Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars Sid 14-15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöarbete. Effekt & Miljö. bakom kulisserna. Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013. Sid 14-15"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi mars 2013 Miljöarbete bakom kulisserna Sid GÖTEBORG LEDER EU-PROJEKT 4-5 BÄTTRE KLIMAT I STORA SALUHALLEN 10-11

2 Med Göteborg som förebild för framtiden NU BÖRJAR VÅREN KOMMA till Göteborg efter en lång, kall och regnig vinter och det är äntligen ljust när man är på väg till och från jobbet. Det är väldigt skönt tycker jag! En god temperaturnyhet från Göteborg Energi är att alla företagskunder som har fjärrkyla nu kan få kostnadsfri tillgång till det smarta analysverktyget E-rapport. Det är ett enkelt och smidigt webbverktyg som levererar statistik och hjälper till att övervaka och analysera energiförbrukningen i fastigheten. Sedan tidigare kan även våra fjärrvärmekunder få tillgång till E-rapporten. NÄR VINTERN NU går över i vår, vad kan då passa bättre än att återupptäcka gamla Göteborgspärlor? Efter en lång tids upprustning har Stora Saluhallen öppnat igen och i detta nummer av Effekt & Miljö kan vi läsa om hur Göteborg Energi både skapat ett bättre klimat i handlarnas kyldiskar och minskat ljudnivån hallen. Som göteborgare är det inte utan stolthet som jag i detta nummer läser om Celsius-projektet och Hyper Bus. Göteborg har blivit utvald som en av Europas smart cities och kommer tillsammans med Göteborg Energi att i Celsius-projektet verka som förebild i Europa inom fjärrvärme och fjärrvärmetillämpningar. I projektet Hyper Bus är vi en av flera aktörer som med Göteborg som testarena tar fram framtidens miljösmarta kollektivtrafik. SLUTLIGEN VILL JAG påminna om Earth Hour den 23 mars. På sidan 13 delar Lotta Peterson med sig av sina lysande idéer inför nedsläckningen. Trevlig läsning! LOVISA MELLGREN Marknads- och Försäljningsdirektör 2 Effekt & Miljö

3 Intresserade göteborgare kring titthålet på Korsgatan. Kort & gott Magnus Elfström Unik inblick i Göteborgs undre värld Under Göteborgs asfalt döljer sig ett 650 mil långt elnät och ett 100 mil långt fjärrvärmenät. Dessutom finns där många mil bredbandskablar och rör för fjärrkyla, gas, vatten och avlopp. Genom ett inglasat titthål i Korsgatan vid Domkyrkan ger Göteborg Energi och Göteborg Vatten sedan i december alla göteborgare och turister en unik chans att se stadens ledningsnät och de kulturlager som sträcker sig ända tillbaka till stadens grundande Titthålet är byggt tillsammans med Göteborg Vatten för att visa vad som finns under fötterna i en stad. Vi vill visa den infrastruktur samhället behöver, men som vi vanligtvis gräver ned, säger Magnus Elfström, projektledare på Göteborg Energi. Pekskärm för ökad energi- och klimatmedvetenhet Göteborg Energi och Innerstaden Göteborg arbetar gemensamt, med stöd från Energimyndigheten, för att Göteborg ska uppnå regeringens klimatmål till En del av projektet är en stor pekskärm på Korsgatan i Göteborg som satts upp med förhoppningen att den ska göra göteborgarna mer medvetna om energi- och klimatfrågor genom att visualisera energianvändningen. Pekskärmen visar, med hjälp av Göteborg Energis mätvärden, de förbipasserande hur mycket el som används i innerstadens olika kvarter, just nu eller över tid. 3D-kartan på skärmen är interaktiv och fungerar som en stor ipad där man kan peka, zooma och byta perspektiv. Innerstadens vd Marianne Sörling och Göteborg Energis styrelseordförande Kia Andreasson inviger pekskärmen. Effekt & Miljö 3

4 KÖLN ROTTERDAM Jonas Cognell, Göteborg Energi GENUA GÖTEBORG Katrina Folland, Göteborgs Stad Göteborg i täten för effektivare Göteborg är bra på att ta hand om spillvärme i sitt väl utbyggda fjärrvärmenät. Så bra att EU-kommissionen valt ut staden som ledare för EU-projektet Celsius. FEM STÄDER Göteborg, London, Genua, Rotterdam och Köln ingår i projektet, som startar under våren och kommer att pågå i fyra år. Totalt kommer 21 aktörer att samverka i de fem städerna, för att minska energianvändningen och visa upp goda exempel som leder mot ett samhälle fritt från fossila energikällor. Celsius är ett forskningsprojekt med en sammanlagd budget på 25 miljoner euro, varav EU bidrar med 14 miljoner euro och medverkande länder står för resten. Göteborgs Stad och Göteborg Energi kommer tillsammans att leda arbetet. Ambitionen är att vi fem städer ska inspirera 50 andra städer att ta vara på spillvärme och minska på användningen av så kallad primärenergi. Vi ska få Celsius City Followers, säger Jonas Cognell, Göteborg Energis projektledare för Celsius. Sju städer har redan anmält sig: Warszawa, Gdansk, Gdynia, Gent, Aten, Viladecans och Riga vill vara testpiloter inom Celsius. I Europa fi nns väldigt mycket spillvärme som inte används. Genom att bygga ihop mindre fjärrvärmesystem och bygga ihop industrin med fjärrvärmesystemen kan man ta vara på stora mängder spillvärme. Om man använde den spillvärme som finns i Europa skulle det räcka till att värma upp alla bostäder, säger 4 Effekt & Miljö

5 LONDON energianvändning i Europa Katrina Folland, Göteborgs Stads koordinator för Celsius. Spillvärmen från Londons tunnelbana är ett exempel på en outnyttjad resurs. Detta blir en del i Londons demonstrationsanläggning och spillvärmen kommer att återanvändas för uppvärmning av bostäder och kontor. Göteborgs fjärrvärmenät är 100 mil långt och en stor del av fjärrvärmen är idag återanvänd energi. Nästan alla flerfamiljshus i staden värms upp med fjärrvärme. Göteborg har hållit på med fjärrvärmelösningar sedan tidigt 50-tal. Vi har lärt oss att låna energi från våra kunder och puffa tillbaka den där det behövs. I fjärrvärmesystemet använder vi energin flera gånger och vi är duktiga på att inte få något över. Det är lite småländskt, som att använda hela grisen och inte bara skinkan, förklarar Jonas Cognell. Kunskaperna, erfarenheterna och tekniken ska nu ut i Europa. Samtidigt fortsätter utvecklingen i Göteborg för att staden ska bli ännu bättre på att återanvända energi. Genom Celsius finns det goda möjligheter att nätverka, samverka och få inspiration från andra aktörer i Europa. Katrina Folland är övertygad om att Celsiusprojektet kommer att bidra till att Göteborg, och även Sverige, får mer uppmärksamhet i EU. Det här är ett viktigt projekt som kommer att synas. Projektet kan också bidra till affärsmöjligheter och gröna jobb genom de företag som kommer att vara med och utveckla nya lösningar, konstaterar hon. My Tiljestam Effekt & Miljö 5

6 Avbrottsinformation På Göteborg Energis webbplats: kan du med hjälp av en karta se våra planerade och oplanerade strömavbrott och vid vilken tid strömmen beräknas vara tillbaka. Fjärrstyrda frånskiljare minskar avbrottstiden för kunderna. Framtidens elnät minskar avbrottstiden Under 2012 installerade Göteborg Energi 107 fjärrstyrda frånskiljare i elnätet runt om i Göteborg för att ytterligare sänka avbrottstiden för kunderna. I år fortsätter arbetet med att effektivisera avbrottsarbetet på Göteborg Energi. VID ETT strömavbrott åker vanligtvis en tekniker från Göteborg Energi ut och kopplar om strömmen manuellt med hjälp av frånskiljare i nätstationen för att leda elen en annan väg medan felet åtgärdas. Även om Göteborg är en relativt liten stad kan det ta lång tid för en tekniker att ta sig några kilometer till nätstationen, till exempel under rusningstid. Det är inte många kunder som berörs varje år, men ingen vill ha långa strömavbrott, säger Lars Hedendahl, avdelningschef för nätutveckling på Göteborg Energi. Lars Hedendahl Förra året påbörjades därför arbetet med att installera fjärrstyrda frånskiljare i nätstationer runt om i Göteborg. En driftledare på Göteborg Energis driftledningscentral kopplar vid ett strömavbrott på 10 KV-nivån bort den felaktiga ledningssträckan via fjärrstyrda frånskiljare och dirigerar om elen till de drabbade kunderna. Genom denna fjärrstyrning får man ned den genomsnittliga avbrottstiden från drygt 45 minuter till 5-6 minuter. Under 2013 fortsätter nu arbetet med att installera fjärrstyrda frånskiljare runt om i Göteborg och Lars har stora förväntningar på framtiden. Genom införandet av fjärrstyrning förbereder vi oss på att kunna automatisera kopplingar fullt ut och då kan datorerna agera så snabbt att ett strömavbrott inte märks av hos kunden genom mer än en blinkning, säger han. Joseph Borenstein 6 Effekt & Miljö

7 Det mest hållbara mästerskapet någonsin Göteborg Energi var officiell partner för inomhus-em i friidrott som avgjordes i Scandinavium i Göteborg den 1-3 mars. Bland annat försåg vi Scandinavium med förnybar energi i form av lokalt producerad vindkraft och samarbetade kring energibesparingar i arenan. I anslutning till Scandinavium låg EM-torget där Göteborg Energi lät besökarna delta i olika kraftövningar. Här kommer ett axplock av våra bilder från EM-festen. Foto: Ann-Charlotte Ekensten Foto: Beatrice Törnros Effekt & Miljö 7

8 Göteborg testarena för I maj börjar tre laddhybridbussar från Volvo att trafikera busslinje 60 i Göteborg som en del i projektet Hyper Bus testtimmar senare ska projektet utvärderas och förhoppningen är att Göteborg kommer att bli en föregångsstad när det kommer till miljösmarta bussar. HYPER BUS står för Hybrid and Plug-in Extended Range Bus System och är ett koncept med en helt ny teknik som gör att laddhybridbussarna kan köra mycket längre på eldrift än tidigare modeller. Projektet, som startade i september 2011 och pågår till hösten 2014, består av fyra delar: demonstration av plug-in teknik för hybridbussar, snabbladdningsstationer, test i verklig stadsmiljö på existerande busslinje samt resultat- och kunskapsspridning från projektet. Foto: Joseph Borenstein 8 Effekt & Miljö

9 framtidens bussar Till vänster Lars Bern, Business Region Göteborg, till höger Fredrik Persson, Göteborg Energi. Projektet genomförs av fem aktörer som tillsammans står för halva kostnaden, den andra halvan finansieras av EU-programmet Life+. Volvo Bussar ansvarar för bussarna, Göteborg Energi för laddningsstationerna, Västtrafik för användningsområde samt körbarhet och Trafikkontoret i Göteborgs Stad för mätning och beräkning. Business Region Göteborg är projektledare med ansvar för dokumentation och kommunikation, spridning av projektets resultat samt erfarenhetsutbyte med andra EU-projekt. Projektet är väldigt positivt för näringslivet i Göteborg, det kan leda till många exportmöjligheter för Göteborgsföretag och projektet innebär förhoppningsvis att vi kan locka hit nya aktörer som vill etablera sig i Göteborg, säger Lars Bern, processledare och affärsutvecklare på Business Region Göteborg. BUSSARNA HAR ETT större och mer energi-optimerat batteri som laddas på ändstationerna vid Redbergsplatsen och Masthugget genom att bussföraren trycker på en knapp bredvid ratten. Då skickas en signal till laddaren som säger att bussen står på rätt plats och är redo att laddas varpå en arm sänks ned över taket på bussen och ansluter till batteriet. Vi använder energin på ett väldigt bra sätt. Eftersom en elmotor är mycket bättre på att omvandla energi till rörelse än vad förbränningsmotorn är så vill vi köra så mycket som möjligt med elmotorn. Det kan vi göra genom att tanka el från nätet och att elen produceras med lokal vindkraft ger dessutom en hållbar och långsiktig lösning, säger Fredrik Persson, projektledare på Göteborg Energi. LADDHYBRIDBUSSARNA MINSKAR energiförbrukningen med 65 % och utsläppen av växthusgasen koldioxid med 75 % jämfört med vanliga dieselbussar. De är dessutom betydligt tystare än de vanliga bussarna, vilket gör att de lämpar sig mycket väl för stadskörning. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 9

10 Smarta energilösningar i upprustade Stora Saluhallen Den 12/ klockan 12:12 återinvigdes Stora Saluhallen vid Kungstorget i Göteborg. Efter en lång tids upprustning av den 124 år gamla byggnaden kan nu göteborgare och turister återigen strosa i Stora Saluhallens gångar för att köpa delikatesser från alla världens hörn, äta lunch eller bara njuta av den härliga atmosfären. EFFEKT & MILJÖ bestämde träff med Pontus Frygner, energiingenjör hos fastighetsägaren Higab, för att få en guidad tur i Stora Saluhallen. Det första man slås av när man kommer in i Stora Saluhallen är, förutom den nya ljusa inredningen, ljudnivån. Det göteborgska sorlet och kommersen är i allra högsta grad kvar, men borta är de gamla högljudda fläktar som satt ovanför butikerna och skapade ett ständigt oljud i hallen. Higab har istället tagit hjälp av Göteborg Energi som levererar fjärrkyla från Rosenlundsverket. Förut var handlarna beroende av egna kylmaskiner för att deras varor skulle hålla rätt temperatur och överskottsvärmen från dessa ventilerades bort genom fläktar på butikernas tak. Nu är butikernas kyldiskar istället anslutna till ett centralt köldbärarsystem där överskottsvärmen återvinns till byggnadens värmesystem alternativt kyls bort med hjälp av fjärrkyla. Det innebär en betydligt förbättrad ljudmiljö, ett minskat värme- och elbehov och ett minskat behov av köldmedia. Samarbetet med Göteborg Energi har fungerat bra enligt Pontus och man har tillsammans hittat lösningar på svåra problem, som till exempel hur man skulle lyckas dra in fjärrkyla i en fastighet i centrala Göteborg utan att påverka omgivningen allt för mycket. HIGAB HAR RENOVERAT delar av stommen och man har bytt ut nästan alla installationer, det är i princip bara husets ram och exteriör som fick stå kvar som det»alla ytor är omgjorda och vi har fått ett mycket mer balanserat klimat. var innan. Alla ytor är omgjorda och vi har fått ett mycket mer balanserat klimat, i övrigt har vi försökt behålla det som det var innan, säger Pontus Frygner. Hela arbetet med upprustningen gjordes under överseende av en antikvarie för att behålla saluhallens unika atmosfär. Pontus tycker att man lyckats väldigt bra och rekommenderar både göteborgare och turister att komma och ta sig en titt. Stora Saluhallen är ett landmärke i Göteborg och jag tycker att det är väldigt härligt att komma in här och titta på alla exotiska varor och se på när handlarna stoppar korv, gör choklad och så vidare. Det är en viktig fastighet i Göteborg och många besökare, båda gamla och nya, har hittat hit sedan vi öppnade igen. Joseph Borenstein Pontus Frygner 10 Effekt & Miljö

11 Pontus Frygner, energiingenjör på Higab som äger Stora Saluhallen. Foto: Joseph Borenstein Effekt & Miljö 11

12 Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. Smart analysverktyg för alla på företaget Alla Göteborg Energis företagskunder som har fjärrkyla får nu kostnadsfritt tillgång till analysverktyget E-rapport som gör det enklare att följa upp, övervaka och prognostisera sin energianvändning och sina kostnader via internet. I E-RAPPORTEN FINNS uppgifter som till exempel beräkning av utsläppsnivåer, som kan användas direkt i företagets miljöredovisning och man får dessutom all statistik för fjärrkyla, fjärrvärme, el, vatten, gashandel och övriga mätare. Statistiken kan visas på månadsnivå, dygnsnivå och timnivå. Det går också att skapa en budget utifrån statistiken. Tjänsten är anpassad till såväl tekniker, ekonomer som ägare. Alla på företaget kan använda samma system och se samma siffror, säger Monica Christensen, kundansvarig på Göteborg Energi. Foto: Micael Hallström Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling, som leder utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden i Göteborg, har sedan nyår använt tjänsten. Vi hade tidigare ett gammalt egenuppfunnet energimätsystem, utan finesser och inte alltid så tillförlitligt. Med E-rapporten från Göteborg Energi får vi all statistik per timma och kan se om det till exempel är något system som står på i onödan och drar energi. Det kunde vi inte se innan när vi bara hade månadsvärden i statistiken. Det tror jag att vi kommer att ha mycket stor nytta av, säger Peter Ericsson, energisamordnare på Älvstranden Utveckling. Joseph Borenstein På kan du läsa mer och anmäla ditt intresse för analysverktyget E-rapport. 12 Effekt & Miljö

13 Släck ljuset! Earth Hour är en global manifestation initierad av Världsnaturfonden för att lyfta klimatfrågan. Varje år i mars uppmärksammar hundratals miljoner människor Earth Hour genom att släcka ned ljuset under en timmas tid. I år infaller Earth Hour den 23 mars mellan klockan och EFFEKT & MILJÖ träffade Lotta Peterson, marknadsförare på Göteborg Energi, för att diskutera hur Göteborg Energi engagerar sig i Earth Hour. Varför gör ni detta? Vi vill hjälpa till att höja medvetenheten kring Earth Hour. Det är en välkänd symbolhandling och ett ställningstagande för klimatfrågan. Vad gör ni inför och under Earth Hour? I alla våra forum kommer vi att uppmana folk att delta och vi kommer tipsa om hur man kan vara energieffektiv. Vi kommer släcka ned de anläggningar där det är möjligt, till exempel vårt huvudkontor på Rantorget i Göteborg. Vi kommer även att stå på Drottningtorget morgonen den 22 mars och dela ut stearinljus tillsammans med tips och råd. Enligt Världsnaturfonden släckte mer än varannan svensk ljuset under Earth Hour förra året, tillsammans med miljoner människor över hela världen. Vi bygger ett hållbart samhälle tillsammans med våra kunder och det vore roligt om ännu fler deltog i manifestationen i år, avslutar Lotta. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 13

14 Foto: Ingmar Jernberg GöteborgsOperan en föregångare i miljöfrågor Det pågår mycket bakom kulisserna på GöteborgsOperan. Miljöarbete till exempel. GöteborgsOperan är en föregångare i Europa på miljöområdet. Ett kvitto på det är operans EMAS-certifiering, som genomfördes i slutet av förra året. Göteborg Energi levererar all energi till operan och har även bidragit med värdefull kunskap om effektivare energianvändning. FÖRRA ÅRET CERTIFIERADES GöteborgsOperan enligt EMAS, EU:s miljöledningssystem för organisationer och företag som systematiskt utvecklar sitt miljöarbete. Operahuset i Barcelona var allra först ut med EMAS-certifiering 2006 men numera har GöteborgsOperan seglat upp som den ledande aktören på miljöområdet i den europeiska operavärlden. Det har vi lyckats med tack vare engagerade medarbetare. Vi gjorde en analys av operans miljöpåverkan Sedan dess har en liten grupp entusiaster vuxit till en självgående miljögrupp på drygt 20 personer, säger Maths Nyström, teknisk chef på Göteborgs- Operan. ÄGAREN, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, var en stark pådrivare för operans miljöcertifiering. Avfall, energi, transporter och ekologiska 14 Effekt & Miljö

15 Övre bilden: LED-lampor sparar energi på GöteborgsOperan. Nedre bilden: En bisyssla på GöteborgsOperan. Maths Nyström, teknisk chef, visar upp en av honungsburkarna från operans egen biodling. Foto: My Tiljestam utredning inför den planerade installationen av solceller på operahusets tak. Det projektet kommer att ta fart när Länsstyrelsen ger besked om ett bidrag till finansieringen. livsmedel är de miljöområden som operan, och även Västra Götalandsregionen, fokuserar på. Vi har engagerat Göteborg Energi som konsulter för energieffektivisering. Deras expertis har varit värdefull för oss och vi fortsätter gärna med det samarbetet, säger Arne Sahlstedt, GöteborgsOperans fastighetschef. Göteborg Energi har bland annat gjort en GÖTEBORG ENERGI LEVERERAR fjärrvärme och el märkta med Bra Miljöval och fjärrkyla som främst används för ventilation och datahall. Operan behöver inte längre några egna kylanläggningar. Energiförbrukningen för att hålla igång huset är nu nere på 191 kwh/kvm. Målet är att komma ner till 180 kwh/kvm. Det är det sista som är svårast. Men vi fortsätter att byta till LED-lampor, utökar den närvarostyrda belysningen och satsar på fler energieffektiva hissar för att få ner förbrukningen ännu mer, säger Maths Nyström. Även själva scenkonsten påverkas av miljöarbetet. Material till scenografin separeras och återvinns i stor utsträckning. Användningen av plast har minskat med 40 procent sedan Det pågår också ett arbete med att minska kemikalierna i scenkläderna och återvinna textilier. Dessutom är restaurangen Svanenmärkt och har 37 procent ekologisk mat och dryck på menyn. Och så har det uppstått en bisyssla på taket, operans egen biodling, som ett led i miljöarbetet. Honungen samlas i små burkar och används som presentreklam till utvalda gäster. My Tiljestam Effekt & Miljö 15

16 Vi har en miljon kronor! Vad vill du göra? Under 2013 har Ekofonden som mål att dela ut 1 miljon kronor till resurskloka och nytänkande projekt inom energiområdet. Är du inte redan medlem i Ekopartner så bli det! Då har du också möjlighet att söka bidrag ur Ekofonden till ditt miljöprojekt. EKOPARTNER ÄR ett nätverk för miljöaktiva företag i Göteborgsregionen. Syftet är att ge företag möjlighet att utveckla sitt miljöarbete genom möten med andra företag. Medlemsavgiften om kronor samt en donation på motsvarande summa från Göteborg Energi går till Ekofonden som stödjer projekt hos medlemsföretagen. Ekofonden har bidragit till spännande projekt hos bland annat Svenska kyrkan som bytt till en mer energieffektiv belysning i Tynneredskyrkan. Även Södra Älvstranden har fått bidrag för att bygga Energikällan som ska bli en pedagogisk utflyktslekplats med förnybar energi som tema. Nu vill vi ha in fler förslag och ansökningar till projekt som bidrar till ett hållbart samhälle. Läs mer och ansök på: Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi. Redaktör Ann-Charlotte Ekensten, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Anette Damgren och Peter Öhman Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Lotta Williams Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Operan tar miljöarbetet på allvar. Foto: My Tiljestam Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till artiklar. Kontakta redaktör Ann-Charlotte Ekensten eller någon i redaktionsrådet.

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Stena Danica blir förebild. Eldsjälar sparar energi. Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet

Stena Danica blir förebild. Eldsjälar sparar energi. Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi juni 2013 Eldsjälar sparar energi Stena Danica blir förebild Första fartyg att anslutas till fjärrvärmenätet S sid 14-15 ladda batterierna i gårdsten

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Göteborg Energi antar utmaningen

Göteborg Energi antar utmaningen Göteborg Energi antar utmaningen Energisession 2009 Energieffektiva miljonprogramsområden vision eller realitet Skövde 2009-02-05 Vi lever på lånat kapital Vi är idag 6,7 miljarder människor på jorden

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008

Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Februari 2008 Vår VD mötte Al Gore. I samband med Leve Klotet-galan träffade Al Gore representanter för Göteborgs Stad. Sidan 6 Vi måste alla hjälpas

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Nu måste vi bygga en hållbar

Nu måste vi bygga en hållbar Nu måste vi bygga en hållbar Mälarenergi har sedan starten för 150 år sedan varit med och format framtiden. I tidigare artiklar har vi kunnat följa utvecklingen från de första gaslyktorna i Västerås till

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2013. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2013 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Hanna

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Energi. s 83-92 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk s 83-92 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Innehåll Vad är energi? källor Miljöpåverkan Grön el effektivisering råd Hur ser det ut i er verksamhet? Vad är energi? Allt som kan omvandlas till

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Radisson Arlandia Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Radisson Arlandia Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Jenny Storm Denna rapport täcker

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster

Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster Nätverksträff för energieffektivisering och energitjänster 17-18 november, 2015 Stallmästaregården, Stockholm Tisdagen den 17 november 11.00 Registreringen öppnar 12.00 Lunch 13.00 Presentationsrunda 14.15

Läs mer

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det?

NODA Smart Heat Grid. Hur funkar det? NODA Smart Heat Grid Hur funkar det? Om NODA NODA grundades 2005 baserat på forskning på Blekinge Tekniska Högskola Bygger på en stark vetenskaplig grund inom datavetenskap, artificiell intelligens and

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Stora förändringar med små medel

Stora förändringar med små medel 30 oktober 2012 Pressmaterial: Stora förändringar med små medel Innehåll: Slutsatser från projektet Ny undersökning om svenskarnas hållbara liv hemma Tänk om många kunde göra lite Kort om projektet Ecoration

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Realize AB 1 (11) 1 Frågor inom Hållbar utveckling Framtagna frågor för arbetet med hållbar utveckling 1.1 Hur kan jag själv agera för att bidra till hållbar

Läs mer

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7)

Klimatrapport 2014. Stora Brännbo Konferens och Hotell AB. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Klimatrapport 2014 Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (7) Företagsuppgifter Stora Brännbo Konferens och Hotell AB Kontaktperson är Helena

Läs mer

Gröna exempel från Växjö kommun

Gröna exempel från Växjö kommun Gröna exempel från Växjö kommun Jönköping 27 september 2013 Jan Johansson, energiplanerare Fossila koldioxidutsläpp i Växjö, ton/inv 5,0 4,5 4,0-41 % 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 TOTALT Transporter Uppvärmning

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Nu skapar vi världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Lars Mårtensson, Miljöchef Volvo Lastvagnar AB Maria Blechingberg, Miljöcontroller Göteborg Energi AB Några få grader gör stor skillnad Förbränning

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer