Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013

14 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit makrodriven, där politiska utspel och en expansiv penningpolitik förd av Central banker i främst USA, EU och Japan, haft stor påverkan. De stora stimulanserna har bidragit till historiskt låga räntor, dyra obligationer och en mycket gynnsam miljö för aktier. Börsbolagens rapporter har däremot varit förhållandevis svaga och då har marknaden istället valt att fokusera på framåtblickande kommentarer och indikationer från bolagsledningar om att läget håller på att stabiliseras och att konjunkturen bottnat ur. Den troliga konjunkturella återhämtningen har alltså redan diskonterats i aktiekurserna. Årets börsuppgångar har drivits av de utvecklade ekonomierna med Japan och USA i spetsen, där de stora penningpolitiska stimulanserna genomförts. Under andra halvan av 2013 lockade även Europa till sig investerarna på bred front och det i synnerhet den tyska och svenska börsen. Sverige har gynnats av exporten till länder med god ekonomisk utveckling och Tyskland har haft fördel av den svaga euron. Stor del av Stockholmsbörsens uppgång har drivits av de svenska bankerna. Konsumentsektorn har även den utvecklats väl under denna lågräntemiljö vilket bidragit till att stärka hushållens ekonomi. Klart sämre har det gått för gruv- och metallbolagen som återfinns bland förlorarna. Tillväxtländerna har haft en mycket svagare utveckling under 2013 och det är framförallt de råvaruberoende länderna Brasilien och Ryssland. Marknaden oroades även för likviditetsbrist i Kina. Kursrörelserna på aktiemarknaden har i ett historiskt perspektiv varit låg. Spekulation när och i vilken omfattning den amerikanska centralbanken Federal Reserv skall börja trappa ned de penningpolitiska stimulanserna, har varit det som i någon större grad har bidragit till någon större kursrörelse på marknaderna. Nyheterna som påverkade marknaden mest var alltså makro och penningpolitiska åtgärder som kom till marknaden framförallt under den senare delen av året. I början av sommaren fick Federal Reserv marknaden att hicka till, då de annonserade att de skulle börja trappa av de penningpolitiska stimulanserna under hösten, vilket fick börserna att tappa stor del av årets uppgång på några veckor. I september tog det motsatt riktning då centralbanken valde oväntat att inte minska stödköpen av obligationer. Marknaden var inte sen med att gå upp på detta besked och fick ytterligare stöd i slutet av oktober då politikerna i Washington hittade en tillfällig lösning på budgetproblemen. Senare under året gjordes en mer långsiktig budgetöverenskommelse. ECB var inte sämre än FED och levererade en räntesänkning i november och dess tydliga uttalanden om att fler åtgärder skall sättas in om de ekonomiska utsikterna försämras. Även Riksbanken i Sverige följde sina kollegor och sänkte räntan i december. Återhämtningen i den amerikanska ekonomin är betydande under senare delen av Ljusare framtidstro bland företagen, en arbetsmarknad som förbättras och hushållen har efter bolånekrisen nu sanerat sina skulder och skapat utrymme för tillväxt framöver. Europa är på väg att återhämta sig i lugn men stabil takt. Efter 6 kvartal med negativ tillväxt återvände euroområdet till positiv tillväxt. Obligationsräntorna i krisländerna i södra delen av Europa, har nästan halverats sedan sommaren Mycket av vändningen beror på ECB-chefens uttalanden att ECB skall göra allt i sin makt för att rädda Euron. Tillväxten i Kina har under hösten stabiliserats, men det finns fortsatt stora utmaningar kring inflationen, bostadspriserna och kredittillväxten.

15 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Flera år av börsuppgångar och sänkta vinstprognoser medför att Stockholms ser värderingsmässigt ansträngd ut. Den stora frågan nu är hur världens börser skall kunna klara sig utan den fullskaliga finansiella dopningen, nu när USA väljer att minska stödköpen av obligationer? Slutsatsen för 2013 får kort beskrivas med penningpolitisk dopning och börsuppgångar på världsindex med 22 procent, vilket medfört till en mer ansträngd värdering av aktiemarknaden, fortsatt låga räntor och dyra obligationer. Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB 2013 För Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP AB) del så fortsatte arbetet med att bedriva en långsiktig förvaltning med flexibla strategibeslut. Förvaltningen har bedrivit effektivt och förvaltningskostnaden hamnade på 0,11 procent av värdet vid årets utgång. Våra strategier med mycket högutdelande bolag, företagsobligationer, strukturerade produkter och optionsmöjlighet har alla haft en god påverkan på den totala utvecklingen. Årets första kvartal var snarlik 2012 och portföljen steg rejält. När utdelningsperioden kom så valde vi att behålla dessa på kontot till den oro som uppkommit i Nordkorea minskat. Aktieexponeringen minskades följaktligen under utdelningsperioden. Under början av sommaren började förvaltningen återigen vikta upp aktieexponeringen sedan att börsen tappat närmare två tredjedelar av årets uppgång på kort tid. Övervikten av aktier bestod under hela hösten 2013 med ett undantag under augusti då osäkerheten med kriget i Syrien medförde en kortare tid med mindre riskfyllda tillgångar. Med en lägre risknivå än respektive jämförelse index, OMRX Bond Index och SIX Return Index, så blev den totala nettovärdeökningen till ett totalt portföljvärde vid årets utgång på Det motsvarar en ökning med 14,63 procent (jämförelseindex 13,48 procent). Den annualiserade avkastningen sedan 2003 ligger nu på 10,22 procent årligen. Torsås kommun valde att göra en ny insättning till KLP AB med beloppet kr. Vår tro om marknaden för 2014 är ganska ljus. Förvaltningen kommer fortsätta sin långsiktiga syn på hur förvaltningen skall utföras med fokus på högutdelande aktier, optioner osv. Börsen är attraktivt värderad relativt andra tillgångsslag, dock historiskt ganska dyr på egna ben. Konjunktursignalerna är mer och mer positiva men på den osäkra delen ligger hur marknaden skall ta neddragningen av stödköp i USA och den minskade penningpolitiska dopningen. På räntesidan kommer vi se fortsatt låga räntor och dyra obligationer. ECB kommer nog att hålla ner räntorna tills att man ser att vändningen i de euroepiska ekonomierna är stabil.

16 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Portföljdata 2013 Portföljvärden 1/ Totalportföljen varav aktieportföljen varav ränteportföljen Aktieandelen utgjorde 52,6 procent 31/ Totalportföljen - varav aktieportföljen - varav ränteportföljen Aktieandelen utgjorde 56,3 procent Jämförelseindex För aktieportföljen används SIX Return Index och för ränteportföljen OMRX Total Bond Index som jämförelseindex. I totalportföljen viktas dessa 50/50. Totalportföljen Värdeförändring Den totala nettovärdeökningen uppgick under året till ( kr inklusive insättningar och uttag). Under året har Torsås kommun gjort nya insättningar på kr. Årsavkastning uppgick till +14,63 procent medan portföljens jämförelseindex under samma tid ökade med +13,48 procent. Aktieportföljen Värdeökningen i aktieportföljen uppgick under året till en årsavkastning på +24,03 procent medan aktieportföljens jämförelseindex under samma tid ökade med +27,95 procent. Ränteportföljen Värdeökningen i ränteportföljen uppgick under året till en årsavkastning på +3,44 procent medan ränteportföljens jämförelseindex under samma tid ökat med +0,30 procent.

17 Portföljrapport KLP-Totalt per Portföljrapport KLP-Totalt Marknadsvärde Andel, % Anskaffningsvärde Vinst/förlust(-) Aktier ,30 % Räntebärande ,48 % Likviditet inkl skuld optioner ,86 % Upplupna räntor ,36 % Totalt marknadsvärde ,00 % Marknadsvärde Värdeändring Varav insättning(+)/uttag(-) Totala avsättningar Förmögenhetsutveckling utveckling Insatt kapital Avkastning MKr Mkr Mkr Mkr 500 Mkr 0 Mkr

18 Portföljrapport KLP-Totalt per Förmögenheter för perioden Likviditet Mkr Räntebärande inkl uppl ränta Aktier Mkr Mkr 500 Mkr 0 Mkr Andelskursens utveckling för perioden Kr Kr Insatt kapital Avkastning Kr Kr 1000 Kr 500 Kr 0 Kr

19 Annualiserde värden fr o m för KLP Totalt Avkastning 26,41 19,56 21,13 20,18 15,20 9,21 11,24 11,59 9,49 9,78 10,22 Index 26,47 19,53 19,52 18,12 14,14 8,19 10,66 11,10 9,44 9,49 9,86 Årsavkastning 21,57 14,14 24,05 17,55-2,08-15,60 23,85 14,03-5,67 12,40 14,63 Index 21,62 14,04 19,51 14,23 0,10-16,47 26,23 14,11-2,69 9,96 13,48 Standardavvikelse 9,37 8,16 8,06 8,40 8,58 9,95 9,83 9,58 9,59 9,27 9,00 Index 8,88 7,00 6,32 6,53 6,69 8,76 9,32 9,06 8,98 8,70 8,47 Sharpekvot 2,51 2,10 2,35 2,14 1,48 0,65 0,90 0,99 0,77 0,84 0,92 Index 2,65 2,44 2,74 2,43 1,74 0,62 0,89 0,99 0,82 0,86 0,94 Aktiv risk 2,34 2,42 2,77 2,73 2,69 2,75 2,87 2,74 2,64 2,54 2,47 Informationskvot -0,02 0,01 0,58 0,76 0,39 0,37 0,20 0,18 0,02 0,11 0,15 35 Avkastning Avkastning Jämförelseindex Avkastning portfölj, ej annualiserade värden

20 Annualiserde värden fr o m för KLP Totalt 12 Standardavvikelse Standardavvikelse Standardavvikelse, jämförelseindex 3,5 3 Sharpekvot 2,5 2 1,5 1 0, Sharpekvot Sharpekvot, jämförelseindex 3,5 3 Aktiv risk 2,5 2 1,5 1 0, ,5 Informationskvot 1 0,5 0-0,

21 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Ansvarsförbindelser för pensionsåtaganden (inklusive särskild löneskatt) mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr Landstinget 3 005, , , , , , , , ,7 Emmaboda 149,1 180,7 214,6 199,8 210,4 201,9 205,9 218,8 237,2 Hultsfred 273,9 350,6 421,5 372,6 394,2 377,0 387,4 418,0 445,9 Högsby 111,3 137,7 165,3 155,5 156,3 149,9 182,9 174,6 185,9 Kalmar 902, , , , , , , , ,0 Kalmarsunds gymnasieförbund 35,7 37,4 42,3 36,5 45,0 36,1 39,0 43,0 46,0 Mönsterås 184,2 218,9 258,0 258,4 247,2 216,4 239,0 238,4 254,7 Mörbylånga 181,6 217,8 264,4 261,9 267,7 255,5 280,4 281,4 282,5 Nybro 357,5 423,5 484,4 452,5 456,1 442,8 484,3 484,1 513,0 Oskarshamn 510,9 600,8 709,4 720,8 690,5 659,8 721,8 714,5 782,6 Torsås 114,7 138,4 161,5 146,0 149,2 144,4 159,5 160,1 170,2 Vimmerby 251,3 291,8 348,6 338,9 346,2 335,5 370,7 372,4 395,4 Totalt 6 078, , , , , , , , ,1 Med stöd av lagen (1997:614) om kommunal redovisning redovisas pensionsförmåner intjänade fr o m 1998 som avsättning i balansräkningen medan pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. 014 Ansvarsförb f pens åtaganden 2013.xls

22 KLP ÅRSREDOVISNING 2013 Portföljvärden i förhållande till ansvarsförbindelser % 90% 80% 70% 60% Procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Landstinget Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Ansvarsförbindelse som täcks av portföljvärde Ansvarsförbindelse ej täckt av portföljvärde

23 KLP jmfr med externa förvaltningsresultat (från 1996 och framtill 2003 bedrevs KLP 250 KLP SIX return index AP 1 4 fonderna Livbolagen snitt 200 Alecta KPA Snitt 150 Crafoordska stiftelsen

24 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,3012 St Andelskurs 2 870,4330 Kr Svenska aktier/fonder 45,61% Kr Utländska aktier/fonder 10,69% Kr Obligationer 37,70% Kr Vinstandelslån 1,24% Kr Räntefonder 2,54% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,36% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 1,86% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 10,22% Avkastning, jämförelseindex 9,86% Standaravvikelse, portfölj 9,00% Standaravvikelse, jämförelseindex 8,47% Sharpekvot, portfölj 0,92 Sharpekvot, jämförelseindex 0,94 Aktiv risk 2,47% Informationskvot 0,15 Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,79% 0,86% -0,07% ,22% 2,30% -0,07% ,47% 3,56% -0,09% ,90% 5,94% -0,04% ,12% 5,00% 0,13% ,51% 9,01% 0,50% ,66% 5,73% 0,92% ,72% 6,54% 2,18% ,67% 8,11% 1,55% ,11% 8,87% 1,24% ,77% 10,95% 0,82% ,63% 13,48% 1,15% ,85% 24,78% 4,06% ,55% 21,42% 0,12% ,60% 38,56% 0,04% ,65% 74,90% -3,25% ,88% 46,09% -1,22% ,86% 46,24% -4,38% ,76% 67,04% -0,29% ,86% 99,64% 7,22% ,11% 127,66% 8,45% ,04% 176,88% 10,16% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 20% 65% Uppföljning av beslutade numeriska begränsningar i bolagets placeringspolicy Miljoner Faktisk andel av total tillgångar Tillåten andel av total tillgångar Aktier ,3% 20% - 60% Total utlandsandel ,7% Max 15% Aktier i övriga länder *) 31 1,3% Max 5% Enskild motpart Max 10% exkl svenska staten - Swedbank 193 8,0% - Nordea 143 5,9% - Svenska Handelsbanken 109 4,5% - Hennes & Mauritz 99 4,1% - Volvo 83 3,4% Räntebäranade i nordiska börsbolag ,1% Max 20% *) länder utanför: EU, övriga nordiska länder, Schweiz och USA Begränsningarna senast beslutade av konsortiemötet Ägarandelar och insatt kapital i Kr Ägare Andel i procent Insatt kapital Nuvärde Utveckling Insatt/uttag 2013 Landstinget i Kalmar 48,36% ,8% Oskarshamns kommun 17,82% ,3% Vimmerby kommun 6,30% ,1% Mönsterås kommun 5,24% ,8% Hultsfreds kommun 4,76% ,5% Nybro kommun 3,94% ,0% Kalmar kommun 3,73% ,1% Högsby kommun 3,34% ,7% Mörbylånga kommun 3,00% ,7% Torsås kommun 1,78% ,9% Emmaboda kommun 1,72% ,7% Summa % ,6% 15% 55% 10% 45% 5% 35% 0% % KLP Måndag Sida 1

25 Kommentar och utveckling för KLP-Totalt 31 December 2013 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 65% 180% 160% 140% 55% 120% 100% 45% 80% 60% 40% 35% 20% 0% % KLP Måndag Sida 2

26 Portföljfakta för KLP-Aktieportföljen 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,9741 St Andelskurs 4 438,4157 Kr Svenska aktier/fonder 78,61% Kr Utländska aktier/fonder 18,43% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 2,96% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 14,75% Avkastning, jämförelseindex 14,68% Standaravvikelse, portfölj 15,49% Standaravvikelse, jämförelseindex 17,71% Sharpekvot, portfölj 0,83 Sharpekvot, jämförelseindex 0,72 Aktiv risk 4,28% Informationskvot 0,02 Fem största innehaven Nordea Kr Hennes & Mauritz B Kr Investor B Kr Volvo B Kr Swedbank A Kr Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,21% 2,09% -0,89% ,27% 4,41% -1,15% ,04% 6,22% -1,18% ,92% 10,53% -1,61% ,44% 9,39% -1,95% ,07% 17,23% -2,16% ,08% 11,32% -1,25% ,56% 13,71% -0,14% ,66% 16,05% -1,39% ,28% 17,10% -1,82% ,49% 21,28% -2,79% ,03% 27,95% -3,92% ,28% 49,05% -3,77% ,18% 28,92% -1,73% ,06% 63,34% -5,28% ,01% 149,11% -23,10% ,98% 51,83% 11,15% ,09% 47,89% 7,20% ,80% 89,39% 3,41% ,73% 158,18% -0,45% ,19% 211,75% -1,56% ,84% 341,14% 2,70% Branschfördelning och % 20% 15% 10% 5% 0% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 30% 100% Finans och fastighet Hälsovård Industri IT Material +3,0% +0,0% -0,2% -0,4% -0,2% -0,1% -2,4% +0,1% +0,1% Sällanköpsvaror Teleoperatörer Utland Övriga % 20% 15% 10% 5% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KLP Måndag Sida 3

27 Specifikationer för KLP-Aktieportföljen 31 December 2013 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 1,50% SWEDBANK SEK , ,40 1,65% Danske Bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,93 0,73% Summa ,60 0, ,33 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs DKK 1,2041 EUR 8,9823 GBP 10,7728 NOK 1,0626 USD 6,5368 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index Aktieinnehav 350% 100% 315% 90% 280% 80% 245% 70% 210% 60% 175% 50% 140% 40% 105% 30% 70% 20% 35% 10% 0% KLP Måndag Sida 4

28 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen Finans och fastighet ,94 44, ,34 ICA GRUPPEN , ,00 198,59 1, ,48 Industriv. C , ,49 118,55 3, ,12 Investor B , ,04 144,33 53, ,52 Lundbergs B , ,00 170,53 59, ,61 Nordea , ,69 56,45 53, ,34 Platzer Fastigheter AB , ,00 27,25-0, ,80 Skandinaviska Enskilda Banken A , ,72 59,84 41, ,87 Swedbank A , ,00 105,96 70, ,60 Hälsovård ,58 30, ,82 Elekta B , ,77 55,80 76, ,45 Getinge B , ,97 174,93 25, ,94 Meda A , ,84 66,11 23, ,92 Medivir B , ,00 85,01-0, ,62 Raysearch Laboratories B , ,00 20,66 32, ,89 Industri ,99 25, ,63 ABB Ltd , ,14 129,71 31, ,75 Atlas Copco A , ,20 174,63 2, ,92 Atlas Copco B , ,00 87,21 87, ,92 Intrum Justitia , ,89 84,70 112, ,46 Loomis B , ,73 91,33 66, ,12 NCC B , ,79 131,70 59, ,70 Sandvik , ,66 86,58 4, ,87 Scania B , ,75 138,16-8, ,13 Skanska B , ,17 109,06 20, ,53 SKF B , ,27 157,69 6, ,92 Trelleborg B , ,72 72,52 76, ,35 Volvo A , ,25 41,34 104, ,09 Volvo B , ,42 83,56 1, ,86 IT ,68-13, ,43 Ericsson B , ,68 91,16-13, ,43 Material ,81 22, ,11 Boliden , ,82 96,51 2, ,45 Holmen B , ,00 252,27-7, ,21 SCA B , ,99 87,86 125, ,46 Sällanköpsvaror ,04 47, ,22 Autoliv , ,59 543,69 8, ,18 Electrolux B , ,00 163,06 3, ,73 Hennes & Mauritz B , ,45 171,57 72, ,31 Teleoperatörer ,36 4, ,49 Tele 2 B , ,66 111,87-34, ,54 Telia Sonera , ,70 45,75 17, ,96 Utland ,45 18, ,99 Danske Bank A/S , ,12 134,34 11, ,76 ING BANK LÅN , ,00 100,00 5, ,77 KLP Måndag Sida 5

29 KLP-Aktieportföljen Per datum Portföljsammandrag, aktier Marknadsvärde Benämning Innehav Värderingskurs Anskaffningsvärde Anskaffningskurs Ändring i procent Ändring i SEK Upplupen ränta Andel av portföljen KCEU4JSHB , ,00 100,00 5, ,47 KCSVE4JSHB , ,00 100,00 5, ,46 KCSVE5LSHB , ,50 100,40 3, ,28 KCTILLV5ISHB , ,00 104,21 0, ,54 Kesko Corporation B , ,81 228,99 5, ,53 NDA LÅN 3921 Global vatten , ,00 100,00 5, ,17 Novo Nordisk B , , ,64 2, ,32 OPM Private Equity , ,70 104,31 60, ,22 Save Earth Fund , ,02 82,47 26, ,70 SHB Ny Energi , ,61 72,50 44, ,66 SHBC SWEU8FS TBeuropa , ,00 100,00 21, ,90 Strukturinvest BRIC , ,00 97,22-4, ,82 Strukturinvest Global AC , ,00 100,00 4, ,77 SWB Bevis Europa , ,00 100,00 28, ,94 SWB Bevis Global Vatten , ,00 100,00 18, ,87 SWB Bevis Sverige , ,00 100,00 22, ,90 TCSX5E7FSHB , ,00 100,00 25, ,39 Öhman Etisk Index Europa Fond , ,82 75,11 32, ,57 Öhman Etisk Index Pacific Fond , ,21 99,55 51, ,94 Övriga ,00 21, ,97 Carnegie Sverige Select , ,00 23,20 21, ,97 Summa aktier ,86 27, ,00 100,00 KLP Måndag Sida 6

30 KLP-Aktieportföljen Per datum Optioner Benämning Optionstyp Antal kontrakt Antal aktier Marknadsvärde Erhållen premie Värderingskurs Anskaffningsvärde Aktiekurs Lösenkurs Marknadsvärde Lösenvärde KLP Måndag Sida 7

31 Portföljfakta för KLP-Räntebärande 31 December 2013 Portföljförmögenhet per Antal andelar ,2192 St Andelskurs 1 526,4870 Kr Obligationer 89,80% Kr Vinstandelslån 2,96% Kr Räntefonder 6,05% Kr Upplupna räntor, värdepapper 0,85% Kr Upplupen bankränta 0,00% 0 Kr Likviditet 0,34% Kr Ej bokförd likviditet 0.00 Kr Summa förmögenhet Kr Nyckeltal (annualiserade) för Avkastning, portfölj 3,98% Avkastning, jämförelseindex 4,29% Standaravvikelse, portfölj 1,26% Standaravvikelse, jämförelseindex 2,70% Sharpekvot, portfölj 1,66 Sharpekvot, jämförelseindex 0,88 Aktiv risk 1,87% Informationskvot -0,16 Riskmått räntebärande per Nominellt värde Kr Ränterisk (1%) i kr Kr Ränterisk (1%) i %r -1,10 % Duration (år), totalt 0,927 år Duration (år), obligationer 0,931 år Viktad återstående löptid (år) 2,78 Fem största innehaven EXCALIBUR, Kr Räntefond Swedbank Hypotek, Kr SWBHYP Vasakronan Obl, Kr VASAKR Vasakronan Obl, Kr VASAKR Lloyds TSB Bank PLC, Kr EPBLLOOBL Avkastning per Från datum Portföljen Index Differens ,22% -0,37% 0,59% ,82% 0,20% 0,61% ,38% 0,95% 0,43% ,95% 1,48% 0,47% ,07% 0,73% 1,34% ,57% 1,20% 1,36% ,22% 0,22% 2,00% ,58% -0,39% 2,98% ,36% 0,50% 2,87% ,60% 1,00% 2,60% ,46% 1,24% 2,22% ,44% 0,30% 3,13% ,68% 3,60% 7,08% ,70% 12,34% 2,36% ,42% 14,55% 2,88% ,85% 18,04% 5,81% ,55% 31,10% -0,54% ,90% 34,23% -0,33% ,36% 35,83% 0,53% ,27% 41,71% -1,44% ,30% 52,26% -4,96% ,65% 57,58% -4,93% Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% Förfallostruktur KKr Staten 2400 KKr 1800 KKr 1200 KKr 600 KKr år Bostäder Övriga KLP Måndag Sida 8

32 Specifikationer för KLP-Räntebärande 31 December 2013 Likvidkonton Likvidkonto Valuta Saldo Upplupen ränta Kapitaliserad ränta Ränta Handelsbanken SEK , ,00 1,50% Danske bank SEK 0,00 0,00 0,00% SEB SEK , ,08 0,73% Summa ,96 0, ,08 Valutakurser Valuta Kurs Valuta Kurs Valuta Kurs DKK 1,2041 EUR 8,9823 GBP 10,7728 NOK 1,0626 USD 6,5368 Utveckling andelsvärde för perioden Portföljen Index 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% KLP Måndag Sida 9

33 KLP-Räntebärande Per datum Portföljsammandrag, räntebärande Benämning Förfallodag InnehavVärderingsränta Värderingskurs Marknadsvärde Anskaffningsvärde Ändring i procent Upplupen ränta Duration Andel av portföljen OBLIGATIONER ,88 2, ,949 90,88 Staten ,32 1, ,924 13,38 VASAKR , , ,00 1, ,874 2,07 Postnord AB , , ,00 0, ,172 1,01 VASAKR , , ,56 0, ,075 2,53 Sveaskog AB , , ,11 0, ,033 1,01 AKADEMHUS , , ,00 8, ,753 1,54 VASAKR FRN , , ,00 0, ,069 1,02 SVEASKOG FRN , , ,00 0, ,111 0,52 Vasakronan , , ,54-0, ,219 0,83 POSTNORD AB , , ,11 1, ,219 1,34 NIB 2,413%, , , ,00 1, ,503 1,52 Kommuner ,33 5, ,622 2,14 LUNDENERG , , ,00 9, ,219 1,00 GÖTE , , ,00 5, ,036 0,32 Framtiden , , ,33 0, ,219 0,82 Bostäder ,00-0, ,409 11,03 SBAB EMTN , , ,00 0, ,231 1,30 LFHY , , ,00-3, ,334 0,51 SWBHYP , , ,00-9, ,334 1,53 LANDSHYP , , ,00-0, ,161 1,35 SWBHYP , , ,00 1, ,168 2,58 SBAB , , ,00 2, ,417 1,03 CAIO , , ,00-2, ,896 1,09 SBAB FRN , , ,00 3, ,156 0,51 LANDSHYP , , ,00 0, ,583 0,51 NDAHYP , , ,00 9, ,833 0,61 Företag, NOK ,84-6, ,144 3,45 AUTSTEVOLL , , ,75-7, ,106 0,54 Solor Bioenergi , , ,00-7, ,092 0,65 Marine Harvest ASA , , ,28-5, ,197 0,64 Storebrand LIV , , ,82-4, ,164 0,76 AUSTEVOLL FRN , , ,00-5, ,042 0,33 DNB BANK , , ,00-7, ,217 0,53 Företag, SEK ,84 2, ,745 37,42 SSAB , , ,00-1, ,189 1,06 NDABANK , , ,00 1, ,044 1,01 SAGAX RB , , ,00 1, ,968 0,41 SANDVIK , , ,00 11, ,339 1,03 COREM , , ,00 5, ,448 1,05 ST ENSO 5Y , , ,00 4, ,608 1,43 Castellum , , ,78 1, ,172 1,43 ELUX FRN , , ,00 1, ,225 0,51 FASTPARTN , , ,00 2, ,694 0,82 SWBFRN , , ,00 3, ,069 0,52 Fabege AB FRN , , ,00 1, ,128 0,71 KLP Måndag Sida 10

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014

Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljfakta för KLP-Totalt 31 December 2014 Portföljförmögenhet per 2014- Antal andelar 858 800,4744 St Andelskurs 3 202,0422 Kr Svenska aktier/fonder 49,11% 1 350 577 860 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-02-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 10 februari 2015 kl. 8:30-09:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 8 Beslutande Anders Andersson (C), ordförande

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB

Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Almi Företagspartner Östergötland AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL].

Bolagsordning 1 (2) Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT]. [BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN] Bolagets räkenskapsår skall vara [ANGE DATUMINTERVALL]. Bolagsordning 1 (2) Bolagsordning 1 Firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet 4 Räkenskapsår 5 Aktiekapital 6 Antal aktier 7 Styrelsen 8 Revisor Bolagets firma är [FIRMAN]. Styrelsen skall ha sitt säte i [ORT].

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015

Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljfakta för KLP-Totalt 30 April 2015 Portföljförmögenhet per 2015-04-30 Antal andelar 863 297,5409 St Andelskurs 3 572,4541 Kr Svenska aktier/fonder 51,15% 1 577 439 229 Kr Utländska aktier/fonder

Läs mer

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB

Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholms Sörmland AB Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-08-15 i(d LS 1205-0650 Landstingsstyrelsen r LANDSTINGSSTYRELSEN 12-08- 28 00 00 5 - Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen

Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda bolagen LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 ^ n'>' ^^ Z ^1(l(/^ ^^, ^^ Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB. Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 oktober 2013 83 Byte av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Handlingar Protokollsutdrag från styrelsemöte i Kalmar Airport AB.

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00

För kännedom: Styrelsen för Inera AB. Ordinarie årsstämma i Inera AB den 15 april 2014 kl. 13.00 Kallelse årsstämma i Inera AB 2015 2015 04 15 Till: Landstings-/regionstyrelsens ordf (motsv) Landstings-/regiondirektören (motsv) För kännedom: Styrelsen för Inera AB KALLELSE till Ordinarie årsstämma

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARA ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Vara Energi ek. för. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Vara. 3 Ändamål Föreningen har till ändamål att producera, distribuera

Läs mer

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb

ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB 17 apri12014 Avdelningen för regional utveckling, Johan Sjökvist ^ ffi, r ^.^ ^^^ ^ ^ %1 ^, LTb Haparanda kommun Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun - och landstingsägda

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB

Datum _ 25. Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer