INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 HEDIN BIL ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Koncernchefen har ordet...5 Affärsidé, strategi, miljö och kvalitet...7 Historik...9 Bolagsstruktur...12 Väsentliga händelser efter årsbokslutet...15 Ny organisation...16 Märkeschefer...18 Vår verksamhet...21 Totalmarknad...24 Adresser och karta...30 Våra anläggningar...32 Pågående projekt...35 Händelser under året...37 Flerårsjämförelser...43 I.A. Hedin Bil AB, resultaträkning...44 Balansräkning, kassaflöde...45 Styrelse och ledning

3 KONCERNCHEFEN HAR ORDET EN POSITIV UPPGÅNG OCH EN SPÄNNANDE FRAMTID FRAMFÖR OSS MERCEDES-BENZ LASTBILAR Välkommen till 2013 års version av Hedin Bils årsberättelse! För att rusta oss inför den väntade marknadsnedgången under första delen av 2013, införde vi ett sparpaket som slagit väl ut och vi har inom organisationen effektiviserat oss ytterligare vilket resulterat i att vi stått ännu starkare vid vändningen. TOTALMARKNADEN Personbilsregistreringarna gick kraftigt ner under första halvåret i enlighet med prognoserna. Första kvartalet hade en låg registreringsstatistik som en följd av tidigarelagda miljöbilsregistreringar i slutet 2012 och därefter en stabilisering under andra kvartalet. Under tredje kvartalet vände trenden uppåt och året avslutades med sålda fordon för Hedin Bil-koncernen. Bilregistreringarna är en viktig konjunkturindikator och de ökade registreringarna under de senaste månaderna visar att den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig genom en ökad köpkraft hos hushållen, låga räntor och en ökad optimism hos både hushåll och företag. VÅRA ANLÄGGNINGAR OCH MÄRKEN Vid anläggningen i Hisings-Kärra i norra Göteborg påbörjade vi i mars månad en omfattande ombyggnation av vår Mercedes-Benz-hall som efter färdigställande och invigning i oktober utgör 900 kvm. I september lanserades Abarth som varumärke i koncernen på vår anläggning i Åbro/Mölndal. Vi är den första och enda återförsäljaren av detta exklusiva varumärke i Sverige. Dagen för Sverigepremiären var det exakt 50 år sedan den första Abarth 595 presenterades. UTÖKNING AV VERKSAMHET Den 4 oktober förvärvade fastighetsbolaget en fastighet i Malmö där man tidigare bedrivit försäljning av Opel i en s.k. Black Box-anläggning. Officiellt tillträde var den 17 oktober. Premiäröppningen för anläggningen var den 28 januari 2014 och Opel är nu ett nytt varumärke i koncernen. Efter detta förvärv är nu Hedin Bil etablerade i Sveriges tredje största stad. Under oktober månad skedde ytterligare en milstolpe i vår verksamhets historia, då köpet av Svenska Bil i Norden AB:s rörelse genomfördes med tillträde 1 januari Svenska Bil har två fullserviceanläggningar och två däck-/verkstadsanläggningar i Stockholmsområdet. Svenska Bils omsättning 2013 var 850 MSEK. Vi har under 2013 startat upp nybyggnationer av våra anläggningar i Helsingborg och Ängelholm. I Helsingborg kommer en ny transport- och lastbilsanläggning på kvm uppföras. Befintlig anläggning i Helsingborg kommer kvarstå med fullservice av personbilar. I Ängelholm kommer en ny anläggning på totalt kvm byggas på ett attraktivt läge längs med E6/E av dessa kvm kommer utgöra lokaler för vår egen anläggning och resterande för externa hyresgäster. Moderbolaget är även delägare i Car to Go Sweden AB, carplus.se, som driver privatleasing via internet. Det är viktigt för Hedin Bil att vara med på olika marknadskanaler för framtiden. Under 2013 har vi även påbörjat ombyggnation av vår anläggning i Värnamo. God planering och omstrukturering kommer resultera i att 320 kvm byggnation ger 800 kvm större bilhall. Jag önskar tacka alla inblandade under 2013 och ser fram emot ett framgångsrikt 2014! Anders Hedin, Koncernchef VERKSTAD 4 5

4 AFFÄRSIDÉ, STRATEGI, MILJÖ OCH KVALITET HEDIN BILS VISION ÄR ATT BLI BRANSCHENS BÄSTA BILFÖRETAG MED DE BÄSTA PRODUKTERNA OCH BÄSTA SERVICEN AFFÄRSIDÉ Hedin Bils affärsidé är att med den bästa kompetensen alltid leverera högsta kvalitet och service. Vi skall vara effektiva och tillmötesgående och ha kunden i fokus, för att på så sätt skapa långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer, och därigenom också vara den mest ekonomiska samarbetspartnern för fordonsägare av de varumärken vi representerar. NISSAN QASHQAI STRATEGI Vår övergripande strategi skall vara lönsam tillväxt. Lönsamheten skall ständigt förbättras genom ökad servicegrad och högre produktivitet i vår bilförsäljning, bilservice och våra verkstads- och reservdelstjänster. Hedin Bil arbetar särskilt med riktade aktiviteter, vilka ytterligare skall bidra till att stärka koncernens resultatutveckling. Som exempel på detta sätter vi ökat fokus på kundnöjdhet, kostnadssänkande åtgärder genom vårt Cash Managementarbete samt ökad effektivitet i våra verkstäder. Kvalitets- och miljöpolicy Vi verkar ständigt och aktivt för att förbättra våra kvalitets- och miljömål genom kunders, anställdas och myndigheters krav och förväntningar. Vi vill se till att alla våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet, samt ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang och medvetande om egen betydelse för att uppfylla kundkraven. Vi skall vidta åtgärder för ständig förbättring för minskad miljöbelastning samt att förebygga föroreningar. Miljöfarliga ämnen skall omhändertas och återvinnas eller bearbetas på ett långsiktigt och miljömässigt korrekt sätt. I första hand skall vi välja leverantörer med miljömässigt bra och godkända produkter och som själva aktivt arbetar med att minska sin miljöbelastning där det är ekonomiskt försvarbart. Samtliga anläggningar är certifierade enligt miljö- och kvalitetsstandard ISO 9001 och Övergripande kvalitetsmål - KLS Kvalitet - minska reklamationer Leveranssäkerhet - ökad leveranssäkerhet Service - förbättrad service Övergripande miljömål Minska företagets osorterade avfall genom effektiv sortering av eget avfall, så att detta är uppdelat i de fraktioner som mottagaren kan omhänderta. Minskad energiförbrukning. Kvalitets- och miljöfrågorna är två mycket viktiga områden i Hedin Bils strävan att ta hänsyn till koncernens samtliga intressen i hela sin affärsverksamhet. Effektiva och stabila processer är viktiga i Hedin Bils arbete med att säkerställa en hög kvalitet. 6 7 NISSAN JUKE

5 MILSTOLPAR OCH HISTORIK ALLT STARTADE 1985 DÅ FAR OCH SON, INGEMAR OCH ANDERS HEDIN, FÖRVÄRVADE PHILIPSONS BILANLÄGGNING I BORÅS KIA CEED GTE 1980-TALET Då allt började 1985 startar Ingemar och Anders Hedin den första anläggningen i Borås TALET Expansionen startade 1990 förvärvade vi Philipson Halmstad och 1992 invigde vi den helt nybyggda bilanläggningen förvärvade vi Philipson Helsingborg och Ängelholm samt Philipson Lastbilar i Halmstad förvärvade vi i fastighets- och byggbolaget K.I. Andersson Bygg AB i Borås förvärvade vi Philipson Göteborg, Alingsås och Kungsbacka. En stor och omfattande ombyggnation av huvudkontoret på Mölndalsvägen påbörjades TALET 12 nya varumärken infördes och 14 bolag och fastigheter förvärvades 2001 förvärvade vi Aktiv Bil AB, Hisings Backa, som då var återförsäljare för Nissan. Vår nya Mercedes-Benzanläggning återinvigdes hösten återinvigdes vår nyrenoverade anläggning i Alingsås blev vi återförsäljare i Västsverige av den nya citybilen smart förvärvade vi Daimler Chryslers återförsäljarverksamhet i Göteborg som bestod av Mercedes-Benz försäljning och verkstad i Hisings-Kärra samt Chrysler och Jeeps försäljning och verkstad i Åbro/Mölndal förvärvade vi Bilstudion Göteborg AB:s återförsäljarverksamhet för Chevrolet i Göteborg. Vi tecknade även återförsäljaravtal med Cadillac Sverige AB (Cadillac, Chevrolet, Corvette) förvärvade vi Stjärnhuset Bil AB i Kristianstad. Genom förvärvet blev vi återförsäljare för Mitsubishi öppnade vi Göteborgs Begagnat Center I Åbro/Mölndal, bredvid US Center förvärvade vi Bilforum i Uddevalla AB:s verksamhet. Därmed expanderade vi med ytterligare fyra filialer: Uddevalla, Trollhättan, Strömstad och Vara avyttrade I.A. Hedin Fastighet AB samtliga aktier i fastighetsbolaget KIA Fastighet AB förvärvade vi Klintberg & Way AB:s Göteborgsverksamhet i Åbro/Mölndal förvärvades Bilexa i Göteborg AB, en lokal återförsäljare av Mitsubishi och Citroën förvärvades Philipson Uppsala Bil AB:s verksamheter i Uppsala och Enköping undertecknades ett återförsäljaravtal med KIA Motors Sweden AB tog vi över Thituson Bil AB:s verksamheter i Linköping, Jönköping, Anderstorp, Ljungby och Värnamo. Med förvärvet tillkom ytterligare ett varumärke, Land Rover förvärvade Hedin Göteborg Bil AB inkråmet i det konkursdrabbade Uno Asplunds Bil AB i Borås undertecknades ett återförsäljaravtal med Renault totalrenoverades vår nyförvärvade grannfastighet på Mölndalsvägen och 2010 invigdes nya Transportbilscenter TALET Ytterligare 12 varumärken infördes 2010 förvärvades Scanauto i Göteborg AB och Andersson Auto i Varberg AB förvärvades Bra Bil AB:s försäljnings- och verkstadsrörelse avseende Renault i Tagene (Göteborg) övertogs Mercedes-Benz tunga lastbilsverksamhet i Hisings Kärra återinvigdes de renoverade anläggningarna Tagene, Vara, Anderstorp och Ljungby invigdes de nybyggda anläggningarna i Borås, Kungsbacka och Varberg invigdes vår nya anläggning i Uppsala genomfördes en omstrukturering av koncernen och en sammanslagning av Hedin Uppsala Bil AB och Hedin Helsingborg Bil AB gjordes invigdes vårt nya huvudkontor i Mölndal (mittemot det gamla) invigdes vårt AMG Performance Center och Mercedes- Benz Företagscenter i Sisjön infördes Abarth som ett nytt varumärke i koncernen, samtidigt som återförsäljaravtalet med Suzuki avslutades till följd av för låg volym hos märket byggdes vår Mercedes-Benz-anläggning vid Hisings- Kärra för person-, transport-, och tunga bilar om och återinvigdes i oktober förvärvades ytterligare tre fastigheter som i dagsläget är till för externa hyresgäster Svenska Bils verksamhet i Stockholm förvärvades i oktober månad och det officiella övertaget var 1 januari Opel Malmö fastighet förvärvades samt tillhörande konkursbo. Opel Black Box öppnades i januari 2014 och Opel tillfördes som ett nytt varumärke i koncernen. Samtliga bilanläggningar inom Hedin Bil-koncernen har under åren genomgått stora ombyggnationer och har på så sätt kommit att präglas av vår Hedin-standard. Innevarande år har vi 33 anläggningar och 23 varumärken. Alla år har svarta siffror. 8 KIA 9

6 NETTOOMSÄTTNING NETTOMSÄTTNING (blå (blå linje) linje) RESULTAT EFTER FIN. POSTER RESULTAT EFTER (röd linje) FINANSIELLA POSTER (röd linje) ANTAL ANSTÄLLDA JEEP GRAND CHEROKEE 11

7 BOLAGSSTRUKTUR HEDIN BIL-KONCERNEN BOLAGSSTRUKTUR Anders Hedin Invest AB I.A. Hedin Bil AB (91%) A.H. Värdepapper AB (100%) I.A. Hedin Fastighet AB (100%) Car to Go Sweden AB (29%) Thenberg & Kinde Fondkommission AB (25%) Ripam Invest AB (50%) Hedin Göteborg Bil AB Hedin Helsingborg Bil AB Hedin Stockholm Bil AB KB Presenten 1 Mölndal Hedin Kristianstad Fastighet AB Marstrands Kurbadhus AB (100%) Consensus Asset Management AB (45%) Filial Mercedes Mölndal Filial Bilvaruhuset Mölndal Filial Anderstorp Filial Enköping Filial Akalla Filial Segeltorp KB Presenten Hedin Mölndal Fastighet AB Marstrands Kulturbadhus AB (90%) Filial Nissan Mölndal Filial US Center Mölndal Filial Halmstad Filial Linköping Filial Sollentuna Filial Östermalm Hedin Högsbo AB Hedin Hisingen Fastighet AB Filial Transportbilscenter Mölndal Filial Begagnatcenter Mölndal Filial Helsingborg Filial Uppsala Hedin Fastighet KB Hedin Kungsbacka Fastighet AB Filial Hisings Kärra Fiat TRP Göteborg Filial Sisjön (AMG) Filial Kristianstad Filial Jönköping Nideh KB Hedin Uppsala Fastighet AB Filial Hisings Kärra Mercedes-Benz TRP Göteborg Filial Hisings Kärra Multibrand TRP Göteborg Filial Ljungby Filial Varberg KB Högsbo 36: Hedin Borås Fastighet AB Filial Tagene Göteborg Filial Alingsås Filial Värnamo Filial Ängelholm Refy 9 KB Hedin Värnamo Fastighet AB Filial Borås Filial Strömstad Filial Malmö Varberg Kardanen KB Hedin Linköping Fastighet AB Filial Kungsbacka Filial Uddevalla I.A. Hedin Invest AB Hedin Jönköping Fastighet AB Filial Trollhättan Filial Vara Hedin Pianot 5 AB Hedin Malmö Fastighet AB Hedin Akalla Fastighet AB

8 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRSBOKSLUTET FÖRVÄRV AV SVENSKA BIL I NORDEN AB:S VERKSAMHET I STOCKHOLM I.A. Hedin Bil AB förvärvade Svenska Bil AB:s försäljnings- och verkstadsrörelse i Stockholm med verksamhet i Akalla, Segeltorp och Centrala Stockholm i oktober Officiellt tillträde i koncernen var 1 januari Förvärvet har inneburit att Hedin Bil stärker sin position genom denna etablering på Stockholmsmarknaden. Akalla omfattar fullservice för Nissan, Mitsubishi, och Kia. Man har även en verkstad för Opel, Chevrolet, Citroën och Saab. Segeltorp omfattar fullservice för Mitsubishi, Kia och Opel. Från och med mars 2014 omfattas även Fiat Group. Centrala Stockholm (Östermalm) omfattar en serviceverkstad för Nissan, Kia, Opel, Chevrolet och Saab. Sollentuna är en fullserviceanläggning för däck. I samband med förvärvet startades ett nytt bolag inom Hedin Bil-koncernen, Hedin Stockholm Bil AB. Koncernen fick även äran att ta in ytterligare ett varumärke i portföljen, Opel. Svenska Bil, ingick i finskägda Metro Auto Group, med en omsättning på ca 900 Mkr, 180 anställda och en försäljning av ca nya och begagnade fordon per år. FÖRVÄRV AV OPEL BLACK BOX I MALMÖ Hedin Bil förvärvade i oktober 2013 en fastighet i Malmö där det har varit försäljning och service för varumärket Opel. Verksamheten återupptogs i Hedin Bils regi i slutet av januari Att Hedin Bil nu finns representerade i de tre största städerna i Sverige känns som ett nästa steg i koncernens framtid. ORGANISATIONSFÖRÄNDRING I.A. HEDIN BIL- KONCERNEN För att effektivisera vår organisation, genomfördes en organisationsförändring fr.o.m. 1 mars Bakgrund Bilkoncernen drivs genom tre dotterbolag; Hedin Göteborg Bil AB, Hedin Helsingborg Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB med underliggande filialer. I samtliga bolag är Anders Hedin VD. Respektive dotterbolag har tidigare drivits av en företagschef som ansvarat för underliggande regioner. Denna organisation var inte fullt anpassad till koncernens storlek vilket ibland kunde skapa olikheter och kommunikativa problem. Ett ledningsbeslut togs om att koncernens storlek och utveckling måste säkerställas genom en tydligare och effektivare organisation. Se sidorna Ny organisation Hedin Bil-koncernen. Syfte med organisationsförändringen Förbättra lönsamheten Tydligare märkeskoncentration En operativ chef, vvd Tydliga ansvarsområden Koncerngemensamma funktioner Samsyn Tydliga kommunikationsvägar Fungera som ett företag Hedin Bil HEDIN AKALLA FASTIGHET AB Rörelsefastigheten i norra Stockholm (Akalla) förvärvades med tillträde 1 april KLINTBERG & WAY AB (KW PARTS) Klintberg & Way AB förvärvades i april Bolaget driver handel med reservdelar över hela Europa till amerikansktillverkade bilar för GM, Chrysler och Ford. MABI RENT AB Fler än 90 % av aktieägarna har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande. Mabi Rent AB driver i dotterbolag biluthyrning samt två kompletta bilåterförsäljningsenheter i Stockholm

9 NY ORGANISATION HEDIN BIL-KONCERNEN I.A. HEDIN BIL AB - KONCERNEN - Anders Hedin, VD och Koncernchef Jan Alkmark, vice Koncernchef Per Mårtensson, CFO Jörgen Loikas, vvd och Operativt ansvarig FÖRETAGSCHEF MÖLNDAL/ GÖTEBORG Rickard Magnusson Göteborg/Mölndal MB Göteborg/Mölndal NA Kungsbacka Sisjön FÖRETAGSCHEF VÄSTERGÖTLAND/ BOHUSLÄN Daniel Kjellberg FÖRETAGSCHEF MULTIBRAND Lars-Olof Snygg GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene GBG/Hisings-Kärra Fiat Göteborgs Beg.Center Åbro FÖRETAGSCHEF TRANSPORT & LAST Lars Holmström ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGENS INNEBÖRD Anders Hedin Jan Alkmark Jörgen Loikas Lars-Olof Snygg Rickard Magnusson Daniel Kjellberg Erik Fagersson Lars Holmström Johan Stålhammar Urban Qvarnström T.f Lars Östman VD I.A. Hedin Bil AB Koncernchef Anders Hedin Invest-koncernen Vice Koncernchef Anders Hedin Invest AB vvd I.A. Hedin Bil AB Operativt ansvarig Hedin Bil-koncernen Företagschef Multibrand Mölndal Bilvaruhuset, Tagene, Hisings-Kärra Fiat, Beg. Center, US Center Företagschef Mölndal/Göteborg Mölndal Mercedes-Benz/Nissan, Kungsbacka, Sisjön Företagschef Västergötland/Bohuslän Borås, Alingsås, Vara, Uddevalla, Trollhättan, Strömstad Företagschef Småland Jönköping, Linköping, Ljungby, Värnamo, Anderstorp Företagschef Transport & Last Hisings-Kärra MB, Hisings-Kärra Övriga TRP, Mölndal Transportbilscenter Företagschef Skåne Helsingborg, Kristianstad, Ängelholm, Malmö, Halmstad, Varberg Företagschef Uppland Uppsala, Enköping Företagschef Stockholm Akalla, Segeltorp, Sollentuna, Östermalm Juridiskt är våra tre bilbolag intakta (Hedin Göteborg Bil AB, Hedin Helsingborg Bil AB samt Hedin Stockholm Bil AB). Borås Alingsås Vara Uddevalla Trollhättan Strömstad FÖRETAGSCHEF SMÅLAND Erik Fagersson Jönköping Linköping Ljungby Värnamo Anderstorp FÖRETAGSCHEF UPPLAND Urban Qvarnström Uppsala Enköping GBG/Hisings-Kärra MB GBG/Hisings-Kärra Övr TRP GBG/Mölndal TRP Center FÖRETAGSCHEF SKÅNE Johan Stålhammar Helsingborg Kristianstad Ängelholm Malmö Halmstad Varberg FÖRETAGSCHEF STOCKHOLM T.f. Lars Östman Akalla Segeltorp Östermalm Sollentuna MÄRKESCHEFER Med helhetsansvar för försäljningen av våra varumärken (dvs. ansvar för respektive varumärke på de anläggningar där vi är återförsäljare), har Märkeschefer tillsatts. Se sida Märkeschefer Hedin Bil. VARUMÄRKE MÄRKESCHEF PLACERING ORT Mercedes-Benz Personbilar Rickard Magnusson Mölndal Mercedes-Benz Transportbilar Lars Holmström Hisings-Kärra Mercedes-Benz Lastbilar T.f. Lars Holmström Hisings-Kärra Nissan Personbilar Ashkan Jamie Akalla Nissan Transportbilar T.f. Ashkan Jamie Akalla Kia Lars-Olof Snygg Mölndal Fiat Group och Abarth Lars Niklasson Åbro Fiat Group Transportbilar T.f. Lars Niklasson Åbro Jaguar och Land Rover Lars Petersson Mölndal Mitsubishi Magnus Roslund Akalla Honda Anders Bränholm Mölndal Renault och Dacia Personbilar Stefan Nagy Mölndal Renault och Dacia Transportbilar T.f. Stefan Nagy Mölndal Opel Personbilar och Transportbilar Johan Olsson Segeltorp Citroën Personbilar Lars-Olof Snygg Mölndal Citroën Transportbilar T.f. Lars-Olof Snygg Mölndal Begagnade Bilar Oscar Cullberg Åbro SERVICE- MARKNAD Fritz Persson Controller Servicemarknad/Inköp RESERVDELAR Reine Jansson Controller Reservdelar MARKNADS- KOMMUNIKATION Marknadskoordinator LEVERANSKONTOR BESTÄLLNINGSCENTER Bo Westberg Leverans/IT EKONOMI Anette Andersson, GBG Annelie Örnberg, HBG Lars Östman, STHLM HR HR-Chef INTERNREVISION Magnus Ahlstrand Internrevisor ADMINISTRATION Följande tjänster kommer även vara verksamma fr.o.m. 1 mars Samtliga har ansvar för hela Hedin Bil-koncernen. Per Mårtensson Fritz Persson Reine Jansson Bo Westberg Magnus Ahlstrand CFO Controller Servicemarknad/Inköp Controller Reservdelar Leverans- och IT-chef Internrevisor 16 17

10 MÄRKESCHEFER HEDIN BIL-KONCERNEN MERCEDES-BENZ PERSONBILAR MERCEDES-BENZ TRANSPORTBILAR MERCEDES-BENZ LASTBILAR NISSAN KIA ABARTH OCH FIAT GROUP (FIAT, LANCIA, JEEP, ALFA) Rickard Magnusson Personbilar Lars Holmström Transportbilar T.f. Lars Holmström Lastbilar Ashkan Jamie Personbilar Lars-Olof Snygg Personbilar Lars Niklasson Personbilar Hampus Hedin Mercedes-AMG T.f. Ashkan Jamie Transportbilar T.f. Lars Niklasson Transportbilar Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra GBG/Mölndalsvägen MB GBG/Sisjön Halmstad Helsingborg Jönköping Kristianstad Kungsbacka Linköping Ljungby Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra GBG/Mölndal TRP Center Halmstad Helsingborg Jönköping Kristianstad Kungsbacka Linköping Ljungby Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm Borås GBG/Hisings-Kärra Halmstad Helsingborg Jönköping Kristianstad Linköping Uddevalla Uppsala Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndalsvägen NA GBG/Mölndal TRP Center GBG/Tagene Halmstad Helsingborg Kristianstad Kungsbacka Ljungby Stockholm/Akalla Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm Alingsås Anderstorp Borås GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene Halmstad Helsingborg Jönköping Kungsbacka Ljungby Stockholm/Akalla Stockholm/Segeltorp Strömstad Trollhättan Uddevalla Vara Värnamo Ängelholm Enköping (Fiat) GBG/Hisings-Kärra (Fiat) GBG/Mölndal TRP C. (Fiat) GBG/Åbro US Center (alla) Jönköping (Fiat/Lancia/Jeep) Kristianstad (Fiat/Lancia/Jeep) Linköping (alla exkl. Abarth) STHLM/Segeltorp (alla exkl. Abarth) Uddevalla (Fiat/Lancia/Jeep) Uppsala (alla exkl. Abarth) Varberg (Fiat) Värnamo (Fiat/Lancia/Jeep) BEGAGNADE BILAR Oscar Cullberg Begagnatansvarig JAGUAR OCH LAND ROVER MITSUBISHI HONDA RENAULT OCH DACIA CITROËN OPEL Lars Petersson Personbilar Magnus Roslund Person- och transportbilar Anders Bränholm Personbilar Stefan Nagy Personbilar Lars-Olof Snygg Personbilar Johan Olsson Personbilar Borås (Exkl. Jaguar) GBG/Mölndal Bilvaruhuset Jönköping (Exkl. Jaguar) Linköping Uppsala Värnamo (Exkl. Jaguar) GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene GBG/Mölndal TRP Center Kristianstad Stockholm/Akalla Stockholm/Segeltorp GBG/Mölndal Bilvaruhuset Varberg T.f. Stefan Nagy Transportbilar GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Mölndal TRP Center GBG/Tagene T.f. Lars-Olof Snygg Transportbilar Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Mölndal TRP Center Jönköping Kungsbacka Strömstad Uppsala Johan Olsson Transportbilar Malmö Stockholm/Segeltorp 18 19

11 VÅR VERKSAMHET BILBOLAGET I.A. HEDIN BIL AB Hedin Bil-koncernen är till 100 % privatägt av familjen Hedin, ägs till 91 % av Anders Hedin Invest AB, och till 9 % av Ingemar Hedin. Moderbolaget I.A. Hedin Bil AB har tre dotterbolag; Hedin Göteborg Bil AB, Hedin Stockholm Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB. Vi finns idag representerade med 33 kompletta attraktiva bilanläggningar i bra och lättillgängliga lägen från Kristianstad i söder till Uppsala och Stockholm i öster. Koncernens huvudkontor är beläget i Mölndal, Göteborg. Försäljning Hedin Bil erbjuder nybilsförsäljning och försäljning av begagnade bilar, verkstadstjänster, försäkring, finansiering samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. Hedin Bil är återförsäljare av 23 varumärken och är med sitt breda produktprogram en av de största bilåterförsäljarna i Sverige. Service och verkstad Hedin Bil har som målsättning att alltid i våra auktoriserade bilverkstäder leverera ett fullgott och klanderfritt servicejobb. Våra kundmottagare och mekaniker som tar hand om dig och din bil är specialister och har alltid tillgång till marknadens mest avancerade utrustningar, nödvändig teknik och kunskap. Reservdelar och butik I våra reservdelsbutiker finner du enbart godkända originaldelar till din bil. Vår personal är utbildad och kunnig på din bilmodell och kan alltid ge dig den bästa rådgivningen i val av reservdelar och tillbehör. Hedin Bil Finans Hedin Bil kan inom ramen för Hedin Finans erbjuda dig som privatperson eller företagskund ett billån eller en leasing. Billeasing är den mest förmånliga finansieringsformen för företagsbilar med en mängd fördelar inbyggda. Hedin Bil samarbetar bl.a. med DNB Finans. Hedin Bil Kortet Med Hedin Bils Privatkort eller Företagskort med MasterCard, kan vi erbjuda mycket förmånliga och flexibla betalningslösningar. Du kan dela upp din betalning i upp till sex månader räntefritt och du samlar bonuspoäng för alla dina inköp, 5 poäng/köpkrona hos Hedin Bil 1 poäng/köpkrona hos övriga inköpsställen. Du får även bl.a. rabatterbjudanden på drivmedel samt hyrbil. Korten är ett samarbete med Resurs Bank. Hedin Bil Försäkring Vi har i samarbete med IF Skadeförsäkring AB tagit fram en speciell försäkring för kunder på Hedin Bil. Den omfattar alla våra bilmärken, nya som begagnade bilar. Hedin Bil Begagnatgaranti Vi erbjuder dig en tolv månaders maskinskadegaranti på bilar som är högst sex år gamla. Garantin gäller i 12 månader och/eller mil eller intill dess att bilen gått längst mil. Hedin Bil Begagnatgaranti är framtagen i samarbete med IF Skadeförsäkring AB. Hedin Bil Nybilsgaranti Hedin Bil erbjuder dig som kund möjligheten att teckna vissa tilläggstjänster. Exempel på detta kan vara en förlängd nybilsgaranti för din Mercedes- Benz, innebärande att bilens ordinarie nybilsgaranti kan förlängas med två år. Ett annat exempel är när du köper en ny eller begagnad Nissan, kan du köpa Nissans trygghetspaket, detta innebär att nybilsgarantin kan förlängas med tre år. Hedin Bil Serviceavtal Vi kan erbjuda våra kunder ett flertal olika serviceavtal som är anpassade efter användande och syfte. Exempelvis kan vi erbjuda ett avtal som kostar 1 kr/mil för Mercedes-Benz Transportbilar, max mil/år. Vi kan även erbjuda ett serviceavtal som gäller 3 år eller 3 stycken servicetillfällen, beroende på vilket som uppkommer först. FIAT PROFESSIONAL DOBLO 20 21

12 HUVUDKONTOR VÅR VERKSAMHET ÖVRIGA DOTTERBOLAG SAMT DELÄGDA BOLAG I.A. HEDIN FASTIGHET AB Hedin Bils rörelsefastigheter ägs till 100 % av Anders Hedin Invest AB. Bolaget äger och förvaltar idag 28 rörelsefastigheter i östra, västra och södra Sverige. Kommersiella ytor i koncernens totala fastighetsbestånd (dvs. rörelsefastigheter och övriga kommersiella fastigheter) uppgår totalt till ca kvm. Utöver ägda fastigheter tillkommer ytor i förhyrda lokaler om ca kvm. Den sammanlagda tomtarealen omfattar ca kvm. Beräknat marknadsvärde uppgår till drygt 2,3 miljarder kronor. A.H. VÄRDEPAPPER AB Ägs till 100 % av Anders Hedin Invest AB och äger, förvaltar och bedriver handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. THENBERG & KINDE FONDKOMMISSION AB Anders Hedin Invest AB äger 25 % av kapitalet och 29 % av rösterna. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är en av Sveriges äldsta fondkommissionärer som firade 100 år under Thenberg och Kinde erbjuder svenska mindre och medelstora bolagsledningar och ägare samt privatpersoner och organisationer finansiella tjänster som skapar ökad avkastning och/eller värdetillväxt. RIPAM INVEST AB Ripam Invest AB ägs till 50 % av Anders Hedin Invest AB och är ett investmentbolag som investerar i verksamheter utöver kärnverksamheten. Resterande 50 % ägs av Nilhome AB. Marstrands Kurbadhus AB och Marstrands Kulturbadhus AB Ripam Invest AB äger 100 % av Marstrands Kurbadhus AB och Marstrands Kurbadhus äger 90 % av Marstrands Kulturbadhus AB. Båda bolagen ingår i projekterings- och planeringsfasen av ombyggnation av befintlig fastighet på Marstrand, i den västkustska skärgården. Consensus Asset Management AB Ripam Invest AB startade den 1 december 2012 Consensus Asset Management AB tillsammans med fem delägare som jobbar inom Consensus. Ripam Invest AB äger 45 %. Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialkompetens inom strukturerade produkter och kapitalförvaltning. CAR TO GO SWEDEN AB Anders Hedin Invest AB äger 29 % av Car to Go Sweden, carplus.se. CarPlus ger dig möjligheten att privatleasa din bil smidigt och prisvärt. Ingen kontantinsats, uppläggningsavgift eller depositionsavgift. Försäkring, service och 3 års fri väggassistans ingår. Vi kan erbjuda CarPlus för Mercedes-Benz, Nissan, Kia, Fiat och Citroën. 22 MÖLNDALSVÄGEN MERCEDES-BENZ 23

13 TOTALMARKNAD EN SAMMANFATTNING AV DEN SVENSKA BILMARKNADEN personbilar och lätta lastbilar nyregistrerades under Prognosen för 2014 enligt BilSweden säger personbilar och lätta lastbilar. Totalmarknaden för nyregistrerade fordon (person-, transport-, och lastbilar) har minskat med 4 % under Motsvarande siffror är en ökning med 2,4 % för Hedin Bil. PERSONBILAR Under 2013 sålde och levererade Hedin Bil totalt fordon, varav var begagnade fordon. Hedin Bil ökade sin försäljning med 2,7% mot föregående år. Enligt definitiva siffror från BIL Sweden, registrerades nya personbilar vilket är 3,7 % färre än förra året. Hedin Bils totala marknadsandel av 2013 års försäljning var 3,9 %, jämfört med förra året då Hedin Bils marknadsandel var 3,7 %. Sammanlagt registrerades under året dieselbilar (personbilar) vilket motsvarar 61,7 % av totala antalet nyregistreringar registrerades personbilsdieslar eller 66,9 % av totala antalet nyregistreringar. Totalt registrerades nya personbilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp under 2013, vilket utgör 59,6 % av de totala personbilsbilsregistreringarna. Antalet nyregistrerade personbilar med koldioxidutsläpp på max 120 g/km uppgick till under 2013, vilket utgör 39,5 % av de totala personbilsbilsregistreringarna. LÄTTA OCH TUNGA LASTBILAR Sammanlagt registrerades under året lätta och tunga lastbilar, 6,0 % färre än förra året. Lätta lastbilar under 3,5 ton är dominerande. ALFA ROMEO 4C HEDIN BILS MARKNADSANDELAR PERSONBILAR Totalt sålda Sverige Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % Smart % Nissan % Kia % JEEP WRANGLER Citroën % Chevrolet % Jeep % Mitsubishi % Land Rover % Renault % Dacia % 10 bästa personbilsåren Nyregistrerade personbilar per månad Honda % Jaguar % Suzuki % Fiat* % Alfa Romeo % Lancia % * Exkl. Fiat Ducato (Husbilar) Hedin Bils andel av den totala märkesförsäljningen av nyregistrerade bilar i Sverige januari februari mars april maj juni juli augus5 september oktober november december 24 25

14 LÄTTA OCH TUNGA LASTBILAR Hedin Bils försäljning av lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) utgjorde 14,5 % av Sverigemarknaden. Försäljningen av tunga lastbilar (16 ton och över) innefattas av Mercedes-Benz inom Hedin Bil-koncernen, och dessa utgör 40 % av totalt sålda Mercedes-Benz tunga lastbilar i Sverige under LÄTTA TRANSPORTBILAR Totalt sålda Sverige Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % Nissan % Mitsubishi % Citroën % Chevrolet % Renault % Dacia % Fiat* % * Exkl. sålda bilar till Posten. TUNGA LASTBILAR ÖVER 16 TON Totalt sålda Sverige Totalt sålda Hedin Marknadsandel % Mercedes-Benz %... Hedin Bils målsättning för 2014 är att stärka sin position på bilmarknaden och sträva efter att nå större marknadsdelar inom alla våra varumärken. Totalt räknar vi med att inom koncernen sälja drygt nya och begagnade fordon. 10 bästa transportbilsåren bästa lastbilsåren Källa: BIL Sweden 26 MERCEDES-BENZ ACTROS 27 MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

15 VI ERBJUDER DIG FULLSERVICE PÅ VÅRA 23 VARUMÄRKEN. Mercedes-Benz, Smart, Chrysler, Jeep, Dodge, Nissan, Mitsubishi, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Kia, Cadillac, Corvette, Chevrolet, Abarth, Renault, Opel, Dacia, Land Rover, Range Rover, Jaguar och Honda. CITROEN C4 NISSAN QAISHQAI MERCEDES -BENZ E- KLASS & C-KLASS HEDIN BILS VISION ÄR ATT BLI BRANSCHENS BÄSTA BILFÖRETAG MED DE BÄSTA PRODUK- TERNA OCH BÄSTA SERVICEN. HONDA CIVIC TOURER ABARTH ABARTH 500C NISSAN QASHQAI DACIA DUSTER ALFA ROMEO GUILIETTA

16 ADRESSER OCH KARTA HUVUDKONTOR I.A. Hedin Bil AB ı Org nr: Box 2114, Mölndal ı Krokslätts Parkgata 2 Tel: ı Fax: ı HEDIN GÖTEBORG BIL AB HEDIN HELSINGBORG BIL AB Org.nr Org.nr Alingsås Malmgatan 6 Tel: Fax: Borås Pickesjövägen 2 Tel: Fax: Göteborg, Bilvaruhuset Krokslätts Parkgata 4 Tel: Fax: Göteborg, Hisings Kärra Orrekulla Industrigata 18 Tel: Fax: Göteborg, Mercedes-Benz Flöjelbergsgatan 24 Tel: Fax: Göteborg, Nissan Flöjelbergsgatan 24 Tel: Fax: Göteborg, Sisjön Norra Långebergsgatan 2 Tel: Fax: Göteborg, Tagene Tagenevägen 17 Tel: Fax: Göteborg, Transportbilscenter Flöjelbergsgatan 22 Tel: Fax: Göteborg, US Center Argongatan 20 Tel: Fax: Göteborgs Begagnat Center Argongatan 30 Tel: Fax: Kungsbacka Hedebrovägen 15 Tel: Fax: Strömstad Prästängsvägen 23 Tel: Fax: Trollhättan Sandviksvägen 2, Överby Tel: Fax: Uddevalla Brunegårdsvägen 5 Tel: Fax: Vara Torggatan 56 Tel Fax Anderstorp Ågatan 35 Tel: Fax: Enköping Gesällgatan 3 Tel: Fax: Halmstad Orkangatan 1 Tel: Fax: Helsingborg Garnisonsgatan 5 Tel: Fax: Jönköping Porfyrvägen 2 Tel: Fax: Kristianstad Blekingevägen 104 Tel: Fax: Linköping Åsbjörnsgatan 1 Tel: Fax: Ljungby Fabriksgatan 5 Tel: Fax: Malmö Jägershillgatan 4 Tel: Uppsala Kumlagatan 12 Tel: Fax: Varberg Kardanvägen 6A Tel: Fax: Värnamo Margretelundsvägen 2 Tel: Fax: Ängelholm Klippanvägen Tel: Fax: HEDIN STOCKHOLM BIL AB Fr.o.m Org.nr Akalla Esbogatan 8 Tel: Fax: Segeltorp Smista Allé 36 Tel: Fax: Sollentuna (däckhotell) Norra Kolonnvägen 16 Tel: Östermalm (verkstad) Storängsvägen 21 Tel: Fax: HUVUDKONTOR HEDIN GÖTEBORG BIL AB HEDIN HELSINGBORG BIL AB HEDIN STOCKHOLM BIL AB HISINGS-KÄRRA Tagene Bilvaruhuset HK/Mölndalsvägen Sisjön/AMG Performance Center Transportbilscenter Mercedes-Benz PV/TRP/LV Fiat MÖLNDAL Nissan Mercedes-Benz Transportcenter Göteborgs Begagnat Center US Center Uddevalla Göteborg Kungsbacka Strömstad Varberg Halmstad Ängelholm Helsingborg Malmö Trollhättan Vara Alingsås Mölndal Borås Jönköping Anderstorp Värnamo Ljungby Linköping Kristianstad Uppsala Enköping Sollentuna Akalla Östermalm Segeltorp Stockholm MERCEDES-BENZ C COUPÉ

17 VÅRA ANLÄGGNINGAR VARUMÄRKEN PER ANLÄGGNING HEDIN GÖTEBORG BIL AB ORT FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF HEDIN HELSINGBORG BIL AB PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ENDAST TRANSPORTBILAR ALINGSÅS LASTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD ORT FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF ENDAST TRANSPORTBILAR LASTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ENDAST TRANSPORTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD ANDERSTORP Daniel Kjellberg Peter Bengtsson Erik Fagersson Niclas Hijemark BORÅS ENKÖPING Daniel Kjellberg Daniel Kjellberg Urban Qvarnström Beiar Mahmod GBG HISINGS-KÄRRA MERCEDES-BENZ HALMSTAD Johan Stålhammar Per-Erik Persson Lars Holmström Lars Holmström HELSINGBORG GBG HISINGS-KÄRRA FIAT Johan Stålhammar Johan Stålhammar Lars-Olof Snygg Lars Niklasson JÖNKÖPING Erik Fagersson Erik Fagersson GBG HISINGS-KÄRRA TRANSPORTBILCENTER Lars Holmström Jan Ekström KRISTIANSTAD Johan Stålhammar Åke Andersson GÖTEBORG MÖLNDAL BILVARUHUSET LINKÖPING Lars-Olof Snygg Lars Petersson Erik Fagersson Harald Hjelm GÖTEBORG MÖLNDAL MERCEDES-BENZ LJUNGBY Rickard Magnusson Rickard Magnusson Erik Fagersson Jan Johansson GÖTEBORG MÖLNDAL NISSAN MALMÖ Johan Stålhammar Staffan Leth Rickard Magnusson Sven-Erik Andersson UPPSALA GÖTEBORG MÖLNDAL TRANSPORTBILSCENTER Urban Qvarnström Urban Qvarnström Lars Holmström Karl-Gustav Nilsson VARBERG Johan Stålhammar Denny Neumann GÖTEBORG SISJÖN AMG PERFORMANCE CENTER Rickard Magnusson Hampus Hedin PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR VÄRNAMO (EJ TRANSPORTBILAR) Erik Fagersson Johan Brundin GÖTEBORG TAGENE Lars-Olof Snygg Ulf Kardell ÄNGELHOLM Johan Stålhammar Mikael Sandström GÖTEBORG ÅBRO BEGAGNAT CENTER Lars-Olof Snygg Oscar Cullberg HEDIN STOCKHOLM BIL AB GÖTEBORG ÅBRO US CENTER Lars-Olof Snygg Lars Niklasson ORT FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF KUNGSBACKA Rickard Magnusson Martin Waktell STOCKHOLM AKALLA STRÖMSTAD T.f Lars Östman T.f Ashkan Jamie Daniel Kjellberg Mikael Mattsson STOCKHOLM SEGELTORP TROLLHÄTTAN Daniel Kjellberg Daniel Högström T.f Lars Östman Johan Olsson UDDEVALLA STOCKHOLM SOLLENTUNA Daniel Kjellberg Björn Andersson T.f Lars Östman Sasa Cvijanovic VARA FULLSERVICEANLÄGGNING FÖR DÄCK STOCKHOLM ÖSTERMALM Daniel Kjellberg Stefan Kjörk T.f Lars Östman Patrick Bierhance 32 33

18 PÅGÅENDE PROJEKT KVALITET, INNOVATION OCH NYA PROJEKT LIGGER OSS VARMT OM HJÄRTAT PÅ HEDIN BIL JÖNKÖPING JÖNKÖPING Verksamheten i Jönköping förflyttas till denna helt nya byggnad på andra sidan om motorvägen till det s.k. A6 Center, ett stort och välkänt shoppingområde. Denna fullserviceanläggning på ca kvm kommer innefatta personbilar, transportbilar och lastbilar. Beräknas färdigställd HELSINGBORG Helsingborg kommer få en helt ny transportbils- och lastbilsanläggning på kvm. Byggnaden kommer ligga i samma område där vår befintliga anläggning finns idag. Befintlig verksamhet kommer finnas kvar i nuvarande lokaler i form av personbilsförsäljning. Denna byggnad fokuserar på Green Building med allt vad det innebär - allt för att fokusera på en hållbar miljö och ett ekonomiskt driftsätt. Beräknas färdigställd HELSINGBORG ÄNGELHOLM Under kvartal 1 år 2013 bildade Hedin Bil ett bolag tillsammans med PEAB för att uppföra byggnader dels avsedda för en ny anläggning till Hedin Bil samt dels avsedda för externa hyresgäster. Första etappen består av en kvm stor byggnation. Etapp 2 består av resterande kvm. Beräknas färdigställd VÄRNAMO Anläggningen i Värnamo kommer genomgå en förändring som innebär att 320 kvm byggnation ger 800 kvm större bilhall, tack vare god planering och omstrukturering av befintlig verksamhet. Beräknas färdigställd SISJÖN, HÖGSBO 36: kvm kontorsfastighet uppförs för externa hyresgäster på vår befintliga tomt. Beräknas färdigställd ÄNGELHOLM VÄRNAMO 34 SISJÖN HÖGSBO 35

19 HÄNDELSER UNDER ÅRET KVARTAL 1 ANDERS HEDIN INVEST AB Den 1 mars tillträddes Båtellet (Marstrands Kurbadhus AB). Resultatet har förbättrats tack vare marginalförstärkning för nya bilar, begagnade bilar och servicemarknaden i kombination med kostnadsbesparingar som har införts och kommer fortlöpa under året. I.A. HEDIN BIL AB Under kvartal 1 har nybilsregistreringarna gått ner, vilket har varit väntat enligt prognos. Nyregistreringarna av både person- och lastbilar minskade även som väntat i mars. Nedgången förstärktes av att det var två färre registreringsdagar jämfört med mars förra året. Två färre registreringsdagar innebär nästan 10 % färre registreringar. För personbilarnas del har vi dessutom kvardröjande effekter av den tidigareläggning av registreringar av ca miljöbilar som skedde i slutet på förra året och som har lett till färre registreringar under det första kvartalet i år. DODGE RAM 1500 KVARTAL 2 ANDERS HEDIN INVEST AB Våra nya och ombyggda anläggningar ger en positiv effekt och bidrar till ökad omsättning inom samtliga områden (bilförsäljning, reservdelar samt verkstäder) och ökade marknadsandelar. Nybyggnadsprojekt som ligger planerade inom en snar framtid är nya anläggningar i Jönköping, Helsingborg samt Ängelholm. I.A. HEDIN BIL AB Personbilsregistreringarna på totalmarknaden har under första halvåret i stort sett utvecklats i linje med prognosen om en kraftig nedgång under det första kvartalet, bl.a. till följd av tidigarelagda miljöbilsregistreringar i slutet på förra året, och därefter en stabilisering under andra kvartalet. Hittills i år, januari-juni, har personbilsregistreringarna minskat med 9,6 %, lätta lastbilar har minskat med 9,6 % och tunga lastbilar har minskat med 23,1 %. I en något krympande marknad håller Hedin Bil omsättningen och ökar lönsamheten jämfört med samma period Koncernens lager håller en låg nivå och har under första halvåret minskat med 10 % från ett redan tidigare lågt lagervärde. Lagerreduceringen har fått till följd att lageromsättningshastigheten nästan har fördubblats jämfört med historiska siffror. Förvärv Sjölands Bilservice AB, tillgänglig för externa hyresgäster. 36 MITSUBISHI OUTLANDER 37

20 KVARTAL 3 ANDERS HEDIN INVEST AB Koncernen har utvecklats väl under de första nio månaderna med god resultatförbättring i så väl bilkoncernen, fastighetskoncernen och i värdepappersbolaget. Befintlig rörelsefastighet i Jönköping är såld till Jönköpings Kommun och ett nyttjanderättsavtal för nybyggnation har tecknats. Den nya anläggningen beräknas vara färdigställd Varumärkesrepresentationen har förändrats med att försäljningen av Suzuki har ersatts av Abarth. I.A. HEDIN BIL AB Under september månad ökade personbilsregistreringarna på totalmarknaden med 11,2 % jämfört med samma månad föregående år. Detta är den tredje månaden i rad med plussiffror. Det är en glädjande utveckling och vi tror på en fortsatt positiv bilmarknad under resten av året mot bakgrund av hushållens ökade köpkraft och fortsatt låga marknadsräntor. Hittills i år, januari-september, har registreringarna minskat med 5,2 %, vilket är helt i linje med prognos. I.A. HEDIN FASTIGHET AB Nybyggnadsprojekten löper på som planerat, med färdigställande av anläggningen i Hisings-Kärra samt planerad byggstart för projekten i Helsingborg, Ängelholm och Värnamo årsskiftet 2013/2014. Befintlig rörelsefastighet i Jönköping är såld till Jönköpings Kommun och ett nyttjanderättsavtal för nybyggnation har tecknats. Den nya anläggningen beräknas vara färdigställd Projekteringen av Jönköpingsanläggningen fortskrider och planerad byggstart är andra halvåret Tillkommande rörelsefastigheter: Jönköping kvm, Helsingborg kvm samt Ängelholm kvm. Under Q3 har det tillkommit två stycken fastigheter i Göteborgsområdet för externa hyresgäster med en uthyrningsbar yta av kvm. KVARTAL 4 ANDERS HEDIN INVEST AB Koncernens resultat forsatte att förbättras, så väl i bilbolaget, fastighetsbolaget och värdepappersbolaget. I.A. HEDIN BIL AB Totalmarknaden för fordon återhämtade sig ytterligare under kvartal fyra för att sluta i en svag minskning Totalmarknaden för nyregistrerade fordon (person-, transport-, och lastbilar) har minskat med 4 % under Motsvarande siffror är en ökning med 2,4 % för Hedin Bil. Under oktober månad skedde ytterligare en milstolpe i vår verksamhets historia, då köpet av Svenska Bil i Norden AB:s rörelse påtecknades med tillträde 1 januari I.A. HEDIN FASTIGHET AB I oktober månad förvärvades en fastighet i Malmö där man tidigare bedrivit försäljning av Opel i en s.k. Black Boxanläggning. Bygglov för våra planerade ny- och ombyggnationer i Helsingborg, Ängelholm och Värnamo utfärdades under kvartal fyra. Även byggprojektmöten startades upp. Beräknad byggstart för projekten: januari RANGE ROVER SPORT 39

DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER Q3 DELÅRSRAPPORT 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2017 INNEHÅLL Bolagsstruktur 4 I.A. Hedin Bil AB 6 Händelser under 2017 8 VD har ordet 9 Redovisning Q3 10 1 JULI - 30 SEPTEMBER I.A. HEDIN BIL AB DELÅRSRAPPORT 2017

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB

ANDERS HEDIN INVEST AB ANDERS HEDIN INVEST AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANDERS HEDIN INVEST AB I ORD OCH BILD Koncerchefen har ordet...4 Affärside, strategi, miljö och kvalitet...7 en i siffror...8 Bolagsstruktur...10

Läs mer

Vi byter till nya fakturaadresser och våra gamla upphör

Vi byter till nya fakturaadresser och våra gamla upphör Vi byter till nya fakturaadresser och våra gamla upphör 2017-05-15 Bolag GLN Org.nr 2. PDF-FAKTURA 3. PAPPERSFAKTURA invoice.hedingoteborg@pdf.scancloud.se invoice.hedinhelsingborg@pdf.scancloud.se invoice.hedinmolndal@pdf.scancloud.se

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANDERS HEDIN INVEST AB I ORD OCH BILD Koncernen i siffror...4 Året i korthet...5 Koncernchefen har ordet...7 Affärsidé, strategi, miljö och kvalitet...8 Bolagsstruktur...10

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer