KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN"

Transkript

1 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN KALLELSE TILL MÖTE MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: Plats: , kl Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, byggnad Rosenhill (http://www.mdh.se/hogskolan/kontakt/kartor) Ledamöter: Carl Anders Säfström Dekan Ulla Hillerdal Prodekan Margareta Enghag Lärarrepresentant Margareta Sandström Kjellin Lärarrepresentant Jarmo Lainio Lärarrepresentant Magdalena Rangne Lärarrepresentant Jacob Axdorph Studeranderepresentant Sofia Holm Studeranderepresentant Tor Nilsson Doktorandrepresentant Hans Egonsson Extern ledamot Margareta Forsberg Extern ledamot Tjänstemän: Ann-Christine Svensson Kanslichef, handläggare Gunilla Eriksson Forskningshandläggare Ines Vikblom Sekreterare, handläggare Föredragande: Övriga: Therese Welén Peter Gustafsson Kjell-Åke Brorsson Anders Alm Dan Landmark Utbildningsledare (UKK), 4,5,7 Akademichef (UKK), 14 Ordförande, LFN-HSV, Ordförande, LFN-NT, 13 SACO FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Handlingar/förslag Behandling 1 Fastställande av föredragningslista med genomgång av miljö- och jämlikhetsaspekter Beslut 2 Val av justeringsperson Förslag: Ulla Hillerdal Beslut 3 Anmälningar/Meddelanden Information Antagningsstatistik lärarprogrammet vt08 Föredragande: Therese Welén Bilaga 4 Information

2 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN 5 Ändring i lokala examenskrav för lärarexamen Föredragande: Therese Welén 6 Lärarlyftet- rapport Föredragande: Ann-Christine Svensson 7 Internationalisering inom lärarutbildningen Föredragande: Therese Welén 8 Lärarutbildningen i Södertälje Föredragande: Ann-Christine Svensson 9 Inrättande av masterprogrammet i didaktik Föredragande: Ines Vikblom 10 DURUC- rapport Föredragande: Ulla Hillerdal 11 Biblioteksrådet- rapport Föredragande: Magdalena Rangne Bilaga 5 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9a, b Beslut Information Information Beslut Diskussion/ Beslut Information Information 12 Befattningsutredningen Föredragande: Kjell-Åke Brorsson 13 UVENs medverkan i anställningsärenden som rör lärarutbildare Föredragande: Carl Anders Säfström, Kjell-Åke Brorsson, Anders Alm 14 Den framtida organisationen kring lärarutbildningen Föredragande: Peter Gustafsson 15 Fördelning av resterande forskningsmedel från Eskilstuna kommun (konferensmedel) Föredragande: Gunilla Eriksson 16 UVENs fakultetsmedel för år 2008 Föredragande: Gunilla Eriksson Bilaga 15a, b Information/ diskussion Information Information Diskussion/ beslut Diskussion/ beslut

3 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN 17 Övriga frågor 18 Avslutande Var vänlig anmäl förhinder till Ines Vikblom ; e-post: Välkommen!

4 KALLELSE UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN

5 Mälardalens Högskola Kansliet för lärarutbildning Therese Welén Bilaga 4 UVEN Antagna per sökingång (kom till upprop samt ev. reservantagning) Antagning H01 V02 H02 V03 H03 V04 H04 V05 H05 V06 H06 V07 H07 V08 Antagning SENARE ÅR SENARE ÅR BIOLOGI BIOLOGI ENGELSKA ENGELSKA FINSKA (start H04) FINSKA FRANSKA FRANSKA FYSIK FYSIK KEMI KEMI MATEMATIK MATEMATIK NO/NATURKUNSKAP 3 2 NO/NATURKUNSKAP NATURVETENSKAP 7 ***) 2 1 NATURVETENSKAP SPANSKA SPANSKA SVENSKA SVENSKA TEKNIK TEKNIK TYSKA TYSKA ÖPPEN INGÅNG *) ÖPPEN INGÅNG *) SEN INGÅNG SEN INGÅNG Datavetenskap/lärare **) ***) Datavetenskap/lärare **) Samhällsteknik/lärare **) ***) Samhällsteknik/lärare **) TIDIGARE ÅR TIDIGARE ÅR UTV AV MATEMATISKT TÄNKANDE UTV AV MATEMATISKT TÄNKANDE LEK, LÄRANDE OCH UTVECKLING LEK, LÄRANDE OCH UTVECKLING SPRÅK OCH SPRÅKUTVECKLING SPRÅK OCH SPRÅKUTVECKLING NATURVETENSKAP OCH TEKNIK NATURVETENSKAP OCH TEKNIK ÖPPEN INGÅNG *) ÖPPEN INGÅNG *) Totalt per antagningstermin Totalt per antagningstermin *) Öppen ingång fr o m ht04 gäller för både tidigare och senare år **) Nya kombinationsingångar för civilingenjör/lärare och magisterprogram/lärare Antagning enbart Ht Gråmarkerade terminer visar att inritkningen ej utgjort en sökingång Inriktningar för tidigare startades första gången Ht03 och samtliga inriktningar blev sökingångar Ht05 *** Ingen antagning på vårterminer

6 Mälardalens Högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Therese Welén Bilaga 5 UVEN Utbildningsvetenskapliga nämnden Ärende inriktningen samhällskunskap I lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 hp (fastställda av UVEN att gälla from ) är dagens formulering för inriktningen samhällskunskap: I samråd med avdelningschef Pia Lindberg, HST och ämnesföreträdare för samhällskunskap Mikael Axberg, HST föreslås följande ändring för att studentens kunskap bättre ska motsvara de krav som ställs på undervisningsämnet samhällskunskap. Förslag till beslut: Ändringen av kraven gäller antagna lärarstudenter from vt Grundskolans senare år Studier i samhällskunskap omfattande minst 75 hp och/eller studier i statsvetenskap, samt ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, sociologi eller nationalekonomi omfattande sammanlagt minst 75 hp. Statsvetenskap måste ingå med minst 45 hp. Samt Verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp. Gymnasieskolan: Studier i samhällskunskap omfattande minst 105 hp och/eller studier i statsvetenskap, samt ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, sociologi eller nationalekonomi omfattande sammanlagt minst 105 hp. Statsvetenskap måste ingå med minst 60 hp och nationalekonomi med 15 hp. Samt Verksamhetsförlagda studier med samhällskunskapens didaktik omfattande minst 15 hp.

7 Bilaga 7 UVEN Mälardalens högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Therese Welen Utbildningsvetenskapliga nämnden Riktlinjer för internationellt utbyte inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningsdelen i lärarprogrammet Vid utbildningsvetenskapliga nämndens sammanträde antogs en internationaliseringspolicy för lärarutbildningen. Beslutet innefattar en handlingsplan för läsåret vilken delrapporterades vid sammanträdet I det beslutet noterades att det i policyn saknas riktlinjer för handläggning av lärarstudenters önskemål om att förlägga hel eller del av kurs med verksamhetsförlagd utbildning till skolor i andra länder. Utbildningsplanen för lärarprogrammet föreskriver att följande innehåll ska finnas i inriktningar. I varje inriktning skall ingå bearbetning av inriktningens/ämnets didaktiska frågor och minst 15 hp/inriktning skall utgöras av verksamhetsförlagda studier. Härvid skall följande ämnesdidaktiska huvudfokus behandlas i varje inriktning: Ämnesspecifika begrepp och begreppsbildning Ämneshistorik och didaktisk forskning med anknytning till inriktningen Kurs och lektionsplanering utifrån läroplan, programplaner och kursplaner Exempel på olika undervisningssätt och ämnesmetodik Bedömning av elevers prestation och utveckling, betygssättning Utvärdering En väsentlig del av didaktiken utgörs av de verksamhetsförlagda studierna, vilka kan indelas i följande sex grupper: Observationer (auskultationer) vid lektioner, föräldrasamtal och andra aktiviteter och verksamheter i skolans vardag Introducerande egen undervisning på del av eller enstaka hel lektion Undervisningsexperiment i grupp med flera studenter Studiebesök vid institutioner och företag Föreläsningar och seminarier med verksamma lärare och andra personer Undervisningspraktik med eget ansvar I samtliga fall ska aktiviteterna åtföljas av reflektion och uppföljning i form av diskussion, skriftlig redovisning, videoupptagning eller annat. I vissa inriktningar erbjuds för lärarutbildningen särskilt framtagna kurser, där delar av de verksamhetsförlagda och didaktiska studierna integreras med det ämnesteoretiska stoffet. Minst 5 veckor per inriktning av de verksamhetsförlagda studierna ska utgöras av en sammanhängande period med huvudfokus på 1

8 Bilaga 7 UVEN undervisningspraktik med eget ansvar. I andra inriktningar inhämtas det ämnesteoretiska stoffet i befintliga kurser. I sådana inriktningar skapas särskilda delkurser för de verksamhetsförlagda och didaktiska studierna. Ovanstående innebär att i flertalet av de verksamhetsförlagda kurserna ingår didaktiska kursmoment samt minst 5 veckors sammanhängande VFU-period med huvudfokus på undervisningspraktik i partnerskola. Det är dessa sammanhängande veckor i VFU-kurser som studenter i huvudsak önskat förlägga till av dem föreslagna skolor utomlands med den kursansvariga läraren på MDH som examinator. Detta har lett till olika ställningstaganden baserat på enskilda lärares uppfattningar vilket inte kan anses tillfredsställande. De senaste åren har dessa önskemål ökat i omfattning vilket ökat behovet av riktlinjer för om det kan förekommande utbyten inom VFU-delen och i så fall med vilka länder/skolor. Då en mycket tydlig progression finns i lärarprogrammet och särskilt den verksamhetsförlagda utbildningsdelen behövs även riktlinjer för när i utbildningen det kan vara möjligt att ha ett sådant utbyte. Följande riktlinjer föreslås: Generellt gäller i lärarprogrammet att utresande studenters möjlighet att läsa ämnesteoretiska kurser utomlands ska ske i enlighet med de direktiv som upprättats vid Internationella avdelningen, se länk Utbyte inom den verksamhetsförlagda utbildningsdelen kan enbart ske inom ramen för de upprättade utbytesavtalen för lärarutbildningen, vilket förutsätter att även kommuner/skolor involveras i dessa avtal. Studenter vid lärarprogrammet bör ha genomfört två VFU-perioder, inom allmänt utbildningsområde och inriktning, i Sverige, innan VFU utomlands kan genomföras. 2

9 Mälardalens Högskola Akademin för utbildning, kultur och kommunikation PM Lärarutbildningen Ann-Christine Svensson Bilaga 8 UVEN Utbildningsvetenskapliga nämnden Etablering Södertälje Bakgrund I början av hösten 2007 initierade rektor en diskussion om en etablering av lärar- och sjuksköterskeutbildning i Södertälje kommun. Kommunföreträdare hade vid överläggningar inom Mälardalsrådet uttryckt sitt behov av akademisk utbildning i kommunen samt ambitionen att utveckla ett högskolecampus med medverkan från olika lärosäten. Vid utbildningsvetenskapliga nämndens sammanträde i september presenterade kansliet för lärarutbildning ett programutbud för beslut där två inriktningar i lärarprogrammet skulle kunna läsas i Södertälje. Nämnden beslutade kring den ena Lek. lärande och utveckling att startas ht08 men för inriktningen Naturvetenskap och teknik med planerad start vt09 efterfrågades en analys kring konsekvenser. Följande frågor skulle utredas: - omvärldsanalys med demografiska data samt efterfrågan av utbildning i Södertälje - konkurrensen med Södertörns högskola - konsekvenser för redan befintlig utbildning i framförallt Eskilstuna - långsiktig prognos - ekonomiska konsekvenser Under tiden detta PM har arbetats fram har processen med ett samarbetsavtal mellan Södertälje kommun och MDH pågått och planerades vara undertecknat sista veckan i januari. Så är dock inte fallet utan överläggningar pågår fortfarande och beräknas vara klara först i mitten på februari och därmed efter nämndens sammanträde. Det innebär att underlaget överlämnas till UVEN med rekommendation om bordläggning av tills det är klart med ett samarbetsavtal. Omvärldsanalys Högskoleutbildningar i Södertälje kommun 1 På 60-talet startade Lärarhögskolan ett förskoleseminarium i Södertälje. Detta utvecklades och vissa lärarutbildningar kom att drivas i Södertälje fram till KTH etablerade sig i Södertäljer Även Stockholms Socialhögskola fanns här under kort tid under 90-talet (hade ett högt söktryck men det blev för dyrt). I början av 90-talet planerades och lobbades för en högskola på Södertörn, bl.a. i Södertälje, I detta arbete var Södertäljes kommunalråd mycket aktivt. I år firade Södertörns högskola 10-årsjubileum. Det fanns alltså fyra utbildningssamordnare under en kort tid då man beslöt att inrätta ett gemensamt Campus.1998 samlade man all högskoleutbildning på f.d. Mariekällskolan som byggdes om till ett fungerande campus. Lärarhögskolan byggde samtidigt ett nytt campus i Konradsberg och beslöt att kon- 1 Uppgifter lämnade av tf näringslivschef Maria Lundström Södertälje kommun 1

10 solidera all sin utbildning dit. Södertörns högskola har haft en ganska stor del av sin lärarutbildning i Södertälje men beslöt att lämna Södertälje vid årsskiftet 2005/2006 och påbörjade det arbetet Bakom beslutet låg en önskan om att koncentrera verksamheten till Flemingsberg. I dagsläget finns det ingen lärarutbildning i Södertälje men Södertörns högskola har ett avtal om samarbete med Tom Tits som innebär att ett antal lärarstudenter läser två terminer naturvetenskap förlagd dit. Enligt uppgift från kommunalråd/kommunchefen i Södertälje kommun avvaktar de att förnya avtalet med Södertörns högskola om Tom Tits tills det är klart hur samarbetet med Mälardalens högskola utformas. Demografiska data Sammanställningen nedan, av demografiska data för bedömning av möjligheten till rekrytering av lärarstudenter till Södertälje, har gjorts med uppgifter från Högskoleverket och SCB. Tabell 1 Folkmängd och övergång till högre utbildning Folkmängd Avgångsår från gymnasieskolan läsåret 2003/04 och påbörjat högskoleutbildning inom tre år, senast läsåret 2006/07 Män Kvinnor Totalt Riket Sörmlands län Eskilstuna kommun Västmanlands län Västerås stad Stockholms län Södertälje kommun Haninge kommun Huddinge kommun Befolkningsunderlaget i Södertälje kommun är något mindre än i Eskilstuna kommun men övergången till högre utbildning är totalt 3 procentenheter högre men fortfarande betydligt lägre än riket. Av nuvarande kommuner i Sörmland och Västmanland är det endast Västerås (45%) som har en högre övergång till akademiska studier än riksgenomsnittet (43%). Rekrytering av studenter från Stockholms län innebär även att angränsande kommuner till Södertälje är intressanta att undersöka. Haninge och Huddinge kommun ger ett befolkningstillskott på drygt innevånare. Konkurrensen från andra lärarutbildningar i dessa kommuner bedöms vara betydligt högre då studenterna har restid oavsett vilken utbildningsanordnare de väljer. Marknadsandelar för Mälardalens högskola från Stockholms län För att få en överblick över den nuvarande rekryteringen till Mälardalens högskola från Stockholms län har nedanstående uppgifter hämtats från Högskoleverkets statistik. Statistiken är för Ht06 då det ännu inte finns någon sammanställning för Ht07. 2

11 Tabell 2 Regional rekrytering nybörjare Mälardalens högskola Ht06 Marknadsandel (%) Antal nybörjare till MDH Totalt antal nybörjare till högre studier Västmanlands län 39, Södermanlands län 27, Uppsala län 4, Okänt Gotlands län 2, Dalarnas län 2, Stockholms län 2, Örebro län 1, Östergötlands län 1, Västernorrlands län 1, Marknadsandelen från Stockholms län uppgår till 2,3 % en något lägre siffra än förväntat. För att se hur Södertälje kommun bidrog till marknadsandelarna så har en specifikation gjorts, se nedan. Tabell 3 - Regional rekrytering - MDHs nybörjare Ht06 från de 13 högst bidragande kommunerna i Stockholms län. Kommun Marknadsandel (%) Antal nybörjare till MDH Nykvarn 39, Järfälla 6, Sigtuna 5, Botkyrka 4, Upplands-Bro 4, Solna 3, Salem 3, Upplands-Väsby 3, Södertälje 3, Haninge 3, Nynäshamn 2, Vaxholm 2, Huddinge 2, Totalt antal nybörjare till högre studier Av kommunerna i Stockholms län placerade sig Södertälje som 9:e, Haninge på 10:e och Huddinge på 13:e plats. Av Södertäljes 381 sökande till högre studier valde 12 MDH, Motsvarande siffror för Haninge är 327 varav 10 till MDH samt Huddinge 399 varav. 9 till MDH. Sökande från Södertälje kommun Höstterminen 2007 sökte ca 500 boende i Södertälje till högskola enligt uppgift från kommunen. I Högskoleverkets databas finns tyvärr ännu inga data att tillgå för Ht07. En rangordning av lärosäten som sökts Ht06 visar att Södertörns högskola har flest sökande, 3

12 Därefter Stockholms universitet, Kungl Tekniska högskola, Lärarhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet och därefter Mälardalens högskola på 8e plats. Ett utdrag ur Högskoleverkets statistik för antagna nybörjare från Södertälje kommun har gjorts nedan med angivande av antal som antagits vid MDH respektive Södertörns högskola. Observera statistiken visar samtliga antagna på respektive lärosäte oavsett program eller kurser. Tabell 4 Sökande från Södertälje kommun till högre utbildning Kalenderåret (omfattar studenter antagna både Vt och Ht) Totalt antal nybörjare varav till MDH varav till Södertörns högskola varav till Lärarhögskolan i Stockholm Sammanställningen visar en jämförelsevis stabilt söktryck till högre utbildning från kommunen. Färre har antagits vid Södertörns högskola 2005 än 2004 vilket näringslivschefen i Södertälje kommun förklarar med den nedlagda lärarutbildningen vid Campus Telge. Något som borde ha ökat antalet till Lärarhögskolan i Stockholm men så är inte fallet. Mälardalens högskola har trots ökat antal nybörjare från Södertälje kommun mindre andel 2006 än Nuvarande studenter på Campus Telge De studenter som finns idag på Campus Telge läser KTHs ingenjörsutbildningar. Dessa utbildningar ger inte KTH på något annat campus. De nyantagna studenterna ht07 fördelar sig på följande hemkommuner Tabell 5 Antal nyantagna ht07 till KTH i Södertälje Kommun Antal antagna Ht07 på KTH (även lika med %-andel) Södertälje 16 Stockholm 15 Botkyrka 11 Huddinge 6 Sollentuna 5 Övriga 43 Totalt 99 Intressant att konstatera är att (endast) 16 % av studenterna kommer från Södertälje kommun och hela 43 % från någon annan kommun än Stockholms län alternativt är det så få från dessa kommuner så att man valt att ej särredovisa dessa. För att rekryteringen till MDHs utbildningar i Södertälje ska vara framgångsrik behöver vi bli betydligt mer kända i framförallt Södertälje kommun men även i kommunerna i södra Stockholms län. Intensiteten i marknadsföringen i de kommuner som ligger i den östra delen av Sörmlands län som Gnesta, Trosa, Nyköping och Oxelösund bör även den öka då det p.g.a. infrastrukturen i Sörmlands län blir mer attraktivt att söka till vår lärarutbildning i Södertälje än till Eskilstuna. 4

13 Lärarutbildning vid Södertörns högskola Södertörns högskola har en interkulturell profil även på lärarutbildningen. De har valt att ha få sökingångar. För tidigare år finns en inriktning innehållande: natur, språk och kultur. För senare år finns åtta inriktningar att välja mellan. Lärarutbildningen vid Södertörns högskola har antagning en gång per läsår med ett söktryck som innebär att de fyller platserna för tidigare år men inte för senare år. Det är oklart hur länge inriktningar för tidigare år har funnits.. Tabell 6 Antagna till lärarutbildning Södertörns högskola Program Lärarprogrammet, ett antal sökingångar fanns Antagnings Antal Antagna termin platser Ht Lärarprogrammet öppen ingång Ht Lärarprogrammet tidigare år Lärarprogrammet senare år Summa Ht Lärarprogrammet tidigare år Lärarprogrammet senare år Lärarprogrammet fritidshem Summa Ht Söktrycket för lärarutbildning tidigare år och den uttalade efterfrågan på förskollärare från Södertälje kommun tyder på att det finns ett utrymme för fler utbildningsplatser de närmaste åren. Långsiktig prognos De demografiska data som visas ovan beskriver aktuellt läge som inte kan sägas vara särskilt gynnsamt för en etablering i Södertälje. En kraftig marknadsföringsinsats måste till för att göra MDH mer känd i det utvidgade rekryteringsområdet. En tillkommande viktig faktor är att ungdomskullarna från gymnasieskolan kommer att öka de närmaste åren. Någon särskild statistik kring detta har inte tagits fram då detta redan är ett känt faktum. Det innebär att rekrytering och marknadsföring genom gymnasieskolorna får ännu större betydelse än tidigare i avsikt att öka MDHs marknadsandelar i den utvidgade regionen. Då en utredning är tillsatt av regeringen om en ny lärarutbildning kan några längre prognoser med nuvarande uppläggning inte göras. Direktiven till utredningen är av den karaktären att det är troligt att nuvarande gemensam lärarexamen kommer att delas upp i olika examina med förskollärarexamen, grundskollärarexamen för vardera år 1-3, 4-6 och 7-9 samt en gymnasielärarexamen. Förslagen ska presenteras i oktober 2008 och sannolikt genomföras senast ht Antagna enligt statistik från VHS efter urval 2. Någon uppgift om eventuellt lokalt sent antagna har inte gått att få fram från Södertörns hemsida. Uppgiften där säger att alla behöriga är antagna. 5

14 Hur och om lärarutbildning då kan ges i Södertälje föreslås nämnden ta ställning till efter att förslaget presenterats. Den förväntade fortsatta höga efterfrågan på förskollärare talar dock för att en förskollärarutbildning fortsättningsvis borde kunna genomföras både i Västerås, Eskilstuna och Södertälje förslagsvis med olika profiler. Konsekvenser för MDHs befintliga utbildning Den bildade arbetsgruppen för lärarutbildning i Södertälje bestående av representanter för KLU, lärare /studierektorer och prodekan har bl.a. genomfört en swot-analys för att identifiera olika svagheter och möjligheter. (se bilaga 1). Svagheter är i första hand oron för konkurrens med befintlig utbildning samt lärares arbetsmiljö. Möjligheter ses framförallt i samarbetet med Tom Tits experiment som kan generera nya kreativa förhållningssätt i utbildningen när det gäller naturvetenskap och teknik och därmed ge ett ökat antal sökanden. När det gäller inriktningen Lek, lärande och utveckling för tidigare år är söktrycket gott och arbetsmarknaden bedöms vara god i samtliga kommuner i den utvidgade regionen och därmed är etablering av inriktningen i Södertälje ingen konkurrens med nuvarande utbud speciellt med tanke på att inriktningen ges i Västerås. För inriktningen Naturvetenskap och teknik för tidigare år bedöms arbetsmarknaden vara god men här är det mer osäkert om hur etablering i Södertälje påverkar nuvarande utbildning i Eskilstuna. Söktrycket till inriktningen är relativt lågt och har en sjunkande trend. Antagningen de senaste terminerna har resulterat i att ca 20 studenter kommer att läsa inriktningen per läsår. Den ökande andelen studenter som avslutar studierna utan att meddela studieavbrott samt de som begär studieuppehåll en eller flera terminer innebär att nedanstående statistik är något svårtolkad. Skillnaden i antal studenter mellan antagningstermin och inriktningstermin/er beror i huvudsak på avbrott eller studieuppehåll alternativt återupptagna studier efter uppehåll. Tabell 7. Antal studenter i inriktningen Naturvetenskap och teknik. Antagna och registrerade Påbörjat inriktningsstudier den 3:e eller 4:e terminen efter antagning efter 3 veckor Terminer Antal Terminer Antal Inriktningsblock 1 - varav från öppen ingång Inriktningsblock 2 Natur Inriktningsblock 2 Teknik Ht03 36 Ht Vt04 26 Vt Ht04 50 Ht Vt05 26 Vt Ht05 18 Ht Vt06 18 Vt07 gavs ej 22 9 Ht06 17 Ht Vt07 4 Vt08 4 gavs ej Ht07 16 Vt I antalet registrerade studenter ingår 9 st som beviljats byte av inriktningsstudier till Naturvetenskap och Teknik samt att 5 av de 32 kommer från Öppen ingång. Det innebär att ett nettotillskott på 14 men en nettoförlust på 17 studenter från antagningsterminerna. 4 Detta är kursernas söksiffror för Vt08 då terminen inte startat när sammanställningen gjordes. 5 Kom till programupprop 6

15 När tidigare år startade Ht03 bedömdes att för Naturvetenskap och teknik skulle inriktningsblock 1 ges varje termin men för inriktningsblock 2 som har alternativa kurser skulle dessa ges enbart en gång per läsår för att inte få alltför små grupper. Tyvärr visar ovanstående siffror att alternativet Teknik rekryterar betydligt sämre än beräknat. Dessa studenter samläser dock under halva terminen med studenterna från inriktningen Teknik för senare år som då hjälper upp den ekonomiska situationen något. Inriktningens sjunkande rekrytering gjorde att en förändring i utbud var nödvändig och fr.o.m. läsåret 05/06 ges båda kursblocken endast en gång per läsår. De studenter som redovisas i ovanstående tabell kommer i huvudsak från Västerås och Eskilstuna med närliggande kommuner. Endast ett fåtal studenter (mindre än 5) har postadress i Södertälje eller Huddinge kommuner. Någon konkurrens mellan utbudet av inriktningen i Eskilstuna och Södertälje förefaller inte vara aktuell utan förutsättningen för en lyckad etablering i Södertälje, som ovanstående demografiska data visar, är att rekrytera sökanden från nya geografiska områden. MDHs planerade lärarutbildning i Södertälje Etablering av lärarutbildning i Södertälje med två inriktningar innebär en utökning av utbildningen med tre antagningsgrupper med ett rekryteringsmål om 40 studenter per läsår i förhållande till nuvarande volym. Till inriktningen Lek. lärande och utveckling har tidigare beslutats att anta studenter både höst- och vårterminer. Till inriktningen Naturvetenskap och teknik föreslås antagning ske en gång per läsår och då till vårtermin. Förslaget baserar sig på nuvarande söktryck och att Södertörns högskola enbart antar studenter till höstterminer. Förändringar av innehåll och genomförande Studenterna erbjuds att läsa ett kursinnehåll som möjliggör en lärarexamen om 210 hp på grundnivå för verksamhet i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år. Det innebär att det allmänna utbildningsområdet innehåller estetiska lärprocesser och examensarbete på grundnivå. Om lärarstudent önskar en examen på 240 hp på avancerad nivå för verksamhetsområde hänvisas till utbudet i Eskilstuna. Inriktningen Naturvetenskap och teknik bedöms, för Södertälje kräva en förändring i förhållande till nuvarande uppläggning, det gäller den andra terminen i inriktningen då studenterna väljer mellan 30 hp naturvetenskap och 30 hp teknik. Här föreslås att enbart terminsblocket med naturvetenskap erbjuds. Det motverkar till en del att mindre kursgrupper uppstår med åtföljande problem med ekonomin. För att öka attraktionskraften för inriktningen föreslås undervisningen i de två inriktningsterminerna som kräver laborativ utrustning för att genomföras ske i huvudsak genom samarbete med Tom Tits Experiment. Samarbetet innebär i första hand att MDHs lärare och studenter använder lokaler och utrustning som efter ombyggnad under våren 09 kommer att innehålla miljöer för 600 olika experiment. En förutsättning för detta samarbete är att Tom Tits Experiment anordnar fortbildning för MDHs lärare i syfte att kunna använda miljöerna. Motsvarande gäller för de kursmoment i den obligatoriska specialiseringsterminen Tvären som kan genomföras på Tom Tits Experiment. För övriga kurser som ges avgör varje kursansvarig om Tom Tits resurser kan/bör användas. 7

16 Kontakter med Tom Tits har etablerats men har ännu inte konkretiserats. Samarbetet föreslås att regleras i ett särskilt avtal mellan Södertälje kommun, MDH och Tom Tits Experiment efter att det övergripande samarbetsavtalet är klart. Ekonomiska konsekvenser Det övergripande samarbetsavtalet, som är en förutsättning för att etablering ska ske i Södertälje, reglerar partnernas åtaganden. Avtalet kommer att reglera den ekonomiska fördelningen mellan partnerna. MDHs utgångspunkt är att kostnadsneutralitet ska gälla vilket innebär att högskolan skall ha samma kostnad för studenter i Södertälje som vid utbildning av studenter i Västerås och Eskilstuna. Förhandlingar pågår om den exakta utformning av klausulen, när dessa är klara kan ett samarbetsavtal tecknas. Sammanfattning av förslag - att lärarutbildning med inriktning Naturvetenskap och teknik omfattande 60 hp varav kursblock 2 Naturvetenskap omfattar 30 hp ges i Södertälje med ett rekryteringsmål om 40 studenter. - att antagning sker vårterminer med start vårterminen 2009 så länge nuvarande lärarexamen gäller, därefter tar nämnden ställning på nytt. - att ge uppdrag till Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST att genomföra inriktningsblocken i samarbete med Tom Tits Experiment. - vid få sökande tillämpas högskolans regler för inställande av program - att ge uppdrag till Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, UKK att genomföra specialiseringsterminen Tvären i Södertälje i samverkan med Tom Tits Experiment - att uppdra till informationsavdelningen att marknadsföra utbildningarna i Södertälje särskilt i Stockholms län men även i kommunerna i östra delen av Sörmlands län Förslag till beslut - att ärendet bordläggs tills ett samarbetsavtal är upprättat 8

17 Mälardalens högskola Bilaga 1 Kansliet för lärarutbildning SWOT - SÖDERTÄLJE Sammanställning av lämnade synpunkter kursiv/röd text markerar att flera delar uppfattningen Styrkor KLUs kommentarer Rekrytera ny kompetens En generell satsning måste ske som gäller hela lärarutbildningen. Flera lärare på MDH har bostadsort nära Södertälje Stämmer bostadsort och kompetens så är det en fördel. Studenter med annan kulturell bakgrund Positivt. Nytt upptagningsområde/samverkan med Positivt. andra kommuner/ MDH blir kända utanför D- och U-län Behovsinventering kopplat till möjliga inriktningar på MDH Tillgång till fler partnerskolor Mycket positivt. Vi drar till oss fler studenter från Stockholmsområdet/MDH blir mer känt i Södertälje med omnejd MDH:s struktur är lätt att överföra till annan ort utan större krav på logistik och material Vårt koncept är bra och kan bli bättre Positiv marknadsföring bygger på väl fungerande kurser med hög kvalitet som studenter sprider från mun till mun. 9

18 Svagheter Osäkerhet med lokal och utrustning/ Transporter laborationsmaterial mm Utlokaliserad personal ensam/deltidstjänster osäkert Kollegium inom NV Restid för personal/resor för personal VFU-besöken kommer att ta mycket tid med lång resväg Isolerad studentgrupp/avstånd till öviga lärarstudenter/avstånd till annan utbildning vid MDH Begränsad studievägledning MDH kan inte erbjuda utbildning i syrianska, det största invandrar språket i Södertälje Kan medföra att ett mindre antal studenter söker Lärarprogrammet på campus Eskilstuna Betungande för personal som försätts i intern omorganisation och Bolognaanpassning samtidigt som utveckling mot Södertälje skall starta Kostnader? personal, material (böcker, labbutrustning dubbleras) KLUs kommentarer Bra lokaler finns, samarbetet med Tom Tits löser utrustning och laborationsmöjligheter Personalen ingår i befintliga arbetslag men genomför undervisning på annan ort Se ovan Restid kommer att läggas in i arbetsplanerna Utveckla VFU-besöken mer mot handledningsgrupper istället för individuella besök. Vid omprövning krävs platsbesök med handledning. En viktig kvalitetsfråga. Något vi har agerat kring. Studenterna behöver en bra forskningsanknytning t.ex. gemensamma storföreläsningar på plats i E-tuna MDH. Info i högskolebibliotek mm Studievägledare i lärarprogrammet ansvarar även för Södertälje, hur detta ska ske behöver utvecklas.? Detta är ett möjligt scenario. Södertälje kom olämpligt i tid. Vi ger i stort samma utbildning för att koncentrera utvecklingsarbete inför den kommande lärarutbildningen. Det finns ännu ingen preciserad kostnadskalkyl. Detta måste utredas. Minimal förberedelsetid/kort varsel som kan gå ut över reguljär verksamhet Ämnesspecifika ansvarsområden (kemikalieansvarig, inköpsansvarig) måste finnas på två orter Studentrekrytering osäker (tvären är dyr kurs och fordrar sina studenter) Ingår i ordinarie struktur och ansvar Tvären har därför högst ersättning. 10

19 Möjligheter KLUs kommentarer Kursutveckling/kul med nya ramar att jobba med Tvären blir med MDH mer synliggjord geografiskt/mdh blir mer känt Möjlighet till nya kontakter Utvecklingsmöjligheter med bl.a. Tom Tits/ ger även positiva effekter för studentgrupperna på campus Eskilstuna och Västerås Naturvetenskap kan möjligen locka fler studenter i detta område/ökad rekrytering av studenter Beroende på upplägg kan lärare specialisera sig inom en kurs och därmed få tid att utveckla den Ett arbetslag utvecklar kurs. Antalet studenter kan öka på hela lärarprogrammet Tillgång till Tom Tits Fler arbetstillfällen för personalen MDH får billig hyra för lokaler Påbörjat samarbete mellan IHU och Södertälje kan förstärkas Om nyinköp kan komma Eskilstuna tillgodo 11

20 Hot KLUs kommentarer Ekonomi Avtalet kommer ge ramar. Få studenter liten kurs Högskolans regler för inställande av program gäller Konkurrenssituation med andra lärosäten Studenterna kommer långt från MDH Tröttare personal Nollsummespel 12

Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, Rosenhill

Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, Rosenhill PROTOKOLL (08:1) Sammanträdesdatum 2008-02-07 UTBILNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN Datum och tid: 2008-02-07, kl. 09.15 15.20 Plats: Mälardalens högskola i Västerås, konferensrum T3-065, Rosenhill Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm

PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm UTBILNINGSVETENSKAPLIGA NÄMNDEN PROTOKOLL Nr 6:2008 Sammanträdesdatumm 2008-10-08 Datum och tid: 2008-10-08, kl. 09.15 12.00 Plats: Mälardalens högskola i Eskilstuna, konferensrum E208 Ledamöter: Närvarande

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-08-15 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Onsdagen den 22 augusti 2012 Kl.09.15 B212 (VÄPNAREN plan 2, ingång Drottninggatan 12), Eskilstuna Plats: Sidan Så hittar

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10)

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10) Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startar ht-10) Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-08 vt-10) Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna den 17 november 2010

Gemensamt möte med nämnderna den 17 november 2010 KALLELSE Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Utbildningsvetenskapliga nämnden 2010-11-10 Nr 7:2010 Gemensamt möte med nämnderna

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE Nr 7:2009 Utbildningsvetenskapliga nämnden 2009-11-11 Dnr. MDH 2009/1004 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2011-09-28 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 5 oktober Kl.09.15 U3-104, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Marie Öhman Ordförande Anna Chryssafis

Läs mer

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS

Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS Programschema för Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-10) Programkod: USE20, inriktningskod TLLS Lärarprogrammet 210 hp (program som startade ht-08 vt-10) Programkod: USE20, inriktningskod

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp

Thomas Östholm. Utbildningsledare. Bilaga Anvisningar, Påbyggnadsutbildning till lärare 90 hp 2011-03-10 Delegationsbeslut Dnr LiU-2009-00438 OSU-GUN del 11/06 1(1) Fastställande av ämnesområden som anges i anvisningar för Påbyggnadsutbildning till lärare, grundskolans senare år och gymnasieskolan,

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för:

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet Svenska B/Svenska som andra språk B, Engelska B, Samhällskunskap A, Ma A samt för: Utbildningsplan för Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen vid Humanistisk fakultet Study Programme for Master of Education and Master of Arts 300.0 Högskolepoäng 300.0 ECTS credits Programkod:

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Programinformation Förskollärarprogrammet. Ann Hagernäs studievägledare

Programinformation Förskollärarprogrammet. Ann Hagernäs studievägledare Programinformation Förskollärarprogrammet Ann Hagernäs studievägledare Studievägledning Förskollärarprogrammet Ann Hagernäs E-post: ann.hagernas@mdh.se Telefon: 016-15 37 96 Besök i Eskilstuna eller Västerås

Läs mer

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier

Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier BESLUT 1(4) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Anna Sandström 08-563 085 32 Anna.Sandstrom@uka.se Umeå universitet Rektor Anmälan mot Umeå universitet om förutsättningarna för studier Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 2015

Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 2015 Fakulteten för lärande och samhälle 2015-01-22 Dnr LS 59-2015/132 Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 2015 Malmö högskola har efter Universitets-

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-10-31 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 7 november 2012 Kl.13.15 B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Marie Öhman Ordförande AnnaCarin

Läs mer

Utbildningsbeskrivning

Utbildningsbeskrivning Diarienummer LUN2015/41 Lärarutbildningsnämnden Utbildningsbeskrivning Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen - VAL Programkod: LGVAL Omfattning: Maximalt 120 hp (SFS 2011:689, 14 ) för att

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (45) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-06-02 154 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (BUN 2015.272) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM01.

Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp. Gäller för läsåret 2012/2013. Programschema för 2012/2013 GAM01. Programschema för Ämneslärarprogrammet åk 7-9, 270 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är granskat och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Läs mer

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND

Fakultetsnämnd lärande. Utbildningsplan. Lärarprogrammet LXUND Fakultetsnämnd lärande Utbildningsplan Lärarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori: LXUND Lärarprogrammet

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22.

Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. Allmän studieplan för utbildning på forskarutbildningnivå i didaktik Studieplanen är fastställd av utbildningsvetenskapliga nämnden vid MDH 2007-06-14, reviderad 2009-04-22. 1. Ämnesbeskrivning Didaktik

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Förskollärare Antagna Höst 2011

Förskollärare Antagna Höst 2011 UTBILDNINGSPLAN LÄSÅRET 2014/2015 Förskollärare Antagna Höst 2011 BESLUTSDATUM 2012-11-22 BESLUTSFATTARE Chef för Utbildnings- och forskningsenheten Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Telefon 0920-49

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Samverkansavtal om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen Länets lärosäten och kommuner/skolhuvudmän är överens om att lärarutbildningarna är en gemensam angelägenhet. Med detta avtal fördjupas

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013

Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Välkommen till information om examensarbete i AU3 Hösten 2013 Allmänt utbildningsområde 3 En skola för alla i en värld för alla 15 högskolepoäng (4 veckor VFU) Examensarbete inom valt kunskapsområde 15

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A.

Ärende Anmärkning Föredragande. Beslut. Missiv. Bilaga p 67. Beslut. Missiv. Bilaga p 68 A. Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sid 1 (1) Tid: Kl 13.00 Plats: Lärarhögskolans sammanträdesrum, Naturvetarhuset Ärende Anmärkning Föredragande 67 Beslut

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Utbildningsplan 09/10

Utbildningsplan 09/10 TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan 09/10 Tekniskt/naturvetenskapligt basår, 40 veckor Teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden BASÅR, KOMPLETTERINGSUTBILDNING,

Läs mer

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE

Vt-15 VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Vt-15 Namn: Program: VFU-DOKUMENTATION FÖRSKOLLÄRARE Namn: Personnummer: Telefonnummer: E-mail (studentmail): Startår: ht vt Individuell studieplan: Tilldelat VFU-område: VFU-DOKUMENTATION: Denna handbok

Läs mer

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Kompletterande pedagogisk utbildning, 0 hp Programkod: Gäller för läsåret 2017/2018 Programschemat är granskat av utbildningsledare och fastställt av akademichef vid akademin för utbildning,

Läs mer

Förskollärarprogrammet. 210 hp

Förskollärarprogrammet. 210 hp Förskollärarprogrammet 210 hp studieort Uppsala Sökanvisningar och kursutbud vt 2016 Detta material vänder sig till dig som läser på förskollärarprogrammet och med studieort Uppsala. För dig som läser

Läs mer

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Högskolan Kristianstads ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se Reg.nr 2014-06-24 42-679-13, 42-680-13 Högskolan Kristianstad Rektor Högskolan Kristianstads ansökan om

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson

Plats: Högskolan i Borås, B 431. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson 1 (6) Tid: Kl. 9.00-11.15 Plats: Högskolan i Borås, B 431 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Kristina Bartley Lillemor Adrianson Frånvarande: Anita Eriksson Jörgen Dimenäs Karin Remse Maria Ferlin

Läs mer

Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Fakulteten för lärande och samhälle 2014-05-19 Dnr LS 59-2014/498 Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Malmö högskola har efter Universitets- och

Läs mer

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare)

Lärarprogrammet 210/240/270/300/330 hp samt Sen ingång (program som startade vt-07 eller tidigare) Programschema för Lärarprogrammet 210/240/270/00/0 hp (program som startar ht-10) Programkod: USE20 Lärarprogrammet 210/240/270/00/0 hp (program som startade ht-07 vt-10) Programkod: USE20 Lärarprogrammet

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Datum och tid: Onsdagen den 26 september kl 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Heléne Fröborg 08-563 085 27 helene.froborg@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Grundlärar- programmet 240 hp

Grundlärar- programmet 240 hp Grundlärar- programmet 240 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Att söka kurs inom Grundlärarprogrammet Studiegången är fast inom Grundlärarprogrammet 240. Du ska ändå anmäla dig inför varje termin som

Läs mer

Välkommen till lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle!

Välkommen till lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle! Distansstudent Välkommen till lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle! Onsdagen den 19 augusti kl 08.30 hälsas du välkommen i högskolans aula Valhall. (observera frivilligt för distansstudenter!!) 08.30

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-11-05 kl. 13.00 17.00 E 212 Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt, ordf Sandra

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Programbeskrivning Programmet vänder sig till studerande som vill arbeta inom förskolans verksamhet. Utbildningens syfte är att den studerande genom teoretiska och verksamhetsförlagda

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Utbildningsplan för tekniskt/naturvetenskapligt basår, 40 veckor och teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor

Utbildningsplan för tekniskt/naturvetenskapligt basår, 40 veckor och teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor Utbildningsplan för tekniskt/naturvetenskapligt basår, 40 veckor och teknisk/naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor Utbildningsplanen är fastställd av naturvetenskapliga utbildningsnämnden 2009-11-12 att

Läs mer

REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) 2009-03-30 Rnr 1.09 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (U/2008/7973/UH) En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Efterled som används i examensbevisen

Efterled som används i examensbevisen som används i examensbevisen I tabellerna nedan framgår vilket kompetensområde respektive inriktning inom Lärarprogrammet ger i efterledet på examensbeviset. Om man läser två inriktningar kommer båda kompetensområdena

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet

Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet Utbildningsplan för ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Antal högskolepoäng: 270/300/330 Nivå: Avancerad Programkoder: LAÄ7N, LAÄGN, LAMGY, LAM79

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp Teaching Programme in Early Years Education Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer ULFÖG Grundnivå MIUN 2011/411

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp 1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation Programschema för Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp Programkod: Gäller för läsåret 2014/2015 Programschemat är granskad och godkänt av utbildningsledare vid akademin

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2

Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Högskoleförordningen (1993:100) Bilaga 2 Lärarexamen Omfattning Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde

Läs mer

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan

Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan BESLUT Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 08689 gun.eriksson@uka.se 2014-06-24 42-677-13, 42-678-13 Utbildningsdepartementet Yttrande över Högskolan i Jönköpings ansökan

Läs mer

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN FÖR VETENSKAPENS HUS, 2013-2016 Bakgrund Vetenskapens Hus startades år 2002 som ett samarbetsprojekt mellan KTH och Stockholms universitet. En av de främsta drivkrafterna

Läs mer

Stockholms universitet Bilaga punkt 8

Stockholms universitet Bilaga punkt 8 Stockholms universitet 2010-03-17 Bilaga punkt 8 Lärarutbildningskansliet Lärarutbildningsnämnden Kristina Öberg Lars-Erik Olofsson 2010-03-10 Ämnen som kan ingå i en lärarexamen mot grundskolans senare

Läs mer