Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!"

Transkript

1 Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om ordning och trevnad skall bestå. Denna skrift är som stöd och råd för dig som bor i Brf Lyckebo. I föreningen gäller vissa gemensamma regler och normer. Dessa skall vi alla följa för allas trevnad. Lägger man dessutom till lite sunt förnuft blir resultatet vad vi alla strävar efter en trivsam och väl fungerande boendemiljö. Senaste revision :59

2 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Innehållsförteckning:... 2 Storvreta förr... 3 Bostadsrättsföreningen Lyckebo, fakta... 4 Styrelse och Funktionärer... 4 Bovärdar... 4 Såhär fungerar Brf Lyckebo... 5 Gemensamma utrymmen... 6 Allmänt... 6 Stora kvartersgården... 7 Bastu och solarium... 7 Bordtennisbord... 7 Samlingslokal... 7 Tvättstugor... 7 Lilla kvartersgården, Slöjmolnsvägen Cykelförråd... 8 Kolonilotter... 8 Stadgar och ordningsregler... 8 Allmänt... 8 Trappuppgångarna i flerfamiljshusen... 8 Huvudsäkring... 9 Grovavfall... 9 Husdjur... 9 Parkering... 9 Gästparkering... 9 Generellt parkeringsförbud Fordonstrafik på gårdarna Regler och riktlinjer för förändringar Inomhus Utomhus Parabolantenner, regler Underhåll / eget arbete Inre reparationsfond Ansvar vid skador, vem bekostar vad av underhållet? Föreningens fastighetsförsäkring Bostadsrättsförsäkring Sälja lägenheten Hyra ut lägenheten i andra hand Utdrag ur broschyr om underhållsansvar

3 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo STORVRETA FÖRR För 70 år sedan, år 1929, såg Storvreta helt annorlunda ut. Här fanns då 5 lantbruk. Dessa var belägna där lågstadieskolan idag ligger (uthusen finns kvar), ett låg där den s.k. "Snusdosan" är belägen idag, ett där Storvreta IK har sitt kansli, ett låg på Jan- Eriks väg och det som idag benämns Kättners gärde, där hade lantbrukare Kättner sitt jordbruk. Här fanns 2 snickerifabriker, 2 affärer, ett pensionat, järnvägsstation. Post fanns här också och den var inrymd i en affär (fd Petterssons). Det låg en skola där det idag ligger ett daghem vid Jan-Eriks väg, där fanns årsklasserna 1-6. En skola fanns det också vid Fullerö (Trekanten). För dem som hade lantbruk i Storvreta på den tiden gällde att varje morgon och kväll mota sin boskap genom samhället upp till den sk "skogsgrinden" som var belägen vid det som idag är Idrottsplats. Idrottsplatsen byggdes upp tack var att en lantbrukare skänkte marken till Storvretaborna som själva fick bygga sin idrottsplats. Alla fick hjälpa till för att få den i ordning. Det fanns också 2 frikyrkor här, Missions- och Baptistkyrkor. En rävfarm fanns också i samhällets utkant. På 20-talet fanns ingen bro utan endast en spång över Fyrisån. Den första riktiga bron, av trä, byggdes av militären. Den bro som finns idag är den tredje bron. Det fanns 2 taxirörelser i samhället, men det ordinarie färdmedlet var tåg. På sommaren cyklade de som kunde till "sta n". Mer information om Storvreta förr kan man få på Storvretabiblioteket eller via Hembygdsföreningen i Storvreta. 3

4 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LYCKEBO, FAKTA Området byggdes Inflyttningen påbörjades i augusti 1982 och kring jul samma år var hela området inflyttningsklart. Området har 107 bostadsrätter med 53 rad- och kedjehus på 4 till 6 r.o.k. samt 54 lägenheter fördelat på 18 stycken 2-rumslägenheter 18 stycken 3-rumslägenheter 18 stycken 4-rumslägenheter Två kvartersgårdar; en större med bl.a. tvättstugor solarium och bastu, en mindre med samlingslokal och pentry. 4 lekplatser med lekredskap av olika typer Grönyta; en stor gräsplan. Pulkabacke; belyst under vinterkvällar. Adress Himmelsvägen 25, Storvreta Vicevärdsexpedition Himmelsvägen 25, tfn/fax Firma Bostadsrättsföreningen Lyckebo Org. Nummer Fast. Beteckning Fullerö 34:1, Fullerö 35:1 Websida Styrelse och Funktionärer Se anslag, i de periodiskt utsända INFO-bladen eller på föreningens hemsida. Bovärdar I föreningen finns det ett system med bovärdar. Bovärdarna är kontaktpersonen för de boende mot föreningen områdesvis. Dessa personen har till uppgift att lämna ut nycklar vid bokning av de olika föreningslokalerna, ta emot synpunkter och vara till stöd vid eventuella praktiska problem inom föreningen vi de tillfällen då inte vicevärden är tillgänglig. 4

5 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo SÅHÄR FUNGERAR BRF LYCKEBO Fastigheten Lyckebo marken och husen ägs av bostadsrättsföreningen Lyckebo. En bostadsrättförening är en ekonomisk förening där varje bostadsrättshavare äger en andel. Som bostadsrättshavare äger man inte sin lägenhet men man äger rätten att bo där. Bostadsrättsföreningen är en demokratiskt uppbyggd organisation. Bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman (årsmötet) där alla bostadsrättshavare har en röst. Kallelse till stämman lämnas i medlems brevlåda i god tid före årsmötet. Varje medlem bör se det som sin skyldighet att närvara på årsmötet. Vid årsstämman väljs bostadsrättsföreningens styrelse. Ledamot väljs för två år. Styrelsen ansvarar för bostadsrättsföreningens verksamhet, bl.a. budget och bokslut. Styrelsen utser en vicevärd som verkställer styrelsens beslut. Föreningens verksamhet styrs av lagar och förordningar: Föreningens stadgar (finns tillgängliga på hemsidan) Bostadsrättslagen Lagen om ekonomiska föreningar Styrelsen informerar kontinuerligt de boende om vad som sker i föreningen genom bl.a. det s.k. INFO-bladet som utges några gånger per år. I INFO-bladet kan även de boende själva komma till tals med inlägg och radannonser, kontakta bovärd eller funktionär i styrelsen. På websidan finns alltid den senaste informationen. 5

6 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo GEMENSAMMA UTRYMMEN Allmänt När du tar lokalen/utrustningen i användande skall du kontrollera att inget saknas eller är trasigt. Är så dock fallet skall du kontakta den bovärd som har kvitterat ut nycklarna från och anmäla detta. Du blir annars ersättningsskyldig för saknad/trasig utrustning eller åverkan på lokalerna eftersom bovärden gör en besiktning efter uthyrningen. Den som lånat/hyrt lokal är skyldig att noggrant städa efter sig: Sopa golv Våttorka golv Tömma papperskorgar Torka av nedsmutsade ytor Återställa möbler och porslin etc. på för därför avsedda platser Den som lånar lokalen står själv för städmaterial. Såhär gör du: Lokal bokas på teckningslista i stora kvartersgården. Nyckel eller nyckelbricka hämtas efter överenskommelse hos någon av bovärdarna. Tag kontakt minst några dagar i förväg för du skall inte räkna med att kontaktpersonerna alltid är hemma. I samband med utlämningen får Du kvittera nyckeln skriftligen. Lokalen i stora kvartersgården har elektroniskt lås. Lilla kvartersgården har traditionellt lås med nyckel. Områden för bovärdarna: Övre området: Slöjmolnsv 1-11, Slöjmolnsv 12-27, Slöjmolnsv Mellersta området: Himmelsv Nedre området: Himmelsv25-33, Himmelsv Vilka bovärdarna är anges även i bl.a. föreningens INFO-blad. Det är naturligtvis fullständigt rökförbud i lokalerna! Husdjur får inte vistas i lokalerna. 6

7 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Stora kvartersgården Bastu och solarium Tid bokas på anslagstavlan utanför (i entréhallen vid tvättstugorna). Dörren låses upp m.h.a. nyckelbrickan. För de som inte har en nyckelbricka (de boende i rad- och kedjehusen) kan nyckel lösas ut mot en depositionsavgift på vicevärdsexpeditionen. Bokningslistan avser både bastun och solariet. Speciella anvisningar för solariet finns anslagna vid anslagstavlan vid bokningslistan. Observera att det på väggen i lokalen finns en timerströmbrytare för igångsättande av en fläkt. Den är viktigt att den aktiveras för att undvika fuktskador. Bordtennisbord Bordtennisbord finns i stora kvarterslokalen. Spel skall ske i stora kvarterslokalens samlingssal. Bokningslista finns uppsatt i entréhallen vid tvättstugorna. Samlingslokal Samlingslokalen får även användas vid privata sammankomster. Lokalen är dock inte avsedd för övernattning. Observera att det på väggen i lokalen finns en timerströmbrytare för igångsättande av en fläkt. Den är viktigt att den aktiveras för att undvika fuktskador och förbättra luftkvaliteten. Rummen och köket skall städas och använda köksredskap och porslin diskas. Allt skall återställas till sitt rätta skick. I köket finns en inventarielista som kontrolleras efter varje användningstillfälle. Tvättstugor Det finns 2 tvättstugor i Stora Kvartersgården. I vardera tvättstugan finns 2 tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, torkskåp, mangel, strykbräda o.s.v. I tvättstugan närmast entrén finns en större maskin, för matt- och grovtvätt. Tid bokas på den elektroniska bokningstavlan utanför tvättstugorna. Instruktioner till bokningssystemet finns anslagna utanför tvättstugorna. För åtkomst till tvättstugorna krävs en elektronisk nyckelbricka. Boende i flerfamiljshusen betalar ingen årsavgift. Boende i rad- och kedjehusen, vilka som standard har egna tvättstugor, betalar en engångsavgift om 200 kr om de anser sig ha behov av de gemensamma tvättstugorna. En avgift på 300 kr tas ut vid förlust av elektronisk nyckelbricka. OBS! Den som använder tvättstugan skall göra rent i lokalen efter avslutad tvätt. Handikappanpassad toalett finns i entréhallen i stora kvartersgården. 7

8 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Lilla kvartersgården, Slöjmolnsvägen 11 Innehåller pentry och samlingslokal. Lokalen används i första hand för mindre sällskap, barnverksamhet och all slags skapande verksamhet som sömnadskurser, läsecirklar etc. Cykelförråd I anslutning till norra soprummet finns cykelförråd för boende på Himmelsvägen 15 till 19. För boende på Himmelsvägen finns cykelförråd vid garagen, södra soprummet. Kolonilotter För odlingsintresserade som vill ha ett större område för odling finns det kolonilotter att arrendera (60 kvm) genom odlarförening vid Lyckebo Gärde. För närmare information kontakta Odlarföreningen Lyckans Lotter. Kontaktperson är Kjell Ebbeson Denna förening är helt fristående från bostadsrättsföreningen Lyckebo, vi vill dock gärna informera om Lyckans Lotter genom denna skrift. STADGAR OCH ORDNINGSREGLER Föreningens stadgar finns att tillgå på hemsidan. Du kan även kontakta din bovärd för ett exemplar. Utöver de regler dessa innehåller gäller dessa följande: Allmänt Bostadsrätten med tillhörande utrymmen samt föreningens egendom i övrigt skall vårdas och begagnas med aktsamhet. Trappuppgångarna i flerfamiljshusen För trappuppgångarna gäller följande innanför gul tejpmarkering under trappan får uppställas barnvagn, trehjuling, pulka och liknande leksaker samt hjälpmedel för rörelsehindrade. Den som använder detta utrymme skall själv sköta städningen av detsamma. Cyklar får under inga omständigheter förvaras i trappuppgångarna! Trappstädningen sker 1 gång per vecka på nedre våningsplanet och varannan vecka på övre våningsplanet. I övrigt får medlemmarna själva komma överens om i vilken utsträckning man själva håller efter golven. Golvytorna skall hållas fria för att underlätta trappstädningen. Hjälp till att hålla trappuppgångarna rena och snygga! 8

9 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Rök ej när du går i trappuppgången! Trappuppgångarna är ingen lekstuga! Brännbart material får inte ställas i trappuppgångarna (ex vis inför pappersinsamling) enligt brandmyndigheterna. Huvudsäkring I elskåpen på bottenplanen finns säkringar för utbyte av huvudsäkring om den skulle gå slut. Nyckel har varje bostadsrättshavare. Nyckeln är märkt UME. Grovavfall Ett par gånger per år hyr föreningen, vanligen i samband med städdag, ett par containrar där grovavfall kan slängas. Övrig tid hänvisas till kommunens återvinningscentral på Ärentunavägen, vid brandstationen i Storvreta. Containrarna är avsedda för annat än köksavfall, t ex möbler, julgranar, emballage med mera. Det är helt förbjudet att slänga någonting som kan sorteras in som elektronik i dessa. Släng inte heller köksavfall eller motsvarande i containern då detta ökar risken för invasion av råttor och andra skadedjur! Husdjur För hundägare gäller regler enligt Uppsala kommuns ordningsstadga. Håll Din hund under sådan uppsikt att den inte oroar eller skrämmer andra. Det innebär att du inte skall ha din hund ute utan tillsyn. Många gånger har klagomål inkommit till styrelsen om skällande och ylande hundar som stör friden. Styrelsen får ständigt klagomål från medlemmar med anledning av lösspringande katter. Föreningen kostar varje år på ny sand i sandlådorna då dessa har använts som kattoalett. Ett annat stort problem är att altaner och blomrabatter används som toalett av katter, vilket ger en oerhörd stank i synnerhet när det är soligt och varmt. Du som är kattägare skall se till att din katt inte orsakar olägenheter. Parkering För boende i föreningen finns garage och parkeringsplatser att hyra. Kontakta vicevärden om detta. Gästparkering Det finns avsatt ett antal gästparkeringar vid varje parkeringsplatsområde. Dessa administreras av parkeringsbolaget Parkia som har parkeringsautomater vid parkeringsplatserna. Innan avtal slöts med Parkia hade föreningen problem med att skrotbilar långtidsuppställdes på gästplatserna och blockerade dem. 9

10 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Parkeringsavgiften hålls medvetet så låg att den inte skall vara en belastning vid korttidsuppställning. Genom att avgift betalas kan även boende som tillfälligtvis behöver extra p-plats använda gästplatserna. Generellt parkeringsförbud gäller för övrigt inom hela området och enligt Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318) har föreningen rätt att kräva s k kontrollavgift vid överträdelse av förbudet. Föreningen har avtal med ett parkeringsbolag som övervakar parkeringen och tar ut kontrollavgift av de som parkerar i strid med bestämmelserna. Fordonstrafik på gårdarna För att skydda och för att även skapa en lugnare tillvaro för samtliga boende gäller följande trafikföreskrifter för bostadsområdet: Motorfordonstrafik och parkering förbjuden på annat än anvisade platser. Bestämmelsen gäller alla boende och besökande. Undantag från regeln: alla utryckningsfordon, läkartjänst, samt fordon för servicearbeten i fastigheterna vid transport av sjuk vid transport till läkare eller sjukhus och andra därmed jämförliga trängande fall, ex vis transport av rörelsehindrad person vid in- eller utflyttning eller då någon skall transportera tyngre föremål till eller från lägenheten Parkeringsförbud råder också efter hela Himmelsvägen enligt skyltar. Regler och riktlinjer för förändringar Inomhus Redan vid planerande av större förändringar skall styrelsen kontaktas. Styrelsebeslut krävs om medlem önskar: ta bort eller sätta upp väggar bygga till på vinden (rad- och kedjehusen) dra om exempelvis vattenledningar Utomhus I område 10 (flerfamiljshusen),får de boende på nedre botten, om så önskas, själva ta hand om en del av gräsytan kring uteplatsen. Den boende ansvarar då för att ytan hålls i fint skick, med klippning av gräs, häck och buskar. 10

11 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Staket eller häck får sättas upp max 5 meter från husväggen. Staket eller häck får inte gå intill grannes fönster. De uteplatser som gränsar till varandra skall ha samma typ av staket eller häck. Staket eller häck skall vara placerade så att fastighetsskötaren kan sköta intilliggande gräsytor med sina maskiner utan att han behöver köra ut på gångvägarna. I område 10 A och 11 (rad- och kedjehusen) får häck eller staket sättas upp längs "tomtgränserna". De hus som sitter ihop skall ha samma typ av häck eller staket. För samtliga gäller, beträffande staket eller häckar häck får inte ha giftiga bär eller taggar staketet skall vara så utformat att barn eller djur inte kan skadas. För staket som är högre än 90 cm krävs byggnadslov Föreningen har skaffat ett generellt byggnadslov enligt särskild ritning, för medlem som önskar bygga veranda. Boende på övre plan i flerfamiljshusen får täcka hela eller halva balkongen med tak i enhetlig modell. De två längsgående bjälkarna i mitten får tas bort. Parabolantenner, regler Innan du får sätta upp en parabolantenn måste följande två saker vara klara: Du måste ansöka skriftligen hos Lyckebos styrelse I din ansökan ska det finnas en ritning som visar hur du vill montera antennen. Det får bara finnas en (1) parabolantenn per lägenhet. Din antenn får bara monteras på din egen balkong eller uteplats. Antennen eller någon del av dess tillbehör får inte hänga ut över någon allmän plats som till exempel en gångbana eller en lekplats. Antennen får inte störa eller skymma sikten för dina grannar. Antennen ska vara fackmannamässigt uppsatt! Du måste ha fått din ansökan godkänd av styrelsen När din ansökan blivit godkänd av Lyckebos styrelse gäller den för dig. När du säljer eller överlåter din lägenhet slutar också dit tillstånd att gälla och den nya bostadsrättshavaren måste lämna in en egen ansökan. När dessa ovanstående punkter är klara får du montera din parabolantenn. Här kommer några exempel på vad som kan hända efter det att du satt upp din parabolantenn: Du säljer eller överlåter din lägenhet: Ditt tillstånd om parabolantennen slutar att gälla och den nya bostadsrättshavaren måste lämna in en egen ansökan om tillstånd. 11

12 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Skador: Om det har skett några skador på fastigheten måste du stå för reparationen av skadorna. Arbete på huset: Om något arbete på huset ska ske, till exempel en fasadrenovering, kan styrelsen begära att du tillfälligt tar ner antennen. Kostnad för nedtagning och uppsättning får du själv stå för. Om du har satt upp antennen utan tillstånd: Styrelsen kommer att kräva att du tar ned antennen. Om så ej sker efter uppmaningen, kommer styrelsen att se till att antennen monteras ner och du kommer att få betala för arbetet. Om du har satt upp antennen på något annat sätt än det du fått tillstånd till: Du kommer att uppmanas att ändra monteringen av antennen så att den blir monterad som det stod i din ansökan. Om du inte gör ändringen gäller inte ditt tillstånd och saken kommer att hanteras som om du inte har något tillstånd för antennen. Reglerna för parabolantennerna är inte till för att ställa till krångel för den som vill sätta upp en antenn. De är till för att förhindra att någon olycka eller skada sker genom att något faller ner på grund av felaktigt eller dåligt uppsatta antenner eller att monteringen skadar någon del av huset, balkongen eller uteplatsen. Skadas någon av nedfallande antenn är det nämligen föreningen som fastighetsägare som är ansvarig. Underhåll / eget arbete För att hålla kostnaderna (och därmed "hyrorna") så låga som möjligt bör varje medlem, efter förmåga, utföra underhållsarbete själv, exempelvis målning av slitna ytor inoljning av tryckimpregnerat virke, såsom trätrall inoljning av fönster och dörrar utomhus, ca vartannat år rensning av stup- och hängrännor Material köps in av föreningen. Den som inte klarar av att utföra arbetet själv, diskutera alternativ med vicevärden! Inre reparationsfond I månadsavgiften (hyran) för Din lägenhet avsattes tidigare ett visst belopp till lägenhetens inre reparationsfond. Avsättningen har upphört, varför fondmedlen minskar i och med att medel tas ut. Många lägenheter har inga inre fondmedel kvar. Finns medel kvar på fonden för Din lägenhet kan Du utnyttja dem för reparationer och underhåll av bostadens inre t ex tapetsering. Saknas medel i inre fonden för lägenheten står den boende själv för kostnaden. Saldo på inre fonden för Din bostadsrätt anges på avgiftsavin. Vid större reparationer eller ombyggnad ska Du först kontakta vicevärden. Till bostadens inre hör 12

13 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo alla väggar, golv och tak inredning i badrum (badkar, tvättställ, toalettstol, speglar och badrumsskåp) inredning i kök (spis, skåp, fläkt, kyl och frys) inredning i övriga rum (garderober och andra fasta skåp) glas i bågar i inner- och ytterfönster bostadens ytter- och innerdörrar Allt detta kan Du reparera och underhålla med bidrag ur inre fonden. Huvudinriktningen är att fonden ska användas för att bibehålla lägenhetens ursprungliga standard. Material eller utrustning som kan tas med vid eventuell flyttning, kan Du inte betala med fondens pengar. Däremot kan Du göra uttag för vissa arbetskostnader. Styrelsen tillämpar gängse rekommendationer, vilket innebär att uttag i princip inte får ske för annat än för att bevara lägenhetens grundstandard. Den som inte är nöjd med vicevärdens bedömning har alltid möjlighet att vända sig direkt till styrelsen med begäran om uttag ur inre fonden. Uttag ur inre reparationsfonden Du betalar själv varorna eller tjänsterna. OBS! Se till att Du får en faktura (kvitto) där det anges vilka varor/tjänster det gäller, samt kvitto på summan Du betalt. Fakturan och kvittot lämnar Du till vicevärden för attestering. Vicevärden attesterar och skickar sedan fakturan till förvaltaren för utbetalning. Utbetalning sker inom 1-3 veckor. Ansvar vid skador, vem bekostar vad av underhållet? Föreningen följer HSB:s rekommendationer, vilka finns i skriften "Vem skall underhålla bostadsrättslägenheten i HSB?". Vi hänvisar till denna, där även lagtext från bostadsrättslagen finns. Broschyren fås hos vicevärden. Föreningen har ansvar för en del av underhållet i lägenheten och Du som bostadsrättshavare för andra delar. Ett utdrag ur denna skrift medföljer som bilaga. Föreningens fastighetsförsäkring Föreningens fastigheter är försäkrade. Försäkringen har förhållandevis hög självrisk och täcker skador av större omfattning på fastigheterna. Observera att detta är föreningens försäkring som på intet vis ersätter de boendes egna hemförsäkringar. Bostadsrättsförsäkring Bostadsrättshavarna rekommenderas att teckna separat bostadsrättsförsäkring som komplement till sina vanliga hemförsäkringar. Bostadsrättsförsäkring gäller skador som bostadsrättshavaren enl stadgarna och lag är ansvarig för och täcker större delen av föreningens självrisk vid fastighetsskada. Denna 13

14 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo självrisk är mycket hög och innebär annars ett svårt ekonomiskt avbräck för den som drabbas. Styrelsen ber de boende kontakta sina resp. försäkringsbolag för att diskutera en komplettering av hemförsäkringen med detta tillägg. Sälja lägenheten Om Du ska sälja Din lägenhet kontaktar Du vicevärden. Före försäljning ska han göra en besiktning av lägenheten. Du behöver inte besöka SBC-kontoret för att skriva kontrakt. Förvaltaren SBC kan dock hjälpa till med kontrakt och andra nödvändiga papper. Välsorterade pappershandlare säljer också aktuella formulär för överlåtelse av bostadsrätt. Du som säljer och fortfarande är medlem i HSB skall ej glömma att återfå den insats Du vid tillträdet betalt in hos HSB. Utbetalas vid anfordran hos HSB Uppsala. Det tidigare kravet på medlemskap i HSB för alla bostadsrättshavare i föreningen är sedan föreningens nya stadgar registrerats i nov 2002 borttaget. Önskar du anlita fastighetsmäklare kan denne hjälpa dig med lägenhetsaffären genom annonsering, visningar, handlingar etc. Hyra ut lägenheten i andra hand Styrelsens godkännande krävs i varje enskilt fall. Föreningen tillämpar mycket strikta regler för uthyrning i andra hand. Kontakta alltid styrelsen innan Du planerar en uthyrning. 14

15 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo UTDRAG UR BROSCHYR OM UNDERHÅLLSANSVAR Byggdel 1. Balkong Målning av balkonggolv samt insida på balkongfront Vädringsställning samt beslag Odlingslåda Målning av utsida balkongtak, balkongsida och balkongskärm Glas på inglasad balkong/altan 2. Ytterdörr Dörrblad, karm och foder Ytbehandling, utsida Ytbehandling, insida Låscylinder, låskista och beslag Handtag och beslag Ringklocka Brevinkast och namnskylt Tröskel och tätningslist Bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren Anm. (Brh=bostadsrättshavaren) För terasslägenhet gäller att bostadsrättshavaren ansvarar för jord och växter medan bostadsrättsföreningen svarar för låda av betong. Gäller inglasning som föreningen försett lägenheten med. Övriga fall regleras genom avtal mellan bostadsrättshavaren och föreningen. Porttelefon Brh svarar för separat telefon i lägenheten 3. Golv Ytbehandling, ytbeläggning 4. Väggar i lägenhet Med ytbeläggning i våtrum avses exempelvis tråd- eller kemsvetsad golv- eller väggmatta, keramiska plattor med bakomliggande tätskikt. Vid vattenskada i våtrum gäller särskilda regler. Hela innerväggar inkl. tapeter, målning eller annan ytbeläggning För våtrum gäller samma anmärkning som under punkt 3. Golv, ovan Inre ytskikt av "yttervägg" Gäller lägenhetsskiljande vägg och vägg mot det fria 5. Innertak i lägenhet Ytbeläggning och ytbehandling 6. Fönster och fönsterdörr Invändig målning av fönsterdörr, tröskel, karm och båge samt mellan bågar Fönsterdörr och fönsterglas Yttre målning Karm, båge och tröskel Spanjolett med handtag, beslag Fönsterbänk 15

16 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Byggdel Bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren Anm. (Brh=bostadsrättshavaren) Tätningslist Persienn och markis 7. VVS-artiklar, m.m. Tvättställ och bide Porslin Blandare, kall- och varmvattenarmaturer, dusch, duschslang, vattenlås, bottenventil, packning WC-stol Gäller porslin och sits WC-stol Anordningar för vattentillförseln Badkar och duschkabin Tvättmaskin och torktumlare Torkskåp med inredning Tvättbänk och tvättlåda Ventilationsdon Från- och tilluftsventiler. Brh ansvarar för rengöring. Uteluftsdon, springventil Vädringsfilter, m m Vattenradiator med ventil och termostat Bostadsrättshavaren svarar för målning Kall- och varmvattenledning inkl. armatur. Bostadsrättshavaren svarar för målning Avloppsledning med golvbrunn och sil, inkl avloppsrensning. Bostadsrättshavaren svarar för målning Klämring (För fixering av golvmatta till golvbrunn) Rensning av vattenlås och golvbrunn Bostadsrättshavaren ansvarar för normal rengöring 8. Köksutrustning Diskmaskin Diskbänksbeslag av plåt Kyl- och frysskåp Spis och mikrovågsugn Köksfläkt och spiskåpa 9. Förråd m m som ingår i upplåtelsen Föreningen ansvarar om fläkten ingår i husets ventilationssystem. Byte och rengöring av filter åligger dock bostadsrättshavaren. Fristående förråd samt källar- och vindsförråd som tillhör lägenhet Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, inredning m m Sopskåp eller likn. tillhörande lägenhet Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, inredning m m Gemensamt soputrymme Garage, upplåtet med bostadsrätt Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, inredning m m Värmeåtervinningsaggregat Bostadsrättshavaren svarar för rengöring av installationer i lägenhet 16

17 Informationshäfte till boende i Brf Lyckebo Byggdel Bostadsrättsföreningen Bostadsrättshavaren Anm. (Brh=bostadsrättshavaren) Nätväggar i förråd och garage 10. Elartiklar Elcentral och elledning i lägenhet Belysningssarmatur, eluttag och strömbrytare Bostadsrättshavaren byter lampor och lysrör Byte av säkring I lägenhet och tillhörande utrymmen Motorvärmaruttag 11. Övrigt Inredningssnickerier, innerdörrar, socklar, foder och lister Kryddställ Badrumsskåp Klädhylla Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning Invändig trappa i lägenhet Även invändig stege till vind Gardinstång Torkställning Rensning av kanal för öppen spis och kakelugn 12. Uteplats Grönytor som ingår i upplåtelsen 17

Att bo i BRF Lyckebo

Att bo i BRF Lyckebo Att bo i BRF Lyckebo Till Dig som bor eller är på väg in i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2.

Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Angaende gransdragningslista for bostadsrattsforeningen Grebllom 2. Eftersom det kan vara -svart att dra granser mellan foreningens och bostads- ~ ~ rattsinnehavarens underhallsansvar enbart med ledning

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten?

Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? Vem ska underhålla bostadsrättslägenheten? HSB 1 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2

Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Bostadsrattsforeningen Tallstigen 2 Rekommendation for tolkning av Bostadsgarantis monsterstadgar 32 Bostadsrattshavaren har en till tiden obegransad nyttjanderatt till sin lagenhet. Foreningens hus, och

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2

Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING TINGET I NACKA Vem skall underhålla BOSTADSRÄTTEN Utgåva 2 Utgåva juni 2009 fastställd i styrelsen 2009-06-11 Tillägg i inledningen enligt styrelsebeslut 2010-04-15-1 - Inledning.

Läs mer

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET

VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET VEM SVARAR FÖR UNDERHÅLLET HOS BRF MURBRÄCKAN nr 9 Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadrättslagen. Föreninges mark, hus och därmed också de enskilda

Läs mer

Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med mark och byggnader. Ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Lundby Kyrkby BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ANGÅENDE 32 I FÖRENINGENS STADGAR Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3

Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 3 Rättigheter och Skyldigheter, vem svarar för underhåll av föreningens lägenheter? Senast ändrat 2010-02-02 1(8) BRF3:s tolkning av underhållsskyldighet enligt 33

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Brf Safiren 11, oktober 2004

Brf Safiren 11, oktober 2004 Brf Safiren 11, oktober 2004 Policy för hur ansvar och kostnader för reparationer och underhåll fördelas mellan bostadsrättsföreningens medlemmar och bostadsrättsföreningen. Inledning Huvudregeln är att

Läs mer

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen

Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen 1 (6) Policy, ursprungligen daterad september 2001, uppdaterad 2014-03-20 Fördelning av ansvar och kostnader för reparationer och underhåll mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen Bakgrund

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

Gränsdragningslista Brf Barisen

Gränsdragningslista Brf Barisen Gränsdragningslista Brf Barisen Fördelning i listan nedan gäller för egendom som föreningen har försett lägenhetern med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare

Läs mer

Drabbats av en skada? HSB Malmö

Drabbats av en skada? HSB Malmö Drabbats av en skada? HSB Malmö Rutinerna i denna trycksak gäller endast de föreningar som har tecknat en fastighetsförsäkring genom HSB Malmö Gäller från 2017-01-01 Till dig som ska anmäla en skada vem

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB GÖTEBORGS NORMALSTADGAR 2004 MED TYPAVVIKELSE i 36 Typavvikelse 36 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening

Läs mer

Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet

Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet Kort information om att bo i en bostadsrättslägenhet Vad innebär det att bo i en bostadsrätt? Som innehavare av en bostadsrätt i en bo stadsrättsförening är Du medlem i en ekono misk förening. Föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen

Bostadsrättsföreningen Tre Björnar. Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Tolkning av fördelningen av underhållsskyldighet enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen Bostadsrättsföreningen Tre Björnar Revision 1.2 Revisionshistoria Revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport

ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport ÅRSREDOVISNING 2012 Brf. Västerport Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens

Läs mer

X Fönsterbågar invändigt X Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. Nya fönster ska skötas enligt särskild underhållsbeskriving!

X Fönsterbågar invändigt X Målning av karmar och bågar samt mellan bågar. Nya fönster ska skötas enligt särskild underhållsbeskriving! Sida 1 av 6 Gränsdragningslista Listan avser att förtydliga det ansvar som åligger boende i bostadsrätt gentemot bostadsrättsföreningen Leporiden 1 och vice versa. Byggnaderna är nu 47 år och behovet av

Läs mer

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening!

Bostadsrättsförening Boråshus nr 13. Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Välkommen till vår förening! Bostadsrättsförening Boråshus nr 13 Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas du skall trivas i din lägenhet

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll

Brf Naturvetaren 1. Inre underhåll Brf Naturvetaren 1 Inre underhåll Gäller från 1 november 2009 Inre underhåll Vem skall underhålla vad i din lägenhet? I bostadsrättsföreningen NATURVETAREN 1 gäller med några få undantag att bostadsrättshavaren

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm. Slutligen antagna vid extra stämma 2005-10-29

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm. Slutligen antagna vid extra stämma 2005-10-29 STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Ringen nr 151 i Stockholm Till dessa korta stadgar tillhandahålls ett komplement med ett urval av paragrafer i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Läs mer

Föreningens gränsdragningsregler

Föreningens gränsdragningsregler Gränsdragningsregler - Brf Silverdals Torg 3 april 2014 1 (8) Föreningens gränsdragningsregler Denna ansvarsfördelning är styrelsens tolkning av föreningens stadgar, framförallt 27 och 32, samt Bostadsrättslagen

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare.

Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. Fördelning av underhållsansvar mellan förening och ägare. för Bostadsrättsföreningen/Bostadsföreningen Anders Zornsgatan 23 Denna guide är tanken att fungera som vägledning för att veta vilket underhållsansvar

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vem ska underhålla bostadsrätten? för bostadsrättsföreningar som antagit HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2004 Vägledning för underhållsansvaret I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till

Version 1.1 Sida 1 av 9. Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till Version 1.1 Sida 1 av 9 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Åbylund i Västerhaninge kallas härmed till EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA ang. ansvar för ventilationsutrustning TID: TORSDAGEN DEN

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag

Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag 1. LÄGENHETSDÖRR (LGH) Dörrblad, karm, foder (utsida) Dörrblad, karm, foder (insida) Låscylinder, låskistor, beslag och batteribyten

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2011

VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 2011 Normalstadgar 211 VEM SKA UNDERHALLA BOSTADSRATTEN? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB STOCKHOLMS NORMALSTADGAR 211 HSB - där möjligheterna bor I VAGLEDNING FOR UNDERHALLSANSVARET ) ) I en bostadsrättsförening

Läs mer

VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN?

VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN? Normalstadgar 2011 VEM SKA UNDERHÅLLA BOSTADSRÄTTEN? FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSBs NORMALSTADGAR FRÅN 2011 2030803_Underhåll_allmän_Normalstadgar_2011_maj2015.indd 1 2015-05-07 16:00 VÄGLEDNING

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Information om BRF Lotterivägen 19-37

Information om BRF Lotterivägen 19-37 Information om BRF Lotterivägen 19-37 Bostadsrättsföreningen Lotterivägen 19 37 Föreningen bildades 2004, då huset friköptes från den förra hyresvärden Pressens Pensionskassa. Den består av totalt 60 lägenheter

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar

Gränsdragningslista över ansvarsfördelning mellan Brf Veken 1 och dess medlemmar Vägg Golv Tak mellan Veken 1 och dess medlemmar Föreningen äger hela fastigheten, och all fast inredning i samtliga lägenheter. Medan ansvaret för de olika installationerna fördelas mellan de två parterna.

Läs mer

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem

HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132. Linghem HSB Brf. Trastsångsvägen 2-132 Linghem http://www.visit.se/~hsblinghem Antal Byggnadsår: lägenheter: 198365 HSB Brf. Linghem. Med denna broschyr vill vi informera nyinflyttade och övriga boende i föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation.

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER. Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. TRIVSELREGLER Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler 1(7) Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler Dessa ordningsregler skall förvaras på ett betryggande sätt, lämpligen tillsammans med föreningens stadgar. Det åligger var och en att ha god kunskap om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Akallahöjdens förslag på nya stadgar

Akallahöjdens förslag på nya stadgar 5 Rätt till medlemskap Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som är medlem i HSB och 1. kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller 2. övertar bostadsrätt

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE

INFORMATION TILL BOENDE INFORMATION TILL BOENDE Redigerad maj 2007 2 TILL ALLA BOENDE I BRF HARRIE Denna information är framtagen till er som bor i föreningen. Tanken är att den skall kunna ge er svar på viktiga frågor som rör

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till Brf. Skäcklinge Äng. MEDLEMSINO Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i Bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090616 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN

LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN LAG OCH BOSTADSRÄTT BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GLÄDJEN VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En sorts ekonomisk förening Medlemmarna äger sitt hus gemensamt Egna stadgar 1 MEDLEMMAR I BRF Betalar en insats Har andel

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet

ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet ÅRSREDOVISNING 2011 Brf. Älghornet Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården ÅRSREDOVISNING 2013 Brf. Osbygården Förklaringar från A-O Anläggningstillgångar Sådana tillgångar so är avsedda för långvarigt bruk ino föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts

Ny lagstiftning. Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Nya stadgar för f brf Bågen Ny lagstiftning Den 1 april 2003 förändrades delar av bostadsrättslagen Nya stadgar krävs Andra justeringar har samtidigt gjorts Uppdelning Stadgar följer lagen / föreningsspecifikt

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Välkommen till Västeråshus 11!

Välkommen till Västeråshus 11! Välkommen till Västeråshus 11! Årsstämman hålls i april-maj. Innan dess lämnas årsredovisning till alla lägenheter. Du bör ha fått stadgar från den du köpt lägenheten av. Om du inte fått dem, kontakta

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret

Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret 1 (7) Vem ska underhålla bostadsrätten? Vägledning för underhållsansvaret Inledning I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (nedan kallad brh) ansvarar för att underhålla

Läs mer

BRF. TORSBORGEN 3. Org.nr: 716419-8579 Bankgiro : 584-8387 Mobilnr : 070-316 39 06 HANDBOK. ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE i BRF TORSBORGEN 3

BRF. TORSBORGEN 3. Org.nr: 716419-8579 Bankgiro : 584-8387 Mobilnr : 070-316 39 06 HANDBOK. ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE i BRF TORSBORGEN 3 BRF. TORSBORGEN 3 Org.nr: 716419-8579 Bankgiro : 584-8387 Mobilnr : 070-316 39 06 Hemsida: www.torsborgen3.se Mailadress: kontakt@torsborgen3.se HANDBOK ORDNINGSREGLER FÖR BOENDE i BRF TORSBORGEN 3 med

Läs mer

Förslag till ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar 1 Brf Markan i Järvastaden Förslag till ändring av stadgar Föreningen har nu funnits några år och styrelsen har funnit behov av att göra en del justeringar i stadgarna. För att ändra föreningens stadgar

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler

Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Brf Berghällen 10 - Vision, bra att veta och ordningsregler Vision för Brf Berghällen 10 Som boende i Brf Berghällen 10 s fastighet känner jag mig trygg. Jag känner de övriga medlemmarna i föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER

TRIVSELREGLER VÅRA LÄGENHETER TRIVSELREGLER Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan

Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Ordningsregler för boende i brf HSB Åttan Följande ordningsregler fastställdes av brf HSB Åttans styrelse 2005-11-01. Ordningsreglerna är till för att öka trivseln för de boende och är ett komplement till

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer