Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna"

Transkript

1 Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis på detta har vi under åren erhållit ett stort antal designpriser. Läs mer på LINET Sweden AB ingår i koncernen LINET Group SE - en av världens största tillverkare och distributör av sjukhus- och hemvårdssängar. Med en årlig tillverkning av mer än sängar och försäljning i över 100 länder är LINET Group SE ledande på den Europeiska marknaden. Läs mer på Landräddningen är en ny och nationellt heltäckande larm-och stödfunktion byggd på socialt engagemang och medmänsklighet med väletablerade ideella organisationer som bas. En trygghetsfunktion som bygger på att vi hjälper varandra när och där det behövs. Målet är att öka tryggheten för alla var du än befinner dig. Så ladda ner Landräddningens app. Läs mer på www. landraddningen.se! Med Ewa Smartplugg kan du sluta att oroa dig! Ewa Home utvecklar uppkopplade hemprodukter som tillåter användare att få bättre komfort, ro i sinnet och effektivitet i hemmet.företaget har ett speciellt fokus på att utveckla produkter som fungerar bra för äldre personer (seniorer), deras anhöriga och professionella vårdgivare. Kvalitet, pålitlighet och enkel användning står i centrum för/i alla Ewas produkter. Läs mer på Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna För mer information, kontakta Niklas Sundler, eller besök telia.se/healthcare

2 Innehållsförteckning Välkomna till Telia Healthcare Förord. Telia Healthcare ökar tryggheten i hemmet Introduktion till Telia Healthcare. Exempel 1 Eget boende Trygghetstjänster för brukare som bor kvar i det egna hemmet Exempel 2 Hemtjänst Trygghetstjänster för brukare som med stöd av hemtjänsten bor kvar i det egna hemmet. 11 Exempel 3 Korttidsboende Trygghetstjänster som underlättar för patienter och vårdpersonal på korttidsboende. Exempel 4 Särskilt boende Trygghetstjänster som underlättar för patienter och vårdpersonal vid särskilt boende Telia HomeCare En plattform för att koppla upp olika sensorer. Detta för att underlätta vård och omvårdnad från hemmet. 23

3 Förord Välkomna till Telia Healthcare Telia har under ett antal år varit drivande och arbetat med digitaliseringen av Sverige. Som ett led i detta tog Telia under 2014 beslut om att satsa på Telia Healthcare. Genom Telia Healthcare hjälper Telia till med utbyggnaden av välfärdstjänster i Sverige och stödjer medborgarna och myndigheterna i deras vardag. Tack vare utbudet av tjänster inom Telia Healthcare kan din organisation på ett bättre sätt ta hjälp av moderna e-tjänster. Detta leder till att de kan spara resurser, samtidigt som tjänsterna sätter brukaren, patienten eller den anställde i centrum. Tjänsterna inom Telia Healthcare utvecklas så att de är robusta, möter vårdens och omvårdens krav på såväl effektivitet, tillgänglighet, valfrihet, säkerhet samt patientsäkerhet. De är också harmoniserade med de nationella e-hälsoinitiativen, Handlingsplan och den Digitala agendan för Sverige. Vi hoppas att genom denna broschyr kunna inspirera er ytterligare och visa på möjligheter hur ni på ett lätt och smidigt sätt kan utveckla er service till era medborgare. Vi finns till för att hjälpa er. Vänligen, Niklas Sundler Affärsansvarig Telia Healthcare 2

4 Telia Healthcare ökar tryggheten i hemmet Telia Healthcare Fler människor lever längre och vill kunna styra sitt eget liv. Bättre digitala omsorgslösningar gör det möjligt för fler att bo hemma i trygghet och säkerhet även när hälsan börjar svikta. Telia Healthcare knyter samman individen och vårdgivaren genom en kommunikationslösning som möjliggör bättre vård och omsorg samt ett friskare liv. Kommuner och landsting står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och en ökad andel äldre med omsorgsbehov. För att hantera de kommande utmaningarna och kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet har vård- och omsorgssektorn stora behov att kunna arbeta smartare och säkerställa att insatserna räcker. Telia tar nästa steg i att digitalisera och framtidssäkra Sverige genom att stärka kommuners och landstings arbete med digitala välfärdstjänster. Som en del av lösningen på de utmaningar som hälso- sjuk- och äldrevården står inför har Telia lanserat plattformen Telia Healthcare. Telia Healthcare utvecklar digitala vård- och omsorgstjänster och bidrar till att öka bekvämligheten och tryggheten för brukare, patienter och anhöriga samtidigt som resurser frigörs för huvudmännen. En förutsättning för välfungerande digitala välfärdstjänster är trygg och säker uppkoppling. För att säkerställa stabil uppkoppling till de svenska hemmen har Telia investerat 15 miljarder på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen. För att nå ut med tjänster med bra kvalitet till hela Sverige krävs en kombination av fiber och 4G. Vår vision är att öka tillgången på omsorg och vård och öka livskvalitet med hjälp av rätt teknik. Detta ger dessutom mer välfärd för en given resursnivå vilket gynnar både individ och kommun, säger Niklas Sundler, affärsansvarig för Telia Healthcare. Behöver du omsorg så ska du kunna bo kvar hemma så länge som möjligt på ett tryggt sätt. Efterhand som du blir äldre och får ökade omsorgsbehov ska du få en bättre livskvalitet genom att kunna åldras tryggt i ditt hem, säger Niklas Sundler. Stöd att åldras tryggt hemma För en kommun innebär HomeCare att digital teknik i hemmet används för att driva en verksamhetsutveckling som leder till att äldre personer, och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, kan känna trygghet och delaktighet i samhället, samt få tillgång till den service som är nödvändig för att kunna bo kvar hemma längre. Tjänster som kan erbjudas över HomeCare är bland annat: Digitala trygghetslarm Tele- och videokommunikation Olika typer av sensorer i hemmet En stor fördel för de organisationer som använder HomeCare är utbyggbarheten i lösningen. Istället för att som i dag behöva en kommunikationsförbindelse för trygghetslarm, ytterligare en för videokommunikation, och en tredje för övervakningsutrustning etc. kan en kommun eller landsting använda en och samma kommunikationsväg, HomeCare, för samtliga tjänster som de vill erbjuda en individ i dennes hem. En annan mycket viktig fördel med HomeCare är att det är en öppen kommunikationsplattform. Det innebär att en organisation som använder plattformen själva kan välja vilken utrustning de vill upphandla och installera hos medborgaren. Telia erbjuder också egna tjänster över HomeCare, varav den första är trygghetslarm. Ett konkret exempel på vilken typ av fördelar som HomeCare skapar är tillämpningen av nattlig tillsyn. Via HomeCare kan en brukare med behov erbjudas tillsyn via en digital kamera på specifika tider, istället för att personal från hemtjänsten kommer in i brukarens hem nattetid. Många brukare föredrar denna typ av tillsyn eftersom den upplevs som mindre störande. För personalen frigörs tid till andra uppdrag samtidigt som deras trygghet ökar. Goda resultat i pilotprojekt Tillsammans med Region Västerbotten genomförs nu en pilot där ett antal kommuner med ungefär vårdtagare kommer närmare vården och omsorgen. Trygghetsaspekten är helt avgörande. Målet är att nyttja digital teknik i hemmet för att äldre och 4

5 Telia Healthcare personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska känna trygghet och få tillgång till service som behövs för att ha ett bra liv i hemmiljö, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör i Västerbotten. Hem/privat Syftet med testprojektet är att göra det möjligt för Västerbottningarna att, med hemmet som bas, skräddarsy digitala lösningar som på bästa och enklaste sätt bidrar till att lösa individens varierande behov av omsorg och sjukvård. I förlängningen kommer också denna utveckling att medföra att närstående blir mer delaktiga i vården av sina anhöriga och kan hjälpa till på ett enklare sätt. För berörd vårdpersonal minskar antalet kommunikationsenheter som måste hanteras och kanske viktigast av allt - telefoner, surfplattor och andra enheter kommer att fungera integrerat med varandra. Även informations- och andra vårdsystem kommer att kunna integreras och samverka inom ramen för Telia Healthcare. Patient Telia CareGuide Telia CareView Telia CareIntegrator Nationell ehälsa Telia HomeCare Telia ProCare Vårdpersonal Telia Healthcare e-hälsotjänster inom hela vårdcykeln Vården HomeCare: En plattform som skapar ett personligt konto med möjlighet att koppla på massor av olika sensorer för vård och omsorg på distans. Resultatet kan man lätt dela med sig av. ProCare: En kombination av Teliaprodukter som möjliggör ett mobilt arbetssätt för de anställda inom vård och omsorg. CareView: Infotainment och kommunikationstjänster via surfplatta eller smartphone som riktar in sig till patienter och brukare inskrivna i sjukhusvården eller på olika former av kommunala korttidsboenden. CareGuide: Information till medborgare och patienter för att underlätta kontakten med vården. Guida dig till rätt ställe. CareIntegrator: Integrationstjänster som säkerställer att de befintliga IT-systemen inom vård- och omsorgssystem kan utbyta information med Telias tjänsteplattformar. Telia Healthcare innefattar mer än tjänsten HomeCare. Telia Healthcare består av fem olika produktområden som sammantaget adresserar de olika stegen i vårdkedjan och tillsammans bildar en helhet. Tjänsterna lanseras stegvis under Vi skall nu se på 4 scenarier där HomeCare används i olika miljöer som exempel på trygghetstjäster för att möta de utmaningar och behov som gestaltas. 6

6 Eget boende Exempel på trygghetstjänster Eget boende Greta, 78 år, bor själv och klarar sig oftast bra, men hon har hjärtsvikt och det är därför viktigt att hon tar sina mediciner. Ibland snurrar Greta till det och på sistone har Gretas familj börjat oroa sig för hennes hälsa. För att öka tryggheten för Greta och hennes familj har de skaffat ett Telia HomeCare abonnemang. Tjänsten samlar in information från olika sensorer för att därefter säkert sända den vidare över internet till en anhörig. I tjänsten ingår även en mobilapp som mottagaren av informationen använder för att se alla händelser som sker kring den anhörige. Smart personvåg Viktinformationen lagras säkert och kan exempelvis larma om kroppen samlar på sig vätska, en indikator för högt blodtryck. Blodtrycksmanschett Blodtrycksmätning kan utföras själv, där resultat är möjliga att dela med familj och sjukvårdspersonal vid behov. Larm kopplat till larmcentral Med GPS som gör vårdinsatser effektivare, samtidigt som utvalda familjemedlemmar notifieras vid larm. Familjen har därtill skaffat tre olika sensorer som de enkelt har kopplat samman med Telia HomeCare. En dörröppningssensor i medicinskåpet för att kunna se om Greta har tagit sin medicin. En larmknapp med GPS, vilket gör Gretas promenader tryggare. Dessutom finns en uppkopplad timer i eluttaget till Gretas kaffebryggare glömmer hon att slå av bryggaren så kan hennes dotter göra det på distans. Telia HomeCare innebär att en person kan bo kvar hemma längre och att anhöriga kan ges en ökad trygghet. I ovan fall har personen inte kommunalt stöd, utan det är enbart de anhöriga som är involverade. Det finns även möjlighet att samverka med Civilförsvaret. Larmen kopplas då vidare till Landräddningen (en del av Civilförsvaret) och dess system av frivilliga. Medicinpåminnelse med kvittens Sensorförsett medicinskåp innebär att anhöriga kan få larm om skåpet inte öppnats på en viss tid. När skåpet öppnats kvitteras larmet automatiskt. Smart timer En uppkopplad plugg sätts i valt eluttag och känner av om det går ström igenom. Kan inställas att larma efter en viss tid, exempelvis om en kaffebryggare stått på för länge, och fjärrstyras av anhöriga. Passivitetslarm med rörelsesensor En uppkopplad rörelsesensor som notifierar valda familjemedlemmar i det fall ingen rört sig rummet under ett visst tidsintervall. 8

7 Eget boende 10

8 Hemtjänst Exempel på trygghetstjänster Hemtjänst Greta är 82 år, bor fortfarande själv men har blivit sämre och orkar mindre. Hon har därför fått beslut om kommunalt stöd via hemtjänsten som hjälper till med mat och hygien. Ibland vaknar Greta på nätterna och är desorienterad, en gång förvirrade hon sig till korvkiosken i bara mässingen. Greta har fortfarande Telia HomeCare men nu har kommunen tagit över ansvaret för tjänsten och kompletterat lösningen med ytterligare tre sensorer/ utrustningar. Dels ett nattlarm (dörrsensor) som informerar om Greta går ut på natten. Vid larm startas ett konferenssamtal mellan Greta, hemtjänsten och Gretas dotter. De bestämmer tillsammans vem som ska besöka Greta. I hemmet finns även ett rörelselarm som är kopplat till hemtjänsten. Det finns också en kamera för nattlig tillsyn vilket minskar behovet av besök från omsorgspersonalen. Trygghetslarm med dubbelriktad kommunikation Vid larm kopplas hemtjänsten samman med både vårdtagare och anhöriga via telefon, vilket gör vårdinsatsen enklare och ökar både patientens och familjens trygghet. Medicinpåminnelse med kvittens Sensorförsett medicinskåp innebär att vårdpersonal och anhöriga kan få larm om skåpet inte öppnats på en viss tid. När skåpet öppnats kvitteras larmet automatiskt. Nattkamera Ger hemtjänstpersonal möjlighet att titta till vårdtagaren under natten, utan att behöva genomföra nattliga tillsynsbesök. Nattlarm I hall placeras dörr- och rörelsesensor som larmar om vårdtagaren lämnar hemmet under vissa tider på dygnet. Telia HomeCare innebär att den kommunala omsorgen kan utöka sitt stöd till brukare i deras hem genom smarta e-hemtjänster, samtidigt som de anhöriga får insyn och möjlighet att bidra till brukarens vård. Passivitetslarm med rörelsesensor En uppkopplad rörelsesensor som påminner vårdtagaren att röra på sig. Kan notifiera hemtjänst och anhöriga om ingen rört sig rummet under ett visst tidsintervall. 12

9 Hemtjänst 14

10 Korttidsboende Korttidsboende Greta är 87 år, har fallit i hemmet och fått en ny medicin som ska ställas in. Temporärt behöver hon extra hjälp och har kommit till ett korttidsboende. På korttidsboendet finns Telia HomeCare installerat och Greta får ett trygghetslarm med kombinerat fall-larm som är kopplat till HomeCare. Hon kan vid behov larma vårdpersonalen och i händelse av att hon faller notifieras personalen automatiskt, en extra trygghet när Greta har hjärtsvikt. På korttidsboendet finns även tempratur-sensorer installerade i brukarnas rum. Greta öppnar gärna sitt fönster men om det blir för kallt på rummet informeras personalen som hjälper Greta stänga till. Telia HomeCare på ett korttidsboende ger personalen värdefull information som hjälper dem i sitt dagliga arbete samtidigt som riskerna för brukaren minskar. Exempel på trygghetstjänster Trygghetslarm med fallsensor En larmknapp med trygghetslarm i som automatiskt känner av om vårdtagaren faller. Dörrlarm En sensorförsedd dörr ser till att personalen notifieras om vårdtagaren lämnar sitt rum. Rörelselarm på toaletten En rörelsesensor informerar om toalettbesök, vilket underlättar stödet till vårdtagaren. Temperatursensor Larmar om temperaturen i rummet ligger utanför bestämda intervall. 16

11 Korttidsboende 18

12 Särskilt boende Exempel på trygghetstjänster Särskilt boende Greta, 93 år, bor på ett särskilt boende. Hon är fortfarande rörlig men hjärtsvikten gör henne svag och hon sitter i rullstol. Gretas läkare vill att hennes värden regelbundet ska följas upp. Det särskilda boendet använder Telia HomeCare och Greta har fortsatt sitt trygghetslarm med kombinerat fall-larm. Personalen har därtill kompletterat med en liggsensor som innebär att personalen notifieras om Greta ligger stilla för länge eller lämnar sängen. Eftersom Gretas läkare vill ha möjlighet att följa utvecklingen av Gretas hjärtsvikt så görs det på boendet regelbundna mätningar av blodtryck, vikt och syremättnad i blodet. Informationen från sensorerna sänds, via Telia HomeCare, direkt till Gretas journal. Hennes läkare kan därmed enkelt följa hennes hälsotillstånd på distans. Trygghetslarm med fallsensor En larmknapp med trygghetslarm i som automatiskt känner av om vårdtagaren faller. Inkontinenslarm Sensorförsedda inkontinensskydd gör att vårdpersonal automatiskt informeras om en blöja behöver bytas. Liggsensor Sensorförsedd säng informerar larmar exempelvis om vårdtagaren ligger stilla för länge eller behöver hjälp att komma upp. Smart personvåg Viktinformation från personvågen hamnar automatiskt i journalen. Telia HomeCare kan användas samtidigt av den kommunala omsorgen och landstingsvården för en och samma brukare/patient. Detta möjliggör vård på distans och en förenklad samverkan mellan de båda huvudmännen. Blodtryck och syremättnad direkt till journalen Information från sensorerna hamnar automatiskt i journalen. 20

13 Särskilt boende 22

14 Telia HomeCare HomeCare Vård och omvårdnad på distans via en Hälsobox eller mobiltelefon HomeCare är en tjänst för hemmet som skapar de tekniska förutsättningarna för att ansluta sensorer och övervakning till andra system. De anslutna sensorerna kommunicerar sedan med olika intressenter, t ex vård- och omsorgspersonal inom kommuner och landsting, och möjliggör på så sätt vård och omvårdnad på distans. Alla värden sparas i ett personligt konto, ett hälsokonto och det är via den som personen kan välja vem som får tillgång till informationen. Exempel på olika sensorer och användningsområden av plattformen Eftersom öppna gränssnitt används kommer det att vara möjligt att löpande ansluta nya sensorer efterhand om ni vill bygga ut med ytterligare tjänster. Idag stödjs WiFi, Dect, Bluetooth och Z-way. Plattformen kommer att vara Continua-certifierad, samt CE-märkt. Nedan ser ni några exempel på olika sensorer och förslag på deras användning. HomeCare består av ett antal olika delar som kan kombineras eller användas var för sig. Det finns två sätt att ansluta sensorerna antingen via en Hälsobox i hemmet eller via mobiltelefonen. Om du har Hälsoboxen så kan den anslutas antingen via en fast eller mobil bredbandsanslutning eller båda delar om du vill ha full backup. Tjänsten och de anslutna sensorerna övervakas dygnet runt och ni kan besluta vem som skall informeras om något skulle sluta fungera. Varje användare får ett personligt konto där all information förvaras och man kan sedan bestämma hur ens information skall användas. Informationen nås via mobilen, webben eller överlämnas till ert lokala system exempelvis journalsystem, omvårdnadssystem eller kvalitetsregister. Telia Trygghetslarm Larmknapp med inbyggd högtalare och mikrofon i larmknappen. Påminnelse vid tappad kontakt mellan larmknapp och gateway, exempelvis om brukaren lämnat huset. Belysningsstyrning. Påminnelse vid exempelvis påslagen kaffebryggare eller strykjärn efter förslagsvis 1-2 tim. Tidsstyrt passivitetslarm vid avsaknad av rörelse under exempelvis 2 tim dagtid. Nattlarm vid aktivitet nattetid vid rörelse eller öppnad entrédörr. Dörrlarm vid öppnad entrédörr och/eller larm vid oöppnad dörr på mer än 48 tim. Medicinuppföljning vid ej öppnat medicinskåp eller låda (dörrsensor). Brandvarnare uppkopplad och driftövervakad med trådlös överföring. Nattlig tillsyn med kamera/aktivitetsuppföljning. Tekniklarm med påminnelse vid bland annat dålig batteritid, tappad täckning, dålig bandbredd, och/eller strömavbrott. HomeCare ersätter inte det fysiska mötet mellan personal och brukare/patient utan ska ses som ett komplement. 24

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen Utmaningar och möjligheter med digitala vård- och omsorgstjänster rapporterat 2014-12- 10 av SICS Swedish ICT Per-Olof Sjöberg Silas Olsson Claus Popp

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län

Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län Förstudie gemensam larmcentral Västerbottens län Projektledare: Stefan Bygdeson REGION VÄSTERBOTTEN Box 443, 901 09 Umeå, Sweden VISITOR Västra Norrlandsgatan 13, Umeå PHONE +46 90 16 57 00 FAX +46 90

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter

Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Robotar och övervakning i vården av äldre etiska aspekter Rapport av Statens medicinsk-etiska råd Stockholm 2014 Smer rapport 2014:2 Smer rapport 2014:2. Robotar och övervakning i vården av äldre etiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 1 INNEHÅLL: En inblick i fiberutvecklingen i Sveriges kommuner 4 Kommunalt vägval om bredband 6 Ekerö: Fiberutbyggnaden är en tillväxtfråga

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

RESEARCH REPORT. Mobilt larm och rörelsefrihet

RESEARCH REPORT. Mobilt larm och rörelsefrihet RESEARCH REPORT 2006:07 Mobilt larm och rörelsefrihet Upplevelser av ett mobilt trygghetslarm Anita Melander Wikman Gunvor Gard Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna.

Automation. IT i fastighet. redo för framtiden det mesta i huset kommer. på 3 sätt Läs om de riktigt smarta lösningarna. TEMA automation IT i fastighet TEMA: 23 extra sidor med nyttig läsning för fastighetsägare redo för framtiden det mesta i huset kommer att vara uppkopplat INNEHÅLL: Nyheter Hyresgästinflytande via mobilen...49

Läs mer

Effekter av digitala tjänster för äldrevård

Effekter av digitala tjänster för äldrevård Effekter av digitala tjänster för äldrevård En ekonomisk studie Januari 2014 A c r e o S w e d i s h I C T A B Acreo Rapport acr057005, Författare: Marco Forzati & Crister Mattsson På uppdrag av: S v e

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer