Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen."

Transkript

1 Ungdomspolicy Inledning Under vintern 2010 tog styrelsen för BK Näset respektive Höllvikens GIF beslutet att inleda en sammanslagning av föreningarnas verksamhet. Den nya föreningens namn är BK Höllviken. Denna ungdomspolicy är ett styrdokument för BK Höllvikens ungdomsverksamhet. Dokumentet skall verka som stöd för ledare i deras utvecklingsarbete med föreningens ungdomar i åldrarna 5 16 år. Samt i tillämpliga delar för spelare från 17 år och uppåt i både BK och FC Höllviken. En viktig del i föreningens fortsatta arbete och utveckling ligger i att kontinuerligt utvärdera föreningens ungdomspolicy under åldersgruppsträffar, ledarträffar och i ungdomskommittén. BK Höllvikens ungdomspolicy skall nå ut till alla spelare, ledare och föräldrar aktiva i BK Höllvikens ungdomsverksamhet och vara ett levande dokument. Målsättning Som fotbollsförening skall vi verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och kamrater. Det sportsliga målet med vår ungdomsverksamhet är att ge våra ungdomar en fotbollsutbildning av hög kvalité och som ger bästa möjliga förutsättningar för spel i föreningens representationslag. Erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt att spela och utvecklas genom fotbollsverksamheten i föreningen. Skapa en klubbkänsla där spelare, ledare och föräldrar är stolta över BK Höllviken och agerar på och bredvid planen som goda representanter för föreningen. Erbjuda föreningens ledare fortlöpande utbildning och ge dem inspiration att ta hand om föreningens ungdomar på bästa sätt. Att genom duktiga ledare få så många spelare som möjligt att delta så länge som möjligt och i förlängningen skapa en stomme av egna produkter i föreningens representationslag. Organisation Styrelsen utses av medlemmar på föreningens årsmöte. Styrelsen är ytterst ansvarig för ungdomsverksamheten och tar beslut om eventuella förändringar och uppdateringar av föreningens ungdomspolicy och övergripande ekonomiska frågor rörande föreningens ungdomsverksamhet. Under styrelsen finns ungdomskommittén (UK) och en dam/flickkommitté (DK) som samarbetar och är ansvariga för den löpande ungdomsverksamheten. UK/DK sammanträder normalt en gång i månaden. UK och DK skall vara representerad i föreningens styrelse.

2 Varje åldersgrupp har en egen organisation samt en hemsida där information om kontaktpersoner och aktuella aktiviteter anslås. Disciplinära ärenden hanteras av respektive åldersgrupp i samråd med ungdomskommitténs/dk ordförande eller av ungdomskommittén/dk särskilt utsedd person eller utskott. Styrelsen skall informeras om beslut om disciplinära åtgärder mot spelare, ledare eller förälder. Verksamheten - Pojkar 5-6 år (Fotbollsskola) Egen verksamhet som åldersgrupp startar i april/maj det året spelarna fyller 5. Träning 1 gång i veckan som genomsyras av följande 4 nyckelord: Lek Rörelse Spelar endast vänskapsmatcher. Ser eventuella matcher som extra träning. Målet är att alla ska spela lika mycket. Turas om att starta. Provar på olika platser i laget. 7-8 år (5-manna) Träning 2 gånger i veckan under utomhussäsong. Träning 1 till 2 gånger i veckan under inomhussäsong. Dessa träningar ska genomsyras av följande 4 nyckelord: Lek Rörelse

3 Spelar serielös 5-manna fotboll. Ser matcherna som extra träning. Målet är att alla ska spela lika mycket. Turas om att starta. Provar olika platser i laget. Resultatfixering bör tonas ner. Dagträningsläger rekommenderas för 8-åringarna. Deltar i minst en cup utöver seriespel i närområdet. Närområdet är Vellinge kommun och dess angränsande kommuner år (7-manna) Nivåanpassar våra träningar för att barnens olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses. Fakta är att det i varje träningsgrupp skiljer mycket mellan barnen i avseende att behärska boll och kropp. Vår uppgift är att försöka få varje spelare att lyckas och känna bekräftelse. Målet ska vara att ge var och en av spelarna utmaningar utifrån sina förutsättningar. Då skapar vi spänning och glädje. Nivåanpassning får användas tidigast från och med det år spelarna fyller 9 år. Från och med det år spelarna fyller 10 bör nivåanpassning användas. Träning minst 2 gånger i veckan. Under vintersäsong kan en av dessa vara inomhus. Föreningen ser gärna att 11 och 12-åringarna erbjuds träning 3 dagar i veckan. Dessa träningar ska genomsyras av följande 3 nyckelord: Utveckling Från 11 år bedriver ungdomsansvarig föreningstalang utveckling (TFU). Speciell målvaktsträning erbjuds från och med 12 år. 9 åringarna spelar serielös 7-mannafotboll åringarna spelar seriespel 7-mannafotboll. Resultatfixering bör tonas ner. Matcherna för 9-12 åringarna skall ses som extra träning och ett led i utbildningen. Är du kallad till match så spelar du cirka en halvlek. Spelarna ska förstå vikten av att spela för laget och för lagets bästa. Taktik- och spelsystem bör tonas ner till förmån för spelförståelse och funktionell teknik.

4 Träningsflit ska vara en stark faktor vid laguttagning. Träningsflit betyder inte att endast vara på träningen utan det krävs ett engagemang också. Turas om att starta. Provar olika platser i laget. Träningsläger rekommenderas. Deltar i minst två cuper utöver seriespel inom Skåne. Cupspel med bästa laget sker tidigast första gången under det året spelarna fyller tio år. Att delta i inbjudnings cup är positivt. Ev. kostnader bärs av spelaren/förälder. Ska man spela med bästa laget ska kontakt tas med UK i god tid innan för ett godkännande inför varje turnering/cup. Undantag är Halör Cup för 10-åringar, Eskilscupen för 12-åringar och Skånecupen för alla år (9 eller 11-manna) Nivåanpassar våra träningar för att spelarnas olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses. Fakta är att det i varje träningsgrupp skiljer mycket mellan spelarna i avseende att behärska boll och kropp. Vår uppgift är att försöka få varje spelare att lyckas och känna bekräftelse. Målet ska vara att ge var och en av spelarna utmaningar utifrån sina förutsättningar. Då skapar vi spänning och glädje. Målsättning ha två lag i seriespel i varje åldersgrupp så länge som möjligt. Träning 3 gånger i veckan Dessa träningar ska genomsyras av följande 3 nyckelord: Utveckling 9 eller 11-mannafotboll i seriespel. Resultatfixering bör tonas ner. Taktik- och spelsystem bör tonas ner till förmån för spelförståelse och funktionell teknik. Alla som är kallade till match ska spela (om inte särskilda skäl föreligger). Höga krav på träningsnärvaro för att få spela. Spelarna ska förstå vikten av att spela för laget och för lagets bästa. Från och med det år spelaren fyller 13 år kan det bli aktuellt att flytta upp spelare till en äldre åldersgrupp. Detta sker i så fall i samråd med spelare, förälder, ledare samt ungdomskommittén.

5 Träningsläger rekommenderas. Deltar i minst tre cuper utöver seriespel i Sverige år (11-manna) Nivåanpassar våra träningar för att spelarnas olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses. Fakta är att det i varje träningsgrupp skiljer mycket mellan spelarna i avseende att behärska boll och kropp. Vår uppgift är att försöka få varje spelare att lyckas och känna bekräftelse. Målet ska vara att ge var och en av spelarna utmaningar utifrån sina förutsättningar. Då skapar vi spänning och glädje. Målsättning att rekrytera extern ansvarig tränare. Träning 3 4 gånger i veckan Dessa träningar ska genomsyras av följande 4 nyckelord: Utveckling Tävling 11-mannafotboll i seriespel. Bästa laget för dagen spelar. Höga krav på träningsnärvaro för att få spela. Resultatet är viktigt men inte viktigare än prestationen och vi sätter fortfarande individen i centrum. Spelarna ska förstå vikten av att spela för laget och för lagets bästa. Träningsläger rekommenderas. Delta i minst tre cuper utöver seriespel i Sverige. Målsättning att delta i internationell turnering med 16-årslaget. Från 17 år Övergår ansvaret till seniorkommittén. Tränings och tävlingsverksamheten bedrivas i samarbete med ansvarig seniortränare. Verksamheten Flickor

6 Nedan nämnda åldersindelningar ska ses som riktlinjer. Spelarna kan få träna med 2 år äldre eller 1 år yngre spelare. Spelarna placeras i den grupp där de utvecklas bäst socialt och fotbollsmässigt. När vi startar upp åldersgrupper så blandar vi flera åldrar. Efterhand som numerären ökar så kan vi jobba i mer åldershomogena grupper. Inför varje säsong kommer flickansvarig göra upp en plan för hur träningsgrupperna komponeras samt hur vi ska matcha spelarna. 5-6 år (Fotbollsskola gemensamt med pojkar) Egen verksamhet som åldersgrupp startar i april/maj det året spelarna fyller 5. Träning 1 gång i veckan som genomsyras av följande 4 nyckelord: Lek Rörelse Spelar endast vänskapsmatcher. Ser eventuella matcher som extra träning. Målet är att alla ska spela lika mycket. Turas om att starta och vara kapten. Provar på olika platser i laget. Gäller även målvakt. 7-8 år (5-manna) Senast det år spelarna fyller 7 så startar vi egna flicklag. Träning/matchning 1 till 2 gånger i veckan under utomhussäsong. Träning 1 till 2 gånger i veckan under inomhussäsong. Dessa träningar ska genomsyras av följande 4 nyckelord: Lek Rörelse Spelar serielös 5-manna fotboll. Ser matcherna som extra träning.

7 Vi tränar minst dubbelt så mycket som vi spelar match. Målet är att alla ska spela lika mycket. Turas om att starta.och vara kapten Provar olika platser i laget. Gäller även målvakt. Resultatfixering bör tonas ner. Dagträningsläger rekommenderas för 8-åringarna. Deltar i minst en cup utöver seriespel i närområdet. Närområdet är Vellinge kommun och dess angränsande kommuner. Gäller både inne och ute år (7-manna) Vi försöker skapa en numerär i träningsgrupperna så att vi kan nivåanpassa våra träningar, för att barnens olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses. Fakta är att det i varje träningsgrupp skiljer mycket mellan barnen i avseende att behärska boll och kropp. Vår uppgift är att försöka få varje spelare att lyckas och känna bekräftelse. Målet ska vara att ge var och en av spelarna utmaningar utifrån sina förutsättningar. Då skapar vi spänning och glädje. Vi strävar efter träningsgrupper på minst 20 spelare. För att lyckas med detta så kommer vi troligtvis behöva blanda åldersgrupper. Målsättningen är att F9/10 resp. F11/12 bildar träningsgrupper. För att optimera spelarnas möjlighet att ta till sig träningen så tas det hänsyn till spelarens biologiska ålder. Träning minst 2 gånger i veckan. Under vintersäsong kan en av dessa vara inomhus. Dessa träningar ska genomsyras av följande 3 nyckelord: Utveckling Från 12 år bedriver ungdomsansvarig föreningstalang utveckling (FTU). Detta innebär att spelarna, under vissa delar av året, kommer erbjudas ett tredje träningspass. Speciell målvaktsträning erbjuds från och med 12 år. 9 åringarna spelar serielös 7-mannafotboll åringarna spelar seriespel 7-mannafotboll. Resultatfixering bör tonas ner. Matcherna för 9-12 åringarna skall ses som extra träning och ett led i utbildningen. Är du kallad till match så spelar du minst en halvlek. Träningsflit ska vara en stark faktor vid laguttagning.och speltid Träningsflit betyder inte att endast vara på träningen utan det krävs ett engagemang också.

8 Vi tränar minst dubbelt så mycket som vi spelar match. Spelarna ska förstå vikten av att spela för laget och för lagets bästa. Taktik- och spelsystem bör tonas ner till förmån för spelförståelse och funktionell teknik. Turas om att starta och vara kapten Provar olika platser i laget. Träningsläger/övernattnings cup rekommenderas från 9 år. Deltar i minst två cuper utöver seriespel inom Skåne. Cupspel med bästa laget sker tidigast första gången under det året spelarna fyller tio år. Att delta i inbjudningsturneringar är positivt. Ev. kostnader bärs av spelaren/förälder. Yngre spelare kan erbjudas följa med. Ska man spela med bästa laget ska kontakt tas med DK i god tid innan för ett godkännande inför varje turnering/cup. Undantag är Skånecupen och Girls Invitation Cup (12 års turnering i Nacka) år (9 eller 11-manna) Vi bildar en stor träningsgrupp där spelarna delas in utifrån fysisk, ambitions och fotbollsmässig mognad. Träningarna nivåanpassas för att spelarnas olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses. Fakta är att det i varje träningsgrupp skiljer mycket mellan spelarna i avseende att behärska boll och kropp. Vår uppgift är att försöka få varje spelare att lyckas och känna bekräftelse. Målet ska vara att ge var och en av spelarna utmaningar utifrån sina förutsättningar. Då skapar vi spänning och glädje. Målsättning ha minst två lag i seriespel med olika ambitionsnivå. Träning 3 gånger i veckan erbjuds. Mer ambitiösa spelare ska erbjudas hjälp med kompletterande teknisk eller fysisk träning. Träningen kan bedrivas på egen hand eller av ungdomsansvarig. Dessa träningar ska genomsyras av följande 3 nyckelord: Utveckling 9 eller 11-mannafotboll i seriespel. Resultatfixering bör tonas ner. Taktik- och spelsystem bör tonas ner till förmån för spelförståelse och funktionell teknik. Alla som är kallade till match ska spela minst en halvlek (om inte särskilda skäl föreligger). Höga krav på träningsnärvaro för att få spela. Minst 2 träningar/vecka

9 Spelarna ska förstå vikten av att spela för laget och för lagets bästa. Träningsläger rekommenderas. Deltar i minst tre utecuper utöver seriespel i Sverige. Cuperna bör anpassas för såväl bredd som spets. Inomhus lär vi spelarna futsal och spelar med bästa laget i futsal DM Efterhand som spelarna är mogna för det så kommer de erbjudas träning och matchspel i DU resp. damlaget 16 - DU (11-manna) Samarbetet med damlaget intensifieras. Vi samarbetar även med klubbar i närområdet. Nivåanpassar våra träningar för att spelarnas olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses. Fakta är att det i varje träningsgrupp skiljer mycket mellan spelarna i avseende att behärska boll och kropp. Vår uppgift är att försöka få varje spelare att lyckas och känna bekräftelse. Målet ska vara att ge var och en av spelarna utmaningar utifrån sina förutsättningar. Då skapar vi spänning och glädje. Målsättning att rekrytera extern ansvarig tränare. Träning 3 4 gånger i veckan erbjuds Dessa träningar ska genomsyras av följande 4 nyckelord: Utveckling Tävling 11-mannafotboll i seriespel. Bästa laget för dagen spelar. Höga krav på träningsnärvaro för att få spela. Resultatet är viktigt men inte viktigare än prestationen och vi sätter fortfarande individen i centrum. Spelarna ska förstå vikten av att spela för laget och för lagets bästa. Träningsläger rekommenderas. Delta i minst tre cuper utöver seriespel i Sverige. Målsättning att delta i internationell turnering med 17-årslaget.

10 Att vara LEDARE i BK Höllviken BK Höllviken har målsättningen att erbjuda föreningens ungdomar en fotbollsutbildning av hög kvalité. Denna målsättning ställer krav på ledare och träningar. Eftersom ledarnas engagemang i stor utsträckning bygger på ideellt deltagande krävs det att ledarna har ett intresse för fotboll och för barnidrott. Som ledare kan man förvänta sig att bli kritiskt granskad av både de deltagande ungdomarna och deras föräldrar. Det är med andra ord en utmanande sysselsättning, men samtidigt kanske något av det mest belönande. Stor vikt ska läggas på en bra dialog med föräldragruppen. Vid minst ett av åldersgruppens föräldramöte under året så ska representant från UK bjudas in. Föreningens ungdomspolicy skall tillsammans med andra föreningsdokument hjälpa dig som ledare att nå föreningens högt ställda krav på en ungdomsverksamhet av hög kvalité. Allmänt Som ledare i BK Höllviken skall man vara en god ambassadör för föreningen samt ett föredöme för föreningens spelare. Det är en självklarhet att visa respekt för spelare, ledare och föräldrar från såväl den egna som andra föreningar samt funktionärer såsom domare. Som ledare skall man vara positiv och uppmuntrande, sätta spelaren i centrum och främja god kamratanda. Fair play, att verka för rent spel både på och utanför planen, är viktig ledaregenskap. Alla ungdomar som följer föreningens krav (se Att vara SPELARE i BK Höllviken ) skall erbjudas möjlighet att vara med. Som ledare skall vi engagera oss lika mycket i alla ungdomarna och de skall i möjligaste mån ges möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. Nivåindelning av träningar blir då en förutsättning för att nå detta mål. Som ledare skall man inte hindra föreningens spelare att delta i andra idrotter. Vi samverkar istället och tar vid behov initiativ till dialog med ledare inom andra föreningar. Om ungdomarnas aktiviteter kolliderar använder vi oss av följande prioritering: 1. Tävling eller tävlingsmatch 2. Träningsmatch 3. Träning eller annan aktivitet Dock styr alltid spelarens egen prioritering först. Träning och match Som ledare skall man alltid komma väl förberedd och i god tid. Som ledare skall man vara klädd i föreningens utrustning. Som ledare skall man aldrig låta en skadad eller sjuk spelare delta. Som ledare skall man följa framtaget träningsmaterial och utbildningsplan.

11 Som ledare skall man se matchen som en del av ungdomarnas fotbollsutbildning. Bryt ner matchen i delmål och sätt därmed matchresultatet i andra hand. Utveckling Som ledare måste du sätta dig in i och följa innehållet i föreningens ungdomspolicy. Du förväntas aktivt bidra till att utveckla och förbättra policyns innehåll. Som ledare skall man sträva efter att utveckla sin fotbollskompetens och sitt ledarskap. Detta sker genom fortlöpande deltagande i föreningens utbildningsverksamhet samt genom kontakt med tränarkollegor i föreningen. Föreningen skall erbjuda alla ledare möjligheten till utbildning. Som ledare bör man tillvarata alla tillfällen till vidareutbildning. Från föreningens sida ser vi gärna att man som ledare deltar på föreningens övriga aktiviteter. Att vara SPELARE i BK Höllviken Som spelare i BK Höllviken har man både rättigheter och skyldigheter. Du förväntas ta del av föreningens ungdomspolicy och på så sätt lära dig vilka förutsättningar som gäller i vår förening. Som spelare i BK Höllviken skall man erbjudas en fotbollsutbildning av hög kvalité, samt få känna gemenskap och glädje när man spenderar sin fritid i föreningen. Du är en mycket viktig del i föreningen och din trivsel är ett av våra viktigaste mål med verksamheten. Allmänt Som spelare förväntas man agera som en god kamrat och i linje med föreningens regler. Genom att hjälpa varandra skapas en god laganda, både inom det egna laget, den egna åldersgruppen och föreningens övriga ungdomar. Som spelare skall man alltid visa respekt för lagkamrater, ledare, föräldrar, motståndare och funktionärer såsom domare. Som spelare förväntas du sätta lagets bästa först, klara av både med- och motgång samt alltid göra ditt bästa. Som spelare förväntas du följa föreningens ledares instruktioner på alla föreningens aktiviteter. BK Höllvikens fotbollsutbildning strävar efter att ge dig som spelare en grundutbildning som ger dig goda förutsättningar till spel i våra representationslag, oavsett om du är tjej eller kille. Men det är alltid din egen insats och vilja att utvecklas som fotbollsspelare som avgör hur långt du når med ditt fotbollsintresse. Kom ihåg att ha roligt. Glädje smittar! Träning och match

12 Som spelare i BK Höllviken ses du alltid som en representant för föreningen. Detta ställer stora krav på ett gott uppförande. Du skall visa en positiv inställning och göra dina lagkamrater bättre. Du ansvarar själv för att komma i god tid, till rätt plats och med rätt utrustning. Stäng av mobiltelefonen vid samlingar och i god tid meddela eventuella återbud till ledare. Du förväntas hjälpa till att hålla god ordning i den egna föreningens lokaler samt för både gemensam och egen materiel såsom tränings-, match- och representationsklädsel. Att vara FÖRÄLDER i BK Höllviken Fotbollen engagerar många människor, inte minst föräldrarna, och bland de yngre spelarna betyder de mer än någon annan. Viktigast för barnens intresse är att man som förälder är positiv och intresserad. Som förälder är du ditt barns största och viktigaste supporter. En riktig supporter stöttar sina idoler i medgång såväl som i motgång. Allmänt En stor del av föreningens ledarstab utgörs av ideellt engagerade föräldrar. Går du med funderingar om du kan göra en insats? Föreningen har en utbildningsplan som erbjuder ledare en intressant fortbildning i fotbollens tecken. Har du som förälder åsikter på verksamheten som bedrivs ser UK/DK att det tas upp genom ett personligt samtal. Har åldersgruppen utsett föräldrarepresentanter kan man ta upp det den vägen. Ta chansen att dela ditt barns fritidsintresse, lära känna ditt barns kompisar och andra föräldrar genom ett aktivt deltagande i ditt barns tränings - grupp. Som förälder till aktiva barn och ungdomar i BK Höllviken förväntas du aktivt hjälpa föreningen med olika evenemang under året. Detta t.ex. vara att bemanna kiosken på IP vid några tillfällen under året. Träning och match Följ med på träning och matcher. Ditt barn sätter stort värde på det. Hjälp ditt barn passa uppgjorda tider och med rätt utrustning. Du som förälder är alltid ansvarig för ditt barns transport om inget annat avtalats. Hjälp ditt barn meddela eventuella förhinder till ledare vid träning och match samt informera ledare om barnets hälsotillstånd. Din plats är vid sidan av planen där du på bästa sätt stöttar ditt barn och laget. Håll dig lugn vid sidlinjen och låt ansvariga ledare träna och coacha laget. Du ses som en representant för föreningen och förväntas föregå med gott exempel gentemot ledare, spelare och andra funktionärer såsom domare. Respektera ledarnas och domarens beslut. Sätt matchresultaten i ett avlägset perspektiv och hjälp barnen göra detsamma.

13 Visa intresse för ditt barns fotbollsspel. Heja på vårt lag och alla våra spelare. Doping Klubben tar aktivt avstånd ifrån alla typer av otillåtna prestationshöjande preparat. Alkohol och droger Då bruk och missbruk av tobak, alkohol och droger idag är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige samt att föreningslivet utgör en av de viktigaste socialiseringsmiljöerna i samhället, verkar vi i BK Höllviken aktivt för att ge våra barn och ungdomar en sund och hälsosam miljö att utöva sin hobby i. I några enkla punkter tar vi här upp vad vi verkar och står för. All verksamhet som enbart vänder sig till barn och ungdomar under 18 år i BK Höllvikens regi skall vara rök-, alkohol- och drogfri. Alla BK Höllvikens ledare skall verka för att förhindra eller skjuta upp ungdomarnas tobaks-, alkohol-, och drogdebut, gärna i samarbete med deras föräldrar. I alla sammanhang där man bär kläder med BK Höllvikens klubbmärke eller namn, är det inte tillåtet att röka eller dricka alkohol. Då representerar man föreningen och skall därför vara en god förebild. Om en spelare, ledare eller funktionär inom klubben uppträder drog- eller alkoholpåverkad i samband med träning, match, träningsläger eller liknande skall vederbörande omedelbart lämna arenan, lokalen eller dylikt. Om personen är under 18 år skall förälder kontaktas. Vid regelbrott mot föreningens drogpolicy skall detta hanteras som ett disciplin ärende. Fem bra skäl till en gemensam syn på tobaks-, alkohol- och drogfrågor IDROTTENS SOCIALA MILJÖ. Idrotten är en viktig uppfostringsmiljö där det dagligen skapas attityder och värderingar i möten med laget, ledare, kompisar och andra grupper av människor. Därför är det viktigt att idrotten erbjuder en positiv miljö. IDROTTENS SOCIALA ANSVAR. Ungefär 200,000 barn och ungdomar i Sverige (2-3 barn per skolklass) växer upp i en familj med alkoholism. För barn som växer upp i en otrygg hemmiljö är idrottsledaren en mycket viktig vuxen, en trygghet som dessa barn ofta saknar hemma. Det finns ett samhälleligt behov av drogfria miljöer för barn och ungdomar. IDROTTSRESULTATEN PÅVERKAS. Konsumtion av tobak, alkohol och droger ger försämrade idrottsresultat. I trafiken kan en så liten nedsättning som 5 % av reaktionsförmågan betyda skillnaden mellan liv och död. Inom idrotten kan det vara skillnaden mellan vinst eller förlust.

14 IDROTTENS TROVÄRDIGHET. Idrotten i Sverige har ett samhällsstöd bl. a för att vi ska arbeta drogförebyggande. Vår verksamhet är i sig förebyggande men vi kan på olika sätt förbättra denna och göra det mer synligt. Detta ökar vår trovärdighet och kan vara ett sätt att bibehålla eller öka det ekonomiska stöd vi har idag. Många offentliga bidragsgivare stöttar föreningslivet utifrån dess förmåga att verka förebyggande i olika frågor. TRYGG OCH SÄKER IDROTTSMILJÖ. Berusade eller bakfulla ledare eller ungdomar ökar risken för skador, olyckor, osämja eller andra negativa händelser. För alla föräldrar som har sina barn och ungdomar i idrottsverksamhet är det viktigt att miljön ät trygg och säker. Ansvaret på en idrottsförening är stort. Främlingsfientlighet, mobbing, diskriminering och kriminalitet BK Höllviken välkomnar alla spelare oavsett etniskt ursprung och samtliga skall också ges bästa möjlighet att trivas i föreningen. Vi kommer från och med 2012 att inleda ett samarbete med Friends för att bli ännu bättre på att som ledare, spelare och föräldrar att aktivt arbeta mot mobbing. För att uppnå detta mål måste alla ledare och spelare genomgå utbildning under våren. Det kommer att arrangeras utbildningstillfällen även för våra föräldrar. Resor BK Höllvikens resepolicy gäller vid transporter till och från aktiviteter kopplade till klubben och dess medlemmar. Vi försöker i möjligaste mån resa miljövänligt, t. ex genom samåkning. Vid aktiviteter på annan ort, t.ex. vid bortamatch, ansvarar varje barns föräldrar för att deras barn i god tid når utsatt samlingstid på angiven matcharena om inget annat avtalats. Vid bilresor gäller följande: Föraren skall: Följa gällande trafikregler och alltid anpassa hastigheten till väglaget. Ansvara för att fordonet är trafiksäkert Passageraren skall: Alltid använda bilbälte Ej störa föraren Vid raster följa förarens eller annan ledares anvisningar Vid resor med minibuss gäller följande: Föraren skall innehaft körkort i minst två år

15 Ha tidigare erfarenhet av att framföra minibus

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. IFK BORLÄNGE ALPIN STRÄVAR EFTER ATT:... 2 3. ATT VARA FÖRÄLDER I IFK BORLÄNGE ALPIN... 2 4. ATT VARA AKTIV ÅKARE

Läs mer

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM

POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Inledning: POLICYDOKUMENT FC HESSLEHOLM Målsättningen är att FC Hessleholm skall vara en kompetent fotbollsklubb som genom kvalitet, bredd, mångfald, jämställdhet och socialt engagemang skall kunna nå

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll.

Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. Välkomna till GRÄNNA AIS Barn- och ungdomsfotboll. GAIS barn- och ungdomsfotboll: Ska erbjuda en kamratlig och trygg social miljö, där alla kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten.

Läs mer

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål

Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål - 1 - Den Nya Randiga Tråden ESKILSTUNA CITY Fotbollsklubb Riktlinjer och mål Innehållsförteckning - 2 - - 3 - Eskilstuna City Fotbollsklubb Vi i Eskilstuna City FK är väldigt stolta över vår ungdomsverksamhet.

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar

FC Rosengårds fotbollspolicy. Information till föräldrar FC Rosengårds fotbollspolicy Information till föräldrar Den bästa fotbollsutbildningen Vi på FC Rosengård är glada att välkomna dig och ditt barn till klubben. Vår målsättning är att ge ditt barn den bästa

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK.

Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. 1 (5) Verksamhetsfilosofi Westerviks IBK. Westerviks IBK är en förening som det ska vara kul att tillhöra och man ska vara stolt över att vara en del av föreningen. Vi ska måna om varandra och ställa upp

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen

IF HALLBY FOTBOLL. IF Hallby Blå vägen ska vara ett styrande dokument som anger riktlinjerna för hela verksamheten inom föreningen. Innehållet och grundprinciperna i dokumentet är allmängiltiga för ungdomsfotbollen. Detta dokument är en utveckling

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomspolicy Barn- och ungdomspolicy GLÄDJE ENGAGEMANG GEMENSKAP fastställd 2013-02-05 senast reviderad 2015-03-07 Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Idrottsvägen 4, 269 71 Förslöv fif.se Verksamhetsidé Förslövs IF är

Läs mer

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande

sätter upp villkoren för verksamheten ställer kraven på deltagarna har ansvaret för verksamhetens utförande Flens HC Föreningspolicy Flens HC är en breddförening med en målsättning att ta hand om alla som vill delta i ungdomsverksamheten och att utveckla alla individer hockeymässigt och socialt. Visionen är

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

Blå tråden är framtagen för att.

Blå tråden är framtagen för att. BLÅ TRÅDEN Uppdatering 2014-15 Blå tråden är framtagen för att. Ha en gemensam plattform att arbeta efter. Man får kontinuitet i verksamheten. Man får ett större samarbete mellan lagen och föreningen En

Läs mer

Ledare - ska gå "Grönt Kort" kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare

Ledare - ska gå Grönt Kort kurs (gäller tre år), lämna in begränsat belastningsregister (se plan för tryggare IF Leikin All verksamhet i IF Leikin utgår från Halmstad Arena IP, där vi är ensamma med hela vår verksamhet därifrån. Ålder för ålder: Barnfotboll 4-5 år Fotbollsskola, träning med mycket lek och rekrytera

Läs mer

En satsning på Barnfotbollen

En satsning på Barnfotbollen En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en arbetsgrupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med Upplands fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg

Läs mer

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN

HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN HÖGANÄS BOLLKLUBB RIKTLINJER FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN ANTAGNA 2011 1 Inledning... 4 2 Målsättning, policy och talangutveckling... 5 2.1 Målsättning... 5 2.2 Drogpolicy... 6 2.3 Policy om rasism, mobbning

Läs mer

POLICY HANINGE HANDBOLL

POLICY HANINGE HANDBOLL HANINGE HANDBOLL POLICY Dokumentet beskriver policy och riktlinjer inom ett antal områden som berör lag, ledare, spelare, föräldrar och övriga aktiva inom Haninge Handbollsklubb. POLICY 1(13) 1 FÖRORD...

Läs mer

Mål- och policydokument

Mål- och policydokument Gullänget-Kroksta IBS Mål- och policydokument 1 Övergripande mål sidan 3 Övergripande policy sidan 4 Spelare sidan 5 Ledare sidan 6 Föräldrar sidan 7 2 Övergripande mål Vår förening skall verka för ett

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna

IFKs värdegrund. För övriga specifika policyfrågor hänvisas till de av moderföreningen IFK Mariehamn antagna värdegrunderna IFKs värdegrund Inledning: Detta dokument har upprättats för att beskriva IFK Mariehamn Fotboll rf ( ungdomsfotboll ) barn och ungdomspolicy. Dokumentet uppdateras årligen före det nya verksamhetsåret

Läs mer

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi

Huvudmål. Målförklaring. Ekonomi Mål för UIFKs ungdomsverksamhet Huvudmål Att utveckla och utbilda varje individ i fotboll för att ge möjlighet till en berikad hobby och ett fotbollsspelande under längre tid. En bred och utåtriktad verksamhet

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI

ÖSTERSUNDS FK AKADEMI Senast reviderad januari 2016 ÖSTERSUNDS FK AKADEMI VERSION 2 Innehåll 4 2 Förord 4 3 Målsättning på planen... 4 4...och utanför planen 4 5 Värdegrund & Vision 4 7 Träningsavgift & Innehåll 4 9 Förväntningar

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden

ÖDÅKRA IF s policy. Grönatråden ÖDÅKRA IF s policy Grönatråden FAKTA Bildad: 24 mars 1927 Medlemsantal: ca : 700st Hemmaarena: Toftavallen Klubbdräkt: Grön tröja, röda byxor och gröna strumpor Flest spelade A-lagsmatcher Mats Herrström

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening Vilka mål har du för ditt barns idrottande? Bli en duktig idrottare Lära sig att samarbeta, få lagkänsla Vinna Få ökat självförtroende Lära sig hantera motgångar

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01

U-sektionens policy. Villa Lidköping BK 2011-12-01 U-sektionens policy Denna policy ska ge riktlinjer och stöd för ledare och föräldrar och förening i utvecklingen av bandyspelare inom Villa Lidköping BK. Villa Lidköping BK 2011-12-01 Villa Lidköping BK

Läs mer

Vi är Talangfabriken. Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Sid1

Vi är Talangfabriken. Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Sid1 Sid1 Bilaga till riktlinjer för spelare och föräldrar i Huddinge Hockeys Ungdomsverksamhet. Vi är Talangfabriken. Dok.spelare/förälder bilaga riktlinjer version 3, 2014-05-28. Sida 2 Som de flesta vet

Läs mer

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK

Den Gula Tråden F10 F12 F14 F16. Dam. Föreningspolicy för Billesholms IK Den Gula Tråden F8 F10 F12 F14 F16 Dam Föreningspolicy för Billesholms IK Förord Dokumentet ni håller i er hand är levande vilket gör att det kan komma att ändras under årens gång dock inte under det gällande

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll. i Hälsingland. Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Hälsingland Så spelar vi 9-mannafotboll 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela, lek och lär, är mottot för all barn- och ungdomsfotboll.

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF

Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Att vara fotbollsförälder i Jönköpings Södra IF Jönköpings Södra IF:s ungdomsutskott och föräldragrupp hälsar dig som förälder varmt välkommen i föreningen!

Läs mer

Välkommen till LEV -06!

Välkommen till LEV -06! Välkommen till LEV -06! Lövestad IF, Esperöd SK och Vanstad IF beslöt 2006 att samarbeta kring ungdomsverksamheten i föreningarna under namnet LEV -06. Vi har just nu fotbollslag i följande åldrar: Knattar

Läs mer

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar.

LB07 modellen. Vi tar avstånd från all form av kränkningar, våld och rasism. Vår värdegrund bygger på hörnstenarna; Utbildning Utveckling Ansvar. LB07 modellen Förord En förening ska alltid ha en strategi för framtiden, som binder ihop dagens situation med morgondagens. Det är viktigt eftersom verkligheten ständigt ändras. Vi erbjuder barn och unga

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 9-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Lagom stor plan Lagom många spelare Bättre och mer utvecklande spel Spela,

Läs mer

Saga innebandy uppsala

Saga innebandy uppsala saga innebandy o uppsala POLICY DW Daniel Werkmäster GN Gunnar Nyborg POLICY FÖR IDROTTSSÄLLSKAPET SAGA Föreningens målsättning och ideologi ldrottssällskapet Saga (IS Saga) bildades 1992 och ungdomsverksamheten

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

Barn och ungdomsfotbollens värdegrund

Barn och ungdomsfotbollens värdegrund Barn och ungdomsfotbollens värdegrund Bygger på att : barn och ungdomar skall ha roligt och idrotta på sina egna villkor Fotbollen skall vara tillgänglig för alla och aktivt bidra till samhällsnyttiga

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

Hässelby SK Fotboll Förening

Hässelby SK Fotboll Förening Hässelby SK Fotboll Förening Handbok 2013 Innehåll HSK Fotboll Handbok Inledning/Om detta dokument... sid 3 HSK SK FF Klubben... sid 3 Riktlinjer HSK SK FF sid 4-6 Rekommendationer och tips : om organisation

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden ska vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF ska vara väl insatta

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet

Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Riktlinjer och Ledstjärnor för Skegrie BK:s ungdomsverksamhet Skegrie BK ska vara det självklara valet av fotbollsklubb för byn med omnejds invånare. Fotbollen bygger på att våra barn och ungdomar ska

Läs mer

Datum: Ändring/revision: Initierad av:

Datum: Ändring/revision: Initierad av: Kärra HF Gul tråd Revisionshistoria Denna sida beskriver de ändringar/revisioner som gjorts i dokumentet. Revideras av styrelsen årligen. Datum: Ändring/revision: Initierad av: 2015-11-23 Version 2.0 Styrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 5-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utg. 1 Sida 1 Möjligheter till fler planer Flera får spela mer Roligare med mer bollkontakt

Läs mer

VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER

VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER 2016 Denna policy och riktlinjer dokument är godkänd av årsmötet 2016-02-29. INNEHÅLL SIDA KLUBBENS HISTORIA 3 ORGANISATION 6 KANSLIPERSONAL / ARBETSUPPGIFTER 7 VERKSAMHET

Läs mer

IFK FALKÖPING BLUE RIDERS. Mål och riktlinjer

IFK FALKÖPING BLUE RIDERS. Mål och riktlinjer IFK FALKÖPING BLUE RIDERS Mål och riktlinjer VISION Genom professionellt arbetande organisation skall vi vara en ledande idrottsförening i Falköpings Kommun. FÖRENINGENS ÖVERGRIPANDE MÅL Ungdomsverksamheten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016

UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 UTBILDNINGSPLAN UNGDOM 2016 - MER ÄN EN KLUBB värdegrunder Vi ska skapa förutsättningar för utveckling och glädje hos våra medlemmar Vi tar avstånd från all form av rasism, mobbning, våld och droger -

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2016 utgåva 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Rev 2012-11-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFK:s Röda Tråden Riktlinjer för ungdomsverksamheten i Södertälje FK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅLSÄTTNING MED VERKSAMHETEN... 4 DROGPOLICY... 5 LAGET... 6 SPELARPOLICY...

Läs mer

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER

VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER VELLINGE IF POLICY OCH RIKTLINJER 2014 Denna policy och riktlinjer dokument är godkänd av årsmötet 2014-02-27. Policyn uppdateras varje år på årsmöte. INNEHÅLL SIDA KLUBBENS HISTORIA 3 ORGANISATION 4 KANSLIPERSONAL

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB www.fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB

VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB VÄLKOMMEN TILL BORÅS HOCKEY CLUB www.borashockey.se Välkommen till Borås Hockey Club! Huvudsyftet med att spela hockey är naturligtvis att man skall ha roligt, det tycker vi i Borås Hockey också, men

Läs mer

Läckeby GoIF Gula linjen 2012

Läckeby GoIF Gula linjen 2012 Läckeby GoIF Gula linjen 2012 2 (36) Innehållsförteckning 1. Vision, mål och värderingar... 3 2. Brandsäkerhet... 4 3. Regler och besiktning av anläggning/lokaler... 5 4. Utemiljön i vår närhet... 6 5.

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0 I OK Kåre ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig orientera samt utveckla sin orienteringsförmåga efter egen ambitionsnivå och vad som är bäst för respektive individ. Målet är att barn och

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom

Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Säker och trygg förening Kalmar FF Ungdom Mål & Vision Vision: Alltid ha representation i A-truppen av spelare som kommit från KFF:s barn- och ungdomsfotboll (gått igenom KFF-pyramiden). Bli en föregångare

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 7-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla 2016 utgåva 1 Sida 1 Jämnare matcher Roligare och bättre spel Alla skall få vara med Spela, lek och

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

SNIFFNING Vi tolererar inga former av sniffning av lättflyktiga lösningsmedel eller gaser i samband med föreningens aktiviteter eller liknande.

SNIFFNING Vi tolererar inga former av sniffning av lättflyktiga lösningsmedel eller gaser i samband med föreningens aktiviteter eller liknande. Utveckla det drogförebyggande arbetet DROGPOLICY För oss i Kungsbacka Basketklubb är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Kungsbacka Basketklubb har med tanke på detta antagit en drogpolicy,

Läs mer

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD

KVIBILLE BOLLKLUBBS BLÅTRÅD Kvibille BK har som målsättning att ge ungdomar en genomtänkt fritidssysselsättning, skapa ett bestående intresse för fotboll, representationslag skall ha möjligheter att avancera i seriesystemen utan

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott Idrott för alla Barn- och ungdomsidrott Den finlandssvenska idrottsrörelsens etiska program Idrott för alla har uppgjorts med inriktning på fyra målgrupper; utövare, tränare, föreningsaktiva samt aktörer

Läs mer

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS

RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS RÖDA TRÅDEN TIF VIKINGS TIF VIKINGS bildades 1973 under namnet Trelleborgs Ishockeyförening. Föreningen har antagit namnet TIF VIKINGS som varumärke. TIF VIKINGS är Sveriges sydligaste ishockeyförening.

Läs mer

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10

Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Beslutad av styrelsen i BK Höllviken 2013-09-10 Ungdomspolicy Sida 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Klubbens övergripande målsättning... 2 3. Organisation... 2 4. Respektera alla... 3 5. Ungdomsverksamhetens

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

Den Blå tråden. Annebergs IF

Den Blå tråden. Annebergs IF 2013 DenBlåtråden AnnebergsIF DenBlåtrådenskallvareenhjälpochvägledningförledare,spelareoch föräldrarihurlageniannebergsifspelarfotboll. DenBlåtrådenförAnnebergsIF 2013 Innehåll Vårmålsättning...3 Grundstenarförattuppnåmålsättningen...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR 2015 9-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 12-13 ÅR Målsättning föreningen Riktlinjer 9-manna Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt

Läs mer

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN

KAREBY IS & KODE IF SAMARBETE MELLAN SAMARBETE MELLAN KAREBY IS & KODE IF Kareby IS (KIS) och Kode IF (KIF) har ett nära samarbete avseende fotbollsverksamhet för barn och ungdomar. Målet med samarbetet är att både flickor och pojkar i båda

Läs mer

Innehåll. 1. Den Ljusblå Vägen. 2. Om LHK. 3. Den idrottsliga vägen. 4. Den sociala vägen. 5. Ljusblå framtid. 1.1 Varför ett dokument som detta?

Innehåll. 1. Den Ljusblå Vägen. 2. Om LHK. 3. Den idrottsliga vägen. 4. Den sociala vägen. 5. Ljusblå framtid. 1.1 Varför ett dokument som detta? Innehåll 1. Den Ljusblå Vägen 1.1 Varför ett dokument som detta? 2. Om LHK 2.1 Bakgrund 2.2 Föreningsidé 2.3 LHK:s organisation 2.3.1 Organisationen kring lagen 2.4 Sponsring 2.5 LHK kafé 3. Den idrottsliga

Läs mer

För att dokumentet ska vara levande är det viktigt att alla i och kring IFK:s ungdomsverksamhet är insatta i det och arbetar efter det.

För att dokumentet ska vara levande är det viktigt att alla i och kring IFK:s ungdomsverksamhet är insatta i det och arbetar efter det. Policy UNGA IFK Luleå 2016 1. Förord IFK Luleå vill ta större ansvar för utvecklingen av våra unga fotbollsspelare i Luleå och Norrbotten. Vi ska bedriva en bra och utvecklande fotbollsverksamhet för flickor

Läs mer

Barn- och ungdomspolicy. Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike

Barn- och ungdomspolicy. Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike Barn- och ungdomspolicy Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll i GIF Nike Innehåll 1 Respektera alla s 2 2 Verksamhetens mål s 2 3 GIF Nikes övergripande spelidé s 3 4 Ungdomsverksamhetens struktur s

Läs mer

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration.

Verksamheten är indelad i tre kommittéer med olika utskott och arbetsgrupper inom områdena tävling, utveckling och administration. HFF jobbar för fotbollens bästa Hallands Fotbollförbund tillhör landets ledande distriktsförbund i svensk fotboll. HFF:s präglas av öppenhet, drivs i demokratisk ordning och styrs av stadgar som beslutas

Läs mer

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN

NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN NOSSEBRO IF BLÅ TRÅDEN Inledning Blå Tråden skall vara ett dokument som anger riktlinjerna för verksamheten inom NIF för allt från nybörjare till senior. Alla verksamma ledare inom NIF skall vara väl insatta

Läs mer

Nässjö Baskets Ungdomsverksamhet

Nässjö Baskets Ungdomsverksamhet Ungdomssektionen Nässjö Baskets Ungdomsverksamhet Säsong 2013/2014 Nässjö 2013-06-09 1 Nässjö 2013-06-09 Nässjö baskets riktlinjer och arbetssätt för ungdomsverksamheten Mål Ungdomssektionen All träning

Läs mer

Styrdokument SSK-innebandy

Styrdokument SSK-innebandy INNEBANDY Styrdokument SSK-innebandy BARN/UNGDOM Varför: Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Vi vill att barnen/ungdomarna ska få

Läs mer

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014

ÅRSPLAN SÄSONGEN 2014 Instruktioner för hur vi gör och implementerar en årsplan Alla lag i FC Djursholm gör en årsplan in för nästa säsong. Förslag på innehåll i planen görs av tränare och lagledare utifrån de riktlinjer som

Läs mer

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN

Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Mål och riktlinjer FOTBOLLSVERKSAMHETEN Innehållsförteckning Välkommen till Tortuna SK 3 Tortuna SK:s mål 3 Vår alkohol, tobak och drogpolicy 3 Organisation & ekonomi 4 Så här bedriver vi fotbollsverksamhet

Läs mer

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland

Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Barn- och Ungdomsriktlinjer samt bestämmelser inom fotbollen på Åland Vem är barn och ungdomsansvarig på förbundet? Namn ordförande Christer Mattsson Hur skall denna policy kommuniceras ut till medlemsföreningar,

Läs mer

Likabehandlingsplan Vasalunds IF

Likabehandlingsplan Vasalunds IF Likabehandlingsplan Vasalunds IF Vasalunds IF är en förening vars syfte är att bedriva en individanpassad verksamhet utifrån fotbollens Spela, Lek och Lär som ska ge välutbildade fotbollsspelare och goda

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF

Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Verksamhetsplan Ungdomssektionen Tenhults IF Vision Ungdomar i Tenhults IF verksamhet skall erbjudas möjlighet till en sådan utveckling sportsligt och socialt att de har möjlighet att konkurrera med de

Läs mer

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK

Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK Utbildningsplan för Ungdomsledare i Harplinge IK 1 6 7 år Riktlinjer för träning, match och deltagande i cuper, 6 9 år Träningsinnehållet i denna åldersgrupp tar vid där fotbollsskolan slutat. Betoningen

Läs mer