VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT 2014"

Transkript

1 VETENSKAPSFESTIVALEN.SE VETENSKAPSFESTIVALEN RAPPORT

2 JAN-ERIC SUNDGREN NY ORDFÖRANDE I HUVUDMANNARÅDET Jan-Eric Sundgren är CEO Advisor på Volvo och brinner för miljöfrågor, samhälle och vetenskap. Sedan 2014 är han också ny ordförande för Vetenskapsfestivalens huvudmannaråd. Vi bad honom berätta om sina visioner för festivalen, sin syn på forskningens roll i samhället och vad han ser som vår tids viktigaste forskningsfrågor. Den Internationella Vetenskapsfestivalen är till för alla och alla är välkomna. Genom ett stort engagemang från alla samarbetspartners och medverkande möjliggörs en mötesplats för kunskapssamhället. Utan de 850 medverkande från akademin, organisationer och forskningsintensiva företag vore det inte möjligt att erbjuda cirka 2200 timmar vetenskap. Ett stort tack till alla er som gjorde festivalen möjlig! Festivalen är en nationell arena där många medverkande kommer från andra delar av Sverige och även några från andra länder. Festivalens huvudmannaråd och vetenskapliga råd har nationell sammansättning med ett stort internationellt kontaktnät. Till alla fantastiska besökare som förgyller festivalen vill vi rikta ett särskilt tack och på återseende i april 2015! STEFAN ÖRGÅRD Verksamhetsansvarig Först och främst: vad innebär jobbet som ordförande för huvudmannarådet? Under åren har Vetenskapsfestivalen utvecklats till en internationell angelägenhet med gott rykte även utanför Sveriges gränser. Jag vill fortsätta utveckla festivalen och göra den till en ännu bättre mötesplats för samtal över gränserna. Det är ett oerhört spännande och utmanande uppdrag. På vilket sätt tänker du att festivalen kan utvecklas internationellt? Mitt jobb kommer att kretsa mycket kring finansiering och där handlar det om att inte slå sig till ro utan fortsätta ge bra valuta för pengarna så att vi kan locka hit ännu fler utländska besökare och deltagare. Vad har du för förhållande till festivalen sedan tidigare? Det är ett evenemang som utvecklar Göteborg som vetenskapsstad och Sverige som forskningsnation. Personligen anser jag också att alla beslut som tas politiskt eller inom företag bör vila i vetenskaplighet. För att det ska kunna ske är det viktigt att allmänhet, politiker och näringsliv stimuleras till att delta i vetenskapliga diskussioner. Vilken roll kan Vetenskapsfestivalen spela i det sammanhanget? Den kan väcka inte minst unga människors nyfikenhet och visa på vilka spännande möjligheter det finns om man engagerar och utbildar sig. Därför bör Vetenskapsfestivalen också fortsätta vara så bred som den är. Jag skulle gärna se att vi blev ännu bättre på att lyfta fram unga forskare och gav dem en plattform att visa upp sin betydelse på. Vilka vetenskapliga områden ser du som allra viktigast just nu? Vi står inför stora samhällsutmaningar. Jag tänker framför allt på miljö- och energifrågan och att vi har en kraftigt åldrande befolkning. Jag tror även att Vetenskapsfestivalen kan spela en viktig roll när det gäller att lösa de här utmaningarna så att vi kan lämna planeten vidare! Mellan 1998 och 2006 var Jan-Eric Sundgren rektor på Chalmers och sedan dess har han haft tunga poster på Volvo med ansvar för bland annat teknik- och forskningsfrågor. Idag arbetar han som CEO Advisor med uppdrag att stötta koncernchef och ledning i frågor som rör miljö, teknik, politik, forskning och utbildning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ny ordförande och ny partner... 3 Om Vetenskapsfestivalen... 4 Höjdpunkter: Kolossen i Frihamnen... 5 Skolprogrammet... 6 Programmet för alla...8 Fackprogrammet...10 Media och kommunikation...12 Vetenskapsfestivalen i siffror Orginisation...15 GÖTEBORG ENERGI OM ATT VARA PARTNER TILL VETENSKAPSFESTIVALEN 2 KONTAKT OCH SOCIALA MEDIER: vetenskapsfestivalen.se facebook.com/vetenskapsfestivalen twitter.com/vetfest_gbg instagram.com/vetenskapsfestivalen #vetfest Göteborg Energi är en av Vetenskapsfestivalens samarbetspartners. I år har man varit med och skapat många roliga och lärorika aktiviteter för barn och vuxna. Men vad får egentligen Göteborg Energi ut av festivalen? Vi ställde frågan till Therese Caesar på företaget. Som kommunalt energibolag är ett av våra uppdrag att bidra till ett hållbart Göteborg. För att lyckas med det är det viktigt att vi påverkar våra ägares, alltså kommuninvånarnas, beteende och får dem intresserade av miljö- och energifrågor. Barn är framtidens konsumenter och vi vill gärna nå dem tidigt i livet. Vetenskapsfestivalen är en självklar arena för oss att vara med på. Vilka andra fördelar har partnerskapet? Vi tillhör en bransch som kommer att få det tufft i konkurrensen om framtidens arbetskraft. Därför vill vi att barnen ska upptäcka att teknik, miljö och energi är kul så att de utbildar sig till att jobba i vår bransch i framtiden! Berätta om era aktiviteter på årets festival? Bland annat medverkade vi på experimentverkstaden där barn, genom att använda den egna kroppen och interaktivt tv-spel, fick lära sig mer om hur energi blir till. Som kommunalt bolag kan vi inte lägga några jättesummor på att skapa en jätteexklusiv verkstad men på det här viset blev det både pedagogiskt och lustfyllt. Min kollegas son som var där var jättestolt över att hans mamma jobbar på Göteborg Energi. Det ser jag som ett gott betyg! 3

3 VETENSKAPSFESTIVALEN SVERIGES STÖRSTA KUNSKAPSFEST ÅRETS STORA HÖJDPUNKT Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en årligen återkommande mötesplats där forskare under lustfyllda former ges möjlighet att presentera sin forskning för skol ungdomar och allmänhet. Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och att uppmuntra till högre studier års festival var den artonde i ordningen. Ett unikt evenemang både sett till besöksantal och karaktär. Det var fri entré till allt, precis som det är varje år. Satsningen bygger på att vara tillgänglig, tvärvetenskaplig och inkluderande. Tre program skapar unik bredd: SKOLPROGRAMMET vänder sig till elever i för- och grundskolan. Särskilt utformade klassaktiviteter visar upp vetenskap på ett lustfyllt sätt. ÖPPNA PROGRAMMET tar forskning ut till folket. Aktiviteter och föreläsningar arrangeras i miljöer du normalt inte förknippar med forskningskommunikation. Målgruppen är alla. FACKPROGRAMMET är en samverkansplattform och en mötesplats för fackpublik så som forskare, media, pedagoger, politiker och näringsliv MELLANSTADIEELEVER SLOG VÄRLDSREKORD Vetenskapsfestivalen drog igång med ett världsrekord! En 17,2 meter hög fraktalpyramid, lika hög som ett sjuvåningshus, restes under festivalens första dag ute på Frihamnen. Pyramiden var ett resultat av två veckors workshops som ingenjörerna på Fraktalfabriken höll i Älvrummet tillsammans med 50 klasser och ca mellanstadieelever från alla stadsdelar i Göteborg. Eleverna fick chansen att lära sig en mix av matematik, ingenjörskonst och samarbete. Varje klass byggde mindre pyramider av återvinningsbar utstansad plast som sammanfogades till större och större delar. Den slutgiltiga pyramiden bestod av mindre pyramider som var för sig var 30 cm höga. Varje del var lika viktig för helheten, ingen del fick saknas eller vara felaktigt byggd då skulle hela fraktalen rasa. Fraktalmönstret som den var uppbyggd av kallas Sierpinski pyramid och varje del har formen av en tetrix. STRÅLANDE VÄDER UNDERLÄTTADE REKORDFÖRSÖKET Den 5 maj samlades alla medverkande elever ute på Frihamnen för att se när de mindre pyramiderna sattes samman till en stor. Vädret var på vår sida då det var strålande sol och nästan helt vindstilla. Med hjälp av en stor lyftkran lyckades till slut världsrekordförsöket och en 17,2 meter hög pyramid tornade upp sig till elevernas stora förtjusning. Kolossen i Frihamnen var ett samarbete mellan Vetenskapsfestivalen och Göteborg 2021 tillsammans med Göteborgs tio stadsdelar, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden utveckling AB och Fraktalfabriken. ÅRETS TEMA: AGERA. REAGERA. INTERAGERA. Under 2014 års festival vände vi ut och in på allt som hade med reaktioner och interaktioner att göra. Mellan oss människor, mellan tekniker, mellan kulturer. Vi utgick från tre närliggande ord; agera, reagera, interagera. Tre ord som på olika sätt präglar och genomsyrar människors liv och vardag. 4 Foto: Beatrice Törnros 5

4 SKOLPROGRAMMET 5-16 MAJ 2014 Vetenskapsfestivalen har ett brett program för förskolan (3 5 år), grundskolan och deras lärare där elever och lärare erbjuds att delta i ett stort utbud av vetenskapliga aktiviteter. Med hjälp av skolprogrammets kreativa och annorlunda former är syftet att inspirera, väcka nyfikenhet och i förlängningen uppmuntra till högre studier. SVERIGES STÖRSTA FORSKARSKOLA Vetenskapsfestivalens skolprogram fick även i år fina vitsord och fortsätter därmed att få toppbetyg. Över elever och lärare deltog i år i det stora utbudet av workshops, laborationer, shower och samtal. I vanlig ordning var det ett särskilt stort sug efter aktiviteter som inriktade sig på matematik och naturvetenskap, men skolprogrammet är tvärvetenskapligt och fortsätter att satsa på riktigt bra workshops även inom samhällsvetenskap och humaniora. De medverkande kom från universitet, högskolor, organisationer och näringsliv runt om i landet och både de och besökare var överens skolprogrammet inspirerar och ökar intresset för vetenskap och forskning. EXPERIMENTVERKSTADEN FORTFARANDE OMÅTTLIGT POPULÄR Experimentverkstaden brukar vara den största och mest välbesökta aktiviteten i skolprogrammet så även i år. I den kvadratmeter stora Betonghallen på Chalmers byggdes ett temporärt science center upp med ett 20-tal workshopstationer. Med hög personaltäthet och ett tydligt pedagogiskt grepp tilläts deltagarna att utforska teknik, matematik och naturvetenskap hands-on. Det var som vanligt livfullt, spännande och högt i tak! Experimentverkstaden är en utmärkt aktivitet för klasser där flertalet elever har svenska som andraspråk, eftersom dessa elever kan delta i alla workshops och aktiviteter utan större språkkunskaper i svenska. Deltagandet bygger på att prova sig fram och målet är att väcka nyfikenhet och lust för att ta reda på mer när man är tillbaka i klassrummet. Experimentverkstaden har i år haft besök av klasser från alla stadsdelar samt flertalet särskolor. För tredje året i rad erbjöds förskolan (3-5 år) att delta i festivalen. Det fanns i år fler platser än i fjol och ändå var nästan alla aktiviteter var fullbokade. Skolprogrammet ses som ett mycket värdefullt inslag i förskolornas arbete med att inbegripa naturvetenskap, matte och teknik i den pedagogiska dagliga verksamheten. FINA BETYG FÖR SKOL- PROGRAMMET Omdömespoängen för skolprogrammet fortsätter att ligga på lika höga nivåer som i fjol och lärarna instämmer till fullo att festivalens kärnvärden är trovärdig och kreativ (se siffror i översikten på sidan 14). 99 procent av lärarna ville rekommendera kollegor att besöka skolprogrammet, vilket är fantastiskt fint betyg. Större delen av de tillfrågade lärarna tyckte att skolprogrammet tydligt hade inspirerat och ansåg att intresset för teknik och vetenskap hade ökat efter besöket. Det är även kul att nämna att närmare en tredjedel av de tillfrågade lärarna var nya besökare i skolprogrammet. Alla dessa siffror tyder på att Vetenskapsfestivalens skolprogram är etablerat och uppskattat samt att det fyller sitt syfte. VÄNERSBORG UDDEVALLA KUNGÄLV TROLLHÄTTAN GÖTEBORG V Ä BORÅS N E (SKALA 1-7) Helhetsintryck Skolprogrammet: 6,1 Helhetsintryck Experimentverkstaden: 6,4 Programinnehåll i Skolprogrammet: 6,1 Tillgänglighet Skolprogrammet: 6,3 Antal programpunkter: 99 R N SKÖVDE V Ä T T E R N JÖNKÖPING Festivalen är ett kreativt arrangemang: 6,5 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap: 6,5 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap: 6 Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen: 5,7 6 Vetenskapsfestivalens skolprogram fick besök av elever från skolor långt utanför Göteborg. 7

5 PROGRAMMET FÖR ALLA 7-11 MAJ 2014 Vetenskapsfestivalen har ett viktigt uppdrag - att ta ut forskningen till folket. Vårt program för alla är vår demokratiska mötesplats dit alla är välkomna att förkovra sig, utan kostnad för besökaren. Festivalen dyker upp i oväntade skepnader, på oväntade platser och innehållet skiftar från djuplodande samtal till kreativa och lustfyllda former och möten mellan forskare och allmänheten. Med det offentliga rummet som arena arrangerades i år en rad programpunkter där allmänheten drabbades av forskningen; Forskarfrukostar på kafé, föreläsningar på båtlinjen Älvsnabbaren, performance-promenader, cykelguidningar, Vetenskapsrouletten i Lisebergshjulet, forskarfika i Bältespännarparken och mycket annat. VETENSKAP + KULTUR = SANT Vetenskapsfestivalen skapar positiva attityder till forskning genom att öppna dörrar till vetenskapens fantastiska värld. Vi låter gärna vetenskap och kultur mötas för att på så sätt nå ut på ett sätt som berör. I år visades bland annat ett antal teaterföreställningar, magishower, vetenskapsshower, modevisning med intelligenta textilier, musikimprovisationsworkshops, dans, musik och innovationer i gränslandet mellan vetenskap och kultur. FÖR DIG SOM ÄR UNG I SINNET Besökarna som kommer till festivalens öppna program speglar i stort tvärsnittet av befolkningen. Besökarna ger Vetenskapsfestivalen toppbetyg - helhetsintrycket av det öppna programmet var i år 6,2 av 7 möjliga. Besökarna är lojala, tycker Vetenskapsfestivalen är viktig, att den skapar positiva attityder och att den är inspirerande att besöka. FULLSATT PÅ MAKERSPACE En av våra viktigaste arenor är Nordstans shoppingcenter där vi möter en representativ blandning av våra medborgare. Fokus låg i år på att lyfta ett par digitala megatrender som förutspås få stor påverkan på våra liv. Det handlar om ny teknik som suddar ut gränserna mellan människa och maskin. På scenen rullade föreläsningar om alltifrån 3D-bioprintade vävnader till intelligenta armproteser och på golvet arrangerades ett Makerspace där vem som helst kunde slå sig ner och skapa nya innovationer med hjälp av den allra senaste tekniken 3D-printers, intelligenta textilier och datorer. Området bubblade av aktivitet. 8 9

6 FACKPROGRAMMET 6-8 MAJ Vetenskapsfestivalens fackprogram är en samverkansplattform med målgruppsanpassade aktiviteter. Kommunikatörer, forskare, pedagoger och näringsliv med flera möts för lärande, kompetensutveckling och nätverkande. Totalt deltog runt 800 personer i 2014 års fackprogramsaktiviteter. 10 FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION För andra året anordnades under Vetenskapsfestivalen en nationell mötesplats för forskningskommunikatörer. Strategisk kommunikation var ämnet som stod i fokus. Omkring 260 deltagare från hela Sverige (samt 80 stycken via livesänding på vår webbsida) hade samlats på Lindholmen Conference Centre för att bland annat lyssna till Ray McHugh från University of Strathclyde, Skottland som pratade på temat How storytelling makes your strategy come to life. Forum för Forskningskommunikation anordnades i samarbete med Forte, Formas, Vetenskapsrådet och VINNOVA samt KK-stiftelsen, Mista, Stiftelsen för strategisk forskning och Vetenskap & Allmänhet. VÄLKOMSTEVENEMANG FÖR GÄSTFORSKARE OCH SAMTALET POLITISK RETORIK FÖR VEM? 220 internationella gästforskare från 43 nationer var inbjudna till Universeum tillsammans med sina familjer för att interagera, lära sig mer om Göteborg samt ta del av utställningarna. Evenemanget arrangerade under Vetenskapsfestivalen i syfte att välkomna gästforskare till Göteborg. Arrangemanget var väldigt uppskattat och både barn och vuxna gick hem med ett leende på läpparna. På Jonsereds herrgård hade det årligen återkommande Jonseredsseminariet rubriken Politisk retorik för vem? Många bra insikter, bra nya kontakter och nätverk DELTAGARE FORUM FÖR FORSKNINGSKOMMUNIKATION 11

7 MEDIA OCH KOMMUNIKATION Bättre information om festivalen och större synlighet i media. Det är några av resultaten för årets kommunikationsarbete. Festivalbesökarna ger betyget 5,3 på en 7-gradig skala till årets marknadsföring och kampanj (jmf: 5,0 2013). Innehållet i informationen har också upplevts som matnyttigare (betyg 5,9 i år, jmf: 5,3 2013) och det har varit ännu lite lättare att hitta information om festivalen (betyg 5,8 i år, jmf: 5,3) KAMPANJENS SYNLIGHET Årets marknadsföringskampanj synliggjorde festivalen i Göteborg under våren. Stora affischer på stadens informationstavlor och flaggning med banér längs stadens gator var märkbara inslag strax före och under genomförandet. Festivalen exponerades också via turistbyråns skyltfönster, på infartsskyltar in mot Göteborg och på rörliga bildskärmar utanför Ullevi och Scandinavium. Dessutom smyckades alla stora festivalarenor med kampanjmanéret. Den annonsering som gjordes inriktades i första hand på att locka unga vuxna mellan år och gjordes därför i Metro Göteborg, Metro Weekend, magasinet Hela Stan, på Djungeltrumman.se och på Facebook. Information om festivalen spreds också till gymnasieelever i Göteborg med omnejd via Studentkortets nyhetsbrev. I samband med festivalen annonserades även i Göteborgs-Posten. Förutom egna nyhetsbrev och inlägg i kalendarier av olika slag lyfte även flera festivalpartners festivalen på sina hemsidor. ARTIKLAR BÅDE LOKALT OCH NATIONELLT Vetenskapsfestivalen fick stort mediegenomslag De planerade medieaktiviteterna syftade i första hand till att nå ut mer nationellt och även till prioriterad målgrupp upp till 25 år. Årets Vetenskapsfestival rönte ett stort och brett intresse i såväl traditionella media som press, radio och tv som på webb, såväl lokalt i Göteborg och riks. Redan innan starten skrev TT om Vetenskapsfestivalen som fenomen, och dess unikitet i Sverige, vilket resulterade i inslag i radio och tidningar över hela Sverige. Kolossen i Frihamnen, som var starten för skolprogrammet, slog igenom stort och täcktes både i radio, på tv och i press. Bland annat tog man upp inslag om rekordet i riks-tv; Sverige Nu och Lilla Aktuellt. Riksradio hade inslag både inför och under Vetenskapsfestivalen, Vetenskapsradion intervjuade medverkande och radioprogrammet Vetandets värld sände direkt från vår arena i Nordstan. Humorprogrammet Institutet i P3 gjorde en live-podd från Pusterviksbaren och Morgonpasset i P4 sände intervjuer med såväl projektledning som medverkande hela veckan. Mix Megapols Morgongäng bjöd in forskare och tipsade om programpunkter under veckan då programmet för alla var i gång. Kunskapskanalen/ UR filmade fem inslag från Vetenskapsfestivalen. #vetfest PROGRAM DIGITALT OCH I TRYCK Programtidningen står sig fortfarande starkast som den viktigaste informationskällan för besökarna tätt följt av hemsidan. Det öppna programmet distribuerades i ex på drygt 300 platser i Göteborg och regionen, huvudsakligen på träffpunkter som kaféer och kulturcenter, men även på ungdomsgårdar och gymnasieskolor. Skolprogrammet trycktes i en upplaga av ex och skickades till grundskolor i västra Sverige och förskolor i Göteborgsregionen. Inbjudan till fackprogrammets olika delar spreds digitalt till specifika målgrupper i hela Sverige. Vi har identifierat 107 träffar på artiklar i medierna. Därtill läggs artiklar där ordet Vetenskapsfestivalen inte nämns, bland annat en artikel i Metro, en i Göteborgs-Posten och en som gick ut brett i landet via Nyhetsbyrån TT. SOCIALA MEDIER VIKTIG INFORMATIONSKÄLLA FÖR UNGA Vetenskapsfestivalen har en tydlig strategi för sociala medier. Både före och under festivalen tipsade vi om intressant programinnehåll eller andra saker som ligger i linje med våra följares intressen. Sedan 2013 års festival ökade antalet gillamarkeringar på vår Facebook-sida med 49 procent, till nästan stycken. Även på Twitter och Instagram har vi sett en ökning av följare och interaktion lade vi extra mycket resurser på att marknadsföra våra inlägg på Facebook mot unga människor i och runt Göteborg. Minst personer i åldern exponerades för varje inlägg före och under festivalen

8 VETENSKAPSFESTIVALEN I SIFFROR FESTIVALENS ORGANISATION ANTAL BESÖK OCH PROGRAMPUNKTER Antal dagar öppna program 4 5 Antal dagar skolprogrammet Antal programpunkter öppna programmet Antal programpunkter skolprogrammet Antal besök programmet för alla Antal besök skolprogrammet (lärare och elever) Antal besök fackprogram Totalt antal besök OMDÖME VETENSKAPSFESTIVALEN (Genomsnittlig instämmandegrad,7-gradig skala) BESÖKARE ÖPPNA PROGRAMMET Helhetsintyck öppna programmet 5,8 6,2 Helhetsintyck skolprogrammet 6,1 6,1 Helhetsintryck Experimentverkstaden 6,3 6,4 Programinnehåll öppna programmet 5,8 6 Programinnehåll skolprogrammet 6,1 6,1 Tillgänglighet öppna programmet 5,8 6,1 Tillgänglighet skolprogrammet 6,3 6,3 Marknadsföring/kampanj öppna programmet 5 5,3 UPPFATTNING AV VETENSKAPSFESTIVALEN (Medelbetyg, 7-gradig skala) BESÖKARE SKOLPROGRAMMET: Festivalen är ett kreativt arrangemang 6,4 6,5 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap 6,4 6,5 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen NYCKELTAL KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING Antal artiklar i traditionell media Antal besök Vetenskapsfestivalen.se (strax före och under) Antal fans på Facebook (juni) Antal följare på Twitter (juni) Antal följare på Instagram (juni) Tryckt antal program tidning Öppna programmet Tryckt antal program tidning Skol programmet 5,8 6 5,6 5, HUVUDMANNARÅD Huvudmannarådet består av representanter från våra huvudmän som står som avsändare för Vetenskapsfestivalen. Här formuleras uppdrag och mål för festivalen. LARS G MALMER (ORDFÖRANDE), MALMER COMMUNICATION AB BIRGITTA L-ÖFVERHOLM (VICE ORDFÖRANDE), CHEF NÄRINGSLIVSGRUPPEN GÖTEBORG & CO ANNA MARIA FLEETWOOD, CHEF EXTERNA RELATIONER, VETENSKAPSRÅDET ANNA NÄSBOM, ENHETSCHEF MARKNADSRELATIONER, CHALMERS KARIN ERIKSSON, MARKNADS- & KOMMUNIKATIONSCHEF, BUSINESS REGION GÖTEBORG AB STINA SUNDLING WINGFORS, OMRÅDESCHEF VERKSAM- HETSSTÖD, GÖTEBORGS UNIVERSITET ULF HALL, KOMMUNIKATIONSCHEF, KK-STIFTELSEN VETENSKAPLIGT RÅD För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i vårt program tar vi hjälp av personer med stor kunskap och erfarenhet i ett vetenskapligt råd. CARL JOHAN SUNDBERG (ORDFÖRANDE), PROFESSOR FYSIOLOGI OCH FARMAKOLOGI, KAROLINSKA INSTITUTET CECILIA LAGERSTRÖM, UNIVERSITETSLEKTOR SCENISK GESTALTNING, HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK, GÖTE- BORGS UNIVERSITET GAIL CARDEW, DIRECTOR OF SCIENCE AND EDUCATION, ROYAL INSITUTION OF GREAT BRITAIN GEORG KUHN, PROFESSOR REGENERATIV NEUROVETENSKAP, SAHLGRENSKA AKADEMIN, GÖTEBORGS UNIVERSITET HENRIK EKENGREN OSCARSSON, PROFESSOR STATSVETENSKAP, GÖTEBORGS UNIVERSITET OLA SIGURDSON, PROFESSOR I TROS- OCH LIVSÅSKÅD- NINGSVETENSKAP, GÖTEBORGS UNIVERSITET SUSANNA APPEL, MED LIC, EXPERT POPULÄRVETENSKAPLIG KOMMUNIKATION, KAROLINSKA INSTITUTET SVEN ENGSTRÖM, PROFESSOR FARMACEUTISK TEKNOLOGI, CHALMERS PROGRAMGRUPP Programgruppen skapar kärnan i vårt årliga tema. ANITA FORS, KOMMUNIKATÖR, CHALMERS BARBARA LINDGREN, MARKNAD & EVENT, CHALMERS HELENA ÅBERG, KOMMUNIKATÖR, GÖTEBORGS UNIVERSITET PER OLOF ARNÄS, PHD, UNIVERSITETSLEKTOR, AVDELNINGEN FÖR LOGISTIK OCH TRANSPORT, CHALMERS SARA BLOM, PRÄST & TEKNOLOGIE DOKTOR, SVENSKA KYRKAN TOMAS PETTERSSON, KOMMUNIKATÖR, SVENSKA KYRKAN JENNIE TURNER, PROGRAMANSVARIG VETENSKAPSFESTIVALEN CHRISTIAN WESTERBERG, PROGRAMANSVARIG. FACKPROGAM VETENSKAPFESTIVALEN PROJEKTLEDNING GÖTEBORG & CO STEFAN ÖRGÅRD, VERKSAMHETSANSVARIG JENNIE TURNER, PROGRAMANSVARIG ÖPPET PROGRAM ISA ASPGÅRD, PROGRAMKOORDINATOR ÖPPET PROGRAM MADELEINE KONCILJA, PROGRAMANSVARIG SKOLPROGRAM CHRISTIAN WESTERBERG, PROGRAMANSVARIG FACKPROGAM EMMA RYGIELSKI, ARENAANSVARIG EXPERIMENTVERKSTADEN ANTON ROMANUS, PROJEKTADMINISTRATÖR MARIA BJÖRN, KOMMUNIKATÖR FILIP SVENSSON, KOMMUNIKATÖR THERÉSE LOOSTRÖM, KOMMUNIKATÖR EMMA ARLMARK ERIKSSON, VÄRDKOORDINATOR 14 Festivalen är ett kreativt arrangemang 6 6,3 Festivalen är en trovärdig förmedlare av kunskap 6 6,3 Festivalen ger en inspirerande bild av forskning & vetenskap Festivalen är en nationellt viktigt mötesplats för forskare, skola och allmänhet Jag blir inspirerad att söka mer kunskap när jag besökt festivalen 6 6,1 5,8 6,1 5,3 5,4 EN HÅLLBAR FESTIVAL Vetenskapsfestivalen är ett av Göteborgs Stads miljödiplomerade evenemang som arbetar enligt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara principer samt uppmuntrar intressenter att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi cyklar eller reser kollektivt, källsorterar och samarbetar med kaféer som erbjuder ekologiska produkter. Våra medverkande bor på hotell som aktivt jobbar med miljö och hållbarhet. Dessutom trycks våra program på ett miljöcertifierat tryckeri och alla våra trycksaker uppfyller kraven för Svanenmärkning. Festivalvärdarnas tröjor är rättvisemärkta och av 100 procent ekologisk bomull. DEL AV INTERNATIONELLT NÄTVERK EUSEA Vetenskapsfestivalen är en del av European Science Events Association (EUSEA) ett nätverk för populär-vetenskapliga evenemang där fler än 100 medlemsorganisationer arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. 15

9 HUVUDMÄN PARTNERS TACK Tack till Chalmersfastigheter, Göteborgs universitet, Göteborgs Konserthus, Liseberg, Nordstans Affärscentrum och Volvo Cars för tillgång till lokaler och bilar. INTERNATIONELLA VETENSKAPSFESTIVALEN GÖTEBORG Göteborg & Co, Box 29, Göteborg, VETENSKAPSFESTIVALEN.SE PROJEKTLEDNING: Göteborg & Co GRAFISKT KONCEPT: SCPGREY Göteborg FOTO: Dick Gillberg och Beatrice Törnros Bilden på omslaget är ett utsnitt ur en fraktal, ett flerdimensionellt mönster framtaget genom matematiska transformationer i 2D och 3D. Denna mix av strikt matematisk vetenskap och konst stämmer väl överens med Vetenskapsfestivalens kärna att genom kreativa och lustfyllda former synliggöra forskning och vetenskap. 16

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Partner till Vetenskapsfestivalen maj 2014

Partner till Vetenskapsfestivalen maj 2014 Partner till Vetenskapsfestivalen 5-16 maj 2014 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang.

Läs mer

FRÅN SELFIES OCH ZOMBIES TILL ARTIFICIELL INTELLIGENS.

FRÅN SELFIES OCH ZOMBIES TILL ARTIFICIELL INTELLIGENS. årets nyheter RAPPORT VETENSKAPSFESTIVALEN 13 24 APRIL 2015 I GÖTEBORG ÅRETS TEMA: LIV OCH DÖD FRÅN SELFIES OCH ZOMBIES TILL ARTIFICIELL INTELLIGENS. 1 EN FESTIVAL FÖR ALLA Internationella Vetenskapsfestivalen

Läs mer

vetenskapsfestivalen.se

vetenskapsfestivalen.se vetenskapsfestivalen.se Rapport Vetenskapsfestivalen 2013 1 Carl Johan Sundberg är ny ordförande i vetenskapliga rådet Han forskar på effekten av träning, har koll på senaste nytt inom medicin och vill

Läs mer

Allt sitter i hjärnan. Vetenskapsfestivalen Rapport 2012

Allt sitter i hjärnan. Vetenskapsfestivalen Rapport 2012 Allt sitter i hjärnan Vetenskapsfestivalen Rapport 2012 1 Vetenskapliga rådets ordförande Gunnar Bjursell har ordet INNEHÅLL Vetenskapliga rådets Gunnar Bjursell har ordet Sveriges största kunskapsfest

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Foto: Lars-Magnus Ejdeholm. Mingla med forskare. för ändring! Vetenskapsfestivalens fackdagar i Göteborg, april 2010.

Foto: Lars-Magnus Ejdeholm. Mingla med forskare. för ändring! Vetenskapsfestivalens fackdagar i Göteborg, april 2010. Foto: Lars-Magnus Ejdeholm Mingla med forskare för ändring! Vetenskapsfestivalens fackdagar i Göteborg, 20 21 april 2010. Festa för ändring! Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett av Europas

Läs mer

Sveriges största. e-förvaltning och

Sveriges största. e-förvaltning och Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation PARTNER- OCH UTSTÄLLARINFORMATION VAR PÅ PLATS NÄR BESLUTSFATTARNA INOM EFÖRVALTNING MÖTS Det senaste inom e-förvaltning

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE

PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE PARTNERSKAP FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE LÄRANDE På Scania arbetar vi aktivt med att höja intresset för naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar. Därför är Tom Tits Experiment en självklar samarbetspartner

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2017 Vetenskap & Allmänhet VAD GÖR VA? Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Dialog och öppenhet

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center

Praktikrapport. Göteborg & Co, Media Center Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Kursansvarig: Marie Carlsson Våren 2011 Av: Emma Ask emmaask@gmail.com 2011-05-31 Praktikrapport

Läs mer

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT!

HÖSTEN 2014 VÄLKOMNA HIT! HÖSTEN 2014 1:1.618 x 9,82 i Trollhättan VÄLKOMNA HIT! Innovatums Science Center är en plats för den som vill inspirera sig själv och sin grupp. Roliga interaktiva utställningar, kreativa workshops, intressanta

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012

Göteborgs nation. Sensommarfesten 2012 Göteborgs nation Göteborgs nation med sina dryga 2000 medlemmar är en av Lunds verksammaste nationer. Nationens aktiva arbetar ideellt med alltifrån lunch-, brunch- och middagsservering till radio, idrottsaktiviteter

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt

ntations titel Arial 14pt Vetenskapens Hus Rubrik rial 26pt,bold Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker 1: Arial 22pt Vetenskapens Hus Vi bidrar till framtidens naturvetare, tekniker och matematiker Vetenskapens Hus En kunskapshöjande mötesplats mellan skola, universitet, näringsliv Vi erbjuder en inspirerande miljö med

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

Balthazar Science Center. Skolprogram. Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter!

Balthazar Science Center. Skolprogram. Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter! Balthazar Science Center Skolprogram 2016 Upplev, prova, bygg och lär. Låt dig inspireras, experimentera och väck lusten till nya upptäckter! Var med och testa teknik! Temalådor! Utöver våra skolprogram

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21

Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Resultat kampanjmätning World Aids Day 2010. Carl Strand 2011-01-21 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits samverkan mellan olika aktörer kring World Aids Day (WAD) i Göteborg. Aktörerna har

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Fairtrade fokus Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41 42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten STUDENTKOMMUNIKATION Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten BESÖKSDAGEN Universitetets öppet hus som arrangeras varje vår. Alla fakulteter

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Sydkatten i samarbete med Katt & Company

Sydkatten i samarbete med Katt & Company Sydkatten i samarbete med Katt & Company Bakgrund Tidigt under sommaren 2015 kontaktade SVT Malmö Föreningen Sydkatten. SVT hade planer på att spela in en serie som skulle rikta sig till barn och familjer

Läs mer

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang!

Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! Bli sponsor till Uppsalas gladaste, varmaste och energirikaste evenemang! 24 25 MAJ 2014 Uppsalatidningen sponsrar Kulturernas Karneval för att det är ett lokalt arrangemang med en positiv atmosfär runt

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

Working with parents. Models for activities in science centres and museums

Working with parents. Models for activities in science centres and museums Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA... 3 1. Kort översikt över workshopens aktiviteter... 3 2. Mål och syfte... 3 3. Viktiga

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö

Lärandet. Lekfullhet. Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och mer sinnliga aktiviteter barn och unga intresserade av energi och miljö Lärandet Kunskapscentret ska utveckla lärandet om hållbar utveckling samt ge Halmstads skolor en ny arena att luta sig mot för att nå uppsatta mål. Lekfullhet Vårt Kunskapscenter får genom praktiska och

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december!

Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! Skarpnäcks Kulturhus 30 år 4-6 december! CLEO EN AV SVERIGES FRÄMSTA RAPPARE UPPTRÄDER NÄKTERGALNINGARNA MARKNAD KULTURKVÄLL CHORUS STOCKHOLMIA SCREENTRYCK MUSIKWORKSHOPS UTSTÄLLNING FRAMTIDENS SKARPNÄCKS

Läs mer

Tack för året som gått!

Tack för året som gått! Ämne: Tack för i år - 2016! Från: "MOD - Mer organdonation" Datum: 2016-12-27 13:30 Till: Emma Dalman Tack för året som gått! Vi vill försöka summera

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid

En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-12-18 En konkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid Att utbildning har betydelse för Sveriges möjligheter att delta i det globala sammanhanget

Läs mer

Vill du vässa din karriär?

Vill du vässa din karriär? Vill du vässa din karriär? Vad kan er skola göra för att delta? Visa denna presentation i klassrummen Informera eleverna om Tekniksprånget och fördelarna med tidig arbetslivserfarenhet Tekniksprånget kommer

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Sveriges största. e-förvaltning och

Sveriges största. e-förvaltning och Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation PARTNER- OCH UTSTÄLLARINFORMATION VAR PÅ PLATS NÄR BESLUTSFATTARNA INOM EFÖRVALTNING MÖTS Det senaste inom e-förvaltning

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet

Inbjudan. till idéverkstad. Idéverkstad: Turism på 10-talet Inbjudan till idéverkstad Idéverkstad: Turism på 10-talet Tid 27.10.2015 kl. 8-17. Lunch ingår. Plats Domus Bothnica, Universitetsstranden 5 i Vasa Språk svenska/engelska Anmälningar Senast 20 oktober,

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

Samverkan mellan skola och näringsliv -en avgörande framtidsfråga

Samverkan mellan skola och näringsliv -en avgörande framtidsfråga Samverkan mellan skola och näringsliv -en avgörande framtidsfråga Jan-Eric Sundgren & Nicholas Tengelin Public and Environmental Affairs Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av transportlösningar

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård

Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Upplägg. Hur jobbade vi med internkommunikationen och Nordiskt Forum 2014? Varumärket Rosengård Vem är jag? Vem är jag? Chef Vem är jag? Chef 10 Vem är jag? Chef 10 Master Vem är jag? Chef 10 Master 197

Läs mer

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola

Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola 2016-05-04 Verksamhetsplan för äventyrspedagogik Kvarnens Förskola Avdelning Ugglan Vetlanda här växer människor och företag Innehåll Syfte mål och vision Struktur/ Arbetssätt Koppling till styrdokument

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund

Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012. Bakgrund Slutredovisning till RSAU 2012-10-01 Britt-Inger Bårman strateg, regional utveckling ÖRESUNDSHUSET I ALMEDALEN 1-7 JULI 2012 Bakgrund Syftet med den gemensamma satsningen i Almedalen var att för tredje

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2015 våren 2016. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2015 våren 2016 Medioteket 2 KOMPETENSUTVECKLING FÖRSKOLA HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 Förskolan, Medioteket och det livslånga lärandet Förskolan lägger grunden till ett livslångt

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Mätbandet 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning

Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Manual för att genomföra Fri som en fågel eller annan liknande utställning Sammanställd av Djurens Rätt Göteborg 1 Djurens Rätt Göteborg genomförde i december 2012 en utställning på Frölunda kulturhus

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Manual för samtalsserie om integration. MIG Talks. Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se

Manual för samtalsserie om integration. MIG Talks. Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se Manual för samtalsserie om integration MIG Talks Foto: Emelie Asplund/imagebank.sweden.se MIG Talks Samtalsserie om migration och integration Migrationens betydelse och konsekvens i världen ökar och Sverige

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet?

Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Vad tycker du om arrangemanget SEE Västerbottens hållbarhetsvecka i sin helhet? Bra (15) Mycket bra (5) Jag hann inte ta del av veckan i någon stor utsträckning Mycket bra initiativ, kanske kunde informationen

Läs mer