ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den juni 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den juni 2009 Sammanträdets öppnande Upprop Protokolljustering SKRIVELSER TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Ewa Unevik (M) Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Roger Nilsson (SD) Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Kjell Ericsson (S) Håkan Blomberg (S), avsägelse av uppdrag Jan Kanvik, avsägelse av uppdrag Berit Sjöström (FP), avsägelse av uppdrag Christian Pedersen (M), avsägelse av uppdrag Lars O Molin (KD), avsägelse av uppdrag BrittMarie Florén (S), avsägelse av uppdrag Ivonny Larsson (C), avsägelse av uppdrag INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön?... 57

3 INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR, forts Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig för ÖLL? Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept MOTIONER, ANMÄLAN Maria Rönnbäcks (C) motion om papperslösa och gömda MEDBORGARFÖRSLAG, ANMÄLAN Medborgarförslag om synlig markering i journal vid överkänslighet ÖVRIGA FRÅGOR Delårsrapport januari april 2009 samt helårsprognos Handikappolitiskt handlingsprogram åren Lån till Örebro Läns Flygplats AB Ny tandvårdstaxa samt införande av och taxa för abonnemangstandvård Utdelning av naturvårdsstipendium för år 2009 ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond ALLMÄN FRÅGESTUND FÖR LEDAMÖTERNA INTERPELLATIONSSVAR Svar på Anne Marie Nilssons (KD) interpellation om information och stöd till Familjecentraler Svar på Jan-Erik Brohedes (FP) interpellation om akutmottagningen på USÖ Svar på Ewa Sundkvists (KD) interpellation om hur kunskaperna från doktorsavhandlingar tas tillvara i vården... 67

4 INTERPELLATIONSSVAR, forts Svar på Ewa Sundkvists (KD) interpellation om information till patienter som ska få vård utanför länet Svar på Kent Perssons (M) interpellation om hälsofrämjande arbete för invandrare och asylsökande Svar på Jonas Erikssons (MP) interpellation Sätt inte barn i skuld! Svar på Jonas Erikssons (MP) interpellation om vad som händer med barnpsykiatrin i Örebro läns landsting Svar på Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Svar på Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården Svar på Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig? FRÅGESVAR Svar på Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept Svar på Gunilla Högbergs (FP) fråga om röntgen i Askersund BORDLÄGGNING AV INTERPELLATIONER Ulf Kölbros (KD) interpellation om uppföljning av landstingets pandemiplan Ulf Kölbros (KD) interpellation om nolltolerans mot mobbning av personal MOTIONER, YTTRANDE Mia Sydow Möllebys (V) motion om försök med klimattaxa Jonas Erikssons (MP) motion Ställ miljökrav vid upphandling av sjukresor... 83

5 MOTIONER, YTTRANDE forts Ewa Sundkvists m.fl. (KD) motion om pappagrupper i hela länet Peder Boströms och Elisabeth Rådström Paavonens (S) motion om billigare parkering för miljöbilar i landstinget Ewa Sundkvists (KD) och Jonas Erikssons (MP) motion om ansökan om medlemskap i nätverket HFS Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer VALÄRENDEN AVSLUTNING... 88

6 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den juni 2009 med början kl Pia Olsson sekreterare Justerat den 26 juni 2009 Raul Björk ordförande Kerstin Karlsson :-^L... Annika Hickisch Bevis Anslaget den 26 juni 2009 Nedtages den 18 juli Pia Olsson

7 37 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande hälsar fullmäktiges ledamöter, medarbetare inom landstinget, företrädare för massmedia och åhörare välkomna till dagens sammanträde. En särskild välkomsthälsning riktas till stipendiemottagaren med hustru och representanter för Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond. Sammanträdet förklaras härefter öppnat. 54 Upprop Företas upprop, varvid anteckning om närvaro sker enligt följande: Valkrets Örebro läns Södra (Askersunds, Laxå, Hallsbergs och Kumla kommuner): Mårten Blomqvist, Kumla (S) Gunnel Hedström, Hallsberg (S) Sölve Persson, Kumla (S) Peder Boström, Vretstorp (S) Susanne Stenlund, Finnerödja (S) Björn Eriksson, Kumla (S) Kicki Johansson, Östansjö (S) Sonja Cederlöf, Åsbro (M) Lolo Lindström, Hammar (M) Bo Rudolfsson, Laxå (KD) Christina Pettersson, Kopparberg (C) Kerstin Lundqvist-Eriksson, Kumla (FP) Mia Sydow Mölleby, Hallsberg (V) och Robert Boström, Örebro (SD) Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner): Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S) Kerstin Bergström Persson, Karlskoga (S) Lasse Sjöberg, Karlskoga (S) Sölve Persson, Kumla (S) Gunilla Ericsson, Örebro (S) Jeannette Rasko, Degerfors (S) Kent Gustafsson, Degerfors (S) Tomas Örn, Karlskoga (S) Eva Jansson, Karlskoga (S) Ola Karlsson, Granbergsdal (M) Erik Weiner, Karlskoga (M) Monica Thorzén-Sundberg, Åsbro (KD) och Cathrine Pedersen, Degerfors (V) 60-88

8 38 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Valkrets Örebro - Lekeberg: Håkan Bergman, Örebro (S) Lisa Dahlpil, Örebro (S) Martin Lind, Örebro (S) Britt Öhman, Örebro (S) Roger Rådström, Örebro (S) Kerstin Karlsson, Örebro (S) Raul Björk, Örebro (S) Ewa Viktorsson, Örebro (S) Karl Alperud, Örebro (S) Lisbeth Jansson, Örebro (S) Ulrika Sandberg, Örebro, (S) Katarina Strömgren Sandh, Örebro (S) Torgny Larsson, Örebro (S) Kent Persson, Örebro (M) Svante Gyrulf, Örebro (M) Gunilla Holmström, Örebro (M) Elisabeth Sundström, Örebro (M) Ingegärd Öhlin, Örebro (M) Christina Dicksen, Örebro (M) Lotta Olsson, Odensbacken (M) Hannah Ljung, Örebro (M) Ewa Sundkvist, Örebro (KD) Lars-Axel Nordell, Örebro (KD) Gunvor Sundmark, Örebro (KD) Anne Marie Nilsson, Mullhyttan (KD) Maria Rönnbäck, Örebro (C) Ingvar Ernstson, Örebro (C) Torbjörn Ahlin, Kumla (C) Gunilla Högberg, Askersund (FP) Jan-Erik Brohede, Örebro (FP) Mats Einestam, Örebro (FP) Gunnel Lindblom, Örebro (V) Jihad Menhem, Örebro (V) Ingrid Fries Hansson, Vretstorp (MP) Jonas Eriksson, Örebro (MP) Peter Kjellman, Hallsberg (MP) och Daniel Spiik, Odensbacken (SD) Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner): Marie-Louise Forsberg-Fransson, Gyttorp (S) Grythyttan (S) Thomas Esbjörnsson, Örebro (S) Kitty Strandberg, Kopparberg (S) Elisabeth Rådström Paavonen,

9 39 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Sture Beckman, Grythyttan (S) 53-63, Elisabeth Rådström Paavonen, Grythyttan (S) Lillemor Svensson, Lindesberg (S) Daniel Frisk, Grythyttan (S) Anniette Lindvall, Nora (M) Göran Strömqvist, Hällefors (M) Hlödur Bjarnason, Lindesberg (KD) Lars-Göran Zetterlund, Hällefors (C) Christina Pettersson, Kopparberg (C) Lennart Eliasson, Karlskoga (FP) Agneta Nilsdotter, Lindesberg (V) Elisabet Brynge, Örebro (V) Annika Hickisch, Lindesberg (MP) och David Kronlid, Lillkyrka (SD) Protokolljustering Landstingsfullmäktige beslutar a t t justering av det vid sammanträdet förda protokollet skall äga rum på ledningskansliet Eklundavägen 2, Örebro den 26 juni 2009 kl. 8.30, samt a t t jämte ordföranden justera protokollet utse Kerstin Karlsson (S) och Annika Hickisch (MP) med Martin Lind (S) och Robert Boström (SD) som ersättare. 56 Skrivelser till landstingsfullmäktige Följande skrivelser anmäls: 09OLL901 09OLL OLL1514 Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Ulla Jonson (M) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Ewa Unevik (M). Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Robert Boström (SD) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Roger Nilsson (SD). Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Anders Ohlsson (S) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Kjell Ericsson (S).

10 40 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts 09OLL OLL OLL OLL OLL OLL OLL2043 Från Håkan Blomberg (S), som avsäger sig uppdraget som ledamot i beredningen för tillväxt och bildning. Från Jan Kanvik, som avsäger sig uppdraget som ordinarie revisor i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro. Från Berit Sjöström (FP) med begäran om entledigande av samtliga uppdrag som landstinget utsett henne till, d.v.s. uppdragen som huvudman i Sparbanksstiftelsen Nya och som ersättare i Örebro läns Luftvårdsförbund. Från Christian Pedersen (M), som avsäger sig uppdraget som ersättare i forskningsnämnden. Från Lars O Molin (KD), som avsäger sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering, Cesam. Från BrittMarie Florén (S), som avsäger sig uppdragen i Örebro läns landsting, nämligen som ledamot i landstingsfullmäktige och ledamot i Länsberedning Väster. Från Ivonny Larsson (C), som avsäger sig uppdraget som ledamot i Länsberedning Söder. Landstingsfullmäktige beslutar a t t ta Länsstyrelsens beslut till protokollet, a t t bevilja Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén och Ivonny Larsson begärda entlediganden, samt a t t överlämna skrivelserna från Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén och Ivonny Larsson till valberedningen. PU: Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén, Ivonny Larsson och LK plan & sekr.

11 41 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationer och frågor 09OLL OLL OLL OLL2019 Hlödur Bjarnason (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, om läkemedel inom den palliativa vården, bilaga 57:1. Anne Marie Nilsson (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Bilaga 57:2. Bo Rudolfsson (KD) har ställt interpellation till ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, Håkan Bergman, om Hälsofrämjande insatser lönar det sig för ÖLL? Bilaga 57:3. Maria Rönnbäck (C) har ställt en fråga till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, om digitala recept, bilaga 57:4. Landstingsfullmäktige beslutar a t t interpellationerna och frågan får ställas. Ordföranden meddelar att interpellationerna och frågan kommer att besvaras senare under sammanträdet. Vidare kommer svar att lämnas på bordlagda interpellationer. 58 Anmälan av väckt motion Ärende nr 31/2009 (09OLL1671) Maria Rönnbäck (C) har väckt motion om papperslösa och gömda. Motionen har för yttrande överlämnats till produktionsberedningen. Landstingsfullmäktige beslutar a t t ta anmälan om motionen till protokollet. PU: Produktionsberedningen.

12 42 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Anmälan av medborgarförslag Ärende nr 32/2009 (09OLL1482) Ett medborgarförslag har inkommit den 24 april 2009 om synlig markering i journal vid överkänslighet. Förslaget har för beredning överlämnats till produktionsberedningen. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t överlåta till landstingsstyrelsen att besluta om medborgarförslaget. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Landstingsstyrelsen och produktionsberedningen. 60 Ärende nr 33/2009 (09OLL 1840) Delårsrapport januari april 2009 samt helårsprognos 2009 Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att löpande rapportera förvaltningarnas prognoser och resultat av vidtagna åtgärder, samt a t t lägga delårsrapporten januari april 2009 samt helårsprognosen 2009 till handlingarna. Det antecknas att landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) lämnar en inledande redogörelse för ärendet. Härefter informerar ekonomidirektören Rickard Simonsson om delårsrapporten. Yrkanden Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Torbjörn Ahlin (C) och Mia Sydow Mölleby (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.

13 43 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Vidare yttrar sig Kent Persson (M), Jan-Erik Brohede (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Annika Hickisch (MP) Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Samtliga förvaltningar. 61 Ärende nr 34/2009 (09OLL53) Handikappolitiskt handlingsprogram åren Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förslag till handikappolitiskt handlingsprogram för Örebro läns landsting för åren Yrkanden Under överläggningen yrkar Martin Lind (S), Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP), Lolo Lindström (M), Jihad Menhem (V), Monica Thorzén-Sundberg (KD), Torbjörn Ahlin (C), Elisabeth Sundström (M), Ingrid Fries Hansson (MP) och Anniette Lindvall (M) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Daniel Spiik (SD) framställer ett ändringsyrkande innebärande att orden ålder, kön, etnisk bakgrund på sid 2 i programmet första meningen under rubriken Fokusering ska tas bort. Martin Lind (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar avslag på Daniel Spiiks (SD) ändringsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats redovisar ordföranden sitt förslag till propositionsordning, som godkänns av landstingsfullmäktige. I enlighet härmed ställs först proposition på yrkandet om bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ordföranden finner härvid att landstingsfullmäktige bifallit detta.

14 44 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Härefter ställs Daniel Spiiks (SD) ändringsyrkande och yrkandet om avslag på detta under proposition. Ordföranden finner att landstingsfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandet. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservation Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig närvarande ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna. PU: Produktionsberedningen, hälso- och sjukvårdsnämnden. 62 Ärende nr 35/ OLL1555) Lån till Örebro Läns Flygplats AB Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t omreglera det kortfristiga lånet på 20 mnkr till Örebro Läns Flygplats AB att löpa tills vidare med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 90 dagar med ett tillägg på 0,25 procentenheter, a t t bevilja Örebro Läns Flygplats AB ett lån på 10 mnkr att löpa tills vidare med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 90 dagar med ett tillägg på 0,25 procentenheter, samt a t t upphäva tidigare beslut, 27/1997, om borgen för Örebro Läns Flygplats AB om 30 mnkr. Yrkanden Under överläggningen yttrar sig och yrkar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Örebro Läns Flygplats AB, LK-ekon.

15 45 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 36/2009 (09OLL1771) Ny tandvårdstaxa samt införande av och taxa för abonnemangstandvård Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förslag till ny tandvårdstaxa att gälla från och med den 1 juli 2009, samt a t t anta föreliggande förslag om införande av samt taxa för abonnemangstandvård från och med den 1 oktober 2009 eller från den tidpunkt systemet kan tas i bruk. Yrkanden Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Gunnel Hedström (S), Kent Persson (M), Mia Sydow Mölleby (V), Torbjörn Ahlin (C), Ingrid Fries Hansson (MP), Ewa Sundkvist (KD), David Kronlid (SD), Jan-Erik Brohede (FP) och Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. David Kronlid (SD) framställer dessutom ett ändringsyrkande om att tandsmycken ska utgå ur tandvårdstaxan. Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) yrkar avslag på David Kronlids (SD) ändringsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden först yrkandet om bifall till landstingsstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden finner att landstingsfullmäktige har bifallit detta. Härefter ställs ändringsyrkandet och yrkandet om avslag på detta under proposition, varvid ordföranden finner att landstingsfullmäktige beslutat avslå ändringsyrkandet. Voteringsproposition Sedan votering begärs uppställer ordföranden följande voteringsproposition, som godkänns av landstingsfullmäktige: Den som vill bifalla David Kronlids (SD) ändringsyrkande röstar ja, den som vill avslå detta röstar nej. Omröstningen utfaller så att det avges tre ja röster från ledamöterna David Kronlid (SD), Daniel Spiik (SD) och Robert Boström (SD) samt 66 nej röster från övriga närvarande ledamöter enligt uppropet. Två ledamöter var ej närvarande.

16 46 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Landstingsfullmäktige har således beslutat a t t anta föreliggande förslag till ny tandvårdstaxa att gälla från och med den 1 juli 2009, samt a t t anta föreliggande förslag om införande av samt taxa för abonnemangstandvård från och med den 1 oktober 2009 eller från den tidpunkt systemet kan tas i bruk. Det antecknas till protokollet att Jihad Menhem (V) inte deltog i behandlingen av ärendet såvitt avser införande av samt taxa för abonnemangstandvård. Särskilt yttrande Till beslutet lämnar David Kronlid (SD) ett särskilt yttrande, bilaga 63. Reservation Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig närvarande ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna till förmån för ovan redovisat ändringsyrkande. PU: Folktandvården, produktionsberedningen. 64 Allmän frågestund för ledamöterna Ordföranden meddelar att det inte anmälts någon fråga till den allmänna frågestunden. 65 Interpellationssvar (09OLL532) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Anne Marie Nilssons (KD) interpellation om information och stöd till Familjecentraler, bilaga 65. Härefter yttrar sig Anne Marie Nilsson (KD) och Håkan Bergman (S).

17 47 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1169) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jan-Erik Brohedes (FP) interpellation om akutmottagningen på USÖ, bilaga 66. Härefter yttrar sig Jan-Erik Brohede (FP), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Hlödur Bjarnason (KD), Robert Boström (SD), Ewa Sundkvist (KD) och Annika Hickisch (MP). 67 Interpellationssvar (09OLL1328) Forskningsnämndens ordförande, Mårten Blomqvist, besvarar Ewa Sundkvists (KD) interpellation om hur kunskaperna från doktorsavhandlingar tas tillvara i vården, bilaga 67. Härefter yttrar sig Ewa Sundkvist (KD), Mårten Blomqvist (S) och Annika Hickisch (MP). 68 Interpellationssvar (09OLL1329) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Ewa Sundkvists (KD) interpellation om information till patienter som ska få vård utanför länet, bilaga 68. Härefter yttrar sig Ewa Sundkvist (KD), Håkan Bergman (S) och Annika Hickisch (MP). 69 Interpellationssvar (09OLL1397) Landstingsfullmäktige beslutar a t t bordlägga Ulf Kölbros (KD) interpellation om uppföljning av landstingets pandemiplan.

18 48 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1399) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Kent Perssons (M) interpellation om hälsofrämjande arbete för invandrare och asylsökande, bilaga 70. Härefter yttrar sig Kent Persson (M), Håkan Bergman (S) och Ulrika Sandberg (S). 71 Interpellationssvar (09OLL1402) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jonas Erikssons (MP) interpellation Sätt inte barn i skuld! Bilaga 71. Härefter yttrar sig Jonas Eriksson (MP). 72 Interpellationssvar (09OLL1411) Landstingsfullmäktige beslutar a t t bordlägga Ulf Kölbros (KD) interpellation om nolltolerans mot mobbning av personal. 73 Interpellationssvar (09OLL1401) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jonas Erikssons (MP) interpellation om vad som händer med barnpsykiatrin i Örebro läns landsting, bilaga 73. Härefter yttrar sig Jonas Eriksson (MP) och Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

19 49 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1976) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Bilaga 74. Härefter yttrar sig Anne Marie Nilsson (KD). 75 Interpellationssvar (09OLL1975) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården, bilaga 75. Härefter yttrar sig Hlödur Bjarnason (KD), Anne Marie Nilsson (KD), Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jan-Erik Brohede (FP) och Ewa Sundkvist (KD). 76 Interpellationssvar (09OLL2020) Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, Håkan Bergman, besvarar Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig? Bilaga 76. Härefter yttrar sig Bo Rudolfsson (KD) och Martin Lind (S). 77 Frågesvar (09OLL2019) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept. Härefter yttrar sig Maria Rönnbäck (C).

20 50 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl Landstingsfullmäktige beslutar att återuppta sammanträdet den 16 juni kl Utdelning av naturvårdsstipendium för år 2009 ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårds fond Landstingsfullmäktiges ordförande överlämnar ordet till Sten Wahlström, ordförande i styrelsen för Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond, som meddelar att styrelsen beslutat att tilldela Staffan Ulfstrand, Uppsala årets naturvårdsstipendium. Sten Wahlström håller ett kort anförande och föredrar styrelsens motivering till beslutet, varefter stipendiet överlämnas till stipendiaten som framför sitt tack. 81 Frågesvar (09OLL1464) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Gunilla Högbergs (FP) fråga om röntgen i Askersund. Härefter yttrar sig Gunilla Högberg (FP) och Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

21 51 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 37/2009 (08OLL1458) Yttrande över Mia Sydow Möllebys (V) motion om försök med klimattaxa Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen ska anses besvarad. Yrkanden Björn Eriksson (S), Ulrika Sandberg (S) och Thomas Esbjörnsson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Mia Sydow Mölleby (V) yrkar bifall till motionen. Peter Kjellman (MP) yrkar bifall till motionen samt till följande tilläggsyrkande: Klimattaxa ska innebära ett pris för kollektivtrafik, som medför att kollektivtrafiken är ekonomiskt gynnsam i jämförelse med privatresor i bil. Ola Karlsson (M), Bo Rudolfsson (KD), Göran Strömqvist (M), Svante Gyrulf (M), Robert Boström (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på motionen. Björn Eriksson (S) yrkar avslag på Peter Kjellmans (MP) tilläggsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats föreslår ordföranden följande propositionsordning: Först ställs yrkandena om bifall till landstingsstyrelsens förslag, bifall till motionen samt avslag på motionen under proposition. Härefter ställs tilläggsyrkandet och yrkandet om avslag på detta under proposition. Landstingsfullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen. Ordföranden, som sålunda ställer yrkandena om bifall till landstingstyrelsens förslag, bifall till motionen samt avslag på motionen under proposition, finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Härefter ställs tilläggsyrkandet och yrkandet om avslag under proposition, varvid ordföranden finner att landstingsfullmäktige har avslagit tilläggsyrkandet. Landstingsfullmäktige beslutar sålunda i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

22 52 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Vänsterpartiet till förmån för motionen. Vidare reserverar sig ledamöterna tillhörande Miljöpartiet till förmån för sitt ovannämnda yrkande. Slutligen reserverar sig ledamöterna tillhörande Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna till förmån för yrkandet om avslag på motionen. PU: Beredningen för tillväxt och bildning och miljöberedningen. 83 Ärende nr 38/2009 (08OLL579) Yttrande över Jonas Erikssons (MP) motion Ställ miljökrav vid upphandling av sjukresor Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen skall bifallas. Yrkanden Mårten Blomqvist (S), Ingrid Fries Hansson (MP), Bo Rudolfsson (KD) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Beredningen för tillväxt och bildning och miljöberedningen.

23 53 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 39/2009 (08OLL1466) Yttrande över Ewa Sundkvists m.fl. (KD) motion om pappagrupper i hela länet Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen, med hänvisning till vad som anförts i yttrandet, ska anses besvarad. Yrkanden Under överläggningen yrkar Lisa Dahlpil (S) och Ulrika Sandberg (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ewa Sundkvist (KD), Monica Thorzén-Sundberg (KD) och David Kronlid (SD) yrkar bifall till de tre första att-satserna i motionen. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden de framställda yrkandena under proposition och finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna till förmån för ovannämnt yrkande. PU: Hälso- och sjukvårdsnämnden.

24 54 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 40/2009 (08OLL2062) Yttrande över Peder Boströms och Elisabeth Rådström Paavonens (S) motion om billigare parkering för miljöbilar i landstinget Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t uppdra till landstingsservice att utreda förutsättningarna för att införa billigare eller gratis parkering för miljöbilar på parkeringsplatser vid landstingets samtliga inrättningar, samt a t t motionen härmed anses besvarad. Yrkanden Sedan överläggningen avslutats yrkar Björn Eriksson (S) och Peder Boström (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ola Karlsson (M) och Annika Hickisch (MP) yrkar avslag på motionen. Proposition Ordföranden ställer de framställda yrkandena under proposition och finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet till förmån för ovannämnt yrkande. PU: Miljöberedningen, landstingsservice.

25 55 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 41/2009 (08OLL3026) Yttrande över Ewa Sundkvists (KD) och Jonas Erikssons (MP) motion om ansökan om medlemskap i nätverket HFS Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen för närvarande inte ska föranleda någon åtgärd. Yrkanden Håkan Bergman (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ingrid Fries-Hansson (MP) och Ewa Sundkvist (KD) yrkar bifall till motionen. Vidare yttrar sig Martin Lind (S). Proposition Ordföranden, som ställer de framställda yrkandena under proposition, finner att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Kristdemokraterna och Miljöpartiet till förmån för motionen. PU: Hälso- och sjukvårdsnämnden.

26 56 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Valärenden Sedan ordföranden redogjort för en justering i det utsända förslaget behandlas Valberedningens förslag Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t utse 1 ledamot i styrelsen för Länsteatern i Örebro AB efter Titti Geisler (M) för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2011 Sara Dicksen, Örebro (M) 1 representant i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund efter Kjell Ericsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S) 1 ersättare i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund efter Sven-Olof Reinholdsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Kerstin Bergström-Persson, Karlskoga (S) 1 ersättare i forskningsnämnden efter Christian Pedersen (M) för tiden intill utgången av år 2010 Anna Lilliestierna, Örebro (M) 1 ersättare i Örebro läns luftvårdsförbund efter Berit Sjöström (FP) - för tiden intill utgången av år 2010 Boris Bergström, Örebro (FP) 1 huvudman i Sparbanksstiftelsen Nya - efter Berit Sjöström (FP) - för tiden till och med den 30 april 2011 Boris Bergström, Örebro (FP)

27 57 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts 1 revisor i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro efter Jan Kanvik för tiden intill utgången av år 2010 Charlotta Ekman, auktoriserad revisor, KPMG, Örebro 1 revisorsersättare i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro efter Charlotta Ekman för tiden intill utgången av år 2010 Örjan Alexandersson, auktoriserad revisor, KPMG, Örebro 1 ledamot i länsberedning Söder (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Lennart Eriksson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Gunnel Kask, Kumla (S) 1 ledamot, tillika vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (CESAM) efter Lars O Molin (KD) för tiden intill utgången av år 2010 Rasmus Persson, Ervalla (C) 1 ledamot i länsberedning Väster (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Kjell Ericsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Anders Ohlsson, Karlskoga (S) 1 ledamot i länsberedning Väster (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Britt-Marie Florén (S) för tiden intill utgången av år 2010 Helena Frisk, Karlskoga (S) Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. PU: De valda, resp organ, ledningskansliet-plan & sekr., Landstingsservice-PA.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 23 24 november 2009 Sammanträdets

Läs mer

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

1 (8) PROTOKOLL. Patientnämnden 2013-06-13

1 (8) PROTOKOLL. Patientnämnden 2013-06-13 1 (8) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström (S), Ingegärd Öhlin (M), Margareta Carlsson (V) och Gunilla Högberg (FP).

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping

Protokoll Patient- och förtroendenämnden Birgit Jacobsson 2003-10-08 Sekreterare. Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Sammanträdesplats Sammanträdesrummet Sessionssalen, Landstingshuset, Linköping Ledamöter Margareta Isacsson (s) ordförande Inger Persson (m) vice ordförande Britt-Marie Asp (s) Jan-Erik Johansson (s) Solveig

Läs mer

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar

Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 LS 1312-1544 Landstingsstyrelsen Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03

PROTOKOLL. Datum: 2009-09-03 Tid och plats för sammanträdet Kretsloppshuset, Mörsil, Kl. 13.30-16.15. Beslutande Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Siw Lundkvist (S) Olle Arnsten (C) Yngve Hamberg (C) Annelie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Programberedning 3- Folkhälsa och psykiatri PROTOKOLL 2014-06-09 5/2014 1-8 Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri Datum Måndagen den 9 juni 2014 Tid 13.00 14.45 Plats Mälarsalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta.

Datum 2014-09-16. Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 09.15 13.05 Plats Forsa folkhögskola, lokal Klångsta. Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Åke Bertils (S)

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143

Kerstin Weimer (FP) Sekreterare Paragrafer 135 143 Sammanträdets plats och tid Landstinget, Hus 2, Dr Pragrummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-12-08, klockan 09.00-16.30. Beslutande Anna Gundersson (S) David Berglund (S) Judith Hult (S) Börje Lundin (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

Reservation. 46 Tertialrapport 1 2009 för Hälso- och sjukvården

Reservation. 46 Tertialrapport 1 2009 för Hälso- och sjukvården Reservation 46 Tertialrapport 1 2009 för Hälso- och sjukvården Vi reserverar oss härmed till förmån till våra yrkanden att Hälso och sjukvårdnämnden beslutar att: 1. Tertialrapport 1 ska kompletteras med

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-26 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-11-26 kl. 19.00-22.00. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Per Eriksson (s) Åsa Pitkänen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, 1-11. Tid: 2012-01-26, kl 10:00-15:40 Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö PROTOKOLL 1(8) Plats: Närvarande: Ögonmottagningens konferensrum, Höglandssjukhuset Eksjö Beslutande ledamöter: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Ingrid Ivarsson (S) (ers Mona-Lisa

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46

PROTOKOLL 1(5) Diarienummer. Övriga närvarande: Lena Lindgren, utskottssekreterare Britt Forsberg, utredare 46 Helena Pellnor, informatör 46 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Sjukvårdsledningens konferensrum, Värnamo sjukhus Britt Johansson (M), ordförande Marianne Andersson (KD) Bo Kärreskog (S) Lis Melin (M) Arne Ekegren (M)

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad

2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN. Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00. Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2002-10-17 106-118 PERSONALNÄMNDEN Tid: 2002-10-17, kl. 14.00-16.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets lokaler, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Göran Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer