INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 HEDIN BIL ÅRSBERÄTTELSE 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Koncernchefen har ordet...5 Affärsidé, strategi, miljö och kvalitet...7 Historik...9 Bolagsstruktur...12 Väsentliga händelser efter årsbokslutet...15 Ny organisation...16 Märkeschefer...18 Vår verksamhet...21 Totalmarknad...24 Adresser och karta...30 Våra anläggningar...32 Pågående projekt...35 Händelser under året...37 Flerårsjämförelser...43 I.A. Hedin Bil AB, resultaträkning...44 Balansräkning, kassaflöde...45 Styrelse och ledning

3 KONCERNCHEFEN HAR ORDET EN POSITIV UPPGÅNG OCH EN SPÄNNANDE FRAMTID FRAMFÖR OSS MERCEDES-BENZ LASTBILAR Välkommen till 2013 års version av Hedin Bils årsberättelse! För att rusta oss inför den väntade marknadsnedgången under första delen av 2013, införde vi ett sparpaket som slagit väl ut och vi har inom organisationen effektiviserat oss ytterligare vilket resulterat i att vi stått ännu starkare vid vändningen. TOTALMARKNADEN Personbilsregistreringarna gick kraftigt ner under första halvåret i enlighet med prognoserna. Första kvartalet hade en låg registreringsstatistik som en följd av tidigarelagda miljöbilsregistreringar i slutet 2012 och därefter en stabilisering under andra kvartalet. Under tredje kvartalet vände trenden uppåt och året avslutades med sålda fordon för Hedin Bil-koncernen. Bilregistreringarna är en viktig konjunkturindikator och de ökade registreringarna under de senaste månaderna visar att den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig genom en ökad köpkraft hos hushållen, låga räntor och en ökad optimism hos både hushåll och företag. VÅRA ANLÄGGNINGAR OCH MÄRKEN Vid anläggningen i Hisings-Kärra i norra Göteborg påbörjade vi i mars månad en omfattande ombyggnation av vår Mercedes-Benz-hall som efter färdigställande och invigning i oktober utgör 900 kvm. I september lanserades Abarth som varumärke i koncernen på vår anläggning i Åbro/Mölndal. Vi är den första och enda återförsäljaren av detta exklusiva varumärke i Sverige. Dagen för Sverigepremiären var det exakt 50 år sedan den första Abarth 595 presenterades. UTÖKNING AV VERKSAMHET Den 4 oktober förvärvade fastighetsbolaget en fastighet i Malmö där man tidigare bedrivit försäljning av Opel i en s.k. Black Box-anläggning. Officiellt tillträde var den 17 oktober. Premiäröppningen för anläggningen var den 28 januari 2014 och Opel är nu ett nytt varumärke i koncernen. Efter detta förvärv är nu Hedin Bil etablerade i Sveriges tredje största stad. Under oktober månad skedde ytterligare en milstolpe i vår verksamhets historia, då köpet av Svenska Bil i Norden AB:s rörelse genomfördes med tillträde 1 januari Svenska Bil har två fullserviceanläggningar och två däck-/verkstadsanläggningar i Stockholmsområdet. Svenska Bils omsättning 2013 var 850 MSEK. Vi har under 2013 startat upp nybyggnationer av våra anläggningar i Helsingborg och Ängelholm. I Helsingborg kommer en ny transport- och lastbilsanläggning på kvm uppföras. Befintlig anläggning i Helsingborg kommer kvarstå med fullservice av personbilar. I Ängelholm kommer en ny anläggning på totalt kvm byggas på ett attraktivt läge längs med E6/E av dessa kvm kommer utgöra lokaler för vår egen anläggning och resterande för externa hyresgäster. Moderbolaget är även delägare i Car to Go Sweden AB, carplus.se, som driver privatleasing via internet. Det är viktigt för Hedin Bil att vara med på olika marknadskanaler för framtiden. Under 2013 har vi även påbörjat ombyggnation av vår anläggning i Värnamo. God planering och omstrukturering kommer resultera i att 320 kvm byggnation ger 800 kvm större bilhall. Jag önskar tacka alla inblandade under 2013 och ser fram emot ett framgångsrikt 2014! Anders Hedin, Koncernchef VERKSTAD 4 5

4 AFFÄRSIDÉ, STRATEGI, MILJÖ OCH KVALITET HEDIN BILS VISION ÄR ATT BLI BRANSCHENS BÄSTA BILFÖRETAG MED DE BÄSTA PRODUKTERNA OCH BÄSTA SERVICEN AFFÄRSIDÉ Hedin Bils affärsidé är att med den bästa kompetensen alltid leverera högsta kvalitet och service. Vi skall vara effektiva och tillmötesgående och ha kunden i fokus, för att på så sätt skapa långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer, och därigenom också vara den mest ekonomiska samarbetspartnern för fordonsägare av de varumärken vi representerar. NISSAN QASHQAI STRATEGI Vår övergripande strategi skall vara lönsam tillväxt. Lönsamheten skall ständigt förbättras genom ökad servicegrad och högre produktivitet i vår bilförsäljning, bilservice och våra verkstads- och reservdelstjänster. Hedin Bil arbetar särskilt med riktade aktiviteter, vilka ytterligare skall bidra till att stärka koncernens resultatutveckling. Som exempel på detta sätter vi ökat fokus på kundnöjdhet, kostnadssänkande åtgärder genom vårt Cash Managementarbete samt ökad effektivitet i våra verkstäder. Kvalitets- och miljöpolicy Vi verkar ständigt och aktivt för att förbättra våra kvalitets- och miljömål genom kunders, anställdas och myndigheters krav och förväntningar. Vi vill se till att alla våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet, samt ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang och medvetande om egen betydelse för att uppfylla kundkraven. Vi skall vidta åtgärder för ständig förbättring för minskad miljöbelastning samt att förebygga föroreningar. Miljöfarliga ämnen skall omhändertas och återvinnas eller bearbetas på ett långsiktigt och miljömässigt korrekt sätt. I första hand skall vi välja leverantörer med miljömässigt bra och godkända produkter och som själva aktivt arbetar med att minska sin miljöbelastning där det är ekonomiskt försvarbart. Samtliga anläggningar är certifierade enligt miljö- och kvalitetsstandard ISO 9001 och Övergripande kvalitetsmål - KLS Kvalitet - minska reklamationer Leveranssäkerhet - ökad leveranssäkerhet Service - förbättrad service Övergripande miljömål Minska företagets osorterade avfall genom effektiv sortering av eget avfall, så att detta är uppdelat i de fraktioner som mottagaren kan omhänderta. Minskad energiförbrukning. Kvalitets- och miljöfrågorna är två mycket viktiga områden i Hedin Bils strävan att ta hänsyn till koncernens samtliga intressen i hela sin affärsverksamhet. Effektiva och stabila processer är viktiga i Hedin Bils arbete med att säkerställa en hög kvalitet. 6 7 NISSAN JUKE

5 MILSTOLPAR OCH HISTORIK ALLT STARTADE 1985 DÅ FAR OCH SON, INGEMAR OCH ANDERS HEDIN, FÖRVÄRVADE PHILIPSONS BILANLÄGGNING I BORÅS KIA CEED GTE 1980-TALET Då allt började 1985 startar Ingemar och Anders Hedin den första anläggningen i Borås TALET Expansionen startade 1990 förvärvade vi Philipson Halmstad och 1992 invigde vi den helt nybyggda bilanläggningen förvärvade vi Philipson Helsingborg och Ängelholm samt Philipson Lastbilar i Halmstad förvärvade vi i fastighets- och byggbolaget K.I. Andersson Bygg AB i Borås förvärvade vi Philipson Göteborg, Alingsås och Kungsbacka. En stor och omfattande ombyggnation av huvudkontoret på Mölndalsvägen påbörjades TALET 12 nya varumärken infördes och 14 bolag och fastigheter förvärvades 2001 förvärvade vi Aktiv Bil AB, Hisings Backa, som då var återförsäljare för Nissan. Vår nya Mercedes-Benzanläggning återinvigdes hösten återinvigdes vår nyrenoverade anläggning i Alingsås blev vi återförsäljare i Västsverige av den nya citybilen smart förvärvade vi Daimler Chryslers återförsäljarverksamhet i Göteborg som bestod av Mercedes-Benz försäljning och verkstad i Hisings-Kärra samt Chrysler och Jeeps försäljning och verkstad i Åbro/Mölndal förvärvade vi Bilstudion Göteborg AB:s återförsäljarverksamhet för Chevrolet i Göteborg. Vi tecknade även återförsäljaravtal med Cadillac Sverige AB (Cadillac, Chevrolet, Corvette) förvärvade vi Stjärnhuset Bil AB i Kristianstad. Genom förvärvet blev vi återförsäljare för Mitsubishi öppnade vi Göteborgs Begagnat Center I Åbro/Mölndal, bredvid US Center förvärvade vi Bilforum i Uddevalla AB:s verksamhet. Därmed expanderade vi med ytterligare fyra filialer: Uddevalla, Trollhättan, Strömstad och Vara avyttrade I.A. Hedin Fastighet AB samtliga aktier i fastighetsbolaget KIA Fastighet AB förvärvade vi Klintberg & Way AB:s Göteborgsverksamhet i Åbro/Mölndal förvärvades Bilexa i Göteborg AB, en lokal återförsäljare av Mitsubishi och Citroën förvärvades Philipson Uppsala Bil AB:s verksamheter i Uppsala och Enköping undertecknades ett återförsäljaravtal med KIA Motors Sweden AB tog vi över Thituson Bil AB:s verksamheter i Linköping, Jönköping, Anderstorp, Ljungby och Värnamo. Med förvärvet tillkom ytterligare ett varumärke, Land Rover förvärvade Hedin Göteborg Bil AB inkråmet i det konkursdrabbade Uno Asplunds Bil AB i Borås undertecknades ett återförsäljaravtal med Renault totalrenoverades vår nyförvärvade grannfastighet på Mölndalsvägen och 2010 invigdes nya Transportbilscenter TALET Ytterligare 12 varumärken infördes 2010 förvärvades Scanauto i Göteborg AB och Andersson Auto i Varberg AB förvärvades Bra Bil AB:s försäljnings- och verkstadsrörelse avseende Renault i Tagene (Göteborg) övertogs Mercedes-Benz tunga lastbilsverksamhet i Hisings Kärra återinvigdes de renoverade anläggningarna Tagene, Vara, Anderstorp och Ljungby invigdes de nybyggda anläggningarna i Borås, Kungsbacka och Varberg invigdes vår nya anläggning i Uppsala genomfördes en omstrukturering av koncernen och en sammanslagning av Hedin Uppsala Bil AB och Hedin Helsingborg Bil AB gjordes invigdes vårt nya huvudkontor i Mölndal (mittemot det gamla) invigdes vårt AMG Performance Center och Mercedes- Benz Företagscenter i Sisjön infördes Abarth som ett nytt varumärke i koncernen, samtidigt som återförsäljaravtalet med Suzuki avslutades till följd av för låg volym hos märket byggdes vår Mercedes-Benz-anläggning vid Hisings- Kärra för person-, transport-, och tunga bilar om och återinvigdes i oktober förvärvades ytterligare tre fastigheter som i dagsläget är till för externa hyresgäster Svenska Bils verksamhet i Stockholm förvärvades i oktober månad och det officiella övertaget var 1 januari Opel Malmö fastighet förvärvades samt tillhörande konkursbo. Opel Black Box öppnades i januari 2014 och Opel tillfördes som ett nytt varumärke i koncernen. Samtliga bilanläggningar inom Hedin Bil-koncernen har under åren genomgått stora ombyggnationer och har på så sätt kommit att präglas av vår Hedin-standard. Innevarande år har vi 33 anläggningar och 23 varumärken. Alla år har svarta siffror. 8 KIA 9

6 NETTOOMSÄTTNING NETTOMSÄTTNING (blå (blå linje) linje) RESULTAT EFTER FIN. POSTER RESULTAT EFTER (röd linje) FINANSIELLA POSTER (röd linje) ANTAL ANSTÄLLDA JEEP GRAND CHEROKEE 11

7 BOLAGSSTRUKTUR HEDIN BIL-KONCERNEN BOLAGSSTRUKTUR Anders Hedin Invest AB I.A. Hedin Bil AB (91%) A.H. Värdepapper AB (100%) I.A. Hedin Fastighet AB (100%) Car to Go Sweden AB (29%) Thenberg & Kinde Fondkommission AB (25%) Ripam Invest AB (50%) Hedin Göteborg Bil AB Hedin Helsingborg Bil AB Hedin Stockholm Bil AB KB Presenten 1 Mölndal Hedin Kristianstad Fastighet AB Marstrands Kurbadhus AB (100%) Consensus Asset Management AB (45%) Filial Mercedes Mölndal Filial Bilvaruhuset Mölndal Filial Anderstorp Filial Enköping Filial Akalla Filial Segeltorp KB Presenten Hedin Mölndal Fastighet AB Marstrands Kulturbadhus AB (90%) Filial Nissan Mölndal Filial US Center Mölndal Filial Halmstad Filial Linköping Filial Sollentuna Filial Östermalm Hedin Högsbo AB Hedin Hisingen Fastighet AB Filial Transportbilscenter Mölndal Filial Begagnatcenter Mölndal Filial Helsingborg Filial Uppsala Hedin Fastighet KB Hedin Kungsbacka Fastighet AB Filial Hisings Kärra Fiat TRP Göteborg Filial Sisjön (AMG) Filial Kristianstad Filial Jönköping Nideh KB Hedin Uppsala Fastighet AB Filial Hisings Kärra Mercedes-Benz TRP Göteborg Filial Hisings Kärra Multibrand TRP Göteborg Filial Ljungby Filial Varberg KB Högsbo 36: Hedin Borås Fastighet AB Filial Tagene Göteborg Filial Alingsås Filial Värnamo Filial Ängelholm Refy 9 KB Hedin Värnamo Fastighet AB Filial Borås Filial Strömstad Filial Malmö Varberg Kardanen KB Hedin Linköping Fastighet AB Filial Kungsbacka Filial Uddevalla I.A. Hedin Invest AB Hedin Jönköping Fastighet AB Filial Trollhättan Filial Vara Hedin Pianot 5 AB Hedin Malmö Fastighet AB Hedin Akalla Fastighet AB

8 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRSBOKSLUTET FÖRVÄRV AV SVENSKA BIL I NORDEN AB:S VERKSAMHET I STOCKHOLM I.A. Hedin Bil AB förvärvade Svenska Bil AB:s försäljnings- och verkstadsrörelse i Stockholm med verksamhet i Akalla, Segeltorp och Centrala Stockholm i oktober Officiellt tillträde i koncernen var 1 januari Förvärvet har inneburit att Hedin Bil stärker sin position genom denna etablering på Stockholmsmarknaden. Akalla omfattar fullservice för Nissan, Mitsubishi, och Kia. Man har även en verkstad för Opel, Chevrolet, Citroën och Saab. Segeltorp omfattar fullservice för Mitsubishi, Kia och Opel. Från och med mars 2014 omfattas även Fiat Group. Centrala Stockholm (Östermalm) omfattar en serviceverkstad för Nissan, Kia, Opel, Chevrolet och Saab. Sollentuna är en fullserviceanläggning för däck. I samband med förvärvet startades ett nytt bolag inom Hedin Bil-koncernen, Hedin Stockholm Bil AB. Koncernen fick även äran att ta in ytterligare ett varumärke i portföljen, Opel. Svenska Bil, ingick i finskägda Metro Auto Group, med en omsättning på ca 900 Mkr, 180 anställda och en försäljning av ca nya och begagnade fordon per år. FÖRVÄRV AV OPEL BLACK BOX I MALMÖ Hedin Bil förvärvade i oktober 2013 en fastighet i Malmö där det har varit försäljning och service för varumärket Opel. Verksamheten återupptogs i Hedin Bils regi i slutet av januari Att Hedin Bil nu finns representerade i de tre största städerna i Sverige känns som ett nästa steg i koncernens framtid. ORGANISATIONSFÖRÄNDRING I.A. HEDIN BIL- KONCERNEN För att effektivisera vår organisation, genomfördes en organisationsförändring fr.o.m. 1 mars Bakgrund Bilkoncernen drivs genom tre dotterbolag; Hedin Göteborg Bil AB, Hedin Helsingborg Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB med underliggande filialer. I samtliga bolag är Anders Hedin VD. Respektive dotterbolag har tidigare drivits av en företagschef som ansvarat för underliggande regioner. Denna organisation var inte fullt anpassad till koncernens storlek vilket ibland kunde skapa olikheter och kommunikativa problem. Ett ledningsbeslut togs om att koncernens storlek och utveckling måste säkerställas genom en tydligare och effektivare organisation. Se sidorna Ny organisation Hedin Bil-koncernen. Syfte med organisationsförändringen Förbättra lönsamheten Tydligare märkeskoncentration En operativ chef, vvd Tydliga ansvarsområden Koncerngemensamma funktioner Samsyn Tydliga kommunikationsvägar Fungera som ett företag Hedin Bil HEDIN AKALLA FASTIGHET AB Rörelsefastigheten i norra Stockholm (Akalla) förvärvades med tillträde 1 april KLINTBERG & WAY AB (KW PARTS) Klintberg & Way AB förvärvades i april Bolaget driver handel med reservdelar över hela Europa till amerikansktillverkade bilar för GM, Chrysler och Ford. MABI RENT AB Fler än 90 % av aktieägarna har accepterat ett offentligt uppköpserbjudande. Mabi Rent AB driver i dotterbolag biluthyrning samt två kompletta bilåterförsäljningsenheter i Stockholm

9 NY ORGANISATION HEDIN BIL-KONCERNEN I.A. HEDIN BIL AB - KONCERNEN - Anders Hedin, VD och Koncernchef Jan Alkmark, vice Koncernchef Per Mårtensson, CFO Jörgen Loikas, vvd och Operativt ansvarig FÖRETAGSCHEF MÖLNDAL/ GÖTEBORG Rickard Magnusson Göteborg/Mölndal MB Göteborg/Mölndal NA Kungsbacka Sisjön FÖRETAGSCHEF VÄSTERGÖTLAND/ BOHUSLÄN Daniel Kjellberg FÖRETAGSCHEF MULTIBRAND Lars-Olof Snygg GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene GBG/Hisings-Kärra Fiat Göteborgs Beg.Center Åbro FÖRETAGSCHEF TRANSPORT & LAST Lars Holmström ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGENS INNEBÖRD Anders Hedin Jan Alkmark Jörgen Loikas Lars-Olof Snygg Rickard Magnusson Daniel Kjellberg Erik Fagersson Lars Holmström Johan Stålhammar Urban Qvarnström T.f Lars Östman VD I.A. Hedin Bil AB Koncernchef Anders Hedin Invest-koncernen Vice Koncernchef Anders Hedin Invest AB vvd I.A. Hedin Bil AB Operativt ansvarig Hedin Bil-koncernen Företagschef Multibrand Mölndal Bilvaruhuset, Tagene, Hisings-Kärra Fiat, Beg. Center, US Center Företagschef Mölndal/Göteborg Mölndal Mercedes-Benz/Nissan, Kungsbacka, Sisjön Företagschef Västergötland/Bohuslän Borås, Alingsås, Vara, Uddevalla, Trollhättan, Strömstad Företagschef Småland Jönköping, Linköping, Ljungby, Värnamo, Anderstorp Företagschef Transport & Last Hisings-Kärra MB, Hisings-Kärra Övriga TRP, Mölndal Transportbilscenter Företagschef Skåne Helsingborg, Kristianstad, Ängelholm, Malmö, Halmstad, Varberg Företagschef Uppland Uppsala, Enköping Företagschef Stockholm Akalla, Segeltorp, Sollentuna, Östermalm Juridiskt är våra tre bilbolag intakta (Hedin Göteborg Bil AB, Hedin Helsingborg Bil AB samt Hedin Stockholm Bil AB). Borås Alingsås Vara Uddevalla Trollhättan Strömstad FÖRETAGSCHEF SMÅLAND Erik Fagersson Jönköping Linköping Ljungby Värnamo Anderstorp FÖRETAGSCHEF UPPLAND Urban Qvarnström Uppsala Enköping GBG/Hisings-Kärra MB GBG/Hisings-Kärra Övr TRP GBG/Mölndal TRP Center FÖRETAGSCHEF SKÅNE Johan Stålhammar Helsingborg Kristianstad Ängelholm Malmö Halmstad Varberg FÖRETAGSCHEF STOCKHOLM T.f. Lars Östman Akalla Segeltorp Östermalm Sollentuna MÄRKESCHEFER Med helhetsansvar för försäljningen av våra varumärken (dvs. ansvar för respektive varumärke på de anläggningar där vi är återförsäljare), har Märkeschefer tillsatts. Se sida Märkeschefer Hedin Bil. VARUMÄRKE MÄRKESCHEF PLACERING ORT Mercedes-Benz Personbilar Rickard Magnusson Mölndal Mercedes-Benz Transportbilar Lars Holmström Hisings-Kärra Mercedes-Benz Lastbilar T.f. Lars Holmström Hisings-Kärra Nissan Personbilar Ashkan Jamie Akalla Nissan Transportbilar T.f. Ashkan Jamie Akalla Kia Lars-Olof Snygg Mölndal Fiat Group och Abarth Lars Niklasson Åbro Fiat Group Transportbilar T.f. Lars Niklasson Åbro Jaguar och Land Rover Lars Petersson Mölndal Mitsubishi Magnus Roslund Akalla Honda Anders Bränholm Mölndal Renault och Dacia Personbilar Stefan Nagy Mölndal Renault och Dacia Transportbilar T.f. Stefan Nagy Mölndal Opel Personbilar och Transportbilar Johan Olsson Segeltorp Citroën Personbilar Lars-Olof Snygg Mölndal Citroën Transportbilar T.f. Lars-Olof Snygg Mölndal Begagnade Bilar Oscar Cullberg Åbro SERVICE- MARKNAD Fritz Persson Controller Servicemarknad/Inköp RESERVDELAR Reine Jansson Controller Reservdelar MARKNADS- KOMMUNIKATION Marknadskoordinator LEVERANSKONTOR BESTÄLLNINGSCENTER Bo Westberg Leverans/IT EKONOMI Anette Andersson, GBG Annelie Örnberg, HBG Lars Östman, STHLM HR HR-Chef INTERNREVISION Magnus Ahlstrand Internrevisor ADMINISTRATION Följande tjänster kommer även vara verksamma fr.o.m. 1 mars Samtliga har ansvar för hela Hedin Bil-koncernen. Per Mårtensson Fritz Persson Reine Jansson Bo Westberg Magnus Ahlstrand CFO Controller Servicemarknad/Inköp Controller Reservdelar Leverans- och IT-chef Internrevisor 16 17

10 MÄRKESCHEFER HEDIN BIL-KONCERNEN MERCEDES-BENZ PERSONBILAR MERCEDES-BENZ TRANSPORTBILAR MERCEDES-BENZ LASTBILAR NISSAN KIA ABARTH OCH FIAT GROUP (FIAT, LANCIA, JEEP, ALFA) Rickard Magnusson Personbilar Lars Holmström Transportbilar T.f. Lars Holmström Lastbilar Ashkan Jamie Personbilar Lars-Olof Snygg Personbilar Lars Niklasson Personbilar Hampus Hedin Mercedes-AMG T.f. Ashkan Jamie Transportbilar T.f. Lars Niklasson Transportbilar Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra GBG/Mölndalsvägen MB GBG/Sisjön Halmstad Helsingborg Jönköping Kristianstad Kungsbacka Linköping Ljungby Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra GBG/Mölndal TRP Center Halmstad Helsingborg Jönköping Kristianstad Kungsbacka Linköping Ljungby Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm Borås GBG/Hisings-Kärra Halmstad Helsingborg Jönköping Kristianstad Linköping Uddevalla Uppsala Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndalsvägen NA GBG/Mölndal TRP Center GBG/Tagene Halmstad Helsingborg Kristianstad Kungsbacka Ljungby Stockholm/Akalla Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm Alingsås Anderstorp Borås GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene Halmstad Helsingborg Jönköping Kungsbacka Ljungby Stockholm/Akalla Stockholm/Segeltorp Strömstad Trollhättan Uddevalla Vara Värnamo Ängelholm Enköping (Fiat) GBG/Hisings-Kärra (Fiat) GBG/Mölndal TRP C. (Fiat) GBG/Åbro US Center (alla) Jönköping (Fiat/Lancia/Jeep) Kristianstad (Fiat/Lancia/Jeep) Linköping (alla exkl. Abarth) STHLM/Segeltorp (alla exkl. Abarth) Uddevalla (Fiat/Lancia/Jeep) Uppsala (alla exkl. Abarth) Varberg (Fiat) Värnamo (Fiat/Lancia/Jeep) BEGAGNADE BILAR Oscar Cullberg Begagnatansvarig JAGUAR OCH LAND ROVER MITSUBISHI HONDA RENAULT OCH DACIA CITROËN OPEL Lars Petersson Personbilar Magnus Roslund Person- och transportbilar Anders Bränholm Personbilar Stefan Nagy Personbilar Lars-Olof Snygg Personbilar Johan Olsson Personbilar Borås (Exkl. Jaguar) GBG/Mölndal Bilvaruhuset Jönköping (Exkl. Jaguar) Linköping Uppsala Värnamo (Exkl. Jaguar) GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene GBG/Mölndal TRP Center Kristianstad Stockholm/Akalla Stockholm/Segeltorp GBG/Mölndal Bilvaruhuset Varberg T.f. Stefan Nagy Transportbilar GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Mölndal TRP Center GBG/Tagene T.f. Lars-Olof Snygg Transportbilar Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Mölndal TRP Center Jönköping Kungsbacka Strömstad Uppsala Johan Olsson Transportbilar Malmö Stockholm/Segeltorp 18 19

11 VÅR VERKSAMHET BILBOLAGET I.A. HEDIN BIL AB Hedin Bil-koncernen är till 100 % privatägt av familjen Hedin, ägs till 91 % av Anders Hedin Invest AB, och till 9 % av Ingemar Hedin. Moderbolaget I.A. Hedin Bil AB har tre dotterbolag; Hedin Göteborg Bil AB, Hedin Stockholm Bil AB och Hedin Stockholm Bil AB. Vi finns idag representerade med 33 kompletta attraktiva bilanläggningar i bra och lättillgängliga lägen från Kristianstad i söder till Uppsala och Stockholm i öster. Koncernens huvudkontor är beläget i Mölndal, Göteborg. Försäljning Hedin Bil erbjuder nybilsförsäljning och försäljning av begagnade bilar, verkstadstjänster, försäkring, finansiering samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. Hedin Bil är återförsäljare av 23 varumärken och är med sitt breda produktprogram en av de största bilåterförsäljarna i Sverige. Service och verkstad Hedin Bil har som målsättning att alltid i våra auktoriserade bilverkstäder leverera ett fullgott och klanderfritt servicejobb. Våra kundmottagare och mekaniker som tar hand om dig och din bil är specialister och har alltid tillgång till marknadens mest avancerade utrustningar, nödvändig teknik och kunskap. Reservdelar och butik I våra reservdelsbutiker finner du enbart godkända originaldelar till din bil. Vår personal är utbildad och kunnig på din bilmodell och kan alltid ge dig den bästa rådgivningen i val av reservdelar och tillbehör. Hedin Bil Finans Hedin Bil kan inom ramen för Hedin Finans erbjuda dig som privatperson eller företagskund ett billån eller en leasing. Billeasing är den mest förmånliga finansieringsformen för företagsbilar med en mängd fördelar inbyggda. Hedin Bil samarbetar bl.a. med DNB Finans. Hedin Bil Kortet Med Hedin Bils Privatkort eller Företagskort med MasterCard, kan vi erbjuda mycket förmånliga och flexibla betalningslösningar. Du kan dela upp din betalning i upp till sex månader räntefritt och du samlar bonuspoäng för alla dina inköp, 5 poäng/köpkrona hos Hedin Bil 1 poäng/köpkrona hos övriga inköpsställen. Du får även bl.a. rabatterbjudanden på drivmedel samt hyrbil. Korten är ett samarbete med Resurs Bank. Hedin Bil Försäkring Vi har i samarbete med IF Skadeförsäkring AB tagit fram en speciell försäkring för kunder på Hedin Bil. Den omfattar alla våra bilmärken, nya som begagnade bilar. Hedin Bil Begagnatgaranti Vi erbjuder dig en tolv månaders maskinskadegaranti på bilar som är högst sex år gamla. Garantin gäller i 12 månader och/eller mil eller intill dess att bilen gått längst mil. Hedin Bil Begagnatgaranti är framtagen i samarbete med IF Skadeförsäkring AB. Hedin Bil Nybilsgaranti Hedin Bil erbjuder dig som kund möjligheten att teckna vissa tilläggstjänster. Exempel på detta kan vara en förlängd nybilsgaranti för din Mercedes- Benz, innebärande att bilens ordinarie nybilsgaranti kan förlängas med två år. Ett annat exempel är när du köper en ny eller begagnad Nissan, kan du köpa Nissans trygghetspaket, detta innebär att nybilsgarantin kan förlängas med tre år. Hedin Bil Serviceavtal Vi kan erbjuda våra kunder ett flertal olika serviceavtal som är anpassade efter användande och syfte. Exempelvis kan vi erbjuda ett avtal som kostar 1 kr/mil för Mercedes-Benz Transportbilar, max mil/år. Vi kan även erbjuda ett serviceavtal som gäller 3 år eller 3 stycken servicetillfällen, beroende på vilket som uppkommer först. FIAT PROFESSIONAL DOBLO 20 21

12 HUVUDKONTOR VÅR VERKSAMHET ÖVRIGA DOTTERBOLAG SAMT DELÄGDA BOLAG I.A. HEDIN FASTIGHET AB Hedin Bils rörelsefastigheter ägs till 100 % av Anders Hedin Invest AB. Bolaget äger och förvaltar idag 28 rörelsefastigheter i östra, västra och södra Sverige. Kommersiella ytor i koncernens totala fastighetsbestånd (dvs. rörelsefastigheter och övriga kommersiella fastigheter) uppgår totalt till ca kvm. Utöver ägda fastigheter tillkommer ytor i förhyrda lokaler om ca kvm. Den sammanlagda tomtarealen omfattar ca kvm. Beräknat marknadsvärde uppgår till drygt 2,3 miljarder kronor. A.H. VÄRDEPAPPER AB Ägs till 100 % av Anders Hedin Invest AB och äger, förvaltar och bedriver handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. THENBERG & KINDE FONDKOMMISSION AB Anders Hedin Invest AB äger 25 % av kapitalet och 29 % av rösterna. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är en av Sveriges äldsta fondkommissionärer som firade 100 år under Thenberg och Kinde erbjuder svenska mindre och medelstora bolagsledningar och ägare samt privatpersoner och organisationer finansiella tjänster som skapar ökad avkastning och/eller värdetillväxt. RIPAM INVEST AB Ripam Invest AB ägs till 50 % av Anders Hedin Invest AB och är ett investmentbolag som investerar i verksamheter utöver kärnverksamheten. Resterande 50 % ägs av Nilhome AB. Marstrands Kurbadhus AB och Marstrands Kulturbadhus AB Ripam Invest AB äger 100 % av Marstrands Kurbadhus AB och Marstrands Kurbadhus äger 90 % av Marstrands Kulturbadhus AB. Båda bolagen ingår i projekterings- och planeringsfasen av ombyggnation av befintlig fastighet på Marstrand, i den västkustska skärgården. Consensus Asset Management AB Ripam Invest AB startade den 1 december 2012 Consensus Asset Management AB tillsammans med fem delägare som jobbar inom Consensus. Ripam Invest AB äger 45 %. Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag med specialkompetens inom strukturerade produkter och kapitalförvaltning. CAR TO GO SWEDEN AB Anders Hedin Invest AB äger 29 % av Car to Go Sweden, carplus.se. CarPlus ger dig möjligheten att privatleasa din bil smidigt och prisvärt. Ingen kontantinsats, uppläggningsavgift eller depositionsavgift. Försäkring, service och 3 års fri väggassistans ingår. Vi kan erbjuda CarPlus för Mercedes-Benz, Nissan, Kia, Fiat och Citroën. 22 MÖLNDALSVÄGEN MERCEDES-BENZ 23

13 TOTALMARKNAD EN SAMMANFATTNING AV DEN SVENSKA BILMARKNADEN personbilar och lätta lastbilar nyregistrerades under Prognosen för 2014 enligt BilSweden säger personbilar och lätta lastbilar. Totalmarknaden för nyregistrerade fordon (person-, transport-, och lastbilar) har minskat med 4 % under Motsvarande siffror är en ökning med 2,4 % för Hedin Bil. PERSONBILAR Under 2013 sålde och levererade Hedin Bil totalt fordon, varav var begagnade fordon. Hedin Bil ökade sin försäljning med 2,7% mot föregående år. Enligt definitiva siffror från BIL Sweden, registrerades nya personbilar vilket är 3,7 % färre än förra året. Hedin Bils totala marknadsandel av 2013 års försäljning var 3,9 %, jämfört med förra året då Hedin Bils marknadsandel var 3,7 %. Sammanlagt registrerades under året dieselbilar (personbilar) vilket motsvarar 61,7 % av totala antalet nyregistreringar registrerades personbilsdieslar eller 66,9 % av totala antalet nyregistreringar. Totalt registrerades nya personbilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp under 2013, vilket utgör 59,6 % av de totala personbilsbilsregistreringarna. Antalet nyregistrerade personbilar med koldioxidutsläpp på max 120 g/km uppgick till under 2013, vilket utgör 39,5 % av de totala personbilsbilsregistreringarna. LÄTTA OCH TUNGA LASTBILAR Sammanlagt registrerades under året lätta och tunga lastbilar, 6,0 % färre än förra året. Lätta lastbilar under 3,5 ton är dominerande. ALFA ROMEO 4C HEDIN BILS MARKNADSANDELAR PERSONBILAR Totalt sålda Sverige Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % Smart % Nissan % Kia % JEEP WRANGLER Citroën % Chevrolet % Jeep % Mitsubishi % Land Rover % Renault % Dacia % 10 bästa personbilsåren Nyregistrerade personbilar per månad Honda % Jaguar % Suzuki % Fiat* % Alfa Romeo % Lancia % * Exkl. Fiat Ducato (Husbilar) Hedin Bils andel av den totala märkesförsäljningen av nyregistrerade bilar i Sverige januari februari mars april maj juni juli augus5 september oktober november december 24 25

14 LÄTTA OCH TUNGA LASTBILAR Hedin Bils försäljning av lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) utgjorde 14,5 % av Sverigemarknaden. Försäljningen av tunga lastbilar (16 ton och över) innefattas av Mercedes-Benz inom Hedin Bil-koncernen, och dessa utgör 40 % av totalt sålda Mercedes-Benz tunga lastbilar i Sverige under LÄTTA TRANSPORTBILAR Totalt sålda Sverige Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % Nissan % Mitsubishi % Citroën % Chevrolet % Renault % Dacia % Fiat* % * Exkl. sålda bilar till Posten. TUNGA LASTBILAR ÖVER 16 TON Totalt sålda Sverige Totalt sålda Hedin Marknadsandel % Mercedes-Benz %... Hedin Bils målsättning för 2014 är att stärka sin position på bilmarknaden och sträva efter att nå större marknadsdelar inom alla våra varumärken. Totalt räknar vi med att inom koncernen sälja drygt nya och begagnade fordon. 10 bästa transportbilsåren bästa lastbilsåren Källa: BIL Sweden 26 MERCEDES-BENZ ACTROS 27 MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

15 VI ERBJUDER DIG FULLSERVICE PÅ VÅRA 23 VARUMÄRKEN. Mercedes-Benz, Smart, Chrysler, Jeep, Dodge, Nissan, Mitsubishi, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Kia, Cadillac, Corvette, Chevrolet, Abarth, Renault, Opel, Dacia, Land Rover, Range Rover, Jaguar och Honda. CITROEN C4 NISSAN QAISHQAI MERCEDES -BENZ E- KLASS & C-KLASS HEDIN BILS VISION ÄR ATT BLI BRANSCHENS BÄSTA BILFÖRETAG MED DE BÄSTA PRODUK- TERNA OCH BÄSTA SERVICEN. HONDA CIVIC TOURER ABARTH ABARTH 500C NISSAN QASHQAI DACIA DUSTER ALFA ROMEO GUILIETTA

16 ADRESSER OCH KARTA HUVUDKONTOR I.A. Hedin Bil AB ı Org nr: Box 2114, Mölndal ı Krokslätts Parkgata 2 Tel: ı Fax: ı HEDIN GÖTEBORG BIL AB HEDIN HELSINGBORG BIL AB Org.nr Org.nr Alingsås Malmgatan 6 Tel: Fax: Borås Pickesjövägen 2 Tel: Fax: Göteborg, Bilvaruhuset Krokslätts Parkgata 4 Tel: Fax: Göteborg, Hisings Kärra Orrekulla Industrigata 18 Tel: Fax: Göteborg, Mercedes-Benz Flöjelbergsgatan 24 Tel: Fax: Göteborg, Nissan Flöjelbergsgatan 24 Tel: Fax: Göteborg, Sisjön Norra Långebergsgatan 2 Tel: Fax: Göteborg, Tagene Tagenevägen 17 Tel: Fax: Göteborg, Transportbilscenter Flöjelbergsgatan 22 Tel: Fax: Göteborg, US Center Argongatan 20 Tel: Fax: Göteborgs Begagnat Center Argongatan 30 Tel: Fax: Kungsbacka Hedebrovägen 15 Tel: Fax: Strömstad Prästängsvägen 23 Tel: Fax: Trollhättan Sandviksvägen 2, Överby Tel: Fax: Uddevalla Brunegårdsvägen 5 Tel: Fax: Vara Torggatan 56 Tel Fax Anderstorp Ågatan 35 Tel: Fax: Enköping Gesällgatan 3 Tel: Fax: Halmstad Orkangatan 1 Tel: Fax: Helsingborg Garnisonsgatan 5 Tel: Fax: Jönköping Porfyrvägen 2 Tel: Fax: Kristianstad Blekingevägen 104 Tel: Fax: Linköping Åsbjörnsgatan 1 Tel: Fax: Ljungby Fabriksgatan 5 Tel: Fax: Malmö Jägershillgatan 4 Tel: Uppsala Kumlagatan 12 Tel: Fax: Varberg Kardanvägen 6A Tel: Fax: Värnamo Margretelundsvägen 2 Tel: Fax: Ängelholm Klippanvägen Tel: Fax: HEDIN STOCKHOLM BIL AB Fr.o.m Org.nr Akalla Esbogatan 8 Tel: Fax: Segeltorp Smista Allé 36 Tel: Fax: Sollentuna (däckhotell) Norra Kolonnvägen 16 Tel: Östermalm (verkstad) Storängsvägen 21 Tel: Fax: HUVUDKONTOR HEDIN GÖTEBORG BIL AB HEDIN HELSINGBORG BIL AB HEDIN STOCKHOLM BIL AB HISINGS-KÄRRA Tagene Bilvaruhuset HK/Mölndalsvägen Sisjön/AMG Performance Center Transportbilscenter Mercedes-Benz PV/TRP/LV Fiat MÖLNDAL Nissan Mercedes-Benz Transportcenter Göteborgs Begagnat Center US Center Uddevalla Göteborg Kungsbacka Strömstad Varberg Halmstad Ängelholm Helsingborg Malmö Trollhättan Vara Alingsås Mölndal Borås Jönköping Anderstorp Värnamo Ljungby Linköping Kristianstad Uppsala Enköping Sollentuna Akalla Östermalm Segeltorp Stockholm MERCEDES-BENZ C COUPÉ

17 VÅRA ANLÄGGNINGAR VARUMÄRKEN PER ANLÄGGNING HEDIN GÖTEBORG BIL AB ORT FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF HEDIN HELSINGBORG BIL AB PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ENDAST TRANSPORTBILAR ALINGSÅS LASTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD ORT FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF ENDAST TRANSPORTBILAR LASTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ENDAST TRANSPORTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD ANDERSTORP Daniel Kjellberg Peter Bengtsson Erik Fagersson Niclas Hijemark BORÅS ENKÖPING Daniel Kjellberg Daniel Kjellberg Urban Qvarnström Beiar Mahmod GBG HISINGS-KÄRRA MERCEDES-BENZ HALMSTAD Johan Stålhammar Per-Erik Persson Lars Holmström Lars Holmström HELSINGBORG GBG HISINGS-KÄRRA FIAT Johan Stålhammar Johan Stålhammar Lars-Olof Snygg Lars Niklasson JÖNKÖPING Erik Fagersson Erik Fagersson GBG HISINGS-KÄRRA TRANSPORTBILCENTER Lars Holmström Jan Ekström KRISTIANSTAD Johan Stålhammar Åke Andersson GÖTEBORG MÖLNDAL BILVARUHUSET LINKÖPING Lars-Olof Snygg Lars Petersson Erik Fagersson Harald Hjelm GÖTEBORG MÖLNDAL MERCEDES-BENZ LJUNGBY Rickard Magnusson Rickard Magnusson Erik Fagersson Jan Johansson GÖTEBORG MÖLNDAL NISSAN MALMÖ Johan Stålhammar Staffan Leth Rickard Magnusson Sven-Erik Andersson UPPSALA GÖTEBORG MÖLNDAL TRANSPORTBILSCENTER Urban Qvarnström Urban Qvarnström Lars Holmström Karl-Gustav Nilsson VARBERG Johan Stålhammar Denny Neumann GÖTEBORG SISJÖN AMG PERFORMANCE CENTER Rickard Magnusson Hampus Hedin PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR VÄRNAMO (EJ TRANSPORTBILAR) Erik Fagersson Johan Brundin GÖTEBORG TAGENE Lars-Olof Snygg Ulf Kardell ÄNGELHOLM Johan Stålhammar Mikael Sandström GÖTEBORG ÅBRO BEGAGNAT CENTER Lars-Olof Snygg Oscar Cullberg HEDIN STOCKHOLM BIL AB GÖTEBORG ÅBRO US CENTER Lars-Olof Snygg Lars Niklasson ORT FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF KUNGSBACKA Rickard Magnusson Martin Waktell STOCKHOLM AKALLA STRÖMSTAD T.f Lars Östman T.f Ashkan Jamie Daniel Kjellberg Mikael Mattsson STOCKHOLM SEGELTORP TROLLHÄTTAN Daniel Kjellberg Daniel Högström T.f Lars Östman Johan Olsson UDDEVALLA STOCKHOLM SOLLENTUNA Daniel Kjellberg Björn Andersson T.f Lars Östman Sasa Cvijanovic VARA FULLSERVICEANLÄGGNING FÖR DÄCK STOCKHOLM ÖSTERMALM Daniel Kjellberg Stefan Kjörk T.f Lars Östman Patrick Bierhance 32 33

18 PÅGÅENDE PROJEKT KVALITET, INNOVATION OCH NYA PROJEKT LIGGER OSS VARMT OM HJÄRTAT PÅ HEDIN BIL JÖNKÖPING JÖNKÖPING Verksamheten i Jönköping förflyttas till denna helt nya byggnad på andra sidan om motorvägen till det s.k. A6 Center, ett stort och välkänt shoppingområde. Denna fullserviceanläggning på ca kvm kommer innefatta personbilar, transportbilar och lastbilar. Beräknas färdigställd HELSINGBORG Helsingborg kommer få en helt ny transportbils- och lastbilsanläggning på kvm. Byggnaden kommer ligga i samma område där vår befintliga anläggning finns idag. Befintlig verksamhet kommer finnas kvar i nuvarande lokaler i form av personbilsförsäljning. Denna byggnad fokuserar på Green Building med allt vad det innebär - allt för att fokusera på en hållbar miljö och ett ekonomiskt driftsätt. Beräknas färdigställd HELSINGBORG ÄNGELHOLM Under kvartal 1 år 2013 bildade Hedin Bil ett bolag tillsammans med PEAB för att uppföra byggnader dels avsedda för en ny anläggning till Hedin Bil samt dels avsedda för externa hyresgäster. Första etappen består av en kvm stor byggnation. Etapp 2 består av resterande kvm. Beräknas färdigställd VÄRNAMO Anläggningen i Värnamo kommer genomgå en förändring som innebär att 320 kvm byggnation ger 800 kvm större bilhall, tack vare god planering och omstrukturering av befintlig verksamhet. Beräknas färdigställd SISJÖN, HÖGSBO 36: kvm kontorsfastighet uppförs för externa hyresgäster på vår befintliga tomt. Beräknas färdigställd ÄNGELHOLM VÄRNAMO 34 SISJÖN HÖGSBO 35

19 HÄNDELSER UNDER ÅRET KVARTAL 1 ANDERS HEDIN INVEST AB Den 1 mars tillträddes Båtellet (Marstrands Kurbadhus AB). Resultatet har förbättrats tack vare marginalförstärkning för nya bilar, begagnade bilar och servicemarknaden i kombination med kostnadsbesparingar som har införts och kommer fortlöpa under året. I.A. HEDIN BIL AB Under kvartal 1 har nybilsregistreringarna gått ner, vilket har varit väntat enligt prognos. Nyregistreringarna av både person- och lastbilar minskade även som väntat i mars. Nedgången förstärktes av att det var två färre registreringsdagar jämfört med mars förra året. Två färre registreringsdagar innebär nästan 10 % färre registreringar. För personbilarnas del har vi dessutom kvardröjande effekter av den tidigareläggning av registreringar av ca miljöbilar som skedde i slutet på förra året och som har lett till färre registreringar under det första kvartalet i år. DODGE RAM 1500 KVARTAL 2 ANDERS HEDIN INVEST AB Våra nya och ombyggda anläggningar ger en positiv effekt och bidrar till ökad omsättning inom samtliga områden (bilförsäljning, reservdelar samt verkstäder) och ökade marknadsandelar. Nybyggnadsprojekt som ligger planerade inom en snar framtid är nya anläggningar i Jönköping, Helsingborg samt Ängelholm. I.A. HEDIN BIL AB Personbilsregistreringarna på totalmarknaden har under första halvåret i stort sett utvecklats i linje med prognosen om en kraftig nedgång under det första kvartalet, bl.a. till följd av tidigarelagda miljöbilsregistreringar i slutet på förra året, och därefter en stabilisering under andra kvartalet. Hittills i år, januari-juni, har personbilsregistreringarna minskat med 9,6 %, lätta lastbilar har minskat med 9,6 % och tunga lastbilar har minskat med 23,1 %. I en något krympande marknad håller Hedin Bil omsättningen och ökar lönsamheten jämfört med samma period Koncernens lager håller en låg nivå och har under första halvåret minskat med 10 % från ett redan tidigare lågt lagervärde. Lagerreduceringen har fått till följd att lageromsättningshastigheten nästan har fördubblats jämfört med historiska siffror. Förvärv Sjölands Bilservice AB, tillgänglig för externa hyresgäster. 36 MITSUBISHI OUTLANDER 37

20 KVARTAL 3 ANDERS HEDIN INVEST AB Koncernen har utvecklats väl under de första nio månaderna med god resultatförbättring i så väl bilkoncernen, fastighetskoncernen och i värdepappersbolaget. Befintlig rörelsefastighet i Jönköping är såld till Jönköpings Kommun och ett nyttjanderättsavtal för nybyggnation har tecknats. Den nya anläggningen beräknas vara färdigställd Varumärkesrepresentationen har förändrats med att försäljningen av Suzuki har ersatts av Abarth. I.A. HEDIN BIL AB Under september månad ökade personbilsregistreringarna på totalmarknaden med 11,2 % jämfört med samma månad föregående år. Detta är den tredje månaden i rad med plussiffror. Det är en glädjande utveckling och vi tror på en fortsatt positiv bilmarknad under resten av året mot bakgrund av hushållens ökade köpkraft och fortsatt låga marknadsräntor. Hittills i år, januari-september, har registreringarna minskat med 5,2 %, vilket är helt i linje med prognos. I.A. HEDIN FASTIGHET AB Nybyggnadsprojekten löper på som planerat, med färdigställande av anläggningen i Hisings-Kärra samt planerad byggstart för projekten i Helsingborg, Ängelholm och Värnamo årsskiftet 2013/2014. Befintlig rörelsefastighet i Jönköping är såld till Jönköpings Kommun och ett nyttjanderättsavtal för nybyggnation har tecknats. Den nya anläggningen beräknas vara färdigställd Projekteringen av Jönköpingsanläggningen fortskrider och planerad byggstart är andra halvåret Tillkommande rörelsefastigheter: Jönköping kvm, Helsingborg kvm samt Ängelholm kvm. Under Q3 har det tillkommit två stycken fastigheter i Göteborgsområdet för externa hyresgäster med en uthyrningsbar yta av kvm. KVARTAL 4 ANDERS HEDIN INVEST AB Koncernens resultat forsatte att förbättras, så väl i bilbolaget, fastighetsbolaget och värdepappersbolaget. I.A. HEDIN BIL AB Totalmarknaden för fordon återhämtade sig ytterligare under kvartal fyra för att sluta i en svag minskning Totalmarknaden för nyregistrerade fordon (person-, transport-, och lastbilar) har minskat med 4 % under Motsvarande siffror är en ökning med 2,4 % för Hedin Bil. Under oktober månad skedde ytterligare en milstolpe i vår verksamhets historia, då köpet av Svenska Bil i Norden AB:s rörelse påtecknades med tillträde 1 januari I.A. HEDIN FASTIGHET AB I oktober månad förvärvades en fastighet i Malmö där man tidigare bedrivit försäljning av Opel i en s.k. Black Boxanläggning. Bygglov för våra planerade ny- och ombyggnationer i Helsingborg, Ängelholm och Värnamo utfärdades under kvartal fyra. Även byggprojektmöten startades upp. Beräknad byggstart för projekten: januari RANGE ROVER SPORT 39

ANDERS HEDIN INVEST AB

ANDERS HEDIN INVEST AB ANDERS HEDIN INVEST AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANDERS HEDIN INVEST AB I ORD OCH BILD Koncerchefen har ordet...4 Affärside, strategi, miljö och kvalitet...7 en i siffror...8 Bolagsstruktur...10

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007 Innehåll 2 Bolagsstämma och sammandrag av koncernens utveckling 3 5 VDs kommentarer 6 7 Branschutveckling 8 Ägarförhållande, styrelse, ledande befattningshavare samt bolagsordning och avtal 9 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid

Verksamhetsberättelse 2013. Mer förnybar el för en hållbar framtid Verksamhetsberättelse Mer förnybar el för en hållbar framtid Innehåll 3 3 4 5 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Bixia i korthet Nyckeltal Året som gått Ägare Bixia AB Ägare Bixia ProWin AB Medarbetare Vd har

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2008 1 Introduktion Årsredovisning 2008 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Innehåll Introduktion 2 2008 i sammanfattning 3 VD

Läs mer

Årsredovisning 2014. KVD Kvarndammen Gruppen AB

Årsredovisning 2014. KVD Kvarndammen Gruppen AB Årsredovisning 2014 KVD Kvarndammen Gruppen AB INNEHÅLL Om KVD Historik & vision 3 VD-ord 4 Sammanfattning 5 Köpkraft och webbplatser 6 7 Verksamhet 8 9 KVD i Norge 10 Bilpriser 11 Ansvarstagande 12 Styrelse

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010

Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Årsredovisning KVD Kvarndammen 2010 1 Årsredovisning 2010 KVD Kvarndammen AB 5567461180 Grafisk form: Rosanna Werner, www.rosanna.se Tryck: ToroGötatryckeriet,

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Koncernredovisning 2011

Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Koncernredovisning 2011 Innehåll Ord från koncernchef Emil Daugaard 4 Om Avalanche Capital 6 Året i siffror 7 Ledning 8 Organisation 10 RCC 12 IQuity 14 Solidum 16 Nischer 18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB

ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2012 PAYEX HOLDING AB I PayEx ägs av Max Hansson och grundades av honom 1972, men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare!

STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013. Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta. vi är matälskare! STC GREENFOOD ÅRSREDOVISNING 2013 Vår ledstjärna är att vi bara köper in sådant vi själva vill äta vi är matälskare! Innehållsförteckning Våra rötter 3 STC GreenFood på en minut 4 Det här är STC GreenFood

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer