KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN"

Transkript

1 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: Plats: , kl Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, byggnad Rosenhill (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Carl Anders Säfström Dekan Ulla Hillerdal Prodekan Margareta Enghag Lärarrepresentant Margareta Sandström Kjellin Lärarrepresentant Jarmo Lainio Lärarrepresentant Magdalena Rangne Lärarrepresentant Jacob Axdorph Studeranderepresentant Sofia Holm Studeranderepresentant Tor Nilsson Doktorandrepresentant Hans Egonsson Extern ledamot Margareta Forsberg Extern ledamot Tjänstemän: Ann-Christine Svensson Kanslichef, handläggare Gunilla Eriksson Forskningshandläggare Ines Vikblom Sekreterare, handläggare Föredragande: Övriga: Therese Welén Peter Gustafsson Kjell-Åke Brorsson Anders Alm Dan Landmark Utbildningsledare (UKK), 4,5,7 Akademichef (UKK), 14 Ordförande, LFN-HSV, Ordförande, LFN-NT, 13 SACO FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Handlingar/förslag Behandling 1 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Beslut 2 Val av justeringsperson Förslag: Ulla Hillerdal Beslut 3 Anmälningar/Meddelanden Information Antagningsstatistik lärarprogrammet vt08 Föredragande: Therese Welén Bilaga 4 Information

2 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN 5 Ändring i lokala examenskrav för lärarexamen Föredragande: Therese Welén 6 Lärarlyftet- rapport Föredragande: Ann-Christine Svensson 7 Internationalisering inom lärarutbildningen Föredragande: Therese Welén 8 Lärarutbildningen i Södertälje Föredragande: Ann-Christine Svensson 9 Inrättande av masterprogrammet i didaktik Föredragande: Ines Vikblom 10 DURUC- rapport Föredragande: Ulla Hillerdal 11 Biblioteksrådet- rapport Föredragande: Magdalena Rangne Bilaga 5 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9a, b Beslut Information Information Beslut Diskussion/ Beslut Information Information 12 Befattningsutredningen Föredragande: Kjell-Åke Brorsson 13 UVENs medverkan i anställningsärenden som rör lärarutbildare Föredragande: Carl Anders Säfström, Kjell-Åke Brorsson, Anders Alm 14 Den framtida organisationen kring lärarutbildningen Föredragande: Peter Gustafsson 15 Fördelning av resterande forskningsmedel från Eskilstuna kommun (konferensmedel) Föredragande: Gunilla Eriksson 16 UVENs fakultetsmedel för år 2008 Föredragande: Gunilla Eriksson Bilaga 15a, b Information/ diskussion Information Information Diskussion/ beslut Diskussion/ beslut

3 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN 17 Övriga frågor 18 Avslutande Var vänlig anmäl förhinder till Ines Vikblom ; e-post: Välkommen!

4 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

5 Mälardalens Högskola Kansliet för lärarutbildning Therese Welén Bilaga 4 UVEN Antagna per sökingång (kom till upprop samt ev. reservantagning) Antagning H01 V02 H02 V03 H03 V04 H04 V05 H05 V06 H06 V07 H07 V08 Antagning SENARE ÅR SENARE ÅR BIOLOGI BIOLOGI ENGELSKA ENGELSKA FINSKA (start H04) FINSKA FRANSKA FRANSKA FYSIK FYSIK KEMI KEMI MATEMATIK MATEMATIK NO/NATURKUNSKAP 3 2 NO/NATURKUNSKAP NATURVETENSKAP 7 ***) 2 1 NATURVETENSKAP SPANSKA SPANSKA SVENSKA SVENSKA TEKNIK TEKNIK TYSKA TYSKA ÖPPEN INGÅNG *) ÖPPEN INGÅNG *) SEN INGÅNG SEN INGÅNG Datavetenskap/lärare **) ***) Datavetenskap/lärare **) Samhällsteknik/lärare **) ***) Samhällsteknik/lärare **) TIDIGARE ÅR TIDIGARE ÅR UTV AV MATEMATISKT TÄNKANDE UTV AV MATEMATISKT TÄNKANDE LEK, LÄRANDE OCH UTVECKLING LEK, LÄRANDE OCH UTVECKLING SPRÅK OCH SPRÅKUTVECKLING SPRÅK OCH SPRÅKUTVECKLING NATURVETENSKAP OCH TEKNIK NATURVETENSKAP OCH TEKNIK ÖPPEN INGÅNG *) ÖPPEN INGÅNG *) Totalt per antagningstermin Totalt per antagningstermin *) Öppen ingång fr o m ht04 gäller för både tidigare och senare år **) Nya kombinationsingångar för civilingenjör/lärare och magisterprogram/lärare Antagning enbart Ht Gråmarkerade terminer visar att inritkningen ej utgjort en sökingång Inriktningar för tidigare startades första gången Ht03 och samtliga inriktningar blev sökingångar Ht05 *** Ingen antagning på vårterminer

6 Mälardalens Högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Therese Welén Bilaga 5 UVEN Utbildningsvetenskapliga nämnden Ärende inriktningen samhällskunskap I lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 hp (fastställda av UVEN att gälla from ) är dagens formulering för inriktningen samhällskunskap: I samråd med avdelningschef Pia Lindberg, HST och ämnesföreträdare för samhällskunskap Mikael Axberg, HST föreslås följande ändring för att studentens kunskap bättre ska motsvara de krav som ställs på undervisningsämnet samhällskunskap. Förslag till beslut: Ändringen av kraven gäller antagna lärarstudenter from vt Grundskolans senare år Studier i samhällskunskap omfattande minst 75 hp och/eller studier i statsvetenskap, samt ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, sociologi eller nationalekonomi omfattande sammanlagt minst 75 hp. Statsvetenskap måste ingå med minst 45 hp. Samt Verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp. Gymnasieskolan: Studier i samhällskunskap omfattande minst 105 hp och/eller studier i statsvetenskap, samt ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, sociologi eller nationalekonomi omfattande sammanlagt minst 105 hp. Statsvetenskap måste ingå med minst 60 hp och nationalekonomi med 15 hp. Samt Verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp.

7 Bilaga 7 UVEN Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Therese Welen Utbildningsvetenskapliga nämnden Riktlinjer för internationellt utbyte inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningsdelen i lärarprogrammet Vid utbildningsvetenskapliga nämndens sammanträde antogs en internationaliseringspolicy för lärarutbildningen. Beslutet innefattar en handlingsplan för läsåret vilken delrapporterades vid sammanträdet I det beslutet noterades att det i policyn saknas riktlinjer för handläggning av lärarstudenters önskemål om att förlägga hel eller del av kurs med verksamhetsförlagd utbildning till skolor i andra länder. Utbildningsplanen för lärarprogrammet föreskriver att följande innehåll ska finnas i inriktningar. I varje inriktning skall ingå bearbetning av inriktningens/ämnets didaktiska frågor och minst 15 hp/inriktning skall utgöras av verksamhetsförlagda studier. Härvid skall följande ämnesdidaktiska huvudfokus behandlas i varje inriktning: Ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning Ämneshistorik och didaktisk forskning med anknytning till inriktningen Kurs och lektionsplanering utifrån läroplan, programplaner och kursplaner Exempel på olika undervisningssätt och ämnesmetodik Bedömning av elevers prestation och utveckling, betygssättning Utvärdering En väsentlig del av didaktiken utgörs av de verksamhetsförlagda studierna, vilka kan indelas i följande sex grupper: Observationer (auskultationer) vid lektioner, föräldrasamtal och andra aktiviteter och verksamheter i skolans vardag Introducerande egen undervisning på del av eller enstaka hel lektion Undervisningsexperiment i grupp med flera studenter Studiebesök vid institutioner och företag Föreläsningar och seminarier med verksamma lärare och andra personer Undervisningspraktik med eget ansvar I samtliga fall ska aktiviteterna åtföljas av reflektion och uppföljning i form av diskussion, skriftlig redovisning, videoupptagning eller annat. I vissa inriktningar erbjuds för lärarutbildningen särskilt framtagna kurser, där delar av de verksamhetsförlagda och didaktiska studierna integreras med det ämnesteoretiska stoffet. Minst 5 veckor per inriktning av de verksamhetsförlagda studierna ska utgöras av en sammanhängande period med huvudfokus på 1

8 Bilaga 7 UVEN undervisningspraktik med eget ansvar. I andra inriktningar inhämtas det ämnesteoretiska stoffet i befintliga kurser. I sådana inriktningar skapas särskilda delkurser för de verksamhetsförlagda och didaktiska studierna. Ovanstående innebär att i flertalet av de verksamhetsförlagda kurserna ingår didaktiska kursmoment samt minst 5 veckors sammanhängande VFU-period med huvudfokus på undervisningspraktik i partnerskola. Det är dessa sammanhängande veckor i VFU-kurser som studenter i huvudsak önskat förlägga till av dem föreslagna skolor utomlands med den kursansvariga läraren på MDH som examinator. Detta har lett till olika ställningstaganden baserat på enskilda lärares uppfattningar vilket inte kan anses tillfredsställande. De senaste åren har dessa önskemål ökat i omfattning vilket ökat behovet av riktlinjer för om det kan förekommande utbyten inom VFU-delen och i så fall med vilka länder/skolor. Då en mycket tydlig progression finns i lärarprogrammet och särskilt den verksamhetsförlagda utbildningsdelen behövs även riktlinjer för när i utbildningen det kan vara möjligt att ha ett sådant utbyte. Följande riktlinjer föreslås: Generellt gäller i lärarprogrammet att utresande studenters möjlighet att läsa ämnesteoretiska kurser utomlands ska ske i enlighet med de direktiv som upprättats vid Internationella avdelningen, se länk Utbyte inom den verksamhetsförlagda utbildningsdelen kan enbart ske inom ramen för de upprättade utbytesavtalen för lärarutbildningen, vilket förutsätter att även kommuner/skolor involveras i dessa avtal. Studenter vid lärarprogrammet bör ha genomfört två VFU-perioder, inom allmänt utbildningsområde och inriktning, i Sverige, innan VFU utomlands kan genomföras. 2

9 Mälardalens Högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation PM Lärarutbildningen Ann-Christine Svensson Bilaga 8 UVEN Utbildningsvetenskapliga nämnden Etablering Södertälje Bakgrund I början av hösten 2007 initierade rektor en diskussion om en etablering av lärar- och sjuksköterskeutbildning i Södertälje kommun. Kommunföreträdare hade vid överläggningar inom Mälardalsrådet uttryckt sitt behov av akademisk utbildning i kommunen samt ambitionen att utveckla ett högskolecampus med medverkan från olika lärosäten. Vid utbildningsvetenskapliga nämndens sammanträde i september presenterade kansliet för lärarutbildning ett programutbud för beslut där två inriktningar i lärarprogrammet skulle kunna läsas i Södertälje. Nämnden beslutade kring den ena Lek. lärande och utveckling att startas ht08 men för inriktningen Naturvetenskap och teknik med planerad start vt09 efterfrågades en analys kring konsekvenser. Följande frågor skulle utredas: - omvärldsanalys med demografiska data samt efterfrågan av utbildning i Södertälje - konkurrensen med Södertörns högskola - konsekvenser för redan befintlig utbildning i framförallt Eskilstuna - långsiktig prognos - ekonomiska konsekvenser Under tiden detta PM har arbetats fram har processen med ett samarbetsavtal mellan Södertälje kommun och MDH pågått och planerades vara undertecknat sista veckan i januari. Så är dock inte fallet utan överläggningar pågår fortfarande och beräknas vara klara först i mitten på februari och därmed efter nämndens sammanträde. Det innebär att underlaget överlämnas till UVEN med rekommendation om bordläggning av tills det är klart med ett samarbetsavtal. Omvärldsanalys Högskoleutbildningar i Södertälje kommun 1 På 60-talet startade Lärarhögskolan ett förskoleseminarium i Södertälje. Detta utvecklades och vissa lärarutbildningar kom att drivas i Södertälje fram till KTH etablerade sig i Södertäljer Även Stockholms Socialhögskola fanns här under kort tid under 90-talet (hade ett högt söktryck men det blev för dyrt). I början av 90-talet planerades och lobbades för en högskola på Södertörn, bl.a. i Södertälje, I detta arbete var Södertäljes kommunalråd mycket aktivt. I år firade Södertörns högskola 10-årsjubileum. Det fanns alltså fyra utbildningssamordnare under en kort tid då man beslöt att inrätta ett gemensamt Campus.1998 samlade man all högskoleutbildning på f.d. Mariekällskolan som byggdes om till ett fungerande campus. Lärarhögskolan byggde samtidigt ett nytt campus i Konradsberg och beslöt att kon- 1 Uppgifter lämnade av tf näringslivschef Maria Lundström Södertälje kommun 1

10 solidera all sin utbildning dit. Södertörns högskola har haft en ganska stor del av sin lärarutbildning i Södertälje men beslöt att lämna Södertälje vid årsskiftet 2005/2006 och påbörjade det arbetet Bakom beslutet låg en önskan om att koncentrera verksamheten till Flemingsberg. I dagsläget finns det ingen lärarutbildning i Södertälje men Södertörns högskola har ett avtal om samarbete med Tom Tits som innebär att ett antal lärarstudenter läser två terminer naturvetenskap förlagd dit. Enligt uppgift från kommunalråd/kommunchefen i Södertälje kommun avvaktar de att förnya avtalet med Södertörns högskola om Tom Tits tills det är klart hur samarbetet med Mälardalens högskola utformas. Demografiska data Sammanställningen nedan, av demografiska data för bedömning av möjligheten till rekrytering av lärarstudenter till Södertälje, har gjorts med uppgifter från Högskoleverket och SCB. Tabell 1 Folkmängd och övergång till högre utbildning Folkmängd Avgångsår från gymnasieskolan läsåret 2003/04 och påbörjat högskoleutbildning inom tre år, senast läsåret 2006/07 Män Kvinnor Totalt Riket Sörmlands län Eskilstuna kommun Västmanlands län Västerås stad Stockholms län Södertälje kommun Haninge kommun Huddinge kommun Befolkningsunderlaget i Södertälje kommun är något mindre än i Eskilstuna kommun men övergången till högre utbildning är totalt 3 procentenheter högre men fortfarande betydligt lägre än riket. Av nuvarande kommuner i Sörmland och Västmanland är det endast Västerås (45%) som har en högre övergång till akademiska studier än riksgenomsnittet (43%). Rekrytering av studenter från Stockholms län innebär även att angränsande kommuner till Södertälje är intressanta att undersöka. Haninge och Huddinge kommun ger ett befolkningstillskott på drygt innevånare. Konkurrensen från andra lärarutbildningar i dessa kommuner bedöms vara betydligt högre då studenterna har restid oavsett vilken utbildningsanordnare de väljer. Marknadsandelar för Mälardalens högskola från Stockholms län För att få en överblick över den nuvarande rekryteringen till Mälardalens högskola från Stockholms län har nedanstående uppgifter hämtats från Högskoleverkets statistik. Statistiken är för Ht06 då det ännu inte finns någon sammanställning för Ht07. 2

11 Tabell 2 Regional rekrytering nybörjare Mälardalens högskola Ht06 Marknadsandel (%) Antal nybörjare till MDH Totalt antal nybörjare till högre studier Västmanlands län 39, Södermanlands län 27, Uppsala län 4, Okänt Gotlands län 2, Dalarnas län 2, Stockholms län 2, Örebro län 1, Östergötlands län 1, Västernorrlands län 1, Marknadsandelen från Stockholms län uppgår till 2,3 % en något lägre siffra än förväntat. För att se hur Södertälje kommun bidrog till marknadsandelarna så har en specifikation gjorts, se nedan. Tabell 3 - Regional rekrytering - MDHs nybörjare Ht06 från de 13 högst bidragande kommunerna i Stockholms län. Kommun Marknadsandel (%) Antal nybörjare till MDH Nykvarn 39, Järfälla 6, Sigtuna 5, Botkyrka 4, Upplands-Bro 4, Solna 3, Salem 3, Upplands-Väsby 3, Södertälje 3, Haninge 3, Nynäshamn 2, Vaxholm 2, Huddinge 2, Totalt antal nybörjare till högre studier Av kommunerna i Stockholms län placerade sig Södertälje som 9:e, Haninge på 10:e och Huddinge på 13:e plats. Av Södertäljes 381 sökande till högre studier valde 12 MDH, Motsvarande siffror för Haninge är 327 varav 10 till MDH samt Huddinge 399 varav. 9 till MDH. Sökande från Södertälje kommun Höstterminen 2007 sökte ca 500 boende i Södertälje till högskola enligt uppgift från kommunen. I Högskoleverkets databas finns tyvärr ännu inga data att tillgå för Ht07. En rangordning av lärosäten som sökts Ht06 visar att Södertörns högskola har flest sökande, 3

12 Därefter Stockholms universitet, Kungl Tekniska högskola, Lärarhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet och därefter Mälardalens högskola på 8e plats. Ett utdrag ur Högskoleverkets statistik för antagna nybörjare från Södertälje kommun har gjorts nedan med angivande av antal som antagits vid MDH respektive Södertörns högskola. Observera statistiken visar samtliga antagna på respektive lärosäte oavsett program eller kurser. Tabell 4 Sökande från Södertälje kommun till högre utbildning Kalenderåret (omfattar studenter antagna både Vt och Ht) Totalt antal nybörjare varav till MDH varav till Södertörns högskola varav till Lärarhögskolan i Stockholm Sammanställningen visar en jämförelsevis stabilt söktryck till högre utbildning från kommunen. Färre har antagits vid Södertörns högskola 2005 än 2004 vilket näringslivschefen i Södertälje kommun förklarar med den nedlagda lärarutbildningen vid Campus Telge. Något som borde ha ökat antalet till Lärarhögskolan i Stockholm men så är inte fallet. Mälardalens högskola har trots ökat antal nybörjare från Södertälje kommun mindre andel 2006 än Nuvarande studenter på Campus Telge De studenter som finns idag på Campus Telge läser KTHs ingenjörsutbildningar. Dessa utbildningar ger inte KTH på något annat campus. De nyantagna studenterna ht07 fördelar sig på följande hemkommuner Tabell 5 Antal nyantagna ht07 till KTH i Södertälje Kommun Antal antagna Ht07 på KTH (även lika med %-andel) Södertälje 16 Stockholm 15 Botkyrka 11 Huddinge 6 Sollentuna 5 Övriga 43 Totalt 99 Intressant att konstatera är att (endast) 16 % av studenterna kommer från Södertälje kommun och hela 43 % från någon annan kommun än Stockholms län alternativt är det så få från dessa kommuner så att man valt att ej särredovisa dessa. För att rekryteringen till MDHs utbildningar i Södertälje ska vara framgångsrik behöver vi bli betydligt mer kända i framförallt Södertälje kommun men även i kommunerna i södra Stockholms län. Intensiteten i marknadsföringen i de kommuner som ligger i den östra delen av Sörmlands län som Gnesta, Trosa, Nyköping och Oxelösund bör även den öka då det p.g.a. infrastrukturen i Sörmlands län blir mer attraktivt att söka till vår lärarutbildning i Södertälje än till Eskilstuna. 4

13 Lärarutbildning vid Södertörns högskola Södertörns högskola har en interkulturell profil även på lärarutbildningen. De har valt att ha få sökingångar. För tidigare år finns en inriktning innehållande: natur, språk och kultur. För senare år finns åtta inriktningar att välja mellan. Lärarutbildningen vid Södertörns högskola har antagning en gång per läsår med ett söktryck som innebär att de fyller platserna för tidigare år men inte för senare år. Det är oklart hur länge inriktningar för tidigare år har funnits.. Tabell 6 Antagna till lärarutbildning Södertörns högskola Program Lärarprogrammet, ett antal sökingångar fanns Antagnings Antal Antagna termin platser Ht Lärarprogrammet öppen ingång Ht Lärarprogrammet tidigare år Lärarprogrammet senare år Summa Ht Lärarprogrammet tidigare år Lärarprogrammet senare år Lärarprogrammet fritidshem Summa Ht Söktrycket för lärarutbildning tidigare år och den uttalade efterfrågan på förskollärare från Södertälje kommun tyder på att det finns ett utrymme för fler utbildningsplatser de närmaste åren. Långsiktig prognos De demografiska data som visas ovan beskriver aktuellt läge som inte kan sägas vara särskilt gynnsamt för en etablering i Södertälje. En kraftig marknadsföringsinsats måste till för att göra MDH mer känd i det utvidgade rekryteringsområdet. En tillkommande viktig faktor är att ungdomskullarna från gymnasieskolan kommer att öka de närmaste åren. Någon särskild statistik kring detta har inte tagits fram då detta redan är ett känt faktum. Det innebär att rekrytering och marknadsföring genom gymnasieskolorna får ännu större betydelse än tidigare i avsikt att öka MDHs marknadsandelar i den utvidgade regionen. Då en utredning är tillsatt av regeringen om en ny lärarutbildning kan några längre prognoser med nuvarande uppläggning inte göras. Direktiven till utredningen är av den karaktären att det är troligt att nuvarande gemensam lärarexamen kommer att delas upp i olika examina med förskollärarexamen, grundskollärarexamen för vardera år 1-3, 4-6 och 7-9 samt en gymnasielärarexamen. Förslagen ska presenteras i oktober 2008 och sannolikt genomföras senast ht Antagna enligt statistik från VHS efter urval 2. Någon uppgift om eventuellt lokalt sent antagna har inte gått att få fram från Södertörns hemsida. Uppgiften där säger att alla behöriga är antagna. 5

14 Hur och om lärarutbildning då kan ges i Södertälje föreslås nämnden ta ställning till efter att förslaget presenterats. Den förväntade fortsatta höga efterfrågan på förskollärare talar dock för att en förskollärarutbildning fortsättningsvis borde kunna genomföras både i Västerås, Eskilstuna och Södertälje förslagsvis med olika profiler. Konsekvenser för MDHs befintliga utbildning Den bildade arbetsgruppen för lärarutbildning i Södertälje bestående av representanter för KLU, lärare /studierektorer och prodekan har bl.a. genomfört en swot-analys för att identifiera olika svagheter och möjligheter. (se bilaga 1). Svagheter är i första hand oron för konkurrens med befintlig utbildning samt lärares arbetsmiljö. Möjligheter ses framförallt i samarbetet med Tom Tits experiment som kan generera nya kreativa förhållningssätt i utbildningen när det gäller naturvetenskap och teknik och därmed ge ett ökat antal sökanden. När det gäller inriktningen Lek, lärande och utveckling för tidigare år är söktrycket gott och arbetsmarknaden bedöms vara god i samtliga kommuner i den utvidgade regionen och därmed är etablering av inriktningen i Södertälje ingen konkurrens med nuvarande utbud speciellt med tanke på att inriktningen ges i Västerås. För inriktningen Naturvetenskap och teknik för tidigare år bedöms arbetsmarknaden vara god men här är det mer osäkert om hur etablering i Södertälje påverkar nuvarande utbildning i Eskilstuna. Söktrycket till inriktningen är relativt lågt och har en sjunkande trend. Antagningen de senaste terminerna har resulterat i att ca 20 studenter kommer att läsa inriktningen per läsår. Den ökande andelen studenter som avslutar studierna utan att meddela studieavbrott samt de som begär studieuppehåll en eller flera terminer innebär att nedanstående statistik är något svårtolkad. Skillnaden i antal studenter mellan antagningstermin och inriktningstermin/er beror i huvudsak på avbrott eller studieuppehåll alternativt återupptagna studier efter uppehåll. Tabell 7. Antal studenter i inriktningen Naturvetenskap och teknik. Antagna och registrerade Påbörjat inriktningsstudier den 3:e eller 4:e terminen efter antagning efter 3 veckor Terminer Antal Terminer Antal Inriktningsblock 1 - varav från öppen ingång Inriktningsblock 2 Natur Inriktningsblock 2 Teknik Ht03 36 Ht Vt04 26 Vt Ht04 50 Ht Vt05 26 Vt Ht05 18 Ht Vt06 18 Vt07 gavs ej 22 9 Ht06 17 Ht Vt07 4 Vt08 4 gavs ej Ht07 16 Vt I antalet registrerade studenter ingår 9 st som beviljats byte av inriktningsstudier till Naturvetenskap och Teknik samt att 5 av de 32 kommer från Öppen ingång. Det innebär att ett nettotillskott på 14 men en nettoförlust på 17 studenter från antagningsterminerna. 4 Detta är kursernas söksiffror för Vt08 då terminen inte startat när sammanställningen gjordes. 5 Kom till programupprop 6

15 När tidigare år startade Ht03 bedömdes att för Naturvetenskap och teknik skulle inriktningsblock 1 ges varje termin men för inriktningsblock 2 som har alternativa kurser skulle dessa ges enbart en gång per läsår för att inte få alltför små grupper. Tyvärr visar ovanstående siffror att alternativet Teknik rekryterar betydligt sämre än beräknat. Dessa studenter samläser dock under halva terminen med studenterna från inriktningen Teknik för senare år som då hjälper upp den ekonomiska situationen något. Inriktningens sjunkande rekrytering gjorde att en förändring i utbud var nödvändig och fr.o.m. läsåret 05/06 ges båda kursblocken endast en gång per läsår. De studenter som redovisas i ovanstående tabell kommer i huvudsak från Västerås och Eskilstuna med närliggande kommuner. Endast ett fåtal studenter (mindre än 5) har postadress i Södertälje eller Huddinge kommuner. Någon konkurrens mellan utbudet av inriktningen i Eskilstuna och Södertälje förefaller inte vara aktuell utan förutsättningen för en lyckad etablering i Södertälje, som ovanstående demografiska data visar, är att rekrytera sökanden från nya geografiska områden. MDHs planerade lärarutbildning i Södertälje Etablering av lärarutbildning i Södertälje med två inriktningar innebär en utökning av utbildningen med tre antagningsgrupper med ett rekryteringsmål om 40 studenter per läsår i förhållande till nuvarande volym. Till inriktningen Lek. lärande och utveckling har tidigare beslutats att anta studenter både höst- och vårterminer. Till inriktningen Naturvetenskap och teknik föreslås antagning ske en gång per läsår och då till vårtermin. Förslaget baserar sig på nuvarande söktryck och att Södertörns högskola enbart antar studenter till höstterminer. Förändringar av innehåll och genomförande Studenterna erbjuds att läsa ett kursinnehåll som möjliggör en lärarexamen om 210 hp på grundnivå för verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år. Det innebär att det allmänna utbildningsområdet innehåller estetiska lärprocesser och examensarbete på grundnivå. Om lärarstudent önskar en examen på 240 hp på avancerad nivå för verksamhetsområde hänvisas till utbudet i Eskilstuna. Inriktningen Naturvetenskap och teknik bedöms, för Södertälje kräva en förändring i förhållande till nuvarande uppläggning, det gäller den andra terminen i inriktningen då studenterna väljer mellan 30 hp naturvetenskap och 30 hp teknik. Här föreslås att enbart terminsblocket med naturvetenskap erbjuds. Det motverkar till en del att mindre kursgrupper uppstår med åtföljande problem med ekonomin. För att öka attraktionskraften för inriktningen föreslås undervisningen i de två inriktningsterminerna som kräver laborativ utrustning för att genomföras ske i huvudsak genom samarbete med Tom Tits Experiment. Samarbetet innebär i första hand att MDHs lärare och studenter använder lokaler och utrustning som efter ombyggnad under våren 09 kommer att innehålla miljöer för 600 olika experiment. En förutsättning för detta samarbete är att Tom Tits Experiment anordnar fortbildning för MDHs lärare i syfte att kunna använda miljöerna. Motsvarande gäller för de kursmoment i den obligatoriska specialiseringsterminen Tvären som kan genomföras på Tom Tits Experiment. För övriga kurser som ges avgör varje kursansvarig om Tom Tits resurser kan/bör användas. 7

16 Kontakter med Tom Tits har etablerats men har ännu inte konkretiserats. Samarbetet föreslås att regleras i ett särskilt avtal mellan Södertälje kommun, MDH och Tom Tits Experiment efter att det övergripande samarbetsavtalet är klart. Ekonomiska konsekvenser Det övergripande samarbetsavtalet, som är en förutsättning för att etablering ska ske i Södertälje, reglerar partnernas åtaganden. Avtalet kommer att reglera den ekonomiska fördelningen mellan partnerna. MDHs utgångspunkt är att kostnadsneutralitet ska gälla vilket innebär att högskolan skall ha samma kostnad för studenter i Södertälje som vid utbildning av studenter i Västerås och Eskilstuna. Förhandlingar pågår om den exakta utformning av klausulen, när dessa är klara kan ett samarbetsavtal tecknas. Sammanfattning av förslag - att lärarutbildning med inriktning Naturvetenskap och teknik omfattande 60 hp varav kursblock 2 Naturvetenskap omfattar 30 hp ges i Södertälje med ett rekryteringsmål om 40 studenter. - att antagning sker vårterminer med start vårterminen 2009 så länge nuvarande lärarexamen gäller, därefter tar nämnden ställning på nytt. - att ge uppdrag till Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST att genomföra inriktningsblocken i samarbete med Tom Tits Experiment. - vid få sökande tillämpas högskolans regler för inställande av program - att ge uppdrag till Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK att genomföra specialiseringsterminen Tvären i Södertälje i samverkan med Tom Tits Experiment - att uppdra till informationsavdelningen att marknadsföra utbildningarna i Södertälje särskilt i Stockholms län men även i kommunerna i östra delen av Sörmlands län Förslag till beslut - att ärendet bordläggs tills ett samarbetsavtal är upprättat 8

17 Mälardalens högskola Bilaga 1 Kansliet för lärarutbildning SWOT - SÖDERTÄLJE Sammanställning av lämnade synpunkter kursiv/röd text markerar att flera delar uppfattningen Styrkor KLUs kommentarer Rekrytera ny kompetens En generell satsning måste ske som gäller hela lärarutbildningen. Flera lärare på MDH har bostadsort nära Södertälje Stämmer bostadsort och kompetens så är det en fördel. Studenter med annan kulturell bakgrund Positivt. Nytt upptagningsområde/samverkan med Positivt. andra kommuner/ MDH blir kända utanför D- och U-län Behovsinventering kopplat till möjliga inriktningar på MDH Tillgång till fler partnerskolor Mycket positivt. Vi drar till oss fler studenter från Stockholmsområdet/MDH blir mer känt i Södertälje med omnejd MDH:s struktur är lätt att överföra till annan ort utan större krav på logistik och material Vårt koncept är bra och kan bli bättre Positiv marknadsföring bygger på väl fungerande kurser med hög kvalitet som studenter sprider från mun till mun. 9

18 Svagheter Osäkerhet med lokal och utrustning/ Transporter laborationsmaterial mm Utlokaliserad personal ensam/deltidstjänster osäkert Kollegium inom NV Restid för personal/resor för personal VFU-besöken kommer att ta mycket tid med lång resväg Isolerad studentgrupp/avstånd till öviga lärarstudenter/avstånd till annan utbildning vid MDH Begränsad studievägledning MDH kan inte erbjuda utbildning i syrianska, det största invandrar språket i Södertälje Kan medföra att ett mindre antal studenter söker Lärarprogrammet på campus Eskilstuna Betungande för personal som försätts i intern omorganisation och Bolognaanpassning samtidigt som utveckling mot Södertälje skall starta Kostnader? personal, material (böcker, labbutrustning dubbleras) KLUs kommentarer Bra lokaler finns, samarbetet med Tom Tits löser utrustning och laborationsmöjligheter Personalen ingår i befintliga arbetslag men genomför undervisning på annan ort Se ovan Restid kommer att läggas in i arbetsplanerna Utveckla VFU-besöken mer mot handledningsgrupper istället för individuella besök. Vid omprövning krävs platsbesök med handledning. En viktig kvalitetsfråga. Något vi har agerat kring. Studenterna behöver en bra forskningsanknytning t.ex. gemensamma storföreläsningar på plats i E-tuna MDH. Info i högskolebibliotek mm Studievägledare i lärarprogrammet ansvarar även för Södertälje, hur detta ska ske behöver utvecklas.? Detta är ett möjligt scenario. Södertälje kom olämpligt i tid. Vi ger i stort samma utbildning för att koncentrera utvecklingsarbete inför den kommande lärarutbildningen. Det finns ännu ingen preciserad kostnadskalkyl. Detta måste utredas. Minimal förberedelsetid/kort varsel som kan gå ut över reguljär verksamhet Ämnesspecifika ansvarsområden (kemikalieansvarig, inköpsansvarig) måste finnas på två orter Studentrekrytering osäker (tvären är dyr kurs och fordrar sina studenter) Ingår i ordinarie struktur och ansvar Tvären har därför högst ersättning. 10

19 Möjligheter KLUs kommentarer Kursutveckling/kul med nya ramar att jobba med Tvären blir med MDH mer synliggjord geografiskt/mdh blir mer känt Möjlighet till nya kontakter Utvecklingsmöjligheter med bl.a. Tom Tits/ ger även positiva effekter för studentgrupperna på campus Eskilstuna och Västerås Naturvetenskap kan möjligen locka fler studenter i detta område/ökad rekrytering av studenter Beroende på upplägg kan lärare specialisera sig inom en kurs och därmed få tid att utveckla den Ett arbetslag utvecklar kurs. Antalet studenter kan öka på hela lärarprogrammet Tillgång till Tom Tits Fler arbetstillfällen för personalen MDH får billig hyra för lokaler Påbörjat samarbete mellan IHU och Södertälje kan förstärkas Om nyinköp kan komma Eskilstuna tillgodo 11

20 Hot KLUs kommentarer Ekonomi Avtalet kommer ge ramar. Få studenter liten kurs Högskolans regler för inställande av program gäller Konkurrenssituation med andra lärosäten Studenterna kommer långt från MDH Tröttare personal Nollsummespel 12

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes

forsknings- Nr 2:2012 Dnr: MDH 1.1-15/12 2012-05-02 16-23 och tid: Datum Plats: Västerås Ledamot Dekan Peter Dobers Andreas Ryve Rytzler Johannes Fakultetsnämnden, utskottett för forskning Föredragningslista 2012-05-02 Dnr: MDH 1.1-15/12 Omfning Datum och tid: Plats: 16-23 Onsdagenn den 9 maj 2012 kl 9.30-13.00. Rum R2-014 (HST:s konferensrum),

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng

Vill du bli. lärare? För dig som redan har akademiska poäng. Lärarprogram, 90 högskolepoäng Vill du bli För dig som redan har akademiska poäng Lärarprogram, 90 högskolepoäng lärare? Lärarutbildning Vem kan söka till utbildningen? Lärarutbildningen 90 högskolepoäng vänder sig till dig som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp UTBILDNINGSPLAN Sida 1 av 11 Programkod: GLM01 Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, 90 hp Supplementary programme in Master of Arts in Secondary Education, 90 credits Denna

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015

Antagning till högre utbildning vårterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-12-14 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Antagning till högre

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-09-25 kl. 09.00 12.30 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK 2.1.2-40/14 Programschema för 2014/2015 GAM02

Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp. Gäller för läsåret 2014/2015. Dnr UKK 2.1.2-40/14 Programschema för 2014/2015 GAM02 Programschema för Ämneslärarprogrammet gymnasieskola, 300/330 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskat av utbildningsledare och godkänt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD

1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD 1 (6) FAKTABLAD FAKTABLAD vid lärosäten i Stockholmsregionen 2010-2011 Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Omfattning: 42-51 Datum och tid: Onsdagen den 20 november klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Marie Mörndal Lärarrepresentant, vice ordf.

Läs mer

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Per Westman 08-563 085 39 per.westman@uk-ambetet.se BESLUT Mälardalens högskola Rektor Mälardalens högskola ansökan om tillstånd att utfärda konstnärlig kandidatexamen

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014

Antagning till högre utbildning höstterminen 2014 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare 010-4700305 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2014-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2014 Postadress Box 45093

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan.

Ärende Anmärkning Föredragande. Anmälan av beslut. Missiv. Bilaga p 18. Beslut. Missiv. Bilaga p 19 A. Offertförfrågan. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden i Förvaltningshuset, plan 8 Ärende Anmärkning Föredragande 18 Studieuppehåll

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning

Hur MDH arbetar med breddad rekrytering Ansvarsfördelning Utbildnings- och forskningssektionen 2014-01-20 1 (9) Handläggare Julia McNamara Breddad rekrytering på Mälardalens högskola - en översikt Styrgruppen för studentrekrytering vid Mälardalens högskola (MDH)

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, 2013-02-22.

Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och kommunikation, 2013-02-22. Programschema för Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för Utbildning, kultur och

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram

Utbildningsplan för. Masterprogram Reviderad av Grundutbildningsnämnden på uppdrag av Styrelsen för utbildningsvetenskap 2014-12-18 Dnr LiU-2014-00707 Utbildningsplan för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram

Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Handläggningsordning för nedläggning av kurser och utbildningsprogram Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2014-06-18 Dnr: DUC 2011/2093/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-06-10 Dnr: 500-1021-13 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktikoch

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15

Mötesformalia. Rapporter (Bilaga 1) Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-15 Medicinska Föreningen Lund Malmö Typ av sammanträde StyrMUR 1 Sammanträdesdatum 2015-09-15 Tid 18.00 21.00 PROTOKOLL Mötessekreterare Linnéa Sandström Justerare Jonathan Wallander Närvarande Johanna Henriksson,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer