Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!"

Transkript

1 Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om ordning och trevnad skall bestå. Denna skrift är som stöd och råd för dig som bor i Brf Lyckebo. I föreningen gäller vissa gemensamma regler och normer. Dessa skall vi alla följa för allas trevnad. Lägger man dessutom till lite sunt förnuft blir resultatet vad vi alla strävar efter en trivsam och väl fungerande boendemiljö. Senaste revision :59

2 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Innehållsförteckning:... 2 Storvreta förr... 3 Bostadsrättsföreningen Lyckebo, fakta... 4 Styrelse och Funktionärer... 4 Bovärdar... 4 Såhär fungerar Brf Lyckebo... 5 Gemensamma utrymmen... 6 Allmänt... 6 Stora kvartersgården... 7 Bastu och solarium... 7 Bordtennisbord... 7 Samlingslokal... 7 Tvättstugor... 7 Lilla kvartersgården, Slöjmolnsvägen Cykelförråd... 8 Kolonilotter... 8 Stadgar och ordningsregler... 8 Allmänt... 8 Trappuppgångarna i flerfamiljshusen... 8 Huvudsäkring... 9 Grovavfall... 9 Husdjur... 9 Parkering... 9 Gästparkering... 9 Generellt parkeringsförbud Fordonstrafik på gårdarna Regler och riktlinjer för förändringar Inomhus Utomhus Parabolantenner, regler Underhåll / eget arbete Inre reparationsfond Ansvar vid skador, vem bekostar vad av underhållet? Föreningens fastighetsförsäkring Bostadsrättsförsäkring Sälja lägenheten Hyra ut lägenheten i andra hand Utdrag ur broschyr om underhållsansvar

3 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo STORVRETA FÖRR För 70 år sedan, år 1929, såg Storvreta helt annorlunda ut. Här fanns då 5 lantbruk. Dessa var belägna där lågstadieskolan idag ligger (uthusen finns kvar), ett låg där den s.k. "Snusdosan" är belägen idag, ett där Storvreta IK har sitt kansli, ett låg på Jan- Eriks väg och det som idag benämns Kättners gärde, där hade lantbrukare Kättner sitt jordbruk. Här fanns 2 snickerifabriker, 2 affärer, ett pensionat, järnvägsstation. Post fanns här också och den var inrymd i en affär (fd Petterssons). Det låg en skola där det idag ligger ett daghem vid Jan-Eriks väg, där fanns årsklasserna 1-6. En skola fanns det också vid Fullerö (Trekanten). För dem som hade lantbruk i Storvreta på den tiden gällde att varje morgon och kväll mota sin boskap genom samhället upp till den sk "skogsgrinden" som var belägen vid det som idag är Idrottsplats. Idrottsplatsen byggdes upp tack var att en lantbrukare skänkte marken till Storvretaborna som själva fick bygga sin idrottsplats. Alla fick hjälpa till för att få den i ordning. Det fanns också 2 frikyrkor här, Missions- och Baptistkyrkor. En rävfarm fanns också i samhällets utkant. På 20-talet fanns ingen bro utan endast en spång över Fyrisån. Den första riktiga bron, av trä, byggdes av militären. Den bro som finns idag är den tredje bron. Det fanns 2 taxirörelser i samhället, men det ordinarie färdmedlet var tåg. På sommaren cyklade de som kunde till "sta n". Mer information om Storvreta förr kan man få på Storvretabiblioteket eller via Hembygdsföreningen i Storvreta. 3

4 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LYCKEBO, FAKTA Området byggdes Inflyttningen påbörjades i augusti 1982 och kring jul samma år var hela området inflyttningsklart. Området har 107 bostadsrätter med 53 rad- och kedjehus på 4 till 6 r.o.k. samt 54 lägenheter fördelat på 18 stycken 2-rumslägenheter 18 stycken 3-rumslägenheter 18 stycken 4-rumslägenheter Två kvartersgårdar; en större med bl.a. tvättstugor solarium och bastu, en mindre med samlingslokal och pentry. 4 lekplatser med lekredskap av olika typer Grönyta; en stor gräsplan. Pulkabacke; belyst under vinterkvällar. Adress Himmelsvägen 25, Storvreta Vicevärdsexpedition Himmelsvägen 25, tfn/fax Firma Bostadsrättsföreningen Lyckebo Org. Nummer Fast. Beteckning Fullerö 34:1, Fullerö 35:1 Websida Styrelse och Funktionärer Se anslag, i de periodiskt utsända INFO-bladen eller på föreningens hemsida. Bovärdar I föreningen finns det ett system med bovärdar. Bovärdarna är kontaktpersonen för de boende mot föreningen områdesvis. Dessa personen har till uppgift att lämna ut nycklar vid bokning av de olika föreningslokalerna, ta emot synpunkter och vara till stöd vid eventuella praktiska problem inom föreningen vi de tillfällen då inte vicevärden är tillgänglig. 4

5 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo SÅHÄR FUNGERAR BRF LYCKEBO Fastigheten Lyckebo marken och husen ägs av bostadsrättsföreningen Lyckebo. En bostadsrättförening är en ekonomisk förening där varje bostadsrättshavare äger en andel. Som bostadsrättshavare äger man inte sin lägenhet men man äger rätten att bo där. Bostadsrättsföreningen är en demokratiskt uppbyggd organisation. Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman (årsmötet) där alla bostadsrättshavare har en röst. Kallelse till stämman lämnas i medlems brevlåda i god tid före årsmötet. Varje medlem bör se det som sin skyldighet att närvara på årsmötet. Vid årsstämman väljs bostadsrättsföreningens styrelse. Ledamot väljs för två år. Styrelsen ansvarar för bostadsrättsföreningens verksamhet, bl.a. budget och bokslut. Styrelsen utser en vicevärd som verkställer styrelsens beslut. Föreningens verksamhet styrs av lagar och förordningar: Föreningens stadgar (finns tillgängliga på hemsidan) Bostadsrättslagen Lagen om ekonomiska föreningar Styrelsen informerar kontinuerligt de boende om vad som sker i föreningen genom bl.a. det s.k. INFO-bladet som utges några gånger per år. I INFO-bladet kan även de boende själva komma till tals med inlägg och radannonser, kontakta bovärd eller funktionär i styrelsen. På websidan finns alltid den senaste informationen. 5

6 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo GEMENSAMMA UTRYMMEN Allmänt När du tar lokalen/utrustningen i användande skall du kontrollera att inget saknas eller är trasigt. Är så dock fallet skall du kontakta den bovärd som har kvitterat ut nycklarna från och anmäla detta. Du blir annars ersättningsskyldig för saknad/trasig utrustning eller åverkan på lokalerna eftersom bovärden gör en besiktning efter uthyrningen. Den som lånat/hyrt lokal är skyldig att noggrant städa efter sig: Sopa golv Våttorka golv Tömma papperskorgar Torka av nedsmutsade ytor Återställa möbler och porslin etc. på för därför avsedda platser Den som lånar lokalen står själv för städmaterial. Såhär gör du: Lokal bokas på teckningslista i stora kvartersgården. Nyckel eller nyckelbricka hämtas efter överenskommelse hos någon av bovärdarna. Tag kontakt minst några dagar i förväg för du skall inte räkna med att kontaktpersonerna alltid är hemma. I samband med utlämningen får Du kvittera nyckeln skriftligen. Lokalen i stora kvartersgården har elektroniskt lås. Lilla kvartersgården har traditionellt lås med nyckel. Områden för bovärdarna: Övre området: Slöjmolnsv 1-11, Slöjmolnsv 12-27, Slöjmolnsv Mellersta området: Himmelsv Nedre området: Himmelsv25-33, Himmelsv Vilka bovärdarna är anges även i bl.a. föreningens INFO-blad. Det är naturligtvis fullständigt rökförbud i lokalerna! Husdjur får inte vistas i lokalerna. 6

7 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Stora kvartersgården Bastu och solarium Tid bokas på anslagstavlan utanför (i entréhallen vid tvättstugorna). Dörren låses upp m.h.a. nyckelbrickan. För de som inte har en nyckelbricka (de boende i rad- och kedjehusen) kan nyckel lösas ut mot en depositionsavgift på vicevärdsexpeditionen. Bokningslistan avser både bastun och solariet. Speciella anvisningar för solariet finns anslagna vid anslagstavlan vid bokningslistan. Observera att det på väggen i lokalen finns en timerströmbrytare för igångsättande av en fläkt. Den är viktigt att den aktiveras för att undvika fuktskador. Bordtennisbord Bordtennisbord finns i stora kvarterslokalen. Spel skall ske i stora kvarterslokalens samlingssal. Bokningslista finns uppsatt i entréhallen vid tvättstugorna. Samlingslokal Samlingslokalen får även användas vid privata sammankomster. Lokalen är dock inte avsedd för övernattning. Observera att det på väggen i lokalen finns en timerströmbrytare för igångsättande av en fläkt. Den är viktigt att den aktiveras för att undvika fuktskador och förbättra luftkvaliteten. Rummen och köket skall städas och använda köksredskap och porslin diskas. Allt skall återställas till sitt rätta skick. I köket finns en inventarielista som kontrolleras efter varje användningstillfälle. Tvättstugor Det finns 2 tvättstugor i Stora Kvartersgården. I vardera tvättstugan finns 2 tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, torkskåp, mangel, strykbräda o.s.v. I tvättstugan närmast entrén finns en större maskin, för matt- och grovtvätt. Tid bokas på den elektroniska bokningstavlan utanför tvättstugorna. Instruktioner till bokningssystemet finns anslagna utanför tvättstugorna. För åtkomst till tvättstugorna krävs en elektronisk nyckelbricka. Boende i flerfamiljshusen betalar ingen årsavgift. Boende i rad- och kedjehusen, vilka som standard har egna tvättstugor, betalar en engångsavgift om 200 kr om de anser sig ha behov av de gemensamma tvättstugorna. En avgift på 300 kr tas ut vid förlust av elektronisk nyckelbricka. OBS! Den som använder tvättstugan skall göra rent i lokalen efter avslutad tvätt. Handikappanpassad toalett finns i entréhallen i stora kvartersgården. 7

8 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Lilla kvartersgården, Slöjmolnsvägen 11 Innehåller pentry och samlingslokal. Lokalen används i första hand för mindre sällskap, barnverksamhet och all slags skapande verksamhet som sömnadskurser, läsecirklar etc. Cykelförråd I anslutning till norra soprummet finns cykelförråd för boende på Himmelsvägen 15 till 19. För boende på Himmelsvägen finns cykelförråd vid garagen, södra soprummet. Kolonilotter För odlingsintresserade som vill ha ett större område för odling finns det kolonilotter att arrendera (60 kvm) genom odlarförening vid Lyckebo Gärde. För närmare information kontakta Odlarföreningen Lyckans Lotter. Kontaktperson är Kjell Ebbeson Denna förening är helt fristående från bostadsrättsföreningen Lyckebo, vi vill dock gärna informera om Lyckans Lotter genom denna skrift. STADGAR OCH ORDNINGSREGLER Föreningens stadgar finns att tillgå på hemsidan. Du kan även kontakta din bovärd för ett exemplar. Utöver de regler dessa innehåller gäller dessa följande: Allmänt Bostadsrätten med tillhörande utrymmen samt föreningens egendom i övrigt skall vårdas och begagnas med aktsamhet. Trappuppgångarna i flerfamiljshusen För trappuppgångarna gäller följande innanför gul tejpmarkering under trappan får uppställas barnvagn, trehjuling, pulka och liknande leksaker samt hjälpmedel för rörelsehindrade. Den som använder detta utrymme skall själv sköta städningen av detsamma. Cyklar får under inga omständigheter förvaras i trappuppgångarna! Trappstädningen sker 1 gång per vecka på nedre våningsplanet och varannan vecka på övre våningsplanet. I övrigt får medlemmarna själva komma överens om i vilken utsträckning man själva håller efter golven. Golvytorna skall hållas fria för att underlätta trappstädningen. Hjälp till att hålla trappuppgångarna rena och snygga! 8

9 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Rök ej när du går i trappuppgången! Trappuppgångarna är ingen lekstuga! Brännbart material får inte ställas i trappuppgångarna (ex vis inför pappersinsamling) enligt brandmyndigheterna. Huvudsäkring I elskåpen på bottenplanen finns säkringar för utbyte av huvudsäkring om den skulle gå slut. Nyckel har varje bostadsrättshavare. Nyckeln är märkt UME. Grovavfall Ett par gånger per år hyr föreningen, vanligen i samband med städdag, ett par containrar där grovavfall kan slängas. Övrig tid hänvisas till kommunens återvinningscentral på Ärentunavägen, vid brandstationen i Storvreta. Containrarna är avsedda för annat än köksavfall, t ex möbler, julgranar, emballage med mera. Det är helt förbjudet att slänga någonting som kan sorteras in som elektronik i dessa. Släng inte heller köksavfall eller motsvarande i containern då detta ökar risken för invasion av råttor och andra skadedjur! Husdjur För hundägare gäller regler enligt Uppsala kommuns ordningsstadga. Håll Din hund under sådan uppsikt att den inte oroar eller skrämmer andra. Det innebär att du inte skall ha din hund ute utan tillsyn. Många gånger har klagomål inkommit till styrelsen om skällande och ylande hundar som stör friden. Styrelsen får ständigt klagomål från medlemmar med anledning av lösspringande katter. Föreningen kostar varje år på ny sand i sandlådorna då dessa har använts som kattoalett. Ett annat stort problem är att altaner och blomrabatter används som toalett av katter, vilket ger en oerhörd stank i synnerhet när det är soligt och varmt. Du som är kattägare skall se till att din katt inte orsakar olägenheter. Parkering För boende i föreningen finns garage och parkeringsplatser att hyra. Kontakta vicevärden om detta. Gästparkering Det finns avsatt ett antal gästparkeringar vid varje parkeringsplatsområde. Dessa administreras av parkeringsbolaget Parkia som har parkeringsautomater vid parkeringsplatserna. Innan avtal slöts med Parkia hade föreningen problem med att skrotbilar långtidsuppställdes på gästplatserna och blockerade dem. 9

10 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Parkeringsavgiften hålls medvetet så låg att den inte skall vara en belastning vid korttidsuppställning. Genom att avgift betalas kan även boende som tillfälligtvis behöver extra p-plats använda gästplatserna. Generellt parkeringsförbud gäller för övrigt inom hela området och enligt Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) har föreningen rätt att kräva s k kontrollavgift vid överträdelse av förbudet. Föreningen har avtal med ett parkeringsbolag som övervakar parkeringen och tar ut kontrollavgift av de som parkerar i strid med bestämmelserna. Fordonstrafik på gårdarna För att skydda och för att även skapa en lugnare tillvaro för samtliga boende gäller följande trafikföreskrifter för bostadsområdet: Motorfordonstrafik och parkering förbjuden på annat än anvisade platser. Bestämmelsen gäller alla boende och besökande. Undantag från regeln: alla utryckningsfordon, läkartjänst, samt fordon för servicearbeten i fastigheterna vid transport av sjuk vid transport till läkare eller sjukhus och andra därmed jämförliga trängande fall, ex vis transport av rörelsehindrad person vid in- eller utflyttning eller då någon skall transportera tyngre föremål till eller från lägenheten Parkeringsförbud råder också efter hela Himmelsvägen enligt skyltar. Regler och riktlinjer för förändringar Inomhus Redan vid planerande av större förändringar skall styrelsen kontaktas. Styrelsebeslut krävs om medlem önskar: ta bort eller sätta upp väggar bygga till på vinden (rad- och kedjehusen) dra om exempelvis vattenledningar Utomhus I område 10 (flerfamiljshusen),får de boende på nedre botten, om så önskas, själva ta hand om en del av gräsytan kring uteplatsen. Den boende ansvarar då för att ytan hålls i fint skick, med klippning av gräs, häck och buskar. 10

11 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Staket eller häck får sättas upp max 5 meter från husväggen. Staket eller häck får inte gå intill grannes fönster. De uteplatser som gränsar till varandra skall ha samma typ av staket eller häck. Staket eller häck skall vara placerade så att fastighetsskötaren kan sköta intilliggande gräsytor med sina maskiner utan att han behöver köra ut på gångvägarna. I område 10 A och 11 (rad- och kedjehusen) får häck eller staket sättas upp längs "tomtgränserna". De hus som sitter ihop skall ha samma typ av häck eller staket. För samtliga gäller, beträffande staket eller häckar häck får inte ha giftiga bär eller taggar staketet skall vara så utformat att barn eller djur inte kan skadas. För staket som är högre än 90 cm krävs byggnadslov Föreningen har skaffat ett generellt byggnadslov enligt särskild ritning, för medlem som önskar bygga veranda. Boende på övre plan i flerfamiljshusen får täcka hela eller halva balkongen med tak i enhetlig modell. De två längsgående bjälkarna i mitten får tas bort. Parabolantenner, regler Innan du får sätta upp en parabolantenn måste följande två saker vara klara: Du måste ansöka skriftligen hos Lyckebos styrelse I din ansökan ska det finnas en ritning som visar hur du vill montera antennen. Det får bara finnas en (1) parabolantenn per lägenhet. Din antenn får bara monteras på din egen balkong eller uteplats. Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga ut över någon allmän plats som till exempel en gångbana eller en lekplats. Antennen får inte störa eller skymma sikten för dina grannar. Antennen ska vara fackmannamässigt uppsatt! Du måste ha fått din ansökan godkänd av styrelsen När din ansökan blivit godkänd av Lyckebos styrelse gäller den för dig. När du säljer eller överlåter din lägenhet slutar också dit tillstånd att gälla och den nya bostadsrättshavaren måste lämna in en egen ansökan. När dessa ovanstående punkter är klara får du montera din parabolantenn. Här kommer några exempel på vad som kan hända efter det att du satt upp din parabolantenn: Du säljer eller överlåter din lägenhet: Ditt tillstånd om parabolantennen slutar att gälla och den nya bostadsrättshavaren måste lämna in en egen ansökan om tillstånd. 11

12 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Skador: Om det har skett några skador på fastigheten måste du stå för reparationen av skadorna. Arbete på huset: Om något arbete på huset ska ske, till exempel en fasadrenovering, kan styrelsen begära att du tillfälligt tar ner antennen. Kostnad för nedtagning och uppsättning får du själv stå för. Om du har satt upp antennen utan tillstånd: Styrelsen kommer att kräva att du tar ned antennen. Om så ej sker efter uppmaningen, kommer styrelsen att se till att antennen monteras ner och du kommer att få betala för arbetet. Om du har satt upp antennen på något annat sätt än det du fått tillstånd till: Du kommer att uppmanas att ändra monteringen av antennen så att den blir monterad som det stod i din ansökan. Om du inte gör ändringen gäller inte ditt tillstånd och saken kommer att hanteras som om du inte har något tillstånd för antennen. Reglerna för parabolantennerna är inte till för att ställa till krångel för den som vill sätta upp en antenn. De är till för att förhindra att någon olycka eller skada sker genom att något faller ner på grund av felaktigt eller dåligt uppsatta antenner eller att monteringen skadar någon del av huset, balkongen eller uteplatsen. Skadas någon av nedfallande antenn är det nämligen föreningen som fastighetsägare som är ansvarig. Underhåll / eget arbete För att hålla kostnaderna (och därmed "hyrorna") så låga som möjligt bör varje medlem, efter förmåga, utföra underhållsarbete själv, exempelvis målning av slitna ytor inoljning av tryckimpregnerat virke, såsom trätrall inoljning av fönster och dörrar utomhus, ca vartannat år rensning av stup- och hängrännor Material köps in av föreningen. Den som inte klarar av att utföra arbetet själv, diskutera alternativ med vicevärden! Inre reparationsfond I månadsavgiften (hyran) för Din lägenhet avsattes tidigare ett visst belopp till lägenhetens inre reparationsfond. Avsättningen har upphört, varför fondmedlen minskar i och med att medel tas ut. Många lägenheter har inga inre fondmedel kvar. Finns medel kvar på fonden för Din lägenhet kan Du utnyttja dem för reparationer och underhåll av bostadens inre t ex tapetsering. Saknas medel i inre fonden för lägenheten står den boende själv för kostnaden. Saldo på inre fonden för Din bostadsrätt anges på avgiftsavin. Vid större reparationer eller ombyggnad ska Du först kontakta vicevärden. Till bostadens inre hör 12

13 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo alla väggar, golv och tak inredning i badrum (badkar, tvättställ, toalettstol, speglar och badrumsskåp) inredning i kök (spis, skåp, fläkt, kyl och frys) inredning i övriga rum (garderober och andra fasta skåp) glas i bågar i inner- och ytterfönster bostadens ytter- och innerdörrar Allt detta kan Du reparera och underhålla med bidrag ur inre fonden. Huvudinriktningen är att fonden ska användas för att bibehålla lägenhetens ursprungliga standard. Material eller utrustning som kan tas med vid eventuell flyttning, kan Du inte betala med fondens pengar. Däremot kan Du göra uttag för vissa arbetskostnader. Styrelsen tillämpar gängse rekommendationer, vilket innebär att uttag i princip inte får ske för annat än för att bevara lägenhetens grundstandard. Den som inte är nöjd med vicevärdens bedömning har alltid möjlighet att vända sig direkt till styrelsen med begäran om uttag ur inre fonden. Uttag ur inre reparationsfonden Du betalar själv varorna eller tjänsterna. OBS! Se till att Du får en faktura (kvitto) där det anges vilka varor/tjänster det gäller, samt kvitto på summan Du betalt. Fakturan och kvittot lämnar Du till vicevärden för attestering. Vicevärden attesterar och skickar sedan fakturan till förvaltaren för utbetalning. Utbetalning sker inom 1-3 veckor. Ansvar vid skador, vem bekostar vad av underhållet? Föreningen följer HSB:s rekommendationer, vilka finns i skriften "Vem skall underhålla bostadsrättslägenheten i HSB?". Vi hänvisar till denna, där även lagtext från bostadsrättslagen finns. Broschyren fås hos vicevärden. Föreningen har ansvar för en del av underhållet i lägenheten och Du som bostadsrättshavare för andra delar. Ett utdrag ur denna skrift medföljer som bilaga. Föreningens fastighetsförsäkring Föreningens fastigheter är försäkrade. Försäkringen har förhållandevis hög självrisk och täcker skador av större omfattning på fastigheterna. Observera att detta är föreningens försäkring som på intet vis ersätter de boendes egna hemförsäkringar. Bostadsrättsförsäkring Bostadsrättshavarna rekommenderas att teckna separat bostadsrättsförsäkring som komplement till sina vanliga hemförsäkringar. Bostadsrättsförsäkring gäller skador som bostadsrättshavaren enl stadgarna och lag är ansvarig för och täcker större delen av föreningens självrisk vid fastighetsskada. Denna 13

14 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo självrisk är mycket hög och innebär annars ett svårt ekonomiskt avbräck för den som drabbas. Styrelsen ber de boende kontakta sina resp. försäkringsbolag för att diskutera en komplettering av hemförsäkringen med detta tillägg. Sälja lägenheten Om Du ska sälja Din lägenhet kontaktar Du vicevärden. Före försäljning ska han göra en besiktning av lägenheten. Du behöver inte besöka SBC-kontoret för att skriva kontrakt. Förvaltaren SBC kan dock hjälpa till med kontrakt och andra nödvändiga papper. Välsorterade pappershandlare säljer också aktuella formulär för överlåtelse av bostadsrätt. Du som säljer och fortfarande är medlem i HSB skall ej glömma att återfå den insats Du vid tillträdet betalt in hos HSB. Utbetalas vid anfordran hos HSB Uppsala. Det tidigare kravet på medlemskap i HSB för alla bostadsrättshavare i föreningen är sedan föreningens nya stadgar registrerats i nov 2002 borttaget. Önskar du anlita fastighetsmäklare kan denne hjälpa dig med lägenhetsaffären genom annonsering, visningar, handlingar etc. Hyra ut lägenheten i andra hand Styrelsens godkännande krävs i varje enskilt fall. Föreningen tillämpar mycket strikta regler för uthyrning i andra hand. Kontakta alltid styrelsen innan Du planerar en uthyrning. 14

15 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo UTDRAG UR BROSCHYR OM UNDERHÅLLSANSVAR Byggdel 1. Balkong Målning av balkonggolv samt insida på balkongfront Vädringsställning samt beslag Odlingslåda Målning av utsida balkongtak, balkongsida och balkongskärm Glas på inglasad balkong/altan 2. Ytterdörr Dörrblad, karm och foder Ytbehandling, utsida Ytbehandling, insida Låscylinder, låskista och beslag Handtag och beslag Ringklocka Brevinkast och namnskylt Tröskel och tätningslist Bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren Anm. (Brh=bostadsrättshavaren) För terasslägenhet gäller att bostadsrättshavaren ansvarar för jord och växter medan bostadsrättsföreningen svarar för låda av betong. Gäller inglasning som föreningen försett lägenheten med. Övriga fall regleras genom avtal mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Porttelefon Brh svarar för separat telefon i lägenheten 3. Golv Ytbehandling, ytbeläggning 4. Väggar i lägenhet Med ytbeläggning i våtrum avses exempelvis tråd- eller kemsvetsad golv- eller väggmatta, keramiska plattor med bakomliggande tätskikt. Vid vattenskada i våtrum gäller särskilda regler. Hela innerväggar inkl. tapeter, målning eller annan ytbeläggning För våtrum gäller samma anmärkning som under punkt 3. Golv, ovan Inre ytskikt av "yttervägg" Gäller lägenhetsskiljande vägg och vägg mot det fria 5. Innertak i lägenhet Ytbeläggning och ytbehandling 6. Fönster och fönsterdörr Invändig målning av fönsterdörr, tröskel, karm och båge samt mellan bågar Fönsterdörr och fönsterglas Yttre målning Karm, båge och tröskel Spanjolett med handtag, beslag Fönsterbänk 15

16 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Byggdel Bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren Anm. (Brh=bostadsrättshavaren) Tätningslist Persienn och markis 7. VVS-artiklar, m.m. Tvättställ och bide Porslin Blandare, kall- och varmvattenarmaturer, dusch, duschslang, vattenlås, bottenventil, packning WC-stol Gäller porslin och sits WC-stol Anordningar för vattentillförseln Badkar och duschkabin Tvättmaskin och torktumlare Torkskåp med inredning Tvättbänk och tvättlåda Ventilationsdon Från- och tilluftsventiler. Brh ansvarar för rengöring. Uteluftsdon, springventil Vädringsfilter, m m Vattenradiator med ventil och termostat Bostadsrättshavaren svarar för målning Kall- och varmvattenledning inkl. armatur. Bostadsrättshavaren svarar för målning Avloppsledning med golvbrunn och sil, inkl avloppsrensning. Bostadsrättshavaren svarar för målning Klämring (För fixering av golvmatta till golvbrunn) Rensning av vattenlås och golvbrunn Bostadsrättshavaren ansvarar för normal rengöring 8. Köksutrustning Diskmaskin Diskbänksbeslag av plåt Kyl- och frysskåp Spis och mikrovågsugn Köksfläkt och spiskåpa 9. Förråd m m som ingår i upplåtelsen Föreningen ansvarar om fläkten ingår i husets ventilationssystem. Byte och rengöring av filter åligger dock bostadsrättshavaren. Fristående förråd samt källar- och vindsförråd som tillhör lägenhet Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, inredning m m Sopskåp eller likn. tillhörande lägenhet Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, inredning m m Gemensamt soputrymme Garage, upplåtet med bostadsrätt Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, inredning m m Värmeåtervinningsaggregat Bostadsrättshavaren svarar för rengöring av installationer i lägenhet 16

17 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Byggdel Bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren Anm. (Brh=bostadsrättshavaren) Nätväggar i förråd och garage 10. Elartiklar Elcentral och elledning i lägenhet Belysningssarmatur, eluttag och strömbrytare Bostadsrättshavaren byter lampor och lysrör Byte av säkring I lägenhet och tillhörande utrymmen Motorvärmaruttag 11. Övrigt Inredningssnickerier, innerdörrar, socklar, foder och lister Kryddställ Badrumsskåp Klädhylla Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning Invändig trappa i lägenhet Även invändig stege till vind Gardinstång Torkställning Rensning av kanal för öppen spis och kakelugn 12. Uteplats Grönytor som ingår i upplåtelsen 17

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 13 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till Rev 8 till Rekylgatan Sida 2(16) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 3 2 STYRELSEN 3 3 HEMSIDA 4 4 KARTSKISS ÖVER OMRÅDET 5 5 FASTIGHETSEXPEDITION OCH FÖRENINGSLOKAL 6 6 ENTRÉDÖRRAR 7 7 TVÄTTSTUGOR 7 8 VINDSFÖRRÅD

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Info för boende i SGB 1 och 2

Info för boende i SGB 1 och 2 Info för boende i SGB 1 och 2 med ordningsregler och ansvarsfördelning baserade på föreningarnas stadgar. Reviderad 2015-06-10 efter styrelsernas beslut vid SGB 1 styrelsemöte 2015-06-08 och SGB 2 styrelsemöte

Läs mer

Information om Brf Mörbyskogen 1

Information om Brf Mörbyskogen 1 1 Information om Brf Mörbyskogen 1 Bild: CG Cajander Version maj 2015 2 Innehå ll Historik... 4 Nyinflyttad... 5 Fastigheterna... 5 Vad är en bostadsrätt... 6 Vad är en bostadsrättsförening... 6 Att bo

Läs mer

Information till boende i Brf Vetterslund

Information till boende i Brf Vetterslund Information till boende i Brf Vetterslund Januari 2012 På följande sidor finner Ni information och ordningsregler som är bra att känna till. Frågor utöver informationen i detta häfte besvaras av styrelsen.

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum

Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum Brf Södercentrum BOENDEGUIDE Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum 2011 Viktiga telefonnummer och hemsidor Riksbyggen Dag och Natt Jourtel: 0771-86 08 60

Läs mer

Välkommen till Turbinen 18

Välkommen till Turbinen 18 Välkommen till Turbinen 18 Viktig information för dig som bor på Högalidsgatan 29. Historia: Huset byggdes 1929, de första hyresgästerna var officerarna på Långholms-fängelset. År 1986 bildades bostadsrättsföreningen

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer