Användarhandbok för Nero Vision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för Nero Vision"

Transkript

1 Användarhandbok för Nero Vision Nero AG Nero Vision

2 Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Vision och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller material som skyddas av internationell upphovsrätt. Handboken får inte, varken helt eller delvis, kopieras, överföras eller på annat sätt reproduceras utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Nero AG godkänner inte krav som går utöver garantirättigheternas klausuler. Nero AG ansvarar inte för att innehållet i handboken till Nero Vision är felfritt. Innehållet i såväl levererad programvara som handboken till Nero Vision kan ändras utan föregående meddelande. Alla märkesnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Alla förekommande varumärken finns med endast i informationssyfte. Copyright 2008 Nero AG och dess licenspartner. Med ensamrätt. SW: Nero Vision

3 Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! Om Nero Vision Arbeta med Nero Vision Om användarhandboken 9 2 Starta programmet 10 3 Användargränssnitt Huvudfönster Utvidgat område Knappar Kryssrutor Listrutor 14 4 Skapa ett skivprojekt Innehållsfönstret Skapa ett skivprojekt 16 5 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Spela in DV-/HDV-kameror, digitala och analoga videor Fönstret Spela in video Egenskaper för videoenhet Fönstret Egenskaper för ljudenhet Ställa in tv-kort Spela in video på hårddisken Spela in direkt på skiva Importera från Internet 28 6 Videoredigering Fönstret Film Skapa en film Skapa lagringsgrupper Film: Infoga övergångar Lägga till en effekt Lägga till en texteffekt Infoga en ljudfil Klippa videotitlar 39 Nero Vision

4 Innehåll 6.3 Fönstret Skapa kapitel Skapa kapitel manuellt Skapa kapitel automatiskt Redigera kapitel Fönstret Exportera video Exportera video till en fil Exportera video till en kamera Exportera videon och skicka den som e-postbilaga Exportera ljud till en fil Exportera till Internet 50 7 Bildspel Fönstret Bildspel Skapa ett bildspel Bildspel: Infoga övergångar Bildspel: Redigera bilder Bildspel: Anpassa visningstid 59 8 Meny Nivåer Redigera menyfönstret Fliken Mallar Fliken Anpassa Fönstret Välj startposition Fönstret Redigera bakgrundsljud Fönstret Välj affischram Fönstret Inställningar för skuggor Fönstret Övergång Fönstret Spara mall som Skapa meny 74 9 Förhandsgranskning Fönstret Förhandsgranskning Visa en förhandsvisning Bränna en skiva Fönstret Bränningsalternativ Bränna en skiva Bränna avbildningsfil Skriva hårddiskmappar Skivverktyg Radera en omskrivbar skiva 85 Nero Vision

5 Innehåll 11.2 Visa skivinformation Avsluta skiva Hantera projekt Spara ett projekt Öppna ett projekt Öppna en skivimage Skapa omslag och etiketter Inställningar Öppna inställningarna Fönstret Programinställningar Fliken Allmänt Fliken Mappar Fliken Meddelanden Videoinställningar Ta fram Videoinställningarna Fönstret Grundinställningar för video Fliken Allmänt Fliken <Skivformat> Konfigurering av Nero Digital -kodaren Teknisk information Systemkrav Skivformat som stöds Översikt över kompatibilitet mellan skivformat och skivor Översikt över kompatibilitet mellan DVD-skivor och redigerbara skivformat Tangentkombinationer Versioner av Nero Vision Ordlista Kontaktuppgifter 108 Nero Vision

6 Börja framgångsrikt! 1 Börja framgångsrikt! 1.1 Om Nero Vision Nero Vision är ett mycket användarvänligt program för att spela in, redigera och bränna filmer och bildspel. Med Nero Vision kan du spela upp filmer från DV-band och externa videoapparater på datorn och bränna dem som DVD-Video, DVD-VR/DVD-VFR (videoläge)/dvd+vr, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), minidvd, HD-BURN, AVCHD eller BD-AV, eller lagra dem i en mapp på hårddisken. Tack vare de många funktioner som finns i detta kraftfulla multimediaprogram har du många alternativ för att skapa och arkivera skivor med dina mest omtyckta minnen. Även nybörjare kommer att upptäcka att Nero Vision är lättanvänt. Du kan använda Nero Vision för att snabbt och enkelt förkorta och lägga till effekter i dina filmer, skapa kapitel med automatisk identifiering av scener och manuellt namnge kapitel, skapa egna menyer med animerade knappar med fördefinierade menymallar, lägga till bakgrundsbilder och text, använda förhandsgranskningsfönstret med den praktiska virtuella fjärrkontrollen för att visa projektet och mycket mer! Med en DV-kamera, ett FireWire -kort och lämplig programvara kan du importera egna filmer från kameran. Med ett DirectShow -kompatibelt videokort kan du använda Nero Vision för att spela in video direkt från kortet. Även om du inte har någon videomaskinvara kan du arbeta med videofiler på din dator eller filer som du hämtat från Internet. 1.2 Arbeta med Nero Vision I grunden består användargränssnittet i Nero Vision av att välja ut en uppgift i fönstret Starta. Sedan slutför du uppgiften genom att navigera genom de olika stegen. För varje steg visas ett nytt fönster. Ett projekt består i huvudsak av fyra steg: 1. Välja en uppgift. Välj det du vill göra genom att föra markören över menyalternativet. När du för markören över ett objekt öppnas en förklarande text bredvid objektet. Fig 1: Fönstret Starta Användarhandboken innehåller ett kapitel var för varje uppgift, där samtliga steg för att färdigställa uppgiften gås igenom. Du bör känna till följande definitioner i Nero Vision: Nero Vision 6

7 Börja framgångsrikt! Term Video Videotitel Kapitel Film Projekt Skiva Skivformat Funktion Hänvisar till en enskild filmfil som sparats på hårddisken, t.ex. en semsterfilm. Det har ingen betydelse om du skapade eller importerade videon själv. Hänvisar till en videofil som du kan öppna och redigera i Nero Vision. När du redigerar en video kan du till exempel skapa övergångar, klippa scener eller skapa en ljudspår. Hänvisar till en del av en videotitel, vars inledning anges av en kapitelbeteckning. Varje videotitel består av minst ett kapitel. Ju fler markeringar en videotitel innehåller, desto fler kapitel har den. Fördelen med kapitel är att det går att hoppa direkt till olika kapitel vid uppspelningen utan att behöva spola framåt eller bakåt. Hänvisar till en slutförd samling av en eller fler videotitlar som i allmänhet redigeras. Ett exempel på en film kan vara en samling av videosnuttar från din senaste semester. Hänvisar till processen att öppna videon till att exportera den färdiga filmen. Ett projekt kan sparas i en projektfil med alla gjorda ändringar och öppnas igen senare. Projektfilen har ändelsen *.nvc (Vero Vision Compilation). Syftar på en datamedia som det går att lagra information på. CD-R, DVD-R och DVD+R är exempel på skivor som det går att skriva på en gång och som kan skrivas till av en brännare och läsas av en spelare. Skivor av den här typen finns med olika lagringskapacitet, till exempel 4,38 GB för DVD-R och 7,95 GB för DVD-R DL (Dual Layer, med två dataskikt). Avser hur data är organiserade på en skiva. Till exempel stöds DVD- VR-formatet bara av DVD-RW- och DVD-RAM-skivor, och kan därför bara användas på sådana. Omvänt gäller att skivformaten Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), minidvd och (om det stöds) HD- BURN kan brännas på skivtyperna CD-R och CD-RW. Vilka tekniska alternativ, till exempel undertext eller flera ljudspår som finns tillgängliga beror på skivformatet. 2. Färdigställa en uppgift. Beroende på uppgiften måste du gå igenom ett antal steg till dess att uppgiften är klar. Varje nytt steg visas i ett nytt fönster. Varje sida har en titel och en kortfattad beskrivning för att du ska veta var i processen du befinner dig och vad du ska göra. Varje fönster innehåller verktygstips, detaljerad information och förklaringar för knapparna, ikonerna och menyerna. Håll markören några sekunder över ett objekt om du vill ha mer information om det. Nero Vision 7

8 Börja framgångsrikt! Fig 2: Fönstret Innehåll Handboken innehåller ett kapitel för varje fönster där alla områden beskrivs detaljerat. När du vill gå till nästa eller föregående fönster klickar du på knappen Nästa eller Tillbaka i navigationsfältet. Både knappen Ångra och Gör om finns i fönster där du kan utföra olika åtgärder. Med de här knapparna kan du snabbt ångra eller göra om de senast utförda åtgärden. På så sätt kan du prova en rad olika funktioner i Nero Vision utan att riskera att hela projektet förstörs om du inte gillar ändringen. 3. Bränna. Projektet avslutas med bränning. Du anger parametrarna för bränningen och klickar sedan på Bränn. Beroende på vilken typ av projekt som redigeras och vilken brännare som är ansluten till systemet finns olika alternativ tillgängliga i menyn. Fig 3: Fönstret Brännalternativ 4. Efter bränningsprocessen. När du har bränt skivan kan du välja vad du vill göra härnäst: öppna Nero ShowTime för att titta på resultatet eller skapa omslag och etiketter till skivan med hjälp av Nero CoverDesigner. Naturligtvis kan du också spara projektet, eller påbörja ett nytt. Nero Vision 8

9 Börja framgångsrikt! 1.3 Om användarhandboken Den här användarhandboken riktar sig till alla som vill lära sig hur Nero Vision används. Den innehåller beskrivningar av olika åtgärder och anger steg för steg hur dessa utförs för att ett visst resultat ska nås. Var uppmärksam på följande symboler för att få så stort utbyte av handboken som möjligt: Symbol Funktion Indikerar varningar eller anvisningar som måste följas. Indikerar kompletterande information och anvisningar. 1. Starta OK Kapitel [ ] Siffran i början på en rad anger en anvisning. Utför anvisningarna i angiven ordningsföljd. Indikerar ett delresultat. Indikerar ett slutresultat. Indikerar textavsnitt eller knappar som visas i programgränssnittet i Nero Vision. De visas i fet stil. Indikerar hänvisningar till andra kapitel. Dessa visas som understrukna röda länkar. Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst kommando. Nero Vision 9

10 Starta programmet 2 Starta programmet Gör så här för att starta Nero Vision via Nero StartSmart: 1. Klicka på ikonen för Nero StartSmart. Fönstret för Nero StartSmart öppnas. 2. Klicka på. Listan över Nero-program visas. Fig 4: Nero StartSmart 3. Välj Nero Vision i programlistan. Nero Visions huvudfönster öppnas. Du har startat Nero Vision via Nero StartSmart. Nero Vision 10

11 Användargränssnitt 3 Användargränssnitt 3.1 Huvudfönster Användargränssnittet i Nero Vision består av ett huvudfönster och ett utökningsbart område. Efter att du valt en uppgift i Startfönstret, slutför du uppgiften genom att gå igenom de olika stegen som visas i fönstren. Startfönstret visar endast de poster som är tekniskt genomförbara för de enheter som installerats på datorn och de enheter som är anslutna till datorn. Om du har en DVD-RW/DVD+RW-brännare och har satt in en DVD-RW- eller DVD+RWskiva kan du skapa de redigerbara skivformaten DVD-VR, DVD-VFR (videoläge) eller DVD+VR med Nero Vision. I jämförelse med en vanlig DVD är fördelen med dessa format att skivans innehåll kan ändras med tiden. Det betyder att du kan redigera filmerna, sätta in nya stycken, ta bort scener som du inte vill se eller radera skivan. En nackdel är att du inte kan skapa individuella menyer. Skivformaten DVD-VFR (videoläge) och DVD+VR är kompatibla med DVD-video och kan spelas upp på nästan alla kommersiella DVD-spelare. Trots att skivformatet DVD-VR, som går att göra med DVD-RW- och DVD-RAM-skivor, endast kan spelas upp på VR-kompatibla spelare har det fördelen att vara specialdesignat för direktinspelning på skivan. En översikt över vilka skivformat som stöds av vilka skivor finns under Skivformat som stöds. Följande knappar finns i huvudfönstret: Hjälp för Nero Vision: öppnar online-hjälpen. Nero Vision på webben: öppnar Nero Visions webbsida. Tips: öppnar fönstret Tips. Du kan ställa in Nero så att användbara tips visas varje gång du kommer till en ny sida. Tangentbordsinställningar: visar tangentbordskombinationer och deras funktioner. Fönstret Tangentbordsinställningar öppnas. Info: visar versionsinformation och registreringsdata. Fönstret Om Nero Vision öppnas. Mer Visar det utökade området (se Utvidgat område). Exporterar film- eller videoljudspåret till en fil eller kamera. Exportera process Spara Fönstret Exportera film visas. I det här fönstret kan du ange inställningar för exporteringen och sedan exportera projektet (se Fönstret Exportera video). Endast tillgängligt om du lagt till minst en video i projektet. Sparar projektet och alla utförda ändringar. Dialogrutan Spara som visas. Projektet sparas i en redigeringsfil med filtillägget.nvc (NeroVision Compilation). Den här funktionen är användbar om du inte kan slutföra ett projekt och vill fortsätta arbetet vid ett senare tillfälle (se Spara ett projekt). Nero Vision 11

12 Användargränssnitt Tillbaka Nästa Bränn Avsluta Ångrar den senaste åtgärden. Med Nero Vision kan du ångra ett flertal åtgärder och kan på så sätt återställa projektet till önskat tillstånd även om du har gjort ett stort antal ändringar. Återställer den senaste åtgärden som du har ångrat. Med Nero Vision kan du återställa ett flertal åtgärder och kan på så sätt komma tillbaka till ursprungsläget även om du har gjort ett stort antal ändringar. Återvänder till den föregående sidan. Om det är nödvändigt kommer du att bli ombedd att spara projektet, eftersom du annars kommer att förlora de ändringar som du har genomfört. Bläddrar fram nästa sida. Startar bänningsprocessen. Knappen visas bara på sidan Bränn. Avslutar Nero Vision. Endast tillgänglig i Startfönstret. 3.2 Utvidgat område Användargränssnittet i Nero Vision består av ett huvudfönster och ett utökningsbart område. Efter att du valt en uppgift i fönstret Start, slutför du uppgiften genom att navigera genom de olika stegen som visas i de olika fönstren. Om du klickar på knappen Mer visas ett utökat område. När du byter till nästa sida stängs den utökade dialogrutan igen. Om dialogrutan är inställd på sticky så kommer den att vara öppen tills dess att den stängs igen med ett klick på Mer. Ikonen i det utökade området visar dess nuvarande läge. Klicka på ikonen om du vill byta läge. Det utökade området är i det normala läget. Det utvidgade området är i trögt läge Användargränssnittet i Nero Vision visar popup-menyer som krävs för tillfället, beroende på vilket fönster du befinner dig i. Detta gör gränssnittet enkelt att använda. Nero Vision 12

13 Användargränssnitt Knappar Följande knappar finns i det utökande området. Inställningar Grundinställningar för video Radera skivan Skivinfo Avsluta skivan Gör omslag och etiketter Öppnar inställningsalternativen för Nero Vision (se Inställningar). Redigerar standardalternativen för skapandet av en video. Fönstret Standardalternativ för video öppnas (se Videoinställningar). Så länge som du inte har valt skivtyp kommer inställningarna för samtliga stödda format att visas. Efter att du har valt skivformat kommer bara fliken Allmänt och fliken för det aktuella skivformatet att visas. För Nero Digital -formatet visas fönstret Konfigurering av Nero Digital -kodaren. Raderar återskrivbara skivor. Fönstret Radera omskrivningsbar skiva öppnas (se Radera en omskrivbar skiva). Innan en skiva kan raderas måste brännaren innehålla en omskrivningsbar skiva. Raderingsmetoden kan anges. Visar information om skivan i spelaren, som till exempel skivtyp, tillgängligt lagringsutrymme, antal sessioner och spår. Fönstret Skivinfo visas (se Visa skivinformation). Sätt i skivan som du vill veta mer om och välj enheten som skivan är placerad i. Avslutar DVD-VR-, DVD-VFR- (videoläge) eller DVD+VR-skivan (se Avsluta skiva). Fönstret Avsluta skiva visas. Startar Nero CoverDesigner (se Skapa omslag och etiketter). Nero CoverDesigner är ett program i Nero 8-sviten och installeras automatiskt när Nero 8 installeras. Nero CoverDesigner gör att du kan skapa och skriva ut etiketter och häften för brända DVD- och CD-skivor. Utförliga anvisningar om hur du skapar professionella omslag och etiketter finns i den separata användarhandboken till Nero CoverDesigner Kryssrutor Följande kryssrutor finns i det utökade området: Använd aldrig svarta miniatyrer Svarta miniatyrer används inte i menyerna. I stället söks den första icke svarta miniatyren upp och visas. Den här funktionen kan göra programmet långsammare. Endast tillgängligt i fönstret Innehåll. Nero Vision 13

14 Användargränssnitt Skapa kapitel automatiskt Koppla element på tidslinjen Använd tidskodbaserad kapiteldetektion för DV-filer Aktivera ljudåterspelning på inspelningsenhet Detektera scener under inspelningen (DV) Visa Microsoft(R) 'Video for Windows'(R)-enheter Anpassa tid för bildspel till längden på audio Skapar automatiskt kapitel som senare under uppspelning kan väljas individuellt. Endast tillgänglig i fönstret Innehåll Fäster objekt i fliken Tidslinje vid varandra som om de vore magnetiska. Följdaktligen börjar textning, ljud och effekter samtidigt. Endast tillgängligt i fönstret Film. Delar in DV-filer (Digital Video) i enskilda scener med hjälp av tidskoden. Aktiverar uppspelning på inspelningsenheten. Inställningen påverkar inte uppspelning av redan inspelade videofiler. Endast tillgängligt i fönstret Spela in video. Sök automatiskt efter scenändringar när du spelar in media från en DV-enhet. Endast tillgängligt i fönstret Spela in video. Visar Microsoft Video for Windows -enheter i listan över inspelare. Endast tillgängligt i fönstret Spela in video. Bildspelets längd anpassas till längden på bakgrundsmusiken. Kryssrutan finns endast tillgänglig om bildspelet har tilldelats bakgrundsmusik. Endast tillgängligt i fönstret Bildspel Listrutor Följande alternativ finns tillgängliga i listrutan När effekter läggs till i tidslinjen (endast tillgänglig i fönstret Film): Flyttar efterföljande effekter bakåt när du sätter in en Flytta efterföljande objekt ny effekt Anpassa till tillgängligt utrymme Anpassar en ny effekt så att den bara utförs fram tills dess att nästa effekt börjar. I listrutan Spela in till fil (endast tillgänglig i fönstret Spela in video) kan du välja lagringsplats för den importerade videon). Nero Vision 14

15 Skapa ett skivprojekt 4 Skapa ett skivprojekt 4.1 Innehållsfönstret Du kan skapa projekt enligt dina behov i fönstret Innehåll och ordna titlar i en samling. Skärmen är uppdelad i området Innehåll, där titlar som lagts till visas, och området Vad vill du göra?. Fig. 5: Fönstret Innehåll Följande alternativ finns tillgängliga i listan Vad vill du göra?: Spela in video Lägg till videofiler Skapa film Skapa bildspel Importera skiva Importera AVCHD från hårddisk Redigera film Generera kapitel Importera från Internet Spelar in en video. Fönstret Videoinspelning visas (se Fönstret Spela in video). Lägger till videofiler till projektet. Fönstret Öppna visas. Skapar en film. Fönstret Film visas (se Fönstret Film). Skapar ett bildspel. Fönstret Bildspel visas (se Fönstret Bildspel). Importerar objekt från en befintlig skiva. Importerar videor som finns sparade i ett AVCHD-projekt (på dvd, minneskort eller hårddisk). Redigerar en markerad video. Fönstret Film visas (se Videoredigering). Skapar kapitel i den markerade videotiteln. Fönstret Skapa kapitel visas (se Fönstret Skapa kapitel). Importerar filer från Internet-communities och lägger till dem i projektet som nya titlar (se Importera från Internet). Varje videotitel visas i området Innehåll med en miniatyr och information om filnamn, videons längd och antalet kapitel. Nero Vision 15

16 Skapa ett skivprojekt Beroende på skivtyp kan olika antal titlar skapas i ett bildspel. Inga titlar skapas i DVD-VRprojekt. VCD/SVCD upp till 98 titlar DVD-Video/MiniDVD, HD-Burn, DVD-VFR upp till 99 titlar DVD-VR upp till 64 titlar Redigerbar Blu-ray-skiva (BD-AV) - upp till 200 titlar Du kan inte skapa egna kapitel i bildspel. Följande knappar är tillgängliga: Flyttar valda titlar uppåt. Flyttar valda titlar neråt. Raderar valda titlar. Slår ihop ett flertal titlar till en. Ändrar namnet på den valda titeln. Fönstret Byta namn på titel visas. Du kan ändra skivtyp bredvid kapacitetsfältet för Totalt använt utrymme i det nedre området. Visningen av ledigt utrymme justeras. Totalt ledigt utrymme beror på vilket projekt du redigerar. Om du använder DVD-1 eller DVD-9 (med lagringskapacitet 7,95 GB), och inte en DVD med kapaciteten 4,38 GB väljer du skivtyp på valmenyn i den nedre högra avdelningen av sidan. Om det är en CD du använder så anger du om den rymmer 74 eller 80 minuter. Om du lade till ett bildspel i projektet visas listrutan Lägg till i området Innehåll. Följande alternativ finns tillgängliga. Inget Sparar bara bilderna i bildspelet. Sparar även bilderna i deras originalformat. Originalbilder Originalbilder sparas på skivan i mappen ORIGPICS. Skapar även en HTML-version av bildspelet som kan visas i HTML-galleri en webbläsare på en dator. Du kan visa HTML-galleriet genom att öppna filen INDEX.HTM från skivan. Skapar också en.exe-fil på skivan som kan öppnas på en Windows-dator. PC-bildspel Programfilen på skivan för att starta PC-bildspelet heter slideshw.exe. 4.2 Skapa ett skivprojekt Gör så här för att skapa ett skivprojekt: 1. I Startfönstret väljer du posten Skapa DVD eller Skapa CD och önskad skivtyp (Video-CD / Super Video CD / minidvd / HD-BURN / DVD-Video / AVCHD). Om brännaren har stöd för ett redigerbart skivformat visas även formatet Redigerbar DVD för alternativet Skapa DVD. Om en Blu-ray-brännare är ansluten till datorn visas alternativet Redigerbar Blu-rayskiva. Nero Vision 16

17 Skapa ett skivprojekt Om en HD-DVD-brännare är ansluten till datorn visas alternativet Skapa HD-DVD > HD- DVD-video. Om du vill skapa en skiva i HD-DVD-videoformat behöver du ett plugin-program för Bluray/HD-DVD, som inte ingår i fullversionen av Nero Vision. Du kan hämta pluginprogrammet på På grund av de olika specifikationerna för DVD-VR, DVD-VFR (videoläge) och DVD+VR kan det förekomma skillnader mellan att redigera titeln eller filmen. Men processen är i stort sett identisk med processen som beskrivs i det här kapitlet. Fönstret Innehåll visas. 2. Om du vill spela in en video för ditt projekt: 1. Välj alternativet Spela in video. Fönstret Videoinspelning öppnas. 2. Upprepa stegen under Spela in video på hårddisken. 3. Gör så här om du redan har spelat in video eller om du vill lägga till en videofil som finns lagrad på hårddisken: 1. Välj alternativet Lägg till videofiler. Fönstret Öppna visas. 2. Markera de önskade filerna och klicka på Öppna. De önskade filerna läggs till i projektet. 4. Gör så här om du vill lägga till videor som finns lagrade på en skiva: 1. Lägg i skivan i spelaren. 2. Välj alternativet Importera skiva. 3. Om flera hårddiskar finns installerade väljer du den hårddisk där skivan är isatt i den listruta som visas. Fönstret Importera titel från skiva visas. 4. Markera de önskade videorna och klicka på OK. Videofilerna läggs till. 5. Så här lägger du till titlar från en AVCHD-mapp på den interna hårddisken, på en DVD-skiva eller ett minneskort på din AVCHD-kamera: 1. Välj alternativet Importera AVCHD från hårddisk. Fönstret Importera AVCHD från hårddisk öppnas. 2. Markera den erfordrade mappen eller titlarna och klicka på OK. Videotitlarna läggs till i projektet. AVCHD-kameror komprimerar inspelningarna direkt i MPEG-4-transportdata som skrivs på en DVD-skiva, ett minneskort eller den interna hårddisken. Data som du vill överföra från kameran till hårddisken importeras och överförs inte genom inspelning. För AVCHD-kameror som spelar in på DVD-skivor sätter du in kamera-dvd-skivan i DVDenheten på datorn när du vill importera. För AVCHD-kameror som spelar in på hårddisken ansluter du kameran till datorn. Anslut minneskort till datorn med motsvarande kortplats. 6. Om du vill importera filer från en Internet-grupp upprepar du steget under Importera från Internet. 7. Om du vill skapa en film eller ett bildspel: Nero Vision 17

18 Skapa ett skivprojekt 1. Klicka på Skapa film eller Skapa bildspel. Fönstret Film eller Bildspel visas. 2. Skapa filmen eller bildspelet (se Skapa en film eller Skapa ett bildspel). 3. När du är nöjd med samlingen klickar du på Nästa. Mediatiteln läggs till i innehållsområdet. 8. Gör så här om du vill redigera en mediatitel: 1. Markera titeln. 2. Välj alternativet Redigera film eller Redigera bildspel. Fönstret Film eller Bildspel visas. 3. Redigera filmen eller bildspelet (se Skapa en film eller Skapa ett bildspel). 4. Om du är nöjd med samlingen klickar du på Nästa. Mediatiteln uppdateras. 9. Om du vill byta vald skivtyp väljer du önskad skivtyp i listrutan längst ned till höger i fönstret. Kapacitetsstapeln på sidans nedre del som visar mängden tillgängligt utrymme för den valda skivtypen justeras automatiskt. 10. Om du redan lagt till flera titlar i projektet och vill flytta en medietitel väljer du medietiteln och klickar på eller. Medietiteln förflyttas till önskad plats. 11. Gör så här om du vill byta namn på en titel: 1. Välj titel och klicka på. Fönstret Byt namn på titel visas. 2. Ange det nya namnet i fältet och klicka på OK. Titeln byter namn. 12. Om du vill ta bort en medietitel från projektet väljer du medietitel och klickar på. Titeln tas bort från projektet. 13. Gör så här om du vill slå ihop fler än en videotitel till en enda: 1. Markera videotiteln. 2. Klicka på. Ett fönster öppnas. 3. Klicka på Ja. De valda videotitlarna slås ihop och bildar en enda ny titel. Du har nu skapat ett skivprojekt och kan nu utforma en meny för projektet. Nero Vision 18

19 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 5 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 5.1 Spela in Med inspelning (capturing) avses en möjlighet för överföring av en video från en DVvideokamera eller en annan inspelningsenhet som är ansluten till videokortet till datorn. Inspelningsenheten är den enhet som skickar videosignalerna, till exempel en DVvideokamera, ett videokort eller ett tv-kort. En lista över inspelningsenheter som stöds finns på vår webbplats under Supported capture devices (Inspelningsenheter som stöds). Om du vill överföra video från en extern inspelningsenhet till datorn för att kunna använda den senare i ett projekt, kan du göra som beskrivningen under Spela in video på hårddisken. Om du vill skapa en skiva och spela in en video för det här speciella projektet går du till fönstret Starta och väljer motsvarande alternativ Skapa DVD (eller VCD, SVCD, minidvd, HD-BURN) och sedan menyalternativet Spela in video i fönstret Innehåll. På det här sättet kan du spela in videon och samtidigt redigera projektet. AVCHD-kameror är ett undantag. De komprimerar inspelningarna direkt i MPEG-4- transportdata som skrivs på en DVD-skiva, ett minneskort eller den interna hårddisken. Data som du vill överföra från kameran till hårddisken importeras och överförs inte genom inspelning. För AVCHD-kameror som spelar in på DVD-skivor sätter du in kamera-dvd-skivan i datorns DVD-enhet och använder funktionen Importera skiva i fönstret Innehåll om du vill importera inspelningarna direkt till projektet (se Skapa ett skivprojekt). För AVCHD-kameror som spelar in på en hårddisk ansluter du kameran till datorn och använder funktionen Importera AVCHD från hårddisk i fönstret Innehåll om du vill importera inspelningarna direkt till projektet (se Skapa ett skivprojekt). För AVCHD-kameror som spelar in på minneskort ansluter du minneskortet till datorn med lämplig kortplats och använder funktionen Importera AVCHD från hårddisk i fönstret Innehåll om du vill importera inspelningarna. 5.2 DV-/HDV-kameror, digitala och analoga videor Det finns tre typer av inspelningsenheter: digitala, analoga och DV-/HDV-kameror. Dessa tre ställer olika krav på maskinvaran. DV-/HDV-kameror: Med en DV- eller HDV-kamera skickas videosignalen i ett digitalt format till datorn. Allt som krävs för att överföra videon till datorn är en anslutningskabel och motsvarande anslutning till datorn. Analog video: Videosignaler från en analog inspelningsenhet måste omvandlas till ett digitalt format för att kunna redigeras i datorn. VHS-enheter, tv-apparater, VHS-C-, 8 mmoch Hi-8-videokameror är samtliga exempel på analoga inspelningsenheter. Till skillnad från DV-inspelningsenheter, där enheten själv levererar digitala videosignaler till datorn, måste du ha ett videokort installerat i datorn för att kunna spela in analoga videosignaler. De analoga signalerna omvandlas till digitala signaler med videokortet. Digital video (ATSC, DVB-T/S/C): Videosignaler från digitala inspelningsenheter skickas i digitalt format till datorn och finns efter överföringen i formatet MPEG-2. Typiska Nero Vision 19

20 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor exempel på digitala enheter är tv-kort. För att överföra digital video måste motsvarande enhet vara ansluten till datorn. 5.3 Fönstret Spela in video Alla anslutna enheter visas i listrutan Inspelningsenhet i fönstret Spela in video. Fig 6: Sidan Spela in video Följande alternativfält finns tillgängliga: Ursprungsinspelni ng Anpassad inspelning Optimerar alla parametrar utifrån den valda inspelningsenheten och spelar in videon i formatet som anges av inspelningsenheten. Alternativfältet Ursprungsinspelning finns i standardinställningarna. Inspelning med standardinställningar rekommenderas. Justerar detaljinställningarna för parametrarna. Du kan välja önskat målformat. Fönstret är uppdelat i två delar för detaljinställningar och inspelningsproceduren. Fönstret innehåller ett förhandsgranskningsområde till vänster och ett informationsområde som innehåller de viktigaste inställningarna för målfilen. Om du klickar på knappen Konfigurera öppnas fönstret för justering av detaljinställningar för videoalternativ. Om du klickar på öppnas fönstret Egenskaper för videoenhet. Om du klickar på öppnas fönstret Egenskaper för ljudenhet. Du kan ändra detaljinställningar i båda fönstren om den anslutna inspelningsenheten har konfigurationsalternativ. Följande knappar finns tillgängliga i dialogrutan förhandsvisning: Startar uppspelning. Nero Vision 20

21 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Stoppar uppspelning. Startar inspelning. Spolar tillbaka videon. Spolar fram videon. Växlar till helskärmsläge. Om du trycker på Esc-tangenten växlar visningen tillbaka till fönsterläge. Ställ in timern som aktiverar inställning av starttid, sluttid och inspelningstid för inspelningen. Byter till nästa kanal. Byter till föregående kanal. Visar uppspelningsposition i formatet timmar:minuter:sekunder.hundradelar. Hoppa till en specifik position genom att klicka på (nästa) och (tillbaka) Egenskaper för videoenhet Fig 7 Fönstret Egenskaper för videoenhet I fönstret Egenskaper för videoenheter finns följande flikar: Format Generell Ställer in bildhastighet, typ av färgkomprimering och utdataformat som ska användas för att bränna videon på skivan. Ett klick på knappen Konfigurera startar enhetstestet av en analog inspelningsenhet. Här kan du välja videokälla (Video, Composite eller S-Video) Här ställs värden som ljusstyrka, skärpa och kontrast in med hjälp av skjutreglagen. Nero Vision 21

22 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Kanaler Visar alla tillgängliga kanaler för den valda enheten. Här kan du välja kanal för inspelningen. Ett klick på knappen Hantera tv-kanalgrupper visar det sista fönstret i tv-guiden igen och du kan efterredigera, lägga till eller ta bort grupper och tillagda kanaler. I tv-guidens fönster visas de tillgängliga kanalerna och grupperna för alla installerade inspelningsenheter. Om du klickar på Kanalinställning kan du konfigurera ett tvkort på nytt via tv-guiden steg för steg (se Ställa in tv-kort) Fönstret Egenskaper för ljudenhet Följande områden finns i fönstret Egenskaper för ljudenhet. Enhetsinställningar Definierar ljudkälla. Definierar ljudingångar (t.ex. CD-spelare, linje-in, mikrofon). Ljudingång Klicka på om du vill visa tillgängliga alternativ: 5.4 Ställa in tv-kort När du har anslutit ett tv-kort till datorn och tar fram fönstret Videoinspelning för första gången visas alla anslutna enheter i listrutan Inspelningsenhet. För att ställa in en inspelningsenhet för digital eller analog video måste ett inspelningskort som uppfyller tillverkarens krav installeras eller redan finnas inbyggt i datorn. Nero Vision stöder samtidigt flera tv-kort, tv-kort med dualtuner och/eller hybridtuner-kort. En lista över TV-kort som stöds finns på vår webbplats under Supported TV cards (TV-kort som stöds). Följande krav måste vara uppfyllda: Ett tv-kort är anslutet till datorn och aktiverat. Så här gör du för att konfigurera ett tv-kort med hjälp av Tv-guiden: 1. Välj alternativet Spela in video på hårddisk på sidan Start. Fönstret Videoinspelning visas. 2. Om du har anslutit flera enheter till datorn väljer du önskad enhet i listrutan Inspelningsenhet. 3. Klicka på. Fönstret Egenskaper för videoenhet öppnas. 4. Klicka på fliken Kanaler. 5. Klicka på Kanalinställning. Det första fönstret i TV-guiden, Analog tv-kanalsökning, visas. Med hjälp av guiden anger du alla nödvändiga uppgifter. Nero Vision 22

23 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Fig 8: Tv-guide Analog tv-kanalsökning 6. Välj land i listrutan Välj land. Om du konfigurerar ett tv-kort för digital satellitmottagning (DVB-S) väljer du istället en satellit i fältet Select your satellite configuration. Om du konfigurerar ett tv-kort för digital kabel-tv (DVB-C) anger du de aktuella frekvenserna för landet. 7. Gå till menyfältet Välj typ av källa och välj Antenn eller Kabel som signalkälla. Vid konfiguration av digitala tv-kort (DVB-T, DVB-S, DVB-C) är menyfältet Välj typ av källa inte tillgängligt. 8. Klicka på Starta sökning för att starta sökningen. Sökningen börjar. Du informeras om förloppet och antalet hittade kanaler i området Sökstatus. 9. Klicka på Nästa. Det andra fönstret i tv-guiden, Redigera tv-kanal, visas. Du kan sortera, byta namn på eller ta bort kanalerna som du vill. 10. Klicka på knapparna Upp eller Ner. Ordningen på de tillgängliga kanalerna ändras. 11. Markera de kanaler som du inte vill ha och klicka på Ta bort. Kanalerna tas bort. 12. Om du vill ställa in kanaler på flera tv-kort efter varandra: Nero Vision behandlar tv-kanaler som har samma namn (så kallade "fysiska" kanaler) på olika tunerkort som samma "logiska" kanal. Detta innebär att en logisk kanal kan innehålla en eller flera fysiska kanaler. Under kanalsökningen ställs kanalerna automatiskt in efter varandra. Efter konfigureringen i tv-guiden visas bara de logiska kanalerna i Nero Vision. Nero Vision 23

24 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 1. Markera en kanal och klicka på knappen Nytt namn. Fönstret Namnge kanal visas. 2. Ange namnet som du vill använda i textfältet Namnge kanal och klicka på OK. Kanalens namn ändras. 13. Klicka på Nästa. Det tredje fönstret i tv-guiden, Hantera tv-kanalgrupper, visas. Du kan sortera kanalerna i befintliga ämnesgrupper eller i grupper enligt dina behov. Fig 9: Tv-guiden Hantera tv-kanalgrupper 14. Klicka på Lägg till på fliken Tv-kanalgrupper. Fönstret Lägg till grupp visas. 15. Ange önskat namn på gruppen i fältet Lägg till grupp och klicka på OK. Gruppen har skapats. 16. Klicka på fliken TV-kanaler till grupper. 17. Välj den grupp som du vill redigera i listrutan Ändra dina grupper. 18. Markera de kanaler som du vill tilldela gruppen i området Tillgängliga kanaler och klicka på >>. De markerade kanalerna visas i området Ändra dina grupper/namn. 19. Klicka på Upp eller Ner. Kanalernas ordning i gruppen justeras. 20. Klicka på Avsluta. Tv-guiden avslutas och fönstret Videoinspelning visas. Du har nu konfigurerat tv-kortet. 5.5 Spela in video på hårddisken Följande krav måste vara uppfyllda: Inga processorkrävande program får vara igång. Inga program får köras i helskärmsläge. Nero Vision 24

25 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Datorn får inte blockeras någon gång under hela inspelningsprocessen. Det måste finnas tillräckligt med utrymme på hårddisken. Gör så här för att spela in video på hårddisken: 1. Anslut den digitala eller analoga inspelningsenheten till datorn med motsvarande kablar och koppla in den. För att ställa in en inspelningsenhet för digital eller analog video måste ett inspelningskort som uppfyller tillverkarens krav installeras eller redan finnas inbyggt i datorn. 2. Välj alternativet Spela in video på hårddisken i fönstret Start. Fönstret Spela in video och ett fönster visas. I fönstret visas en rekommendation att använda Ursprunglig inspelning. 3. Välj inspelningsenhet i listrutan Inspelningsenhet. Videoenheten kan vara inställd i läge kamera eller läge VCR. I Kamera-läge skickas videosignalen kontinuerligt från inspelningsenheten till datorn, och du kan visa den aktuella signalen i förhandsvisningen. Om enheten är en DV-kamera visas allt från sökaren i förhandsvisningen. Ett tv-kort är alltid inställt i kameraläge eftersom videosignalen är konstant och det inte finns något sätt att pausa eller att snabbspola framåt eller bakåt. I VCR-läge finns videon redan på band (eller annat lagringsmedium). För att kunna fånga videon måste du sätta in bandet i spelaren och spela upp det. Du kan också snabbspola igenom hela bandet för att spela upp enskilda scener. DV-kameror kan ställas in i antingen kamera-läge eller VCR-läge. Läs mer i tillverkarens instruktioner för att ta reda på hur det görs. Analoga videokameror står automatiskt i läge VCR. Beroende på om inspelningsenheten står i läge kamera eller VCR, kan vissa knappar vara otillgängliga. 4. Välj mellan Ursprunglig inspelning och Anpassad inspelning i fönstrets övre högra hörn. Med Ursprunglig inspelning överförs videon med förlustfri konvertering i det format som anges av inspelningsenheten. Alternativfältet Ursprungsinspelning finns i standardinställningarna. Vi rekommenderar att spela in med Ursprunglig inspelning. 5. Om du väljer alternativet Anpassad inspelning: 1. Välj format i listrutan (se Fönstret Spela in video). Listrutan Profil visas i området Detaljer. 2. Välj önskad profil (se Fönstret Spela in video). Filinställningarna visas i området Detaljer under Utgångsformat för fil. 3. Om du vill justera detaljinställningarna klickar du på knappen Konfigurera. Ett fönster visas (se Fönstret Grundinställningar för video). 4. Gör önskade detaljinställningar och klicka på OK (se Videoinställningar). Filinställningarna för utgångsformat justeras. Nero Vision 25

26 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 6. Om du använder en analog inspelningsenhet startar du inspelningen på inspelningsenheten. Om du använder en digital inspelningsenhet och den är i VCR-läget använder du knapparna för att kontrollera bandet. Du ser den nuvarande scenen i förhandsvisningen. 7. Titta på bilden från inspelningsenheten i förhandsvisningen. 8. Gör så här om du vill ändra videoinställningarna: 1. Klicka på. Fönstret Egenskaper för videoenhet visas (se Egenskaper för videoenhet). Om en digital inspelningsenhet valdes i listan Inspelningsenhet finns endast fliken Kanaler tillgänglig i fönstret Egenskaper för videoenheter. 2. Gör önskade inställningar och klicka på. Videoinställningarna justeras. 9. Om du vill välja ut en extern ljudkälla för inspelningen: 1. Klicka på. Fönstret Egenskaper för ljudenhet visas (se Fönstret Egenskaper för ljudenhet). 2. Gör önskade inställningar och klicka på. Ljudinställningarna justeras. 10. Gör så här om du vill spara videofilen i någon annan mapp än i Mina dokument/nerovision/inspeladvideo: 1. Klicka på Mer. Det utvidgade området öppnas. 2. Ange sökvägen och filnamnet i fältet Spela in till fil. För att spela in en video måste du ha ledigt utrymme på hårddisken. Kontrollera att det tillgängliga utrymmet är tillräckligt för inspelning av hela videon. När du spelar in en video från ett videoinspelningskort krävs cirka 3-30 MB minne per sekund på hårddisken, beroende på videons filformat. En DV-inspelning via ett FireWire -kort (IEEE 1394) upptar upp till 3,6 MB minne per sekund på hårddisken. 11. Klicka på. Inspelningen startas och bilden som just nu spelas in i Nero Vision visas. 12. Klicka på när du vill avsluta inspelningen. En lista som innehåller inspelade filer som ännu inte tilldelats ett projekt visas. 13. Om du vill spela in fler videor från samma källa upprepar du de två föregående stegen. 14. Gör så här om du vill visa den inspelade videon: 1. Välj den önskade videon i listan. 2. Klicka på. Den inspelade videon visas i förhandsgranskningområdet. 15. Klicka på Nästa. Sidan med menyn Vad vill du göra härnäst? visas. Du har spelat in en video på hårddisken och kan nu redigera den. Nero Vision 26

27 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 5.6 Spela in direkt på skiva Om du har en DVD-RW/DVD+RW-brännare och har satt in en DVD-RW- eller DVD+RWskiva kan du skapa de redigerbara skivformaten DVD-VR, DVD-VFR (videoläge) eller DVD+VR med Nero Vision. I jämförelse med en vanlig DVD är fördelen med dessa format att skivans innehåll kan ändras med tiden. Det betyder att du kan redigera filmerna, sätta in nya stycken, ta bort scener som du inte vill se eller radera skivan. Skivformaten DVD-VFR (videoläge) och DVD+VR är kompatibla med DVD-video och kan spelas upp på nästan alla kommersiella DVD-spelare. Trots att skivformatet DVD-VR, som går att skapa med DVD-RW- och DVD-RAM-skivor, endast kan spelas upp på VR-kompatibla spelare har det fördelen att vara specialdesignat för direktinspelning på skivan. En översikt över vilka skivformat som stöds av vilka skivor finns under Skivformat som stöds. I Nero Vision Essentials SE kan du inte spela in video direkt på Blu-ray-skivor eller DVD- VR. Om du skapar en redigerbar dvd via en inspelningsenhet kan den önskade datan (t.ex. kamerainspelningar) överföras direkt, dvs. utan mellanlagring, till skivan. Följande krav måste vara uppfyllda: En inspelningsenhet för digital eller analog video finns installerad och ansluten till datorn. Inga processorkrävande program får vara igång. Inga program får köras i helskärmsläge. Datorn får inte blockeras under inspelningsprocessen. Gör så här för att skapa en redigerbar DVD direkt via en inspelningsenhet: 1. Lägg i en RW-skiva i DVD-brännaren. 2. Slå på inspelningsenheten och starta Nero Vision (se Starta programmet). För att installera en inspelningsenhet för digital eller analog video måste att inspelningskort som uppfyller tillverkarens krav installeras eller redan finnas inbyggt i datorn. 3. Välj alternativet Spela in direkt på skiva i Startfönstret. Om mer än en brännare finns installerad på datorn väljer du i listrutan den brännare som du satt in den omskrivbara skivan i. Fönstret Videoinspelning visas. Om du ännu inte konfigurerat ditt tv-kort upprepar du stegen under Ställa in tv-kort. 4. Fortsätt enligt beskrivningen i Spela in video på hårddisken. Du har skapa en redigerbar DVD direkt via en inspelningsenhet. Nero Vision 27

28 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor 5.7 Importera från Internet Du kan hämta en video- eller bildfil från Internet eller Internet-communities och lägga till den i projektet som en titel eller komponent på tidslinjen (innehållsområdet i samlingen). Du kan importera filer i alla inspelningsformat som stöds av Nero Vision. Du kan endast hämta en fil åt gången. Följande krav måste vara uppfyllda: Sidan Innehåll visas. Gör så här om du vill hämta en fil från Internet: 1. Klicka på knappen Importera från Internet i fönstret Innehåll. När du importerar eller exporterar från Internet för första gången öppnas fönstret Logga in till My Nero. Här kan du ange åtkomstdata för Internet-gruppen My Nero och sedan förbli inloggad för alla senare besök via Nero Vision. 2. Ange Inloggningsnamn och Lösenord för Internet-gruppen My Nero i inmatningsfälten. 3. Markera kryssrutan Spara min inloggningsinformation och klicka på OK. 4. Om du inte har ett användarkonto för My Nero klickar du på Avbryt. När Nero startar importeringsfunktionen kontrollerar programmet om nya konfigurationsfiler finns tillgängliga. Fönstret Importera från Internet visas. Internetcommunities där mediefiler kan hämtas listas i kombinationsrutan uppe till vänster i fönstret. Gruppens navigationsträd visas till vänster i fönstret. Du kan gå till tillgängliga mappar i gruppen. Om du har loggat in kan du gå till dina egna videor här. 5. Om du vill hämta en annan grupp som visas i listmenyn väljer du önskad grupp. Ett fönster för att ange användardata visas. 6. Ange Inloggningsnamn och Lösenord i inmatningsfälten och klicka på OK. Markera rutan Spara min inloggningsinformation om du vill spara dina inloggningsdata för senare besök. 7. Om du inte har ett användarkonto för den valda gruppen klickar du på Avbryt. Gruppens navigationsträd visas till vänster i fönstret. 8. Leta efter och markera den önskade mediafilen till höger i fönstret. Du kan ange ett sökord i textrutan längst upp till höger i fönstret och klicka på knappen Sök om du vill söka efter nyckelord i gruppen. Filer som hittas visas i det nedre området. Om en markerad fil inte passar det aktuella projektet, t.ex. om du försöker importera en video till ett bildspel, visas ett fönster med motsvarande meddelande. 9. Klicka på Hämta. Nero Vision 28

29 Videoinspelning från videokamera och andra externa inspelningskällor Importeringen inleds och filen hämtas i originalformatet. Importeringsförloppet visas i ett separat fönster. Fönstret Kopiera filer till hårddisk visas. 10. Välj destinationsmapp på hårddisken där du vill spara filen. 11. Klicka på OK. Filen sparas och Nero Vision listar den som en ny titel i projektet. Om du importerade filen till ett av samlingsfönstren Film eller Bildspel listar Nero Vision filen i mediaområdet. Du har nu importerat en fil från Internet och kan arbeta med den i projektet. Nero Vision 29

30 Videoredigering 6 Videoredigering 6.1 Fönstret Film Du kan inte redigera filmer eller göra egna filmer med Nero Vision Essentials SE. I fönstret Film kan du samla mediefiler till en film, klippa videor som du lagt till och arbeta med effekter och övergångar enligt dina behov. Du kan lägga till video- och bildfiler, samt ljudfiler som bakgrundsmusik i filmen. Fig 10: Fönstret Film I det övre högra området i mediaområdet kan du genomsöka datorn efter önskade mediafiler, importera filer och sedan lägga till dem i en samling. Dessutom listas alla övergångar, video- och texteffekter i grupper. Följande flikar finns tillgängliga i dialogrutan media: Visar mediafilerna. Visar videoeffekterna. Visar texteffekterna. Visar övergångar. Nero Vision 30

31 Videoredigering Följande knappar finns tillgängliga i medieområdet: Bläddra: Letar efter mediafiler och lägger till dem till dina mediafiler. Fönstret Öppna visas. Bläddra och lägg till projektet: Letar efter mediafiler och lägger till dem till dina mediafiler och till filmen. Fönstret Öppna visas. Startar videoinspelningen. Fönstret Videoinspelning visas (se Fönstret Spela in video). Importera: importerar media från en TWAIN-kompatibel enhet som till exempel en skanner. Ett fönster öppnas. Välj källa: Väljer en källa för TWAIN-import. Fönstret Välj källa visas. Importerar mediafiler från Internetcommunities. Ett fönster öppnas (se Importera från Internet). Tar bort det valda objektet från gruppen. Tar bort samtliga objekt i gruppen. Ett fönster öppnas. Startar automatisk klippdetektion. Fönstret Klippdetektion öppnas. Öppnar den valda mediefilen med ett länkat program. Alternativet finns endast tillgängligt om det finns en befintlig programassociation till filtypen. Om inte, visas en grå knapp. Lägger till de valda objekten till en film. I fönstrets nedre område, området Innehåll, visas alla filer som du lägger till i samlingen på flikarna Storyboard eller Tidslinje. Fliken Tidslinje öppnas automatiskt när du lägger till en ljudfil, video- eller texteffekt i filmen. Bilder indikeras på båda flikarna med ikonen i det övre vänstra hörnet. Fig 11: Fliken Tidslinje Nero Vision 31

32 Videoredigering Fliken Tidslinje består av följande områden: Text Effekter Videospår Ljud 1 Ljud 2 Innehåller texteffekterna. Innehåller videoeffekterna. Innehåller videotitlar. Innehåller ljudfilerna på det första ljudspåret. Innehåller ljudfilerna på det andra ljudspåret. Följande knappar finns tillgängliga på fliken Tidslinje: Zoomar ut fliken Tidslinje så att hela filmen syns. Zoomar in i fliken Tidslinje. Zoomar ut ur fliken Tidslinje. Du kan testa samlingen i förhandsgranskningområdet i det övre vänstra hörnet. Följande knappar finns tillgängliga. Startar uppspelning av filmen. Pausar filmen. Stoppar uppspelning. Växlar till helskärmsläge. Om du trycker på Esc-tangenten växlar visningen tillbaka till fönsterläge. Skapar en stillbild utifrån det som visas i videotiteln. Spelar in ett kommentarsspår till videotiteln. Fönstret Ljudinspelningsinställningar öppnas. Klipper videotiteln vid nuvarande position. Efter att du delat upp titeln är delarna oberoende av varandra och kan läggas till eller flyttas enskilt på rullningsfältet. Den ursprungliga filen ändras inte. Det här elementet visas bara om den markerade mediefilen har tilldelats en möjlig aktivitet. Annars visas en grå knapp. Klipper ut scener från videon (se Klippa videotitlar). Det här elementet visas bara om den markerade mediefilen har tilldelats en möjlig aktivitet. Annars visas en grå knapp. Justerar inställningarna för de valda objekten. Fönstret Egenskaper öppnas. Visar uppspelningsposition i formatet timmar:minuter:sekunder:- hundradelar. Hoppa till en specifik position genom att klicka på (nästa) och (föregående). Nero Vision 32

Användarhandbok för Nero Vision

Användarhandbok för Nero Vision Användarhandbok för Nero Vision Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Vision och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Användarhandbok för Nero RescueAgent

Användarhandbok för Nero RescueAgent Användarhandbok för Nero RescueAgent Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero RescueAgent och allt innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken

Information om upphovsrätt och varumärken Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE

Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Användarhandbok för Nero Burn och Nero Burn Settings för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision

Information om upphovsrätt och varumärken Nero Vision Manuell Nero Vision Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808

Din manual HP PAVILION 700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/854808 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION 700. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2

MagicInfo Express 2. Användarhandbok. MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 MagicInfo Express 2 Användarhandbok Med MagicInfo Express 2 kan du enkelt skapa innehåll med olika layouter. Använd MagicInfo Express 2 för att skapa och hantera scheman för att spela

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7

Innehåll Börja framgångsrikt! Installera InCD Reader Åtkomst till SecurDisc-skivor SecurDisc-snabbmenyn 7 Manuell InCD Reader Innehåll Innehåll 1 Börja framgångsrikt! 3 1.1 Om InCDReader 3 1.2 Om användarhandboken 3 2 Installera InCD Reader 4 3 Åtkomst till SecurDisc-skivor 6 4 SecurDisc-snabbmenyn 7 4.1 Fönstret

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Användarhandbok för Nero Home

Användarhandbok för Nero Home Användarhandbok för Nero Home Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero Home och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/923361

Din manual HP DVD WRITER DVD300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/923361 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Handbok. Nero Recode 2. www.nero.com

Handbok. Nero Recode 2. www.nero.com Handbok Nero Recode 2 www.nero.com Information om upphovsrätt och varumärken Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Tyskland, innehar upphovsrätten till användarhandboken för Nero Recode 2 och programmet

Läs mer

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816

Din manual HP COMPAQ PRESARIO 6500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/868816 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ PRESARIO 6500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10

Innehåll. 1 Inledning 5. 2 Förinställning 6. 3 Anpassa användargränssnittet 7. 4 Anpassa interna inställningar 9. 5 Förbereda att bränna en skiva 10 Det här dokumentet är konverterat från KDE:s användarbas K3b-sida 2011-01-20. Uppdatering till 2.0 av KDE:s dokumentationsgrupp Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Förinställning 6

Läs mer

Handbok. Nero Recode. www.nero.com

Handbok. Nero Recode. www.nero.com Handbok Nero Recode www.nero.com Information om upphovsrätt och varumärken Ahead Software AG, Im Stoeckmaedle 18, 76307 Karlsbad, Tyskland, innehar upphovsrätten till användarhandboken för Nero Recode

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG

Handbok. Nero MediaHome. Nero AG Handbok Nero MediaHome Nero AG Information om copyright och varumärken Handboken Nero MediaHome och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här handboken innehåller

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING

MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING MOVIE MAKER- MANUAL FÖR VIDEOREDIGERING Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen FILM STOCKHOLM REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR RÖRLIG BILD I STOCKHOLMS LÄN Kultur-

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide

JVC CAM Control (för Windows) Användarguide JVC CAM Control (för Windows) Användarguide Svenska Detta är en instruktionsmanual för mjukvaran (för Windows) för Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 skapad av JVC KENWOOD Corporation. Operatörssystemet

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Nero AG Nero StartSmart

Nero AG Nero StartSmart Handbok till Nero StartSmart Nero AG Nero StartSmart Information om upphovsrätt och varumärken Handboken och dess innehåll är upphovsrättsskyddade och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Skapa DVD- och CD-skivor. med DVD-brännaren eller CD-brännaren

Skapa DVD- och CD-skivor. med DVD-brännaren eller CD-brännaren Skapa DVD- och CD-skivor med DVD-brännaren eller CD-brännaren Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard Company utfäster inga garantier av något slag i fråga

Läs mer

Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt!

Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt! Denna guide är till en äldre version av Movie Maker men det mesta är väldigt likt! Lycka till / Emil KOM IGÅNG MED MOVIE MAKER 1. Hämta programmen. Gå in på http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/movie-maker

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG

Snabbstart. Nero ShowTime. Ahead Software AG Snabbstart Nero ShowTime Ahead Software AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för Nero ShowTime och hela dess innehåll skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN

Del 1 BLI BEKANT MED DATORN Pekka Malmirae Del BLI BEKANT MED DATORN. Var används informationsteknologin?... 6 2. Hur fungerar en dator?... 7 3. Utrustning... 8 4. Program... 0 5. Köpa dator... 6. Starta datorn... 2 7. Hantera program...

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Manual för videoredigering

Manual för videoredigering imovie- Manual för videoredigering Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen Får fritt användas och kopieras inom Stockholms län vid angivande av källan. Film Stockholm,

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Välkommen till Capture.

Välkommen till Capture. Välkommen till Capture http://capture-app.com Välkommen till Capture! Med Capture kan du spara, se och dela dina bilder och videor på alla dina enheter mobil, surfplatta och PC/ Mac. När du har laddat

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa videoföreläsningar med Camtasia 1 Introduktion Camtasia är ett verktyg som används för att göra skärminspelningar, d v s att du kan spela in exakt det som visas på din

Läs mer

Handbok Kaffeine. Jürgen Kofler Christophe Thommeret Mauro Carvalho Chehab

Handbok Kaffeine. Jürgen Kofler Christophe Thommeret Mauro Carvalho Chehab Jürgen Kofler Christophe Thommeret Mauro Carvalho Chehab 2 Innehåll 1 Kaffeine spelare 5 1.1 Startfönstret......................................... 5 1.2 Spela upp en fil.......................................

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Skapa film med MovieMaker2

Skapa film med MovieMaker2 Skapa film med MovieMaker2 I MovieMaker kan du enkelt skapa film. Du kan göra stillbildsfilm eller med hjälp av t ex en webbkamera göra leranimationer. Naturligtvis kan du göra mycket mer än så... MovieMaker

Läs mer

Din manual HP PAVILION T400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849646

Din manual HP PAVILION T400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/849646 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION T400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer