VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT 2014"

Transkript

1 VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT

2 JAN-ERIC SUNDGREN NY ORDFÖRANDE I HUVUDMANNARÅDET Jan-Eric Sundgren är CEO Advisor på Volvo och brinner för miljöfrågor, samhälle och vetenskap. Sedan 2014 är han också ny ordförande för Vetenskapsfestivalens huvudmannaråd. Vi bad honom berätta om sina visioner för festivalen, sin syn på forskningens roll i samhället och vad han ser som vår tids viktigaste forskningsfrågor. Den Internationella Vetenskapsfestivalen är till för alla och alla är välkomna. Genom ett stort engagemang från alla samarbetspartners och medverkande möjliggörs en mötesplats för kunskapssamhället. Utan de 850 medverkande från akademin, organisationer och forskningsintensiva företag vore det inte möjligt att erbjuda cirka 2200 timmar vetenskap. Ett stort tack till alla er som gjorde festivalen möjlig! Festivalen är en nationell arena där många medverkande kommer från andra delar av Sverige och även några från andra länder. Festivalens huvudmannaråd och vetenskapliga råd har nationell sammansättning med ett stort internationellt kontaktnät. Till alla fantastiska besökare som förgyller festivalen vill vi rikta ett särskilt tack och på återseende i april 2015! STEFAN ÖRGÅRD Verksamhetsansvarig Först och främst: vad innebär jobbet som ordförande för huvudmannarådet? Under åren har Vetenskapsfestivalen utvecklats till en internationell angelägenhet med gott rykte även utanför Sveriges gränser. Jag vill fortsätta utveckla festivalen och göra den till en ännu bättre mötesplats för samtal över gränserna. Det är ett oerhört spännande och utmanande uppdrag. På vilket sätt tänker du att festivalen kan utvecklas internationellt? Mitt jobb kommer att kretsa mycket kring finansiering och där handlar det om att inte slå sig till ro utan fortsätta ge bra valuta för pengarna så att vi kan locka hit ännu fler utländska besökare och deltagare. Vad har du för förhållande till festivalen sedan tidigare? Det är ett evenemang som utvecklar Göteborg som vetenskapsstad och Sverige som forskningsnation. Personligen anser jag också att alla beslut som tas politiskt eller inom företag bör vila i vetenskaplighet. För att det ska kunna ske är det viktigt att allmänhet, politiker och näringsliv stimuleras till att delta i vetenskapliga diskussioner. Vilken roll kan Vetenskapsfestivalen spela i det sammanhanget? Den kan väcka inte minst unga människors nyfikenhet och visa på vilka spännande möjligheter det finns om man engagerar och utbildar sig. Därför bör Vetenskapsfestivalen också fortsätta vara så bred som den är. Jag skulle gärna se att vi blev ännu bättre på att lyfta fram unga forskare och gav dem en plattform att visa upp sin betydelse på. Vilka vetenskapliga områden ser du som allra viktigast just nu? Vi står inför stora samhällsutmaningar. Jag tänker framför allt på miljö- och energifrågan och att vi har en kraftigt åldrande befolkning. Jag tror även att Vetenskapsfestivalen kan spela en viktig roll när det gäller att lösa de här utmaningarna så att vi kan lämna planeten vidare! Mellan 1998 och 2006 var Jan-Eric Sundgren rektor på Chalmers och sedan dess har han haft tunga poster på Volvo med ansvar för bland annat teknik- och forskningsfrågor. Idag arbetar han som CEO Advisor med uppdrag att stötta koncernchef och ledning i frågor som rör miljö, teknik, politik, forskning och utbildning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ny ordförande och ny partner... 3 Om Vetenskapsfestivalen... 4 Höjdpunkter: Kolossen i Frihamnen... 5 Skolprogrammet... 6 Programmet för alla...8 Fackprogrammet...10 Media och kommunikation...12 Vetenskapsfestivalen i siffror Orginisation...15 GÖTEBORG ENERGI OM ATT VARA PARTNER TILL VETENSKAPSFESTIVALEN 2 KONTAKT OCH SOCIALA MEDIER: vetenskapsfestivalen.se facebook.com/vetenskapsfestivalen twitter.com/vetfest_gbg instagram.com/vetenskapsfestivalen #vetfest Göteborg Energi är en av Vetenskapsfestivalens samarbetspartners. I år har man varit med och skapat många roliga och lärorika aktiviteter för barn och vuxna. Men vad får egentligen Göteborg Energi ut av festivalen? Vi ställde frågan till Therese Caesar på företaget. Som kommunalt energibolag är ett av våra uppdrag att bidra till ett hållbart Göteborg. För att lyckas med det är det viktigt att vi påverkar våra ägares, alltså kommuninvånarnas, beteende och får dem intresserade av miljö- och energifrågor. Barn är framtidens konsumenter och vi vill gärna nå dem tidigt i livet. Vetenskapsfestivalen är en självklar arena för oss att vara med på. Vilka andra fördelar har partnerskapet? Vi tillhör en bransch som kommer att få det tufft i konkurrensen om framtidens arbetskraft. Därför vill vi att barnen ska upptäcka att teknik, miljö och energi är kul så att de utbildar sig till att jobba i vår bransch i framtiden! Berätta om era aktiviteter på årets festival? Bland annat medverkade vi på experimentverkstaden där barn, genom att använda den egna kroppen och interaktivt tv-spel, fick lära sig mer om hur energi blir till. Som kommunalt bolag kan vi inte lägga några jättesummor på att skapa en jätteexklusiv verkstad men på det här viset blev det både pedagogiskt och lustfyllt. Min kollegas son som var där var jättestolt över att hans mamma jobbar på Göteborg Energi. Det ser jag som ett gott betyg! 3

3 VETENSKAPSFESTIVALEN SVERIGES STÖRSTA KUNSKAPSFEST ÅRETS STORA HÖJDPUNKT Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en årligen återkommande mötesplats där forskare under lustfyllda former ges möjlighet att presentera sin forskning för skol ungdomar och allmänhet. Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och att uppmuntra till högre studier års festival var den artonde i ordningen. Ett unikt evenemang både sett till besöksantal och karaktär. Det var fri entré till allt, precis som det är varje år. Satsningen bygger på att vara tillgänglig, tvärvetenskaplig och inkluderande. Tre program skapar unik bredd: SKOLPROGRAMMET vänder sig till elever i för- och grundskolan. Särskilt utformade klassaktiviteter visar upp vetenskap på ett lustfyllt sätt. ÖPPNA PROGRAMMET tar forskning ut till folket. Aktiviteter och föreläsningar arrangeras i miljöer du normalt inte förknippar med forskningskommunikation. Målgruppen är alla. FACKPROGRAMMET är en samverkansplattform och en mötesplats för fackpublik så som forskare, media, pedagoger, politiker och näringsliv MELLANSTADIEELEVER SLOG VÄRLDSREKORD Vetenskapsfestivalen drog igång med ett världsrekord! En 17,2 meter hög fraktalpyramid, lika hög som ett sjuvåningshus, restes under festivalens första dag ute på Frihamnen. Pyramiden var ett resultat av två veckors workshops som ingenjörerna på Fraktalfabriken höll i Älvrummet tillsammans med 50 klasser och ca mellanstadieelever från alla stadsdelar i Göteborg. Eleverna fick chansen att lära sig en mix av matematik, ingenjörskonst och samarbete. Varje klass byggde mindre pyramider av återvinningsbar utstansad plast som sammanfogades till större och större delar. Den slutgiltiga pyramiden bestod av mindre pyramider som var för sig var 30 cm höga. Varje del var lika viktig för helheten, ingen del fick saknas eller vara felaktigt byggd då skulle hela fraktalen rasa. Fraktalmönstret som den var uppbyggd av kallas Sierpinski pyramid och varje del har formen av en tetrix. STRÅLANDE VÄDER UNDERLÄTTADE REKORDFÖRSÖKET Den 5 maj samlades alla medverkande elever ute på Frihamnen för att se när de mindre pyramiderna sattes samman till en stor. Vädret var på vår sida då det var strålande sol och nästan helt vindstilla. Med hjälp av en stor lyftkran lyckades till slut världsrekordförsöket och en 17,2 meter hög pyramid tornade upp sig till elevernas stora förtjusning. Kolossen i Frihamnen var ett samarbete mellan Vetenskapsfestivalen och Göteborg 2021 tillsammans med Göteborgs tio stadsdelar, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden utveckling AB och Fraktalfabriken. ÅRETS TEMA: AGERA. REAGERA. INTERAGERA. Under 2014 års festival vände vi ut och in på allt som hade med reaktioner och interaktioner att göra. Mellan oss människor, mellan tekniker, mellan kulturer. Vi utgick från tre närliggande ord; agera, reagera, interagera. Tre ord som på olika sätt präglar och genomsyrar människors liv och vardag. 4 Foto: Beatrice Törnros 5

4 SKOLPROGRAMMET 5-16 MAJ 2014 Vetenskapsfestivalen har ett brett program för förskolan (3 5 år), grundskolan och deras lärare där elever och lärare erbjuds att delta i ett stort utbud av vetenskapliga aktiviteter. Med hjälp av skolprogrammets kreativa och annorlunda former är syftet att inspirera, väcka nyfikenhet och i förlängningen uppmuntra till högre studier. SVERIGES STÖRSTA FORSKARSKOLA Vetenskapsfestivalens skolprogram fick även i år fina vitsord och fortsätter därmed att få toppbetyg. Över elever och lärare deltog i år i det stora utbudet av workshops, laborationer, shower och samtal. I vanlig ordning var det ett särskilt stort sug efter aktiviteter som inriktade sig på matematik och naturvetenskap, men skolprogrammet är tvärvetenskapligt och fortsätter att satsa på riktigt bra workshops även inom samhällsvetenskap och humaniora. De medverkande kom från universitet, högskolor, organisationer och näringsliv runt om i landet och både de och besökare var överens skolprogrammet inspirerar och ökar intresset för vetenskap och forskning. EXPERIMENTVERKSTADEN FORTFARANDE OMÅTTLIGT POPULÄR Experimentverkstaden brukar vara den största och mest välbesökta aktiviteten i skolprogrammet så även i år. I den kvadratmeter stora Betonghallen på Chalmers byggdes ett temporärt science center upp med ett 20-tal workshopstationer. Med hög personaltäthet och ett tydligt pedagogiskt grepp tilläts deltagarna att utforska teknik, matematik och naturvetenskap hands-on. Det var som vanligt livfullt, spännande och högt i tak! Experimentverkstaden är en utmärkt aktivitet för klasser där flertalet elever har svenska som andraspråk, eftersom dessa elever kan delta i alla workshops och aktiviteter utan större språkkunskaper i svenska. Deltagandet bygger på att prova sig fram och målet är att väcka nyfikenhet och lust för att ta reda på mer när man är tillbaka i klassrummet. Experimentverkstaden har i år haft besök av klasser från alla stadsdelar samt flertalet särskolor. För tredje året i rad erbjöds förskolan (3-5 år) att delta i festivalen. Det fanns i år fler platser än i fjol och ändå var nästan alla aktiviteter var fullbokade. Skolprogrammet ses som ett mycket värdefullt inslag i förskolornas arbete med att inbegripa naturvetenskap, matte och teknik i den pedagogiska dagliga verksamheten. FINA BETYG FÖR SKOL- PROGRAMMET Omdömespoängen för skolprogrammet fortsätter att ligga på lika höga nivåer som i fjol och lärarna instämmer till fullo att festivalens kärnvärden är trovärdig och kreativ (se siffror i översikten på sidan 14). 99 procent av lärarna ville rekommendera kollegor att besöka skolprogrammet, vilket är fantastiskt fint betyg. Större delen av de tillfrågade lärarna tyckte att skolprogrammet tydligt hade inspirerat och ansåg att intresset för teknik och vetenskap hade ökat efter besöket. Det är även kul att nämna att närmare en tredjedel av de tillfrågade lärarna var nya besökare i skolprogrammet. Alla dessa siffror tyder på att Vetenskapsfestivalens skolprogram är etablerat och uppskattat samt att det fyller sitt syfte. VÄNERSBORG UDDEVALLA KUNGÄLV TROLLHÄTTAN GÖTEBORG V Ä BORÅS N E (SKALA 1-7) Helhetsintryck Skolprogrammet: 6,1 Helhetsintryck Experimentverkstaden: 6,4 Programinnehåll i Skolprogrammet: 6,1 Tillgänglighet Skolprogrammet: 6,3 Antal programpunkter: 99 R N SKÖVDE V Ä T T E R N JÖNKÖPING Festivalen är ett kreativt arrangemang: 6,5 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap: 6,5 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap: 6 Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen: 5,7 6 Vetenskapsfestivalens skolprogram fick besök av elever från skolor långt utanför Göteborg. 7

5 PROGRAMMET FÖR ALLA 7-11 MAJ 2014 Vetenskapsfestivalen har ett viktigt uppdrag - att ta ut forskningen till folket. Vårt program för alla är vår demokratiska mötesplats dit alla är välkomna att förkovra sig, utan kostnad för besökaren. Festivalen dyker upp i oväntade skepnader, på oväntade platser och innehållet skiftar från djuplodande samtal till kreativa och lustfyllda former och möten mellan forskare och allmänheten. Med det offentliga rummet som arena arrangerades i år en rad programpunkter där allmänheten drabbades av forskningen; Forskarfrukostar på kafé, föreläsningar på båtlinjen Älvsnabbaren, performance-promenader, cykelguidningar, Vetenskapsrouletten i Lisebergshjulet, forskarfika i Bältespännarparken och mycket annat. VETENSKAP + KULTUR = SANT Vetenskapsfestivalen skapar positiva attityder till forskning genom att öppna dörrar till vetenskapens fantastiska värld. Vi låter gärna vetenskap och kultur mötas för att på så sätt nå ut på ett sätt som berör. I år visades bland annat ett antal teaterföreställningar, magishower, vetenskapsshower, modevisning med intelligenta textilier, musikimprovisationsworkshops, dans, musik och innovationer i gränslandet mellan vetenskap och kultur. FÖR DIG SOM ÄR UNG I SINNET Besökarna som kommer till festivalens öppna program speglar i stort tvärsnittet av befolkningen. Besökarna ger Vetenskapsfestivalen toppbetyg - helhetsintrycket av det öppna programmet var i år 6,2 av 7 möjliga. Besökarna är lojala, tycker Vetenskapsfestivalen är viktig, att den skapar positiva attityder och att den är inspirerande att besöka. FULLSATT PÅ MAKERSPACE En av våra viktigaste arenor är Nordstans shoppingcenter där vi möter en representativ blandning av våra medborgare. Fokus låg i år på att lyfta ett par digitala megatrender som förutspås få stor påverkan på våra liv. Det handlar om ny teknik som suddar ut gränserna mellan människa och maskin. På scenen rullade föreläsningar om alltifrån 3D-bioprintade vävnader till intelligenta armproteser och på golvet arrangerades ett Makerspace där vem som helst kunde slå sig ner och skapa nya innovationer med hjälp av den allra senaste tekniken 3D-printers, intelligenta textilier och datorer. Området bubblade av aktivitet. 8 9

6 FACKPROGRAMMET 6-8 MAJ Vetenskapsfestivalens fackprogram är en samverkansplattform med målgruppsanpassade aktiviteter. Kommunikatörer, forskare, pedagoger och näringsliv med flera möts för lärande, kompetensutveckling och nätverkande. Totalt deltog runt 800 personer i 2014 års fackprogramsaktiviteter. 10 FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION För andra året anordnades under Vetenskapsfestivalen en nationell mötesplats för forskningskommunikatörer. Strategisk kommunikation var ämnet som stod i fokus. Omkring 260 deltagare från hela Sverige (samt 80 stycken via livesänding på vår webbsida) hade samlats på Lindholmen Conference Centre för att bland annat lyssna till Ray McHugh från University of Strathclyde, Skottland som pratade på temat How storytelling makes your strategy come to life. Forum för Forskningskommunikation anordnades i samarbete med Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt KK-stiftelsen, Mista, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskap & Allmänhet. VÄLKOMSTEVENEMANG FÖR GÄSTFORSKARE OCH SAMTALET POLITISK RETORIK FÖR VEM? 220 internationella gästforskare från 43 nationer var inbjudna till Universeum tillsammans med sina familjer för att interagera, lära sig mer om Göteborg samt ta del av utställningarna. Evenemanget arrangerade under Vetenskapsfestivalen i syfte att välkomna gästforskare till Göteborg. Arrangemanget var väldigt uppskattat och både barn och vuxna gick hem med ett leende på läpparna. På Jonsereds herrgård hade det årligen återkommande Jonseredsseminariet rubriken Politisk retorik för vem? Många bra insikter, bra nya kontakter och nätverk DELTAGARE FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION 11

7 MEDIA OCH KOMMUNIKATION Bättre information om festivalen och större synlighet i media. Det är några av resultaten för årets kommunikationsarbete. Festivalbesökarna ger betyget 5,3 på en 7-gradig skala till årets marknadsföring och kampanj (jmf: 5,0 2013). Innehållet i informationen har också upplevts som matnyttigare (betyg 5,9 i år, jmf: 5,3 2013) och det har varit ännu lite lättare att hitta information om festivalen (betyg 5,8 i år, jmf: 5,3) KAMPANJENS SYNLIGHET Årets marknadsföringskampanj synliggjorde festivalen i Göteborg under våren. Stora affischer på stadens informationstavlor och flaggning med banér längs stadens gator var märkbara inslag strax före och under genomförandet. Festivalen exponerades också via turistbyråns skyltfönster, på infartsskyltar in mot Göteborg och på rörliga bildskärmar utanför Ullevi och Scandinavium. Dessutom smyckades alla stora festivalarenor med kampanjmanéret. Den annonsering som gjordes inriktades i första hand på att locka unga vuxna mellan år och gjordes därför i Metro Göteborg, Metro Weekend, magasinet Hela Stan, på Djungeltrumman.se och på Facebook. Information om festivalen spreds också till gymnasieelever i Göteborg med omnejd via Studentkortets nyhetsbrev. I samband med festivalen annonserades även i Göteborgs-Posten. Förutom egna nyhetsbrev och inlägg i kalendarier av olika slag lyfte även flera festivalpartners festivalen på sina hemsidor. ARTIKLAR BÅDE LOKALT OCH NATIONELLT Vetenskapsfestivalen fick stort mediegenomslag De planerade medieaktiviteterna syftade i första hand till att nå ut mer nationellt och även till prioriterad målgrupp upp till 25 år. Årets Vetenskapsfestival rönte ett stort och brett intresse i såväl traditionella media som press, radio och tv som på webb, såväl lokalt i Göteborg och riks. Redan innan starten skrev TT om Vetenskapsfestivalen som fenomen, och dess unikitet i Sverige, vilket resulterade i inslag i radio och tidningar över hela Sverige. Kolossen i Frihamnen, som var starten för skolprogrammet, slog igenom stort och täcktes både i radio, på tv och i press. Bland annat tog man upp inslag om rekordet i riks-tv; Sverige Nu och Lilla Aktuellt. Riksradio hade inslag både inför och under Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsradion intervjuade medverkande och radioprogrammet Vetandets värld sände direkt från vår arena i Nordstan. Humorprogrammet Institutet i P3 gjorde en live-podd från Pusterviksbaren och Morgonpasset i P4 sände intervjuer med såväl projektledning som medverkande hela veckan. Mix Megapols Morgongäng bjöd in forskare och tipsade om programpunkter under veckan då programmet för alla var i gång. Kunskapskanalen/ UR filmade fem inslag från Vetenskapsfestivalen. #vetfest PROGRAM DIGITALT OCH I TRYCK Programtidningen står sig fortfarande starkast som den viktigaste informationskällan för besökarna tätt följt av hemsidan. Det öppna programmet distribuerades i ex på drygt 300 platser i Göteborg och regionen, huvudsakligen på träffpunkter som kaféer och kulturcenter, men även på ungdomsgårdar och gymnasieskolor. Skolprogrammet trycktes i en upplaga av ex och skickades till grundskolor i västra Sverige och förskolor i Göteborgsregionen. Inbjudan till fackprogrammets olika delar spreds digitalt till specifika målgrupper i hela Sverige. Vi har identifierat 107 träffar på artiklar i medierna. Därtill läggs artiklar där ordet Vetenskapsfestivalen inte nämns, bland annat en artikel i Metro, en i Göteborgs-Posten och en som gick ut brett i landet via Nyhetsbyrån TT. SOCIALA MEDIER VIKTIG INFORMATIONSKÄLLA FÖR UNGA Vetenskapsfestivalen har en tydlig strategi för sociala medier. Både före och under festivalen tipsade vi om intressant programinnehåll eller andra saker som ligger i linje med våra följares intressen. Sedan 2013 års festival ökade antalet gillamarkeringar på vår Facebook-sida med 49 procent, till nästan stycken. Även på Twitter och Instagram har vi sett en ökning av följare och interaktion lade vi extra mycket resurser på att marknadsföra våra inlägg på Facebook mot unga människor i och runt Göteborg. Minst personer i åldern exponerades för varje inlägg före och under festivalen

8 VETENSKAPSFESTIVALEN I SIFFROR FESTIVALENS ORGANISATION ANTAL BESÖK OCH PROGRAMPUNKTER Antal dagar öppna program 4 5 Antal dagar skolprogrammet Antal programpunkter öppna programmet Antal programpunkter skolprogrammet Antal besök programmet för alla Antal besök skolprogrammet (lärare och elever) Antal besök fackprogram Totalt antal besök OMDÖME VETENSKAPSFESTIVALEN (Genomsnittlig instämmandegrad,7-gradig skala) BESÖKARE ÖPPNA PROGRAMMET Helhetsintyck öppna programmet 5,8 6,2 Helhetsintyck skolprogrammet 6,1 6,1 Helhetsintryck Experimentverkstaden 6,3 6,4 Programinnehåll öppna programmet 5,8 6 Programinnehåll skolprogrammet 6,1 6,1 Tillgänglighet öppna programmet 5,8 6,1 Tillgänglighet skolprogrammet 6,3 6,3 Marknadsföring/kampanj öppna programmet 5 5,3 UPPFATTNING AV VETENSKAPSFESTIVALEN (Medelbetyg, 7-gradig skala) BESÖKARE SKOLPROGRAMMET: Festivalen är ett kreativt arrangemang 6,4 6,5 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap 6,4 6,5 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen NYCKELTAL KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING Antal artiklar i traditionell media Antal besök Vetenskapsfestivalen.se (strax före och under) Antal fans på Facebook (juni) Antal följare på Twitter (juni) Antal följare på Instagram (juni) Tryckt antal program tidning Öppna programmet Tryckt antal program tidning Skol programmet 5,8 6 5,6 5, HUVUDMANNARÅD Huvudmannarådet består av representanter från våra huvudmän som står som avsändare för Vetenskapsfestivalen. Här formuleras uppdrag och mål för festivalen. LARS G MALMER (ORDFÖRANDE), MALMER COMMUNICATION AB BIRGITTA L-ÖFVERHOLM (VICE ORDFÖRANDE), CHEF NÄRINGSLIVSGRUPPEN GÖTEBORG & CO ANNA MARIA FLEETWOOD, CHEF EXTERNA RELATIONER, VETENSKAPSRÅDET ANNA NÄSBOM, ENHETSCHEF MARKNADSRELATIONER, CHALMERS KARIN ERIKSSON, MARKNADS- & KOMMUNIKATIONSCHEF, BUSINESS REGION GÖTEBORG AB STINA SUNDLING WINGFORS, OMRÅDESCHEF VERKSAM- HETSSTÖD, GÖTEBORGS UNIVERSITET ULF HALL, KOMMUNIKATIONSCHEF, KK-STIFTELSEN VETENSKAPLIGT RÅD För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i vårt program tar vi hjälp av personer med stor kunskap och erfarenhet i ett vetenskapligt råd. CARL JOHAN SUNDBERG (ORDFÖRANDE), PROFESSOR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET CECILIA LAGERSTRÖM, UNIVERSITETSLEKTOR SCENISK GESTALTNING, HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK, GÖTE- BORGS UNIVERSITET GAIL CARDEW, DIRECTOR OF SCIENCE AND EDUCATION, ROYAL INSITUTION OF GREAT BRITAIN GEORG KUHN, PROFESSOR REGENERATIV NEUROVETENSKAP, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET HENRIK EKENGREN OSCARSSON, PROFESSOR STATSVETENSKAP, GÖTEBORGS UNIVERSITET OLA SIGURDSON, PROFESSOR I TROS- OCH LIVSÅSKÅD- NINGSVETENSKAP, GÖTEBORGS UNIVERSITET SUSANNA APPEL, MED LIC, EXPERT POPULÄRVETENSKAPLIG KOMMUNIKATION, KAROLINSKA INSTITUTET SVEN ENGSTRÖM, PROFESSOR FARMACEUTISK TEKNOLOGI, CHALMERS PROGRAMGRUPP Programgruppen skapar kärnan i vårt årliga tema. ANITA FORS, KOMMUNIKATÖR, CHALMERS BARBARA LINDGREN, MARKNAD & EVENT, CHALMERS HELENA ÅBERG, KOMMUNIKATÖR, GÖTEBORGS UNIVERSITET PER OLOF ARNÄS, PHD, UNIVERSITETSLEKTOR, AVDELNINGEN FÖR LOGISTIK OCH TRANSPORT, CHALMERS SARA BLOM, PRÄST & TEKNOLOGIE DOKTOR, SVENSKA KYRKAN TOMAS PETTERSSON, KOMMUNIKATÖR, SVENSKA KYRKAN JENNIE TURNER, PROGRAMANSVARIG VETENSKAPSFESTIVALEN CHRISTIAN WESTERBERG, PROGRAMANSVARIG. FACKPROGAM VETENSKAPFESTIVALEN PROJEKTLEDNING GÖTEBORG & CO STEFAN ÖRGÅRD, VERKSAMHETSANSVARIG JENNIE TURNER, PROGRAMANSVARIG ÖPPET PROGRAM ISA ASPGÅRD, PROGRAMKOORDINATOR ÖPPET PROGRAM MADELEINE KONCILJA, PROGRAMANSVARIG SKOLPROGRAM CHRISTIAN WESTERBERG, PROGRAMANSVARIG FACKPROGAM EMMA RYGIELSKI, ARENAANSVARIG EXPERIMENTVERKSTADEN ANTON ROMANUS, PROJEKTADMINISTRATÖR MARIA BJÖRN, KOMMUNIKATÖR FILIP SVENSSON, KOMMUNIKATÖR THERÉSE LOOSTRÖM, KOMMUNIKATÖR EMMA ARLMARK ERIKSSON, VÄRDKOORDINATOR 14 Festivalen är ett kreativt arrangemang 6 6,3 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap 6 6,3 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap Festivalen är en nationellt viktigt mötesplats för forskare, skola och allmänhet Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen 6 6,1 5,8 6,1 5,3 5,4 EN HÅLLBAR FESTIVAL Vetenskapsfestivalen är ett av Göteborgs Stads miljödiplomerade evenemang som arbetar enligt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara principer samt uppmuntrar intressenter att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi cyklar eller reser kollektivt, källsorterar och samarbetar med kaféer som erbjuder ekologiska produkter. Våra medverkande bor på hotell som aktivt jobbar med miljö och hållbarhet. Dessutom trycks våra program på ett miljöcertifierat tryckeri och alla våra trycksaker uppfyller kraven för Svanenmärkning. Festivalvärdarnas tröjor är rättvisemärkta och av 100 procent ekologisk bomull. DEL AV INTERNATIONELLT NÄTVERK EUSEA Vetenskapsfestivalen är en del av European Science Events Association (EUSEA) ett nätverk för populär-vetenskapliga evenemang där fler än 100 medlemsorganisationer arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. 15

9 HUVUDMÄN PARTNERS TACK Tack till Chalmersfastigheter, Göteborgs universitet, Göteborgs Konserthus, Liseberg, Nordstans Affärscentrum och Volvo Cars för tillgång till lokaler och bilar. INTERNATIONELLA VETENSKAPSFESTIVALEN GÖTEBORG Göteborg & Co, Box 29, Göteborg, VETENSKAPSFESTIVALEN.SE PROJEKTLEDNING: Göteborg & Co GRAFISKT KONCEPT: SCPGREY Göteborg FOTO: Dick Gillberg och Beatrice Törnros Bilden på omslaget är ett utsnitt ur en fraktal, ett flerdimensionellt mönster framtaget genom matematiska transformationer i 2D och 3D. Denna mix av strikt matematisk vetenskap och konst stämmer väl överens med Vetenskapsfestivalens kärna att genom kreativa och lustfyllda former synliggöra forskning och vetenskap. 16

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

FRÅN SELFIES OCH ZOMBIES TILL ARTIFICIELL INTELLIGENS.

FRÅN SELFIES OCH ZOMBIES TILL ARTIFICIELL INTELLIGENS. årets nyheter RAPPORT VETENSKAPSFESTIVALEN 13 24 APRIL 2015 I GÖTEBORG ÅRETS TEMA: LIV OCH DÖD FRÅN SELFIES OCH ZOMBIES TILL ARTIFICIELL INTELLIGENS. 1 EN FESTIVAL FÖR ALLA Internationella Vetenskapsfestivalen

Läs mer

vetenskapsfestivalen.se

vetenskapsfestivalen.se vetenskapsfestivalen.se Rapport Vetenskapsfestivalen 2013 1 Carl Johan Sundberg är ny ordförande i vetenskapliga rådet Han forskar på effekten av träning, har koll på senaste nytt inom medicin och vill

Läs mer

Allt sitter i hjärnan. Vetenskapsfestivalen Rapport 2012

Allt sitter i hjärnan. Vetenskapsfestivalen Rapport 2012 Allt sitter i hjärnan Vetenskapsfestivalen Rapport 2012 1 Vetenskapliga rådets ordförande Gunnar Bjursell har ordet INNEHÅLL Vetenskapliga rådets Gunnar Bjursell har ordet Sveriges största kunskapsfest

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang!

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 24 25 MAJ 2014 Uppsalatidningen sponsrar Kulturernas Karneval för att det är ett lokalt arrangemang med en positiv atmosfär runt

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt Vetenskapens Hus Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker Vetenskapens Hus En kunskapshöjande mötesplats mellan skola, universitet, näringsliv Vi erbjuder en inspirerande miljö med

Läs mer

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET

ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET ETT ÖPPET FÖNSTER MOT VÄRLDEN OM GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Göteborgs universitet Box 100, 405 30 Göteborg Telefon växel: 031-786 00 00 Webbplats: www.gu.se E-post: info@gu.se Produktion: Kommunikationsenheten

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012 Göteborgs nation Göteborgs nation med sina dryga 2000 medlemmar är en av Lunds verksammaste nationer. Nationens aktiva arbetar ideellt med alltifrån lunch-, brunch- och middagsservering till radio, idrottsaktiviteter

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Stolt samarbete West Pride 10 juni-14 juni 2015

Stolt samarbete West Pride 10 juni-14 juni 2015 Stolt samarbete West Pride 10 juni-14 juni 2015 Foto: Hampus Haara Bli en del av West Pride 2015 West Pride är en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.

DIN IT VISION MED ELEVPC. OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner. DIN IT VISION MED ELEVPC OfficeIT-Partner har tagit fram ett koncept unikt för skolan som gör det enkelt! www.officeitpartner.se/elevpc Varför ElevPC? En omfattande undersökning av europeiska studier kring

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik Huvudsamarbetspartners Övriga samarbetspartners Unik mötesplats Syfte Projektet är ett samarbete mellan

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015

Bli vår kompis du också! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 23-24 MAJ 2015 Bli vår kompis du också! Med Kulturernas Karneval vill vi lyfta fram hela det spektrum av kulturformer och kulturuttryck

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA.

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 BOKA NU!...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Foto: Gotlands kommun BOKA INFÖR ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 Almedalsveckan Gotland

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer