Nu är din nya hyra klar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu är din nya hyra klar"

Transkript

1 FEBRUARI MARS 2004 MED BOSTADS AB POSEIDON Prova gärna att maila till din husvärd! DET ÄR MÅNGA som ringer till oss och våra husvärdar. Det gör att det ibland kan vara svårt att komma fram. Ett enkelt och smidigt sätt att komma i kontakt med sin husvärd är annars att maila via vår hemsida: Klicka bara på "För våra hyresgäster" på förstasidan och välj sedan "Fel/jouranmälan". Här fyller du i dina uppgifter och vilket ärende du har. Din felanmälan skickas sedan direkt till din husvärd. Värt att prova, eller hur? I DET HÄR numret av I Våra Kvarter berättar vi mer om den nya hyran för 2004 och tankegångarna kring hyressättningen. I samband med det vill vi be så mycket om ursäkt för det sena utskicket av hyresavierna för februari. Orsaken var tekniska problem i vårt tryckeri. Vi beklagar förseningen och ser nu över rutinerna för att detta inte ska hända igen. TILL SIST missa inte chansen att anmäla dina barn och ungdomar till något av våra sommarläger. I år är utbudet större än någonsin. Trevlig läsning! Lena Molund Chefredaktör Nu är din nya hyra klar SOM DU KANSKE redan känner till, har Poseidon och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige nu kommit överens om hyrorna för Avtalet innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 2,6 procent från och med den 1 februari i år. Hyrorna för garage höjs med 25 kronor per månad och hyrorna för parkeringsplatser med 15 kronor per månad. HÖJNINGEN KOMMER att genomföras på tre nivåer: 1 procent, 2 procent och 3 procent. Vilken höjning just din lägenhet får finns att läsa i ditt trapphus. Hyreshöjningen grundar sig främst på ökade driftkostnader för el, värme, avfallshantering och fastighetsskötsel. Framför allt har taxorna för fjärrvärme ökat mycket jämfört med året innan, säger Göran Helgegren, som arbetar med Affärsutveckling hos Poseidon. Hur hyreshöjningen fördelas beror på kvaliteten i respektive område kopplat till den nuvarande hyresnivån. Till Bild: Corbis dessa kvaliteter räknas till exempel läget, husets tekniska standard, samt områdets sociala och kommersiella service. På nästa sida berättar vi mer om den nya metod för hyressättning, som Poseidon har utvecklat tillsammans med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. KAN MAN INTE använda den vinst Poseidon redovisar till att betala de ökade driftkostnaderna och på så sätt slippa hyreshöjning? Att företaget går med vinst är grunden för att vi ska kunna genomföra framtida investeringar, som nybyggnader och ombyggnader. Det är också viktigt att vi även i fortsättningen kan låna pengar till låg ränta och med bra villkor. Räntan är idag Poseidons enskilt största kostnad. En fortsatt god ekonomi är därför den bästa garantin för fördelaktiga lånevillkor och möjligheter till en lägre hyresutveckling, säger Göran Helgegren.

2 Poseidon utvecklar ny modell för rättvisare hyror POSEIDON HAR som första kommunägda bostadsbolag i Göteborg, skapat en ny metod för hyressättning enligt boendekvalitet. Metoden har utvecklats i nära samarbete med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Även om projektet inte är helt klart, det ska utvärderas innan vi går vidare, så har vi kommit en bra bit på väg. Metoden går ut på att få en rättvisare hyressättning, där hyrorna bättre avspeglar de boendekvaliteter våra hyresgäster har, säger Göran Helgegren på Poseidon. TILLSAMMANS MED Hyresgästföreningen har Poseidon granskat och dokumenterat samtliga 130 bostadsområden. Varje område bedöms utifrån olika kriterier. Bedömningen grundar sig dels på de kvaliteter som finns inom respektive bostadsområde. Hit räknas till exempel läget, miljön, trygghet och den sociala och kommersiella servicen. Andra faktorer som vägs in är kvaliteterna i varje fastighet, som den tekniska standarden, gemensamma utrymmen och gårdsmiljön. Helhetsbedömningen av bostadsområdena sätts sedan i relation till den nuvarande hyresnivån. Metoden ger oss ingen möjlighet att höja vinsten. Det rör sig om samma hyrespott som ska fördelas. Istället för att alla hyresgäster får samma hyreshöjning, vill vi göra en rättvisare fördelning. Det innebär att de områden som har en hög kvalitet i förhållande till sin hyra får högre hyreshöjningar än de områden där hyran ligger i nivå med eller under boendekvaliteten. Dessa områden får lägre höjningar eller oförändrad hyra. HYROR BASERADE på boendekvalitet ska inte förväxlas med marknadshyror. Marknadshyror innebär att den som är beredd att betala mest får kontraktet till en ledig lägenhet. Detta tillämpas på bostadsrätter och lokaler, men är inte tillåtet för hyreslägenheter i Sverige. Poseidon och Hyresgästföreningen är överens om att det ska finnas ett starkt samband mellan den hyra man betalar och den kvalitet man får. I dagsläget kan man konstatera att detta samband stämmer bra överens för vissa hyresgäster, men sämre för andra. Målsättningen är att styra hyresutvecklingen, så att alla våra hyresgäster ska känna att de har ett prisvärt boende. Når man det målet kommer också risken för vakanser att minska, vilket kommer både företaget och hyresgästerna tillgodo, säger Göran Helgegren. Nästa steg är att även väga in kvaliteter i de enskilda lägenheterna. Denna hyressättning tillämpas redan idag på Norra Ågatan, kvarteret som Poseidon bygger vid Stampen. Här kan hyran variera för en och samma typ av lägenhet, beroende på till exempel utsikt, balkong, väderstreck och insyn. Så används pengarna du betalar i hyra Undrar du över vart pengarna tar vägen som du betalar i hyra? Kostnaderna kan enkelt delas in i nio delar, där finansnetto är den största posten. Finansnettot är de räntekostnader som Poseidon har för fastighetslånen. Avgifter för till exempel el, vatten, värme och avfallshantering tillhör de näst största kostnaderna. Med avskrivningar avses de värdeminskningar som årligen görs på fastigheter, maskiner och andra materiella tillgångar. Fastigheter skrivs av under en 50-årsperiod och är den enskilt största posten bland avskrivningar. Periodiskt underhåll är detsamma som större, planerade underhållsarbeten. Ungefär lika stor kostnad utgör fastighetsskötseln. Till den räknas bland annat städning, trädgårdsskötsel och alla slags reparationer. BoButiker och administration avser till exempel kostnaderna för kontorspersonal och uthyrningsverksamhet. De tre minsta posterna slutligen, är framtida underhåll och investeringar, fastighetsskatt och övrig drift. Vill du veta mer? Ladda hem Poseidons senaste årsredovisning på: 3% Övrig drift 3% Fastighetsskatt 7% Framtida underhåll och investeringar 8% BoButiker och administration 10% Fastighetsskötsel och reparationer 12% Periodiskt underhåll 17% Avskrivningar 19% Avgifter, värme, el, vatten, avfall 21% Finansnetto Den ekonomiska redovisningen baserar sig på 2003 års siffror.

3 Angered I Angered har vi tre olika grupper av nattvandrare. De finns i Angered Centrum, på Kaprisgatan samt i Övre Lövgärdet. Nattvandrarnas kvällspromenader i våra bostadsområden är en viktig del av det trygghetsarbete som pågår i Gunnared. Är du intresserad av att vara med? Välkommen att kontakta Jan-Åke Ryberg i BoButiken i Angered, telefon I höstas skickade Brottsförebyggande rådet i Gunnared ut trygghetsenkäter till slumpvis utvalda områden. Vi kommer nu att bjuda in till möten i Övre Lövgärdet och Angered Centrum, där vi redovisar enkätsvaren och diskuterar hur vårt trygghetsarbete kan bli ännu bättre. Mer information kommer i din brevlåda. I aktivitetshuset Eklövet i Övre Lövgärdet, har du möjlighet att delta i följande aktiviteter under våren: vävstuga, datasal, PROmöten, hantelgympa, styrkelyft, keramik, snickeri mm. Här finns också bastu, solarium och café. För mer information, kontakta caféet på telefon , eller gå in på: Vi har presenterat ett förslag på fortsatt upprustning av Kaprisgatan för hyresgästerna i området. Så snart vi har förhandlat fram den nya hyran med Hyresgästföreningen, kommer alla berörda hyresgäster att få hem ett ombyggnadsintyg för godkännande. Arbetena på Kaprisgatan beräknas starta i början av sommaren. Frölunda/Högsbo annat justera köks- och tvättställsblandare samt toaletterna. På Rundradiogatan 2 8 samt Bildradiogatan 36 kommer vi att måla om taken. Ombyggnaden av Gånglåtens södra parkering (närmast Frölunda Torg) startar i början av april. Här ska det även bli 30 nya garage. Så snart vädret tillåter, kommer vi att bygga om lekplatsen på Tunnlandsgatan 9 i Kaverös. Detsamma gäller lekplatsen på Fredrikas gård i Högsbohöjd. I Högsbohöjd slutför vi nu arbetet med igensättningen av brevinkasten. Tyvärr har arbetet dragit ut på tiden på grund av försenade leveranser av tidningshållare. I hela distriktet kommer vi att se över allmänna utrymmen. Det innebär bland annat att vi ska röja i källare och vind, cykel- och barnvagnsrum, samt storstäda tvättstugorna. Kortedala I Kortedala ska vi byta ut armaturerna i trapphuset på Brittsommargatan 1. Det blir också en ny belysningsstolpe vid grillplatsen på Allhelgonagatan På Beväringsgatan 5 15 i Kviberg kan vi snart se fram emot nya källardörrar. alla hyresgäster för att ni hjälper oss att komma in i era lägenheter i samband med dessa åtgärder! För att kunna påbörja badrumsrenoveringarna på Jordhyttegatan i Sandarna, fortsätter vi att samla in ombyggnadsintyg från alla berörda hyresgäster. Preliminär start för arbetena är i april maj Under våren planerar vi att påbörja en renovering/byte av fönstren på Jordhyttegatan 13, 15, 17 och 19. Arbetena kommer att genomföras successivt under några år framöver. En översyn av fasaden kan också bli aktuell. På Dr Sydows gata har vi under hösten gjort punktinsatser när det gäller yttertaken. Om allt går enligt planerna, påbörjar vi en reparation av taken under våren/sommaren. Detta är också ett långsiktigt arbete som kommer att löpa under flera år. Mer information kommer. Olskroken Alla hyresgäster som hyr en uteparkering i Olskroken, har nu chansen att låna en rattkrycka till sin bil. Intresserad? Välkommen att kontakta din husvärd. I Kallebäck fortsätter badrumsrenoveringarna på Kallebäcksvägen 5 och 7. Till hösten går vi vidare med Kallebäcksvägen 6. I vår fortsätter även renoveringen av fasaderna i kvarteret Sjötungan i Gamlestaden. Det är fasaden mot Gamlestadsvägen som ska renoveras. I Gamlestaden planerar vi för en fristående tvättstuga på gården som omges av Artillerigatan, Hornsgatan och Holländareplatsen. Just nu pågår tätningsarbeten i fastigheterna på Nordåsgatan, Morängatan samt Lefflersgatan i Strömmensberg. Linné/Guldheden På Mandolingatan fortsätter nu uppfräschningen av entréerna. Det innebär att vi ska måla hiss-, el-, trapp- och cykelrumsdörrar. I Järnbrott kommer vi att genomföra vattenbesparande åtgärder. Vi ska bland Just nu genomför vi åtgärder för att förbättra inomhusklimatet i våra fastigheter. I december påbörjade vi en injustering av värmesystemet på Donsö-, Brännö- och Fridhemsgatan. Dessutom gör vi temperaturmätningar på Gråberget, Märlspiksgatan och Kabelgatan. Temperaturmätningar pågår även på Forselius Backe i samband med värmeinjusteringen. Vi har konstaterat att det finns en del inbyggda fel i vårt system som vi samtidigt passar på att rätta till. Ett stort tack till

4 SOMMARLÄGER MED POSEIDON Seglarläger med GKSS Vill du lära dig segla i sommar? Under en vecka kan vi erbjuda dig att segla optimist eller gigg under handledning av GKSS kunniga instruktörer. I kursen ingår också viss teori och enklare sjömanskap. Lägren vänder sig till dig som är 9 år och uppåt. Enda förkunskapen är att du måste vara simkunning. Du som bor hos Poseidon betalar 300 kr för en lägervecka. GKSS tar emot din anmälan från och med den 1/3 på telefon Men vänta inte för länge antalet platser är begränsat. OPTIMIST Du lär dig seglingens grunder i egen optimistjolle eller i en som du hyr av GKSS. Du kan välja mellan följande lägerveckor: Bild: Tom Bogaard Färg och form på Röda Sten Måla, teckna, arbeta med lera eller tryck din egen T-shirt. I samarbete med Röda Sten kan vi erbjuda ett dagläger för dig som är år och som gillar färg och form. Vi håller till i kulturhuset Röda Sten som ligger under Älvsborgsbron en spännande miljö alldeles vid vattnet. Konstnärer finns på plats för handledning och inspiration. En lägervecka kostar 300 kr/barn. I priset ingår frukost, lunch och material. Du kan välja mellan följande lägerveckor: 14/6 18/6, kl /6 24/6, kl /6 2/7, kl GIGG För dig som vill lära dig segla, men som inte vill vara ensam i båten. Man sitter tre elever i varje gigg och turas om att öva på de olika momenten ombord. Du kan välja mellan följande lägerveckor: 14/6 18/6, kl /6 24/6, kl Vecka 25, måndag fredag, kl Vecka 26, måndag torsdag, kl Du kan anmäla dig till lägret på Röda Sten från och med den 1/3 till och med den 1/4. Ring och anmäl dig på telefon Antalet platser är begränsat först till kvarn gäller... Luftpistolskytte i Högsbo För dig som vill prova på luftpistolskytte, kan vi erbjuda ett dagläger i samarbete med GPSSK (Göteborgs Pistol och SportSkytteklubb). Lägret äger rum den 14/6 18/6, kl , på GPSSK:s anläggning i Högsbo. GPSSK svarar för erfarna instruktörer, luftvapen, målmaterial mm. Lägerveckan kostar 100 kr/barn, inklusive lunch. Intresserad? Anmäl dig till föreningens ordförande Astor Fritzon på telefon eller GPSSK tar emot anmälningar från och med den 1/3. Tänk på att antalet platser är begränsat.

5 SOMMARLÄGER MED POSEIDON Vad vill du helst göra i sommar? I år har Poseidon ett större utbud än någonsin av olika läger för barn och ungdomar. Välj mellan seglarläger, ridläger, färg och form, skytte eller något av våra sommarläger vid Västkusten. Du kan tidigast ansöka till lägren den 1 mars. Var ute i god tid antalet platser är begränsat. Välkommen med din ansökan! Familjekollo i Ammenäs I samarbete med föreningen Alla Tillsammans, kan vi erbjuda ett familjekollo i Ammenäs. Lägret vänder sig bland annat till familjer som bor hos Poseidon i Övre Lövgärdet. Ammenäs ligger i skärgården utanför Uddevalla. Lägerveckan bjuder på salta bad, fiske och olika aktiviteter. Det blir bland annat en spöknatt med spännande historier från bygden. Vi kan erbjuda tre lägerveckor denna sommar: vecka 29, 30 och 31. För anmälan och mer information, kontakta Mona Karlberg på telefon Ännu fler läger... Även denna sommar anordnar Poseidon ett läger för barn och ungdomar i Kortedala och Gamlestaden. Precis som tidigare år, blir det ett vattennära läger med tillgång till bad och fiske. Inbjudan och mer information kommer snart i din brevlåda! Salta bad och fiske på Rönntången I sommar har du som bor hos Poseidon i distrikt Frölunda/Högsbo återigen chansen att tillbringa en lägervecka på Rönntången på Tjörn. Här kan du bada, fiska och leka i en vacker skärgårdsmiljö. Lägret äger rum under vecka 27 och vänder sig till dig som går på mellanstadiet. Att följa med kostar 450 kr/barn. I lägeravgiften ingår transporter, mat och aktiviteter. Lägret är ett samarbete med Stadsdelsförvaltningen Frölunda. Intresserad? Anmäl dig till Björn Anderén på Poseidon, telefon Ridläger på Bulycke Ridklubb Är du intresserad av hästar och ridning? I sommar har du som bor hos Poseidon chansen att delta i ett dagridläger på Bulycke Ridklubb i Torslanda. Under fyra dagar får du rida och sköta om en ponny eller stor häst. Ridnivån anpassar vi efter deltagarna. Du kan välja mellan två lägerveckor vecka 25 och 27. Lägret pågår måndag torsdag, klockan Lägeravgiften är 300 kr/barn, och då ingår lunch. Du kan anmäla dig till Bulycke Ridklubb från och med den 1/3 till och med den 12/3. Anmäl dig på telefon Telefontiderna är: måndag och torsdag , tisdag , onsdag , samt fredag

6 B-Post Porto betalt Dessa hemspråkskanaler kan du välja: Nu kan du se ännu fler hemspråkskanaler via betal-tv!!arabiska, PERSISKA ART Europe Pan-arabisk underhållningskanal Al Jazeera Arabisk nyhetskanal MBC Europe Pan-arabisk underhållningskanal LBC Europe Libanesisk underhållningskanal Irinn Iransk nyhetskanal Azadi TV Persiskspråkig exilkanal Jaam-e-jam International Persiskspråkig exilkanal DU HAR VÄL inte glömt alla hemspråkskanaler som finns tillgängliga via betal-tv? I höstas tecknade Poseidon och de andra kommunägda bostadsbolagen i Göteborg ett unikt tv-avtal med com hem. Det innebär att du idag kan få tillgång till 30 hemspråkskanaler på 16 olika språk. DE KANALER som hittills ingår är bland annat arabiska, persiska, kurdiska, bosniska, kosovo-albanska, kroatiska, ungerska, grekiska, polska och rumänska. Det rör sig om allt ifrån nyheter och underhållning till statliga public servicekanaler. Det aktuella utbudet kan du se i spalten här intill. Ytterligare kanaler tillkommer efter hand, då förhandlingar fortfarande pågår. FÖR ATT KUNNA se kanalerna behöver du en digitalbox och ett abonnemang från com hem. Du har flera valmöjligheter. Det så kallade Hemspråkspaketet är extra förmånligt och gäller bara för dig som bor hos Poseidon eller något av de andra kommunägda bostadsbolagen. Paketet, som består av två valfria hemspråkskanaler och en hyrbox, kostar 100 kr/månad. Ett annat alternativ är paketet 8 favoriter, där du fritt kan välja åtta kanaler från com hems utbud (gäller dock inte de fem premiumkanalerna samt Disney Channel). Detta paket kostar 129 kr/månad, exklusive digitalbox. För alla nya kunder som inte har något abonnemang sedan tidigare, tillkommer även en startavgift på 395 kronor. När du har valt ett programpaket har du dessutom möjlighet att köpa till enstaka kanaler till ditt abonnemang à la carte. Priset per kanal är då kr/månad. SÅ GÖR DU: har du inte abonnemang hos com hem, men vill veta mer om hemspråkskanalerna och hur du skaffar dem? Vänd dig i så fall till din BoButik, så hjälper vi dig. Har du redan abonnemang hos com hem, men vill byta ut en eller flera av dina kanaler mot någon av de nya hemspråkskanalerna? Då ska du kontakta com hems kundservice på telefon KURDISKA Medya TV Kommersiell kanal ME TV/TV Mesopotamia Kommersiell kanal BALKANLÄNDER RTK Kosovo-albansk public servicekanal RTS-Sat Serbisk och Montenegrinsk public servicekanal HRT1 Kroatisk kanal med nyheter, underhållning och faktaprogram OBN Bosnisk kanal med varierat utbud TV Montenegro RTCG Public servicekanal från Montenegro FRANSKA, ITALIENSKA, PORTUGISISKA SPANSKA OCH TYSKA 3Sat Tysk kulturkanal ZDF Tysk rikskanal LCI Fransk nyhetskanal TV5 Fransk kanal med varierat utbud TVE International Spansk rikskanal Canal 24 Horas Spansk nyhetskanal Galavision Latinamerikansk underhållningskanal RaiUno Italiensk rikskanal RaiDue Italiensk public servicekanal RTP Internacional Portugisisk public servicekanal GREKISKA, POLSKA, RUMÄNSKA OCH UNGERSKA Duna-TV Ungersk underhållningskanal M2 (Magyar TV) Ungersk public servicekanal Polsat 2 International Polsk underhållningskanal TV Polonia Polsk kanal med varierat utbud Pro TV International Internationell rumänsk underhållningskanal ERT Grekisk public servicekanal VÄLKOMMEN TILL VÅRA BOBUTIKER: HUVUDKONTOR: Angereds Torg 12, Angered Tel Hjalmar Bergmans Gata 8, Backa Tel Näverlursgatan 30, Frölunda Torg Tel Aprilgatan 1, Kortedala Tel Linnégatan 28 B Tel , Bernhards Gränd 2, Länsmansgården Tel Borgaregatan 16, Olskroken Tel , Bostads AB Poseidon Angereds Torg Box Angered Tel

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Missa inte: www.poseidon.goteborg.se

Missa inte: www.poseidon.goteborg.se OKTOBER NOVEMBER 04 MED BOSTADS AB POSEIDON Äntligen höst! JAG TROR ATT jag sagt det förut, men måste få säga det igen: jag gillar hösten! Äntligen får man ta på sig varma kläder och gömma näsan i en halsduk.

Läs mer

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS I VÅRA kvarter ALFONS ÅBERGS VINN BILJETTER TILL KULTURHUS HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON FEBRUARI 2014 FÖRE EFTER Upprustning pågår FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND

Läs mer

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] DECEMBER 2011 Brandsäkra tips i jultider JULPYSSEL & KORSORD Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads

Läs mer

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM TÄVLA OM 10 DAMMSUGARE! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 20100 Uppdrag Städning ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips ] Lågenergihuset

Läs mer

PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA KUL I SOMMAR

PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA KUL I SOMMAR I VÅRA kvarter LISEBERG VINN SÄSONGSKORT! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON JUNI 04 Konst värd en park Välkommen till invigningen i Backa Röd den 4 juni kl! PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

Erbjudanden. Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar ] Bästa tipsen för balkongen ] Odlarglädje i Brunnsbo

Erbjudanden. Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar ] Bästa tipsen för balkongen ] Odlarglädje i Brunnsbo TREVLIG SOMMAR! ÖNSKAR POSEIDON HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] JUNI 2009 Erbjudanden ] Res med Stena Line ] Lisebergs restauranger Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003 NUMMER 12003 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 STADSVANDRING I TYNNERED Sid 4 VAD GÖR VI MED DIN HYRA?

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten MAJELDSVÄGEN Vi renoverar ditt hus! Frågor & svar om renoveringen Nya hyran Tillfällig lägenhet tips inför flytten SNART DAGS FÖR PERSONLIGT MÖTE Renoveringen av ditt hus börjar närma sig och planeringen

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder 2007 Snyggare och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Nu går det att felanmäla dygnet runt sidan 7 Ställ dig i kö Suget efter ökar lägenheter sidan

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul

»nu går vi hem« Vi fann vårt hem. Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2009 Vi fann vårt hem Det händer på festivalen Bert trivs att bo i 55+ Här har barnen multikul VD har ordet Att jobba på lång sikt, planera

Läs mer

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS I VÅRA kvarter kryssa & vinn sällskapsspel HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads AB

Läs mer

informerar Karin tog hem månadshyran Alebyggen bjuder på bandy och korv Månadshyrorna klara Åtgärder för sophanteringen www.alebyggen.

informerar Karin tog hem månadshyran Alebyggen bjuder på bandy och korv Månadshyrorna klara Åtgärder för sophanteringen www.alebyggen. informerar www.alebyggen.se Nr 4 december 2005 I år var det Karin Svensson i Nödinge som vann månadshyran. Hon har i alla år skickat in svar till tidningen, men aldrig vunnit tidigare. Glädjestrålande

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

KAMPEN OM KVARNGÄRDET

KAMPEN OM KVARNGÄRDET Nr 1 2006 Maj UTGIVEN AV HYRESGÄSTFÖRENINGEN SÖDRA KVARNGÄRDET KAMPEN OM KVARNGÄRDET Södra Kvarnbladet i ny form sid 2 Container på området sid 3 Ny hyresgäststyrelse sid 4 Kvarngärdets Dag sid 5 Kamplystna

Läs mer

Med vattnet som granne. nr 2. Grilla godare i sommar. lyft i järnbrott. påverka. upprustning. ung i bostadsbolaget. Kalasa med Bostadsbolaget

Med vattnet som granne. nr 2. Grilla godare i sommar. lyft i järnbrott. påverka. upprustning. ung i bostadsbolaget. Kalasa med Bostadsbolaget rivas en tidning för dig som bor hos bostadsbolaget nr 2 2012 Inspiration Grilla godare i sommar upprustning Nya Spinetten lyft i järnbrott ung i bostadsbolaget påverka ditt boende Eriksberg Med vattnet

Läs mer