ANDERS HEDIN INVEST AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDERS HEDIN INVEST AB"

Transkript

1 ANDERS HEDIN INVEST AB ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANDERS HEDIN INVEST AB I ORD OCH BILD Koncerchefen har ordet...4 Affärside, strategi, miljö och kvalitet...7 en i siffror...8 Bolagsstruktur...10 I.A. Hedin Bil AB Totalmarknad Organisation Märkeschefer Anläggningar...22 Car to go Sweden AB...24 Klintberg & Way AB...28 Mabi AB...32 I.A. Hedin Fastighet AB...36 Hedin IT AB...42 A.H. Värdepapper AB...46 Lasingoo Sverige AB...50 Consensus Asset Management AB...54 Ripam Invest AB...58 Händelser Milstolpar och historik...94 Styrelse och ledning...96 ANDERS HEDIN INVEST AB I SIFFROR Förvaltningsberättelse...65 Resultaträkning - en...68 Balansräkning - en...69 Kassaflödesanalys - en...71 Resultaträkning - Moderföretag...72 Balansräkning - Moderföretag...73 Kassaflödesanalys - Moderföretag...75 NOTER...76 ANDERS HEDIN INVEST AB 3

3 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Välkommen till 2014 års version av Anders Hedin Invest-koncernens årsredovisning! Detta år har gått i ilfart och stora förändringar har skett inom koncernen. Nya verksamheter har adderats till och bilkoncernen har expanderat in i Stockholm och förstärkt sin närvaro i södra Sverige. Fastighetskoncernen har invigt nya anläggningar och startat nybyggnads- och ombyggnadsprojekt för att öka försäljningsytor och stärka varumärket Hedin Bil. UTÖKNING AV VERKSAMHETEN I BILBOLAGET HEDIN BIL Den 1 januari startade Hedin Stockholm Bil AB sin verksamhet genom förvärv av Svenska Bil:s rörelse. Genom detta övertag utökade Hedin Bil sin represenation med fyra anläggningar i Stockholm. I slutet av januari öppnades en Opelanläggning i Malmö enligt konceptet Opel Black Box. Därmed utökades märkesrepresentationen med Opel. Efter etableringen i Stockholm och Malmö finns nu Hedin Bil representerade i Sveriges tre största städer. I september förvärvades fyra av BilPartner Skåne:s bilanläggningar i södra Skåne: Malmö Jägersro, Malmö Burlöv, Lund samt Trelleborg. Den 24 november förvärvades Citroën Center i Spånga, som är en renodlad anläggning för varumärket Citroën och därmed tillkom den femte anläggningen i Stockholmsområdet. UTÖKNING AV VERKSAMHETEN I KONCERNEN ANDERS HEDIN INVEST Klintberg & Way AB ( KW Parts ) förvärvades i april, och är Europas största reservdelsgrossist av amerikanska bildelar och opererar i 37 länder. Under juli månad startade Klintberg & Way AB ett dotterbolag, KW Wheels AB, ett grossistföretag för däck och fälgar. Mabi Rent AB förvärvades också i april, ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsbolag med över 100 stationer runt om i Sverige. Bolaget är även verksamt i Berlin,Tyskland. Car to Go Sweden AB är ett bolag som bedriver en tjänst på nätet där du kan beställa privatleasing av en bil. Anders Hedin Invest AB har sedan starten 2010 varit delägare i bolaget men innehar från september 100 % av ägandet. Lasingoo Sverige AB ägs och drivs sedan november gemensamt av Hedin Bil, AD Bildelar, Autoexperten, Bosch, OKQ8 och Mekonomen Group (MECA, Mekonomen, MekoPartner, Speedy). Lasingoo är en sökmotor för bokning av verkstadstjänster till fasta priser direkt via datorn eller mobilen. Syftet är att förenkla mötet mellan bilägare och verkstäder. Hedin IT AB är ett nystartat bolag som skall handha tekniskt support för hela koncernen av telefoni och IT-tjänster. Consensus Asset Management AB gick i augusti samman med Thenberg & Kinde Fondkommission AB och har antagit namnet Consensus. Consensus är en fondkommissionär verksam inom kapitalförvaltning, corporate finance och tjänstepensioner. Denna expansion av koncernen inom Hedin Bil och nya verksamhetsområden mot fordonsbranchen stärker Anders Hedin Investkoncernen inför en spännande framtid. Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit till ett fantastiskt år, Anders Hedin, chef 4 5

4 ANDERS HEDIN INVEST AB AFFÄRSIDÉ, STRATEGI, MILJÖ OCH KVALITET VÅR VISION ÄR ATT BLI FORDONS- BRANSCHENS BÄSTA FÖRETAG MED DE BÄSTA PRODUKTERNA OCH BÄSTA SERVICEN AFFÄRSIDÉ en skall vara en marknadsledande partner att tillfredsställa marknadens behov av fordonsrelaterade transporter. Kundnytta skapas genom hög tillgänglighet, servicenivå och leveranssäkerhet. Samarbetet med kunder och leverantörer skall leda till långsiktig lönsamhet för fortsatt utveckling. STRATEGI Vår övergripande strategi är lönsam tillväxt. Lönsamheten skall ständigt förbättras genom ökad servicegrad, högre produktivitet och motiverade medarbetare. Tillväxten skall ske inom fordonsrelaterad verksamhet. KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY Vi verkar ständigt och aktivt för att förbättra våra kvalitets- och miljömål genom kunders, anställdas och myndigheters krav och förväntningar. Vi vill se till att alla våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet, samt ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang och medvetande om egen betydelse för att uppfylla kundkraven. Vi skall vidta åtgärder för ständig förbättring för minskad miljöbelastning samt att förebygga föroreningar. Miljöfarliga ämnen skall omhändertas och återvinnas eller bearbetas på ett långsiktigt och miljömässigt korrekt sätt. I första hand skall vi välja leverantörer med miljömässigt bra och godkända produkter och som själva aktivt arbetar med att minska sin miljöbelastning där det är ekonomiskt försvarbart. ÖVERGRIPANDE KVALITETSMÅL - KLS Kvalitet - minska reklamationer Leveranssäkerhet - ökad leveranssäkerhet Service - förbättrad service ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL Minska företagets osorterade avfall genom effektiv sortering av eget avfall, så att detta är uppdelat i de fraktioner som mottagaren kan omhänderta. Minskad energiförbrukning. Kvalitets- och miljöfrågorna är två mycket viktiga områden i Anders Hedin Invests strävan att ta hänsyn till koncernens samtliga intressen i hela sin affärsverksamhet. Effektiva och stabila processer är viktiga i Anders Hedin Invests arbete med att säkerställa en hög kvalitet. 6 7

5 ANDERS HEDIN INVEST AB NETTOOMSÄTTNING KONCERN ( STAPLAR) RESULTAT FÖRE SKATT ( LINJE) KONCERNEN I SIFFROR Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på eget kapital % Soliditet % Medeltalet anställda ANTAL ANSTÄLLDA RESULTATANALYS RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT Resultat exkl. jämförelsestörande poster Reavinst av engångskaraktär Nedskrivning av aktier Strukturkostnader Komponentanslag av fastighetsbeståndet enligt K3 Redovisat resultat

6 BOLAGSSTRUKTUR ANDERS HEDIN INVEST AB Mabi Rent AB (100%) Klintberg & Way AB (100%) I.A. Hedin Bil AB (91%) Lasingoo Sverige AB (16,6%) Car to Go Sweden AB (100%) Hedin IT AB (100%) I.A. Hedin Fastighet AB (100%) A.H. Värdepapper AB (100%) Ripam Invest AB (50%) Consensus Asset Management AB (29%) Mabi Sverige AB Klintberg & Way Norge AS KB Presenten 1 Mölndal Hedin Kristianstad Fastighet AB Bautastenen Hotell AB (100%) Marstrands Kurbadhus AB (100%) Mabi Deutschland GmbH 29/405/01734 KW Parts BV KW Wheels AB KW Cars AB KB Presenten Hedin Högsbo AB Hedin Mölndal Fastighet AB Hedin Hisingen Fastighet AB Marstrands Kulturfastighet AB (90%) Hedin Göteborg Bil AB Hedin Helsingborg Bil AB Hedin Stockholm Bil AB Hedin Fastighet KB Nideh KB Hedin Kungsbacka Fastighet AB Hedin Borås Fastighet AB Filial Gbg/Mölndal Mercedes-Benz Filial Gbg/Mölndal Nissan Filial Gbg/Mölndal Bilvaruhuset Filial Gbg/Sisjön AMG-Center Filial Kungsbacka Filial Gbg/ Tagene Multibrand Filial Helsingborg Personbilar Filial Helsingborg Last- & TRP-Center Filial Halmstad Filial Kristianstad Filial Ängelholm Filial Varberg Filial Sthlm/Akalla Filial Sthlm/Kista TRP-Center Filial Sthlm/Östermalm Filial Sthlm/Segeltorp Filial Sthlm/Spånga Filial Sthlm/Kista Däckpalats KB Högsbo 36: Refy 9 KB Hedin Värnamo Fastighet AB Hedin Linköping Fastighet AB Filial Gbg/Åbro Begagnatcenter Filial Gbg/Åbro Fiat/US Center Filial Jönköping Filial Linköping Filial Malmö Filial Malmö (Opel) Varberg Kardanen KB Hedin Jönköping Fastighet AB Filial Gbg/Hisings Kärra Fiat Filial Gbg/Hisings Kärra Mercedes-Benz Filial Ljungby Filial Värnamo Filial Lund Filial Burlöv I.A. Hedin Invest AB Hedin Malmö Fastighet AB Filial Gbg/Hisings Kärra Multibrand TRP Filial Borås Filial Gbg/Mölndal TRP-Center Filial Alingsås Filial Anderstorp Filial Enköping Filial Uppsala Filial Trelleborg Hedin Pianot 5 AB Hedin Akalla Fastighet AB Filial Uddevalla Filial Vara Hedin Ängelholm Fastighet AB Hedin Kista Fastighet AB Filial Trollhättan Filial Strömstad 10 11

7 I.A.HEDIN BIL AB 12 13

8 HUVUDKONTOR HEDIN GÖTEBORG BIL AB HEDIN HELSINGBORG BIL AB I.A. HEDIN BIL AB HEDIN STOCKHOLM BIL AB Transportbilscenter Mercedes-Benz PV/TRP/LV Fiat Tagene Nissan Bilvaruhuset Mercedes-Benz HK/Mölndalsvägen Transportbilscenter AMG Performance Center US Center Begagnatcenter Strömstad Uddevalla Trollhättan Vara Alingsås Göteborg Borås Jönköping Mölndal Kungsbacka Anderstorp Värnamo Varberg Ljungby Halmstad Linköping Uppsala Enköping Stockholm Spånga Akalla Kista Segeltorp Östermalm Hedin Bil-koncernen är ett bilbolag som till 100 % är privatägt av familjen Hedin. Det ägs till 91 % av Anders Hedin Invest AB, och till 9 % av Ingemar Hedin. ens huvudkontor är beläget i Mölndal, Göteborg. Hedin Bil är Nordens största privatägda bilåterförsäljare. Moderbolaget I.A. Hedin Bil AB har tre dotterbolag; Hedin Göteborg Bil AB (18 filialer), Hedin Helsingborg Bil AB (13 filialer) och Hedin Stockholm Bil AB (11 filialer). Under 2014 tillfördes 11 nya filialer i koncernen och vi finns idag representerade med totalt 42 attraktiva bilanläggningar i bra och lättillgängliga lägen från Trelleborg i söder till Uppsala och Stockholm i öster, och representerar fullservice på 24 varumärken sålde Hedin Bil nya och begagnade fordon, 2015 är målet fordon. Bolaget erbjuder ett helhetskoncept kring bilägandet genom försäljning av nya och begagnade fordon, verkstadstjänster, däckhotell, tillbehörs- och reservdelsförsäljning samt: Hedin Bil Finans i samarbete med DNB Finans med erbjudande om billån eller leasing för privatpersoner och företagskunder. Hedin Bil Försäkring i samarbete med IF Skadeförsäkring AB med erbjudande om en speciell försäkring för kunder hos Hedin Bil. Den omfattar alla våra bilmärken, nya som begagnade bilar. Hedin Bil Begagnatgaranti i samarbete med IF Skadeförsäkring AB där vi erbjuder kunden en maskinskadegaranti på bilar som är högst sex år gamla. Garantin gäller i 12 månader och/eller mil eller intill dess att bilen gått längst mil. Hedin Bil Nybilsgaranti där kunden har möjligheten att teckna vissa tilläggstjänster. Ex. på detta kan vara en förlängd nybilsgaranti för Mercedes-Benz, innebärande att bilens ordinarie nybilsgaranti kan förlängas med två år. Hedin Bil Serviceavtal som är anpassade efter användande och syfte. Ex. kan vi erbjuda ett avtal som kostar 1 kr/mil för Mercedes-Benz Transportbilar, max mil/år. Vi kan även erbjuda ett serviceavtal som gäller 3 år eller 3 stycken servicetillfällen, beroende på vilket som inträffar först. Hedin Bil Kortet (Kopplat till MasterCard i samarbete med Resurs Bank för privatperson eller företag), där vi kan erbjuda mycket förmånliga och flexibla betalningslösningar. Du kan dela upp din betalning i upp till sex månader räntefritt och du samlar bonuspoäng för alla dina inköp, 5 poäng/ köpkrona hos Hedin Bil 1 poäng/köpkrona hos övriga inköpsställen. Du får även bl.a. rabatterbjudanden på drivmedel samt hyrbil. VD: Anders Hedin vvd och Operativt ansvarig: Jörgen Loikas Malmö-Burlöv Ängelholm Kristianstad Helsingborg Lund Malmö Trelleborg Malmö-Fosie Malmö-Jägersro Flerårsjämförelse Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster Medeltalet anställda

9 TOTALMARKNAD DEN SVENSKA BILMARKNADEN UNDER 2014 I KORT SAMMANFATTNING NYREGISTRERADE PERSONBILAR PER MÅNAD ökade nyregistreringarna på den svenska fordonsmarknaden och totalt registrerades nya personbilar under året, vilket är en ökning med 12,7 % jämfört med Detta innebär det sjunde bästa året någonsin för personbilar, sedan mätningarna påbörjades Hedin Bil har under 2014 ökat med 42 % jämfört med föregående år (både nya och begagnade fordon). Vi har vuxit oerhört mycket under 2014 och under året har det tillkommit 11 nya bilanläggningar som bidragit till den betydande ökningen. De totala lastbilsregistreringarna under 2014 uppgick till vilket är en ökning med 11,7 % jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till , en ökning med 12,3 % vilket innebär det tredje bästa året hittills. Tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4 711, en ökning med 8,4 % jämfört med Hedin Bil har under 2014 ökat med 42 % jämfört med föregående år (både nya och begagnade fordon). PERSONBILAR Under 2014 sålde och levererade Hedin Bil totalt fordon, varav var nya fordon. Hedin Bils totala marknadsandel av 2014 års försäljning var 5,3 %, jämfört med förra året då Hedin Bils marknadsandel var 3,9 %. Sammanlagt registrerades i Sverige under året dieselbilar (personbilar) vilket motsvarar 59,3 % av totala antalet nyregistreringar registrerades personbilsdieslar eller 61,7 % av totala antalet nyregistreringar. Totalt registrerades nya personbilar med max 140g/km koldioxidutsläpp under 2014, vilket utgör 64,6 % av de totala personbilsbilsregistreringarna. Antalet nyregistrerade personbilar med koldioxidutsläpp på max 120g/ km uppgick till under 2014, vilket utgör 43,9 % av de totala personbilsbilsregistreringarna LÄTT OCH TUNGA LASTBILAR Sammanlagt registrerades under året lätta och tunga lastbilar, 11,7 % fler än förra året. Lätta lastbilar under 3,5 ton är dominerande Januari Februari Mars April Maj 10 BÄSTA PERSONBILSÅREN Juni Juli Augusti September Oktober November December Hedin Bils försäljning av lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) utgjorde 7,5 % av Sverigemarknaden. Försäljningen av tunga lastbilar (16 ton och över) innefattas av Mercedes-Benz inom Hedin Bilkoncernen, och dessa utgör 39 % av totalt sålda Mercedes-Benz tunga lastbilar i Sverige under Hedin Bils målsättning för 2015 är att stärka sin position på bilmarknaden och sträva efter att nå större marknadsdelar inom alla våra varumärken. Totalt räknar vi med att inom Hedin Bil-koncernen sälja drygt nya och begagnade fordon BÄSTA TRANSPORTBILSÅREN 10 BÄSTA LASTBILSÅREN

10 TOTAL MARKNAD OCH MARKNADSANDELAR Personbilar Totalt sålda Sverige Totalt sålda via Återförsäljare Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % Smart % Nissan % Kia % Citroën % Chevrolet % Jeep % Mitsubishi % Land Rover % Renault % Dacia % Honda % Jaguar % Fiat % Alfa Romeo % Lancia % Opel % Subaru* % * Subaru tillkom som varumärke i koncernen september 2014 Lätta Transportbilar Totalt sålda Sverige Totalt sålda via Återförsäljare Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % Nissan % Mitsubishi % Citroën % Renault % Dacia % Fiat % Opel % Tunga Transportbilar Totalt sålda Sverige Totalt sålda via Återförsäljare Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % 18 19

11 ORGANISATION MÄRKESCHEFER MERCEDES-BENZ PB JAGUAR OCH LAND ROVER RENAULT OCH DACIA SERVICEMARKNAD Björn Olsson Controller Servicemarknad/Inköp RESERVDELAR Anders Nilsson Controller Reservdelar FÖRETAGSCHEF MÖLNDAL/GÖTEBORG Rickard Magnusson Göteborg/Mölndal MB Göteborg/Mölndal NA Kungsbacka Sisjön FÖRETAGSCHEF TRANSPORT & LAST Lars Holmström GBG/Hisings-Kärra MB GBG/Hisings-Kärra Övr TRP GBG/Mölndal TRP Center FÖRETAGSCHEF UPPLAND Urban Qvarnström Uppsala Enköping MARKNAD Ann Lagerstedt Göteborg Susanne Dehmer Skåne Jeanette Sundin Sthlm/Uppland I.A. HEDIN BIL AB - KONCERNEN - Anders Hedin, VD & chef Jörgen Loikas, vvd & Operativt ansvarig FÖRETAGSCHEF MULTIBRAND Oscar Cullberg GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene GBG/Hisings-Kärra Göteborgs Beg.Center Åbro FÖRETAGSCHEF SMÅLAND Erik Fagersson Jönköping Linköping Ljungby Värnamo Anderstorp FÖRETAGSCHEF STOCKHOLM Johan Olsson Akalla Segeltorp Spånga Kista TRP Kista Däckpalats Östermalm LEVERANSKONTOR BESTÄLLNINGSCENTER Jeanette Wångstedt Leveranschef FÖRETAGSCHEF VÄSTERGÖTLAND/BOHUSLÄN Daniel Kjellberg Borås Alingsås Vara Uddevalla Trollhättan Strömstad FÖRETAGSCHEF SKÅNE Johan Stålhammar Helsingborg PB Kristianstad Helsingborg Last & TRP Halmstad Varberg Ängelholm IT Bo Westerberg IT-Chef FÖRETAGSCHEF SÖDRA SKÅNE Lars Corselli Malmö Lund Burlöv Trelleborg EKONOMI Magnus Leijon Ekonomichef HR Charlotte Martinsson HR-Chef Rickard Magnusson, Personbilar Hampus Hedin, Mercedes-AMG Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra GBG/Mölndalsväge MB GBG/Sisjön Halmstad Helsingborg Jönköping Kristianstad Kungsbacka Linköping Ljungby Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm MERCEDES-BENZ TRP Lars Holmström, Transportbilar Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra GBG/Mölndal TRP Center Halmstad Helsingborg Helsingborg TRP Jönköping Kristianstad Kungsbacka Linköping Ljungby Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm MERCEDES-BENZ LASTBIL T.f. Lars Holmström, Lastbilar Borås GBG/Hisings-Kärra Halmstad Helsingborg Helsingborg TRP Jönköping Kristianstad Linköping Uddevalla Uppsala NISSAN Ashkan Jamie, Personbilar T.f. Ashkan Jamie, Transportbilar Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndalsvägen GBG/Mölndal TRP Center GBG/Tagene Halmstad Helsingborg Kristianstad Kungsbacka Ljungby Stockholm/Akalla Stockholm/Kista TRP Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm FCA GROUP (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia) Lars Niklasson, Personbilar T.f. Lars Niklasson, Transportbilar Enköping: Fiat, Fiat Professional GBG/Hisings Kärra: Fiat, Fiat Professional GBG/ Mölndal TRP: Fiat Professional GBG/ Åbro US Center: Alla Jönköping: Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia Kristianstad: Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia Linköping: Alla, exklusive Abarth Lund: Alla, exklusive Abarth Malmö: Alla STHLM/ Akalla: Alla STHLM/ Segeltorp: Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep, Lancia STHLM/ Kista TRP: Fiat Professional Trelleborg: Fiat, Fiat Professional Uddevalla: Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia Uppsala: Alla, exklusive Abarth Varberg: Fiat, Fiat Professional Värnamo: Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia Erik Fagerssson, Personbilar Borås (exkl. Jaguar) GBG/Mölndal Bilvaruhuset Linköping (exkl. Jaguar) Uppsala Jönköping (exkl. Jaguar) Värnamo (exkl. Jaguar) MITSUBISHI Magnus Roslund Person- och transportbilar GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene GBG/Mölndal TRP Center Kristianstad Stockholm/Akalla Stockholm/Kista TRP Stockholm/Segeltorp HONDA Anders Bränholm, Personbilar GBG/Mölndal Bilvaruhuset Varberg CITROËN Alexander Lind, Personbilar T.f. Alexander Lind, Transportbilar Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Mölndal TRP Center Jönköping Kungsbacka Malmö Stockholm/Akalla Stockholm/Kista TRP Stockholm/Spånga Strömstad Trelleborg Uppsala OPEL Johan Olsson Person- och transportbilar Malmö Stockholm/Akalla Stockholm/Kista TRP Stockholm/Segeltorp KIA Lars-Olof Snygg, Personbilar Alingsås Anderstorp Borås GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/ Tagene Halmstad Helsingborg Jönköping Kungsbacka Ljungby Malmö Stockholm/Akalla Stockholm/Segeltorp Strömstad Trelleborg Trollhättan Uddevalla Vara Värnamo Ängelholm SUBARU Lars Corselli, Personbilar Stockholm/Akalla Malmö Lund Trelleborg Simon Fard, Personbilar T.f. Simon Fard, Transportbilar GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Mölndal TRP Center GBG/Tagene CORVETTE, CADILLAC, CHEVROLET, DODGE Alf Persson, Personbilar GBG/Åbro US Center Stockholm/Kista TRP (Dodge) BEGAGNADE BILAR Oscar Cullberg, Begagnatansvarig 20 21

12 ÅRSREDOVISNING ANDERS HEDIN INVEST AB 2014 HEDIN GÖTEBORG BIL AB ORT FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF HEDIN HELSINGBORG BIL AB PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ENDAST TRANSPORTBILAR LASTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD ALINGSÅS FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF ENDAST EFTERMARKNAD ENDAST TRANSPORTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD Urban Qvarnström Beiar Mahmod GÖTEBORG HISINGS-KÄRRA HALMSTAD Johan Stålhammar Per-Erik Persson Lars Holmström Lars Holmström HELSINGBORG PB GÖTEBORG MÖLNDAL BILVARUHUSET Johan Stålhammar Johan Stålhammar Oscar Cullberg Oscar Cullberg HELSINGBORG LAST- OCH TRANSPORT GÖTEBORG MÖLNDAL MERCEDES-BENZ Johan Stålhammar Jörgen Bengtsson Rickard Magnusson Rickard Magnusson JÖNKÖPING Erik Fagersson Erik Fagersson GÖTEBORG MÖLNDAL NISSAN Rickard Magnusson Rickard Magnusson KRISTIANSTAD Johan Stålhammar Åke Andersson GÖTEBORG MÖLNDAL TRANSPORTBILSCENTER LINKÖPING Lars Holmström Karl-Gustav Nilsson Erik Fagersson Harald Hjelm GÖTEBORG SISJÖN AMG PERFORMANCE CENTER LJUNGBY Erik Fagersson Jan Johansson (EJ TRANSPORTBILAR) GÖTEBORG TAGENE MALMÖ Oscar Cullberg Anders Bränholm Johan Stålhammar Staffan Leth GÖTEBORG ÅBRO BEGAGNAT CENTER UPPSALA Urban Qvarnström Urban Qvarnström Oscar Cullberg Rasmus Johansson VARBERG GÖTEBORG ÅBRO US CENTER Johan Stålhammar Denny Neumann Oscar Cullberg Lars Niklasson VÄRNAMO Erik Fagersson Johan Brundin KUNGSBACKA Rickard Magnusson Lars Petersson ÄNGELHOLM Johan Stålhammar Pierre Holmgren STRÖMSTAD Daniel Kjellberg Fredrik Larsson HEDIN STOCKHOLM BIL AB/STOCKHOLM TROLLHÄTTAN ORT Daniel Kjellberg Daniel Högström FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF UDDEVALLA PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR STOCKHOLM, AKALLA Daniel Kjellberg Fredrik Larsson Johan Olsson Ashkan Jamie VARA STOCKHOLM, KISTA Daniel Kjellberg Stefan Kjörk Johan Olsson Sasa Cvijanovic FULLSERVICEANLÄGGNING FÖR DÄCK STOCKHOLM, KISTA TRANSPORTBILSCENTER HEDIN STOCKHOLM BIL AB/SKÅNE PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ENDAST TRANSPORTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD Johan Olsson Mats Kamryd STOCKHOLM, SEGELTORP Johan Olsson Magnus Roslund LUND Lars Corselli Joakim Olsson STOCKHOLM, SPÅNGA Johan Olsson Alexander Lind MALMÖ - BURLÖV Lars Corselli Lars Corselli STOCKHOLM, ÖSTERMALM Johan Olsson Patrick Bierhance MALMÖ - JÄGERSRO Lars Corselli Lars Corselli TRELLEBORG Lars Corselli Marcus Persson LASTBILAR ENKÖPING Daniel Kjellberg Daniel Kjellberg FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF ENDAST TRANSPORTBILAR Erik Fagersson Niclas Hijemark BORÅS ORT PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ANDERSTORP Daniel Kjellberg Peter Bengtsson Rickard Magnusson Hampus Hedin ORT 22 23

13 CAR TO GO SWEDEN AB 24 25

14 CAR TO GO SWEDEN AB DEN ENKLA VÄGEN. CARPLUS.SE Det är viktigt för Hedin Bil att vara med på olika marknadskanaler för framtiden och Anders Hedin Invest AB äger sedan september % av Car To Go Sweden, där du kan beställa en privatleasing av en bil via Internet. CarPlus ger dig möjligheten att privatleasa din bil smidigt och prisvärt. Ingen kontantinsats, uppläggningsavgift eller depositionsavgift. Försäkring, service och 3 års fri vägassistans ingår. Vi kan för tillfället erbjuda CarPlus för Mercedes-Benz, Nissan, Kia, Fiat och Citroën. Bolaget har varit verksamt i fem år och har en god utveckling i antal kontrakt och resultat. Under andra halvan av 2014 har carplus.se ca unika besökare och en konverteringsrate på 1 %, vilket är väldigt bra. En hög andel av kunderna är kvinnor, generellt i bilbranschen brukar fördelningen vara 60 % män, 40 % kvinnor. Hos CarPlus är den fördelningen 50/50. VD: Anders Hedin Flerårsjämförelse Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster Antal anställda

15 KLINTBERG & WAY AB 28 29

16 ÅRSREDOVISNING ANDERS HEDIN INVEST AB 2014 KW PARTS RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR TILL AMERIKANSKA BILAR Anders Hedin Invest AB förvärvade Klintberg & Way AB i april Stommen i Klintberg & Way utgörs av KW Parts. KW Parts verkar bl a som General Motors North America Vehicles (GM NAV) Servicemarknadsorganisation i Europa som även innefattar distribution och försäljning av reservdelar och tillbehör till GM NAV i Europa. KW Parts har även avtal med MOPAR (Chrysler, Jeep, Dodge) som reservdelsdistributör till oberoende kunder i Europa startade Klintberg & Way AB ett nytt dotterbolag, KW Wheels AB, vilket är ett grossistföretag för däck och fälgar. Bolaget säljer huvudsakligen kompletta hjul. KW Wheels har samarbete med samtliga kända däckproducenter samt Sverigeagenturen för Alutec fälgar. Verksamheten är idag lokaliserad på Hisingen, i Göteborg. Verksamheten kommer fr o m sept 2015 att flytta till nya större lokaler i Bäckebol, Göteborg. Utöver OEM så har KW Parts, direkt eller indirekt, avtal med samtliga reservdelstillverkare till amerikanska bildelar och tillbehör. KW Parts är Europas största reservdelsgrossist av amerikanska bildelar och opererar i 37 länder artiklar av de mest efterfrågade original- och alternativdelarna lagerförs samt en tillgång till ytterligare 3 miljoner artiklar med snabb leverans genom dagliga transporter från USA. KW Wheels förvärvade i mars % i Techno Tire AB, av Techno Support Sverige AB. Techno Tire säljer däck via webbportal till däckverkstäder. Klintberg & Way AB består av: Dotterbolag Klintberg & Way AS i Norge Dotterbolag KW Parts NV i Belgien Dotterbolag KW Wheels AB i Sverige Dotterbolag KW Cars AB i Sverige VD: Jörgen Forsberg Huvudkontoret finns i Sätra, Stockholm, dotterbolaget Klintberg & Way AS i Asker i Norge samt KW Parts NV i Kortijk, Belgien. I Sverige arbetar 50 personer, i Norge 7 personer och i Belgien 6 personer. 6 lokala agenter är baserade på våra viktigaste marknader. Asker, Norge Stockholm, Sverige Kortijk, Belgien VD: Jörgen Forsberg KW Wheels Flerårsjämförelse Klintberg & Way AB Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Antal anställda KW WHEELS GROSSISTFÖRETAG FÖR DÄCK OCH FÄLGAR Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Antal anställda 30 Flerårsjämförelse KW Wheels

17 MABI RENT AB 32 33

18 ÅRSREDOVISNING ANDERS HEDIN INVEST AB 2014 MABI RENT AB ETT AV SVERIGES STÖRSTA ENSKILDA BILUTHYRNINGSFÖRETAG Anders Hedin Invest förvärvade i början av 2014 det börsnoterade bolaget MABI Rent AB. I MABI Rent AB:s dotterbolag Mabi Sverige AB drivs hyrbilsverksamhet. Mabi är ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsföretag. Sedan starten i Stockholm 1989 har de vuxit konstant och bedriver idag biluthyrning på 22 egna stationer samt 101 licenserade stationer på bl.a. flygplatser och centralstationer. Målet som hela tiden eftersträvas är att erbjuda hyrbilar till konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvalitet, säkerhet, service eller tillgänglighet. Mabi tillhandahåller samt utvecklar även konceptet FlexiLease, där företag kan teckna längre hyresavtal. MABI Rent AB bedriver verksamhet i Sverige och Tyskland. VD: André Schleeman Stockholm, Sverige Berlin, Tyskland Flerårsjämförelse Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Antal anställda

19 ÅRSREDOVISNING ANDERS HEDIN INVEST AB 2014 I.A. HEDIN FASTIGHET AB 36 37

20 I.A. HEDIN FASTIGHET AB KVALITET, INNOVATION OCH NYA PROJEKT LIGGER OSS VARMT OM HJÄRTAT. HELSINGBORG TRANSPORT- OCH LASTBILSCENTER UPPSALA ÄNGELHOLM I.A. HEDIN FASTIGHETER AB HELSINGBORG VÄRNAMO Hedin Bils rörelsefastigheter ägs till 100 % av Anders Hedin Invest AB genom fastighetsbolaget. Bolaget äger och förvaltar idag 31 rörelsefastigheter i östra, västra och södra Sverige. Kommersiella ytor i koncernens totala fastighetsbestånd (dvs. rörelsefastigheter och övriga kommersiella fastigheter) uppgår totalt till ca kvm. Med våra nya projekt kommer den totala ytan bli kvm. Beräknat marknadsvärde uppgår till drygt 2,6 miljarder kronor på det befintliga beståndet. Utöver ägda fastigheter tillkommer ytor i förhyrda lokaler om ca kvm. Under kvartal fyra 2014 tecknades ett köpeavtal att förvärva en rörelsefastighet i Kista. I denna fastighet drivs idag ett transportbilscenter och däckverksamhet, två filialer inom Hedin Stockholm Bil AB. VD: Anders Hedin Flerårsjämförelse Nettoomsättning (kkr) Reslutat efter finansiella poster (kkr)

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007

Innehåll. Planerade informationstillfällen 2006 och 2007 Innehåll 2 Bolagsstämma och sammandrag av koncernens utveckling 3 5 VDs kommentarer 6 7 Branschutveckling 8 Ägarförhållande, styrelse, ledande befattningshavare samt bolagsordning och avtal 9 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget

Innehåll. 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 3 VD har ordet 4 Trianon det lokala fastighetsbolaget med det stora engagemanget 7 Vårsången en annorlunda utveckling av ett bostadsområde i Malmö 8 Nya biblioteket på Limhamn

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer