Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013

14 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit makrodriven, där politiska utspel och en expansiv penningpolitik förd av Central banker i främst USA, EU och Japan, haft stor påverkan. De stora stimulanserna har bidragit till historiskt låga räntor, dyra obligationer och en mycket gynnsam miljö för aktier. Börsbolagens rapporter har däremot varit förhållandevis svaga och då har marknaden istället valt att fokusera på framåtblickande kommentarer och indikationer från bolagsledningar om att läget håller på att stabiliseras och att konjunkturen bottnat ur. Den troliga konjunkturella återhämtningen har alltså redan diskonterats i aktiekurserna. Årets börsuppgångar har drivits av de utvecklade ekonomierna med Japan och USA i spetsen, där de stora penningpolitiska stimulanserna genomförts. Under andra halvan av 2013 lockade även Europa till sig investerarna på bred front och det i synnerhet den tyska och svenska börsen. Sverige har gynnats av exporten till länder med god ekonomisk utveckling och Tyskland har haft fördel av den svaga euron. Stor del av Stockholmsbörsens uppgång har drivits av de svenska bankerna. Konsumentsektorn har även den utvecklats väl under denna lågräntemiljö vilket bidragit till att stärka hushållens ekonomi. Klart sämre har det gått för gruv- och metallbolagen som återfinns bland förlorarna. Tillväxtländerna har haft en mycket svagare utveckling under 2013 och det är framförallt de råvaruberoende länderna Brasilien och Ryssland. Marknaden oroades även för likviditetsbrist i Kina. Kursrörelserna på aktiemarknaden har i ett historiskt perspektiv varit låg. Spekulation när och i vilken omfattning den amerikanska centralbanken Federal Reserv skall börja trappa ned de penningpolitiska stimulanserna, har varit det som i någon större grad har bidragit till någon större kursrörelse på marknaderna. Nyheterna som påverkade marknaden mest var alltså makro och penningpolitiska åtgärder som kom till marknaden framförallt under den senare delen av året. I början av sommaren fick Federal Reserv marknaden att hicka till, då de annonserade att de skulle börja trappa av de penningpolitiska stimulanserna under hösten, vilket fick börserna att tappa stor del av årets uppgång på några veckor. I september tog det motsatt riktning då centralbanken valde oväntat att inte minska stödköpen av obligationer. Marknaden var inte sen med att gå upp på detta besked och fick ytterligare stöd i slutet av oktober då politikerna i Washington hittade en tillfällig lösning på budgetproblemen. Senare under året gjordes en mer långsiktig budgetöverenskommelse. ECB var inte sämre än FED och levererade en räntesänkning i november och dess tydliga uttalanden om att fler åtgärder skall sättas in om de ekonomiska utsikterna försämras. Även Riksbanken i Sverige följde sina kollegor och sänkte räntan i december. Återhämtningen i den amerikanska ekonomin är betydande under senare delen av Ljusare framtidstro bland företagen, en arbetsmarknad som förbättras och hushållen har efter bolånekrisen nu sanerat sina skulder och skapat utrymme för tillväxt framöver. Europa är på väg att återhämta sig i lugn men stabil takt. Efter 6 kvartal med negativ tillväxt återvände euroområdet till positiv tillväxt. Obligationsräntorna i krisländerna i södra delen av Europa, har nästan halverats sedan sommaren Mycket av vändningen beror på ECB-chefens uttalanden att ECB skall göra allt i sin makt för att rädda Euron. Tillväxten i Kina har under hösten stabiliserats, men det finns fortsatt stora utmaningar kring inflationen, bostadspriserna och kredittillväxten.

15 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Flera år av börsuppgångar och sänkta vinstprognoser medför att Stockholms ser värderingsmässigt ansträngd ut. Den stora frågan nu är hur världens börser skall kunna klara sig utan den fullskaliga finansiella dopningen, nu när USA väljer att minska stödköpen av obligationer? Slutsatsen för 2013 får kort beskrivas med penningpolitisk dopning och börsuppgångar på världsindex med 22 procent, vilket medfört till en mer ansträngd värdering av aktiemarknaden, fortsatt låga räntor och dyra obligationer. Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 2013 För Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) del så fortsatte arbetet med att bedriva en långsiktig förvaltning med flexibla strategibeslut. Förvaltningen har bedrivit effektivt och förvaltningskostnaden hamnade på 0,11 procent av värdet vid årets utgång. Våra strategier med mycket högutdelande bolag, företagsobligationer, strukturerade produkter och optionsmöjlighet har alla haft en god påverkan på den totala utvecklingen. Årets första kvartal var snarlik 2012 och portföljen steg rejält. När utdelningsperioden kom så valde vi att behålla dessa på kontot till den oro som uppkommit i Nordkorea minskat. Aktieexponeringen minskades följaktligen under utdelningsperioden. Under början av sommaren började förvaltningen återigen vikta upp aktieexponeringen sedan att börsen tappat närmare två tredjedelar av årets uppgång på kort tid. Övervikten av aktier bestod under hela hösten 2013 med ett undantag under augusti då osäkerheten med kriget i Syrien medförde en kortare tid med mindre riskfyllda tillgångar. Med en lägre risknivå än respektive jämförelse index, OMRX Bond Index och SIX Return Index, så blev den totala nettovärdeökningen till ett totalt portföljvärde vid årets utgång på Det motsvarar en ökning med 14,63 procent (jämförelseindex 13,48 procent). Den annualiserade avkastningen sedan 2003 ligger nu på 10,22 procent årligen. Torsås kommun valde att göra en ny insättning till KLP AB med beloppet kr. Vår tro om marknaden för 2014 är ganska ljus. Förvaltningen kommer fortsätta sin långsiktiga syn på hur förvaltningen skall utföras med fokus på högutdelande aktier, optioner osv. Börsen är attraktivt värderad relativt andra tillgångsslag, dock historiskt ganska dyr på egna ben. Konjunktursignalerna är mer och mer positiva men på den osäkra delen ligger hur marknaden skall ta neddragningen av stödköp i USA och den minskade penningpolitiska dopningen. På räntesidan kommer vi se fortsatt låga räntor och dyra obligationer. ECB kommer nog att hålla ner räntorna tills att man ser att vändningen i de euroepiska ekonomierna är stabil.

16 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Portföljdata 2013 Portföljvärden 1/ Totalportföljen varav aktieportföljen varav ränteportföljen Aktieandelen utgjorde 52,6 procent 31/ Totalportföljen - varav aktieportföljen - varav ränteportföljen Aktieandelen utgjorde 56,3 procent Jämförelseindex För aktieportföljen används SIX Return Index och för ränteportföljen OMRX Total Bond Index som jämförelseindex. I totalportföljen viktas dessa 50/50. Totalportföljen Värdeförändring Den totala nettovärdeökningen uppgick under året till ( kr inklusive insättningar och uttag). Under året har Torsås kommun gjort nya insättningar på kr. Årsavkastning uppgick till +14,63 procent medan portföljens jämförelseindex under samma tid ökade med +13,48 procent. Aktieportföljen Värdeökningen i aktieportföljen uppgick under året till en årsavkastning på +24,03 procent medan aktieportföljens jämförelseindex under samma tid ökade med +27,95 procent. Ränteportföljen Värdeökningen i ränteportföljen uppgick under året till en årsavkastning på +3,44 procent medan ränteportföljens jämförelseindex under samma tid ökat med +0,30 procent.

17 Portföljrapport KLP-Totalt per Portföljrapport KLP-Totalt Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,30 % Räntebärande ,48 % Likviditet inkl skuld optioner ,86 % Upplupna räntor ,36 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) Totala avsättningar Förmögenhetsutveckling utveckling Insatt kapital Avkastning MKr Mkr Mkr Mkr 500 Mkr 0 Mkr

18 Portföljrapport KLP-Totalt per Förmögenheter för perioden Likviditet Mkr Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Mkr Mkr 500 Mkr 0 Mkr Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Kr

19 Annualiserde värden fr o m för KLP Totalt Avkastning 26,41 19,56 21,13 20,18 15,20 9,21 11,24 11,59 9,49 9,78 10,22 Index 26,47 19,53 19,52 18,12 14,14 8,19 10,66 11,10 9,44 9,49 9,86 Årsavkastning 21,57 14,14 24,05 17,55-2,08-15,60 23,85 14,03-5,67 12,40 14,63 Index 21,62 14,04 19,51 14,23 0,10-16,47 26,23 14,11-2,69 9,96 13,48 Standardavvikelse 9,37 8,16 8,06 8,40 8,58 9,95 9,83 9,58 9,59 9,27 9,00 Index 8,88 7,00 6,32 6,53 6,69 8,76 9,32 9,06 8,98 8,70 8,47 Sharpekvot 2,51 2,10 2,35 2,14 1,48 0,65 0,90 0,99 0,77 0,84 0,92 Index 2,65 2,44 2,74 2,43 1,74 0,62 0,89 0,99 0,82 0,86 0,94 Aktiv risk 2,34 2,42 2,77 2,73 2,69 2,75 2,87 2,74 2,64 2,54 2,47 Informationskvot -0,02 0,01 0,58 0,76 0,39 0,37 0,20 0,18 0,02 0,11 0,15 35 Avkastning Avkastning Jämförelseindex Avkastning portfölj, ej annualiserade värden

20 Annualiserde värden fr o m för KLP Totalt 12 Standardavvikelse Standardavvikelse Standardavvikelse, jämförelseindex 3,5 3 Sharpekvot 2,5 2 1,5 1 0, Sharpekvot Sharpekvot, jämförelseindex 3,5 3 Aktiv risk 2,5 2 1,5 1 0, ,5 Informationskvot 1 0,5 0-0,

21 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Ansvarsförbindelser för pensionsåtaganden (inklusive särskild löneskatt) mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr Landstinget 3 005, , , , , , , , ,7 Emmaboda 149,1 180,7 214,6 199,8 210,4 201,9 205,9 218,8 237,2 Hultsfred 273,9 350,6 421,5 372,6 394,2 377,0 387,4 418,0 445,9 Högsby 111,3 137,7 165,3 155,5 156,3 149,9 182,9 174,6 185,9 Kalmar 902, , , , , , , , ,0 Kalmarsunds gymnasieförbund 35,7 37,4 42,3 36,5 45,0 36,1 39,0 43,0 46,0 Mönsterås 184,2 218,9 258,0 258,4 247,2 216,4 239,0 238,4 254,7 Mörbylånga 181,6 217,8 264,4 261,9 267,7 255,5 280,4 281,4 282,5 Nybro 357,5 423,5 484,4 452,5 456,1 442,8 484,3 484,1 513,0 Oskarshamn 510,9 600,8 709,4 720,8 690,5 659,8 721,8 714,5 782,6 Torsås 114,7 138,4 161,5 146,0 149,2 144,4 159,5 160,1 170,2 Vimmerby 251,3 291,8 348,6 338,9 346,2 335,5 370,7 372,4 395,4 Totalt 6 078, , , , , , , , ,1 Med stöd av lagen (1997:614) om kommunal redovisning redovisas pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 som avsättning i balansräkningen medan pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. 014 Ansvarsförb f pens åtaganden 2013.xls

22 KLP ÅRSREDOVISNING 2013 Portföljvärden i förhållande till ansvarsförbindelser % 90% 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landstinget Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Ansvarsförbindelse som täcks av portföljvärde Ansvarsförbindelse ej täckt av portföljvärde

23 KLP jmfr med externa förvaltningsresultat (från 1996 och framtill 2003 bedrevs KLP 250 KLP SIX return index AP 1 4 fonderna Livbolagen snitt 200 Alecta KPA Snitt 150 Crafoordska stiftelsen

24 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,3012 St Andelskurs 2 870,4330 Kr Svenska aktier/fonder 45,61% Kr Utländska aktier/fonder 10,69% Kr Obligationer 37,70% Kr Vinstandelslån 1,24% Kr Räntefonder 2,54% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,36% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 1,86% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 10,22% Avkastning, jämförelseindex 9,86% Standaravvikelse, portfölj 9,00% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,47% Sharpekvot, portfölj 0,92 Sharpekvot, jämförelseindex 0,94 Aktiv risk 2,47% Informationskvot 0,15 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,79% 0,86% -0,07% ,22% 2,30% -0,07% ,47% 3,56% -0,09% ,90% 5,94% -0,04% ,12% 5,00% 0,13% ,51% 9,01% 0,50% ,66% 5,73% 0,92% ,72% 6,54% 2,18% ,67% 8,11% 1,55% ,11% 8,87% 1,24% ,77% 10,95% 0,82% ,63% 13,48% 1,15% ,85% 24,78% 4,06% ,55% 21,42% 0,12% ,60% 38,56% 0,04% ,65% 74,90% -3,25% ,88% 46,09% -1,22% ,86% 46,24% -4,38% ,76% 67,04% -0,29% ,86% 99,64% 7,22% ,11% 127,66% 8,45% ,04% 176,88% 10,16% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,3% 20% - 60% Total utlandsandel ,7% Max 15% Aktier i övriga länder *) 31 1,3% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 193 8,0% - Nordea 143 5,9% - Svenska Handelsbanken 109 4,5% - Hennes & Mauritz 99 4,1% - Volvo 83 3,4% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,1% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2013 Landstinget i Kalmar 48,36% ,8% Oskarshamns kommun 17,82% ,3% Vimmerby kommun 6,30% ,1% Mönsterås kommun 5,24% ,8% Hultsfreds kommun 4,76% ,5% Nybro kommun 3,94% ,0% Kalmar kommun 3,73% ,1% Högsby kommun 3,34% ,7% Mörbylånga kommun 3,00% ,7% Torsås kommun 1,78% ,9% Emmaboda kommun 1,72% ,7% Summa % ,6% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % KLP Måndag Sida 1

25 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 December 2013 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 180% 160% 140% 55% 120% 100% 45% 80% 60% 40% 35% 20% 0% % KLP Måndag Sida 2

26 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,9741 St Andelskurs 4 438,4157 Kr Svenska aktier/fonder 78,61% Kr Utländska aktier/fonder 18,43% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 2,96% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 14,75% Avkastning, jämförelseindex 14,68% Standaravvikelse, portfölj 15,49% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,71% Sharpekvot, portfölj 0,83 Sharpekvot, jämförelseindex 0,72 Aktiv risk 4,28% Informationskvot 0,02 Fem största innehaven Nordea Kr Hennes & Mauritz B Kr Investor B Kr Volvo B Kr Swedbank A Kr Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,21% 2,09% -0,89% ,27% 4,41% -1,15% ,04% 6,22% -1,18% ,92% 10,53% -1,61% ,44% 9,39% -1,95% ,07% 17,23% -2,16% ,08% 11,32% -1,25% ,56% 13,71% -0,14% ,66% 16,05% -1,39% ,28% 17,10% -1,82% ,49% 21,28% -2,79% ,03% 27,95% -3,92% ,28% 49,05% -3,77% ,18% 28,92% -1,73% ,06% 63,34% -5,28% ,01% 149,11% -23,10% ,98% 51,83% 11,15% ,09% 47,89% 7,20% ,80% 89,39% 3,41% ,73% 158,18% -0,45% ,19% 211,75% -1,56% ,84% 341,14% 2,70% Branschfördelning och % 20% 15% 10% 5% 0% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 30% 100% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material +3,0% +0,0% -0,2% -0,4% -0,2% -0,1% -2,4% +0,1% +0,1% Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland Övriga % 20% 15% 10% 5% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KLP Måndag Sida 3

27 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 December 2013 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 1,50% SWEDBANK SEK , ,40 1,65% Danske Bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,93 0,73% Summa ,60 0, ,33 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs DKK 1,2041 EUR 8,9823 GBP 10,7728 NOK 1,0626 USD 6,5368 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 350% 100% 315% 90% 280% 80% 245% 70% 210% 60% 175% 50% 140% 40% 105% 30% 70% 20% 35% 10% 0% KLP Måndag Sida 4

28 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Finans och fastighet ,94 44, ,34 ICA GRUPPEN , ,00 198,59 1, ,48 Industriv. C , ,49 118,55 3, ,12 Investor B , ,04 144,33 53, ,52 Lundbergs B , ,00 170,53 59, ,61 Nordea , ,69 56,45 53, ,34 Platzer Fastigheter AB , ,00 27,25-0, ,80 Skandinaviska Enskilda Banken A , ,72 59,84 41, ,87 Swedbank A , ,00 105,96 70, ,60 Hälsovård ,58 30, ,82 Elekta B , ,77 55,80 76, ,45 Getinge B , ,97 174,93 25, ,94 Meda A , ,84 66,11 23, ,92 Medivir B , ,00 85,01-0, ,62 Raysearch Laboratories B , ,00 20,66 32, ,89 Industri ,99 25, ,63 ABB Ltd , ,14 129,71 31, ,75 Atlas Copco A , ,20 174,63 2, ,92 Atlas Copco B , ,00 87,21 87, ,92 Intrum Justitia , ,89 84,70 112, ,46 Loomis B , ,73 91,33 66, ,12 NCC B , ,79 131,70 59, ,70 Sandvik , ,66 86,58 4, ,87 Scania B , ,75 138,16-8, ,13 Skanska B , ,17 109,06 20, ,53 SKF B , ,27 157,69 6, ,92 Trelleborg B , ,72 72,52 76, ,35 Volvo A , ,25 41,34 104, ,09 Volvo B , ,42 83,56 1, ,86 IT ,68-13, ,43 Ericsson B , ,68 91,16-13, ,43 Material ,81 22, ,11 Boliden , ,82 96,51 2, ,45 Holmen B , ,00 252,27-7, ,21 SCA B , ,99 87,86 125, ,46 Sällanköpsvaror ,04 47, ,22 Autoliv , ,59 543,69 8, ,18 Electrolux B , ,00 163,06 3, ,73 Hennes & Mauritz B , ,45 171,57 72, ,31 Teleoperatörer ,36 4, ,49 Tele 2 B , ,66 111,87-34, ,54 Telia Sonera , ,70 45,75 17, ,96 Utland ,45 18, ,99 Danske Bank A/S , ,12 134,34 11, ,76 ING BANK LÅN , ,00 100,00 5, ,77 KLP Måndag Sida 5

29 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen KCEU4JSHB , ,00 100,00 5, ,47 KCSVE4JSHB , ,00 100,00 5, ,46 KCSVE5LSHB , ,50 100,40 3, ,28 KCTILLV5ISHB , ,00 104,21 0, ,54 Kesko Corporation B , ,81 228,99 5, ,53 NDA LÅN 3921 Global vatten , ,00 100,00 5, ,17 Novo Nordisk B , , ,64 2, ,32 OPM Private Equity , ,70 104,31 60, ,22 Save Earth Fund , ,02 82,47 26, ,70 SHB Ny Energi , ,61 72,50 44, ,66 SHBC SWEU8FS TBeuropa , ,00 100,00 21, ,90 Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-4, ,82 Strukturinvest Global AC , ,00 100,00 4, ,77 SWB Bevis Europa , ,00 100,00 28, ,94 SWB Bevis Global Vatten , ,00 100,00 18, ,87 SWB Bevis Sverige , ,00 100,00 22, ,90 TCSX5E7FSHB , ,00 100,00 25, ,39 Öhman Etisk Index Europa Fond , ,82 75,11 32, ,57 Öhman Etisk Index Pacific Fond , ,21 99,55 51, ,94 Övriga ,00 21, ,97 Carnegie Sverige Select , ,00 23,20 21, ,97 Summa aktier ,86 27, ,00 100,00 KLP Måndag Sida 6

30 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Antal aktier Marknadsvärde Erhållen premie Värderingskurs Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde KLP Måndag Sida 7

31 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,2192 St Andelskurs 1 526,4870 Kr Obligationer 89,80% Kr Vinstandelslån 2,96% Kr Räntefonder 6,05% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,85% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 0,34% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 3,98% Avkastning, jämförelseindex 4,29% Standaravvikelse, portfölj 1,26% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,70% Sharpekvot, portfölj 1,66 Sharpekvot, jämförelseindex 0,88 Aktiv risk 1,87% Informationskvot -0,16 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r -1,10 % Duration (år), totalt 0,927 år Duration (år), obligationer 0,931 år Viktad återstående löptid (år) 2,78 Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond Swedbank Hypotek, Kr SWBHYP Vasakronan Obl, Kr VASAKR Vasakronan Obl, Kr VASAKR Lloyds TSB Bank PLC, Kr EPBLLOOBL Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,22% -0,37% 0,59% ,82% 0,20% 0,61% ,38% 0,95% 0,43% ,95% 1,48% 0,47% ,07% 0,73% 1,34% ,57% 1,20% 1,36% ,22% 0,22% 2,00% ,58% -0,39% 2,98% ,36% 0,50% 2,87% ,60% 1,00% 2,60% ,46% 1,24% 2,22% ,44% 0,30% 3,13% ,68% 3,60% 7,08% ,70% 12,34% 2,36% ,42% 14,55% 2,88% ,85% 18,04% 5,81% ,55% 31,10% -0,54% ,90% 34,23% -0,33% ,36% 35,83% 0,53% ,27% 41,71% -1,44% ,30% 52,26% -4,96% ,65% 57,58% -4,93% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% Förfallostruktur KKr Staten 2400 KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr år Bostäder Övriga KLP Måndag Sida 8

32 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 December 2013 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 1,50% Danske bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,08 0,73% Summa ,96 0, ,08 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs DKK 1,2041 EUR 8,9823 GBP 10,7728 NOK 1,0626 USD 6,5368 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KLP Måndag Sida 9

33 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Benämning Förfallodag InnehavVärderingsränta Värderingskurs Marknadsvärde Anskaffningsvärde Ändring i procent Upplupen ränta Duration Andel av portföljen OBLIGATIONER ,88 2, ,949 90,88 Staten ,32 1, ,924 13,38 VASAKR , , ,00 1, ,874 2,07 Postnord AB , , ,00 0, ,172 1,01 VASAKR , , ,56 0, ,075 2,53 Sveaskog AB , , ,11 0, ,033 1,01 AKADEMHUS , , ,00 8, ,753 1,54 VASAKR FRN , , ,00 0, ,069 1,02 SVEASKOG FRN , , ,00 0, ,111 0,52 Vasakronan , , ,54-0, ,219 0,83 POSTNORD AB , , ,11 1, ,219 1,34 NIB 2,413%, , , ,00 1, ,503 1,52 Kommuner ,33 5, ,622 2,14 LUNDENERG , , ,00 9, ,219 1,00 GÖTE , , ,00 5, ,036 0,32 Framtiden , , ,33 0, ,219 0,82 Bostäder ,00-0, ,409 11,03 SBAB EMTN , , ,00 0, ,231 1,30 LFHY , , ,00-3, ,334 0,51 SWBHYP , , ,00-9, ,334 1,53 LANDSHYP , , ,00-0, ,161 1,35 SWBHYP , , ,00 1, ,168 2,58 SBAB , , ,00 2, ,417 1,03 CAIO , , ,00-2, ,896 1,09 SBAB FRN , , ,00 3, ,156 0,51 LANDSHYP , , ,00 0, ,583 0,51 NDAHYP , , ,00 9, ,833 0,61 Företag, NOK ,84-6, ,144 3,45 AUTSTEVOLL , , ,75-7, ,106 0,54 Solor Bioenergi , , ,00-7, ,092 0,65 Marine Harvest ASA , , ,28-5, ,197 0,64 Storebrand LIV , , ,82-4, ,164 0,76 AUSTEVOLL FRN , , ,00-5, ,042 0,33 DNB BANK , , ,00-7, ,217 0,53 Företag, SEK ,84 2, ,745 37,42 SSAB , , ,00-1, ,189 1,06 NDABANK , , ,00 1, ,044 1,01 SAGAX RB , , ,00 1, ,968 0,41 SANDVIK , , ,00 11, ,339 1,03 COREM , , ,00 5, ,448 1,05 ST ENSO 5Y , , ,00 4, ,608 1,43 Castellum , , ,78 1, ,172 1,43 ELUX FRN , , ,00 1, ,225 0,51 FASTPARTN , , ,00 2, ,694 0,82 SWBFRN , , ,00 3, ,069 0,52 Fabege AB FRN , , ,00 1, ,128 0,71 KLP Måndag Sida 10

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljförmögenhet per 2015-04-30 Antal andelar 863 297,5409 St Andelskurs 3 572,4541 Kr Svenska aktier/fonder 51,15% 1 577 439 229 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Definitioner och förkortningar

Definitioner och förkortningar PROSPEKT Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Teckning av vinstandelsbevis 2012:1 Juni 2012 Definitioner och förkortningar HFF2, Hyresfastighetsfonden nr 2, Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Läs mer

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps

OBLIGATIONSVILLKOR FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) Emission av obligationslån 2013/2017. om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps 1(20) Emission av obligationslån 2013/2017 ISIN SE0005190253 om upp till SEK 600 000 000, 3 månader STIBOR + 225 bps FASTIGHETS AB BALDER (PUBL) OBLIGATIONSVILLKOR 1. Definitioner 1 dessa villkor ( Villkoren

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Grundprospekt Program för icke säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 4 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank och Emissionsinstitut Danske Bank Emissionsinstitut

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK

VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK Bilaga A VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2012/2017 om högst 200 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt ( Prospekt ) har upprättats av Björn Borg AB (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer