Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna"

Transkript

1 Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis på detta har vi under åren erhållit ett stort antal designpriser. Läs mer på LINET Sweden AB ingår i koncernen LINET Group SE - en av världens största tillverkare och distributör av sjukhus- och hemvårdssängar. Med en årlig tillverkning av mer än sängar och försäljning i över 100 länder är LINET Group SE ledande på den Europeiska marknaden. Läs mer på Landräddningen är en ny och nationellt heltäckande larm-och stödfunktion byggd på socialt engagemang och medmänsklighet med väletablerade ideella organisationer som bas. En trygghetsfunktion som bygger på att vi hjälper varandra när och där det behövs. Målet är att öka tryggheten för alla var du än befinner dig. Så ladda ner Landräddningens app. Läs mer på www. landraddningen.se! Med Ewa Smartplugg kan du sluta att oroa dig! Ewa Home utvecklar uppkopplade hemprodukter som tillåter användare att få bättre komfort, ro i sinnet och effektivitet i hemmet.företaget har ett speciellt fokus på att utveckla produkter som fungerar bra för äldre personer (seniorer), deras anhöriga och professionella vårdgivare. Kvalitet, pålitlighet och enkel användning står i centrum för/i alla Ewas produkter. Läs mer på Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna För mer information, kontakta Niklas Sundler, eller besök telia.se/healthcare

2 Innehållsförteckning Välkomna till Telia Healthcare Förord. Telia Healthcare ökar tryggheten i hemmet Introduktion till Telia Healthcare. Exempel 1 Eget boende Trygghetstjänster för brukare som bor kvar i det egna hemmet Exempel 2 Hemtjänst Trygghetstjänster för brukare som med stöd av hemtjänsten bor kvar i det egna hemmet. 11 Exempel 3 Korttidsboende Trygghetstjänster som underlättar för patienter och vårdpersonal på korttidsboende. Exempel 4 Särskilt boende Trygghetstjänster som underlättar för patienter och vårdpersonal vid särskilt boende Telia HomeCare En plattform för att koppla upp olika sensorer. Detta för att underlätta vård och omvårdnad från hemmet. 23

3 Förord Välkomna till Telia Healthcare Telia har under ett antal år varit drivande och arbetat med digitaliseringen av Sverige. Som ett led i detta tog Telia under 2014 beslut om att satsa på Telia Healthcare. Genom Telia Healthcare hjälper Telia till med utbyggnaden av välfärdstjänster i Sverige och stödjer medborgarna och myndigheterna i deras vardag. Tack vare utbudet av tjänster inom Telia Healthcare kan din organisation på ett bättre sätt ta hjälp av moderna e-tjänster. Detta leder till att de kan spara resurser, samtidigt som tjänsterna sätter brukaren, patienten eller den anställde i centrum. Tjänsterna inom Telia Healthcare utvecklas så att de är robusta, möter vårdens och omvårdens krav på såväl effektivitet, tillgänglighet, valfrihet, säkerhet samt patientsäkerhet. De är också harmoniserade med de nationella e-hälsoinitiativen, Handlingsplan och den Digitala agendan för Sverige. Vi hoppas att genom denna broschyr kunna inspirera er ytterligare och visa på möjligheter hur ni på ett lätt och smidigt sätt kan utveckla er service till era medborgare. Vi finns till för att hjälpa er. Vänligen, Niklas Sundler Affärsansvarig Telia Healthcare 2

4 Telia Healthcare ökar tryggheten i hemmet Telia Healthcare Fler människor lever längre och vill kunna styra sitt eget liv. Bättre digitala omsorgslösningar gör det möjligt för fler att bo hemma i trygghet och säkerhet även när hälsan börjar svikta. Telia Healthcare knyter samman individen och vårdgivaren genom en kommunikationslösning som möjliggör bättre vård och omsorg samt ett friskare liv. Kommuner och landsting står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och en ökad andel äldre med omsorgsbehov. För att hantera de kommande utmaningarna och kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet har vård- och omsorgssektorn stora behov att kunna arbeta smartare och säkerställa att insatserna räcker. Telia tar nästa steg i att digitalisera och framtidssäkra Sverige genom att stärka kommuners och landstings arbete med digitala välfärdstjänster. Som en del av lösningen på de utmaningar som hälso- sjuk- och äldrevården står inför har Telia lanserat plattformen Telia Healthcare. Telia Healthcare utvecklar digitala vård- och omsorgstjänster och bidrar till att öka bekvämligheten och tryggheten för brukare, patienter och anhöriga samtidigt som resurser frigörs för huvudmännen. En förutsättning för välfungerande digitala välfärdstjänster är trygg och säker uppkoppling. För att säkerställa stabil uppkoppling till de svenska hemmen har Telia investerat 15 miljarder på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen. För att nå ut med tjänster med bra kvalitet till hela Sverige krävs en kombination av fiber och 4G. Vår vision är att öka tillgången på omsorg och vård och öka livskvalitet med hjälp av rätt teknik. Detta ger dessutom mer välfärd för en given resursnivå vilket gynnar både individ och kommun, säger Niklas Sundler, affärsansvarig för Telia Healthcare. Behöver du omsorg så ska du kunna bo kvar hemma så länge som möjligt på ett tryggt sätt. Efterhand som du blir äldre och får ökade omsorgsbehov ska du få en bättre livskvalitet genom att kunna åldras tryggt i ditt hem, säger Niklas Sundler. Stöd att åldras tryggt hemma För en kommun innebär HomeCare att digital teknik i hemmet används för att driva en verksamhetsutveckling som leder till att äldre personer, och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, kan känna trygghet och delaktighet i samhället, samt få tillgång till den service som är nödvändig för att kunna bo kvar hemma längre. Tjänster som kan erbjudas över HomeCare är bland annat: Digitala trygghetslarm Tele- och videokommunikation Olika typer av sensorer i hemmet En stor fördel för de organisationer som använder HomeCare är utbyggbarheten i lösningen. Istället för att som i dag behöva en kommunikationsförbindelse för trygghetslarm, ytterligare en för videokommunikation, och en tredje för övervakningsutrustning etc. kan en kommun eller landsting använda en och samma kommunikationsväg, HomeCare, för samtliga tjänster som de vill erbjuda en individ i dennes hem. En annan mycket viktig fördel med HomeCare är att det är en öppen kommunikationsplattform. Det innebär att en organisation som använder plattformen själva kan välja vilken utrustning de vill upphandla och installera hos medborgaren. Telia erbjuder också egna tjänster över HomeCare, varav den första är trygghetslarm. Ett konkret exempel på vilken typ av fördelar som HomeCare skapar är tillämpningen av nattlig tillsyn. Via HomeCare kan en brukare med behov erbjudas tillsyn via en digital kamera på specifika tider, istället för att personal från hemtjänsten kommer in i brukarens hem nattetid. Många brukare föredrar denna typ av tillsyn eftersom den upplevs som mindre störande. För personalen frigörs tid till andra uppdrag samtidigt som deras trygghet ökar. Goda resultat i pilotprojekt Tillsammans med Region Västerbotten genomförs nu en pilot där ett antal kommuner med ungefär vårdtagare kommer närmare vården och omsorgen. Trygghetsaspekten är helt avgörande. Målet är att nyttja digital teknik i hemmet för att äldre och 4

5 Telia Healthcare personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska känna trygghet och få tillgång till service som behövs för att ha ett bra liv i hemmiljö, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör i Västerbotten. Hem/privat Syftet med testprojektet är att göra det möjligt för Västerbottningarna att, med hemmet som bas, skräddarsy digitala lösningar som på bästa och enklaste sätt bidrar till att lösa individens varierande behov av omsorg och sjukvård. I förlängningen kommer också denna utveckling att medföra att närstående blir mer delaktiga i vården av sina anhöriga och kan hjälpa till på ett enklare sätt. För berörd vårdpersonal minskar antalet kommunikationsenheter som måste hanteras och kanske viktigast av allt - telefoner, surfplattor och andra enheter kommer att fungera integrerat med varandra. Även informations- och andra vårdsystem kommer att kunna integreras och samverka inom ramen för Telia Healthcare. Patient Telia CareGuide Telia CareView Telia CareIntegrator Nationell ehälsa Telia HomeCare Telia ProCare Vårdpersonal Telia Healthcare e-hälsotjänster inom hela vårdcykeln Vården HomeCare: En plattform som skapar ett personligt konto med möjlighet att koppla på massor av olika sensorer för vård och omsorg på distans. Resultatet kan man lätt dela med sig av. ProCare: En kombination av Teliaprodukter som möjliggör ett mobilt arbetssätt för de anställda inom vård och omsorg. CareView: Infotainment och kommunikationstjänster via surfplatta eller smartphone som riktar in sig till patienter och brukare inskrivna i sjukhusvården eller på olika former av kommunala korttidsboenden. CareGuide: Information till medborgare och patienter för att underlätta kontakten med vården. Guida dig till rätt ställe. CareIntegrator: Integrationstjänster som säkerställer att de befintliga IT-systemen inom vård- och omsorgssystem kan utbyta information med Telias tjänsteplattformar. Telia Healthcare innefattar mer än tjänsten HomeCare. Telia Healthcare består av fem olika produktområden som sammantaget adresserar de olika stegen i vårdkedjan och tillsammans bildar en helhet. Tjänsterna lanseras stegvis under Vi skall nu se på 4 scenarier där HomeCare används i olika miljöer som exempel på trygghetstjäster för att möta de utmaningar och behov som gestaltas. 6

6 Eget boende Exempel på trygghetstjänster Eget boende Greta, 78 år, bor själv och klarar sig oftast bra, men hon har hjärtsvikt och det är därför viktigt att hon tar sina mediciner. Ibland snurrar Greta till det och på sistone har Gretas familj börjat oroa sig för hennes hälsa. För att öka tryggheten för Greta och hennes familj har de skaffat ett Telia HomeCare abonnemang. Tjänsten samlar in information från olika sensorer för att därefter säkert sända den vidare över internet till en anhörig. I tjänsten ingår även en mobilapp som mottagaren av informationen använder för att se alla händelser som sker kring den anhörige. Smart personvåg Viktinformationen lagras säkert och kan exempelvis larma om kroppen samlar på sig vätska, en indikator för högt blodtryck. Blodtrycksmanschett Blodtrycksmätning kan utföras själv, där resultat är möjliga att dela med familj och sjukvårdspersonal vid behov. Larm kopplat till larmcentral Med GPS som gör vårdinsatser effektivare, samtidigt som utvalda familjemedlemmar notifieras vid larm. Familjen har därtill skaffat tre olika sensorer som de enkelt har kopplat samman med Telia HomeCare. En dörröppningssensor i medicinskåpet för att kunna se om Greta har tagit sin medicin. En larmknapp med GPS, vilket gör Gretas promenader tryggare. Dessutom finns en uppkopplad timer i eluttaget till Gretas kaffebryggare glömmer hon att slå av bryggaren så kan hennes dotter göra det på distans. Telia HomeCare innebär att en person kan bo kvar hemma längre och att anhöriga kan ges en ökad trygghet. I ovan fall har personen inte kommunalt stöd, utan det är enbart de anhöriga som är involverade. Det finns även möjlighet att samverka med Civilförsvaret. Larmen kopplas då vidare till Landräddningen (en del av Civilförsvaret) och dess system av frivilliga. Medicinpåminnelse med kvittens Sensorförsett medicinskåp innebär att anhöriga kan få larm om skåpet inte öppnats på en viss tid. När skåpet öppnats kvitteras larmet automatiskt. Smart timer En uppkopplad plugg sätts i valt eluttag och känner av om det går ström igenom. Kan inställas att larma efter en viss tid, exempelvis om en kaffebryggare stått på för länge, och fjärrstyras av anhöriga. Passivitetslarm med rörelsesensor En uppkopplad rörelsesensor som notifierar valda familjemedlemmar i det fall ingen rört sig rummet under ett visst tidsintervall. 8

7 Eget boende 10

8 Hemtjänst Exempel på trygghetstjänster Hemtjänst Greta är 82 år, bor fortfarande själv men har blivit sämre och orkar mindre. Hon har därför fått beslut om kommunalt stöd via hemtjänsten som hjälper till med mat och hygien. Ibland vaknar Greta på nätterna och är desorienterad, en gång förvirrade hon sig till korvkiosken i bara mässingen. Greta har fortfarande Telia HomeCare men nu har kommunen tagit över ansvaret för tjänsten och kompletterat lösningen med ytterligare tre sensorer/ utrustningar. Dels ett nattlarm (dörrsensor) som informerar om Greta går ut på natten. Vid larm startas ett konferenssamtal mellan Greta, hemtjänsten och Gretas dotter. De bestämmer tillsammans vem som ska besöka Greta. I hemmet finns även ett rörelselarm som är kopplat till hemtjänsten. Det finns också en kamera för nattlig tillsyn vilket minskar behovet av besök från omsorgspersonalen. Trygghetslarm med dubbelriktad kommunikation Vid larm kopplas hemtjänsten samman med både vårdtagare och anhöriga via telefon, vilket gör vårdinsatsen enklare och ökar både patientens och familjens trygghet. Medicinpåminnelse med kvittens Sensorförsett medicinskåp innebär att vårdpersonal och anhöriga kan få larm om skåpet inte öppnats på en viss tid. När skåpet öppnats kvitteras larmet automatiskt. Nattkamera Ger hemtjänstpersonal möjlighet att titta till vårdtagaren under natten, utan att behöva genomföra nattliga tillsynsbesök. Nattlarm I hall placeras dörr- och rörelsesensor som larmar om vårdtagaren lämnar hemmet under vissa tider på dygnet. Telia HomeCare innebär att den kommunala omsorgen kan utöka sitt stöd till brukare i deras hem genom smarta e-hemtjänster, samtidigt som de anhöriga får insyn och möjlighet att bidra till brukarens vård. Passivitetslarm med rörelsesensor En uppkopplad rörelsesensor som påminner vårdtagaren att röra på sig. Kan notifiera hemtjänst och anhöriga om ingen rört sig rummet under ett visst tidsintervall. 12

9 Hemtjänst 14

10 Korttidsboende Korttidsboende Greta är 87 år, har fallit i hemmet och fått en ny medicin som ska ställas in. Temporärt behöver hon extra hjälp och har kommit till ett korttidsboende. På korttidsboendet finns Telia HomeCare installerat och Greta får ett trygghetslarm med kombinerat fall-larm som är kopplat till HomeCare. Hon kan vid behov larma vårdpersonalen och i händelse av att hon faller notifieras personalen automatiskt, en extra trygghet när Greta har hjärtsvikt. På korttidsboendet finns även tempratur-sensorer installerade i brukarnas rum. Greta öppnar gärna sitt fönster men om det blir för kallt på rummet informeras personalen som hjälper Greta stänga till. Telia HomeCare på ett korttidsboende ger personalen värdefull information som hjälper dem i sitt dagliga arbete samtidigt som riskerna för brukaren minskar. Exempel på trygghetstjänster Trygghetslarm med fallsensor En larmknapp med trygghetslarm i som automatiskt känner av om vårdtagaren faller. Dörrlarm En sensorförsedd dörr ser till att personalen notifieras om vårdtagaren lämnar sitt rum. Rörelselarm på toaletten En rörelsesensor informerar om toalettbesök, vilket underlättar stödet till vårdtagaren. Temperatursensor Larmar om temperaturen i rummet ligger utanför bestämda intervall. 16

11 Korttidsboende 18

12 Särskilt boende Exempel på trygghetstjänster Särskilt boende Greta, 93 år, bor på ett särskilt boende. Hon är fortfarande rörlig men hjärtsvikten gör henne svag och hon sitter i rullstol. Gretas läkare vill att hennes värden regelbundet ska följas upp. Det särskilda boendet använder Telia HomeCare och Greta har fortsatt sitt trygghetslarm med kombinerat fall-larm. Personalen har därtill kompletterat med en liggsensor som innebär att personalen notifieras om Greta ligger stilla för länge eller lämnar sängen. Eftersom Gretas läkare vill ha möjlighet att följa utvecklingen av Gretas hjärtsvikt så görs det på boendet regelbundna mätningar av blodtryck, vikt och syremättnad i blodet. Informationen från sensorerna sänds, via Telia HomeCare, direkt till Gretas journal. Hennes läkare kan därmed enkelt följa hennes hälsotillstånd på distans. Trygghetslarm med fallsensor En larmknapp med trygghetslarm i som automatiskt känner av om vårdtagaren faller. Inkontinenslarm Sensorförsedda inkontinensskydd gör att vårdpersonal automatiskt informeras om en blöja behöver bytas. Liggsensor Sensorförsedd säng informerar larmar exempelvis om vårdtagaren ligger stilla för länge eller behöver hjälp att komma upp. Smart personvåg Viktinformation från personvågen hamnar automatiskt i journalen. Telia HomeCare kan användas samtidigt av den kommunala omsorgen och landstingsvården för en och samma brukare/patient. Detta möjliggör vård på distans och en förenklad samverkan mellan de båda huvudmännen. Blodtryck och syremättnad direkt till journalen Information från sensorerna hamnar automatiskt i journalen. 20

13 Särskilt boende 22

14 Telia HomeCare HomeCare Vård och omvårdnad på distans via en Hälsobox eller mobiltelefon HomeCare är en tjänst för hemmet som skapar de tekniska förutsättningarna för att ansluta sensorer och övervakning till andra system. De anslutna sensorerna kommunicerar sedan med olika intressenter, t ex vård- och omsorgspersonal inom kommuner och landsting, och möjliggör på så sätt vård och omvårdnad på distans. Alla värden sparas i ett personligt konto, ett hälsokonto och det är via den som personen kan välja vem som får tillgång till informationen. Exempel på olika sensorer och användningsområden av plattformen Eftersom öppna gränssnitt används kommer det att vara möjligt att löpande ansluta nya sensorer efterhand om ni vill bygga ut med ytterligare tjänster. Idag stödjs WiFi, Dect, Bluetooth och Z-way. Plattformen kommer att vara Continua-certifierad, samt CE-märkt. Nedan ser ni några exempel på olika sensorer och förslag på deras användning. HomeCare består av ett antal olika delar som kan kombineras eller användas var för sig. Det finns två sätt att ansluta sensorerna antingen via en Hälsobox i hemmet eller via mobiltelefonen. Om du har Hälsoboxen så kan den anslutas antingen via en fast eller mobil bredbandsanslutning eller båda delar om du vill ha full backup. Tjänsten och de anslutna sensorerna övervakas dygnet runt och ni kan besluta vem som skall informeras om något skulle sluta fungera. Varje användare får ett personligt konto där all information förvaras och man kan sedan bestämma hur ens information skall användas. Informationen nås via mobilen, webben eller överlämnas till ert lokala system exempelvis journalsystem, omvårdnadssystem eller kvalitetsregister. Telia Trygghetslarm Larmknapp med inbyggd högtalare och mikrofon i larmknappen. Påminnelse vid tappad kontakt mellan larmknapp och gateway, exempelvis om brukaren lämnat huset. Belysningsstyrning. Påminnelse vid exempelvis påslagen kaffebryggare eller strykjärn efter förslagsvis 1-2 tim. Tidsstyrt passivitetslarm vid avsaknad av rörelse under exempelvis 2 tim dagtid. Nattlarm vid aktivitet nattetid vid rörelse eller öppnad entrédörr. Dörrlarm vid öppnad entrédörr och/eller larm vid oöppnad dörr på mer än 48 tim. Medicinuppföljning vid ej öppnat medicinskåp eller låda (dörrsensor). Brandvarnare uppkopplad och driftövervakad med trådlös överföring. Nattlig tillsyn med kamera/aktivitetsuppföljning. Tekniklarm med påminnelse vid bland annat dålig batteritid, tappad täckning, dålig bandbredd, och/eller strömavbrott. HomeCare ersätter inte det fysiska mötet mellan personal och brukare/patient utan ska ses som ett komplement. 24

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Fenomenalt mottagande i media har positionerat Telia som ledande inom e-hälsa DN den 1 januari, 2015 DI den 26 juni,

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home DEFA Home är ett komplett system för att fjärrstyra värme och hemlarm i ditt fritidshus. Enkelt, pålitligt, bekvämt! Smart styrning

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Trygghetslarm - Vår trygga framtid? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

KommITS Stockholm 5-7 November

KommITS Stockholm 5-7 November Public KommITS Stockholm 5-7 November Sebastian Lewenhaupt Tieto Corporation Sales Manager Tieto, Healthcare & Welfare Scandinavia sebastian.lewenhaupt@tieto.com Public 2 Tieto Corporation 2013-10-14 Public

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster

E-hälsotjänster för invånarna. Sofie Zetterström, område invånartjänster E-hälsotjänster för invånarna Sofie Zetterström, område invånartjänster Målbild i CeHis handlingsplan 2013-2018 Varje individ kan nå alla uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård och omsorg.

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

omsorg är här Healthcare Futurist

omsorg är här Healthcare Futurist Framtidens vård och omsorg är här Carolina Wallenius Carolina Wallenius Healthcare Futurist Patienten tar emot nu! Medicinsk demokratisering genom mindre informations-asymetri 100.000 medicinska appar,

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Trygga larm i Växjö kommun Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Omsorgsnämnden 15 ledamöter

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité

Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Ny digital teknik införs för invånare som har trygghetslarm för att ge ökad trygghet, säkerhet och kvalité Under hösten kommer alla befintliga trygghetslarm att bytas ut. De som har trygghetslarm kommer

Läs mer

2014-11-11. E-hemtjänst. En undersökning om möjligheterna för e-hemtjänst i Lidköping

2014-11-11. E-hemtjänst. En undersökning om möjligheterna för e-hemtjänst i Lidköping 2014-11-11 E-hemtjänst En undersökning om möjligheterna för e-hemtjänst i Lidköping 1 E-hemtjänst - En undersökning om möjligheterna för e-hemtjänst i Lidköping LIDKÖPING DECEMBER 2014 2 3 Innehållsförteckning...

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet

Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet Carina Nordqvist Falk, ordförande i Koncernrådet ; Framtidens Hälso- och sjukvård år 2030 carina.nordqvistfalk@skane.se

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun!

Behovsanalys!i!Botkyrka!kommun! & BehovsanalysiBotkyrkakommun SamtbiståndshandläggardiskussioneriNackakommun. av Per'OlofSjöbergochMarieSjölinder 2010$09$02& & & 1 Slutrapport SilverTechnologyprojektetiBotkyrkakommun & Innehållsföreteckning&

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden

Teknikstöd för äldre. Förslag till beslut. Sammanfattning 2014-05-05 TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739. Social och äldrenämnden 2014-05-05 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2014/308-739 Social och äldrenämnden Teknikstöd för äldre Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden påbörjar införandet av teknikstöd för äldre under 2015. 2.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete

Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete Trygg om natten En studie av kunders, anhörigas och personals perspektiv på införandet av ny teknik inom nattpatrullens arbete Helena Eriksson och Anna Isaksson För utveckling av verksamhet, produkter

Läs mer

Bra att veta om trygghetslarmet

Bra att veta om trygghetslarmet tt i M trygghetslarm Bra att veta om trygghetslarmet Ditt trygghetslarm kostar max kronor per månad. Hjälp är på plats hos dig inom en timme vid normala väderförhållanden om du har larmat. Vi gör en skriftlig

Läs mer

Fallstudie. SABO:s projekt i Västerås och Halmstad

Fallstudie. SABO:s projekt i Västerås och Halmstad 2012-11-25 Patrik Forsström e-centret AB Fallstudie SABO:s projekt i Västerås och Halmstad SABO:s utvecklingsprojekt BoIT Bostaden är i dag mer än bara en bostad, den är en bostadsplats, en studieplats,

Läs mer

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Västerås-modellen Införa trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg Den 21 januari 2015 MVT2015 Jeanna Thorslund Stadsjurist Västerås stad (tj.ledig) Jurist, Avdelningen för Digitalisering, Sveriges

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm

E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm E-tjänster för äldre med demenssjukdom och deras anhöriga - mobila larm Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Med stöd av: Mobila larmet Består av följande två delar: trygghetstelefonen Posifon TM4 med mobilabonnemang

Läs mer

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning

Trygghetslarm i kommunerna. En kartläggning Trygghetslarm i kommunerna En kartläggning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp.

Trygghetslarm. För att få talkontakt med personalen på trygghetscentralen måste du trycka på din larmknapp. Trygghetslarm Trygghetslarm Med trygghetslarm kan du få kontakt med personal i situationer då du inte kan nå fram till din vanliga telefon. Du använder larmet för att kalla på hjälp om du blir hastigt

Läs mer

www.nordicmedtest.se 2013-09-23

www.nordicmedtest.se 2013-09-23 www.nordicmedtest.se 2013-09-23 Nordic MedTest är ett testcenter för vård-it - ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med leverantörer

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget

Dokumenttyp. Namn på uppdraget Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Punkter/text, Calibri 24 pkt Emma Axelsson, projektledare esenior Utvecklingsenheten Senior Göteborg emma.axelsson @stadshuset.goteborg.se Tel: +46 72 710 34

Läs mer

SARAH. Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet. Teamsamverkan med patienten i

SARAH. Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet. Teamsamverkan med patienten i Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet Ge patienterna bättre och smidigare vård i hemmet Stödja teamsamverkan inom och mellan vårdorganisationer och vårdföretag Anpassa

Läs mer

IT inom vård o omsorg Kommun - Region. Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner. bo.nilsson@kfsk.

IT inom vård o omsorg Kommun - Region. Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner. bo.nilsson@kfsk. IT inom vård o omsorg Kommun - Region Bo Nilsson Kommunförbundet Skåne samarbetsorganisation för Skånes kommuner bo.nilsson@kfsk.se 0709-71 99 20 Nationell vision för IT inom vård o omsorg Några självklara

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (9) Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 2 (9) Innehåll 1. Mål Dokumentera och komma åt information mobilt...3 1.1 Bakgrund och uppdragsidé...3 1.2 Avgränsningar...5 1.3 Kompetensbehov...5

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer