Change in health care needs. VALUE BASED HEALTH CARE a primer and an example. Problemet. Våra utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "04.06.2015. Change in health care needs. VALUE BASED HEALTH CARE a primer and an example. Problemet. Våra utmaningar"

Transkript

1 VALUE BASED HEALTH CARE a primer and an example 1 Change in health care needs 2 2 Problemet Industriell logik Post-industriella krav Våra utmaningar För lite introduktion av ny kunskap Svag intern innovationsprocess Otillräcklig informationsstruktur Svagt organiserad prevention Kostnadsutveckling Rekryteringskraft Manuell logik 3 1

2 4 Source: Boston Consulting Group Payment system can kill 5 Hälso och sjukvårdens drivkrafter Tillgänglighet Kostnadseffektivitet Hög kvalitet Säkerhet Bekvämlighet Patientintressen Professionsintressen Lätt att identifiera målkonflikter Avvägning mellan intressen behöver systematiseras Akademiska intressen 6 Industrins intressen 2

3 Patient as co-producers Many facets: Data quality Ethical Legal 7 Värdebaserad hälsa och sjukvård =patientvärde Patientvärde definieras som hälsoutfall/kostnad Krävs systematiskt arbete för att definiera både utfallsmåtten och kostnadsbasen Båda faktorer kan leda fel 8 Hälsoinformatik är helt central 9 3

4 Datanivåer 10 International Consortium for Health Outcomes Measurement Introduction to ICHOM April ICHOM is transforming health care across the globe Who are we? Non-profitorganization founded in employees with various backgrounds, including physicians and PhDs Based in Boston, with an affiliate office in London What do we want to achieve? ICHOM's mission is to unlock the potential of value-based health careby defining global Standard Sets of outcome measuresthat really matter to patients for the most relevant medical conditions and by driving adoption and reportingof these measures worldwide to enable collaborative learning andcompetition on value 12 Standard Sets developed by global working groups of professionals and patients... How far have we... covering ~35% of global burden of disease come and where are Plan to reach 48 standard sets by 2017, covering ~50% of global burden of disease we going? Launched Implementationsupport team to help clinics start measuring Standard Sets Plan to launch benchmarkingamongcommunity of value innovatorsin 2015 What response have we gotten so far? 12 national registries and ~60 organizations across the globehave already aligned or expressed intent to measure outcomes according to ICHOM Standard Sets Actively working with governments, payers, registries, e.g., NHS (UK) and DICA (NL) Strong support from sponsors e.g.,movember, AHA, and a large number of hospitals 12 4

5 ICHOM plays several roles along the journey that will enable Value-Based Health Care: our Strategic Agenda Core missions of ICHOM Enablers Define internationally recognized Standard Sets Provide risk-adjusted Become methodological of outcomesthat matter international benchmarks partner with media topublish most to patientsalong with on outcomesby medical rankingsbased on ICHOM case-mix factors conditions outcomes Benchmark Establish outcomes Define the Standards on outcomes 1 transparency Implement outcomes Collaborate to Develop value-based measurement improve value payment models ICHOMfacilitates adoptionof Enable international Engage payors and outcomes measurement by cooperation to improve governments to drive making knowledge available valueby establishing wider adoption and spur the development of framework for value transparency through technologies and alignment of collaborative financial incentives or registries reporting requirements support proof-of-concept VBHC We are exploring the inclusion of resources data in benchmarks but the methodology is to be determined We have already developed 12 Standard Sets, covering 35% of the disease burden 14 Global demand to measure and compare outcomes is impressive 12 nat'l registries + ~60 institutions are already measuring or intend to measure ICHOM Standard Sets 15 Another 40+ institutions have expressed interest in measuring Standard Sets and are discussing with ICHOM how to begin 5

6 ICHOM launching global comparisons benchmarking program First benchmarks available in 2016 Objectives of Global Comparisons project Pool health outcomes data from leading provider organizations 2 conditions for pilot Localized prostate cancer Cleft Lip and Palate Risk-adjust raw data and organize comparisons on key indicators E.g. for LPC: level of incontinence, impotence,... Key deliverables Individual reports: each participating organization will get a report of its performance, compared to peers average and best-in-class Report: ICHOM report highlighting the best-in-class performance on key indicators Provide individual and confidential reporting to participating organizations Identify the "best-in-class" and publish about their performance Publication: learnings from the first international benchmarks, including risk-modeling and key learnings from comparisons Exact content to be agreed upon with participants 16 ICHOM is working with governments and payors to drive value-based payments P. Conway Chief Medical Officer - CMS «90% of Medicare payments have a link to quality. There is a shift happening and we only started a few years ago. Our core principle: transparency drives improvement. CMS, ICHOM and others need to work togetherto develop and implement robust sets of aligned outcomes measures.» 17 «Transparency on quality of care is crucial if we want to achieve affordable health care. It's very promising that also internationally much progress is made [towards transparency]. We cannot stay behind. ICHOM can be a major facilitator for this change to transparency. That's why the National Institute for Health Care Qualityin the Netherlandsactively promotes the implementation of ICHOM metrics.» E. Schippers Health Minister The Netherlands Quality registers 18 6

7 Projekt 4D - ett samverkansprojekt för vård och forskning i världsklass KI och SLL delar målsättning Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvård av högsta kvalitet för invånarna inom Stockholms läns landsting Karolinska Institutet Klinisk forskning i världsklass till gagn för dagens och morgondagens patienter Hälsa för medborgare i Stockholms Läns Landsting och kunskap för alla patienters väl 20 Fyra diagnoser ingår i projekt 4D Artriter BröstcancerDiabetes typ 2 Hjärtsvikt Informatik Biobanking 21 Bland de vanligaste folksjukdomarna finns goda förutsättningar att göra stora framsteg 7

8 Mål 22 Målet är att skapa generiska (generaliserbara) modeller för kunskapsbyggande som är användbara för flertalet diagnoser. Exempel på generiska modeller för kunskapsbyggande är: Patientens beslutsstöd Vårdens beslutsstöd Forskningens stöd i form av biobanker och kvalitetsregister Bättre hälsa Bättre förutsättningar för kunskapsbyggande inom vård och forskning Generiska modeller för kunskapsbyggande som passar flertalet diagnoser Syfte Exempel på generiska modeller för kunskapsbyggande: patientens beslutsstöd, vårdens beslutsstöd, forskningens stöd i form av biobanker och kvalitetsregister Mål Aligning care and research data 23 Målbild P r e v e n t i o n Kunskapsbyggande Hälso- och sjukvård Forskning - utveckling Kunskapsbyggande Kunskapsban k Vårdens beslutsstöd Patientens beslutsstöd Forskningens stöd Kvalitetsregister Biobanker Systematisk datainsamling och analys möjliggör kunskapsbyggande 24 8

9 Refinement Regelbunden Proaktiv styrning sker Oregelbunden Oförutsägbarhet i processer Ofullständig och kvalitet. Reaktivitet i Endast fragment av processer styrningen går att hitta Mätbar Styrning, mätning och utvärdering av processmått och kvalitetsmått Kontinuerligt kunskapsbyggande Regelbundenhet och mätbarhet möjliggör kontinuerligt kunskapsbyggande 25 Kunskapsbyggande inom vård och forskning förbättras desto högre upp man kommer i utvecklingstrappan Värde för intressenterna Patienter och närstående Vårdgivare Klinisk forskning Industri Minskat dubbelarbete Bättre hälsa och vård Nya behandlingar Ökad delaktighet Bättre Stärkt patientmakt beslutsunderlag Tillgång till prover och data Stärkt konkurrenskraft Gemensam kunskapsbank leder till ökad samverkan 26 4D Artriter - ett exempel e-hälsa Beslutstöd till patienten: Patientens Egen Registrering (PER) Patientens Egen Provtagning (PEP) Beslutstöd till vården: Patientrekrytering till forskning Beslutssystem flöde för tidig diagnostik Nya arbetssätt och samverkansformer Flödet för tidig diagnostik: Tät kontroll av diagnosticerade patienter Akademisk specialistvård utanför akutsjukhusen Biobanksprov-tagning i rutinsjukvården Biobanksprover i rutinvård: Provtagningsmodul Konsolidering av information och datalager Nytt ersättnings-system Utveckling av nytt beskrivningssystem Pilot av beskrivningssystem i samband med pilot av akademisk specialistvård utanför sjukhusen. 27 9

10 Patientens väg i dagens Stockholm; Ibland en lång väg till diagnos och behandling Individens första synptom Efter första besöket hos Många kontakter innan första 28 primärvården ofta osäkerhet besök hos specialist Patientens väg i dagens Stockholm; Ibland en lång väg till diagnos och behandling 4D Informatik 4D Informatik ska utveckla det informatikstöd som krävs för att uppfylla målen inom respektive 4D-projekt - Informatikstöden ska vara generaliserbara - Samarbete med Mina vårdkontakter och Mina vårdflöden - Juridik och IT-arkitektur integreras i utvecklingen Tjänstekontrakt Tagit fram 5 återanvändningsbara tjänstekontraktsintegrationer till artritvården Fler tjänstekontrakt kommer tas fram Förstudier IT-miljö akademiska VC och specialistcentra Patientenkäter och levnadsvanor möjliggöras på den gemensamma tjänsteplattformen Generaliserbarhet för Patientens egen provtagning Generiska principer beslutsstöd hur beslutstöd kan spridas till alla diagnosgruper utifrån vetenskaplig evidens Kunskapsbank med portaler möjliggöra återanvändning och förädling av insamlade data 30 10

11 Värdebaserad vård ger: Tar med professionen Synlighet för politiska besluts effekter Grund för prioriteringar Gör det möjligt att jämföra driftsformer Driver vårdens förbättring Efterfrågar innovation Klarar integration med FoU Information eller - internwebben 11

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107

Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 92-107 Tid: 2015-06-01: kl 16:00-16:50 Plats: Regionens hus, sal A 100 RJL2015 /785 Remiss: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning - SOU 2013:15 Beslut

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Myndigheten för

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013

Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 Medicinteknikdagarna Stockholm, 2013 ABSTRAKT Egentillverkning, ansvar, hur och vem? Session 1B Moderator: Heikki Teriö 2 2 Egentillverkning En viktig del av innovationsarbetet Jimmy Johansson 1, Maria

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården

Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården Framgångsrika logistiska förändringsprinciper i hälso- och sjukvården En studie över vilka logistiska förändringsmetoder som gett framgångsrikt resultat vid förändringsarbete inom svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FaR )

Fysisk aktivitet på recept (FaR ) Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti Leijon Agneta Ståhle Peter Lamming statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa. bra EU-projekt!!

Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa. bra EU-projekt!! Målsättningen med kursen är att ni ska kunna skapa bra EU-projekt!! Block 1 Grunderna Block 2 Projektutveckling Block 3 Tematiska möjligheter Dag 1 och 2 Block 4 Ansökan och partnerskap Block 5 Strategiskt

Läs mer