VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER"

Transkript

1 VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER 2016

2 Denna policy och riktlinjer dokument är godkänd av årsmötet INNEHÅLL SIDA KLUBBENS HISTORIA 3 ORGANISATION 6 KANSLIPERSONAL / ARBETSUPPGIFTER 7 VERKSAMHET 8 EKONOMI 13 LEDARE OCH TRÄNARE 17 SPELARE 20 DOMARE 21 DOPING / NOLLTOLERANS MOT MOBBNING / SOCIAL MEDIA 22 RESOR 23 FÖRÄLDRAR 24 FÖRSÄKRING 26 POLICY VID EXTRAORDINÄRÄ HÄNDELSER 27 STYRELSEN (Aktuell sammansättning enl. Bilaga 1) Ordförande V. Ordförande Kassör Sekreterare 1-3 Ledamöter 0-2 Suppleanter Adjungerad Verksamhetsansvarig 2

3 KLUBBENS HISTORIA Vellinge IF har varit verksamt sedan Ändamålen med föreningen är att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, främja kamrat- och idrottsanda sam ge god underhållning åt idrottspublik. Föreningen har genom åren vuxit och har 2016 ca 600 aktiva medlemmar inklusive spelare och ledare. Vellinge IF ser till att fylla ungdomars vardag med motion och ger ungdomarna chansen att utvecklas som individ och fotbollsspelare. Vellinge IFs första representationslaget Grundare Per Sjöholm på höger. Han kom från Göteborg där har tidigare startat GAIS. KLUBBENS MÅL Klubbens mål är att erbjuda ungdomarna i Vellinge en bra, intressant och utvecklande fotbollsförening samt meningsfull fritid och förbättrad hälsa under ledning av kompetenta ledare. Vellinge IF arbetar med att utveckla framtiden, vilket innebär att skapa förutsättningar för kommande generationer genom att ge våra aktiva ungdomar optimala förutsättningar för att kunna förkovra sig med sin hobby. I Vellinge IF nekas ingen i ungdomsverksamheten att fortsätta träna så länge som man aktivt går in för fotboll och uppfyller de krav och uttalade mål, som VIF ställer på alla sina medlemmar. 3

4 Klubbens övergripande mål är att utbilda fotbollsspelare som i första hand kan nå Vellinge IF:s representationslag, men även möjlighet till vidare steg inom fotbollens sfär. Vellinge IF är ingen elitklubb men har dock som mål att spela i så hög division som möjligt med alla våra representationslag, utan att göra avkall på våra grundläggande värderingar. Våra grundläggande värderingar bygger på en samhörighet, där spelare som är fostrade i Vellinge IF skall beredas plats i våra seniortrupper. Spelare som kommer från andra föreningar, bör ha en naturlig knytning till Vellinge eller Vellinge IF. Vår målsättning är att 90% av våra seniortrupper skall bestå av egna produkter. För oss är det viktigt att våra aktiva spelare stödjer vår grundsyn, med det innebär även att verka för att begränsa de ekonomiska ersättningarna till våra spelare. Däremot är det angeläget för oss att skapa en miljö som är positiv, attraktiv och utvecklande. Huvudmålsättning är att alla våra aktiva spelare skall vara glada före, under och efter träning. 4

5 VISION OCH AMBITION Vi stödjer och följer de riktlinjer och mål som båda Svenska FF och Skånes FF ställt upp. Ytterligare vi vill: Erbjuda samma möjligheter för både pojkar och flickor Ha minst 40% av alla ungdomar i Vellinge i kontakt med VIFs ungdomsfotboll. Prioritera barnens utveckling och glädje. Skapa en stark vuxenomgivning som handleder ungdomarna i god kamrat- och idrottsanda Ge möjlighet för ungdomar att verka som domare och ungdomsledare Se till att 90% av våra seniortrupper skall bestå av egna produkter Alla ungdomstränare är kvalificerad enligt SvFF regler (se tränarutbildning) 5

6 ORGANISATION Organisation består av Styrelsen, Arbetsutskott, Kansli och Kommittéer Styrelse Består av ordförande, vice ordförande, minst 3st ledamot och tio planerade styrelsemöten per år. Sammankallande för styrelsemöte är verksamhetsansvarig som ansvarar för förberedelser inför styrelsemöten. Ordförande är arbetsledare åt all personal och vårt officiella språkrör externt. Ordf. ansvarar för att olika delarna drivs så att helheten fungerar samt driver AU. Kassör är ansvarig för ekonomisk rapportering till styrelsen. Kassör samarbetar med styrelsen och verksamhetsansvarig: budgetplanering och uppföljning. Arbetsutskott Består av ordförande, kassör, verksamhetsansvarig och vid behov av styrelsen utsedd person. Möte varannan vecka eller när det behövs: löpande frågor behandlas/förberedelse för styrelsemöten. Protokollföra alla möten och skicka ut dem till kansliet. Sammankallande för AU möte är verksamhetsansvarig. Kommittéer Föreningen har som målsättning att ha fyra olika kommittéer som har minst 4 möten per år. Protokoll för alla möten skickas till kansliet max en vecka efter mötet. Verksamhetsansvarig presenterar protokoll i styrelsemötena. Alla kommittéerna är öppna för alla föreningens medlemmar. Arrangemangskommitté Sportskommitté Marknadskommitté Ungdomskommitté 6

7 KANSLI Består av verksamhetsansvarig, kansliassistent, utbildningsansvarig och materialförvaltare. Verksamhetsansvarig: Verksamhetsansvarig ta hand om den löpande dagliga verksamheten Ansvarig för all löpande ekonomisk hantering Ansvarig för övergripande försäljningsområden. Utveckla befintliga arrangemang och skapa nya. Se till så att vi optimerar våra externa intäkter. Ansvara för strategi avseende bearbetning av möjliga samarbetspartners. Ansvara för att innehåll i uppgjorda avtal följs. Ansvarig för rapportering till styrelsen. Driva sina projektgrupper. Ansvara för tillsättning av ledare och att de få lämplig utbildning. Vara behjälplig till ansvariga inom försäljning, marknad och arrangemang. Vara behjälplig till ansvariga inom fotbollsgrupperna. Kontakt med kommunen Kansliassistent: Domaransvarig Matchprogram för seniormatcher Assisterar med klubbtidning Övrigt administrativt arbete Utbildningsansvarig: Not 1 Organisera tränarutbildning i samarbete med verksamhetsansvarig Individuellt stöd för tränare och föreningsutveckling Ledare för ungdomskommitté Ledare för Fotboll Koordinators Grupp. I koordinators grupp ingår 1-2 ledare från 5-manna, 7-mann och 11-mannagrupper. Gruppen ansvarar för klubbens sportsliga sida i samband med verksamhetsansvarig. Materialförvaltare: Tvätta match/träningskläder Organisera och upprätthålla omklädningsrum och förråd rum Städa klubbhuset och köket Övriga uppgifter enligt överenskommelse Kioskansvarig: Not 2 Hantera inventering och beställning av varor Organisera och upprätthålla kioskfacilititeter Övriga uppgifter enligt överenskommelse 7

8 VERKSAMHET Föreningen har genom åren vuxit och har 2016 ca 600 aktiva medlemmar inklusive spelare och ledare och organiserar båda senior och ungdomsfotboll på olika nivån. Hela tiden drivs verksamheten efter policyn och den års planering som varje åldersgrupp arbetar efter. Våra ledare gör lämpliga beslut för sitt lag utifrån dessa riktlinjer men angående förändringar om åldersklassbyte eller liknande frågor måste godkännas av Fotboll Koordinators Gruppen, Arbetsutskottet eller styrelsen. Utöver den rena fotbollsverksamheten finns det ytterligare basaktiviteter som har olika men viktiga värden för hela föreningen. Nämnas kan VellingeCupen/Lions, Knatteturneringen, Ledarträffar, VIF-dagen samt ungdoms disco, Gåsafotboll, Julavslutning och Kioskverksamhet. Med allting Vellinge IF stödjer Svenska FF:s Barnoch Ungdomsfotbolls Inriktning (Fotbollens Spela, Lek och Lär dokument) och SVFFs syn på Fair Play. Dokument finns på hemsidan. Vi följer fotbollens regler Vi respekterar domarens beslut Vi hejar och stöttar vårt lag och hånar inte motståndarna Vi tackar alltid motståndarna och domaren efter matchen Vi håller god stil på och utanför planen OPERATIV STRUKTUR Operativ struktur erbjuder möjligheten att spela fotboll på en lämplig nivå för alla och möjliggör kontinuerlig utveckling från barn och ungdomar till seniorer. Dam A Herr A Oldboys Dam Utveckling Herr Utveckling NextGen Flicklag Barn-och ungdomar Pojklag Barn-och ungdomar Fotbollsskola 8

9 Ungdomsfotboll Som förening vill vi erbjuda ungdomarna i Vellinge IF en bra, intressant och utvecklande fotbollsträning samt meningsfull fritid och förbättrad hälsa under ledning av kompetenta tränare och ledare: fostra ungdomarna till bra kamrater och bra spelare stimulera breddverksamhet före resultatinriktad verksamhet se till att alla får spela mycket och utvecklas utifrån sin egen nivå alla spelare tillhör sin egen åldersgrupp men spelare kan tillhöra en annan åldersklass om sociala skäl föreligger Alla lag spelar i deras respektive åldersgrupper i seriespel och cuper Vi skall erbjuda alla ungdomar tränings och spelmöjligheter 5-mannafotboll (5-8 år) Varje år arrangera en upp start av ny åldersgrupp (fotbollsskola) Varje år arrangera en sommarfotbollsskola för både föreningens medlemmar och andra intresserade under ledning av klubbens egna ledare Alla spelare ska tränas och utvecklas genom lek och fotbollsintresset stimuleras Ett mindre antal serier/cuper utan resultaträkning spelas där fokus ligger på lika villkor - alla ska få delta och ha roligt. Man tillhör sin egen åldersgrupp men vid behov kan man hjälpa laget i ådersgruppen direkt ovanför. Beslut tas av huvudtränarna i båda grupper. Gäller alltid som tillfällig lösning. Flytt mer är en åldergrupp är inte tillåtet. Undantag kan ges i samråd med båda huvudtränarna och koordinatorsgruppen, arbetsutskottet eller styrelse. Sådant undantag gäller alltid som tillfällig lösning. 9

10 7-mannafotboll (9-12 år) Att plantera in ett bestående fotbollsintresse hos alla och att därmed skapa en så bred åldersgrupp som möjligt. Fokus ligger på att utveckla de individuella spelarna framför laget. Det är viktigt att bedriva verksamheten i samverkan med föräldrarna med gemensam respekt för varandra. Alla som tränar aktivt spelar matcher. Nivåanpassad träning används för att alla spelare ska kunna utvecklas och stimuleras enligt deras individuella nivå. Serie- och cupspel introduceras där alla ska få spela flitigt, utvecklas och ha roligt. Man deltar i övernattnings cuper och läger där alla spelarna erbjuds att delta som ett led i deras fotbollsutbildning. Man tillhör sin egen åldersgrupp men vid behov kan man hjälpa laget i ådersgruppen direkt ovanför. Beslut tas av huvudtränarna i båda grupper. Gäller alltid som tillfällig lösning. Flytt mer är en åldergrupp är inte tillåtet. Undantag kan ges i samråd med båda huvudtränarna och koordinatorsgruppen, arbetsutskottet eller styrelse. Sådant undantag gäller alltid som tillfällig lösning. 10

11 9-manna och 11-mannafotboll (13-16 år) DM, Skåneserie och högre serier Ställer VIF alltid upp med bästa laget oavsett ålder. Vid krock av matcher prioriteras det äldre laget i första hand. Spelare år Alla som tränar aktivt spelar matcher. All träning sker för 11-mannafotboll men det första året kan någon åldersgrupp välja att fortsatt spela både i 7, 9, manna och 11-mannaserien. Nivåanpassad träning används för att alla spelare ska kunna utvecklas och stimuleras enligt deras individuella nivå Man arrangerar träningsläger för alla och deltar varje sommar i övernattnings cuper. Vid behov kan man delta i cuper och i seriespel med ett kombinerat lag med en annan förening. Godkännas av föreningarna. Spelare kan erbjudas till övre åldersgrupp för att kunna utvecklas optimalt i samråd mellan respektive lags huvudtränare. Spelare år Vid behov ny extern huvudtränare med minst BAS2 kvalifikation ordnad av föreningen (beroende på ekonomi och tillgänglighet) Alla som aktivt tränar spelar tränings- och tävlingsmatcher varje säsong. I högre serier och i DM-slutspel spelar bästa laget Åldersblandade lag är normalt. Spelarna blir licensierade för VIF. Man arrangerar träningsläger för alla och deltar varje sommar i övernattnings cup. Spelare kan erbjudas till övre åldersgrupp för att kunna utvecklas optimalt i samråd mellan respektive lags huvudtränare. 11

12 Seniorfotboll Alla seniorlag skall försöka spela i så höga divisioner som möjligt. Vår målsättning är att 90% av våra seniortrupper skall bestå av egna produkter. Alla föreningens seniortränare har skriftligt avtal med individuella villkor baserad på utbildning, erfarenhet och lämplighet. Gemensamma resurser innehåller MV-tränare, massör, rehabilitation enligt tillgänglighet och överenskommelse. Föreningen betalar spelarövergångar till föreningen. Herr A / Herr Utveckling kontraktspelare, Herr A i A-serie, Herr Utveckling i lämplig serie t.ex. J- serie, U-serie eller B-serie 3-4 träningar per vecka samt matcher Ersättning för kontraktspelare baserad på träningsnärvaro och matcher i serien. Dam A / Dam Utveckling kontraktspelare, Dam A i A-serie, Dam Utveckling i lämplig serie t.ex. J- serie, U-serie eller B-serie 3-4 träningar per vecka samt matcher Ersättning för kontraktspelare baserad på träningsnärvaro och matcher i serien. Oldboys För äldre spelare med naturlig knytning till Vellinge IF Möjlighet för fysisk aktivitet och social evenemang 1-2 träningar per vecka, anmäls till seriespel. 12

13 EKONOMI Vellinge IF följer strikt den svenska lagen om skatterätt och all ekonomi är offentliga för medlemmarna. Styrelsen är ansvarig för föreningens ekonomi. Finansiell års rapportering sker på årsmötet och finns tillgänglig vid förfrågan. För all fakturering använder vi officiella fakturor med faktura nummer och betalningar sker direkt in vårt bankkonto. Hur finansierar vi föreningen Medlemsavgifter och träningsavgifter Bidrag från Staten och Kommunen Sponsring Extern finansiering (Skåneidrotten, Skåneboll, SvFF) Egna arrangemang (t.ex. VellingeCupen, Kioskverksamheten) Hur använder vi pengarna Kansliet Verksamhetsansvarig, Kansliassistent Utbildningsansvarig Materialförvaltare Tränarutbildning Domareutbildning Ungdomsledareutbildning Seriespel betalningar (Skånes FF) Cuper Domare Träningsmaterial, koner, västar m.m. Försäkring Skadehantering med klubbens samarbetspartner 13

14 Medlems- och träningsavgifter 2016 Medlemsavgift betalas av samtliga aktiva spelare och ledare i föreningen, medlemskort tillhandahålls av föreningen och skiljer sig mellan ungdom och senior i utformningen. Icke aktiva spelare och ledare har möjlighet att bli medlemmar och kan då nyttja förmåner och erbjudanden som klubben har. Träningsavgift betalas av alla aktiva spelare. I samband med Årsmötet, bestäms kommande års medlems- och träningsavgifter. Dessa presenteras i Bilaga 2. Medlemsavgiften faktureras på våren eller direkt när någon blir ny medlem och gäller per kalenderår. Träningsavgiften faktureras en gång på våren och en gång på hösten (undantaget kontraktsspelare och oldboys som betalar hel summa på våren). Fakturering sker direkt från kansliet (fakturan kommer via e-post med OCR-nummer). Om man börjar efter 30/juni betalar man bara medlemsavgift samt höstens träningsavgifter. Det är gratis att prova-på under två veckor. Aktuella Belopp anges i Bilaga 2 Vad får man för medlems- och träningsavgiften Administrativa kanslitjänster (Verksamhetsansvarig, Kansliassistent) Underhåll av klubbhuset samt omklädningsbyggnad (Materialförvaltare) Tränarutbildning, tränarfortbildning och stöd (Utbildningsansvarig) Klubb och spelarförsäkring samt gratis tillgång till klubbens sjukgymnast Matchställ, träningsmaterial, koner, västar m.m. Avgifter för seriespel Delfinansiering av deltagande i zon-läger (pojkar/flickor 13-14) baserad på antal spelare och klubbens ekonomi För 5-manna och 7-manna kr per lag anmält till seriespel (inkl. knatteserie, kamratserie) att användas till fotbollsrelaterade aktiviteter såsom cuper eller träningsläger För 9-manna och 11-manna kr per lag anmält till seriespel att användas till fotbollsrelaterade aktiviteter såsom cuper eller träningsläger Plan och domare tillsättning, kostnad för domare vid seriespel och träningsmatcher Tillgång till klubbhuset med Tv-kanaler, trådlöst nätverk Sportadmin hemsida samt dess administrativa verktyg Lokala medlemserbjudande knutet till medlemskap Fritt inträde till föreningens hemmamatcher 14

15 Åldersgruppernas administration och ekonomi Inför varje år gör åldersgruppen en planering där man beskriver åldersgruppens organisation (ansvarig, träningsansvarig, administrativt ansvarig, kioskansvarig, träningar, cuper, träningsläger m m). Årlig planering skall föredras för föräldragruppen i samband med föräldramöte. Varje åldersgrupp utser en person som är administrativt ansvarig (lagledare). Vem som är utsedd meddelas till kansliet. Denna person håller ordning på åldersgruppens ekonomi, sköter anmälan till cuper och redovisar närvaro vid varje aktivitet/träningstillfälle med SportAdmin program (LOK-rapportering). Med fördel kan åldersgruppen utse en person som är ansvarig för LOK-rapportering och en annan person som är ansvarig för övrig administration/ekonomi. Anmälan till cuper, seriespel Åldersgruppen ombesörjer själv anmälan till cuper. Anmälan och betalning till seriespel administreras av kansliet Domare avgifter seriematcher - träningsmatcher Klubben står för kostnaden för domare vid seriematcher och träningsmatcher. Kansliet administrerar betalningen till domarna. Matchkläder Alla lag får tillgång till matchställ från föreningen men kan också köpa egna Adidas matchställ via klubbens kläderleverantör. Varje lag ansvarar för deras matchkläder och man får inte använda matchkläder på träningar eller privat. För spelarens hälsa och säkerhet måste matchkläder tvättas efter varje match. Matchkläder är gjorda av funktionsmaterial och där ska inte sköljmedel användas. Matchkläder skall vara i Vellinge IF färger, inga andra färger är tillåtna Hemma: röd tröja, blå shorts och röda strumpor Borta: blå tröja, blå shorts och blå strumpor En kombination av ovan färger kan användas vid behov Lagkassa Alla lag kan ha en egen lagkassa som används för aktiviteter utanför normal träningsverksamhet t.ex. för sociala aktiviteter eller cuper. Alla lag måste ha lagkassa ansvarig som informerar kassören med kontodetaljer och med en slutrapport 01/12 varje år. Lagsponsring Se Bilaga 4 15

16 Kioskverksamhet Kioskverksamheten är en viktig del av föreningens verksamhet och står för en stor del av klubbens intäkter. Samtliga lag skall vid egna hemmamatcher sörja för att kiosken är öppnad för försäljning av föreningens varor, detta gäller träningsmatcher, seriematcher och cuper oavsett om dessa är arrangerade av föreningen eller av laget. Lagen är också skyldiga att bemanna kiosken vid seniorlagens hemmamatcher. Kioskansvarig säkerställer att det finns utrustning och varor för att kunna sälja. Det är viktigt att samtliga hjälps åt att hålla kioskerna snygga, rena och informera kioskansvarig om något saknas. Tänk på att lämna kiosken så som ni vill finna den nästa gång det är er tur att bemanna den För att stimmulera och motivera lagen till att sköta försäljning och ordning i kiosken kan föreningen betala ut ersättning till dom lag som bemannat kiosken. Detta regleras i Bilaga 5. 16

17 LEDARE OCH TRÄNARE Alla ledare måste följa Vellinge IF Policy och Riktlinjer och får inte samarbeta med en annan förening utan Styrelsens godkännande. Alla ledare måste visa utdrag från brottsregister inom en månad efter att de börjat i föreningen. Ledaren som föredöme Vid träningar och matcher vara klädd som en ledare Ett positivt och juste uppträdande förväntas vid träningar, matcher och i andra sammanhang gentemot publik, funktionärer, motståndare och det egna laget. Ha respekt, förståelse och kännedom om sin egen roll och skapa en bra föräldrasamverkan. Värna om, och skapa, ett gott kamratskap, gemenskap samt en stark vuxenomgivning. Ge alla spelare och lag samma engagemang och se till att eventuella egna barn inte särbehandlas. Följa och informera om Nolltolerans. Tränare sätter alltid bra exempel på och utanför planen och upprätthåller fotbollens fair play regler. Vid utvisning för olämpligt uppträdande, görs ett avdrag med 250 SEK för ungdomstränare och 1000SEK för seniortränare. Planering och stöd Att inför varje nytt år ta fram en grov årsplanering som diskuteras på föräldramöten och lämnas till ungdomskommittén. Att planera och genomföra träning samt laguttagning och coachning inklusive taktik, spelarpositioner mm. Sköta det sportsliga omkring laget på träning, matcher och turneringar. Ungdomskommittén som ett stöd/bollplank i sin verksamhet Utbildning tillhandahålls av föreningen Tillgång till material och ekonomi i enlighet med vad som gäller för varje åldersgrupp. Nya ledare erbjuds en introduktion av ungdomskommittén. Om det finns några problem eller farhågor om laget eller enskilda spelare måste tränare informera Verksamhetsansvarig som ska samarbeta med Styrelsen för att hitta den bästa lösning för varje situation. Som ledare skall man: Alltid komma väl förberedd och i god tid. Vara klädd i föreningens utrustning. Aldrig låta en skadad eller sjuk spelare delta. Följa framtaget träningsmaterial och utbildningsplan. Se matchen som en del av ungdomarnas fotbollsutbildning Sätta spelares utveckling före resultat 17

18 Tränarutbildning Vi värderar utbildning mycket högt och organiserar årligen intern tränareutbildning för alla VIF ledare. Vi följer Svenska FF:s Barn- och Ungdomsfotbolls Inriktning (Fotbollens Spela, Lek och Lär dokument) och Skånebolls tränarutbildning. Vår vision är att vara en av de bästa utbildade fotbollsföreningarna i hela Sverige. Klubben finansierar alla kurser från Skånes FF, Skåneidrotten och deras samarbetspartners. Högre utbildning, så som UEFA B diplomkurs och UEFA A kurser finansieras enligt överenskommelse med Styrelsen. Tränare i klubben måste utbilda sig för att alla spelare ska kunna utvecklas och stimuleras enligt deras individuella nivå. Också alla lagledare bör ha minst avspark kvalifikation och vara bekant med Fotbollens Spel, Lek och Lär dokument. Vi förväntar oss att minst huvudtränaren i varje lag följer Skånebolls rekommendationer för tränarutbildning. Kurserna ska tas i rätt ordning och rätt tidpunkt beroende på åldersgrupp. Alla utbildningar är organiserade av Verksamhetsansanvarig och Utbildningsansvarig. Ytterligare utbildningsansvarig erbjuder individuellt stöd för tränare, organiserar TEMAträningar och hjälper med föreningsutveckling. Vi uppmuntrar också intresserade spelare i årsåldern att genomgå grundkursen för tränare. Vi organiserar också: Skadekurser, tejpkurser Domarkurser, övriga kurser i samarbete med Skåneidrotten och Skånes FF 18

19 Ledararvode för ungdomsledare För Vellinge IF det är viktigt att våra ledare är representativa i träning, matcher, cuper, läger och utbildningar. För detta erbjuder föreningen ledararvode för alla aktiva ledare (1 tränare per 10 spelare). Ledare ansvarar själv för inköp av kläder eller utrustning från klubbens sammarbetspartner. Kvitto lämnas till kansliet för utbetalning, aktuella belopp anges i Bilaga 3 19

20 SPELARE I Vellinge IF försöker vi se både till den enskilde spelaren och till lagets/åldersgruppens bästa. Vi anser dock att den individuella utvecklingen är viktigast och vi vill därför sätta spelaren i centrum och prioritera individuell utveckling före lagens segrar. Vi vet också att spelarna utvecklas olika snabbt, störst fysisk och mognadsmässig skillnad är det hos 13-åringar, olika spelare kan då i dessa aspekter vara både som en 10- eller som en 16-åring. Tjejer blir kroppsligt vuxna först mellan års ålder. Vi anser också att det är en del av fotbollsutvecklingen för en spelare att genomgå ungdomsdomarutbildning och att man dömer ungdomsmatcher. Vi uppmuntrar också intresserade spelare i årsåldern att genomgå grundkursen för tränare. Tränings- och matchkläder Alla VIF spelare bör ha Vellinge IF kläder för att representera klubben på alla träningar, matcher och andra evenemang. Alla ungdomslag köper VIF kläder själv via klubbens leverantör. Klubben organiserar matchställ. Kontraktade seniorspelare får tillgång till träningskläder från klubben. Provträning med en annan förening Provträning måste alltid diskuteras och godkännas av lagets huvudtränare i samråd med utbildningsansvarig och styrelsen innan eventuell provträning. Att tänka på som spelare Du spelar fotboll för att det är kul att dribbla, skjuta, passa, göra/rädda mål och att göra detta tillsammans med dina lagkamrater. För att alla ska kunna trivas måste verksamheten bedrivas organiserat. Då får alla ut något av den tid som du som spelare och dina tränare lägger ner på fotbollen. Därför har du som spelare en skyldighet att ha bra disciplin på dig själv. Med detta menar vi bl.a.: Att alltid vara i tid till träningar och matcher samt byta om och duscha. Att vara koncentrerad på fotboll under träning, match samt i omklädningsrummet så att du får ut det mesta möjliga av den utbildning du går igenom. Att lyssna på tränarna och att alltid försöka göra ditt bästa på träning och match. Att skapa en god stämning genom att alltid vara en bra lagkamrat. Vårda ditt språk och beteende. Ingen ska mobba, håna eller på annat sätt nedvärdera en lagkamrat eller motståndare. Att följa de regler, uttalade såväl som outtalade, som gäller för laget på träningar, matcher, i omklädningsrummet och på fritiden. Att hålla ordning på sin egen och den gemensamma utrustningen. Att meddela om du inte kan komma på träning eller match. Nolltolerans om mobbing gäller och SKALL följas. 20

21 DOMARE Vellinge IF har ca 35 ungdomsdomare som tar hand om alla ungdomsmatcher. Vad man som domare skall tänka på vid match: Domaren skall vara på plats 15 min innan matchstart och se till så att planen är i spelbart skick och målen är på rätt plats. Domaren skall också hjälpa till att bidra med en positiv stämning på planen. Vad man som ledarna skall tänka på mot domaren: Ledare skall hjälpa domaren till att bidra med en positiv stämning på och utanför planen. Ledare skall respektera domarens beslut och var positiv och stöttande. Vad man som förälder skall tänka på mot domaren: Föräldrar skall respektera domarens beslut och se domaren som en vägledare. Föräldrar skall hjälpa till att skapa en positiv och god stämning runt om planen. Föräldrar skall tänka på att det är dit barn som spelar match och inte du. 21

22 DOPING / NOLLTOLERANS MOT MOBBNING Klubben tar aktivt avstånd ifrån alla typer av otillåtna prestationshöjande preparat. Vellinge IF välkomnar alla spelare oavsett etniskt ursprung och samtliga skall också ges bästa möjlighet att trivas i föreningen. Alkohol och droger Då bruk och missbruk av tobak, alkohol och droger idag är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige samt att föreningslivet utgör en av de viktigaste socialiseringsmiljöerna i samhället, verkar vi i Vellinge IF aktivt för att ge våra barn och ungdomar en sund och hälsosam miljö att utöva sin hobby i. I några enkla punkter tar vi här upp vad vi verkar och står för. All verksamhet som enbart vänder sig till barn och ungdomar under 18 år i Vellinge IF regi skall vara rök-, alkohol- och drogfri. Alla Vellinge IF ledare skall verka för att förhindra eller skjuta upp ungdomarnas tobaks-, alkohol-, och drogdebut, gärna i samarbete med deras föräldrar. I alla sammanhang där man bär kläder med Vellinge IFs klubbmärke eller namn, är det inte tillåtet att röka eller dricka alkohol. Då representerar man föreningen och skall därför vara en god förebild. Om en spelare, ledare eller funktionär inom klubben uppträder drog- eller alkoholpåverkad i samband med träning, match, träningsläger eller liknande skall vederbörande omedelbart lämna arenan, lokalen eller dylikt. Om personen är under 18 år skall förälder kontaktas. Vid regelbrott mot föreningens drogpolicy skall detta hanteras som ett disciplin ärende. SOCIALA MEDIER Allt efterhand vi engagerar oss i sociala medier, Facebook (såväl vår egen som lagens egna), twitter, hemsida mm, vilket i sig är mycket positivt, bör vi lägga till ett förhållningssätt till detta, dvs vilken ton vi anger, eller t ex endast positiva saker skrivs, rasistiska eller nedvärderande inlägg tas bort osv. Ansvarig utgivare bör finnas. 22

23 RESOR UTOMLANDSRESOR Alla träningsläger och turneringar utomlands koordineras av kansliet. SERIESPEL, CUPER OCH TURNERINGAR Vellinge IFs resepolicy gäller vid transporter till och från aktiviteter kopplade till klubben och dess medlemmar. Vi försöker i möjligaste mån resa miljövänligt, t.ex. genom samåkning. Vid aktiviteter på annan ort, t.ex. vid bortamatch, ansvarar varje barns föräldrar för att deras barn i god tid når utsatt samlings tid på angiven matcharena om inget annat avtalats. Vid bilresor gäller följande: Föraren skall: Följa gällande trafikregler och alltid anpassa hastigheten till väglaget. Ansvara för att fordonet är trafiksäkert Passageraren skall: Alltid använda bilbälte Ej störa föraren Vid raster följa förarens eller annan ledares anvisningar Vid resor med minibuss gäller följande: Föraren skall innehaft körkort i minst två år Ha tidigare erfarenhet av att framföra minibuss Körersättning Ingår ej Eventuella körersättningar inom lagen för cuper och matcher måste hanteras inom lagen, från deras egna lagkassor. Ledarkostnader för resor och cuper Klubben rekommenderar att ledarnas kostnader ingår i spelarnas avgifter 23

24 FÖRÄLDRAR Alla föräldrar ska hjälpa föreningen med kioskverksamhet och andra för klubben viktiga arrangemang för att hålla medlemskostnaderna låga. Ytterligare vill vi att alla föräldrar ska: Se till att ditt barn mår bra, dvs. får riktig kost, ordentligt med sömn och att ditt barn aldrig tränar med feber, skada eller infektioner i kroppen. Kommentera och fråga efter träning och matcher om det var spännande och roligt inte bara om resultatet. Allt så att ditt barn känner ditt engagemang och stöd. Stöd ditt och andras barn i med- och motgång. Ge beröm i stället för att vara felsökare. Beröm ger självförtroende. Se till att ditt barn lever upp till de åtagande som de har. Följ så ofta som möjligt med ditt barn till träning och matcher. Tala aldrig illa om tränaren eller domaren inför spelarna. Även du representerar föreningen vid varje träff med laget. Du har ett aktivt ansvar att föra fram dina synpunkter på föräldramötena. Årsplaneringen är samtidigt er viktigaste möjlighet att diskutera och ha synpunkter på hur verksamheten bedrivs. Respektera tränarens beslut vid laguttagningar Se till att följa reglerna kring Nolltolerans mot mobbning. Skånes FF: Lite att tänka på till alla fotbollsföräldrar 1. Följ med på träningar och matcher. Ditt barn sätter stort värde på det. 2. Håll dig lugn vid sidlinjen, låt barnen spela. 3. Uppehåll dig längs ena sidlinjen, håll avstånd till ledare och spelare 4. Respektera ledarnas beslut, var positiv och stöttande 5. Respektera domarens beslut, Se på domaren som en vägvisare. 6. Skapa en positiv stämning vid matcher och träningar. 7. Stöd föreningen i dess arbete din insats blir värdesatt, inte minst av ditt barn. 8. Kom ihåg: Att det är ditt barn som spelar fotboll och INTE DU! 24

25 FÖRSÄKRING Medlemmar i Vellinge IF är olycksfalls försäkrade när de idrottar i föreningens verksamhet. Försäkringen ger ett grundskydd om du råkar ut för en skada i samband med match, organiserad träning och även under resor till och från sådana aktiviteter. Vellinge IF har Folksam som sitt försäkringsbolag, och råkar du ut för en olycka i samband med match eller träning eller på väg dit eller hem, gör du följande: 1. Sök läkarhjälp (se också nedan) 2. Spara alla kvitton på utlägg du haft i samband med olyckan. 3. Kontakta Folksam på telefon (VIF kund nummer 16589) 4. För minderåriga (under 18 år) ringer målsman, men är du myndig ringer du själv. 5. Var beredd att uppge vilken klubb du (eller den skadade) är med i samt personnummer. 6. Svara därefter på skadehandläggarens frågor. 25

26 POLICY VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Definition Kris och extraordinär händelse kännetecknas av en eller flera av följande tillstånd: Tillgången till information om vad som hänt är till en början begränsad Besluten måste fattas under svår tidspress Beslut måste fattas som involverar många aktörer Det existerar en känsla av osäkerhet Aktörerna står hela tiden inför nya situationer Insatser av många aktörer måste koordineras Improvisation och flexibilitet är nödvändigt Samhällshotande kriser En kris eller extraordinär händelse kan vara samhällsomfattande och hota grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, befolkningens hälsa eller frihet. Samhällshotande kriser kan kännetecknas av att många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället och dess centrala mekanismer (regering, kommuner, etc.) slutar fungera. Extrem väderlek (såsom snöoväder, åskväder, översvämning, omfattande bränder) eller omfattande elavbrott, liksom krigsrisk och terroristattacker. Andra exempel på extraordinära händelser som kan föranleda krishantering enligt denna handlingsplan är giftutsläpp, bombhot, smittspridning på arbetsplatsen, felbehandling med allvarliga konsekvenser, pandemi i samhället, och/eller flera dödsfall bland de anställda. Personrelaterade kriser Personrelaterade kriser drabbar individen och kan för aktuell individ vara en mycket svår process. Det kan t.ex. handla om hot, våld, sexuella trakasserier, mobbing/utanförskap, sjukdom, olycksfall, mm. Rutin vid samhällshotande kriser Vellinge IF följer alltid de uppmaningar som kommer ifrån myndigheter. Vi sätter våra medlemmars säkerhet i första hand framför matcher eller träningsnärvaro. Vid osäkerhet om träning/matchers vara eller icke vara ska verksamhetsansvarig ta det yttersta ansvaret att informera ut till tränare och medlemmar om gällande föreskrifter. Verksamhetsansvarig ska vid extraordinär händelse tillkalla kommunens beredskapsgrupp för att kordinera arbetet. 26

27 NOTER 2016 Not 1: Utbildningsansvarig är ej utsedd Not 2: Kioskansvarig är Arrangemangs Kommittén 27

28 Bilaga 1. Styrelsens sammansättning 2016 Ordförande V.Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Peter Lundgren Allan Sögaard Johan Rydelius Marie Trumstedt Mattias Stendahl Johnny Neldeborn Mikael Andersson Adjungerad Ville Peltomäki 28

29 Bilaga 2. Medlems- och träningsavgifter 2016 I samband med Årsmötet , beslöts att följande medlemsavgifter ska gälla för Medlemsavgift (faktureras på våren) 200:-/år Grupp Vår Höst Seniorspelare damer/herrar/oldboys 700 kr 700 kr Oldboys (bara deltar i träningar) 350 kr 350 kr Oldboys (som är aktiva VIF ledare) 75kr 75 kr 9-manna och 11-manna (13-17 år) 850 kr 850 kr 7-manna (9-12 år) 800 kr 800 kr 5-manna (7-8 år) 550 kr 550 kr Fotbollsskola (6 år) 350 kr 350 kr Fotbollsskola (5 år) Ingår vattenflaska och t-shirt 250 kr 250 kr NOT: I kombinerade (tex 6-8 år) lag betalar barn- och ungdomsspelare avgifter baserad på ålder. 29

30 Bilaga 3. Ledararvode för ungdomsledare UNGDOMSTRÄNARE A Ombytt tränare som aktivt deltar i träning minst två gånger/vecka under normalsäsong får kläder eller utrustning för 1000 kr från klubbens samarbetspartner. (2016, Intersport) UNGDOMSTRÄNARE B / LAGLEDARE Ombytt tränare eller lagledare som aktivt deltar i träning minst en gång/vecka under normalsäsong får kläder utrustning för 500 kr från klubbens samarbetspartner. (2016, Intersport) 30

31 Bilaga 4. Lagsponsring Alla lag har möjlighet att skaffa egna sponsorer för att finansiera aktiviteter utanför normal träningsverksamhet t.ex. för sociala aktiviteter, extra cuper eller körkostnader. Lag har möjlighet att sälja reklam/varumärke på egenfinansierade matchställ och på träningskläder. Från det belopp som kommer från lagsponsring belopp går merparten till laget medan en mindre del går till föreningen. Föreningen använder sin del av lagsponsorpengar till att utveckla föreningen, tränarutbildningar, material mm. Sponsring koordineras och godkännas alltid av Verksamhetsansvarig. 100% av lagsponsring som går direkt till matchkläder inkl. tryckkostnad får tillgodoräknas mot beställningen av dessa matchläder. Lagsponsrade matchkläder får ha namntryck Lagsponsrade matchkläder får ha reklamtryck Överskjutande lagsponsring delas mellan laget (70%) och föreningen (30%). Detta gäller lagets totala sammanlagda lagsponsring per år, tillkommer sponsorer efter det att kvoten för matchkläder är fylld delas detta enligt regeln 70/30. Vid köp av matchställ: Laget ansvarar för lista med namn, nummer och storlek till respektive spelare. Laget ansvarar för eventuell buffert av kläder för tillkommande spelare. Laget tar fram underlag för eventuellt reklamtryck. Föreningen skall godkänna trycket på matchkläder (stil och profil). Föreningen gör klädesbeställningen från föreningens leverantör. Betalning till leverantören görs av föreningen via kansliet. Fakturering av sponsorbeloppet görs från kansliet till sponsrande företag Överskjutande belopp betalas ut till lagets lagkassa enl. regeln 70/30. 31

32 Bilaga 5. Kioskverksamhet Egna seriematcher/träningsmatcher/dm matcher: Kiosk skall vara öppen vid samtliga egna hemmamatcher Försäljning får endast ske från föreningens sortiment av varor. Föreningen ansvarar för att det finns varor i kiosken till försäljning Laget ansvarar för bemanning i kiosken Laget får del av kioskförsäljningen motsvarande 10% av omsättningen i kiosken vid aktuellt tillfälle då laget bemannat kiosken. Arrangemangskommittén ansvarar för fördelning mellan de lag som bemannat kiosken så att fördelningen blir rättvis och minsta möjliga administration krävs. Kioskförsäljningen redovisas till kansliet som därefter betalar ut ersättningen till laget. OBS! VIF Senior/representationsmatcher ingår inte i detta upplägg Egen arrangerad cup: Laget får behålla 20% av kioskens omsättning Laget får behålla eventuella anmälningsavgifter från gästande föreningar Detta förutsätter att: Laget ansvarar för att kiosken är öppen och tillsättning av föräldrar Laget ansvarar för dialog med Arr. Kommittén om varor i kiosken Laget ansvarar för inbjudningar och planering av matcher Laget ansvarar för att kansliet har nödvändig information gällande tider och planer mm Laget står för kostnader runt cupen såsom priser mm Laget står för kostnader i form av förtäring eller liknande om laget vill bjuda gästande lag på det. Föreningen hjälper till med: Föreningen ansvarar för plantillsättning och kritning Föreningen ansvarar för att mål och övrig utrustning finns på plats Föreningen ansvarar för att det finns varor i kiosken till försäljning Föreningen ansvarar för tillsättning & betalning av domare 32

VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER

VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER 2014 Denna policy och riktlinjer dokument är godkänd av årsmötet 2014-02-27. Policyn uppdateras varje år på årsmöte. INNEHÅLL SIDA KLUBBENS HISTORIA 3 ORGANISATION 4 KANSLIPERSONAL

Läs mer

Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen.

Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen. Ungdomspolicy Inledning Under vintern 2010 tog styrelsen för BK Näset respektive Höllvikens GIF beslutet att inleda en sammanslagning av föreningarnas verksamhet. Den nya föreningens namn är BK Höllviken.

Läs mer

VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER. Denna policy och riktlinjer dokument är godkänd av årsmötet 2015-02-24.

VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER. Denna policy och riktlinjer dokument är godkänd av årsmötet 2015-02-24. VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER 2015 Denna policy och riktlinjer dokument är godkänd av årsmötet 2015-02-24. INNEHÅLL SIDA KLUBBENS HISTORIA 3 ORGANISATION 4 KANSLIPERSONAL / ARBETSUPPGIFTER 5 VERKSAMHET

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08

Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Föräldramöte 9/2 Pojkar 08 Ledare/ Tränare Spelare Föräldrar Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda LEDARE OCH TRÄNARE Planera träningen, alla tränare tagit del av det innan träningen börjar

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

Hässelby SK Fotboll Förening

Hässelby SK Fotboll Förening Hässelby SK Fotboll Förening Handbok 2013 Innehåll HSK Fotboll Handbok Inledning/Om detta dokument... sid 3 HSK SK FF Klubben... sid 3 Riktlinjer HSK SK FF sid 4-6 Rekommendationer och tips : om organisation

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK Den Gula Tråden F8 F10 F12 F14 F16 Dam Föreningspolicy för Billesholms IK Förord Dokumentet ni håller i er hand är levande vilket gör att det kan komma att ändras under årens gång dock inte under det gällande

Läs mer

Blå tråden är framtagen för att.

Blå tråden är framtagen för att. BLÅ TRÅDEN Uppdatering 2014-15 Blå tråden är framtagen för att. Ha en gemensam plattform att arbeta efter. Man får kontinuitet i verksamheten. Man får ett större samarbete mellan lagen och föreningen En

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 9-mannafotboll 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, lek och lär, är mottot för all barn- och ungdomsfotboll.

Läs mer

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08

Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Föräldramöte 7/9 Pojkar 08 Våren På gång i höst Träning Match Lagsponsring Försäkring Övrigt Agenda Våren Ca 35 barn i träning 2 träningar i veckan Vi uppskattar att ni är så duktiga på att kryssa i utskicken

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy GLÄDJE ENGAGEMANG GEMENSKAP fastställd 2013-02-05 senast reviderad 2015-03-07 Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Idrottsvägen 4, 269 71 Förslöv fif.se Verksamhetsidé Förslövs IF är

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger -

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. IFK BORLÄNGE ALPIN STRÄVAR EFTER ATT:... 2 3. ATT VARA FÖRÄLDER I IFK BORLÄNGE ALPIN... 2 4. ATT VARA AKTIV ÅKARE

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Medlemsrättigheter & skyldigheter

Medlemsrättigheter & skyldigheter Medlemsrättigheter & skyldigheter Spelare & Ledare Som spelare eller ledare i Skogås Trångsund Innebandy strävar jag efter ödmjukhet inför uppgiften på innebandyplanen, ödmjukhet mot alla både på och utanför

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR 2015 9-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR Målsättning föreningen Riktlinjer 9-manna Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt

Läs mer

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål - 1 - Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål Innehållsförteckning - 2 - - 3 - Eskilstuna City Fotbollsklubb Vi i Eskilstuna City FK är väldigt stolta över vår ungdomsverksamhet.

Läs mer

En satsning på Barnfotbollen

En satsning på Barnfotbollen En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en arbetsgrupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med Upplands fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg

Läs mer

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK.

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. 1 (5) Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. Westerviks IBK är en förening som det ska vara kul att tillhöra och man ska vara stolt över att vara en del av föreningen. Vi ska måna om varandra och ställa upp

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Solberga Bollklubb din lokala fotbollsförening

Solberga Bollklubb din lokala fotbollsförening Välkommen till SOLBERGA BOLLKLUBB och Knatteboll 2015/2016 Hej! Vi vill med denna korta information hälsa dig välkommen till SOLBERGA BOLLKLUBB och vår Knattebollsverksamhet 2015/2016. Syftet med detta

Läs mer

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN SAMARBETE MELLAN KAREBY IS & KODE IF Kareby IS (KIS) och Kode IF (KIF) har ett nära samarbete avseende fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Målet med samarbetet är att både flickor och pojkar i båda

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD Kvibille BK har som målsättning att ge ungdomar en genomtänkt fritidssysselsättning, skapa ett bestående intresse för fotboll, representationslag skall ha möjligheter att avancera i seriesystemen utan

Läs mer

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration.

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration. HFF jobbar för fotbollens bästa Hallands Fotbollförbund tillhör landets ledande distriktsförbund i svensk fotboll. HFF:s präglas av öppenhet, drivs i demokratisk ordning och styrs av stadgar som beslutas

Läs mer

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN ANTAGNA 2011 1 Inledning... 4 2 Målsättning, policy och talangutveckling... 5 2.1 Målsättning... 5 2.2 Drogpolicy... 6 2.3 Policy om rasism, mobbning

Läs mer

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015

Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 1 Mjölby AI:s Ledarinformation 2015 Känn dig hemma i MAI 2 Innehåll 1. Allmän information... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 MAI s värdegrund... 4 1.3 Kontaktuppgifter... 5 1.4 Avgifter... 5 1.5 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år.

Så spelar vi 11-mannafotboll 2016. Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Så spelar vi 11-mannafotboll 2016 Inom JHFF spelas det 11-manna fotboll från 14 år. Allmänt Tävlingen arrangeras av Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund (JHFF) i samarbete med Kompisligan. Ansvariga för

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper Beslutade av styrelsen Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2016 Beslutade av styrelsen 2015-12-15 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB www.borashockey.se Välkommen till Borås Hockey Club! Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man skall ha roligt, det tycker vi i Borås Hockey också, men

Läs mer

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016

Kils AIK Fotboll. Säsongen 2016 Kils AIK Fotboll Säsongen 2016 Välkommen till en ny säsong med Kils AIK Fotboll! I din hand har du den första utgåvan av Kils AIK-bladet. Inför säsongen 2016 har vi försökt samla relevant information på

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Läckeby GoIF Gula linjen 2012

Läckeby GoIF Gula linjen 2012 Läckeby GoIF Gula linjen 2012 2 (36) Innehållsförteckning 1. Vision, mål och värderingar... 3 2. Brandsäkerhet... 4 3. Regler och besiktning av anläggning/lokaler... 5 4. Utemiljön i vår närhet... 6 5.

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Mål- och policydokument

Mål- och policydokument Gullänget-Kroksta IBS Mål- och policydokument 1 Övergripande mål sidan 3 Övergripande policy sidan 4 Spelare sidan 5 Ledare sidan 6 Föräldrar sidan 7 2 Övergripande mål Vår förening skall verka för ett

Läs mer

Saga innebandy uppsala

Saga innebandy uppsala saga innebandy o uppsala POLICY DW Daniel Werkmäster GN Gunnar Nyborg POLICY FÖR IDROTTSSÄLLSKAPET SAGA Föreningens målsättning och ideologi ldrottssällskapet Saga (IS Saga) bildades 1992 och ungdomsverksamheten

Läs mer

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015

Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 Så spelar vi 3-mannafotboll 2015 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt och högre aktivitet 3-manna utomhus och inomhus lär våra barn att spela fotboll på ett lekfullt

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

SNIFFNING Vi tolererar inga former av sniffning av lättflyktiga lösningsmedel eller gaser i samband med föreningens aktiviteter eller liknande.

SNIFFNING Vi tolererar inga former av sniffning av lättflyktiga lösningsmedel eller gaser i samband med föreningens aktiviteter eller liknande. Utveckla det drogförebyggande arbetet DROGPOLICY För oss i Kungsbacka Basketklubb är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Kungsbacka Basketklubb har med tanke på detta antagit en drogpolicy,

Läs mer

Ledarpärm för Danmarks IF

Ledarpärm för Danmarks IF Ledarpärm för Danmarks IF För detaljerad information finns ledarpärmar för respektive verksamhet t.ex. Ledarpärm för Danmarks IF:s Ungdomsfotboll Inledning Danmarks IF:s verksamhet syftar till största

Läs mer

IFK FALKÖPING BLUE RIDERS. Mål och riktlinjer

IFK FALKÖPING BLUE RIDERS. Mål och riktlinjer IFK FALKÖPING BLUE RIDERS Mål och riktlinjer VISION Genom professionellt arbetande organisation skall vi vara en ledande idrottsförening i Falköpings Kommun. FÖRENINGENS ÖVERGRIPANDE MÅL Ungdomsverksamheten

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Innehåll. 1. Den Ljusblå Vägen. 2. Om LHK. 3. Den idrottsliga vägen. 4. Den sociala vägen. 5. Ljusblå framtid. 1.1 Varför ett dokument som detta?

Innehåll. 1. Den Ljusblå Vägen. 2. Om LHK. 3. Den idrottsliga vägen. 4. Den sociala vägen. 5. Ljusblå framtid. 1.1 Varför ett dokument som detta? Innehåll 1. Den Ljusblå Vägen 1.1 Varför ett dokument som detta? 2. Om LHK 2.1 Bakgrund 2.2 Föreningsidé 2.3 LHK:s organisation 2.3.1 Organisationen kring lagen 2.4 Sponsring 2.5 LHK kafé 3. Den idrottsliga

Läs mer

Följade gäller i föreningens aktiviteter och inkluderar såväl träningar, träningsläger som matcher samt resor till och från match:

Följade gäller i föreningens aktiviteter och inkluderar såväl träningar, träningsläger som matcher samt resor till och från match: Idrotts- och hälsocertifiering: Lerkils IF Under 2013 utformar Lerkils IF en policy i samstämmighet med Kungsbacka kommuns krav för att bli en idrotts- och hälsocertifierad förening. Innehållet i denna

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden

SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden SPÅRVÄGEN HF Blå Tråden Uppdaterad version 2013-04- 30 Innehåll 1. Vad innebär "den blå tråden"?... 3 2. Målsättning... 3 a) Handbollsskolan... 3 b) Flickor D... 3 c) Flickor C... 3 d) Flickor B... 4 e)

Läs mer

AGENDA. 13.00 Kick off öppnas Presentation av deltagare Gäst. Juniorverksamheten Statusläge respektive representationslag Tränare

AGENDA. 13.00 Kick off öppnas Presentation av deltagare Gäst. Juniorverksamheten Statusläge respektive representationslag Tränare Lerkils IFs 2015 AGENDA 13.00 Kick off öppnas Presentation av deltagare Alla Gäst Ekonomi Robert J Material Peter W Kansliet Håkan Å Juniorverksamheten Robert B Statusläge respektive representationslag

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Styrdokument SSK-innebandy

Styrdokument SSK-innebandy INNEBANDY Styrdokument SSK-innebandy BARN/UNGDOM Varför: Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Vi vill att barnen/ungdomarna ska få

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden

BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden säsongen 2015/2016 Innehåll BBK HF riktlinjer för föreningsåtaganden...1 säsongen 2015/2016...1 1. Allmänt...3 2. Generella lagåtaganden till föreningen...3 2.a.

Läs mer

LATHUND FÖR LAGLEDARE

LATHUND FÖR LAGLEDARE Sigtuna IF är en ideell förening där varje sektion och lag i princip skall bära sig själv, ledningsmässigt såväl som kostnadsmässigt. Som lagledare är det en hel del att känna till och tänka på utöver

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Namn ordförande Christer Mattsson Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014 Instruktioner för hur vi gör och implementerar en årsplan Alla lag i FC Djursholm gör en årsplan in för nästa säsong. Förslag på innehåll i planen görs av tränare och lagledare utifrån de riktlinjer som

Läs mer

Spelardokument säsongen 2012/2013

Spelardokument säsongen 2012/2013 Spelardokument säsongen 2012/2013 1. Inledning Detta dokument är en programförklaring som skall gälla för samtliga spelare, tränare och föräldrar involverade i Storvreta IBK P03 Svart säsongen 2012/2013.

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40

Ålder 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Spelform 3-manna 5-manna 7-manna 7-manna 9-manna 11-manna Matchtid 2*12 2*20 2*20 2*25 2*25 2*30 2*30 2*35 2*40 BILAGA B - VÅR SPELARUTBILDNING - Från knatte till senior Ängby IF fotbolls och innebandyutbildning består av flera steg varav det sista innebär junior- och seniorspel. FOTBOLL INNEBANDY - KNATTE 6-9 ÅR

Läs mer

Policy Selånger SK Bandy - ungdom

Policy Selånger SK Bandy - ungdom Policy Selånger SK Bandy - ungdom Det började redan 1921 i ett dike i Bergsåker, där några grabbar ville börja med organiserad idrottsverksamhet. Tre år senare, 1924, bildades en bandysektion, vilket alltså

Läs mer

Likabehandlingsplan Vasalunds IF

Likabehandlingsplan Vasalunds IF Likabehandlingsplan Vasalunds IF Vasalunds IF är en förening vars syfte är att bedriva en individanpassad verksamhet utifrån fotbollens Spela, Lek och Lär som ska ge välutbildade fotbollsspelare och goda

Läs mer

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012

Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet. 5-mannalag 2012 Bra saker att tänka på vid start av lagverksamhet 5-mannalag 2012 I. Organisation Tränare, lagledare och kassör. o Tränare, två eller flera o Lagledare, t.ex. registrera *närvaro i MyClub o Kassör, hantera

Läs mer

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK 1 6 7 år Riktlinjer för träning, match och deltagande i cuper, 6 9 år Träningsinnehållet i denna åldersgrupp tar vid där fotbollsskolan slutat. Betoningen

Läs mer

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01

Furulunds IK. Föreningspolicy 2009-03-01 Furulunds IK Föreningspolicy 2009-03-01 Innehåll Vision och målsättning Värdegrunder och Ledstjärnor Fairplay Ledarskap Träningar & matcher Utbildning Talangutveckling Föräldrarollen Vision och målsättning

Läs mer

Ungdomspolicy Halmstad Hockey

Ungdomspolicy Halmstad Hockey Vi vill: Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö och hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och hockeyspelare. Låta våra hockeyungdomar

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Lathund mall för utvecklingssamtal med spelare 10 år och äldre

Lathund mall för utvecklingssamtal med spelare 10 år och äldre Lathund mall för utvecklingssamtal med spelare 10 år och äldre Spelarutvecklingssamtal sker en gång per år där ledarna ansvarar för samtalen. Minst en förälder per spelare deltar i samtalet (gäller upp

Läs mer

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy

IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy IFK Uppsala Fotboll Föreningspolicy I IFK Uppsala satsar vi på utbildning av spelare och ledare. I IFK Uppsala kommer ungdomars resurser tillbaka till ungdomarna. I IFK Uppsala är alla medlemmar lika viktiga.

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer