för medlemmar i IFS Uppsala IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för medlemmar i IFS Uppsala IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11"

Transkript

1 Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Det kommer en vår Högt i skyn skola svalorna flyga Ty det kommer, det kommer en vår IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning:

2 Anteckningar från framtidskonventet, 31/ , Aurora Campian Locket av! Låt oss prata om psykisk (o)hälsa! Inledning En presentation av konferenciererna samt inledande musik. Konferenciererna presenterade framtidsskapet, som är för mångfald för utveckling, lönsamhet och framgång. Staffettpinnen som delas ut en gång per år nämndes också. Psykisk ohälsa på arbetsplatsen Extra insatt föreläsare var Anna-Karin Söderberg som talade om brukarrevision. Elisabet Alphonce inledde med begreppet psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är vanligt i Sverige. Man kan återhämta sig! Rätt stöd behövs då som medmänniska. Friskfaktorer i arbetslivet: Humor, arbetsglädje, Bra fysisk arbetsmiljö, inflytande, flexibilitet, variation, bra lön, förmåner, friskvård, tillräckligt med tid, feedback/beröm, tydlig arbetsledning, gemenskap, respekt, empati, öppet klimat- som att våga säga jag kan inte jobba idag pga. psykisk ohälsa. Tips för att öka välbefinnandet på arbetsplatsen: Förankra värdegrund, ge delaktighet i beslutsprocesser, öppen och ärlig kommunikation, hanterbar arbetsbörda Upptäck varningssignaler tidigt Sjuknärvaro, konflikter, humörsvägningar, ändring i arbetstider Vidare till information om Brukarrevision: Anna-Karin Söderberg föreläste genom att svara på frågor som hon ställde. Exempelvis: Varför ska vi ha brukarrevision? Brukare till brukare kommunikation ger en annan tillit och brukarperspektivet är centralt och även det att brukare ser med andra ögon! Erfarenheter av brukarrevision togs upp: Brukares kunskaper tas tillvara, ett ökat självförtroende, hoppingivande, en del aha-upplevelser som minnen om en själv, mer öppenhet från brukarna som intervjuas. Avslutningsvis nämndes hemsidan: vilken Anna-Karin Söderberg själv skapat. Pia Röjdeby talade även hon under temat psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det att leva med psykisk ohälsa innebär inte att man är ständigt sjuk och man kan arbeta ändå! Man är kreativ som person när man har psykisk ohälsa. Ibland behövs det att någon på arbetsplatsen säger stopp, innan man går in i väggen. Vidare berättar Pia om att hjärnan spelar en spratt vid psykos. Våga prata om din diagnos! Pia hade turen, hon fick stöd att hitta kraften till återhämtning. Var öppen mot människor i försäkringskassan och andra myndigheter samt landsting. Stå på sig för att få hjälp och ta reda på om sina rättigheter, rekommenderade Pia. Hon nämnde även Din egen makt- en studiecirkel. Alla behöver stöd i gas och broms! Hon avslutade med en dikt om bemötande: En patients vädjan: (vilket jag bara tar upp nyckelorden i): Se, lyssna, led samtal varsamt, fråga ödmjukt vad jag vill, dela med dig av ditt lugn, tålamod, respekt, är inte min diagnos, alla går igenom kriser, dela med dig av din styrka. Detta tema om psykisk ohälsa på arbetsplatsen avslutades med frågestund. Samtliga teman under framtidskonventet avslutades med frågestund. Hur inte vara offer som brukare? Börja där brukaren är, vad denne vill göra just då, t.ex. lära sig spela gitarr.

3 Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Anders Johrén från Nyckeltalsinstitutet AB, har gjort en utredning som besvarar frågan: Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Denna utredning finns att hitta och ladda ned på hjärnkolls hemsida. Denna föreläsning tog upp ekonomiska argument. Statistisk fakta: Ohälsan är oroande hög i Sverige. En rapport av OECD som kom ut i mars 2013, påtalade att den psykiska ohälsan i Sverige kostar 70 miljarder kr/år. I Anders utredning märktes ingen skillnad kön emellan vid korttidssjukfrånvaro, dock fanns det fler kvinnor representerade vid långtidssjukfrånvaro. Större arbetsgrupper per chef hänger ihop med långtidssjukfrånvaro. Ur vems perspektiv ser vi frågan i utredningen? Rumsperspektivet? Vilket kan vara på samhällsnivå, organisationsnivå eller individnivå. I Anders utredning utgår man från företags eller organisationsnivå/perspektiv. Vad gäller tidsperspektivet utgår han här från ett långsiktigt organisationsperspektiv! Korttidssjukfrånvaro: En korttidssjukdag är kostnaden minst 10 % av månadslönen. Insatser för att undvika psykisk ohälsa behövs! Finns det vinster med att förebygga psykisk ohälsa i företag? Det är väldigt lönsamt att förebygga psykisk ohälsa. Här följer exempel på psykisk ohälsa: 1. Relationsproblem, exempel: Relationsproblem hemma skylldes på ont i ryggen, vilket kostade företaget kr, hade denna kostnad kunnat undvikas? Ja, det handlade om okunskap om psykisk ohälsa och det behövdes tidig insats av företaget. 2. Omorganisation: problem uppstår som sämre arbetsprestation, både långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro, hade gått att undvika om bättre utbildning av chefer innan omorganisation hade funnits och om tidiga tecken hade upptäckts i tid. 3. Mår dåligt: korttidssjukfrånvaro som maskerades med fysisk åkomma. Vad kunna ha gjort om man agerat vid tidiga tecken? Riskerna kunde minskas med hjälp av stresshantering och samtal med kunnig. 4. Relationsproblem och omorganisation. 5. Skilsmässa. Slutsats: Kostnader hade kunnat undvikas med förebyggande eller med rätt tidig insats och om okunskap hade åtgärdats. Den nya förbandslådan! Hjärnkolls projektledare, Rickard Bracken, talade om ett utvecklingsprojekt med prototyp på den nya förbandslådan. Först något om hjärnkoll: Det är en nationellkampanj som arbetar med människors berättelser. Egna attityder sin man bär som självstigma, arbetar man med och även att ändra alla människors attityder. Hjärnkoll är ett regeringsuppdrag. Att anpassa miljön för de med psykisk ohälsa. 74 % av Sveriges befolkning är eller känner någon med psykisk ohälsa. Statistik från rapporten av OECD Sick on the job: anser att 20 % arbetande människor kan bedömas och få diagnos. Chefer känner att de saknar kunskap om psykisk ohälsa och att det saknas rutiner och policys vilket efterlyses! Vad behövs det för kunskap? Insikter: När man håller på och blir sjuk då förnekar man det! Pressad situation som chefer befinner sig i. En stressad chef är inte bra. Det behövs öppenhet, goda relationer, bli uppfångad tidigt Det bästa svaret på detta var en förbandslåda, som talar även om psykisk ohälsa vid sidan om fysisk ohälsa. Själva första hjälpen förbandslådan har frågor som exempelvis: Hur har du mått den senaste månaden? Frågor för att sätta igång en process om hur mår jag egentligen? Vid behov kan man ringa ett telefonnummer. Förbandslådan skapar samtal i arbetsrummet, en öppenhet. För en bra arbetsmiljö ska samtliga medverka i företaget, för att utveckla och påverka. Prototyper på förbandslådan finns ute i 40 exemplar, finns hos bl.a. E.ON i Malmö, Previa etc. Psykisk ohälsa är idag belagt med skam. Hur kan man få till en öppenhet? Börja med att

4 prata och en lagstiftning med högre krav på chefer om vad göra, tydliga anvisningar om hur göra behövs i lag. Stress och konflikthantering av psykisk ohälsa, är något som man kan utbilda företagschefer i. E.ON driver ett story telling projekt: Din historia! Ett exempel är spelberoende. Det är filmer med diskussionsfrågor till chefer och kollegor. Man ska helt enkelt reflektera kring sig själv med hjälp av förbandslådan. Rapport om prototyperna första hjälpen lådan kommer i januari 2014, kontakta Hjärnkolls Rickard Bracken, projektledare, för mer information års utdelning av Staffettpinnen för bästa mångfaldsarbete. Denna föreläsningsdel inleds med läkande berättelser av Marie-Louise Sahlberg: Let us have a slow talk: Lugnt, långsamt, lyssnande. 1. Första berättelsen: En blind man i en by var mycket klok och människor kom och rådgjorde med honom. Jägaren i byn förstod inte vad man har för nytta av en blind människa. Efter många om och men fick den blinde följa med jägaren på jakt. Den blinde hörde det som jägaren inte hörde. Den blinde ser med öronen och lyssnar med hjärtat! Om du lär av dina misstag leder det till kärlek i världen! 2. Andra berättelsen: En man är ute en kväll och letar efter något. Grannen frågar vad letar du efter i gatubelysningen? Jag letar efter min nyckel i ljuset och inte i mörkret där jag tappade den! 3. Den tredje berättelsen: En hattförsäljare går långt för att kunna sälja sina hattar. Han blir trött på vägen och lägger sin egen hatt på huvudet och sover en lång stund. När han vaknar är alla hans hattar borta. Efter en stund hittade han sina hattar upp i trädet bland härmaporna. Han lyckades till slut få tillbaka sina hattar och gick med dem till marknaden där han sålde dem. Generationer gick med att vara hattförsäljare. Ett barnbarn som skulle till marknaden för att sälja sina hattar somnade och när han vaknade var hattarna borta. Då kom han ihåg farfars berättelse och gick till härmaporna. Han sade till de det hans farfar hade sagt: Nu vill jag ha mina hattar! Det hände inget, han fick inte tillbaka sina hattar. Härmaporna sade nämligen: Vi har också en farfar! och hattarna blev kvar hos härmaporna. Efter dessa tre berättelser kom Cecilia Gadd, koordinator på framtidskapet, och som jobbar på DO Uppsala, att dela ut årets stafettpinne till Mirta La Casteu. (Förra årets, 2012, vinnare kom att föra vidare stafettpinnen.) 12 gånger i år har den delats ut. Mirta La Casteu, leder ungdomsföreningen i Gottsunda som heter La Softa ungdomsförening. Föreningen är till för ungdomar som nyligen kommit till Sverige eller ungdomar som har utlandsfödda föräldrar. Mirta La Casteu jobbar helt enkelt med mångfald och anser att man ska respektera och acceptera varandra som människor. Mitt galna liv: en memoar om psykisk ohälsa. Mitt galna liv: en memoar om psykisk ohälsa, är en bok skriven av Arvid Lagercrantz, som är bipolär. Han inleder denna föreläsning med att nämna att bipolär sjukdom förr kallades för manodepressiv sjukdom. Han har haft tre karriärer som: - sjuk, - journalist, - radio. Under föreläsningen ska han ta upp sin karriär som sjuk. Jag tar här upp det centrala i hans berättelse. Som femtonåring fick han sin första depression som avhjälptes med elchocker. Han var överambitiös som person och insjuknade flera gånger, bl.a. vid 21 års ålder då hans tvillingbror tog sitt liv. För att få stopp på manin användes elchocker på Arvid. Vad utlöste hans skov? Arvid svarar med att han är överambitiös och att han har svårt med att tåla framgång. Han fortsätter med att han har godtagit sin sjukdom och medicinerar. Vidare säger han att han är öppen om sin sjukdom och avslutar med att säga: Visa din omtanke och kärlek som anhörig!

5 Se kraften vårt motto i Uppsala Gro Hansen från Uppsala kommun inleder denna föreläsning med information om arbetsgivarpolitiken. Se kraften och kompetensen! Arbetsgivarpolicyn med värdegrunderna: demokrati, likabehandling, rättssäkerhet, medskapande. Hon hänvisar till broschyren Se kraften. Och avslutar sin föreläsning med att de har normkritiskt förhållningssätt och kompetensbaserad rekryteringsmetodik. (Undvik frågor som inte är kopplat till jobbet!) Wictoria Palmetorp, arbetsförmedlingen, fortsatte föreläsa och inledde med att man ska fokusera på kompetens. Hon ger arbetsgivarstöd och talade om det. Det finns olika stödformer: 1. Arbetshjälpmedel; anpassning av arbetsmiljön, produkter, t.ex. stol/bord, smartphones, fyrdelade tangentbord 2. Personligt stöd, 3. Ekonomiska lättnader, oftast lönebidrag. Wictoria fortsätter med och avslutar med: Så här tar du vara på kraften! rekrytera, - introducera, - sprid kunskapen. Liselotte Sjögren, projektledare på ISAmverkan, började sin föreläsningsdel med: En metod vi använder oss av är IPS, individual Placement Support, individuell placerings stöd. Det finns åtta nyckelprinciper: 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet. 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede. 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att delta. 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intressen och önskemål. 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs. 6. Insatser integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet. 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande. 8. Under frågestunden framgick det angående kompetens att psyksikt sjuka är kreativa. Skratta åt eländet stand up med Agneta Wallin. Lycklig? Hur ska jag vara lycklig? Jag är intellektuell! Bryt normaliteter! Framtidskonventet avslutas Detta var det 8e framtidskonventet. Vi konferencier ser med Hopp för psykisk hälsa i arbetslivet! Förra året hade vi 70 stycken betalande i IFS UPPSALA fastän vi har 110 stycken medlemmar som får medlemstidning och medlemsblad. Vi betalar 30 kr till schizofreniförbundet för varje medlem, 110 personer, så tänk på att betala in medlemsavgiften! 200 kr/person 300 kr/ 2 personer i samma hushåll Till plusgiro:

6 Vårens program INBJUDAN Personer med funktionsnedsättningmed olika etnisk bakgrund - Vad görs idag och hur kan situationen förbättras? Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Nu har vi dragit igång en särskild satsning Egen kraft! som syftar till att skapa nya möjligheter och förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i hela landet. Under satsningens gång vill vi särskilt rikta oss till er som är aktiva i etniska föreningar för att informera om vår verksamhet och Egen kraft. Som ett första steg vill vi inbjuda er till en informationsträff i Uppsala 24 april. Program Introduktion Vad är Arvsfonden och vilka kan få pengar? Egen Kraft Arvsfondens särskilda satsning för personer med funktionsnedsättning. Vad gör kommunen? Information om hur kommunen arbetar. Exempel från ett arvsfondsprojekt SIU berättar. Sammanfattning och avslutning Tid och plats Torsdag 24 april klockan Uppsala konsert och kongress Vi bjuder på fika! Boka denna förmiddag redan nu. Detaljerad inbjudan och program kommer under vecka 14. Varmt välkomna! Måndag den 5 maj 2014, klockan HSO, Storan, Kungsgatan 62, våning 5, Uppsala Måndag 5, 12 och 19 maj kl 13-15, Kungsängsgatan 25 Prova på Mindfulness Vi bjuder in till en prova-på-mindfulness -serie. Du är välkommen alla tre gånger eller till enstaka tillfällen. Mindfulness handlar om att lära sig vara medvetet närvarande i nuet. Inga förkunskaper eller speciell utrustning krävs. Kom som du är, men anmäl dig gärna senast 30 april för att vara säker på att få en plats. Innehåll! Försäkringskassan presenterar ny information som kan gynna många av HSO:s medlemmar. Dessutom hålls en frågestund. Frågor till Försäkringskassans representanter (ej gällande enskilda ärenden) skickas till eller Janne Wallgren, HSO i Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala - senast 22 april. Rent praktiskt! Anmälan görs senast 29 april till eller på telefon (vi bjuder på lättare tilltugg, så glöm inte bort att anmäla eventuella behov av specialkost). Måndag 12 maj kl 18-20, Kungsängsgatan 25 Psykisk hälsa Café: Anhörig berättar Den här dagen får vi besök av en anhörig som valt att berätta om sin livssituation. När man lever med psykisk ohälsa i sin närhet får man många upplevelser som kan vara svåra att hantera. Kom och lyssna till Hjärnkolls attitydambassadör som delar med sig av sina erfarenheter som anhörig. Under kvällen kommer olika föreningar att presentera sig och det finns möjlighet att prata med deras representanter. Du kan se på vår hemsida någon vecka innan cafékvällen vilka föreningar som är representerade.

7 Inbjudan till konferensen Psykiatrins framtid: Utblick för att få inblick den 15 maj. Konferensen är kostnadsfri men kräver att ni anmäler er då det finns begränsat antal platser. IFS står för resa och logi. Datum: 15 Maj Tid: 08:00-16:30 Plats: Malmö högskola, Citadellsvägen 7 Konferens: Psykiatrins framtid: utblick för att få inblick. Pris: Det är kostnadsfritt att deltaga. Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Värd: Institutionen för hälso- och välfärdsstudier, Malmö högskola. Fullständigt program kommer i början av april. kontakta eller gå in på https://db.alumni.mah.se//enkat.asp?arg=9 för anmälan Vad kan organisationer/verksamheter göra för att arbeta utifrån ett återhämtningsinriktat förhållningssätt? Behöver vi förändra serviceutbudet? Hur arbetar vi för att få ett reellt brukarinflytande? Vilka innovationer behövs? Välkommen till en dag med föreläsningar, reflektioner och diskussioner om vad som krävs för att möta behov och utmaningar inom det psykiatriska fältet. Forskning visar att det är möjligt att återhämta sig från psykisk ohälsa och att leva ett inkluderande liv i samhället. Denna kunskap kräver nya frågor och nya svar. Medverkande Tapio Salonen, professor i socialt arbete och Dekan vid fakulteten Hälsa & Samhälle, Malmö Högskola Alain Topor, docent vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm. Utöver detta är Topor professor vid Universitetet i Agder, Norge. Topors forskning handlar om sociala faktorers och relationers betydelse för uppkomsten av och återhämtning från allvarliga psykiska problem. Lies Korevaar, professor i psykosocial rehabilitering vid Hanze University i Groningen, Holland. James Morley, professor i klinisk psykologi vid Ramapo College i New Jersey, USA samt chefredaktör för Journal of Phenomenological Psychology. Kerstin Evelius, ämnessakkunnig. Arbetar på Socialdepartementet med handlingsplanen "PRIO Psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa" som tydliggör regeringens målinriktning och insatsområden för psykisk ohälsa. Moderator för konferens är Ann Heberlein, teologie doktor i etik och forskare vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet, samt verksam som författare och kulturskribent. Har du frågor om konferensen? Kontakta någon av oss på Konferensen arrangeras med stöd av Malmö högskola och Tillväxtverkets projekt Entreprenörskap i vård och omsorg. Torsdag 22 maj kl Divisonschef Åsa Hagberg från psykiatridivisionen kommer på medlemsmöte till IFS 22 maj på vuxenskolan Kungsängsgatan 12, kl Hon ska berätta om framtidens psykiatri i Uppsala län. Passa på och kom och lyssna och ställ frågor.

8 Detta är styrelsen Ordförande Ann-Louise Carleson, Gustaf Kjellbergsväg 1 A, Uppsala Tel: Vice ordförande Beatrice Carleson Sekreterare Birgitta Johnsen, Kyrkogatan 5, Östhammar Tel , Kassör Emma Carleson, Gröna gatan 24 E, Uppsala Tel , Hemsidan Tim Öhlund, Litslena Djurby, Grillby Tel , Ordinarie ledamot Ann-Britt Hjort, Odengatan 11 B Uppsala Tel , Rådgivning Titti Lindholm, Lomvägen 52, Sollentuna Tel , Suppleanter: Christer Busch, Nya Valsätravägen 17 B, Uppsala Tel ,

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala Blad nr 1 mars 2010. Medlemsblad För medlemmar i IFS Uppsala Bibliotekskväll den 7 april kl 18.30 för medlemmar där man kan låna böcker ur IFS Uppsalas bibliotek, samt ha intressanta diskussioner Plats:

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Medlemsblad. Frost på gräset Dimma på ån Gula träd vid vägen Var kom kylan ifrån?

Medlemsblad. Frost på gräset Dimma på ån Gula träd vid vägen Var kom kylan ifrån? Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Frost på gräset Dimma på ån Gula träd vid vägen Var kom kylan ifrån? IFS telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11 De med psykisk ohälsa behöver vårt

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Tisdagen den 5/2 Kl.13.30 15.30

Tisdagen den 5/2 Kl.13.30 15.30 Föreläsningar Våren 2013 ANMÄLAN: info@sesamuppsala.se eller 0722018971(röstbrevlåda finns) Föreläsningarna är kostnadsfria och antal platser är begränsat. Glöm inte att lämna återbud ifall du inte tänker

Läs mer

Boka en ambassadör från (H)järnkoll

Boka en ambassadör från (H)järnkoll Boka en ambassadör från (H)järnkoll Ambassadörerna har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och berättar gärna om hur det är. Boka din egen ambassadör och slå hål på fördomar och öka dina kunskaper. Du

Läs mer

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON

Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Bemötandeprojektet Lunds universitets bibliotek JESSICA NILSSON Organisationen 25 bibliotek knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning - ansvar för den dagliga verksamheten till studenter

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala län

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala län Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala län Efter en jul och nyårshelg som varit ovanligt lång börjar vardagen igen vilket många tycker känns skönt. Läs programmet för 2013 så långt som det går att överblicka.

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979)

Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer. Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Vad är förälskelse? Begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer Francesco Alberoni, Förälskelse och kärlek (1979) Fortsatt gemensam utveckling Nytt uppdrag Regeringsuppdrag 2014-2015

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Uppsala. Mars 2014. Innehåll. Kalendarium

Uppsala. Mars 2014. Innehåll. Kalendarium Uppsala Mars 2014 Innehåll Nya programpunkter för vårens cafékvällar...sid 1 Inbjudan till heldag på Alnäs...sid 2 Dagläger på Alnäs sommaren 2014...sid 3 Informationskväll med Personligt ombud...sid 4

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Vuxna/unga vuxna med ADHD

Vuxna/unga vuxna med ADHD Vuxna/unga vuxna med ADHD, bemötande och förhållningssätt Angelica Ogland 19/11/2014 Det här är jag Angelica Ogland, 26 år. Jobbar på Attention Stockholm med föreläsningar och samtalsgrupper för personer

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson

Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv. Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Vad görs just nu? Nationellt och regionalt perspektiv Projektledare: Elisabet Norlinder och Gert Andersson Bakgrund Regeringen gav Handisam och NSPH i uppdrag att starta Attitydkampanjen 2009 med avslut

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år!

Föreningen Attention Uppsala vill önska sina medlemmar ett riktigt gott nytt år! Uppsala Januari 2013 Innehåll Vårens cafékvällar och träffar... sid 2 Om den nya samtalsgruppen... sid 3 Tips om online-utbildning, kognitiva hjälpmedel... sid 3 Ett axplock ur habiliteringens kursprogram

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll MISSIV 2013-05-28 LJ 2013/41 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Arbete för förändrade attityder och värderingar samt ökad kunskap om psykisk ohälsa, Jönköpings län i samverkan med Hjärnkoll

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015

Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Projekt Funktionshinder i etableringen bjuder in till vårens temaseminarier Kompetensutveckling 2015 Kulturformulering som verktyg i handläggarsamtal Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling Migration

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det?

Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? Kontroll av medarbetarnas hälsa! Hur gör man det? FRÅGA Hur många av er här går på hälsokontroll varje år? Hur många går till tandläkaren varje år? Hur många av er kontrollerar er mentala hälsa varje år?

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam

GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER. www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam GRUPPER OCH FÖRELÄSNINGAR FÖR VUXNA PÅ ASPERGERCENTER www.habilitering.se/aspergercentersvuxenteam Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 2 Personal i Aspergercenters vuxenteam Sid 3 Anmälan till

Läs mer

Mötesplatser för kunskap

Mötesplatser för kunskap Täby kommuns anhörigstöd Mötesplatser för kunskap taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM. Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i höst! HÖSTPROGRAM 2015 Anhörigstödsverksamhet Sektor vård och omsorg Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson

Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland. Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott. Frances Hagelbäck Hansson Den bärande idén för den Rättspsykiatriska vården i Västra Götaland Vård och rehabilitering Ett liv utan återfall i brott Frances Hagelbäck Hansson Bakgrund 1998 2004 omfattande utredning om rättspsykiatri

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 20-28

Underskrifter Paragrafer 20-28 Protokoll - Kommunala handikapprådet Sida 1 av 6 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 15.30 18.15, Kommunhuset Broby Närvarande Ledamöter Ersättare Patric Åberg (M) ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Välkomna till ett nytt år med Attention!

Välkomna till ett nytt år med Attention! Uppsala Januari 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Inbjudan till Säkra pengar... sid 2 Inbjudan till fokusgruppsintervju... sid 2 Cafékvällar, schema VT 2012... sid 3 Inbjudan till skrivarkurs... sid 4

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn

Fyra tips till arbetsgivare för att hjälpa sina medarbetare till mindre stress och bättre sömn Pressmeddelande 2011-08-10 Kvinnor sover sämre än män i Stockholms län Kvinnliga anställda har generellt sett svårare att sova än sina manliga kollegor. Hela 29 procent av kvinnorna i Stockholms län sover

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Värdebaserad praktik. Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Värdebaserad praktik. Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa Värdebaserad praktik Att arbeta med patienter/brukare/klienter med psykisk ohälsa Dagens föreläsning Lite etisk teori Värdebaserad praktik Forskning: Etiska överväganden i psykiatrin Etiska utmaningar

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

!"#$%&'($%)*$+)(#,-.+"-"/0.$+1%$)

!#$%&'($%)*$+)(#,-.+-/0.$+1%$) !"#$&#(#)*(+,-)$*./0)*)(*),,-1*&+231*4/0*##**04)54#.10/6#,.7480231*&+9#*1)#,1*:,)07,+**),,$+6$,)$*/5&4#60.)-#0);,1(140#9&1*12541*108012?8;)6601**:#9#*1)#,/5&16:#

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3 INTRODUKTION - dagtid Sid 4 INTRODUKTION - kvällstid Sid 5 LSS OCH YRKESROLLEN Sid 6 Sid 7 ARBETSMILJÖ FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER BRANDSKYDD Sid

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer