Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars Sid 14-15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013 Miljöarbete bakom kulisserna Sid GÖTEBORG LEDER EU-PROJEKT 4-5 BÄTTRE KLIMAT I STORA SALUHALLEN 10-11

2 Med Göteborg som förebild för framtiden NU BÖRJAR VÅREN KOMMA till Göteborg efter en lång, kall och regnig vinter och det är äntligen ljust när man är på väg till och från jobbet. Det är väldigt skönt tycker jag! En god temperaturnyhet från Göteborg Energi är att alla företagskunder som har fjärrkyla nu kan få kostnadsfri tillgång till det smarta analysverktyget E-rapport. Det är ett enkelt och smidigt webbverktyg som levererar statistik och hjälper till att övervaka och analysera energiförbrukningen i fastigheten. Sedan tidigare kan även våra fjärrvärmekunder få tillgång till E-rapporten. NÄR VINTERN NU går över i vår, vad kan då passa bättre än att återupptäcka gamla Göteborgspärlor? Efter en lång tids upprustning har Stora Saluhallen öppnat igen och i detta nummer av Effekt & Miljö kan vi läsa om hur Göteborg Energi både skapat ett bättre klimat i handlarnas kyldiskar och minskat ljudnivån hallen. Som göteborgare är det inte utan stolthet som jag i detta nummer läser om Celsius-projektet och Hyper Bus. Göteborg har blivit utvald som en av Europas smart cities och kommer tillsammans med Göteborg Energi att i Celsius-projektet verka som förebild i Europa inom fjärrvärme och fjärrvärmetillämpningar. I projektet Hyper Bus är vi en av flera aktörer som med Göteborg som testarena tar fram framtidens miljösmarta kollektivtrafik. SLUTLIGEN VILL JAG påminna om Earth Hour den 23 mars. På sidan 13 delar Lotta Peterson med sig av sina lysande idéer inför nedsläckningen. Trevlig läsning! LOVISA MELLGREN Marknads- och Försäljningsdirektör 2 Effekt & Miljö

3 Intresserade göteborgare kring titthålet på Korsgatan. Kort & gott Magnus Elfström Unik inblick i Göteborgs undre värld Under Göteborgs asfalt döljer sig ett 650 mil långt elnät och ett 100 mil långt fjärrvärmenät. Dessutom finns där många mil bredbandskablar och rör för fjärrkyla, gas, vatten och avlopp. Genom ett inglasat titthål i Korsgatan vid Domkyrkan ger Göteborg Energi och Göteborg Vatten sedan i december alla göteborgare och turister en unik chans att se stadens ledningsnät och de kulturlager som sträcker sig ända tillbaka till stadens grundande Titthålet är byggt tillsammans med Göteborg Vatten för att visa vad som finns under fötterna i en stad. Vi vill visa den infrastruktur samhället behöver, men som vi vanligtvis gräver ned, säger Magnus Elfström, projektledare på Göteborg Energi. Pekskärm för ökad energi- och klimatmedvetenhet Göteborg Energi och Innerstaden Göteborg arbetar gemensamt, med stöd från Energimyndigheten, för att Göteborg ska uppnå regeringens klimatmål till En del av projektet är en stor pekskärm på Korsgatan i Göteborg som satts upp med förhoppningen att den ska göra göteborgarna mer medvetna om energi- och klimatfrågor genom att visualisera energianvändningen. Pekskärmen visar, med hjälp av Göteborg Energis mätvärden, de förbipasserande hur mycket el som används i innerstadens olika kvarter, just nu eller över tid. 3D-kartan på skärmen är interaktiv och fungerar som en stor ipad där man kan peka, zooma och byta perspektiv. Innerstadens vd Marianne Sörling och Göteborg Energis styrelseordförande Kia Andreasson inviger pekskärmen. Effekt & Miljö 3

4 KÖLN ROTTERDAM Jonas Cognell, Göteborg Energi GENUA GÖTEBORG Katrina Folland, Göteborgs Stad Göteborg i täten för effektivare Göteborg är bra på att ta hand om spillvärme i sitt väl utbyggda fjärrvärmenät. Så bra att EU-kommissionen valt ut staden som ledare för EU-projektet Celsius. FEM STÄDER Göteborg, London, Genua, Rotterdam och Köln ingår i projektet, som startar under våren och kommer att pågå i fyra år. Totalt kommer 21 aktörer att samverka i de fem städerna, för att minska energianvändningen och visa upp goda exempel som leder mot ett samhälle fritt från fossila energikällor. Celsius är ett forskningsprojekt med en sammanlagd budget på 25 miljoner euro, varav EU bidrar med 14 miljoner euro och medverkande länder står för resten. Göteborgs Stad och Göteborg Energi kommer tillsammans att leda arbetet. Ambitionen är att vi fem städer ska inspirera 50 andra städer att ta vara på spillvärme och minska på användningen av så kallad primärenergi. Vi ska få Celsius City Followers, säger Jonas Cognell, Göteborg Energis projektledare för Celsius. Sju städer har redan anmält sig: Warszawa, Gdansk, Gdynia, Gent, Aten, Viladecans och Riga vill vara testpiloter inom Celsius. I Europa fi nns väldigt mycket spillvärme som inte används. Genom att bygga ihop mindre fjärrvärmesystem och bygga ihop industrin med fjärrvärmesystemen kan man ta vara på stora mängder spillvärme. Om man använde den spillvärme som finns i Europa skulle det räcka till att värma upp alla bostäder, säger 4 Effekt & Miljö

5 LONDON energianvändning i Europa Katrina Folland, Göteborgs Stads koordinator för Celsius. Spillvärmen från Londons tunnelbana är ett exempel på en outnyttjad resurs. Detta blir en del i Londons demonstrationsanläggning och spillvärmen kommer att återanvändas för uppvärmning av bostäder och kontor. Göteborgs fjärrvärmenät är 100 mil långt och en stor del av fjärrvärmen är idag återanvänd energi. Nästan alla flerfamiljshus i staden värms upp med fjärrvärme. Göteborg har hållit på med fjärrvärmelösningar sedan tidigt 50-tal. Vi har lärt oss att låna energi från våra kunder och puffa tillbaka den där det behövs. I fjärrvärmesystemet använder vi energin flera gånger och vi är duktiga på att inte få något över. Det är lite småländskt, som att använda hela grisen och inte bara skinkan, förklarar Jonas Cognell. Kunskaperna, erfarenheterna och tekniken ska nu ut i Europa. Samtidigt fortsätter utvecklingen i Göteborg för att staden ska bli ännu bättre på att återanvända energi. Genom Celsius finns det goda möjligheter att nätverka, samverka och få inspiration från andra aktörer i Europa. Katrina Folland är övertygad om att Celsiusprojektet kommer att bidra till att Göteborg, och även Sverige, får mer uppmärksamhet i EU. Det här är ett viktigt projekt som kommer att synas. Projektet kan också bidra till affärsmöjligheter och gröna jobb genom de företag som kommer att vara med och utveckla nya lösningar, konstaterar hon. My Tiljestam Effekt & Miljö 5

6 Avbrottsinformation På Göteborg Energis webbplats: kan du med hjälp av en karta se våra planerade och oplanerade strömavbrott och vid vilken tid strömmen beräknas vara tillbaka. Fjärrstyrda frånskiljare minskar avbrottstiden för kunderna. Framtidens elnät minskar avbrottstiden Under 2012 installerade Göteborg Energi 107 fjärrstyrda frånskiljare i elnätet runt om i Göteborg för att ytterligare sänka avbrottstiden för kunderna. I år fortsätter arbetet med att effektivisera avbrottsarbetet på Göteborg Energi. VID ETT strömavbrott åker vanligtvis en tekniker från Göteborg Energi ut och kopplar om strömmen manuellt med hjälp av frånskiljare i nätstationen för att leda elen en annan väg medan felet åtgärdas. Även om Göteborg är en relativt liten stad kan det ta lång tid för en tekniker att ta sig några kilometer till nätstationen, till exempel under rusningstid. Det är inte många kunder som berörs varje år, men ingen vill ha långa strömavbrott, säger Lars Hedendahl, avdelningschef för nätutveckling på Göteborg Energi. Lars Hedendahl Förra året påbörjades därför arbetet med att installera fjärrstyrda frånskiljare i nätstationer runt om i Göteborg. En driftledare på Göteborg Energis driftledningscentral kopplar vid ett strömavbrott på 10 KV-nivån bort den felaktiga ledningssträckan via fjärrstyrda frånskiljare och dirigerar om elen till de drabbade kunderna. Genom denna fjärrstyrning får man ned den genomsnittliga avbrottstiden från drygt 45 minuter till 5-6 minuter. Under 2013 fortsätter nu arbetet med att installera fjärrstyrda frånskiljare runt om i Göteborg och Lars har stora förväntningar på framtiden. Genom införandet av fjärrstyrning förbereder vi oss på att kunna automatisera kopplingar fullt ut och då kan datorerna agera så snabbt att ett strömavbrott inte märks av hos kunden genom mer än en blinkning, säger han. Joseph Borenstein 6 Effekt & Miljö

7 Det mest hållbara mästerskapet någonsin Göteborg Energi var officiell partner för inomhus-em i friidrott som avgjordes i Scandinavium i Göteborg den 1-3 mars. Bland annat försåg vi Scandinavium med förnybar energi i form av lokalt producerad vindkraft och samarbetade kring energibesparingar i arenan. I anslutning till Scandinavium låg EM-torget där Göteborg Energi lät besökarna delta i olika kraftövningar. Här kommer ett axplock av våra bilder från EM-festen. Foto: Ann-Charlotte Ekensten Foto: Beatrice Törnros Effekt & Miljö 7

8 Göteborg testarena för I maj börjar tre laddhybridbussar från Volvo att trafikera busslinje 60 i Göteborg som en del i projektet Hyper Bus testtimmar senare ska projektet utvärderas och förhoppningen är att Göteborg kommer att bli en föregångsstad när det kommer till miljösmarta bussar. HYPER BUS står för Hybrid and Plug-in Extended Range Bus System och är ett koncept med en helt ny teknik som gör att laddhybridbussarna kan köra mycket längre på eldrift än tidigare modeller. Projektet, som startade i september 2011 och pågår till hösten 2014, består av fyra delar: demonstration av plug-in teknik för hybridbussar, snabbladdningsstationer, test i verklig stadsmiljö på existerande busslinje samt resultat- och kunskapsspridning från projektet. Foto: Joseph Borenstein 8 Effekt & Miljö

9 framtidens bussar Till vänster Lars Bern, Business Region Göteborg, till höger Fredrik Persson, Göteborg Energi. Projektet genomförs av fem aktörer som tillsammans står för halva kostnaden, den andra halvan finansieras av EU-programmet Life+. Volvo Bussar ansvarar för bussarna, Göteborg Energi för laddningsstationerna, Västtrafik för användningsområde samt körbarhet och Trafikkontoret i Göteborgs Stad för mätning och beräkning. Business Region Göteborg är projektledare med ansvar för dokumentation och kommunikation, spridning av projektets resultat samt erfarenhetsutbyte med andra EU-projekt. Projektet är väldigt positivt för näringslivet i Göteborg, det kan leda till många exportmöjligheter för Göteborgsföretag och projektet innebär förhoppningsvis att vi kan locka hit nya aktörer som vill etablera sig i Göteborg, säger Lars Bern, processledare och affärsutvecklare på Business Region Göteborg. BUSSARNA HAR ETT större och mer energi-optimerat batteri som laddas på ändstationerna vid Redbergsplatsen och Masthugget genom att bussföraren trycker på en knapp bredvid ratten. Då skickas en signal till laddaren som säger att bussen står på rätt plats och är redo att laddas varpå en arm sänks ned över taket på bussen och ansluter till batteriet. Vi använder energin på ett väldigt bra sätt. Eftersom en elmotor är mycket bättre på att omvandla energi till rörelse än vad förbränningsmotorn är så vill vi köra så mycket som möjligt med elmotorn. Det kan vi göra genom att tanka el från nätet och att elen produceras med lokal vindkraft ger dessutom en hållbar och långsiktig lösning, säger Fredrik Persson, projektledare på Göteborg Energi. LADDHYBRIDBUSSARNA MINSKAR energiförbrukningen med 65 % och utsläppen av växthusgasen koldioxid med 75 % jämfört med vanliga dieselbussar. De är dessutom betydligt tystare än de vanliga bussarna, vilket gör att de lämpar sig mycket väl för stadskörning. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 9

10 Smarta energilösningar i upprustade Stora Saluhallen Den 12/ klockan 12:12 återinvigdes Stora Saluhallen vid Kungstorget i Göteborg. Efter en lång tids upprustning av den 124 år gamla byggnaden kan nu göteborgare och turister återigen strosa i Stora Saluhallens gångar för att köpa delikatesser från alla världens hörn, äta lunch eller bara njuta av den härliga atmosfären. EFFEKT & MILJÖ bestämde träff med Pontus Frygner, energiingenjör hos fastighetsägaren Higab, för att få en guidad tur i Stora Saluhallen. Det första man slås av när man kommer in i Stora Saluhallen är, förutom den nya ljusa inredningen, ljudnivån. Det göteborgska sorlet och kommersen är i allra högsta grad kvar, men borta är de gamla högljudda fläktar som satt ovanför butikerna och skapade ett ständigt oljud i hallen. Higab har istället tagit hjälp av Göteborg Energi som levererar fjärrkyla från Rosenlundsverket. Förut var handlarna beroende av egna kylmaskiner för att deras varor skulle hålla rätt temperatur och överskottsvärmen från dessa ventilerades bort genom fläktar på butikernas tak. Nu är butikernas kyldiskar istället anslutna till ett centralt köldbärarsystem där överskottsvärmen återvinns till byggnadens värmesystem alternativt kyls bort med hjälp av fjärrkyla. Det innebär en betydligt förbättrad ljudmiljö, ett minskat värme- och elbehov och ett minskat behov av köldmedia. Samarbetet med Göteborg Energi har fungerat bra enligt Pontus och man har tillsammans hittat lösningar på svåra problem, som till exempel hur man skulle lyckas dra in fjärrkyla i en fastighet i centrala Göteborg utan att påverka omgivningen allt för mycket. HIGAB HAR RENOVERAT delar av stommen och man har bytt ut nästan alla installationer, det är i princip bara husets ram och exteriör som fick stå kvar som det»alla ytor är omgjorda och vi har fått ett mycket mer balanserat klimat. var innan. Alla ytor är omgjorda och vi har fått ett mycket mer balanserat klimat, i övrigt har vi försökt behålla det som det var innan, säger Pontus Frygner. Hela arbetet med upprustningen gjordes under överseende av en antikvarie för att behålla saluhallens unika atmosfär. Pontus tycker att man lyckats väldigt bra och rekommenderar både göteborgare och turister att komma och ta sig en titt. Stora Saluhallen är ett landmärke i Göteborg och jag tycker att det är väldigt härligt att komma in här och titta på alla exotiska varor och se på när handlarna stoppar korv, gör choklad och så vidare. Det är en viktig fastighet i Göteborg och många besökare, båda gamla och nya, har hittat hit sedan vi öppnade igen. Joseph Borenstein Pontus Frygner 10 Effekt & Miljö

11 Pontus Frygner, energiingenjör på Higab som äger Stora Saluhallen. Foto: Joseph Borenstein Effekt & Miljö 11

12 Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. Smart analysverktyg för alla på företaget Alla Göteborg Energis företagskunder som har fjärrkyla får nu kostnadsfritt tillgång till analysverktyget E-rapport som gör det enklare att följa upp, övervaka och prognostisera sin energianvändning och sina kostnader via internet. I E-RAPPORTEN FINNS uppgifter som till exempel beräkning av utsläppsnivåer, som kan användas direkt i företagets miljöredovisning och man får dessutom all statistik för fjärrkyla, fjärrvärme, el, vatten, gashandel och övriga mätare. Statistiken kan visas på månadsnivå, dygnsnivå och timnivå. Det går också att skapa en budget utifrån statistiken. Tjänsten är anpassad till såväl tekniker, ekonomer som ägare. Alla på företaget kan använda samma system och se samma siffror, säger Monica Christensen, kundansvarig på Göteborg Energi. Foto: Micael Hallström Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som leder utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden i Göteborg, har sedan nyår använt tjänsten. Vi hade tidigare ett gammalt egenuppfunnet energimätsystem, utan finesser och inte alltid så tillförlitligt. Med E-rapporten från Göteborg Energi får vi all statistik per timma och kan se om det till exempel är något system som står på i onödan och drar energi. Det kunde vi inte se innan när vi bara hade månadsvärden i statistiken. Det tror jag att vi kommer att ha mycket stor nytta av, säger Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. Joseph Borenstein På kan du läsa mer och anmäla ditt intresse för analysverktyget E-rapport. 12 Effekt & Miljö

13 Släck ljuset! Earth Hour är en global manifestation initierad av Världsnaturfonden för att lyfta klimatfrågan. Varje år i mars uppmärksammar hundratals miljoner människor Earth Hour genom att släcka ned ljuset under en timmas tid. I år infaller Earth Hour den 23 mars mellan klockan och EFFEKT & MILJÖ träffade Lotta Peterson, marknadsförare på Göteborg Energi, för att diskutera hur Göteborg Energi engagerar sig i Earth Hour. Varför gör ni detta? Vi vill hjälpa till att höja medvetenheten kring Earth Hour. Det är en välkänd symbolhandling och ett ställningstagande för klimatfrågan. Vad gör ni inför och under Earth Hour? I alla våra forum kommer vi att uppmana folk att delta och vi kommer tipsa om hur man kan vara energieffektiv. Vi kommer släcka ned de anläggningar där det är möjligt, till exempel vårt huvudkontor på Rantorget i Göteborg. Vi kommer även att stå på Drottningtorget morgonen den 22 mars och dela ut stearinljus tillsammans med tips och råd. Enligt Världsnaturfonden släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour förra året, tillsammans med miljoner människor över hela världen. Vi bygger ett hållbart samhälle tillsammans med våra kunder och det vore roligt om ännu fler deltog i manifestationen i år, avslutar Lotta. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 13

14 Foto: Ingmar Jernberg GöteborgsOperan en föregångare i miljöfrågor Det pågår mycket bakom kulisserna på GöteborgsOperan. Miljöarbete till exempel. GöteborgsOperan är en föregångare i Europa på miljöområdet. Ett kvitto på det är operans EMAS-certifiering, som genomfördes i slutet av förra året. Göteborg Energi levererar all energi till operan och har även bidragit med värdefull kunskap om effektivare energianvändning. FÖRRA ÅRET CERTIFIERADES GöteborgsOperan enligt EMAS, EU:s miljöledningssystem för organisationer och företag som systematiskt utvecklar sitt miljöarbete. Operahuset i Barcelona var allra först ut med EMAS-certifiering 2006 men numera har GöteborgsOperan seglat upp som den ledande aktören på miljöområdet i den europeiska operavärlden. Det har vi lyckats med tack vare engagerade medarbetare. Vi gjorde en analys av operans miljöpåverkan Sedan dess har en liten grupp entusiaster vuxit till en självgående miljögrupp på drygt 20 personer, säger Maths Nyström, teknisk chef på Göteborgs- Operan. ÄGAREN, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, var en stark pådrivare för operans miljöcertifiering. Avfall, energi, transporter och ekologiska 14 Effekt & Miljö

15 Övre bilden: LED-lampor sparar energi på GöteborgsOperan. Nedre bilden: En bisyssla på GöteborgsOperan. Maths Nyström, teknisk chef, visar upp en av honungsburkarna från operans egen biodling. Foto: My Tiljestam utredning inför den planerade installationen av solceller på operahusets tak. Det projektet kommer att ta fart när Länsstyrelsen ger besked om ett bidrag till finansieringen. livsmedel är de miljöområden som operan, och även Västra Götalandsregionen, fokuserar på. Vi har engagerat Göteborg Energi som konsulter för energieffektivisering. Deras expertis har varit värdefull för oss och vi fortsätter gärna med det samarbetet, säger Arne Sahlstedt, GöteborgsOperans fastighetschef. Göteborg Energi har bland annat gjort en GÖTEBORG ENERGI LEVERERAR fjärrvärme och el märkta med Bra Miljöval och fjärrkyla som främst används för ventilation och datahall. Operan behöver inte längre några egna kylanläggningar. Energiförbrukningen för att hålla igång huset är nu nere på 191 kwh/kvm. Målet är att komma ner till 180 kwh/kvm. Det är det sista som är svårast. Men vi fortsätter att byta till LED-lampor, utökar den närvarostyrda belysningen och satsar på fler energieffektiva hissar för att få ner förbrukningen ännu mer, säger Maths Nyström. Även själva scenkonsten påverkas av miljöarbetet. Material till scenografin separeras och återvinns i stor utsträckning. Användningen av plast har minskat med 40 procent sedan Det pågår också ett arbete med att minska kemikalierna i scenkläderna och återvinna textilier. Dessutom är restaurangen Svanenmärkt och har 37 procent ekologisk mat och dryck på menyn. Och så har det uppstått en bisyssla på taket, operans egen biodling, som ett led i miljöarbetet. Honungen samlas i små burkar och används som presentreklam till utvalda gäster. My Tiljestam Effekt & Miljö 15

16 Vi har en miljon kronor! Vad vill du göra? Under 2013 har Ekofonden som mål att dela ut 1 miljon kronor till resurskloka och nytänkande projekt inom energiområdet. Är du inte redan medlem i Ekopartner så bli det! Då har du också möjlighet att söka bidrag ur Ekofonden till ditt miljöprojekt. EKOPARTNER ÄR ett nätverk för miljöaktiva företag i Göteborgsregionen. Syftet är att ge företag möjlighet att utveckla sitt miljöarbete genom möten med andra företag. Medlemsavgiften om kronor samt en donation på motsvarande summa från Göteborg Energi går till Ekofonden som stödjer projekt hos medlemsföretagen. Ekofonden har bidragit till spännande projekt hos bland annat Svenska kyrkan som bytt till en mer energieffektiv belysning i Tynneredskyrkan. Även Södra Älvstranden har fått bidrag för att bygga Energikällan som ska bli en pedagogisk utflyktslekplats med förnybar energi som tema. Nu vill vi ha in fler förslag och ansökningar till projekt som bidrar till ett hållbart samhälle. Läs mer och ansök på: Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi. Redaktör Ann-Charlotte Ekensten, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Anette Damgren och Peter Öhman Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Lotta Williams Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Operan tar miljöarbetet på allvar. Foto: My Tiljestam Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till artiklar. Kontakta redaktör Ann-Charlotte Ekensten eller någon i redaktionsrådet.

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR

LJUSGLIMTAR JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING NU SYNS RESULTATET AV KOMMUNERNAS ENERGISATSNINGAR INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 5 2014 INTERVJUN MAGNUS HALL Tuff omställning för Vattenfall VINDKRAFTENS DOLDA KOSTNADER JAKTEN PÅ FRAMTIDENS ENERGILAGRING KLIMATSATSNINGAR LANDET

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Så halverade Liseberg sina energikostnader

Så halverade Liseberg sina energikostnader Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Maj 2009 Så halverade Liseberg sina energikostnader 10 13 Miljövänligt boende 4 9 Göteborg driver på för effektivare elanvändning 14 15 Den första april

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer

!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

!#$%!#$&'(#!#$%&'()%$(*'%%+),-+.)/%$#..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

energismart solenergi Äventyrsljus Checklista Nya krav Upplyst En tidning från

energismart solenergi Äventyrsljus Checklista Nya krav Upplyst En tidning från energismart Familjen Örtegren testar att leva i hållbart boende, där energikoll är i centrum. sidan 10 solenergi»energibranschen viktig för Sverige«Nordens största fasad av solceller ett av många projekt

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer