VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT 2014"

Transkript

1 VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT

2 JAN-ERIC SUNDGREN NY ORDFÖRANDE I HUVUDMANNARÅDET Jan-Eric Sundgren är CEO Advisor på Volvo och brinner för miljöfrågor, samhälle och vetenskap. Sedan 2014 är han också ny ordförande för Vetenskapsfestivalens huvudmannaråd. Vi bad honom berätta om sina visioner för festivalen, sin syn på forskningens roll i samhället och vad han ser som vår tids viktigaste forskningsfrågor. Den Internationella Vetenskapsfestivalen är till för alla och alla är välkomna. Genom ett stort engagemang från alla samarbetspartners och medverkande möjliggörs en mötesplats för kunskapssamhället. Utan de 850 medverkande från akademin, organisationer och forskningsintensiva företag vore det inte möjligt att erbjuda cirka 2200 timmar vetenskap. Ett stort tack till alla er som gjorde festivalen möjlig! Festivalen är en nationell arena där många medverkande kommer från andra delar av Sverige och även några från andra länder. Festivalens huvudmannaråd och vetenskapliga råd har nationell sammansättning med ett stort internationellt kontaktnät. Till alla fantastiska besökare som förgyller festivalen vill vi rikta ett särskilt tack och på återseende i april 2015! STEFAN ÖRGÅRD Verksamhetsansvarig Först och främst: vad innebär jobbet som ordförande för huvudmannarådet? Under åren har Vetenskapsfestivalen utvecklats till en internationell angelägenhet med gott rykte även utanför Sveriges gränser. Jag vill fortsätta utveckla festivalen och göra den till en ännu bättre mötesplats för samtal över gränserna. Det är ett oerhört spännande och utmanande uppdrag. På vilket sätt tänker du att festivalen kan utvecklas internationellt? Mitt jobb kommer att kretsa mycket kring finansiering och där handlar det om att inte slå sig till ro utan fortsätta ge bra valuta för pengarna så att vi kan locka hit ännu fler utländska besökare och deltagare. Vad har du för förhållande till festivalen sedan tidigare? Det är ett evenemang som utvecklar Göteborg som vetenskapsstad och Sverige som forskningsnation. Personligen anser jag också att alla beslut som tas politiskt eller inom företag bör vila i vetenskaplighet. För att det ska kunna ske är det viktigt att allmänhet, politiker och näringsliv stimuleras till att delta i vetenskapliga diskussioner. Vilken roll kan Vetenskapsfestivalen spela i det sammanhanget? Den kan väcka inte minst unga människors nyfikenhet och visa på vilka spännande möjligheter det finns om man engagerar och utbildar sig. Därför bör Vetenskapsfestivalen också fortsätta vara så bred som den är. Jag skulle gärna se att vi blev ännu bättre på att lyfta fram unga forskare och gav dem en plattform att visa upp sin betydelse på. Vilka vetenskapliga områden ser du som allra viktigast just nu? Vi står inför stora samhällsutmaningar. Jag tänker framför allt på miljö- och energifrågan och att vi har en kraftigt åldrande befolkning. Jag tror även att Vetenskapsfestivalen kan spela en viktig roll när det gäller att lösa de här utmaningarna så att vi kan lämna planeten vidare! Mellan 1998 och 2006 var Jan-Eric Sundgren rektor på Chalmers och sedan dess har han haft tunga poster på Volvo med ansvar för bland annat teknik- och forskningsfrågor. Idag arbetar han som CEO Advisor med uppdrag att stötta koncernchef och ledning i frågor som rör miljö, teknik, politik, forskning och utbildning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ny ordförande och ny partner... 3 Om Vetenskapsfestivalen... 4 Höjdpunkter: Kolossen i Frihamnen... 5 Skolprogrammet... 6 Programmet för alla...8 Fackprogrammet...10 Media och kommunikation...12 Vetenskapsfestivalen i siffror Orginisation...15 GÖTEBORG ENERGI OM ATT VARA PARTNER TILL VETENSKAPSFESTIVALEN 2 KONTAKT OCH SOCIALA MEDIER: vetenskapsfestivalen.se facebook.com/vetenskapsfestivalen twitter.com/vetfest_gbg instagram.com/vetenskapsfestivalen #vetfest Göteborg Energi är en av Vetenskapsfestivalens samarbetspartners. I år har man varit med och skapat många roliga och lärorika aktiviteter för barn och vuxna. Men vad får egentligen Göteborg Energi ut av festivalen? Vi ställde frågan till Therese Caesar på företaget. Som kommunalt energibolag är ett av våra uppdrag att bidra till ett hållbart Göteborg. För att lyckas med det är det viktigt att vi påverkar våra ägares, alltså kommuninvånarnas, beteende och får dem intresserade av miljö- och energifrågor. Barn är framtidens konsumenter och vi vill gärna nå dem tidigt i livet. Vetenskapsfestivalen är en självklar arena för oss att vara med på. Vilka andra fördelar har partnerskapet? Vi tillhör en bransch som kommer att få det tufft i konkurrensen om framtidens arbetskraft. Därför vill vi att barnen ska upptäcka att teknik, miljö och energi är kul så att de utbildar sig till att jobba i vår bransch i framtiden! Berätta om era aktiviteter på årets festival? Bland annat medverkade vi på experimentverkstaden där barn, genom att använda den egna kroppen och interaktivt tv-spel, fick lära sig mer om hur energi blir till. Som kommunalt bolag kan vi inte lägga några jättesummor på att skapa en jätteexklusiv verkstad men på det här viset blev det både pedagogiskt och lustfyllt. Min kollegas son som var där var jättestolt över att hans mamma jobbar på Göteborg Energi. Det ser jag som ett gott betyg! 3

3 VETENSKAPSFESTIVALEN SVERIGES STÖRSTA KUNSKAPSFEST ÅRETS STORA HÖJDPUNKT Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en årligen återkommande mötesplats där forskare under lustfyllda former ges möjlighet att presentera sin forskning för skol ungdomar och allmänhet. Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och att uppmuntra till högre studier års festival var den artonde i ordningen. Ett unikt evenemang både sett till besöksantal och karaktär. Det var fri entré till allt, precis som det är varje år. Satsningen bygger på att vara tillgänglig, tvärvetenskaplig och inkluderande. Tre program skapar unik bredd: SKOLPROGRAMMET vänder sig till elever i för- och grundskolan. Särskilt utformade klassaktiviteter visar upp vetenskap på ett lustfyllt sätt. ÖPPNA PROGRAMMET tar forskning ut till folket. Aktiviteter och föreläsningar arrangeras i miljöer du normalt inte förknippar med forskningskommunikation. Målgruppen är alla. FACKPROGRAMMET är en samverkansplattform och en mötesplats för fackpublik så som forskare, media, pedagoger, politiker och näringsliv MELLANSTADIEELEVER SLOG VÄRLDSREKORD Vetenskapsfestivalen drog igång med ett världsrekord! En 17,2 meter hög fraktalpyramid, lika hög som ett sjuvåningshus, restes under festivalens första dag ute på Frihamnen. Pyramiden var ett resultat av två veckors workshops som ingenjörerna på Fraktalfabriken höll i Älvrummet tillsammans med 50 klasser och ca mellanstadieelever från alla stadsdelar i Göteborg. Eleverna fick chansen att lära sig en mix av matematik, ingenjörskonst och samarbete. Varje klass byggde mindre pyramider av återvinningsbar utstansad plast som sammanfogades till större och större delar. Den slutgiltiga pyramiden bestod av mindre pyramider som var för sig var 30 cm höga. Varje del var lika viktig för helheten, ingen del fick saknas eller vara felaktigt byggd då skulle hela fraktalen rasa. Fraktalmönstret som den var uppbyggd av kallas Sierpinski pyramid och varje del har formen av en tetrix. STRÅLANDE VÄDER UNDERLÄTTADE REKORDFÖRSÖKET Den 5 maj samlades alla medverkande elever ute på Frihamnen för att se när de mindre pyramiderna sattes samman till en stor. Vädret var på vår sida då det var strålande sol och nästan helt vindstilla. Med hjälp av en stor lyftkran lyckades till slut världsrekordförsöket och en 17,2 meter hög pyramid tornade upp sig till elevernas stora förtjusning. Kolossen i Frihamnen var ett samarbete mellan Vetenskapsfestivalen och Göteborg 2021 tillsammans med Göteborgs tio stadsdelar, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden utveckling AB och Fraktalfabriken. ÅRETS TEMA: AGERA. REAGERA. INTERAGERA. Under 2014 års festival vände vi ut och in på allt som hade med reaktioner och interaktioner att göra. Mellan oss människor, mellan tekniker, mellan kulturer. Vi utgick från tre närliggande ord; agera, reagera, interagera. Tre ord som på olika sätt präglar och genomsyrar människors liv och vardag. 4 Foto: Beatrice Törnros 5

4 SKOLPROGRAMMET 5-16 MAJ 2014 Vetenskapsfestivalen har ett brett program för förskolan (3 5 år), grundskolan och deras lärare där elever och lärare erbjuds att delta i ett stort utbud av vetenskapliga aktiviteter. Med hjälp av skolprogrammets kreativa och annorlunda former är syftet att inspirera, väcka nyfikenhet och i förlängningen uppmuntra till högre studier. SVERIGES STÖRSTA FORSKARSKOLA Vetenskapsfestivalens skolprogram fick även i år fina vitsord och fortsätter därmed att få toppbetyg. Över elever och lärare deltog i år i det stora utbudet av workshops, laborationer, shower och samtal. I vanlig ordning var det ett särskilt stort sug efter aktiviteter som inriktade sig på matematik och naturvetenskap, men skolprogrammet är tvärvetenskapligt och fortsätter att satsa på riktigt bra workshops även inom samhällsvetenskap och humaniora. De medverkande kom från universitet, högskolor, organisationer och näringsliv runt om i landet och både de och besökare var överens skolprogrammet inspirerar och ökar intresset för vetenskap och forskning. EXPERIMENTVERKSTADEN FORTFARANDE OMÅTTLIGT POPULÄR Experimentverkstaden brukar vara den största och mest välbesökta aktiviteten i skolprogrammet så även i år. I den kvadratmeter stora Betonghallen på Chalmers byggdes ett temporärt science center upp med ett 20-tal workshopstationer. Med hög personaltäthet och ett tydligt pedagogiskt grepp tilläts deltagarna att utforska teknik, matematik och naturvetenskap hands-on. Det var som vanligt livfullt, spännande och högt i tak! Experimentverkstaden är en utmärkt aktivitet för klasser där flertalet elever har svenska som andraspråk, eftersom dessa elever kan delta i alla workshops och aktiviteter utan större språkkunskaper i svenska. Deltagandet bygger på att prova sig fram och målet är att väcka nyfikenhet och lust för att ta reda på mer när man är tillbaka i klassrummet. Experimentverkstaden har i år haft besök av klasser från alla stadsdelar samt flertalet särskolor. För tredje året i rad erbjöds förskolan (3-5 år) att delta i festivalen. Det fanns i år fler platser än i fjol och ändå var nästan alla aktiviteter var fullbokade. Skolprogrammet ses som ett mycket värdefullt inslag i förskolornas arbete med att inbegripa naturvetenskap, matte och teknik i den pedagogiska dagliga verksamheten. FINA BETYG FÖR SKOL- PROGRAMMET Omdömespoängen för skolprogrammet fortsätter att ligga på lika höga nivåer som i fjol och lärarna instämmer till fullo att festivalens kärnvärden är trovärdig och kreativ (se siffror i översikten på sidan 14). 99 procent av lärarna ville rekommendera kollegor att besöka skolprogrammet, vilket är fantastiskt fint betyg. Större delen av de tillfrågade lärarna tyckte att skolprogrammet tydligt hade inspirerat och ansåg att intresset för teknik och vetenskap hade ökat efter besöket. Det är även kul att nämna att närmare en tredjedel av de tillfrågade lärarna var nya besökare i skolprogrammet. Alla dessa siffror tyder på att Vetenskapsfestivalens skolprogram är etablerat och uppskattat samt att det fyller sitt syfte. VÄNERSBORG UDDEVALLA KUNGÄLV TROLLHÄTTAN GÖTEBORG V Ä BORÅS N E (SKALA 1-7) Helhetsintryck Skolprogrammet: 6,1 Helhetsintryck Experimentverkstaden: 6,4 Programinnehåll i Skolprogrammet: 6,1 Tillgänglighet Skolprogrammet: 6,3 Antal programpunkter: 99 R N SKÖVDE V Ä T T E R N JÖNKÖPING Festivalen är ett kreativt arrangemang: 6,5 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap: 6,5 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap: 6 Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen: 5,7 6 Vetenskapsfestivalens skolprogram fick besök av elever från skolor långt utanför Göteborg. 7

5 PROGRAMMET FÖR ALLA 7-11 MAJ 2014 Vetenskapsfestivalen har ett viktigt uppdrag - att ta ut forskningen till folket. Vårt program för alla är vår demokratiska mötesplats dit alla är välkomna att förkovra sig, utan kostnad för besökaren. Festivalen dyker upp i oväntade skepnader, på oväntade platser och innehållet skiftar från djuplodande samtal till kreativa och lustfyllda former och möten mellan forskare och allmänheten. Med det offentliga rummet som arena arrangerades i år en rad programpunkter där allmänheten drabbades av forskningen; Forskarfrukostar på kafé, föreläsningar på båtlinjen Älvsnabbaren, performance-promenader, cykelguidningar, Vetenskapsrouletten i Lisebergshjulet, forskarfika i Bältespännarparken och mycket annat. VETENSKAP + KULTUR = SANT Vetenskapsfestivalen skapar positiva attityder till forskning genom att öppna dörrar till vetenskapens fantastiska värld. Vi låter gärna vetenskap och kultur mötas för att på så sätt nå ut på ett sätt som berör. I år visades bland annat ett antal teaterföreställningar, magishower, vetenskapsshower, modevisning med intelligenta textilier, musikimprovisationsworkshops, dans, musik och innovationer i gränslandet mellan vetenskap och kultur. FÖR DIG SOM ÄR UNG I SINNET Besökarna som kommer till festivalens öppna program speglar i stort tvärsnittet av befolkningen. Besökarna ger Vetenskapsfestivalen toppbetyg - helhetsintrycket av det öppna programmet var i år 6,2 av 7 möjliga. Besökarna är lojala, tycker Vetenskapsfestivalen är viktig, att den skapar positiva attityder och att den är inspirerande att besöka. FULLSATT PÅ MAKERSPACE En av våra viktigaste arenor är Nordstans shoppingcenter där vi möter en representativ blandning av våra medborgare. Fokus låg i år på att lyfta ett par digitala megatrender som förutspås få stor påverkan på våra liv. Det handlar om ny teknik som suddar ut gränserna mellan människa och maskin. På scenen rullade föreläsningar om alltifrån 3D-bioprintade vävnader till intelligenta armproteser och på golvet arrangerades ett Makerspace där vem som helst kunde slå sig ner och skapa nya innovationer med hjälp av den allra senaste tekniken 3D-printers, intelligenta textilier och datorer. Området bubblade av aktivitet. 8 9

6 FACKPROGRAMMET 6-8 MAJ Vetenskapsfestivalens fackprogram är en samverkansplattform med målgruppsanpassade aktiviteter. Kommunikatörer, forskare, pedagoger och näringsliv med flera möts för lärande, kompetensutveckling och nätverkande. Totalt deltog runt 800 personer i 2014 års fackprogramsaktiviteter. 10 FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION För andra året anordnades under Vetenskapsfestivalen en nationell mötesplats för forskningskommunikatörer. Strategisk kommunikation var ämnet som stod i fokus. Omkring 260 deltagare från hela Sverige (samt 80 stycken via livesänding på vår webbsida) hade samlats på Lindholmen Conference Centre för att bland annat lyssna till Ray McHugh från University of Strathclyde, Skottland som pratade på temat How storytelling makes your strategy come to life. Forum för Forskningskommunikation anordnades i samarbete med Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt KK-stiftelsen, Mista, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskap & Allmänhet. VÄLKOMSTEVENEMANG FÖR GÄSTFORSKARE OCH SAMTALET POLITISK RETORIK FÖR VEM? 220 internationella gästforskare från 43 nationer var inbjudna till Universeum tillsammans med sina familjer för att interagera, lära sig mer om Göteborg samt ta del av utställningarna. Evenemanget arrangerade under Vetenskapsfestivalen i syfte att välkomna gästforskare till Göteborg. Arrangemanget var väldigt uppskattat och både barn och vuxna gick hem med ett leende på läpparna. På Jonsereds herrgård hade det årligen återkommande Jonseredsseminariet rubriken Politisk retorik för vem? Många bra insikter, bra nya kontakter och nätverk DELTAGARE FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION 11

7 MEDIA OCH KOMMUNIKATION Bättre information om festivalen och större synlighet i media. Det är några av resultaten för årets kommunikationsarbete. Festivalbesökarna ger betyget 5,3 på en 7-gradig skala till årets marknadsföring och kampanj (jmf: 5,0 2013). Innehållet i informationen har också upplevts som matnyttigare (betyg 5,9 i år, jmf: 5,3 2013) och det har varit ännu lite lättare att hitta information om festivalen (betyg 5,8 i år, jmf: 5,3) KAMPANJENS SYNLIGHET Årets marknadsföringskampanj synliggjorde festivalen i Göteborg under våren. Stora affischer på stadens informationstavlor och flaggning med banér längs stadens gator var märkbara inslag strax före och under genomförandet. Festivalen exponerades också via turistbyråns skyltfönster, på infartsskyltar in mot Göteborg och på rörliga bildskärmar utanför Ullevi och Scandinavium. Dessutom smyckades alla stora festivalarenor med kampanjmanéret. Den annonsering som gjordes inriktades i första hand på att locka unga vuxna mellan år och gjordes därför i Metro Göteborg, Metro Weekend, magasinet Hela Stan, på Djungeltrumman.se och på Facebook. Information om festivalen spreds också till gymnasieelever i Göteborg med omnejd via Studentkortets nyhetsbrev. I samband med festivalen annonserades även i Göteborgs-Posten. Förutom egna nyhetsbrev och inlägg i kalendarier av olika slag lyfte även flera festivalpartners festivalen på sina hemsidor. ARTIKLAR BÅDE LOKALT OCH NATIONELLT Vetenskapsfestivalen fick stort mediegenomslag De planerade medieaktiviteterna syftade i första hand till att nå ut mer nationellt och även till prioriterad målgrupp upp till 25 år. Årets Vetenskapsfestival rönte ett stort och brett intresse i såväl traditionella media som press, radio och tv som på webb, såväl lokalt i Göteborg och riks. Redan innan starten skrev TT om Vetenskapsfestivalen som fenomen, och dess unikitet i Sverige, vilket resulterade i inslag i radio och tidningar över hela Sverige. Kolossen i Frihamnen, som var starten för skolprogrammet, slog igenom stort och täcktes både i radio, på tv och i press. Bland annat tog man upp inslag om rekordet i riks-tv; Sverige Nu och Lilla Aktuellt. Riksradio hade inslag både inför och under Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsradion intervjuade medverkande och radioprogrammet Vetandets värld sände direkt från vår arena i Nordstan. Humorprogrammet Institutet i P3 gjorde en live-podd från Pusterviksbaren och Morgonpasset i P4 sände intervjuer med såväl projektledning som medverkande hela veckan. Mix Megapols Morgongäng bjöd in forskare och tipsade om programpunkter under veckan då programmet för alla var i gång. Kunskapskanalen/ UR filmade fem inslag från Vetenskapsfestivalen. #vetfest PROGRAM DIGITALT OCH I TRYCK Programtidningen står sig fortfarande starkast som den viktigaste informationskällan för besökarna tätt följt av hemsidan. Det öppna programmet distribuerades i ex på drygt 300 platser i Göteborg och regionen, huvudsakligen på träffpunkter som kaféer och kulturcenter, men även på ungdomsgårdar och gymnasieskolor. Skolprogrammet trycktes i en upplaga av ex och skickades till grundskolor i västra Sverige och förskolor i Göteborgsregionen. Inbjudan till fackprogrammets olika delar spreds digitalt till specifika målgrupper i hela Sverige. Vi har identifierat 107 träffar på artiklar i medierna. Därtill läggs artiklar där ordet Vetenskapsfestivalen inte nämns, bland annat en artikel i Metro, en i Göteborgs-Posten och en som gick ut brett i landet via Nyhetsbyrån TT. SOCIALA MEDIER VIKTIG INFORMATIONSKÄLLA FÖR UNGA Vetenskapsfestivalen har en tydlig strategi för sociala medier. Både före och under festivalen tipsade vi om intressant programinnehåll eller andra saker som ligger i linje med våra följares intressen. Sedan 2013 års festival ökade antalet gillamarkeringar på vår Facebook-sida med 49 procent, till nästan stycken. Även på Twitter och Instagram har vi sett en ökning av följare och interaktion lade vi extra mycket resurser på att marknadsföra våra inlägg på Facebook mot unga människor i och runt Göteborg. Minst personer i åldern exponerades för varje inlägg före och under festivalen

8 VETENSKAPSFESTIVALEN I SIFFROR FESTIVALENS ORGANISATION ANTAL BESÖK OCH PROGRAMPUNKTER Antal dagar öppna program 4 5 Antal dagar skolprogrammet Antal programpunkter öppna programmet Antal programpunkter skolprogrammet Antal besök programmet för alla Antal besök skolprogrammet (lärare och elever) Antal besök fackprogram Totalt antal besök OMDÖME VETENSKAPSFESTIVALEN (Genomsnittlig instämmandegrad,7-gradig skala) BESÖKARE ÖPPNA PROGRAMMET Helhetsintyck öppna programmet 5,8 6,2 Helhetsintyck skolprogrammet 6,1 6,1 Helhetsintryck Experimentverkstaden 6,3 6,4 Programinnehåll öppna programmet 5,8 6 Programinnehåll skolprogrammet 6,1 6,1 Tillgänglighet öppna programmet 5,8 6,1 Tillgänglighet skolprogrammet 6,3 6,3 Marknadsföring/kampanj öppna programmet 5 5,3 UPPFATTNING AV VETENSKAPSFESTIVALEN (Medelbetyg, 7-gradig skala) BESÖKARE SKOLPROGRAMMET: Festivalen är ett kreativt arrangemang 6,4 6,5 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap 6,4 6,5 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen NYCKELTAL KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING Antal artiklar i traditionell media Antal besök Vetenskapsfestivalen.se (strax före och under) Antal fans på Facebook (juni) Antal följare på Twitter (juni) Antal följare på Instagram (juni) Tryckt antal program tidning Öppna programmet Tryckt antal program tidning Skol programmet 5,8 6 5,6 5, HUVUDMANNARÅD Huvudmannarådet består av representanter från våra huvudmän som står som avsändare för Vetenskapsfestivalen. Här formuleras uppdrag och mål för festivalen. LARS G MALMER (ORDFÖRANDE), MALMER COMMUNICATION AB BIRGITTA L-ÖFVERHOLM (VICE ORDFÖRANDE), CHEF NÄRINGSLIVSGRUPPEN GÖTEBORG & CO ANNA MARIA FLEETWOOD, CHEF EXTERNA RELATIONER, VETENSKAPSRÅDET ANNA NÄSBOM, ENHETSCHEF MARKNADSRELATIONER, CHALMERS KARIN ERIKSSON, MARKNADS- & KOMMUNIKATIONSCHEF, BUSINESS REGION GÖTEBORG AB STINA SUNDLING WINGFORS, OMRÅDESCHEF VERKSAM- HETSSTÖD, GÖTEBORGS UNIVERSITET ULF HALL, KOMMUNIKATIONSCHEF, KK-STIFTELSEN VETENSKAPLIGT RÅD För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i vårt program tar vi hjälp av personer med stor kunskap och erfarenhet i ett vetenskapligt råd. CARL JOHAN SUNDBERG (ORDFÖRANDE), PROFESSOR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET CECILIA LAGERSTRÖM, UNIVERSITETSLEKTOR SCENISK GESTALTNING, HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK, GÖTE- BORGS UNIVERSITET GAIL CARDEW, DIRECTOR OF SCIENCE AND EDUCATION, ROYAL INSITUTION OF GREAT BRITAIN GEORG KUHN, PROFESSOR REGENERATIV NEUROVETENSKAP, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET HENRIK EKENGREN OSCARSSON, PROFESSOR STATSVETENSKAP, GÖTEBORGS UNIVERSITET OLA SIGURDSON, PROFESSOR I TROS- OCH LIVSÅSKÅD- NINGSVETENSKAP, GÖTEBORGS UNIVERSITET SUSANNA APPEL, MED LIC, EXPERT POPULÄRVETENSKAPLIG KOMMUNIKATION, KAROLINSKA INSTITUTET SVEN ENGSTRÖM, PROFESSOR FARMACEUTISK TEKNOLOGI, CHALMERS PROGRAMGRUPP Programgruppen skapar kärnan i vårt årliga tema. ANITA FORS, KOMMUNIKATÖR, CHALMERS BARBARA LINDGREN, MARKNAD & EVENT, CHALMERS HELENA ÅBERG, KOMMUNIKATÖR, GÖTEBORGS UNIVERSITET PER OLOF ARNÄS, PHD, UNIVERSITETSLEKTOR, AVDELNINGEN FÖR LOGISTIK OCH TRANSPORT, CHALMERS SARA BLOM, PRÄST & TEKNOLOGIE DOKTOR, SVENSKA KYRKAN TOMAS PETTERSSON, KOMMUNIKATÖR, SVENSKA KYRKAN JENNIE TURNER, PROGRAMANSVARIG VETENSKAPSFESTIVALEN CHRISTIAN WESTERBERG, PROGRAMANSVARIG. FACKPROGAM VETENSKAPFESTIVALEN PROJEKTLEDNING GÖTEBORG & CO STEFAN ÖRGÅRD, VERKSAMHETSANSVARIG JENNIE TURNER, PROGRAMANSVARIG ÖPPET PROGRAM ISA ASPGÅRD, PROGRAMKOORDINATOR ÖPPET PROGRAM MADELEINE KONCILJA, PROGRAMANSVARIG SKOLPROGRAM CHRISTIAN WESTERBERG, PROGRAMANSVARIG FACKPROGAM EMMA RYGIELSKI, ARENAANSVARIG EXPERIMENTVERKSTADEN ANTON ROMANUS, PROJEKTADMINISTRATÖR MARIA BJÖRN, KOMMUNIKATÖR FILIP SVENSSON, KOMMUNIKATÖR THERÉSE LOOSTRÖM, KOMMUNIKATÖR EMMA ARLMARK ERIKSSON, VÄRDKOORDINATOR 14 Festivalen är ett kreativt arrangemang 6 6,3 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap 6 6,3 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap Festivalen är en nationellt viktigt mötesplats för forskare, skola och allmänhet Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen 6 6,1 5,8 6,1 5,3 5,4 EN HÅLLBAR FESTIVAL Vetenskapsfestivalen är ett av Göteborgs Stads miljödiplomerade evenemang som arbetar enligt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara principer samt uppmuntrar intressenter att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi cyklar eller reser kollektivt, källsorterar och samarbetar med kaféer som erbjuder ekologiska produkter. Våra medverkande bor på hotell som aktivt jobbar med miljö och hållbarhet. Dessutom trycks våra program på ett miljöcertifierat tryckeri och alla våra trycksaker uppfyller kraven för Svanenmärkning. Festivalvärdarnas tröjor är rättvisemärkta och av 100 procent ekologisk bomull. DEL AV INTERNATIONELLT NÄTVERK EUSEA Vetenskapsfestivalen är en del av European Science Events Association (EUSEA) ett nätverk för populär-vetenskapliga evenemang där fler än 100 medlemsorganisationer arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. 15

9 HUVUDMÄN PARTNERS TACK Tack till Chalmersfastigheter, Göteborgs universitet, Göteborgs Konserthus, Liseberg, Nordstans Affärscentrum och Volvo Cars för tillgång till lokaler och bilar. INTERNATIONELLA VETENSKAPSFESTIVALEN GÖTEBORG Göteborg & Co, Box 29, Göteborg, VETENSKAPSFESTIVALEN.SE PROJEKTLEDNING: Göteborg & Co GRAFISKT KONCEPT: SCPGREY Göteborg FOTO: Dick Gillberg och Beatrice Törnros Bilden på omslaget är ett utsnitt ur en fraktal, ett flerdimensionellt mönster framtaget genom matematiska transformationer i 2D och 3D. Denna mix av strikt matematisk vetenskap och konst stämmer väl överens med Vetenskapsfestivalens kärna att genom kreativa och lustfyllda former synliggöra forskning och vetenskap. 16

vetenskapsfestivalen.se

vetenskapsfestivalen.se vetenskapsfestivalen.se Rapport Vetenskapsfestivalen 2013 1 Carl Johan Sundberg är ny ordförande i vetenskapliga rådet Han forskar på effekten av träning, har koll på senaste nytt inom medicin och vill

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Vår omvärld är föränderlig

Vår omvärld är föränderlig PRIDE Stå upp för din rätt att vara dig själv. Ladda ner gratisappen Layar och scanna det här omslaget för att höra oss berätta mer, eller lägg upp ett eget porträtt på Instagram och tagga med #iampride

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken Ett magasin från högskolan väst nr 1 maj 2012 kunskapens Hon ville till kärna Högskolans nuläge 24 timmar fyllda av kreativitet Mentorn som vill bidra med verklighetsanknytning Barnen kallar henne pratfröken

Läs mer

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10

ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 GÖTEBORG & CO VERKSAMHETEN 2013 ÅR 2013 GICK I IDROTTENS TECKEN...4 SÅ SKA DESTINATIONEN FORTSÄTTA VÄXA...8 TILLSAMMANS SKAPAR VI BILDEN AV GÖTEBORG...10 STARKA RESE ANLEDNINGAR LOCKAR RESENÄRER...13 ETT

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN

SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN ÅR 4 2014 2015 1 SVERIGES UNGA AKADEMI 2015 GRAFISK FORMGIVNING: KICKI AJAX/FRÄULEIN DESIGN TRYCK: ÅTTA45 Sveriges unga akademi finansieras av Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Knut och Alice Wallenbergs

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA. Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012

KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA. Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012 KOMMUNEN - DEN SJÄLVKLARA ARBETSGIVAREN FÖR UNGA Traineeprogrammet Skåne Nordväst 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 2. INLEDNING... 4 3. METOD... 5 3.1 Övningarna... 5 3.1.1 Linjen...

Läs mer

Förlag på digital framfart

Förlag på digital framfart LUNDS UNIVERSITET Förlag på digital framfart En marknadsföringsstudie av tre barnboksförlag Jenny Forss Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMK11) Institutionen för kulturvetenskaper Lunds

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer