Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013

14 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit makrodriven, där politiska utspel och en expansiv penningpolitik förd av Central banker i främst USA, EU och Japan, haft stor påverkan. De stora stimulanserna har bidragit till historiskt låga räntor, dyra obligationer och en mycket gynnsam miljö för aktier. Börsbolagens rapporter har däremot varit förhållandevis svaga och då har marknaden istället valt att fokusera på framåtblickande kommentarer och indikationer från bolagsledningar om att läget håller på att stabiliseras och att konjunkturen bottnat ur. Den troliga konjunkturella återhämtningen har alltså redan diskonterats i aktiekurserna. Årets börsuppgångar har drivits av de utvecklade ekonomierna med Japan och USA i spetsen, där de stora penningpolitiska stimulanserna genomförts. Under andra halvan av 2013 lockade även Europa till sig investerarna på bred front och det i synnerhet den tyska och svenska börsen. Sverige har gynnats av exporten till länder med god ekonomisk utveckling och Tyskland har haft fördel av den svaga euron. Stor del av Stockholmsbörsens uppgång har drivits av de svenska bankerna. Konsumentsektorn har även den utvecklats väl under denna lågräntemiljö vilket bidragit till att stärka hushållens ekonomi. Klart sämre har det gått för gruv- och metallbolagen som återfinns bland förlorarna. Tillväxtländerna har haft en mycket svagare utveckling under 2013 och det är framförallt de råvaruberoende länderna Brasilien och Ryssland. Marknaden oroades även för likviditetsbrist i Kina. Kursrörelserna på aktiemarknaden har i ett historiskt perspektiv varit låg. Spekulation när och i vilken omfattning den amerikanska centralbanken Federal Reserv skall börja trappa ned de penningpolitiska stimulanserna, har varit det som i någon större grad har bidragit till någon större kursrörelse på marknaderna. Nyheterna som påverkade marknaden mest var alltså makro och penningpolitiska åtgärder som kom till marknaden framförallt under den senare delen av året. I början av sommaren fick Federal Reserv marknaden att hicka till, då de annonserade att de skulle börja trappa av de penningpolitiska stimulanserna under hösten, vilket fick börserna att tappa stor del av årets uppgång på några veckor. I september tog det motsatt riktning då centralbanken valde oväntat att inte minska stödköpen av obligationer. Marknaden var inte sen med att gå upp på detta besked och fick ytterligare stöd i slutet av oktober då politikerna i Washington hittade en tillfällig lösning på budgetproblemen. Senare under året gjordes en mer långsiktig budgetöverenskommelse. ECB var inte sämre än FED och levererade en räntesänkning i november och dess tydliga uttalanden om att fler åtgärder skall sättas in om de ekonomiska utsikterna försämras. Även Riksbanken i Sverige följde sina kollegor och sänkte räntan i december. Återhämtningen i den amerikanska ekonomin är betydande under senare delen av Ljusare framtidstro bland företagen, en arbetsmarknad som förbättras och hushållen har efter bolånekrisen nu sanerat sina skulder och skapat utrymme för tillväxt framöver. Europa är på väg att återhämta sig i lugn men stabil takt. Efter 6 kvartal med negativ tillväxt återvände euroområdet till positiv tillväxt. Obligationsräntorna i krisländerna i södra delen av Europa, har nästan halverats sedan sommaren Mycket av vändningen beror på ECB-chefens uttalanden att ECB skall göra allt i sin makt för att rädda Euron. Tillväxten i Kina har under hösten stabiliserats, men det finns fortsatt stora utmaningar kring inflationen, bostadspriserna och kredittillväxten.

15 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Flera år av börsuppgångar och sänkta vinstprognoser medför att Stockholms ser värderingsmässigt ansträngd ut. Den stora frågan nu är hur världens börser skall kunna klara sig utan den fullskaliga finansiella dopningen, nu när USA väljer att minska stödköpen av obligationer? Slutsatsen för 2013 får kort beskrivas med penningpolitisk dopning och börsuppgångar på världsindex med 22 procent, vilket medfört till en mer ansträngd värdering av aktiemarknaden, fortsatt låga räntor och dyra obligationer. Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 2013 För Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) del så fortsatte arbetet med att bedriva en långsiktig förvaltning med flexibla strategibeslut. Förvaltningen har bedrivit effektivt och förvaltningskostnaden hamnade på 0,11 procent av värdet vid årets utgång. Våra strategier med mycket högutdelande bolag, företagsobligationer, strukturerade produkter och optionsmöjlighet har alla haft en god påverkan på den totala utvecklingen. Årets första kvartal var snarlik 2012 och portföljen steg rejält. När utdelningsperioden kom så valde vi att behålla dessa på kontot till den oro som uppkommit i Nordkorea minskat. Aktieexponeringen minskades följaktligen under utdelningsperioden. Under början av sommaren började förvaltningen återigen vikta upp aktieexponeringen sedan att börsen tappat närmare två tredjedelar av årets uppgång på kort tid. Övervikten av aktier bestod under hela hösten 2013 med ett undantag under augusti då osäkerheten med kriget i Syrien medförde en kortare tid med mindre riskfyllda tillgångar. Med en lägre risknivå än respektive jämförelse index, OMRX Bond Index och SIX Return Index, så blev den totala nettovärdeökningen till ett totalt portföljvärde vid årets utgång på Det motsvarar en ökning med 14,63 procent (jämförelseindex 13,48 procent). Den annualiserade avkastningen sedan 2003 ligger nu på 10,22 procent årligen. Torsås kommun valde att göra en ny insättning till KLP AB med beloppet kr. Vår tro om marknaden för 2014 är ganska ljus. Förvaltningen kommer fortsätta sin långsiktiga syn på hur förvaltningen skall utföras med fokus på högutdelande aktier, optioner osv. Börsen är attraktivt värderad relativt andra tillgångsslag, dock historiskt ganska dyr på egna ben. Konjunktursignalerna är mer och mer positiva men på den osäkra delen ligger hur marknaden skall ta neddragningen av stödköp i USA och den minskade penningpolitiska dopningen. På räntesidan kommer vi se fortsatt låga räntor och dyra obligationer. ECB kommer nog att hålla ner räntorna tills att man ser att vändningen i de euroepiska ekonomierna är stabil.

16 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Portföljdata 2013 Portföljvärden 1/ Totalportföljen varav aktieportföljen varav ränteportföljen Aktieandelen utgjorde 52,6 procent 31/ Totalportföljen - varav aktieportföljen - varav ränteportföljen Aktieandelen utgjorde 56,3 procent Jämförelseindex För aktieportföljen används SIX Return Index och för ränteportföljen OMRX Total Bond Index som jämförelseindex. I totalportföljen viktas dessa 50/50. Totalportföljen Värdeförändring Den totala nettovärdeökningen uppgick under året till ( kr inklusive insättningar och uttag). Under året har Torsås kommun gjort nya insättningar på kr. Årsavkastning uppgick till +14,63 procent medan portföljens jämförelseindex under samma tid ökade med +13,48 procent. Aktieportföljen Värdeökningen i aktieportföljen uppgick under året till en årsavkastning på +24,03 procent medan aktieportföljens jämförelseindex under samma tid ökade med +27,95 procent. Ränteportföljen Värdeökningen i ränteportföljen uppgick under året till en årsavkastning på +3,44 procent medan ränteportföljens jämförelseindex under samma tid ökat med +0,30 procent.

17 Portföljrapport KLP-Totalt per Portföljrapport KLP-Totalt Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,30 % Räntebärande ,48 % Likviditet inkl skuld optioner ,86 % Upplupna räntor ,36 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) Totala avsättningar Förmögenhetsutveckling utveckling Insatt kapital Avkastning MKr Mkr Mkr Mkr 500 Mkr 0 Mkr

18 Portföljrapport KLP-Totalt per Förmögenheter för perioden Likviditet Mkr Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Mkr Mkr 500 Mkr 0 Mkr Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Kr

19 Annualiserde värden fr o m för KLP Totalt Avkastning 26,41 19,56 21,13 20,18 15,20 9,21 11,24 11,59 9,49 9,78 10,22 Index 26,47 19,53 19,52 18,12 14,14 8,19 10,66 11,10 9,44 9,49 9,86 Årsavkastning 21,57 14,14 24,05 17,55-2,08-15,60 23,85 14,03-5,67 12,40 14,63 Index 21,62 14,04 19,51 14,23 0,10-16,47 26,23 14,11-2,69 9,96 13,48 Standardavvikelse 9,37 8,16 8,06 8,40 8,58 9,95 9,83 9,58 9,59 9,27 9,00 Index 8,88 7,00 6,32 6,53 6,69 8,76 9,32 9,06 8,98 8,70 8,47 Sharpekvot 2,51 2,10 2,35 2,14 1,48 0,65 0,90 0,99 0,77 0,84 0,92 Index 2,65 2,44 2,74 2,43 1,74 0,62 0,89 0,99 0,82 0,86 0,94 Aktiv risk 2,34 2,42 2,77 2,73 2,69 2,75 2,87 2,74 2,64 2,54 2,47 Informationskvot -0,02 0,01 0,58 0,76 0,39 0,37 0,20 0,18 0,02 0,11 0,15 35 Avkastning Avkastning Jämförelseindex Avkastning portfölj, ej annualiserade värden

20 Annualiserde värden fr o m för KLP Totalt 12 Standardavvikelse Standardavvikelse Standardavvikelse, jämförelseindex 3,5 3 Sharpekvot 2,5 2 1,5 1 0, Sharpekvot Sharpekvot, jämförelseindex 3,5 3 Aktiv risk 2,5 2 1,5 1 0, ,5 Informationskvot 1 0,5 0-0,

21 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Ansvarsförbindelser för pensionsåtaganden (inklusive särskild löneskatt) mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr Landstinget 3 005, , , , , , , , ,7 Emmaboda 149,1 180,7 214,6 199,8 210,4 201,9 205,9 218,8 237,2 Hultsfred 273,9 350,6 421,5 372,6 394,2 377,0 387,4 418,0 445,9 Högsby 111,3 137,7 165,3 155,5 156,3 149,9 182,9 174,6 185,9 Kalmar 902, , , , , , , , ,0 Kalmarsunds gymnasieförbund 35,7 37,4 42,3 36,5 45,0 36,1 39,0 43,0 46,0 Mönsterås 184,2 218,9 258,0 258,4 247,2 216,4 239,0 238,4 254,7 Mörbylånga 181,6 217,8 264,4 261,9 267,7 255,5 280,4 281,4 282,5 Nybro 357,5 423,5 484,4 452,5 456,1 442,8 484,3 484,1 513,0 Oskarshamn 510,9 600,8 709,4 720,8 690,5 659,8 721,8 714,5 782,6 Torsås 114,7 138,4 161,5 146,0 149,2 144,4 159,5 160,1 170,2 Vimmerby 251,3 291,8 348,6 338,9 346,2 335,5 370,7 372,4 395,4 Totalt 6 078, , , , , , , , ,1 Med stöd av lagen (1997:614) om kommunal redovisning redovisas pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 som avsättning i balansräkningen medan pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. 014 Ansvarsförb f pens åtaganden 2013.xls

22 KLP ÅRSREDOVISNING 2013 Portföljvärden i förhållande till ansvarsförbindelser % 90% 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landstinget Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Ansvarsförbindelse som täcks av portföljvärde Ansvarsförbindelse ej täckt av portföljvärde

23 KLP jmfr med externa förvaltningsresultat (från 1996 och framtill 2003 bedrevs KLP 250 KLP SIX return index AP 1 4 fonderna Livbolagen snitt 200 Alecta KPA Snitt 150 Crafoordska stiftelsen

24 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,3012 St Andelskurs 2 870,4330 Kr Svenska aktier/fonder 45,61% Kr Utländska aktier/fonder 10,69% Kr Obligationer 37,70% Kr Vinstandelslån 1,24% Kr Räntefonder 2,54% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,36% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 1,86% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 10,22% Avkastning, jämförelseindex 9,86% Standaravvikelse, portfölj 9,00% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,47% Sharpekvot, portfölj 0,92 Sharpekvot, jämförelseindex 0,94 Aktiv risk 2,47% Informationskvot 0,15 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,79% 0,86% -0,07% ,22% 2,30% -0,07% ,47% 3,56% -0,09% ,90% 5,94% -0,04% ,12% 5,00% 0,13% ,51% 9,01% 0,50% ,66% 5,73% 0,92% ,72% 6,54% 2,18% ,67% 8,11% 1,55% ,11% 8,87% 1,24% ,77% 10,95% 0,82% ,63% 13,48% 1,15% ,85% 24,78% 4,06% ,55% 21,42% 0,12% ,60% 38,56% 0,04% ,65% 74,90% -3,25% ,88% 46,09% -1,22% ,86% 46,24% -4,38% ,76% 67,04% -0,29% ,86% 99,64% 7,22% ,11% 127,66% 8,45% ,04% 176,88% 10,16% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,3% 20% - 60% Total utlandsandel ,7% Max 15% Aktier i övriga länder *) 31 1,3% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 193 8,0% - Nordea 143 5,9% - Svenska Handelsbanken 109 4,5% - Hennes & Mauritz 99 4,1% - Volvo 83 3,4% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,1% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2013 Landstinget i Kalmar 48,36% ,8% Oskarshamns kommun 17,82% ,3% Vimmerby kommun 6,30% ,1% Mönsterås kommun 5,24% ,8% Hultsfreds kommun 4,76% ,5% Nybro kommun 3,94% ,0% Kalmar kommun 3,73% ,1% Högsby kommun 3,34% ,7% Mörbylånga kommun 3,00% ,7% Torsås kommun 1,78% ,9% Emmaboda kommun 1,72% ,7% Summa % ,6% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % KLP Måndag Sida 1

25 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 December 2013 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 180% 160% 140% 55% 120% 100% 45% 80% 60% 40% 35% 20% 0% % KLP Måndag Sida 2

26 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,9741 St Andelskurs 4 438,4157 Kr Svenska aktier/fonder 78,61% Kr Utländska aktier/fonder 18,43% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 2,96% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 14,75% Avkastning, jämförelseindex 14,68% Standaravvikelse, portfölj 15,49% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,71% Sharpekvot, portfölj 0,83 Sharpekvot, jämförelseindex 0,72 Aktiv risk 4,28% Informationskvot 0,02 Fem största innehaven Nordea Kr Hennes & Mauritz B Kr Investor B Kr Volvo B Kr Swedbank A Kr Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,21% 2,09% -0,89% ,27% 4,41% -1,15% ,04% 6,22% -1,18% ,92% 10,53% -1,61% ,44% 9,39% -1,95% ,07% 17,23% -2,16% ,08% 11,32% -1,25% ,56% 13,71% -0,14% ,66% 16,05% -1,39% ,28% 17,10% -1,82% ,49% 21,28% -2,79% ,03% 27,95% -3,92% ,28% 49,05% -3,77% ,18% 28,92% -1,73% ,06% 63,34% -5,28% ,01% 149,11% -23,10% ,98% 51,83% 11,15% ,09% 47,89% 7,20% ,80% 89,39% 3,41% ,73% 158,18% -0,45% ,19% 211,75% -1,56% ,84% 341,14% 2,70% Branschfördelning och % 20% 15% 10% 5% 0% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 30% 100% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material +3,0% +0,0% -0,2% -0,4% -0,2% -0,1% -2,4% +0,1% +0,1% Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland Övriga % 20% 15% 10% 5% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KLP Måndag Sida 3

27 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 December 2013 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 1,50% SWEDBANK SEK , ,40 1,65% Danske Bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,93 0,73% Summa ,60 0, ,33 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs DKK 1,2041 EUR 8,9823 GBP 10,7728 NOK 1,0626 USD 6,5368 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 350% 100% 315% 90% 280% 80% 245% 70% 210% 60% 175% 50% 140% 40% 105% 30% 70% 20% 35% 10% 0% KLP Måndag Sida 4

28 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Finans och fastighet ,94 44, ,34 ICA GRUPPEN , ,00 198,59 1, ,48 Industriv. C , ,49 118,55 3, ,12 Investor B , ,04 144,33 53, ,52 Lundbergs B , ,00 170,53 59, ,61 Nordea , ,69 56,45 53, ,34 Platzer Fastigheter AB , ,00 27,25-0, ,80 Skandinaviska Enskilda Banken A , ,72 59,84 41, ,87 Swedbank A , ,00 105,96 70, ,60 Hälsovård ,58 30, ,82 Elekta B , ,77 55,80 76, ,45 Getinge B , ,97 174,93 25, ,94 Meda A , ,84 66,11 23, ,92 Medivir B , ,00 85,01-0, ,62 Raysearch Laboratories B , ,00 20,66 32, ,89 Industri ,99 25, ,63 ABB Ltd , ,14 129,71 31, ,75 Atlas Copco A , ,20 174,63 2, ,92 Atlas Copco B , ,00 87,21 87, ,92 Intrum Justitia , ,89 84,70 112, ,46 Loomis B , ,73 91,33 66, ,12 NCC B , ,79 131,70 59, ,70 Sandvik , ,66 86,58 4, ,87 Scania B , ,75 138,16-8, ,13 Skanska B , ,17 109,06 20, ,53 SKF B , ,27 157,69 6, ,92 Trelleborg B , ,72 72,52 76, ,35 Volvo A , ,25 41,34 104, ,09 Volvo B , ,42 83,56 1, ,86 IT ,68-13, ,43 Ericsson B , ,68 91,16-13, ,43 Material ,81 22, ,11 Boliden , ,82 96,51 2, ,45 Holmen B , ,00 252,27-7, ,21 SCA B , ,99 87,86 125, ,46 Sällanköpsvaror ,04 47, ,22 Autoliv , ,59 543,69 8, ,18 Electrolux B , ,00 163,06 3, ,73 Hennes & Mauritz B , ,45 171,57 72, ,31 Teleoperatörer ,36 4, ,49 Tele 2 B , ,66 111,87-34, ,54 Telia Sonera , ,70 45,75 17, ,96 Utland ,45 18, ,99 Danske Bank A/S , ,12 134,34 11, ,76 ING BANK LÅN , ,00 100,00 5, ,77 KLP Måndag Sida 5

29 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen KCEU4JSHB , ,00 100,00 5, ,47 KCSVE4JSHB , ,00 100,00 5, ,46 KCSVE5LSHB , ,50 100,40 3, ,28 KCTILLV5ISHB , ,00 104,21 0, ,54 Kesko Corporation B , ,81 228,99 5, ,53 NDA LÅN 3921 Global vatten , ,00 100,00 5, ,17 Novo Nordisk B , , ,64 2, ,32 OPM Private Equity , ,70 104,31 60, ,22 Save Earth Fund , ,02 82,47 26, ,70 SHB Ny Energi , ,61 72,50 44, ,66 SHBC SWEU8FS TBeuropa , ,00 100,00 21, ,90 Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-4, ,82 Strukturinvest Global AC , ,00 100,00 4, ,77 SWB Bevis Europa , ,00 100,00 28, ,94 SWB Bevis Global Vatten , ,00 100,00 18, ,87 SWB Bevis Sverige , ,00 100,00 22, ,90 TCSX5E7FSHB , ,00 100,00 25, ,39 Öhman Etisk Index Europa Fond , ,82 75,11 32, ,57 Öhman Etisk Index Pacific Fond , ,21 99,55 51, ,94 Övriga ,00 21, ,97 Carnegie Sverige Select , ,00 23,20 21, ,97 Summa aktier ,86 27, ,00 100,00 KLP Måndag Sida 6

30 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Antal aktier Marknadsvärde Erhållen premie Värderingskurs Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde KLP Måndag Sida 7

31 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,2192 St Andelskurs 1 526,4870 Kr Obligationer 89,80% Kr Vinstandelslån 2,96% Kr Räntefonder 6,05% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,85% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 0,34% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 3,98% Avkastning, jämförelseindex 4,29% Standaravvikelse, portfölj 1,26% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,70% Sharpekvot, portfölj 1,66 Sharpekvot, jämförelseindex 0,88 Aktiv risk 1,87% Informationskvot -0,16 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r -1,10 % Duration (år), totalt 0,927 år Duration (år), obligationer 0,931 år Viktad återstående löptid (år) 2,78 Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond Swedbank Hypotek, Kr SWBHYP Vasakronan Obl, Kr VASAKR Vasakronan Obl, Kr VASAKR Lloyds TSB Bank PLC, Kr EPBLLOOBL Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,22% -0,37% 0,59% ,82% 0,20% 0,61% ,38% 0,95% 0,43% ,95% 1,48% 0,47% ,07% 0,73% 1,34% ,57% 1,20% 1,36% ,22% 0,22% 2,00% ,58% -0,39% 2,98% ,36% 0,50% 2,87% ,60% 1,00% 2,60% ,46% 1,24% 2,22% ,44% 0,30% 3,13% ,68% 3,60% 7,08% ,70% 12,34% 2,36% ,42% 14,55% 2,88% ,85% 18,04% 5,81% ,55% 31,10% -0,54% ,90% 34,23% -0,33% ,36% 35,83% 0,53% ,27% 41,71% -1,44% ,30% 52,26% -4,96% ,65% 57,58% -4,93% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% Förfallostruktur KKr Staten 2400 KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr år Bostäder Övriga KLP Måndag Sida 8

32 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 December 2013 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 1,50% Danske bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,08 0,73% Summa ,96 0, ,08 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs DKK 1,2041 EUR 8,9823 GBP 10,7728 NOK 1,0626 USD 6,5368 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KLP Måndag Sida 9

33 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Benämning Förfallodag InnehavVärderingsränta Värderingskurs Marknadsvärde Anskaffningsvärde Ändring i procent Upplupen ränta Duration Andel av portföljen OBLIGATIONER ,88 2, ,949 90,88 Staten ,32 1, ,924 13,38 VASAKR , , ,00 1, ,874 2,07 Postnord AB , , ,00 0, ,172 1,01 VASAKR , , ,56 0, ,075 2,53 Sveaskog AB , , ,11 0, ,033 1,01 AKADEMHUS , , ,00 8, ,753 1,54 VASAKR FRN , , ,00 0, ,069 1,02 SVEASKOG FRN , , ,00 0, ,111 0,52 Vasakronan , , ,54-0, ,219 0,83 POSTNORD AB , , ,11 1, ,219 1,34 NIB 2,413%, , , ,00 1, ,503 1,52 Kommuner ,33 5, ,622 2,14 LUNDENERG , , ,00 9, ,219 1,00 GÖTE , , ,00 5, ,036 0,32 Framtiden , , ,33 0, ,219 0,82 Bostäder ,00-0, ,409 11,03 SBAB EMTN , , ,00 0, ,231 1,30 LFHY , , ,00-3, ,334 0,51 SWBHYP , , ,00-9, ,334 1,53 LANDSHYP , , ,00-0, ,161 1,35 SWBHYP , , ,00 1, ,168 2,58 SBAB , , ,00 2, ,417 1,03 CAIO , , ,00-2, ,896 1,09 SBAB FRN , , ,00 3, ,156 0,51 LANDSHYP , , ,00 0, ,583 0,51 NDAHYP , , ,00 9, ,833 0,61 Företag, NOK ,84-6, ,144 3,45 AUTSTEVOLL , , ,75-7, ,106 0,54 Solor Bioenergi , , ,00-7, ,092 0,65 Marine Harvest ASA , , ,28-5, ,197 0,64 Storebrand LIV , , ,82-4, ,164 0,76 AUSTEVOLL FRN , , ,00-5, ,042 0,33 DNB BANK , , ,00-7, ,217 0,53 Företag, SEK ,84 2, ,745 37,42 SSAB , , ,00-1, ,189 1,06 NDABANK , , ,00 1, ,044 1,01 SAGAX RB , , ,00 1, ,968 0,41 SANDVIK , , ,00 11, ,339 1,03 COREM , , ,00 5, ,448 1,05 ST ENSO 5Y , , ,00 4, ,608 1,43 Castellum , , ,78 1, ,172 1,43 ELUX FRN , , ,00 1, ,225 0,51 FASTPARTN , , ,00 2, ,694 0,82 SWBFRN , , ,00 3, ,069 0,52 Fabege AB FRN , , ,00 1, ,128 0,71 KLP Måndag Sida 10

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 858 800,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 September 2015

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 September 2015 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 September 2015 Portföljförmögenhet per 2015-09-30 Antal andelar 886 393,5683 St Andelskurs 3 300,9696 Kr Svenska aktier/fonder 51,05% 1 493 804 607 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-02-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 februari 2015 kl. 8:30-09:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 8 Beslutande Anders Andersson (C), ordförande

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. Nuvarande lydelse av 8: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge.

2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. Bolagsstämman kan hållas antingen i Stockholm eller i Haninge. BOLAGSORDNING FÖR RECIPHARM AB (PUBL) Org. Nr. 556498-8425 Antagen vid årsstämman den 10 maj 2017 1 Bolagets firma är Recipharm AB (publ). Bolaget är publikt. 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljförmögenhet per 2015-04-30 Antal andelar 863 297,5409 St Andelskurs 3 572,4541 Kr Svenska aktier/fonder 51,15% 1 577 439 229 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer