Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare"

Transkript

1 THE PORT OF SCANDINAVIA N E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2015 tills vidare VERSION 1, 2015

2 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG CONTAINERFARTYG RORO-FARTYG CONRO-FARTYG BILFARTYG ROPAX- OCH PASSAGERARFÄRJOR KRYSSNINGSFARTYG BREAK BULK (LOLO-FARTYG) INLAND WATERWAYS YACHTER SKÄRGÅRDS- OCH HAMNTRAFIK ÖVRIGA FARTYG Upplysningar om hamntaxan

3 INTRODUKTION Välkommen till Göteborgs Hamns hamntaxa Här hittar du fartygshamnavgifter samt andra avgifter och rabatter. Hamntaxan gäller för alla anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn. Vi har under flera års tid tillämpat en miljödifferentierad hamntaxa. Nu när förutsättningarna för svavelbaserade bränslen förändras i vår region lanserar vi ett nytt miljöerbjudande till rederier. Vi har infört en miljörabatt där fartyg med hög miljöprestanda premieras. Till grund för premien ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index (ESI) och Clean Shipping Index (CSI). Fartyg som är klassade enligt ESI och har 30 poäng eller mer får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften, baserat på GT (fartygets bruttodräktighet). Samma rabatt ges till fartyg som når upp till den gröna klassen enligt CSI. För fartyg som drivs med LNG införs en rabatt på 20 procent. Den nya LNG-rabatten gäller fram till och med december Samtidigt upphör befintliga svavelavgifter samt vår miljökampanj för renare bränsle. Läs mer på Med vänlig hälsning, Magnus Kårestedt VD, Göteborgs Hamn AB

4 1. Sammanställning av detaljerade villkor Sidan 4 AVGIFTER OCH FAKTURERING 1 Avgiften baseras på GT (Gross Tonnage) enligt 1969 års mätregler, såvida ej annat finns angivet i taxan. Då ett fartyg första gången anlöper Göteborgs Hamn, eller om fartyget blivit ombyggt sedan senaste anlöpet, ska giltigt mätbrev enligt 1969 års mätregler uppvisas av rederiet eller rederiets ombud. 2 De angivna priserna nedan är angivna i SEK och gäller för helt anlöp, dvs för ankomst och avgång till och från hamnområde. 3 Minsta fakturerad avgift per fartyg och anlöp är 500 SEK. Fakturerat totalbelopp avrundas till närmaste hela krontal. Fakturerat belopp ska vara Göteborgs Hamn tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt uppgift på fakturan om betalning ej är Göteborgs Hamn AB tillhanda senast på förfallodagen. 4 Förskottsbetalning kan förekomma. Göteborgs Hamn AB har rätt att kräva bankgaranti. 5 Har Sveriges regering förordnat att särskilda avgiftsbestämmelser ska tillämpas för vissa fartygstyper, gäller dessa bestämmelser. 6 Avfallsavgifter debiteras ej av Göteborgs Hamn AB då mottagning av fartygsgenererat avfall ombesörjes av varven eller av annan hamnanläggning än Göteborgs Hamn ABs. 7 Ingen extra fartygshamnavgift debiteras om fartyg lämnar kaj inom hamnområdet för t ex provtur, besiktningsresa, tankrengöring, gasrening och dylikt och därefter återvänder till kaj.

5 1. Sammanställning av detaljerade villkor Sidan 5 MILJÖRABATTER 8 Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med bestämmelserna för ESI ( alternativt CSI ( Meddelande om registrering och uppfyllande av godkänd nivå skall lämnas till Port Control, Göteborgs Hamn AB, i samband med anmälan av fartygs första anlöp efter att intyg erhållits. Läs mer om hur registrering sker på EXTRA AVGIFT VID SLUDGE OCH AVFALLSAVLÄMNING 9 En tilläggsavgift tas ut för de merkostnader som Göteborgs Hamn AB, eller dess entreprenör, åsamkas om: Anmälan om avlämning av avfall från fartyg inte gjorts i tid enligt svensk lag och Göteborgs Hamn ABs föreskrifter, eller avsevärt avviker från verklig avstämning. Avfallet/sludgen innehåller främmande substanser, lösningsmedel eller detergenter. Avfallet ej härrör från fartygets normala drift. Fat och förpackningar med oljerester eller farligt avfall inte är korrekt förpackade och märkta med innehåll eller om avlämning och uppställning inte sker på anvisade platser. Avlämning inte sker på avtalad tid. Fartyget inte tillhandahåller personal vid avlämning av sludge. Pumpkapaciteten för sludge understiger 5 m 3 per timme. Ej avbeställd avlämning faktureras. UNDANTAG AVSEENDE SLUDGE OCH AVFALLSAVGIFTER 10 Fartyg som av Transportstyrelsen fått undantag från obligatorisk avlämning av fartygsgenererat avfall i svenska hamnar betalar inte någon sludge- eller avfallsavgift i Göteborgs Hamn. DEFINITION AV FARTYGSTYP 11 Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att definiera fartygstypen. TOLKNINGSTVIST 12 Vid eventuell tolkningstvist av hamntaxan gäller senast publicerad svensk version. Tvist i anledning av Hamntaxan ska avgöras vid Göteborgs Tingsrätt. SJÖTRAFIKOMRÅDE GÖTEBORG 13 Se karta över sjötrafikområde Göteborg på REVIDERING AV HAMNTAXAN 14 Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att revidera hamntaxan under året.

6 2.1 Tankfartyg Sidan 6 FARTYGSHAMNAVGIFTER Avgiften är baserad på GT-intervaller, för fartygets totala GT debiteras en avgift enligt tabellen nedan. AVGIFT FÖR FARTYG Antal/GT Pris/GT GT 2,44 SEK GT 2,99 SEK GT 3,29 SEK > GT 4,66 SEK (högst GT debiteras) NEDSÄTTNING FÖR FARTYG MED INBYGGD RÖRTUNNEL PÅ DÄCK För fartyg med inbyggd rörtunnel på däck sänks fartygshamnavgiften med motsvarande procentsats som rörtunneln utgör av fartygets totala GT. FÖRHÖJD AVGIFT FÖR FARTYG MED ENKELSKROV För fartyg med enkelskrov, det vill säga som ej har dubbel botten och dubbla sidor, oavsett segregerade barlasttankar, tas dubbel fartygshamnavgift ut. LOSSNING AV SPOLVATTEN (SLOP) TILL MOTTAGNINGSANLÄGGNING Full fartygshamnavgift tas ut när fartyg anlöper Göteborgs Hamn för att lossa spolvatten (slop) härstammande från annan ort eller från fartyg som ej anlöper hamnen. För fartyg som anlöper Göteborgs Hamn enbart i syfte att lossa eget spolvatten, utgår fartygshamnavgiften med den för reparentfartyg gällande avgiften enligt kapitel 2.12.

7 2.1 Tankfartyg Sidan 7 AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Tankfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Tankfartyg som anländer från hamn utanför Europa och Nordsjön 0,14 SEK/GT 0,24 SEK/GT AVGIFT FÖR ÖVRIGT FARTYGSGENERERAT FAST AVFALL Tankfartyg 0,12 SEK/GT Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna Hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn, avsnitt Avfall. AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på ÖVRIGA AVGIFTER SPOLVATTEN Spolvatten härstammande från annan ort eller från fartyg som ej anlöper hamnen. Varuhamnavgift 5,20 SEK/ton FÄRSKVATTEN Pris för färskvatten vid leverans från brandpost vid kajer som ägs och förfogas av Göteborgs Hamn AB. Bunkerfartyg Övriga fartyg 500 SEK SEK

8 2.1 Tankfartyg Sidan 8 LIGGETIDSAVGIFT I Göteborgs Energihamn finns ingen möjlighet att bevilja extra liggetid före påbörjad lossning/lastning. Efter avslutad lossning/lastning kan extra liggetid endast beviljas i undantagsfall. Liggetidsavgift utgår om fartyget ligger kvar vid kaj mer än 24 timmar efter avslutad lossning/lastning. Liggetidsavgift utgår inte om liggetiden orsakats av förhållanden som Göteborgs Hamn AB eller Sjöfartsverket kunnat råda över. Avgiften beräknas per längdmeter (löa). Avgift per påbörjat dygn 40 SEK/m löa RÄKNEEXEMPEL Fartyg på GT anlöper Göteborgs Hamn från hamn inom Europa /Nordsjön. Fartyget använder LNG som bränsle och erhåller minst 30 poäng enligt ESI. Fartyget vill bunkra färskvatten. Fartygshamnavgift GT 3,29 SEK = SEK ESI-rabatt GT 3,29 SEK -10% = SEK LNG-rabatt GT 3,29 SEK -20% = SEK Sludge GT 0,14 SEK = SEK Fast avfall GT 0,12 SEK = SEK Färskvatten = SEK Total hamntaxa = SEK Fartyg på GT anlöper Göteborgs Hamn från hamn inom Europa/Nordsjön. Fartygshamnavgift (högst GT debiteras) GT 4,66 SEK = SEK Sludge GT 0,14 SEK = SEK Fast avfall GT 0,12 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

9 2.2 Containerfartyg Sidan 9 FARTYGSHAMNAVGIFTER Avgiften är baserad på progressiva intervaller, dvs för fartygets första GT betalas avgiften enligt intervallet GT, för fartygets nästkommande GT betalas enligt intervallet GT osv. Antal/GT Pris/GT GT 1,58 SEK GT 1,41 SEK GT 0,66 SEK > GT 0,50 SEK AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Containerfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Containerfartyg som anländer från hamn utanför Europa och Nordsjön 0,18 SEK/GT 0,28 SEK/GT AVGIFT FÖR ÖVRIGT FARTYGSGENERERAT FAST AVFALL Containerfartyg 0,16 SEK/GT Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna Hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn, avsnitt Avfall.

10 2.2 Containerfartyg Sidan 10 AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på RÄKNEEXEMPEL Fartyg på GT anlöper Göteborgs Hamn från hamn inom Europa /Nordsjön. Fartygshamnavgift ( GT 1,58 SEK ) + ( GT 1,41 SEK) + ( GT 0,66 SEK ) + ( GT 0,50 SEK) = SEK Sludge Fast avfall Total hamntaxa GT 0,18 SEK = SEK GT 0,16 SEK = SEK = SEK Fartyg på GT anlöper Göteborgs Hamn från hamn inom Europa/Nordsjön. Fartyget erhåller minst 30 poäng enligt ESI. Fartygshamnavgift GT 1,58 SEK = SEK ESI-rabatt GT 1,58 SEK -10% = SEK Sludge GT 0,18 SEK = SEK Fast avfall GT 0,16 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

11 2.3 Roro-fartyg Sidan 11 FARTYGSHAMNAVGIFTER Avgiften är baserad på progressiva intervaller, dvs de två första anlöpen för en service (som erkänns av Göteborgs Hamn AB) debiteras enligt intervallet 1 2 anlöp per vecka. För nästkommande anlöp under veckan debiteras enligt intervallet 3 6 anlöp per vecka osv. Med vecka avses kalendervecka måndag söndag. Pris/GT 1 2 anlöp per vecka och service 1,27 SEK 3 6 anlöp per vecka och service 1,03 SEK 7 eller fler anlöp per vecka och service 0,69 SEK AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Roro-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Roro-fartyg som anländer från hamn utanför Europa och Nordsjön 0,10 SEK/GT 0,20 SEK/GT AVGIFT FÖR ÖVRIGT FARTYGSGENERERAT FAST AVFALL Roro-fartyg 0,09 SEK/GT Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna Hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn, avsnitt Avfall.

12 2.3 Roro-fartyg Sidan 12 AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på RÄKNEEXEMPEL Roro-fartyg på GT anlöper Göteborgs Hamn för sjunde gången per vecka och service. Fartyget anlöper från hamn inom Europa/Nordsjön. Fartyget erhåller minst 30 poäng enligt ESI. Fartygshamnavgift GT 0,69 SEK = SEK ESI-rabatt GT 0,69 SEK -10% = SEK Sludge GT 0,10 SEK = SEK Fast avfall GT 0,09 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

13 2.4 Conro-fartyg Sidan 13 FARTYGSHAMNAVGIFTER Conro-fartyg 1,19 SEK/GT AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Conro-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Conro-fartyg som anländer från hamn utanför Europa och Nordsjön 0,05 SEK/GT 0,15 SEK/GT AVGIFT FÖR ÖVRIGT FARTYGSGENERERAT FAST AVFALL Conro-fartyg 0,09 SEK/GT Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna Hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn, avsnitt Avfall. AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK

14 2.4 Conro-fartyg Sidan 14 MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på RÄKNEEXEMPEL Fartyg på GT anlöper Göteborgs Hamn från hamn inom Europa/Nordsjön. Fartygshamnavgift GT 1,19 SEK = SEK Sludge GT 0,05 SEK = SEK Fast avfall GT 0,09 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

15 2.5 Bilfartyg Sidan 15 FARTYGSHAMNAVGIFTER Bilfartyg 0,80 SEK/GT AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Bilfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Bilfartyg som anländer från hamn utanför Europa och Nordsjön 0,17 SEK/GT 0,27 SEK/GT AVGIFT FÖR ÖVRIGT FARTYGSGENERERAT FAST AVFALL Bilfartyg 0,22 SEK/GT Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna Hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn, avsnitt Avfall. AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK

16 2.5 Bilfartyg Sidan 16 MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på RÄKNEEXEMPEL Fartyg på GT anlöper bilterminalen från hamn utanför Europa/Nordsjön. Fartygshamnavgift GT 0,80 SEK = SEK Sludge GT 0,27 SEK = SEK Fast avfall GT 0,22 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

17 Sidan 17 Avgifter 2.6 Ropax- och passagerarfärja FARTYGSHAMNAVGIFTER Här avses fartyg som fraktar passagerare och gods, passagerare och fordon, järnvägsvagnar eller enbart passagerare och som bedriver regelbunden, för allmänheten tillgänglig, trafik enligt av Göteborgs Hamn godkänd turlista. Avgiften är baserad på progressiva intervaller, dvs de två första anlöpen för en service (som erkänns av Göteborgs Hamn AB) debiteras enligt intervallet 1 2 anlöp per vecka. För nästkommande anlöp under veckan debiteras enligt intervallet 3 6 anlöp per vecka osv. Med vecka avses kalendervecka måndag söndag. Pris/GT 1 2 anlöp per vecka och service 1,27 SEK 3 6 anlöp per vecka och service 1,03 SEK 7 eller fler anlöp per vecka och service 0,69 SEK AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Ropax- och passagerarfärja som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön 0,10 SEK/GT

18 2.6 Ropax- och passagerarfärja Sidan 18 AVGIFT FÖR ÖVRIGT FARTYGSGENERERAT FAST AVFALL Ropax- och passagerarfärja 0,09 SEK/GT Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna Hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn, avsnitt Avfall. AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på LIGGETIDSAVGIFT För kaj utgår en liggetidsavgift per påbörjat kalenderdygn. Avgiften beräknas per längdmeter (löa). Pris per påbörjat kalenderdyg 40 SEK/löa RÄKNEEXEMPEL Ropax- och passagerarfärja på GT anlöper Göteborgs Hamn för sjunde gången per vecka och service. Fartyget anlöper från hamn inom Europa/Nordsjön. Fartyget erhåller minst 30 poäng enligt ESI. Fartygshamnavgift GT 0,69 SEK = SEK ESI-rabatt GT 0,69 SEK -10% = SEK Sludge GT 0,10 SEK = SEK Fast avfall GT 0,09 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

19 2.7 Kryssningsfartyg Sidan 19 FARTYGSHAMNAVGIFTER Avgiften är baserad på GT-intervaller, för fartygets totala GT debiteras en avgift enligt tabellen nedan. GT > ,98 SEK/GT Passageraravgift Säkerhetspaket för turn-around anlöp 4,81 SEK/GT dock högst SEK 22,50 SEK/passagerare Pris på begäran För kryssningsfartyg som tillhör samma rederi, eller som tillhör rederi som opererar under samma varumärke, reduceras fartygshamnavgiften med 15 procent fr o m det sjunde anlöpet till Göteborgs Hamn under en säsong. Säsongsrabatt: -30%/GT under perioden 1/2 30/4 samt 1/10 30/11. AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Kryssningsfartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Kryssningsfartyg som anländer från hamn utanför Europa och Nordsjön 0,18 SEK/GT 0,28 SEK/GT

20 2.7 Kryssningsfartyg Sidan 20 AVGIFT FÖR ÖVRIGT FARTYGSGENERERAT FAST AVFALL Kryssningsfartyg 0,22 SEK/GT Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna Hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn, avsnitt Avfall. AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på AVGIFTER FÖR FÄRSKVATTEN FÄRSKVATTEN Pris för färskvatten vid leverans från brandpost vid kajer som ägs och förfogas av Göteborgs Hamn AB. Pris per påbörjad m3 Kopplingsavgift till fartyg vardagar kl. 08:00 19:00 Kopplingsavgift till fartyg övrig tid 18 SEK/m3 800 SEK SEK

21 2.7 Kryssningsfartyg Sidan 21 RÄKNEEXEMPEL Fartyg på GT med 1500 passagerare ombord anlöper Göteborgs Hamn kl. 08:00 en torsdag från en hamn inom Europa/Nordsjön. Det är fartygets första besök i Göteborgs Hamn för säsongen. Fartyget vill bunkra 200 kubikmeter färskvatten. Fartygshamnavgift GT 2,98 SEK = SEK Passageraravgift PAX 22,50 SEK = SEK Färskvatten 200 m 3 18 SEK = SEK Kopplingsavgift färskvatten, vardag kl. 08:00 19:00 = 800 SEK Sludge GT 0,18 SEK = SEK Fast avfall GT 0,22 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK Fartyg på GT med passagerare ombord anlöper Göteborgs Hamn en lördag från en hamn inom Europa /Nordsjön. Fartyget tillhör en rederigrupp som redan anlöpt Göteborgs Hamn sex gånger under säsongen, det är rederigruppens sjunde besök för säsongen. Fartygshamnavgift GT 2,98 SEK = SEK Reducerad fartygshamnavgift -15% = SEK Passageraravgift PAX 22,50 SEK = SEK Sludge GT 0,18 SEK = SEK Fast avfall GT 0,22 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

22 2.8 Break Bulk (LoLo-fartyg) Sidan 22 FARTYGSHAMNAVGIFTER Här avses LoLo-fartyg som fraktar processade skogs- och stålprodukter som break bulk. Break Bulk, LoLo-fartyg 1,75 SEK/GT AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. Break Bulk, LoLo-fartyg 0,16 SEK/GT AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Break Bulk-fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön Break Bulk-fartyg som anländer från hamn utanför Europa och Nordsjön 0,18 SEK/GT 0,28 SEK/GT AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK

23 2.8 Break bulk (LoLo-fartyg) Sidan 23 MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på

24 2.9 Inland waterways Sidan 24 FARTYGSHAMNAVGIFTER Fartyg klassade enligt Inland Waterway och opererande inom området Göteborg Vänern erhåller 25 procents rabatt på fartygshamnavgiften. I övrigt gäller samtliga avgifter enligt ordinarie fartygssegment.

25 2.10 Yachter Sidan 25 FARTYGSHAMNAVGIFTER Inom Göteborgs Hamn finns ett begränsat antal kajplatser för korttidsupplåtelse till yachter. För upplåtelserna gäller nedan angivna priser. Fartygets längd (löa) i meter < SEK SEK SEK > SEK Pris per påbörjar kalenderdygn För yachter som anlöper kaj som inte tillhör Göteborgs Hamn AB men ligger innanför Göteborgs hamnområde, utgår fartygshamnavgift enligt kapitel 2.12 Övriga fartyg. Kostnad för mottagning av fast avfall ingår i fartygshamnavgiften (avfallscontainer). Kostnad för sludge tillkommer. AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Övriga fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön 0,23 SEK/GT

26 2.10 Yachter Sidan 26 AVGIFTER FÖR FÄRSKVATTEN FÄRSKVATTEN Pris för färskvatten vid leverans från brandpost vid kajer som ägs och förfogas av Göteborgs Hamn AB. Pris per påbörjad m3 Kopplingsavgift vardagar kl. 08:00 19:00 Kopplingsavgift övrig tid 18 SEK/m3 800 SEK SEK ÖVRIGA AVGIFTER AVGIFTER FÖR ELANSLUTNING Vid anlöp som varar längre än 48 timmar (2 dygn) vid Stigbergskajen (kaj 36) är elanslutning obligatorisk. Pris per påbörjad kwh 1,50 SEK Avgiften förutsätter att inkoppling sker av fartyget självt. ISPS-AVGIFT ISPS-certifierade yachter förlagda vid Stigbergskajen (kaj 36), kaj 751 eller i Frihamnen ska bekosta ISPS-vakt godkänd av Göteborgs Hamn AB. Avgift för vakthållning 500 SEK/tim. Minsta belopp som debiteras är SEK. Icke ISPS-certifierade yachter förlagda vid kaj 751 eller 107 ska bekosta kontroll av kaj, vattenområde och inhägnat område efter avgång. ISPS-avgift SEK RÄKNEEXEMPEL Yacht 52 meter (löa) på GT, anlöper Stigbergskajen (kaj 36) kl. 07:00 och avgår kl. 20:00. Fartygshamnavgift SEK 2 påbörjade kalenderdygn = SEK Sludge 0,23 SEK 1500 GT = 345 SEK Total hamntaxa = SEK

27 Sidan 27 Avgifter 2.11 Skärgårds- och hamntrafik FARTYGSHAMNAVGIFTER Fartygsavgift Fartyg som inte har fysisk hemmahamn i Göteborg eller inte går i trafik perioden maj september betalar halv fartygsavgift. Passageraravgift Fartyg med egen hamnanläggning betalar halv passageraravgift. Fartyg verksamma inom kollektivtrafik är undantagna från passageraravgift. Istället debiteras en extra fartygsavgift per bolag. Fartyg som främst trafikerar vallgraven betalar 1/10 av ordinarie passageraravgift. Kajavgift För fartyg förlagda vid kaj som ägs av Göteborgs Hamn AB. Kr/fartyg och år SEK Kr/passagerare 6,06 SEK Kr/fartyg/månad SEK Fartyg med egen hamnanläggning ska upprätta en avfallshanteringsplan enligt Transportstyrelsens föreskrift (SJÖFS 2001:12). Efter utgången av varje kalenderår (senast 15 januari) ska rederiet redovisa det totala antalet påstigande passagerare. Passagerarredovisning ska skickas in till Göteborgs Hamn AB i slutet av varje kalenderår. RÄKNEEXEMPEL Skärgårdsfartyg trafikerar hamnområdet regelbundet. Rederiet redovisar påstigande passagerare i slutet av året. Fartyget har egen hamnanläggning. Fartygsavgift = SEK Passageraravgift PAX 3,03 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

28 2.12 Övriga fartyg Sidan 28 Med övriga fartyg menas fartyg som ej kategoriseras enligt tidigare kapitel. FARTYGSHAMNAVGIFTER ÖVRIGA FARTYG Övriga fartyg 3,95 SEK/GT PASSERANDE FARTYG Med passerande fartyg menas de fartyg som passerar hamnens vattenområde med ett maximalt uppehåll i hamnområdet på 24 timmar. Vid ett ev uppehåll får fartyget ej ta ombord eller lämna av gods, passagerare eller avfall för att det ska kategoriseras som passerande. Avgift/passage 1,09 SEK/GT Fartyg som passerar Göteborgs hamnområde på väg till/från Vänern debiteras inte passageavgift, under förutsättning att fartyget ej anlöper kaj. De passerande fartygen som anlöper kaj ska debiteras full passageavgift enligt ovan. Om fartyg ligger kvar i mer än 24 timmar utgår full fartygshamnavgift. TJÄNSTEFARTYG För örlogs-, kustbevaknings-, tull-, sjöräddnings-, traditions- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets fartyg som inte används i kommersiellt syfte debiteras ingen fartygshamnavgift. Dessa fartyg debiteras en avfallsavgift. Avfallsavgift 800 SEK

29 2.12 Övriga fartyg Sidan 29 REPARENTER, UPPLÄGGNING, TANKRENGÖRING M.M. Fartyg som endast anlöper hamnområdet för att repareras, byggas om eller i byggnadshänseende kompletteras vid inom hamnområdet befintligt varv. Per anlöp Maximal fartygshamnavgift för reparentfartyg per anlöp 2,45 SEK/GT SEK Vid uppläggning av fartyg vid kaj som ägs eller förfogas av Göteborgs Hamn AB, utgår full fartygshamnavgift samt efter 24 timmars liggetid, liggetidsavgift för varje påbörjat dygn. BUNKRING OCH/ELLER PROVIANTERING För fartyg som anlöper Göteborgs Hamn endast för bunkring och/eller proviantering för eget bruk utgår fartygshamnavgift med 50 procent av ordinarie avgift per fartygstyp. Kaj för enbart bunkring och proviantering kan erbjudas i mån av ledig kajkapacitet. AVGIFTER FÖR FARTYGSGENERERAT AVFALL Göteborgs Hamn AB debiterar avgifter för avfallsmottagning från fartyg i enlighet med svensk lagstiftning och EU-direktiv 2000/59/EG. AVGIFT FÖR SLUDGE OCH OLJEHALTIGT LÄNSVATTEN Övriga fartyg som anländer från hamn i Europa samt från Nordsjön 0,23 SEK/GT AVGIFT FÖR ÖVRIGT FARTYGSGENERERAT FAST AVFALL Övriga fartyg 0,12 SEK/GT Villkor för avlämning av avfall samt information om var och hur avfallet ska lämnas återfinns i Allmänna Hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn, avsnitt Avfall. AVGIFT FÖR SKRUBBERAVFALL För skrubberavfall som lämnas i Göteborgs Hamn debiteras den faktiska kostnaden samt en administrativ avgift. Administrativ avgift 700 SEK

30 2.12 Övriga fartyg Sidan 30 MILJÖRABATTER Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som använder LNG som bränsle erhåller 20 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Läs mer om miljörabatten på AVGIFTER FÖR FÄRSKVATTEN FÄRSKVATTEN Pris för färskvatten vid leverans från brandpost vid kajer som ägs och förfogas av Göteborgs Hamn AB. Pris per påbörjad m3 Kopplingsavgift vardagar kl. 08:00 19:00 Kopplingsavgift övrig tid 18 SEK/m3 800 SEK SEK ÖVRIGA AVGIFTER LIGGETIDSAVGIFT Liggetidsavgift utgår om fartyget ligger kvar vid kaj mer än 24 timmar efter avslutad lossning/lastning. Liggetidsavgift utgår inte om liggetiden orsakats av förhållanden som Göteborgs Hamn AB eller Sjöfartsverket kunnat råda över. Avgiften beräknas per längdmeter (löa). Avgift per påbörjat dygn 40 SEK/m löa För fartyg som nyttjas huvudsakligen för handel, hotell, bostad, utställningslok, upplag, expedition eller dylikt utgår liggetidsavgift efter prövning i varje enskilt fall. AVGIFTER FÖR ELANSLUTNING Vid anlöp som varar längre än 48 timmar (2 dygn) vid Stigbergskajen (kaj 36) är elanslutning obligatorisk. Vid anlöp som varar längre än 7 dygn vid kaj 107 är elanslutning obligatorisk. Pris per påbörjad kwh 1,50 SEK Avgiften förutsätter att inkoppling sker av fartyget självt.

31 2.12 Övriga fartyg Sidan 31 ISPS-AVGIFT ISPS-certifierade fartyg förlagda vid Stigbergskajen (kaj 36), kaj 751 eller i Frihamnen ska bekosta ISPS-vakt godkänd av Göteborgs Hamn AB. Avgift för vakthållning 500 SEK/tim. Minsta belopp som debiteras är SEK. Icke ISPS-certifierade fartyg förlagda vid kaj 751 eller 107 ska bekosta kontroll av kaj, vattenområde och inhägnat område efter avgång. ISPS-avgift SEK VARUHAMNAVGIFT Vid lossning eller lastning av varor till kaj 751 utgår en varuhamnavgift motsvarande 27 SEK/ton. Samma avgift utgår vid läktring mellan fartyg. Vid kajer som drivs av terminaloperatörer med koncessionsavtal utgår ingen varuhamnavgift till Göteborgs Hamn AB. För avgifter på gods för Energihamnen och på kaj och 815 gäller separata avtal. RÄKNEEXEMPEL Passerande fartyg på 3000 GT på väg upp till Vänern gör ett stopp på 3 timmar i Frihamnen. Fartygshamnavgift GT 1,09 SEK = SEK ISPS-vakt 3 timmar = SEK Total hamntaxa = SEK Projektfartyg på GT anlöper kaj 751 för att lasta en projektlast om 1000 ton. Fartyget anlöper från hamn i Europa/Nordsjön. Fartygshamnavgift GT 3,95 SEK = SEK Sludge GT 0,23 SEK = SEK Fast avfall GT 0,12 SEK = SEK Varuhamnavgift TON 27 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK Tankfartyg på GT går till varv inom Göteborgs hamnområde utan att hantera gods i Göteborgs Hamn. Fartygshamnavgift /reparentavgift GT 2,45 SEK = SEK Total hamntaxa = SEK

32 3. Upplysningar om hamntaxan Sidan 32 I FÖRSTA HAND LÄMNAS UPPLYSNINGAR AV: Port control Vhf: Kanal 12 Telefon: E-post: Gällande taxa finns på Göteborgs Hamns webbplats

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2014 tills vidare Version 1, 2014 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 Tankfartyg

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2014 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2014 tills vidare INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG 6 2.2 CONTAINERFARTYG

Läs mer

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare

Hamntaxa för. Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2017 tills vidare VERSION 2, 2017 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 5 6 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt

Läs mer

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd

Läs mer

Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare

Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare Hamntaxa Gävle Hamn Gäller från 1 januari 2017 och tills vidare Innehåll 1 VILLKOR FÖR TAXAN... 3 Avgifter och fakturering... 3 Miljörabatter... 3 Sludge och fast fartygsavfall med mera... 3 Tolkningstvist...

Läs mer

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00 HAMNTAXA FÖR HÄRNÖSAND Gäller från och med den 1 januari 2008. 1. FARTYG 1.1 Varje gång fartyg ankommer till eller avgår från hamnen 1.1.1 Fartyg med en längd överallt av 20 m eller däröver per brutto

Läs mer

VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN.

VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN. Hamntaxan fastställd av kommunfullmäktige den 14 februari 2005, 6 för VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN. Att gälla från

Läs mer

HAMNTAXA 2016. gällande Region Gotlands hamnar

HAMNTAXA 2016. gällande Region Gotlands hamnar HAMNTAXA 2016 gällande Region Gotlands hamnar Att gälla från och med 1 januari2016 tills vidare Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 14 december 2015, 310 Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN

HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN Gällande från och med den. A HAMNAVGIFT FÖR FARTYG 1. Allmänna bestämmelser 1.1 Fartygsavgift på i hamnarna lossat och lastads gods per ton 2,40 kr 1.2 Avgift för

Läs mer

Södertälje den 22 oktober 2012 Revidering 1

Södertälje den 22 oktober 2012 Revidering 1 Revidering 1 Södertälje den 22 oktober 2012 1. Hamnens namn och adress Södertälje Hamn AB, Box 2016, 151 02 Södertälje Ansvarig Uppgiftslämnare Tomas Zackrisson Ansvarig person och kontaktuppgifter Jahn-Erik

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB. Giltig

HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB. Giltig HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB Giltig 2016-01-01 2016-12-31 Innehåll 1. Fartygshamnavgift... 2 2. Miljörelaterade rabatter... 5 3. Avfalls- och miljöavgifter... 6 4. Pumpningsavgift... 8 5. Varuhamnavgift...

Läs mer

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN

PRISER OCH AVGIFTER MALMÖ HAMN PRISER OCH AVGIFTER gällande för verksamheten i MALMÖ HAMN Samtliga priser anges i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fartygshamnavgifter 2 2. Varuhamnavgifter 4 3. PSF

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2017 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2017 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2017 och tills vidare HAMNTAXA för Varbergs hamn Gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter

Läs mer

HAMNTAXA Simrishamns Kommun

HAMNTAXA Simrishamns Kommun HAMNTAXA Simrishamns Kommun Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige den 2015-11-30, 208 Taxa 2016 för hamnavgifter och bestämmelser inom Simrishamns kommun Sida 1 av 14 Innehållsförteckning Sidan Del A

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154.

Författningssamling. Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154. Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2009-03-26 43 Reviderad: 2012-06-14 100 Reviderad: 2013-11-28 154 Renhållningstaxa 2 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 IKRAFTTRÄDANDE...

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016

Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016 Hamntaxa och villkor för Uddevalla Hamnterminal AB 2016 Gäller från 1 januari 2016 tillsvidare Innehållsförteckning 1. Fartygshamnavgift, avgiftsberäkning 2. Fartygshamnavgift tariff 3. Miljörabatter och

Läs mer

Revidering av taxor för småbåtshamnen 2016 inklusive gästhamnarna och husbilar Dnr: LKS 2015-526

Revidering av taxor för småbåtshamnen 2016 inklusive gästhamnarna och husbilar Dnr: LKS 2015-526 Småbåtshamn Tjänsteskrivelse Datum: 2015-11-11 Förvaltn/enhet: Samhällsbygg./Utv.enh./Småbåtshamnen Handläggare: P-G Ahlström, C Hilmersson, D Gustavsson. Telefon: 0523-613009 E-post: smabatshamnen@lysekil.se

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2016-01-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS

Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-23 154 Hamntaxa för Falkenbergs och Glommens hamnar. KS 2017-278 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016

Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Populärversion villor och radhus Renhållningstaxa för 2016 Fullständig version finns på kommunens webbplats www.kungalv.se Gäller fr.o.m 2015-10-01 Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive

Läs mer

Sveriges Skeppsmäklareförening

Sveriges Skeppsmäklareförening Sveriges Skeppsmäklareförening Höstmöte 16 november 2010 Information om ändringar vid fartygsrapportering m.m. - Bakgrund och EU-bestämmelser - Föreskriftsändringar - EU-krav - Särskilda frågeställningar

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2 Innehåll Inledande bestämmelser och definitioner Principer för renhållningstaxans konstruktion 3 5 Taxa A. Fasta avgifter 6 B. Rörliga avgifter för hämtning

Läs mer

Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007

Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007 Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007 Helgi Jensson Forstöðumaður framkv.- og eftirlitssviðs November 2007 Innehåll Lagar och regler Syfte Definitioner Tillämpning Situationen i Island

Läs mer

Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB

Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB 1/9 Innehåll 1. Administrativa uppgifter... 3 2. Fartygslinjer som reguljärt trafikerar hamnen... 4 3. Uppskattat antal fartygsanlöp per år... 4 4. Mängd

Läs mer

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016

AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN. Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXOR SJÖBO KOMMUN Gällande från den 1 januari 2016 AVFALLSTAXA Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen samt ytterligare bestämmelser i föreskrifter om avfall. Kommunen

Läs mer

Vatten 2016 Priser fr o m 160101

Vatten 2016 Priser fr o m 160101 Vatten 2016 Priser fr o m 160101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

BILAGA C.5. Avfallsplan Luleå Hamn AB

BILAGA C.5. Avfallsplan Luleå Hamn AB BILAGA C.5 Avfallsplan Luleå Hamn AB 2015 Innehåll 1 Verksamhetsutövare... 1 2 Reguljärt trafikerande fartygslinjer samt återkommande fartyg... 1 3 Fartygsanlöp och kategorier... 2 3.1 Malmhamnen, Sandskär

Läs mer

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 -En sammanställning ur Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning Denna presentation är också uppdaterad med 2014 års banavgiftshöjningar. Förändring infraavgifter från

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2016-01-01 Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5 14)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer

Taxa för hämtning av säck- och kärlavfall samt hämtning av grovavfall

Taxa för hämtning av säck- och kärlavfall samt hämtning av grovavfall Taxa för hämtning av säck- och kärlavfall samt hämtning av grovavfall Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-05 146 Sida 1 av 12 Allmänt Denna taxa gäller för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Läs mer

TAXA för allmänna vattentjänster

TAXA för allmänna vattentjänster TAXA för allmänna vattentjänster 2015 i Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Gagnef, 2014-12-22 282, dnr 2014:933/04 1 TAXA för Gagnefs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av

Läs mer

För den allmänna va-anläggningen i Kalix. VA-TAXA 2014

För den allmänna va-anläggningen i Kalix. VA-TAXA 2014 För den allmänna va-anläggningen i Kalix. VA-TAXA 2014 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 3 2 AVGIFTER 3 3 AVGIFTSSKYLDIGHET 3 4 FASTIGHETSINDELNING 4 Anläggningsavgifter ( 5 11) 5 BOSTADSFASTIGHET

Läs mer

Boa Tugs AB BOA-GROUP. Towage Rates Swedish West Coast

Boa Tugs AB BOA-GROUP. Towage Rates Swedish West Coast Boa Tugs AB BOA-GROUP HARBOUR TOWAGE ESCORT SALVAGE & EMERGENCY TOWAGE Towage Rates Swedish West Coast Lenght over all x breadth extreme in meters per Tug (SEK) Mob/Demob per Tug (SEK): 0-2 000 9 500 Uddevalla

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2015 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2014-12-15 för att gälla från 2015-01-01 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 13)... 4 Brukningsavgifter ( 14 22)...

Läs mer

Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Renhållningstaxa för Lysekils kommun Renhållningstaxa för Lysekils kommun För hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016.

Läs mer

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete

PORT HELSINGBORG. Vårt miljöarbete PORT HELSINGBORG Vårt miljöarbete D E T L Ö P E R E N G R Ö N T R Å D G E N O M A L LT V I G Ö R I 200 år har Helsingborgs Hamn varit en strategiskt viktig hamn. Men från att ha varit en enkel liten träbrygga

Läs mer

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01

Södertälje kommuns. Avfallstaxa. Gäller från och med 2016-01-01 Södertälje kommuns Avfallstaxa Gäller från och med 2016-01-01 för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Godkänd 2015-12-17 1 INNEHÅLL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt...

Läs mer

VA-taxa 2016 Falkenberg

VA-taxa 2016 Falkenberg VA-taxa 2016 Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-24 att gälla från 2016-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs

Läs mer

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN

VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 2.4 VA-TAXA FÖR VINGÅKERS KOMMUN 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-26 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-13 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-14 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Renhållningstaxa 2016 Fastställd av KF 2015-11-03 Med stöd av kap 27, 4-6 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige följande taxa. 1 Om taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift får samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Datum. En beskrivning av den nya avgiftsmodellen bifogas.

Datum. En beskrivning av den nya avgiftsmodellen bifogas. 1 (12) Stab Sjöfartspolitik Handläggare, direkttelefon 2016-03-07 : 16-00810 Thomas Ljungström, +46104784896 PM Konsekvensutredning med anledning av nya föreskrifter för farledsavgift samt för tillhandahållande

Läs mer

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50

VA-TAXA 2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156. www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se. Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 VA-TAXA 2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 29 november 2010, 156 Kalmar Vatten AB Box 822, 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 www.kalmar.se/vatten info@kvab.kalmar.se Bolag Huvudman

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Beslutad av kommunalförbundet Gästrike Återvinnares förbundsfullmäktige 2012-11-22 Denna taxa träder i kraft 2013-01-01

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Dnr 2014-485 VA-TAXA 2015 FÖR MUNKEDAL KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Taxa 2015 avseende anläggningsavgifter antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17, 99 Taxa 2015 avseende brukningsavgifter

Läs mer

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01

Antagen Kf 110, 2008-12-17. VA-taxa. för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning. Giltig from 2009-01-01 Antagen Kf 110, 2008-12-17 VA-taxa för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna Vatten- och Avloppsanläggning Giltig from 2009-01-01 TAXA för Åtvidabergs Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen

Läs mer

Piteå Renhållning & Vatten AB 2013 års Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Piteå Kommun

Piteå Renhållning & Vatten AB 2013 års Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Piteå Kommun Piteå Renhållning & Vatten AB 2013 års Taxa för allmänna vatten och avloppsanläggningar i Piteå Kommun www.pireva.se info@pireva.se TAXA FÖR ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I PITEÅ KOMMUN att

Läs mer

VA-taxa 2015 Simrishamn

VA-taxa 2015 Simrishamn 2014-12-15 Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. Handling: 2014.6325 Ärende: SBN 2014/613 VA-taxa 2015 Simrishamn 1 VA-taxa Simrishamns kommun TAXA För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01

Renhållningstaxa AÖS. Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 Renhållningstaxa AÖS 2015 Avfallshantering Östra Skaraborg 2015-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler (ÅVC)... 4 2.2 Samordning... 4 3. UTFORMNING...

Läs mer

Gäller från 2016-01-01 VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN 1(9)

Gäller från 2016-01-01 VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN 1(9) Gäller från 2016-01-01 VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN 1(9) ROSLAGSVATTEN AB genom ÖSTERÅKERSVATTEN AB TAXA för Österåkers kommuns allmänna

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Förslag Hamntaxa 2015 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa.

Läs mer

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans VA-taxa för Gnesta kommuns allmänna vatten- och Taxa Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Teknikchef KoT.2014.212 2014-12-15

Läs mer

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01

VA-taxa. För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 VA-taxa För Filipstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-18 Gäller från och med 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning ( 1-4).2 Anläggningsavgifter

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd 1 (5) Dnr: 2014-2435:1 Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd Två regelverk styr anmälningsrutinerna Anmälningsrutiner enligt Kodexen om Schengengränserna(Gränskodex)

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Halmstads kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Halmstads kommun 2016 Taxa för Halmstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Vatten 2014 Priser fr o m 140101

Vatten 2014 Priser fr o m 140101 Vatten 2014 Priser fr o m 140101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Höörs kommun va-taxa textdel antagen av KF 2000-12-20.doc sida 1 av 9 VA-TAXA

Höörs kommun va-taxa textdel antagen av KF 2000-12-20.doc sida 1 av 9 VA-TAXA Höörs kommun va-taxa textdel antagen av KF 2000-12-20.doc sida 1 VA-TAXA för Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktig den 2000-12-20. Förvaltningen av va-anläggningen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016

DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016 DALS-EDS KOMMUN VA-TAXA 2016 VA-avgifter Avgifter skall betalas till Dals-Eds kommun. Avgifter för 2016 är uppräknade med 2% (förbrukning) resp. 3% (anslutning) Taxa 2015 Inkl. moms 2016 Inkl. moms Fast

Läs mer

TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA För Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25, 96 att gälla från och med 2014-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun

RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun RENHÅLLNINGSTAXA för Landskrona Stad och Svalövs kommun För de åtgärder som enligt gällande renhållningsordning skall utföras genom kommunens försorg skall ersättning erläggas av fastighetsägaren alternativt

Läs mer

VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN. Tillämpning 1-4. Anläggningsavgifter 5-12. Brukningsavgifter 13-19. Taxans införande 20

VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN. Tillämpning 1-4. Anläggningsavgifter 5-12. Brukningsavgifter 13-19. Taxans införande 20 VA-TAXA 2010 VETLANDA KOMMUN Tillämpning 1-4 Anläggningsavgifter 5-12 Brukningsavgifter 13-19 Taxans införande 20 1 Tillämpning Taxa för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning i enlighet

Läs mer

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Blad 1 VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015, 306. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1(6) RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER 2010 FÖR LYSEKILS KOMMUN Gäller fr. o m 2010-01-01 t o m 2010-12-31 1 TILLÄMPNING Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) Ersätter KFS 2013:11 2013:35 TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Höganäs kommun.

Läs mer

TAXA 2012. 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks. Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen

TAXA 2012. 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks. Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks TAXA 2012 för Tanums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15,

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-09, 45 Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2016 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås... 3 1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås

Läs mer

Hamntaxa Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet. 3,30 kr 150 kr per anlöp 2,10 kr per ton Depl.

Hamntaxa Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet. 3,30 kr 150 kr per anlöp 2,10 kr per ton Depl. Mervärdesskatt utgår ej i hamntaxan avsnitt A-F. A1 Fartyg insatt i yrkesverksamhet 1.Hamnavgift skall, där ej Normalavgift per BRT annorlunda sägs, utgå med Lägsta avgift: följande belopp varje gång Marinens

Läs mer

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping Transportslag Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter 1 Vägtransporter 2 Lastbilstransporter Explosionsartad utveckling Effektivitetsökning genom större fordon och fordonskombinationer Vägarnas beskaffenhet

Läs mer

Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning MÖLNDALS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från och med den 1 april 2014. Antagen av kommunfullmäktige 17 november 2010, rev 23 oktober 2013

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01)

ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING. Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) TAXA för ÅSTORPS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 127 (gäller from 2011-01-01) 1 För att täcka kostnader för Åstorps kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

VA-taxa. Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25. Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01

VA-taxa. Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25. Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Fastställd av Laxå kommunfullmäktige 2009-11-25 Taxan gäller från 2010-01-01, avgiftsjusterad från 2015-01-01 1 Kontakt med Laxå Vatten AB Hemsida: www.laxavatten.se e-post: info@laxavatten.se

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Tekniska nämnden 2006-10-24, 243 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Förvaltningen av va-anläggningen handhas

Läs mer

Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer:

Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer: Instruktion, säkerhetsvakter malmö oljehamn (07.600.00.075SE) Säkerhetsvakter Malmö oljehamn allmänna riktlinjer Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer: Säkerhetsvakt skall

Läs mer

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016

Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 sida 1(15) Renhållningsavgifter Vetlanda kommun 2016 Antagen av Vetlanda kommun, kommunfullmäktige 2015-12-16 198 Gäller fr.o.m. 2016-01-01 sida 2(15) Renhållningsordningen bestämmer avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN

RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter

Läs mer

Såhär är taxan uppbyggd

Såhär är taxan uppbyggd Såhär är taxan uppbyggd Sotning Grundavgift Objektsavgift Vad ska jag betala för? Grundavgift Brandskyddskontroll Objektavgift Vid ett normalbesök från skorstensfejarmästaren genomförs: - Sotning eller

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa

Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa Styrdokument Taxa för Katrineholms kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning - VA-taxa Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.09) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 245 Giltighetstid

Läs mer

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun

för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun TAXA för VA SYDs allmänna vatten- och avloppsanläggning i Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 september 2015. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Lunds kommun är VA

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

VA-taxa. Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30.

VA-taxa. Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30. VA-taxa 2016 Antagen av kommunfullmäktige, Askersunds kommun 2009-11-30, 2010-12-20, 2011-11-28, 2013-02-25, 2014-11-24 och 2015-11-30. 1 TAXA för ASKERSUNDS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning

VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (

Läs mer

för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige att träda i kraft från och med 2015-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kramfors

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. TAXA 2015 för Borlänge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt särtaxa gällande anläggningsavgifter för verksamhetsområde Uvberget, delplan 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-18. Huvudman

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 OLOFSTRÖMS KOMMUN TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 För att täcka kostnader för Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer