Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 februari 2015 kl. 8:30-09:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 8 Beslutande Anders Andersson (C), ordförande Christina Fosnes (M), vice ordförande Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Anders Andersson ordförande Inger Hilmansson Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 februari 2015

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (2) 8 Information och utvärdering av Kalmar kommuns utvecklingsarbete kring svenska för invandrare (sfi) Överläggning Hashim Gashi, Lars-Ove Angré samt Birgitta Agnesson, kommunledningskontoret redovisar Kalmar kommuns utvecklingsarbete kring svenska för invandrare (sfi). Kalmar kommun har sedan hösten 2014 genomfört samverkan med Kalmarsunds Gymnasieförbund och andra aktörer i ett omfattande utvecklingsarbete kring språkutveckling för nyanlända. Detta kompletteras med ytterligare tre insatser i syfte att påskynda individens etablering och språkutveckling. En mer individanpassad språkundervisning indelat i olika spår erbjuds i ett tidigt stadie. Beslut Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

3 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 10 februari 2015 kl. 10:00 12:00 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 7-10 Beslutande Mattias Adolfson (S), ordförande Jonas Lövgren (M), vice ordförande Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) Ersättare Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Övriga Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Mattias Adolfson ordförande Jonas Lövgren Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 februari 2015

4 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 7 Information från Kalmarhem AB om bostadsbyggnation de kommande åren Överläggning Bibbi Johansson, VD i Kalmarhem AB redovisar bolagets arbete och strategi för att lyckas med uppdraget att bygga 75 lägenheter per år. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 8 Omdisponering av investeringsbudget 2015 Dnr KS 2015/0105 Handlingar Servicenämndens skrivelse den 5 februari Bakgrund Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2015 innebär ett ramanslag till fastigheter och infrastruktur på kronor. Serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret har utifrån befintliga resurser och övrig planering sammanstält förslag till omdispositioner i 2015 års investeringsbudget. Planberedningen har den 4 februari 2015 berett och ställt sig bakom förslaget. Beslut Planutskottet godkänner förslag till omdispositioner i 2015 års investeringsbudget. 9 Stadsarkitekten informerar Överläggning Stadsarkitekten Björn Strimfors informerar om utvecklingsplan för Södra Kvarnholmen Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

5 Kommunstyrelsens planutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum (3) 10 Information om Helsingborg stads arbete med att bli Årets Stadskärna Överläggning Ole Andersson, tidigare Helsingborg stad redovisar hur de arbetade för att vinna utmärkelsen Årets Stadskärna. Beslut Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

6 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 Januari 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,6592 St Andelskurs 3 344,7238 Kr Svenska aktier/fonder 52,97% Kr Utländska aktier/fonder 6,48% Kr Obligationer 33,81% Kr Vinstandelslån 1,19% Kr Räntefonder 2,59% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,25% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 3,48% Kr Ej bokförd likviditet -0,71% Kr Öppen position köpoptioner -0,06% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 10,66% Avkastning, jämförelseindex 10,29% Standaravvikelse, portfölj 8,75% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,20% Sharpekvot, portfölj 1,02 Sharpekvot, jämförelseindex 1,04 Aktiv risk 2,38% Informationskvot 0,16 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,46% 4,11% 0,35% ,99% 4,77% 0,22% ,02% 6,70% 0,32% ,30% 8,14% 0,16% ,99% 8,01% -0,02% ,59% 8,84% -0,25% ,93% 8,86% -0,92% ,38% 8,38% -1,00% ,02% 10,77% -0,75% ,06% 12,26% -0,19% ,92% 12,92% 0,00% ,17% 16,47% 0,70% ,52% 16,02% 0,50% ,57% 31,67% 1,91% ,14% 44,78% 5,36% ,63% 40,88% 0,75% ,50% 60,76% 0,74% ,01% 102,92% -2,91% ,81% 69,50% -0,68% ,30% 69,67% -4,37% ,31% 93,80% 0,51% ,04% 131,62% 9,42% ,12% 164,13% 10,99% ,47% 221,23% 13,24% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner kronor Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,4% 20%-60% Total utlandsandel 187 6,5% Max 15% Aktier i övriga länder *) 26 0,9% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 206 7,2% - Nordea 174 6,0% - Svenska Handelsbanken 158 5,5% - SEB 137 4,8% - Volvo 101 3,5% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,2% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2015 Landstinget i Kalmar 47,08% ,9% Oskarshamns kommun 20,00% ,1% Vimmerby kommun 6,14% ,4% Mönsterås kommun 5,10% ,7% Hultsfreds kommun 4,64% ,1% Nybro kommun 3,83% ,4% Kalmar kommun 3,63% ,9% Högsby kommun 3,25% ,3% Mörbylånga kommun 2,92% ,5% Torsås kommun 1,73% ,7% Emmaboda kommun 1,68% ,4% Summa % ,1% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % Sida 2

7 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 Januari 2015 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 225% 200% 175% 55% 150% 125% 45% 100% 75% 50% 35% 25% 0% % Sida 3

8 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 Januari 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,0202 St Andelskurs 5 564,2243 Kr Svenska aktier/fonder 87,13% Kr Utländska aktier/fonder 10,66% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 3,46% Kr Ej bokförd likviditet -1,16% Kr Öppen position köpoptioner -0,09% Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 15,49% Avkastning, jämförelseindex 15,33% Standaravvikelse, portfölj 15,02% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,11% Sharpekvot, portfölj 0,91 Sharpekvot, jämförelseindex 0,79 Aktiv risk 4,10% Informationskvot 0,04 Fem största innehaven Nordea Kr Investor B Kr Hennes & Mauritz B Kr Skanska B Kr Swedbank A Kr Avkastning per Branschfördelning och Från datum Portföljen Index Differens ,95% 7,10% -0,15% 30% ,93% 8,24% -0,31% ,18% 11,87% -0,69% 25% ,43% 13,61% -0,18% ,88% 13,43% -0,55% 20% ,64% 14,16% -0,52% ,23% 13,31% -1,08% 15% ,05% 11,78% -0,73% ,28% 15,97% -0,69% ,57% 18,17% 0,40% 10% ,64% 18,92% 0,71% ,86% 26,13% 0,73% 5% ,37% 24,03% 1,33% ,49% 58,70% -3,21% 0% ,13% 84,86% -2,74% +1,0% -1,1% +1,1% +0,2% +0,5% +0,4% +0,1% -2,2% ,44% 59,90% -0,46% ,15% 102,60% -4,45% ,34% 208,97% -25,63% ,32% 88,32% 16,00% ,43% 83,43% 11,00% ,70% 134,90% 6,80% Utveckling andelsvärde för perioden ,10% 220,23% 2,87% Portföljen Index Aktieinnehav ,88% 286,67% 2,20% 30% 100% ,42% 447,16% 9,26% 25% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland 90% 80% 20% 15% 70% 60% 50% 40% 10% 5% 30% 20% 10% 0% Sida 2

9 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 Januari 2015 Ej bokförd likviditet Affär Affärsdag Likviddag Antal/Nom belopp Kurs/Ränta Belopp Belopp (SEK) Anskaffningsvärde Likvidkonto Köp av Autoliv , SWEDBANK Köp av Telia Sonera , SWEDBANK Köp av Ericsson B , SWEDBANK Köp av Skandinaviska Enskilda , SWEDBANK Summa köp SK Autoliv/1503/ , SWEDBANK Summa sälj Summa ej bokförd likviditet Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Söderberg & Partners SEK 0,00 0,00 0,00 1,00% Handelsbanken SEK , ,04 0,00 0,50% SWEDBANK SEK , ,36 0,00 0,60% SEB SEK ,63 0,00 0,00 0,00% Summa , ,40 0,00 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 9,0066 DKK 1,2618 EUR 9,3920 GBP 12,5012 NOK 1,0705 USD 8,2965 Övriga skulder och fodringar Text Belopp Öppen position köpoptioner Summa skulder Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 450% 100% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sida 3

10 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Finans och fastighet ,44 50, ,43 Hemfosa Fastigheter AB , ,00 103,25 72, ,93 SEB Hemfosa Fastigheter Pref , ,00 325,00 5, ,36 Swedbank ICA GRUPPEN , ,09 224,02 42, ,33 Swedbank Investor B , ,89 191,47 57, ,89 Handelsbanken Lundbergs B , ,00 170,53 112, ,70 SEB Nordea , ,94 60,54 73, ,59 SEB Platzer Fastigheter AB , ,00 27,72 28, ,04 Handelsbanken Skandinaviska Enskilda Banken A , ,81 77,33 29, ,78 Swedbank Swedbank A , ,00 125,83 59, ,37 Handelsbanken Svenska Handelsbanken A , ,71 344,39 14, ,43 Handelsbanken Hälsovård ,06 34, ,53 AstraZeneca , ,26 482,31 22, ,28 SEB Elekta B , ,10 67,88 30, ,55 SEB Getinge B , ,26 179,02 14, ,95 SEB Meda A , ,55 74,21 57, ,70 SEB Raysearch Laboratories B , ,89 22,25 141, ,33 SEB Swedish Orphan Biovitrum , ,00 76,69 13, ,72 SEB Industri ,86 39, ,62 ABB Ltd , ,46 134,64 18, ,19 SEB Alfa Laval , ,09 165,41-7, ,34 Handelsbanken Atlas Copco A , ,20 195,51 25, ,43 SEB Atlas Copco B , ,00 87,21 159, ,11 SEB Bulten AB , ,00 68,62 11, ,43 SEB Intrum Justitia , ,51 95,71 130, ,28 SEB Loomis B , ,72 101,76 140, ,43 SEB NCC B , ,10 167,14 60, ,50 SEB Sandvik , ,66 85,72 1, ,69 SEB Skanska B , ,27 116,18 57, ,38 SEB SKF B , ,27 159,60 22, ,82 SEB Trelleborg B , ,91 85,28 75, ,17 SEB Volvo A , ,25 41,34 135, ,99 SEB Volvo B , ,42 83,76 15, ,84 SEB IT ,77 11, ,94 Ericsson B , ,77 90,42 11, ,94 Swedbank Material ,26 36, ,10 Boliden , ,27 101,43 27, ,95 SEB SCA B , ,99 133,65 49, ,16 SEB Sällanköpsvaror ,94 52, ,21 Autoliv , ,36 787,60 11, ,05 Swedbank Hennes & Mauritz B , ,58 176,85 92, ,46 SEB KappAhl , ,00 42,73-2, ,69 SEB Teleoperatörer ,13 1, ,26 Millicom , ,00 599,88-11, ,77 Handelsbanken Tele 2 B , ,44 85,90 9, ,71 Handelsbanken Telia Sonera , ,69 48,10 6, ,78 Swedbank Sida 1

11 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Depå Utland ,83 15, ,90 Handelsbanken Hållbar Energi , ,61 90,90 36, ,68 Handelsbanken ING BANK N:V LÅN , ,00 93,84-22, ,67 Swedbank INGBANK 184 AIO AC , ,00 100,00 10, ,97 SEB KCSVE5LSHB , ,50 100,40 4, ,22 Handelsbanken KCTILLV5ISHB , ,00 104,21-20, ,34 Handelsbanken KCTILLV6CSHB , ,00 50,35-14, ,08 Handelsbanken NDA Bevis Nordiska Bolag , ,00 100,00 0, ,70 SEB NDA LÅN 3921 Global vatten , ,00 100,00 42, ,25 SEB OPM Private Equity , ,70 104,31 100, ,20 OPM Optimized Portfolia M-ment Save Earth Fund , ,02 82,47 56, ,68 Handelsbanken Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-37, ,43 SEB Strukturinvest Global AC , ,00 100,00-15, ,49 SEB SWB Bevis Energieffktiv , ,00 100,00 2, ,60 SEB SWB Bevis Europa ,5% , ,00 100,00 2, ,60 SEB Summa aktier ,30 36, ,00 100,00 Sida 2

12 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Erhållen premie Antal Värderingskurs aktier Marknadsvärde Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde Depå AstraZeneca/1502/600 Sälj av köp 143, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1502/615 Sälj av köp 600, ,00 0, , SEB AstraZeneca/1502/630 Sälj av köp 200, ,00 0, , SEB Atlas Copco A/1502/230 Sälj av köp 700, ,00 0, , SEB Autoliv/1502/870 Sälj av köp 250, ,00 0, , Swedbank Autoliv/1502/885 Sälj av köp 70, ,00 0, , Swedbank Autoliv/1503/945 Sälj av köp 80, ,00 0, , Swedbank Boliden/1502/ Sälj av köp 400, ,00 0, , SEB Boliden/1502/130 Sälj av köp 200, ,00 0, , SEB Boliden/1502/137.5 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB Ericsson B/1503/105 Sälj av köp 520, ,00 0, , Swedbank Hennes & Mauritz B/1503/360 Sälj av köp 300, ,00 0, , SEB ICA GRUPPEN /1502/320 Sälj av köp 180, ,00 0, , Swedbank Investor B/1503/310 Sälj av köp 350, ,00 0, , Handelsbanken Swedbank A/1503/200 Sälj av köp 740, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1502/380 Sälj av köp 300, ,00 0, , Handelsbanken Svenska Handelsbanken A/1502/390 Sälj av köp 300, ,00 0, , Handelsbanken Summa Sida 3

13 KLP-Aktieportföljen Avser period: Köp och försäljning av aktier och fonder Benämning Typ Affärsdag Likviddag Antal Kurs Belopp Courtage och Valuta övrig kostnad Valutakurs Belopp (SEK) Vinst (SEK) Förlust (SEK) Autoliv Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Ericsson B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skandinaviska Enskilda Banken Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Telia Sonera Köp , , ,00 SEK 1, ,00 ABB Ltd Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Atlas Copco A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Getinge B Sälj , , ,00 SEK 1, , Nordea Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Sandvik Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Sandvik Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Skandinaviska Enskilda Banken Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SKF B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SWB Bevis Europa Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , SWB Bevis Global Vatten Sälj , ,00 0,00 SEK 1, , Handelsbanken Hållbar Energi Köp ,00 0,00 SEK 1,0000 0,00 Autoliv Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Thule Group Sälj , , ,00 SEK 1, , KCTILLV6CSHB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Boliden Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bulten AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 KappAhl Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SK AstraZeneca/1501/585 Option , SK Autoliv/1501/855 Option , SK Investor B/1501/290 Option , Boliden Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Bulten AB Köp , , ,00 SEK 1, ,00 SCA B Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Thule Group Sälj , , ,00 SEK 1, , Autoliv Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Boliden Köp , , ,00 SEK 1, ,00 ING BANK N:V LÅN Köp , ,00 0,00 SEK 1, ,00 AstraZeneca Sälj , , ,00 SEK 1, , KappAhl Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Millicom Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Svenska Handelsbanken A Köp , , ,00 SEK 1, ,00 Valuta Köpt, lokal valuta Sålt, lokal valuta Köpt, SEK Sålt, SEK Ansk.värde, SEK Vinst, SEK Förlust, SEK Vinst, optioner Förlust, optioner SEK , , , , , ,46 0, ,00 0,00 Summa , , , ,46 0, ,00 0,00 Sida 1

14 KLP-Aktieportföljen Avser period: Utdelningar Aktie Valuta Avstämningsdag Likviddag Utdelning Kupongskatt Netto Valutakurs Utdelning, SEK Hemfosa Fastigheter Pref SEK ,00 0, ,00 1, ,00 Summa SEK SEK ,00 0, , ,00 Summa ,00 Sida 1

15 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Sälj av köp Investor B/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Sälj av köp Svenska Handelsbanken A/ / , , Sälj av köp ICA GRUPPEN / / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Boliden/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Sälj av köp Atlas Copco A/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp AstraZeneca/ / , , Sälj av köp Swedbank A/ / , , Sälj av köp Investor B/ / , , Sälj av köp Hennes & Mauritz B/ / , , Sälj av köp Ericsson B/ / , , Sälj av köp Autoliv/ / , , Summa Sälj av köp ,50 Sida 1

16 KLP-Aktieportföljen Avser period: Optionsaffärer Option Affärsdag Likviddag Lösendag Antal Kurs Courtage Belopp Affärsnummer Summa 0,00 Sida 1

17 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 Januari 2015 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,0935 St Andelskurs 1 596,9969 Kr Obligationer 86,21% Kr Vinstandelslån 3,05% Kr Räntefonder 6,60% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,64% Kr Upplupen bankränta 0,00% Kr Likviditet 3,51% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 4,01% Avkastning, jämförelseindex 4,58% Standaravvikelse, portfölj 1,23% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,62% Sharpekvot, portfölj 1,83 Sharpekvot, jämförelseindex 1,08 Aktiv risk 1,84% Informationskvot -0,31 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r 0,71 % Duration (år), totalt 0,908 år Duration (år), obligationer 0,946 år Viktad återstående löptid (år) 2,98 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,77% 1,12% -0,35% ,66% 1,33% -0,67% ,98% 1,66% -0,68% ,95% 2,82% -1,87% ,02% 2,75% -1,73% ,41% 3,67% -2,25% ,75% 4,46% -2,71% ,07% 4,95% -2,88% ,54% 5,65% -3,11% ,98% 6,49% -3,51% ,55% 7,06% -3,51% ,30% 7,30% -3,01% ,62% 8,26% -3,64% ,21% 8,59% -0,38% ,79% 12,16% 3,63% ,00% 21,62% -1,62% ,85% 24,01% -1,16% ,57% 27,79% 1,78% ,58% 41,93% -5,34% ,09% 45,32% -5,23% ,66% 47,05% -4,39% ,75% 53,42% -6,67% ,11% 64,84% -10,73% ,70% 70,60% -10,90% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 5,0% 3000 KKr Förfallostruktur KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr år Staten Bostäder Övriga Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond ICA, Kr ICA FRN Castellum, Kr Castellum Vasakronan Obl, Kr VASAKR Lloyds TSB Bank PLC, Kr EPBLLOOBL ,5% 0,0% Sida 2

18 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 Januari 2015 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Swedbank SEK 0,00 0,00 0,00 0,60% Söderberg & Partners SEK 0,00 0,00 0,00 1,00% Handelsbanken SEK , ,96 0,00 0,50% SEB SEK ,55 0,00 0,00 0,00% Summa , ,96 0,00 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs CHF 9,0066 DKK 1,2618 EUR 9,3920 GBP 12,5012 NOK 1,0705 USD 8,2965 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sida 3

19 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå OBLIGATIONER ,24 1, ,966 89,94 Staten ,76 1, ,604 10,75 Sveaskog AB 123 SE , , ,11 0, ,197 0,93 SEB VASAKR FRN SE , , ,00-0, ,233 0,93 SEB VASAKR445 SE , , ,00 0, ,069 1,85 SEB SVEASKOG FRN SE , , ,00 0, ,025 0,47 SEB Vasakronan SE , , ,54-0, ,133 0,76 SEB POSTNORD AB SE , , ,11 1, ,133 1,23 SEB VASAKR434 SE , , ,00 0, ,211 1,69 SEB NIB 2,413%, XS , , ,00 7, ,514 1,49 SEB Sveaskog FRN lån SE , , ,00 0, ,247 1,39 SEB Bostäder ,00 3, ,783 7,67 CAIO 1579 SE , , ,00-0, ,225 1,05 SEB LFHYP507 SE , , ,00 1, ,259 0,51 SEB SWBHYP186 SE , , ,00 3, ,775 1,52 SEB CAIO1580 SE , , ,00 4, ,964 1,00 SEB SWBHYP187 SE , , ,00 5, ,428 1,55 SEB SBAB FRN XS , , ,00 0, ,194 0,94 SEB LANDSHYP2 XS , , ,00-1, ,725 0,47 SEB NDAHYP5521 SE , , ,00 22, ,950 0,63 SEB Företag, i NOK, EUR, USD ,65-4, ,312 8,59 AUTSTEVOLL NO , , ,75-6, ,019 0,50 SEB Solor Bioenergi NO ,256 94, ,00-11, ,006 0,74 SEB Marine Harvest ASA NO , , ,28-3, ,111 0,60 SEB Storebrand LIV NO , , ,82-2, ,078 0,71 SEB AUSTEVOLL FRN NO , , ,00-6, ,206 0,30 SEB DIGIPLEX FET AS NO ,270 97, ,00-7, ,108 0,58 SEB SOLOR BE BIO ENERGY SE ,270 94, ,00-5, ,106 0,35 SEB W Holdings AS NO ,500 97, ,00-6, ,192 0,57 SEB Nordea 5,50% FIX AT1 US65557DAM , , ,69-1, ,142 0,92 SEB Danske 5,75% FIX AT1 XS , , ,42-0, ,423 0,89 SEB SEB 5,75% FIX AT1 XS , , ,43 1, ,261 0,92 SEB LOCK AS NO , , ,27-6, ,042 1,01 SEB DNB BANK NO , , ,00-6, ,131 0,49 SEB Företag, SEK ,28 0, ,814 42,03 ELUX FRN15 XS , , ,00 0, ,139 0,46 SEB FASTPARTN SE , , ,00 3, ,671 0,76 SEB Fabege AB FRN SE , , ,00 1, ,042 0,66 SEB Nordax finans SE , , ,00 0, ,136 0,46 SEB Meda AB FRN SE , , ,00 0, ,178 0,93 SEB SKANSKAFIN SE , , ,44 1, ,233 1,12 SEB COREM102 SE , , ,00 1, ,161 0,65 SEB DANSKE BANK XS , , ,00 1, ,092 0,95 SEB VOLVFRN16 XS , , ,00 5, ,100 0,58 SEB Klövern AB SE , , ,17 2, ,222 0,66 SEB VOLVOFINANS SE , , ,00 2, ,231 0,38 SEB NCC TREAS SE , , ,00 2, ,094 0,68 SEB Sida 1

20 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Marknadsvärde Benämning ISIN-kod Förfallodag Innehav Värderingsränta Värderingskurs Anskaffningsvärde Ändring Upplupen ränta Duration Andel av i procent portföljen Depå IJ SE , , ,00 0, ,114 0,95 SEB BJ BJÖRN17 SE ,515 96, ,00-2, ,161 0,89 SEB Hemfosa Fastigheter SE ,514 99, ,00-0, ,175 1,10 SEB SHBCSTEN1 SE , , ,00 6, ,192 1,48 Handelsbanken TELBSS FRN XS , , ,00 3, ,042 1,26 SEB Balder SE , , ,00 2, ,192 0,56 SEB Bayport 13% SE , , ,67 5, ,034 0,98 SEB SAND 150B SE , , ,00 3, ,067 0,57 SEB Peab Finans FRN SE , , ,00 0, ,150 0,93 SEB Millicom nr 100 SE , , ,00 3, ,247 0,96 SEB Millicom 5,25% nr 101 SE , , ,00-0, ,599 0,50 SEB Husqvarna FRN SE , , ,00 3, ,078 0,67 SEB Steen & Ström AS FRN NO , , ,00 0, ,103 0,83 SEB Islandsbankis 2017 XS , , ,00 0, ,122 0,85 SEB SFFAB 2 AB FRN SE , , ,78 2, ,161 1,42 SEB Billerud FRN SE , , ,00 5, ,153 0,49 SEB Getinge AB SE ,149 99, ,25-0, ,058 0,92 SEB ICA FRN SE , , ,00 1, ,147 1,90 SEB ICA Gruppen AB 3,5 % SE , , ,00 1, ,201 0,50 SEB Nordlys AB SE , , ,00 0, ,161 0,37 SEB Cloetta AB SE , , ,00 1, ,125 0,85 SEB Real People SE ,505 75, ,33-24, ,131 0,48 SEB SSAB 4,625% SE , , ,33 2, ,648 0,77 SEB SSAB FRN SE ,074 98, ,00-3, ,069 1,18 SEB Seadrill LTD NO ,510 74, ,00-25, ,128 0,69 SEB AINMT NO ,349 98, ,00-2, ,363 0,90 SEB Volvo Treasury XS , , ,00-0, ,206 0,74 SEB Vacse AB SE , , ,00 0, ,086 0,93 SEB Castellum SE , , ,44 0, ,097 1,86 SEB Bravida Holdings AB XS , , ,00-0, ,119 0,56 SEB Sagax SE ,800 96, ,00-2, ,214 0,71 SEB AKER ASA NO ,431 96, ,87-6, ,231 0,80 SEB Norcell (comhem)5,25% SE , , ,00 3, ,283 1,42 SEB Bayport 14 % SE , , ,00 10, ,766 0,51 SEB TeliaSonera XS , , ,00 0, ,089 1,20 SEB Trelleborg FRN SE , , ,00 0, ,214 0,46 SEB DANBNK 4,75% XS , , ,00 11, ,641 1,55 SEB Övr Banker(ej börsbolag) ,55 2, ,158 4,07 IKANO 101 SE , , ,00 0, ,122 0,65 SEB SPB SYD FRN SE , , ,00 1, ,106 0,56 SEB IKANO FRN SE , , ,00 0, ,214 0,94 SEB LF FRN SE , , ,00 3, ,189 0,38 SEB SBAB FRN XS , , ,00 4, ,044 0,68 SEB Sparbanken Öresund SE , , ,55 2, ,233 0,87 SEB Strukturerade obligationer ,00 5, ,247 16,83 EPBLLOOBL XS ,911 99, ,00-0, ,183 1,84 SEB EPBBARFLO XS ,057 99, ,00-0, ,364 0,92 SEB SEBMSTCCF XS , , ,00 0, ,122 0,93 SEB Sida 2

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 858 800,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljförmögenhet per 2015-04-30 Antal andelar 863 297,5409 St Andelskurs 3 572,4541 Kr Svenska aktier/fonder 51,15% 1 577 439 229 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 8:30-9:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 44-48 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 27 583 661 22.56% Utländska Aktier 20 880 964 29 267 793

Läs mer

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING 1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 24 629 745 21.94% Utländska Aktier 24 227 964 27 573 810

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till aktierelaterat incitamentsprogram 2009 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2009 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier i förhållande

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

maj 2014 Aktieutdelningar 2014

maj 2014 Aktieutdelningar 2014 maj 2014 Aktieutdelningar 2014 Innehåll Förord... 2 Sammanfattning... 3 Varför aktieutdelningar?... 4 Prognoser för aktieutdelningar i media.... 5 Stockholmsbörsens utdelningar 2003 2014.... 6 Utdelningar

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET HALVÅRSBERÄTTELSE 2014 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 8:30-9:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 134-137 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde -3, AU 2015-09-22 08:30 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-09-22 kl 08:30 i Frösörummet -2, AU 2015-09-22 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Arbetsutskottets sammanträde

Arbetsutskottets sammanträde -3, AU 2015-10-21 09:00 Kallelse till Arbetsutskottets sammanträde 2015-10-21 kl 09:00 i Storsjön -2, AU 2015-10-21 09:00 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ JA NEJ JA

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q2 2013 Innehåll Andra kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Aktiemarknaden 7 Räntemarknaden 8 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013

Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift år 2013 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. September 2009 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona September

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Denna halvårsredogörelse omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Fonden Crescit är en nyskapande specialfond med tillstånd att förvalta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Maj 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Maj 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Maj 2010

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor: 2007-08-24 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsrapport. Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos SIGNERAD 2015-09-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-09-22 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport augusti 2015 med likviditetsprognos STK-2015-961

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove

Webbstudie. Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. Om Siteimprove Webbstudie Webbplatsstudie av 30 Svenska företag på Stockholmsbörsen. bc Om Siteimprove Siteimprove förser organisationer och företag i alla storlekar med smarta verktyg för att göra webbplatshantering

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028 Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2013 Innehåll Tredje kvartalet 2013 3 Ekonomiska läget 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Sverige 14 Aktiekonsortiet Spiran 16

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2012

Läs mer

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport

Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Kapitalförvaltningens kvartalsrapport Q3 2015 Innehåll Tredje kvartalet 2015 3 Kvartalskommentar kvartal 3 2015 4 Räntekonsortiet 10 Företagsobligationskonsortiet 12 Aktiekonsortiet Spiran 14 Aktiekonsortiet

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008

Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2008 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls måndagen den 31 mars och Sällskapets medlemsmöte måndagen den

Läs mer