Nu är din nya hyra klar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu är din nya hyra klar"

Transkript

1 FEBRUARI MARS 2004 MED BOSTADS AB POSEIDON Prova gärna att maila till din husvärd! DET ÄR MÅNGA som ringer till oss och våra husvärdar. Det gör att det ibland kan vara svårt att komma fram. Ett enkelt och smidigt sätt att komma i kontakt med sin husvärd är annars att maila via vår hemsida: Klicka bara på "För våra hyresgäster" på förstasidan och välj sedan "Fel/jouranmälan". Här fyller du i dina uppgifter och vilket ärende du har. Din felanmälan skickas sedan direkt till din husvärd. Värt att prova, eller hur? I DET HÄR numret av I Våra Kvarter berättar vi mer om den nya hyran för 2004 och tankegångarna kring hyressättningen. I samband med det vill vi be så mycket om ursäkt för det sena utskicket av hyresavierna för februari. Orsaken var tekniska problem i vårt tryckeri. Vi beklagar förseningen och ser nu över rutinerna för att detta inte ska hända igen. TILL SIST missa inte chansen att anmäla dina barn och ungdomar till något av våra sommarläger. I år är utbudet större än någonsin. Trevlig läsning! Lena Molund Chefredaktör Nu är din nya hyra klar SOM DU KANSKE redan känner till, har Poseidon och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige nu kommit överens om hyrorna för Avtalet innebär att hyrorna höjs med i genomsnitt 2,6 procent från och med den 1 februari i år. Hyrorna för garage höjs med 25 kronor per månad och hyrorna för parkeringsplatser med 15 kronor per månad. HÖJNINGEN KOMMER att genomföras på tre nivåer: 1 procent, 2 procent och 3 procent. Vilken höjning just din lägenhet får finns att läsa i ditt trapphus. Hyreshöjningen grundar sig främst på ökade driftkostnader för el, värme, avfallshantering och fastighetsskötsel. Framför allt har taxorna för fjärrvärme ökat mycket jämfört med året innan, säger Göran Helgegren, som arbetar med Affärsutveckling hos Poseidon. Hur hyreshöjningen fördelas beror på kvaliteten i respektive område kopplat till den nuvarande hyresnivån. Till Bild: Corbis dessa kvaliteter räknas till exempel läget, husets tekniska standard, samt områdets sociala och kommersiella service. På nästa sida berättar vi mer om den nya metod för hyressättning, som Poseidon har utvecklat tillsammans med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. KAN MAN INTE använda den vinst Poseidon redovisar till att betala de ökade driftkostnaderna och på så sätt slippa hyreshöjning? Att företaget går med vinst är grunden för att vi ska kunna genomföra framtida investeringar, som nybyggnader och ombyggnader. Det är också viktigt att vi även i fortsättningen kan låna pengar till låg ränta och med bra villkor. Räntan är idag Poseidons enskilt största kostnad. En fortsatt god ekonomi är därför den bästa garantin för fördelaktiga lånevillkor och möjligheter till en lägre hyresutveckling, säger Göran Helgegren.

2 Poseidon utvecklar ny modell för rättvisare hyror POSEIDON HAR som första kommunägda bostadsbolag i Göteborg, skapat en ny metod för hyressättning enligt boendekvalitet. Metoden har utvecklats i nära samarbete med Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Även om projektet inte är helt klart, det ska utvärderas innan vi går vidare, så har vi kommit en bra bit på väg. Metoden går ut på att få en rättvisare hyressättning, där hyrorna bättre avspeglar de boendekvaliteter våra hyresgäster har, säger Göran Helgegren på Poseidon. TILLSAMMANS MED Hyresgästföreningen har Poseidon granskat och dokumenterat samtliga 130 bostadsområden. Varje område bedöms utifrån olika kriterier. Bedömningen grundar sig dels på de kvaliteter som finns inom respektive bostadsområde. Hit räknas till exempel läget, miljön, trygghet och den sociala och kommersiella servicen. Andra faktorer som vägs in är kvaliteterna i varje fastighet, som den tekniska standarden, gemensamma utrymmen och gårdsmiljön. Helhetsbedömningen av bostadsområdena sätts sedan i relation till den nuvarande hyresnivån. Metoden ger oss ingen möjlighet att höja vinsten. Det rör sig om samma hyrespott som ska fördelas. Istället för att alla hyresgäster får samma hyreshöjning, vill vi göra en rättvisare fördelning. Det innebär att de områden som har en hög kvalitet i förhållande till sin hyra får högre hyreshöjningar än de områden där hyran ligger i nivå med eller under boendekvaliteten. Dessa områden får lägre höjningar eller oförändrad hyra. HYROR BASERADE på boendekvalitet ska inte förväxlas med marknadshyror. Marknadshyror innebär att den som är beredd att betala mest får kontraktet till en ledig lägenhet. Detta tillämpas på bostadsrätter och lokaler, men är inte tillåtet för hyreslägenheter i Sverige. Poseidon och Hyresgästföreningen är överens om att det ska finnas ett starkt samband mellan den hyra man betalar och den kvalitet man får. I dagsläget kan man konstatera att detta samband stämmer bra överens för vissa hyresgäster, men sämre för andra. Målsättningen är att styra hyresutvecklingen, så att alla våra hyresgäster ska känna att de har ett prisvärt boende. Når man det målet kommer också risken för vakanser att minska, vilket kommer både företaget och hyresgästerna tillgodo, säger Göran Helgegren. Nästa steg är att även väga in kvaliteter i de enskilda lägenheterna. Denna hyressättning tillämpas redan idag på Norra Ågatan, kvarteret som Poseidon bygger vid Stampen. Här kan hyran variera för en och samma typ av lägenhet, beroende på till exempel utsikt, balkong, väderstreck och insyn. Så används pengarna du betalar i hyra Undrar du över vart pengarna tar vägen som du betalar i hyra? Kostnaderna kan enkelt delas in i nio delar, där finansnetto är den största posten. Finansnettot är de räntekostnader som Poseidon har för fastighetslånen. Avgifter för till exempel el, vatten, värme och avfallshantering tillhör de näst största kostnaderna. Med avskrivningar avses de värdeminskningar som årligen görs på fastigheter, maskiner och andra materiella tillgångar. Fastigheter skrivs av under en 50-årsperiod och är den enskilt största posten bland avskrivningar. Periodiskt underhåll är detsamma som större, planerade underhållsarbeten. Ungefär lika stor kostnad utgör fastighetsskötseln. Till den räknas bland annat städning, trädgårdsskötsel och alla slags reparationer. BoButiker och administration avser till exempel kostnaderna för kontorspersonal och uthyrningsverksamhet. De tre minsta posterna slutligen, är framtida underhåll och investeringar, fastighetsskatt och övrig drift. Vill du veta mer? Ladda hem Poseidons senaste årsredovisning på: 3% Övrig drift 3% Fastighetsskatt 7% Framtida underhåll och investeringar 8% BoButiker och administration 10% Fastighetsskötsel och reparationer 12% Periodiskt underhåll 17% Avskrivningar 19% Avgifter, värme, el, vatten, avfall 21% Finansnetto Den ekonomiska redovisningen baserar sig på 2003 års siffror.

3 Miljövärden Janne tipsar om källsortering SÅ GOTT SOM alla våra sopor kan användas igen. Sorterar man bort allt som kan återvinnas och komposteras, återstår bara en tiondel. Mer än så behöver inte hamna bland restavfallet och gå till förbränning. I alla Poseidons områden på Hisingen har man idag möjlighet att källsortera sitt hushållsavfall. Hur avfallshanteringen ser ut varierar från område till område. Här i Kyrkbyn har vi två fraktioner på gården, ett för komposterbart matavfall och ett för restavfall. I närheten finns också återvinningsplatser, där man bland annat kan lämna tidningar och förpackningar av glas, papp, plåt och hårdplast, säger Janne Karlsson, miljövärd hos Poseidon i Kyrkbyn. MATRESTER, KAFFESUMP, fruktskal och krukväxter är exempel på biologiskt avfall som kan komposteras. Detta omvandlas sedan till näringsrik jord som kommer till ny användning i våra bostadsområden. Tänk på att inte lägga cigarettfimpar, blöjor och innehållet i dammsugarpåsar i komposten detta räknas till restavfallet. Restavfallet är det avfall som inte är komposterbart, återvinningsbart eller farligt. FARLIGT AVFALL kan du lämna på miljöstationer som finns på ett tjugotal bensinstationer runt om i Göteborg. På Hisingen finns sådana stationer bland annat på Gustaf Dalénsgatan, Säterigatan och Selma Lagerlöfs Torg. Farligt avfall är till exempel gamla målarburkar, lösningsmedel, lysrör och lågenergilampor. Men vart vänder man sig då med elektronikavfall och andra stora, skrymmande saker som inte kan lämnas på återvinningsplatserna? För detta avfall har kommunen särskilda återvinningscentraler, de närmsta ligger i Tagene och Bulycke. När det gäller tv- och radioapparater, tar butiken emot din gamla apparat när du köper nytt, säger Janne Karlsson. Har du frågor om källsortering och kompostering? Hör gärna av dig till din miljövärd eller läs mer på: Janne Karlsson, miljövärd hos Poseidon i Kyrkbyn. Satsning i Backa Röd I den hyresgästenkät som Poseidon genomför varje år, har det framkommit önskemål om att installera portlås, porttelefon och jordfelsbrytare i lägenheterna. Vi kommer nu att genomföra dessa åtgärder för att ytterligare öka tryggheten i Backa Röd. Arbetet påbörjas under året och beräknas vara klart under Fastighetsväxling Bostadsbolaget och Poseidon har kommit överens om att byta två fastighetsbestånd med varandra. Syftet är att effektivisera bolagens förvaltning av fastigheterna. Det område som Bostadsbolaget överlåter till Poseidon ligger i Brämaregården. Det rymmer 79 lägenheter och tolv lokaler, de allra flesta butiker i gatuplan. Adresserna är: Parmmätaregatan, Brämaregatan och Tunnbindaregatan. Uthyrning av lägenheterna sker ifrån BoButiken i Backa. Vår husvärd i området heter Tomas Jönsson och kan nås på telefon Det område som Poseidon överlåter till Bostadsbolaget ligger i Rambergsstaden, och rymmer 90 lägenheter samt sex lokaler. Det juridiska tillträdet sker den 1 juli 2004, men förvaltningen av fastigheterna övergick till respektive bolag redan den 1 januari. Vi hälsar alla nya hyresgäster välkomna och hoppas att ni ska trivas hos oss! Nystartad förening på centrala Hisingen Poseidon har tillsammans med andra fastighetsägare på centrala Hisingen bildat en idéell förening. Målsättningen är att verka för en attraktiv stadsdel med låg brottslighet och hög upplevd trygghet. Den enkät som vi tidigare genomfört i området, ligger till grund för det fortsatta arbetet. Av enkäten framkom att de boende bland annat efterlyser ökad gatubelysning och tryggare busshållplatser. Just nu genomför vi också en trygghetskontroll av husen, där vi tittar närmare på gårdar, belysning, buskage och allmänna utrymmen. Nya medarbetare Vi hälsar tre nya medarbetare välkomna till Hisingen: Christina Andersson, husvärd på Karlaplatsen, Kenneth Gustavsson, husvärd i Backa Röd, samt Elisabeth Arntzen, miljövärd. Ni vann frågetävlingen! I decembernumret av På Vår Gård Karlaplatsen hade vi en frågetävling, där vi lottade ut fruktkorgar bland de rätta svaren. Grattis! Ni vann varsin fruktkorg: Elvy Wallgren, Väderilsgatan Christer och Lisbeth Danielsson, Karlaplatsen Roger Johansson, Daggdroppegatan Monica Andersson, Baltzersgatan

4 SOMMARLÄGER MED POSEIDON Seglarläger med GKSS Vill du lära dig segla i sommar? Under en vecka kan vi erbjuda dig att segla optimist eller gigg under handledning av GKSS kunniga instruktörer. I kursen ingår också viss teori och enklare sjömanskap. Lägren vänder sig till dig som är 9 år och uppåt. Enda förkunskapen är att du måste vara simkunning. Du som bor hos Poseidon betalar 300 kr för en lägervecka. GKSS tar emot din anmälan från och med den 1/3 på telefon Men vänta inte för länge antalet platser är begränsat. OPTIMIST Du lär dig seglingens grunder i egen optimistjolle eller i en som du hyr av GKSS. Du kan välja mellan följande lägerveckor: Bild: Tom Bogaard Färg och form på Röda Sten Måla, teckna, arbeta med lera eller tryck din egen T-shirt. I samarbete med Röda Sten kan vi erbjuda ett dagläger för dig som är år och som gillar färg och form. Vi håller till i kulturhuset Röda Sten som ligger under Älvsborgsbron en spännande miljö alldeles vid vattnet. Konstnärer finns på plats för handledning och inspiration. En lägervecka kostar 300 kr/barn. I priset ingår frukost, lunch och material. Du kan välja mellan följande lägerveckor: 14/6 18/6, kl /6 24/6, kl /6 2/7, kl GIGG För dig som vill lära dig segla, men som inte vill vara ensam i båten. Man sitter tre elever i varje gigg och turas om att öva på de olika momenten ombord. Du kan välja mellan följande lägerveckor: 14/6 18/6, kl /6 24/6, kl Vecka 25, måndag fredag, kl Vecka 26, måndag torsdag, kl Du kan anmäla dig till lägret på Röda Sten från och med den 1/3 till och med den 1/4. Ring och anmäl dig på telefon Antalet platser är begränsat först till kvarn gäller... Luftpistolskytte i Högsbo För dig som vill prova på luftpistolskytte, kan vi erbjuda ett dagläger i samarbete med GPSSK (Göteborgs Pistol och SportSkytteklubb). Lägret äger rum den 14/6 18/6, kl , på GPSSK:s anläggning i Högsbo. GPSSK svarar för erfarna instruktörer, luftvapen, målmaterial mm. Lägerveckan kostar 100 kr/barn, inklusive lunch. Intresserad? Anmäl dig till föreningens ordförande Astor Fritzon på telefon eller GPSSK tar emot anmälningar från och med den 1/3. Tänk på att antalet platser är begränsat.

5 SOMMARLÄGER MED POSEIDON Vad vill du helst göra i sommar? I år har Poseidon ett större utbud än någonsin av olika läger för barn och ungdomar. Välj mellan seglarläger, ridläger, färg och form, skytte eller något av våra sommarläger vid Västkusten. Du kan tidigast ansöka till lägren den 1 mars. Var ute i god tid antalet platser är begränsat. Välkommen med din ansökan! Familjekollo i Ammenäs I samarbete med föreningen Alla Tillsammans, kan vi erbjuda ett familjekollo i Ammenäs. Lägret vänder sig bland annat till familjer som bor hos Poseidon i Övre Lövgärdet. Ammenäs ligger i skärgården utanför Uddevalla. Lägerveckan bjuder på salta bad, fiske och olika aktiviteter. Det blir bland annat en spöknatt med spännande historier från bygden. Vi kan erbjuda tre lägerveckor denna sommar: vecka 29, 30 och 31. För anmälan och mer information, kontakta Mona Karlberg på telefon Ännu fler läger... Även denna sommar anordnar Poseidon ett läger för barn och ungdomar i Kortedala och Gamlestaden. Precis som tidigare år, blir det ett vattennära läger med tillgång till bad och fiske. Inbjudan och mer information kommer snart i din brevlåda! Salta bad och fiske på Rönntången I sommar har du som bor hos Poseidon i distrikt Frölunda/Högsbo återigen chansen att tillbringa en lägervecka på Rönntången på Tjörn. Här kan du bada, fiska och leka i en vacker skärgårdsmiljö. Lägret äger rum under vecka 27 och vänder sig till dig som går på mellanstadiet. Att följa med kostar 450 kr/barn. I lägeravgiften ingår transporter, mat och aktiviteter. Lägret är ett samarbete med Stadsdelsförvaltningen Frölunda. Intresserad? Anmäl dig till Björn Anderén på Poseidon, telefon Ridläger på Bulycke Ridklubb Är du intresserad av hästar och ridning? I sommar har du som bor hos Poseidon chansen att delta i ett dagridläger på Bulycke Ridklubb i Torslanda. Under fyra dagar får du rida och sköta om en ponny eller stor häst. Ridnivån anpassar vi efter deltagarna. Du kan välja mellan två lägerveckor vecka 25 och 27. Lägret pågår måndag torsdag, klockan Lägeravgiften är 300 kr/barn, och då ingår lunch. Du kan anmäla dig till Bulycke Ridklubb från och med den 1/3 till och med den 12/3. Anmäl dig på telefon Telefontiderna är: måndag och torsdag , tisdag , onsdag , samt fredag

6 B-Post Porto betalt Dessa hemspråkskanaler kan du välja: Nu kan du se ännu fler hemspråkskanaler via betal-tv!!arabiska, PERSISKA ART Europe Pan-arabisk underhållningskanal Al Jazeera Arabisk nyhetskanal MBC Europe Pan-arabisk underhållningskanal LBC Europe Libanesisk underhållningskanal Irinn Iransk nyhetskanal Azadi TV Persiskspråkig exilkanal Jaam-e-jam International Persiskspråkig exilkanal DU HAR VÄL inte glömt alla hemspråkskanaler som finns tillgängliga via betal-tv? I höstas tecknade Poseidon och de andra kommunägda bostadsbolagen i Göteborg ett unikt tv-avtal med com hem. Det innebär att du idag kan få tillgång till 30 hemspråkskanaler på 16 olika språk. DE KANALER som hittills ingår är bland annat arabiska, persiska, kurdiska, bosniska, kosovo-albanska, kroatiska, ungerska, grekiska, polska och rumänska. Det rör sig om allt ifrån nyheter och underhållning till statliga public servicekanaler. Det aktuella utbudet kan du se i spalten här intill. Ytterligare kanaler tillkommer efter hand, då förhandlingar fortfarande pågår. FÖR ATT KUNNA se kanalerna behöver du en digitalbox och ett abonnemang från com hem. Du har flera valmöjligheter. Det så kallade Hemspråkspaketet är extra förmånligt och gäller bara för dig som bor hos Poseidon eller något av de andra kommunägda bostadsbolagen. Paketet, som består av två valfria hemspråkskanaler och en hyrbox, kostar 100 kr/månad. Ett annat alternativ är paketet 8 favoriter, där du fritt kan välja åtta kanaler från com hems utbud (gäller dock inte de fem premiumkanalerna samt Disney Channel). Detta paket kostar 129 kr/månad, exklusive digitalbox. För alla nya kunder som inte har något abonnemang sedan tidigare, tillkommer även en startavgift på 395 kronor. När du har valt ett programpaket har du dessutom möjlighet att köpa till enstaka kanaler till ditt abonnemang à la carte. Priset per kanal är då kr/månad. SÅ GÖR DU: har du inte abonnemang hos com hem, men vill veta mer om hemspråkskanalerna och hur du skaffar dem? Vänd dig i så fall till din BoButik, så hjälper vi dig. Har du redan abonnemang hos com hem, men vill byta ut en eller flera av dina kanaler mot någon av de nya hemspråkskanalerna? Då ska du kontakta com hems kundservice på telefon KURDISKA Medya TV Kommersiell kanal ME TV/TV Mesopotamia Kommersiell kanal BALKANLÄNDER RTK Kosovo-albansk public servicekanal RTS-Sat Serbisk och Montenegrinsk public servicekanal HRT1 Kroatisk kanal med nyheter, underhållning och faktaprogram OBN Bosnisk kanal med varierat utbud TV Montenegro RTCG Public servicekanal från Montenegro FRANSKA, ITALIENSKA, PORTUGISISKA SPANSKA OCH TYSKA 3Sat Tysk kulturkanal ZDF Tysk rikskanal LCI Fransk nyhetskanal TV5 Fransk kanal med varierat utbud TVE International Spansk rikskanal Canal 24 Horas Spansk nyhetskanal Galavision Latinamerikansk underhållningskanal RaiUno Italiensk rikskanal RaiDue Italiensk public servicekanal RTP Internacional Portugisisk public servicekanal GREKISKA, POLSKA, RUMÄNSKA OCH UNGERSKA Duna-TV Ungersk underhållningskanal M2 (Magyar TV) Ungersk public servicekanal Polsat 2 International Polsk underhållningskanal TV Polonia Polsk kanal med varierat utbud Pro TV International Internationell rumänsk underhållningskanal ERT Grekisk public servicekanal VÄLKOMMEN TILL VÅRA BOBUTIKER: HUVUDKONTOR: BoButiken Karlaplatsen Bernhards gränd 2 Tel Öppet: mån onsdag , torsdag , fredag Lunchstängt: Tala med: Barbro Andersson, Carin Schönbeck och Helena Karlsson. BoButiken Backa Hjalmar Bergmansgata 8 Tel / Öppet: mån torsdag , fredag Lunchstängt: Telefontid: mån fredag Tala med: Cecilia Agnerhem och Lena Clase. Bostads AB Poseidon Angereds Torg Box Angered Tel

Nu är din nya hyra klar

Nu är din nya hyra klar FEBRUARI MARS 2004 MED BOSTADS AB POSEIDON Prova gärna att maila till din husvärd! DET ÄR MÅNGA som ringer till oss och våra husvärdar. Det gör att det ibland kan vara svårt att komma fram. Ett enkelt

Läs mer

Nu pilottestar vi fiberbredband

Nu pilottestar vi fiberbredband OKTOBER NOVEMBER 05 MED BOSTADS AB POSEIDON Nu jobbar vi vidare för att bli ännu bättre ÄR DU EN av dem som fyllde i vår årliga hyresgästenkät i våras? Stort tack för hjälpen i så fall! Undersökningen,

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

Missa inte: www.poseidon.goteborg.se

Missa inte: www.poseidon.goteborg.se OKTOBER NOVEMBER 04 MED BOSTADS AB POSEIDON Äntligen höst! JAG TROR ATT jag sagt det förut, men måste få säga det igen: jag gillar hösten! Äntligen får man ta på sig varma kläder och gömma näsan i en halsduk.

Läs mer

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

Poseidon tillämpar kvalitetshyror

Poseidon tillämpar kvalitetshyror FEBRUARI MARS 2007 MED BOSTADS AB POSEIDON I LINNÉ/GULDHEDEN Varmaste vintern? DENNA VINTER kommer vi nog minnas som en av de mildaste vi haft. Å ena sidan skapar det en oro för vad som händer med vårt

Läs mer

TEMA HÄLSA & MOTION. Tips på härliga promenadvägar! MUSIKALARTISTEN. Träningsexpertens tips ] Grannarna som startade gym. Välkommen hem till

TEMA HÄLSA & MOTION. Tips på härliga promenadvägar! MUSIKALARTISTEN. Träningsexpertens tips ] Grannarna som startade gym. Välkommen hem till HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2011 ERBJUDANDE! GRATIS PROVTRÄNING Välkommen hem till MUSIKALARTISTEN Årets byggnad i Göteborg KAVERÖSPORTEN 7 Tips på härliga promenadvägar! TEMA

Läs mer

Erbjudanden. Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar ] Bästa tipsen för balkongen ] Odlarglädje i Brunnsbo

Erbjudanden. Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar ] Bästa tipsen för balkongen ] Odlarglädje i Brunnsbo TREVLIG SOMMAR! ÖNSKAR POSEIDON HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] JUNI 2009 Erbjudanden ] Res med Stena Line ] Lisebergs restauranger Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar

Läs mer

Vinn! Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten. ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska

Vinn! Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten. ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] AUGUSTI 2008 Vinn! ] Biljetter till IFK ] Guidad tur på Botaniska Vi bygger nytt! ] Kvarteret Venus ] Kaverös ] Björkekärr ] Guldheden ] Nya planarbeten Lågenergihus

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS I VÅRA kvarter ALFONS ÅBERGS VINN BILJETTER TILL KULTURHUS HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON FEBRUARI 2014 FÖRE EFTER Upprustning pågår FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND

Läs mer

träna på friskis Utlottning för dig kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet

träna på friskis Utlottning för dig kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet I VÅRA kvarter träna på friskis Utlottning för dig HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON februari 2013 Full rulle på lovet FRAMTIDENS BREDBAND vem ska bestämma om dina tapeter? Välkommen till Poseidon

Läs mer

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter

God Jul önskar vi på Faxeholmen. H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter God Jul önskar vi på Faxeholmen H&M till Söderhamn Hit går hyran Nya lägenheter Nr 2/2011 www.faxeholmen.se Vi ser framåt med spänning och förväntan Tiden rusar fram och snart lägger vi verksamhetsåret

Läs mer

PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA KUL I SOMMAR

PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA KUL I SOMMAR I VÅRA kvarter LISEBERG VINN SÄSONGSKORT! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON JUNI 04 Konst värd en park Välkommen till invigningen i Backa Röd den 4 juni kl! PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA

Läs mer

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] DECEMBER 2011 Brandsäkra tips i jultider JULPYSSEL & KORSORD Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 7. Sid 14. Sid 18 NÄR NÅGON FLYTTAR IN FLYTTAR NÅGON ANNAN UT SOM FLYTTAT FRÅN... SID 4-5 NUMMER 12004

VÄRDSNYHETER. Sid 7. Sid 14. Sid 18 NÄR NÅGON FLYTTAR IN FLYTTAR NÅGON ANNAN UT SOM FLYTTAT FRÅN... SID 4-5 NUMMER 12004 NUMMER 12004 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER NÄR NÅGON FLYTTAR IN FLYTTAR NÅGON ANNAN UT SOM FLYTTAT FRÅN... SID 4-5 TRYGGHESVANDRING PÅ LÅNGÄNGEN Sid 7 RÖDA STEN EN KULTURELL OAS

Läs mer

Småstadsliv mitt i Göteborg

Småstadsliv mitt i Göteborg en tidning för dig som bor hos bostadsbolaget Nummer 4 2008 BOVIST LYCKAT PROJEKT SPARAR ENERGI p-assistans Hjälp när bilen vägrar starta matglädje SMAKER FRÅN HELA VÄRLDEN på lindholmen möts historia

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

TEMA SPORTLOV VÄLKOMMEN PÅ FOTBOLLSFEST! Sportlovsguide med massor av tips! ] Poseidon Cup TILL HORSE SHOW! VINN BILJETTER

TEMA SPORTLOV VÄLKOMMEN PÅ FOTBOLLSFEST! Sportlovsguide med massor av tips! ] Poseidon Cup TILL HORSE SHOW! VINN BILJETTER VINN BILJETTER TILL HORSE SHOW! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2012 VÄLKOMMEN PÅ FOTBOLLSFEST! TEMA SPORTLOV Sportlovsguide med massor av tips! ] Poseidon Cup Välkommen till Poseidon

Läs mer

Ökat boinflytande. Boinflytande påverka ditt boende. Lär känna dina grannar

Ökat boinflytande. Boinflytande påverka ditt boende. Lär känna dina grannar BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 1 2012 www.ludvikahem.se Det blir bättre och bättre Jag tycker att det är extra roligt att vi i detta nummer av BoNytt kan presentera en rad

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003 NUMMER 12003 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 STADSVANDRING I TYNNERED Sid 4 VAD GÖR VI MED DIN HYRA?

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

De lever med sin konst. nr 1. Släck lamporna för miljön

De lever med sin konst. nr 1. Släck lamporna för miljön rivas en tidning för dig som bor hos bostadsbolaget nr 1 2012 Inspiration GE DIG UT OCH MÖT VÅREN BYGGPROJEKT NYTT OCH GRÖNT I KVILLEBÄCKEN SMART BOENDE PLANERA FÖR DINA SENIORÅR KREATIVITET I GULDHEDEN

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 7. Sid 13. Sid 10 NYINVIGNING I ÖRTAGÅRDEN SE SIDORNA 4 5 NUMMER 2 NYA KONSTVERK PÅ KLAREBORGSGATAN RISKABELT I ANDRA HAND

VÄRDSNYHETER. Sid 7. Sid 13. Sid 10 NYINVIGNING I ÖRTAGÅRDEN SE SIDORNA 4 5 NUMMER 2 NYA KONSTVERK PÅ KLAREBORGSGATAN RISKABELT I ANDRA HAND NUMMER 2 2000 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER NYINVIGNING I ÖRTAGÅRDEN SE SIDORNA 4 5 DYRT ATT BETALA SENT NYA KONSTVERK PÅ KLAREBORGSGATAN RISKABELT I ANDRA HAND Sid 7 Sid 10 Sid

Läs mer

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM TÄVLA OM 10 DAMMSUGARE! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 20100 Uppdrag Städning ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips ] Lågenergihuset

Läs mer

MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN

MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN Nytt MAGASIN FRÅN FÖRVALTAREN MUMMA HAR HITTAT LÄGET PÅ TVÄREN TILL SUMPAN Så blir nya Tvärbanan PASTA MED GRANNARNA Lätt att ses om man bor nära 100 MILJONER STOR SATSNING PÅ UNDERHÅLL 269 nya hyresrätter

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer