ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009"

Transkript

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING PROTOKOLL 2009 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den juni 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Protokoll från landstingsfullmäktige den juni 2009 Sammanträdets öppnande Upprop Protokolljustering SKRIVELSER TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Ewa Unevik (M) Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Roger Nilsson (SD) Länsstyrelsen i Örebro län, beslut om ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Kjell Ericsson (S) Håkan Blomberg (S), avsägelse av uppdrag Jan Kanvik, avsägelse av uppdrag Berit Sjöström (FP), avsägelse av uppdrag Christian Pedersen (M), avsägelse av uppdrag Lars O Molin (KD), avsägelse av uppdrag BrittMarie Florén (S), avsägelse av uppdrag Ivonny Larsson (C), avsägelse av uppdrag INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön?... 57

3 INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR, forts Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig för ÖLL? Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept MOTIONER, ANMÄLAN Maria Rönnbäcks (C) motion om papperslösa och gömda MEDBORGARFÖRSLAG, ANMÄLAN Medborgarförslag om synlig markering i journal vid överkänslighet ÖVRIGA FRÅGOR Delårsrapport januari april 2009 samt helårsprognos Handikappolitiskt handlingsprogram åren Lån till Örebro Läns Flygplats AB Ny tandvårdstaxa samt införande av och taxa för abonnemangstandvård Utdelning av naturvårdsstipendium för år 2009 ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond ALLMÄN FRÅGESTUND FÖR LEDAMÖTERNA INTERPELLATIONSSVAR Svar på Anne Marie Nilssons (KD) interpellation om information och stöd till Familjecentraler Svar på Jan-Erik Brohedes (FP) interpellation om akutmottagningen på USÖ Svar på Ewa Sundkvists (KD) interpellation om hur kunskaperna från doktorsavhandlingar tas tillvara i vården... 67

4 INTERPELLATIONSSVAR, forts Svar på Ewa Sundkvists (KD) interpellation om information till patienter som ska få vård utanför länet Svar på Kent Perssons (M) interpellation om hälsofrämjande arbete för invandrare och asylsökande Svar på Jonas Erikssons (MP) interpellation Sätt inte barn i skuld! Svar på Jonas Erikssons (MP) interpellation om vad som händer med barnpsykiatrin i Örebro läns landsting Svar på Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Svar på Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården Svar på Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig? FRÅGESVAR Svar på Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept Svar på Gunilla Högbergs (FP) fråga om röntgen i Askersund BORDLÄGGNING AV INTERPELLATIONER Ulf Kölbros (KD) interpellation om uppföljning av landstingets pandemiplan Ulf Kölbros (KD) interpellation om nolltolerans mot mobbning av personal MOTIONER, YTTRANDE Mia Sydow Möllebys (V) motion om försök med klimattaxa Jonas Erikssons (MP) motion Ställ miljökrav vid upphandling av sjukresor... 83

5 MOTIONER, YTTRANDE forts Ewa Sundkvists m.fl. (KD) motion om pappagrupper i hela länet Peder Boströms och Elisabeth Rådström Paavonens (S) motion om billigare parkering för miljöbilar i landstinget Ewa Sundkvists (KD) och Jonas Erikssons (MP) motion om ansökan om medlemskap i nätverket HFS Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer VALÄRENDEN AVSLUTNING... 88

6 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den juni 2009 med början kl Pia Olsson sekreterare Justerat den 26 juni 2009 Raul Björk ordförande Kerstin Karlsson :-^L... Annika Hickisch Bevis Anslaget den 26 juni 2009 Nedtages den 18 juli Pia Olsson

7 37 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande hälsar fullmäktiges ledamöter, medarbetare inom landstinget, företrädare för massmedia och åhörare välkomna till dagens sammanträde. En särskild välkomsthälsning riktas till stipendiemottagaren med hustru och representanter för Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond. Sammanträdet förklaras härefter öppnat. 54 Upprop Företas upprop, varvid anteckning om närvaro sker enligt följande: Valkrets Örebro läns Södra (Askersunds, Laxå, Hallsbergs och Kumla kommuner): Mårten Blomqvist, Kumla (S) Gunnel Hedström, Hallsberg (S) Sölve Persson, Kumla (S) Peder Boström, Vretstorp (S) Susanne Stenlund, Finnerödja (S) Björn Eriksson, Kumla (S) Kicki Johansson, Östansjö (S) Sonja Cederlöf, Åsbro (M) Lolo Lindström, Hammar (M) Bo Rudolfsson, Laxå (KD) Christina Pettersson, Kopparberg (C) Kerstin Lundqvist-Eriksson, Kumla (FP) Mia Sydow Mölleby, Hallsberg (V) och Robert Boström, Örebro (SD) Valkrets Örebro läns Västra (Karlskoga och Degerfors kommuner): Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S) Kerstin Bergström Persson, Karlskoga (S) Lasse Sjöberg, Karlskoga (S) Sölve Persson, Kumla (S) Gunilla Ericsson, Örebro (S) Jeannette Rasko, Degerfors (S) Kent Gustafsson, Degerfors (S) Tomas Örn, Karlskoga (S) Eva Jansson, Karlskoga (S) Ola Karlsson, Granbergsdal (M) Erik Weiner, Karlskoga (M) Monica Thorzén-Sundberg, Åsbro (KD) och Cathrine Pedersen, Degerfors (V) 60-88

8 38 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Valkrets Örebro - Lekeberg: Håkan Bergman, Örebro (S) Lisa Dahlpil, Örebro (S) Martin Lind, Örebro (S) Britt Öhman, Örebro (S) Roger Rådström, Örebro (S) Kerstin Karlsson, Örebro (S) Raul Björk, Örebro (S) Ewa Viktorsson, Örebro (S) Karl Alperud, Örebro (S) Lisbeth Jansson, Örebro (S) Ulrika Sandberg, Örebro, (S) Katarina Strömgren Sandh, Örebro (S) Torgny Larsson, Örebro (S) Kent Persson, Örebro (M) Svante Gyrulf, Örebro (M) Gunilla Holmström, Örebro (M) Elisabeth Sundström, Örebro (M) Ingegärd Öhlin, Örebro (M) Christina Dicksen, Örebro (M) Lotta Olsson, Odensbacken (M) Hannah Ljung, Örebro (M) Ewa Sundkvist, Örebro (KD) Lars-Axel Nordell, Örebro (KD) Gunvor Sundmark, Örebro (KD) Anne Marie Nilsson, Mullhyttan (KD) Maria Rönnbäck, Örebro (C) Ingvar Ernstson, Örebro (C) Torbjörn Ahlin, Kumla (C) Gunilla Högberg, Askersund (FP) Jan-Erik Brohede, Örebro (FP) Mats Einestam, Örebro (FP) Gunnel Lindblom, Örebro (V) Jihad Menhem, Örebro (V) Ingrid Fries Hansson, Vretstorp (MP) Jonas Eriksson, Örebro (MP) Peter Kjellman, Hallsberg (MP) och Daniel Spiik, Odensbacken (SD) Valkrets Örebro läns Norra (Hällefors, Ljusnarsbergs, Lindesbergs och Nora kommuner): Marie-Louise Forsberg-Fransson, Gyttorp (S) Grythyttan (S) Thomas Esbjörnsson, Örebro (S) Kitty Strandberg, Kopparberg (S) Elisabeth Rådström Paavonen,

9 39 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Sture Beckman, Grythyttan (S) 53-63, Elisabeth Rådström Paavonen, Grythyttan (S) Lillemor Svensson, Lindesberg (S) Daniel Frisk, Grythyttan (S) Anniette Lindvall, Nora (M) Göran Strömqvist, Hällefors (M) Hlödur Bjarnason, Lindesberg (KD) Lars-Göran Zetterlund, Hällefors (C) Christina Pettersson, Kopparberg (C) Lennart Eliasson, Karlskoga (FP) Agneta Nilsdotter, Lindesberg (V) Elisabet Brynge, Örebro (V) Annika Hickisch, Lindesberg (MP) och David Kronlid, Lillkyrka (SD) Protokolljustering Landstingsfullmäktige beslutar a t t justering av det vid sammanträdet förda protokollet skall äga rum på ledningskansliet Eklundavägen 2, Örebro den 26 juni 2009 kl. 8.30, samt a t t jämte ordföranden justera protokollet utse Kerstin Karlsson (S) och Annika Hickisch (MP) med Martin Lind (S) och Robert Boström (SD) som ersättare. 56 Skrivelser till landstingsfullmäktige Följande skrivelser anmäls: 09OLL901 09OLL OLL1514 Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Ulla Jonson (M) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Ewa Unevik (M). Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Robert Boström (SD) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Roger Nilsson (SD). Från Länsstyrelsen i Örebro län, som utsett Anders Ohlsson (S) till ny ersättare i landstingsfullmäktige efter Kjell Ericsson (S).

10 40 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts 09OLL OLL OLL OLL OLL OLL OLL2043 Från Håkan Blomberg (S), som avsäger sig uppdraget som ledamot i beredningen för tillväxt och bildning. Från Jan Kanvik, som avsäger sig uppdraget som ordinarie revisor i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro. Från Berit Sjöström (FP) med begäran om entledigande av samtliga uppdrag som landstinget utsett henne till, d.v.s. uppdragen som huvudman i Sparbanksstiftelsen Nya och som ersättare i Örebro läns Luftvårdsförbund. Från Christian Pedersen (M), som avsäger sig uppdraget som ersättare i forskningsnämnden. Från Lars O Molin (KD), som avsäger sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering, Cesam. Från BrittMarie Florén (S), som avsäger sig uppdragen i Örebro läns landsting, nämligen som ledamot i landstingsfullmäktige och ledamot i Länsberedning Väster. Från Ivonny Larsson (C), som avsäger sig uppdraget som ledamot i Länsberedning Söder. Landstingsfullmäktige beslutar a t t ta Länsstyrelsens beslut till protokollet, a t t bevilja Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén och Ivonny Larsson begärda entlediganden, samt a t t överlämna skrivelserna från Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén och Ivonny Larsson till valberedningen. PU: Håkan Blomberg, Jan Kanvik, Berit Sjöström, Christian Pedersen, Lars O Molin, BrittMarie Florén, Ivonny Larsson och LK plan & sekr.

11 41 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationer och frågor 09OLL OLL OLL OLL2019 Hlödur Bjarnason (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, om läkemedel inom den palliativa vården, bilaga 57:1. Anne Marie Nilsson (KD) har ställt interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Bilaga 57:2. Bo Rudolfsson (KD) har ställt interpellation till ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, Håkan Bergman, om Hälsofrämjande insatser lönar det sig för ÖLL? Bilaga 57:3. Maria Rönnbäck (C) har ställt en fråga till landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, om digitala recept, bilaga 57:4. Landstingsfullmäktige beslutar a t t interpellationerna och frågan får ställas. Ordföranden meddelar att interpellationerna och frågan kommer att besvaras senare under sammanträdet. Vidare kommer svar att lämnas på bordlagda interpellationer. 58 Anmälan av väckt motion Ärende nr 31/2009 (09OLL1671) Maria Rönnbäck (C) har väckt motion om papperslösa och gömda. Motionen har för yttrande överlämnats till produktionsberedningen. Landstingsfullmäktige beslutar a t t ta anmälan om motionen till protokollet. PU: Produktionsberedningen.

12 42 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Anmälan av medborgarförslag Ärende nr 32/2009 (09OLL1482) Ett medborgarförslag har inkommit den 24 april 2009 om synlig markering i journal vid överkänslighet. Förslaget har för beredning överlämnats till produktionsberedningen. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t överlåta till landstingsstyrelsen att besluta om medborgarförslaget. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Landstingsstyrelsen och produktionsberedningen. 60 Ärende nr 33/2009 (09OLL 1840) Delårsrapport januari april 2009 samt helårsprognos 2009 Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t ge landstingsdirektören i uppdrag att löpande rapportera förvaltningarnas prognoser och resultat av vidtagna åtgärder, samt a t t lägga delårsrapporten januari april 2009 samt helårsprognosen 2009 till handlingarna. Det antecknas att landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) lämnar en inledande redogörelse för ärendet. Härefter informerar ekonomidirektören Rickard Simonsson om delårsrapporten. Yrkanden Under överläggningen yrkar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Torbjörn Ahlin (C) och Mia Sydow Mölleby (V) bifall till landstingsstyrelsens förslag.

13 43 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Vidare yttrar sig Kent Persson (M), Jan-Erik Brohede (FP), Ewa Sundkvist (KD) och Annika Hickisch (MP) Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Samtliga förvaltningar. 61 Ärende nr 34/2009 (09OLL53) Handikappolitiskt handlingsprogram åren Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förslag till handikappolitiskt handlingsprogram för Örebro läns landsting för åren Yrkanden Under överläggningen yrkar Martin Lind (S), Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP), Lolo Lindström (M), Jihad Menhem (V), Monica Thorzén-Sundberg (KD), Torbjörn Ahlin (C), Elisabeth Sundström (M), Ingrid Fries Hansson (MP) och Anniette Lindvall (M) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Daniel Spiik (SD) framställer ett ändringsyrkande innebärande att orden ålder, kön, etnisk bakgrund på sid 2 i programmet första meningen under rubriken Fokusering ska tas bort. Martin Lind (S) och Torbjörn Ahlin (C) yrkar avslag på Daniel Spiiks (SD) ändringsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats redovisar ordföranden sitt förslag till propositionsordning, som godkänns av landstingsfullmäktige. I enlighet härmed ställs först proposition på yrkandet om bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ordföranden finner härvid att landstingsfullmäktige bifallit detta.

14 44 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Härefter ställs Daniel Spiiks (SD) ändringsyrkande och yrkandet om avslag på detta under proposition. Ordföranden finner att landstingsfullmäktige beslutat att avslå ändringsyrkandet. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservation Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig närvarande ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna. PU: Produktionsberedningen, hälso- och sjukvårdsnämnden. 62 Ärende nr 35/ OLL1555) Lån till Örebro Läns Flygplats AB Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t omreglera det kortfristiga lånet på 20 mnkr till Örebro Läns Flygplats AB att löpa tills vidare med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 90 dagar med ett tillägg på 0,25 procentenheter, a t t bevilja Örebro Läns Flygplats AB ett lån på 10 mnkr att löpa tills vidare med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 90 dagar med ett tillägg på 0,25 procentenheter, samt a t t upphäva tidigare beslut, 27/1997, om borgen för Örebro Läns Flygplats AB om 30 mnkr. Yrkanden Under överläggningen yttrar sig och yrkar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Örebro Läns Flygplats AB, LK-ekon.

15 45 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 36/2009 (09OLL1771) Ny tandvårdstaxa samt införande av och taxa för abonnemangstandvård Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t anta föreliggande förslag till ny tandvårdstaxa att gälla från och med den 1 juli 2009, samt a t t anta föreliggande förslag om införande av samt taxa för abonnemangstandvård från och med den 1 oktober 2009 eller från den tidpunkt systemet kan tas i bruk. Yrkanden Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Gunnel Hedström (S), Kent Persson (M), Mia Sydow Mölleby (V), Torbjörn Ahlin (C), Ingrid Fries Hansson (MP), Ewa Sundkvist (KD), David Kronlid (SD), Jan-Erik Brohede (FP) och Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. David Kronlid (SD) framställer dessutom ett ändringsyrkande om att tandsmycken ska utgå ur tandvårdstaxan. Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) yrkar avslag på David Kronlids (SD) ändringsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden först yrkandet om bifall till landstingsstyrelsens förslag under proposition. Ordföranden finner att landstingsfullmäktige har bifallit detta. Härefter ställs ändringsyrkandet och yrkandet om avslag på detta under proposition, varvid ordföranden finner att landstingsfullmäktige beslutat avslå ändringsyrkandet. Voteringsproposition Sedan votering begärs uppställer ordföranden följande voteringsproposition, som godkänns av landstingsfullmäktige: Den som vill bifalla David Kronlids (SD) ändringsyrkande röstar ja, den som vill avslå detta röstar nej. Omröstningen utfaller så att det avges tre ja röster från ledamöterna David Kronlid (SD), Daniel Spiik (SD) och Robert Boström (SD) samt 66 nej röster från övriga närvarande ledamöter enligt uppropet. Två ledamöter var ej närvarande.

16 46 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Landstingsfullmäktige har således beslutat a t t anta föreliggande förslag till ny tandvårdstaxa att gälla från och med den 1 juli 2009, samt a t t anta föreliggande förslag om införande av samt taxa för abonnemangstandvård från och med den 1 oktober 2009 eller från den tidpunkt systemet kan tas i bruk. Det antecknas till protokollet att Jihad Menhem (V) inte deltog i behandlingen av ärendet såvitt avser införande av samt taxa för abonnemangstandvård. Särskilt yttrande Till beslutet lämnar David Kronlid (SD) ett särskilt yttrande, bilaga 63. Reservation Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig närvarande ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna till förmån för ovan redovisat ändringsyrkande. PU: Folktandvården, produktionsberedningen. 64 Allmän frågestund för ledamöterna Ordföranden meddelar att det inte anmälts någon fråga till den allmänna frågestunden. 65 Interpellationssvar (09OLL532) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Anne Marie Nilssons (KD) interpellation om information och stöd till Familjecentraler, bilaga 65. Härefter yttrar sig Anne Marie Nilsson (KD) och Håkan Bergman (S).

17 47 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1169) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jan-Erik Brohedes (FP) interpellation om akutmottagningen på USÖ, bilaga 66. Härefter yttrar sig Jan-Erik Brohede (FP), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Hlödur Bjarnason (KD), Robert Boström (SD), Ewa Sundkvist (KD) och Annika Hickisch (MP). 67 Interpellationssvar (09OLL1328) Forskningsnämndens ordförande, Mårten Blomqvist, besvarar Ewa Sundkvists (KD) interpellation om hur kunskaperna från doktorsavhandlingar tas tillvara i vården, bilaga 67. Härefter yttrar sig Ewa Sundkvist (KD), Mårten Blomqvist (S) och Annika Hickisch (MP). 68 Interpellationssvar (09OLL1329) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Ewa Sundkvists (KD) interpellation om information till patienter som ska få vård utanför länet, bilaga 68. Härefter yttrar sig Ewa Sundkvist (KD), Håkan Bergman (S) och Annika Hickisch (MP). 69 Interpellationssvar (09OLL1397) Landstingsfullmäktige beslutar a t t bordlägga Ulf Kölbros (KD) interpellation om uppföljning av landstingets pandemiplan.

18 48 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1399) Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Håkan Bergman, besvarar Kent Perssons (M) interpellation om hälsofrämjande arbete för invandrare och asylsökande, bilaga 70. Härefter yttrar sig Kent Persson (M), Håkan Bergman (S) och Ulrika Sandberg (S). 71 Interpellationssvar (09OLL1402) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jonas Erikssons (MP) interpellation Sätt inte barn i skuld! Bilaga 71. Härefter yttrar sig Jonas Eriksson (MP). 72 Interpellationssvar (09OLL1411) Landstingsfullmäktige beslutar a t t bordlägga Ulf Kölbros (KD) interpellation om nolltolerans mot mobbning av personal. 73 Interpellationssvar (09OLL1401) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Jonas Erikssons (MP) interpellation om vad som händer med barnpsykiatrin i Örebro läns landsting, bilaga 73. Härefter yttrar sig Jonas Eriksson (MP) och Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

19 49 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Interpellationssvar (09OLL1976) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Anne Marie Nilssons (KD) interpellation Skall blivande föräldrar få veta barnets kön? Bilaga 74. Härefter yttrar sig Anne Marie Nilsson (KD). 75 Interpellationssvar (09OLL1975) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Hlödur Bjarnasons (KD) interpellation om läkemedel inom den palliativa vården, bilaga 75. Härefter yttrar sig Hlödur Bjarnason (KD), Anne Marie Nilsson (KD), Kerstin Lundqvist-Eriksson (FP), Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Jan-Erik Brohede (FP) och Ewa Sundkvist (KD). 76 Interpellationssvar (09OLL2020) Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, Håkan Bergman, besvarar Bo Rudolfssons (KD) interpellation om Hälsofrämjande insatser lönar det sig? Bilaga 76. Härefter yttrar sig Bo Rudolfsson (KD) och Martin Lind (S). 77 Frågesvar (09OLL2019) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Maria Rönnbäcks (C) fråga om digitala recept. Härefter yttrar sig Maria Rönnbäck (C).

20 50 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Landstingsfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl Landstingsfullmäktige beslutar att återuppta sammanträdet den 16 juni kl Utdelning av naturvårdsstipendium för år 2009 ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårds fond Landstingsfullmäktiges ordförande överlämnar ordet till Sten Wahlström, ordförande i styrelsen för Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond, som meddelar att styrelsen beslutat att tilldela Staffan Ulfstrand, Uppsala årets naturvårdsstipendium. Sten Wahlström håller ett kort anförande och föredrar styrelsens motivering till beslutet, varefter stipendiet överlämnas till stipendiaten som framför sitt tack. 81 Frågesvar (09OLL1464) Landstingsstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson, besvarar Gunilla Högbergs (FP) fråga om röntgen i Askersund. Härefter yttrar sig Gunilla Högberg (FP) och Marie-Louise Forsberg-Fransson (S).

21 51 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 37/2009 (08OLL1458) Yttrande över Mia Sydow Möllebys (V) motion om försök med klimattaxa Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen ska anses besvarad. Yrkanden Björn Eriksson (S), Ulrika Sandberg (S) och Thomas Esbjörnsson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Mia Sydow Mölleby (V) yrkar bifall till motionen. Peter Kjellman (MP) yrkar bifall till motionen samt till följande tilläggsyrkande: Klimattaxa ska innebära ett pris för kollektivtrafik, som medför att kollektivtrafiken är ekonomiskt gynnsam i jämförelse med privatresor i bil. Ola Karlsson (M), Bo Rudolfsson (KD), Göran Strömqvist (M), Svante Gyrulf (M), Robert Boström (SD) och Daniel Spiik (SD) yrkar avslag på motionen. Björn Eriksson (S) yrkar avslag på Peter Kjellmans (MP) tilläggsyrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats föreslår ordföranden följande propositionsordning: Först ställs yrkandena om bifall till landstingsstyrelsens förslag, bifall till motionen samt avslag på motionen under proposition. Härefter ställs tilläggsyrkandet och yrkandet om avslag på detta under proposition. Landstingsfullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen. Ordföranden, som sålunda ställer yrkandena om bifall till landstingstyrelsens förslag, bifall till motionen samt avslag på motionen under proposition, finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Härefter ställs tilläggsyrkandet och yrkandet om avslag under proposition, varvid ordföranden finner att landstingsfullmäktige har avslagit tilläggsyrkandet. Landstingsfullmäktige beslutar sålunda i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

22 52 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Vänsterpartiet till förmån för motionen. Vidare reserverar sig ledamöterna tillhörande Miljöpartiet till förmån för sitt ovannämnda yrkande. Slutligen reserverar sig ledamöterna tillhörande Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna till förmån för yrkandet om avslag på motionen. PU: Beredningen för tillväxt och bildning och miljöberedningen. 83 Ärende nr 38/2009 (08OLL579) Yttrande över Jonas Erikssons (MP) motion Ställ miljökrav vid upphandling av sjukresor Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen skall bifallas. Yrkanden Mårten Blomqvist (S), Ingrid Fries Hansson (MP), Bo Rudolfsson (KD) och Daniel Spiik (SD) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. PU: Beredningen för tillväxt och bildning och miljöberedningen.

23 53 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 39/2009 (08OLL1466) Yttrande över Ewa Sundkvists m.fl. (KD) motion om pappagrupper i hela länet Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen, med hänvisning till vad som anförts i yttrandet, ska anses besvarad. Yrkanden Under överläggningen yrkar Lisa Dahlpil (S) och Ulrika Sandberg (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ewa Sundkvist (KD), Monica Thorzén-Sundberg (KD) och David Kronlid (SD) yrkar bifall till de tre första att-satserna i motionen. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden de framställda yrkandena under proposition och finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna till förmån för ovannämnt yrkande. PU: Hälso- och sjukvårdsnämnden.

24 54 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 40/2009 (08OLL2062) Yttrande över Peder Boströms och Elisabeth Rådström Paavonens (S) motion om billigare parkering för miljöbilar i landstinget Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t uppdra till landstingsservice att utreda förutsättningarna för att införa billigare eller gratis parkering för miljöbilar på parkeringsplatser vid landstingets samtliga inrättningar, samt a t t motionen härmed anses besvarad. Yrkanden Sedan överläggningen avslutats yrkar Björn Eriksson (S) och Peder Boström (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ola Karlsson (M) och Annika Hickisch (MP) yrkar avslag på motionen. Proposition Ordföranden ställer de framställda yrkandena under proposition och finner härvid att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar således i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet till förmån för ovannämnt yrkande. PU: Miljöberedningen, landstingsservice.

25 55 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Ärende nr 41/2009 (08OLL3026) Yttrande över Ewa Sundkvists (KD) och Jonas Erikssons (MP) motion om ansökan om medlemskap i nätverket HFS Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer Landstingsstyrelsens förslag Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen för närvarande inte ska föranleda någon åtgärd. Yrkanden Håkan Bergman (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. Ingrid Fries-Hansson (MP) och Ewa Sundkvist (KD) yrkar bifall till motionen. Vidare yttrar sig Martin Lind (S). Proposition Ordföranden, som ställer de framställda yrkandena under proposition, finner att landstingsfullmäktige har bifallit landstingsstyrelsens förslag. Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag. Reservationer Mot landstingsfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande Kristdemokraterna och Miljöpartiet till förmån för motionen. PU: Hälso- och sjukvårdsnämnden.

26 56 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Valärenden Sedan ordföranden redogjort för en justering i det utsända förslaget behandlas Valberedningens förslag Valberedningen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t utse 1 ledamot i styrelsen för Länsteatern i Örebro AB efter Titti Geisler (M) för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma år 2011 Sara Dicksen, Örebro (M) 1 representant i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund efter Kjell Ericsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Sven-Olof Reinholdsson, Degerfors (S) 1 ersättare i Gullspångsälvens vattenvårdsförbund efter Sven-Olof Reinholdsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Kerstin Bergström-Persson, Karlskoga (S) 1 ersättare i forskningsnämnden efter Christian Pedersen (M) för tiden intill utgången av år 2010 Anna Lilliestierna, Örebro (M) 1 ersättare i Örebro läns luftvårdsförbund efter Berit Sjöström (FP) - för tiden intill utgången av år 2010 Boris Bergström, Örebro (FP) 1 huvudman i Sparbanksstiftelsen Nya - efter Berit Sjöström (FP) - för tiden till och med den 30 april 2011 Boris Bergström, Örebro (FP)

27 57 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige forts 1 revisor i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro efter Jan Kanvik för tiden intill utgången av år 2010 Charlotta Ekman, auktoriserad revisor, KPMG, Örebro 1 revisorsersättare i Stiftelsen för medicinsk forskning vid Regionsjukhuset Örebro efter Charlotta Ekman för tiden intill utgången av år 2010 Örjan Alexandersson, auktoriserad revisor, KPMG, Örebro 1 ledamot i länsberedning Söder (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Lennart Eriksson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Gunnel Kask, Kumla (S) 1 ledamot, tillika vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering (CESAM) efter Lars O Molin (KD) för tiden intill utgången av år 2010 Rasmus Persson, Ervalla (C) 1 ledamot i länsberedning Väster (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Kjell Ericsson (S) för tiden intill utgången av år 2010 Anders Ohlsson, Karlskoga (S) 1 ledamot i länsberedning Väster (under hälso- och sjukvårdsnämnden) efter Britt-Marie Florén (S) för tiden intill utgången av år 2010 Helena Frisk, Karlskoga (S) Landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. PU: De valda, resp organ, ledningskansliet-plan & sekr., Landstingsservice-PA.

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010

PROTOKOLL 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 2010 Protokoll från landstingsfullmäktiges sammanträde den 27 april 2010 1(30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Sammanträdets öppnande... 4 17 Upprop... 4 18 Protokolljustering... 7 19 Skrivelser till landstingsfullmäktige...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (54)

Sammanträdesprotokoll 1 (54) LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2003-06-17--18 Sammanträdesprotokoll 1 (54) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 17 juni 2003 kl 8.30-18 juni 2003 kl 19.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige Protokoll 1(48) Tid och plats för sammanträdet PB-hallen, OSD Östersund den 11 februari 2014, kl 13.00-16.40 och den 12 februari 2014, kl 08.00 15.20. Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 35-61 Landstingsfullmäktige 2013-03-19 Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 35 Inledning och justering

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13 Justerat onsdagen den 20 december 2006 Inger Linger Conny Andersson John Glas 274 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-09-08 Justerat tisdagen den 22 september 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas 178 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 11 december 2003 98 109 Gunder Berg, sekreterare Justerat den 16 december 2003 Britt Westerlund, ordförande Justerat den 16 december 2003 Justerat den

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Rapport omvärldsbevakning och analys

Rapport omvärldsbevakning och analys HSN 2009-02-16 P 19 1 (1) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-01-22 HSN 0805-0673 Handläggare: Kajsa Westling Rapport omvärldsbevakning och analys Ärendet Hälso- och sjukvårdsnämndens

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer