ANDERS HEDIN INVEST AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDERS HEDIN INVEST AB"

Transkript

1 ANDERS HEDIN INVEST AB ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANDERS HEDIN INVEST AB I ORD OCH BILD Koncerchefen har ordet...4 Affärside, strategi, miljö och kvalitet...7 en i siffror...8 Bolagsstruktur...10 I.A. Hedin Bil AB Totalmarknad Organisation Märkeschefer Anläggningar...22 Car to go Sweden AB...24 Klintberg & Way AB...28 Mabi AB...32 I.A. Hedin Fastighet AB...36 Hedin IT AB...42 A.H. Värdepapper AB...46 Lasingoo Sverige AB...50 Consensus Asset Management AB...54 Ripam Invest AB...58 Händelser Milstolpar och historik...94 Styrelse och ledning...96 ANDERS HEDIN INVEST AB I SIFFROR Förvaltningsberättelse...65 Resultaträkning - en...68 Balansräkning - en...69 Kassaflödesanalys - en...71 Resultaträkning - Moderföretag...72 Balansräkning - Moderföretag...73 Kassaflödesanalys - Moderföretag...75 NOTER...76 ANDERS HEDIN INVEST AB 3

3 KONCERNCHEFEN HAR ORDET Välkommen till 2014 års version av Anders Hedin Invest-koncernens årsredovisning! Detta år har gått i ilfart och stora förändringar har skett inom koncernen. Nya verksamheter har adderats till och bilkoncernen har expanderat in i Stockholm och förstärkt sin närvaro i södra Sverige. Fastighetskoncernen har invigt nya anläggningar och startat nybyggnads- och ombyggnadsprojekt för att öka försäljningsytor och stärka varumärket Hedin Bil. UTÖKNING AV VERKSAMHETEN I BILBOLAGET HEDIN BIL Den 1 januari startade Hedin Stockholm Bil AB sin verksamhet genom förvärv av Svenska Bil:s rörelse. Genom detta övertag utökade Hedin Bil sin represenation med fyra anläggningar i Stockholm. I slutet av januari öppnades en Opelanläggning i Malmö enligt konceptet Opel Black Box. Därmed utökades märkesrepresentationen med Opel. Efter etableringen i Stockholm och Malmö finns nu Hedin Bil representerade i Sveriges tre största städer. I september förvärvades fyra av BilPartner Skåne:s bilanläggningar i södra Skåne: Malmö Jägersro, Malmö Burlöv, Lund samt Trelleborg. Den 24 november förvärvades Citroën Center i Spånga, som är en renodlad anläggning för varumärket Citroën och därmed tillkom den femte anläggningen i Stockholmsområdet. UTÖKNING AV VERKSAMHETEN I KONCERNEN ANDERS HEDIN INVEST Klintberg & Way AB ( KW Parts ) förvärvades i april, och är Europas största reservdelsgrossist av amerikanska bildelar och opererar i 37 länder. Under juli månad startade Klintberg & Way AB ett dotterbolag, KW Wheels AB, ett grossistföretag för däck och fälgar. Mabi Rent AB förvärvades också i april, ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsbolag med över 100 stationer runt om i Sverige. Bolaget är även verksamt i Berlin,Tyskland. Car to Go Sweden AB är ett bolag som bedriver en tjänst på nätet där du kan beställa privatleasing av en bil. Anders Hedin Invest AB har sedan starten 2010 varit delägare i bolaget men innehar från september 100 % av ägandet. Lasingoo Sverige AB ägs och drivs sedan november gemensamt av Hedin Bil, AD Bildelar, Autoexperten, Bosch, OKQ8 och Mekonomen Group (MECA, Mekonomen, MekoPartner, Speedy). Lasingoo är en sökmotor för bokning av verkstadstjänster till fasta priser direkt via datorn eller mobilen. Syftet är att förenkla mötet mellan bilägare och verkstäder. Hedin IT AB är ett nystartat bolag som skall handha tekniskt support för hela koncernen av telefoni och IT-tjänster. Consensus Asset Management AB gick i augusti samman med Thenberg & Kinde Fondkommission AB och har antagit namnet Consensus. Consensus är en fondkommissionär verksam inom kapitalförvaltning, corporate finance och tjänstepensioner. Denna expansion av koncernen inom Hedin Bil och nya verksamhetsområden mot fordonsbranchen stärker Anders Hedin Investkoncernen inför en spännande framtid. Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit till ett fantastiskt år, Anders Hedin, chef 4 5

4 ANDERS HEDIN INVEST AB AFFÄRSIDÉ, STRATEGI, MILJÖ OCH KVALITET VÅR VISION ÄR ATT BLI FORDONS- BRANSCHENS BÄSTA FÖRETAG MED DE BÄSTA PRODUKTERNA OCH BÄSTA SERVICEN AFFÄRSIDÉ en skall vara en marknadsledande partner att tillfredsställa marknadens behov av fordonsrelaterade transporter. Kundnytta skapas genom hög tillgänglighet, servicenivå och leveranssäkerhet. Samarbetet med kunder och leverantörer skall leda till långsiktig lönsamhet för fortsatt utveckling. STRATEGI Vår övergripande strategi är lönsam tillväxt. Lönsamheten skall ständigt förbättras genom ökad servicegrad, högre produktivitet och motiverade medarbetare. Tillväxten skall ske inom fordonsrelaterad verksamhet. KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY Vi verkar ständigt och aktivt för att förbättra våra kvalitets- och miljömål genom kunders, anställdas och myndigheters krav och förväntningar. Vi vill se till att alla våra medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet, samt ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang och medvetande om egen betydelse för att uppfylla kundkraven. Vi skall vidta åtgärder för ständig förbättring för minskad miljöbelastning samt att förebygga föroreningar. Miljöfarliga ämnen skall omhändertas och återvinnas eller bearbetas på ett långsiktigt och miljömässigt korrekt sätt. I första hand skall vi välja leverantörer med miljömässigt bra och godkända produkter och som själva aktivt arbetar med att minska sin miljöbelastning där det är ekonomiskt försvarbart. ÖVERGRIPANDE KVALITETSMÅL - KLS Kvalitet - minska reklamationer Leveranssäkerhet - ökad leveranssäkerhet Service - förbättrad service ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL Minska företagets osorterade avfall genom effektiv sortering av eget avfall, så att detta är uppdelat i de fraktioner som mottagaren kan omhänderta. Minskad energiförbrukning. Kvalitets- och miljöfrågorna är två mycket viktiga områden i Anders Hedin Invests strävan att ta hänsyn till koncernens samtliga intressen i hela sin affärsverksamhet. Effektiva och stabila processer är viktiga i Anders Hedin Invests arbete med att säkerställa en hög kvalitet. 6 7

5 ANDERS HEDIN INVEST AB NETTOOMSÄTTNING KONCERN ( STAPLAR) RESULTAT FÖRE SKATT ( LINJE) KONCERNEN I SIFFROR Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Avkastning på eget kapital % Soliditet % Medeltalet anställda ANTAL ANSTÄLLDA RESULTATANALYS RÖRELSERESULTAT FÖRE SKATT Resultat exkl. jämförelsestörande poster Reavinst av engångskaraktär Nedskrivning av aktier Strukturkostnader Komponentanslag av fastighetsbeståndet enligt K3 Redovisat resultat

6 BOLAGSSTRUKTUR ANDERS HEDIN INVEST AB Mabi Rent AB (100%) Klintberg & Way AB (100%) I.A. Hedin Bil AB (91%) Lasingoo Sverige AB (16,6%) Car to Go Sweden AB (100%) Hedin IT AB (100%) I.A. Hedin Fastighet AB (100%) A.H. Värdepapper AB (100%) Ripam Invest AB (50%) Consensus Asset Management AB (29%) Mabi Sverige AB Klintberg & Way Norge AS KB Presenten 1 Mölndal Hedin Kristianstad Fastighet AB Bautastenen Hotell AB (100%) Marstrands Kurbadhus AB (100%) Mabi Deutschland GmbH 29/405/01734 KW Parts BV KW Wheels AB KW Cars AB KB Presenten Hedin Högsbo AB Hedin Mölndal Fastighet AB Hedin Hisingen Fastighet AB Marstrands Kulturfastighet AB (90%) Hedin Göteborg Bil AB Hedin Helsingborg Bil AB Hedin Stockholm Bil AB Hedin Fastighet KB Nideh KB Hedin Kungsbacka Fastighet AB Hedin Borås Fastighet AB Filial Gbg/Mölndal Mercedes-Benz Filial Gbg/Mölndal Nissan Filial Gbg/Mölndal Bilvaruhuset Filial Gbg/Sisjön AMG-Center Filial Kungsbacka Filial Gbg/ Tagene Multibrand Filial Helsingborg Personbilar Filial Helsingborg Last- & TRP-Center Filial Halmstad Filial Kristianstad Filial Ängelholm Filial Varberg Filial Sthlm/Akalla Filial Sthlm/Kista TRP-Center Filial Sthlm/Östermalm Filial Sthlm/Segeltorp Filial Sthlm/Spånga Filial Sthlm/Kista Däckpalats KB Högsbo 36: Refy 9 KB Hedin Värnamo Fastighet AB Hedin Linköping Fastighet AB Filial Gbg/Åbro Begagnatcenter Filial Gbg/Åbro Fiat/US Center Filial Jönköping Filial Linköping Filial Malmö Filial Malmö (Opel) Varberg Kardanen KB Hedin Jönköping Fastighet AB Filial Gbg/Hisings Kärra Fiat Filial Gbg/Hisings Kärra Mercedes-Benz Filial Ljungby Filial Värnamo Filial Lund Filial Burlöv I.A. Hedin Invest AB Hedin Malmö Fastighet AB Filial Gbg/Hisings Kärra Multibrand TRP Filial Borås Filial Gbg/Mölndal TRP-Center Filial Alingsås Filial Anderstorp Filial Enköping Filial Uppsala Filial Trelleborg Hedin Pianot 5 AB Hedin Akalla Fastighet AB Filial Uddevalla Filial Vara Hedin Ängelholm Fastighet AB Hedin Kista Fastighet AB Filial Trollhättan Filial Strömstad 10 11

7 I.A.HEDIN BIL AB 12 13

8 HUVUDKONTOR HEDIN GÖTEBORG BIL AB HEDIN HELSINGBORG BIL AB I.A. HEDIN BIL AB HEDIN STOCKHOLM BIL AB Transportbilscenter Mercedes-Benz PV/TRP/LV Fiat Tagene Nissan Bilvaruhuset Mercedes-Benz HK/Mölndalsvägen Transportbilscenter AMG Performance Center US Center Begagnatcenter Strömstad Uddevalla Trollhättan Vara Alingsås Göteborg Borås Jönköping Mölndal Kungsbacka Anderstorp Värnamo Varberg Ljungby Halmstad Linköping Uppsala Enköping Stockholm Spånga Akalla Kista Segeltorp Östermalm Hedin Bil-koncernen är ett bilbolag som till 100 % är privatägt av familjen Hedin. Det ägs till 91 % av Anders Hedin Invest AB, och till 9 % av Ingemar Hedin. ens huvudkontor är beläget i Mölndal, Göteborg. Hedin Bil är Nordens största privatägda bilåterförsäljare. Moderbolaget I.A. Hedin Bil AB har tre dotterbolag; Hedin Göteborg Bil AB (18 filialer), Hedin Helsingborg Bil AB (13 filialer) och Hedin Stockholm Bil AB (11 filialer). Under 2014 tillfördes 11 nya filialer i koncernen och vi finns idag representerade med totalt 42 attraktiva bilanläggningar i bra och lättillgängliga lägen från Trelleborg i söder till Uppsala och Stockholm i öster, och representerar fullservice på 24 varumärken sålde Hedin Bil nya och begagnade fordon, 2015 är målet fordon. Bolaget erbjuder ett helhetskoncept kring bilägandet genom försäljning av nya och begagnade fordon, verkstadstjänster, däckhotell, tillbehörs- och reservdelsförsäljning samt: Hedin Bil Finans i samarbete med DNB Finans med erbjudande om billån eller leasing för privatpersoner och företagskunder. Hedin Bil Försäkring i samarbete med IF Skadeförsäkring AB med erbjudande om en speciell försäkring för kunder hos Hedin Bil. Den omfattar alla våra bilmärken, nya som begagnade bilar. Hedin Bil Begagnatgaranti i samarbete med IF Skadeförsäkring AB där vi erbjuder kunden en maskinskadegaranti på bilar som är högst sex år gamla. Garantin gäller i 12 månader och/eller mil eller intill dess att bilen gått längst mil. Hedin Bil Nybilsgaranti där kunden har möjligheten att teckna vissa tilläggstjänster. Ex. på detta kan vara en förlängd nybilsgaranti för Mercedes-Benz, innebärande att bilens ordinarie nybilsgaranti kan förlängas med två år. Hedin Bil Serviceavtal som är anpassade efter användande och syfte. Ex. kan vi erbjuda ett avtal som kostar 1 kr/mil för Mercedes-Benz Transportbilar, max mil/år. Vi kan även erbjuda ett serviceavtal som gäller 3 år eller 3 stycken servicetillfällen, beroende på vilket som inträffar först. Hedin Bil Kortet (Kopplat till MasterCard i samarbete med Resurs Bank för privatperson eller företag), där vi kan erbjuda mycket förmånliga och flexibla betalningslösningar. Du kan dela upp din betalning i upp till sex månader räntefritt och du samlar bonuspoäng för alla dina inköp, 5 poäng/ köpkrona hos Hedin Bil 1 poäng/köpkrona hos övriga inköpsställen. Du får även bl.a. rabatterbjudanden på drivmedel samt hyrbil. VD: Anders Hedin vvd och Operativt ansvarig: Jörgen Loikas Malmö-Burlöv Ängelholm Kristianstad Helsingborg Lund Malmö Trelleborg Malmö-Fosie Malmö-Jägersro Flerårsjämförelse Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster Medeltalet anställda

9 TOTALMARKNAD DEN SVENSKA BILMARKNADEN UNDER 2014 I KORT SAMMANFATTNING NYREGISTRERADE PERSONBILAR PER MÅNAD ökade nyregistreringarna på den svenska fordonsmarknaden och totalt registrerades nya personbilar under året, vilket är en ökning med 12,7 % jämfört med Detta innebär det sjunde bästa året någonsin för personbilar, sedan mätningarna påbörjades Hedin Bil har under 2014 ökat med 42 % jämfört med föregående år (både nya och begagnade fordon). Vi har vuxit oerhört mycket under 2014 och under året har det tillkommit 11 nya bilanläggningar som bidragit till den betydande ökningen. De totala lastbilsregistreringarna under 2014 uppgick till vilket är en ökning med 11,7 % jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till , en ökning med 12,3 % vilket innebär det tredje bästa året hittills. Tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4 711, en ökning med 8,4 % jämfört med Hedin Bil har under 2014 ökat med 42 % jämfört med föregående år (både nya och begagnade fordon). PERSONBILAR Under 2014 sålde och levererade Hedin Bil totalt fordon, varav var nya fordon. Hedin Bils totala marknadsandel av 2014 års försäljning var 5,3 %, jämfört med förra året då Hedin Bils marknadsandel var 3,9 %. Sammanlagt registrerades i Sverige under året dieselbilar (personbilar) vilket motsvarar 59,3 % av totala antalet nyregistreringar registrerades personbilsdieslar eller 61,7 % av totala antalet nyregistreringar. Totalt registrerades nya personbilar med max 140g/km koldioxidutsläpp under 2014, vilket utgör 64,6 % av de totala personbilsbilsregistreringarna. Antalet nyregistrerade personbilar med koldioxidutsläpp på max 120g/ km uppgick till under 2014, vilket utgör 43,9 % av de totala personbilsbilsregistreringarna LÄTT OCH TUNGA LASTBILAR Sammanlagt registrerades under året lätta och tunga lastbilar, 11,7 % fler än förra året. Lätta lastbilar under 3,5 ton är dominerande Januari Februari Mars April Maj 10 BÄSTA PERSONBILSÅREN Juni Juli Augusti September Oktober November December Hedin Bils försäljning av lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) utgjorde 7,5 % av Sverigemarknaden. Försäljningen av tunga lastbilar (16 ton och över) innefattas av Mercedes-Benz inom Hedin Bilkoncernen, och dessa utgör 39 % av totalt sålda Mercedes-Benz tunga lastbilar i Sverige under Hedin Bils målsättning för 2015 är att stärka sin position på bilmarknaden och sträva efter att nå större marknadsdelar inom alla våra varumärken. Totalt räknar vi med att inom Hedin Bil-koncernen sälja drygt nya och begagnade fordon BÄSTA TRANSPORTBILSÅREN 10 BÄSTA LASTBILSÅREN

10 TOTAL MARKNAD OCH MARKNADSANDELAR Personbilar Totalt sålda Sverige Totalt sålda via Återförsäljare Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % Smart % Nissan % Kia % Citroën % Chevrolet % Jeep % Mitsubishi % Land Rover % Renault % Dacia % Honda % Jaguar % Fiat % Alfa Romeo % Lancia % Opel % Subaru* % * Subaru tillkom som varumärke i koncernen september 2014 Lätta Transportbilar Totalt sålda Sverige Totalt sålda via Återförsäljare Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % Nissan % Mitsubishi % Citroën % Renault % Dacia % Fiat % Opel % Tunga Transportbilar Totalt sålda Sverige Totalt sålda via Återförsäljare Totalt sålda Hedin Bil Marknadsandel % Mercedes-Benz % 18 19

11 ORGANISATION MÄRKESCHEFER MERCEDES-BENZ PB JAGUAR OCH LAND ROVER RENAULT OCH DACIA SERVICEMARKNAD Björn Olsson Controller Servicemarknad/Inköp RESERVDELAR Anders Nilsson Controller Reservdelar FÖRETAGSCHEF MÖLNDAL/GÖTEBORG Rickard Magnusson Göteborg/Mölndal MB Göteborg/Mölndal NA Kungsbacka Sisjön FÖRETAGSCHEF TRANSPORT & LAST Lars Holmström GBG/Hisings-Kärra MB GBG/Hisings-Kärra Övr TRP GBG/Mölndal TRP Center FÖRETAGSCHEF UPPLAND Urban Qvarnström Uppsala Enköping MARKNAD Ann Lagerstedt Göteborg Susanne Dehmer Skåne Jeanette Sundin Sthlm/Uppland I.A. HEDIN BIL AB - KONCERNEN - Anders Hedin, VD & chef Jörgen Loikas, vvd & Operativt ansvarig FÖRETAGSCHEF MULTIBRAND Oscar Cullberg GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene GBG/Hisings-Kärra Göteborgs Beg.Center Åbro FÖRETAGSCHEF SMÅLAND Erik Fagersson Jönköping Linköping Ljungby Värnamo Anderstorp FÖRETAGSCHEF STOCKHOLM Johan Olsson Akalla Segeltorp Spånga Kista TRP Kista Däckpalats Östermalm LEVERANSKONTOR BESTÄLLNINGSCENTER Jeanette Wångstedt Leveranschef FÖRETAGSCHEF VÄSTERGÖTLAND/BOHUSLÄN Daniel Kjellberg Borås Alingsås Vara Uddevalla Trollhättan Strömstad FÖRETAGSCHEF SKÅNE Johan Stålhammar Helsingborg PB Kristianstad Helsingborg Last & TRP Halmstad Varberg Ängelholm IT Bo Westerberg IT-Chef FÖRETAGSCHEF SÖDRA SKÅNE Lars Corselli Malmö Lund Burlöv Trelleborg EKONOMI Magnus Leijon Ekonomichef HR Charlotte Martinsson HR-Chef Rickard Magnusson, Personbilar Hampus Hedin, Mercedes-AMG Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra GBG/Mölndalsväge MB GBG/Sisjön Halmstad Helsingborg Jönköping Kristianstad Kungsbacka Linköping Ljungby Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm MERCEDES-BENZ TRP Lars Holmström, Transportbilar Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra GBG/Mölndal TRP Center Halmstad Helsingborg Helsingborg TRP Jönköping Kristianstad Kungsbacka Linköping Ljungby Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm MERCEDES-BENZ LASTBIL T.f. Lars Holmström, Lastbilar Borås GBG/Hisings-Kärra Halmstad Helsingborg Helsingborg TRP Jönköping Kristianstad Linköping Uddevalla Uppsala NISSAN Ashkan Jamie, Personbilar T.f. Ashkan Jamie, Transportbilar Alingsås Anderstorp Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndalsvägen GBG/Mölndal TRP Center GBG/Tagene Halmstad Helsingborg Kristianstad Kungsbacka Ljungby Stockholm/Akalla Stockholm/Kista TRP Strömstad Trollhättan Uddevalla Uppsala Vara Varberg Värnamo Ängelholm FCA GROUP (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia) Lars Niklasson, Personbilar T.f. Lars Niklasson, Transportbilar Enköping: Fiat, Fiat Professional GBG/Hisings Kärra: Fiat, Fiat Professional GBG/ Mölndal TRP: Fiat Professional GBG/ Åbro US Center: Alla Jönköping: Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia Kristianstad: Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia Linköping: Alla, exklusive Abarth Lund: Alla, exklusive Abarth Malmö: Alla STHLM/ Akalla: Alla STHLM/ Segeltorp: Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep, Lancia STHLM/ Kista TRP: Fiat Professional Trelleborg: Fiat, Fiat Professional Uddevalla: Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia Uppsala: Alla, exklusive Abarth Varberg: Fiat, Fiat Professional Värnamo: Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia Erik Fagerssson, Personbilar Borås (exkl. Jaguar) GBG/Mölndal Bilvaruhuset Linköping (exkl. Jaguar) Uppsala Jönköping (exkl. Jaguar) Värnamo (exkl. Jaguar) MITSUBISHI Magnus Roslund Person- och transportbilar GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Tagene GBG/Mölndal TRP Center Kristianstad Stockholm/Akalla Stockholm/Kista TRP Stockholm/Segeltorp HONDA Anders Bränholm, Personbilar GBG/Mölndal Bilvaruhuset Varberg CITROËN Alexander Lind, Personbilar T.f. Alexander Lind, Transportbilar Borås Enköping GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Mölndal TRP Center Jönköping Kungsbacka Malmö Stockholm/Akalla Stockholm/Kista TRP Stockholm/Spånga Strömstad Trelleborg Uppsala OPEL Johan Olsson Person- och transportbilar Malmö Stockholm/Akalla Stockholm/Kista TRP Stockholm/Segeltorp KIA Lars-Olof Snygg, Personbilar Alingsås Anderstorp Borås GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/ Tagene Halmstad Helsingborg Jönköping Kungsbacka Ljungby Malmö Stockholm/Akalla Stockholm/Segeltorp Strömstad Trelleborg Trollhättan Uddevalla Vara Värnamo Ängelholm SUBARU Lars Corselli, Personbilar Stockholm/Akalla Malmö Lund Trelleborg Simon Fard, Personbilar T.f. Simon Fard, Transportbilar GBG/Hisings-Kärra (TRP) GBG/Mölndal Bilvaruhuset GBG/Mölndal TRP Center GBG/Tagene CORVETTE, CADILLAC, CHEVROLET, DODGE Alf Persson, Personbilar GBG/Åbro US Center Stockholm/Kista TRP (Dodge) BEGAGNADE BILAR Oscar Cullberg, Begagnatansvarig 20 21

12 ÅRSREDOVISNING ANDERS HEDIN INVEST AB 2014 HEDIN GÖTEBORG BIL AB ORT FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF HEDIN HELSINGBORG BIL AB PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ENDAST TRANSPORTBILAR LASTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD ALINGSÅS FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF ENDAST EFTERMARKNAD ENDAST TRANSPORTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD Urban Qvarnström Beiar Mahmod GÖTEBORG HISINGS-KÄRRA HALMSTAD Johan Stålhammar Per-Erik Persson Lars Holmström Lars Holmström HELSINGBORG PB GÖTEBORG MÖLNDAL BILVARUHUSET Johan Stålhammar Johan Stålhammar Oscar Cullberg Oscar Cullberg HELSINGBORG LAST- OCH TRANSPORT GÖTEBORG MÖLNDAL MERCEDES-BENZ Johan Stålhammar Jörgen Bengtsson Rickard Magnusson Rickard Magnusson JÖNKÖPING Erik Fagersson Erik Fagersson GÖTEBORG MÖLNDAL NISSAN Rickard Magnusson Rickard Magnusson KRISTIANSTAD Johan Stålhammar Åke Andersson GÖTEBORG MÖLNDAL TRANSPORTBILSCENTER LINKÖPING Lars Holmström Karl-Gustav Nilsson Erik Fagersson Harald Hjelm GÖTEBORG SISJÖN AMG PERFORMANCE CENTER LJUNGBY Erik Fagersson Jan Johansson (EJ TRANSPORTBILAR) GÖTEBORG TAGENE MALMÖ Oscar Cullberg Anders Bränholm Johan Stålhammar Staffan Leth GÖTEBORG ÅBRO BEGAGNAT CENTER UPPSALA Urban Qvarnström Urban Qvarnström Oscar Cullberg Rasmus Johansson VARBERG GÖTEBORG ÅBRO US CENTER Johan Stålhammar Denny Neumann Oscar Cullberg Lars Niklasson VÄRNAMO Erik Fagersson Johan Brundin KUNGSBACKA Rickard Magnusson Lars Petersson ÄNGELHOLM Johan Stålhammar Pierre Holmgren STRÖMSTAD Daniel Kjellberg Fredrik Larsson HEDIN STOCKHOLM BIL AB/STOCKHOLM TROLLHÄTTAN ORT Daniel Kjellberg Daniel Högström FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF UDDEVALLA PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR STOCKHOLM, AKALLA Daniel Kjellberg Fredrik Larsson Johan Olsson Ashkan Jamie VARA STOCKHOLM, KISTA Daniel Kjellberg Stefan Kjörk Johan Olsson Sasa Cvijanovic FULLSERVICEANLÄGGNING FÖR DÄCK STOCKHOLM, KISTA TRANSPORTBILSCENTER HEDIN STOCKHOLM BIL AB/SKÅNE PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ENDAST TRANSPORTBILAR ENDAST EFTERMARKNAD Johan Olsson Mats Kamryd STOCKHOLM, SEGELTORP Johan Olsson Magnus Roslund LUND Lars Corselli Joakim Olsson STOCKHOLM, SPÅNGA Johan Olsson Alexander Lind MALMÖ - BURLÖV Lars Corselli Lars Corselli STOCKHOLM, ÖSTERMALM Johan Olsson Patrick Bierhance MALMÖ - JÄGERSRO Lars Corselli Lars Corselli TRELLEBORG Lars Corselli Marcus Persson LASTBILAR ENKÖPING Daniel Kjellberg Daniel Kjellberg FÖRETAGSCHEF PLATSCHEF ENDAST TRANSPORTBILAR Erik Fagersson Niclas Hijemark BORÅS ORT PERSONBILAR & TRANSPORTBILAR ANDERSTORP Daniel Kjellberg Peter Bengtsson Rickard Magnusson Hampus Hedin ORT 22 23

13 CAR TO GO SWEDEN AB 24 25

14 CAR TO GO SWEDEN AB DEN ENKLA VÄGEN. CARPLUS.SE Det är viktigt för Hedin Bil att vara med på olika marknadskanaler för framtiden och Anders Hedin Invest AB äger sedan september % av Car To Go Sweden, där du kan beställa en privatleasing av en bil via Internet. CarPlus ger dig möjligheten att privatleasa din bil smidigt och prisvärt. Ingen kontantinsats, uppläggningsavgift eller depositionsavgift. Försäkring, service och 3 års fri vägassistans ingår. Vi kan för tillfället erbjuda CarPlus för Mercedes-Benz, Nissan, Kia, Fiat och Citroën. Bolaget har varit verksamt i fem år och har en god utveckling i antal kontrakt och resultat. Under andra halvan av 2014 har carplus.se ca unika besökare och en konverteringsrate på 1 %, vilket är väldigt bra. En hög andel av kunderna är kvinnor, generellt i bilbranschen brukar fördelningen vara 60 % män, 40 % kvinnor. Hos CarPlus är den fördelningen 50/50. VD: Anders Hedin Flerårsjämförelse Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster Antal anställda

15 KLINTBERG & WAY AB 28 29

16 ÅRSREDOVISNING ANDERS HEDIN INVEST AB 2014 KW PARTS RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR TILL AMERIKANSKA BILAR Anders Hedin Invest AB förvärvade Klintberg & Way AB i april Stommen i Klintberg & Way utgörs av KW Parts. KW Parts verkar bl a som General Motors North America Vehicles (GM NAV) Servicemarknadsorganisation i Europa som även innefattar distribution och försäljning av reservdelar och tillbehör till GM NAV i Europa. KW Parts har även avtal med MOPAR (Chrysler, Jeep, Dodge) som reservdelsdistributör till oberoende kunder i Europa startade Klintberg & Way AB ett nytt dotterbolag, KW Wheels AB, vilket är ett grossistföretag för däck och fälgar. Bolaget säljer huvudsakligen kompletta hjul. KW Wheels har samarbete med samtliga kända däckproducenter samt Sverigeagenturen för Alutec fälgar. Verksamheten är idag lokaliserad på Hisingen, i Göteborg. Verksamheten kommer fr o m sept 2015 att flytta till nya större lokaler i Bäckebol, Göteborg. Utöver OEM så har KW Parts, direkt eller indirekt, avtal med samtliga reservdelstillverkare till amerikanska bildelar och tillbehör. KW Parts är Europas största reservdelsgrossist av amerikanska bildelar och opererar i 37 länder artiklar av de mest efterfrågade original- och alternativdelarna lagerförs samt en tillgång till ytterligare 3 miljoner artiklar med snabb leverans genom dagliga transporter från USA. KW Wheels förvärvade i mars % i Techno Tire AB, av Techno Support Sverige AB. Techno Tire säljer däck via webbportal till däckverkstäder. Klintberg & Way AB består av: Dotterbolag Klintberg & Way AS i Norge Dotterbolag KW Parts NV i Belgien Dotterbolag KW Wheels AB i Sverige Dotterbolag KW Cars AB i Sverige VD: Jörgen Forsberg Huvudkontoret finns i Sätra, Stockholm, dotterbolaget Klintberg & Way AS i Asker i Norge samt KW Parts NV i Kortijk, Belgien. I Sverige arbetar 50 personer, i Norge 7 personer och i Belgien 6 personer. 6 lokala agenter är baserade på våra viktigaste marknader. Asker, Norge Stockholm, Sverige Kortijk, Belgien VD: Jörgen Forsberg KW Wheels Flerårsjämförelse Klintberg & Way AB Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Antal anställda KW WHEELS GROSSISTFÖRETAG FÖR DÄCK OCH FÄLGAR Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Antal anställda 30 Flerårsjämförelse KW Wheels

17 MABI RENT AB 32 33

18 ÅRSREDOVISNING ANDERS HEDIN INVEST AB 2014 MABI RENT AB ETT AV SVERIGES STÖRSTA ENSKILDA BILUTHYRNINGSFÖRETAG Anders Hedin Invest förvärvade i början av 2014 det börsnoterade bolaget MABI Rent AB. I MABI Rent AB:s dotterbolag Mabi Sverige AB drivs hyrbilsverksamhet. Mabi är ett av Sveriges största enskilda biluthyrningsföretag. Sedan starten i Stockholm 1989 har de vuxit konstant och bedriver idag biluthyrning på 22 egna stationer samt 101 licenserade stationer på bl.a. flygplatser och centralstationer. Målet som hela tiden eftersträvas är att erbjuda hyrbilar till konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvalitet, säkerhet, service eller tillgänglighet. Mabi tillhandahåller samt utvecklar även konceptet FlexiLease, där företag kan teckna längre hyresavtal. MABI Rent AB bedriver verksamhet i Sverige och Tyskland. VD: André Schleeman Stockholm, Sverige Berlin, Tyskland Flerårsjämförelse Nettoomsättning (kkr) Resultat efter finansiella poster (kkr) Antal anställda

19 ÅRSREDOVISNING ANDERS HEDIN INVEST AB 2014 I.A. HEDIN FASTIGHET AB 36 37

20 I.A. HEDIN FASTIGHET AB KVALITET, INNOVATION OCH NYA PROJEKT LIGGER OSS VARMT OM HJÄRTAT. HELSINGBORG TRANSPORT- OCH LASTBILSCENTER UPPSALA ÄNGELHOLM I.A. HEDIN FASTIGHETER AB HELSINGBORG VÄRNAMO Hedin Bils rörelsefastigheter ägs till 100 % av Anders Hedin Invest AB genom fastighetsbolaget. Bolaget äger och förvaltar idag 31 rörelsefastigheter i östra, västra och södra Sverige. Kommersiella ytor i koncernens totala fastighetsbestånd (dvs. rörelsefastigheter och övriga kommersiella fastigheter) uppgår totalt till ca kvm. Med våra nya projekt kommer den totala ytan bli kvm. Beräknat marknadsvärde uppgår till drygt 2,6 miljarder kronor på det befintliga beståndet. Utöver ägda fastigheter tillkommer ytor i förhyrda lokaler om ca kvm. Under kvartal fyra 2014 tecknades ett köpeavtal att förvärva en rörelsefastighet i Kista. I denna fastighet drivs idag ett transportbilscenter och däckverksamhet, två filialer inom Hedin Stockholm Bil AB. VD: Anders Hedin Flerårsjämförelse Nettoomsättning (kkr) Reslutat efter finansiella poster (kkr)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HEDIN BIL ÅRSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Koncernchefen har ordet...5 Affärsidé, strategi, miljö och kvalitet...7 Historik...9 Bolagsstruktur...12 Väsentliga händelser efter årsbokslutet...15 Ny

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer