CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR"

Transkript

1 CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET.

2 VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN, ETT EFFEKTIVARE MASKINANVÄNDANDE OCH MINSKADE SKADOR PÅ MÄNNISKOR OCH MASKINER. INNEHÅLL OCH KURSUTBUD Utbildningsformer...5 Mobila arbetsplattformar/liftutbildning...6 Mobila arbetsplattformar/liftutbildning - repetition...7 Ställningsbyggnad - allmän utbildning...8 Fallskyddsutbildning...9 Truckutbildning enligt TLP Travers- och telferutbildning...13 Maskinförarutbildning...14 Säkra lyft - lastkopplare och signalman...15 Heta arbeten...16 Arbeten på väg...17 Bas U/P Byggarbetssamordnare...19 Övriga utbildningar Boka kurser på internet...21

3 UTBILDNING SOM GER FÖRBÄTTRAD EFFEKTIVITET OCH ARBETSMILJÖ Cramoskolan arrangerar utbildningar rikstäckande både inom Cramos depånät samt produktionsanpassade utbildningar förlagda hos våra kunder. Vårt mål är att öka kunnandet såväl teoretiskt som praktiskt, vilket innebär en ökad säkerhet på arbetsplatsen, effektivare maskinanvändandet, minskade skador på människor och maskiner. Vår filosofi är att genom ett samtal eller mail så når kunderna våra utbildningsrådgivare och våra 125 depåer. Vi håller dagligen utbildningar i vårt depånätverk, vilket ger Er möjligheten att skicka enstaka personer på utbildning. Vi har även lång erfarenhet av att hålla företagsförlagda utbildningar där våra instruktörer kommer ut till arbetsplatsen. Dessa utbildningar anpassar vi självklart till just den arbetsplatsens förhållande, maskiner och personal. Detta för att minimera produktionsbortfall under utbildningsperioden. Vi vet att våra kunder jobbar i en snabbföränderlig miljö där utbildningsbehov uppkommer hastigt. Vi är därför vana att ordna utbildningar med kort varsel, inte sällan redan dagen efter. Cramoskolan arbetar med kontinuerlig omvärldsbevakning och fortbildning av våra instruktörer som ett led i vårt kvalitetsarbete, för att alltid vara uppdaterade och arbeta utifrån aktuell lagstiftning och branschspecifik information. UTBILDNINGSKRAV Vem ställer krav på utbildning? 1. Transportstyrelsen (körkortskrav) 2. Arbetsmiljölagen 3. Arbetsmiljöverkets specifika föreskrifter tex AFS 2004:4 4. Andra lagar, förordningar och föreskrifter kan ha krav på utbildning, t ex Farligt gods 4. Kollektivavtal kan ha krav på specifik utbildning tex. TYA, BYN 5. Försäkringsbolagen tex Heta Arbeten 6. Beställarkrav 7. Interna krav Hemsida: Telefon: E-post: UTBILDNINGAR PÅ ANDRA SPRÅK ÄN SVENSKA Har ni önskemål om utbildning på annat språk än svenska, vänligen kontakta oss för en diskussion. Vi är vana att leverera våra utbildningar på flera olika språk. 3

4

5 UTBILDNINGSFORMER ÖPPEN KURS Cramoskolan erbjuder öppna kurser i våra depåer där kunderna kan anmäla en eller flera deltagare. Schemat för dessa kurser finns på www. cramo.se/cramoskolan. Bokningen sker via hemsidan, på våra depåer eller Cramoskolans telefon. I priset ingår utbildningsmaterial, utbildningsbevis, frukost samt lunch. Lunch utgår vid halvdagskurs. Bästa alternativet när Ni har mindre antal deltagare. FÖRETAGSKURS Vi erbjuder även företagsspecifik utbildning i vårt depånät. Har Ni ett större antal deltagare kan ni boka in en företagsspecifik utbildning. Ni får då en privat utbildning på någon av våra depåer. I priset ingår utbildningsmaterial, utbildningsbevis, frukost samt lunch. Lunch utgår vid halvdagskurs. Bokning sker via Cramoskolans telefonnummer. Bästa alternativet när ni har större antal deltagare men inga utbildningslokaler. SPECIALANPASSAD KURS I KUNDS LOKALER Vi kan även produktionsanpassa utbildningar förlagda i Era egna lokaler. Bokning sker via Cramoskolans telefon. Vid dessa utbildningar förutsätter Cramo att Ni har projektor i utbildningslokalen samt tillhandahåller de maskiner som krävs för att utföra utbildningen. Efter avslutad utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis. Bokning sker via Cramoskolans telefonnummer. Bästa alternativet när ni har större antal deltagare samt egna utbildningslokaler och maskiner. Hemsida: Telefon: E-post: 5

6 MOBILA ARBETSPLATTFORMAR/ LIFTUTBILDNING KURSINNEHÅLL Lagar och föreskrifter Historik Riskbedömning och analyser Val av lift Genomgång av liftens funktioner Daglig tillsyn Användning av fallskydd i lift Vår praktik genomförs alltid på saxlift, bomlift samt släpvagnslift. KURSLÄNGD 1 dag KURSMÅL Målet med utbildningen är: - att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering. - att minska personskadorna. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. KURSDOKUMENTATION Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2013. UTBILDNINGSBEVIS Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5 årig giltighetstid. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla DELTAGARE Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt liftar. VAD SÄGER LAGEN? Enligt AFS 2006:6 29 får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard. 6

7 MOBILA ARBETSPLATTFORMAR/ LIFTUTBILDNING REPETITION KURSINNEHÅLL Lagar och föreskrifter Historik Riskbedömning och analyser Val av lift Genomgång av liftens funktioner Daglig tillsyn Användning av fallskydd i lift Vår praktik genomförs alltid på saxlift, bomlift samt släpvagnslift. KURSLÄNGD Halvdagsutbildning, förmiddag eller eftermiddag. KURSMÅL Målet med utbildningen är: - att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering. - att minska personskadorna. FÖRKUNSKAPER För att gå repetitionsutbildningen kräver Cramoskolan att deltagaren kan uppvisa ett utbildningsbevis utfärdat av ett företag som är auktoriserat av Liftutbildningsrådet. KURSDOKUMENTATION Kursen följer Liftutbildningsrådets (LUR) liftläroplan (LLP) och följer den internationella standarden SS-ISO 18878:2013. UTBILDNINGSBEVIS Efter genomförd utbildning och godkända prov får deltagarna ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset är giltigt i 5 år. Har giltigheten gått ut så behövs en repetitionskurs för att erhålla ett nytt utbildningsbevis med 5- årig giltighetstid. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla DELTAGARE Utbildningen vänder sig till alla som behöver uppdatera sitt utbildningsbevis för mobila arbetsplattformar. VAD SÄGER LAGEN? Enligt AFS 2006:6 29 får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Arbetsgivare skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift. I föreskriftens kommentarer till 29 står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard. I liftläroplanen framgår att återkommande examination av den grundläggande liftutbildningen ska ske vart femte år. 7

8 STÄLLNINGSBYGGNAD - ALLMÄN UTBILDNING KURSINNEHÅLL Lagar och föreskrifter Historik Riskbedömning och analyser Planering Dimensionering Material Utförande Tillsyn Personligt skydd Monteringsanvisningar KURSLÄNGD 1 dag KURSMÅL Utbildningen ger dig teoretiska kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning, planerar ställningsbygget, samt hur man på ett säkert sätt bygger, river eller ändrar en ställning. DELTAGARE Kursen vänder sig till alla som monterar, förändrar och demonterar ställning med en höjd på 2-9 m eller som leder detta arbete. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. KURSDOKUMENTATION Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier(Bi) samt Rådet för ByggKompetens (RBK). UTBILDNINGSBEVIS Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla VAD SÄGER LAGEN? Enligt AFS:2013:04 skall den som bygger, river eller väsentligt förändrar en byggnadsställning (2-9m) ha genomgått relevant utbildning och ha dokumentation som styrker detta. Arbetsgivaren skall se till att de som uppför, gör väsentliga ändringar i eller monterar ned ställningar eller väderskydd har kunskap för detta arbete. Arbetstagarna ska som lägst ha fått särskild information eller lämplig utbildning. 8

9 FALLSKYDDSUTBILDNING KURSINNEHÅLL Lagar och föreskrifter Riskbedömning och analyser Grundläggande PFU och produktkategorier Räddningsplan och evakuering Skötsel, förvaring och underhåll KURSLÄNGD Halvdagsutbildning, förmiddag eller eftermiddag. KURSMÅL Ökad förståelse för användning av personlig fallskyddsutrustning. Ökad medvetenhet för att förebygga fallrisker. Att minska personskadorna. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. KURSDOKUMENTATION Utbildningen följer AFS 2006:6 och EU-direktivet 89/656/EEC. UTBILDNINGSBEVIS Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla DELTAGARE Alla som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar för, monterar/hanterar eller arbetar med fallskydd. VAD SÄGER LAGEN? Enligt AFS 2014:26 (tidigare 1999:3) skall risken för att arbetstagare faller till lägre nivå vara förebyggd. Om det behövs skall skyddsräcken, arbetsplatsformar, arbetskorgar eller ställningar användas. Om skyddsräcken eller utrustning inte kan användas på grund av arbetets art skall personlig fallskyddsutrustning användas. AFS 2006:6 3 beskriver att arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas. AFS 2006:6 15 förtydligar att en personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon. AFS 2001:3 4 klargör att arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet. Arbetsgivaren skall enligt AFS 2001:3 10 på förhand informera arbetstagaren om de risker som den aktuella personliga skyddsutrustningen skall skydda mot. Arbetsgivaren skall även ordna med instruktion och övning och, om det behövs, demonstrera hur utrustningen skall användas så att avsedd skyddseffekt uppnås. 9

10

11 TRUCKUTBILDNING ENLIGT TLP 10 KURSINNEHÅLL Risker och säkerhetsbestämmelser Trafikbestämmelser Truckens konstruktion, de vanligaste trucktyperna Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningar Material- och godshantering Ett ergonomiskt arbetssätt Säkerhetskontroll/daglig tillsyn Hantering av farligt gods KURSLÄNGD Kurslängden är beroende på trucktyp samt förkunskaper KURSMÅL Målet är att få fram säkra, effektiva och ansvarskännande truckförare som har bredd och djup i sitt kunnande samt goda färdigheter i sin yrkesutövning. DELTAGARE Utbildningen vänder sig till terminalarbetare, yrkesförare eller den som behöver få köra truck. FÖRKUNSKAPER Det finns 18 olika trucktyper som delas in i fyra olika kategorier: A, B, C och D. Det är viktigt att välja rätt utbildning så att man erhåller kompetens på de trucktyper som man kommer att arbeta med. Beroende på truckförarens utbildningsbehov och förkunskaper anpassas ett kursupplägg. KURSDOKUMENTATION Våra förarutbildningar följer framtagna riktlinjer och läroplanen TLP10. UTBILDNINGSBEVIS Efter avslutad utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis (truckkort). MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla VAD SÄGER LAGEN? Enligt AFS 2006:5 18 får en truck bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert. 11

12

13 TRAVERS- OCH TELFERUTBILDNING KURSINNEHÅLL Lagar, föreskrifter och bestämmelser. Ansvar och skyldigheter. Riskanalys och säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik. Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster. Bedömning av kondition på olika förekommande typer av lyftdon. Säker koppling av lyftredskap. Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm. Teoretiskt skriftligt prov. Praktiskt prov. KURSLÄNGD 1-2 dagar. KURSMÅL Målet med utbildningen är: - att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering. - att minska personskadorna. DELTAGARE Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar travers eller telfers oberoende av vilken typ av last det är. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. KURSDOKUMENTATION Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och den internationella standarden SS-ISO 23853:2006. UTBILDNINGSBEVIS Efter avslutad utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla VAD SÄGER LAGEN? Enligt AFS 2006:6 29 får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. AFS 2006:6 3 beskriver att arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och lyftredskap skall användas. 13

14 MASKINFÖRARUTBILDNING Cramoskolan samverkar med ett utbildningsföretag som är godkänd utbildningsgivare för TYA och BYN. Vi kan tillhandahålla utbildningar på nedanstående maskiner. Grävmaskin Grävlastare Hjullastare/Lastmaskin Fordonsmonterad kran Mobilkran Teleskoplastare/Teleskoptruck KURSLÄNGD Kurslängden är beroende på maskintyp samt förkunskaper. KURSMÅL Specifik kursplan finns för respektive maskintyp. Kontakta Cramoskolan för mer information. DELTAGARE Utbildningen vänder sig till kran- och/eller maskinförare. FÖRKUNSKAPER Utbildningens längd varierar beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter samt för vilket avtalsområde utbildningen avser. UTBILDNINGSBEVIS Efter utbildning med godkända resultat erhåller deltagaren ett utbildningsintyg eller yrkesbevis i enlighet med specifika regler från respektive branschorganisation (TYA eller BYN ). MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla VAD SÄGER LAGEN? Enligt AFS 2006:4 16 skall en arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd personal använda arbetsutrustning ha dokumentation över dennes teoretiska och praktiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. 14

15 SÄKRA LYFT - LASTKOPPLARE OCH SIGNALMAN KURSINNEHÅLL Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter Vad är ett lyftredskap? Samt olika typer av lyftredskap Hur man signalerar Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar Planering Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar Risker KURSLÄNGD Halvdagsutbildning eller heldagsutbildning KURSMÅl Målet med utbildningen är: - att ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör en säker materialhantering. - att minska personskadorna. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. KURSDOKUMENTATION Utbildningen följer AFS 2006:6 och internationell standard SS-ISO 23853:2006. UTBILDNINGSBEVIS Efter avslutad utbildning och godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla DELTAGARE Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare. VAD SÄGER LAGEN? Enligt AFS 2006:6 29 får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Vidare beskriver att: Om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen. 15

16 HETA ARBETEN KURSINNEHÅLL Allmänt om brandfarliga heta arbeten Brandskyddsorganisation Brandkunskap, brandsläckning & släckutrustning Förebyggande brandskydd Brandfarlig vara samt EX-miljö Tätskiktsarbete Bränder som orsakats av Heta Arbeten KURSLÄNGD 1 dag KURSMÅL Du skall efter kursen känna till vad som menas med brandfarliga heta arbeten, kunna bedöma vad som skall göras enligt checklistan, kunna hantera handbrandsläckare och kunna hantera gasflaskor vid brand. FÖRKUNSKAPER Inga förkunskaper krävs. KURSDOKUMENTATION Utbildningen följer Svenska Brandskyddsföreningens kursplan. UTBILDNINGSBEVIS Efter genomförd utbildning erhålls certifikat av Brandskyddsföreningen. Certifikatet är giltigt i 5 år. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla DELTAGARE Alla som arbetar med brandfarliga heta arbeten t.ex. svetsning, skärning, lödning, arbete med varmluftspistol eller sliprondell samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning. Även arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. VAD SÄGER LAGEN? Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför. Alla inblandade har ett ansvar att förhindra att brand uppstår. Om det arbetsmoment som ska utföras uppfattas som brandfarligt krävs kompetens och utbildning. Heta arbetaren, det vill säga entreprenören, ska alltid ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten. Brandvakten som ska bevaka att brand ej uppstår ska ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten. Giltighetstiden för ett certifikat är 5 år. Tillståndsansvarige är den som skriver på tillståndslista för Heta Arbeten (vanligtvis beställaren eller utsedd person av denna) ska ha giltigt certifikat om arbetsuppgiften att utfärda tillstånd är återkommande (mer än 2 gånger/år). Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig med återkommande arbetsuppgift att utfärda tillstånd för Heta Arbeten ska vara behörig, det vill säga genomgått utbildning för uppgiften. 16

17 ARBETE PÅ VÄG FÖRKUNSKAPER Nivåer enligt Trafikverkets kompetenskrav (TRVK Apv) från ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 1 För att få utföra arbete på/vid Trafikverkets vägar krävs det att man har kompetens enligt Arbete på väg nivå 1. Detta gäller samtliga på arbetsplatsen. Kompetensen ska uppdateras med max 15 månaders mellanrum. ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 2 Alla som använder sig av någon sorts väghållningsfordon, tillfälligt väghållningsfordon, arbets- och servicefordon etc, ska ha kompetens enligt Arbete på väg Nivå 2. Kompetensen ska uppdateras med max 5 års mellanrum. Förkunskapskrav: enligt Arbete på väg nivå 1. ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 3B Alla som ska arbeta som Trafikvakt eller framföra lotsbil ska ha kompetens enligt Arbete på väg nivå 3B. Kompetensen skall uppdateras med max 5 års mellanrum. Förkunskapskrav: enligt Arbete på väg nivå 2. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 3A Arbete på väg Nivå 3A, krävs enligt Trafikverkets kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Personal som ingår inom BAS- P och BAS-Us ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå 3A. Kompetensen skall uppdateras med max 5 års mellanrum. Förkunskapskrav: enligt Arbete på väg nivå 2. VAD SÄGER LAGEN? I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför. Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TRVK APV och TRVR APV ska ha kompetens nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1. Nivå 1 gäller från första timmen. Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska göras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför. Kompetensen ska kunna verifieras med ett intyg. 17

18

19 BAS U/P BYGGARBETSSAMORDNARE KURSINNEHÅLL Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, speciellt om personligt ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, ensamarbete och samordningsansvar Föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete inklusive ändringsföreskrifter Föreskrifterna och systematiskt arbetsmiljöarbete Föreskrifterna om belastningsergonomi Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning Föreskrifterna om stegar och arbetsbockar Föreskrifterna om ställningar Föreskrifterna om asbest Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker KURSLÄNGD 1-2 dagar KURSMÅL Målet med kursen är att ge deltagaren adekvat utbildning för att kunna fungera som Byggarbetsmiljösamordnare. FÖRKUNSKAPER De förkunskapskrav som finns, enligt AFS 2008:16 är erfarenhet av utförande av byggnads- och anläggningsarbete, erfarenhet från arbete med samordning, ledning eller styrning av byggprojekt samt erfarenhet av projektering. KURSDOKUMENTATION Utbildningen följer AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete. UTBILDNINGSBEVIS Efter godkänt prov utfärdas utbildningsbevis som tillsammans med intyg från arbetsgivare avseende förkunskaper motsvarar de krav på Byggarbetsmiljösamordnare som ställs i AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete. MER INFORMATION OCH ANMÄLAN För att se schema över öppna utbildningar, mer information samt bokning online, besök vår hemsida Alternativt ring oss på eller mejla DELTAGARE Alla som skall arbeta som byggarbetssamordnare. VAD SÄGER LAGEN? Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet (i fortsättningen förkortad BAS-P), dels för utförandet av arbetet (i fortsättningen förkortad BAS-U). Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Grundläggande arbetsmiljökunskap och goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och vissa uppräknade föreskrifter är exempel på vad som kan behövas enligt de allmänna råden till 6 i AFS 2008:16. Bland föreskrifterna är de om byggnads- och anläggningsarbete centrala. 19

20 ÖVRIGA UTBILDNINGAR MOTORSÅG Vad säger lagen? Enligt AFS 2012:01 skall den som arbetar med en motorkedjesåg med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker detta skall finnas. Den som låter någon använda en motorkedjesåg i strid med dessa krav skall betala en sanktionsavgift på för närvarande per användare. Cramoskolan tillhandahåller utbildning på alla körkortsklasser enligt Säker Skog. HLR Vad säger lagen? Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 och AFS 2001:1 skall det finnas beredskap och resurser på arbetsplatsen för att möta hastigt insjuknande, akuta skador och olyckor. Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper men ska också se till att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat och vilka rutiner som gäller. Deltagare Utbildningen vänder sig till alla. Att ha kunskaper om Hjärt-, lungräddning & första hjälpen är avgörande för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna hjälpa en person vid ett livshotande tillstånd. Har ni behov av någon utbildning som inte presenterats i brochyren (t ex nivå A+B, som är 1 resp 3 utbildningsdagar) vänligen kontakta Cramoskolan för vidare rådgivning. 20

21 BOKA KURSER PÅ INTERNET På vår hemsida finner du alla aktuella kurser med kortfattade beskrivningar. Du kan antingen välja att läsa mer om kursen du är intresserad av eller boka direkt. För att boka på hemsidan krävs att Ni idag har ett kundnummer hos Cramo. Har Ni inte detta kontakta närmaste depå eller ring Cramoskolan på BOKNING AV ÖPPNA UTBILDNINGAR Gå in på och se vilka kurser vi har schemalagda öppna utbildningar på. Klicka på den utbildning som Ni är intresserad av. Läs mer om utbildningen och vad som gäller. Gå vidare genom att klicka på Välj ort och boka. Klicka på den ort du är intresserad av boka utbildning. Välj vilket datum som passar er bäst samt ange Ert kundnummer. Fyll i formuläret med fakturareferens/ märkning, inköpsordernummer samt namn och mejladress till beställaren. Har någon av deltagarna allergier så ska detta meddelas i informationsrutan. Fyll i hur många deltagare Ni önskar anmäla och tryck på lägg till. Fyll i information om deltagarna samt tryck på BOKA. BOKNING AV FÖRETAGSKURS ELLER SPECIALANPASSAD KURS För att boka företagskurs eller specialanpassad kurs ring Cramoskolan på eller maila intresseanmälan till Datum, tid och plats bestäms i samråd med kund. 21

22 ANTECKNINGAR 22

23 ANTECKNINGAR 23

24 CRAMOSKOLAN FINNS LOKALT NÄRA DIG CRAMO AB CRAMO AB KISTA TEL BOX , FAX SOLNA TEL Tryckt Tryckt FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET

FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET FÖRARUTBILDNING & SÄKERHET Rätt utbildning sänker era totalkostnader KURSKATALOG Förarutbildning våren 2015 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning, analys och rådgivning hjälper dig att sänka era totalkostnader

Läs mer

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka?

Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Tycker du säkerhet är dyrt? Vad kostar då en olycka? Kostnaden för skador på trucken utgör endast en tiondel av den totala kostnaden. KURSKATALOG Förarutbildning hösten 2013 Toyotas kvalitetssäkrade utbildning,

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer