Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger."

Transkript

1 78 BLEKINGE Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger. Mitt igenom tornet Kurrholmen löper ett ljusschakt. Här finns en utsprängd vattengrop som har förbindelse med havet och som efter destillering försåg besättningen med vatten. det skett stora förändringar inom vapentekniken. Fartygsartilleriet hade utvecklats till räfflade kanoner med ammunition i form av spetsiga projektiler i stället för rundkulor. Detta förbättrade det enskilda skottets precision väsentligt. Genom att ammunitionen, granaterna, försågs med sprängladdning blev dessutom verkan av varje skott mycket mer förödande. Konstruktionen av God Natt och Kurrholmen svarade därmed inte längre mot tidens krav på en befästning. Resultatet blev att tornet på Kurrholmen visserligen byggdes färdigt men bara med en skyddad kanonvåning. De övriga fyra befästningarna, som planerats på andra små öar, blev aldrig byggda. Varken God Natt eller Kurrholmen togs i bruk som befästningar och inga kanoner kom på plats. God Natt fick dock en fortsatt användning som fyrtorn, en funktion som tornet alltjämt har. Under en period när fyren sköttes av fyrvaktare var den översta batterivåningen inredd för bostäder. Rumsindelningen finns fortfarande kvar i stor utsträckning. Tornet God Natt är uppkallat efter namnet på skäret. Det återfinns på sjökort redan i slutet av 1600-talet. Detsamma gäller tornet Kurrholmen, som ibland felaktigt kallas för God Morgon. Bakom namnet God Morgon döljer sig en historia om två skeppare som samtidigt en morgon seglade ut från Karlskrona. Den ene gick på grund och begärde hjälp av sin kollega men fick i stället som svar god morgon. Den nödställde lyckades emellertid dra sig fri. När de båda seglade hem bar det sig inte bättre än att den andre också fastnade, tydligen på skäret God Natt. När han i sin tur bad om assistans fick han svaret god natt. God Morgon är ett obebyggt skär mellan Kungsholmen och Tjurkö, så historien kan vara sann. Att Kurrholmen har kallats God Morgon beror nog på att någon med skrönan i åtanke har velat skapa ett parallellnamn till God Natt. Därför kan man ha lokaliserat morgonens grundstötning till Kurrholmen utan att veta att skäret God Morgon faktiskt existerar. De båda bastanta tornen tillhör i dag Karlskronas framträdande landmärken. De skulle mycket väl kunnat ha tillkommit redan i slutet av 1600-talet och då burit Erik Dahlberghs signatur, på samma sätt som tornen Kronan och Göta lejon i Göteborg. I stället markerar de den definitiva slutpunkten på nära tvåhundra år av svensk befästningshistoria i Karlskrona. Takvåningens träkonstruktion syftade i första hand till att skydda tornet från regn och fukt. Det kunde rivas i händelse av krig.

2 BLEKINGE 79 Karlskrona Kungsholmsfort Ägs av staten Förvaltas av Fortifikationsverket Guidade visningar dagligen under högsäsong sommartid samt några dagar per vecka under för- och eftersäsong bokas hos Karlskrona turistbyrå. Övrig tid visas fortet för grupper efter förbokning Karlskrona Aspö En befästning som oavbrutet har stått i rikets tjänst och varit bemannad i över 325 år. Samtidigt med befästningarna i Karlskrona och på Drottningskär vid Aspö påbörjades 1680 arbetet på en skans på den lilla ön Båtholmen (senare med namnet Kungsholmen) väster om Tjurkö. Genom samverkan mellan anläggningen på Kungsholmen och kastellet på Drottningskär skulle den stora inseglingsleden till Karlskrona spärras. Avståndet mellan anläggningarna var cirka meter, vilket var längre än skottvidden med den tidens kanoner, som normalt var omkring 500 meter. Kungsholmens befästningar fick en mera traditionell och inte lika massiv utformning som Drottningskär. Anläggningen uppfördes som en stor skans med fem bastioner och mellanliggande vallar, kurtiner, vilka formades efter terrängen på ön. På en liten ö i norr anlades en fristående, sluten befästning, en så kallad redutt. Kungsholmen kom därmed att bli en till ytan betydligt större anläggning än Drottningskär. När stora nordiska kriget 1700 bröt ut var befästningarna långt ifrån färdiga och de hann inte heller fullbordas under kriget, som slutade Den främsta orsaken var brist på pengar, men en starkt bidragande orsak var Tillträde till båthamnen skedde via sjöporten, som öppnades och stängdes morgon och kväll. Förbindelsen från norra verket till båthamnen och de södra delarna av befästningen gick genom högvakten, kallad corps de garde.

3 112 BOHUSLÄN Men redan på våra äldsta kartor är den södra älvgrenen segelbar förbi Jordfallet, och det innebär att vattnet vid något tillfälle bröt igenom skredområdet. Kung Birger byggde 1304 en borg på Gullbergshed vid södra älvarmen, platsen för den nuvarande skansen Lejonet i Göteborg. År 1308 anlades Bohus slott. Det är mycket lockande att tänka sig att älvens genombrytning av skredområdet inträffade alldeles i början av 1300-talet. Sverige anlade snabbt en bevakningsborg vid den nya fartygsleden, men Norge svarade med att bygga Bohus på nyckelpunkten, platsen där älven delade sig. Ragnhildsholmen hade hamnat vid sidan om, och det ståtliga slottet övergavs. Säve berghangarer Ägs av staten Förvaltas av Fortifikationsverket Stiftelsen Aeroseum driver det underjordiska museet Aeroseum, med guidade visningar vissa veckodagar året om och för grupper efter förbokning. Här arrangeras även konferenser och aktiviteter för företag och grupper Säve fpl. 155 Göteborg E6 Redan den gamla berghangaren var utrustad med eget kraftverk i reserv om ordinarie elkraft skulle försvinna. En tidigare topphemlig underjordisk anläggning med världens första berghangar för stridsflygplan och en större hangar anpassad för kalla krigets kärnvapenhot. Det svenska militärflyget började organiseras Med riksdagens försvarsbeslut 1925 blev flygvapnet den tredje försvarsgrenen vid sidan av armén och marinen. Ännu var organisationen av blygsam omfattning och materielen inte helt modern. En försiktig upprustning inleddes i och med 1936 års försvarsbeslut. Från fyra flygkårer skulle flygvapnet under sju år, fram till 1943, utvidgas till sju flottiljer med stridsflygplan. När andra världskriget bröt ut 1939 var flygvapnets organisation långt ifrån genomförd, och flygplansbeståndet var både för litet och ännu i stora delar omodernt, framför allt när det gällde jaktflygplan. På överbefälhavarens förslag beslöt riksdagen i februari 1940 att ytterligare två flottiljer skulle organiseras, utöver de sju som beslutats 1936, och båda skulle bli jaktflottiljer. Samtidigt pågick ett intensivt arbete för att skaffa Sverige moderna flygplan. En av de två flottiljerna var Kungl. Göta flygflottilj (F 9) med ansvar för luftförsvaret av Göteborgsområdet. Flottiljen lokaliserades till Säve, cirka femton kilometer öster om Göteborg, där ett krigsflygfält höll på att uppföras. Som krigsflygfält var platsen ursprungligen tänkt som en tillfällig bas men nu blev flygfältet permanent. Det togs i bruk 1941.

4 BOHUSLÄN 113 Ett jaktflygplan av typen J 35 Draken, tillverkad av SAAB, bogseras ut ur den nya berghangaren. Erfarenheterna från kriget ute i Europa hade redan under de första krigsåren visat att såväl flygplan som nödvändiga verkstäder i förråd var mycket sårbara för anfall från luften. Mot den bakgrunden beslöt statsmakterna att i stället för att uppföra traditionella hangarer och andra byggnader utomhus bygga de lokaler som behövdes för verksamheten i bergrum. Anläggningen inne i berget vid Säve på kvadratmeter färdigställdes Här inrymdes flottiljens tre divisioner på tolv flygplan vardera plus ytterligare tolv plan i reserv, totalt 48 flygmaskiner. Hangaren hade fyra utgångar, vilket gjorde att flygplanen tämligen snabbt kunde föras ut ur berget. Ledningen av flygplanen skedde normalt från flygledartornet ovan mark, vilket i händelse av anfall mot basen var en utsatt plats. När en sådan situation hotade skulle flygledarna lämna tornet och springa till en liten betongbunker bredvid tornet. I bunkern skulle personalen ta sig ned till kommandocentralen på samma sätt som brandmännen på en brandstation, det vill säga genom att glida ned längs en stång. För att friktionsvärmen inte skulle bli för hög fick man skifta stång två gånger. Sedan amerikanerna i andra världskrigets slutskede hade fällt två atombomber över Japan ändrades hotbilden. Det ledde till att allt fler anläggningar, som exempelvis radaroch ledningscentraler, placerades i bergrum. Dessutom blev det nödvändigt att göra dessa utrymmen motståndskraftiga mot kärnvapen. Säves gamla berghangar från beredskapstiden och utrymmena där svarade inte mot de nya kraven på skydd. Detta ledde till att en helt ny anläggning sprängdes ut i berget på Säve. Den var betydligt större än den gamla och omfattade hela kvadratmeter. Konstruktionen gjordes också så att den skulle kunna motstå attacker med kärnvapen. Anläggningen finns Från flygledartornet kunde personalen vid fara via en bunker bredvid tornet ta sig ned till kommandocentralen i berget.

5 164 SMÅLAND I rundlarna kunde kanonerna ställas upp, skyddade av kraftiga valv. Johan III:s kyrkoportal, som leder tilll skottskyrkan. Brunnen på inre borggården är formad som en tempietto. Kung Eriks gemak restaurerades hårdhänt på 1860-talet.

6 SMÅLAND 165 Slottskyrkan togs i bruk 1592 och har sedan dess regelbundet varit i bruk. Genom muren löper gången som förbinder slottet med 1500-talets yttre kanonvall. Infartsporten till inre borggården i elegant renässansstil. Kuretornet var den medeltida borgens porttorn. Ingången sattes igen redan under Gustav Vasas tid.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST POSTEN Nr 3 2008 årgång 70 Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239

Läs mer

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana

Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Linköpings slott mer komplext än någon kunnat ana Då Fastighetsverket 1995 beslutade att putsa om Linköpings slotts slitna fasader, som stått orörda sedan 1930-talet, gavs möjlighet att göra en noggrann

Läs mer

Vision och verksamhetsidé

Vision och verksamhetsidé Verksamheten 2004 Vision och verksamhetsidé Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. Vi siktar på att bli Sveriges bästa förvaltare av ändamålsfastigheter, det vill säga sådana fastigheter som bara

Läs mer

Romerska fort i Britannien

Romerska fort i Britannien Romerska fort i Britannien En jämförande studie av forten Hod Hill, Chester, Caerleon, Inchtuthil och Housesteads Christoffer Karström C-uppsats AKSK04 Antikens kultur och samhällsliv: Kandidatkurs Handledare:

Läs mer

Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013

Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013 Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013 Ur innehållet: T 18B haverier Från Livgrenadjär till FV-officer Bränsletrubbel i A 32 Kustspaningsradar Reservflygkåren JAS 39 på museum i Thailand B R E D Å K

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

Visby. Nordisk konferens 8 11 Maj 2014

Visby. Nordisk konferens 8 11 Maj 2014 Visby Nordisk konferens 8 11 Maj 2014 Karta över Visby Historia De äldsta fynden på platsen för dagens Visby är vad som tolkats som "strandbodar", med C14 metodendaterade till 700 900 talen e. Kr. Längs

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

En seglares drömledg. text Ulf Tomner, fastighetschef, SFV illustrationer Olof Hedengren

En seglares drömledg. text Ulf Tomner, fastighetschef, SFV illustrationer Olof Hedengren En seglares drömledg Fastighetschef Ulf Tomner har en dröm. Eftersom han är en hängiven seglare vill han att Statens fastighetsverk ska skapa en»kronoholmsled«som ska guida svenska och utländska seglare

Läs mer

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad PricewaterhouseCoopers och Sören Ekström 1 2 Förord Församlings-, pastorats- och kontraktsstrukturen i Stockholms innerstad har på stiftsstyrelsens

Läs mer

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN Nr 3 2009 Nr 3 2009 KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 3 2009 årgång 71 Utges av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239 64

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren Nyckeln till Norrlands lås del 1 Megasystemet de gyllene åren Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade den

Läs mer

C-UPPSATS. Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet?

C-UPPSATS. Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet? C-UPPSATS 2007:143 Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet? Carina Bergdahl Annika Sundström Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet

Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Utpost Ursholmen Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Utpost Ursholmen Inspiration och rekommendation för ökad tillgänglighet Förstudien är framtagen av Hans Arén, Göran Lyth samt Eric

Läs mer

Riksens ständers hus. Ett brokigt förflutet. Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen

Riksens ständers hus. Ett brokigt förflutet. Det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen Riksens ständers hus Från det ögonblick en byggnad står klar börjar den sakta förändras. Huset anpassar sig till nya krav och idéer genom om- och tillbyggnader som hela tiden leder byggnaden framåt mot

Läs mer

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b Uddevalla FÖRE, UNDER &EFTER Industrialiseringen ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b EMMA-SOPHIE BORGLAND RAPPORT 1 Sammanfattning Vet du hur Uddevalla har blivit

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Fyr i lys kustliga stycken

Fyr i lys kustliga stycken 2 11 Fyr i lys kustliga stycken I detta nummer I NNE HÅLL Teleskopkassun på Vernersgrundet 2 BO SUNDIN Att rädda en Heidenstammare 14 ANNIKA SANDER Ratans lots- och fyrplats 22 CHRISTER HOLLINDER När kriget

Läs mer

Träffpunkt Uppsala slott

Träffpunkt Uppsala slott Träffpunkt Uppsala slott Visionen om ett besökscentrum vid Uppsala slott Statens fastighetsverk tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 1 2011 Rullstolstaxi i detta nummer Rullstolstaxi är det bekväma och smidiga sättet för Dig som är rullstolsburen att ta dig från A till B. Den

Läs mer

hus bombsäkert #1 2012 hus #1 2012 Carolina vet hur man Ett magasin från Fortifikationsverket Övergiven försvarsmark blir drömboende trivs i strid

hus bombsäkert #1 2012 hus #1 2012 Carolina vet hur man Ett magasin från Fortifikationsverket Övergiven försvarsmark blir drömboende trivs i strid öppet öppet hus Ett magasin från Fortifikationsverket #1 2012 hus Ett magasin från Fortifikationsverket #1 2012 Övergiven försvarsmark blir drömboende EN SAMLAD FUNKTION FÖR SKYDD trivs i strid Carolina

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Konferens och fest i vårt militära kulturarv

Konferens och fest i vårt militära kulturarv Konferens och fest i vårt militära kulturarv Vårt marina arv Stockholms marina historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, långt före det att Wasa sjönk utanför Beckholmen 1628. Det finns fortfarande

Läs mer

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013

Besöksutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 2013 sutveckling för de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål 213 Redovisning av regeringsuppdrag 214-4-3 Reviderad 214-5-7 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Kraftverkssamhället PORJUS

Kraftverkssamhället PORJUS Kraftverkssamhället PORJUS Innehåll Förord 2 Norrbottens teknologiska megasystem 3 Vad är riksintresse? Varför är Porjus riksintresse? 4 Vad är kulturhistoriskt värdefullt i Porjus? Bygden idag 5 Utveckling

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009 Nr 2-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nattvardskärlen på Armemuséet, som en gång varit deponerade på F1. Foto: Sten Hollman Jullunch serveras den 17 december i Gula Villan

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer