Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 februari 2015 kl. 8:30-09:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 8 Beslutande Anders Andersson (C), ordförande Christina Fosnes (M), vice ordförande Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Anders Andersson ordförande Inger Hilmansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 februari 2015

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) 8 Information och utvärdering av Kalmar kommuns utvecklingsarbete kring svenska för invandrare (sfi) Överläggning Hashim Gashi, Lars-Ove Angré samt Birgitta Agnesson, kommunledningskontoret redovisar Kalmar kommuns utvecklingsarbete kring svenska för invandrare (sfi). Kalmar kommun har sedan hösten 2014 genomfört samverkan med Kalmarsunds Gymnasieförbund och andra aktörer i ett omfattande utvecklingsarbete kring språkutveckling för nyanlända. Detta kompletteras med ytterligare tre insatser i syfte att påskynda individens etablering och språkutveckling. En mer individanpassad språkundervisning indelat i olika spår erbjuds i ett tidigt stadie. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

3 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 10 februari 2015 kl. 10:00 12:00 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 7-10 Beslutande Mattias Adolfson (S), ordförande Jonas Lövgren (M), vice ordförande Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) Ersättare Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Övriga Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Mattias Adolfson ordförande Jonas Lövgren Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 februari 2015

4 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 7 Information från Kalmarhem AB om bostadsbyggnation de kommande åren Överläggning Bibbi Johansson, VD i Kalmarhem AB redovisar bolagets arbete och strategi för att lyckas med uppdraget att bygga 75 lägenheter per år. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 8 Omdisponering av investeringsbudget 2015 Dnr KS 2015/0105 Handlingar Servicenämndens skrivelse den 5 februari Bakgrund Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2015 innebär ett ramanslag till fastigheter och infrastruktur på kronor. Serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret har utifrån befintliga resurser och övrig planering sammanstält förslag till omdispositioner i 2015 års investeringsbudget. Planberedningen har den 4 februari 2015 berett och ställt sig bakom förslaget. Beslut Planutskottet godkänner förslag till omdispositioner i 2015 års investeringsbudget. 9 Stadsarkitekten informerar Överläggning Stadsarkitekten Björn Strimfors informerar om utvecklingsplan för Södra Kvarnholmen Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

5 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 10 Information om Helsingborg stads arbete med att bli Årets Stadskärna Överläggning Ole Andersson, tidigare Helsingborg stad redovisar hur de arbetade för att vinna utmärkelsen Årets Stadskärna. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

6 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Januari 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,6592 St Andelskurs 3 344,7238 Kr Svenska aktier/fonder 52,97% Kr Utländska aktier/fonder 6,48% Kr Obligationer 33,81% Kr Vinstandelslån 1,19% Kr Räntefonder 2,59% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,25% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 3,48% Kr Ej bokförd likviditet -0,71% Kr Öppen position köpoptioner -0,06% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 10,66% Avkastning, jämförelseindex 10,29% Standaravvikelse, portfölj 8,75% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,20% Sharpekvot, portfölj 1,02 Sharpekvot, jämförelseindex 1,04 Aktiv risk 2,38% Informationskvot 0,16 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,46% 4,11% 0,35% ,99% 4,77% 0,22% ,02% 6,70% 0,32% ,30% 8,14% 0,16% ,99% 8,01% -0,02% ,59% 8,84% -0,25% ,93% 8,86% -0,92% ,38% 8,38% -1,00% ,02% 10,77% -0,75% ,06% 12,26% -0,19% ,92% 12,92% 0,00% ,17% 16,47% 0,70% ,52% 16,02% 0,50% ,57% 31,67% 1,91% ,14% 44,78% 5,36% ,63% 40,88% 0,75% ,50% 60,76% 0,74% ,01% 102,92% -2,91% ,81% 69,50% -0,68% ,30% 69,67% -4,37% ,31% 93,80% 0,51% ,04% 131,62% 9,42% ,12% 164,13% 10,99% ,47% 221,23% 13,24% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,4% 20%-60% Total utlandsandel 187 6,5% Max 15% Aktier i övriga länder *) 26 0,9% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 206 7,2% - Nordea 174 6,0% - Svenska Handelsbanken 158 5,5% - SEB 137 4,8% - Volvo 101 3,5% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,2% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2015 Landstinget i Kalmar 47,08% ,9% Oskarshamns kommun 20,00% ,1% Vimmerby kommun 6,14% ,4% Mönsterås kommun 5,10% ,7% Hultsfreds kommun 4,64% ,1% Nybro kommun 3,83% ,4% Kalmar kommun 3,63% ,9% Högsby kommun 3,25% ,3% Mörbylånga kommun 2,92% ,5% Torsås kommun 1,73% ,7% Emmaboda kommun 1,68% ,4% Summa % ,1% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % Sida 2

7 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Januari 2015 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 225% 200% 175% 55% 150% 125% 45% 100% 75% 50% 35% 25% 0% % Sida 3

8 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Januari 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,0202 St Andelskurs 5 564,2243 Kr Svenska aktier/fonder 87,13% Kr Utländska aktier/fonder 10,66% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 3,46% Kr Ej bokförd likviditet -1,16% Kr Öppen position köpoptioner -0,09% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 15,49% Avkastning, jämförelseindex 15,33% Standaravvikelse, portfölj 15,02% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,11% Sharpekvot, portfölj 0,91 Sharpekvot, jämförelseindex 0,79 Aktiv risk 4,10% Informationskvot 0,04 Fem största innehaven Nordea Kr Investor B Kr Hennes & Mauritz B Kr Skanska B Kr Swedbank A Kr Avkastning per Branschfördelning och Från datum Portföljen Index Differens ,95% 7,10% -0,15% 30% ,93% 8,24% -0,31% ,18% 11,87% -0,69% 25% ,43% 13,61% -0,18% ,88% 13,43% -0,55% 20% ,64% 14,16% -0,52% ,23% 13,31% -1,08% 15% ,05% 11,78% -0,73% ,28% 15,97% -0,69% ,57% 18,17% 0,40% 10% ,64% 18,92% 0,71% ,86% 26,13% 0,73% 5% ,37% 24,03% 1,33% ,49% 58,70% -3,21% 0% ,13% 84,86% -2,74% +1,0% -1,1% +1,1% +0,2% +0,5% +0,4% +0,1% -2,2% ,44% 59,90% -0,46% ,15% 102,60% -4,45% ,34% 208,97% -25,63% ,32% 88,32% 16,00% ,43% 83,43% 11,00% ,70% 134,90% 6,80% Utveckling andelsvärde för perioden ,10% 220,23% 2,87% Portföljen Index Aktieinnehav ,88% 286,67% 2,20% 30% 100% ,42% 447,16% 9,26% 25% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland 90% 80% 20% 15% 70% 60% 50% 40% 10% 5% 30% 20% 10% 0% Sida 2

9 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Januari 2015 Ej bokförd likviditet Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto Köp av Autoliv , SWEDBANK Köp av Telia Sonera , SWEDBANK Köp av Ericsson B , SWEDBANK Köp av Skandinaviska Enskilda , SWEDBANK Summa köp SK Autoliv/1503/ , SWEDBANK Summa sälj Summa ej bokförd likviditet Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Söderberg & Partners SEK 0,00 0,00 0,00 1,00% Handelsbanken SEK , ,04 0,00 0,50% SWEDBANK SEK , ,36 0,00 0,60% SEB SEK ,63 0,00 0,00 0,00% Summa , ,40 0,00 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 9,0066 DKK 1,2618 EUR 9,3920 GBP 12,5012 NOK 1,0705 USD 8,2965 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner Summa skulder Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 450% 100% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sida 3

10 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet ,44 50, ,43 Hemfosa Fastigheter AB , ,00 103,25 72, ,93 SEB Hemfosa Fastigheter Pref , ,00 325,00 5, ,36 Swedbank ICA GRUPPEN , ,09 224,02 42, ,33 Swedbank Investor B , ,89 191,47 57, ,89 Handelsbanken Lundbergs B , ,00 170,53 112, ,70 SEB Nordea , ,94 60,54 73, ,59 SEB Platzer Fastigheter AB , ,00 27,72 28, ,04 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A , ,81 77,33 29, ,78 Swedbank Swedbank A , ,00 125,83 59, ,37 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A , ,71 344,39 14, ,43 Handelsbanken Hälsovård ,06 34, ,53 AstraZeneca , ,26 482,31 22, ,28 SEB Elekta B , ,10 67,88 30, ,55 SEB Getinge B , ,26 179,02 14, ,95 SEB Meda A , ,55 74,21 57, ,70 SEB Raysearch Laboratories B , ,89 22,25 141, ,33 SEB Swedish Orphan Biovitrum , ,00 76,69 13, ,72 SEB Industri ,86 39, ,62 ABB Ltd , ,46 134,64 18, ,19 SEB Alfa Laval , ,09 165,41-7, ,34 Handelsbanken Atlas Copco A , ,20 195,51 25, ,43 SEB Atlas Copco B , ,00 87,21 159, ,11 SEB Bulten AB , ,00 68,62 11, ,43 SEB Intrum Justitia , ,51 95,71 130, ,28 SEB Loomis B , ,72 101,76 140, ,43 SEB NCC B , ,10 167,14 60, ,50 SEB Sandvik , ,66 85,72 1, ,69 SEB Skanska B , ,27 116,18 57, ,38 SEB SKF B , ,27 159,60 22, ,82 SEB Trelleborg B , ,91 85,28 75, ,17 SEB Volvo A , ,25 41,34 135, ,99 SEB Volvo B , ,42 83,76 15, ,84 SEB IT ,77 11, ,94 Ericsson B , ,77 90,42 11, ,94 Swedbank Material ,26 36, ,10 Boliden , ,27 101,43 27, ,95 SEB SCA B , ,99 133,65 49, ,16 SEB Sällanköpsvaror ,94 52, ,21 Autoliv , ,36 787,60 11, ,05 Swedbank Hennes & Mauritz B , ,58 176,85 92, ,46 SEB KappAhl , ,00 42,73-2, ,69 SEB Teleoperatörer ,13 1, ,26 Millicom , ,00 599,88-11, ,77 Handelsbanken Tele 2 B , ,44 85,90 9, ,71 Handelsbanken Telia Sonera , ,69 48,10 6, ,78 Swedbank Sida 1

11 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Utland ,83 15, ,90 Handelsbanken Hållbar Energi , ,61 90,90 36, ,68 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN , ,00 93,84-22, ,67 Swedbank INGBANK 184 AIO AC , ,00 100,00 10, ,97 SEB KCSVE5LSHB , ,50 100,40 4, ,22 Handelsbanken KCTILLV5ISHB , ,00 104,21-20, ,34 Handelsbanken KCTILLV6CSHB , ,00 50,35-14, ,08 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag , ,00 100,00 0, ,70 SEB NDA LÅN 3921 Global vatten , ,00 100,00 42, ,25 SEB OPM Private Equity , ,70 104,31 100, ,20 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund , ,02 82,47 56, ,68 Handelsbanken Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-37, ,43 SEB Strukturinvest Global AC , ,00 100,00-15, ,49 SEB SWB Bevis Energieffktiv , ,00 100,00 2, ,60 SEB SWB Bevis Europa ,5% , ,00 100,00 2, ,60 SEB Summa aktier ,30 36, ,00 100,00 Sida 2

12 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå AstraZeneca/1502/600 Sälj av köp 143, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1502/615 Sälj av köp 600, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1502/630 Sälj av köp 200, ,00 0, , SEB Atlas Copco A/1502/230 Sälj av köp 700, ,00 0, , SEB Autoliv/1502/870 Sälj av köp 250, ,00 0, , Swedbank Autoliv/1502/885 Sälj av köp 70, ,00 0, , Swedbank Autoliv/1503/945 Sälj av köp 80, ,00 0, , Swedbank Boliden/1502/ Sälj av köp 400, ,00 0, , SEB Boliden/1502/130 Sälj av köp 200, ,00 0, , SEB Boliden/1502/137.5 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Ericsson B/1503/105 Sälj av köp 520, ,00 0, , Swedbank Hennes & Mauritz B/1503/360 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB ICA GRUPPEN /1502/320 Sälj av köp 180, ,00 0, , Swedbank Investor B/1503/310 Sälj av köp 350, ,00 0, , Handelsbanken Swedbank A/1503/200 Sälj av köp 740, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1502/380 Sälj av köp 300, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1502/390 Sälj av köp 300, ,00 0, , Handelsbanken Summa Sida 3

13 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Autoliv Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Ericsson B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skandinaviska Enskilda Banken Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Telia Sonera Köp , , ,00 SEK 1, ,00 ABB Ltd Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Atlas Copco A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Getinge B Sälj , , ,00 SEK 1, , Nordea Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Sandvik Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Sandvik Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skandinaviska Enskilda Banken Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SKF B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SWB Bevis Europa Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , SWB Bevis Global Vatten Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , Handelsbanken Hållbar Energi Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Autoliv Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Thule Group Sälj , , ,00 SEK 1, , KCTILLV6CSHB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Boliden Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bulten AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SK AstraZeneca/1501/585 Option , SK Autoliv/1501/855 Option , SK Investor B/1501/290 Option , Boliden Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bulten AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SCA B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Thule Group Sälj , , ,00 SEK 1, , Autoliv Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Boliden Köp , , ,00 SEK 1, ,00 ING BANK N:V LÅN Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 AstraZeneca Sälj , , ,00 SEK 1, , KappAhl Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Millicom Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK , , , , , ,46 0, ,00 0,00 Summa , , , ,46 0, ,00 0,00 Sida 1

14 KLP-Aktieportföljen Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Hemfosa Fastigheter Pref SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Summa SEK SEK ,00 0, , ,00 Summa ,00 Sida 1

15 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Sälj av köp Investor B/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Sälj av köp ICA GRUPPEN / / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp Atlas Copco A/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp Swedbank A/ / , , Sälj av köp Investor B/ / , , Sälj av köp Hennes & Mauritz B/ / , , Sälj av köp Ericsson B/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Summa Sälj av köp ,50 Sida 1

16 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Summa 0,00 Sida 1

17 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Januari 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,0935 St Andelskurs 1 596,9969 Kr Obligationer 86,21% Kr Vinstandelslån 3,05% Kr Räntefonder 6,60% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,64% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 3,51% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 4,01% Avkastning, jämförelseindex 4,58% Standaravvikelse, portfölj 1,23% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,62% Sharpekvot, portfölj 1,83 Sharpekvot, jämförelseindex 1,08 Aktiv risk 1,84% Informationskvot -0,31 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r 0,71 % Duration (år), totalt 0,908 år Duration (år), obligationer 0,946 år Viktad återstående löptid (år) 2,98 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,77% 1,12% -0,35% ,66% 1,33% -0,67% ,98% 1,66% -0,68% ,95% 2,82% -1,87% ,02% 2,75% -1,73% ,41% 3,67% -2,25% ,75% 4,46% -2,71% ,07% 4,95% -2,88% ,54% 5,65% -3,11% ,98% 6,49% -3,51% ,55% 7,06% -3,51% ,30% 7,30% -3,01% ,62% 8,26% -3,64% ,21% 8,59% -0,38% ,79% 12,16% 3,63% ,00% 21,62% -1,62% ,85% 24,01% -1,16% ,57% 27,79% 1,78% ,58% 41,93% -5,34% ,09% 45,32% -5,23% ,66% 47,05% -4,39% ,75% 53,42% -6,67% ,11% 64,84% -10,73% ,70% 70,60% -10,90% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 5,0% 3000 KKr Förfallostruktur KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond ICA, Kr ICA FRN Castellum, Kr Castellum Vasakronan Obl, Kr VASAKR Lloyds TSB Bank PLC, Kr EPBLLOOBL ,5% 0,0% Sida 2

18 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Januari 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Swedbank SEK 0,00 0,00 0,00 0,60% Söderberg & Partners SEK 0,00 0,00 0,00 1,00% Handelsbanken SEK , ,96 0,00 0,50% SEB SEK ,55 0,00 0,00 0,00% Summa , ,96 0,00 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 9,0066 DKK 1,2618 EUR 9,3920 GBP 12,5012 NOK 1,0705 USD 8,2965 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sida 3

19 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER ,24 1, ,966 89,94 Staten ,76 1, ,604 10,75 Sveaskog AB 123 SE , , ,11 0, ,197 0,93 SEB VASAKR FRN SE , , ,00-0, ,233 0,93 SEB VASAKR445 SE , , ,00 0, ,069 1,85 SEB SVEASKOG FRN SE , , ,00 0, ,025 0,47 SEB Vasakronan SE , , ,54-0, ,133 0,76 SEB POSTNORD AB SE , , ,11 1, ,133 1,23 SEB VASAKR434 SE , , ,00 0, ,211 1,69 SEB NIB 2,413%, XS , , ,00 7, ,514 1,49 SEB Sveaskog FRN lån SE , , ,00 0, ,247 1,39 SEB Bostäder ,00 3, ,783 7,67 CAIO 1579 SE , , ,00-0, ,225 1,05 SEB LFHYP507 SE , , ,00 1, ,259 0,51 SEB SWBHYP186 SE , , ,00 3, ,775 1,52 SEB CAIO1580 SE , , ,00 4, ,964 1,00 SEB SWBHYP187 SE , , ,00 5, ,428 1,55 SEB SBAB FRN XS , , ,00 0, ,194 0,94 SEB LANDSHYP2 XS , , ,00-1, ,725 0,47 SEB NDAHYP5521 SE , , ,00 22, ,950 0,63 SEB Företag, i NOK, EUR, USD ,65-4, ,312 8,59 AUTSTEVOLL NO , , ,75-6, ,019 0,50 SEB Solor Bioenergi NO ,256 94, ,00-11, ,006 0,74 SEB Marine Harvest ASA NO , , ,28-3, ,111 0,60 SEB Storebrand LIV NO , , ,82-2, ,078 0,71 SEB AUSTEVOLL FRN NO , , ,00-6, ,206 0,30 SEB DIGIPLEX FET AS NO ,270 97, ,00-7, ,108 0,58 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE ,270 94, ,00-5, ,106 0,35 SEB W Holdings AS NO ,500 97, ,00-6, ,192 0,57 SEB Nordea 5,50% FIX AT1 US65557DAM , , ,69-1, ,142 0,92 SEB Danske 5,75% FIX AT1 XS , , ,42-0, ,423 0,89 SEB SEB 5,75% FIX AT1 XS , , ,43 1, ,261 0,92 SEB LOCK AS NO , , ,27-6, ,042 1,01 SEB DNB BANK NO , , ,00-6, ,131 0,49 SEB Företag, SEK ,28 0, ,814 42,03 ELUX FRN15 XS , , ,00 0, ,139 0,46 SEB FASTPARTN SE , , ,00 3, ,671 0,76 SEB Fabege AB FRN SE , , ,00 1, ,042 0,66 SEB Nordax finans SE , , ,00 0, ,136 0,46 SEB Meda AB FRN SE , , ,00 0, ,178 0,93 SEB SKANSKAFIN SE , , ,44 1, ,233 1,12 SEB COREM102 SE , , ,00 1, ,161 0,65 SEB DANSKE BANK XS , , ,00 1, ,092 0,95 SEB VOLVFRN16 XS , , ,00 5, ,100 0,58 SEB Klövern AB SE , , ,17 2, ,222 0,66 SEB VOLVOFINANS SE , , ,00 2, ,231 0,38 SEB NCC TREAS SE , , ,00 2, ,094 0,68 SEB Sida 1

20 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå IJ SE , , ,00 0, ,114 0,95 SEB BJ BJÖRN17 SE ,515 96, ,00-2, ,161 0,89 SEB Hemfosa Fastigheter SE ,514 99, ,00-0, ,175 1,10 SEB SHBCSTEN1 SE , , ,00 6, ,192 1,48 Handelsbanken TELBSS FRN XS , , ,00 3, ,042 1,26 SEB Balder SE , , ,00 2, ,192 0,56 SEB Bayport 13% SE , , ,67 5, ,034 0,98 SEB SAND 150B SE , , ,00 3, ,067 0,57 SEB Peab Finans FRN SE , , ,00 0, ,150 0,93 SEB Millicom nr 100 SE , , ,00 3, ,247 0,96 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE , , ,00-0, ,599 0,50 SEB Husqvarna FRN SE , , ,00 3, ,078 0,67 SEB Steen & Ström AS FRN NO , , ,00 0, ,103 0,83 SEB Islandsbankis 2017 XS , , ,00 0, ,122 0,85 SEB SFFAB 2 AB FRN SE , , ,78 2, ,161 1,42 SEB Billerud FRN SE , , ,00 5, ,153 0,49 SEB Getinge AB SE ,149 99, ,25-0, ,058 0,92 SEB ICA FRN SE , , ,00 1, ,147 1,90 SEB ICA Gruppen AB 3,5 % SE , , ,00 1, ,201 0,50 SEB Nordlys AB SE , , ,00 0, ,161 0,37 SEB Cloetta AB SE , , ,00 1, ,125 0,85 SEB Real People SE ,505 75, ,33-24, ,131 0,48 SEB SSAB 4,625% SE , , ,33 2, ,648 0,77 SEB SSAB FRN SE ,074 98, ,00-3, ,069 1,18 SEB Seadrill LTD NO ,510 74, ,00-25, ,128 0,69 SEB AINMT NO ,349 98, ,00-2, ,363 0,90 SEB Volvo Treasury XS , , ,00-0, ,206 0,74 SEB Vacse AB SE , , ,00 0, ,086 0,93 SEB Castellum SE , , ,44 0, ,097 1,86 SEB Bravida Holdings AB XS , , ,00-0, ,119 0,56 SEB Sagax SE ,800 96, ,00-2, ,214 0,71 SEB AKER ASA NO ,431 96, ,87-6, ,231 0,80 SEB Norcell (comhem)5,25% SE , , ,00 3, ,283 1,42 SEB Bayport 14 % SE , , ,00 10, ,766 0,51 SEB TeliaSonera XS , , ,00 0, ,089 1,20 SEB Trelleborg FRN SE , , ,00 0, ,214 0,46 SEB DANBNK 4,75% XS , , ,00 11, ,641 1,55 SEB Övr Banker(ej börsbolag) ,55 2, ,158 4,07 IKANO 101 SE , , ,00 0, ,122 0,65 SEB SPB SYD FRN SE , , ,00 1, ,106 0,56 SEB IKANO FRN SE , , ,00 0, ,214 0,94 SEB LF FRN SE , , ,00 3, ,189 0,38 SEB SBAB FRN XS , , ,00 4, ,044 0,68 SEB Sparbanken Öresund SE , , ,55 2, ,233 0,87 SEB Strukturerade obligationer ,00 5, ,247 16,83 EPBLLOOBL XS ,911 99, ,00-0, ,183 1,84 SEB EPBBARFLO XS ,057 99, ,00-0, ,364 0,92 SEB SEBMSTCCF XS , , ,00 0, ,122 0,93 SEB Sida 2

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljförmögenhet per 2015-04-30 Antal andelar 863 297,5409 St Andelskurs 3 572,4541 Kr Svenska aktier/fonder 51,15% 1 577 439 229 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSBERÄTTELSE 2014 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING. per den 31 december 2014

INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING. per den 31 december 2014 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA INNEHAVSFÖRTECKNING per den 31 december 2014 2 Obligationer och andra räntebärande värdepapper Nordea Hypotek, 2019-06-19, Lån 5530 2 558 Stadshypotek, 2019-09-18, Lån 1582 2 515

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR.

VD HAR ORDET. 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER. 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE. 4 AVKASTNING OCH RISK. 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR. 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR. INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 3 PORTFÖLJFÖRVALTARE... 4 AVKASTNING OCH RISK... 4 LÄRARFOND 21-44 ÅR... 6 LÄRARFOND 45-58 ÅR... 9 LÄRARFOND 59+... 12 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009

Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Verksamhetsberättelse för Sällskapet år 2009 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 30 mars 2009 och Sällskapets medlemsmöte måndagen den 12 oktober 2009. Styrelsen har sammanträtt vid fyra

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer