Användarhandbok för Nero Vision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Nero Vision"

Transkript

1 Användarhandbok för Nero Vision Nero AG

2 Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Vision och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller material som skyddas av internationell upphovsrätt. Handboken får inte, varken helt eller delvis, kopieras, överföras eller på annat sätt reproduceras utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Nero AG godkänner inte krav som går utöver garantirättigheternas klausuler. Nero AG ansvarar inte för att innehållet i handboken till Nero Vision är felfritt. Innehållet i såväl levererad programvara som handboken till Nero Vision kan ändras utan föregående meddelande. Alla märkesnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Alla förekommande varumärken finns med endast i informationssyfte. Copyright 2007 av Nero AG, Karlsbad, Tyskland. VERSION

3 Innehåll Innehåll 1 Allmän information Om användarhandboken Om Nero Vision Versioner av Nero Vision 7 2 Teknisk information Systemkrav Terminologi Video/kapitel/film/projekt Skivor/skivformat Kodning/konvertering/omkodning/avkodning DVD:er Skivformat som stöds DVD-Video DVD-VR/-VFR (videoläge)/+vr Video CD (VCD) Super Video CD (SVCD) minidvd HD-BURN Redigerbar Blu-ray -skiva AVCHD Översikt över kompatibilitet mellan skivformat och skivor Översikt över kompatibilitet mellan dvd-skivor och redigerbara skivformat 13 3 Starta programmet Starta Nero Vision via Nero StartSmart Starta Nero Vision direkt 14 4 Användargränssnitt Allmän information Huvudfönster Knappar Utvidgat område 19 5 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Spela in DV-/HDV-kameror, digitala och analoga videor 21 sidan 3

4 Innehåll 5.3 Ställa in tv-kort Spela in video på hårddisken 25 6 Skapa ett skivprojekt 30 7 Videoredigering Skapa en film Klippa videotitlar Kapitel Skapa kapitel manuellt Skapa kapitel automatiskt Redigera kapitel Exportera en film 45 8 Bildspel Skapa ett bildspel 47 9 Meny Redigera en meny Redigera Smart3D-menyn Visa en förhandsvisning Bränna en skiva Hantera projekt Spara ett projekt Öppna ett projekt Öppna en skivimage Redigerbara dvd-skivor DVD-VR/DVD-VFR (videoläge)/dvd+vr Skapa redigerbara dvd-skivor med videor Skapa en redigerbar dvd direkt via en inspelningsenhet Fler aktiviteter Radera en omskrivbar skiva Visa skivinformation Avsluta dvd-skiva Skapa omslag och etiketter Inställningar Öppna inställningarna Inställningar Fliken Allmänt 75 sidan 4

5 Innehåll Fliken Mappar Fliken Meddelanden Ta fram Videoinställningarna Videoinställningar Fliken Allmänt Fliken <Skivformat> Konfigurering av Nero Digital -kodaren Bildförteckning Ordlista Kontaktuppgifter 88 sidan 5

6 Allmän information 1 Allmän information 1.1 Om användarhandboken Den här användarhandboken riktar sig till alla som vill lära sig hur Nero Vision används. Den innehåller beskrivningar av olika åtgärder och anger steg för steg hur dessa utförs för att ett visst resultat ska nås. Var uppmärksam på följande symboler för att få så stort utbyte av handboken som möjligt: Symbol Funktion Indikerar varningar eller anvisningar som måste följas. Indikerar kompletterande information och anvisningar. 1. Starta OK Kapitel [ ] Siffran i början på en rad anger en anvisning. Utför anvisningarna i angiven ordningsföljd. Indikerar ett delresultat. Indikerar ett slutresultat. Indikerar textavsnitt eller knappar som visas i programgränssnittet i Nero Vision. De visas i fet stil. Indikerar hänvisningar till andra kapitel. Dessa visas som understrukna röda länkar. Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst kommando. 1.2 Om Nero Vision Nero Vision är ett program för inspelning, redigering och bränning av filmer och bildspel med ett mycket användarvänligt gränssnitt. Med Nero Vision kan du spela över videor från DVvideokameror eller andra externa videoenheter till datorn och bränna som DVD-Video, DVD- VR/-VFR (videoläge)/+vr, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), minidvd, BD-AV (redigerbar Blu-ray -skiva), AVCHD eller HD-BURN eller spara i en mapp på hårddisken. Programmets många funktioner gör att du har många alternativ för att skapa och samla på minnen. Även nybörjare kommer att upptäcka att Nero Vision är lättanvänt. Med Nero Vision kan du... snabbt och enkelt förkorta videofilmer och lägga till effekter, skapa kapitelindelningar automatiskt eller för hand, skapa egna menyer utifrån fördefinierade menymallar med animerade knappar, lägga till egna bakgrundsbilder och texter, använda förhandsvisningsskärmen och den praktiska virtuella fjärrkontrollen för att se på ditt projekt,... och ännu mer! sidan 6

7 Allmän information Med en DV-kamera, ett FireWire -kort och lämplig maskinvara kan du importera egna filmer från kameran. Med ett DirectShow -kompatibelt videokort kan du använda Nero Vision för att spela in video direkt från kortet. Även om du inte har någon videohårdvara kan du arbeta med videofiler på din dator eller filer som du hämtat från Internet. 1.3 Versioner av Nero Vision Nero Vision finns i flera versioner med olika funktioner. Förutom den fullständiga versionen Nero Vision finns det versioner med begränsade funktioner. Följande funktioner finns inte i Nero Vision Essentials: Antalet menymallar av typen Smart3D är begränsat Följande funktioner finns inte i Nero Vision Essentials SE: Skapa ny film... Skapa Blu-ray -skivor/skapa redigerbara Blu-ray -skivor Redigera film Exportera film till fil Exportera film till DV-kamera Spela in direkt på DVD-VR Spela in direkt på Blu-ray -skivor Skapa redigerbar DVD (DVD-VR/DVD-VFR (video mode)/dvd+vr) Smart3D-menyer För att skapa en skiva i skivformatet DVD-Video, SVCD, minidvd eller HD-BURN måste videokälldatan vara kodade i videoformatet MPEG-2. Sedan kan skivorna spelas upp på kompatibla dvd-spelare. Om ursprungsdatan inte finns i kompatibelt format behöver du DVD-Videopluginprogrammet. Detta finns inte med i versionerna Nero Vision Essentials och Nero Vision Essentials SE. Du kan skaffa det på sidan 7

8 Teknisk information 2 Teknisk information 2.1 Systemkrav Förutom de allmänna systemkraven för Nero-programpaketet gäller följande individuella systemkrav för Nero Vision: Microsoft DirectX 9.0c eller senare Valfritt: FireWire (IEEE 1394)-controller för DV-inspelning USB-inspelningsenhet (webbkamera) Analogt eller digitalt tv-kort (Analog, DVB-T, DVB-S, DVB-C och ATSC) i enlighet med drivrutinsstandard BDA DirectShow -kompatibelt videokort Brännare med stöd för Blu-ray och Blu-ray -skiva Installation av de senaste WHQL-certifierade drivrutinerna rekommenderas. WHQL står för Windows Hardware Quality Labs och certifiering innebär att drivrutinen garanterat är kompatibel med Microsoft Windows och maskinvaran i fråga. För att skapa en skiva i skivformatet DVD-Video, SVCD, minidvd eller HD-BURN måste videokällfilerna vara kodade i videoformatet MPEG-2. Sedan kan skivorna spelas upp på kompatibla dvd-spelare. Om ursprungsdatan inte finns i ett kompatibelt format måste du har pluginprogrammet för DVD-Video. I den fullständiga versionen av Nero Vision finns DVD-Videopluginprogrammet redan med. Om enheten inte kan bränna dvd- eller cd-skivor kan du ändå bränna en imagefil med imagebrännaren och spara den för att senare använda den på hårddisken. När du har anslutit en brännare av rätt typ till systemet kan du när som helst bränna imagefiler på riktiga skivor med Nero Vision, Nero Burning ROM eller Nero Express. sidan 8

9 Teknisk information 2.2 Terminologi Video/kapitel/film/projekt Video avser en enskild videofil som finns sparad på hårddisken, till exempel en video från semestern. Det spelar ingen roll om du själv har skapat videon eller om du har importerat den. Så snart du öppnar en videofil i Nero Vision och redigerar den skapas en Videotitel. Redigering kan exempelvis inbegripa att skapa övergångar, klippa eller skapa ett ljudspår. Kapitel avser ett avsnitt i en videotitel vars början bestäms med en kapitelmarkering. Ju fler markeringar videotiteln innehåller, desto fler kapitel har den. Varje videotitel består av minst ett kapitel. Fördelen med kapitel är att det går att hoppa direkt till olika kapitel vid uppspelningen utan att behöva spola framåt eller bakåt. Film avser en komplett samling bestående av en eller flera för det mesta redigerade videotitlar. Ett exempel på en film kan vara en samling av videoklipp från din senaste semester. Projekt avser processen från det att en video öppnas till den färdiga, exporterade filmen. Ett projekt kan sparas i en projektfil med alla utförda ändringar och öppnas igen vid ett senare tillfälle. Projektfilen har filtillägget *.nvc (Nero Vision Compilation). Sammanfattningsvis är målet med ett projekt en färdig film som består av flera videotitlar, som i sin tur är uppdelade i kapitel Skivor/skivformat En Skiva är ett datamedium som det går att lagra information på. CD-R, DVD-R och DVD+R är exempel på skivor som bara kan brännas en gång. De bränns med en brännare och läses i en spelare. Det finns skivor av samma typ som har olika lagringskapacitet, t.ex. DVD-R som rymmer 4,38 GB och DVD-R DL (Dual Layer, med två datalager) som rymmer 7,95 GB. Skivformat avser det format som data lagras i på skivan. Till exempel stöds DVD-VRskivformatet bara av DVD-RW- och DVD-RAM-skivor, och kan därför bara användas på sådana. Omvänt gäller att skivformaten Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), minidvd och HD-BURN kan skapas på skivtyperna CD-R och CD-RW. Skivformatet avgör vilka tekniska alternativ som finns tillgängliga, som t.ex. textning eller olika ljudspår Kodning/konvertering/omkodning/avkodning Kodning avser skapandet av en video i ett specifikt videoformat som t.ex. MPEG-2 eller Nero Digital (MPEG-4). Det krävs en kodare för varje format. Konvertering avser omvandlingen av en befintlig video från ett videoformat till ett annat, som t.ex. Xvid till MPEG-2. Omkodning avser omvandlingen av befintlig video med specifika egenskaper (t.ex. bithastighet på kbit/s) till samma videoformat med andra inställningar (t.ex. bithastighet på kbit/s). Avkodning sker när man öppnar eller spelar upp en video som har kodats i ett specifikt format. sidan 9

10 Teknisk information DVD:er Skrivbara dvd-skivor kategoriseras enligt följande: Volymer DVD Specifikation Digital Versatile Disc. Anger den optiska volymen. - Avser skivor som överensstämmer med specifikationerna från DVD Forum. + Avser skivor som överensstämmer med specifikationerna från DVD+RW Alliance. Omskrivningsbarhet R RW RAM Datalager DL Recordable. Skivor som bara kan brännas en gång. ReWritable. Skivor som kan brännas flera gånger. Random Access Memory. Avser omskrivningsbara skivor med särskild datasäkerhet. Dual Layer (för (-)-skivor) och Double Layer (för (+)-skivor). Avser skivor med två datalager på varje sida. En DVD-R DL är sålunda en skiva med två datalager som bara kan brännas en gång och som har en kapacitet på 7,95 GB. 2.3 Skivformat som stöds Nero Vision stöder olika skivformat. I det här avsnittet beskrivs för- och nackdelarna med varje format. Vilka skivformat som är tillgängliga för vilka skivor kan du se i Översikt över kompatibilitet mellan skivformat och skivor DVD-Video Genom att komprimera videofilerna med MPEG-2-codecen kan en DVD-Video innehålla upp till 135 minuter film på en DVD-R/-RW+R/+RW på 4,38 GB, och kvaliteten är vida överlägsen VHS eller Video CD. Skivorna kan spelas upp på de flesta DVD-spelarna, vilket betyder att det är ett utmärkt lagringsmedia för dina hemvideofilmer. DU kan också spela DVD:er på datorn om du har rätt program, och en DVD-läsare. En DVD-DL dubblar skivans lagringskapacitet, och följdaktligen också utrymmet för DVD- Video DVD-VR/-VFR (videoläge)/+vr DVD-VE, DVD VFR (videoläge) och DVD+VR är särskilda typer av DVD-Video som erbjuder tre alternativ en vanlig DVD-Video inte har: Det är möjligt att spela in direkt på skivan i realtid (alternativ Gör direktinspelning på skivan). Den data som lagrats på skivan kan redigeras och ändras vid ett senare tillfälle. Det går att lägga till ytterligare videotitlar om det finns utrymme på skivan. DVD-VR/DVD-VFR (videoläge)/dvd+vr kan alltså användas på samma sätt som en videokassett, men med överlägsen kvalitet. sidan 10

11 Teknisk information Det finns dock några skillnader mellan de tre formaten: DVD-VR är utformad särskilt för direktinspelning på skiva. Ingen grafikmeny stöds, i stället går det att skapa spellistor. Dessutom går det inte att ändra ljudspåret, dvs. det tillgängliga spåret går inte att redigera och det går inte att lägga till fler spår. DVD-VR är inte kompatibel med DVD-Video och kan bara spelas upp på speciella dvd-spelare. DVD-VFR (videoläge) möjliggör precis som DVD-Video skapandet av menyer, dock utan kapitelmenyer eller spellistor. En DVD-VFR är efter avslutning i stor utsträckning kompatibel med DVD-Video och kan spelas upp på de flesta dvd-spelare. DVD+VR-formatet är efter avslutning i största utsträckning kompatibelt med DVD-Video och kan spelas upp på de flesta dvd-spelare. Vid bränning på en DVD+R DL-skiva fördubblas lagringsplatsen på skivan och därmed också utrymmet på DVD+VR-skivan Video CD (VCD) Genom att komprimera videofilerna med MPEG-1-codecen uppnår VCD ungefär samma kvalitet som en VHS, och kan innehålla upp till 74 eller 80 minuter video tillsammans med stereoljud på CD med 650 MB- respektive 700 MB. De flesta DVD-spelare kan spela upp VCD och det går också att spela upp dem på datorn med lämplig programvara och en CDspelare Super Video CD (SVCD) Genom att komprimera videofilerna med MPEG-2-codecen uppnår VCD ungefär samma kvalitet som en S-VHS, och kan innehålla upp till 30 eller 40 minuter video tillsammans med stereoljud på CD-skivor med 650 MB respektive 700 MB. Fler och fler DVD-spelare kan spela upp SVCD och det går också att spela upp dem på datorn med lämplig programvara och en CD-spelare minidvd En minidvd är i princip detsamma som en CD-R eller CD-RW som har försetts med en DVD-Video-struktur i UDF-format. Den har samma tekniska möjligheter och egenskaper som en DVD-Video. Den ger möjlighet att skapa kapitel och menyer, den stöder undertexter och flera ljudspår (också i äkta digitalt flerkanalsljud). minidvd-skivor kan utan problem spelas upp på en dator, men fungerar inte på alla dvd-spelare HD-BURN Det går bara att skapa en HD-BURN med vissa brännare. En HD-BURN-cd är en CD-R eller CD-RW som genom en speciell process har fått lagringskapaciteten fördubblad och som försetts med en DVD-Video-struktur i UDF-format. Den har samma tekniska möjligheter och egenskaper som en DVD-Video, dvs. möjlighet att skapa kapitel och menyer, stöd för undertexter och flera ljudspår (även i äkta digitalt flerkanalsljud) Redigerbar Blu-ray -skiva Det går bara att skapa en Blu-ray -skiva med vissa brännare. Blu-ray -skivor bränns med en blå laser. Den kortare våglängden (405 nm) i den här lasern gör det möjligt att ställa in laserstrålen med större exakthet. Datan kan packas tätare och tar upp mindre plats på skivan. sidan 11

12 Teknisk information En redigerbar Blu-ray -skiva (BD-AV) är en speciell variant av Blu-ray -skivan som gör det möjligt att spela in videor som är kodade i DV- eller MPEG-2-format. Datan på skivan kan redigeras i efterhand, förändras eller fyllas på med flera videotitlar AVCHD AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) är ett nytt format för HD-inspelningar på dvd, minneskort eller hårddisk. Särskilt nya kameramodeller använder det här högupplösta formatet. Videomaterialet komprimeras med MPEG-4 AVC/H.264-codecen. Ljud sparas i Dolby Digital (AC3) eller vid standardformaten NTSC och PAL i Linear-PCM-format. 2.4 Översikt över kompatibilitet mellan skivformat och skivor Skivformat DVD-Video DVD-VR DVD-VFR (videoläge) DVD+VR Video CD (VCD) Super Video CD (SVCD) minidvd HD-BURN Redigerbar Blu-ray skiva AVCHD Skivor som stöds DVD-R, DVD-R DL DVD-RW DVD-RAM DVD+R, DVD+R DL DVD+RW DVD-RW DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD+R, DVD+R DL DVD+RW CD-R CD-RW CD-R CD-RW CD-R CD-RW CD-R CD-RW BD-R BD-RE DVD-R, DVD-R DL DVD-RW DVD-RAM DVD+R, DVD+R DL DVD+RW Minneskort, hårddisk sidan 12

13 Teknisk information För att bränna en DVD-Video eller en DVD-VR/DVD-VFR (videoläge)/dvd+vr måste en kompatibel DVD-brännare vara ansluten till datorn. För att bränna VCD/SVCD/miniDVD/HD-BURN måste en kompatibel CD- eller DVD-brännare vara ansluten till datorn. Besök för en uppdaterad lista över de brännare som stöds. Om din brännare inte kan bränna dvd-skivor och/eller VCD-/SVCD-/miniDVD-/HD-BURNskivor kan du bränna en imagefil och spara den på hårddisken för senare användning. När du har anslutit en brännare av rätt typ till datorn kan du när som helst bränna imagefiler på riktiga skivor med Nero Vision, Nero Burning ROM eller Nero Express. 2.5 Översikt över kompatibilitet mellan dvd-skivor och redigerbara skivformat Skiva DVD-R DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+R DL DVD+RW Skivformat som stöds för "redigerbara DVD:er" DVD-VFR (videoläge) DVD-VR, DVD-VFR (videoläge) DVD-VR, DVD-VFR (videoläge) DVD+VR DVD+VR DVD+VR sidan 13

14 Starta programmet 3 Starta programmet 3.1 Starta Nero Vision via Nero StartSmart Gör så här för att starta Nero Vision via Nero StartSmart: 1. Klicka på ikonen för Nero StartSmart. Fönstret för Nero StartSmart öppnas. 2. Klicka på pilen i fönstrets vänstra kant. Det utvidgade området öppnas. Bild 1: Nero StartSmart 3. Välj Nero Vision på listan Applikationer. Nero Visions huvudfönster öppnas. Du har startat Nero Vision via Nero StartSmart. 3.2 Starta Nero Vision direkt Gör så här för att starta Nero Vision direkt: 1. Klicka på Start > Alla program > Nero 7 (Premium) > Photo and Video > Nero Vision om du använder Windows XPs startmeny. Om du använder den klassiska startmenyn väljer du istället Start > Program > Nero 7 (Premium) > Photo and Video > Nero Vision. Nero Visions huvudfönster öppnas. Du har startat Nero Vision. sidan 14

15 Användargränssnitt 4 Användargränssnitt 4.1 Allmän information I grunden består användargränssnittet i Nero Vision av att välja ut en uppgift i fönstret Starta. Sedan slutför du uppgiften genom att navigera genom de olika stegen. För varje steg visas ett nytt fönster. Ett projekt består i huvudsak av fyra steg: 1. Välja uppgift. Välj vad du vill göra genom att föra muspekaren till ett alternativ. När du placerar muspekaren över ett alternativ visas en förklarande text. Klicka med vänster musknapp på alternativet för den uppgift som du vill påbörja. Bild 2: Fönstret Starta Användarhandboken innehåller ett kapitel var för varje uppgift, där samtliga steg för att färdigställa uppgiften gås igenom. 2. Färdigställa en uppgift. Beroende på uppgiften måste du gå igenom ett antal steg till dess att uppgiften är klar. Varje nytt steg visas på en ny sida. Varje sida har en titel och en kortfattad beskrivning för att du ska veta var i processen du befinner dig och vad du ska göra. Använd knapparna Nästa och Föregående i navigationsfältet för att gå fram eller tillbaka bland sidorna. sidan 15

16 Användargränssnitt Bild 3: Fönstret Innehåll Vissa sidor innehåller menyer. När muspekaren hålls över ett val öppnas en förklarande text undertill. Bild 4: Fönstret Innehåll menyn Vad vill du göra? Knapparna Ångra och Upprepa finns tillgängliga på sidor där du kan göra olika saker. Knapparna gör att du enkelt kan avbryta en process eller återställa det senaste du ångrade. Det gör att du kan prova ett flertal av Nero Visions funktioner utan att behöva börja om från början varje gång. Alla sidor innehåller verktygstips, detaljerad information om knapparna, ikonerna eller menyerna. Håll muspekaren stilla över ett objekt i några sekunder så visas mer information om det. sidan 16

17 Användargränssnitt 3. Bränna. Projektet avslutas med bränning. Du anger parametrarna för bränningen och klickar sedan på Bränn. Beroende på vilken typ av projekt som redigeras och vilken brännare som är ansluten till systemet finns olika alternativ tillgängliga i menyn. Bild 5: Fönstret Brännalternativ 4. Efter bränningsprocessen. När du har bränt skivan kan du välja vad du vill göra härnäst: öppna Nero ShowTime för att titta på resultatet eller skapa omslag och etiketter till skivan med hjälp av Nero CoverDesigner. Naturligtvis kan du också spara projektet, eller påbörja ett nytt. 4.2 Huvudfönster I användargränssnittet till Nero Vision visas alltid enbart de knappar och kontroller som behövs för tillfället, beroende på vilket fönster som visas. Det gör gränssnittet enkelt att använda. Om du klickar på Mer öppnas ett utvidgat område (se Utvidgat område). sidan 17

18 Användargränssnitt Knappar Mer Exportera process Spara Tillbaka Nästa Bränn Hjälp för Nero Vision: öppnar online-hjälpen. Ange nytt serienummer: här kan du skriva in ett nytt serienummer. Fönstret Välkommen till Nero öppnas. Nero Vision på webben: öppnar Nero Visions webbsida. Tips: öppnar fönstret Tips. Du kan ställa in Nero så att användbara tips visas varje gång du kommer till en ny sida. Tangentbordsinställningar: visar tangentbordskombinationer och deras funktioner. Fönstret Tangentbordsinställningar öppnas. Info: visar versionsinformation och registreringsdata. Fönstret Om Nero Vision öppnas. Öppnar den utökade dialogrutan. Exporterar filmen till en fil. Fönstret Exportera film visas. I det här fönstret kan du ange inställningar för exporteringen och sedan exportera projektet (se Exportera en film). Knappen finns bara tillgänglig om du har lagt till minst en videofil till projektet. Sparar projektet med alla gjorda ändringar. Dialogrutan Spara som öppnas. Projektet sparas i en redigeringsfil med filtillägget.nvc (NeroVision Compilation). Den här funktionen är användbar om du inte kan slutföra ett projekt och vill fortsätta arbetet vid ett senare tillfälle (se Spara ett projekt). Ångrar den senaste åtgärden. Med Nero Vision kan du ångra ett flertal åtgärder och kan på så sätt återställa projektet till önskat tillstånd även om du har gjort ett stort antal ändringar. Återställer den senaste åtgärden som du har ångrat. Med Nero Vision kan du återställa ett flertal åtgärder och kan på så sätt komma tillbaka till ursprungsläget även om du har gjort ett stort antal ändringar. Återvänder till den föregående sidan. Om det är nödvändigt kommer du att bli ombedd att spara projektet, eftersom du annars kommer att förlora de ändringar som du har genomfört. Bläddrar fram nästa sida. Startar bänningsprocessen. Knappen visas bara på sidan Bränn. sidan 18

19 Användargränssnitt Utvidgat område I användargränssnittet till Nero Vision visas alltid enbart de knappar och kontroller som behövs för tillfället, beroende på vilket fönster som är aktivt. Det gör gränssnittet enkelt att använda. Om du klickar på Mer visas ett kompletterande, utvidgat område. När du byter till nästa sida stängs den utökade dialogrutan igen. Om dialogrutan är inställd på sticky så kommer den att vara öppen tills dess att den stängs igen med ett klick på Mer. Ikonen läge. i det utvidgade området visar dess nuvarande läge. Klicka på ikonen för att byta Det utvidgade området är i läge normal. Det utvidgade området är i läge sticky Kryssrutor Använd aldrig svarta miniatyrer Skapa meny på skiva Skapa kapitel automatiskt Fäst tidslinjeobjekt vid varandra Använd tidskodbaserad kapiteldetektion för DV-filer Aktivera ljudåterspelning på inspelningsenhet Detektera scener under inspelningen (DV) Visa Microsoft(R) 'Video for Windows'(R)-enheter Svarta miniatyrer används inte i menyerna. I stället söks den första icke svarta miniatyren upp och visas. Den här funktionen kan göra programmet långsammare. Skapar en meny automatiskt. De enskilda videotitlarna kan enkelt väljas med hjälp av menyn. Skapar automatiskt kapitel som senare under uppspelning kan väljas individuellt. Fäster objekt i fliken Tidslinje vid varandra som om de vore magnetiska. Följdaktligen börjar textning, ljud och effekter samtidigt. Delar in DV-filer (Digital Video) i enskilda scener med hjälp av tidskoden. Aktiverar uppspelning på inspelningsenheten. Inställningen påverkar inte uppspelning av redan inspelade videofiler. Sök automatiskt efter scenändringar när du spelar in media från en DV-enhet. Visar Microsoft Video for Windows -enheter i listan över inspelare Listruta Lägga effekter till en tidslinje Starta uppspelning med Flytta efterföljande objekt: flyttar efterföljande effekter bakåt när du sätter in en ny effekt. Anpassa till befintligt utrymme: anpassar en ny effekt så att den bara använder tiden fram tills dess att nästa effekt börjar. Meny: visar menyn efter att skivan har satts in i en spelare. <Videotitel>: spelar upp den valda videotiteln efter att skivan har satts in i en spelare. sidan 19

20 Användargränssnitt Efter uppspelning av en titel Spela nästa titel: spelar nästa videotitel efter att en videotitel har spelats. Hoppa till menyn: visar menyn efter att en videotitel har spelats. Upprepa titlen: upprepar videotiteln i en oändlig slinga Alternativknappar Beräkna teckensnittshöjd Automatiskt: beräknar knapptexternas teckensnittshöjd automatiskt så att hela texten syns. Egen: inaktiverar automatiskt teckensnittshöjd. Du kan själv ange teckensnittets höjd på sidan Redigera meny Knappar Inställningar Grundinställningar för video Radera skivan Skivinfo Avsluta skivan Gör omslag och etiketter Öppnar inställningsalternativen för Nero Vision (se Inställningar). Redigerar standardalternativen för skapandet av en video. Fönstret Standardalternativ för video öppnas (se Ta fram Videoinställningarna). Så länge som du inte har valt skivtyp kommer inställningarna för samtliga stödda format att visas. Efter att du har valt skivformat kommer bara fliken Allmänt och fliken för det aktuella skivformatet att visas. För Nero Digital -formatet visas fönstret Konfigurering av Nero Digital -kodaren. Raderar omskrivbara skivor. Dialogrutan Radera R/Wskiva öppnas (se även Radera en omskrivbar skiva). Innan en skiva kan raderas måste brännaren innehålla en omskrivningsbar skiva. Raderingsmetoden kan anges. Visar informationen om den ilagda skivan, som skivtyp, tillgängligt utrymme, antal sessioner och spår. Dialogrutan Skivinfo öppnas (se även Visa skivinformation). Sätt i skivan som du vill veta mer om och välj enheten som skivan är placerad i. Avslutar skivtyperna DVD-VR/-VFR (videoläge)/+vr/+r/+rw (se även Avsluta dvd-skiva). Dialogrutan Avsluta skivan öppnas. Startar Nero CoverDesigner (se Skapa omslag och etiketter). Nero CoverDesigner är ett program som ingår i programpaketet Nero 7 och som installeras automatiskt vid installationen av Nero 7. Med Nero Cover Designer kan du skapa och skriva ut etiketter och omslag för brända cd-/dvd-skivor. Utförliga anvisningar om hur du skapar professionella omslag och etiketter finns i den separata användarhandboken till Nero CoverDesigner. sidan 20

21 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 5 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 5.1 Spela in Med inspelning (capturing) avses en möjlighet för överföring av en video från en DVvideokamera eller en annan inspelningsenhet som är ansluten till videokortet till datorn. Inspelningsenheten är den enhet som skickar videosignalerna, till exempel en DVvideokamera, ett videokort eller ett tv-kort. En lista över inspelningsenheter som stöds finns på vår webbplats: Om du bara vill överföra videon från en extern inspelningsenhet till datorn för att kunna använda den senare i ett projekt följer du anvisningarna under Ställa in tv-kort. Om du vill skapa en skiva och spela in en video för det här speciella projektet går du till fönstret Starta och väljer motsvarande alternativ Skapa DVD (eller VCD, SVCD, minidvd, HD-BURN) och sedan menyalternativet Spela in video i fönstret Innehåll. På det här sättet kan du spela in videon och samtidigt redigera projektet. 5.2 DV-/HDV-kameror, digitala och analoga videor 5.3 Ställa in tv-kort Det finns tre typer av inspelningsenheter: digitala, analoga och DV-/HDV-kameror. Dessa tre ställer olika krav på maskinvaran. DV-/HDV-kameror: Med en DV- eller HDV-kamera skickas videosignalen i ett digitalt format till datorn. Allt som krävs för att överföra videon till datorn är en anslutningskabel och motsvarande anslutning till datorn. Analog video: Videosignaler från en analog inspelningsenhet måste omvandlas till ett digitalt format för att kunna redigeras i datorn. VHS-enheter, tv-apparater, VHS-C-, 8 mmoch Hi-8-videokameror är samtliga exempel på analoga inspelningsenheter. Till skillnad från DV-inspelningsenheter, där enheten själv levererar digitala videosignaler till datorn, måste du ha ett videokort installerat i datorn för att kunna spela in analoga videosignaler. De analoga signalerna omvandlas till digitala signaler med videokortet. Digital video (ATSC, DVB-T/S/C): Videosignaler från digitala inspelningsenheter skickas i digitalt format till datorn och finns efter överföringen i formatet MPEG-2. Typiska exempel på digitala enheter är tv-kort. För att överföra digital video måste motsvarande enhet vara ansluten till datorn. När du har anslutit ett tv-kort till datorn och tar fram fönstret Videoinspelning för första gången visas alla anslutna enheter i listrutan Inspelningsenhet. För att ställa in en inspelningsenhet för digital eller analog video måste ett inspelningskort som uppfyller tillverkarens krav installeras eller redan finnas inbyggt i datorn. Nero Vision stöder samtidigt flera tv-kort, tv-kort med dualtuner och/eller hybridtuner-kort. En lista över tv-kort som stöds finns på vår webbplats: sidan 21

22 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Följande krav måste vara uppfyllda: Ett tv-kort är anslutet till datorn och aktiverat. Så här gör du för att konfigurera ett tv-kort med hjälp av Tv-guiden: 1. Välj alternativet Spela in video på hårddisk på sidan Start. Fönstret Videoinspelning visas. 2. Om du har anslutit flera enheter till datorn väljer du önskad enhet i listrutan Inspelningsenhet. 3. Klicka på. Fönstret Egenskaper för videoenhet öppnas. 4. Klicka på fliken Kanaler. 5. Klicka på Kanalinställning. Det första fönstret i Tv-guiden, Analog tv-kanalsökning, visas. Med hjälp av guiden anger du alla nödvändiga uppgifter. Bild 6: Tv-guide Analog tv-kanalsökning 6. Välj land i listrutan Välj land. Vid inställningen av DVB-S-tv-kort måste du i stället för land välja satellit i listrutan Välj satellitinställning. Vid konfigurering av DVB-C-tv-kort måste du i stället för land välja passande frekvensområde. 7. Gå till menyfältet Välj typ av källa och välj Antenn eller Kabel som signalkälla. Vid konfiguration av digitala tv-kort (DVB-T, DVB-S, DVB-C) är menyfältet Välj typ av källa inte tillgängligt. sidan 22

23 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 8. Klicka på Starta sökning för att starta sökningen. Sökningen börjar. Du informeras om förloppet och antalet hittade kanaler i området Sökstatus. 9. Klicka på Nästa. Det andra fönstret i Tv-guiden, Tv-kanalredigering, visas. Bild 7: Tv-guide Tv-kanalredigering 10. Klicka på Upp och/eller Ned för att ändra ordningsföljden på de tillgängliga kanalerna. 11. Klicka på Ta bort för att ta bort de markerade kanalerna. 12. Om du vill ställa in kanaler på flera tv-kort efter varandra: Nero Vision behandlar tv-kanaler som har samma namn (så kallade "fysiska" kanaler) på olika tunerkort som samma "logiska" kanal. Detta innebär att en logisk kanal kan innehålla en eller flera fysiska kanaler. Under kanalsökningen ställs kanalerna automatiskt in efter varandra. Efter konfigureringen i tv-guiden visas bara de logiska kanalerna i Nero Vision. 1. Markera önskad kanal. 2. Klicka på Namnge. Dialogrutan Namnge kanal öppnas. 3. Ange önskat namn i textfältet Namnge kanal. 4. Klicka på OK. Kanalens namn ändras. 13. Klicka på Nästa. Det tredje fönstret i Tv-guiden, Hantera tv-kanalgrupper, visas. sidan 23

24 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Bild 8: Tv-guiden Hantera tv-kanalgrupper 14. Klicka på Lägg till på fliken Tv-kanalgrupper. Dialogrutan Lägg till grupp visas. 15. Ange ett namn på gruppen i textfältet Lägg till grupp. 16. Klicka på OK. Gruppen har skapats. 17. Klicka på fliken TV-kanaler till grupper. Bild 9: Tv-guiden TV-kanaler till grupper 18. Välj den grupp som du vill redigera i listrutan Ändra dina grupper. 19. Markera de kanaler som du vill tilldela till gruppen i området Tillgängliga kanaler. 20. Klicka på >>. De markerade kanalerna visas i området Ändra dina grupper/namn. 21. Klicka på Upp och/eller Ned för att ändra ordningsföljden på kanalerna i gruppen. 22. Klicka på Avsluta. Tv-guiden avslutas och fönstret Videoinspelning visas. Du har nu konfigurerat tv-kortet. sidan 24

25 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 5.4 Spela in video på hårddisken Följande krav måste vara uppfyllda: Inga processorkrävande program får vara igång. Inga program får köras i helskärmsläge. Datorn får inte blockeras någon gång under hela inspelningsprocessen. Det måste finnas tillräckligt med utrymme på hårddisken. Gör så här för att spela in video på hårddisken: 1. Anslut den digitala eller analoga inspelningsenheten till datorn med motsvarande kablar och koppla in den. För att ställa in en inspelningsenhet för digital eller analog video måste ett inspelningskort som uppfyller tillverkarens krav installeras eller redan finnas inbyggt i datorn. 2. Välj alternativet Spela in video på hårddisken i fönstret Start. Fönstret Videoinspelning visas. Bild 10: Sidan Videoinspelning Följande knappar finns tillgängliga i fönstret Videoinspelning: Startar uppspelning. Stoppar uppspelning. Startar inspelning. sidan 25

26 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Spolar tillbaka videon. Spolar fram videon. Växlar till helskärmsläge. Om du trycker på Esc-tangenten växlar visningen tillbaka till fönsterläge. Ställer in inspelningstimern så att du kan ställa in starttid, sluttid och inspelningstid för att spela in video. Byter till nästa kanal. Byter till föregående kanal. Visar uppspelningsposition i formatet timmar:minuter:sekunder.- hundradelar. Hoppa till en specifik position genom att klicka på (nästa) och (tillbaka). 3. Välj inspelningsenhet i listrutan Inspelningsenhet. Videoenheten kan vara inställd i läge kamera eller läge VCR. I Kamera-läge skickas videosignalen kontinuerligt från inspelningsenheten till datorn, och du kan visa den aktuella signalen i förhandsvisningen. Om enheten är en DV-kamera visas allt från sökaren i förhandsvisningen. Ett tv-kort är alltid inställt i kameraläge eftersom videosignalen är konstant och det inte finns något sätt att pausa eller att snabbspola framåt eller bakåt. I VCR-läge finns videon redan på band (eller annat lagringsmedium). För att kunna fånga videon måste du sätta in bandet i spelaren och spela upp det. Du kan också snabbspola igenom hela bandet för att spela upp enskilda scener. DV-kameror kan ställas in i antingen kamera-läge eller VCR-läge. Läs mer i tillverkarens instruktioner för att ta reda på hur det görs. Analoga videokameror står automatiskt i läge VCR. Beroende på om inspelningsenheten står i läge kamera eller VCR, kan vissa knappar vara otillgängliga. Om inspelningsenheten står i läge kamera visas den aktuella videosignalen i förhandsvisningen. 4. Startar uppspelning på inspelningsenheten om du använder en analog enhet. Kontrollera bandet med hjälp av knapparna om du använder en digital inspelningsenhet i VCR-läge. Du ser den nuvarande scenen i förhandsvisningen. 5. Titta på bilden från inspelningsenheten i förhandsvisningen. 6. Gör så här om du vill ändra videoinställningarna: 1. Klicka på. Fönstret Egenskaper för videoenheter öppnas. Om en digital inspelningsenhet valdes i listan Inspelningsenhet finns endast fliken Kanaler tillgänglig i fönstret Egenskaper för videoenheter. 2. Gör önskade inställningar och klicka på. sidan 26

27 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Bild 11: Fönstret Egenskaper för videoenheter I fönstret Egenskaper för videoenheter finns följande flikar: Format Generell Kanaler Ställer in bildhastighet, typ av färgkomprimering och utdataformat som ska användas för att bränna videon på skivan. Ett klick på knappen Konfigurera startar enhetstestet av en analog inspelningsenhet. Här kan du välja videokälla (Video, Composite eller S-Video) Här ställs värden som ljusstyrka, skärpa och kontrast in med hjälp av skjutreglagen. Alla tillgängliga kanaler för den valda enheten visas. Här kan du ändra önskad kanal för inspelningen. Ett klick på knappen Hantera tv-kanalgrupper visar det sista fönstret i tv-guiden igen och du kan efterredigera, lägga till eller ta bort grupper och tillagda kanaler. I tv-guidens fönster visas de tillgängliga kanalerna och grupperna för alla installerade inspelningsenheter. Om du klickar på Kanalinställning kan du konfigurera ett tv-kort på nytt via tv-guiden steg för steg (se Ställa in tv-kort). 7. Om du vill välja ut en extern ljudkälla för inspelningen: 1. Klicka på. Fönstret Egenskaper för ljudenhet öppnas. sidan 27

28 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Bild 12: Fönstret Egenskaper för ljudenhet 2. Välj ljudenheten på menyn Ljudkälla. 3. Klicka på ikonen och välj önskad ljudkälla från menyn (t.ex. CD-spelare, Line, Mikrofon). 4. Klicka på. 8. Välj önskad inspelningsmall i listrutan Inspelningsmall. Vid direktinspelning på skiva visas inte listrutan Inspelningsmall. 9. Gör så här om du vill göra andra detaljerade inställningar för inspelningen: 1. Klicka på Inställningar. Fönstret Videoalternativ öppnas (se Videoinställningar). 2. Utför detaljerade inställningar av videoläge, omkodningskvalitet etc. 3. Klicka på OK. 10. Gör så här om du vill spara videofilen i någon annan mapp än i Mina dokument/nerovision/inspeladvideo: 1. Klicka på Mer. Det utvidgade området öppnas. 2. Ange sökvägen och filnamnet i fältet Spela in till fil. Att spela in video kräver mycket utrymme på hårddisken. Säkerställ att du har tillräckligt med utrymme för att spela in hela filmen. Att spela in från ett videokort tar upp ca 3 till 30 MB per sekund beroende på upplösningen och dataformatet. DV-inspelning via FireWire (IEEE 1394) kräver upp till 3,6 MB per sekund. 11. Klicka på. Inspelningen startas och bilden som just nu spelas in i Nero Vision visas. 12. Klicka på när du vill avsluta inspelningen. sidan 28

29 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Den inspelade filen dyker upp i listan Inspelat, som innehåller inspelade filer som ännu inte har använts i något projekt. 13. Gör så här om du vill tiita på den inspelade videon: 1. Välj videon från listan Inspelat. 2. Klicka på. Den inspelade videon visas i förhandsgranskningområdet. 14. Upprepa steg 11 och 12 om du vill spela in ytterligare videofiler från samma källa. 15. Klicka på Nästa. Sidan med menyn Vad vill du göra härnäst? visas. Du har spelat in video på hårddisken. sidan 29

30 Skapa ett skivprojekt 6 Skapa ett skivprojekt Gör så här för att skapa ett skivprojekt: 1. I fönstret Start väljer du alternativet Skapa dvd > Dvd-video eller Skapa cd och den önskade skivtypen (Video-CD/Super Video CD/miniDVD/HD-BURN/AVCHD). Fönstret Innehåll visas. Bild 13: Fönstret Innehåll, alternativet Lägg till videofiler Följande alternativ finns tillgängliga på sidan Innehåll: Spela in video Lägg till videofiler Skapa film kapa bildspel Importera skiva Importera AVCHD Redigera film Generera kapitel Spelar in en video. Fönstret Videoinspelning visas (se Ställa in tv-kort). Lägger till videofiler till projektet. Pop up-fönstret Öppna öppnas. Skapar en film. Fönstret Film visas (se Skapa en film ). Skapar ett bildspel. Fönstret Bildspel visas (se Skapa ett bildspel). Importerar objekt från en befintlig skiva. Importerar videor som finns sparade i ett AVCHD-projekt (på dvd, minneskort eller hårddisk). Redigerar en markerad video. Fönstret Film visas (se Videoredigering). Skapar kapitel i den markerade videon. Fönstret Skapa kapitel visas (se Skapa kapitel manuellt). sidan 30

31 Skapa ett skivprojekt Följande knappar finns tillgängliga i fönstret Innehåll: Flyttar valda titlar uppåt. Flyttar valda titlar neråt. Raderar valda titlar. Slår ihop ett flertal titlar till en. Ändrar namnet på den valda titeln. Pop up-fönstret Byt namn öppnas. 2. Om du vill spela in en video för ditt projekt: 1. Välj alternativet Spela in video. Fönstret Videoinspelning öppnas. 2. Upprepa stegen under Ställa in tv-kort. 3. Gör så här om du redan har spelat in video eller om du vill lägga till en videofil som finns lagrad på hårddisken: 1. Välj alternativet Lägg till videofiler. Pop up-fönstret Öppna öppnas. 2. Markera de önskade filerna och klicka på Öppna. De önskade filerna läggs till i projektet. Bild 14: Dialogrutan Öppna sidan 31

32 Skapa ett skivprojekt 4. Gör så här om du vill lägga till videor som finns lagrade på en skiva: 1. Lägg i skivan i spelaren. 2. Välj alternativet Importera skiva. 3. Om flera hårddiskar finns installerade väljer du den hårddisk där skivan är isatt i den listruta som visas. Fönstret Importera titel från skiva öppnas. 4. Markera de önskade videorna och klicka på OK. Videofilerna läggs till. För de olika videorna visas en liten miniatyrbild. Förutom miniatyrbilden visas längden på videon och antalet kapitel. 5. Om du använder DVD-1 eller DVD-9 (med lagringskapacitet 7,95 GB), och inte en DVD med kapaciteten 4,38 GB väljer du skivtyp på valmenyn i den nedre högra avdelningen av sidan. Om det är en CD du använder så anger du om den rymmer 74 eller 80 minuter. Kapacitetsstapeln i sidans nederkant, som visar mängden tillgängligt utrymme, justeras automatiskt. Det totala utrymmet som finns tillgängligt avgörs av projektet du arbetar med. 6. Gör så här om du vill flytta en titel: 1. Markera titeln. 2. Klicka på eller. Medietiteln förflyttas till önskad plats. 7. Gör så här om du vill byta namn på en titel: 1. Markera titeln. 2. Klicka på. 3. Pop up-fönstret Byt namn öppnas. 4. Ange det nya namnet i fältet och klicka på OK. Titeln byter namn. 8. Gör så här om du vill ta bort en titel från ett projekt: 1. Markera titeln. 2. Klicka på. Titeln tas bort från projektet. 9. Gör så här om du vill slå ihop fler än en videotitel till en enda: 1. Markera videotiteln. 2. Klicka på. En dialogruta öppnas. 3. Klicka på Ja. De valda videotitlarna slås ihop och bildar en enda ny titel. 10. Gör så här om du vill redigera videotitlarna var för sig: 1. Markera videotitlarna. sidan 32

33 Skapa ett skivprojekt 2. Välj alternativet Redigera film. Fönstret Film visas (se Videoredigering). 11. Klicka på Nästa. Fönstret Välj meny visas (se Redigera en meny). Du har nu skapat ett skivprojekt och kan nu utforma en meny för projektet. sidan 33

34 Videoredigering 7 Videoredigering 7.1 Skapa en film Du kan inte redigera filmer eller göra egna filmer med Nero Vision Essentials SE. Gör så här om du vill skapa en film: 1. Välj alternativet Skapa film på sidan Start. Fönstret Film visas. Fönstret består av tre områden: förhandsgranskningsområdet, medieområdet och innehållsområdet. Bild 15: Fönstret Film Om det redan finns tillgängliga mediafiler visas de i den övre högra dialogrutan media. Följande flikar finns tillgängliga i dialogrutan media: Visar mediafilerna. Visar videoeffekterna. Visar texteffekterna. Visar övergångar. sidan 34

35 Videoredigering Följande knappar finns tillgängliga i medieområdet: Bläddra: letar efter mediafiler och lägger till dem till dina mediafiler. Pop up-fönstret Öppna visas. Bläddra och lägg till projektet: letar efter mediafiler och lägger till dem till dina mediafiler och till filmen. Pop up-fönstret Öppna öppnas. Startar videoinspelningen. Fönstret Videoinspelning visas (se Ställa in tv-kort). Importera: importerar media från en TWAIN-kompatibel enhet som till exempel en skanner. Ett fönster öppnas. Välj källa: väljer en källa för TWAIN-importen. Pop up-fönstret Välj källa öppnas. Tar bort det valda objektet från gruppen. Tar bort samtliga objekt i en grupp. Ett dialogfönster öppnas. Startar automatisk klippdetektion. Sidan Klippdetektion öppnas. Öppnar den valda mediefilen med ett länkat program. Alternativet finns endast tillgängligt om det finns en befintlig programassociation till filtypen. Om inte, visas en grå knapp. Lägger till de valda objekten till en film. 2. Välj en annan grupp på valmenyn i dialogrutan media, om du vill lägga till den. Som grundinställning visas Mina mediafiler. 3. Gör så här om du vill skapa en ny grupp: 1. Välj alternativet <Skapa ny grupp> på valmenyn i dialogrutan media. Pop up-fönstret Skapa objektgrupp öppnas. 2. Ange önskat namn i fältet och klicka på OK. Den nya gruppen visas på valmenyn och öppnas automatiskt. 4. Klicka på > Bläddra om du vill lägga till mediefiler som finns lagrade på datorn i filmen. Pop up-fönstret Öppna öppnas. 5. Markera de önskade mediefilerna och klicka på Öppna. 6. Markera filerna som du vill lägga till i filmen. 7. Klicka på. Mediefiler infogas i innehållsområdet på fliken miniatyrbild. Storyboard och visas med en sidan 35

36 Videoredigering Du kan lägga till video- och bildfiler till filmen. Bilderna på flikarna Storyboard och Tidslinje förses med symbolen i det övre vänstra hörnet. Bild 16: Fliken Storyboard Utöver fliken Storyboard finns också fliken Tidslinje tillgänglig i innehållsområdet. Fliken Tidslinje öppnas automatiskt när du lägger till en ljudfil, en video eller en texteffekt i filmen, eller om du klickar på fliken. 8. Klicka på fliken Tidslinje i innehållsområdet. Bild 17: Fliken Tidslinje Fliken Tidslinje består av följande områden: Text Innehåller texteffekterna. Effekter Innehåller videoeffekterna. Videospår Innehåller videotiteln. Ljud 1 Innehåller ljudfilerna på det första ljudspåret. Ljud 2 Innehåller ljudfilerna på det andra ljudspåret. Följande knappar finns tillgängliga på fliken Tidslinje: Zoomar ut fliken Tidslinje så att hela filmen syns. Zoomar in i fliken Tidslinje. Zoomar ut ur fliken Tidslinje. 9. Om du vill lägga till en effekt till en mediefil: 1. Klicka på fliken i medieområdet. sidan 36

37 Videoredigering Bild 18: Fliken Videoeffekter 2. Markera önskad effekt. 3. Håll ned vänster musknapp och skjut effekten till önskat ställe i området Effekter. 4. Dra vänstersidan av den blåa effektstapeln till önskad startposition. 5. Dra högersidan av den blå effektstapeln till önskad slutposition. Mediefiler med videoeffekter visas på fliken Storyboard med symbolen. 10. Om du vill lägga till en texteffekt till en mediefil: 1. Klicka på fliken i medieområdet. 2. Markera texteffekten du vill använda. Bild 19: Fliken Texteffekter sidan 37

38 Videoredigering 3. Flytta texteffekten till önskad plats i dialogrutan Text samtidigt som du håller ner vänster musknapp. Fönstret Egenskaper öppnas. Bild 20: Fönstret Egenskaper 4. Ange visningstiden i fältet. Fältet visar längden i formatet timmar:minuter:sekunder:hundradelar. Klicka på den siffergrupp som du vill ändra och sedan på eller. 5. Ange önskad text i inmatningsfältet Text. 6. Utför resterande inställningar efter behov. De andra inställningarna beror på vilken texteffekt du har valt. 7. Klicka på. 8. Dra vänstersidan av den blåa effektstapeln till önskad startposition. 9. Dra högersidan av den blåa effektstapeln till önskad slutposition. Mediefiler med texteffekter markeras med symbolen på fliken Storyboard. sidan 38

39 Videoredigering 11. Gör så här om du vill lägga till ett ljudspår i filmen: 1. Klicka på fliken i medieområdet. 2. Markera de ljudfiler du vill använda. 3. Flytta ljudfilen till önskad plats i dialogrutorna Ljud 1 eller Ljud 2 samtidigt som du håller ner vänster musknapp. Med två ljudspår kan du också lägga flera ljudfiler över varandra. Till exempel kan det ligga ett kommentarsspår på Ljud 2 samtidigt som det spelas musik på Ljud Om du vill lägga till övergångar mellan de enskilda mediefilerna : 1. Klicka på fliken Storyboard i innehållsområdet. 2. Markera den mediefil som du vill lägga till övergången till. 3. Klicka på fliken i medieområdet. 4. Välj önskad övergångsgrupp på valmenyn. 5. Markera den övergång du vill använda. Bild 21: Fliken Övergångar 6. Klicka på. sidan 39

40 Videoredigering Mediefiler utan övergång markeras med en grå symbol. Mediefiler med övergång markeras med en färgad symbol. 13. Klicka på. 14. Visa filmen i dialogrutan förhandsvisning. Följande knappar finns tillgängliga i dialogrutan förhandsvisning: Startar uppspelning av filmen. Pausar filmen. Stoppar uppspelning. Växlar till helskärmsläge. Om du trycker på Esc-tangenten växlar visningen tillbaka till fönsterläge. Skapar en stillbild utifrån det som visas i videotiteln. Spelar in ett kommentarsspår till videotiteln. Pop up-fönstret Ljudinspelningsinställningar öppnas. Klipper videotiteln vid nuvarande position. Båda titlarna existerar oberoende av varandra efter klippet, och kan läggas till separat. Originalfilen påverkas dock inte. Det här elementet visas bara om den markerade mediefilen har tilldelats en möjlig aktivitet. Annars visas en grå knapp. Klipper ut scener från videon (se Klippa videotitlar). Det här elementet visas bara om den markerade mediefilen har tilldelats en möjlig aktivitet. Annars visas en grå knapp. Justerar inställningarna för de valda objekten. Fönstret Egenskaper öppnas. Visar uppspelningsposition i formatet timmar:minuter:- sekunder:hundradelar. Hoppa till en specifik position genom att klicka på (nästa) och (föregående). 15. Klicka på Nästa när du är nöjd med filmen. Sidan med menyn Vad vill du göra härnäst? visas. Du har skapat en film. 7.2 Klippa videotitlar När du klipper videotitlar sparas klippdata med projektet, så att originalfilerna inte påverkas. Följande krav måste vara uppfyllda: Sidan Innehåll visas. sidan 40

Användarhandbok för Nero Vision

Användarhandbok för Nero Vision Användarhandbok för Nero Vision Nero AG Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Vision och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG Snabbstart Nero ShowTime Ahead Software AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero ShowTime och hela dess innehåll skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING MOVIE MAKER- MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen FILM STOCKHOLM REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR RÖRLIG BILD I STOCKHOLMS LÄN Kultur-

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Användarhandbok för Nero Home

Användarhandbok för Nero Home Användarhandbok för Nero Home Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Home och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO 6500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0

P L A Y. Adobe Produktguide. Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 P L A Y Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 4.0 Adobe Premiere Elements 2.0 Svensk programvara med svenska instruktioner! Ny version Adobe Photoshop Elements 4.0 Allt du behöver för att redigera,

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/923361

Din manual HP DVD WRITER DVD300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/923361 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Snabbstart. Nero ShowTime 2. Nero AG

Snabbstart. Nero ShowTime 2. Nero AG Snabbstart Nero ShowTime 2 Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero ShowTime 2 och hela dess innehåll skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Alla rättigheter

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Din manual APPLE IMOVIE http://sv.yourpdfguides.com/dref/3673452

Din manual APPLE IMOVIE http://sv.yourpdfguides.com/dref/3673452 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för APPLE IMOVIE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Manuell Nero DriveSpeed

Manuell Nero DriveSpeed Manuell Nero DriveSpeed Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN Pekka Malmirae Del BLI BEKANT MED DATORN. Var används informationsteknologin?... 6 2. Hur fungerar en dator?... 7 3. Utrustning... 8 4. Program... 0 5. Köpa dator... 6. Starta datorn... 2 7. Hantera program...

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

Compaq MyMovieSTUDIO. Komma igång

Compaq MyMovieSTUDIO. Komma igång Compaq MyMovieSTUDIO Komma igång Gratulerar och välkommen till Compaqs MyMovieSTUDIO, den ledande datorlösningen för digital videoredigering och DVD-authoring (DVD-formatering). Du har köpt en förstklassig

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7 Manuell InCD Reader Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! 3 1.1 Om InCDReader 3 1.2 Om användarhandboken 3 2 Installera InCD Reader 4 3 Åtkomst till SecurDisc-skivor 6 4 SecurDisc-snabbmenyn 7 4.1 Fönstret

Läs mer

Din manual HP PAVILION T400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849646

Din manual HP PAVILION T400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849646 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset

Inledning. Förpackningens innehåll. Specifikationer. Mottagare. Tangentbord. Svensk version. EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset EA2500010 Sweex trådlöst skrivbordsset Inledning Tack för att du har valt ett Sweex trådlöst skrivbordsset. Det här är ett komplett skrivbordsset med ett trådlöst tangentbord, trådlös optisk mus och mottagare.

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Skapa DVD- och CD-skivor. med DVD-brännaren eller CD-brännaren

Skapa DVD- och CD-skivor. med DVD-brännaren eller CD-brännaren Skapa DVD- och CD-skivor med DVD-brännaren eller CD-brännaren Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Handbok för Nero ShowTime

Handbok för Nero ShowTime Handbok för Nero ShowTime Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ShowTime och allt dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030

Din manual HP G6062EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4141030 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6062EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6062EA instruktionsbok (information,

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Video Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet och allt innehåll skyddas enligt internationell upphovsrätt och andra intellektuella immaterialrätter och tillhör Nero AG eller dess

Läs mer

Handbok för Nero InfoTool

Handbok för Nero InfoTool Handbok för Nero InfoTool Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero InfoTool och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Handbok. Nero Recode. www.nero.com

Handbok. Nero Recode. www.nero.com Handbok Nero Recode www.nero.com Information om upphovsrätt och varumärken Ahead Software AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Tyskland, innehar upphovsrätten till användarhandboken för Nero Recode

Läs mer

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9

Inledning...5. Systemkrav...7. För Windows...9 Innehållsförteckning Inledning.....................................5 Systemkrav...................................7 För Windows...................................9 Installera Photo Print För skrivare med

Läs mer

Manuell Nero BurnRights

Manuell Nero BurnRights Manuell Nero BurnRights Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens

Läs mer

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27

Pagineringsgadget... 26 Ordlista... 27 Scen... 27 Spellista... 27 Slide... 27 Mall... 27 Innehållselement... 27 Gadget... 27 Innehåll Interactive Scene 2.0... 4 Redaktörsmanual... 4 Översikt... 5 Redigeravy... 5 Verktygsfält... 7 Arbetsyta... 8 Egenskaper... 9 Tidslinje... 10 Arbeta med Interactive Scene... 11 Scener... 11 Spellistor...

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD200

Din manual HP DVD WRITER DVD200 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD200. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Handbok. Nero Recode 2. www.nero.com

Handbok. Nero Recode 2. www.nero.com Handbok Nero Recode 2 www.nero.com Information om upphovsrätt och varumärken Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Tyskland, innehar upphovsrätten till användarhandboken för Nero Recode 2 och programmet

Läs mer

FB000011 Sweex 3 portars FireWire PCI-kort FB000010 Sweex 4 portars FireWire PCI-kort

FB000011 Sweex 3 portars FireWire PCI-kort FB000010 Sweex 4 portars FireWire PCI-kort FB000011 Sweex 3 portars FireWire PCI-kort FB000010 Sweex 4 portars FireWire PCI-kort Inledning Tack för att du har valt ett Sweex FireWire PCI-kort. Det här kortet ger dig följande fördelar: - Tack vare

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer