PUBLIKATIONER OCH SKIVOR. Finlands svenska folkmusikinstitut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIKATIONER OCH SKIVOR. Finlands svenska folkmusikinstitut"

Transkript

1 PUBLIKATIONER OCH SKIVOR Finlands svenska folkmusikinstitut

2 2 Svenska litteratursällskapet i Finland Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund med uppdrag att bevara och sprida kunskap om den svenska kulturen och kulturarvet i Finland. Sällskapet grundades 1885 till minnet av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg. SLS bedriver verksamhet inom fyra områden: arkiv, forskning, förlag och förmögenhetsförvaltning. SLS arkiv är en rik källa till kunskap om det svenska i Finland, dess historia, litteratur, folkmusik, namnskick och språk. Arkivet dokumenterar samtiden och tar emot kulturhistoriskt material som donationer. Allt mer material digitaliseras och läggs ut på nätet via SLS webbplats. SLS ger ut folkmusik ur egna arkivsamlingar och i samarbete med folkmusikutövare. SLS har ett vetenskapligt bibliotek som är inriktat på den svenska kulturen i Finland. Biblioteket hjälper såväl forskare som allmänhet med informationssökning. SLS ger ut vetenskaplig litteratur och facklitteratur främst om språk, kultur, samhälle och historia. Flera större vetenskapliga utgåvor och kommenterade källutgåvor är under arbete och publiceras antingen i bokform eller som digital utgåva. SLS stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskaper och är en av de största privata forskningsfinansiärerna på svenska i Finland. Stödet till forskningsprojekt kanaliseras huvudsakligen via universiteten För många unga forskare är stödet från SLS av stor betydelse. SLS beviljar stipendier och forskningsmedel enligt ansökan. Årligen delar SLS ut tiotals litterära pris till framstående författare och vetenskapliga författare som skriver på svenska. Det största priset är Karl Emil Tollanders pris. Duktiga forskare premieras med pris och stipendier Verksamhet är möjlig tack vare en stabil ekonomi. Privata donerade medel utgör i huvudsak den ekonomiska basen för verksamheten. SLS är idag en av de stora förvaltarna av privata allmännyttiga medel. SLS är en modern kunskapsorganisation med närmare 90 anställda i Helsingfors och Vasa. SLS står för kvalitet och nytänkande med aktiva kontakter i Finland, Norden och det övriga Europa. SLS är en förening som är öppen för alla som är intresserade av verksamheten. Nya medlemmar välkomnas att lämna in en medlemsansökning. Ansökningsblankett och mer information finns på SLS webbplats. SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut Folkmusikinstitutet fungerar som ett informationscentrum för finlandssvensk folklig musik- och dansutövning. Institutet betjänar allmänhet, musikutövare, forskare, studerande, föreningar och massmedier. Folkmusikinstitutet ordnar seminarier, kurser och visstugor. Institutet samarbetar kring olika forsknings-, insamlings- och utgivningsprojekt som rör finlandssvenska musik- och danstraditioner. Inom ramen för SLS utgivning ger folkmusikinstitutet ut böcker, låthäften och cd-skivor om och med folkmusik. Du kan beställa dem direkt av oss eller genom Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors ( Folkmusikinstitutet finns i Vasa men har hela Svenskfinland som arbetsfält. Kontakta oss: SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut Storalånggatan 28-30, vån. 2, FI Vasa Tfn: +358 (0) E-post:

3 3 Böcker SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut vetenskapliga och populärvetenskapliga skrifter, historiker, rapporter från seminarier, biografier och läromedel. En del av skrifterna har publicerats i samarbete med andra organisationer eller på annat förlag. Institutet har också gett ut tre sångböcker. Folk och musik är Finlands svenska folkmusikinstituts periodika. Den innehåller artiklar skrivna av forskare runtom i Svenskfinland och Norden. Häämusiikkia kielirajalla. Bröllopsmusik vid språkgränsen Heikki Nikula 20,00 Bröllopsmusik från trakterna kring Karleby och Kaustby där den finskspråkiga och svenskspråkiga kulturen mötts och blandats. Cd medföljer. Utgiven av Kansanmusiikki-instituutti i samarbete med SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut. Kansanmusiikki-instituutti, ISBN , ISSN , 144 s. CD: KIJ 77 Sånger för alla Red. Ann-Mari Häggman och Nina Stendahl 20,00 En samling populära visor för allsång, allt från pärlorna i den finlandssvenska sångskatten, de mest omtyckta andliga sångerna och de vackraste julsångerna till evergreens och storsuccéerna på Svensktoppen. Sångerna är försedda med ackord och en kommentar som berättar visans historia. Finlands svenska folkmusikinstitut, 2007 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 40. ISMN M , ISSN X, 288 s. (A5) Sånger för alla För ackompanjatören Ringbunden version för ackompanjatören i format A4. 28,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, 2008 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 41 ISMN , ISSN X, 197 s.

4 4 Musik och människor. Folkmusik från Kristinestadsnejden Marianne Maans 25,00 Folkmusiker Marianne Maans har lyssnat på traditionsarkivens bandinspelningar från Sydösterbotten och valt ut 61 melodier för denna bok. Melodierna presenteras i text och noter och en cd med arkivinspelningarna följer med boken. Ann-Mari Häggman berättar om sydösterbottnisk musiktradition och presenterar traditionsbärarna och miljön. Finlands svenska folkmusikinstitut i samarbete med SLS/Folkkultursarkivet, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 37. ISBN , ISSN X, 152 s. Bellman på Hanaholmen Folk och musik 2006 Red. Gunilla Harling-Kranck Nio nordiska forskare diskuterar Bellmans diktning. Utgiven i samarbete med Bellmansällskapet i Finland. Finlands svenska folkmusikinstitut, Folk och musik årg. 12, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut, 39. ISBN , ISSN X, , 114 s. Imse vimse spindel och krokodilen i bilen Anna-Maria Nordman 6,00 Finlandssvenska föräldrar sjunger för sina små. Fil.dr Anna-Maria Nordman ger svar på frågorna vad, när och varför finlandssvenska småbarnsföräldrar sjunger för de yngsta. Boken är slutrapport för projektet "Finlandssvenska föräldrar sjunger för sina små". Finlands svenska folkmusikinstitut, 2006 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 38, Finlands svenska folkmusikinstituts småskrifter 3. ISBN , X, , 44 s. Folkmusik och etnicitet Folk och musik Red. Johanna Björkholm. Elva nordiska forskare diskuterar folkmusikens betydelse för etnicitet och nationalism och ger sin syn på hur traditionell musik används för att representera och skapa nationalism. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 36, Folk och musik årg. 11 ISBN , ISSN X, ISSN , 120 s.

5 5 Till dans med Brylle Nylunds orkester Minnen och anekdoter Brylle Nylund 15,00 Cd:n Ljuva sextital medföljer. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 35 ISBN , ISSN X, 129 s. Att förvalta en musiktradition Finlands svenska folkmusikinstitut Folk och musik Red. Ann-Mari Häggman Finlands svenska folkmusikinstituts 25-årsjubileumsskrift. Boken skildrar bakgrunden till institutets tillkomst, de första årens försöksverksamhet och utvecklingen fram till dagens väletablerade forskningsinstitut. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 34, Folk och musik årg. 10 ISBN , ISSN X, ISSN , 202 s. Vaasan kaupungin palo 1852 Mitä laulu, tarinat ja lehtiartikkelit kertovat Ann-Mari Häggman 8,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 33 ISBN , ISSN X, 55 s. Allt under linden den gröna Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman Red. Anders G. Lindqvist 15,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 31 ISBN , ISSN X, 371 s.

6 6 Sångens poetik Folk och musik 2001 Nio nordiska forskare uttalar sig om hur Bellman och andra skriver sånger. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 30, Folk och musik årg. 9 ISBN , ISSN X, ISSN , 200 s. Upptecknat och inspelat Nio folklorister på upptäcksfärd i arkivens gömmor Folk och musik 2000 Nio folklorister har gått på upptäcktsfärd i traditionsarkiven och resultatet har blivit en bok som handlar om gammalt och nytt, visor och berättelser, upptecknare och traditionsbärare, sång- och dansmiljöer samt forskningens och allmänhetens föränderliga syn på traditionen och dess bärare. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 29, Folk och musik årg. 8 ISBN , ISSN X, ISSN , 162 s. Populärmusikens pionjärer En studie i den populära musikens kulturhistoria i Finland fram till 1917 Sven Hirn Utgiven i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 28 ISBN X, ISSN X, 223 s. Från dansbana till rockklubb Folk och musik 1999 Artiklar: Soundet som icke är? en spelöppning i finlandssvensk populärmusikforskning (Johannes Brusila); Den finlandssvenska populärmusiken (Sven-Erik Klinkmann); "Det var på Capri vi mötte varandra" dansorkestrarna och deras verksamhet i Österbottens svenskspråkiga trakter (Anna- Maria Nordman); "Tacka vet jag logdans". Mogendansen i Sverige med tonvikt på logdansen utifrån ett deltagarperspektiv (Kurt Genrup); When the saints go marching... on Stockholms skolbandsjazz vandrar vidare (Jens Lindgren); Känsla och sound. Om rockkritik i Hufvudstadsbladet (Matts-Johan Björkgren); Rälsen gnisslade när tåget startade (Benny Törnroos). Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 30, Folk och musik årg. 7 ISBN , ISSN X, ISSN , 178 s.

7 7 Zachris Topelius i dansens virvlar En studie i den unge Topelius upplevelser i dansnöjena på 1830-talet Gunnel Biskop 12,00 Utgiven i samarbete med Finlands Svenska Folkdansring r.f., Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 26 ISBN , ISSN X, 144 s. Ur arkivens gömmor Folk och musik Vad gömmer sig i de nordiska folkmusikarkiven? Hur får man tag på detta material och hur får det användas? Svaret ges i denna bok som skrivits av tretton framstående folkmusikforskare runtom i Norden. Artiklar: Folkmusiksamlingar från Finlands svenskbygder (Ann-Mari Häggman ); Den finska folkmusikens källor (Anneli Asplund); "...dyrbara lemningar af fordna tiders musik" En liten guide till folkmusikens källor i Sverige (Eva Danielson och Märta Ramsten); Det norske folkemusikkmaterialet (Björn Aksdal); Dansk traditionel musik (Svend Nielsen); Færøsk folkemusiktradition (Eydun Andreassen); Från Tri'pedans till Pas d'espagne om källorna till estlandssvenskarnas musiktraditioner (Bo Nyberg); Det samiska folkmusikmaterialet (Inger Stenman); Invandrares musiktraditioner i nordiska arkiv (Owe Ronström, Krister Malm och Dan Lundgren); Om den isländska folkmusiken och dess källor (Njall Sigurdsson). Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 24, Folk och musik årg. 6 ISBN , ISSN X, ISSN , 243 s. Folkmusik i förändring Folk och musik 1996 Artiklar: "En jul utan julmusik är som en sommar utan fågelsång eller som en vinter utan snö" musikens betydelse i den finlandssvenska julen (Anne Bergman); Sångerna som gav finlandssvensk identitet (Ann-Mari Häggman); Ingermanländsk sångkultur som forskningsobjekt (Anneli Asplund); Menuett i fyrkant eller i ring också hos oss? (Gunnel Biskop); Analys av menuetten tankar och exempel (Petri Hoppu); Spelmansidentitet och klädsel (Helmi Järviluoma); Medlemsbladet organisationens spegel (Antti Koiranen); Finlands svenska spelmansförbund och folkmusiken (Siv Ekström); Spelman och musiker en balansgång mellan traditionellt och klassiskt (Christine Julin-Häggman). Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 22, Folk och musik årg. 5 ISBN , ISSN X, ISSN , 184 s.

8 8 En spelman minns Alf Sund 8,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, Finlands svenska folkmusikinstituts publikationer 19 ISBN , ISSN X, 70 s. Kulturell stabilitet och förändring Tre exempel Timo Leisiö 5,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 16, Finlands svenska folkmusikinstituts småskrifter 2 ISBN , ISSN , X, 27 s. Folk och musik 1995 Artiklar om den folkliga sången i Norden av Margareta Jorpes-Friman, Annika Nordström, Svend Nielsen m.fl. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 18, Folk och musik årg. 4 ISBN , ISSN X, ISSN , 128 s. Nordisk vistradition Den episka visan Red. Ann-Mari Häggman 6,00 Utgiven i samarbete med Nordiska institutet för folkdiktning. Boken är en rapport från ett tvärvetenskapligt symposium på Kökar 1993 och dryftar aktuella frågor inom forskning och undervisning i balladtraditionen. Finlands svenska folkmusikinstitut och Nordiska institutet för folkdiktning, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 14, NIF Rapporter ISBN , ISSN , ISSN , ISSN X, 90 s. 25 år spelglädje Finlands svenska spelmansförbund r.f Anders G. Lindqvist 6,00 Utgiven i samarbete med Finlands svenska spelmansförbund, Finlands svenska, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 13 ISBN , ISSN X, 64 s.

9 9 Folk och musik 1994 Upptar artiklar om den folkliga musikens instrument och instrumentbygge. Bl.a. skriver Ann-Mari Häggman om de österbottniska spelmännens instrument Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 15, Folk och musik årg. 3 ISBN , ISSN X, ISSN , 148 s. Folk och musik 1993 Red. Ann-Mari Häggman Innehåller artiklar om den norska skämtvisan (Olav Solberg), folkmusikstilar (Hannu Saha), Bellman i Evert Taubes diktning (Christoffer H. Ericsson) m.m. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut, Folk och musik årg. 2 ISBN X, ISSN X, ISSN , 83 s. Magdalena på källebro Ann-Mari Häggman 30,00 En studie i finlandssvensk vistradition med utgångspunkt i visan om Maria Magdalena. Svenska litteratursällskapet i Finland, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 576, Humanistiska avhandlingar 6 ISBN , ISSN , ISSN , 357 s. Folk och musik 1992 Red. Ann-Mari Häggman Ur innehållet: Anneli Asplund presenterar Matti Haudanmaa, legendarisk spelman i Österbotten och Ann-Mari Häggman presenterar Maria Murman, estlandssvensk vissångerska. Finlands svenska folkmusikinstitut, Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut, Folk och musik årg. 1 ISBN , ISSN , 83 s. Från knutdans till spelmansstämma Spelmansmusiken under 100 år Ann-Mari Häggman 6,00 Artikel ur Musik Sång Fest De finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare (Finlands svenska sång- och musikförbund 1991) Finlands svenska folkmusikinstitut, Finlands svenska folkmusikinstituts småskrifter 1 ISBN , 20 s.

10 10 Låthäften SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut låthäften som ofta är gjorda i samarbete med lokala spelmän och folkmusikgrupper. Låthäftena upptar främst traditionell musik ur den lokala repertoaren. Det finns även en serie häften där låtarna ur Finlands Svenska Folkdiktning samlats enligt ort (delarna Äldre dansmelodier, Yngre dansmelodier och Bröllopsmusik). Vörå Spelmansklubb, egna låtar 3 Greger & Martina Texter: Wilhelm Skata, Greger Lindell, Martina Krooks 8,00 SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut & Vörå Spelmansklubb, 2010 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 44 ISBN I, ISSN X, 51 s. Vörå Spelmansklubb, egna låtar 2 Wilhelm Skata Text: Greger Lindell och Wilhelm Skata 8,00 SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut & Vörå Spelmansklubb, 2009 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 43 ISBN , ISSN X, 43 s. Gösta Bergströms egna låtar Vörå Spelmansklubb Text: Greger Lindell och Ann-Mari Häggman 8,00 SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut & Vörå Spelmansklubb, 2008 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 42 ISBN , ISSN X, 43 s. Älven sjunger havets melodi Joki soittaa meren sävelmää. Låtar från Pyttis Sävelmiä Pyhtäältä Förord: Anna-Maria Nordman 6,00 Finlands svenska folkmusikinstut, 1999 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 27 ISBN , ISMN M , ISSN X, 42 s.

11 11 Låtar från Grabbens (Tenala) i arrangemang av Börje Gröning Förord av Anders G- Lindqvist 6,00 Finlands svenska folkmusikinstut, 1996 Publikationer utgivna av Finlands svenska folkmusikinstitut 17 ISMN M , ISSN X, 49 s. Låtar ur Finlands svenska folkdiktning 1992 inledde Finlands svenska folkmusikinstitut utgivningen av en serie låthäften som upptar melodier ur Finlands svenska folkdiktning. Låthäftena presenterar ortsvis samtliga melodier ur delarna VI A1 Äldre dansmelodier (1963), VI A2 Yngre dansmelodier (1975) och VI A3 Bröllopsmusik (1964), (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 400, 466 och 402). Utgivningen skedde med tillstånd av Svenska litteratursällskapet i Finland. 6,00 8,00 Låtar från Korsholm, Kvevlax och Replot ( 2007) 60 s. 8,00 Låtar från Lappfjärd (2006) 68 s. 8,00 Låtar från Vörå (2001) 40 s. 6,00 Låtar från Bergö och Petalax (1995) 45 s. tillfälligt slut Låtar från Malax (1995) 37 s. tillfälligt slut Låtar från Karleby, Kronoby, Nedervetil och Terjärv (1993) 60 s. 8,00 Låtar från Pargas, Houtskär och Iniö (1993) 44 s. tillfälligt slut Låtar från Oravais (1993) 27 s. 6,00 Låtar från Borgå (1992) 36 s. 6,00 Låtar från Pedersöre (1992) 37 s. 6,00 Mera låtar för flera spelmän Förord av Gerd Nyholm Jansson 5,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, s. Låtar från Korponejden Förord av Rune Ehrman 5,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, s.

12 12 Hembygdsmelodier från Karlebynejden 4,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, s. Låtar från Kimitoön 4,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, s. Låtar från Korsholm och Svenska Österbotten 4,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, s. Sibbolåtar 5,00 Finlands svenska folkmusikinstitut, s. Sven Runar Wiik Traditionella låtar från Sibbo och nya låtar i gammal stil 5,00 Melodier från skivan Sven Runar Wiik (FMI LP/MC 1) Finlands svenska folkmusikinstitut, s.

13 13 Esselåtar Red. Jonas Borgmästars 5,00 Förord och inledning av Ann-Mari Häggman Finlands svenska spelmansförbund/folkmusikinstitutet, s. Spelmanslåtar från Lappfjärd Red. Sigurd Enholm 5,00 Förord av Ann-Mari Häggman Finlands svenska spelmansförbund, s. Låtar från västligaste Nyland 5,00 Förord av Ann-Mari Häggman Finlands svenska spelmansförbund, s.

14 14 Skivor och kassetter SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut ger ut folkmusik på cd, både äldre folkmusik och ny musik i samarbete med aktiva folkmusikutövare. En del av cd-skivorna är nyutgåvor av sedan länge slutsålda LPskivor. Det finns också ett litet utbud av folkmusik på musikkassett. Skivorna ges ut i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder. Stråla stjärna ren och klar Rosenfink 20,00 På den här skivan botaniserar gruppen Rosenfink i den tidiga finlandssvenska julmusikskatten. Här finns både sånger som ännu i dag hör till vår julmusikrepertoar, och sånger som har fallit i glömska. Sångerna har Rosenfink hittat i SLS arkiv och ensemblen tolkar dem här i modern folkmusikalisk stil. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / Finlands svenska folkmusikinstitut, 2015.Folkmusik från Finlands svenskbygder 30 FMI CD 30, 13 låtar I himmelen Folkliga koraler med Katarina Kvarnström och Gnistra 18,00 Gruppen GNISTRA består av Katarina Kvarnström (sång) och folkmusikerna Marianne Maans (fiol och sång), Sinikka Kontio (sång, kantele och harmonium), och Matti Kontio (kantele, nyckelharpa och bas). Tillsammans lyfter de fram 11 gamla koraler i ny glans och till nytt liv. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / Finlands svenska folkmusikinstitut, Folkmusik från Finlands svenskbygder 29 IMU-CD 141, 11 låtar Rosenfink 20,00 Gruppen Rosenfinks specialitet är att göra nya tolkningar av låtar och visor från de svenskspråkiga trakterna i södra Finland, utgående från uppteckningar och inspelningar i arkiven. På sin första CD presenterar gruppen resultatet av sitt arbete. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / Finlands svenska folkmusikinstitut, Folkmusik från Finlands svenskbygder 28 FMI CD 28, 10 låtar

15 15 Bröllopsspelmännen Valter Enlund - Torsten Pärus Skivan innehåller traditionella låtar ur den unika Lappfjärdstraditionen framförda av mästerspelmännen Valter Enlund och Torsten Pärus. Skivan är ett dokument över hur tidigare generationers spelmän med skicklighet och integritet förde sitt musikaliska arv vidare. Skivan kom först ut som LP-skiva och kassett 1984 (FMI LP 6 / FMI MC 6), men har varit slutsåld många år. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / Finlands svenska folkmusikinstitut, Folkmusik från Finlands svenskbygder 6 FMI CD 6, 21 låtar ASPÖ-ERIK BRUNSKÄRS-MAJA & KORPO SPELMANSLAG LP-skivan med samma namn kom ut 1983 inkl. musikkassett (FMI LP 5 / FMI MC 5). Den var länge slutsåld men kan nu köpas som cd-skiva. Skivan innehåller både njutbara traditionella spelmanslåtar från nejden och låtar som på äkta spelmansmaner plockats upp från radio och efter andra spelmän. Skivan är ett charmigt dokument över hur 1980-talets korpospelmän ville presentera sin musikaliska verklighet. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / Finlands svenska folkmusikinstitut, Folkmusik från Finlands svenskbygder 5 FMI CD 5, 20 låtar Som Folk 15,00 Som Folk är en grupp musiker som spelat folkmusik tillsammans sedan Med respekt och värme presenterar de traditionella visor och låtar i egna fräscha, nyskapande, arrangemang. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / Finlands svenska folkmusikinstitut, Folkmusik från Finlands svenskbygder 27 FMI CD 27, 9 låtar Felspel 15,00 Felspels historia går tillbaka till slutet av 70-talet. Gruppens skiva innehåller främst traditionella spelmansmelodier från södra halvan av svenska Österbotten. Låtarna spelas på fyra fioler, i egna arrangemang av traditionellt snitt, och med en lätt humoristisk kryddning. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / Finlands svenska folkmusikinstitut, Folkmusik från Finlands svenskbygder 26 FMI CD 26, 19 låtar

16 16 Låtar från blomsteräng Jarmo Romppanen med vänner spelar Klas Gustafssons kompositioner Klas Gustafsson ( ) är en känd folkmusikprofil. Han tog bl.a. initiativ till Finlands svenska spelmansförbund, var dess första ordförande , och började ge ut tidningen Fiolen min Han skrev också ett femtiotal låtar, varav många är inspirerade av naturen. På den här cd:n har hans låtar fått nya arrangemang av Jarmo Romppanen, Maria Kalaniemi, Emilia Lajunen och Eero Grundström. På skivan medverkar också Yrjö Länsirinne, Martina Krooks, Stefan Kuni och Andreas Norrvik. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. / Finlands svenska folkmusikinstitut, Folkmusik från Finlands svenskbygder 25 FMI CD 25, 19 låtar Nouxlåtar Martin Hellström Cd:n innehåller traditionella låtar med fiolspelmannen Martin Hellström från Esbo. Låtarna är inspelade 1972 av Kaj Hellström, som även ackompanjerar de flesta låtarna på halvakustisk gitarr, tillsammans med Holger Koskikari på dragspel. På skivan finns även nyinspelade inslag med Maria Kalaniemi på dragspel och Maarit Kyllönen på fiol. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 24 FMI CD 24, 16 låtar Lyckönskan Sammuls Cd:n innehåller främst traditionella låtar i moderna folkmusikarrangemang med influenser från andra musikgenrer, t.ex. jazz. På skivan medverkar förutom Sammulsmusikerna Mikael Fröjdö (fiol), Niklas Nyqvist (gitarr) och Görel Särström (dragspel), även Bo Lund (dragspel) och Marcus Söderström (kontrabas) m.fl. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 23 FMI CD 23, 13 låtar

17 17 åotråolit råolit Jepokryddona 20,00 Cd:n innehåller traditionellt framförda melodier, med undantag av sista spåret en modern version av Skålpolska från Jeppo. [åotråolit råolit] är Jeppodialekt och betyder otroligt roligt. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 22 FMI CD 22, 14 låtar Marianne Maans 15,00 Cd:n innehåller både nyskriven och traditionell musik, som inviterar lyssnaren till ett stämningsfullt landskap, där olika känslolägen speglas till en fantasifull värld av toner. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 21 FMI CD 21, 13 låtar Gjallarhorn Grimborg 15,00 Världsmusik från Svenskfinland gruppen har vävt ett fascinerande ljudlandskap kring de finlandssvenska balladerna. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 20 FMI CD 20, 13 låtar Jepokryddona Folk music from Jeppo 20,00 Jepokryddona är en ung finlandssvensk folkmusikgrupp från Nykarleby i Österbotten som för vidare den mustiga och kryddiga Jeppomusiken. Jeppo är känt för sin rika menuett- och polskatradition. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 19 FMI CD 19, 13 låtar

18 18 Gjallarhorn Sjofn 15,00 Gjallarhorn är världsmusik med rötterna i den finlandssvenska folkmusiken. Sjofn är den gudinna i den nordiska mytologin som väcker kärlek och passion mellan människor. Sjofn står som beskyddarinna för denna skiva där texterna handlar om kärleksmöten och vårritualer. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 18 FMI CD 18, 13 låtar Förförd Mikael Fröjdö och Niklas Nyqvist framför melodier ur den finlandssvenska folkvise- och spelmanstraditionen. Melodierna har inslag av urbana jazzoch bluesklanger. Materialet består av åboländska och österbottniska folkvisor och några låtar skrivna av Mikael Fröjdö. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 17 FMI CD 17, 13 låtar Kom vandra Birgitta Nyberg sjunger egna visor till folkliga melodier Birgitta Nyberg sjunger egna visor till melodier efter Sven Runar Wiik (Sibbo). Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 15 FMI CD 15 /FMI MC 15, 18 låtar Sol över backen 27 folkvisor arrangerade för blandad kör av Otto Andersson 5,00 Medverkande: Brahe Djäknar och Florakören, Kungsvägens kör, Svenska Oratoriekören, Walentinakören och Vasa Kammarkör. Utgiven i samarbete med Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 13 FMI CD 13 / FMI MC 13, 27 låtar

19 19 Det kom ett folk från skären Visor från Kökar 2,00 Sylvia Sundström, Lilian Mattsson, Annika Pensar-Sundström, Marianne Maans, barn från Kökars musikskola m.fl. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 12 FMI MC 12, 25 sånger Föregångare Sveriges radios dokumentära folkmusikinspelningar i Finlands svenskbygder Traditionsbärare från hela Svenskfinland medverkar: Hilma Ingberg, Bromarv, Viktor Johansson, Houtskär, Emelie Louise Malm, Lovisa, Theodor Lindfors, Vörå, Xenia Rönnblom, Nagu, Ola Brenner, Ingå, Holger Backman, Liljendal, Elis Jonaeson, Pellinge, Ester Sjöberg, Nagu, Alma Söderholm, Pargas, Carl Joel Nygård, Munsala, Uno Schoultz, Åbo, John Pettersson, Pargas, Ida Jansson, Saltvik, Ivar Holmström, Närpes, bröderna Ivar, Karl Wilhelm & Karl Oskar Holmström, Närpes, Margit Blomster, Nagu och Svea Jansson, Nagu. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 11 FMI CD 11 / FMI MC 11, 61 låtar Det är mänskligt att fela Esselåtar Gavs ut både på LP (slutsåld) och musikkassett. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 10 FMI MC 10, 22 låtar Unga spelmän från Åboland-Åland Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 9 FMI LP 9 / FMI MC 9, 25 låtar 5,00 2,00

20 20 Unga spelmän från Österbotten Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 8 FMI LP 8 / FMI MC 8, 32 låtar 5,00 2,00 Homeward Bound Shanty Singers 4,00 Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 7 FMI MC 7, 20 sånger Jeppolåtar efter Viktor Andersson ,00 Gavs ut både på LP (slutsåld) och musikkassett. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 3 FMI LP 3 / FMI MC 3, 23 låtar Låtar efter Istas-Matt, Jockasin och andra Helsingby spelmän 2,00 Gavs ut både på LP (slutsåld) och musikkassett. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 2 FMI LP 2 / FMI MC 2, 25 låtar Sven Runar Wiik och hans spelmanskamrater 2,00 Gavs ut både på LP och musikkassett. Finlands svenska folkmusikinstitut r.f., Folkmusik från Finlands svenskbygder 1 FMI LP 1 / FMI MC 1, 20 låtar

21 21 Folkmusikinstitutet säljer även SLS/Folkkultursarkivets cd-skivor nyutgivna grammofonskivor från Menuetter och polskor från Österbotten Fiolspelmän: Erik Johan Lindvall, Berta Backström och Hans Karv, Munsala och Oravais Cd-skivan är en nyutgåva av en 45-varvskiva (slutsåld) som spelades in Menuetterna och polskorna på skivan spelas av tre österbottniska gehörsspelmän. Låtarna är dansmelodier som ansetts vara karaktäristiska för den äldre österbottniska spelmansmusiken. Låtarna framförs dels unisont och dels med spelmännens egen sekundering. Svenska litteratursällskapet/folkkultursarkivet, Finlandssvensk folkmusik 1, 10 låtar Norrbaggar - Stråklekare och Essespelmän Stråklekarna: Jonas Borgmästars, Lars Hjerpe och John Kronholm Cd-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Norrbaggar som utkom Stråklekarna som presenterades på LP-skivans A-sida var en grupp i talets folkmusikanda. De var tre delvis klassiskt skolade musiker med förankring i den egna folkmusiktraditionen. På B-sidan blev man bekant med äldre essespelmän som i sin ungdom spelat både för nöjes skull och på förtjänst. (LP-skivan slutsåld) Svenska litteratursällskapet/folkkultursarkivet, Finlandssvensk folkmusik 5, 24 låtar Jeppo spelmän Cd-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Jeppospelmän som utkom På A-sidan fanns 12 låtar med Jeppo bygdespelmän, inspelade i studio med tanke på utgivning. På B-sidan fanns inspelningar gjorda med Jeppo spelmanslag gjorda 1972 samt traditionsinspelningar med enskilda jeppospelmän. (LP-skivan slutsåld) Svenska litteratursällskapet/folkkultursarkivet, Finlandssvensk folkmusik 6, 25 låtar

22 22 Opp å damba - Åboländska spelmanslåtar Aspö-Erik, Brunskärs-Maja, Houtskärs spelmanslag, Qvintarna Cd-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Opp å damba som utkom Skivan innehåller inspelningar med mästerspelmannen Aspö-Erik och hans ständiga spelkamrat Brunskärs-Maja, samt med andra åboländska spelmän i grupperna Qvintarna och Houtskärs spelmanslag. (LP-skivan slutsåld) Svenska litteratursällskapet/folkkultursarkivet, Finlandssvensk folkmusik 4, 21 låtar Sånglekar Cd-skivan är en nyutgåva av LP-skivan Sånglekar som utkom Då skivan gavs ut var den finlanssvenska sånglekstraditionen huvudsakligen en barntradition och jultradition. Repertoaren på skivan härstammar ändå från den tid då sånglekar mest sjöngs och dansades av ungdomar på sommaren. I häftet som följer med skivan finns texter och lekbeskrivningar till alla sånglekarna. (LP-skivan slutsåld) Svenska litteratursällskapet/folkkultursarkivet, Finlandssvensk folkmusik 7, 51 låtar

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund med Karin Wallin Astrid Selling Sjöberg Karin Eriksson Reine Steen Detta häfte tillhör: Allsvenskan

Läs mer

Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015

Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015 Låtkurs i Gunnebo 9-10 maj 2015 1 Låtkurs på fiol, nyckelharpa och durspel: "Dufva, Donat och Dahlgren" Datum: 9-10 maj 2015 Tider: Lördag 9.00-15.00 och söndag 9.00-16.00 Plats: Gunnebo skola Kostnad:

Läs mer

Två österbottniska bygdespelmän

Två österbottniska bygdespelmän ANN-MARI HÄGGMAN Två österbottniska bygdespelmän En av Folkkultursarkivets angelägnaste uppgifter är att genom insamling ute i fält tillvarata den finlandssvenska befolkningens traditioner. Denna del av

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas"

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte Musik skall byggas 9. MUSIK ÅK 5 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas" (Musik: "Musik skall byggas utav glädje", Lill Lindfors/Björn Barlach/Åke Cato) Hej och välkomna till studio ett. Jag heter Bengt och jag är inspelningstekniker

Läs mer

Broskolans röda tråd i Musik

Broskolans röda tråd i Musik Broskolans röda tråd i Musik Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

GLADA DRÖMMAR. Busdrömmar. www.markatta.net info@markatta.net SALTA DRÖMMAR. Knas drömmar

GLADA DRÖMMAR. Busdrömmar. www.markatta.net info@markatta.net SALTA DRÖMMAR. Knas drömmar - Får jag vara med i din dröm? -Visst, vem vill du vara? DRÖMSKAFFERIET Finurliga fantasier & kryddiga sånger med Markatta Busdrömmar Knas drömmar SALTA DRÖMMAR GLADA DRÖMMAR www.markatta.net info@markatta.net

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer

LUCIAKONSERT MED NACKA MUSIKKLASSER

LUCIAKONSERT MED NACKA MUSIKKLASSER Pris: 20 kr LUCIAKONSERT MED NACKA MUSIKKLASSER DAGENS PROGRAM 1 LUCIAKONSERT MED NACKA MUSIKKLASSER Söndag 6 december kl 16.00 och 18.00 Elever från Nacka Musikklasser bjuder på traditionsenligt Luciafirande

Läs mer

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter Lättläst svenska Utställningen handlar om olika musikgrupper i Sverige. Den börjar på 1600-talet och slutar med ABBA. Ensemble är franska och betyder tillsammans. En musikgrupp är en ensemble. 1. Bygde-musikanter

Läs mer

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i musik F-1 Känna att musik är glädje! Kunna några sånger, rim och ramsor. Viss medvetenhet om den egna kroppen/rösten. Öva sig att lyssna. Uppträdande i grupp (vid t ex Lucia) för att

Läs mer

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors SFI-REKORD INOMHUS 2007 Herrar 60 m 6,71 Tommi Hartonen-77, HIFK Åbo 19.2.05 200 m 21,13 Tommi Hartonen-77, HIFK Madrid,SPA 5.3.05 21,03* Tommi Hartonen-77, HIFK Korsholm 9.2.05 400 m 47,93 Tommi Hartonen-77,

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors

Herrar 22 år 60 m 6,79 Kim Meller-77, Kimito SF Tammerfors SFI-REKORD INOMHUS 2006 Herrar 60 m 6,71 Tommi Hartonen-77, HIFK Åbo 19.2.05 200 m 21,13 Tommi Hartonen-77, HIFK Madrid,SPA 5.3.05 21,03* Tommi Hartonen-77, HIFK Korsholm 9.2.05 400 m 47,93 Tommi Hartonen-77,

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

Från alla håll Spelmännen kom från hela Sörmland, från Norrköping, Västerås och många andra

Från alla håll Spelmännen kom från hela Sörmland, från Norrköping, Västerås och många andra En av de yngsta spelmännen var Martina Hellgren från Strängnäs som spelade tillsammans med bland annat ordförande i Sörmlands spelmansförbund, Sören Olsson. Fullt sväng på fiolerna Bo Björkman drog i gäng

Läs mer

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna

Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommunförbundets service till de svensk- och tvåspråkiga kommunerna Kommun- och stadsdirektörernas konferens 23-24.9, Pargas Linda Grönqvist, teamledare Vi vill synliggöra vår service Vi registerar alla

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

Spelmansstämmor förr och nu

Spelmansstämmor förr och nu Spelmansstämmor förr och nu Tiden när spelmannen sågs som en särling med unika krafter är för länge sedan förbi. Men mycket är sig likt på folkmusikens arena. Frågan om vem som har rätt att kalla sig folkmusiker

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Glimtar ur en bygdemans liv. Jan Lindgård. En kort levnadsteckning över Torsten Lindgård Adam Namnlös och ett urval av hans texter

Glimtar ur en bygdemans liv. Jan Lindgård. En kort levnadsteckning över Torsten Lindgård Adam Namnlös och ett urval av hans texter Jan Lindgård Glimtar ur en bygdemans liv En kort levnadsteckning över Torsten Lindgård Adam Namnlös och ett urval av hans texter Malax museiförening Lokal- och regionhistoriska bidrag 13 Breidablick, utfärd

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

Musik i vård och äldreomsorg

Musik i vård och äldreomsorg Musik i vård och äldreomsorg FOTO: PER BUHRE Våren 2014 Aire de Vida Tango Visa Vals Efter min näbb Jaerv Möt våren i Balders hage En del av Landstinget Sörmland Musik i vård och äldreomsorg Utbud våren

Läs mer

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012

P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 P i l a v i s a n Årgång 69 - Medlemstidning för Folkdansringen Skåne - Nr 2-3 - 2012 Förberedelser för midsommarfirande i Karlskrona. 1 Pilavisan, medlemstidning för Folkdansringen Skåne http://www.folkdansringen.se/skane

Läs mer

RYTTAREN AKTIVITETCENTER. En träffpunkt för alla mitt i Uddevalla MÅNADSPROGRAM FEBRUARI 2016. I samarbete med

RYTTAREN AKTIVITETCENTER. En träffpunkt för alla mitt i Uddevalla MÅNADSPROGRAM FEBRUARI 2016. I samarbete med RYTTAREN CAFÉ AKTIVITETCENTER En träffpunkt för alla mitt i Uddevalla Jard Samuelson Remember Elvis MÅNADSPROGRAM I samarbete med UNDERHÅLLNING Ryttarens underhållning kostar 50 kr inklusive dagens underhållningsfika.

Läs mer

En liten sammanfattning av terminen som gått! Januari en månad för reflektion och framåtblickar.

En liten sammanfattning av terminen som gått! Januari en månad för reflektion och framåtblickar. En liten sammanfattning av terminen som gått! Januari en månad för reflektion och framåtblickar. V 3 När jag tänker tillbaka på terminen som gått så dyker flera härliga bilder upp, flera av dem har pedagogera

Läs mer

Vi hoppas du finner något av intresse i vårens utbud!

Vi hoppas du finner något av intresse i vårens utbud! Studieprogram, Cirklar och Studiebesök Anmälan till alla kurser, studiecirklar och studiebesök sker till Studieförbundet Vuxenskolan i Borlänge tel. 0243-820 81 eller till e-post: borlange@sv.se om inte

Läs mer

Förord. ra och Ackordspel (Reuter&Reuter), men andra böcker kan naturligtvis också användas (se

Förord. ra och Ackordspel (Reuter&Reuter), men andra böcker kan naturligtvis också användas (se Förord Lär av Mästarna har vuxit fram under min tid som lärare i ämnet satslära med arrangering vid Musikhögskolan i Malmö. Materialet har under ett decennium provats både i grupp- och individuell undervisning

Läs mer

MUSIK FÖR MOGEN PUBLIK 2015. Länsmusik för alla!

MUSIK FÖR MOGEN PUBLIK 2015. Länsmusik för alla! MUSIK FÖR MOGEN PUBLIK 2015 Länsmusik för alla! Innehåll Det lackar mot jul 4 Jul i 50-talets Sverige 5 Sakta vi gå genom stan 6 En musikalisk födelsedag 7 Sjung med oss! 8 Tango 9 På biografen 10 Vi hänger

Läs mer

B L A D E T VÄSTMANLANDS SPELMANSFÖRBUND. nr 1 * 2016. Hej!

B L A D E T VÄSTMANLANDS SPELMANSFÖRBUND. nr 1 * 2016. Hej! B L A D E T nr 1 * 2016 Hej! Nu har det blivit dags att tacka för mig. Det har blivit nödvändigt att dra ner på tempot. Åren går och behovet av vila och återhämtning efter jobbet har ökat. Det har varit

Läs mer

Stiftelsen Svensk Folkmusikfonds arkiv

Stiftelsen Svensk Folkmusikfonds arkiv Stiftelsen Svensk Folkmusikfonds arkiv Svenskt visarkiv Wictor Johansson, januari 2015 Stiftelsen Svensk Folkmusikfonds arkiv Stiftelsen Svensk Folkmusikfond, SFF, grundades den 1 juli 1978, med syftet

Läs mer

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E:

Centralt innehåll år 4-6 Kunskapskrav E: SE NEDAN! Musik Ämnets syfte 1-9: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala om musikens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelse Styrelsen för Musikens Hus Akademin har haft följande sammansättning under året. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Anders Sundquist Bosse Lundgren Agneta

Läs mer

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. VASSBUKEN 1/ 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE! SOMMARENS PROGRAM! PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. PUF PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. Styrelsen 2011-12 Telefon: ORDFÖRANDE: Patrick Eriksson 0500 447 147 Westendvägen

Läs mer

VårKultur 2011 - Rapport

VårKultur 2011 - Rapport VårKultur 2011 - Rapport Kultur för och med seniorer Kultursamarbetet VårKultur ordnades våren 2011 för femte gången av Sydkustens landskapsförbund i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Kimitoön och

Läs mer

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd

Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Teckenspråkiga och den nordiska språkkonventionen i dag och i framtiden? Kaisa Alanne Finlands Dövas Förbund rf Dövas Nordiska Råd Dövas Nordiska Råd (DNR) Dövas Nordiska Råd (DNR) är ett nordiskt samarbetsorgan

Läs mer

Analys av Superhjälten

Analys av Superhjälten Musikens språk Analys av Superhjälten Vem handlar det om? Var utspelar det sig? När utspelas berättelsen? Vem riktas texten till? Vad handlar problemet/konflikten om? Analys av Superhjälten Barn / förälder???

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016. www.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016. www.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo ASKIMS BIBLIOTEK VÅRPROGRAM 2016 www.goteborg.se Foto: Peter Svenson Välkommen till Askims bibliotek! Adress Askims torg 5 436 43 Askim Telefonnummer 031-366 31 90 031-366 31 92 E-post

Läs mer

Ljunggrens släktarkiv.

Ljunggrens släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ljunggrens släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1856-1999. Ljunggrens släktarkiv innehåller handlingar från fem personer som på olika sätt är släkt

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid

Kulturskolan. Skapande på din fritid Kulturskolan Skapande på din fritid Musik Teater Dans Konst Sång Musikal Cirkus Media Vi ger dig kunskap och inspiration på din fritid! På Kulturskolan ger vi dig möjligheter till eget konstnärligt skapande,

Läs mer

VASSBUKEN PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. 2 / 2009 ALLA MEDLEMMAR ÖNSKAS EN TREVLIG HÖST! (Foto:Erik Uddström)

VASSBUKEN PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. 2 / 2009 ALLA MEDLEMMAR ÖNSKAS EN TREVLIG HÖST! (Foto:Erik Uddström) ALLA MEDLEMMAR ÖNSKAS EN TREVLIG HÖST! VASSBUKEN (Foto:Erik Uddström) SOMMARMINNEN OCH TALKO PÅ RIGÅRDSNÄS! PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. 2 / 2009 PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. STYRELSEN 2008-09 09 TELEFON

Läs mer

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka.

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka. Six Drummers i Mexico City 2014 fick jag tillsammans med mina kollegor Johannes Stjärne Nilsson och Magnus Börjeson en inbjudan från UNAM, Mexiko Citys största universitet och institutionen för film och

Läs mer

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport

Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007. Slutrapport Värdevårdande inkomster 1.6.2006 31.12.2007 Slutrapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PROJEKTET VÄRDEVÅRDANDE INKOMSTER... 3 PROJEKTPLANEN... 3 SAKKUNIG STYRGRUPP... 3 NORDISKT SAMARBETE...

Läs mer

MusikteoriForum Öst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MusikteoriForum Öst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MusikteoriForum Öst Medlemsbrev nr 11, april 2012 Ordförande har ordet Bästa MFÖ:are! Våren är sakta i antågande. Vi blev kanske lite lurade av rivstarten i Mars, men nu är Aprilvädret sig likt och vädret

Läs mer

Otto Anderssons efterlämnade folkmusiksamling

Otto Anderssons efterlämnade folkmusiksamling Niklas Nyqvist Otto Anderssons efterlämnade folkmusiksamling Professorn och musikforskaren Otto Andersson avled i december 1969. Han efterlämnade en enorm produktion i form av böcker, uppsatser och artiklar.

Läs mer

Wiktor Hoffmar f Gävle (X)

Wiktor Hoffmar f Gävle (X) 1:1 Utskrivet med Holger8 2016-02-04 Karl Mikael f. 1964-04-12 (Familj 14) = Barn utan känd moder Karl Tomas Hoffmar f. 1965-05-02 (Familj 15) = Barn utan känd moder Ingrid Margareta f. 1968-07-21 (Familj

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2010 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Spelmansåret rivstartade redan innan nyår med en spelträff i mellandagarna

Läs mer

Slakastämman 7 september

Slakastämman 7 september Slakastämman 7 september Äntligen fick Slakastämman det väder den förtjänade. Strålande sol och värme. Och det märktes. 2013 års allspel var ett av de bästa hittills. Och som grädde på moset en annorlunda

Läs mer

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T

Nr 4: 2014 Y R K N Y T T K Nr 4: 2014 Y R K N Y T T Frälsarkransen en livboj i vardagen 1995 satte biskop Martin Lönnebo ihop den första Frälsarkransen. Hans tanke var att den skulle bli ett redskap för bön, meditation och för

Läs mer

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Kyrkslätts kommunorg.

Delegatförteckning. Helsingfors krets. Nylands krets. Borgå kommunorg. Esbo kommunorg. Kyrkslätts kommunorg. Svenska folkpartiet Partidagen i Hangö, 2014 Helsingfors krets Helsingfors krets Johan Ekman 1 Silja Borgarsdóttir Sandelin 2 Tom Biaudet 3 Centrum Päivi Storgård 4 Marcus Rantala 5 Sonja Lövdahl 6 Drumsö

Läs mer

Söndagsskolan i Senneby

Söndagsskolan i Senneby 1 Söndagsskolan i Senneby Sammanställt av Thure Herbertsson febr. 2013 I samarbete med syster Maj (numera Birgitta Andersson) Inom kristendomen i Europa startades den första söndagsskolan i England på

Läs mer

Persson i våra hjärtan. uragge med sin sminklåda, numera härbärgerad på ArkivCentrum.

Persson i våra hjärtan. uragge med sin sminklåda, numera härbärgerad på ArkivCentrum. uragge Persson i våra hjärtan Han var 50-talets odiskutabla underhållningskung i Örebro med nio egna revyer, från premiären nyårs afton 1951 till en bit in på 1960. Scenen var Nya Tea terns i gamla Folkets

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut

Läs mer

Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27

Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27 Fördelarna med att driva eget företagarna berättar 2015-04-27 Senast uppdaterad 2015-04-27 Att driva företag är som ett virus, det går inte att sluta. Du har friheten att styra över din egen tid. Det arbete

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Spelmansmakar fick utmärkelser

Spelmansmakar fick utmärkelser SN Måndagen den 18.6.90. Spelmansmakar fick utmärkelser NYKÖPING (SN): Spelmannen Axel Andersson från Nyköping tilldelades Zorns spelmansmärke i guld då riksspelmansveckan avslutades på söndagen. Hans

Läs mer

33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43. 34 Val av protokolljusterare 43. 35 Godkännande av föredragningslista 43.

33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43. 34 Val av protokolljusterare 43. 35 Godkännande av föredragningslista 43. NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2015 41 Handikapprådet Tid Måndag 30.11.2015 kl. 16.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43

Läs mer

BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK

BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK Världsbokdagen 23 april BOKMÄSSA PÅ TRANEMO BIBLIOTEK PROGRAM OCH TIDER 10.00 Johan Schöblom inviger mässan med att läsa en dikt Johan kommer sedan att hålla i en workshop där man kan skriva sin egen dikt

Läs mer

4-5 år Vt 2013. Illustration: Linda Bondestam. Upplevelseförvaltningen presenterar förskolans kulturprogram

4-5 år Vt 2013. Illustration: Linda Bondestam. Upplevelseförvaltningen presenterar förskolans kulturprogram 4-5 år Vt 2013 Illustration: Linda Bondestam Upplevelseförvaltningen presenterar förskolans kulturprogram Hej! Här kommer förskolans kulturprogram för vårterminen 2013! Programmet vänder sig till alla

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 128:1 2008 Utgivningen av Zacharias Topelius Skrifter Brevskrivaren och opinionsbildaren Zacharias Topelius Zacharias Topelius (1818 1898) var Finlands mest produktiva publicist

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Finlands svenska biblioteksförening r.f. är en ideell förening,

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 6 Februari 2008 Ordföranden har ordet Sällskapet Tore Kurlbergs vänner har nu funnits i fem år, och det senaste året har på flera sätt liknat de

Läs mer

Program för barn & unga Hösten 2014 Helsingborgs stadsbibliotek!

Program för barn & unga Hösten 2014 Helsingborgs stadsbibliotek! Program för barn & unga Hösten 2014 Helsingborgs stadsbibliotek! Vi har något för både liten och stor! EN HÄLSNING TILL FAMILJEN Alla barnarrangemang är, där inget annat nämns, gjorda i samarbete med ABF.

Läs mer

Distriktsinfo nr 1/2015

Distriktsinfo nr 1/2015 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 1/2015? I detta nummer: Sidan 2 Årsstämma Sidan 3 Ledarkurs Sidan 4 Bygdedanskurs Sidan 5 Sångdanskurs Sidan 6 Snörakan Sidan 7 Slöjdkurs, krympburk Sidan 8 Vinterstämma

Läs mer

Du kan också ringa: Telefon 042-290879 Mobil: 070-3188514

Du kan också ringa: Telefon 042-290879 Mobil: 070-3188514 Kompositioner och arrangemang för körer. Du kan också beställa körnoter från andra förlag genom oss. Vi ser fram emot din order via mail: order@ahlindersmusikforlag.se Du kan också ringa: Telefon 042-290879

Läs mer

Margareta Westman 2713 1936-1518 2000

Margareta Westman 2713 1936-1518 2000 Margareta Westman 2713 1936-1518 2000 Svensk språkvård har sorg. För bara en dryg vecka sedan, den 15 augusti, avled Margareta Westman efter en längre tids sjukdom. Då återstod ungefär ett halvt år tills

Läs mer

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet FRISKVÅRD Motionera Mera-lotteriet Årets motionslotteri har nu avslutats och vinnarna har lottats fram. Alla vinnare har meddelats särskilt. Dorthy Hallqvist heter vinnaren av resan i föreningens reseprogram.

Läs mer

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kurs: CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013 Kandidatexamen Institutionen för klassisk musik, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Handledare: Ann Wallström Elin Nilsson Examination Programblad

Läs mer

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Majorna-Linné stadsdelsförvaltning Program 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Välkommen till Kulturskolan är till för dig som är 6 19 år och bor i Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget,

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS Kulturprogram Våren 2016

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS Kulturprogram Våren 2016 VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS Kulturprogram Våren 2016 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sångstunder Tisdagar Pelle Plutt kl. 10.00 & Imse vimse kl. 11.00 Sångstunder med Sofia Löwenmark. Varje tisdag 19/1-15/3. Ej 16/2. Pelle

Läs mer

Nordiska måltidsberättelser

Nordiska måltidsberättelser 2009-05-07 Nordiska måltidsberättelser 1. Projektledare, e-post och telefon Tomas Carlsson, tomas.carlsson@hellefors.se, 070-2122591, 0591-64136 2. Projektstart och slut samt erhållna medel från NNM Tiden

Läs mer

Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd

Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd nr 2, 2009 Seniorklubbsaktuellt Nyheter från HSB Stockholms Pensionärsråd Så var det dags för årets Vårkonferens igen! Årsmötets deltagare Avtackning av Rune Hedman och Gertie Sigwid Ordförande Lillian

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Slöjdarresa till Finland, 2015

Slöjdarresa till Finland, 2015 Slöjdarresa till Finland, 2015 Första träffen, på Stundars i Finland I månadsskiftet juli augusti 2015 genomfördes den första träffen i Stundars utanför Vasa i Finland. Åtta slöjdare anmälde sitt intresse

Läs mer

Kong Calmare regemente och Eksjö Jubileums-skrift till Norra Smålands 100 kr Regementes 50-årsjubileum

Kong Calmare regemente och Eksjö Jubileums-skrift till Norra Smålands 100 kr Regementes 50-årsjubileum Eksjö museums butik Här är Du välkommen att beställa CD-skivor, affischer, böcker etc direkt från Eksjö museum! Beställ genom att skicka ett e-postbrev till: museum@eksjo.se där du uppger vad du vill beställa.

Läs mer

Musicerande och musikskapande

Musicerande och musikskapande Musik åk 4-6 - Centralt innehåll Sång, melodispel och ackompanjemang Gehörsmusicerande Imitation och improvisation Musikskapande Musikframföranden Musicerande och musikskapande Musikens verktyg Musik åk

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Flöjt Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FLÖJTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Anmälan till musikinstitutet

Anmälan till musikinstitutet Anmälan till musikinstitutet Grundläggande utbildning Anmälan till inträdestest 11.4-15.5.2015 Testdagar I centrum ti-to 26.5-28.5.2015 I Veikkola må 25.5.2015 Öppna avdelningen 11.4 15.5.2015 Musiklekskolan

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015

Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 Finlands Scouters landsomfattande svenskspråkiga verksamhet 2015 BILAGA TILL FiSSc:S VB2015 Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet grundar sig på samarbetsavtalet mellan Finlands Svenska

Läs mer

Resonans. Omsvärmade av Gästrikespelmän GESTRIKE. Nr 1-2011. Medlemsblad för Gästriklands Spelmansförbund

Resonans. Omsvärmade av Gästrikespelmän GESTRIKE. Nr 1-2011. Medlemsblad för Gästriklands Spelmansförbund GESTRIKE Resonans Nr 1-2011 Medlemsblad för Gästriklands Spelmansförbund Omsvärmade av Gästrikespelmän Många av Gästrikarna hittade till restaurangen utanför Skansen Ordförandens ruta I förra rutan skrev

Läs mer

Alf Runes klippsamling.

Alf Runes klippsamling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Alf Runes klippsamling. 2014-10-06 Historik Personen Alf Rune Alf Rune är en pseudonym för Alf-Rune Karlsson, som han använde i sina tidningsartiklar och andra publikationer.

Läs mer

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport

Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf. Projektet Anti Depp. - Slutrapport Ett projekt i samarbete med Psykosociala förbundet rf och Svenska hörselförbundet rf Projektet Anti Depp - Slutrapport Projektet Anti Depp 2006-2009 Helsingfors, januari 2010 Utgivare: Svenska hörselförbundet

Läs mer

Program 20 mars kl 10 17

Program 20 mars kl 10 17 Program 20 mars kl 10 17 Caféscenen (stora hallen) Kl 10.10 När sagan och sanningen stod på ett torg Mikael Öberg och Ida Junker från Fabula Storytelling berättar sagor för alla över 5 år Kl 11.00 11.45

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

KURS I MEDIEFOSTRAN. Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf

KURS I MEDIEFOSTRAN. Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf KURS I MEDIEFOSTRAN Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf KURS I MEDIEFOSTRAN Dagens program 1. Kort om Sälskapet för Mediefostran 2. Kort om mediefostran 3. Material, var hittar

Läs mer

Johannes Möller. plays Spanish music

Johannes Möller. plays Spanish music Johannes Möller plays Spanish music Gitarren och dess repertoar Under 1600-talet var gitarren Ludvig XVI:s favoritinstrument, men för de flesta är instrumentet förknippat med Spanien; och även om det ger

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Relaterat. Artikelbilder. 1 av 3 2010-07-29 09:52 STÖDE (ST)

Relaterat. Artikelbilder. 1 av 3 2010-07-29 09:52 STÖDE (ST) 1 av 3 2010-07-29 09:52 Publicerad 28 juli 2010 STÖDE (ST) Isländsk musik är ett starkt tema i årets kammarmusikvecka i Stöde. Huvudrollen spelas av sopranen Gudrun Ingimars, som sjunger i Stöde för första

Läs mer