Sid Temal Badrum - Tvättstuga! 5 centimeters koncept! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sid. 11-12. Temal Badrum - Tvättstuga! 5 centimeters koncept! Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse -"

Transkript

1 Nummer Pris 25 kr Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund - vår tidning i Ditt intresse - SKYDDA HUSET MED NANOTEKNIK SID 6-7 ROSENGRENS SKAFFERI SID 9 SVENSK BYGGNADSVÅRD SID ELNÄT OCH AVGIFTER SID BYGGA DAMM I TRÄDGÅRDEN SID NOTISER Temal Badrum - Tvättstuga! 5 centimeters koncept! Sid SID 22 Nummer egnahemsägaren 1

2 A D V O K A T F I R M A N A H L S T R Ö M Kostnadsfri rådgivning Enligt avtal med Egnahemsägarna erbjuder advokatfirman kostnadsfri rådgivning till medlemmar med upp till 30 minuter per hushåll och kvartal i angelägenheter som berör fastighetsrätt. Rådgivningen sker via telefon, e-post eller fax. För närmare detaljer om villkoren för den avgiftsfria rådgivningen kontakta Egnahemsägarnas kansli eller advokatfirman. Advokatfirman Ahlström AB Besöksadress: Köpmangatan Västerås Postadress Mailbox Västerås Telefonnr: Faxnr: E-post: - Fastighetsrätt, hyresrätt, affärsjuridik, varumärkesrätt, entreprenadjuridik, skadeståndsrätt, brottmål och familjerätt - EGNAHEMSÄGARNAS RIKSFÖRBUND ÄR DIN? OM INTE, BE HONOM KONTAKTA KANSLIET ELLER GÅ IN PÅ HEMSIDAN OCH ANMÄLA SIG. TEL HEMSIDA: 2 egnahemsägaren Nummer Nummer

3 Inledare Nu har vi lagt sommaren bakom oss för i år och hoppas på en fin höst med mycket frukt och bär i trädgårdar och marker. För visst smakar väl den hemlagade maten med svampsås extra gott när svampen är egenhändigt plockad? Eller pajen med äpplen från eget träd. Det är något att mysa till när hösten blir mörkare och nätterna längre. Sen får man också en känsla av miljövänlighet genom att ta tillvara naturens gåvor. Om man nu inte kör bil, utan cyklar eller åker tåg. Annars är det ju inte så miljövänligt eftersom bilen är en sådan miljöbov. Men hur var det nu? Visst har bilen katalysator, och den återvinns, och den bidrar till arbetstillfällen och hjälper oss att få ihop vår vardag, och den beskattas mm. Varför då detta hackande på bilen? Här i Göteborg ska man nu vara som i Stockholm och beskatta bilen ytterligare med så kallade trängselavgifter. Trots löften om en omröstning för att lyssna till folket har politikerna tagit beslutet utan att rösta, utan att lyssna. Lika dumt som det eländiga biljettsystemet på lokaltrafiken här. Apropå bilar är det i skrivande stund ingen produktion vid Saab i Trollhättan. Det känns mycket tråkigt. Jag håller tummarna för att det ska lösa sig och att vi ska få se nya Saabar på vägarna länge till. Nya Saaben är snygg och attraktiv, en riktig skönhet värd ett bättre öde än att gå i konkurs. Kom igen nu! Friska pengar till Trollhättan! Det behövs mycket av den varan. Avslutningsvis lämnar vi I-landsproblemen en stund och skänker en tanke till de som inte ens har det mest basala som trygghet och mat till sina familjer. Torka, korruption och svält går hand i hand på flera håll i Afrika. Många organisationer gör helhjärtade insatser för att hjälpa. Men behovet verkar vara enormt, framförallt av långsiktiga lösningar där man visar hänsyn till natur och människor. Tänk om alla kan få äta egen frukt och plocka bär för att det är trevligt, och äta den utan att bekymra sig om morgondagens tillgång på mat. Det borde alla få. Ta hand om dig! /Bengt Ps. Man kan väldigt enkelt göra en betydelsefull insats. Köp rättvisemärkt kaffe! Läs mer här: aspx?id=942&epslanguage=sv Ds NUMMER egnahemsägaren är en medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund ISSN Ansvarig utgivare: Bengt Rasmusson, Redaktör: Anders Lampinen, , Kansli: Anders Lampinen, Idé och layout: Egnahemsägarna Tryck: AB Kontorsrutin, Örebro FRÅN REGERINGEN ANGÅENDE ELNÄTSAVGIFTER Se även artikel på sidorna En ny utredning skall tillsättas för redovisning i april 2012 Skriv till experterna Våra experter hjälper dig att få svar på frågor om ditt boende. Du kan skriva, maila eller ringa in din fråga, så hjälper vi på kansliet dig vidare. Du har som medlem i Egnahemsägarna tillgång till både teknisk och juridisk support, med frågor som rör ditt boende. Behöver du hjälp med att hitta seriösa hantverkare? Du hittar dem här: Nummer Egnahemsägarnas Riksförbund Box Örebro Besök: Mosåsvägen 18, Örebro Tel: E-post: BankGiro: egnahemsägaren 3

4 Guldmedalj för årets material nyhet Nybro Bostads AB har tilldelats Nordbyggs guldmedalj för årets hetaste materialnyhet Priset delades ut på Nordbyggs Solvallakväll den 23 mars. Företaget fick priset för en genial renoveringsvagn för enkla fönsterlyft som utvecklats av Kent Thuresson. Bortåt bostäder måste energirenoveras varje år om Sverige ska klara sina klimatmål före Fönsterarbeten har en nyckelfunktion i detta. Kent Thuressons renoveringsvagn är en lika enkel som genial lösning på ett stort behov. Så lyder juryns motivering till varför just Nybro Bostads renoveringsvagn fick den andra Guldmedaljen som delats ut. Bakom priset står Nordbygg, tidskriften Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Den allra första medaljen delades ut förra året och tillföll då Soltech Energy och deras solenergisystem med takpannor av glas. Årets prisade innovation kallas Windowvip och gör att en person säkert och enkelt kan lyfta ut pivåhängda fönster vid renovering. Ett jobb som annars är tungt och riskfyllt, även för två personer. Impregnera med tanke på miljön Nya tekniker för miljövänlig impregnering av träprodukter kan leda till nya användningsområden för trä. Sveaskog har ett samarbete med utvecklingsbolaget Linotech AB. Thomas Ulvcrona, doktorand vid SLU i Umeå, arbetar med det vetenskapliga underlaget för tekniken som innebär att linolja används som bas vid impregnering av gran. Rötskydd av trä har hittills skett främst genom tryckimpregnering med medel som har mer eller mindre hälsofarliga kemikalier som bas. Idag är det förbjudet att som konsument använda virke som är impregnerat med arsenik eller kreosot i exempelvis altangolv, innerväggar, räcken, lekplatser och spiltor för djur, där huden kan komma i kontakt med det tryckimpregnerade virket. Även användandet av kromoxid ses nu över inom EU. Därför ökar intresset på marknaden för nya miljöanpassade alternativ till traditionell tryckimpregnering. Linoljeimpregnering och värmebehandling är två sådana alternativ. År 2002 beviljades Linotech AB svenska patent avseende det linoljebaserade impregneringsmedlet Linogard och impregneringsmetoden Linotech, med Linogard som bas. Därefter har bolaget fått motsvarande patent i EU och andra länder. Linogard är ett penetrerande linoljederivat som tränger in i trästrukturen och bildar en hydrofob, som utestänger vatten. Vattnet är en förutsättning för att mikroorganismer skall kunna etablera sig, utan vatten ingen röta. Derivatet har rötskyddstestats under kontrollerade former under 7 år på Sveriges Lantbruksuniversitets provfält i Simlångsdalen och har sedan 1992 exponerats i tropiskt klimat i accelererad svampkällare på Ulltuna. Resultaten var väl så goda som för den giftiga och traditionella CCA impregneringen. Linotech s produkt innehåller inga icke nedbrytbara gifter. Ingen risk för giftutsläpp eller att tungmetaller som krom, koppar eller arsenik kommer ut i grundvatten och mark, ej heller någon stenkolsbaserad kreosot. Källa: och Ny webbplats för säkra produkter Nu finns en ny webbplats där näringsidkare och allmänheten informeras om produktsäkerhet och marknadskontroller. Webbplatsen är ett samarbete mellan Konsumentverket och flera andra myndigheter. Webbplatsen: innehåller bland annat information om vilka produkter och EU-direktiv som olika myndigheter är ansvariga att kontrollera, information om produktmärkning, som till exempel CE-märkning och energimärkning. Webbplatsen är tänkt att fungera som en ingångsportal för vidare kontakt med berörda myndigheter att ta reda på vilka regler som gäller för en specifik produkt att hitta information om olika typer av obligatorisk märkning. På sikt planeras det även informera om produkter som återkallats från marknaden i Sverige och i övriga EU. 4 egnahemsägaren Nummer nummer

5 Teknik & Juridik Förenklad fastighetsdeklaration Egnahemsägarna har deltagit i ett samrådsmöte gällande Förenklad fastighetsdeklaration. Mötet ägde rum i Skattehuset i Solna. Bakgrund: Allmän fastighetstaxering av småhusfastigheter ska enligt fastighets-taxeringslagen (1979:1152), FTL ske år2012. Skatteverket ska enligt 6 kap.1 fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199), FTF meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs till bestämmelserna i fastighetstaxeringslagen. Enligt 7 kap. 7 FTL ska föreskrifter beslutas om indelning i värdeområden, klassindelning av värdefaktorer, klassindelningsgrunder, värdeserier och värdetabeller för byggnadstyp och ägoslag som anges i 8-15 kap. FTL. Enligt 19 kap. 3 FTL ska föreskrifter meddelas även beträffande indelning i provvärderingsområden. Syfte: Föreskriftens syfte är att lämna kompletterande regler för värdering av tomtmark, småhus samt indelning i värdeområden och provvärderingsområden för dessa. Avskaffandet av Byggfelsförsäkringen Remissvar är inlämnat angående Avskaffandet av Byggfelsförsäkringen till Miljödepartementet. Svaret är författat av jurist C.Lagersten i Egnahemsägarnas namn. Departementsskrivelsen Ds 2011:2 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen Egnahemsägarna är en riksomfattande organisation som företräder ett stort antal småhusägare och är ett viktigt alternativ till Villaägarnas Riksförbund. Sammanfattning Det ursprungliga syftet med införandet av byggfelsförsäkringen är viktigt och fortfarande gällande. Det bör därför vara utgångspunkten för de förändringsåtgärder som beslutas. Syftet är att skydda de boende mot ohälsa och ägarna mot stora kostnader på grund av byggfel huvudsakligen i flerbostadshus. Försäkringen har därefter kommit att omfatta även bostadsrätter och konsumentägda småhus.. De boende i hyresrätt har aldrig kunnat åberopa försäkringen liksom inte heller innehavare av bostadsrätter. De är inte försäkringstagare, vilket däremot ägare av hyreshus och bostadsrättsföreningar är. Kritik har genom åren riktats mot lagens utformning och tillämpning. Lagens syfte har däremot såvitt Egnahemsägarna känner till, inte kritiserats. Egnahemsägarnas uppfattning är att lagens syfte är viktigt och fundamentalt för att säkra att bostäder inte är behäftade med allvarliga konstruktions- eller utförandefel som ägarna inte har råd att rätta till. Lagen ska därför utformas så att syftet uppnås. Om marknaden inte förmår att ta fram tillräckligt många seriösa aktörer bör en Småhusskadenämnd eller motsvarande inrättas för att syftet ska kunna uppnås. AB Bostadsgaranti har, enligt utredningen, meddelat att skadeutbetalningarna har ökat kraftigt vilket också visar att försäkringen behövs. En viktig försäkring med syfte att ge trygghet och ekonomiska förutsättningar får inte tas bort enbart av det skälet att det saknas seriösa aktörer på marknaden som kan erbjuda försäkringen. Remissvaret finns i sin helhet på vår hemsida: titta under rubriken Nyheter. Ärenden Öland Angående ärendet Revsudden och elförsörjningen fastlandet Öland. Ny handläggare hos Energimyndigheten har uttalat sig: Inga möjligheter att stoppa ny konstitution. Västerås Problem med dåligt utförd reparation efter vattenskada, betalning för arbetet hålls inne tills vidare. Öland Hus köpt via mäklare, Anticimex har varit och besiktigat huset. Vid påbörjad renovering visar det sig att det är mycket mögel. Det finns inget protokoll på besiktningen. Dolt fel? Örebro Senaste ärende gäller borrning för bergvärme och avståndet till närmaste granne. Efter kontakt med kommunen och vad som sägs om rekommenderade avstånd, så lämnas ärendet utan vidare åtgärder. nummer Nummer egnahemsägaren 5

6 SKYDDA HUSET MED NANOFÄRG Nu finns en helt ny generation fasadfärg med självrengörande effekt från flera färgföretag som gör att husets fasad håller sig renare och finare under längre tid. Färgerna ger med hjälp av smutsavvisande nanoteknik den här effekten. Det svenska klimatet med stora växlingar i temperatur och nederbörd går hårt åt våra husfasader. Ytorna behöver därför skyddas på ett bra sätt, för att fortsätta att vara rena från smuts och beläggningar. Kraftiga regn och påväxt av alger och smuts förstör inte bara fastighetens utseende utan innebär även merarbete i form av att vi oftare får ta till rengöring och ommålning av fasaden. Nordsjö är ett utav företagen som framställer färg med nanoteknik. Deras fasadfärg Murtex V Nanotec är en ny generation fasadfärg med unika egenskaper. Färgen är baserad på nanoteknik, vilket innebär att den målade ytan kan hålla sig ren av egen kraft. Bild: 2 bilder från Nordsjö s hemsida som är monterad till en bild Världens största kemikoncern BASF har för Akzo Nobel utvecklat ett nytt bindemedel som heter COL 9. Bindemedlet innebär att man kan kombinera de bästa egenskaperna från silikatfärgen, bl.a. den hårda ytan, med egenskaperna från akrylfärgen som har en flexibel yta. Detta har resulterat i den nya produkten Murtex V Nanotec. Regnet tar med sig smutsen Bindemedlet gör att fasaden håller sig ren längre. När det regnar tränger vattnet jämnt fördelat in i ytan. Det innebär att smuts och skräp inte rinner ned längs med husfasaden och ger synliga fläckar Nordsjös fasadfärg med den nya tekniken finns i mer än 100 olika färger och kan tillsammans med Hydrogrund användas på alla tänkbara ytor, till exempel. putsade fasader, mursten och cement samt på ytor som redan är målade. NANOTEKNIK Nanoteknik betecknar teknik med en storlek lämpligt mätbar i nanometer. Det kan användas inom elektronik och materialteknik, men även inom kemiska och biologiska tillämpningar. Nano- är ett prefix som betyder miljarddel och kommer från det grekiska ordet nanos som betyder dvärg. En nanometer, nm, är en miljondels millimeter, en tusendels mikrometer; att jämföra med en typisk atom som är drygt 0,1 nm i diameter. Nanoteknik och nanovetenskap handlar om att studera och manipulera materien på atomär nivå, speciellt för att på detta sätt kunna designa speciella egenskaper och funktionalitet. Populärt kallas detta ibland för atomslöjd. Samtliga industrigrenar påverkas redan eller kommer att påverkas av nanotekniken. Detta är knappast överraskande för de två flaggskeppsområdena bioteknik och informationsteknik, men det förväntas gälla även områden som fordonsteknik, livsmedelsteknik, byggnadsteknik, m.m. Det finns redan åtskilliga exempel på nanoteknik inom dagens industri och i vissa fall är det först på senare tid man har uppmärksammat att det man sysslat med i många år faktiskt är nanoteknik. De flesta exemplen på detta är användning av nanopartiklar: slitstarka däck, tillverkning av målarfärg och cement, UV-filter i solkräm och så det äldsta exemplet av alla, färgat glas. Idag tillverkas flera ton nanopartiklar av titandioxid om dagen och magnetiska nanopartiklar för hårddiskar eller bandmedia är också storindustri. Nanostrukturerade ytor som inte repas och inte blir smutsiga har börjat dyka upp i stekpannor och på byxor. Inom biologi och medicin behövs verktyg och kunnandet för att jobba på molekylär skala och sekvensering. Ultra fin kirurgi och magnetiska nanopartiklar kan användas för speciell behandling. Nanoteknik är generellt viktig inom medicinsk diagnos liksom för att skapa nya material för implantat och proteser. Den hittills kanske viktigaste tillämpningen av nanoteknik är katalys där designade nanostrukturer används för att kontrollerat bryta ner större molekyler. Elektronikindustrin är på god väg att transformeras från mikro- till nanoelektronik, men de traditionella litografiska tillverkningsmetoderna kan inte utan vidare skalas ner till nanodimensioner. Ska elektronikens miniatyrisering fortsätta kommer nya metoder att behövas och av speciellt intresse är att härma naturens eget sätt att självorganisera sig på nanoskalan. Det planeras även att bygga en månbas och med hjälp av nanotekniken kan detta bli möjligt. Med hjälp av nanoteknik kan nämligen ett nästan obegränsat förråd med syre utvinnas. Detta kan användas till att bygga en koloni på månen. 6 egnahemsägaren Nummer Nummer

7 fortsättning från föregående sida Partiklar i nanostorlek har helt andra egenskaper än ursprungsmolekylen. Silver i hudkrämer och sportkläder kan tränga in via huden till blodbanan och ta med sig toxiska molekyler. Hälsooch miljöeffekter av nanopartiklar är i stort sett okända. Forskningen på detta område är mycket liten. Källa: Wikipedia Interaktivt golv Ändrar utseende när det används LIT-produkterna ändrar utseende när det används. Vätskor som ligger inne i golvet eller bordsskivan pressas åt sidan när produkten belastas. Golvet består av plattor som byggs ihop till önskad storlek. Ytan är slitstark och tål hårda tag. Bordsskivan kan beställas i olika former och storlekar samt med eller utan ben. Båda produkterna lämpar sig för såväl fasta som temporära installationer. Detta är produkter som du kan skapa riktigt häftiga miljöer med! Golvplattorna finns som standard i 50 x 50 cm och 100 x 100 cm men går även att måttanpassas på fabrik. Tjockleken är 7 mm. LIT står för liquid interactive technic. LIT bord Interaktiv bordsskiva som ändrar utseende när man belastar det. Under skivan ligger vätska som flyter omkring när man använder bordet. Källa: Nummer Nummer Bostadsbyggandet ökar snabbt bostäder kommer att påbörjas i år, det visar Boverkets indikatorer. Majoriteten av bostäderna kommer till genom nybyggnation medan tillkommer genom ombyggnad. Under nästa år väntas tillväxten avta, då tror Boverket att bostäder påbörjas. Boverkets bostadsmarknadsenkät tyder på att byggandet ökar överlag bland kommungrupperna. - Det är främst bostadsrätter som ökar. Vi bedömer att småhusbyggandet fortsätter att öka bland tillväxtregionerna, men det kan vara kärvare bland främst mindre och medelstora kommuner, säger Hans-Åke Palmgren som är analytiker på Boverket. Bostadsbyggandet ökade kraftigt år 2010 Under förra året påbörjades bostäder, vilket är fler än bottenåret Byggandet ökade i synnerhet i Stormalmö. Det är främst bostadsrätter som återhämtat sig efter raset under finanskrisen, men även byggandet av hyresrätter ökade markant. Småhusbyggandet minskade bland mindre kommuner Småhusbyggandet ökade främst i Stormalmö och Storstockholm, men minskade bland mindre och medelstora kommuner. - Ett hinder för ett ökat småhusbyggande kan vara bolånetaket, men det kan även vara brist på byggklara tomter, säger Hans-Åke Palmgren. Tidigare har Boverket bedömt att bolånetaket kan medföra att bland annat unga får ännu svårare att komma ut på bostadsmarknaden. Men nu tror Boverket att även efterfrågan på nya småhus och bostadsrätter kan ha påverkats. Källa: Ny lag om energimärkning Sammanfattning Lagens syfte är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna, främst vad avser energieffektivitet men även beträffande användning av andra väsentliga resurser. Lagen syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser som antogs den 19 maj Lagen föreslås tillämpas på energirelaterade produkter som omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU. Lagen föreslås träda i kraft den 20 juli Lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater föreslås samtidigt upphöra att gälla den 20 juli Lagen ska dock fortsatt tillämpas på produkter som omfattas av föreskrifter vilka har meddelats med stöd av den upphävda lagen. Tillsynsmyndigheten enligt den föreslagna lagen föreslås också bli tillsynsmyndighet från den 1 november 2012 beträffande föreskrifterna i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009, om märkning av däck vad det gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar. egnahemsägaren 7

8 Anpassa bostaden efter behoven Bostadsanpassning med AthenaNordic. Har du någon form av funktionsnedsättning eller har du helt enkelt bara blivit lite äldre och det börjar bli besvärligt att till exempel ta ner porslinet från köksskåpet? Idag finns det produkter som kan underlätta vardagen och göra det möjligt att kunna bo kvar i sitt egnahem, vare sig det är i ett hus eller bostadsrätt. Vi skall här nämna ett par produkter som kan vara till hjälp i hemmet, det är Easybox och Mississippi. Med Easybox lyfts inredningen i ett köksskåp neråt och utåt vilket gör att hela skåpet blir lättillgängligt även för den som ex sitter i rullstol. Marknadens första invändiga diagonallyft. Easybox är lättmanövrerad och monteras inuti ett befintligt köksöverskåp. Självklart kan man med fördel också använda lyften vid nybyggnation av kök. Vi kan också erbjuda förberedda köksskåp utan hyllor och botten. På så vis blir installationen ännu enklare och totalkostnaden mindre. Easybox är en lättmanövrerad diagonallyft för montering inuti befintliga eller nya köksöverskåp. Easybox levereras med färdiga hyllplan och monteras inuti ett köksöverskåp. Lyften styrs med den medföljande fjärrkontrollen eller med en knappsats från ex köksbänkens front (finns som tillbehör). På undersidan av lyften finns ett integrerat klämskydd som alltid ingår. Vi kan också leverera belysning som passar lyften. Lyften levereras separat, tillsammans med andra lyftar i vårt sortiment eller som del i en hel komplett kökslösning. Mississippi Svängbart tvättställ ger helt nya möjligheter i badrummet. Det svängbara tvättstället, som kommer från danska Ropox, kan enkelt svängas fram till användaren som kan sköta handtvätt sittandes direkt från toalettstolen. Den flexibla användningen gör också att kravet på utrymme minskar och på så sätt kan också kostnaderna vid byggnation av exempelvis äldreboenden minskas. Handfatet ökar användarens självständighet och vid de fall assistans behövs ges ökade utrymmen. Anslutningsslangar och avlopp är smart integrerade i den svängbara armen. Tillsammans med den tillhörande dockningsstationen kan också tvättstället användas traditionellt och ger då också utrymme för accessoarer, spegel mm. Kontakt med företaget Athena Nordic Box Falun Telefon: Fax: Epost: 8 egnahemsägaren Nummer Nummer

9 Rosengrens Skafferi Örtasommaren 2011 Ännu en sommar har lagt sig till vila, i år var allt tidigt och det känns som om hösten också kommer tidigt. Jag hoppas ännu på en fin sensommar med värme, så här i mitten av augusti. I år har det inte varit någon aktiv trädgårds sommar för mig, vi har flyttat vår verksamhet på jobbet och finns nu på Länsmuseet i Örebro. Där vi har både butik, restaurang och våra provningar, det har tagit nästan hela sommaren i anspråk, men det barmhärtiga med trädgård är att allt vissnar ner och nästa år får man en andra chans. Det finns också en del positiva överraskningar med att inte hinna med sina rabatter. Även denna vinter var sträng med mycket snö, som till stor del skyddade, vad som var sämre var nattfrosten under maj, den tog död på mitt nyplanterade persikoträd mitt under den vackra blomningen! Det kändes otroligt tråkigt att det efter att ha klarat hela vintern få se de rosa söta blommorna tyna bort, hela trädet bara torkade bort. I stället för persikoträd skall jag nu plantera min i våras nyinköpta mycket lilla Gojibärsplanta. Under sommaren har den vuxit till sig ordentligt. Den verkar ha en otrolig växtkraft. Gojibär lär tåla temperaturer ner till 25 grader. Gojibär är ju det nya trend- superbäret som lär vara mycket nyttigt. Bild: Gojibär På tal om nyttiga bär så är våra skogar just nu fulla av blåbär och snart även Nummer lingon, dessa är också supernyttiga. Men visst är det spännande att prova på att odla lite mer exotiska växter. Gojibär är en buske som skall skjuta mycket rotskott, busken kan bli upp till 2,5 m hög. Det skall bli spännande att se om den klarar vintern. Jag återkommer med rapport. Min minikiwiplanta klarade även denna vinter och frukterna som håller på att mogna nu är större än någonsin, likadant är det med blåbärsträdet, jag tror aldrig jag sett så stora bär, ett riktigt bärår! Nu skall jag berätta om de positiva effekterna av att inte rensa sina land. Tidigt i våras var jag med (i kampen mot ogräset) ganska bra i örtalandet. Tanken är att vi skall använda dessa örter till smaksättning i vår vegetariska lunchbuffé på restaurangen. Jag fick bort det värsta ogräset, när jag sedan skulle rensa igen, så fann jag mycket små plantor som verkade väldigt bekanta. Jag tänkte att det är bäst att låta allt växa och se vad som kommer. Till min stora förvåning var landet snart fullt med både massor av små koriander och ringblommeplantor som växte huller om buller, härligt! Jag fann även en liten persiljeplanta. I och med att jag lät landet vara förra hösten och i våras inte var så jättenoga med rensningen, hade växterna självsått sig. Det ser lite rörigt ut, men jag fick både bladkoriander och ringblommor i mitten av juni. Ringblommorna blommar fortfarande och koriandern har vi använt på restaurangen hela sommaren till fantastiska smaksättningar i både creme fraichekrämer, bönsallader och grönsaksgrytor. Koriander har vi i Sverige förr, främst använt fröna av, de har med sin goda lite apelsinsmak använts mest till kryddning av päron och äppelkakor. Men med våra invandrare från Thailand och Mellanöstern har vi fått smaka på bladen i både wok, biffar och grytor. Bladen har en helt annan smak än fröna, den är säregen, ganska påträngande och lite parfymerad, en del älskar den och andra har svårt att föredra den, själv tillhör jag de förstnämnda, har fått ett lätt begär efter örten. Jag sänder med ett gott korianderrecept. Nu i höst är det bra tid för plantering och i år har jag beställt flera spännande sorters vitlök, dessa skall alltid planteras ganska sent på hösten för att sedan skördas mitt i sommaren året därpå. Jag har tidigare sått vitlöksklyftor som jag köpt i affären, men nu har jag beställt sorterna från Örtagårdens plantskola nere i Skåne, vilka är framtagna för odling i Sverige. Det skall bli spännande och se om de blir större och bättre. Vitlök är ju en fantastisk krydda om den används i måttliga mängder, god till nästan allt. Bild: Koriander Gå in på om ni vill veta mer om oss. Koriandercremé 1 burk cremé fraiche 1 vitlöksklyfta Rejält med klippt färsk koriander Salt & peppar Riv vitlöksklyftan fint på rivjärn, blanda ner cremé fraiche, koriander, salt och peppar efter smak. Röran känns lite indisk och är god till både kött, fisk, grillat och grönsaker. Te x t: Ma r g a r e t a Ro s e n g r e n egnahemsägaren 9

10 Nya regler på fjärrvärmemarknaden Regeringen har beslutat om en proposition gällande nya regler för mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden. Fjärrvärme är den dominerande formen för uppvärmning i bostäder och lokaler samt för uppvärmning av tappvarmvatten i Sverige. Idag är frågor om mätning, debitering och rapportering oreglerade. I huvudsak tillämpas preliminär debitering av fjärrvärme, särskilt för mindre kunder. Regeringens förslag som har överlämnats till Riksdagen, innebär att det i fjärrvärmelagen införs bestämmelser om skyldighet för fjärrvärmeföretagen att mäta och rapportera kundernas förbrukning månadsvis. Bild: Pumphus för fjärrvärme i Örebro I propositionen föreslås också att fjärrvärmeföretagens debitering av kunderna bara får basera sig på uppmätt förbrukning och inte som idag preliminärdebitering några gånger per år med en slutlig debitering vid årets slut. Det föreslås också att debitering ska ske minst fyra gånger per år. Med månadsvis mätning kommer kunderna kunna få en bättre avstämning och en mer direkt koppling mellan förbrukning och debitering. Genom kravet om att månadsvis rapportera om den uppmätta värmeförbrukningen underlättas även för kunderna att genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Regeringen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari Bygglov skall kunna vinna laga kraft! Ett bygglov som beslutats ska kunna vinna laga kraft, så att den som fått bygglov kan planera sitt byggande utan att riskera överklaganden långt i efterhand. Det är ett av förslagen i propositionen Komplettering av den nya plan- och bygglagen som regeringen idag överlämnar till riksdagen. Idag har vi problem med att många bygglov överklagas långt efter att byggprocessen startat, och det kan kraftigt försena eller sätta stopp för hela bygget. Det är därför mycket viktigt att bygglov kan vinna laga kraft. Har det väl vunnit laga kraft kan den som fått bygglovet tryggt sätta igång att bygga utan risk för långa avbrott, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Samtidigt införs bestämmelser så att grannar och andra som berörs av ett bygglov ska få ett meddelande när ett bygglov har beslutats, vad beslutet innebär och hur länge den som eventuellt vill överklaga har på sig. Idag saknas regler i plan- och bygglagen för att se till att bygglov vinner laga kraft. I praktiken kan därför ett bygglov överklagas hur länge som helst, även långt efter att byggprocessen inletts. Med de nya reglerna kommer ett bygglov att vinna laga kraft ca en månad efter att beslutet fattats. Konsumentverkets diarium direkt på webben Nu kan du söka i Konsumentverkets och Konsument Europas diarium direkt på webbplatsen. Här hittar du anmälningar och ärenden som registrerats från och med den 1 januari Anmälningar Konsumentverket tar emot och registrerar alla inkommande anmälningar. Anmälningarna ger ofta bra information om företeelser på olika marknader och är en viktig del av verkets omvärldsbevakning. Nu kan du som besökare på vår webbplats själv söka efter anmälningar. När du gör en sökning kan du se vilket företag som har anmälts, vad anmälan gäller och vilket datum anmälan kom in till Konsumentverket. För att läsa anmälan i sin helhet måste du begära ut den från vår registratur. Du hittar kontaktuppgifter till oss via länken till höger. Ärenden Konsumentverket öppnar endast tillsynsärenden endast i frågor med stort konsumentintresse. Ett ärende kan ha sin grund i anmälningar men även andra källor bevakas för att samla relevant information. I ett första steg kontaktas företaget. Om företaget inte frivilligt rättar sig finns möjlighet för KO att utfärda föreläggande eller föra talan i domstol. Här är adressen till diariumet: diabasweb.kov.se/start.asp 10 egnahemsägaren Nummer Nummer

11 Temal Badrum - Tvättstuga Ett koncept som ger dig ditt drömbadrum Fem centimeter. Fem centimeter kan vara så lite. Samtidigt kan det göra så mycket i alla fall om vi snackar badrumsinredning. Traditionellt tillverkas alla badrumsmöbler i 60, 90 och 120 centimeters bredd. Men med Temals unika 5-centimeter-koncept kan du skräddarsy dem efter ditt badrum och kombinera förvaringslösningar efter behov. Möblerna tillverkas från 40 centimeter till 230 centimeter i bredd och 30 centimeter till 50 centimeter i djup, med 5 centimeters intervall. Därmed kan du skapa det badrum du alltid har drömt om, som både är snyggt och funktionellt. Temal, som är ett finlandsvenskt företag, startade 1994 och utökade 2003 till den svenska marknaden. Företaget är en ledande tillverkare av badrumsmöbler och tvättställslösningar i sanitetsemalj. Vår emaljeringsteknik är unik och går tillbaka ända till 1920-talet. De flesta tvättställ tillverkas i sanitetsporslin, som består av bränd lera, medan våra emaljtvättställ består av stål. Båda ytbehandlas på ungefär samma sätt, men tappar man något på porslinet spricker det och måste bytas, medan våra tvättställ oftast bara skadas på ytan och kan repareras. Detta underlättar anpassningen till det egna badrummet ännu mer. Sedan är det bara att lägga till valfria skåp, speglar och belysning. 5 cm också för tvättstuga och grovkök I år fördjupar Temal sitt populära koncept. Temals nya Combi-serie innehåller dessutom lösningar för smart förvaring i tvättstugan och grovköket, där utrymmena oftast är trånga. Naturligtvis även dessa produkter med det smarta 5-centimeter-konceptet Nummer Nummer Valmöjligheterna blir bara fler och fler. Totalt har vi nästan tretusen förvaringsskåp, i fem standardfärger och med ett flertal skåpsluckor. Sedan är det bara att testa sig fram, så att man får exakt det slutresultat man vill ha. Leveransen tar en till tre veckor. Det finns fem serier som är färdigmonterade och en som man snabbt och enkelt bygger ihop själv. Det är bara att börja experimentera. Svårare än så är det inte. Här följer några exempel på deras serier Tidlös klassiker Ronja-serien har allt som krävs för att bli en äkta klassiker. Ronjas runda, välvda former ökar lyxkänslan i badrummet. Bild: exempel ur serien Ronja Stramt och smart Raka linjer och räta vinklar är kännetecknande för Trend. Stilren design med vackra tvättställ och stor avställningsyta gör badrummet till ett rum för vardagslyx. Bild: här visas ett exempel ur serien Trend Mer info om Temal s sortiment hittar du här: Praktisk mångsidighet i böljande design Du känner igen Mondo på de avsmalnande hörnen, som gör möbeln till ett perfekt val även för mindre badrum. Förutom i fem standardfärger tillverkas mondo i massiv ek. Kreativ individualism Bild: här visas ett exempel ur serien Mondo Design är marknadens bredaste modulsystem, som omfattar underskåp med lådor, förvaringsskåp med lådor, låga lådor samt förvaringsskåp med luckor. Bild: här visas ett exempel ur serien Mondo Gör det själv Temalette är marknadens bredaste gördet-själv-sortiment och levereras i delar. Därför är Temalette förmånligare än våra färdigmonterade serier. egnahemsägaren 11

12 Ett annorlunda alternativ I Extra-serien ingår emaljerade bänktvättställ och inbyggnadstvättställ. Serien omfattar hygieniska och fungerande lösningar för såväl offentliga lokaler som varje hem och hus. färgade. Vaxet rekommenderas särskilt för behandling av trä i badrum och kök samt övriga våtutrymmen. Baserat på naturliga vegetabiliska råvaror, är hälsosamt, lämpligt för trä, fuktighetsreglerande och har förmågan att andas. Naturliga trä- och färgtoner svarar för en skön boendemiljö. Bild: Från Temals koncept Tvättstuga Combi ger tvättstugan nya dimensioner 5 cm-konceptet innebar en smärre revolution för standardstorlekarna i och planeringen av badrummet. Nu är det dags för samma sak i Sveriges tvättstugor och grovkök. Vår nya Combi-serie har tagits fram för fuktsäker och komplett förvaring som växer i både bredd och djup med 5 cm intervall. Tvätt och strykning är kanske inte det roligaste du vet, men liksom ett badrum kräver en tvättstuga planering för att fungera praktiskt. Temals nya Combiserie är lösningen för en smartare tvättstuga i både stort och litet format! Här följer några bilder ur Combi serien för tvättstuga. Ytterligare information kan du även få utav Marknadsföringschef Nina Zischka, eller DEKORVAX FÖR TRÄGOLV Med dekorvax färgsätter du själv ditt trägolv. Färgen är baserad på naturliga växtråvaror och enkel att hantera och slutresultatet blir ett tåligt, vackert golv. Efter infärgning ska golvet behandlas med hårdvax för optimalt skydd. Oljorna tränger djupt in i träet och skyddar det inifrån och håller det elastiskt. Vaxerna skyddar ytan och gör den slitstark och lätt att hålla ren. Fungerar utmärkt i våtutrymmen som kök och bad, då ytan blir okänslig mot vatten och dessutom andas. Kan även användas på möbler och andra träprodukter. Egenskaper: SAICOS Dekorvax är en öppenporig specialfärg för allt i trä inomhus. Ett måste om trä- och korkgolv skall vara Den spricker, flagar och bubblar sig inte och kräver dessutom inga särskilda förarbeten vid renoveringar. En ny strykning på den rengjorda ytan räcker och kan när som helst göras. Vaxets naturoljor skyddar träet på naturligt sätt. De tränger djupt in i träet, skyddar det inifrån och håller det elastiskt. Naturvaxerna svarar för en slitstark, lättskött och skyddande yta. Således minskar träets benägenhet att svälla och krympa. Träytor inomhus och möbler, som har behandlats, blir kraftigt smuts- och vattenavvisande och extremt motståndskraftiga. Kaffe, vin eller sura fruktsafter tränger inte in och kan därför enkelt torkas bort. En högre glans kan, om så önskas, uppnås genom att lätt efterpolera ytan. Källa: 12 egnahemsägaren Nummer Nummer

13 Byggnadsvård för att där vädras bort. För man in en plastfolie, en plastfärg eller en plasttapet på fel ställe i en sådan konstruktion kan det gå illa. Men traditionella material är inte oproblematiska, de kan sjunka ihop och bilda tomrum i isoleringen, det blir köldbryggor och de kan bli trevliga bon för möss. I dagens byggande används mest mineralull, cellplast, lättbetong eller lättklinker. Mineralull och cellplast brukar kallas för döda material, eftersom de varken kan lagra värme eller buffra fukt. De kräver en tät konstruktion och därför sätts en diffusionsspärr, en plastfolie, på byggnadens insida. Om det går hål i folien kan fuktskador uppstå. Mineralull avger formaldehyd och fibrerna är irriterande vid hudkontakt. Träfiberisolering sprutas på plats i bjälklag Isolering Inte bara en värmefråga Tycker du att det är svårt att välja isoleringsmaterial? Det är du inte ensam om. Varis Bokalders guidning genom isoleringsdjungeln visar att det handlar om mer än värme. Artikeln är ett kortat utdrag ur Byggnadsvårdsföreningens och Energimyndighetens kommande bok om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull småhusbebyggelse. Isoleringsmaterial kan delas in i olika kategorier. De fukttåliga består oftast av mineraliska material, t ex cellplast, cellglas, skumglasgrus, lättklinker, isolerande håltegel (vaxkaketegel), musselskal, perlit samt markskivor av mineralull. De används mest i grunder och källarväggar där huset isoleras mot fuktig mark eller i ytterväggar i våtrum. De bärande isolermaterialen gör det möjligt att bygga välisolerade hus med väggar av homogena material. Väggarna byggs med block eller element av lättbetong, lättklinker, vaxkaketegel eller träullscement. De har ofta lite sämre isolervärde och kräver något tjockare Nummer väggar för att uppnå god isolerförmåga. Å andra sidan kan de hjälpa till att jämna ut inomhustemperaturen på grund av sin tyngd. Vissa isoleringsmaterial har en fuktbuffrande förmåga. De består ofta av fiber från växtriket som bomull, cellulosafiber, träfiber, linfiber och hampafiber eller från djurriket som ull. För att nyttja denna fuktbuffrande förmåga och skapa en jämnare luftfuktighet inomhus får fuktvandringen inte hindras med en diffusionsspärr, en plastfolie eller en plastfärg. Istället kan en s k diffusionsbroms användas. Det är ett Goretex-liknande material som sätts upp på insidan av väggen och som gör det svårare för fukten att komma in än ut. Därmed minskas risken för fuktskador. I traditionellt byggande isolerade man med det som fanns att tillgå, t ex sågspån, kutterspån, torv eller tång. Det var ofta material som kunde buffra fukt, dvs ta upp, fördela och ge ifrån sig den. På samma sätt som en ylletröja jämnar materialen ut den relativa luftfuktigheten och ger ett behagligare inomhusklimat. Husen hade konstruktioner där fukten kunde vandra från den varmare insidan till den kallare utsidan Cellplasten tillverkas av fossila råvaror, innehåller hälsofarligt styren och är brandfarlig. Dessutom kan cellplast, om det utsätts för fukt under längre tid, ta upp vatten och då försämras isolerförmågan. Nya isoleringsmaterial utvecklas ständigt, vakuumisolering och transparent isolering är några exempel på detta. I ekohus undviker man mineralull och cellplast, dels för att man vill använda material som kan lagra värme och buffra fukt, dels för att man vill undvika material som innehåller giftiga kemikalier. Strävar man efter superisolerade och lufttäta ekohus undviker man också vissa traditionella material och»självbyggarmaterial«som halmbalar, lättlera, träflislera och musselskal. I väggar och tak väljs oftast isolering av naturfiber eftersom konstruktioner med fuktbuffrande material och diffusionsbroms tillåter fuktvandring. Dessutom är organiska fibrer inte alls lika irriterande för huden som mineraliska fibrer. Till grunden väljer man ofta mineraliska isoleringsmaterial som cellglas, skumglas, perlit eller lättklinker. De tål fukt, innehåller inga kemiska tillsatser och brinner inte. Sådana material passar också bäst vid renovering av gamla hus, där de nya materialen ska fungera ihop med traditionell byggteknik. egnahemsägaren 13

14 fortsättning från föregående sida Olika isoleringsmaterial har olika miljöpåverkan. Aspekter att ta med i en miljöbedömning är följande: Råvaror: Tillverkas isoleringen från ändliga råvaror, av icke förnybara råvaror som det finns gott om, av förnybara material, eller använder man avfall som råvara till produkten? Energi: Är tillverkningen energikrävande, hur mycket koldioxid (CO2) släpps ut, hur lång livslängd har materialet, kan det återanvändas som isolering eller återvinnas som material, var tillverkas materialet och hur långt måste det transporteras? Kemikalier: Innehåller isoleringen syntetmaterial eller finns det tillsatser för att hålla ihop det, hämma brand, binda damm eller hindra mögeltillväxt? Alla dessa kemiska ämnen bör miljöbedömas då de kan vara akut giftiga, miljö- och/eller hälsoskadliga. Man vill särskilt undvika såkallade CMR-ämnen (cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande) samt allergiframkallande ämnen. Många alternativa isoleringsmaterial innehåller borsalter som borsyra eller borax. Hur farliga dessa är finns det olika uppfattningar om. Borsyra och borax är upptagna på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen i kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt. Men de doser man då pratar om är många gånger högre än de som människor rimligen kan komma att exponeras för. Hälsofarliga egenskaper: Vissa fiberstorlekar är hälsofarliga, en del material avger radon, andra dammar mycket. En del produkter är brandfarliga, mögelkänsliga eller attraktiva för insekter och möss. Inomhusklimatet: Vissa material kan genom sin tyngd och fuktbuffrande förmåga förbättra inomhusklimatet genom att jämna ut temperatur och luftfuktighet inomhus över dygnet. Vilken isolering man väljer beror på vad som ska isoleras och om det är våta eller torra byggnadsdelar som ska isoleras. Isolering med naturfiber kan fördela fukt och kräver inte sårbara plastfolier. Det ger robustare konstruktioner än de med mineralfiber. Lösfyllning med träfiber eller cellulosafiber är ett beprövat och bra sätt att isolera väggar och takkonstruktioner. De som innehåller borsalter bör undvikas. Värme-kapaciteten är ganska stor och den fuktbuffrande egenskapen ger ett bra inomhusklimat. Cellglasskivor läggs på plats som isolering i en grund Isoleringsmaterial i form av skivor har ofta tillsatser för att hålla samman skivorna. De utan limmer är naturligtvis bäst men skivor limmade med majsstärkelse är av miljöskäl bättre än sådana med polyolefin fibrer. Hampafibermattor är ett bra isoleringsmaterial utan tillsatser. Träfiberskivor används mycket i Tyskland när man vill arbeta med självbärande skivmaterial. När det gäller grundmurar är lättklinkerblock eller skumglasblock bra material. I grunder kan man använda lösfyllning av skumglas, ett nytt material som kan ersätta cellplasten, och behöver isoleringen vara bärande är de dyrare cellglasskivorna ett bra alternativ. Träullscementskivor är ett bra material om man vill putsa på isoleringen. Perlite består av lösa kulor och kan användas som isolerande fyllning i skalmurar. Vill man vara ännu trognare originalet är naturligtvis kutterspån, tång och torv traditionella isoleringsmaterial som fungerar utmärkt även idag. Själv ritar jag för närvarande ett hus med termoträ (träfiber) i väggarna och Hasopor (skumglas) i grunden. Varis Bokalders är arkitekt och författare till flera böcker om ekologiskt byggande. Isoleringsmaterial från A till W av Varis Bokalders Ett isoleringsmaterials främsta egenskap är dess dåliga värmeledningsförmåga. Denna mäts i W/mK (watt per meter Kelvin) och kallas även för lambdavärdet (λ). Ju lägre λ-värde desto sämre värmelednings-förmåga men desto bättre isoleringsförmåga! De lambdavärden som anges nedan bör tas med en nypa salt då olika källor anger olika värden för olika material. Det beror dels på fabrikat, dels på att isolerför-mågan påverkas av fukthalt och densitet. Det så kallade u-värdet är ett (teoretiskt) värde på en konstruktions isolerförmåga och är lambdavärdet dividerat med tjockleken. Enheten är W/m2K. Alla procentsatser som anges avser viktprocent. Värdena för koldioxidutsläpp (CO2) per kg producerat material är hämtade från österrikiska IBO (Österreichishes Institut für Baubiologi und -ökologie) i Wien. Bomull (λ=0,040) har goda isoleringsegenskaper och används som isoleringsmattor. Råvaran består dels av ren bomull, dels av bomullsrester från textilindustrin. Den behöver inte skyddas mot malangrepp, men borax (0,6 3 %) tillsätts för att minska lättantändligheten. Transporterna från odlarländerna är långa och energi-krävande. Bomullsodlarna använder stora mäng- fortsättning på nästa sida 14 egnahemsägaren Nummer Nummer

15 der gifter vid odling och bearbetning av bomull, men man har inte kunnat påvisa giftrester i levererat isoleringsmaterial. Materialet avger inga emissioner. Ca 0,02 kg CO2 /kg isoleringsmaterial släpps ut vid produktionen. www. isocotton.de Cellglasskivor (λ=0,040 0,050) tillverkas av returglas. Det är skivor med en sluten struktur som innehåller 98 % hålrum. Materialet är starkt, vattentätt och diffusionstätt. Det varken möglar eller brinner och livslängden är mycket lång. Men det är dyrt och energiåtgången vid tillverkningen är hög. Cellglas lämpar sig väl för grund-konstruktioner och för att isolera källarväggar utvändigt. Det möjliggör konstruktioner helt utan köldbryggor och på en övertäckt gård isolerad med cellglas kan man köra bil utan att isoleringen förstörs. Cellglas finns även som vägg- och takelement. Skarvarna mellan cellglasskivorna görs vattentäta med bitumen. Det innehåller små mängder cancerogena ämnen och bör inte användas inomhus. Ca 1,27 kg CO2/kg isoleringsmaterial släpps ut vid produktionen. Cellplastskivor (λ=0,035 0,041) består antingen av EPS (expanderad polystyren) eller XPS (extruderad polystyren med»hud«). EPS utgörs av % polystyren och 4 7 % pentan. XPS utgörs av 99 % polystyren och vid tillverkningen används 1 % difluoretan, en drivhusgas eller koldioxid. XPS skivor klarar högre krav på hållfasthet än skivor av EPS. Cellplast tillverkas av fossila råvaror. Små pärlor av polystyren med tillsats av pentan utsätts för värme. Pärlan expanderar till en kula som upp till 98 % består av luft. Kulorna smälts samman till skivor. Tillverkningen är komplicerad, energikrävande, miljö- och hälsofarlig men sker i slutna processer. Vid tillverkningen och några månader därefter samt vid brand avges xylen och styren som är hormonstörande och skadligt för vårt nervsystem. Färdig polystyrenisolering avger i stort sett inga giftiga gaser. Polystyren brinner häftigt och snabbt och lämnar efter sig en svart och giftig rök. Det finns även cellplast som innehåller bromerade flamskyddsmedel. Energieffektivisera - utan att förlora själen i ditt hus. Svenska byggnadsvårdsföreningen anordnar temadagar om energieffektivisering för småhusägare. Där får du konkreta råd om hur du kan möta dagens krav på energiåtgärder och samtidigt bevara husets kvalitet. Temadagen genomförs i: Göteborg den 22 september, senare i höst i Lund, Stockholm, Falun och Kalmar. För anmälan och mer information, besök vår webb, byggnadsvard.se. Energiboken Beställ vår nya bok om energieffektivisering för småhusägare på byggnadsvard.se Cellplast tar endast upp små mängder värme och fukt och kan därför inte bidra till att jämna ut inomhus-klimatet. Cellplast bryts ner av ultraviolett ljus och bör inte användas exteriört. Det finns en oro för cellplastens livslängd, isolerförmågan i en grund försämras sakta genom det vatten som materialet tar upp alltefter som det åldras. Vid produktion av EPS respektive XPS skivor släpps ut ca 3,49 respektive 3,71 kg CO2 /kg isoleringsmaterial. Artikeln om Isolering kommer att fortsätta i nästa nummer av Egnahemsägaren Nummer egnahemsägaren 15

16 Elnätsavgifter Nu höjs elnätsavgifterna med i genomsnitt 7,8 procent. Mest höjer de företag som tidigare haft lägst avgifter. Men skillnaderna är stora mellan bolagen, enligt Energimarknads-inspektionens rapport från april Under ganska lång tid har elnätsavgifterna varit i stort sett oförändrade. Nu förändras dock avgifterna för de flesta kunder. Genomsnittshöjningen på 7,8 procent innebär en stor real höjning eftersom inflationen, mätt i KPI, under det senaste året bara stigit med 0,6 procent. Förändringen kan dock skilja mycket, från sänkta avgifter på drygt 10 procent till höjningar som är närmare 50 procent. Det är företag med lägre avgifter som höjer sina avgifter mest. Energimarknadsinspektionen ser två tendenser. Kunder i lägenhet får större höjningar än kunder i villa och att de höjningar som genomförts under året generellt sett varit högre på den fasta delen av avgiften än den rörliga. Skillnaderna på nätavgifterna är också stora. En villakund med en 20 amperes säkring kan betala mellan kronor och kronor per år exklusive moms. Enligt Energimarknads-inspektionen är det främst avståndet mellan varje kund som förklarar de skillnader som finns mellan olika nätföretags avgifter. Ju glesare nät desto högre blir avgiften. Avgifterna har under många år legat ganska stilla, vilket berott på att elföretagens kostnader i stort sett varit de samma. De inledda höjningarna kopplas av Energimarknadsinspektionen ihop med elbolagens ökande investeringar för att undvika avbrott. Även reformen om månadsvis avläsning har lett till ökade kostnader. Och höjningarna kan komma att fortsätta eftersom Svenska kraftnät kommer att höja sina avgifter på elbolagen för att finansiera investeringar Om elnät och avgifter (källa: Energimarknadsinspektionen) 1. Kan jag byta elnätsföretag? Elmarknaden i Sverige är uppdelad i elhandel och elnät. Du kan inte byta elnätsleverantör eftersom det bara finns ett nätföretag där du bor. Det är nätföretaget som levererar elen hem till dig medan det är elhandlaren som säljer elen som du förbrukar. Elhandlare är det däremot fritt fram för dig att välja själv, vi på EI hjälper dig på elpriskollen.se. 2. Varför reglerar EI elnätsverksamheten? När Sverige avreglerade elmarknaden så delade staten på driften av elnäten från produktion och handel med el. Produktion och handel med el är idag konkurrensutsatta marknader. Konsumenter kan alltså fritt välja vilket företag de vill köpa sin el från. Däremot är elnätsverksamheten ett monopol och som konsument kan man inte byta elnätsföretag. Därför regleras elnätsverksamhet. I Sverige är det EI som kontrollerar att elnätsföretagen inte tar för mycket betalt. EI:s uppdrag är att se till så att nätföretag inte sätter för höga eller oskäliga priser för kunderna. Samtidigt ska vi också skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart elnät. Det betyder att nätföretagen ska anpassa sina nät till kraven på ökad andel förnybar el, till exempel vindkraft. Elnät ska också hålla en hög kvalitet för att undvika avbrott. 3. Hur vet jag att jag inte betalar för mycket till mitt elnätsföretag? Eftersom du inte kan byta elnätsföretag så ska du inte heller betala för mycket till elnätsföretaget. Tar nätföretaget för mycket betalt kan EI kräva att de betalar tillbaka pengarna till dig. De senaste två åren har ungefär 15 nätföretag fått betala tillbaka pengar till sina kunder. Sammanlagt har de betalat tillbaka cirka 140 miljoner kronor. Men det är inte så enkelt att vi bara kontrollerar den faktura som du får av ditt nätföretag. EI kontrollerar aldrig en enskild persons avgifter. Istället granskar vi företagens intäkter och kapital och jämför sedan med de kostnader de haft under året. Då vet vi om nätföretaget har tagit för mycket betalt av kunderna eller inte. 4. Varför kostar nätavgiften olika mycket i olika delar av landet? Alla nätföretag har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Ibland är det långt mellan elnätskunderna och ibland ligger de nära varandra. Olika typer av terräng innebär också olika typer av kostnader för nätföretagen. Därför varierar avgifterna också beroende på var du bor i landet. De senaste åren har också kraven på nätföretagen ökat när det handlar om elavbrott. Det innebär att företagen gjort stora investeringar för att minska avbrotten. I Sverige liksom i andra länder har vi ett elnät eftersom det skulle bli alldeles för dyrt att olika elnätsföretag skulle bygga och driva parallella elnät. Det skulle inte heller vara särskilt bra för miljön eftersom elnätets alla kablar kräver ingrepp i naturen. När man till exempel bygger en kraftledning tvärs genom en skog behöver träd huggas ner och marken brytas upp. 5. Hur mycket pengar får elnätsföretagen tjäna i framtiden? 16 egnahemsägaren Nummer Nummer

17 fortsättning från föregående sida Tidigare har vi kontrollerat i efterhand hur mycket elnätsföretagen tagit betalt av sina kunder. Men från och med 2012 kommer EI att granska elnätsföretagen i förväg, förhandsreglering kallar vi den nya metoden. Då ger vi företagen en ram, intäktsramen, för hur mycket de max får ta betalt av sina kunder under en fyraårsperiod. Det innebär att vi kontrollerar nätföretagens alla intäkter i förhand. Sedan bestämmer vi hur stora intäkter elnätsföretagen får ha under fyra år. 6. Vad händer innan den nya regleringen börjar gälla? Arbetet med att ändra hur vi kontrollerar elnätsavgifterna pågår för fullt just nu. Och senast den sista mars 2011 ska elnätsföretagen lämna in sina förslag för hur mycket intäkter de behöver under de kommande åren för att klara sitt arbete. Sedan kommer vi på EI att granska och kontrollera elnätsföretagens förslag. Senast oktober 2011 bestämmer vi hur stor intäktsramen får vara. Sedan har elnätsföretagen ramarna för hur mycket de får ta betalt av dig de kommande fyra åren. 7. Vilka är nätföretagens största kostnader? Nätföretagens kostnader består till största delen av investeringar i stora anläggningar såsom transformatorstationer och elnät vilka ger upphov till stora kostnader för kapital (räntor och avskrivningar). Andra kostnader som ingår i nätverksamheten är drift och underhåll, administrationskostnader och kostnader för överliggande elnät det vill säga utnyttjande av regionnät och stamnät. 8. Hur beräknas elnätsföretagens kapitalkostnad i förhandsregleringen? För att uppskatta vad som är en rimlig kapitalkostnad har vi valt att använda en kapacitetsbevarande utgångspunkt. Det innebär att EI först nuanskaffningsvärderar det befintliga nätet och sedan fördelar en total kapitalkostnad Nummer för nätet över nätets hela livslängd, det vill säga 40 år. Vid en nuanskaffningsvärdering får det befintliga nätet ett värde som motsvarar vad det skulle kosta att bygga ett helt nytt elnät idag. Nuanskaffningsvärdering används för att bevara nätets kapacitet, det vill säga för att skapa förutsättningar för att man gör investeringar i nätet när det blir gammalt eller behöver göras om av någon annan anledning. Nuanskaffningsvärderingen innebär inte att du som kund betalar för ett nytt nät varje år, utan detta är ett sätt att fördela kapitalkostnaderna över nätets livslängd. Det får till följd att EI i sin granskning utgår ifrån att kunderna betalar 1/40 av elnätets totala kapitalkostnad per år. Det finns även andra sätt att fördela kapitalkostnaderna över tiden men EI anser att detta sätt tillgodoser kundernas behov av stabila tariffer över tiden. Åldern på anläggningen spelar därför inte någon roll utan det är kvaliteten som elnätet har som styr priset. Tryggheten för kunderna blir också större eftersom avgifterna blir långsiktigt stabila. 9. Hur bestämmer EI rimliga löpande kostnader i förhandsregleringen? En annan beräkning som ska göras är vad som är en rimlig löpande kostnad för ett nätföretag. EI har bedömt att det bästa vore om åtminstone de löpande kostnaderna, som kan öka med nätets ålder, ersätts med en schablon som leder till att kostnaderna fördelas jämt över nätets livslängd. Syftet med detta är återigen att skapa stabila tariffer och se till att kunder i ett äldre nät inte får högre avgifter än kunder i ett yngre nät. Till första tillsynsperioden 2012 har EI inte kunnat ta fram en sådan schablon. Till nästa tillsynsperiod kommer den att vara på plats, I första tillsynsperioden kommer EI därför att bedöma storleken på dessa kostnader genom att ta sin utgångpunkt i de löpande kostnader som företagen har haft de senaste fyra åren. En slutlig rimlig löpande kostnad bedöms dock i det enskilda fallet. 10. Vad händer om elnätsföretagen har många avbrott? I regleringen kommer nätföretag som försämrar sin kvalitet att få en lägre intäktsram. Utöver detta ställs direkta kvalitetskrav i lagstiftningen. Funktionskravet är en sådan regel som innebär att från och med 2012 får inga avbrott överstiga 24 timmar. Avbrottsersättningen är en annan regel som innebär att ersättning ska betalas ut till kunder som drabbats av avbrott som är längre än 12 timmar. Egnahemsägarna har tidigare haft kontakt med Energimarknadsinspektionen angående avgifter för elkunder och framfört missnöje med den höga prisbilden. Den nya modellen Från och med 2012 kan elnätet bli dyrare för vissa kunder. Energimarknadsinspektionen (EI) inför en ny förhandsreglering där elnätsföretagen granskas i förväg och i samband med det kommer de maximala avgifterna i elnätet bli tydligare. Detta kan dock innebära höjda avgifter för kunderna eftersom många företags avgifter idag ligger betydligt lägre än de gränser som väntas. Den nya modellen innebär att nätföretagen i förväg måste redovisa tänkta kostnader under en fyraårsperiod. Energimarknadsinspektionen (EI) granskar sedan företagens redovisning och tar ställning till om de tänkta kostnaderna är rimliga. egnahemsägaren 17

18 Att bygga en damm En mer attraktiv och rogivande trädgård innebär för många utav oss egnahemsägare, att det kanske finns en liten damm eller ett porlande vattenfall i omgivning av all grönska. En oas där vi kan spendera många vår och sommar timmar med att bara sitta och njuta, ligga och läsa eller plantera och sköta om våra växter Kanske blir det av till kommande vår.. Men hur skall jag bära mig åt och vilken typ av damm skall jag välja? Hur stor skall den vara och vad får det kosta? Tänk till och planera, titta hur andra har gjort. Det finns massor av kunskap och Vill information du på veta nätet. mer De flesta av oss klarar av att bygga en damm. om skador på Med rätt instruktioner, med ordentligt och hus? bra underlag när man startar sitt dammbygge, då har man också goda förutsättningarna för att lyckas med sitt trädgårds Det finns projektet. en del litteratur i ämnet. I artikelförfattarens bok om mö- Precis gelsvamp som resten kan av man din läsa trädgård, om hur lever och vanlig frodas förekomsten din damm tillsammans är, hur skador med naturen uppstår i det och naturliga vad du kan ekosystemet. göra för Däremot att undvika mår dem, varken hur trädgårdar du bedömer eller dammar en mögelskada bra utan ett och visst vilka mått åtgärder av skötsel. För trädgården finns krattor, spadar, gödsel och diverse andra hjälpmedel för att trädgården skall må så bra som möjligt. Likadant är det med dammen. Med rätt slags skötsel och hjälpmedel ser du till att din damm mår bra och på så vis ger den underbara levnadsförhållanden för fiskar och växter. Att bygga sin egen damm Det finns några olika alternativ att ta ställning till innan du kan dra igång ditt dammbygge. Antingen kan du bygga upp din damm med hjälp av en folieduk. Duken läggs i den utgrävda dammgropen och blir på så vis grunden till dammen. Ett annat alternativ är en s.k. dammskål. Skålen sänks ner i det måttanpassade, utgrävda hålet och byggs sedan in med hjälp av sand, jord, sten och växter. Oavsett vilken typ av damm du väljer så bör du noga tänka över placeringen av dammen. Platsen bör vara fri från löv- eller barrträd och inte vara exponerad för sol mer än 4-6 timmar om dagen. Starta alltid med att märka ut konturen på dammen med sand. Har du en dammskål så är det skålens storlek och form som styr men använder du dig av en folieduk kan de personliga önskemålen få styra lite mer. När du har grävt bort det översta marklagret är det dags att markera samtliga nivåskillnader med sand. Skall du använda folieduk är det nu dags att mäta hur mycket duk du behöver. Ta hjälp av ett snöre och mät hela dammens fulla längd och tänk på att ha god marginal. Nivåskillnader drar mycket utav dukens längd och det är alltid bättre att ha en lite för lång duk än att upptäcka att duken inte räcker till. I samband med folieduken köper du också skyddsduk som läggs närmast jorden. Detta är för att skydda folieduken mot ev. inträngande rötter eller vassa stenar i marken. Nu börjar själva utgrävandet. Nivåskillnaderna grävs fram och dammens form börjar visa sig allt mer. För dig som använder dig av en dammskål krävs det att du är mycket noggrann i ditt grävande. Gräv först ut med god marginal, sätt skålen på plats på prov och fyll med fyllnadssand där det behövs. Nu skall själva dammgrunden sättas på plats. fortsättning på nästa sida 18 egnahemsägaren Nummer Nummer

19 Folieduken läggs ut omsorgsfullt och för att undvika att folien syns kring den färdiga dammen kan man med fördel använda sig av stenfolie runt kantområdet. Detta ger ett mycket naturtroget utseende. Även kokosmattor och sluttningsfickor är bra hjälpmedel för att få en snygg och växtvänlig kant runt dammen. En dammskål måste vägas av åt alla håll för att säkert bli rak. En lång planka och ett vattenpass funkar alldeles utmärkt. Dags för vattnet. Nu är det dags att fylla din dammskål med vatten. Börja med att fylla 1/3 av den totala volymen. Fyll sedan alla hålrum runt skålen med sand för att få en stadig och stabil form runt din dammskål. Fyll därefter upp resterande volym. För folieduken gäller det att du börjar med att fylla dammen med de småstenar och växter som skall växa i dammen och sedan fyller du upp med vatten till hälften. Du väntar sedan tills duken har satt sig ordentligt, sedan fyller du upp resterande. Dekoreringen. Nu är det fritt fram för alla tänkbara dekoreringsvarianter. Stora stenar, små stenar, sjösten och växter. Fiskar, näckrosor ja, allt man kan tänka sig går att få tag på. Många kommer också på att de saknar ljud runt sin lilla vattenträdgård. En fontän som porlar med ett härligt, bubblande ljud kan vara ett mycket effektfullt tillval. Känner du sedan att du vill ge din damm ett extra stort fokus i trädgården så kan du med fördel skaffa en dammbelysning. Artikelkälla: Garden Aquatica AB www. gardenaquatica.com Bild: Det finns ju även färdig gjutna formar att köpa Förberedelse Energideklaration En liten påminnelse En guide för dig som är egnahemsägare och ska energideklarera. Guiden är i fyra steg, förbered dig, kontakta energiexpert, besiktning och kostnadseffektiva åtgärder samt registrering av uppgifter. Energideklaration av byggnader bygger på ett EG-direktiv och började att gälla Målet är att sänka energianvändningen i befintliga och nya byggnader samt främja en hållbar utveckling. Energianvändningen blir direkt synlig för köparen av ditt hus, vad är gjort och vad kan behöva göras för att minska energianvändningen. Förbered dig Plocka fram all information som har med fastigheten och dess energianvändning att göra, exempelvis: fastighetsbeteckning ritningar över byggnad och installationer husets byggnadsår genomförda förbättringar, exempelvis isolering (typ och tjocklek) fönster (typ och storlek) ventilationssystem inomhustemperatur byggnadens energianvändning det senaste året uppgifter från radonmätning (om en sådan är gjord). Kontakta energiexpert SWEDAC är den myndighet som utfärdar ackreditering för de företag (kallas för kontrollorgan i lagen) som tillåts arbeta med energideklarationer. Hos det ackrediterade företaget finns certifierade energiexperter. Ett sådant företag är Independia Group som Egnahemsägarnas Riksförbund har ett avtal med. Här får du som medlem ett mycket förmånligt pris för energideklaration av ditt hus. Besiktning och kostnadseffektiva åtgärder Besiktningen behövs för att kunna lämna förslag på åtgärder, som inte påverkar byggnaden eller dess inomhusmiljö på ett negativt sätt. En besiktning kan även behöva göras om du inte har lämnat tillräckliga uppgifter om byggnaden. Åtgärderna som energiexperten föreslår är inte tvingande. Däremot kan du som husägare tjäna pengar på att följa dessa, och det kan även bli en vinning för miljön. Registrering av uppgifter Energiexperten registrerar uppgifterna via internet hos Boverket, som samlar alla deklarationer i ett register. Du får en kopia på din energideklaration. Spara denna, då energideklarationen är giltig i tio år. Nummer Nummer egnahemsägaren 19

20 Från lokalföreningen i Lindesberg Årsmöte i Lindesbergs Egnahemsägarförening Måndagen den 7/3 höll Egnahemsägarna Lindesberg årsmöte i café Kingsgården. Vi var 21st medlemmar som slutit upp. Ordförande och några ledamöter omvaldes och ett par nya tillkom, vi fick dock inte fram nya suppleanter till styrelsen. Inte heller valberedning lyckades vi få fram, så finns någon som kan tänka sig att göra en liten insats för att föreningen ska kunna fortsätta verka i Lindesberg med omnejd är vi mycket tacksamma. Hör av er till någon av oss i styrelsen. Vi är mycket glada för att vi äntligen fick en sekreterare efter två års vakans. Hon heter Anneli Karlsson. Årsmötet beslutade dessutom att de tidigare föreslagna nya stadgarna ska gälla. Föreningens ordförande berättade att styrelsen bidragit med en motion till riksförbundets årsmöte den 26/2. Denna motion bifölls och förbundet ska nu ta fram en dekal för företag som lämnar rabatter till Egnahemsägarnas medlemmar kan sätta upp på sin butiksdörr eller kunddisk. Två avgående styrelseledamöter avtackades med blommor och en liten gåva. Det var Lennart Landberg, som varit ordförande och Michael Troedsson som varit ledamot i flera år. Efter årsmötet presenterade sig Linde Energi och tipsade oss om olika sätt att spara energi. Bild: Från vänster: Michael Troedsson, Lennart Landberg och Jens Blomgren Vi har också på senaste tiden utökat föreningens maskinpark för utlåning/uthyrning med ny jordfräs, infraröd termometer och borrhammare. Egnahemsägarna Lindesberg gm ordförande Jens Blomgren IVT Värmepumpar hos Storå Rör AB Medlemmar får rabatt på IVT värmepumpar. Rabatten kan uppgå till kr beroende vilken modell man väljer. Anmäl intresse till kansliet. Telefon: Kontroll av medlemskap kommer att ske via Egnahemsägarnas medlemsregister och anslutna lokalföreningars register. Medlemsavgiften skall vara betald innevarande år för utnyttjande av värdechecken hos Storå Rör. INNEONLINE.SE Heminredning på nätet. Handla inredning och design från kända och okända leverantörer till bra priser. Åter igen 20 % rabatt till medlemmar i Egnahemsägarna. Rabattkod: egnahemsägarna Hemsida: Välkommen in i butiken! Juristfirman Stangdell & Wennerqvist AB Konsultation, upp till 30 minuter kostnadsfritt per 3 månadersperiod. Medlemmar i Egnahemsägarna erbjuds 10 % rabatt vid eventuell debitering. Uppge medlemsskap i Egnahemsägarna vid kontakt. 20 egnahemsägaren Nummer Nummer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

VÅRA MÖBLER. Alla våra möbler är också tillverkade av impregnerade, fuktskyddade stommar.

VÅRA MÖBLER. Alla våra möbler är också tillverkade av impregnerade, fuktskyddade stommar. OM TEMAL Temal är ett finlandssvenskt familjeföretag som grundandes 1994 och som i egna fabriker i Nakkila och Järvenpää tillverkar möbler för badrum, tvättstuga, kök och förvaring. Huvudkontor, showroom

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2. INVÄNDIGA ÅTGÄRDER 3. UTVÄNDIGA ÅTGÄRDER 4. MONTERING ISODRÄN KRYPGRUNDSVAKT 1. INLEDNING Utförlig funktionsbeskrivning av krypgrund, se

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by TUSENÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande

Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Ny Byggteknik på klimatsmart och hållbart byggande Åke Mård presenterar bakgrund och varför vi behöver en ny byggteknik. Koljern -tekniken. 2012-04-02 Gammal och ny mineralull Gammal och ny cellplast

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

Trygga och klimatsmarta byggelement. KOLJERN är en del av FOAMGLAS www.koljern.se

Trygga och klimatsmarta byggelement. KOLJERN är en del av FOAMGLAS www.koljern.se Trygga och klimatsmarta byggelement KOLJERN är en del av FOAMGLAS www.koljern.se Grunder, Väggar, Tak och Terrasselement... Världsledande teknik i långsiktigt miljöbyggande. Högsta miljövärdering och kvalitet.

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Evigheten En friggebodsdröm

Evigheten En friggebodsdröm Evigheten En friggebodsdröm Att bygga Evigheten fordrar en viss kunskapsnivå. Den här inspirationsbroschyren beskriver på ett övergripande sätt hur en variant av Evigheten kan muras, och kan med fördel

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

sense Nya Ifö Sense Nu i nya färger och fler varianter Nya Ifö Option Belysning, speglar och spegelskåp i ny skepnad

sense Nya Ifö Sense Nu i nya färger och fler varianter Nya Ifö Option Belysning, speglar och spegelskåp i ny skepnad sense Nya Ifö Sense Nu i nya färger och fler varianter Nya Ifö Option Belysning, speglar och spegelskåp i ny skepnad Vår mest flexibla möbelserie någonsin! Nya Ifö Sense är en komplett möbelserie och vår

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar.

Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Ytbehandling. Du ska här få kännedom om tre typer av ytbehandlingar. Med ytbehandling menas att man behandlar en trä eller metallyta med något ämne så att den blir vacker, hållbar och lättskött. De tre

Läs mer

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR. Roasjö Trä AB har anor från tidigt 1900-tal. Men redan i början av 1800-talet fanns här ett sågverk som drevs under många år. Verksamheten utvecklades efterhand

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering!

Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering! Glöm allt du vet om spackling, slipning, målning och tapetsering! målade väggar och tak Våra penselmålade innertak passar också i badrummet. Våra innertak tillverkas i miljövänlig, slitstark, hårt sammanpressad

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se JACKON THERMOMUR Foto: www.riisbygg.no TG 2156 Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Vad gör byggsystemet

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Nya Alcro Rapid Fönsterfärg Från nymålat till övermålningsbart på halva tiden.

Nya Alcro Rapid Fönsterfärg Från nymålat till övermålningsbart på halva tiden. Nya Alcro Rapid Fönsterfärg Från nymålat till övermålningsbart på halva tiden. » Rapid har helt klart det som krävs för att kunna förändra vårt arbetssätt.«martin Viklander» Rapid kommer helt enkelt göra

Läs mer

LINOTECH AB. Linotech har utvecklat en metod för miljöanpassat träskydd. Johan Tarukoski VD

LINOTECH AB. Linotech har utvecklat en metod för miljöanpassat träskydd. Johan Tarukoski VD LINOTECH AB Linotech har utvecklat en metod för miljöanpassat träskydd. Johan Tarukoski VD Introduktion till Linotech Linotech utvecklar ytbehandlingsprodukter och rötskydd utan tungmetaller Affärsidé

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN

SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN SPRAYISOLERING FRÅN ISOGREEN Sprayisolering Sprayisolering är en tvåkomponentsprodukt i vätskeform som med särskild utrustning sprayas med högtryck i utrymmen där den expanderar till över hundra gånger

Läs mer

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING

NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING Insulation Technology TM Made in Sweden Grymt bra isolering, finns inget bättre. Matte Karlsson, snickare NATURLIG & MILJÖVÄNLIG CELLULOSAISOLERING - för varma, tysta och sunda hus med miljövänlig cellulosaisolering

Läs mer

GRUNDMUR. Jackon. Thermomur väggsystem. Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156. 12-2012 ersätter 10-2010. www.jackon.

GRUNDMUR. Jackon. Thermomur väggsystem. Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156. 12-2012 ersätter 10-2010. www.jackon. Jackon Thermomur väggsystem GRUNDMUR Det trygga, flexibla & energikloka byggsystemet TG 2156 12-2012 ersätter 10-2010 DET GENIALA THERMOMUR Jackon Thermomur får andra byggsystem att verka smått omoderna.

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön?

Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi och varför är de så bra för framtiden och miljön? Vad är ett bioraffinaderi? Ett bioraffinaderi är som alla andra fabriker, ett ställe där man tar in råvaror som i fabriken omvandlas

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se JACKON THERMOMUR Foto: www.riisbygg.no TG 2156 Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Vad gör byggsystemet

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Helt enkelt rent. Geberit designbrunnar.

Helt enkelt rent. Geberit designbrunnar. Helt enkelt rent. Geberit designbrunnar. Detaljer som gör skillnad Designbrunnar har blivit populära inslag i moderna badrum. Oavsett om det gäller väggbrunnar eller golvrännor urvalet gör det möjligt

Läs mer

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR ICOPAL FASTLOCK Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR Enkla lösningar är oftast vackrast Med Fastlock kan du skapa moderna och spännande tak till uteplatsen, carporten eller

Läs mer

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK

PLATS FÖR MER. VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK PLATS FÖR MER VINDSTRAPPOR ClickFIX MARKNADENS BÄSTA LÄTT OCH ELEGANT TRAPPOR I BYGGSATS MED NORDISK DESIGN LOFTTRAPPAN ÖKAR BOSTADENS STORLEK VÄGGLUCKOR GÖR RUMMET STÖRRE RÄCKET RAMAR IN TRAPPAN LÅT DIG

Läs mer

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä

utmärkt luft kvalité ... och en känsla av levande trä möjlighet att bygga Massivtimmerhus: utmärkt luft kvalité... och en känsla av levande trä - huset som lever. Och i vilket det är bra att leva. Traditionell byggnadsteknik: genom att utnyttja vackert och

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL HÅLLBAR DEISGNFÄRG EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Insektshotell - guide

Insektshotell - guide Insektshotell - guide Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Insektshotellets konstruktion Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning

Inflyttning. Inredningsval. Huset eller din lägenhet byggs. Intresseanmälan. 2-årsbesiktning. Upplåtelseavtal. Tillträdesbesiktning Att köpa med Boform 2 3 Att köpa en lägenhet eller villa är en av de största affärerna som de flesta av oss gör. Nedan kan du följa hur en typisk köpprocess går till med Boform. Intresseanmälan Hittar

Läs mer

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement

Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Ett element att lita på! THERMISOL vägg- och takelement Sammanfattningsvis k passar till alla byggnader renhet, miljö, ekonomi o Fördelar med THERMISOL sandwichelement i industrihallar och kommersiella

Läs mer

5295:- Badrumslösningar GODMORGON

5295:- Badrumslösningar GODMORGON Badrumslösningar GODMORGON 5295:- GODMORGON/BREDVIKEN kommod med 2 lådor och 2 hoar i ekfanér/massiv ek/polyester/ marmorkross. B100 D48, H87cm. 298.653.32 GODMORGON serien har 10 års garanti. Läs mer

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an N V Ö S En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an Välkommen till 42:ans lilla trädgårdsbok. Häftet är framtaget för att vi skall få en grön, trygg, och trevlig närmiljö. 2005-2006

Läs mer

en helt naturlig isolering

en helt naturlig isolering Träfi en helt naturlig isolering Vad kan man önska sig mer av ett isoleringsmaterial än att det isolerar bättre än andra, ger ett bättre inomhusklimat och att det är brandhämmande? Här presenterar vi träfiberisolering

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Skräddarsy din garderob

Skräddarsy din garderob skjutdörrar Skräddarsy din garderob pacific >> Oändliga möjligheter >> Kraftig aluminiumprofil >> Urspårningsskydd >> Hög kvalitet Tengberts Pacific ger ditt hem en elegant möbel av högsta kvalitet som

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård Vintergarden Överensstämmelse mellan hus och trädgård 2015 Vi är producent av uterum,aluminium snickerier och även atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

INDI - INVÄNDIG DIAGONALLYFT

INDI - INVÄNDIG DIAGONALLYFT INDI - INVÄNDIG DIAGONALLYFT SÄKERHET BADRUM KÖK TRÖSKLAR/KILAR STÖDHANDTAG GARAGE Nyhet! Nu finns Indi med automatisk öppning och stängning av luckorna INDI är en lättmanövrerad diagonallyft för montering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se

SORTIMENT. WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se SORTIMENT 2006 WZ introducerar bambu i kontorsvärlden. WZ Office AB www.wzoffice.se "Framtidens möbler är estetiskt tilltalande och har funktioner som stödjer användaren i sitt arbete. De ska vara lätta

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Praktiskt, vackert och säkert

Praktiskt, vackert och säkert LÖSTAGBAR SLAMHINK ELLER SLAMKORG Smuts och sand sköljs ned med vattnet i en slamkorg av plast, så att inte avloppet stockas. Praktiskt, vackert och säkert Kavikas Smutsstoppare har en tidlös design, är

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du?

Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du? -ett badrum som passar! Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du? Camargue Skärgård möbelkoncept kompletterar vårt breda utbud

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

EC350. Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus. EPSCement. Brandklass A2

EC350. Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus. EPSCement. Brandklass A2 EPSCement EC0 Snabbtorkande lättviktsbetong för golv, vägg och utfyllnad - inomhus & utomhus Brandklass A EPSCement EPSCement AB Gustavsberg Tel. 0 - www.epscement.com EPSCement gör bygget lättare och

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Attefallshus Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house är ett smart koncept med attefallshus,friggebodar och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade

easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade easy-house Friggebodar Moderna, underhållsfria och färdigt isolerade Easy-house är ett smart koncept med friggebodar, attefallshus och fritidshus. Det unika med easy-house är just att det både är modern

Läs mer

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand

Sid 9. Passiv brandsäkring. Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 9 Passiv brandsäkring Rätt produkter för att förhindra och fördröja spridning av brand Sid 2 Det handlar om att rädda liv och värdefull egendom Passiv brandsäkring innebär att man förhindrar och fördröjer

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

LIGHTLINE ENTRÉTAK. Stilren o modern design. Sluttande. Funktionell design med dolda infästningar. Välvt. Flexibel och kombinationsvänlig.

LIGHTLINE ENTRÉTAK. Stilren o modern design. Sluttande. Funktionell design med dolda infästningar. Välvt. Flexibel och kombinationsvänlig. LIGHTLINE ENTRÉTAK SIDA Sluttande Funktionell design med dolda infästningar 2 Välvt Flexibel och kombinationsvänlig 3 Sadel Tidlösa och robusta informationstavlor 4 XL Tidlösa och robusta entrétak 5 Modul

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer