KA2 Muldivision. Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KA2 Muldivision. Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet."

Transkript

1 1 KA2 Muldivision Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet. 1. Referenser : Befästningsparken i Karlskrona. Kungliga Karlskrona Kustartilleriregemente 1/ / Allmänt : 2.1. Minvapnets organisation Särskild minavdelning 1888 Fasta minförsvaret 1902 Kungl. Karlskrona Kustartilleriregemente ( KA2 ) 2.2. Flottans fasta minförsvar. Inom flottan fanns åren en särskild organisation, Fasta minförsvaret. Organisationen föranledds av minvapnets utveckling och att det redan före 1888fanns fasta mineringar bland annat vid inloppet till Karlskrona. För kommendering till Fasta minförsvaret krävdes vissa kvalifikationer och eftersom kommenderingen var förenad med särskilda ekonomiska villkor, kom mintjänsten att få en privilegierad ställning. Detta stimulerad till en snabb utveckling inom minförsvaret. Fast minförsvar bestod av officerare och underofficerare samt av det värvade minörkompaniet från Sjömanskåren i Karlskrona. Till detta kom årligen ett antal beväringar KA2 Muldivision. När KA2 sattes upp den 1 januari 1902 utgjordes stommen av artillerister från Kongl. Carlskrona artillerikår och minörer från Flottans fasta minförsvar, d.v.s. de kontrollerbara mineringarna som låg utlagda i ett antal viktig inlopp. Fasta minförsvaret var en egen organisation inom flottan åren men redan på 1870 talet lades de första mineringarna ut. När KA2 sattes upp fanns minörerna på de två minkompanierna ( MK ) 2.MK och 4.MK vilka 1917 bytte namn till 6. respektive 7. minkompaniet. År 1905 byggdes KA2 båda ytterförläggningar Almö och Aspö Mad där 6. respektive 7. minkompaniet hade sin hemvist. I början av 1930 talet lämnade minörerna Aspö Mad som blev ytterförläggning för luftvärnsutbildningen och verksamheten koncentrerades till Almö vilken i sin tur lämnades 1952 varefter minörerna fram till KA2 nedläggning den 31 oktober 2000 hade Kungsholmen som sin bas slogs kompanierna samman till 12. kompaniet. Namnet Minutläggningsdivision ( Muldiv ) etablerades 1956.

2 2 År 1902 övertog man också Fasta minförsvarets gamla ångkranpråmar som var byggda på 1870 talet. De två sista minutläggarna vid KA2 var Mul 13 Kalmarsund och Mul 18 Öresund. Mul 18 som numera heter Fårösund är byggd 1956 och fortfarande aktiv i flottans 3. sjöstridsflottilj medan Mul 13 sedan några år ingår i museifartygen vid Maritiman i Göteborg. Utvecklingen på minor och fartyg/ båtar sedan 1902 är helt enorm från de gamla ångkranpråmarna till dagens stridsbåtar och från tunga hornminor med enorma kabelsystem till dagens offensiva minvapen. Ett stort antal fartyg och båttyper har funnits vid KA2 och det var minörerna, som var fartygs och båtchefer. En legend i Karlskrona skärgård var utan tvekan Bore som gick traden Karlskrona - Aspö - Kungsholmen åren Mineringar i Karlskronas närområde Karlskrona fästning med 4 sektioner I. sektionen. Minspärrningen C.V. ( Carlskrona Väst ) Minering mellan Västra Hästholmen och Almö. ( ) Redan 1878 lades de första elektriska minorna i västra inloppet. Dessa manövrerades från tre stationer, syft- och tändstation på Västra Hästholmen byggd 1886 och syftstationer på Hasslö och Österholmen byggda Den inre mineringen som så småningom helt kom att manövreras från Västra Hästholmen utgick ur organisationen omkring Vid tiden för andra världskriget utlades en minering längre ut i inloppet med minstation på Kåsaskär. Denna minering drogs in i samban med att Hasslöbron stod klar Minstationen står däremot kvar på Kåsaskär. Även på stångskär, väster om Kåsaskär har funnits en minstation, som idag står kvar. II. sektionen. Minspärrningen C.S. ( Carlskrona Syd ) Minering mellan Kungsholmen och Drottningskär Syftstationerna för inloppsmineringen Carlskrona Syd fanns på Aspö ( Jutudden ) Tjurkö ( Hägnudden ) och Kungsholmen. På Kungsholmen fanns även syft och tändstationen. Ovanpå syftstationen på Aspö byggdes kommandoplatsen för batteri Jutudden Stationen på Tjurkö byggdes 1894 och togs ur bruk när minorna på 1900 talet försågs med induktionsorgan och då sköttes mineringen från stationen på Kungsholmen. III. sektionen. Minspärrningen C.Ö. ( Carlskrona Öst ) Minering mellan Västra Skällön och Senoren. ( )

3 I. sektionen. Minspärrningen C.V. ( Carlskrona Väst ) Minering mellan Västra Hästholmen och Almö. ( ) III. sektionen Minspärrningen C.Ö. ( Carlskrona Öst ) Indragen Minering mellan Västra Skällön och Senoren. ( ) Ny sektorsindelning samt övergång till begreppet Spärr I. sektionen med chef på Östra Hästholmen Minspärrtropp Långören. Minering mellan Långören och Torhamn ( ) Till stridsmedlen på Långören hörde också en minstation med tillhörande minering. Detta var landets minsta fasta minering, en mina i varje linje. Inloppet från öster är nämligen så trång att en mina var tillräckligt för att spärra inloppet. Minstationen utgick ur krigsorganisationen 1988 varvid mineringen togs hem Minspärrtropp Ö Hästholmen. Minering mellan Östra Hästholmen ( Torumskär ) och Malkvarn. ( ) Minstation för minering på Gåsefjärden fanns fram till 1955 på ön Torumskär väster om Killeberget. När batteriet på Killeberget utgick ur organisationen 1955 byggdes bunkern för andra pjäs om till minstation ÖH. Från minstationen manövererades mineringen mellan Torumskär och Malkvarn. Förbandet utgick ur krigsorganisationen Minspärrtropp Inlängan. Minering mellan Inlängan och Flaggskär. ( ) På Inlänga anlades en minstation med minering på Kållafjärden ca1940. Förbandet utgick ur organisationen II. sektionen med chef på Aspö Minspärrtropp VH 1 Minering mellan Västra Hästholmen och Almö. ( ) Minspärrtropp VH 2. Minering mellan Kåsaskär och Arpökalv. ( ) Minspärrtropp Kungsholmen Minering mellan Kungsholmen och Drottningskär

4 4 III. sektionen med chef på Gökalv Minspärrtropp RB 1( Gökalv ) Östra inloppet till Ronneby. ( ) En minstation för minering av östra inloppet till Ronneby anlades 1939 och fick namnet Gökalv. Minspärrtropp RB 2 ( Stekön ) Västra inloppet till Ronneby. ( ) På Yttre Stekön anlades en minstation 1940 med minering i västra inloppet till Ronneby. Minstationen var i bruk till in på 1970 talet då den slogs ihop med minstation Gökalv Ny organisation / 4.KA-brigaden Minspärrtropp Långören. Minering mellan Långören och Torhamn. ( ) Minspärrtropp Ö Hästholmen. Minering mellan Östra Hästholmen och Malkvarn. ( ) Minspärrtropp Inlängan. Minering mellan Inlängan och Flaggskär. ( ) Minspärrtropp Kungsholmen Minering mellan Kungsholmen och Drottningskär ( 1902 Minspärrtropp VH 1 Minering mellan Västra Hästholmen och Almö. ( ) Minspärrtropp VH 2 Minering mellan Kåsaskär och Arpökalv. ( ) 4. Minvapnets utbildningsplatser i Karlskronas närområde Regementets ( KA2 ) organisation Minkompaniet. 2.MK ( Överfört från flottan ) 4. Minkompaniet. 4. MK ( Nyuppsatt ) 4.MK överförs 1911 till Älvsborgs Kustartilleridetachementet 1917 Regementet har omorganiserats och begreppet Bataljon har införts. I. Bataljonen. 6. Kompaniet. ( Nytt minkompani ) II. Bataljonen. 7. Kompaniet. ( Gamla 2.MK )

5 I. Bataljonen. ( Västra Hästholmen ) 6. Kompaniet ( Minkompani ) II. Bataljonen. ( Kungsholmen ) 7. Kompaniet ( Minkompani ) Kompaniet får benämningen Signal och Minkompaniet IV. Bataljonen. 7. kompaniet blir 12. Kompaniet ( Mintjänst ) 1949 IV. Bataljonen. 12. Kompaniet ( Mintjänst ) 1956 Minutläggningsdivision. ( fd 12. Kompaniet ) Direkt underställd Regementschefen Spärrbataljonen. Minutläggningsdivisionen ( Muldiv / min och båttjänst ) 1979 Spärrbataljonen. Minutläggningsdivisionen 1984 Spärrbataljonen. Minutläggningsdivisionen 1990 Minutläggningsdivision. Direkt underställd Regementschefen. Karlskronagruppen bildades och där placerades 3. batteriet nu med namnet Ubåtskyddskompaniet Min och Båtkompani. Ubåtskyddskompaniet återförs till KA2 och sammanslogs med Minutläggningsdivisionen och Båtkompaniet Amfibiebataljonen. Amfibie kompani med Minutläggningsdivision, Ubåtskyddskompani och Båtskola.

6 Karlskrona Kustartilleriregemente ( KA2 ) avvecklas. Krigsförbandet 6. minutläggningsdivisionen avvecklas Utbildning och förläggningsplatser : 5.1. Aspö Mad. Baracker färdigställda omkring 1905 och platsen användes för utbildning och förläggning av för 2. Minkompaniet ( som byter namn 1917 till 7. Minkompaniet ) fram till mitten av talet Almö. Till Almö förlades 4. Minkompaniet och denna verksamhet varade till 1925 då försvaret reducerades och 4.MK överfördes till Kungsholmsfort togs Almöförläggningen åter i bruk och var i bruk till 1954 då utbildningen åter flyttades till Kungsholmen Kungsholmen. Kungsholmen var Muldivisionens hemvist från 1954 tills regementets nedläggning 31/

7

8

9

10

11

Kustförsvaret i Östra Blekinge 1939 till 2000.

Kustförsvaret i Östra Blekinge 1939 till 2000. 1 KA2 Muldivision Intressenter 2009-09- 10 Kustförsvaret i Östra Blekinge 1939 till 2000. Utdrag ur Kustförsvar från kustbefästningar till amfibiekår. Utdrag ur befästningspark Karlskrona 2 1939 När andra

Läs mer

Befästningspark Karlskrona

Befästningspark Karlskrona Befästningspark Karlskrona 1 2 Innehåll Förord 4 Inledning 6 Beskrivning av områdets utveckling 9 Försvaret av Karlskrona örlogsbas 21 Olika strids- och hjälpmedel 30 Bemanning 41 Kulturhistorisk diskussion

Läs mer

KA 2 fartyg och båtar. En bildkavalkad över 98 (150) år

KA 2 fartyg och båtar. En bildkavalkad över 98 (150) år KA 2 fartyg och båtar. En bildkavalkad över 98 (150) år Av Olle Melin När KA 2 sattes upp 1902 övertogs ett antal fartyg och båtar från Carlskrona artillerikår och dess föregångare. Många av dessa var

Läs mer

KA 4 50 ÅR. KÄRINGBERGET Lördagen den 15 augusti 1992 REGEMENTETS DAG

KA 4 50 ÅR. KÄRINGBERGET Lördagen den 15 augusti 1992 REGEMENTETS DAG KA 4 50 ÅR KÄRINGBERGET Lördagen den 15 augusti 1992 REGEMENTETS DAG KA4 50 ÅR - KA4 50 ÅR - KA4 50 ÅR PROGRAM 09.30 Grindarna öppnas 09.40-10.00 SAMLINGSMUSIK; Musikkåren Bohus Bataljon 10.00-10.45 JUBILEUMSCEREMONI

Läs mer

Infanteriet i Blekinge

Infanteriet i Blekinge Infanteriet i Blekinge Blekinge är ett landskap som länge har haft en militär prägel. Det gäller främst Karlskrona som är så intimt förknippad med marinen. Staden tillkom till följd av flottans behov och

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Spärrbataljon BJ och Batt Bj. Historik och bilder

Spärrbataljon BJ och Batt Bj. Historik och bilder Spärrbataljon BJ och Batt Bj Historik och bilder Batteri Björkö (Batt BJ) Tungt batteri på norra Björkö Nolön. Färdigt i juli 1942. Batteriet ingick 1942-84 i spärren Björkö (Spärrbataljon Björkö från

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2007 årgång 69. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2007 årgång 69. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 3 2007 årgång 69 KUSTPOSTEN Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon:

Läs mer

RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR

RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR RIKSINTRESSE TOTALFÖRSVAR Enligt Försvarsmaktens beslut 2010-02-17 Anspråk på riksintresse från central myndighet Försvarsmaktens beslut om riksintressen för försvaret daterat 2010-02-17. Mer information

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

RÖRLIGA BLADET. Nr 3 2011 MUSEIFÖRENINGEN FÖR RÖRLIGT KUSTARTILLERI

RÖRLIGA BLADET. Nr 3 2011 MUSEIFÖRENINGEN FÖR RÖRLIGT KUSTARTILLERI RÖRLIGA BLADET Nr 3 2011 MUSEIFÖRENINGEN FÖR RÖRLIGT KUSTARTILLERI Vår adress KA 2 Museiföreningen för Rörligt Kustartilleri Marinbasen Box 527 371 23 KARLSKRONA Adressändringar Vid adressändring glöm

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 4 2007 årgång 69. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 4 2007 årgång 69. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 4 2007 årgång 69 KUSTPOSTEN Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon:

Läs mer

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE JUNI 2014

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE JUNI 2014 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE JUNI 2014 FÖR MER INFORMATION OM FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN: www.karlskrona.se/skargardsplan

Läs mer

Öppen närtrafik. Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla.

Öppen närtrafik. Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla. Öppen närtrafik Ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken för alla. Eftersom det inte finns bussförbindelser till alla platser i Blekinge, erbjuder vi resealternativet Öppen närtrafik. Det gör

Läs mer

Konflikt i Europa berör snabbt Västkusten. MARINA FÖRSVARET URHOLKAS

Konflikt i Europa berör snabbt Västkusten. MARINA FÖRSVARET URHOLKAS GP 1978-02-26 Konflikt i Europa berör snabbt Västkusten. MARINA FÖRSVARET URHOLKAS S k ö v d e (G-P) : Chefen för Västra militärområdet generallöjtnant Nils Personne och hans stab har kritiserat försvarsstaben

Läs mer

Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger.

Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger. 78 BLEKINGE Kurrholmen är enklare byggt än God Natt. Tillträde till tornet sker via ett särskilt trapphus, som skymtar till höger. Mitt igenom tornet Kurrholmen löper ett ljusschakt. Här finns en utsprängd

Läs mer

Ett kompani ur sjöartilleriet skulle avses för Göteborgsförsvaret. Denna (senare sjöartilleriregementet) enhet kallades depå.

Ett kompani ur sjöartilleriet skulle avses för Göteborgsförsvaret. Denna (senare sjöartilleriregementet) enhet kallades depå. 1. Historisk bakgrund för kustartilleriet på Västkusten Ända sedan mitten av 1300-talet har Göta Älvs utlopp skyddats av befästningar. På 1500-talet utgjordes dessa av fästningarna vid Elfsborg och Gullberg.

Läs mer

4 2009 4 2009 KUSTPOSTEN

4 2009 4 2009 KUSTPOSTEN Nr 4 2009 Nr 4 2009 KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 4 2009 årgång 71 Organ för KA 2:s Kamratförening Utges av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371

Läs mer

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (5) Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Livgardets nya fana 2016 Livkompaniets fana från 1868 Detalj från tillverkningen av Livgardets nya fana

Läs mer

9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad.

9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad. GT 1945-09-27 9 milj. Gör Käringbergets by till stor militärstad. KA 4, landets senaste och modernaste regemente, invigs idag. Totalvy över en del av regementet i Käringbergets dalsänka Matsedeln studeras

Läs mer

FHT-Marin, Arne Ahlström 1

FHT-Marin, Arne Ahlström 1 FHT-Marin, Arne Ahlström 1 Guglielmo Marconi Född i Bologna 1874 Död i Rom 1937 FHT-Marin, Arne Ahlström 2 Vad händer i Sverige efter Marconis uppfinning av radion? * Marinens korvett Balder besöker 1899

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 2 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 2 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 2 2008 årgång 70 KUSTPOSTEN Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon:

Läs mer

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN Nr 3 2009 Nr 3 2009 KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 3 2009 årgång 71 Utges av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239 64

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 1 2005 årgång 67. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 1 2005 årgång 67. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST KUSTPOSTEN POSTEN Nr 1 2005 årgång 67 Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen 9 371 63 LYCKEBY Telefon:

Läs mer

Föreningen Stridsvagn S årsmötesresa 29 31 aug 2013 med resa i tiden från Dansktiden till Kalla kriget.

Föreningen Stridsvagn S årsmötesresa 29 31 aug 2013 med resa i tiden från Dansktiden till Kalla kriget. Föreningen Stridsvagn S årsmötesresa 29 31 aug 2013 med resa i tiden från Dansktiden till Kalla kriget. En kort sammanfattning av allt vi fick oss till livs i det sydöstra hörnet av Sverige! OBS! detta

Läs mer

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING JANUARI 2014

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING JANUARI 2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen utställ ning Datum jan 2014 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR SKÄRGÅRDEN SAMMANFATTNING KARLSKRONA KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING JANUARI 2014 FÖR MER INFORMATION OM FÖRDJUPNING

Läs mer

Arbetsplatsen med makt och myndighet. På KA 4 härskar ordningen

Arbetsplatsen med makt och myndighet. På KA 4 härskar ordningen G-P Sydväst 1979 Arbetsplatsen med makt och myndighet. På KA 4 härskar ordningen Arbetsplatsen där man blir gammal gården. Arbetsplatsen om vilken det förr hette, att statens kaka var liten men säker.

Läs mer

Karlskrona. Världspremiär 2014 Marinmuseums Ubåtshall. Unika besöksmål. Mitt i skärgården. Upplev Kalla kriget, Matresan och Världsarvsturen

Karlskrona. Världspremiär 2014 Marinmuseums Ubåtshall. Unika besöksmål. Mitt i skärgården. Upplev Kalla kriget, Matresan och Världsarvsturen Karlskrona GRUPPRESEMÅL Världspremiär 2014 Marinmuseums Ubåtshall Unika besöksmål. Mitt i skärgården Upplev Kalla kriget, Matresan och Världsarvsturen Nästa stopp Polen Kombinera Karlskrona med spännande

Läs mer

Arkiv med skrifter, tidningsartiklar, dokument, bandinspelningar, foton, kartor

Arkiv med skrifter, tidningsartiklar, dokument, bandinspelningar, foton, kartor Långörens arkiv Arkiv med skrifter, tidningsartiklar, dokument, bandinspelningar, foton, kartor Böcker och skrifter Andersson, Bertil Fiskare berättar. Om fisket i östra Blekinge. 98 s, ill. Östra Blekinge

Läs mer

Handboll var den stora sporten i Lägerhyddan och det var spel ända upp i division II för Skillingaryds IS.

Handboll var den stora sporten i Lägerhyddan och det var spel ända upp i division II för Skillingaryds IS. A. VÄSTRA LÄGRET A.7. IDROTT Idrott har alltid funnits på Slätten med Västra Lägret. I dag finns det en fast träningsplan för fotboll på Slätten och tidigare fanns här en ishockeyrink. Handboll och gymnastik

Läs mer

DDSS - Demografisk Databas Södra Sverige

DDSS - Demografisk Databas Södra Sverige Page 1 of 9 Soldatforskning i Skåne, Blekinge och Halland Av Göran Larsson, Landsarkivet i Lund Om källor i Landsarkivet i Lund och i Krigsarkivet Militära handlingar i Landsarkivet i Lund Militären var

Läs mer

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m.

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Denna listas beskrivningar är mycket kortfattade. Ibland ger källorna (till synes) motstridiga uppgifter. I listan har ej hänsyn tagits till tidsaspekter,

Läs mer

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010

Gullringen. Gullringens stationshus. Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Östra Centralbanan Gullringen Gullringens stationshus Gullringens Bibliotek o Bygdekontor En sammanställning av Renée Levin 2010 Tryckta källor: Östra Centralbanan Linköping Hultsfred - De första hundra

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 4 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 4 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST POSTEN Nr 4 2008 årgång 70 KUSTPOSTEN Organ för KA 2:s Kamratförening Utges av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 2 2006 årgång 68. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. Omslagsbild: Mobergland

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 2 2006 årgång 68. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. Omslagsbild: Mobergland KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 2 2006 årgång 68 KUSTPOSTEN Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen 9 371 63 LYCKEBY

Läs mer

Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten

Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten Antal gäddor per skott Täckningsgrad i genomsnitt per intervall (%) Översiktliga resultat från inventering av yngel och abborrom vid Blekingekusten 2010 2011 Länsstyrelsen i Blekinge, maj 2012 METODER

Läs mer

Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (6) 2016-01-19

Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (6) 2016-01-19 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (6) Fälttecken (allmänt, fanspikning och högtidligt överlämnande) Amfibieregementets nya fana 2015 Örlogsflagga Fana och flagga begrepp och kort historik Fälttecken är

Läs mer

att bygga en ny modern beftistning på Västerberget 57 mm pjäser utnyttjades som flankeringsartilleri

att bygga en ny modern beftistning på Västerberget 57 mm pjäser utnyttjades som flankeringsartilleri l-- Västkusten med KA 4 Kustforsvaret fore 1902 Sedan mitten av 1300-talet har Göta Älvs utlopp skyddats av befästningar. Elfsborgs fästning (Gamla Elfsborgs fastning) anlades sannolikt under 1200-talet

Läs mer

Heliga kors kyrkogård Arkeologisk kontroll av RAÄ Ronneby 214:1

Heliga kors kyrkogård Arkeologisk kontroll av RAÄ Ronneby 214:1 Rapport 2016:21 Heliga kors kyrkogård Arkeologisk kontroll av RAÄ Ronneby 214:1 Ronneby 25:7, Ronneby socken, Ronneby kommun Mikael Henriksson Rapport 2016:21 Heliga kors kyrkogård Arkeologisk kontroll

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Nenningesund. en port till skärgården

Nenningesund. en port till skärgården Nenningesund en port till skärgården En gammal historisk vattenled som väcks till liv kan ge Rådmansö och Norrtälje kommun ett nytt rekreationsområde. Den skulle samtidigt ge mindre båtar en tryggare farväg

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Marinpostnummertabell. Arbetskopia fel kan förekomma

Marinpostnummertabell. Arbetskopia fel kan förekomma Marinpostnummer Marindistrikt Marindistrikt avdelning Sigillindelning Rubrik Enhet Underavdelning 1001 KF Mätavdelningen 1002 Hjälpvedettbåt 145 Bogserbåt Korsnäs I 1002 MDO Hjälpvedettbåt 145 Bogserbåt

Läs mer

Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen.

Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen. Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen. Söndagen den 20 juli 2014 tog vi, 111112-1621 Ingvar Sturkman och undertecknad, oss tid för ett sedan länge bokat besök på ovan nämnda varv. 1C3132-411

Läs mer

Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun.

Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Rapport 2014:4 Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:4 Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad

Läs mer

H ä r ä r ubåten instängd

H ä r ä r ubåten instängd GT 1988-08-30 H ä r ä r ubåten instängd Försvarsstaben är övertygad om att den främmande ubåten är instängd i Stigfjorden mellan Tjörn och Orust utan minsta chans att smita. Förväntningarna på marinen

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Arbetsgruppens vid TELESEUM studieresa till Karlskrona 27 30 maj 2008

Arbetsgruppens vid TELESEUM studieresa till Karlskrona 27 30 maj 2008 1 Arbetsgruppens vid TELESEUM studieresa till Karlskrona 27 30 maj 2008 Kl 0800 samlades gruppens deltagare, Anders Gustafsson, Håkan Palm, Sven Bertilsson, Klas-Olof Ohlsson, Roland Plan och Karl-Åke

Läs mer

Mobiliseringsövning med många förhinder

Mobiliseringsövning med många förhinder GT 1950-01-11 Mobiliseringsövning med många förhinder Värnpliktig syn på en repetitionsövning Idyll som ej lät sig störas Flera företeelser vid höstens repetitions- och efterutbildningsövningar vid KA

Läs mer

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015

Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ. 27 juni-2 augusti 2015 Sommarbussen FÅGELMARA KRISTIANOPEL TORHAMN JÄMJÖ 27 juni-2 augusti 2015 Fågelmara Kristianopel Fågelmara gård Olsäng Jämjö Parkvägen Jämjö centrum Hallarum Klakebäck Orranäs Konugshamn Yttre Park Möckleryd

Läs mer

Kustjägare med rätt att göra reklam för sig själva

Kustjägare med rätt att göra reklam för sig själva Arbetet 1980-08-01 GT 1980-08-01 Kustjägare med rätt att göra reklam för sig själva Av PHILIP WAHREN GÖTEBORG; På stranden sitter årets kull av plutonsbefälselever på KA4. - Från älven kommer delar av

Läs mer

Göteborgs kustartilleriförsvars föregångare vid Göta älv

Göteborgs kustartilleriförsvars föregångare vid Göta älv Göteborgs kustartilleriförsvars föregångare vid Göta älv K ä l l a : K u s t p o s t e n n r 1 1 9 5 0 G a m l a Ä l v s b o r g s f ä s t n i n g ( Ä l v s b o r g s s l o t t ). Det enda samband med

Läs mer

Arkiv med skrifter, tidningsartiklar, bandinspelningar, dokument, foton, skisser, kartor

Arkiv med skrifter, tidningsartiklar, bandinspelningar, dokument, foton, skisser, kartor Långörens arkiv Arkiv med skrifter, tidningsartiklar, bandinspelningar, dokument, foton, skisser, kartor Böcker och skrifter Andersson, Bertil Fiskare berättar. Om fisket i östra Blekinge. 98 s, ill. Östra

Läs mer

Ø-tåg 1031 M-F L. Ø-tåg 1031. Ø-tåg 1333 M-F 5.47 5.50 6.08 6.19 6.35 6.42 6.57 7.03 7.18 7.24 7.42 7.44 7.24 7.42 7.44 7.51 8.05 8.16 8.30 8.

Ø-tåg 1031 M-F L. Ø-tåg 1031. Ø-tåg 1333 M-F 5.47 5.50 6.08 6.19 6.35 6.42 6.57 7.03 7.18 7.24 7.42 7.44 7.24 7.42 7.44 7.51 8.05 8.16 8.30 8. KARKRONA - KRITIANTAD - HÄEHOM - MAMÖ - KÖPENHAMN 1019 1321 1023 1025 1025 1327 1029 1031 1031 1333 1035 1037 1037 1041 1043 1047 1049 1049 1053 fr Karlskrona ölvesborg und C t København H 5.24 5.42 5.44

Läs mer

MARINEN för säkerhet och fred

MARINEN för säkerhet och fred MARINEN för säkerhet och fred GEMENSAMMA HAV & SKÄRGÅRD Havet länkar samman människor och förser oss med försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via Östersjön extrem viktig där 90

Läs mer

Ställverksförteckning, elektriska ställarstlv med mekaniskt register

Ställverksförteckning, elektriska ställarstlv med mekaniskt register Ställverksförteckning, elektriska ställarstlv med mekaniskt register plats typ driftsatt slopat notiser Alingsås el-med-mek 1921 1959-03 Bergfors el-med-mek 1927-09-14 1956? Spårledningar fanns endast

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Krigsutbrottet 1939. Detacherad avdelning i Göteborg

Krigsutbrottet 1939. Detacherad avdelning i Göteborg Krigsutbrottet 1939. Detacherad avdelning i Göteborg Gösta Andersson Mineringsskolan på Fejan var avslutad och återställningsarbetet pågick för fullt. Stormakterna hade problem, spänningen steg för varje

Läs mer

Naturvård och utveckling

Naturvård och utveckling 9.00 från Stortorget, Karlskrona Naturvård och utveckling Nr 51 Busstur Björkeryd och Nävragöl Björkerydssjön Vi får en kort presentation av sjörestaureringsprojektet. Fagerströms i Björkeryd Förmiddagsfika

Läs mer

Ärende angående byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen av ladugården på Överjärva gård, Solna.

Ärende angående byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen av ladugården på Överjärva gård, Solna. Ärende angående byggnadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen av ladugården på Överjärva gård, Solna. Ärendet initierat av Emmelie Folkesson, tel: 070 359 19 69. Härmed väcks fråga om byggnadsminnesförklaring

Läs mer

Datum. Karl Hallgren Arne Johansson Karl-Axel Kandevik Jan Mörck

Datum. Karl Hallgren Arne Johansson Karl-Axel Kandevik Jan Mörck Utfärdare tjänsteställe, namn, telefon. signatur) ~kumentnamn PROTOKOLL Datum l Tommy Siverdal/MN 42 04 80 ankn 65 1982-02-18 MBL - information 1982-02-05 1 Närvarande: Peter Liljegren Tommy Siverdal Thomas

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Loket var tillverkat i England 1876 och hade smeknamnet "Kaffekokaren". En militärtransport

Loket var tillverkat i England 1876 och hade smeknamnet Kaffekokaren. En militärtransport H. ANKOMST OCH AVFÄRD När järnvägen kom till Skillingaryd 1879 blev det ett transportmedel även för beväringarna. Det var med tåg man kom till Skillingaryd och med tåg man lämnade. Det var möten och avsked

Läs mer

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Rakel Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Agenda MSB Rakels fokus: Vara samhällets sambandssystem för ledning och kris Få ordning på ekonomin Rakel ska vara självfinansierande Fler betalande kunder ger

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart

Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel. Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart Effekter av utsläppshandel och andra styrmedel Per Kågeson, Nature Associates LNG och sjöfart 2011 02 09 Den traditionella bilden av sjöfarten Sjöfarten använder i hög grad överblivna tjockoljor Utsläppen

Läs mer

Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp

Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp GP 1978-10-13 Krigsförband m/78: Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp Kustartilleriförsvarets rörliga spärrförband som under de senaste åren utvecklats till en lika flexibel som exklusiv

Läs mer

Edestad 229 Förundersökning i samband med återställande

Edestad 229 Förundersökning i samband med återställande Rapport 2016:12 Edestad 229 Förundersökning i samband med återställande Gröningegården 7:1 Edestad socken, Ronneby kommun 2016 Arwo Pajusi Rapport 2016:12 Edestad 229 Förundersökning i samband med återställande

Läs mer

Militärarkitektur som säkerhetspolitisk

Militärarkitektur som säkerhetspolitisk HANDLINGAR Militärarkitektur som säkerhetspolitisk spegel Inträdesanförande i avd V den 24 november 2009 av Thomas Roth när och om man tänker på militära byggnadsverk torde det i första hand vara befästningar

Läs mer

Samrådshandlingar för VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för Karlskrona Kommun, och missiv har översänts för yttrande till följande remissinstanser:

Samrådshandlingar för VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för Karlskrona Kommun, och missiv har översänts för yttrande till följande remissinstanser: SAMRÅDSREDOGÖRELSE VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för Karlskrona Kommun har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 29 juni 30 september 2013, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona

Läs mer

Gustav lär unga sjövett, Parloiren världsunik.

Gustav lär unga sjövett, Parloiren världsunik. GP 1985-08-21 Marinens Känsö av idag: Gustav lär unga sjövett, Parloiren världsunik. Karantän för sjuka Känsös karaktäristiska ansikte mot världen: Längst ut till vänster den unika parloiren väl skild

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Tips för ett säkrare Tjörn Runt

Tips för ett säkrare Tjörn Runt Tips för ett säkrare Tjörn Runt Starten Är man osäker så är det bra att hålla sig väster eller norr om startområdet. Man bör ha bra koll på lastfartyg som kan komma norrifrån och hålla undan ordentligt

Läs mer

S T A D G A R för MÄSSFÖRENINGEN BERGA

S T A D G A R för MÄSSFÖRENINGEN BERGA Mässföreningen Berga 2008-06-12 Sidan 1 (6) S T A D G A R för MÄSSFÖRENINGEN BERGA Mässföreningen skall: 1 ÄNDAMÅL bidra till att slottsmässen hålls levande samt att inventarier och inredning i slottsmässen

Läs mer

Process för verksamhetsövergång

Process för verksamhetsövergång Process för verksamhetsövergång Kort om tidplanen Aktiviteter Påbörjas Klart senast Ansvarig Informationsmöte för dem som berörs Förfrågan om verksamhetsövergång lämnas till berörda individer Informationsmöte/individuell

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Omblandat vid <15m och permanent skiktat vid större djup, övre och undre lagret. Mindre utsatt eller skyddat

Omblandat vid <15m och permanent skiktat vid större djup, övre och undre lagret. Mindre utsatt eller skyddat Typindelning av Sveriges kustvatten Bilaga 3 Kustvatten Beskrivning & djupkategori Skiktning & salinitet Vågexponering Vattenutbyte 1. Västkustens inre Skärgård med många skyddade öar och grunda vikar.

Läs mer

MARINen. För säkerhet och fred.

MARINen. För säkerhet och fred. MARINen För säkerhet och fred. havet Havet länkar samman människor och förser oss med mat och försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via sjöfart väldigt viktig. 90 procent av Sveriges

Läs mer

GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN

GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN Genom 1926 års försvarsbeslut förlades dåvarande Älvsborgs fästning i materialreserv. Den sålunda nedlagda fästningen var belägen i direkt anslutning till

Läs mer

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014.

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Söndagen den 20 september belönades 16.Hvbat Bäste Soldat fänrik Mats Karlsson. Ceremonin ägde rum på Västernorrlandsgruppen i Härnösand i samband

Läs mer

Ramnäs Virsbo Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/ramnas-virsbo. Ramnäs

Ramnäs Virsbo Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/ramnas-virsbo. Ramnäs Ramnäs Vid Kolbäcksån, i sydöstra änden av sjön Nadden, ligger Ramnäs, en ort med gamla anor. Redan 1590 anlades den första hammaren av Katarina Stenbock, som fått området i livgeding (änkepension), efter

Läs mer

GP. Dagens intervju

GP. Dagens intervju 1972-06-27 GP Dagens intervju Ove Holmberg, 20-årig ölänning, sedan en månad tillbaka rekryt vid KA 4 Göteborg, i det civila process bevakare men nu 520609-2859 Holmberg vid kasernbatteriet. Som den jovialiske

Läs mer

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016

Läs mer

Stenhuggeriet vid Herrgården industriminne och kulturmiljö Tjurkö, Karlskrona skärgård

Stenhuggeriet vid Herrgården industriminne och kulturmiljö Tjurkö, Karlskrona skärgård Stenhuggeriet vid Herrgården industriminne och kulturmiljö Tjurkö, Karlskrona skärgård Stenhuggare på Tjurkö. Foto Blekinge museum. Blekinge museum Genom området löper en markerad vandringsled som passerar

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Karlskrona bygger vidare!

Karlskrona bygger vidare! oktober 2013 Karlskrona bygger vidare! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock av de största och mest aktuella planerna. ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan

Läs mer

Thomas Roth DET SENARE 1800-TALETS SVENSKA BEFÄSTNINGSKONST. Inledning

Thomas Roth DET SENARE 1800-TALETS SVENSKA BEFÄSTNINGSKONST. Inledning Thomas Roth DET SENARE 1800-TALETS SVENSKA BEFÄSTNINGSKONST Inledning Andra hälften av 1800-talet kom att medföra ett antal viktiga trendbrott på det fortifikatoriska området. Detta kan väl i och för sig

Läs mer

Militärstatens arvegods

Militärstatens arvegods Fredrik Thisner Militärstatens arvegods Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca 1720-1800 Zusammenfassung: Das Erbe des Militärstaates Die sozialreproduktive Funktion des

Läs mer

JULNUMMER ÅRGÅNG 72 NR 4 Berga i DECEMBER Lucia på KA1, Foto: NN

JULNUMMER ÅRGÅNG 72 NR 4 Berga i DECEMBER Lucia på KA1, Foto: NN JULNUMMER ÅRGÅNG 72 NR 4 Berga i DECEMBER 2012 Lucia på KA1, 1961. Foto: NN Tiden flyr, det är återigen dags att starta en upplaga av Borg-Skum. I förra numret utlovade jag att berätta om mitt första möte

Läs mer