Nu är din nya hyra klar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu är din nya hyra klar"

Transkript

1 FEBRUARI MARS 2004 MED BOSTADS AB POSEIDON Prova gärna att maila till din husvärd! DET ÄR MÅNGA som ringer till oss och våra husvärdar. Det gör att det ibland kan vara svårt att komma fram. Ett enkelt och smidigt sätt att komma i kontakt med sin husvärd är annars att maila via vår hemsida: Klicka bara på "För våra hyresgäster" på förstasidan och välj sedan "Fel/jouranmälan". Här fyller du i dina uppgifter och vilket ärende du har. Din felanmälan skickas sedan direkt till din husvärd. Värt att prova, eller hur? I DET HÄR numret av I Våra Kvarter berättar vi mer om den nya hyran för 2004 och tankegångarna kring hyressättningen. I samband med det vill vi be så mycket om ursäkt för det sena utskicket av hyresavierna för februari. Orsaken var tekniska problem i vårt tryckeri. Vi beklagar förseningen och ser nu över rutinerna för att detta inte ska hända igen. TILL SIST missa inte chansen att anmäla dina barn och ungdomar till något av våra sommarläger. I år är utbudet större än någonsin. Trevlig läsning! Lena Molund Chefredaktör Nu är din nya hyra klar SOM DU KANSKE redan känner till, har Poseidon och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige nu kommit överens om hyrorna för Avtalet innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 2,6 procent från och med den 1 februari i år. Hyrorna för garage höjs med 25 kronor per månad och hyrorna för parkeringsplatser med 15 kronor per månad. HÖJNINGEN KOMMER att genomföras på tre nivåer: 1 procent, 2 procent och 3 procent. Vilken höjning just din lägenhet får finns att läsa i ditt trapphus. Hyreshöjningen grundar sig främst på ökade driftkostnader för el, värme, avfallshantering och fastighetsskötsel. Framför allt har taxorna för fjärrvärme ökat mycket jämfört med året innan, säger Göran Helgegren, som arbetar med Affärsutveckling hos Poseidon. Hur hyreshöjningen fördelas beror på kvaliteten i respektive område kopplat till den nuvarande hyresnivån. Till Bild: Corbis dessa kvaliteter räknas till exempel läget, husets tekniska standard, samt områdets sociala och kommersiella service. På nästa sida berättar vi mer om den nya metod för hyressättning, som Poseidon har utvecklat tillsammans med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. KAN MAN INTE använda den vinst Poseidon redovisar till att betala de ökade driftkostnaderna och på så sätt slippa hyreshöjning? Att företaget går med vinst är grunden för att vi ska kunna genomföra framtida investeringar, som nybyggnader och ombyggnader. Det är också viktigt att vi även i fortsättningen kan låna pengar till låg ränta och med bra villkor. Räntan är idag Poseidons enskilt största kostnad. En fortsatt god ekonomi är därför den bästa garantin för fördelaktiga lånevillkor och möjligheter till en lägre hyresutveckling, säger Göran Helgegren.

2 Poseidon utvecklar ny modell för rättvisare hyror POSEIDON HAR som första kommunägda bostadsbolag i Göteborg, skapat en ny metod för hyressättning enligt boendekvalitet. Metoden har utvecklats i nära samarbete med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Även om projektet inte är helt klart, det ska utvärderas innan vi går vidare, så har vi kommit en bra bit på väg. Metoden går ut på att få en rättvisare hyressättning, där hyrorna bättre avspeglar de boendekvaliteter våra hyresgäster har, säger Göran Helgegren på Poseidon. TILLSAMMANS MED Hyresgästföreningen har Poseidon granskat och dokumenterat samtliga 130 bostadsområden. Varje område bedöms utifrån olika kriterier. Bedömningen grundar sig dels på de kvaliteter som finns inom respektive bostadsområde. Hit räknas till exempel läget, miljön, trygghet och den sociala och kommersiella servicen. Andra faktorer som vägs in är kvaliteterna i varje fastighet, som den tekniska standarden, gemensamma utrymmen och gårdsmiljön. Helhetsbedömningen av bostadsområdena sätts sedan i relation till den nuvarande hyresnivån. Metoden ger oss ingen möjlighet att höja vinsten. Det rör sig om samma hyrespott som ska fördelas. Istället för att alla hyresgäster får samma hyreshöjning, vill vi göra en rättvisare fördelning. Det innebär att de områden som har en hög kvalitet i förhållande till sin hyra får högre hyreshöjningar än de områden där hyran ligger i nivå med eller under boendekvaliteten. Dessa områden får lägre höjningar eller oförändrad hyra. HYROR BASERADE på boendekvalitet ska inte förväxlas med marknadshyror. Marknadshyror innebär att den som är beredd att betala mest får kontraktet till en ledig lägenhet. Detta tillämpas på bostadsrätter och lokaler, men är inte tillåtet för hyreslägenheter i Sverige. Poseidon och Hyresgästföreningen är överens om att det ska finnas ett starkt samband mellan den hyra man betalar och den kvalitet man får. I dagsläget kan man konstatera att detta samband stämmer bra överens för vissa hyresgäster, men sämre för andra. Målsättningen är att styra hyresutvecklingen, så att alla våra hyresgäster ska känna att de har ett prisvärt boende. Når man det målet kommer också risken för vakanser att minska, vilket kommer både företaget och hyresgästerna tillgodo, säger Göran Helgegren. Nästa steg är att även väga in kvaliteter i de enskilda lägenheterna. Denna hyressättning tillämpas redan idag på Norra Ågatan, kvarteret som Poseidon bygger vid Stampen. Här kan hyran variera för en och samma typ av lägenhet, beroende på till exempel utsikt, balkong, väderstreck och insyn. Så används pengarna du betalar i hyra Undrar du över vart pengarna tar vägen som du betalar i hyra? Kostnaderna kan enkelt delas in i nio delar, där finansnetto är den största posten. Finansnettot är de räntekostnader som Poseidon har för fastighetslånen. Avgifter för till exempel el, vatten, värme och avfallshantering tillhör de näst största kostnaderna. Med avskrivningar avses de värdeminskningar som årligen görs på fastigheter, maskiner och andra materiella tillgångar. Fastigheter skrivs av under en 50-årsperiod och är den enskilt största posten bland avskrivningar. Periodiskt underhåll är detsamma som större, planerade underhållsarbeten. Ungefär lika stor kostnad utgör fastighetsskötseln. Till den räknas bland annat städning, trädgårdsskötsel och alla slags reparationer. BoButiker och administration avser till exempel kostnaderna för kontorspersonal och uthyrningsverksamhet. De tre minsta posterna slutligen, är framtida underhåll och investeringar, fastighetsskatt och övrig drift. Vill du veta mer? Ladda hem Poseidons senaste årsredovisning på: 3% Övrig drift 3% Fastighetsskatt 7% Framtida underhåll och investeringar 8% BoButiker och administration 10% Fastighetsskötsel och reparationer 12% Periodiskt underhåll 17% Avskrivningar 19% Avgifter, värme, el, vatten, avfall 21% Finansnetto Den ekonomiska redovisningen baserar sig på 2003 års siffror.

3 Miljövärden Janne tipsar om källsortering SÅ GOTT SOM alla våra sopor kan användas igen. Sorterar man bort allt som kan återvinnas och komposteras, återstår bara en tiondel. Mer än så behöver inte hamna bland restavfallet och gå till förbränning. I alla Poseidons områden på Hisingen har man idag möjlighet att källsortera sitt hushållsavfall. Hur avfallshanteringen ser ut varierar från område till område. Här i Kyrkbyn har vi två fraktioner på gården, ett för komposterbart matavfall och ett för restavfall. I närheten finns också återvinningsplatser, där man bland annat kan lämna tidningar och förpackningar av glas, papp, plåt och hårdplast, säger Janne Karlsson, miljövärd hos Poseidon i Kyrkbyn. MATRESTER, KAFFESUMP, fruktskal och krukväxter är exempel på biologiskt avfall som kan komposteras. Detta omvandlas sedan till näringsrik jord som kommer till ny användning i våra bostadsområden. Tänk på att inte lägga cigarettfimpar, blöjor och innehållet i dammsugarpåsar i komposten detta räknas till restavfallet. Restavfallet är det avfall som inte är komposterbart, återvinningsbart eller farligt. FARLIGT AVFALL kan du lämna på miljöstationer som finns på ett tjugotal bensinstationer runt om i Göteborg. På Hisingen finns sådana stationer bland annat på Gustaf Dalénsgatan, Säterigatan och Selma Lagerlöfs Torg. Farligt avfall är till exempel gamla målarburkar, lösningsmedel, lysrör och lågenergilampor. Men vart vänder man sig då med elektronikavfall och andra stora, skrymmande saker som inte kan lämnas på återvinningsplatserna? För detta avfall har kommunen särskilda återvinningscentraler, de närmsta ligger i Tagene och Bulycke. När det gäller tv- och radioapparater, tar butiken emot din gamla apparat när du köper nytt, säger Janne Karlsson. Har du frågor om källsortering och kompostering? Hör gärna av dig till din miljövärd eller läs mer på: Janne Karlsson, miljövärd hos Poseidon i Kyrkbyn. Satsning i Backa Röd I den hyresgästenkät som Poseidon genomför varje år, har det framkommit önskemål om att installera portlås, porttelefon och jordfelsbrytare i lägenheterna. Vi kommer nu att genomföra dessa åtgärder för att ytterligare öka tryggheten i Backa Röd. Arbetet påbörjas under året och beräknas vara klart under Fastighetsväxling Bostadsbolaget och Poseidon har kommit överens om att byta två fastighetsbestånd med varandra. Syftet är att effektivisera bolagens förvaltning av fastigheterna. Det område som Bostadsbolaget överlåter till Poseidon ligger i Brämaregården. Det rymmer 79 lägenheter och tolv lokaler, de allra flesta butiker i gatuplan. Adresserna är: Parmmätaregatan, Brämaregatan och Tunnbindaregatan. Uthyrning av lägenheterna sker ifrån BoButiken i Backa. Vår husvärd i området heter Tomas Jönsson och kan nås på telefon Det område som Poseidon överlåter till Bostadsbolaget ligger i Rambergsstaden, och rymmer 90 lägenheter samt sex lokaler. Det juridiska tillträdet sker den 1 juli 2004, men förvaltningen av fastigheterna övergick till respektive bolag redan den 1 januari. Vi hälsar alla nya hyresgäster välkomna och hoppas att ni ska trivas hos oss! Nystartad förening på centrala Hisingen Poseidon har tillsammans med andra fastighetsägare på centrala Hisingen bildat en idéell förening. Målsättningen är att verka för en attraktiv stadsdel med låg brottslighet och hög upplevd trygghet. Den enkät som vi tidigare genomfört i området, ligger till grund för det fortsatta arbetet. Av enkäten framkom att de boende bland annat efterlyser ökad gatubelysning och tryggare busshållplatser. Just nu genomför vi också en trygghetskontroll av husen, där vi tittar närmare på gårdar, belysning, buskage och allmänna utrymmen. Nya medarbetare Vi hälsar tre nya medarbetare välkomna till Hisingen: Christina Andersson, husvärd på Karlaplatsen, Kenneth Gustavsson, husvärd i Backa Röd, samt Elisabeth Arntzen, miljövärd. Ni vann frågetävlingen! I decembernumret av På Vår Gård Karlaplatsen hade vi en frågetävling, där vi lottade ut fruktkorgar bland de rätta svaren. Grattis! Ni vann varsin fruktkorg: Elvy Wallgren, Väderilsgatan Christer och Lisbeth Danielsson, Karlaplatsen Roger Johansson, Daggdroppegatan Monica Andersson, Baltzersgatan

4 SOMMARLÄGER MED POSEIDON Seglarläger med GKSS Vill du lära dig segla i sommar? Under en vecka kan vi erbjuda dig att segla optimist eller gigg under handledning av GKSS kunniga instruktörer. I kursen ingår också viss teori och enklare sjömanskap. Lägren vänder sig till dig som är 9 år och uppåt. Enda förkunskapen är att du måste vara simkunning. Du som bor hos Poseidon betalar 300 kr för en lägervecka. GKSS tar emot din anmälan från och med den 1/3 på telefon Men vänta inte för länge antalet platser är begränsat. OPTIMIST Du lär dig seglingens grunder i egen optimistjolle eller i en som du hyr av GKSS. Du kan välja mellan följande lägerveckor: Bild: Tom Bogaard Färg och form på Röda Sten Måla, teckna, arbeta med lera eller tryck din egen T-shirt. I samarbete med Röda Sten kan vi erbjuda ett dagläger för dig som är år och som gillar färg och form. Vi håller till i kulturhuset Röda Sten som ligger under Älvsborgsbron en spännande miljö alldeles vid vattnet. Konstnärer finns på plats för handledning och inspiration. En lägervecka kostar 300 kr/barn. I priset ingår frukost, lunch och material. Du kan välja mellan följande lägerveckor: 14/6 18/6, kl /6 24/6, kl /6 2/7, kl GIGG För dig som vill lära dig segla, men som inte vill vara ensam i båten. Man sitter tre elever i varje gigg och turas om att öva på de olika momenten ombord. Du kan välja mellan följande lägerveckor: 14/6 18/6, kl /6 24/6, kl Vecka 25, måndag fredag, kl Vecka 26, måndag torsdag, kl Du kan anmäla dig till lägret på Röda Sten från och med den 1/3 till och med den 1/4. Ring och anmäl dig på telefon Antalet platser är begränsat först till kvarn gäller... Luftpistolskytte i Högsbo För dig som vill prova på luftpistolskytte, kan vi erbjuda ett dagläger i samarbete med GPSSK (Göteborgs Pistol och SportSkytteklubb). Lägret äger rum den 14/6 18/6, kl , på GPSSK:s anläggning i Högsbo. GPSSK svarar för erfarna instruktörer, luftvapen, målmaterial mm. Lägerveckan kostar 100 kr/barn, inklusive lunch. Intresserad? Anmäl dig till föreningens ordförande Astor Fritzon på telefon eller GPSSK tar emot anmälningar från och med den 1/3. Tänk på att antalet platser är begränsat.

5 SOMMARLÄGER MED POSEIDON Vad vill du helst göra i sommar? I år har Poseidon ett större utbud än någonsin av olika läger för barn och ungdomar. Välj mellan seglarläger, ridläger, färg och form, skytte eller något av våra sommarläger vid Västkusten. Du kan tidigast ansöka till lägren den 1 mars. Var ute i god tid antalet platser är begränsat. Välkommen med din ansökan! Familjekollo i Ammenäs I samarbete med föreningen Alla Tillsammans, kan vi erbjuda ett familjekollo i Ammenäs. Lägret vänder sig bland annat till familjer som bor hos Poseidon i Övre Lövgärdet. Ammenäs ligger i skärgården utanför Uddevalla. Lägerveckan bjuder på salta bad, fiske och olika aktiviteter. Det blir bland annat en spöknatt med spännande historier från bygden. Vi kan erbjuda tre lägerveckor denna sommar: vecka 29, 30 och 31. För anmälan och mer information, kontakta Mona Karlberg på telefon Ännu fler läger... Även denna sommar anordnar Poseidon ett läger för barn och ungdomar i Kortedala och Gamlestaden. Precis som tidigare år, blir det ett vattennära läger med tillgång till bad och fiske. Inbjudan och mer information kommer snart i din brevlåda! Salta bad och fiske på Rönntången I sommar har du som bor hos Poseidon i distrikt Frölunda/Högsbo återigen chansen att tillbringa en lägervecka på Rönntången på Tjörn. Här kan du bada, fiska och leka i en vacker skärgårdsmiljö. Lägret äger rum under vecka 27 och vänder sig till dig som går på mellanstadiet. Att följa med kostar 450 kr/barn. I lägeravgiften ingår transporter, mat och aktiviteter. Lägret är ett samarbete med Stadsdelsförvaltningen Frölunda. Intresserad? Anmäl dig till Björn Anderén på Poseidon, telefon Ridläger på Bulycke Ridklubb Är du intresserad av hästar och ridning? I sommar har du som bor hos Poseidon chansen att delta i ett dagridläger på Bulycke Ridklubb i Torslanda. Under fyra dagar får du rida och sköta om en ponny eller stor häst. Ridnivån anpassar vi efter deltagarna. Du kan välja mellan två lägerveckor vecka 25 och 27. Lägret pågår måndag torsdag, klockan Lägeravgiften är 300 kr/barn, och då ingår lunch. Du kan anmäla dig till Bulycke Ridklubb från och med den 1/3 till och med den 12/3. Anmäl dig på telefon Telefontiderna är: måndag och torsdag , tisdag , onsdag , samt fredag

6 B-Post Porto betalt Dessa hemspråkskanaler kan du välja: Nu kan du se ännu fler hemspråkskanaler via betal-tv!!arabiska, PERSISKA ART Europe Pan-arabisk underhållningskanal Al Jazeera Arabisk nyhetskanal MBC Europe Pan-arabisk underhållningskanal LBC Europe Libanesisk underhållningskanal Irinn Iransk nyhetskanal Azadi TV Persiskspråkig exilkanal Jaam-e-jam International Persiskspråkig exilkanal DU HAR VÄL inte glömt alla hemspråkskanaler som finns tillgängliga via betal-tv? I höstas tecknade Poseidon och de andra kommunägda bostadsbolagen i Göteborg ett unikt tv-avtal med com hem. Det innebär att du idag kan få tillgång till 30 hemspråkskanaler på 16 olika språk. DE KANALER som hittills ingår är bland annat arabiska, persiska, kurdiska, bosniska, kosovo-albanska, kroatiska, ungerska, grekiska, polska och rumänska. Det rör sig om allt ifrån nyheter och underhållning till statliga public servicekanaler. Det aktuella utbudet kan du se i spalten här intill. Ytterligare kanaler tillkommer efter hand, då förhandlingar fortfarande pågår. FÖR ATT KUNNA se kanalerna behöver du en digitalbox och ett abonnemang från com hem. Du har flera valmöjligheter. Det så kallade Hemspråkspaketet är extra förmånligt och gäller bara för dig som bor hos Poseidon eller något av de andra kommunägda bostadsbolagen. Paketet, som består av två valfria hemspråkskanaler och en hyrbox, kostar 100 kr/månad. Ett annat alternativ är paketet 8 favoriter, där du fritt kan välja åtta kanaler från com hems utbud (gäller dock inte de fem premiumkanalerna samt Disney Channel). Detta paket kostar 129 kr/månad, exklusive digitalbox. För alla nya kunder som inte har något abonnemang sedan tidigare, tillkommer även en startavgift på 395 kronor. När du har valt ett programpaket har du dessutom möjlighet att köpa till enstaka kanaler till ditt abonnemang à la carte. Priset per kanal är då kr/månad. SÅ GÖR DU: har du inte abonnemang hos com hem, men vill veta mer om hemspråkskanalerna och hur du skaffar dem? Vänd dig i så fall till din BoButik, så hjälper vi dig. Har du redan abonnemang hos com hem, men vill byta ut en eller flera av dina kanaler mot någon av de nya hemspråkskanalerna? Då ska du kontakta com hems kundservice på telefon KURDISKA Medya TV Kommersiell kanal ME TV/TV Mesopotamia Kommersiell kanal BALKANLÄNDER RTK Kosovo-albansk public servicekanal RTS-Sat Serbisk och Montenegrinsk public servicekanal HRT1 Kroatisk kanal med nyheter, underhållning och faktaprogram OBN Bosnisk kanal med varierat utbud TV Montenegro RTCG Public servicekanal från Montenegro FRANSKA, ITALIENSKA, PORTUGISISKA SPANSKA OCH TYSKA 3Sat Tysk kulturkanal ZDF Tysk rikskanal LCI Fransk nyhetskanal TV5 Fransk kanal med varierat utbud TVE International Spansk rikskanal Canal 24 Horas Spansk nyhetskanal Galavision Latinamerikansk underhållningskanal RaiUno Italiensk rikskanal RaiDue Italiensk public servicekanal RTP Internacional Portugisisk public servicekanal GREKISKA, POLSKA, RUMÄNSKA OCH UNGERSKA Duna-TV Ungersk underhållningskanal M2 (Magyar TV) Ungersk public servicekanal Polsat 2 International Polsk underhållningskanal TV Polonia Polsk kanal med varierat utbud Pro TV International Internationell rumänsk underhållningskanal ERT Grekisk public servicekanal VÄLKOMMEN TILL VÅRA BOBUTIKER: HUVUDKONTOR: BoButiken Karlaplatsen Bernhards gränd 2 Tel Öppet: mån onsdag , torsdag , fredag Lunchstängt: Tala med: Barbro Andersson, Carin Schönbeck och Helena Karlsson. BoButiken Backa Hjalmar Bergmansgata 8 Tel / Öppet: mån torsdag , fredag Lunchstängt: Telefontid: mån fredag Tala med: Cecilia Agnerhem och Lena Clase. Bostads AB Poseidon Angereds Torg Box Angered Tel

Nu är din nya hyra klar

Nu är din nya hyra klar FEBRUARI MARS 2004 MED BOSTADS AB POSEIDON Prova gärna att maila till din husvärd! DET ÄR MÅNGA som ringer till oss och våra husvärdar. Det gör att det ibland kan vara svårt att komma fram. Ett enkelt

Läs mer

Ett steg närmare kvarteret Venus

Ett steg närmare kvarteret Venus APRIL MAJ 2006 MED BOSTADS AB POSEIDON I ANGERED Äntligen vår! EFTER EN LÅNG och kall vinter är våren äntligen här! Vi börjar redan se resultatet från höstens löksättardagar. Sedan dröjer det inte länge

Läs mer

Ett steg närmare kvarteret Venus

Ett steg närmare kvarteret Venus APRIL MAJ 2006 MED BOSTADS AB POSEIDON PÅ KARLAPLATSEN Våren är på väg! EFTER EN LÅNG och kall vinter känns det som om våren äntligen är på väg! Snart ser vi också resultatet av höstens löksättardagar,

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 FIBER QAM. Paketval från Canal Digital. Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 FIBER QAM. Paketval från Canal Digital. Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Vart tog den digitala bilden vägen? Det svenska folket handlar platt-tv som aldrig

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Vi har samlat dem i tre kanalpaket. T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna.

Läs mer

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF

Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Digital kabel-tv för dig som har bredband via Ownit. CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Nu kan du som har bredband via Ownit se tv från Canal Digital. Vi har samlat de bästa kanalerna

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät:

COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät: 200 2005-10-04 2009-09-07 COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät: Arabiskspråkiga kanaler Al Arabiya ANN (Arab News Network) Rotana Music Rotana Clip Rotana

Läs mer

Poseidon tillämpar kvalitetshyror

Poseidon tillämpar kvalitetshyror FEBRUARI MARS 2007 MED BOSTADS AB POSEIDON I ANGERED Upptäck nya hemsidan! DET ÄR MÅNGA som ringer till oss och våra husvärdar. Det gör att det ibland kan vara svårt att komma fram på telefon. Våra husvärdar

Läs mer

Ett steg närmare kvarteret Venus

Ett steg närmare kvarteret Venus APRIL MAJ 2006 MED BOSTADS AB POSEIDON I LINNÉ/GULDHEDEN Kall vinter varm vår? EFTER EN KALL och långvarig vinter, hoppas jag att våren äntligen är på väg. Med god hjälp av våra hyresgäster, har vi under

Läs mer

SUPERDEAL FRÅN SAPPA!

SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SAPPA BJUDER PÅ EN MÅNADS TV-TITTANDE! 1 MÅN FRITT Få en frimånad när du väljer några av följande paket i 12 månader. Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-08-31. Sappa Mycket ger dig tillgång

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Hej! Tv-tittande är något som engagerar. Alla har sina favoritprogram och kanaler som de inte vill vara utan. Därför ser vi till att du kan komponera

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Fortsatt högt betyg för Poseidon!

Fortsatt högt betyg för Poseidon! OKTOBER NOVEMBER 07 MED BOSTADS AB POSEIDON I ANGERED Vilket uppvaknande! KLOCKAN FYRA PÅ natten till måndagen den 6 augusti ringer husvärden Salam Ali till mig och berättar att Eklövet brinner. Naturligtvis

Läs mer

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50

Läs mer

Nu byter vi till bankgiro

Nu byter vi till bankgiro FEBRUARI MARS 2005 MED BOSTADS AB POSEIDON I OLSKROKEN Tillbaka till en ny vardag EN OCH EN HALV månad efter jordbävningarna i Sydostasien har vi fortfarande svårt att överblicka vidden av förödelsen.

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

Information på fler språk

Information på fler språk Information på fler språk Bostadsbolaget har sedan gammalt ett beslut på att endast skriva hyresgästinformation på svenska. Med anledning av förändringar i omvärlden och ökad mångkulturell kundgrupp finns

Läs mer

Tjänster som ingår i RAM-avtal Telia bynet AB

Tjänster som ingår i RAM-avtal Telia bynet AB Tjänster som ingår i RAM-avtal Telia bynet AB Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50 kr för att

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Nu pilottestar vi fiberbredband

Nu pilottestar vi fiberbredband OKTOBER NOVEMBER 05 MED BOSTADS AB POSEIDON Nu jobbar vi vidare för att bli ännu bättre ÄR DU EN av dem som fyllde i vår årliga hyresgästenkät i våras? Stort tack för hjälpen i så fall! Undersökningen,

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Säkrare gårdar med nya nycklar

Säkrare gårdar med nya nycklar JUNI JULI 2006 MED BOSTADS AB POSEIDON I BACKA Semestertider! SOMMAREN ÄR HÄR! Förhoppningsvis med sol, värme och salta bad. En del åker iväg utomlands för att vara säkra på bra väder. Andra njuter av

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Snart flyttar pingvinerna in!

Snart flyttar pingvinerna in! APRIL MAJ 2007 MED BOSTADS AB POSEIDON I OLSKROKEN Din trygghet är vårt mål! VI SOM ARBETAR inom Poseidon har ett antal mål som vi arbetar mot. Ett av målen är att ge våra hyresgäster ett tryggt och säkert

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

2017 på Karlstads Ridklubb 1

2017 på Karlstads Ridklubb 1 2017 på Karlstads Ridklubb 1 Dagridläger På ponny Lördag 17/6 kl. 09.00-16.00 Här är en aktivitet för den unga ryttaren som vill lära sig mer om hästar och ridning. Kursen vänder sig till ponnyryttare

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång

Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Välkommen till vår bostadsrättsförening som heter Hultavång Vår förening består av 3 huskroppar vilka vi gemensamt äger och förvaltar genom en styrelse, som föreningen väljer på vår stämma vilken infaller

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Poseidon vill ha oförändrade hyror

Poseidon vill ha oförändrade hyror FEBRUARI MARS 2006 MED BOSTADS AB POSEIDON I OLSKROKEN Nu går vi mot ljusare tider! MÅNGA GÅNGER har jag funderat över vad det är som gör att vi nordbor står ut med mörkret. Svaret får jag varje senvinter

Läs mer

Sommarlov 13 juni-19 augusti

Sommarlov 13 juni-19 augusti Sommarlov 13 juni-19 augusti 2013 Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Västers BTK Arrangerar dagläger under 6 veckor på sommarlovet. (V 25-30) måndag-fredag Plats: Motala

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Högt betyg för boinflytande i enkät!

Högt betyg för boinflytande i enkät! OKTOBER NOVEMBER 06 MED BOSTADS AB POSEIDON I KORTEDALA Ett glädjande besked! I DETTA NUMMER av I Våra Kvarter redovisar vi årets stora hyresgästenkät. Enkäten hjälper oss att ta reda på hur våra hyresgäster

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Poseidon vill ha oförändrade hyror

Poseidon vill ha oförändrade hyror FEBRUARI MARS 2006 MED BOSTADS AB POSEIDON I ANGERED Tillbaka i Angered! EFTER FEM ÅR som distriktschef i Olskroken, fick jag erbjudande om att än en gång bli distriktschef i Angered. Det var ett erbjudande

Läs mer

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015.

Föreningslokalen Blå huset. Budget Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. December 2015 Brf Matrosen Föreningslokalen Blå huset Budget 2016 Denna budget för 2016 fastställdes av föreningens styrelse vid sitt möte den 7 december 2015. Månadsavgifterna 2016 förblir oförändrade.

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6 Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6 STUDIEBESÖK I KOMPOSTRUMMET Måndagen den 26 september öppnades dörren till kompostrummet för tre personer som

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2012-04-18 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering

Sorteringsguide. Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Sorteringsguide Information till hushållen om avfallshantering och källsortering Det gröna Poseidon Vår målsättning är att göra det så lätt som möjligt för våra hyresgäster att lämna sitt avfall på ett

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

Miljöhus trend i tiden!

Miljöhus trend i tiden! JUNI JULI 2007 MED BOSTADS AB POSEIDON PÅ KARLAPLATSEN Nu är sommaren här! MÅNGA AV OSS har längtat efter sommaren och nu är den äntligen här. Sommaren som vi väntat på kommer förhoppningsvis med sol,

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du? Över 200 kanaler. 35 HD-kanaler Egna favoritpaket

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du? Över 200 kanaler. 35 HD-kanaler Egna favoritpaket Du har möjligheternas TV Vad väljer du? Över 200 kanaler 35 -kanaler Egna favoritpaket Tilläggspaket September 2014 Sport och film viasat Sportpaketet 249:-/mån (1) viasat Sportpaketet 318:-/mån (1) Ishockey,

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Analog nedsläckning 2007? Lugn, du kan fortsätta se på tv som vanligt

Analog nedsläckning 2007? Lugn, du kan fortsätta se på tv som vanligt DECEMBER 2005 JANUARI 2006 MED BOSTADS AB POSEIDON PÅ HISINGEN Glöm inte kontrollera din brandvarnare JULEN ÄR EN mysig tid på året med alla adventsljusstakar och levande ljus som lyser upp i vintermörkret.

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 3 Oktober 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Fortsatt högt betyg för Poseidon!

Fortsatt högt betyg för Poseidon! OKTOBER NOVEMBER 07 MED BOSTADS AB POSEIDON I KORTEDALA Upptäck Framtidens Bredband! ÅRETS STORA hyresgästundersökning visar att Poseidons distrikt Kortedala ligger kvar på en hög nivå, även om vi går

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Nytt att välja på. Information om Bredband och TV. för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter.

Nytt att välja på. Information om Bredband och TV. för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Nytt att välja på Information om Bredband och TV för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Hej! Jag heter Thomas och arbetar med Bredbands- och TV-frågor hos Hyresbostäder.

Läs mer

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du?

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du? Du har möjligheternas TV Vad väljer du? Tilläggspaket April 2016 Sport och film viasat Sport 399:-/mån (1) viasat premium 469:-/mån (1) Viasat Sportpaketet + -kanalerna. viasat film 219:-/mån (1) Viasat

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

VästRA HAMNEN Kv Sk onaren HYREsRättER

VästRA HAMNEN Kv Sk onaren HYREsRättER VÄSTRA HAMNEN Kv Skonaren HYREsrätter Välkommen till Västra Hamnen Västra Hamnen i Malmö är en ny stadsdel som har blivit en attraktiv plats att bo och leva i men också en internationell symbol för hållbar

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Har du idéer, önskemål eller frågor så kontakta grenledaren så försöker vi hjälpas åt. Saknas någon utbildning så kontakta Kicki Jakobsson.

Har du idéer, önskemål eller frågor så kontakta grenledaren så försöker vi hjälpas åt. Saknas någon utbildning så kontakta Kicki Jakobsson. Hej! Då var det vår och aktiviteterna börjar komma igång lite runt om på ön. Då är det dags för lite uppdatering på vad som är på gång i klubben också. Lite förändringar i styrelsen har det blivit så här

Läs mer

Nyhetsbrevet. Vd har ordet. Välkommen till första delen av Nyhetsbrevet från Bengtsforshus.

Nyhetsbrevet. Vd har ordet. Välkommen till första delen av Nyhetsbrevet från Bengtsforshus. Nyhetsbrevet Vd har ordet Välkommen till första delen av Nyhetsbrevet från Bengtsforshus. Vår ambition är att komma ut med ett nyhetsbrev varje kvartal för att ni som hyresgäster skall hållas informerade

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Brf Ofelia på Limhamn. Informationsmöte den 13 januari 2016

Brf Ofelia på Limhamn. Informationsmöte den 13 januari 2016 Brf Ofelia på Limhamn Informationsmöte den 13 januari 2016 Ikano Bostad AB - Totalentreprenör Totalentreprenör: Projektansvarig: Brf-ansvarig: Kundansvarig: Mäklare: Eftermarknad: Ikano Bostad AB Daniel

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen ofärgad glasförpackning matavfall plastförpackning tidning pappers förpackning ofärgad glasförpackning metallförpackning

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Runslingan Välkommen och hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Runslingan byggdes år 1974 och innehåller 197 hushåll. Detta är ett litet häfte för att veta hur vi gör för att få det

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun

Avfallsguide 2011. för villor och småhus i Staffanstorps kommun Avfallsguide 2011 för villor och småhus i Staffanstorps kommun Ny avfallsentreprenör Från 1 februari 2011 hämtar SITA ditt avfall på uppdrag av Staffanstorps kommun. Genom SITAs samarbete med ett 50-tal

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer