Extens-Skola. Gymnasiet dag 1. Utbildningsmaterial Gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extens-Skola. Gymnasiet dag 1. Utbildningsmaterial Gymnasiet"

Transkript

1 EBGy1 Extens-Skola Gymnasiet dag 1 Utbildningsmaterial Gymnasiet IST Sverige AB, Arabygatan 82, VÄXJÖ, , Support: ,

2 Systemuppbyggnad Licenser och enheter I nedanstående ruta finns utrymme för att rita upp den struktur som gäller för Din kommun. Denna bild kommer att utgöra grunden för det praktiska arbetet med flyttning och uppflyttning av elever. 1

3 Inledning Vad materialet handlar om Detta utbildningsmaterial är för dig som skall hantera elever i Extens-skola. Hur materialet används Detta material kan användas helt självständigt. Ytterligare information och andra vägar kan du hitta i Handboken samt i programmets hjälptexter. Tangenter och knappar i Windows IST-Extens följer Windows standard. Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste funktionerna. [Tab] [Shift]+[Tab] [Esc] [Alt]+[F4] [Ctrl]+[F4] [Ctrl]+[F9] [Ctrl]+C [Ctrl]+V [Ctrl]+[Tab] flyttar markören ett fält framåt i dialogrutor flyttar markören tillbaka till föregående fält i dialogrutor avbryter påbörjad funktion utan att uppgifterna sparas. stänger programmet stänger öppet register snabburval kopierar markerad text klistrar in kopierad text flyttar till nästa flik Alla menyer går att hantera med hjälp av musen. Det är bara att klicka på det menyval som skall aktiveras. Välj därefter i rullgardinsmenyn som visas genom att klicka på ett menyval. Alla menyer går också att hantera med hjälp av tangentbordet. För att öppna en meny använd snabbvalstangenten, dvs den bokstav som är understruken i menynamnet tillsammans med Alt-tangenten. Vill du t ex öppna Verktygsmenyn, håller du nere [Alt] och trycker [V]. Verktygsmenyn öppnas då. Vill du därefter välja ett alternativ i menyn kan du flytta markeringen i menyn med hjälp av [Piltangenterna]. Då markeringen står vid det alternativ du vill välja trycker du [Enter]. Ett annat sätt att välja i menyn då den är öppnad, är att använda alternativets snabbvalstangent, dvs den understrukna bokstaven. 2

4 Tangenter och knappar som är speciella för IST-Extens Verktygsraden Verktygsraden betår av ett antal knappar vilka kan nås från olika register och format. Vilka knappar man ser om några kan ställas in under Arkiv Inställningar Skrivbord. Funktionstangenter Funktionstangenterna visas längst ner på skärmen. De kan aktiveras antingen genom tangentbordet eller genom att klicka direkt på funktionstangenten. Uppstart och inloggning i systemet Programstart 1. Starta programmet genom att dubbelklicka på Extens-ikonen 2. Fyll i ditt användarid. Programmet omvandlar automatiskt all text du skriver in här till versaler. 3. Flytta markören till fältet Lösenord genom att trycka på [Tab] eller [Enter]. Du kan även klicka i rutan där du skall skriva. 4. Fyll i lösenordet BYTUT som under dagen kommer att bytas ut mot ett eget. (Gäller inte de som redan har lösenord) 5. Tryck [Enter] för att bekräfta dialogrutan. Du kan även klicka på [OK]. (Är användarid och lösenord de rätta erhålles nedanstående bild där licenser anger vilka skolor eller enheter som du har behörighet til. 6. Tryck [Enter] eller klicka på [OK] för att komma in i programmet. 3

5 Skrivbordsinställningar 1. Välj Arkiv Inställningar Skrivbord 2. Bocka i enligt bilden om Du enbart jobbar med skola. 3. Förslag på ordning för verktygsknapparna 4. Växla till fliken Listform genom att klicka på den och bocka i alla alternativ. 5. Växla till fliken färger för att ställa in önskad färg på den text som kommer upp i visaläge" i Extens. (Klicka därefter på Verkställ och sedan på OK). Tips välj en mörk färg, dock inte svart. Vanligast är kraftigt blå eller röd. 4

6 Arbetsgång gymnasiet Nedan visas en arbetsgång som underlättar arbetet i Extens. För att kunna få ut utskrifter och betyg måste vissa steg vara gjorda i en viss ordningsföljd enligt pilarna i bilden. De streckade pilarna anvisar en möjlighet till arbetsgång förutsatt att extramodulerna är införskaffade. ENHETER Skolnamn, adress, verksamhet UTBILDNINGAR BF00, HP00, KURSER Kurser enligt TIMPL 00 och 11 levereras. Lokala kurser skrivs in manuellt. AKTIVITETS- PLANERING Kurs planeras på lämplig utbildning och skola. Inmatning av HUR kurs läses. PLANERING Mallar för när kurser läses. VAL Hantering av individuella PERSONAL LÄRARE KLASSER ELEVER SKAPA HELKLASSoch GRUPPAKTIVITETER Skriva in elevernas val. BETYG GRUPPINDELNING 5

7 Enheter En av de första uppgifterna som registreras i systemet då det är installerat hos en kund är Enheter som i detta fall är lika med skolor. I denna övning skall uppgifter kontrolleras och kompletteras på den egna enheten. Komplettera enhetsuppgifter 1. Välj Organisation - Enhet. 2. Välj [Ctrl] + [F9] (Snabburval enl sid 2) och fyll i dialogen enligt bilden nedan där de tre kryssen motsvarar den egna skolans enhets id. (Förkortning) 3. Välj [OK] så erhålls en bild liknande nedanstående på skärmen 4. Välj [F3 - Ändra] 6

8 5. Kontrollera Enhetsnamn och gör eventuell ändring. 6. Fyll i övrig information om skolan såsom adress etc.. (Förflyttning mellan fälten sker med hjälp av Enter eller TAB-tangenten.) 7. Kundnummer får ej ändras. OBS!!! 8. Spara med [F3-Spara]. 9. Klicka på fliken Koder. 10. Aktivera fliken med hjälp av [F2-Flik]. 11. Välj [F3 - Ändra] och ta fram rätt kommun för skolan i plocklistan. 12. Spara med [F3-Spara]. 13. Klicka på fliken Diverse och kontrollera att Automatik elevhistorik är förbockad. 14. Klicka på fliken Verksamhet. 15. Välj [F3 - Ändra] och ange den egna skolans verksamhet med hjälp av plocklistan vid pilarna. Se nedanstående bild. Om en gymnasieskola har verksamheten GYMN eller GYSÄR angiven, kommer vissa så kallade radioknappar i programmet att automatiskt ställa in sig på rätt skolform så snart enheten angivits 16. Spara med [F3-Spara]. 17. Klicka på övriga flikar för att se på innehållet. Fliken Ansvarig kommer att fyllas i senare efter kontroll i personalregistret att berörd person finns med. 18. Öppna fliken CSN och ange läsårstiderna för det aktuella läsåret, du ska också ange tid för jullovet. Dessa uppgifter ska uppdateras manuellt inför varje läsårsstart. 19. Stäng enhetsregistret 7

9 Utbildningsvägar För att kunna registrera elever måste alla utbildningsvägar vara upplagda. Vi skall här se vilka utbildningsvägar som är upplagda på din enhet. 1. Välj Organisation Utbildningar 2. Välj [F9 Urval] och se till att fälten Enhet och Utb finns med. Kontrollera om det finns något i plocklistan vid Sparade urval. 3. Ersätt asterisken vid Enhet med den egna skolans förkortning. 4. Ersätt asterisken vid Utb med *00 för att enbart få med de nya utbildningarna enligt timplan För att få de nya utbildnigarna i GY2011 skriver du *11 5. Välj [OK] så erhålls en bild liknande den nedan. 6. Klicka på den gul-blå-röda verktygsknappen Kartotek/Listform. 7. Välj [F11-Fältval] för att bestämma vilka uppgifter som skall visas 8. Öppna mappen Utbildning och flytta över fälten Off.kod, Poäng, Benämning, Variant, Alt.utb.namn1 och Alt.utb.variant1 till den högra rutan. Kontrollera om det finns något i plocklistan vid Sparade fältval. 9. Bekräfta med [OK] eller [Enter]. På skärmen erhålls alla nationella utbildningar enligt skolverkets programhandledning. I samband med planeringsutbildningen kommer varje skola att kunna rensa bland utbildningarna. Då kommer även fliken Kursplanering att få sin förklaring. 8

10 Personal / lärare I personalregistret registreras ett stort antal uppgifter om lärarna och övrig personal. I denna övning skall kontroll ske av eventuell befintlig personal. Om det inte finns någon personal registrerad gå direkt till sidan Välj Personal i menyn Register. 2. Välj [F9 Urval/Sort] 3. Använd plocklistan vid Sparade urval och välj urval som innehåller Enhet. 4. Ersätt asterisken vid enhet med Enhetsid för den egna enheten. Behåll asterisken vid övriga fält. 5. Ställ in sorteringen Enhet, Sortnamn och välj [OK] så erhålls nummer ett i bokstavsordning på skärmen. 6. Klicka på den gul-blå-röda knappen Kartotek/Listform 7. Välj [F11 Fältval] för att bestämma vilka uppgifter som skall synas på skärmen. 8. Använd plocklistan vid Sparade fältval eller gör eget fältval så kommer de fält som finns i den högra rutan att komma med på skärmen. 9. Bekräfta med [OK] eller [Enter]. Längre fram i detta material kommer en utförlig beskrivning av hur man själv kan påverka skärmbilden vid listformat. 10. Peka någonstans bland personalen och klicka med Höger musknapp. 11. Välj Skriv ut listform 12. Skriv in en egen rubrik enligt bilden och bekräfta med [OK] Det erhållna materialet kan nu utgöra grund för eventuella rättningar och tillägg. 9

11 Kontrollera/Lägga upp befattningsregistret. 1. Välj Systemregister - Befattning i menyn Organisation 2. Se till att registret visas i listformat och att fältet Beskrivning finns med. (Använd [F11 Fältval] ) 3. Fundera över vilka ytterligare befattningar som bör läggas upp i din organisation. (Görs av systemansvariga) 4. Skriv ut listformatet för att få en förteckning för kommande arbete genom att klicka på höger musknapp och välja Skriv ut listform Lägga till befattning på personalen i listformat. Om det gäller att registrera samma befattning på ett antal personer kan man med fördel använda funktionen [F10 Snabbinmatning] 1. Utgå från personalen i Listformat på den egna enheten. 2. Markera de personer som skall ha samma befattning genom att klicka i rutan under bokstaven M (Markera) i vänstra delen av bilden. 3. Välj [F10 Snabbinmatning] och skriv in befattningskoden på rätt rad enligt exempel nedan. Befattningskoden måste skrivas exakt som den är registrerad i befattningsregistret. 4. Välj Spara efter en extra kontroll av att befattningskoden står på rätt rad. Lägga till eller ändra befattningskoden på enstaka personer 1. Ta fram berörd person i Kartoteksformat. Använd [F9 Urval] och gör urval på signatur eller dubbelklicka på personen i listformat: 2. Välj [F3 Ändra] och ta fram befattningskoden med hjälp av plocklistan. 3. Spara med [F3 Spara] 10

12 I denna övning skall ändringar och nyregistrering göras i personalregistret 1. Dubbelklicka i listformatet på den person som skall ändras för att komma till kartoteksformatet. Det går också bra att använda [F9 Urval] och göra urval på Enhet och Signatur för att få fram rätt person på skärmen. 2. Välj [F3 -Ändra] och lägg till uppgifter eller skriv över det som skall ändras. 3. Spara med [F3 Spara] 4. Upprepa för ytterligare personer. 5. Ändringar kan även göras direkt i listformatet. Vid nyregistrering av personal har det ingen betydelse om man står i listform eller kartoteksform. 6. Välj [F5 Ny] och fyll i uppgifter enligt nedanstående tabell. Läs kommentarerna!!!! 7. Spara med [F3 Spara]. Om man skall fortsätta och skriva in ytterligare en person kan man i stället för [F3 Spara] välja [F5 Ny] så sparas den registrerade posten samtidigt so skärmen rensas och det ges möjlighet att registrera ytterligare en ny personpost. Kommentar Personid: Kan matas in utan streck Efternamn: Alexon Kan matas in med gemener Förnamn: Inger Kan matas in med gemener Adress: Storgatan 45 Kan matas in med gemener Postadress: NORREKA Om postnumret redan finns i databasen kommer orten upp automatiskt Telefon: Strecket kan utelämnas. Siffrorna grupperas automatiskt rätt. Enhet: NO (din enhet) Använd plocklistan Befattning: Lärare Plocklista som läggs upp i Organisation -Systemregister Befattning Kategori: L Ex L=betygsättande lärare, V=vikarie. Andra beteckningar kan införas. Används för urval. Läggs upp i Organisation Systemregister Anställningskategori. Signatur: IA Obligatorisk uppgift som måste vara unik på skolan. Status A (EA) A-(aktiv), anges på lärare som är betygsättande och eller ska registrera närvaro i Extens/Dexter EA (ej aktiv) anges för övrig personal 11

13 Extrauppgifter Radera personal 1. Utgå från personalen i Listformat på den egna enheten. 2. Markera de personer som inte skall vara med genom att klicka i rutan under bokstaven M (Markera) i vänstra delen av bilden. 3. Välj [F6 Radera] OBS! Lärarens signatur och namnkommer att finnas kvar på aktiviteter som är betygsatta i fältet betygsättare. Skriva ut personalförteckning OBS! Nedanstående beskrivning kan vara komplicerad om Du aldrig skrivit ut någon rapport tidigare. Invänta i så fall gemensam genomgång. Mer utförliga beskrivningar hur man skriver ut rapporter finns längre fram i häftet. 1. Välj Arkiv Rapportgenerator Skrivut 2. Sök upp mappen IST-Rapport\Generella\Personal. 3. Välj rapporten PE-ADR genom att dubbelklicka på den. Välj det sparade urvalet Grundurval som skall finnas i plocklistan vid Välj urval. 4. Gör urval på SKOLUPPGIFTER->ENHET med din enhetsförkortning. 5. Välj [OK] och sedan Skrivut. Skriva ut personaletiketter OBS! Nedanstående beskrivning kan vara komplicerad om Du aldrig skrivit ut någon rapport tidigare. Invänta i så fall gemensam genomgång. Mer utförliga beskrivningar hur man skriver ut rapporter finns längre fram i häftet. 1. Välj Arkiv Rapportgenerator Skrivut 2. Leta dig fram till IST-Rapport\Generella\Personal. 3. Välj rapporten PE-ETIK genom att dubbelklicka på den. Välj det sparade urvalet Grundurval som skall finnas i plocklistan vid Välj urval. 4. Gör urval på SKOLUPPGIFTER->ENHET med värdet din enhetsförkortning. 5. Välj [OK] och sedan Skrivut. 12

14 Klasser I denna övning skall kontroll göras av klasser och klassföreståndare. Om det inte finns några klasser gå direkt till sidan Välj Register - Klass 2. Välj [F9 Urval/Sort] 3. Använd plocklistan vid Sparade urval och välj Standard 4. Ersätt asterisken vid Enhet med Enhetsid för den egna enheten. Behåll asterisken vid övriga fält. 5. Ställ in sorteringen Enhet, Klass och välj [OK] så kommer den första klassen fram på skärmen. 6. Klicka på den gul-blå-röda verktygsknappen för att komma till Listform. 7. Välj [F11 Fältval] för att bestämma vilka uppgifter som skall finnas på skärmen. 8. Använd plocklistan vid Sparade fältval och välj Standard så kommer de fält som finns i den högra utan att komma med på skärmen 9. Bekräfta med [OK] eller [Enter] Längre fram i detta material kommer en utförlig beskrivning av hur man själv kan påverka skärmbilden vid listformat. 10. Peka någonstans bland klasserna och klicka med Höger musknapp. 11. Välj Skriv ut listform 12. Skriv in en egen rubrik enligt bilden och bekräfta med [OK] Det erhållna materialet kan nu utgöra grund för eventuella rättningar och tillägg. 13

15 Registrera ny Klass 1. Välj Register Klass och därefter [F5 Ny] 2. Välj Enhet lika med Din egen enhet genom att använda plocklistan. 3. Skriv in exempelvis EC10A i fältet Klass. (Inga mellanslag i beteckningar). 4. I fältet Benämning kan du skriva ett förtydligande av utbildningen, t ex Elprogrammet. Detta kan skrivas ut på vissa klasslistor. 5. Hoppa över fältet Typ. (Det används av grundskolan för skolårsblandade klasser.) 6. Använd plocklistan vid Klassförest1 för att registrera någon som klassföreståndare. 7. Välj [F3 Spara]. Svara nej på frågan om tjänsterader. (Detta används för tjänsteberäkning, om läraren har betalt i timmar för att vara klassföreståndare) 8. Välj [F5-Ny] för att registrera ytterligare klasser genom att upprepa punkterna 2-5 ovan. Lägga till eller ändra klassföreståndare 1. Ta fram berörd klass i kartoteksformat antingen genom att dubbelklicka på klassen i listformat eller genom att göra urval [F9 Urval/Sort]. 2. Välj [F3 Ändra] 3. Välj klassföreståndare genom att använda plocklistorna vid Klassförest 1 Klassförest Spara med [F3 Spara]. 5. Svara nej på frågan om det skall skapas tjänsterader. Ändra klassbeteckningen på enstaka klasser 1. Ta fram berörd klass enligt ovan. 2. Välj [F3 Ändra] och skriv över den gamla beteckningen. 3. Spara med [F3 Spara]. Fältet Benämning kan användas för att ge ytterligare ett namn på klassen. Fältet Typ sätts till B om det är en skolårsblandad klass. Annars blankt. 14

16 Ändra klassbeteckningen på flera klasser 1. Välj Register Klass 2. Välj [F9-Urval/VSort] och gör urval på den egna enheten. (Se föreg. sida) 3. Klicka på den gul-blå-röda verktygsknappen för att komma till Listform. 4. Välj [F11-Fältval] och se till att fältet klass finns i den högra rutan. 5. Bekräfta med [OK] eller Enter. 6. Välj [F3-Ändra] och skriv över de gamla klassbeteckningarna. 7. Spara med [F3-Spara] 8. Skriv ut listformatet för kontroll. Skriva ut rapporter på elevantal och klassföreståndare 1. Välj Arkiv Rapportgenerator Skriv ut 2. Välj rapporten KLASSER.RPT som finns i mappen Skola - Statistik genom att dubbelklicka på den. 3. Välj Urval på Enhet i plocklistan vid Välj urval 4. Skriv in den egna enhetens sex siffror under Urval och bekräfta med [OK] 5. Välj Skrivut. 6. Klicka på Byt Rapport. 7. Välj rapporten GYSTAT.RPT genom att dubbelklicka på den. 8. Upprepa punkterna 3-5 ovan. 9. Pröva även med att skriva ut rapporten KLSTAT.RPT För att erhålla samma rapport på en annan enhet räcker det att klicka på Urval och skriva in Enhetsid (Förkortning) för denna enhet. Det går också bra att skriva in Enhetsid för flera enheter med kommatecken emellan enligt exemplet XXX,YY (Inget mellanslag) 15

17 Elever 1. Välj Register Elev och därefter [F9 Urval/Sort] 2. Använd plocklistan vid Sparade urval och välj Enhet och klass 3. Ersätt asterisken vid Enhet med Enhetsid för den egna enheten. Ersätt asterisken vid Klass med en egen klassbeteckning. 4. Ställ in sorteringen Enhet, Klass, Sortnamn och välj [OK] så kommer första eleven i klassen fram på skärmen. Skåpnummer och nyckelnummer är exempel på Egna fält Modersmål avser berättigad till modersmål. Fliken Aktivitet innehåller alla ämnen och betyg som eleven tilldelats. Fliken Koder ger möjlighet att markera folkbokföringskommun för elever som inte bor i den egna kommunen. Utgör grund för interkommunal ersättning. Fliken Hist/CSN ger elevhistorik. Nya poster skapas vid klassbyten mm. 5. Gå över till listformat och välj [F11 Fältval 6. Se till att fälten Årskurs, Klass, Efternamn, Förnamn, Adress, Ort och telefon finns med. Kontrollera bland sparade fältval 7. Bekräfta med [OK] eller [Enter 8. Klicka med höger musknapp bland eleverna och välj Skriv ut listform 16

18 9. Skriv in en egen rubrik och bekräfta med [OK] På detta sätt kan man snabbt erhålla en Arbetsklasslista. För att lättare kunna göra jämförelser med befintliga klasslistor kommer här en utförlig beskrivning på hur man tar ut rapporten KL-ADR.RPT som är det något kryptiska namnet på den vanligaste klasslistan för gymnasiet. Skriva ut rapport Välja rapport 1. Välj Arkiv - Rapportgenerator - Skriv ut 2. Den aktuella rapporten ligger under IST-Rapport/Skola/Klass- och grupplistor/klasslistor. Man hamnar alltid på den senast beställda rapporten. För att börja om från början kan man scrolla överst och dubbelklicka på mappen IST-Rapport. 3. Markera den aktuella rapporten enligt bilden ovan genom att klicka en gång. För att få en beskrivning av rapporten klickar man på rapportnamnet med höger musknapp och väljer Beskrivning. 4. Läs igenom beskrivningen och dubbelklicka därefter på namnet eller välj [OK] så laddas rapporten 17

19 Välja urvalsrader 5. Nu erhålls en urvals- och frågedialog som kan se ut som bilden nedan Finns inga urvalsrader och rapporten körs, kommer alla poster i databasen med. Finns inga Sparade urval i plocklistan måste urval läggas till. 6. Skriv in den egna enhetens ID (Förkortning) vid urval på enhet. 7. För urval på klass finns flera varianter. NV09 ger enbart denna klass. NV* samt 2 i årskurs ger samtliga NV-klasser i åk 2. Enbart * ger alla klasser på den egna enheten. 8. Besvara dialogfrågorna för att bestämma utseendet på klasslistan. Skriva ut 9. Välj slutligen [OK] så börjar rapporten sammanställas. På skärmen visas meddelandet Sammanställer data. 10. Använd gärna pilarna upptill på skärmen för att bläddra fram och tillbaka mellan olika sidor. 11. Vänta tills menypunkten Urval tänts (blivit svart), välj Skriv Ut och bekräfta med [OK] Köra om rapporten 12. Om man vill skriva ut samma lista men med annat utseende eller annat urval kan man klicka på ordet Urval längst upp i bilde 18

20 13.Om man vill skriva ut en annan rapport klickar man på Byt rapport längst upp i bilden Ytterligare två intressanta rapporter Lista över alla elever på skolan i bokstavsordning med klass och utbildning. Det finns en rapport som heter ELEVLIST.RPT. Den ligger under IST- Rapport/Skola/Klass- och grupplistor/klasslistor. Gör urval på Enhet. Etiketter finns under mappen IST-Rapport/Generella/Etiketter. (E70x36 vanligast) Lägga till ny elev 1. Välj Register - Elev 2. Skriv in elevens Personid och välj [Enter]. Om eleven redan finns i personregistret kommer adressuppgifterna fram på skärmen. Fyll i elevens Årskurs (skolår) och övriga uppgifter. I fältet för telefonnummer kan man skriva in riktnummer och telefonnummer i en följd. 3. Fälten Enhet, Klass och Utbildning fylls i med hjälp av plocklistorna 4. Under fliken Diverse kan man i förekommande fall fylla i vilket Modersmål eleven eventuellt är berättigad till med hjälp av plocklistan. 5. Under fliken Koder skall elevens läns- och kommunkoder registreras om eleven inte är folkbokförd i aktuell kommun. Använd plocklistan. Denna uppgift ligger till grund för den interkommunala ersättningen. 6. Välj [F3 - Spara] Byta klass / Registrera klass på en elev 1. Välj Register - Elev 2. Gör lämpligt urval för att få fram aktuell elev på skärmen i kartoteksformat. Tre olika urvalsmöjligheter: a) Använd snabburvalet [Ctrl-F9] och ange personnummer. b) Använd [F9-Urval/Sort] och ange namn på eleven. c) Använd [F9-Urval/Sort] och ange elevens enhet och klass. Gå över till listformat och dubbelklicka på aktuell elev. 3. Välj [F3 Ändra] 4. Använd plocklistan vid fältet klass för att ta fram den nya klassen som måste finnas i den egna enhetens klassregister. 5. Spara med [F3 Spara] 19

21 Byta klass / Registrera klass på flera elever 1. Välj Register - Elev 2. Välj [F9-Urval/Sort] 3. Gör urval på Enhet, Klass eller Utbildning. 4. Ersätt asteriskerna med egna beteckningar. 5. Klicka på den gul-blå-röda knappen Kartotek/Listform 6. Välj [F11 Fältval] och se till att fälten Årkurs och Klass finns med i fältvalet förutom Namn och Adress. (Kontrollera bland sparade fältval) 7. Markera de elever som skall byta klass eller registreras i en klass genom att klicka i rutan under M i vänstra delen av bilden. 8. Välj [F10 Snabbinmatning] och skriv in den nya klassen på raden vid Klass. Klassbeteckningen måste skrivas exakt som den är registrerad i klassregistret. 9. Välj Spara efter en extra kontroll av att klassbeteckningen står på rätt rad. Registrera årskurs på flera elever 1. Välj Register - Elev 2. Välj [F9-Urval/Sort] 3. Välj det sparade urvalet "Enhet och klass 4. Gör urval enligt följande exempel. Enhet = XXX och Klass = *11 för att få fram lämpliga klasser på skärmen. 5. Klicka på den gul-blå-röda knappen Kartotek/Listform 6. Välj [F11 Fältval] och se till att fälten Årkurs och Klass finns med i fältvalet förutom Namn och Adress. (Kontrollera bland sparade fältval) 7. Markera de elever som skall ha samma årskurssiffra genom att klicka i rutan under M i vänstra delen av bilden. (Använd gärna funktionstangenten [F7 - Markera alla] för att vid behov markera alla eleverna i urvalet) 8. Välj [F10 Snabbinmatning] och skriv in aktuell årskurs på raden vid årskurs. 9. Välj Spara efter en extra kontroll av att årskursen står på rätt rad 20

22 Eleven slutar i klassen. En elev som slutar skall flyttas till någon av de klasser som respektive kommun lagt upp på den enhet som vanligtvis benämnts med ÖVR eller GYÖVR enligt bilden i rutan på sidan Välj Register Elev. 2. Gör lämpligt urval [F9-Urval/Sort] så att berörd elev kommer fram på skärmen i kartoteksformat. Om eleven preliminärt har placerats i en klass inför nästa årskurs måste denna placering raderas före punkt 3 nedan. 3. Välj [Shift] + [F2-Slutar] eller klicka på höger musknapp i huvudet på elevbilden och välj Funktioner Slutar. 4. I rutan Flytta eleven till registreras Enhet, Klass och Utb med hjälp av plocklistorna. Se exempel i nedanstående bild. 5. För rutan Uppgifter om den flyttade eleven gäller följande. Avbrottsdatum föreslås till dagens datum. (Kan ändras) Avbrottsorsaker läggs upp i systemregistret. 6. I rutan Rapporter som skall skrivas ut kan man förbeställa vissa rapporter som automatiskt skrivs ut när eleven flyttas från klassen. Se exempel i nedanstående bild där INDSTUPL.RPT ger elevens individuella studieplan med avslutade och pågående kurser. KL-ADR.RPT ger en klasslista för den klass där den utflyttade eleven gick och där denna elev inte finns med 7. Verkställ flyttningen genom att välja OK. 21

23 Olika urval Standardurval * betyder alla. ( Wild card ) Kan sättas var som helst i strängen. Exempel Efternamn: And*son kan ge både Andersson och Andreasson? anger exakt ett tecken vilket som helst. Exempel Personid: 90??17 ger alla som är födda den 17 i någon månad Ämne/Kurs: *15?? ger alla lokala kurser i databasen (tomma) ger alla poster där det inte finns något registrerat. Exempel Betyg: (tomma) ger de aktiviteter som inte är betygsatta. (ifyllda) ger alla poster där det finns något registrerat. Det är inte samma som för * eftersom * även ger <blank>. Exempel Betyg: (ifyllda) ger de aktiviteter som är betygsatta. EJ ger icke-urval Exempel Klass: EJ AVG* ger alla klasser utom de som börjar på AVG. (idag) ger dagens datum. Exempel Slutdatum: (idag) ger alla kurser som har slutdatum lika med dagens datum. Intervallurval Avbrottsdatum: ger alla elever som slutat på skolan under denna tidsperiod. (Avbottsdatum anges i menyn Elev slutar ) Startdatum: ger alla aktiviteter som har ett startdatum 15 augusti 2007 eller tidigare. Personnummer: 91*.. ger alla som är födda 1991 eller senare. 22

24 Urval Följande övningar som hanterar urval, listformat och fältval gäller för alla register. Vid en del tillfällen kan man med fördel göra ett urval ur registret. Detta kan t ex vara bra då samma registrering skall göras på många elever. I denna övning skall urval göras på både enhet (skola) och klass för att få fram önskade elever på skärmen. 1. Välj Elev... i menyn Register 2. Välj [F9 - Urval/Sort]. Den bild som erhålles kan se ut så här. (Utseendet beror på det senast gjorda urvalet på denna dator) Om det helt saknas fält eller om urval skall göras på andra fält kan det åtgärdas på följande sätt. 3. Klicka på [Välj fält] 4. Välj [Ta bort alla]. (Det gör vi för att senare kunna spara ett urval med Enhet och Klass.) 23

25 Följande bild erhålles på skärmen: Under de gula mapparna till vänster döljer sig ett stort antal fält som kan användas för att göra lämpliga urval. 5. Dubbelklicka på de olika mapparna för att se vilka fält som döljer sig under respektive mapp. Mapparna stängs genom dubbelklick. 6. Lägg över fältet Enhet som ligger under Utb till rutan Valda fält genom att dubbelklicka på fältet. Du kan även först klicka på fältet och därefter klicka på högerpilarna. Du kan också dra fältet över till högra rutan. 7. Gör likadant med fältet Klass som också ligger under Utb. Nu skall det se ut så här: 8. Välj [OK]. Nu ser det ut så här: 9. Gör urval på en klass på din enhet (SSG) med hjälp av pilknapparna under Data eller genom att direkt skriva in de önskade urvalen (bild på nästa sida). 10. Kontrollera vilka sorteringar som är möjliga att göra genom att klicka på listpilen vid sortering. Välj sortering Enhet, Klass, Sortnamn. Nu skall det 24

26 se ut så här: 11. Bekräfta med [OK]. Den första eleven i den klass du valt skall nu finnas på skärmen. Huvud/Flik Många register innehåller så mycket olika uppgifter att dessa inte får plats i en bild. Därför finns flikar. Det som syns, oavsett vilken flik du valt, kallas huvud och är placerat överst. För att växla mellan huvud och flik använder du tangenten [F2]. Du kan även klicka på respektive område. Du ser att du befinner dig i fliken genom att det är en blå ram runt den. När du väljer funktionstangenter som [F5 - Ny] eller [F3 - Ändra], får dessa olika funktion, beroende på om du står i huvudet eller fliken. Antag att du befinner dig i elevregistret och ser aktivitetsfliken. Om du står i huvudet, betyder [F5 - Ny] att du tänker registrera en ny elev. Om du står i fliken, betyder [F5 - Ny] att du tänker registrera en ny aktivitet för den elev du har framme. Även knappen Kartotek/Listform och [F7-Föregående] och [F8-Nästa] får olika betydelse beroende på om du är i Huvud eller Flik. Listformat Då man vill se flera poster samtidigt (I detta fall alla elever i en viss klass) kan man med fördel gå över från kartoteksformat till listformat. Stå kvar i elevregistret med det urval som erhölls i punkt 10 och byt till listformat med hjälp av den gul-blå-röda verktygsknappen [Kartotek/Listform]. 25

27 Fältval När man arbetar i listformatet kan man själv bestämma vilka fält som skall finnas med på skärmen och i vilken ordning de skall visas. Skall listan användas för serieinmatning måste fälten som skall registreras finnas med i listan. Det senast sparade fältvalet ligger alltid kvar tills en ändring görs. 1. Välj funktionen [F11 - Fältval]. 2. Den bild som erhålls på skärmen bestäms av de fält som finns i den högra rutan på skärmen (överst = visas längst till vänster) 3. Klicka på [Ta bort alla]. 4. Lägg till fälten Klass, Årskurs, Efternamn, Förnamn, Adress, Postnummer,Ort och Telefon genom att söka bland de gula mapparna. Byt vid behov ordningsföljd enligt nedan genom att markera ett fält och därefter använda knapparna [Upp] eller [Ner]: 5. Aktivera genom att klicka på [OK]. Den bild som nu finns på skärmen kan skickas direkt till en skrivare genom att först klicka på höger musknapp (du måste peka i bilden) och därefter välja Skriv ut listform. Genom att dubbelklicka på en elev i listan kommer man till den elevens kartoteksbild. Spara fältval Eftersom det kan vara tidsödande att göra nya fältval, finns en funktion för att spara undan fältval för senare användning. 1. Välj [F11 Fältval] 2. Se till att du har de fält du önskar i den högra rutan (se bilden) 26

28 Klicka på det lilla + tecknet uppe till höger. Fyll i enligt bilden: (Bocka inte i rutan vid Spara som gemensamt fältval ) 3. Namnet ovan är ett förslag. Välj [OK] 4. Nu kan du prova andra sparade fältval genom att klicka på pilen vid Sparade fältval. 27

29 Extrauppgift Inmatning av olika uppgifter på elever i en klass I denna övning skall vi utnyttja listformatet för att kunna mata in skåpnummer och nyckelnummer I vissa fall, då uppgifterna som skall registreras på eleverna är olika, kan inte snabbinmatningen användas. Istället för att lägga in uppgifterna i kartoteksformatet, vilket innebär mycket bläddrande mellan posterna, kan man med fördel välja att lägga in uppgifterna i listformatet. 1. Öppna elevregistret. (Register Elev) 2. Välj [F9-Urval/sort] och gör urval på en egen klass. 3. Växla till listformat. 4. Välj [F11-Fältval]. 5. Lägg till fälten Skåpnummer och Nyckelnummer som nu finns under mappen Egna fält genom att välja [F11-Fältval] 6. Placera fältet efter Förnamn med hjälp av knapparna [Upp]/[Ner]. 7. Bekräfta med [OK]. 8. Välj [F3-Ändra] och skriv in uppgifterna på eleverna. Förflyttning lodrätt i tabellen sker snabbast med hjälp av pil-nedåt-tangenten 9. Spara med [F3-Spara] 10. Kontrollera att eleverna fått telefonnummer genom att dubbelklicka på valfri elev i listformatet och på så sätt få upp motsvarande elev i kartoteksformatet. Urval innebär VILKA elever (t ex) jag får fram Fältval innebär VAD jag får fram på varje elev 28

30 Extrauppgift Kontrollera läns- och kommunkod på eleverna Det finns dubbla läns- och kommunkoder på eleverna. Folkbokf.län och kommun är givetvis folkbokföringsuppgifterna. Elevens Skollänkommun anger län- och kommunkod där eleven går i skolan. Används för elever folkbokförda i vår kommun som går i skola i någon annan kommun. Uppgifterna finns i fliken Koder i elevregistret men kan även behandlas i listformat. 1. Välj Register Elev och gå över i listformat 2. Gör ett Fältval så att du ser fälten Folkbokflän och Folkbokfkommun. 3. Gör urval enligt bilden: Nu skall du få upp de elever som saknar uppgifter om folkbokföringslän. 4. Markera de elever du har samma folkbokföringskommun. 5. Välj [F10 Snabbinmatning] och snabbinmata rätt läns- och kommunkod. Alternativt kan man välja [F3-Ändra] och direkt skriva in de rätta län- och kommunkoderna i listan. 29

31 Mentorsgrupper i Extens I en mentorsgrupp kan ett antal elever på en enhet kopplas samman med personal från samma enhet Varför Mentorsgrupper? Vi bildar mentorsgrupper av olika skäl: Mentorsgrupper som ett komplement till klass och klassföreståndare. (En lärare har huvudansvaret för ett antal elever ur en eller flera klasser.) Mentorsgrupper för att göra valfria grupperingar av elever. (Elevrådet, deltagarlistor vid friluftsdagar/temadagar mm.) Bilda mentorsgrupp(er) 1. Välj Register Mentorgrupp 2. Välj [F5 Ny] 3. Fyll i dialogrutan enligt nedanstående bild. Fältet läsår är ej obligatoriskt. Typ sätts till M om det är en äkta mentorsgrupp, annars till Ö. Viktigt för kommande urval. 4. Välj [F3 Spara] 5. Välj [F2 Flik] och därefter [F5-Ny] 6. Välj mentor genom att klicka på listpilen vid Sign. 30

32 7. Välj [F3 Spara] så hämtas aktuella uppgifter om mentorn direkt från personalregistret. Lägga in elever i mentorsgrupper 1. Välj Register Elev och gå över till listformat. 2. Gör urval så att berörda elever kommer med. [F9 Urval] 3. Markera de elever som skall ingå i mentorsgruppen. 4. Välj [Shift] + [F10 Dialogmeny] och därefter Funktioner Mentorgrupp. Alternativt kan Funktioner Mentorgrupp nås via höger musknapp 5. Välj mentorgrupp från plocklistan och bekräfta med [OK]. 6. Välj Register Mentorgrupp 7. Använd [F9-Urval] eller gå över till Listformat för att hitta den gjorda mentorsgruppen 31

33 8. Klicka på fliken Elev och kontrollera vilka elever som finns i gruppen. 9. Klicka på fliken Anm. Här kan förklarande text läggas in. Texten kan sedan erhållas längst ner på mentorslistan. Lägga till enstaka elev i mentorsgruppen 1. Välj fliken Elev 2. Aktivera fliken med hjälp av [F2 Flik] 3. Välj [F5 - Ny] 4. Ta fram aktuell elev med hjälp av plocklistorna vid Utb och Personid. 5. Välj [F3 Spara] så erhålls de uppgifter som finns inskrivna i elevregistret på berörd elev. Utskrifter MENTORER.RPT finns i mappen Skola Grupplistor. Skriver ut mentorsgrupp. Exempel på Urval: KLMENTOR.RPT finns i mappen Skola Klasslistor. Skriver ut klasslista med elevernas mentortillhörighet Exempel på Urval: 32

34 Registerstruktur gymnasiet Nedan visas hur de vanligaste registren hänger ihop. Område (t ex rektorsområde) Enhet (skola, byggnad) Arbetsenhet (t ex sektor) Person (alla som förekommer i databasen, kan vara hela kommuninvånarregistret plus alla som matats in för hand ) Personal (alla lärare, men även övrig personal kan registreras) Utbildning (studieväg) Klass (de som har huvuddelen av sin undervisning tillsammans) Elev (elever kan vara registrerade på flera utbildningar) Aktivitet (en rad där det står kurs, betyg, lärare, undervisningsgrupp m.m.) Mentorsgrupp (lärare plus elever) Undervisningsgrupp (koppling mellan aktiviteter) Planering (en låda med vilka kurser som läses på en viss utbildning) Organisation Utbildning fliken Kursplanering Kurs 33

Gymnasiet. Utbildningsmaterial Sällananvändare Extens-Skola

Gymnasiet. Utbildningsmaterial Sällananvändare Extens-Skola Gymnasiet Utbildningsmaterial Sällananvändare Extens-Skola 2011-09-26 IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.com Systemuppbyggnad Licenser och enheter

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder 5 Sök person, nyckel eller cylinder 5.1 Sök person Det finns två huvudmetoder att söka person. Metod 1. Genom att bara skriva in t ex namn eller anställningsnummer direkt på tangentbordet. Sökning sker

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Upprättare: Bruno Mild Granskare: Fastställare: Revisionsnr Diarienr. 0.99 Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills vidare 1() inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Innehåll 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Betygsinmatning Grundskola Dexter Lärarmanual. IST AB

Betygsinmatning Grundskola Dexter Lärarmanual. IST AB Betygsinmatning Grundskola Dexter Lärarmanual 1 Innehåll BETYG... 3 Betygsgrupper... 3 Inmatning av betyg... 5 Fälten i betygsinmatningen... 5 Möjliga betyg - grundskola... 5 Möjliga betyg - grundsärskola...

Läs mer

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME

ALLMÄNT OM FUNKTIONSPAKET OMDÖME Skola24 Omdöme Skoladministratören är den person på skolan som skapar en undersökning och bestämmer vilka ämnen/kurser/klasser som ska omfattas av den. Innan en undersökning startas upp är det viktigt

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal

Treserva. Gemensamma funktioner. Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter. 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal Gemensamma funktioner Skrivbord, meddelande funktionen och personuppgifter Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 34 Senast reviderad: Manual för: 2014-09-24 VEC Gruppchef Samordnare Leg personal 2 (37) Innehåll

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Extens-Skola. Betyg. Utbildningsmaterial Gymnasieskolan 2011-08-18/RB

Extens-Skola. Betyg. Utbildningsmaterial Gymnasieskolan 2011-08-18/RB BeGy Extens-Skola Betyg Utbildningsmaterial Gymnasieskolan 2011-08-18/RB Sverig IST Sverige AB, Arabygatan 82, 352 46 VÄXJÖ, 0470-70 71 00, www.ist.com Support: 0470-70 71 20, support@ist.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

Çrona Tid. Behörighetssystem. Copyright DataVara AB. Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm

Çrona Tid. Behörighetssystem. Copyright DataVara AB. Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm V Çrona Tid Copyright DataVara AB Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm Handbok Lena Kragelund Omslag Studio Alice Ö Lilla torget 3, 441 30 Alingsås Telefon: 0322-67

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG

KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Sida 1 av 15 Förening Närvarokort ID KOMMUNALT AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG Verksamhet Anläggning/Lokal ANSÖKAN AVSER PERIODEN 2011 Riktigheten av lämnade uppgifter intygas: Ledarens namnteckning NAMN PÅ DELTAGARE

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB

Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB Valmodulen Gymnasiet Extens 9.5 / Dexter 4.1 2010 11 07/RB Innehåll Inledning... 3 Fyra typer av val... 3 Normal arbetsgång på gymnasiet... 3 Valstruktur... 3 Hämta kurser från Ämne/Kurs eller Timplan...

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0 Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0 Publicerad 2013-12-10 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Ansökan elevkö Ny funktion för att hantera ansökningar

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 BRIGHT3 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Detta är första steget, i vårt arbete, med att göra det ännu enklare att arbeta i Capitex Säljstöd Fastighet.

Detta är första steget, i vårt arbete, med att göra det ännu enklare att arbeta i Capitex Säljstöd Fastighet. Nyheter i Capitex Säljstöd Fastighet ver 4.4 nov 2006 För dig som arbetar med Capitex Säljstöd Fastighet är den största nyheten att vi, väsentligt, har ändrat snabbgranskningen för fastigheter, lokaler,

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Extens-Skola. Detaljplaneringen till NOVA. Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö. Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR

Extens-Skola. Detaljplaneringen till NOVA. Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö. Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR TJPLGy-NOVA Extens-Skola Detaljplaneringen till NOVA Utbildningsmaterial Gymnasiet Malmö Upprättad: 2006-04-06/BR Uppdaterad: 2012-04-22/BR IST, International Software Technology, Arabygatan 82, 352 46

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

Handbok Treserva uppföljning delegeringar

Handbok Treserva uppföljning delegeringar Socialtjänsten Datum 2014-07-04 Handbok Treserva uppföljning delegeringar Denna handbok beskriver tillvägagångssättet för att följa upp aktuella delegeringar på enheten och vänder sig till enhetschefer.

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer