Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna"

Transkript

1 Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis på detta har vi under åren erhållit ett stort antal designpriser. Läs mer på LINET Sweden AB ingår i koncernen LINET Group SE - en av världens största tillverkare och distributör av sjukhus- och hemvårdssängar. Med en årlig tillverkning av mer än sängar och försäljning i över 100 länder är LINET Group SE ledande på den Europeiska marknaden. Läs mer på Landräddningen är en ny och nationellt heltäckande larm-och stödfunktion byggd på socialt engagemang och medmänsklighet med väletablerade ideella organisationer som bas. En trygghetsfunktion som bygger på att vi hjälper varandra när och där det behövs. Målet är att öka tryggheten för alla var du än befinner dig. Så ladda ner Landräddningens app. Läs mer på www. landraddningen.se! Med Ewa Smartplugg kan du sluta att oroa dig! Ewa Home utvecklar uppkopplade hemprodukter som tillåter användare att få bättre komfort, ro i sinnet och effektivitet i hemmet.företaget har ett speciellt fokus på att utveckla produkter som fungerar bra för äldre personer (seniorer), deras anhöriga och professionella vårdgivare. Kvalitet, pålitlighet och enkel användning står i centrum för/i alla Ewas produkter. Läs mer på Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna För mer information, kontakta Niklas Sundler, eller besök telia.se/healthcare

2 Innehållsförteckning Välkomna till Telia Healthcare Förord. Telia Healthcare ökar tryggheten i hemmet Introduktion till Telia Healthcare. Exempel 1 Eget boende Trygghetstjänster för brukare som bor kvar i det egna hemmet Exempel 2 Hemtjänst Trygghetstjänster för brukare som med stöd av hemtjänsten bor kvar i det egna hemmet. 11 Exempel 3 Korttidsboende Trygghetstjänster som underlättar för patienter och vårdpersonal på korttidsboende. Exempel 4 Särskilt boende Trygghetstjänster som underlättar för patienter och vårdpersonal vid särskilt boende Telia HomeCare En plattform för att koppla upp olika sensorer. Detta för att underlätta vård och omvårdnad från hemmet. 23

3 Förord Välkomna till Telia Healthcare Telia har under ett antal år varit drivande och arbetat med digitaliseringen av Sverige. Som ett led i detta tog Telia under 2014 beslut om att satsa på Telia Healthcare. Genom Telia Healthcare hjälper Telia till med utbyggnaden av välfärdstjänster i Sverige och stödjer medborgarna och myndigheterna i deras vardag. Tack vare utbudet av tjänster inom Telia Healthcare kan din organisation på ett bättre sätt ta hjälp av moderna e-tjänster. Detta leder till att de kan spara resurser, samtidigt som tjänsterna sätter brukaren, patienten eller den anställde i centrum. Tjänsterna inom Telia Healthcare utvecklas så att de är robusta, möter vårdens och omvårdens krav på såväl effektivitet, tillgänglighet, valfrihet, säkerhet samt patientsäkerhet. De är också harmoniserade med de nationella e-hälsoinitiativen, Handlingsplan och den Digitala agendan för Sverige. Vi hoppas att genom denna broschyr kunna inspirera er ytterligare och visa på möjligheter hur ni på ett lätt och smidigt sätt kan utveckla er service till era medborgare. Vi finns till för att hjälpa er. Vänligen, Niklas Sundler Affärsansvarig Telia Healthcare 2

4 Telia Healthcare ökar tryggheten i hemmet Telia Healthcare Fler människor lever längre och vill kunna styra sitt eget liv. Bättre digitala omsorgslösningar gör det möjligt för fler att bo hemma i trygghet och säkerhet även när hälsan börjar svikta. Telia Healthcare knyter samman individen och vårdgivaren genom en kommunikationslösning som möjliggör bättre vård och omsorg samt ett friskare liv. Kommuner och landsting står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och en ökad andel äldre med omsorgsbehov. För att hantera de kommande utmaningarna och kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet har vård- och omsorgssektorn stora behov att kunna arbeta smartare och säkerställa att insatserna räcker. Telia tar nästa steg i att digitalisera och framtidssäkra Sverige genom att stärka kommuners och landstings arbete med digitala välfärdstjänster. Som en del av lösningen på de utmaningar som hälso- sjuk- och äldrevården står inför har Telia lanserat plattformen Telia Healthcare. Telia Healthcare utvecklar digitala vård- och omsorgstjänster och bidrar till att öka bekvämligheten och tryggheten för brukare, patienter och anhöriga samtidigt som resurser frigörs för huvudmännen. En förutsättning för välfungerande digitala välfärdstjänster är trygg och säker uppkoppling. För att säkerställa stabil uppkoppling till de svenska hemmen har Telia investerat 15 miljarder på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen. För att nå ut med tjänster med bra kvalitet till hela Sverige krävs en kombination av fiber och 4G. Vår vision är att öka tillgången på omsorg och vård och öka livskvalitet med hjälp av rätt teknik. Detta ger dessutom mer välfärd för en given resursnivå vilket gynnar både individ och kommun, säger Niklas Sundler, affärsansvarig för Telia Healthcare. Behöver du omsorg så ska du kunna bo kvar hemma så länge som möjligt på ett tryggt sätt. Efterhand som du blir äldre och får ökade omsorgsbehov ska du få en bättre livskvalitet genom att kunna åldras tryggt i ditt hem, säger Niklas Sundler. Stöd att åldras tryggt hemma För en kommun innebär HomeCare att digital teknik i hemmet används för att driva en verksamhetsutveckling som leder till att äldre personer, och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, kan känna trygghet och delaktighet i samhället, samt få tillgång till den service som är nödvändig för att kunna bo kvar hemma längre. Tjänster som kan erbjudas över HomeCare är bland annat: Digitala trygghetslarm Tele- och videokommunikation Olika typer av sensorer i hemmet En stor fördel för de organisationer som använder HomeCare är utbyggbarheten i lösningen. Istället för att som i dag behöva en kommunikationsförbindelse för trygghetslarm, ytterligare en för videokommunikation, och en tredje för övervakningsutrustning etc. kan en kommun eller landsting använda en och samma kommunikationsväg, HomeCare, för samtliga tjänster som de vill erbjuda en individ i dennes hem. En annan mycket viktig fördel med HomeCare är att det är en öppen kommunikationsplattform. Det innebär att en organisation som använder plattformen själva kan välja vilken utrustning de vill upphandla och installera hos medborgaren. Telia erbjuder också egna tjänster över HomeCare, varav den första är trygghetslarm. Ett konkret exempel på vilken typ av fördelar som HomeCare skapar är tillämpningen av nattlig tillsyn. Via HomeCare kan en brukare med behov erbjudas tillsyn via en digital kamera på specifika tider, istället för att personal från hemtjänsten kommer in i brukarens hem nattetid. Många brukare föredrar denna typ av tillsyn eftersom den upplevs som mindre störande. För personalen frigörs tid till andra uppdrag samtidigt som deras trygghet ökar. Goda resultat i pilotprojekt Tillsammans med Region Västerbotten genomförs nu en pilot där ett antal kommuner med ungefär vårdtagare kommer närmare vården och omsorgen. Trygghetsaspekten är helt avgörande. Målet är att nyttja digital teknik i hemmet för att äldre och 4

5 Telia Healthcare personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska känna trygghet och få tillgång till service som behövs för att ha ett bra liv i hemmiljö, säger Anna Lassinantti, biträdande regiondirektör i Västerbotten. Hem/privat Syftet med testprojektet är att göra det möjligt för Västerbottningarna att, med hemmet som bas, skräddarsy digitala lösningar som på bästa och enklaste sätt bidrar till att lösa individens varierande behov av omsorg och sjukvård. I förlängningen kommer också denna utveckling att medföra att närstående blir mer delaktiga i vården av sina anhöriga och kan hjälpa till på ett enklare sätt. För berörd vårdpersonal minskar antalet kommunikationsenheter som måste hanteras och kanske viktigast av allt - telefoner, surfplattor och andra enheter kommer att fungera integrerat med varandra. Även informations- och andra vårdsystem kommer att kunna integreras och samverka inom ramen för Telia Healthcare. Patient Telia CareGuide Telia CareView Telia CareIntegrator Nationell ehälsa Telia HomeCare Telia ProCare Vårdpersonal Telia Healthcare e-hälsotjänster inom hela vårdcykeln Vården HomeCare: En plattform som skapar ett personligt konto med möjlighet att koppla på massor av olika sensorer för vård och omsorg på distans. Resultatet kan man lätt dela med sig av. ProCare: En kombination av Teliaprodukter som möjliggör ett mobilt arbetssätt för de anställda inom vård och omsorg. CareView: Infotainment och kommunikationstjänster via surfplatta eller smartphone som riktar in sig till patienter och brukare inskrivna i sjukhusvården eller på olika former av kommunala korttidsboenden. CareGuide: Information till medborgare och patienter för att underlätta kontakten med vården. Guida dig till rätt ställe. CareIntegrator: Integrationstjänster som säkerställer att de befintliga IT-systemen inom vård- och omsorgssystem kan utbyta information med Telias tjänsteplattformar. Telia Healthcare innefattar mer än tjänsten HomeCare. Telia Healthcare består av fem olika produktområden som sammantaget adresserar de olika stegen i vårdkedjan och tillsammans bildar en helhet. Tjänsterna lanseras stegvis under Vi skall nu se på 4 scenarier där HomeCare används i olika miljöer som exempel på trygghetstjäster för att möta de utmaningar och behov som gestaltas. 6

6 Eget boende Exempel på trygghetstjänster Eget boende Greta, 78 år, bor själv och klarar sig oftast bra, men hon har hjärtsvikt och det är därför viktigt att hon tar sina mediciner. Ibland snurrar Greta till det och på sistone har Gretas familj börjat oroa sig för hennes hälsa. För att öka tryggheten för Greta och hennes familj har de skaffat ett Telia HomeCare abonnemang. Tjänsten samlar in information från olika sensorer för att därefter säkert sända den vidare över internet till en anhörig. I tjänsten ingår även en mobilapp som mottagaren av informationen använder för att se alla händelser som sker kring den anhörige. Smart personvåg Viktinformationen lagras säkert och kan exempelvis larma om kroppen samlar på sig vätska, en indikator för högt blodtryck. Blodtrycksmanschett Blodtrycksmätning kan utföras själv, där resultat är möjliga att dela med familj och sjukvårdspersonal vid behov. Larm kopplat till larmcentral Med GPS som gör vårdinsatser effektivare, samtidigt som utvalda familjemedlemmar notifieras vid larm. Familjen har därtill skaffat tre olika sensorer som de enkelt har kopplat samman med Telia HomeCare. En dörröppningssensor i medicinskåpet för att kunna se om Greta har tagit sin medicin. En larmknapp med GPS, vilket gör Gretas promenader tryggare. Dessutom finns en uppkopplad timer i eluttaget till Gretas kaffebryggare glömmer hon att slå av bryggaren så kan hennes dotter göra det på distans. Telia HomeCare innebär att en person kan bo kvar hemma längre och att anhöriga kan ges en ökad trygghet. I ovan fall har personen inte kommunalt stöd, utan det är enbart de anhöriga som är involverade. Det finns även möjlighet att samverka med Civilförsvaret. Larmen kopplas då vidare till Landräddningen (en del av Civilförsvaret) och dess system av frivilliga. Medicinpåminnelse med kvittens Sensorförsett medicinskåp innebär att anhöriga kan få larm om skåpet inte öppnats på en viss tid. När skåpet öppnats kvitteras larmet automatiskt. Smart timer En uppkopplad plugg sätts i valt eluttag och känner av om det går ström igenom. Kan inställas att larma efter en viss tid, exempelvis om en kaffebryggare stått på för länge, och fjärrstyras av anhöriga. Passivitetslarm med rörelsesensor En uppkopplad rörelsesensor som notifierar valda familjemedlemmar i det fall ingen rört sig rummet under ett visst tidsintervall. 8

7 Eget boende 10

8 Hemtjänst Exempel på trygghetstjänster Hemtjänst Greta är 82 år, bor fortfarande själv men har blivit sämre och orkar mindre. Hon har därför fått beslut om kommunalt stöd via hemtjänsten som hjälper till med mat och hygien. Ibland vaknar Greta på nätterna och är desorienterad, en gång förvirrade hon sig till korvkiosken i bara mässingen. Greta har fortfarande Telia HomeCare men nu har kommunen tagit över ansvaret för tjänsten och kompletterat lösningen med ytterligare tre sensorer/ utrustningar. Dels ett nattlarm (dörrsensor) som informerar om Greta går ut på natten. Vid larm startas ett konferenssamtal mellan Greta, hemtjänsten och Gretas dotter. De bestämmer tillsammans vem som ska besöka Greta. I hemmet finns även ett rörelselarm som är kopplat till hemtjänsten. Det finns också en kamera för nattlig tillsyn vilket minskar behovet av besök från omsorgspersonalen. Trygghetslarm med dubbelriktad kommunikation Vid larm kopplas hemtjänsten samman med både vårdtagare och anhöriga via telefon, vilket gör vårdinsatsen enklare och ökar både patientens och familjens trygghet. Medicinpåminnelse med kvittens Sensorförsett medicinskåp innebär att vårdpersonal och anhöriga kan få larm om skåpet inte öppnats på en viss tid. När skåpet öppnats kvitteras larmet automatiskt. Nattkamera Ger hemtjänstpersonal möjlighet att titta till vårdtagaren under natten, utan att behöva genomföra nattliga tillsynsbesök. Nattlarm I hall placeras dörr- och rörelsesensor som larmar om vårdtagaren lämnar hemmet under vissa tider på dygnet. Telia HomeCare innebär att den kommunala omsorgen kan utöka sitt stöd till brukare i deras hem genom smarta e-hemtjänster, samtidigt som de anhöriga får insyn och möjlighet att bidra till brukarens vård. Passivitetslarm med rörelsesensor En uppkopplad rörelsesensor som påminner vårdtagaren att röra på sig. Kan notifiera hemtjänst och anhöriga om ingen rört sig rummet under ett visst tidsintervall. 12

9 Hemtjänst 14

10 Korttidsboende Korttidsboende Greta är 87 år, har fallit i hemmet och fått en ny medicin som ska ställas in. Temporärt behöver hon extra hjälp och har kommit till ett korttidsboende. På korttidsboendet finns Telia HomeCare installerat och Greta får ett trygghetslarm med kombinerat fall-larm som är kopplat till HomeCare. Hon kan vid behov larma vårdpersonalen och i händelse av att hon faller notifieras personalen automatiskt, en extra trygghet när Greta har hjärtsvikt. På korttidsboendet finns även tempratur-sensorer installerade i brukarnas rum. Greta öppnar gärna sitt fönster men om det blir för kallt på rummet informeras personalen som hjälper Greta stänga till. Telia HomeCare på ett korttidsboende ger personalen värdefull information som hjälper dem i sitt dagliga arbete samtidigt som riskerna för brukaren minskar. Exempel på trygghetstjänster Trygghetslarm med fallsensor En larmknapp med trygghetslarm i som automatiskt känner av om vårdtagaren faller. Dörrlarm En sensorförsedd dörr ser till att personalen notifieras om vårdtagaren lämnar sitt rum. Rörelselarm på toaletten En rörelsesensor informerar om toalettbesök, vilket underlättar stödet till vårdtagaren. Temperatursensor Larmar om temperaturen i rummet ligger utanför bestämda intervall. 16

11 Korttidsboende 18

12 Särskilt boende Exempel på trygghetstjänster Särskilt boende Greta, 93 år, bor på ett särskilt boende. Hon är fortfarande rörlig men hjärtsvikten gör henne svag och hon sitter i rullstol. Gretas läkare vill att hennes värden regelbundet ska följas upp. Det särskilda boendet använder Telia HomeCare och Greta har fortsatt sitt trygghetslarm med kombinerat fall-larm. Personalen har därtill kompletterat med en liggsensor som innebär att personalen notifieras om Greta ligger stilla för länge eller lämnar sängen. Eftersom Gretas läkare vill ha möjlighet att följa utvecklingen av Gretas hjärtsvikt så görs det på boendet regelbundna mätningar av blodtryck, vikt och syremättnad i blodet. Informationen från sensorerna sänds, via Telia HomeCare, direkt till Gretas journal. Hennes läkare kan därmed enkelt följa hennes hälsotillstånd på distans. Trygghetslarm med fallsensor En larmknapp med trygghetslarm i som automatiskt känner av om vårdtagaren faller. Inkontinenslarm Sensorförsedda inkontinensskydd gör att vårdpersonal automatiskt informeras om en blöja behöver bytas. Liggsensor Sensorförsedd säng informerar larmar exempelvis om vårdtagaren ligger stilla för länge eller behöver hjälp att komma upp. Smart personvåg Viktinformation från personvågen hamnar automatiskt i journalen. Telia HomeCare kan användas samtidigt av den kommunala omsorgen och landstingsvården för en och samma brukare/patient. Detta möjliggör vård på distans och en förenklad samverkan mellan de båda huvudmännen. Blodtryck och syremättnad direkt till journalen Information från sensorerna hamnar automatiskt i journalen. 20

13 Särskilt boende 22

14 Telia HomeCare HomeCare Vård och omvårdnad på distans via en Hälsobox eller mobiltelefon HomeCare är en tjänst för hemmet som skapar de tekniska förutsättningarna för att ansluta sensorer och övervakning till andra system. De anslutna sensorerna kommunicerar sedan med olika intressenter, t ex vård- och omsorgspersonal inom kommuner och landsting, och möjliggör på så sätt vård och omvårdnad på distans. Alla värden sparas i ett personligt konto, ett hälsokonto och det är via den som personen kan välja vem som får tillgång till informationen. Exempel på olika sensorer och användningsområden av plattformen Eftersom öppna gränssnitt används kommer det att vara möjligt att löpande ansluta nya sensorer efterhand om ni vill bygga ut med ytterligare tjänster. Idag stödjs WiFi, Dect, Bluetooth och Z-way. Plattformen kommer att vara Continua-certifierad, samt CE-märkt. Nedan ser ni några exempel på olika sensorer och förslag på deras användning. HomeCare består av ett antal olika delar som kan kombineras eller användas var för sig. Det finns två sätt att ansluta sensorerna antingen via en Hälsobox i hemmet eller via mobiltelefonen. Om du har Hälsoboxen så kan den anslutas antingen via en fast eller mobil bredbandsanslutning eller båda delar om du vill ha full backup. Tjänsten och de anslutna sensorerna övervakas dygnet runt och ni kan besluta vem som skall informeras om något skulle sluta fungera. Varje användare får ett personligt konto där all information förvaras och man kan sedan bestämma hur ens information skall användas. Informationen nås via mobilen, webben eller överlämnas till ert lokala system exempelvis journalsystem, omvårdnadssystem eller kvalitetsregister. Telia Trygghetslarm Larmknapp med inbyggd högtalare och mikrofon i larmknappen. Påminnelse vid tappad kontakt mellan larmknapp och gateway, exempelvis om brukaren lämnat huset. Belysningsstyrning. Påminnelse vid exempelvis påslagen kaffebryggare eller strykjärn efter förslagsvis 1-2 tim. Tidsstyrt passivitetslarm vid avsaknad av rörelse under exempelvis 2 tim dagtid. Nattlarm vid aktivitet nattetid vid rörelse eller öppnad entrédörr. Dörrlarm vid öppnad entrédörr och/eller larm vid oöppnad dörr på mer än 48 tim. Medicinuppföljning vid ej öppnat medicinskåp eller låda (dörrsensor). Brandvarnare uppkopplad och driftövervakad med trådlös överföring. Nattlig tillsyn med kamera/aktivitetsuppföljning. Tekniklarm med påminnelse vid bland annat dålig batteritid, tappad täckning, dålig bandbredd, och/eller strömavbrott. HomeCare ersätter inte det fysiska mötet mellan personal och brukare/patient utan ska ses som ett komplement. 24

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia

Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Telia Healthcare Information-PTS, Samordnad efterfrågan 150326 Jörgen Fredriksson, Telia Fenomenalt mottagande i media har positionerat Telia som ledande inom e-hälsa DN den 1 januari, 2015 DI den 26 juni,

Läs mer

Telia HomeCare. Uppkopplad omsorg hemma. Hur skapar vi välfärdsteknologitjänster som är långsiktiga och som sätter individens behov i centrum?

Telia HomeCare. Uppkopplad omsorg hemma. Hur skapar vi välfärdsteknologitjänster som är långsiktiga och som sätter individens behov i centrum? Telia HomeCare Uppkopplad omsorg hemma Hur skapar vi välfärdsteknologitjänster som är långsiktiga och som sätter individens behov i centrum? 2015-08-26 Nattillsyn- Kamera- Continua- Standards Behov och

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare

TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE. innocare TEKNIKSTÖD FÖR ÄLDRE innocare För EU projektet Innocare handlade det om att ge sig ut på oplöjd mark och börja skapa något nytt. Mänskliga möten Innovativ teknik Trygghet i hemmet Ledorden i rubriken speglar

Läs mer

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet.

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet. Morgondagens vårdsystem finns redan idag Agneta Franksson Säljdirektör för Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Programmet April 2015 Agenda Introduktion Vad är? Medborgartjänster Hur

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Regional handlingsplan kommunal ehälsa

Regional handlingsplan kommunal ehälsa Regional handlingsplan kommunal ehälsa 2015 2018 ehälsa handlar om hur framtidens socialtjänst, vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Varför

Läs mer

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home DEFA Home är ett komplett system för att fjärrstyra värme och hemlarm i ditt fritidshus. Enkelt, pålitligt, bekvämt! Smart styrning

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Centrala utgångspunkter Digitalisering det handlar

Läs mer

White paper. Så här möter kommunen behovet av vård i hemmet och ökar livskvaliteten för äldre med framtidens trygghetslarm

White paper. Så här möter kommunen behovet av vård i hemmet och ökar livskvaliteten för äldre med framtidens trygghetslarm White paper Emanuel Vedefors CEO, Innovation push Så här möter kommunen behovet av vård i hemmet och ökar livskvaliteten för äldre med framtidens trygghetslarm När kommunen inte längre har råd och det

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Projekt Trygghetslarm Maarit Liljeroth, Projektledare ,

Projekt Trygghetslarm Maarit Liljeroth, Projektledare , Projekt Trygghetslarm Maarit Liljeroth, Projektledare 0708-424781, maarit.liljeroth@borasregionen.se Projekt Införande av digital trygghetslarmskedja i Fyrbodal Amie Stobenius, Projektledare 0702-083060,

Läs mer

TRYGGHETSKAMERA ett komplement till fysiska tillsynsbesök. Skurups kommuns erfarenheter

TRYGGHETSKAMERA ett komplement till fysiska tillsynsbesök. Skurups kommuns erfarenheter TRYGGHETSKAMERA ett komplement till fysiska tillsynsbesök Skurups kommuns erfarenheter Tillsynsbesök* En trygghetsskapande insats som innebär att personal tittar till den enskilde mellan övriga besök.

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN

SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN 20 5 SERVICE TILL DIG SOM ÄR ÄLDRE I NACKA KOMMUN Äldreenheten Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Innehåll Service till dig som är äldre

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

KommITS Stockholm 5-7 November

KommITS Stockholm 5-7 November Public KommITS Stockholm 5-7 November Sebastian Lewenhaupt Tieto Corporation Sales Manager Tieto, Healthcare & Welfare Scandinavia sebastian.lewenhaupt@tieto.com Public 2 Tieto Corporation 2013-10-14 Public

Läs mer

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand

Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand Tryggare boende när sensorer och e-tillsyn kompletterar mänsklig hand Sammanfattning Alvesta kommun testar digital tillsyn vid ett av sina äldreboenden. I lösningen ingår kameror och sensorer för att titta

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Var inte rädd för tekniken!

Var inte rädd för tekniken! RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! e-hälsa och välfärdsteknik fortsätter att växa och utvecklas. Allt fler kommuner deltar i olika projekt. Genomgående beskrivs tekniken på ett positivt

Läs mer

Lokala BoIT-projekt. Växjö. Västerås. Göteborg. Varberg. Halmstad. Växjö. Västerås. Göteborg Varberg. Växjö. Halmstad

Lokala BoIT-projekt. Växjö. Västerås. Göteborg. Varberg. Halmstad. Växjö. Västerås. Göteborg Varberg. Växjö. Halmstad Växjö Lokala BoIT-projekt Västerås Göteborg Varberg Halmstad Växjö Göteborg Varberg Västerås Växjö Halmstad Växjö Allt blir uppkopplat Internet of Things Vi bor hemma för att Åke har fått så bra hjälp!

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop!

Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Säkerhet och trygghet för framtidens äldre workshop! Förväntningar inför dagarna (från måndagen) o Inblick i framtidens äldreboende, mänskliga tekniska lösningar o Framtidssäkring beslut idag morgondagens

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö

Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Internsystem för effektivare och tryggare vårdmiljö Attendos Vår helhetssyn ger Med en växande andel äldre och ökad livslängd ökar vårdbehoven samtidigt som samhället önskar utveckla effektiva och säkra

Läs mer

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen.

Tunstalls erbjudande. Vi ger dig plattformen för den moderna vården och. omsorgen. Tunstalls erbjudande Vi ger dig plattformen för den moderna vården och omsorgen! Med Tunstall som din samarbetspartner får du en stark leverantör som erbjuder marknadens mest kompletta helhetslösning för

Läs mer

Hjälpmedelscentrum. Information om GPS-larm

Hjälpmedelscentrum. Information om GPS-larm Hjälpmedelscentrum Information om GPS-larm Vad är ett GPS-larm? Mobila larm kallas även för GPS-larm. GPS betyder Global Positioning System, det är ett system för satellitnavigering. 24 satelliter ger

Läs mer

Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende

Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende Information om GPS-larm Förskrivningsbart hjälpmedel för personer i eget och särskilt boende Vad är ett GPS-larm? Mobila larm kallas även för GPS-larm. GPS betyder Global Positioning System, det är ett

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar 1(6) Uppföljning vård på distans och mobila lösningar Inledning Detta dokument är en kortfattad sammanställning av de utvecklingsaktiviteter som pågår eller genomförts det senaste året inom området för

Läs mer

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg.

Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Nationell e-hälsa Vi ska genom att arbeta med utvecklingen av nationell e-hälsa bidra till en bättre hälsa, vård, och omsorg. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

Sakernas Stadsnät. En ny tjänsteplattform för öppna stadsnät

Sakernas Stadsnät. En ny tjänsteplattform för öppna stadsnät Sakernas Stadsnät En ny tjänsteplattform för öppna stadsnät Sammanfattning i punkter Vad? Kalejdo har i samarbete med Indentive, Saab Combitech och CTS byggt en öppen tjänsteplattform för Internet-Of-Things

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Primärvården Telefonnummer Tid för

Läs mer

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Trygghetslarm. - Vår trygga framtid? Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Trygghetslarm - Vår trygga framtid? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no

EPILEPSI OCH LARM. Vi jobbar med hjälpmedeldet handlar om människor. Se mer: www.abilia.no EPILEPSI OCH LARM ABILIA SKRÄDDARSYR KOMPLETTA LÖSNINGAR Vi har många års erfarenhet och en rad hjälpmedel inom området. Ta gärna kontakt med oss så hjälper våra konsulenter och tekniker till att hitta

Läs mer

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre

Mobila trygghetslarm med många vinnare. erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm med många vinnare erfarenheter från Teknik för äldre Mobila trygghetslarm på nytt sätt Allt fler äldre efterfrågar trygghetslarm och det finns idag många alternativ på marknaden för

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26

Trygghetslarm inom äldre och. handikappomsorgen. Meddelande 2006:26 Trygghetslarm inom äldre och Trygghetslarm handikappomsorgen inom äldre- 2006 och handikappomsorgen Meddelande 2006:26 Länsstyrelsen Halland Meddelande 2006:26 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2006/26-SE Tryckt

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen

Trygga larm i Växjö kommun. Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Trygga larm i Växjö kommun Digitala trygghetslarm i stadsnät kommunen köper kommunikationen Växjö Kommun 85 000 invånare Rottne Lammhult Braås Växjö Gemla Ingelstad Vederslöv Omsorgsnämnden 15 ledamöter

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet.

Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Välkommen till det uppkopplade smarta hemmet. Smarta tjänster för hemmet och familjen. Tänk om det fanns ett hemlarm som kunde stänga av kaffebryggaren eller tala om för dig när barnen kommer hem från

Läs mer

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet

Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Ny flexibel plattform har potential att förbättra vårdmöten och ge stöd och behandling via internet Internetbaserat stöd & behandling Övergång från pilot till verksamhet Nyutveckling stöd & behandling

Läs mer

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se

ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen www.r2m.se ehälsa Hur digitala tekniker måste förändra sjukvårdsupplevelsen 2 Definitioner Hälsa ehälsa 3 Den som inte mäter vet inte vart han är på väg HISTORIA Demografisk försörjningskvot 4 Dödsfall 1751 5 14000

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Bemötande Äldreomsorg

Bemötande Äldreomsorg Bemötande Äldreomsorg dig som har insatser inom äldreomsorgen. Det första mötet är ofta avgörande för att en relation ska ha förutsättningar att bli bra. Äldreomsorgens insatser ska vara individuellt anpassade

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

För dig som inte kompromissar med säkerheten. Vi finns här för dig dygnet runt

För dig som inte kompromissar med säkerheten. Vi finns här för dig dygnet runt För dig som inte kompromissar med säkerheten Vi finns här för dig dygnet runt 020-7 24 365 Verisure App smidiga och smarta funktioner Verisure App är en av Sveriges mest använda appar. Med den kan du enkelt

Läs mer

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården

De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården E-hälsa De nya e-hälsotjänsterna som underlättar patientens egen planering och frigör resurser i vården Elisabeth Johansson och Helena Pellnor informationsavdelningen, Landstinget i Jönköpings län Webbtidbok

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet

Teknik i välfärdens tjänst. Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet Teknik i välfärdens tjänst Raymond Dahlberg Ingela Månsson Hjälpmedelsinstitutet 2 Hjälpmedelsinstitutet Nationellt kunskapscentrum Allmännyttig ideell förening Huvudmän Staten Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

hlhlk Nordic Tool Box for Welfare Technology Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik

hlhlk Nordic Tool Box for Welfare Technology Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik Nordic Tool Box for Welfare Technology hlhlk Åsa Wall Strategiledare Attraktiv hemtjänst / Införa Välfärdsteknik asa.wall@intraservice.goteborg.se 1 Intraservice Service för dig som arbetar i Göteborgs

Läs mer

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg.

Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. Larmsystem 5000 för en trygg och värdig omsorg. LARMSYSTEM 5000 TILLBEHÖR ARBETSVERKTYG FAST TELEFONI TRÅDLÖS RADIO LEDNINGSVERKTYG IP-TELEFONI GSM 5000 LARMSYSTEM E-HÄLSA SÄNGLARM HANDENHET STOLLARM

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

ehälsa invånarperspektivet

ehälsa invånarperspektivet Ehälsa och stategisk IT ehälsa invånarperspektivet Ewa Printz ehälsa är. de digitala tjänster som ökar tillgängligheten till vården oavsett tid och plats, förbättrar samordningen av vårdinformationen,

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion

Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Rubrik, Calibri 36 pkt Svensk introduktion Punkter/text, Calibri 24 pkt Emma Axelsson, projektledare esenior Utvecklingsenheten Senior Göteborg emma.axelsson @stadshuset.goteborg.se Tel: +46 72 710 34

Läs mer

Projektbeskrivning Lugn och trygg natt

Projektbeskrivning Lugn och trygg natt Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Utkast/Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Namn på projekt Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Tydligare beskrivning av dokumentets

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland

E-Hälsa RÖ. Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ , Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ. Region Östergötland E-Hälsa RÖ Så arbetar vi med e-hälsa för våra invånare i RÖ 2016-11-09, Lotta Saleteg Falk e-hälsostrateg RÖ Vision År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans

Läs mer

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet

CareLine Trygghetstelefoner. Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet CareLine Trygghetstelefoner Trygghetstelefoner som skapar ett tryggt boende i hemmet Trygghetstelefonen gör det tryggt att bo kvar i det egna hemmet Tryggt och säkert i hemmet Med moderna trygghetshjälpmedel

Läs mer

Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal.

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. Datum: 20XX-XX-XX Ärendetyp: Rapport Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. GRUNDLÄGGANDE TEKNIK Kommunikation Ansvarar kommunen för andra boende

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer