KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN"

Transkript

1 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: Plats: , kl Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, byggnad Rosenhill (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Carl Anders Säfström Dekan Ulla Hillerdal Prodekan Margareta Enghag Lärarrepresentant Margareta Sandström Kjellin Lärarrepresentant Jarmo Lainio Lärarrepresentant Magdalena Rangne Lärarrepresentant Jacob Axdorph Studeranderepresentant Sofia Holm Studeranderepresentant Tor Nilsson Doktorandrepresentant Hans Egonsson Extern ledamot Margareta Forsberg Extern ledamot Tjänstemän: Ann-Christine Svensson Kanslichef, handläggare Gunilla Eriksson Forskningshandläggare Ines Vikblom Sekreterare, handläggare Föredragande: Övriga: Therese Welén Peter Gustafsson Kjell-Åke Brorsson Anders Alm Dan Landmark Utbildningsledare (UKK), 4,5,7 Akademichef (UKK), 14 Ordförande, LFN-HSV, Ordförande, LFN-NT, 13 SACO FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Handlingar/förslag Behandling 1 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Beslut 2 Val av justeringsperson Förslag: Ulla Hillerdal Beslut 3 Anmälningar/Meddelanden Information Antagningsstatistik lärarprogrammet vt08 Föredragande: Therese Welén Bilaga 4 Information

2 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN 5 Ändring i lokala examenskrav för lärarexamen Föredragande: Therese Welén 6 Lärarlyftet- rapport Föredragande: Ann-Christine Svensson 7 Internationalisering inom lärarutbildningen Föredragande: Therese Welén 8 Lärarutbildningen i Södertälje Föredragande: Ann-Christine Svensson 9 Inrättande av masterprogrammet i didaktik Föredragande: Ines Vikblom 10 DURUC- rapport Föredragande: Ulla Hillerdal 11 Biblioteksrådet- rapport Föredragande: Magdalena Rangne Bilaga 5 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9a, b Beslut Information Information Beslut Diskussion/ Beslut Information Information 12 Befattningsutredningen Föredragande: Kjell-Åke Brorsson 13 UVENs medverkan i anställningsärenden som rör lärarutbildare Föredragande: Carl Anders Säfström, Kjell-Åke Brorsson, Anders Alm 14 Den framtida organisationen kring lärarutbildningen Föredragande: Peter Gustafsson 15 Fördelning av resterande forskningsmedel från Eskilstuna kommun (konferensmedel) Föredragande: Gunilla Eriksson 16 UVENs fakultetsmedel för år 2008 Föredragande: Gunilla Eriksson Bilaga 15a, b Information/ diskussion Information Information Diskussion/ beslut Diskussion/ beslut

3 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN 17 Övriga frågor 18 Avslutande Var vänlig anmäl förhinder till Ines Vikblom ; e-post: Välkommen!

4 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

5 Mälardalens Högskola Kansliet för lärarutbildning Therese Welén Bilaga 4 UVEN Antagna per sökingång (kom till upprop samt ev. reservantagning) Antagning H01 V02 H02 V03 H03 V04 H04 V05 H05 V06 H06 V07 H07 V08 Antagning SENARE ÅR SENARE ÅR BIOLOGI BIOLOGI ENGELSKA ENGELSKA FINSKA (start H04) FINSKA FRANSKA FRANSKA FYSIK FYSIK KEMI KEMI MATEMATIK MATEMATIK NO/NATURKUNSKAP 3 2 NO/NATURKUNSKAP NATURVETENSKAP 7 ***) 2 1 NATURVETENSKAP SPANSKA SPANSKA SVENSKA SVENSKA TEKNIK TEKNIK TYSKA TYSKA ÖPPEN INGÅNG *) ÖPPEN INGÅNG *) SEN INGÅNG SEN INGÅNG Datavetenskap/lärare **) ***) Datavetenskap/lärare **) Samhällsteknik/lärare **) ***) Samhällsteknik/lärare **) TIDIGARE ÅR TIDIGARE ÅR UTV AV MATEMATISKT TÄNKANDE UTV AV MATEMATISKT TÄNKANDE LEK, LÄRANDE OCH UTVECKLING LEK, LÄRANDE OCH UTVECKLING SPRÅK OCH SPRÅKUTVECKLING SPRÅK OCH SPRÅKUTVECKLING NATURVETENSKAP OCH TEKNIK NATURVETENSKAP OCH TEKNIK ÖPPEN INGÅNG *) ÖPPEN INGÅNG *) Totalt per antagningstermin Totalt per antagningstermin *) Öppen ingång fr o m ht04 gäller för både tidigare och senare år **) Nya kombinationsingångar för civilingenjör/lärare och magisterprogram/lärare Antagning enbart Ht Gråmarkerade terminer visar att inritkningen ej utgjort en sökingång Inriktningar för tidigare startades första gången Ht03 och samtliga inriktningar blev sökingångar Ht05 *** Ingen antagning på vårterminer

6 Mälardalens Högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Therese Welén Bilaga 5 UVEN Utbildningsvetenskapliga nämnden Ärende inriktningen samhällskunskap I lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 hp (fastställda av UVEN att gälla from ) är dagens formulering för inriktningen samhällskunskap: I samråd med avdelningschef Pia Lindberg, HST och ämnesföreträdare för samhällskunskap Mikael Axberg, HST föreslås följande ändring för att studentens kunskap bättre ska motsvara de krav som ställs på undervisningsämnet samhällskunskap. Förslag till beslut: Ändringen av kraven gäller antagna lärarstudenter from vt Grundskolans senare år Studier i samhällskunskap omfattande minst 75 hp och/eller studier i statsvetenskap, samt ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, sociologi eller nationalekonomi omfattande sammanlagt minst 75 hp. Statsvetenskap måste ingå med minst 45 hp. Samt Verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp. Gymnasieskolan: Studier i samhällskunskap omfattande minst 105 hp och/eller studier i statsvetenskap, samt ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, sociologi eller nationalekonomi omfattande sammanlagt minst 105 hp. Statsvetenskap måste ingå med minst 60 hp och nationalekonomi med 15 hp. Samt Verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp.

7 Bilaga 7 UVEN Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Therese Welen Utbildningsvetenskapliga nämnden Riktlinjer för internationellt utbyte inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningsdelen i lärarprogrammet Vid utbildningsvetenskapliga nämndens sammanträde antogs en internationaliseringspolicy för lärarutbildningen. Beslutet innefattar en handlingsplan för läsåret vilken delrapporterades vid sammanträdet I det beslutet noterades att det i policyn saknas riktlinjer för handläggning av lärarstudenters önskemål om att förlägga hel eller del av kurs med verksamhetsförlagd utbildning till skolor i andra länder. Utbildningsplanen för lärarprogrammet föreskriver att följande innehåll ska finnas i inriktningar. I varje inriktning skall ingå bearbetning av inriktningens/ämnets didaktiska frågor och minst 15 hp/inriktning skall utgöras av verksamhetsförlagda studier. Härvid skall följande ämnesdidaktiska huvudfokus behandlas i varje inriktning: Ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning Ämneshistorik och didaktisk forskning med anknytning till inriktningen Kurs och lektionsplanering utifrån läroplan, programplaner och kursplaner Exempel på olika undervisningssätt och ämnesmetodik Bedömning av elevers prestation och utveckling, betygssättning Utvärdering En väsentlig del av didaktiken utgörs av de verksamhetsförlagda studierna, vilka kan indelas i följande sex grupper: Observationer (auskultationer) vid lektioner, föräldrasamtal och andra aktiviteter och verksamheter i skolans vardag Introducerande egen undervisning på del av eller enstaka hel lektion Undervisningsexperiment i grupp med flera studenter Studiebesök vid institutioner och företag Föreläsningar och seminarier med verksamma lärare och andra personer Undervisningspraktik med eget ansvar I samtliga fall ska aktiviteterna åtföljas av reflektion och uppföljning i form av diskussion, skriftlig redovisning, videoupptagning eller annat. I vissa inriktningar erbjuds för lärarutbildningen särskilt framtagna kurser, där delar av de verksamhetsförlagda och didaktiska studierna integreras med det ämnesteoretiska stoffet. Minst 5 veckor per inriktning av de verksamhetsförlagda studierna ska utgöras av en sammanhängande period med huvudfokus på 1

8 Bilaga 7 UVEN undervisningspraktik med eget ansvar. I andra inriktningar inhämtas det ämnesteoretiska stoffet i befintliga kurser. I sådana inriktningar skapas särskilda delkurser för de verksamhetsförlagda och didaktiska studierna. Ovanstående innebär att i flertalet av de verksamhetsförlagda kurserna ingår didaktiska kursmoment samt minst 5 veckors sammanhängande VFU-period med huvudfokus på undervisningspraktik i partnerskola. Det är dessa sammanhängande veckor i VFU-kurser som studenter i huvudsak önskat förlägga till av dem föreslagna skolor utomlands med den kursansvariga läraren på MDH som examinator. Detta har lett till olika ställningstaganden baserat på enskilda lärares uppfattningar vilket inte kan anses tillfredsställande. De senaste åren har dessa önskemål ökat i omfattning vilket ökat behovet av riktlinjer för om det kan förekommande utbyten inom VFU-delen och i så fall med vilka länder/skolor. Då en mycket tydlig progression finns i lärarprogrammet och särskilt den verksamhetsförlagda utbildningsdelen behövs även riktlinjer för när i utbildningen det kan vara möjligt att ha ett sådant utbyte. Följande riktlinjer föreslås: Generellt gäller i lärarprogrammet att utresande studenters möjlighet att läsa ämnesteoretiska kurser utomlands ska ske i enlighet med de direktiv som upprättats vid Internationella avdelningen, se länk Utbyte inom den verksamhetsförlagda utbildningsdelen kan enbart ske inom ramen för de upprättade utbytesavtalen för lärarutbildningen, vilket förutsätter att även kommuner/skolor involveras i dessa avtal. Studenter vid lärarprogrammet bör ha genomfört två VFU-perioder, inom allmänt utbildningsområde och inriktning, i Sverige, innan VFU utomlands kan genomföras. 2

9 Mälardalens Högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation PM Lärarutbildningen Ann-Christine Svensson Bilaga 8 UVEN Utbildningsvetenskapliga nämnden Etablering Södertälje Bakgrund I början av hösten 2007 initierade rektor en diskussion om en etablering av lärar- och sjuksköterskeutbildning i Södertälje kommun. Kommunföreträdare hade vid överläggningar inom Mälardalsrådet uttryckt sitt behov av akademisk utbildning i kommunen samt ambitionen att utveckla ett högskolecampus med medverkan från olika lärosäten. Vid utbildningsvetenskapliga nämndens sammanträde i september presenterade kansliet för lärarutbildning ett programutbud för beslut där två inriktningar i lärarprogrammet skulle kunna läsas i Södertälje. Nämnden beslutade kring den ena Lek. lärande och utveckling att startas ht08 men för inriktningen Naturvetenskap och teknik med planerad start vt09 efterfrågades en analys kring konsekvenser. Följande frågor skulle utredas: - omvärldsanalys med demografiska data samt efterfrågan av utbildning i Södertälje - konkurrensen med Södertörns högskola - konsekvenser för redan befintlig utbildning i framförallt Eskilstuna - långsiktig prognos - ekonomiska konsekvenser Under tiden detta PM har arbetats fram har processen med ett samarbetsavtal mellan Södertälje kommun och MDH pågått och planerades vara undertecknat sista veckan i januari. Så är dock inte fallet utan överläggningar pågår fortfarande och beräknas vara klara först i mitten på februari och därmed efter nämndens sammanträde. Det innebär att underlaget överlämnas till UVEN med rekommendation om bordläggning av tills det är klart med ett samarbetsavtal. Omvärldsanalys Högskoleutbildningar i Södertälje kommun 1 På 60-talet startade Lärarhögskolan ett förskoleseminarium i Södertälje. Detta utvecklades och vissa lärarutbildningar kom att drivas i Södertälje fram till KTH etablerade sig i Södertäljer Även Stockholms Socialhögskola fanns här under kort tid under 90-talet (hade ett högt söktryck men det blev för dyrt). I början av 90-talet planerades och lobbades för en högskola på Södertörn, bl.a. i Södertälje, I detta arbete var Södertäljes kommunalråd mycket aktivt. I år firade Södertörns högskola 10-årsjubileum. Det fanns alltså fyra utbildningssamordnare under en kort tid då man beslöt att inrätta ett gemensamt Campus.1998 samlade man all högskoleutbildning på f.d. Mariekällskolan som byggdes om till ett fungerande campus. Lärarhögskolan byggde samtidigt ett nytt campus i Konradsberg och beslöt att kon- 1 Uppgifter lämnade av tf näringslivschef Maria Lundström Södertälje kommun 1

10 solidera all sin utbildning dit. Södertörns högskola har haft en ganska stor del av sin lärarutbildning i Södertälje men beslöt att lämna Södertälje vid årsskiftet 2005/2006 och påbörjade det arbetet Bakom beslutet låg en önskan om att koncentrera verksamheten till Flemingsberg. I dagsläget finns det ingen lärarutbildning i Södertälje men Södertörns högskola har ett avtal om samarbete med Tom Tits som innebär att ett antal lärarstudenter läser två terminer naturvetenskap förlagd dit. Enligt uppgift från kommunalråd/kommunchefen i Södertälje kommun avvaktar de att förnya avtalet med Södertörns högskola om Tom Tits tills det är klart hur samarbetet med Mälardalens högskola utformas. Demografiska data Sammanställningen nedan, av demografiska data för bedömning av möjligheten till rekrytering av lärarstudenter till Södertälje, har gjorts med uppgifter från Högskoleverket och SCB. Tabell 1 Folkmängd och övergång till högre utbildning Folkmängd Avgångsår från gymnasieskolan läsåret 2003/04 och påbörjat högskoleutbildning inom tre år, senast läsåret 2006/07 Män Kvinnor Totalt Riket Sörmlands län Eskilstuna kommun Västmanlands län Västerås stad Stockholms län Södertälje kommun Haninge kommun Huddinge kommun Befolkningsunderlaget i Södertälje kommun är något mindre än i Eskilstuna kommun men övergången till högre utbildning är totalt 3 procentenheter högre men fortfarande betydligt lägre än riket. Av nuvarande kommuner i Sörmland och Västmanland är det endast Västerås (45%) som har en högre övergång till akademiska studier än riksgenomsnittet (43%). Rekrytering av studenter från Stockholms län innebär även att angränsande kommuner till Södertälje är intressanta att undersöka. Haninge och Huddinge kommun ger ett befolkningstillskott på drygt innevånare. Konkurrensen från andra lärarutbildningar i dessa kommuner bedöms vara betydligt högre då studenterna har restid oavsett vilken utbildningsanordnare de väljer. Marknadsandelar för Mälardalens högskola från Stockholms län För att få en överblick över den nuvarande rekryteringen till Mälardalens högskola från Stockholms län har nedanstående uppgifter hämtats från Högskoleverkets statistik. Statistiken är för Ht06 då det ännu inte finns någon sammanställning för Ht07. 2

11 Tabell 2 Regional rekrytering nybörjare Mälardalens högskola Ht06 Marknadsandel (%) Antal nybörjare till MDH Totalt antal nybörjare till högre studier Västmanlands län 39, Södermanlands län 27, Uppsala län 4, Okänt Gotlands län 2, Dalarnas län 2, Stockholms län 2, Örebro län 1, Östergötlands län 1, Västernorrlands län 1, Marknadsandelen från Stockholms län uppgår till 2,3 % en något lägre siffra än förväntat. För att se hur Södertälje kommun bidrog till marknadsandelarna så har en specifikation gjorts, se nedan. Tabell 3 - Regional rekrytering - MDHs nybörjare Ht06 från de 13 högst bidragande kommunerna i Stockholms län. Kommun Marknadsandel (%) Antal nybörjare till MDH Nykvarn 39, Järfälla 6, Sigtuna 5, Botkyrka 4, Upplands-Bro 4, Solna 3, Salem 3, Upplands-Väsby 3, Södertälje 3, Haninge 3, Nynäshamn 2, Vaxholm 2, Huddinge 2, Totalt antal nybörjare till högre studier Av kommunerna i Stockholms län placerade sig Södertälje som 9:e, Haninge på 10:e och Huddinge på 13:e plats. Av Södertäljes 381 sökande till högre studier valde 12 MDH, Motsvarande siffror för Haninge är 327 varav 10 till MDH samt Huddinge 399 varav. 9 till MDH. Sökande från Södertälje kommun Höstterminen 2007 sökte ca 500 boende i Södertälje till högskola enligt uppgift från kommunen. I Högskoleverkets databas finns tyvärr ännu inga data att tillgå för Ht07. En rangordning av lärosäten som sökts Ht06 visar att Södertörns högskola har flest sökande, 3

12 Därefter Stockholms universitet, Kungl Tekniska högskola, Lärarhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet och därefter Mälardalens högskola på 8e plats. Ett utdrag ur Högskoleverkets statistik för antagna nybörjare från Södertälje kommun har gjorts nedan med angivande av antal som antagits vid MDH respektive Södertörns högskola. Observera statistiken visar samtliga antagna på respektive lärosäte oavsett program eller kurser. Tabell 4 Sökande från Södertälje kommun till högre utbildning Kalenderåret (omfattar studenter antagna både Vt och Ht) Totalt antal nybörjare varav till MDH varav till Södertörns högskola varav till Lärarhögskolan i Stockholm Sammanställningen visar en jämförelsevis stabilt söktryck till högre utbildning från kommunen. Färre har antagits vid Södertörns högskola 2005 än 2004 vilket näringslivschefen i Södertälje kommun förklarar med den nedlagda lärarutbildningen vid Campus Telge. Något som borde ha ökat antalet till Lärarhögskolan i Stockholm men så är inte fallet. Mälardalens högskola har trots ökat antal nybörjare från Södertälje kommun mindre andel 2006 än Nuvarande studenter på Campus Telge De studenter som finns idag på Campus Telge läser KTHs ingenjörsutbildningar. Dessa utbildningar ger inte KTH på något annat campus. De nyantagna studenterna ht07 fördelar sig på följande hemkommuner Tabell 5 Antal nyantagna ht07 till KTH i Södertälje Kommun Antal antagna Ht07 på KTH (även lika med %-andel) Södertälje 16 Stockholm 15 Botkyrka 11 Huddinge 6 Sollentuna 5 Övriga 43 Totalt 99 Intressant att konstatera är att (endast) 16 % av studenterna kommer från Södertälje kommun och hela 43 % från någon annan kommun än Stockholms län alternativt är det så få från dessa kommuner så att man valt att ej särredovisa dessa. För att rekryteringen till MDHs utbildningar i Södertälje ska vara framgångsrik behöver vi bli betydligt mer kända i framförallt Södertälje kommun men även i kommunerna i södra Stockholms län. Intensiteten i marknadsföringen i de kommuner som ligger i den östra delen av Sörmlands län som Gnesta, Trosa, Nyköping och Oxelösund bör även den öka då det p.g.a. infrastrukturen i Sörmlands län blir mer attraktivt att söka till vår lärarutbildning i Södertälje än till Eskilstuna. 4

13 Lärarutbildning vid Södertörns högskola Södertörns högskola har en interkulturell profil även på lärarutbildningen. De har valt att ha få sökingångar. För tidigare år finns en inriktning innehållande: natur, språk och kultur. För senare år finns åtta inriktningar att välja mellan. Lärarutbildningen vid Södertörns högskola har antagning en gång per läsår med ett söktryck som innebär att de fyller platserna för tidigare år men inte för senare år. Det är oklart hur länge inriktningar för tidigare år har funnits.. Tabell 6 Antagna till lärarutbildning Södertörns högskola Program Lärarprogrammet, ett antal sökingångar fanns Antagnings Antal Antagna termin platser Ht Lärarprogrammet öppen ingång Ht Lärarprogrammet tidigare år Lärarprogrammet senare år Summa Ht Lärarprogrammet tidigare år Lärarprogrammet senare år Lärarprogrammet fritidshem Summa Ht Söktrycket för lärarutbildning tidigare år och den uttalade efterfrågan på förskollärare från Södertälje kommun tyder på att det finns ett utrymme för fler utbildningsplatser de närmaste åren. Långsiktig prognos De demografiska data som visas ovan beskriver aktuellt läge som inte kan sägas vara särskilt gynnsamt för en etablering i Södertälje. En kraftig marknadsföringsinsats måste till för att göra MDH mer känd i det utvidgade rekryteringsområdet. En tillkommande viktig faktor är att ungdomskullarna från gymnasieskolan kommer att öka de närmaste åren. Någon särskild statistik kring detta har inte tagits fram då detta redan är ett känt faktum. Det innebär att rekrytering och marknadsföring genom gymnasieskolorna får ännu större betydelse än tidigare i avsikt att öka MDHs marknadsandelar i den utvidgade regionen. Då en utredning är tillsatt av regeringen om en ny lärarutbildning kan några längre prognoser med nuvarande uppläggning inte göras. Direktiven till utredningen är av den karaktären att det är troligt att nuvarande gemensam lärarexamen kommer att delas upp i olika examina med förskollärarexamen, grundskollärarexamen för vardera år 1-3, 4-6 och 7-9 samt en gymnasielärarexamen. Förslagen ska presenteras i oktober 2008 och sannolikt genomföras senast ht Antagna enligt statistik från VHS efter urval 2. Någon uppgift om eventuellt lokalt sent antagna har inte gått att få fram från Södertörns hemsida. Uppgiften där säger att alla behöriga är antagna. 5

14 Hur och om lärarutbildning då kan ges i Södertälje föreslås nämnden ta ställning till efter att förslaget presenterats. Den förväntade fortsatta höga efterfrågan på förskollärare talar dock för att en förskollärarutbildning fortsättningsvis borde kunna genomföras både i Västerås, Eskilstuna och Södertälje förslagsvis med olika profiler. Konsekvenser för MDHs befintliga utbildning Den bildade arbetsgruppen för lärarutbildning i Södertälje bestående av representanter för KLU, lärare /studierektorer och prodekan har bl.a. genomfört en swot-analys för att identifiera olika svagheter och möjligheter. (se bilaga 1). Svagheter är i första hand oron för konkurrens med befintlig utbildning samt lärares arbetsmiljö. Möjligheter ses framförallt i samarbetet med Tom Tits experiment som kan generera nya kreativa förhållningssätt i utbildningen när det gäller naturvetenskap och teknik och därmed ge ett ökat antal sökanden. När det gäller inriktningen Lek, lärande och utveckling för tidigare år är söktrycket gott och arbetsmarknaden bedöms vara god i samtliga kommuner i den utvidgade regionen och därmed är etablering av inriktningen i Södertälje ingen konkurrens med nuvarande utbud speciellt med tanke på att inriktningen ges i Västerås. För inriktningen Naturvetenskap och teknik för tidigare år bedöms arbetsmarknaden vara god men här är det mer osäkert om hur etablering i Södertälje påverkar nuvarande utbildning i Eskilstuna. Söktrycket till inriktningen är relativt lågt och har en sjunkande trend. Antagningen de senaste terminerna har resulterat i att ca 20 studenter kommer att läsa inriktningen per läsår. Den ökande andelen studenter som avslutar studierna utan att meddela studieavbrott samt de som begär studieuppehåll en eller flera terminer innebär att nedanstående statistik är något svårtolkad. Skillnaden i antal studenter mellan antagningstermin och inriktningstermin/er beror i huvudsak på avbrott eller studieuppehåll alternativt återupptagna studier efter uppehåll. Tabell 7. Antal studenter i inriktningen Naturvetenskap och teknik. Antagna och registrerade Påbörjat inriktningsstudier den 3:e eller 4:e terminen efter antagning efter 3 veckor Terminer Antal Terminer Antal Inriktningsblock 1 - varav från öppen ingång Inriktningsblock 2 Natur Inriktningsblock 2 Teknik Ht03 36 Ht Vt04 26 Vt Ht04 50 Ht Vt05 26 Vt Ht05 18 Ht Vt06 18 Vt07 gavs ej 22 9 Ht06 17 Ht Vt07 4 Vt08 4 gavs ej Ht07 16 Vt I antalet registrerade studenter ingår 9 st som beviljats byte av inriktningsstudier till Naturvetenskap och Teknik samt att 5 av de 32 kommer från Öppen ingång. Det innebär att ett nettotillskott på 14 men en nettoförlust på 17 studenter från antagningsterminerna. 4 Detta är kursernas söksiffror för Vt08 då terminen inte startat när sammanställningen gjordes. 5 Kom till programupprop 6

15 När tidigare år startade Ht03 bedömdes att för Naturvetenskap och teknik skulle inriktningsblock 1 ges varje termin men för inriktningsblock 2 som har alternativa kurser skulle dessa ges enbart en gång per läsår för att inte få alltför små grupper. Tyvärr visar ovanstående siffror att alternativet Teknik rekryterar betydligt sämre än beräknat. Dessa studenter samläser dock under halva terminen med studenterna från inriktningen Teknik för senare år som då hjälper upp den ekonomiska situationen något. Inriktningens sjunkande rekrytering gjorde att en förändring i utbud var nödvändig och fr.o.m. läsåret 05/06 ges båda kursblocken endast en gång per läsår. De studenter som redovisas i ovanstående tabell kommer i huvudsak från Västerås och Eskilstuna med närliggande kommuner. Endast ett fåtal studenter (mindre än 5) har postadress i Södertälje eller Huddinge kommuner. Någon konkurrens mellan utbudet av inriktningen i Eskilstuna och Södertälje förefaller inte vara aktuell utan förutsättningen för en lyckad etablering i Södertälje, som ovanstående demografiska data visar, är att rekrytera sökanden från nya geografiska områden. MDHs planerade lärarutbildning i Södertälje Etablering av lärarutbildning i Södertälje med två inriktningar innebär en utökning av utbildningen med tre antagningsgrupper med ett rekryteringsmål om 40 studenter per läsår i förhållande till nuvarande volym. Till inriktningen Lek. lärande och utveckling har tidigare beslutats att anta studenter både höst- och vårterminer. Till inriktningen Naturvetenskap och teknik föreslås antagning ske en gång per läsår och då till vårtermin. Förslaget baserar sig på nuvarande söktryck och att Södertörns högskola enbart antar studenter till höstterminer. Förändringar av innehåll och genomförande Studenterna erbjuds att läsa ett kursinnehåll som möjliggör en lärarexamen om 210 hp på grundnivå för verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år. Det innebär att det allmänna utbildningsområdet innehåller estetiska lärprocesser och examensarbete på grundnivå. Om lärarstudent önskar en examen på 240 hp på avancerad nivå för verksamhetsområde hänvisas till utbudet i Eskilstuna. Inriktningen Naturvetenskap och teknik bedöms, för Södertälje kräva en förändring i förhållande till nuvarande uppläggning, det gäller den andra terminen i inriktningen då studenterna väljer mellan 30 hp naturvetenskap och 30 hp teknik. Här föreslås att enbart terminsblocket med naturvetenskap erbjuds. Det motverkar till en del att mindre kursgrupper uppstår med åtföljande problem med ekonomin. För att öka attraktionskraften för inriktningen föreslås undervisningen i de två inriktningsterminerna som kräver laborativ utrustning för att genomföras ske i huvudsak genom samarbete med Tom Tits Experiment. Samarbetet innebär i första hand att MDHs lärare och studenter använder lokaler och utrustning som efter ombyggnad under våren 09 kommer att innehålla miljöer för 600 olika experiment. En förutsättning för detta samarbete är att Tom Tits Experiment anordnar fortbildning för MDHs lärare i syfte att kunna använda miljöerna. Motsvarande gäller för de kursmoment i den obligatoriska specialiseringsterminen Tvären som kan genomföras på Tom Tits Experiment. För övriga kurser som ges avgör varje kursansvarig om Tom Tits resurser kan/bör användas. 7

16 Kontakter med Tom Tits har etablerats men har ännu inte konkretiserats. Samarbetet föreslås att regleras i ett särskilt avtal mellan Södertälje kommun, MDH och Tom Tits Experiment efter att det övergripande samarbetsavtalet är klart. Ekonomiska konsekvenser Det övergripande samarbetsavtalet, som är en förutsättning för att etablering ska ske i Södertälje, reglerar partnernas åtaganden. Avtalet kommer att reglera den ekonomiska fördelningen mellan partnerna. MDHs utgångspunkt är att kostnadsneutralitet ska gälla vilket innebär att högskolan skall ha samma kostnad för studenter i Södertälje som vid utbildning av studenter i Västerås och Eskilstuna. Förhandlingar pågår om den exakta utformning av klausulen, när dessa är klara kan ett samarbetsavtal tecknas. Sammanfattning av förslag - att lärarutbildning med inriktning Naturvetenskap och teknik omfattande 60 hp varav kursblock 2 Naturvetenskap omfattar 30 hp ges i Södertälje med ett rekryteringsmål om 40 studenter. - att antagning sker vårterminer med start vårterminen 2009 så länge nuvarande lärarexamen gäller, därefter tar nämnden ställning på nytt. - att ge uppdrag till Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST att genomföra inriktningsblocken i samarbete med Tom Tits Experiment. - vid få sökande tillämpas högskolans regler för inställande av program - att ge uppdrag till Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK att genomföra specialiseringsterminen Tvären i Södertälje i samverkan med Tom Tits Experiment - att uppdra till informationsavdelningen att marknadsföra utbildningarna i Södertälje särskilt i Stockholms län men även i kommunerna i östra delen av Sörmlands län Förslag till beslut - att ärendet bordläggs tills ett samarbetsavtal är upprättat 8

17 Mälardalens högskola Bilaga 1 Kansliet för lärarutbildning SWOT - SÖDERTÄLJE Sammanställning av lämnade synpunkter kursiv/röd text markerar att flera delar uppfattningen Styrkor KLUs kommentarer Rekrytera ny kompetens En generell satsning måste ske som gäller hela lärarutbildningen. Flera lärare på MDH har bostadsort nära Södertälje Stämmer bostadsort och kompetens så är det en fördel. Studenter med annan kulturell bakgrund Positivt. Nytt upptagningsområde/samverkan med Positivt. andra kommuner/ MDH blir kända utanför D- och U-län Behovsinventering kopplat till möjliga inriktningar på MDH Tillgång till fler partnerskolor Mycket positivt. Vi drar till oss fler studenter från Stockholmsområdet/MDH blir mer känt i Södertälje med omnejd MDH:s struktur är lätt att överföra till annan ort utan större krav på logistik och material Vårt koncept är bra och kan bli bättre Positiv marknadsföring bygger på väl fungerande kurser med hög kvalitet som studenter sprider från mun till mun. 9

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:10 R. Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:10 R Utvärdering av grund- och forskarutbildning i idrott/ idrottsvetenskap vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer