för medlemmar i IFS Uppsala IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för medlemmar i IFS Uppsala IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11"

Transkript

1 Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Det kommer en vår Högt i skyn skola svalorna flyga Ty det kommer, det kommer en vår IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning:

2 Anteckningar från framtidskonventet, 31/ , Aurora Campian Locket av! Låt oss prata om psykisk (o)hälsa! Inledning En presentation av konferenciererna samt inledande musik. Konferenciererna presenterade framtidsskapet, som är för mångfald för utveckling, lönsamhet och framgång. Staffettpinnen som delas ut en gång per år nämndes också. Psykisk ohälsa på arbetsplatsen Extra insatt föreläsare var Anna-Karin Söderberg som talade om brukarrevision. Elisabet Alphonce inledde med begreppet psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är vanligt i Sverige. Man kan återhämta sig! Rätt stöd behövs då som medmänniska. Friskfaktorer i arbetslivet: Humor, arbetsglädje, Bra fysisk arbetsmiljö, inflytande, flexibilitet, variation, bra lön, förmåner, friskvård, tillräckligt med tid, feedback/beröm, tydlig arbetsledning, gemenskap, respekt, empati, öppet klimat- som att våga säga jag kan inte jobba idag pga. psykisk ohälsa. Tips för att öka välbefinnandet på arbetsplatsen: Förankra värdegrund, ge delaktighet i beslutsprocesser, öppen och ärlig kommunikation, hanterbar arbetsbörda Upptäck varningssignaler tidigt Sjuknärvaro, konflikter, humörsvägningar, ändring i arbetstider Vidare till information om Brukarrevision: Anna-Karin Söderberg föreläste genom att svara på frågor som hon ställde. Exempelvis: Varför ska vi ha brukarrevision? Brukare till brukare kommunikation ger en annan tillit och brukarperspektivet är centralt och även det att brukare ser med andra ögon! Erfarenheter av brukarrevision togs upp: Brukares kunskaper tas tillvara, ett ökat självförtroende, hoppingivande, en del aha-upplevelser som minnen om en själv, mer öppenhet från brukarna som intervjuas. Avslutningsvis nämndes hemsidan: vilken Anna-Karin Söderberg själv skapat. Pia Röjdeby talade även hon under temat psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det att leva med psykisk ohälsa innebär inte att man är ständigt sjuk och man kan arbeta ändå! Man är kreativ som person när man har psykisk ohälsa. Ibland behövs det att någon på arbetsplatsen säger stopp, innan man går in i väggen. Vidare berättar Pia om att hjärnan spelar en spratt vid psykos. Våga prata om din diagnos! Pia hade turen, hon fick stöd att hitta kraften till återhämtning. Var öppen mot människor i försäkringskassan och andra myndigheter samt landsting. Stå på sig för att få hjälp och ta reda på om sina rättigheter, rekommenderade Pia. Hon nämnde även Din egen makt- en studiecirkel. Alla behöver stöd i gas och broms! Hon avslutade med en dikt om bemötande: En patients vädjan: (vilket jag bara tar upp nyckelorden i): Se, lyssna, led samtal varsamt, fråga ödmjukt vad jag vill, dela med dig av ditt lugn, tålamod, respekt, är inte min diagnos, alla går igenom kriser, dela med dig av din styrka. Detta tema om psykisk ohälsa på arbetsplatsen avslutades med frågestund. Samtliga teman under framtidskonventet avslutades med frågestund. Hur inte vara offer som brukare? Börja där brukaren är, vad denne vill göra just då, t.ex. lära sig spela gitarr.

3 Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Anders Johrén från Nyckeltalsinstitutet AB, har gjort en utredning som besvarar frågan: Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Denna utredning finns att hitta och ladda ned på hjärnkolls hemsida. Denna föreläsning tog upp ekonomiska argument. Statistisk fakta: Ohälsan är oroande hög i Sverige. En rapport av OECD som kom ut i mars 2013, påtalade att den psykiska ohälsan i Sverige kostar 70 miljarder kr/år. I Anders utredning märktes ingen skillnad kön emellan vid korttidssjukfrånvaro, dock fanns det fler kvinnor representerade vid långtidssjukfrånvaro. Större arbetsgrupper per chef hänger ihop med långtidssjukfrånvaro. Ur vems perspektiv ser vi frågan i utredningen? Rumsperspektivet? Vilket kan vara på samhällsnivå, organisationsnivå eller individnivå. I Anders utredning utgår man från företags eller organisationsnivå/perspektiv. Vad gäller tidsperspektivet utgår han här från ett långsiktigt organisationsperspektiv! Korttidssjukfrånvaro: En korttidssjukdag är kostnaden minst 10 % av månadslönen. Insatser för att undvika psykisk ohälsa behövs! Finns det vinster med att förebygga psykisk ohälsa i företag? Det är väldigt lönsamt att förebygga psykisk ohälsa. Här följer exempel på psykisk ohälsa: 1. Relationsproblem, exempel: Relationsproblem hemma skylldes på ont i ryggen, vilket kostade företaget kr, hade denna kostnad kunnat undvikas? Ja, det handlade om okunskap om psykisk ohälsa och det behövdes tidig insats av företaget. 2. Omorganisation: problem uppstår som sämre arbetsprestation, både långtidssjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro, hade gått att undvika om bättre utbildning av chefer innan omorganisation hade funnits och om tidiga tecken hade upptäckts i tid. 3. Mår dåligt: korttidssjukfrånvaro som maskerades med fysisk åkomma. Vad kunna ha gjort om man agerat vid tidiga tecken? Riskerna kunde minskas med hjälp av stresshantering och samtal med kunnig. 4. Relationsproblem och omorganisation. 5. Skilsmässa. Slutsats: Kostnader hade kunnat undvikas med förebyggande eller med rätt tidig insats och om okunskap hade åtgärdats. Den nya förbandslådan! Hjärnkolls projektledare, Rickard Bracken, talade om ett utvecklingsprojekt med prototyp på den nya förbandslådan. Först något om hjärnkoll: Det är en nationellkampanj som arbetar med människors berättelser. Egna attityder sin man bär som självstigma, arbetar man med och även att ändra alla människors attityder. Hjärnkoll är ett regeringsuppdrag. Att anpassa miljön för de med psykisk ohälsa. 74 % av Sveriges befolkning är eller känner någon med psykisk ohälsa. Statistik från rapporten av OECD Sick on the job: anser att 20 % arbetande människor kan bedömas och få diagnos. Chefer känner att de saknar kunskap om psykisk ohälsa och att det saknas rutiner och policys vilket efterlyses! Vad behövs det för kunskap? Insikter: När man håller på och blir sjuk då förnekar man det! Pressad situation som chefer befinner sig i. En stressad chef är inte bra. Det behövs öppenhet, goda relationer, bli uppfångad tidigt Det bästa svaret på detta var en förbandslåda, som talar även om psykisk ohälsa vid sidan om fysisk ohälsa. Själva första hjälpen förbandslådan har frågor som exempelvis: Hur har du mått den senaste månaden? Frågor för att sätta igång en process om hur mår jag egentligen? Vid behov kan man ringa ett telefonnummer. Förbandslådan skapar samtal i arbetsrummet, en öppenhet. För en bra arbetsmiljö ska samtliga medverka i företaget, för att utveckla och påverka. Prototyper på förbandslådan finns ute i 40 exemplar, finns hos bl.a. E.ON i Malmö, Previa etc. Psykisk ohälsa är idag belagt med skam. Hur kan man få till en öppenhet? Börja med att

4 prata och en lagstiftning med högre krav på chefer om vad göra, tydliga anvisningar om hur göra behövs i lag. Stress och konflikthantering av psykisk ohälsa, är något som man kan utbilda företagschefer i. E.ON driver ett story telling projekt: Din historia! Ett exempel är spelberoende. Det är filmer med diskussionsfrågor till chefer och kollegor. Man ska helt enkelt reflektera kring sig själv med hjälp av förbandslådan. Rapport om prototyperna första hjälpen lådan kommer i januari 2014, kontakta Hjärnkolls Rickard Bracken, projektledare, för mer information års utdelning av Staffettpinnen för bästa mångfaldsarbete. Denna föreläsningsdel inleds med läkande berättelser av Marie-Louise Sahlberg: Let us have a slow talk: Lugnt, långsamt, lyssnande. 1. Första berättelsen: En blind man i en by var mycket klok och människor kom och rådgjorde med honom. Jägaren i byn förstod inte vad man har för nytta av en blind människa. Efter många om och men fick den blinde följa med jägaren på jakt. Den blinde hörde det som jägaren inte hörde. Den blinde ser med öronen och lyssnar med hjärtat! Om du lär av dina misstag leder det till kärlek i världen! 2. Andra berättelsen: En man är ute en kväll och letar efter något. Grannen frågar vad letar du efter i gatubelysningen? Jag letar efter min nyckel i ljuset och inte i mörkret där jag tappade den! 3. Den tredje berättelsen: En hattförsäljare går långt för att kunna sälja sina hattar. Han blir trött på vägen och lägger sin egen hatt på huvudet och sover en lång stund. När han vaknar är alla hans hattar borta. Efter en stund hittade han sina hattar upp i trädet bland härmaporna. Han lyckades till slut få tillbaka sina hattar och gick med dem till marknaden där han sålde dem. Generationer gick med att vara hattförsäljare. Ett barnbarn som skulle till marknaden för att sälja sina hattar somnade och när han vaknade var hattarna borta. Då kom han ihåg farfars berättelse och gick till härmaporna. Han sade till de det hans farfar hade sagt: Nu vill jag ha mina hattar! Det hände inget, han fick inte tillbaka sina hattar. Härmaporna sade nämligen: Vi har också en farfar! och hattarna blev kvar hos härmaporna. Efter dessa tre berättelser kom Cecilia Gadd, koordinator på framtidskapet, och som jobbar på DO Uppsala, att dela ut årets stafettpinne till Mirta La Casteu. (Förra årets, 2012, vinnare kom att föra vidare stafettpinnen.) 12 gånger i år har den delats ut. Mirta La Casteu, leder ungdomsföreningen i Gottsunda som heter La Softa ungdomsförening. Föreningen är till för ungdomar som nyligen kommit till Sverige eller ungdomar som har utlandsfödda föräldrar. Mirta La Casteu jobbar helt enkelt med mångfald och anser att man ska respektera och acceptera varandra som människor. Mitt galna liv: en memoar om psykisk ohälsa. Mitt galna liv: en memoar om psykisk ohälsa, är en bok skriven av Arvid Lagercrantz, som är bipolär. Han inleder denna föreläsning med att nämna att bipolär sjukdom förr kallades för manodepressiv sjukdom. Han har haft tre karriärer som: - sjuk, - journalist, - radio. Under föreläsningen ska han ta upp sin karriär som sjuk. Jag tar här upp det centrala i hans berättelse. Som femtonåring fick han sin första depression som avhjälptes med elchocker. Han var överambitiös som person och insjuknade flera gånger, bl.a. vid 21 års ålder då hans tvillingbror tog sitt liv. För att få stopp på manin användes elchocker på Arvid. Vad utlöste hans skov? Arvid svarar med att han är överambitiös och att han har svårt med att tåla framgång. Han fortsätter med att han har godtagit sin sjukdom och medicinerar. Vidare säger han att han är öppen om sin sjukdom och avslutar med att säga: Visa din omtanke och kärlek som anhörig!

5 Se kraften vårt motto i Uppsala Gro Hansen från Uppsala kommun inleder denna föreläsning med information om arbetsgivarpolitiken. Se kraften och kompetensen! Arbetsgivarpolicyn med värdegrunderna: demokrati, likabehandling, rättssäkerhet, medskapande. Hon hänvisar till broschyren Se kraften. Och avslutar sin föreläsning med att de har normkritiskt förhållningssätt och kompetensbaserad rekryteringsmetodik. (Undvik frågor som inte är kopplat till jobbet!) Wictoria Palmetorp, arbetsförmedlingen, fortsatte föreläsa och inledde med att man ska fokusera på kompetens. Hon ger arbetsgivarstöd och talade om det. Det finns olika stödformer: 1. Arbetshjälpmedel; anpassning av arbetsmiljön, produkter, t.ex. stol/bord, smartphones, fyrdelade tangentbord 2. Personligt stöd, 3. Ekonomiska lättnader, oftast lönebidrag. Wictoria fortsätter med och avslutar med: Så här tar du vara på kraften! rekrytera, - introducera, - sprid kunskapen. Liselotte Sjögren, projektledare på ISAmverkan, började sin föreläsningsdel med: En metod vi använder oss av är IPS, individual Placement Support, individuell placerings stöd. Det finns åtta nyckelprinciper: 1. Arbete på den öppna arbetsmarknaden är målet. 2. Arbetssökandet inleds i ett tidigt skede. 3. Lämplighet grundar sig på individens vilja att delta. 4. Arbetssökandet grundar sig på individens val, intressen och önskemål. 5. Kontinuerligt och individanpassat stöd ges så länge det behövs. 6. Insatser integreras med verksamheten i det psykiatriska teamet. 7. Bidragsrådgivning och ställningstagande. 8. Under frågestunden framgick det angående kompetens att psyksikt sjuka är kreativa. Skratta åt eländet stand up med Agneta Wallin. Lycklig? Hur ska jag vara lycklig? Jag är intellektuell! Bryt normaliteter! Framtidskonventet avslutas Detta var det 8e framtidskonventet. Vi konferencier ser med Hopp för psykisk hälsa i arbetslivet! Förra året hade vi 70 stycken betalande i IFS UPPSALA fastän vi har 110 stycken medlemmar som får medlemstidning och medlemsblad. Vi betalar 30 kr till schizofreniförbundet för varje medlem, 110 personer, så tänk på att betala in medlemsavgiften! 200 kr/person 300 kr/ 2 personer i samma hushåll Till plusgiro:

6 Vårens program INBJUDAN Personer med funktionsnedsättningmed olika etnisk bakgrund - Vad görs idag och hur kan situationen förbättras? Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Nu har vi dragit igång en särskild satsning Egen kraft! som syftar till att skapa nya möjligheter och förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i hela landet. Under satsningens gång vill vi särskilt rikta oss till er som är aktiva i etniska föreningar för att informera om vår verksamhet och Egen kraft. Som ett första steg vill vi inbjuda er till en informationsträff i Uppsala 24 april. Program Introduktion Vad är Arvsfonden och vilka kan få pengar? Egen Kraft Arvsfondens särskilda satsning för personer med funktionsnedsättning. Vad gör kommunen? Information om hur kommunen arbetar. Exempel från ett arvsfondsprojekt SIU berättar. Sammanfattning och avslutning Tid och plats Torsdag 24 april klockan Uppsala konsert och kongress Vi bjuder på fika! Boka denna förmiddag redan nu. Detaljerad inbjudan och program kommer under vecka 14. Varmt välkomna! Måndag den 5 maj 2014, klockan HSO, Storan, Kungsgatan 62, våning 5, Uppsala Måndag 5, 12 och 19 maj kl 13-15, Kungsängsgatan 25 Prova på Mindfulness Vi bjuder in till en prova-på-mindfulness -serie. Du är välkommen alla tre gånger eller till enstaka tillfällen. Mindfulness handlar om att lära sig vara medvetet närvarande i nuet. Inga förkunskaper eller speciell utrustning krävs. Kom som du är, men anmäl dig gärna senast 30 april för att vara säker på att få en plats. Innehåll! Försäkringskassan presenterar ny information som kan gynna många av HSO:s medlemmar. Dessutom hålls en frågestund. Frågor till Försäkringskassans representanter (ej gällande enskilda ärenden) skickas till eller Janne Wallgren, HSO i Uppsala län, Kungsgatan 64, Uppsala - senast 22 april. Rent praktiskt! Anmälan görs senast 29 april till eller på telefon (vi bjuder på lättare tilltugg, så glöm inte bort att anmäla eventuella behov av specialkost). Måndag 12 maj kl 18-20, Kungsängsgatan 25 Psykisk hälsa Café: Anhörig berättar Den här dagen får vi besök av en anhörig som valt att berätta om sin livssituation. När man lever med psykisk ohälsa i sin närhet får man många upplevelser som kan vara svåra att hantera. Kom och lyssna till Hjärnkolls attitydambassadör som delar med sig av sina erfarenheter som anhörig. Under kvällen kommer olika föreningar att presentera sig och det finns möjlighet att prata med deras representanter. Du kan se på vår hemsida någon vecka innan cafékvällen vilka föreningar som är representerade.

7 Inbjudan till konferensen Psykiatrins framtid: Utblick för att få inblick den 15 maj. Konferensen är kostnadsfri men kräver att ni anmäler er då det finns begränsat antal platser. IFS står för resa och logi. Datum: 15 Maj Tid: 08:00-16:30 Plats: Malmö högskola, Citadellsvägen 7 Konferens: Psykiatrins framtid: utblick för att få inblick. Pris: Det är kostnadsfritt att deltaga. Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Värd: Institutionen för hälso- och välfärdsstudier, Malmö högskola. Fullständigt program kommer i början av april. kontakta eller gå in på https://db.alumni.mah.se//enkat.asp?arg=9 för anmälan Vad kan organisationer/verksamheter göra för att arbeta utifrån ett återhämtningsinriktat förhållningssätt? Behöver vi förändra serviceutbudet? Hur arbetar vi för att få ett reellt brukarinflytande? Vilka innovationer behövs? Välkommen till en dag med föreläsningar, reflektioner och diskussioner om vad som krävs för att möta behov och utmaningar inom det psykiatriska fältet. Forskning visar att det är möjligt att återhämta sig från psykisk ohälsa och att leva ett inkluderande liv i samhället. Denna kunskap kräver nya frågor och nya svar. Medverkande Tapio Salonen, professor i socialt arbete och Dekan vid fakulteten Hälsa & Samhälle, Malmö Högskola Alain Topor, docent vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet och FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm. Utöver detta är Topor professor vid Universitetet i Agder, Norge. Topors forskning handlar om sociala faktorers och relationers betydelse för uppkomsten av och återhämtning från allvarliga psykiska problem. Lies Korevaar, professor i psykosocial rehabilitering vid Hanze University i Groningen, Holland. James Morley, professor i klinisk psykologi vid Ramapo College i New Jersey, USA samt chefredaktör för Journal of Phenomenological Psychology. Kerstin Evelius, ämnessakkunnig. Arbetar på Socialdepartementet med handlingsplanen "PRIO Psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa" som tydliggör regeringens målinriktning och insatsområden för psykisk ohälsa. Moderator för konferens är Ann Heberlein, teologie doktor i etik och forskare vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds Universitet, samt verksam som författare och kulturskribent. Har du frågor om konferensen? Kontakta någon av oss på Konferensen arrangeras med stöd av Malmö högskola och Tillväxtverkets projekt Entreprenörskap i vård och omsorg. Torsdag 22 maj kl Divisonschef Åsa Hagberg från psykiatridivisionen kommer på medlemsmöte till IFS 22 maj på vuxenskolan Kungsängsgatan 12, kl Hon ska berätta om framtidens psykiatri i Uppsala län. Passa på och kom och lyssna och ställ frågor.

8 Detta är styrelsen Ordförande Ann-Louise Carleson, Gustaf Kjellbergsväg 1 A, Uppsala Tel: Vice ordförande Beatrice Carleson Sekreterare Birgitta Johnsen, Kyrkogatan 5, Östhammar Tel , Kassör Emma Carleson, Gröna gatan 24 E, Uppsala Tel , Hemsidan Tim Öhlund, Litslena Djurby, Grillby Tel , Ordinarie ledamot Ann-Britt Hjort, Odengatan 11 B Uppsala Tel , Rådgivning Titti Lindholm, Lomvägen 52, Sollentuna Tel , Suppleanter: Christer Busch, Nya Valsätravägen 17 B, Uppsala Tel ,

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2011 Ordförandekonferens läs mer inne i tidningen Gatuvåldets ekonomi 6 Kartläggning av hjärnskaderehabilitering 10 Sveriges största företag

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Revansch! HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN. TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island.

Revansch! HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN. TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island. Revansch! 2014:1 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH HÖJDHOPPSSTJÄRNAN GICK IN I VÄGGEN TEMA: TVÅNG Förslag om ökat tvång Promenader ett alternativ Ingen bältesläggning på Island + Bokspecial REDAKTÖREN

Läs mer

tidningen och elektronisk lagring på internet. Frilansare som säljer material till tidningen förutsätts medge publicering i den tryckta

tidningen och elektronisk lagring på internet. Frilansare som säljer material till tidningen förutsätts medge publicering i den tryckta Revansch! 2013:5 Årgång 33 Pris 45 kr Utges av RSMH DE ÄR PSYKRADIKALA Tema: Diagnoser Inflation i antalet diagnoser Läkemedelsbolagen vinnare Mikaela blev hjälpt + 13 filmer om psykisk ohälsa REDAKTÖREN

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland

Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland ISBN 91-631-5396-1 Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande arbetsplats erfarenheter från en pågående process hos Försäkringskassan i Östergötland Ett utvecklande ledarskap vid en hälsofrämjande

Läs mer