ESET ENDPOINT SECURITY FÖR ANDROID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESET ENDPOINT SECURITY FÖR ANDROID"

Transkript

1 ESET ENDPOINT SECURITY FÖR ANDROID Installationshandbok och användarhandbok Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

2 Innehåll 1. Installation...3 av ESET Endpoint Security 1.1 Installation Avinstallation Produktaktivering Antivirus USSD...6 Control 5. Antispam Stöldskydd Säkerhetsgenomgång Fjärradministration Uppdatering Lösenord Felsökning...10 och support ESET ENDPOINT SECURITY Copyright 2012 av ESET, spol. s r.o. ESET Endpoint Security utvecklades av ESET, spol. s r.o. Besökwww.eset.com för mer information. Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna dokumentation får reproduceras, lagras i ett hämtningssystem eller överföras i någon form, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras, spelas in, skannas eller på annat sätt utan skriftligt tillstånd från författaren. ESET, spol. s r.o. förbehåller sig rätten att ändra den beskrivna programvaran utan tidigare meddelande. Kundtjänst: REV Felsökning Teknisk support...10

3 1. Installation av ESET Endpoint Security För installation av ESET Endpoint Security för Android måste din mobila enhet uppfylla följande systemkrav: Minsta systemkrav Operativsystem Android 2.1 (Eclair) och senare CPU 600 MHz RAM 256 MB Fritt utrymme i intern lagring 5 MB OBS! En del funktioner (t.ex. skräppostskydd och Stöldskydd) är inte tillgängliga på Android 3.0/ handdatorer som inte stöder uppringning och meddelanden. Ytterligare information finns i denna artikel i kunskapsbasen (länken är kanske inte tillgänglig på svenska). 1.1 Installation Avinstallera ESET Endpoint Security med en av följande metoder: Hämta ESET Endpoint Security-installationsfilen (ees. apk) från ESET-webbplatsen genom att genomsöka QR-koden nedan med program som t.ex. QR Droid eller Barcode Scanner: Skapa en xml-fil för konfiguration i ESET Configuration Editor om du vill installera och aktivera ESET Endpoint Security på flera enheter. Öppna ESET Configuration Editor antingen med ERA Console (Verktyg > ESET Configuration Editor) eller klicka på Start > Program > ESET > ESET Remote Administrator Konsol > ESET Configuration Editor. Välj Mobila enheter > Endpoint Security för Android > Uppdatera > > Användarnamn i trädet till vänster. Ange användarnamnet (licensuppgifter från ESET efter köpet av produkten) i fältet Värde till höger och klicka på Nästa. Klicka på Ställ in lösenord och ange lösenordet. Klicka på OK och bekräfta. Med ESET Configuration Editor går det även att definiera ytterligare inställningar (t.ex. inställningar för fjärradministration eller antivirus) som du vill tillämpa på alla mobila slutpunktenheter. Klicka på Arkiv > Spara när du är klar med ändringarna (eller tryck på Ctrl+S) och spara filen som settings.xml. Kopiera filen du just sparade i rotmappen på SDkortet (/mnt/sdcard) tillsammans med ESET Endpoint Security installationsfil ees.apk (som finns här). Sök efter ees.apk -filen med ett program som t.ex. ASTRO File Manager eller ES File Explorer, och klicka på Installera. Klicka på Öppna när installations har slutförts. ESET Endpoint Security aktiveras automatiskt med det användarnamn och det lösenord som sparades i settings.xml-filen. Varning: ESET Endpoint Security måste vara installerad på enhetens interna lagringsutrymme. En del mobiltelefoner tillåter att program installeras på SDkortet. Installerar du ESET Endpoint Security på SDkortet fungerar inte Realtidsskydd, Antispam och Stöldskydd. Aktivera ESET Endpoint Security efter installationen genom att följa stegen i avsnittet Produktaktivering. Hämta filen ees.apk till datorn från ESET:s webbplats. Kopiera filen till enheten med Bluetooth eller USB. Klicka på startbildsikonen på Androids startsida eller gå till Startfönster > Meny och klicka på > Program. Se till att alternativet Okända källor är aktiverat. Sök efter ees.apk -filen med ett program som t.ex. ASTRO File Manager eller ES File Explorer. Öppna filen och klicka på Installera. Klicka på Öppna när programmet installerats Avinstallation Avinstallera ESET Endpoint Security från enheten genom att använda Avinstallationsguide på huvudmenyn i ESET Endpoint Security eller följa stegen nedan: 1. Klicka på startikonen i Android-startfönstret (eller gå till Startfönster > Meny) och klicka på > Platser och säkerhet > Välj enhetsadministratörer, avmarkera ESET Security och klicka på Avaktivera. Ange ditt ESET Endpoint Security-lösenord på begäran. (Hoppa över det här steget om ESET Endpoint Security inte ställts in som enhetsadministratör.) 2. Gå tillbaka till och klicka på Program > Hantera program > ESET Security > Avinstallera. 3

4 ESET Endpoint Security och karantänmappen tas bort permanent från den mobila enheten. 2. Produktaktivering Efter en lyckad installation måste ESET Endpoint Security aktiveras. Klicka på Aktivera nu på huvudmenyn i ESET Endpoint Security. Aktivera med användarnamn och lösenord skriv användarnamnet och lösenordet i rätt fält (licensdatan får du från ESET när du köpt produkten). Aktiveringen är giltig en viss tid. När aktivering upphöra att gälla tillfrågas du om att förnya programlicensen (programmet meddelar dig om detta i förväg). OBS! Under aktivering måste enheten vara ansluten till Internet. En mindre mängd data hämtas. Som standard installeras ESET Endpoint Security på det språk som ställts in i telefonen som systemspråk (i språk- och tangentbordsinställningarna). Ändra hela programgränssnittets språk genom att klicka på Språk på huvudmenyn i ESET Endpoint Security och välj önskat språk. Hot upptäckt av ESET Endpoint Security 3. Antivirus Genomsök enhet Genomsökningsloggar Det går att använda Genomsök enhet till att söka efter infiltrationer på din mobila enhet. Avsnittet Genomsökningsloggar innehåller loggar med utförliga data om slutförda genomsökningsaktiviteter. Loggarna skapas efter varje manuellt utlöst (vid begäran) genomsökning eller när en infiltration upptäcks av realtidsgenomsökningen. Vissa föredefinierade filtyper genomsöks som standard. En fullständig genomsökning av enheten kontrollera minnet, processer som körs, deras beroende, dynamiska länkbibliotek och filer som är en del av internt och flyttbart lagringsutrymme. En kort sammanfattning av genomsökningen visas när genomsökningen slutförts (t.ex. antal infekterade filer, antal genomsökta filer, genomsökningstid osv.). Avbryt en pågående genomsökning genom att klicka på Avbryt. Genomsök mapp Genomsök vissa mappar på den mobila enheten genom att klicka på Genomsök mapp. Ange mappar att genomsöka genom att klicka på kryssrutorna i den högra kolumnen och klicka på Genomsökning. 4 Varje logg innehåller: datum och tid för händelsen, antal genomsökta filer, antal infekterade filer, fullständig sökväg till infekterade filer, genomsökningstid, utförda åtgärder eller påträffade fel under genomsökningen.

5 Karantän Karantänens huvudsakliga uppgift är att säkert lagra infekterade filer. Filer bör sättas i karantän om de inte kan rensas, om det inte är säkert eller rekommenderat att du tar bort dem, eller om de felaktigt identifieras av ESET Endpoint Security. Filer som lagras i karantän går att visa i en logg som visar den infekterade filens ursprungliga plats och namn, datum och tid för karantän. Återställ en fil i karantän till dess ursprungliga plats genom att klicka på filen och välja Återställ. Detta alternativ rekommenderas inte. Ta permanent bort en fil i karantän på enheten genom att klicka på filen och välja Ta bort. Ta bort alla filer i karantän genom att trycka på knappen MENY och klicka på Ta bort alla. Vid begäran-inställningarna gör det möjligt att ändra genomsökningsparametrarna för manuellt utlösta (vid begäran) genomsökningar. Alternativet Visa varningsruta visar varningsmeddelanden om hot varje gång ett nytt hot upptäcks av genomsökning vid åtkomst. Genomsök alla installerade program (.apk-filer) på enheten genom att välja Genomsök program. Proaktivt skydd är en algoritmbaserad detekteringsmetod som analyserar kod och söker efter typiskt virusbeteende. Dess huvudsakliga fördel är möjligheten att identifiera skadlig programvara som inte ännu finns i den aktuella virussignaturdatabasen. Ytterligare tid krävs för att slutföra genomsökningen om proaktivt skydd aktiverats. Alternativet Djup för arkivsökning gör det möjligt att ange djupet på genomsökning av kapslade arkiv (.zipfiler). Ju högre nummer, desto djupare genomsökning. Alternativet Sparade loggar gör det möjligt att definiera maximalt antal loggar som sparas i avsnittet Genomsökningsloggar 4. Det går att ange en Standardåtgärd som utförs automatiskt när infekterade filer identifieras. Följande åtgärder går att ställa in som standard: na Tillägg visar de vanligaste filtyperna som utsätts för infiltrationer på Android-plattformen. Välj filtyper att genomsöka eller avmarkera tilläggen för att undanta dem från genomsökning. Dessa inställningar gäller både genomsökning vid begäran och i realtid: Känslig för filändelser Om du väljer detta alternativ genomsöks bara filer som har angivna filändelser, vilket gör att genomsökningen går snabbare. Vi rekommenderar att du inaktiverar den här funktionen ibland för att låta möjliga hot, inklusive infiltrationer som gömmer sig i falska filändelser, genomsöks med ESET Endpoint Security. DEX (applikationsfil) - ett körbart filformat som innehåller kompilerad kod skriven för operativsystemet Android, SO (bibliotek) - delade bibliotek sparade på angivna platser i filsystemet och länkade av program som kräver deras funktioner, Arkiv (komprimerade filer - filer komprimerade med Zip, Övriga - andra kända filtyper. na Realtid konfigurerar genomsökningsparametrarna för genomsökning vid åtkomst. Genomsökning vid åtkomst kontrollerar filer som du interagerar med i realtid. Den genomsöker automatiskt mappen Hämta på SD-kortet,.apkinstallationsfiler och filer på SD-kortet efter att det mappats (om alternativet Genomsök mappade SDkort aktiverats). Genomsökning vid åtkomst startar automatiskt när datorn startas. Realtidsskydd - om aktiverat (standard) körs genomsökning vid åtkomst i bakgrunden. Alternativet Visa varningsruta - visar varningsmeddelanden om hot varje gång ett nytt hot upptäcks av genomsökning vid åtkomst. Genomsök mappade SD-kort - genomsöker filerna före de öppnas eller sparas på SD-kortet. Proaktivt skydd - markera detta alternativ för att tillämpa heuristisk genomsökning. Heuristik identifierar ny skadlig kod som inte ännu finns i virussignaturdatabasen genom att analysera kod och känner igen typiskt virusbeteende. Ytterligare tid krävs för att slutföra genomsökningen om proaktivt skydd aktiverats. Alternativet Djup för arkivsökning - detta alternativ gör det möjligt att ange djupet på genomsökning av kapslade arkiv (.zip-filer). Ju högre nummer, desto djupare genomsökning. Ignorera - ingen åtgärd utförs på den infekterade filen (detta alternativ rekommenderas inte), Ta bort - den infekterade filen tas bort, Karantän - (standard) den infekterade filen flyttas till Karantän 5. 5

6 Standardåtgärd - ange en standardåtgärd att utföra automatiskt när infekterade filer identifieras av genomsökning vid åtkomst. Om du väljer Ignorera utförs ingen åtgärd på den infekterade filen (detta alternativ rekommenderas inte). Om du väljer Ta bort tas den infekterade filen bort. Om du väljer Karantän - flyttas den infekterade filen till Karantän 5. ESET Endpoint Security visar programikonen uppe till vänster på skärmen (Android statusfält). Vill du inte visa ikonen, gå till huvudmenyn i ESET Endpoint Security, tryck på MENY-knappen, klicka på Meddelandeinställningar och avmarkera Visa meddelandeikonen. Observera att detta inte stänger av den röda varningsikonen med ett utropstecken som meddelar dig om säkerhetsrisker (t.ex. virusgenomsökning i realtid inaktiverad, SIMmatchning inaktiverad osv.). 4. USSD Control Den senaste versionen av ESET Endpoint Security ( och senare) skyddar din Android-enhet mot fjärrborttagning och andra USSD-attacker. USSD-koder (Unstructured Supplementary Service Data) går att exekvera med skadliga textmeddelanden, QR-koder eller URL-länkar. Får du ett meddelande om att en ny version av ESET Endpoint Security är tillgänglig för hämtning, rekommenderar ESET att du installerar den så snart som möjligt. 5. Antispam Antispammodulen blockera inkommande SMS/MMSmeddelande och inkommande/utgående samtal baserat på dina regler. Oönskade meddelanden innehåller vanligen reklam från mobiloperatörer eller meddelanden från okända eller ospecificerade användare. Termen blockera kontakter innebär att automatiskt flytta ett inkommande meddelande till avsnittet Spamloggar 7. Inget meddelande visas när ett inkommande meddelande blockeras. Fördelen med detta är att du inte störs av oönskad information, men det går alltid att söka i loggarna efter meddelanden som blockerades av misstag. Lägg till en ny antispam-regel genom att klicka på Regler för samtal och SMS > Lägg till ny. Ange telefonnumret du vill blockera eller klicka på +-knappen för att välja ett nummer på kontaktlistan. Anpassa regeln genom att tillåta eller blockera meddelanden och samtal eller klicka på Klar. Redigera eller ta bort en befintlig regel genom att röra vid och hålla ned den och utföra önskad åtgärd. Ta bort alla antispam-regler genom att trycka på knappen MENY och klicka på Ta bort alla. OBS! Telefonnumret måste innehålla det internationella numret följt av det egentliga telefonnumret (t.ex ). USSD-kontroll är inte åtkomligt från huvudmenyn, det körs i bakgrunden och meddelar endast när ett USSDkommando körs. Kontrollera säkert om din enhet har USSD-säkerhetsrisker genom att följa anvisningarna i steg 4-6 i denna artikel i kunskapsbasen. Regler för antispam 6

7 Blockera anonyma samtal - aktivera detta alternativ om du vill blockera uppringare som avsiktligt döljer sitt telefonnummer med CLIR (Calling Line Identification Restriction). Blockera kända kontakter - använd detta alternativ till att blockera meddelanden och samtal från kontakter på din kontaktlista. Blockera okända kontakter - blockerar meddelanden och samtal från kontakter som inte finns på din kontaktlista. Detta alternativ blockerar oönskade telefonsamtal eller förhindra att barn ringer okända nummer. (Förebygg detta genom att lösenord 10 sskydda antispam-inställningarna.) I avsnittet Spamloggar visas alla samtal och meddelanden som blockerats av antispammodulen. Varje logg innehåller händelsens namn, motsvarande telefonnummer och händelsen datum och tid. Blockerade SMS innehåller även meddelandetexten. 6. Stöldskydd Funktionen Stöldskydd skyddar mobiltelefonen mot obehörig åtkomst. Tappar du din telefon eller om den blir stulen och någon byter ut ditt SIM-kort mot ett nytt (obetrott) kort låses telefonen automatiskt av ESET Endpoint Security. Ett varnings-sms skickas till användardefinierade telefonnummer. Detta meddelande innehåller telefonnumret till det isatta SIM-kortet, IMSI-numret (International Mobile Subscriber Identity) och telefonens IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity). Den obehöriga användaren är inte medveten om att meddelandet skickats eftersom det automatiskt tas bort från Meddelande-tråden. Det går även att begära GPS-koordinater till din förlorade mobiltelefon eller fjärradera alla lagrade data på enheten. Tillåtna SIM-kort Denna funktion är inte tillgänglig på enheter utan SIMkort (handdatorer och CDMA-telefoner). På listan Administratörskontakter, använd Lägg till för att lägga till telefonnummer som får ett varningssms när ett obetrott SIM-kort sätts in i enheten. Ange ett namn i fältet Kontaktens namn och hans/hennes telefonnummer i fältet Telefonnummer eller klicka på knappen + för att välja kontakten på kontaktlistan. Har kontakten fler än ett telefonnummer, skickas ett varnings-sms till samtliga nummer. Redigera eller Ta bort en befintlig post genom att röra vid och hålla ned posten och välja önskad åtgärd. Ta bort alla poster på listan genom att trycka på knappen MENY och klicka på Ta bort alla. OBS! Telefonnumret måste innehålla det internationella numret följt av det egentliga telefonnumret (t.ex ). Välj alternativet Ignorera SIM-matchning om du inte vill använda SIM-matchning. Detta stänger av de röda varningarna Säkerhetsrisk! (SIM-matchning är inaktiverad och Inget tillåtet SIM definierat) på huvudmenyn i ESET Endpoint Security. Alternativet Ignorera SIMmatchning är inaktivt på CDMA-enheter. Aktivera automatisk kontroll av isatt SIM-kort (och skicka varnings-sms) genom att välja Aktivera matchning av SIM-kort. I fältet Text för varnings-sms går det att ändra textmeddelande som skickas till de fördefinierade telefonnumren när ett otillåtet SIM-kort sätts in i enheten. Det går även att ange en annan e-postadress eller alternativt kontaktnummer. SMS-kommandon Fjärr-SMS-kommandon (wipe, lock och find) fungerar endast om Aktivera SMS-kommandon är markerat. Aktivera SMS-lösenordsåterställning gör det möjligt att återställa säkerhetslösenordet genom att skicka ett SMS från mobilen sparad i Administratörskontakter till ditt mobilnummer. Detta SMS måste skickas i följande form: eset remote reset Klicka på Lägg till om du vill spara det aktuella SIMkortet i telefonen som betrott. Använder du fler än ett SIM-kort går det att skilja dem åt genom att modifiera Alias för SIM-kort (t.ex Kontor, Hem osv.). Redigera eller Ta bort en befintlig SIM-post genom att röra vid och hålla ned posten och välja önskad åtgärd. Ta bort alla poster på listan genom att trycka på knappen MENY och klicka på Ta bort alla. Administratörskontakter 7

8 Om du förlorar telefonen och vill låsa den, skicka ett fjärrlåsnings-sms från valfri mobil enhet till ditt telefonnummer i följande form: eset lock lösenord Byt ut lösenord mot ditt eget lösenord inställt i avsnittet Lösenord 10. En obehörig användare kan inte använda telefonen eftersom det krävs att ange ditt lösenord. 7. Säkerhetsgenomgång Säkerhetsgenomgång kontrollerar telefonens batterinivå, Bluetooth-status, ledigt utrymme osv. Kör en Säkerhetsgenomgång manuellt genom att klicka på Genomgång. En utförlig rapport visas. Vill du begära din mobiltelefons GPS-koordinater, skicka ett fjärrsöknings-sms till ditt mobiltelefonnummer eller till den obehöriga användarens mobiltelefonnummer (beroende på om SIM-kortet är utbytt eller inte): eset find lösenord Du får ett SMS med GPS-koordinaterna och en länk till Google Maps som visar mobiltelefonens exakta plats. Observera att för att få GPS-koordinater måste telefonens GPS-modul aktiveras i förväg. Vill du ta bort alla lagrade data i din enhet och alla isatta, flyttbara media, genom att skicka ett fjärrborttagnings-sms: eset wipe lösenord Alla kontakter, meddelanden, e-post, installerade program, ditt Google-konto och innehållet på SDkortet tas permanent bort från enheten. Är ESET Endpoint Security inte inställd som enhetsadministratör tas endast kontakterna, meddelandena och innehållet på SD-kortet bort. OBS! Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Ange lösenordet exakt som det definierades i avsnittet Lösenord. Resultat från säkerhetsgenomgång En grön bock intill varje objekt visar att värdet är över gränsvärdet eller att objektet inte är en säkerhetsrisk. En gul ikon innebär att åtminstone ett av objekten är under gränsvärdet eller att objektet kan utgöra en potentiell säkerhetsrisk. Klicka på objektet för utförliga resultat. Ett rött utropstecken indikerar att objektet är under gränsvärdet eller att det utgör en säkerhetsrisk och bör åtgärdas. Åtgärda status för objektet i rött genom att klicka på det och bekräfta genom att klicka på Ja. 8

9 Säkerhetsgenomgång kör regelbundet enligt schema var 24:e timme. Stäng av regelbundna genomgångar genom att avmarkera alternativet Regelbunden genomgång. Om Korrigera automatiskt är aktiverat, försöker ESET Endpoint Security att åtgärda riskobjekten automatiskt (t.ex. Bluetooth-status) utan användarinteraktion. Detta alternativ gäller endast regelbunden (schemalagd) genomgång. Alternativet Sparade loggar gör det möjligt att definiera maximalt antal loggar som sparas i avsnittet Genomgångsloggar. Alternativet Genomgångsperiod gör det möjligt att definiera hur ofta den regelbundna (schemalagda) genomgången utförs. Justera gränsvärdet där ledigt diskutrymme och batterinivå anses vara låga med alternativen Gränsvärde för ledigt utrymme och Gränsvärde för batterinivå. Välj objekt att kontrollera under den regelbundna (schemalagda) genomgången på fliken Objekt att gå igenom. Avsnittet Genomgångsloggar innehåller loggar med utförliga data om utförda regelbundna och manuellt utlösta genomgångar. Varje logg innehåller händelsens datum och tid och utförligt resultat om varje objekt. Aktivitetshanteraren ger en översikt över alla processer, tjänster och aktiviteter som körs på enheten. ESET Endpoint Security tillåter dig att stoppa processer, tjänster och aktiviteter som inte körs av systemet. Dessa indikeras med en röd ikon (x). 8. Fjärradministration Med ESET Remote Administrator (ERA) kan du hantera ESET Endpoint Security i en nätverksmiljö direkt från en central plats. Administratörer kan utföra följande åtgärder med fjärradministration: skapa en konfigurationsaktivitet i ERA och flytta inställningarna till ESET Endpoint Security, utlösa genomsökning, installera databasuppdateringar för virussignaturer, kontrollera loggfiler, skicka administratörsmeddelanden till mobila enheter. Att använda ERA ökar inte bara säkerhetsnivån, utan gör det också lättare att sköta administrationen av samtliga ESET-produkter som har installerats på klientarbetsstationer och mobila enheter. Mobila enheter med ESET Endpoint Security kan ansluta till ERA med alla typer av internetanslutning - LAN, WLAN, mobila nätverk (3G, HSDPA, GPRS) osv. - så länge det är en vanlig internetanslutning (utan proxy, brandvägg osv.) och båda slutpunkterna är korrekt konfigurerade. Vid anslutning till ERA över ett mobilt nätverk beror en lyckad anslutning på GSM-leverantören och kräver en fullständig internetanslutning. Är till exempel endast webbsurfning med http på port 80 tillåten, misslyckas anslutningen eftersom port 2222 krävs för kommunikation med ERA-servern. Inställningssalternativ för fjärradministration finns på ESET Endpoint Security huvudmeny. Klicka på Fjärradministration >. Välj alternativet Anslut till fjärradministrationsserver för att aktivera fjärradministration. Intervall mellan anslutningar till server med det här alternativet visas hur ofta ESET Endpoint Security försöker ansluta sig till ERA Server för att skicka ut data. Primär server, Sekundär server vanligtvis behöver endast den primära servern konfigureras. Du kan välja att lägga till en sekundär ERA Server-anslutning om du kör flera ERA-servrar på nätverket. Detta fungerar som nödlösning. Om den primära servern inte kan nås kommer din sekundära ERA Server att anslutas till ESET Endpoint Security. Samtidigt kommer anslutningen till den primära servern att försöka återupprättas. När anslutningen åter är aktiv flyttar ESET Endpoint Security tillbaka till den primära servern. Konfiguration av två serverprofiler med fjärradministration passar bäst för kunder som ansluter både från det lokala nätverket och utanför nätverket. Serveraddress ange antingen DNS-namnet eller IPadressen till servern där en ERA Server körs. Port detta fält innehåller en fördefinierad serverport som används för anslutning. Vi rekommenderar att du har standardporten inställd på Om lösenordsautentisering krävs för ESET Remote Administrator ska du välja alternativet Autentisering krävs för fjärradministrationsserver och skriva in ditt lösenord i fältet Lösenord. OBS! Mer information om hur du hanterar nätverket genom ESET Remote Administrator finns på ESET Remote Administrator Installation Manual and User Guide (dokumentet kanske inte finns tillgängligt på ditt språk). 9

10 9. Uppdatering ESET Endpoint Security går enkelt att uppdatera till den senaste produktversionen och säkerställa att din mobila enhet är skyddad mot de senaste hoten och skadliga attackerna. Får du ett meddelande om att en ny version av ESET Endpoint Security är tillgänglig för hämtning, rekommenderar ESET att du installerar den så snart som möjligt. ESET Endpoint Security installeras som standard med en uppdateringsaktivitet så att programmet uppdateras regelbundet. Kör uppdateringen manuellt genom att klicka på Uppdatera nu. Alternativet Automatisk uppdatering gör det möjligt att ställa in tiden för den automatiska hämtningen av virusdatabasens uppdateringar. OBS! För att undvika onödig användning av bandbredd utfärdas uppdateringar efter behov när nya hot läggs till. Uppdateringarna är gratis inom din aktiva licens, men din mobiloperatör kan debitera dig för dataöverföringen. 10. Lösenord Ditt säkerhetslösenord skyddar inställningarna från obehöriga ändringar. Lösenordet krävs för: åtkomst till lösenordsskyddade funktioner i ESET Endpoint Security (antivirus, antispam, stöldskydd och säkerhetsgenomgång), åtkomst till telefonen om den låstes, att skicka SMS-kommandon till din enhet, att avinstallera ESET Endpoint Security. 11. Felsökning och support 11.1 Felsökning ESET Endpoint Security ger avancerade loggningsfunktioner som hjälper till att diagnostisera potentiella tekniska problem. Vi rekommenderar att du söker efter en möjlig lösning i ESET:s kunskapsbas innan du kontaktar ESET kundtjänst. Följ stegen nedan om du trots detta behöver kontakta ESET kundtjänst: 1. Gå till ESET Endpoint Security huvudmeny, tryck på MENY-knappen och klicka på Loggningsinställningar. 2. Välj programkomponenten problemet är relaterat till. 3. Upprepa problemet. Informationen skrivs in i en programlogg. 4. Gå till ESET Endpoint Security huvudmeny, tryck på MENY-knappen och klicka på Kundtjänst. 5. Klicka på Fortsätt om du inte hittade en lösning i kunskapsbasen. 6. Fyll i alla uppgifter och klicka på Skicka längst ned på skärmen. Kontrollera att alternativet Programlogg valts (standard) Teknisk support Våra kundtjänstspecialister är tillgängliga för att ge administrativ hjälp eller teknisk support för ESET Endpoint Security eller andra ESET-produkter. Sök efter svar på vanliga frågor i ESET:s kunskapsbas på: OBS! Det går endast att avinstallera skyddet på Android 2.2 och senare. Kunskapsbasen innehåller ett överflöd användbar information för att lösa de vanligaste problemen och är enkel att nå genom kategorier eller ett avancerat sökverktyg. Ställ in ett nytt säkerhetslösenord genom att skriva in det i fälten Lösenord och Bekräfta lösenord. Alternativet Lösenordspåminnelse (om inställd) visar en påminnelse om du inte kommer ihåg lösenordet. Kontakta ESET kundtjänst med supportformuläret på: VIKTIGT: Välj ditt lösenord mycket noggrant eftersom detta krävs för att låsa upp enheten eller för att avinstallera ESET Endpoint Security. På fliken Verkställ på går det att ange vilka moduler som skyddas av lösenordet. Glömmer du bort lösenordet går det att skicka ett SMS från mobilnumret sparat i listan Administratörskontakter till ditt mobilnummer. Detta SMS måste skickas i följande form: eset remote reset Lösenordet återställs. 10 Skicka en supportfråga direkt från mobiltelefonen genom att gå till huvudmenyn i ESET Endpoint Security och trycka på knappen MENY och klicka på Kundtjänst. Fyll i alla obligatoriska fält. Följ stegen i avsnittet Felsökning 10 för att inkludera en fullständig Programlogg.

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID Installationshandbok och användarhandbok Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument Innehåll 1. Installation...3 av ESET Mobile Security 1.1 Installation...3

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID. Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre)

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID. Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre) ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID Användarprogram (avsett för produktversion 2.0 och högre) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument Innehåll 1. Introduktion...3 1.1 Nyheter...3

Läs mer

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID. Användarprogram (avsett för produktversion 3.0 och högre)

ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID. Användarprogram (avsett för produktversion 3.0 och högre) ESET MOBILE SECURITY FÖR ANDROID Användarprogram (avsett för produktversion 30 och högre) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument Innehåll 1 Introduktion 3 11 Nyheter 3 12 Systemkrav

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008. Du hittar svar på alla dina frågor i MCAFEE VIRUSSCAN PLUS

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Snabbstartsguide ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor

Läs mer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security ger ett avancerat skydd för

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security

Läs mer

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET CYBER SECURITY PRO för Mac Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR macos. Snabbstartsguide. Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR macos Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Cyber Security Pro ger det allra bästa skyddet för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense-genomsökningsmotor

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual

Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual Android (BYOD) -Installera mstart -Kom igång manual Förutsättningar: För att ha möjlighet att synkronisera din Android enhet mot Stockholms Stads epost system krävs det att vissa delar är uppfyllda. Följande

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10

ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 ESET NOD32 ANTIVIRUS 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus ger ett avancerat skydd för din

Läs mer

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

Svensk version. Inledning. Innehåll. Specifikationer BT100. Extra specifikationer BT100 S W E E X. C O M. BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Bluetooth Adapter. Med hjälp av denna adapter

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Swepoint DoGPS program. Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java

Swepoint DoGPS program. Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java Swepoint DoGPS program Snabbanvisningar för programvarorna DoGPS for Android och DoGPS för Java 1 Innehållsförteckning Snabbanvisning för programvaran Swepoint DoGPS för Android... 3 1. Nedladdning av

Läs mer

Installation av Android-mobiler

Installation av Android-mobiler Installation av Android-mobiler Anm! För detaljer avseende installation hänvisas till dokumentation levererad med din mobil. Installera mymmx på Android-mobiler: 1. Starta webbläsaren på din mobil. 2.

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.0 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran.

Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Produktaktivering Startfönster Information till användaren att han/hon måste aktivera mjukvaran. Denna guide visas efter att installationen avslutats och first time setup är slutförd. Guiden kommer att

Läs mer

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Juli 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det

Läs mer

Kapitel 1: Komma igång...3

Kapitel 1: Komma igång...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Innehåll 2 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Vad gör jag efter installationen...4 1.1.1 Hantera prenumeration...4 1.1.2 Öppna produkten...4 1.2 Så här kontrollerar

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

ESET SMART SECURITY 10

ESET SMART SECURITY 10 ESET SMART SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Smart Security är ett heltäckande program för Internetsäkerhet.

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

ESET. Snabbstartsguide INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista

ESET. Snabbstartsguide INTERNET SECURITY 10. Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET Internet Security är ett heltäckande program

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar.

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar. Rebus SMS-modul 2011-06-08: Nytt sändningsförfarande, via Internet 2011-08-25: SMS sparas i Dokumentloggen 2011-08-29: SMS i Norge Om SMS ska skickas från Sverige måste ett avtal slutas med SMS-operatören

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

AntiVirus, Firewall & AntiSpyware. Användarhandbok

AntiVirus, Firewall & AntiSpyware. Användarhandbok AntiVirus, Firewall & AntiSpyware Användarhandbok i Innehåll Introduktion 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Android-app Användarmanual 1.0

Android-app Användarmanual 1.0 Android-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Kom igång med Telia Touchpoint pp Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_1-1403 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint pp i

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Trådlöst (endast vissa modeller)

Trådlöst (endast vissa modeller) Trådlöst (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är opertörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.

Mobila enheter. Regler och rekommendationer. Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor. Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1. UFV 2013/907 Mobila enheter Regler och rekommendationer Mobiltelefoner Smarta mobiltelefoner Surfplattor Fastställd av IT-chefen 2013-09-20 Version 1.0 UPPSALA UNIVERSITET Regler och rekommendationer Mobila

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Viktigt! Läs avsnittet om tjänsteaktivering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. MEGA DETEKTION Snabbinstallation Windows Vista, XP och 2000

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer