säga registreringen på PayPal. När du väl har inhandlat mer tid är det bara att surfa vidare! När du är inloggad på tjänsten kan du när som helst köpa mer tid genom att gå till inloggningssidan och där klicka Köp mer tid. 10

12 2.4 Figurer Figur 1: Internet Protocol 11

13 Figur 2: Internet Protocol Figur 3: Om du redan har ett PayPal-konto 12

14 Figur 4: Skapa ett PayPal-konto genom att fylla i information i fälten Figur 5: Logga in på PayPal 3 Installationshandledning Denna guide kommer att hjälpa dig att sätta upp en server och en access-router till WLANtjänsten. Den förutsätter vana med operativsystemen Linux och Windows XP Professional. Eftersom systemet består av komponenter från ett antal olika leverantörer kommer det ofta att hänvisas till deras Internetsidor. Detta på grund av att vi anser att det vore en omöjlighet att fullständigt i denna guide gå in på varje detalj i respektive komponents installationsprocess. Listan 13

15 av referenser hittas under avsnitt 3.4. Systemet bygger till stor del av ett program som kallas IP-login. Detta har modifierats till att passa en miljö där kunder ansluter via WLAN-förbindelse och betalar för anslutningen. Denna del kommer att köras på access-routern. Servern kommer att köra en databasserver och en httpserver. Till installationen krävs att du har tillgång till de två installationspaketen: Installationspaket1 och installationspaket2. Du behöver även ha tillgång till Internetuppkoppling. 3.1 Access-router Access-routern är den dator som tilldelar, upprätthåller och fråntar användaren anslutningar beroende på om användare har betalad tid kvar i databasen som körs på serverdatorn Hårdvarukrav Denna dator måste ha två nätverkskort installerade. Dessutom måste den uppfylla de krav som operativsystemet ställer på den Installera operativsystem På access-routern ska Red Hat Linux 9.0 installeras. Detta görs enklast genom att sätta in cd nummer 1 och följa anvisningarna som visas på skärmen. Observera att följande komponenter förutom grundläggande komponenter till operativsystemet måste installeras för att kunna köra systemet: DNS-server http-server PHP-stöd till http-servern DHCP-server IP-tables För närmare detaljer kring installationen, se [1] Övrig grundläggande mjukvara När datorn nu har ett operativsystem ska resten av de komponenter som behövs installeras. I access-routern ska Java Runtime Environment installeras. Detta laddas lättast ner ifrån [2]. Beroende på om du laddade ner RPM-filen eller det självextraherande paketet så ska du gå till väga på olika sätt. Se [3] för instruktioner till installationen. Se till att installera javapaketet till sökvägen: /usr/java/j2re /. 14

16 3.1.4 Mjukvara som medföljer systemet Nu kan du börja installera det egentliga systemet som sköter WLAN-tjänsten. Detta innefattar diverse PHP-sidor, script och IP-login. Genom att i ett terminalfönster först gå till den katalog dit du nyss dekomprimerat paketet och sedan köra make och sedan make install kommer mjukvaran att installeras på ditt system. Först måste du dock i lämplig editor öppna filen Makefile och på påvisat ställe ändra sökvägen till din webbservers html och cgi katalog. Ofta finns de i /var/www/. Katalogen dit IP-loginfilerna kopieras är /opt/wlanlogin/. En del filer kommer också att läggas i webbserverns kataloger som du nyss angett i Makefile. När mjukvaran installerats ska du gå till katalogen /opt/wlanlogin/bin/egna/ och köra scriptet setup. Detta script kommer bland annat att ställa in IPtables så att de endast släpper igenom användaren till valda Internetsidor före inloggning och efter inloggning ger full tillgång till Internet. För mer information om IPtables se [4]. Figur 6: Ändra Makefile på detta ställe Konfiguration Du måste konfigurera nätverksinterfacen. Interface eth0 ska beroende på hur din Internetanslutning ser ut konfigureras antigen till fast eller till en dynamisk adress. Om du har en DHCP-server som delar ut IP-adresser ska du konfigurera den till dynamisk. Om du inte har någon sådan ska du konfigurera den statisk med de parametrar som krävs för att den ska få tillgång till Internet.Eth0 är alltså det interface som inloggade användare slussas ut till Internet på och via vilken systemet ansluter till databasen på serverdatorn. Eth1 ska konfigureras så att det har en statisk IP som är Via eth1 kommunicerar access-routern med WLANbryggan. I Red Hat Linux 9.0 kan man ställa in nätverksinterfacen antingen genom att via det grafiska gränssnittet öppna ett konfigurationsprogram eller genom att i 15

17 terminalen skriva kommandot: redhat-config-network. Man kan även konfigurera dem genom att med lämplig editor ändra i konfigurationsfilerna till interfacen som ligger i /etc/sysconfig/network-scripts/. För information om de olika inställningssätten, se [5] respektive [6]. 3.2 Serverdator Servern är den dator som kommer att köra den databasserver som access-routern skickar sina förfrågningar till om huruvida kunden har tid kvar att surfa Hårdvarukrav Till denna dator behövs ett nätverkskort. För övrigt måste datorn uppfylla de hårdvarukrav som ställs vid installation av Microsoft Windows XP Professional Installera operativsystem På denna dator ska alltså Windows XP Professional installeras. För närmare instruktioner angående detta se medföljande manual eller [7]. Även service pack 1 bör installeras Övrig mjukvara Även i serverdatorn ska Java Runtime Environment installeras och detta hämtas också från [3]. För installationsanvisningar se [8]. I serverdatorn ska databasservern MySQL installeras (se [9] för installationsguide). Denna kan hämtas från [10]. För att slippa onödigt krångel så bör databasservern installeras i C:\mysql. Om du av någon anledning inte vill det, se [11] för anvisningar. Det är även bra att ladda ner och installera ett administreringsprogram till MySQL för att lättare hålla koll på databasen. Det gör du här: [12] För att skapa databasen och tabellerna som behövs så ska du ifrån installationspaketnr2 packa upp SQLCreator.java till katalogen C:\mysql. Du måste även för att kunna köra denna ladda ner och packa upp JDBC drivrutinerna från [13] till samma katalog. När du nu kompilerar och kör SQLCreator kommer databasen att skapas. Serverdatorn behöver även en http-server. En utmärkt sådan är Apache. Som vanligt kan det hämtas via Internet, närmare bestämt här: [14]. Behöver du hjälp med installationen, se [15]. Förutom http-server måste även PHP-stöd till servern installeras. Detta fås från [13] och [14] ger dig en installationsguide. 16

18 3.2.4 Mjukvara som medföljer systemet När du kommit så här långt är det dags att lägga in de till detta system medföljande filerna på rätt plats i ditt befintliga system. Det enda som egentligen måste göras i detta steg är alltså att dekomprimera installationspaketnr2 till webbserverns html-katalog Konfiguration För att få databasservern att startas automatiskt vid uppstart av Windows XP ska du gå in under: Startmenyn Kontrollpanelen Administrationsverktyg Tjänster och där fylla i fälten med dina egna värden i fälten. 3.3 Uppstart av systemet När allt nu är installerat ska du se till att webbservern och databasservern körs på serverdatorn. På access-routern ska du också kontrollera att alla de installerade servrarna körs. Själva IP-login kommer att startas när en användare försöker logga in och behöver därför inte att startas explicit. 3.4 Länkar Access-router Operativsystemrelaterade [1] https://www.redhat.com/docs/manuals/linux/rhl-9-manual/install-guide/ Javarelaterade [2] [3] Nätverksrelaterade [4] [5] config.html [6] html Serverdator Operatisystemrelaterade [7] 17

19 Java-relaterade [8] MySQL-relaterade [9] installation.html [10] [11] prepare environment.html [12] [13] Apache-relaterade [14] [15] PHP-relaterade [16] [17] 4 Systembeskrivning Systemet fungerar i korthet genom att använda systemet iptables (finns fr.o.m. Linux 2.4.x) för att blockera åtkomst till Internet och bara öppna upp för vissa datorer. Iptables innehåller som namnet antyder flera tabeller med regler för vad som får och inte får släppas igenom routern. Detta fungerar tillsammans med ett betalnings- och inloggningssystem som, varje gång en användare loggar in på systemet, lägger till rader som öppnar upp en kanal för just den datorn. Dessutom undersöker systemet periodvis om användaren fortfarande ska vara inloggad och utför passande åtgärder om så inte är fallet (återställer routingtabeller o.s.v.). 18

20 Ansluten, ingen IP-address än Rensa upp, avsluta IP-login Tilldelas IP-address (DHCP) arp-ping misslyckas Blockerad: Endast login.folketshub.com och går att nå ej tillåten Kontrollera om : - datorn går att nå (arp-ping) - användaren har tid kvar och är inloggad (wlancheck) login.php: klickar på nästa tid kvar time-out misslyckad betalning, login.php?error=1 IP-login-cgi: Kontrollera om användaren har tid kvar (wlanlogin) tid kvar Öppen: Hela Internet går att nå do: count-down (IP-login) ingen tid kvar pay.php: Val av hur mycket tid som ska köpas login.php?autologin=1 Betalning: Paypal.com tar emot betalningen lyckad betalning Tar emot betalningsnotifiering, uppdaterar databasen (ipn.php) 4.1 SQLConnector För att enkelt kunna kommunicera med databasen, har vi låtit ett javaprogram sköta denna bit. De tabeller som programmet arbetar mot är dessa två: connections(username, MAC, connected, ip, disconnected) payment(mac, username, timeleft, totalboughttime) Kolumnen timeleft är den tid i millisekunder som användaren har kvar att surfa för. TotalBoughtTime är summan av all tid som användaren köpt någonsin. Programmet heter SQLConnector och kan göra följande: 19

21 1. Ansluta en användare. Dennes användarnamn, MAC-adress och IP skrivs in i databasen tillsammans med tidpunkten för anslutandet. Som tidsreferens skriver vi in javas systemtid i millisekunder, dvs. den som returneras av System.currentTimeMillis(). I disconnected skrivs StillConnected in. 2. Koppla ifrån en användare. Användaren identifieras av sitt användarnamn och MAC-adress. Därefter skriver vi in vilken tid användaren kopplades ifrån, samt uppdaterar dennes kontoställning, dvs. drar av den tid han har varit online från den tid han har kvar att surfa för. 3. Kolla om en användare är ansluten, dvs. returnerar sant om disconnected är lila med StillConnected på någon rad med användarens användarnamn och MAC-adress. 4. Kolla om en användare får ansluta, dvs. om denne har någon tid att surfa för. Vår databasserver är en MySQL-server. För att kommunicera med en sådan via Java, måste vi använda ett antal paket: java.sql.connection, java.sql.drivermanager och java.sql.sqlexception. Dessa är alla standardpaket. Dessutom används mysql.com:s MySQL-Connector. Denna laddar man ner från mysql.com och skapar sedan en ny instans av com.mysql.jdbc.driver. Syntaxen för vårt program SQLConnector är följande: java SQLConnector -c username MAC ip java SQLConnector -d username MAC java SQLConnector -a username MAC java SQLConnector -i username MAC Username är användarens adress. Vi har för enkelhetens skulle valt att låta användaren använda samma adress som denne har eller kommer att registrera sig på PayPal med. MAC är användarens nätverkskorts MAC-adress och IP är den IP-adress som användaren tilldelats av accessroutern Detaljerad beskrivning av SQLConnectors metoder main() Läst av argumentarrayen första fält. Är det -c så skickas alla argument med till connected, är det -d anropas disconnect, är det -a kallar vi på isallowed, om det är -i kör vi isconnected och i alla övriga fall körs showfailmessage. För frågemetoderna isallowed och isconnected returneras 0 om svaret är sant, 1 annars. För de andra gäller att vi avslutar med 0 om allt gått som det ska, 1 annars. 20

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 7 2 Det lätta sättet att koppla upp 8 2.1 Några saker som du ska ha färdiga innan du börjar.................. 8 3 KPPPs guide 9 3.1 Att

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Institutionen för Informatik EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Januari 2005 Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Handledare Lars Fernebro Författare Sebastian Howe Suzana Ivkovic

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM 1(23) Mälardalens Högskola Västerås 2003-12-15 Institutionen för Datateknik Examensarbete i Datateknik, C-nivå Handledare (Idt): Filip Sebek Handledare (företag): Mohammed El Shobaki TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration

Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Handledning för Transaktion Produkt Telia Internet WebOrder Transaktionstjänsten och Produktadministration Rev 20020305 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 3 Läsanvisningar 4 Programvara 4 1. Produktadministration

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer