Information om upphovsrätt och varumärken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om upphovsrätt och varumärken"

Transkript

1 Manuell Nero Vision

2 Information om upphovsrätt och varumärken Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet med licensavtalet. Innehållet i det här dokumentet och den tillhörande programvaran kan ändras utan föregående meddelande. Nero AG avsäger sig allt ansvar för att innehållet i det här dokumentet är korrekt och avvisar alla anspråk som strider mot bestämmelserna i garantiavtavtalet. Det här dokumentet och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Det här dokumentet innehåller även material som är skyddat av internationell upphovsrätt. Dokumentet får inte återskapas, spridas eller återges, i sin helhet eller delar av det, utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nero AG. Tänk på att befintlig grafik, bilder, videor, musiktitlar och annat material som du önskar infoga eller överföra till projekt kan vara skyddade av upphovsrätt. Otillåten användning av den här typen av material i dina projekt kan strida mot upphovsrättsinnehavarens rättigheter. Se till att du erhåller alla nödvändiga behörigheter från upphovsrättsinnehavaren. Om du inte är upphovsrättsinnehavaren, har tillstånd från upphovsrättsinnehavaren eller om ditt användande inte är att anse som "tillåten handling" enligt bestämmelserna i lagen om upphovsrätt kan du bryta mot nationella och internationella upphovsrättslagar. Återgivning, kopiering, ändringar i, eller publicering av upphovsrättsskyddat material kan leda till skadeståndsanspråk och att andra rättsliga åtgärder vidtas gentemot dig. Kontakta ditt juridiska ombud om du är osäker på dina rättigheter. Vissa program i Nero-sviten använder teknik som utvecklats av tredjepartstillverkare, varav en del kan ingå som demoversioner i Nero-sviten. De här programmen kan aktiveras kostnadsfritt online eller genom att skicka ett aktiveringsfax för att få obegränsad användning av versionen. Nero överför endast den information som krävs för aktiveringen av teknik som licensieras av tredje part. För en obegränsad användning av Nero-sviten behöver du därför en Internetanslutning eller enfax. Copyright Nero AG och dess licenspartner. Med ensamrätt. Nero, Nero Digital, Nero BackItUp, Nero Essentials, Nero Express, Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero MediaHome, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero ShowTime, Nero Simply Enjoy, Nero StartSmart, Nero Vision, InCD, Move it, PhotoSnap, logotypen för SecurDisc, Burn-At-Once, DNC Dynamic Noise Control, LayerMagic, Nero DMA Manager, SmartDetect, SmoothPlay, Superresolution, Nero Surround, Nero LiquidMedia, Nero MediaStreaming och UltraBuffer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nero AG. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader och Premiere är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Inc. AMD Athlon, AMD Opteron, AMD Sempron, AMD Turion, ATI Catalyst och ATI Radeon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. ATSC är ett varumärke som tillhör Advanced Television Committee. ICQ är ett registrerat varumärke som tillhör AOL, LLC. Apple, iphoto, ipod, itunes, iphone, FireWire och Mac är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple, Inc. ARM är ett registrerat varumärke som tillhör ARM, Ltd. AudibleReady är ett registrerat varumärke som tillhör Audible, Inc. BenQ är ett varumärke som tillhör BenQ Corporation. Blu-ray Disc är ett varumärke som tillhör Blu-ray Disc Association. CyberLink är ett registrerat varumärke som tillhör CyberLink Corp. DLNA är ett registrerat varumärke som tillhör Digital Living Network Alliance. DivX och DivX Certified är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. Dolby, Pro Logic och den dubbla D- logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories, Inc. DTS och DTS Digital Surround är registrerade varumärken som tillhör DTS, Inc. DVB är ett registrerat varumärke som tillhör DVB Project. Freescale är ett varumärke som tillhör Freescale Semiconductor, Inc. Google och YouTube är varumärken som tillhör Google, Inc. WinTV är ett registrerat varumärke som tillhör Hauppauge Computer Works, Inc. Intel, Intel XScale, Pentium och Core är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. Memorex är ett registrerat varumärke som tillhör Memorex Products, Inc. ActiveX, ActiveSync, DirectX, DirectShow, Internet Explorer, Microsoft, HDI, MSN, Outlook, Windows, Windows Mobile, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Windows Media, Xbox, Xbox 360, startknappen i Windows Vista och logotypen för Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. My Space är ett varumärke som tillhör MySpace, Inc. NVIDIA, GeForce och ForceWare är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör NVIDIA Corporation. Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk Corporation. Sony, Memory Stick, PlayStation, PLAYSTATION och PSP är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. HDV är ett varumärke som tillhör Sony Corporation och Victor Company of Japan, Limited (JVC). UPnP är ett registrerat varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Labelflash är ett registrerat varumärke som tillhör Yamaha Corporation. Alla förekommande varumärken nämns här endast i informationssyfte. Alla märkesnamn och varumärken tillhör respektive ägare. Nero AG, Im Stoeckmaedle 13-15, Karlsbad, Tyskland Nero Vision

3 Innehåll Innehåll 1 Komma igång Om användarhandboken Om programmet Starta programmet Arbeta med Nero Vision Utökat område Knappar Skapa ett projekt Innehållsskärm Skapa ett skivprojekt Skapa kapitel manuellt Skapa kapitel automatiskt Redigera kapitel 18 3 Spela in videor från kameror och andra externa lagringsenheter Fånga DV-/HDV-kameror, digitala och analoga videor Skärmen spela in video Förhandsgranskningsfönster Fönstret Egenskaper för videoenhet Fönstret Egenskaper för ljudenhet Ställa in tv-kort Spela in video till hårddisk Förskanning av videoinspelning Spela in direkt på skiva Importera från Internet 31 4 Redigera videor Filmskärmen Fliken Tidslinje Fönstret Färgkorrigering Fönstret Ad Spotter Fönstret Music Grabber Skapa film Skapa lagringsgrupper Radera reklam Klippa videotitlar Välja mall Film: Infoga övergångar Lägga till en effekt Lägga till en texteffekt Infoga en ljudfil Söka efter musikklipp 51 Nero Vision III

4 Innehåll 5 Exportera videor Fönstret Exportera video Exportera video till fil Exportera video till kamera Exportera video och skicka som e-post Exportera ljud till fil Exportera till webb 57 6 Bildspel Bildspelsskärmen Skapa bildspel Bildspel: Infoga övergångar Bildspel: Redigera bilder Bildspel: justera visningslängden 66 7 Meny Nivåer Menyskärmen redigera Fliken Mallar Fliken Anpassa Fönstret Spara mall som Skapa meny 87 8 Förhandsgranskning Fönstret Förhandsgranskning Visa en förhandsvisning 90 9 Brännalternativ Fönstret Bränningsalternativ Bränna en skiva Bränna en bildfil Skriva till hårddiskmappar Hantera projekt Spara projekt Öppna ett projekt Öppna en skivbild Skapa omslag och etiketter Skivverktyg Radera omskrivbar skiva Visa skivinformation Avsluta skiva Konfiguration Anropa konfigurationen Fönstret Programinställningar Fliken Allmänt Fliken Mappar 103 Nero Vision IV

5 Innehåll Fliken Meddelanden Videoinställningar Ta fram Videoinställningarna Fönstret Grundinställningar för video Fliken Allmänt Fliken [Skivformat] Konfigurering av Nero Digital-kodaren Teknisk information Systemkrav Skivformat som stöds Översikt över kompatibilitet mellan skivformat och skivor Översikt över kompatibilitet - Redigerbara DVD-skivformat Tangentkombinationer Versioner av Nero Vision Index Kontaktinformation 120 Nero Vision V

6 Komma igång 1 Komma igång 1.1 Om användarhandboken Den här användarhandboken riktar sig till alla användare som vill lära sig hur Nero Vision fungerar. Den innehåller olika åtgärder och beskriver steg för steg hur dessa utförs för att ett bestämt mål ska nås. För att få så stort utbyte som möjligt av dokumentation bör du vara uppmärksam på följande symboler: Anger varningar, villkor eller anvisningar som måste beaktas. Indikerar kompletterande information och anvisningar. 1. Starta Siffran i början på en rad anger en anvisning. Utför anvisningarna i angiven ordningsföljd. OK (Se...) [ ] Indikerar ett delresultat. Indikerar ett slutresultat. Finns vid textavsnitt och knappar som visas i programmets gränssnitt. Visas med fet stil. Indikerar hänvisningar till andra kapitel. De fungerar som länkar och visas understrukna och i rött. Anger en tangentkombination som används för att ange ett visst kommando. 1.2 Om programmet Nero Vision är ett program för lagring, redigering och bränning av filmer/bildspel med ett extremt användarvänligt gränssnitt. Nero Vision kan användas för att spela upp dina videor från DV-videokameror eller andra externa videoenheter på din dator och bränna dem som DVD-video, DVD-VR/-VFR (videoläge)/+vr, Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD), minidvd, AVCHD eller BD-AV, eller spara dem till en mapp på hårddisken. Med de många egenskaper som erbjuds i det här kraftfulla multimediprogrammet får du ett stort antal alternativ för att skapa och samla in dina minnen. Även totala nybörjare inom videohantering tycker det är enkelt att använda Nero Vision. Nero Vision gör det möjligt att förkorta videor snabbt och enkelt, lägga till effekter till videor, skapa kapitel med hjälp av automatisk scenidentifiering, manuellt definiera kapitelmarkörer, skapa egna menyer med fördefinierade menymallar och animerade knappar, lägga till bakgrundsbilder och text, använda förhandsgranskningsskärmen över den praktiska och virtuella fjärrkontrollen för att visa projekt, samt mycket mer. Nero Vision 6

7 Komma igång Med en DV-kamera, ett FireWire-kort och lämplig maskinvara kan du importera egna filmer från kameran. Med ett DirectShow -kompatibelt videokort kan du använda Nero Vision för att spela in video direkt från kortet. Även om du inte har någon videomaskinvara kan du arbeta med videofiler på din dator eller filer som du hämtat från Internet. 1.3 Starta programmet Gör så här för att starta Nero Vision via Nero StartSmart: 1. Klicka på ikonen för StartSmart. Fönstret för Nero StartSmart öppnas. 2. Klicka på. Listan över Nero-program visas. Fönstret för Nero StartSmart 3. Välj posten Nero Vision i urvalslistan. Fönstret för Nero Vision öppnas. Du har startat Nero Vision via Nero StartSmart. 1.4 Arbeta med Nero Vision Användargränssnittet för Nero Vision består av ett huvudfönster och ett expanderbart område. I grunden består arbetet med Nero Vision av ett urval uppgifter på Start-skärmen. Sedan kan du slutföra uppgiften genom att navigera genom de olika stegen där en separat skärm visas för varje, individuellt steg. Nero Vision 7

8 Komma igång Startfönstret visar endast de poster som är tekniskt genomförbara för de enheter som installerats på datorn och de enheter som är anslutna till datorn. Om du har installerat en DVD-RW/+RW-brännare och matar in en DVD-RW- eller DVD+RW-skiva, kan du använda Nero Vision för att skapa redigerbara DVD-skivformat och DVD-Video: DVD-VFR (videoläge) och DVD+VR. I jämförelse med en vanlig DVD är fördelen med dessa format att skivans innehåll kan ändras med tiden. Det betyder att du kan redigera filmerna, sätta in nya stycken, ta bort scener som du inte vill se eller radera skivan. En nackdel är att du inte kan skapa individuella menyer. Skivformaten DVD-VFR (videoläge) och DVD+VR är kompatibla med DVDvideo och kan spelas upp på nästan alla kommersiella DVD-spelare. Om du klickar på knappen i nedre vänstra hörnet på huvudfönstret öppnas Hjälp-menyn som erbjuder möjligheten att gå in på online-hjälpen och visar versionsnummer och annan registreringsinformation. För att gå till nästa eller föregående skärm klickar du på knappen Nästa eller Bakåt i navigationsfältet. Vid behov ombeds du spara projektet, eftersom ändringarna du har gjort annars försvinner. Ett projekt består i huvudsak av fyra steg: Välja en uppgift. Välj det du vill göra genom att föra markören över menyalternativet. När du för markören över ett objekt öppnas en förklarande text bredvid objektet. Nero Vision 8

9 Komma igång Användarhandboken innehåller ett kapitel var för varje uppgift, där samtliga steg för att färdigställa uppgiften gås igenom. Färdigställa en uppgift Beroende på uppgiften måste du gå igenom ett antal steg till dess att uppgiften är klar. Varje nytt steg visas på en ny sida. Varje sida har en titel och en kortfattad beskrivning för att du ska veta var i processen du befinner dig och vad du ska göra. Varje fönster innehåller verktygstips, detaljerad information och förklaringar för knapparna, ikonerna och menyerna. Både knappen Ångra och Gör om finns i fönster där du kan utföra olika åtgärder. Med de här knapparna kan du snabbt ångra eller göra om de senast utförda åtgärden. På så sätt kan du prova en rad olika funktioner i Nero Vision utan att riskera att hela projektet förstörs om du inte gillar ändringen. Innehållsskärmen Handboken innehåller ett kapitel för varje fönster där alla områden beskrivs detaljerat. Bränning Projektet avslutas med bränning. Du anger parametrarna för bränningen och klickar sedan på Bränn. Beroende på vilken typ av projekt som redigeras och vilken brännare som är ansluten till systemet finns olika alternativ tillgängliga i menyn. Nero Vision 9

10 Komma igång Fönstret Bränningsalternativ Efter bränning Så fort du har avslutat bränningen kan du bestämma vad du vill göra därefter; starta mediespelaren och visa ditt projekt eller skapa omslag och etiketter för den skiva du använder Nero CoverDesigner. Du kan självklart också spara projektet eller starta ett nytt. Närliggande ämnen: Utökat område 10 Skapa ett skivprojekt Utökat område Användargränssnittet i Nero Vision består av ett huvudfönster och ett utökningsbart område. Om du klickar på knappen Mer visas ett utökat område. Användargränssnittet i Nero Vision visar popup-menyer som krävs för tillfället, beroende på vilket fönster du befinner dig i. Detta gör gränssnittet enkelt att använda. När du byter till nästa sida stängs den utökade dialogrutan igen. Om dialogrutan är inställd på sticky så kommer den att vara öppen tills dess att den stängs igen med ett klick på Mer. Ikonen i den utökade dialogrutan visar dess nuvarande läge. Klicka på ikonen för att byta läge. Det utökade området är i det normala läget. Nero Vision 10

11 Komma igång Det utökade området är i läge sticky. Närliggande ämnen: Knappar Knappar Följande knappar finns i det utökade området. Konfigurera Grundinställningar för video Radera skiva Skivinfo Avsluta skivan Skapa omslag och etiketter Öppnar inställningsalternativen för Nero Vision. Redigerar standardalternativen för skapandet av en video. Fönstret Grundinställningar för video öppnas. Så länge inget skivformat har valts så visas videoalterna- valts visas endast fliken för det aktuella skivformatet. tiven för alla format som stöds. Efter att ett skivformat har Fönstret Nero Digital Encoder Configuration öppnas för Nero Digital-format. Raderar omskrivningsbara skivor. Fönstret Radera omskrivningsbar skiva öppnas och raderingsmetoden är inställbar. Innan en skiva kan raderas måste brännaren innehålla en omskrivningsbar skiva. Visar information om den inmatade skivan, såsom typ av skiva, tillgänglig lagringskapacitet, antal sessioner och spår. Fönstret Skivinfo öppnas. Sätt i skivan som du vill veta mer om och välj enheten som skivan är placerad i. Stänger DVD-VFR- (videoläge) eller DVD+VR-skivan. Fönstret för skivstängning öppnas. Startar Nero CoverDesigner. Nero CoverDesigner är ett program i Nero-sviten och installeras automatiskt under huvudinstallationen. Nero CoverDesigner används för att skapa och skriva ut etiket- ter och häften för brända CD-/DVD-skivor. Utförliga anvisningar om hur du skapar professionella omslag och etiketter finns i den separata användarhandboken till Nero CoverDesigner. Nero Vision 11

12 Skapa ett projekt 2 Skapa ett projekt 2.1 Innehållsskärm På skärmen Innehåll kan du skapa ett projekt enligt dina önskemål och sortera titlar för en kompilering. Projekt hänvisar till processen från när videon öppnas för första gången till den avslutade, exporterade filmen. Ett projekt kan sparas i en projektfil med alla gjorda ändringar och öppnas igen senare. Projektfilen har ändelsen *.nvc (Vero Vision Compilation). Du kan spela upp varje titel i förhandsgranskningsområdet uppe till vänster. De tillagda titlarna är listade i innehållsområdet intill förhandsgranskningsområdet. Varje videotitel visas med en miniatyr och information om filnamn, längd på videon och antal kapitel. Dessutom kan alla befintliga kapitel visas eller göras osynliga enligt önskemål med hjälp av knapparna. Början av varje kapitel indikeras av kapitelmarkören i rullningsfältet på förhandsgranskningsområdet, ett undantag till detta är första kapitlet, där början utgör början av videotiteln. Kapitel är delar av en videotitel som du kan komma åt på spelaren med hjälp av knapparna Tillbaka och Nästa utan att du behöver snabbspola.. Från början består varje videotitel av endast ett kapitel. Du kan lägga till kapitel både manuellt och automatiskt. Fördelen med kapitel är att det går att hoppa direkt till olika kapitel vid uppspelningen utan att behöva spola framåt eller bakåt. Om du har aktiverat kryssrutan Skapa kapitel automatiskt markerar du kryssrutan i det utökade området, kapitelmarkeringar skapas automatiskt under bränningsprocessen för snabbare navigering med fjärrkontroll, men utan menyposter. Du kan ändra skivtyp intill kapacitetsfältet för det totala minnet som används i skärmens nedre område. Skärmen med tillgänglig plats justeras därefter. Det totala utrymmet är beroende av vilket projekt du redigerarl. Om skivan du använder inte är en DVD med 4.38 GB lagringsutrymme, utan en DVD-1 eller DVD-9 (med 7.95 GB lagringsutrymme), väljer du skivtyp från listrutan. Om skivan du använder är en CD, väljer du den från menyn, oavsett om CD:n har kapacitet på 74 eller 80 minuter. Ett flertal olika titlar kan skapas beroende på skivtyp (VCD/SVCD - upp till 98 titlar; DVD-Video/miniDVD, DVD-VFR - upp till 99 titlar). Inga titlar skapas i DVD+VR-projekt. Nero Vision 12

13 Skapa ett projekt Innehållsskärmen Med hjälp av knapparna i skärmens högra område går det att infoga och sortera titlar i ditt projekt. Följande poster är tillgängliga i urvalslistan Importera: Importera Filer Importera skiva Fånga Importera AVCHD från skiva Importera AVCHD från hårddisk Importera från Internet Lägger till videofiler till projektet som sparas på hårddisken, exempelvis dina semesterfilmer. Ett fönster öppnas. Importerar alternativ från en befintlig skiva. Spelar in en video. Fönstret Spela in video visas. Importerar videor som finns sparade i ett AVCHD-projekt (på dvd). Importerar videor som finns sparade i ett AVCHD-projekt _Ref92b54706add0ca97939dd bf6(på minneskort eller hårddisk). Importerar filer från Internet-communities och lägger till dem i projektet som nya titlar. Posten Importera PowerPoint-filer importerar PowerPoint-filer och lägger till dem till projektet som nya titlar. Ett fönster öppnas där du kan ange längden för bilder i bildspel. Följande knappar finns dessutom tillgängliga: Skapa Skapar en film eller ett bildspel. Redigeringsfönstret visas. Nero Vision 13

14 Skapa ett projekt Redigera Ta bort Flytta upp Flytta ned Sammanfoga Redigerar en vald videotitel. Redigering av en video kan exempelvis inkludera att skapa övergångar, kapa scener eller skapa ett soundtrack. Raderar valda medietitlar. Flyttar valda medietitlar uppåt. Flyttar valda medietitlar neråt. Slår ihop ett flertal videotitlar till en. I förhandsgranskningsområdet med hjälp av positionsmarkören i rullningsfältet kan du gå till en viss position inom videotiteln. Du kan även använda Positions-knapparn intill tidskodsvisningen. Dessutom är följande inställningsalternativ tillgängliga: Knapp Startar uppspelningen. Knapp Stoppar uppspelningen. Knapp / Knapp / Listrutan Knapp Knapp / Går till föregående/nästa bildruta. Går till starten/slutet av filen. Lägg till kapitel - infogar en kapitelmarkering i skjutreglagets position. Lägg till kapitel för varje video - infogar en kapitelmarkering med titeln i början av varje video. Auto-identifiera kapitel - startar automatisk kapitelidentifiering med vilket programmet automatiskt placerar en kapitelmarkering för varje scen. Avlägsna kapitel - raderar valda kapitelmarkeringar. Ta bort alla kapitel - raderar alla tidigare skapade kapitelmarkeringar för titeln. Endast tillgängligt när en videotitel har markerats i innehållsområdet. Individuella poster visas bara när du har placerat positionsmarkeringen på rullningsfältet. Klipper bort scener ur videotiteln. Endast tillgängligt när en videotitel har markerats i innehållsområdet. Förkortar en video genom att delen mellan start och positionsmarkeringen eller positionen och slutmarkeringen tas bort. Det här alternativet visas bara om du har placerat positionsmarkeringen i rullningsfältet. Annars blir knappen gråmarkerad. Aktivera kryssrutan Använd aldrig svarta miniatyrer i det utökade området om du inte vill ha svarta miniatyrer i menyerna. Istället söks och visas den första icke svarta miniatyren. Nero Vision 14

15 Skapa ett projekt 2.2 Skapa ett skivprojekt Om brännaren har stöd för ett redigerbart skivformat visas även formatet Redigerbar DVD för alternativet Skapa DVD. Mer information om Blu-ray-stöd finns på Det kan finnas skillnader när du redigerar titlar och filmer på grund av skillnader i DVD-VFR (videoläge) och DVD+VR-specifikationer. Processen är i grunden identisk med processen som beskrivs i det här kapitlet. Gör så här för att skapa ett skivprojekt: 1. I Start-skärmen väljer du Skapa DVD eller Skapa CD och önskad skivtyp (Video-CD / Super Video CD / minidvd / DVD-Video / AVCHD). Skärmen Innehåll visas. 2. Om du vill spela in en video för ditt projekt: 1. Klicka på knappen Importera > Fånga. Fönstret Spela in video visas. 2. Fortsätt enligt beskrivningen i kapitlet Spela in en video på hårddisken. 3. Gör så här om du redan har spelat in video eller om du vill lägga till en videofil som finns lagrad på hårddisken: 1. Klicka på knappen Importera > Lägg till filer. Ett fönster öppnas. 2. Markera de önskade filerna och klicka på Öppna. De önskade filerna läggs till i projektet. 4. Gör så här om du vill lägga till videor som finns lagrade på en skiva: 1. Lägg i skivan i spelaren. 2. Klicka på Importera > Importera skiva. 3. Om flera hårddiskar finns installerade väljer du den hårddisk där skivan är isatt i den listruta som visas. Fönstret Importera titel från skiva öppnas. 4. Markera de önskade videorna och klicka på OK. Videofilerna läggs till. 5. Så här lägger du till titlar från en AVCHD-mapp på den interna hårddisken, på en DVD-skiva eller ett minneskort på din AVCHD-kamera: 1. Klicka på knappen Importera > Importera AVCHD från hårddisk. Fönstret Importera AVCHD från mapp öppnas. 2. Markera den erfordrade mappen eller titlarna och klicka på OK. Videotitlarna läggs till i projektet. Nero Vision 15

16 Skapa ett projekt 6. Om du vill lägga till titlar från en mapp för AVCHD som finns på DVD-skivan för din AVCHDkamera: 1. Klicka på knappen Import > Import AVCHD from Disc button. Fönstret Importera AVCHD från mapp öppnas. 2. Markera den erfordrade mappen eller titlarna och klicka på OK. Videotitlarna läggs till i projektet. AVCHD-kameror komprimerar inspelningarna direkt i MPEG-4-transportdata som skrivs på en DVD-skiva, ett minneskort eller den interna hårddisken. Data som du vill överföra från kameran till hårddisken importeras och överförs inte genom inspelning. För AVCHD-kameror som spelar in på DVD-skivor sätter du in kamera-dvdskivan i DVD-enheten på datorn när du vill importera. För AVCHD-kameror som spelar in på hårddisken ansluter du kameran till datorn. Anslut minneskort till datorn med motsvarande kortplats. 7. Om filer ska importeras från en Internet-grupp fortsätter du enligt beskrivningen i kapitlet Importera från webben. 8. Om du vill skapa en film eller ett bildspel: 1. Klicka på knappen Skapa. Redigeringsskärmen visas. 2. Skapa filmen eller bildspelet enligt beskrivningen i kapitlen Skapa film. 3. Om du är nöjd med samlingen klickar du på Nästa. Medietiteln läggs till innehållsområdet. 9. Gör så här om du vill redigera en mediatitel: 1. Markera titeln. 2. Klicka på knappen Redigera. Redigeringsskärmen visas. 3. Redigera filmen eller bildspelet så som beskrivs i kapitlen Skapa film. 4. Om du är nöjd med samlingen klickar du på Nästa. Mediatiteln uppdateras. 10. Om du vill byta vald skivtyp väljer du önskad skivtyp i listrutan längst ned till höger i fönstret. Kapacitetsstapeln på sidans nedre del som visar mängden tillgängligt utrymme för den valda skivtypen justeras automatiskt. 11. Om du redan lagt till flera titlar i projektet och vill flytta en medietitel väljer du medietiteln och klickar på Flytta uppåt eller Flytta nedåt. Mediatiteln förflyttas till önskad plats. 12. Om du vill ta bort en medietitel från projektet väljer du medietitel och klickar på Ta bort. Medietiteln tas bort från projektet. 13. Om du vill slå ihop fler än en videotitel till en enda: 1. Markera videotiteln. Nero Vision 16

17 2. Klicka på knappen Sammanfoga. Ett fönster öppnas. 3. Klicka på Ja. De valda videotitlarna slås ihop och bildar en enda ny titel. Du har nu skapat ett skivprojekt och kan nu utforma en meny för projektet. Närliggande ämnen: Skapa kapitel manuellt 17 Skapa kapitel automatiskt 17 Redigera kapitel 18 Innehållsskärm 12 Skapa ett projekt Skapa kapitel manuellt Du kan lägga till kapitel i en videotitel i samlingen manuellt. Följande krav måste vara uppfyllda: Skärmen Innehåll visas. Så här skapar du kapitel manuellt: 1. Markera önskad videotitel på skärmen Innehåll. 2. Flytta skjutreglaget till den position i förhandsgranskningsområdet där det nya kapitlet ska börja. 3. Klicka på knappen > Lägg till kapitel. Kapitlet skapas, en kapitelmarkering anges i rullningsfältet i förhandsgranskningsområdet och kapitlet läggs till kapitellistan i innehållsområdet. 4. Upprepa de 2 senaste stegen om du vill lägga till fler kapitel. Du har skapat nya kapitel manuellt. Närliggande ämnen: Redigera kapitel Skapa kapitel automatiskt Du kan skapa kapitel automatiskt för en videotitel i din samling. Följande krav måste vara uppfyllda: Skärmen Innehåll visas. Gör så här för att skapa kapitel automatiskt: 1. Markera önskad videotitel på skärmen Innehåll. 2. Klicka på knappen > Autoidentifiera kapitel. Fönstret Kapitelidentifiering öppnas. Automatisk kapitelidentifiering utförs. Det kan ta lite dig. Fönstret visar hur många kapitel som identifierades med de här inställningarna. Nero Vision 17

18 Skapa ett projekt Fönstret Kapitelidentifiering. 3. Om du vill minska eller öka den minimala längden för ett kapitel skjuter du reglaget Minimal kapitellängd i enlighet med det. 4. Om du vill leta efter kapitelmarkeringar med hög känslighet flyttar du skjutreglaget Känslighet åt höger. Flytta skjutreglaget Känslighet åt vänster om du vill använda lägre känslighet när du letar efter kapitelmarkeringar. Fönstret visar hur många kapitel som hittades med de här inställningarna. 5. Om du vill behålla befintliga kapitel aktiverar du kryssrutan Behåll tidigare kapitelmarkeringar. Du har skapat kapitel automatiskt. Närliggande ämnen: Redigera kapitel Redigera kapitel 6. Klicka på Verkställ. Kapitlen skapas, kapitelmarkeringar infogas på rullningsfältet i förhandsgranskningsområdet och kapitlen läggs till i kapitellistan. Du kan redigera och byta namn på kapitel, flytta eller ta bort enskilda kapitelmarkeringar och radera befintliga kapitelmarkeringar. Du kan flytta positionen för de enskilda kapitelmarkerin- fram till nästa kapitelmarkering. garna mellan videotitelns start- och slutpositioner, Följande krav måste vara uppfyllda: Skärmen Innehåll visas. Gör så här om du vill redigera ett kapitel: 1. Markera önskad videotitel på skärmen Innehåll. 2. Om du vill flytta en befintlig kapitelmarkering klickar du på respektive markering i rullningsfäl- tet i förhandsgranskningsområdet och drar den till obligatorisk position. Nero Vision 18

19 Skapa ett projekt 3. Om du vill radera ett k apitel markerar du det i innehållsområdet och klickar på knappen > Ta bort kapitel. Kapitlet tas bort. 4. Om du vill radera alla kapitel för en titel ma rkerar du videotiteln och klickar på > Ta bort alla kapitel. Samtlliga kapitelmarkeringar tas bort. Du har redigerat kapitlen. Nero Vision 19

20 Spela in videor från kameror och andra externa lagringsenheter 3 Spela in videor från kameror och andra externa lagringsenheter 3.1 Fånga Att spela in video är att kopiera video från en DV-kamera eller annan inspelningsenhet som är kopplad till videokortet och lägga den på datorn. Inspelningsenheten är den enhet som skickar videosignalerna, till exempel en DV-videokamera, ett videokort eller ett tv-kort. Du hittar en lista över enheter som stöds på vår webbsida på adressen: Om du vill överföra video från en extern inspelningsenhet till datorn för att kunna använda den senare i ett projekt, kan du göra som beskrivningen under.lagra video till hårddisk. Om du vill skapa en skiva och lagra en video för det specifika projektet ska du välja relevant alternativ Skapa DVD (eller VCD, SVCD, minidvd) på Start-skärmen och sedan klicka på knappen Importera > Fånga på skärmen Innehåll. På det här sättet kan du lagra video och arbeta med ditt projekt samtidigt. AVCHD-kameror är ett undantag. De komprimerar inspelningarna direkt i MPEG-4-transportdata som skrivs på en DVD-skiva, ett minneskort eller den interna hårddisken. Data som du vill överföra från kameran till hårddisken importeras och överförs inte genom inspelning. För AVCHD-kameror som spelar in på DVD, för du in kamerans DVD i datorns DVD-enhet och importera det inspelade alternativet med funktionen Importera > Importera skiva på skärmen Innehåll direkt i projektet. För AVCHD-kameror som spelar in till hårddisken ansluter du kameran till datorn och importerar det lagrade materialet med funktionen Importera > AVCHD från hårddisk på skärmen Innehåll direkt i projektet. För AVCHD-kameror som lagrar till minneskort ansluter du minneskortet ill din dator via överensstämmande gränssnitt och importerar det som har lagrats med funktionen Importera > Importera AVCHD från hårddisk på skärmen Innehåll. 3.2 DV-/HDV-kameror, digitala och analoga videor Det finns tre typer av inspelningsenheter: digitala, analoga och DV-/HDV-kameror. Dessa tre ställer olika krav på maskinvaran. DV-/HDV-kameror: Med en DV- eller HDV-kamera skickas videosignalen i ett digitalt format till datorn. Allt som krävs för att överföra videon till datorn är en anslutningskabel och motsvarande anslutning till datorn. Nero Vision 20

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Snabbstartguide www.nero.com

Snabbstartguide www.nero.com Snabbstartguide www.nero.com Nero Information om copyright och varumärken Snabbstartguiden till Nero 6 och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 15. Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Version 15 Inklusive Studio, Studio Ultimate och Studio Ultimate Collection Ditt liv i filmform 41007140 Dokumentation av Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. All rights

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform Avid Studio Version 1 Avid Studio Ultimate Ditt liv i filmform Documentation by Nick Sullivan and Terri Morgan. Contributors: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg and Markus Weber. Copyright 1996-2010 Avid

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Komma igång med grunderna

Komma igång med grunderna Komma igång med grunderna Komma igång Tobii Communicator Komma igång med grunden Gäller Tobii Communicator version 4.6 eller senare. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner

Läs mer

Installera Power Mac G4. Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer.

Installera Power Mac G4. Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer. apple Installera Power Mac G4 Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer. K Apple Computer, Inc. 2002 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program

Läs mer