Från vatten- eller luftburen kr kr. Till kamin. Till bränslepanna kr kr kr kr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från vatten- eller luftburen. 6 000 kr 6 000 kr. Till kamin. Till bränslepanna. 8 000 kr. 8 000 kr. 6 000 kr 6 000 kr."

Transkript

1 Information om bidrag till konvertering från elvärme till annan individuell uppvärmning i småhus Nu kan du få bidrag om du helt eller delvis byter från elvärme till annan individuell uppvärmning. För att få bidrag till en fullständig konvertering ska du gå över från elvärme till uppvärmning med t ex biobränsle, olja eller gas. Bidrag till delkonvertering kan du få om du installerar exempelvis värmepump, pelletskamin eller flispanna. Läs informationsbladet innan du fyller i ansökningsblanketten. Lämna sedan ansökan till länsstyrelsen. Innan du gör en konvertering från elvärme bör du gå igenom hela husets energianvändning, t ex genom att göra en energibesiktning. Den visar vilka åtgärder du kan göra för att minska din energiförbrukning. Vänd dig t ex till din kommunala energirådgivare eller din energileverantör för mer information. Konverteringsbidraget infördes första gången 1998 men stoppades Nu återinförs det från den 1 juni För åtgärder som beställts eller påbörjats mellan den 20 april 1999 och den 31 augusti 2001 gäller särskilda övergångsregler. Vad kan du få bidrag till? I tabellerna nedan redovisas vad du kan få bidrag till. Fullständig konvertering Distributionssystem Skorsten för panna Från direktverkande elvärme Från vatten- eller luftburen elvärme Delkonvertering från direktverkande elvärme Till värmepump Till kamin Till bränslepanna Distributionssystem Anslutning berg-, ytjordeller sjövärmepump Skorsten för panna Delkonvertering från vatten- eller luftburen elvärme Anslutning berg-, ytjordeller sjövärmepump Skorsten för panna Till värmepump Till bränslepanna 25Sm

2 Vem får bidrag? Du kan få bidrag om du har småhus (t ex villa, kedjehus, radhus) och byter från elvärme (direktverkande el eller elpanna) till bränsleeldning eller värmepump. Huset ska användas som permanentbostad. Du får inte bidrag till en fritidsbostad. Kontakta kommunen eller energibolaget om du vill ha besked om var fjärrvärme finns eller planeras. Vad ävs för att få bidrag? Det är bara du som har eluppvärmning som enda möjliga uppvärmning som kan få bidrag. Så kallad kombinationspanna räknas inte som elpanna. Du får inte bo i ett område där det redan finns fjärrvärme eller där man tänker distribuera sådan. Undantag får bara medges om det finns särskilda skäl, t ex om du inte får ansluta dig till fjärrvärmenätet. Ska du ansluta ditt hus till fjärrvärme kan du söka ett särskilt bidrag till det (se SFS 2001:214). Kontakta länsstyrelsen för mer information. Om ansökan sker efter den 31 augusti 2001 får du inte påbörja eller beställa åtgärderna innan du har fått ett beslut om bidrag. I undantagsfall kan länsstyrelsen dock lämna ett särskilt medgivande som ger dig rätt att påbörja/beställa åtgärderna innan du fått ett beslut. OBS! Ett sådant medgivande innebär inte rätt till bidrag. Det betyder bara att du har rätt att påbörja/beställa åtgärderna och att detta inte utesluter dig från rätten till bidrag. Därefter prövar länsstyrelsen din ansökan i vanlig ordning. Om ansökan sker före den 31 augusti 2001 gäller särskilda övergångsregler. De innebär att du inte behöver ett särskilt medgivande om du har beställt åtgärderna mellan den 20 april 1999 och den 31 augusti Du måste givetvis även i detta fall avvakta länsstyrelsens beslut för att vara säker på att du har rätt till bidrag. Fullständig konvertering Hur stort blir bidraget? Gör du en fullständig konvertering kan du få bidrag med onor per lägenhet för ett nytt distributionssystem. Det förutsätter att du övergår från direktverkande el till individuell bränsleeldning, t ex biobränsle, olja eller gas. Exempel på biobränsle är flis, pellets och ved. Du kan även få bidrag till ackumulatortank,, och till skorsten för pannanläggning,. Har du vatten- eller luftburen elvärme får du inte bidrag till ett nytt distributionssystem. Du kan dock få bidrag till ackumulatortank,, och till skorsten för pannanläggning,. Effektbehov: Den effekt som behövs för att värma huset och varmvattnet när det är som kallast ute. Vad ävs för att få bidrag? Du måste helt och hållet byta från eluppvärmning till annan individuell bränsleeldning (t ex biobränsle, olja eller gas). Distributionssystemet ska täcka effektbehovet i husets alla delar. Det enda undantaget är om du har någon enstaka otillgängligt placerad elradiator, t ex i ett förråd eller ett vindsutrymme.

3 Delkonvertering Hur stort blir bidraget? Har du direktverkande el kan du få ett bidrag med onor per lägenhet om du installerar ett kompletterande distributionssystem, t ex vattenradiatorer, fläktkonvektorer eller värmelister. Som kompletterande distributionssystem räknas även fläktar vid installation av biobränslebaserad kamin, effektstyrd med automatisk bränsletillförsel (t ex pelletskamin). Sistnämnda alternativ går dock inte att kombinera med övriga delar av bidraget. Om du har direktverkande el, vatten- eller luftburen elvärme kan du få bidrag med för att installera och ansluta berg-, ytjordeller sjövärmepump, för ackumulatortank samt för att installera en skorsten för pannanläggning. Vad ävs för att få bidrag? För att du ska få bidrag till delkonvertering måste den kompletterande värmekällan vara effektstyrd och ha en kontinuerlig värmetillförsel (t ex värmepump eller pelletskamin). Värmekällan ska alltså känna av hur mycket värme som behövs utan att behöva ständig tillsyn. För att du ska få bidrag måste den också täcka halva effektbehovet för husets rumsuppvärmning. Mer information om bl a biobränsle och värmepumpar finns på Energimyndighetens webbplats, Konsumentverket har testat bl a fläktkonvektorer, pelletskaminer och värmepumpar. Läs mer på webbplatsen, under Råd & Rön. Installerar du en värmepump ska den ha en lägsta värmefaktor. För småhus kan i regel en värmepump godtas om den avger 2,5 kilowatt (kw) vid angiven värmefaktor. I Boverkets föresifter (BFS 2001:12) eller på ansökningsblanketten kan du läsa mer om de av som ställs på värmepumpar. Om värmetillförseln istället sker via förbränning ska den vara biobränslebaserad och ha automatisk bränsletillförsel (t ex pelletskamin, pellets- eller flispanna). För småhus kan i regel en pelletskamin eller panna godtas som avger 2,5 kilowatt (kw). Om värme distribueras med hjälp av fläktar/konvektorer bör bostaden ha en öppen planlösning så att varmluften kan strömma fritt mellan rummen. Värmefaktor: Förhållandet mellan den energi som värmepumpen avger till huset och den energi som tillförs pumpen. Särskilda av som gäller vid installation av fastbränsleanläggning För att få bidrag till installation av t ex pelletskamin, pellets-, fliseller vedpanna måste den uppfylla de utsläppsav som Boverkets byggregler ställer på fastbränsleanläggningar i tätorter (BFS 1998:38), även om du bor utanför en tätort. Information om certifiering av bl a pelletskaminer, pellets- och vedpannor finns hos Statens provnings- och forskningsinstitut,

4 Du som ska installera en fastbränsleanläggning bör höra med din kommun om det är lämpligt i ditt bostadsområde. Mer information om bl a vedeldning finns på Energimyndighetens webbplats, Ansökan Du ansöker om bidrag hos länsstyrelsen i det län där fastigheten finns. Det är också länsstyrelsen som beslutar om bidraget. Men bidragspengarna är begränsade, så du kan bara få bidrag så länge pengarna räcker. Det är också viktigt att du ansöker och får beslut om bidrag innan du beställer eller påbörjar arbetet. Om du får ja till bidrag från länsstyrelsen, får du samtidigt också veta när du senast måste vara klar med bytet av värmesystemet. Är du inte klar i tid tar länsstyrelsen tillbaka beslutet om bidrag. Begär utbetalning: Senast vid den tidpunkt som länsstyrelsen angett i beviljandebeslutet. Utbetalning sker till lagfaren ägare. Utbetalning av bidrag När installationen är klar måste du ansöka om utbetalning av bidraget hos länsstyrelsen. Blanketten får du tillsammans med beslutet om bidrag och den måste lämnas in senast det datum som står i beslutet. Om du inte lämnar in begäran om utbetalning i tid, får du inget bidrag. Du kan behöva skicka in flera handlingar till länsstyrelsen när du ansöker om utbetalning av bidraget. Vilka handlingar som därutöver kan bli aktuella står på ansökningsblanketten. Mer information Det här informationsbladet redogör inte för alla regler som gäller. Bestämmelserna om bidraget finns i förordningen om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler (SFS 1997:635) och i Boverkets föresifter (BFS 2001:12). Vänd dig till länsstyrelsen om du har frågor om bidraget. Informationsblad och ansökningsblanketter finns hos länsstyrelsen och på Boverkets webbplats, Bl 1145 Sm utg 1 BOVERKET uppl 1:1 jun ex

5 Läs informationsblad nr 25 Sm innan du fyller i blanketten. Lämna ansökan till länsstyrelsen. Ansökan om bidrag för konvertering från elvärme i småhus (SFS 1997:635) Inkom till länsstyrelsen (datum) Länsstyrelsens ärendenummer Uppgifter om fastigheten Län Kommun Antal lägenheter Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Byggår Hur används huset Bostaden används som Årsförbrukning av el Bostadens area Egnahem Hyresrätt Bostadsrätt Permanentbostad Fritidsbostad kwh m 2 Fullständig konvertering Befintlig uppvärmning Ny uppvärmning Nytt distributionssystem 1. Direktverkande el 2. Elpanna (ej kombipanna) 3. Annat 1. Gaspanna 2. Oljepanna 3. Ved-, flis-, pelletspanna 4. Kombipanna Antal vattenradiatorer Annat st Golvvärme i st rum 5. Annat Elradiatorer som behålls st Delkonvertering Befintlig uppvärmning 1. Direktverkande el 2. Elpanna (ej kombipanna) 3. Annat Kompletterande uppvärmning* 1. Värmepump 2. Biobränslebaserad kamin som är effektstyrd och har automatisk bränsletillförsel 3. Biobränslebaserad panna som är effektstyrd och har automatisk bränsletillförsel 4. Annat Om värmepump installeras 1. Vätska/vatten 2. Vätska/luft 3. Luft/luft Värmepumpen värmer även tappvarmvattnet Befintligt distributionssystem Antal elradiatorer st Antal vattenradiatorer st Annat distributionssystem Kompletterande distributionssystem Antal fläktkonvektorer st Antal vattenradiatorer st Annat Installerad effekt för rumsuppvärmning före konvertering kw Kompletterande värmekällans effekt kw Värmekällans fabrikat och modell *Den kompletterande värmekällan ska vara effektstyrd och ha en kontinuerlig värmetillförsel som täcker minst hälften av installerad effekt för rumsuppvärmning före konvertering. En kompletterande värmekälla som avger 2,5 kw godtas. Uppgifter om sökanden Sökande (Uppgift om fler medsökande kan du lämna på en bilaga.) Person-/organisationsnr Medsökande Person-/organisationsnr Adress Postnr Postadress Telefonnummer (arbetet) Telefonnummer (bostaden) Boverket E-post Sökandens kontaktperson Bl 959 Sm utg 2 Telefonnummer Ansökan kommer att registreras och hanteras med hjälp av ADB. (Automatisk databehandling)

6 När ska arbetet utföras? Beräknat datum för beställning/påbörjande Beräknat datum för slutförande Förutsättningar för bidrag är bl a: Att du använder ditt småhus för permanent bruk. Att medel finns. Beslut om bidrag lämnas endast så länge de avsatta pengarna räcker. Att byggnaden inte ligger inom ett område där det finns fjärrvärme alternativt kommer att finnas fjärrvärme. Att konvertering sker från elvärme till individuell uppvärmning baserad på ett vattenburet eller luftburet system. Att om du installerar en fastbränsleanläggning (såväl inom som utom tätort) skall denna uppfylla de utsläppsav som anges i Boverkets byggregler för tätort. Att åtgärderna slutförs inom den tid som länsstyrelsen bestämt. Att du fått beslut eller särskilt medgivande INNAN du beställer/påbörjar åtgärderna om ansökan sker efter den 31 augusti För ansökningar som görs innan denna tidpunkt gäller särskilda övergångsbestämmelser. Kontakta din länsstyrelse för ytterligare information. Att värmepumpens värmefaktor uppfyller aven enligt nedan (inkl pumpar och fläktar), vid ett drifttillstånd: - För vätska/vatten; värmefaktorn skall vara minst 2,7 och köldbärare 0 C ingående temperatur samt värmebärare 50 C utgående temperatur. - För direktexpansion/vatten; värmefaktorn skall vara minst 2,7 och -10 C förångningstemperatur samt 50 C utgående temperatur. - För luft/vatten alternativt luft/luft; värmefaktorn skall vara minst 2,3 och +2 C inkommande utelufttemperatur samt 50 C utgående vattentemperatur alternativt 20 C returlufttemperatur. Att om den kompletterande värmekällan är biobränslebaserad och att den är effektstyrd och har automatisk bränsletillförsel (t ex pelletskamin, pelletspanna eller flispanna). Redovisning av åtgärder som du söker bidrag för och beräknat bidrag Vid fullständig konvertering Distributionssystem (direktverkande elvärme som ersätts av vatten eller luftburet distributionssystem som täcker hela husets effektbehov) /lgh /anläggning Skorsten för pannanläggning Totalt bidrag Vid delkonvertering Distributionssystem (direktverkande elvärme som kompletteras med vattenradiatorer, fläktkonvektorer, värmelist eller dylikt som täcker halva husets effektbehov för rumsuppvärmning) /lgh /anläggning Skorsten för pannanläggning Anslutning till berg-, ytjord- eller sjövärmepump Distributionssystem (vid direktverkande elvärme) såsom fläktar vid installation av biobränslebaserad kamin, effektstyrd med automatisk bränsletillförsel (kan ej kombineras med övriga åtgärder) /lgh Totalt bidrag Beräknade kostnader inkl. moms för hela åtgärden inkl värmekälla och värmelagring Uppgiften är obligatorisk och kostnaderna skall delas upp enligt nedan Materialkostnad Arbetskostnad Summa

7 Bifoga följande handlingar Om du installerar värmepump: Ska du bifoga en handling som visar värmepumpens effekt och värmefaktor vid ett angivet drifttillstånd. Om du installerar biobränslebaserad panna/kamin: Ska du visa pannans/kaminens effekt och att den är effektstyrd och har automatisk bränsletillförsel. Om du installerar fastbränsleanläggning såväl inom som utom tätort: Ska du bifoga handling som visar att anläggningen uppfyller de utsläppsav som anges i Boverkets byggregler för sådana anläggningar i tätort. Om du bor i område som kan beröras av fjärrvärme: Ska du bifoga handlingar som visar att du inte får ansluta dig till fjärrvärmenätet. Om länsstyrelsen så begär: Handling som styrker att byggnaden före konverteringen har eluppvärmning som enda möjliga primära uppvärmningskälla. Handling som styrker att fastigheten inte ligger i ett område där det redan finns fjärrvärme eller där fjärrvärme kommer att finnas. Handling som styrker att distributionssystemet vid fullständig konvertering täcker effektbehovet för värme i husets alla delar. Förbindelse och undersift Ansökan sivs under av samtliga lagfarna ägare eller av ombud med fullmakt. Felaktiga uppgifter kan innebära att du får betala tillbaka bidraget. Jag/vi försäar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna. Om bidraget beviljas förbinder jag/vi mig/oss att följa reglerna för bidraget som anges i SFS 1997:635 och Boverkets tillämpningsföresifter. Ort och datum Sökandens/ägarens undersift och namnförtydligande Medsökandens/ägarens undersift och namnförtydligande

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL.

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Viktigt att minska utsläppen Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar framför allt astmatiker och människor som lider av luftrörs-

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Så får du ett energismart hus!

Så får du ett energismart hus! Så får du ett energismart hus! För dig som är villaägare 1 ET2009:02 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: cm gruppen ab, 2009 upplaga: 50 000 foto: lars forsstedt och mikael ljungström

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer