MED HISTORIEN SOM KOMPASS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED HISTORIEN SOM KOMPASS"

Transkript

1 MED HISTORIEN SOM KOMPASS MUSUND, Lunds universitet och Riksantikvarieämbetet bjuder in till konferens på LUX, LUNDS UNIVERSITET AUGUSTI 2015 Musund samlar chefer och medarbetare från ABM-sektorn på båda sidor Öresund. Årets konferens kommer att vara ett samarbete mellan Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet och MUSUND i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Bakgrunden till konferensen är projektet Med historien som kompass, ett forskningsprojekt som finansierats av Riksantikvarieämbetet och Kultur Skåne. I detta projekt studerades bland annat hur föreställningar om förflutenhet/fortid formas på olika sätt i dagens samhälle. Avsikten med konferensen är bland annat att sätta fokus på hur den digitala utvecklingen påverkat kulturarvsbruk och konstruerandet av sociala minnen/erindringar utanför de offentliga kulturarvsinstitutionernas verksamhetsfält. Under tre dagar kommer föreläsningar av danska, svenska och internationella föreläsare att varvas med workshops. Nedan hittar du programmet. Pris: SEK 1300 Avgiften inkluderar tre konferensdagar inklusive alla måltider. Det går bra att delta endast en eller två dagar ange i så fall det i din anmälan. Den låga avgiften reduceras dock inte. Hotellrum bokas av den enskilde konferensdeltagaren och inkluderas inte i konferensavgiften. Anmälan om deltagande i konferensen mailas till Ulrika Eriksson på Kulturen, Svenska deltagare betalar in på bankgiro Referens MUSUND samt namn och institution Danske deltagare betaling til: IBAN: SE SWIFT: NDEASESS Bank: Nordea Referens MUSUND, oplys navn og institution Sista anmälningsdag/dag for tilmelding är den 22 juni 2015 Deltagarantalet är begränsat till 90 personer. Se även Musunds hemsida för uppdaterad information. MUSUND arbetsgruppen: Karin Gustavsson, Helsingborgs Museer Susanne Beckmann, Malmö Museer Inger Wiene, Københavns Museum Peter Kristiansen, Rosenborg Jens Breinegaard, Danmarks Tekniske Museum Charlotte Åkerman, Kulturen,Lund Björn Magnusson Staaf, Inst för Kulturvetenskaper, Lunds universitet

2 MED HISTORIEN SOM KOMPASS MUSUND, Lunds universitet och Riksantikvarieämbetet TISDAG 25 AUGUSTI LUX, LUNDS UNIVERSITET AUGUSTI 2015 PROGRAM Minnesbruk utanför de etablerade institutionerna Ankomst, registrering, kaffe Välkomna! Jens Breinegaard, museumsdirektør Danmarks Tekniske Museum Björn Magnusson Staaf, docent Institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet Keynote speaker: Digital Strategies and the future of museums Mike Edson, Smithsonian Institution, Washington DC Michael Edson räknas till de främsta experterna i USA på digitalt tillgängliggörande och webbkommunikation inom kulturarvssektorn. För närvarande arbetar han som ansvarig för de digitala strategier som utvecklas av Smithsonian Museum, Washington D.C. Han är tillika Presidential Distinguished Fellow at the Council for Libraries and Information Resources. Edson är en övertygad förespråkare för att så stora delar av museernas samlingar skall göras så tillgängliga som möjligt och bjuda in medborgarna att bli medskapare av museet. En av Edsons mer uppmärksammade texter från det senaste året är Dark Matter. Gå gärna in på adressen nedan och läs: Frokost/Lunch (25 minuters föredrag följt av 20 minuters diskussion) INLÄGG 1 Bodil Petersson, docent vid Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet INLÄGG 2 #pastmypresent - et kulturprojekt, der forstyrrer! Museum Østjylland, museumsinspektør Helle Lebahn Bentzen og arkæolog Lisette Berg Andersen samt unge fra #pastmypresent

3 Ungeprojektet #pastmypresent handler om at Museum Østjylland slipper tøjlerne og overlader ekspertrollen til en gruppe unge tovholdere. Deres opgave bliver at udfordre og forstyrre museets tanke- og handlemønstre og tilbyde nye kulturelle udtryk. Museet tilbyder i tilgift noget, der handler om identitet, tilhørssted, samfundsværdier og pokkers gode historier om os mennesker på tværs af tid WORKSHOPS/GRUPPDISKUSSIONER inkl kaffe Med historien som kompass Björn Magnusson Staaf Sidsel Risted-Staun, museumskonsulent, Kulturstyrelsen Hur man skapar en superattraktion Andreas Bonde Hansen, phd student, Saxo-institutet Köpenhamns universitet & Museum Vestsjaelland Uppsummering av workshops/gruppdiskussioner Promenad till Kulturen. Eventuellt bagage medtages Utställningen om Emil i Lönneberga på Kulturen Mingel med mat på Kulturen ONSDAG 26 AUGUSTI Tillgängliggörande (25 minuters föredrag följt av 20 minuters diskussion) 9.00 INLÄGG 3 Hittbarhet för digitalt material Jonas Fransson, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap Köpenhamns universitet, bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Lunds universitet Att tillgängliggöra material på webben är bara första steg till användning. För synlighet på webben idag krävs både aktivt arbete och strategier kring hittbarhet (findability). Graden av hittbarhet beror på ett samspel av flera aspekter, från mängden av metadata till indexering i Google och andra söktjänster. En definition av begreppet hittbarhet presenteras tillsammans med delkoncept utifrån ett informationsekologiskt perspektiv Kaffepaus 9.45 INLÄGG 4 Indtastning og formidling af kilder. Beretningen om et frugtbart samarbejde mellem de frivillige og Rigsarkivet. Nanna Floor Clausen, IT-arkivar, Rigsarkivet Odense Siden 1992 har KildeIndtastningsprojektet været i gang med at indtaste kilder på en så kildetro måde som realistisk muligt. Projektet var blandt de første til at kombinere især slægtsforskeres engagement og Rigsarkivets adgang til de originale kilder til at få skabt digitale, søgbare data. Præsentationen vil have fokus på Dansk Demografisk Database, den online adgang til de originale kilder og det nyeste projekt om online indtastning af kilder. Forudsætningen for disse projekter er de frivilliges tilslutning til både indtastning og brug af de indtastede data, og jeg vil fortælle om vores erfaringer på dette område.

4 11.00 INLÄGG 5 Fremtiden, megatrends og digital kulturarv Charlotte S.H. Jensen, udviklingskonsulent, Nationalmuseet Den kulturhistoriske verden står overfor - eller midt i en tid med meget store ændringer. Nye kanaler og platforme skabes konstant, men nogle af de største udfordringer handler måske ikke om hverken indhold eller teknologi. Ord som digitalisering, konvergens og kollaboration bliver stadigt vigtigere for vores praksis om kultur. For kort tid siden kunne der gå lang tid, før både systemer og den omgivende verdens forudsætninger ændrede sig afgørende. I dag ændrer begge dele sig overordentlig hurtigt. Oplægget ser på en række bud på den nære fremtid, dens platforme, muligheder og udfordringer. Er kulturarv og museer agile nok til at beholde deres relevans i dagens og morgendagens verden? INLÄGG 6 Med historien som kompass Björn Magnusson Staaf Hur skapar sig människor sina föreställningar om historien idag? Hur kopplas förståelse av historia till tankar om samtid och kanske även framtid? Dessa vida frågor är utgångspunkter i forskningsprojektet Med historien som kompass. Syftet med projektet var att försöka finna eventuella strukturer och ramar för hur uppfattningar om historien formas idag. Resultatet av undersökningarna är att produktionen av olika historieuppfattningar är synnerligen bred. Webben och den digitala utvecklingen spelar en central roll i detta sammanhang. Museerna har en viktig roll att fylla i ett samhälle där sätten att söka information genomgår en radikal förvandling. Frågan om vilken denna roll är bildar ett tema för föreläsningen Frokost/Lunch WORKSHOPS/GRUPPDISKUSSIONER Tillgängliggörande av material Lars Lundqvist, RAÄ Hittbarhet för digitalt material Jonas Fransson, fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap Köpenhamns universitet, bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Lunds universitet Vad kan vi göra för att öka hittbarheten för vårt material? Oavsett om materialet är omfattande eller litet, smalt eller brett, så kräver användning att materialet hittas. Utifrån förmiddagens föreläsning kring hittbarhet och de tre nivåerna on page, on site och off site jobbar vi med hittbarhetsproblem. Workshopen fokuserar på erfarenhets- och idéutbyte. Mike Edson Kaffepaus Uppsummering av workshops/gruppdiskussioner Teaterföreställning Hamlet, Drottning G s univers Mød den hårdtarbejdende og succesfulde HR Chef Dronning G. når hun som vanligt med højt humør og store armbevægelser giver sit bud på hvordan vi skaber work-life balance i vores moderne arbejdsliv Festmiddag

5 TORSDAG 27 AUGUSTI Fiktionalisering av historien (25 minuters föredrag följt av 20 minuters diskussion) 9.00 INLÄGG 7 The Sun never sets on Hamlet Lars Romann Engel, Teaterdirektør & Kunstnerisk leder på HamletScenen. Kom med bag om historien om Hamlet, og hør om de fantastiske begivenheder, som ligger til grund for Shakespeares hovedværk. Et universelt drama om fødslen af det moderne menneskes identitetsprojekt, som hvert minut spilles et sted på kloden, med de berømte ord: To be or not to be INLÄGG 8 Festival of Important Shit kan en festival udfordre kulturarven? Josefine Albris, Projektleder, Golden Days Festival Mit foredrag er et vue ind i festivalens tanke-maskinrum og rejse fra festivalgrebets vision og idé til arrangementernes evne til at konkretisere dette. Enhver Golden Days festival lokaliserer et problem ved historien, en grund til at beskæftige sig med den, en måde at vise, hvordan vi kan spejle os i den eller gøre den aktuel og samfundsrelevant. Med Festival of Important Shit har Golden Days ønsket at udfordre vores opfattelse af, hvad der ligger i selve definitionen af Kulturarv. Dét min praktikant kækt kalder diktaturarv. Er kulturarv nødvendigvis nationalt og enestående, eviggyldigt og kanoniserbart, eller kan det være at kulturarven også er både flygtig, ikke nødvendigvis fin og i højere grad helt personlig end nationalt allemandseje Kaffepaus INLÄGG 9 Populärisering av historia Ulf Zander, professor i Historia vid Lunds universitet: Att historien är intressant i sig har varit en vanligt förekommande uppfattning bland historiker. I takt med att historia förmedlas i alltfler kanaler har det blivit en alltmer problematisk inställning. Med The Great Gatsby som exempel resonerar Ulf Zander kring vad som utmärker möten mellan historiska fakta och fiktion och vilka funktioner som historia har i sådana sammanhang INLÄGG 10 Matador som historie og erindring Carsten Tage Nielsen, Ekstern Lektor, Ph.d., Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet Matador er ikke blot en tv-serie produceret i 1970 ernes Danmark, der handlede om årene fra 1929 til 1947 i en fiktiv dansk provinsby, men et kulturelt fænomen med en helt unik virkningshistorie. I starten blev tv-serien kritiseret for at give et forenklet og harmoniserende billede af perioden. I dag er serien kult også for mennesker, der ikke var født den gang serien blev skabt. Med udgangspunkt i serien og dens virkningshistorie diskuterer jeg forholdet mellem fiktion og historie og forholder mig samtidig til hvem som erindrer hvad, hvordan og hvorfor Frokost/Lunch WORKSHOPS/GRUPPDISKUSSIONER Marianne Sjöland, doktorand i historia, Lunds universitet

6 Levendegjort fortid - en udfordring i museumsarbejdet Carsten Tage Nielsen Jeg opfatter 'fiktionalisering' som forsøg på at levendegøre fortid med dramaturgiske virkemidler. Vi diskuterer 1) erfaringer med levendegørelse på museer, 2) på hvilke måder levendegørelse er (kan være) en udfordring for museer og museumsarbejdet (museumsprofessionalismen), og 3) hvilke genrer, som er passende/ ikke passende i en museumskontekst. Fakta och fiktion Mimmi Tegnér, Intendent Malmö museer Uppsummering av workshops/gruppdiskussioner inkl kaffe KONFERENSAVSLUTNING, PÅ ÅTERSEENDE 2016 Rätt till ändringar förbehålles Version Konferensen har fått stöd från Region Skåne, Riksantikvarieämbetet och Clara Lachmanns Stiftelse

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Nordisk konferens om framtida utmaningar med fokus på kompetensöverföring Textilmuseet, Borås, 12-13 mars 2012 Innehåll Inledning sid.

Läs mer

Rapport 2015:37. Digikult 2015. Digitalt kulturarv i praktiken

Rapport 2015:37. Digikult 2015. Digitalt kulturarv i praktiken Rapport 2015:37 Digikult 2015 Digitalt kulturarv i praktiken Rapportnr: 2015:37 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Peter Rudvall Foto: Jan Mogol Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, kulturmiljöenheten/samhällsavdelningen

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET

Nordens Välfärdscenter. Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET Nordens Välfärdscenter Fokus på ELDRE I INFORMASJONSSAMFUNNET 1 Forord Inom en snar framtid kommer man kunna sköta de flesta kontakter med myndigheter via nätet. De nordiska länderna är bland de främsta

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

The Open University s repository of research publications and other research outputs

The Open University s repository of research publications and other research outputs Open Research Online The Open University s repository of research publications and other research outputs Domtab i Danmark: en undersgelse af sammenhen mellem engelsk i stedet for dansk og engelsk i dansk

Läs mer

DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS

DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS DÅLIG MAT, MEN BRA KONFERENS Rapport av enkätundersökning, Nordisk Museikonferens April 2009 Anna Kemdal Pho, annakemdalpho@gmail.com Rapporten baseras på svaren på en enkät som skickades ut digitalt med

Läs mer

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET

WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET WiFi i det offentliga rummet EN STUDIE AV HINDER OCH MÖJLIGHETER MED ATT ERBJUDA FRITT WIFI I DET OFFENTLIGA RUMMET Innehåll 1. Inledning... 6 1.1 Bakgrund...6 1.2 Syfte...7 1.3 Metod...7 1.4 Disposition...7

Läs mer

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011

Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 Nordisten Enheten för nordiska språk December 2011 LEDARE Av Kim Sandvad West Redaktör Selv om november måned allerede har lagt sit mørkeslør over landet, og frosten så småt er begyndt at bide i næsen,

Läs mer

Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009

Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009 Nordiska Ståldagen 2010 Deltagarenkät 24 maj 2009 Enkät Nordiska Ståldagen 2010 148 deltagare 79 enkätsvar (53%) Vad tyckte du om inbjudan? Betyg: 3,99 Göteborg 3,92, Köpenhamn 4,5 CD sa sig innehålla

Läs mer

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen

De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen De unges forslag til Kulturvision for Øresundsregionen Öresundskomiteen havde inviteret 100 unge i alderen 16-20 år til at mødes den 14. november på Nationalmuseet i København. Gennem en energi fyldt dag

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org NNM II på dataspelsmässan i San Fransisco i mars 2012. NNM II på filmfestivalen i Cannes i maj 2012. Visionen för Ny Nordisk Mat II är att

Läs mer

DOING GOOD IN THE WORLD DVD

DOING GOOD IN THE WORLD DVD Nr. 4. juni - 2014 DOING GOOD IN THE WORLD DVD See how The Rotary Foundation and its partners are achieving sustainable results in Rotary s six areas of focus and learn how you can help! Promoting peace

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

NUMMER TRE 2002. vision och tradition

NUMMER TRE 2002. vision och tradition NUMMER TRE 2002 vision och tradition I K O N E R i n n e h å l l Ledare................................. 3-4 Press Release........................ 4 FRÅN THE MOLESWORTH INSTITUTE Kompetenceudvikling i

Läs mer

Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1

Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1 Nummer 4 2010 Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer c a n c e r v å r d e n #4 2010 1 P r o g r a m n i o n d e n at i o n e l l a ko n f e r e n s e n m e d l i v e t

Läs mer

TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare. SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt. JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso. Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4

TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare. SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt. JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso. Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4 B R A N D I N G M A G A S I N TINA THÖRNER Världsberömd kartläsare SØLLERØD KRO Den danska idyllens höjdpunkt JOHNNY ÖRBÄCK Livet efter Turning Torso Nr 3 2007 45 sek 38 dk 4 vayacontios.com / foto: Johan

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

Kunskap upplevelse pengar

Kunskap upplevelse pengar Nordisk Museologi 2003 1 Kunskap upplevelse pengar 1 Kring senaste årsskifte pågick en museidebatt i några svenska dagstidningar. Chefredaktören för Dagens Forskning, historikern Anders Björnsson, fann

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger

nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger 2010 nordiska akademiska ekonomutbildningar 2010 förord Vad roligt att du är intresserad av

Läs mer

Demokrati i en ny tid

Demokrati i en ny tid Demokrati i en ny tid Utblickar i Norden och Europa Dokumentation från nordisk konferens i Stockholm den 7 maj 2008 Föreningen Norden Nordiska rådets svenska delegation Föreningen Norden Hantverkargatan

Läs mer

museer vill museerna olika nya människa människor tillsammans del museum kring andra svenska samtal perspektiv skapar delaktig demokrati museets

museer vill museerna olika nya människa människor tillsammans del museum kring andra svenska samtal perspektiv skapar delaktig demokrati museets museer museerna olika tillsammans människor museum vill nya människa göra del historia svenska andra nns samtal ån skapar frågor mer fler handlar projekt möjligheter skapa workshop erfarenheter berättar

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder Projektrapport SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder SIU är ett samarbetsprojekt 2011-2014 i Öresundsregionen med kommunerna Landskrona, Köpenhamn, Kristianstad och Bjuv. EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE

SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE SAMORDNING SAMVERKAN SAMARBETE VÄLKOMMEN TILL FALK:S KONFERENS JÖNKÖPING 20 22 MAJ 2014 VÄLKOMMEN TILL FALK:S Konferensens tema är samordning samverkan samarbete. Detta är viktigare än någonsin för alla

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer