ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den juni 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den juni 2009 Sammanträdets öppnande Upprop Protokolljustering SKRIVELSER TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Ewa Unevik (M) Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Roger Nilsson (SD) Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Kjell Ericsson (S) Håkan Blomberg (S), avsägelse av uppdrag Jan Kanvik, avsägelse av uppdrag Berit Sjöström (FP), avsägelse av uppdrag Christian Pedersen (M), avsägelse av uppdrag Lars O Molin (KD), avsägelse av uppdrag BrittMarie Florén (S), avsägelse av uppdrag Ivonny Larsson (C), avsägelse av uppdrag INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön?... 57

3 INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR, forts Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig för ÖLL? Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept MOTIONER, ANMÄLAN Maria Rönnbäcks (C) motion om papperslösa och gömda MEDBORGARFÖRSLAG, ANMÄLAN Medborgarförslag om synlig markering i journal vid överkänslighet ÖVRIGA FRÅGOR Delårsrapport januari april 2009 samt helårsprognos Handikappolitiskt handlingsprogram åren Lån till Örebro Läns Flygplats AB Ny tandvårdstaxa samt införande av och taxa för abonnemangstandvård Utdelning av naturvårdsstipendium för år 2009 ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond ALLMÄN FRÅGESTUND FÖR LEDAMÖTERNA INTERPELLATIONSSVAR Svar på Anne Marie Nilssons (KD) interpellation om information och stöd till Familjecentraler Svar på Jan-Erik Brohedes (FP) interpellation om akutmottagningen på USÖ Svar på Ewa Sundkvists (KD) interpellation om hur kunskaperna från doktorsavhandlingar tas tillvara i vården... 67

4 INTERPELLATIONSSVAR, forts Svar på Ewa Sundkvists (KD) interpellation om information till patienter som ska få vård utanför länet Svar på Kent Perssons (M) interpellation om hälsofrämjande arbete för invandrare och asylsökande Svar på Jonas Erikssons (MP) interpellation Sätt inte barn i skuld! Svar på Jonas Erikssons (MP) interpellation om vad som händer med barnpsykiatrin i Örebro läns landsting Svar på Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Svar på Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården Svar på Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig? FRÅGESVAR Svar på Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept Svar på Gunilla Högbergs (FP) fråga om röntgen i Askersund BORDLÄGGNING AV INTERPELLATIONER Ulf Kölbros (KD) interpellation om uppföljning av landstingets pandemiplan Ulf Kölbros (KD) interpellation om nolltolerans mot mobbning av personal MOTIONER, YTTRANDE Mia Sydow Möllebys (V) motion om försök med klimattaxa Jonas Erikssons (MP) motion Ställ miljökrav vid upphandling av sjukresor... 83

5 MOTIONER, YTTRANDE forts Ewa Sundkvists m.fl. (KD) motion om pappagrupper i hela länet Peder Boströms och Elisabeth Rådström Paavonens (S) motion om billigare parkering för miljöbilar i landstinget Ewa Sundkvists (KD) och Jonas Erikssons (MP) motion om ansökan om medlemskap i nätverket HFS Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer VALÄRENDEN AVSLUTNING... 88

6 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den juni 2009 med början kl Pia Olsson sekreterare Justerat den 26 juni 2009 Raul Björk ordförande Kerstin Karlsson :-^L... Annika Hickisch Bevis Anslaget den 26 juni 2009 Nedtages den 18 juli Pia Olsson

7 37 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande hälsar fullmäktiges ledamöter, medarbetare inom landstinget, företrädare för massmedia och åhörare välkomna till dagens sammanträde. En särskild välkomsthälsning riktas till stipendiemottagaren med hustru och representanter för Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond. Sammanträdet förklaras härefter öppnat. 54 Upprop Företas upprop, varvid anteckning om närvaro sker enligt följande: Valkrets Örebro läns Södra (Askersunds, Laxå, Hallsbergs och Kumla kommuner): Mårten Blomqvist, Kumla (S) Gunnel Hedström, Hallsberg (S) Sölve Persson, Kumla (S) Peder Boström, Vretstorp (S) Susanne Stenlund, Finnerödja (S) Björn Eriksson, Kumla (S) Kicki Johansson, Östansjö (S) Sonja Cederlöf, Åsbro (M) Lolo Lindström, Hammar (M) Bo Rudolfsson, Laxå (KD) Christina Pettersson, Kopparberg (C) Kerstin Lundqvist-Eriksson, Kumla (FP) Mia Sydow Mölleby, Hallsberg (V) och Robert Boström, Örebro (SD) Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner): Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S) Kerstin Bergström Persson, Karlskoga (S) Lasse Sjöberg, Karlskoga (S) Sölve Persson, Kumla (S) Gunilla Ericsson, Örebro (S) Jeannette Rasko, Degerfors (S) Kent Gustafsson, Degerfors (S) Tomas Örn, Karlskoga (S) Eva Jansson, Karlskoga (S) Ola Karlsson, Granbergsdal (M) Erik Weiner, Karlskoga (M) Monica Thorzén-Sundberg, Åsbro (KD) och Cathrine Pedersen, Degerfors (V) 60-88

8 38 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Valkrets Örebro - Lekeberg: Håkan Bergman, Örebro (S) Lisa Dahlpil, Örebro (S) Martin Lind, Örebro (S) Britt Öhman, Örebro (S) Roger Rådström, Örebro (S) Kerstin Karlsson, Örebro (S) Raul Björk, Örebro (S) Ewa Viktorsson, Örebro (S) Karl Alperud, Örebro (S) Lisbeth Jansson, Örebro (S) Ulrika Sandberg, Örebro, (S) Katarina Strömgren Sandh, Örebro (S) Torgny Larsson, Örebro (S) Kent Persson, Örebro (M) Svante Gyrulf, Örebro (M) Gunilla Holmström, Örebro (M) Elisabeth Sundström, Örebro (M) Ingegärd Öhlin, Örebro (M) Christina Dicksen, Örebro (M) Lotta Olsson, Odensbacken (M) Hannah Ljung, Örebro (M) Ewa Sundkvist, Örebro (KD) Lars-Axel Nordell, Örebro (KD) Gunvor Sundmark, Örebro (KD) Anne Marie Nilsson, Mullhyttan (KD) Maria Rönnbäck, Örebro (C) Ingvar Ernstson, Örebro (C) Torbjörn Ahlin, Kumla (C) Gunilla Högberg, Askersund (FP) Jan-Erik Brohede, Örebro (FP) Mats Einestam, Örebro (FP) Gunnel Lindblom, Örebro (V) Jihad Menhem, Örebro (V) Ingrid Fries Hansson, Vretstorp (MP) Jonas Eriksson, Örebro (MP) Peter Kjellman, Hallsberg (MP) och Daniel Spiik, Odensbacken (SD) Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner): Marie-Louise Forsberg-Fransson, Gyttorp (S) Grythyttan (S) Thomas Esbjörnsson, Örebro (S) Kitty Strandberg, Kopparberg (S) Elisabeth Rådström Paavonen,

9 39 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Sture Beckman, Grythyttan (S) 53-63, Elisabeth Rådström Paavonen, Grythyttan (S) Lillemor Svensson, Lindesberg (S) Daniel Frisk, Grythyttan (S) Anniette Lindvall, Nora (M) Göran Strömqvist, Hällefors (M) Hlödur Bjarnason, Lindesberg (KD) Lars-Göran Zetterlund, Hällefors (C) Christina Pettersson, Kopparberg (C) Lennart Eliasson, Karlskoga (FP) Agneta Nilsdotter, Lindesberg (V) Elisabet Brynge, Örebro (V) Annika Hickisch, Lindesberg (MP) och David Kronlid, Lillkyrka (SD) Protokolljustering Landstingsfullmäktige beslutar a t t justering av det vid sammanträdet förda protokollet skall äga rum på ledningskansliet Eklundavägen 2, Örebro den 26 juni 2009 kl. 8.30, samt a t t jämte ordföranden justera protokollet utse Kerstin Karlsson (S) och Annika Hickisch (MP) med Martin Lind (S) och Robert Boström (SD) som ersättare. 56 Skrivelser till landstingsfullmäktige Följande skrivelser anmäls: 09OLL901 09OLL OLL1514 Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Ulla Jonson (M) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Ewa Unevik (M). Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Robert Boström (SD) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Roger Nilsson (SD). Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Anders Ohlsson (S) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Kjell Ericsson (S).

10 40 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts 09OLL OLL OLL OLL OLL OLL OLL2043 Från Håkan Blomberg (S), som avsäger sig uppdraget som ledamot i beredningen för tillväxt och bildning. Från Jan Kanvik, som avsäger sig uppdraget som ordinarie revisor i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro. Från Berit Sjöström (FP) med begäran om entledigande av samtliga uppdrag som landstinget utsett henne till, d.v.s. uppdragen som huvudman i Sparbanksstiftelsen Nya och som ersättare i Örebro läns Luftvårdsförbund. Från Christian Pedersen (M), som avsäger sig uppdraget som ersättare i forskningsnämnden. Från Lars O Molin (KD), som avsäger sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering, Cesam. Från BrittMarie Florén (S), som avsäger sig uppdragen i Örebro läns landsting, nämligen som ledamot i landstingsfullmäktige och ledamot i Länsberedning Väster. Från Ivonny Larsson (C), som avsäger sig uppdraget som ledamot i Länsberedning Söder. Landstingsfullmäktige beslutar a t t ta Länsstyrelsens beslut till protokollet, a t t bevilja Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén och Ivonny Larsson begärda entlediganden, samt a t t överlämna skrivelserna från Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén och Ivonny Larsson till valberedningen. PU: Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén, Ivonny Larsson och LK plan & sekr.

11 41 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationer och frågor 09OLL OLL OLL OLL2019 Hlödur Bjarnason (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, om läkemedel inom den palliativa vården, bilaga 57:1. Anne Marie Nilsson (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Bilaga 57:2. Bo Rudolfsson (KD) har ställt interpellation till ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, Håkan Bergman, om Hälsofrämjande insatser lönar det sig för ÖLL? Bilaga 57:3. Maria Rönnbäck (C) har ställt en fråga till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, om digitala recept, bilaga 57:4. Landstingsfullmäktige beslutar a t t interpellationerna och frågan får ställas. Ordföranden meddelar att interpellationerna och frågan kommer att besvaras senare under sammanträdet. Vidare kommer svar att lämnas på bordlagda interpellationer. 58 Anmälan av väckt motion Ärende nr 31/2009 (09OLL1671) Maria Rönnbäck (C) har väckt motion om papperslösa och gömda. Motionen har för yttrande överlämnats till produktionsberedningen. Landstingsfullmäktige beslutar a t t ta anmälan om motionen till protokollet. PU: Produktionsberedningen.

12 42 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Anmälan av medborgarförslag Ärende nr 32/2009 (09OLL1482) Ett medborgarförslag har inkommit den 24 april 2009 om synlig markering i journal vid överkänslighet. Förslaget har för beredning överlämnats till produktionsberedningen. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t överlåta till landstingsstyrelsen att besluta om medborgarförslaget. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Landstingsstyrelsen och produktionsberedningen. 60 Ärende nr 33/2009 (09OLL 1840) Delårsrapport januari april 2009 samt helårsprognos 2009 Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att löpande rapportera förvaltningarnas prognoser och resultat av vidtagna åtgärder, samt a t t lägga delårsrapporten januari april 2009 samt helårsprognosen 2009 till handlingarna. Det antecknas att landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) lämnar en inledande redogörelse för ärendet. Härefter informerar ekonomidirektören Rickard Simonsson om delårsrapporten. Yrkanden Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Torbjörn Ahlin (C) och Mia Sydow Mölleby (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.

13 43 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Vidare yttrar sig Kent Persson (M), Jan-Erik Brohede (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Annika Hickisch (MP) Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Samtliga förvaltningar. 61 Ärende nr 34/2009 (09OLL53) Handikappolitiskt handlingsprogram åren Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förslag till handikappolitiskt handlingsprogram för Örebro läns landsting för åren Yrkanden Under överläggningen yrkar Martin Lind (S), Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP), Lolo Lindström (M), Jihad Menhem (V), Monica Thorzén-Sundberg (KD), Torbjörn Ahlin (C), Elisabeth Sundström (M), Ingrid Fries Hansson (MP) och Anniette Lindvall (M) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Daniel Spiik (SD) framställer ett ändringsyrkande innebärande att orden ålder, kön, etnisk bakgrund på sid 2 i programmet första meningen under rubriken Fokusering ska tas bort. Martin Lind (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar avslag på Daniel Spiiks (SD) ändringsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats redovisar ordföranden sitt förslag till propositionsordning, som godkänns av landstingsfullmäktige. I enlighet härmed ställs först proposition på yrkandet om bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ordföranden finner härvid att landstingsfullmäktige bifallit detta.

14 44 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Härefter ställs Daniel Spiiks (SD) ändringsyrkande och yrkandet om avslag på detta under proposition. Ordföranden finner att landstingsfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandet. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservation Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig närvarande ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna. PU: Produktionsberedningen, hälso- och sjukvårdsnämnden. 62 Ärende nr 35/ OLL1555) Lån till Örebro Läns Flygplats AB Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t omreglera det kortfristiga lånet på 20 mnkr till Örebro Läns Flygplats AB att löpa tills vidare med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 90 dagar med ett tillägg på 0,25 procentenheter, a t t bevilja Örebro Läns Flygplats AB ett lån på 10 mnkr att löpa tills vidare med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 90 dagar med ett tillägg på 0,25 procentenheter, samt a t t upphäva tidigare beslut, 27/1997, om borgen för Örebro Läns Flygplats AB om 30 mnkr. Yrkanden Under överläggningen yttrar sig och yrkar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Örebro Läns Flygplats AB, LK-ekon.

15 45 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 36/2009 (09OLL1771) Ny tandvårdstaxa samt införande av och taxa för abonnemangstandvård Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förslag till ny tandvårdstaxa att gälla från och med den 1 juli 2009, samt a t t anta föreliggande förslag om införande av samt taxa för abonnemangstandvård från och med den 1 oktober 2009 eller från den tidpunkt systemet kan tas i bruk. Yrkanden Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Gunnel Hedström (S), Kent Persson (M), Mia Sydow Mölleby (V), Torbjörn Ahlin (C), Ingrid Fries Hansson (MP), Ewa Sundkvist (KD), David Kronlid (SD), Jan-Erik Brohede (FP) och Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. David Kronlid (SD) framställer dessutom ett ändringsyrkande om att tandsmycken ska utgå ur tandvårdstaxan. Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) yrkar avslag på David Kronlids (SD) ändringsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden först yrkandet om bifall till landstingsstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden finner att landstingsfullmäktige har bifallit detta. Härefter ställs ändringsyrkandet och yrkandet om avslag på detta under proposition, varvid ordföranden finner att landstingsfullmäktige beslutat avslå ändringsyrkandet. Voteringsproposition Sedan votering begärs uppställer ordföranden följande voteringsproposition, som godkänns av landstingsfullmäktige: Den som vill bifalla David Kronlids (SD) ändringsyrkande röstar ja, den som vill avslå detta röstar nej. Omröstningen utfaller så att det avges tre ja röster från ledamöterna David Kronlid (SD), Daniel Spiik (SD) och Robert Boström (SD) samt 66 nej röster från övriga närvarande ledamöter enligt uppropet. Två ledamöter var ej närvarande.

16 46 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Landstingsfullmäktige har således beslutat a t t anta föreliggande förslag till ny tandvårdstaxa att gälla från och med den 1 juli 2009, samt a t t anta föreliggande förslag om införande av samt taxa för abonnemangstandvård från och med den 1 oktober 2009 eller från den tidpunkt systemet kan tas i bruk. Det antecknas till protokollet att Jihad Menhem (V) inte deltog i behandlingen av ärendet såvitt avser införande av samt taxa för abonnemangstandvård. Särskilt yttrande Till beslutet lämnar David Kronlid (SD) ett särskilt yttrande, bilaga 63. Reservation Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig närvarande ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna till förmån för ovan redovisat ändringsyrkande. PU: Folktandvården, produktionsberedningen. 64 Allmän frågestund för ledamöterna Ordföranden meddelar att det inte anmälts någon fråga till den allmänna frågestunden. 65 Interpellationssvar (09OLL532) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Anne Marie Nilssons (KD) interpellation om information och stöd till Familjecentraler, bilaga 65. Härefter yttrar sig Anne Marie Nilsson (KD) och Håkan Bergman (S).

17 47 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1169) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jan-Erik Brohedes (FP) interpellation om akutmottagningen på USÖ, bilaga 66. Härefter yttrar sig Jan-Erik Brohede (FP), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Hlödur Bjarnason (KD), Robert Boström (SD), Ewa Sundkvist (KD) och Annika Hickisch (MP). 67 Interpellationssvar (09OLL1328) Forskningsnämndens ordförande, Mårten Blomqvist, besvarar Ewa Sundkvists (KD) interpellation om hur kunskaperna från doktorsavhandlingar tas tillvara i vården, bilaga 67. Härefter yttrar sig Ewa Sundkvist (KD), Mårten Blomqvist (S) och Annika Hickisch (MP). 68 Interpellationssvar (09OLL1329) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Ewa Sundkvists (KD) interpellation om information till patienter som ska få vård utanför länet, bilaga 68. Härefter yttrar sig Ewa Sundkvist (KD), Håkan Bergman (S) och Annika Hickisch (MP). 69 Interpellationssvar (09OLL1397) Landstingsfullmäktige beslutar a t t bordlägga Ulf Kölbros (KD) interpellation om uppföljning av landstingets pandemiplan.

18 48 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1399) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Kent Perssons (M) interpellation om hälsofrämjande arbete för invandrare och asylsökande, bilaga 70. Härefter yttrar sig Kent Persson (M), Håkan Bergman (S) och Ulrika Sandberg (S). 71 Interpellationssvar (09OLL1402) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jonas Erikssons (MP) interpellation Sätt inte barn i skuld! Bilaga 71. Härefter yttrar sig Jonas Eriksson (MP). 72 Interpellationssvar (09OLL1411) Landstingsfullmäktige beslutar a t t bordlägga Ulf Kölbros (KD) interpellation om nolltolerans mot mobbning av personal. 73 Interpellationssvar (09OLL1401) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jonas Erikssons (MP) interpellation om vad som händer med barnpsykiatrin i Örebro läns landsting, bilaga 73. Härefter yttrar sig Jonas Eriksson (MP) och Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

19 49 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1976) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Bilaga 74. Härefter yttrar sig Anne Marie Nilsson (KD). 75 Interpellationssvar (09OLL1975) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården, bilaga 75. Härefter yttrar sig Hlödur Bjarnason (KD), Anne Marie Nilsson (KD), Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jan-Erik Brohede (FP) och Ewa Sundkvist (KD). 76 Interpellationssvar (09OLL2020) Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, Håkan Bergman, besvarar Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig? Bilaga 76. Härefter yttrar sig Bo Rudolfsson (KD) och Martin Lind (S). 77 Frågesvar (09OLL2019) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept. Härefter yttrar sig Maria Rönnbäck (C).

20 50 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl Landstingsfullmäktige beslutar att återuppta sammanträdet den 16 juni kl Utdelning av naturvårdsstipendium för år 2009 ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårds fond Landstingsfullmäktiges ordförande överlämnar ordet till Sten Wahlström, ordförande i styrelsen för Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond, som meddelar att styrelsen beslutat att tilldela Staffan Ulfstrand, Uppsala årets naturvårdsstipendium. Sten Wahlström håller ett kort anförande och föredrar styrelsens motivering till beslutet, varefter stipendiet överlämnas till stipendiaten som framför sitt tack. 81 Frågesvar (09OLL1464) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Gunilla Högbergs (FP) fråga om röntgen i Askersund. Härefter yttrar sig Gunilla Högberg (FP) och Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

21 51 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 37/2009 (08OLL1458) Yttrande över Mia Sydow Möllebys (V) motion om försök med klimattaxa Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen ska anses besvarad. Yrkanden Björn Eriksson (S), Ulrika Sandberg (S) och Thomas Esbjörnsson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Mia Sydow Mölleby (V) yrkar bifall till motionen. Peter Kjellman (MP) yrkar bifall till motionen samt till följande tilläggsyrkande: Klimattaxa ska innebära ett pris för kollektivtrafik, som medför att kollektivtrafiken är ekonomiskt gynnsam i jämförelse med privatresor i bil. Ola Karlsson (M), Bo Rudolfsson (KD), Göran Strömqvist (M), Svante Gyrulf (M), Robert Boström (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på motionen. Björn Eriksson (S) yrkar avslag på Peter Kjellmans (MP) tilläggsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats föreslår ordföranden följande propositionsordning: Först ställs yrkandena om bifall till landstingsstyrelsens förslag, bifall till motionen samt avslag på motionen under proposition. Härefter ställs tilläggsyrkandet och yrkandet om avslag på detta under proposition. Landstingsfullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen. Ordföranden, som sålunda ställer yrkandena om bifall till landstingstyrelsens förslag, bifall till motionen samt avslag på motionen under proposition, finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Härefter ställs tilläggsyrkandet och yrkandet om avslag under proposition, varvid ordföranden finner att landstingsfullmäktige har avslagit tilläggsyrkandet. Landstingsfullmäktige beslutar sålunda i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

22 52 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Vänsterpartiet till förmån för motionen. Vidare reserverar sig ledamöterna tillhörande Miljöpartiet till förmån för sitt ovannämnda yrkande. Slutligen reserverar sig ledamöterna tillhörande Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna till förmån för yrkandet om avslag på motionen. PU: Beredningen för tillväxt och bildning och miljöberedningen. 83 Ärende nr 38/2009 (08OLL579) Yttrande över Jonas Erikssons (MP) motion Ställ miljökrav vid upphandling av sjukresor Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen skall bifallas. Yrkanden Mårten Blomqvist (S), Ingrid Fries Hansson (MP), Bo Rudolfsson (KD) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Beredningen för tillväxt och bildning och miljöberedningen.

23 53 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 39/2009 (08OLL1466) Yttrande över Ewa Sundkvists m.fl. (KD) motion om pappagrupper i hela länet Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen, med hänvisning till vad som anförts i yttrandet, ska anses besvarad. Yrkanden Under överläggningen yrkar Lisa Dahlpil (S) och Ulrika Sandberg (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ewa Sundkvist (KD), Monica Thorzén-Sundberg (KD) och David Kronlid (SD) yrkar bifall till de tre första att-satserna i motionen. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden de framställda yrkandena under proposition och finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna till förmån för ovannämnt yrkande. PU: Hälso- och sjukvårdsnämnden.

24 54 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 40/2009 (08OLL2062) Yttrande över Peder Boströms och Elisabeth Rådström Paavonens (S) motion om billigare parkering för miljöbilar i landstinget Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t uppdra till landstingsservice att utreda förutsättningarna för att införa billigare eller gratis parkering för miljöbilar på parkeringsplatser vid landstingets samtliga inrättningar, samt a t t motionen härmed anses besvarad. Yrkanden Sedan överläggningen avslutats yrkar Björn Eriksson (S) och Peder Boström (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ola Karlsson (M) och Annika Hickisch (MP) yrkar avslag på motionen. Proposition Ordföranden ställer de framställda yrkandena under proposition och finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet till förmån för ovannämnt yrkande. PU: Miljöberedningen, landstingsservice.

25 55 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 41/2009 (08OLL3026) Yttrande över Ewa Sundkvists (KD) och Jonas Erikssons (MP) motion om ansökan om medlemskap i nätverket HFS Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen för närvarande inte ska föranleda någon åtgärd. Yrkanden Håkan Bergman (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ingrid Fries-Hansson (MP) och Ewa Sundkvist (KD) yrkar bifall till motionen. Vidare yttrar sig Martin Lind (S). Proposition Ordföranden, som ställer de framställda yrkandena under proposition, finner att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Kristdemokraterna och Miljöpartiet till förmån för motionen. PU: Hälso- och sjukvårdsnämnden.

26 56 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Valärenden Sedan ordföranden redogjort för en justering i det utsända förslaget behandlas Valberedningens förslag Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t utse 1 ledamot i styrelsen för Länsteatern i Örebro AB efter Titti Geisler (M) för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2011 Sara Dicksen, Örebro (M) 1 representant i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund efter Kjell Ericsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S) 1 ersättare i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund efter Sven-Olof Reinholdsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Kerstin Bergström-Persson, Karlskoga (S) 1 ersättare i forskningsnämnden efter Christian Pedersen (M) för tiden intill utgången av år 2010 Anna Lilliestierna, Örebro (M) 1 ersättare i Örebro läns luftvårdsförbund efter Berit Sjöström (FP) - för tiden intill utgången av år 2010 Boris Bergström, Örebro (FP) 1 huvudman i Sparbanksstiftelsen Nya - efter Berit Sjöström (FP) - för tiden till och med den 30 april 2011 Boris Bergström, Örebro (FP)

27 57 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts 1 revisor i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro efter Jan Kanvik för tiden intill utgången av år 2010 Charlotta Ekman, auktoriserad revisor, KPMG, Örebro 1 revisorsersättare i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro efter Charlotta Ekman för tiden intill utgången av år 2010 Örjan Alexandersson, auktoriserad revisor, KPMG, Örebro 1 ledamot i länsberedning Söder (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Lennart Eriksson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Gunnel Kask, Kumla (S) 1 ledamot, tillika vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (CESAM) efter Lars O Molin (KD) för tiden intill utgången av år 2010 Rasmus Persson, Ervalla (C) 1 ledamot i länsberedning Väster (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Kjell Ericsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Anders Ohlsson, Karlskoga (S) 1 ledamot i länsberedning Väster (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Britt-Marie Florén (S) för tiden intill utgången av år 2010 Helena Frisk, Karlskoga (S) Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. PU: De valda, resp organ, ledningskansliet-plan & sekr., Landstingsservice-PA.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 september 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 22 september 2009 Sammanträdets

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 april 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 28 april 2009 Sammanträdets öppnande... 27 Parentation...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 20 oktober 2009 Sammanträdets öppnande...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den 23 24 november 2009 Sammanträdets

Läs mer

samt Inger Heimersson, Socialstyrelsen och tjänstemän från Hälsokansliet samt representanter för allmänheten.

samt Inger Heimersson, Socialstyrelsen och tjänstemän från Hälsokansliet samt representanter för allmänheten. PROTOKOLL 1 Närvarande Ledamöterna Håkan Bergman (s) ordf, Inga-Britt Ritzman (s) vice ordf, Sven-Olof Reinholdsson (s), Lisa Dahlpil (s), Martin Lind (s), Gunnel Hedström (s), Svante Gyrulf (m) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Lind (s) med Ulla Jonson (m) som ersättare.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Martin Lind (s) med Ulla Jonson (m) som ersättare. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2009-10-14 PROTOKOLL 1 Närvarande Ledamöterna Håkan Bergman (s) ordf, Sven-Olof Reinholdsson (s), Martin Lind (s), Gunnel Hedström (s) 89-92, Ingemar Javinder (s), Svante Gyrulf

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer

Landstingsfullmäktige 80-99

Landstingsfullmäktige 80-99 PROTOKOLL 1(8) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 81. 80 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 8-18 Tid: , 10:00-16:50 Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Närvarande: Odontologiska institutionen, konferensrum Kompassrosen Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL. Landstingets pensionärsråd Vid protokollet. Mikael Johansson Sekreterare. Justerat den 1 (6) Sammanträdesdatum 1 (6) Vid protokollet Mikael Johansson Sekreterare Justerat den Åke Eriksson Ordförande Ulf Grell Justerare 2 (6) Närvarande ledamöter Kerstin Karlsson (S) Sven-Olof Reinholdsson (S) Sten Lang (MP) Christina

Läs mer

Regionfullmäktige 52-64

Regionfullmäktige 52-64 PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Närvarande: Se 54. Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 52 Presentation av goda exempel från medarbetare och verksamheter Presentationer görs för följande områden: Britt-Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Landstingsfullmäktige 57-79

Landstingsfullmäktige 57-79 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Missionskyrkan, Mullsjö Närvarande: Se upprop 58 och 65. 57 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 15. Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Ärende 15 Svar på motion: Samla och utveckla ätstörningsvården (V) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Samla och

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Tid: :00-14:15 Konferensrum Hudkliniken

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Tid: :00-14:15 Konferensrum Hudkliniken PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Konferensrum Hudkliniken Närvarande: Beslutande: Urban Blomberg, ordförande Katharina Åstrand (M) ersätter Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S) Inga

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2012:14 LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 19-29

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 19-29 PROTOKOLL 1(5) Plats: Närvarande: Konferensrum Lutan, akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov Beslutande: Urban Blomberg, ordförande (M) Eva Lundemo (C) Annika Nordin (S) Magnus Lagerqvist (S) 19-21 Kjell

Läs mer

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor

Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika frågor YTTRANDE 2012-03-07 LK11-0521 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Angående motion Kompetensutveckling och samarbete inom rehabiliterings- och psykosociala området med fokus på yrkesspecifika

Läs mer

PATIENTNÄMNDEN PROTOKOLL

PATIENTNÄMNDEN PROTOKOLL 1 (8) PATIENTNÄMNDEN PROTOKOLL 2 (8) Närvarande ledamöter: Elisabeth Hammar (S), ordförande, Ulf Rådesjö (S), vice ordförande, Anniette Lindvall (M), 2:e vice ordförande, Gunn Carlsson (S), Gunnel Hedström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna

Motion: Satsa på undersköterskorna Motion: Satsa på undersköterskorna Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 2013-09-25 Protokollsutdrag från

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Närvarande ledamöterna Håkan Bergman (s) ordf, Inga-Britt Ritzman (s) vice ordf 12-13, Sven- Olof Reinholdsson (s), Lisa Dahlpil (s) 12-17, Martin Lind (s), Gunnel Hedström (s), Ingemar Javinder (s),

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Landstingsfullmäktige 99-114

Landstingsfullmäktige 99-114 PROTOKOLL 1(7) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: Se upprop 100 99 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Regionförbundets politiska organisation

Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets politiska organisation Regionförbundets högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter. Dessa hämtas från länets tolv kommunfullmäktige samt landstingsfullmäktige. Regionstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad.

22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF. 1. Motionen är besvarad. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2010-02-23 LS-LED09-410 22 Om vindkraft på Ökna. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Motionen är besvarad. Yrkanden Oppositionen (M),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A

Landstingsstyrelsen Tid: :00-15:45 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(6) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Anders Pansell (KD) ersätter Mia Frisk Anna-Carin Magnusson (S) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 18 juni 2003 146 151 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s)

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

Kungsbackanämnden 15-22

Kungsbackanämnden 15-22 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-03-06 Kungsbackanämnden 15-22 Tid: Tisdag 2007-03-06 kl 08:30-15:15 Plats: Hotell Halland, Kungsbacka Ledamöter: Margareta Ödman (m) Maud Lanne (s) Marianne Hultén (m)

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2015 2015-03-02 Kl 10.00-12.00 LS 2015-0165 13-17 i Sammanträde med landstingsstyrelsens forskningsberedning Plats Skärgårdssalen, landstingshuset

Läs mer

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69 Sammanträdets plats och tid Lokal Konferensrummet plan 12, Östersunds sjukhus, Kyrkgatan 16, Östersund. kl 09.00 15.50 Beslutande Anna Gundersson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 1(1) 2014-12-16 LJ2014/408 Landstingsfullmäktige Motion: Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134

Kerstin Weimer (FP) Emilia Blomqvist Marie Holm Sherman. Landstingshuset, Östersund 2011-11-01. Klockan 14.00. Sekreterare Paragrafer 124 134 Sammanträdets plats och tid Övrigt Landstinget, Hus 3, Styrelserummet. Kyrkgatan 12, Östersund. 2011-10-20, klockan 10.00-11.45 Möte med Landstingsfullmäktiges presidium, klockan 8.30-9.30 Utbildning,

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

,.ÖREBRO LÄNS ~LANDSTING PROTOKOLL 2010

,.ÖREBRO LÄNS ~LANDSTING PROTOKOLL 2010 ,.ÖREBRO LÄNS ~LANDSTING PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 23 september 2010 _ ÖREBRO LÄNS ~LANDSTING Organ Landstingsfullmäktige PROTOKOLL Sammanlrädesdalum 2010-09-23

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämndens Södra samverkansberedning Datum: 1 december 2008 Plats: Ledamöter: Anmält förhinder: Sekreterare: Medverkande: Hälsoverket, Oxelösund Britta Bergström, (S)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl

PROTOKOLL. Datum: Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl Tid och plats för sammanträdet Beslutande Landstingshuset, Hus 3, Dr Prag Kl. 09.00 15.15 Ann-Marie Johansson (S) Anna Gundersson (S) Björn Karlsson (S) Danuta Finke (C) Margareta Gladh (M) Annelie Bengtsson

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-2016-08-25 1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum 2016-08-25 Tid 12.45 14.00 Plats Konferensrum på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden OJUSTERAT PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2017-05-19 1 (3) 84 Psykoterapi och multimodal smärtbehandling driftsform Diarienummer 1601863/1601862 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 1.

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel

Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Självtest vid behandling av blodförtunnande läkemedel Regionstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-11-10

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder 1 (6) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 15.00 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) (S) Jessica Ericsson Adriana

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63

Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-09-05 Primärvårdsnämnden i Varberg 53-63 Tid: Måndag 5 september 2005 kl 15:00-16:15 Plats: Konferensrummet 1:a vån, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352 RS160352, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Patientnämnden,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-20 LS-LED09-696 48 Dags för gratis HPV vaccin även till länets pojkar! Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län

Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Region Örebro län 1 (5) Protokoll Tid: 23 september 2016 Plats: Linden, Eklundavägen 1, Vid protokollet Justerat den: 2016-09-28 Siv Ahlstrand Vice Ordförande Magnus Andersson Justerare Närvarande ledamöter: Siv Ahlstrand

Läs mer

Landstingsfullmäktige 17-35

Landstingsfullmäktige 17-35 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen Närvarande: Se upprop 20 17 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges sammanträde för öppnat.

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-0300 Landstingsstyrelsen Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Föredragande

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli 2011-06-20 SB 3 /2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-06-27 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 juni 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer