Håltagning i hårda byggmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håltagning i hårda byggmaterial"

Transkript

1 Juli Sid 5.1 Håltagning i hårda byggmaterial Vägledning vid beställning av diamantkärnborr Generellt gäller att för effektiv håltagning och bästa verktygsekonomi krävs en kraftig maskin, ett stadigt stativ och tillförsel av kylvatten. Det har dock på senare tid blivit allt vanligare att man i stället försöker borra med handhållna maskiner - något som är möjligt under vissa förutsättningar. Hål i betong eller hårt tegel Betong är oftast ett mycket hårt material och besvärligt att borra i. Även en del tegelmaterial kan vara mycket hårda. Vid borrning av hål upp till -25 mm kan borrning med hammarborr vara enklast. Är borret av god kvalitet kan det även klara av ett armeringsjärn utan att gå sänder. Vid borrning av större hål i dessa material är ett diamantkärnborr en rimligare lösning men då krävs i allmänhet både vattenkylning och ett stadigt stativ. Om det fi nns ett armeringsjärn i vägen så klarar ett diamantkärnborr oftast även det. Hål i sten- och klinkerplattor Granit- och klinkerplattor är ännu hårdare än betong och följaktligen ännu svårare att borra i. För små hål - upp till cirka mm - kan det fungera med ett hårdmetallborr, som förbrukas efter mycket kort tid i hårda material eller något längre tid i mjukare stenmaterial som marmor eller i kakel. Större hål borras bäst med diamantkärnborr speciellt avsedda för den typen av material (Kakelborr). Dessa borr kan även fungera bra vid borrning i tegelmaterial. Håltagning med handhållna maskiner Eftersom betong är så hårt så krävs det ett hårt tryck när man borrar (min 0,5 kg/ø mm). Med en kraftig maskin på ett stadigt stativ är det inga större problem men önskar man borra med en handhållen maskin kan det bli väldigt tungt. Hål med diameter upp till cirka 0 mm är dock under vissa omständigheter möjliga att borra. (Är det ett mjukt tegelmaterial kan hål upp till cirka 0 mm borras.) Det som behövs i så fall är ett lättskärande borr och tillförsel av kylvatten (Vattenleka). I stället för kylvatten kan, under förutsättning att man iakttar försiktighet, ett kraftigt dammutsug (Dammleka) kopplat till maskinen vara en nödlösning. Det finns även lasersvetsade borr (Installationsborr och Dosborr) som inte behöver kylning och därför kan brukas torrt. Eftersom det krävs effektstarka maskiner är dock handhållen borrning ett mycket riskfyllt arbete. Stor försiktighet måste iakttas och man bör helst ha erfarenhet från något liknande arbete. Handhållen borrning i betong med armering rekommenderas ej eftersom risken är så stor att borret då slutar skära och maskinen i stället slås ur händerna. Använd en metalldetektor för att lokalisera eventuella järn. Ett utsågat V i en platta kan utgöra ett enkelt stöd. Några allmänna tips Vid djupare hål - om man ska genom ett tjockt material - och borrets längd inte räcker kan man för vissa borr dela upp borrningen i två steg genom att använda förlängningsskaft och knäcka kärnan efter första steget. Man kan även färdigställa hålet från baksidan om man först borrat ett mindre hål som markerar placeringen. På så vis kan man även undvika fl isning. Ett eller fl era små hål i kanten av hålcirkeln gör att borrkaxet kan åka ut den vägen så man slipper lyfta och rensa så ofta.

2 Sid 5.2 Juli D iamantkärnborr Översikt diamantkärnborr för betong, tegel m.m. Diamantkärnborr med unik positioneringsteknik som ger oöverträffat goda egenskaper med både extrem livslängd och extrem skärförmåga. T-WAVE Diamantkärnborr med en speciell segmentdesign. Extremt god skärförmåga samtidigt med mycket lång livslängd. RT-4 Extremt god skärförmåga samtidigt med mycket lång livslängd. Roof-Top -design på segmenten. CS, GR Diamantkärnborr som fi nns i ett fl ertal olika kvaliteter anpassat efter material, maskin m.m. CS-borr för betong eller tegelmaterial. GR-borr för granit. TV-2 Tunnväggiga borr - diamantkärnborr med tunnare segment. Extremt goda skäregenskaper. God livslängd. Levereras normalt endast med 1/2 -fäste. Standard-borrlängder diamantkärnborr Några instruktioner vid borrning Borrfäste: ½ -fäste CRI 28-fäste UNC ¼ -fäste Diameter: 8-14 mm 1-18 mm mm 51 mm - 51 mm - Kärnborrlängd: 150 mm 0 mm 30 mm 500 mm 4 mm Se till att vattentillförseln alltid är tillräcklig. Välj rätt varvtal för borrdiametern. Vid borrning i armeringsjärn sänk omgående matningstryck och, om möjligt, varvtal. Se till att stativet är ordentligt fastsatt och utan vibrationer. Vid handhållen borrning iakttag största försiktighet - maskinen kan slås ur händerna vid plötsligt stopp. Forsheda-borr 8 mm 18 mm 22 mm m.fl. Andra längder kan offereras på begäran. 300 mm 300 mm 300 mm Tillbehör Övergångar, förlängare m.m. se sist under fl ik 5.

3 Juli Sid 5.3 Diamantkärnborr ZENESIS Borret med unik positioneringsteknik som ger en extremt lång livslängd tillsammans med en extremt hög skärförmåga Avsedda för: Egenskaper: Utförande Håltagning i alla slags betong, armerad betong och tegelmaterial. Avsedda för maskiner med CRI 28 eller 1-1/4 fäste. Våtborrning. Extremt snabbskärande med extremt lång livslängd. Mycket god järntagningsförmåga. Positionerade segment. Segmenthöjd mm med 1,5 mm neutral zon. CRI 28 ( Pixie ) Diameter mm Antal segment Segmentlängd Segmentbredd (CRI 28) Pris omsättning ,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ZS5 ZS ZS ZS8 ZS ZS1 ZS1 ZS2 ZS20 ZS1 ZS180 ZS4 ZS5 ZS ZS00 ZS800 ZS80 ZS100 ZS1 ZS ZS500 ZS50 ZS000 ZS1 ZS250 ZS4 ZS500 ZS14000 ZS14500 ZS15000 ZS15500 ZS1000 ZS : : : : :-- 3 4: : : : : : : : : :-- 5 8:-- 140:-- 40:-- 040:-- 550:-- 8 0: :-- 040:-- :-- 4:-- 30:-- :-- 340:-- 40: :-- 1 :-- 1 :-- 1 0: :-- 1 0:-- 1 0:-- 2 :-- 2 :-- 2 :-- 2 :-- 3 1:-- 3 1:-- 3 1: : : :-- 4 0:-- 4 0:-- 4 0:-- 4 0: :-- 4 0: : :-- 5 :-- :-- :-- 30:-- 30:-- 350:-- 8 :-- 8 :-- 350:-- 00:-- 8:-- 530:-- För prisuppgift på diametrar större än 50 mm kontakta oss. För rörgenomföringar, typ Forsheda, RP m. fl., kan exakta dimensioner levereras.

4 Sid 5.4 Juli Diamantkärnborr T-WAVE T-WAVE Avsedda för: Håltagning i all slags betong, armerad betong och tegelmaterial. I första hand avsedda för maskiner med CRI 28 eller 1-1/4 fäste men kan även levereras med 1/2 -fäste. Våtborrning. Egenskaper: Extremt snabbskärande med mycket lång livslängd. Mycket god järntagningsförmåga. (I motorsvagare maskiner sämre skärförmåga men mycket lång livslängd.) Vågformade, tandade segment. Segmenthöjd mm. Ingen neutral zon. Pris för omsättning se sid. 5. 1/2 ( Fröken ) CRI 28 ( Pixie ) Diameter mm Antal segment Segmentbredd Segmentlängd ,0 5,0 5,0 TW5 TW TW TW8 TW TW2 TW2 TW2 TW20 TW2 TW280 TW214 TW :-- 2 0:-- 2 : : :-- 3 0:-- 3 : : : :-- 4 0: :-- 4 4:-- TW5 TW TW TW8 TW TW1 TW1 TW2 TW20 TW1 TW180 TW4 TW5 TW TW00 TW800 TW80 TW100 TW1 TW TW500 TW50 TW000 TW1 TW250 TW4 TW500 TW14000 TW14500 TW15000 TW15500 TW1000 TW :-- 2 0:-- 2 : : :-- 3 0:-- 3 : : : :-- 4 0: :-- 4 4: :-- 5 0: : :-- 00:-- :-- 0:-- : :-- 430:-- 40:-- 800:-- 80:-- 281:-- 30:-- 8:-- 14 :-- 15 : : :-- För prisuppgift på diametrar större än 50 mm kontakta oss. För rörgenomföringar, typ Forsheda, RP m. fl., kan exakta dimensioner levereras.

5 Juli Sid 5.5 Diamantkärnborr RT-4 Nyhet! RT-4 Avsedda för: Håltagning i all slags betong, armerad betong och tegelmaterial. I första hand avsedda för maskiner med CRI 28 eller 1-1/4 fäste men kan även levereras med 1/2 -fäste. Våtborrning. Egenskaper: Extremt snabbskärande med mycket lång livslängd. Mycket god järntagningsförmåga. (I motorsvagare maskiner sämre skärförmåga men mycket lång livslängd.) RoofTop-segment (spetsiga) för att underlätta ansättning i material och uppstart. Segmenthöjd mm varav 1,5 mm är neutral zon. Pris för omsättning se sid. 5. 1/2 ( Fröken ) CRI 28 ( Pixie ) Diameter mm Antal segment Segmentbredd Segmentlängd ,0 5,0 CSRT45 CSRT4 CSRT4 CSRT48 CSRT4 CSRT42 CSRT42 CSRT42 CSRT420 CSRT42 CSRT4280 CSRT4214 CSRT : :-- 1 0: : : : : : : : : : :-- CSRT45 CSRT4 CSRT4 CSRT48 CSRT4 CSRT41 CSRT41 CSRT42 CSRT420 CSRT41 CSRT4180 CSRT44 CSRT45 CSRT4 CSRT400 CSRT4800 CSRT480 CSRT4100 CSRT41 CSRT4 CSRT4500 CSRT450 CSRT4000 CSRT41 CSRT4250 CSRT44 CSRT4500 CSRT CSRT CSRT CSRT CSRT41000 CSRT : :-- 1 0: : : : : : : : : : : :-- 4 5: :-- 5 0: : :-- 10:-- 00:-- 250:-- 8 0: :-- 8 5: : :-- 1:-- 140:-- 800:-- 0: : :-- För prisuppgift på diametrar större än 50 mm kontakta oss. För rörgenomföringar, typ Forsheda, RP m. fl., kan exakta dimensioner levereras.

6 Sid 5. Juli Diamantkärnborr CS och GR CS (Betong, tegel) och GR (Granit) Avsedda för: Egenskaper: Alla slags betong, tegelmaterial (CS-borr). Finns även i utförande för granitmaterial (GR-borr). Vid beställning ange material (gärna även maskin) eller typ av borr enligt listan nedan. Våtborrning. Generellt mycket god skärförmåga och mycket lång livslängd. God järntagningsförmåga vid CS-borr. Finns i olika kvaliteter för olika material och maskiner. Borren är försedda med en etikett som anger typ av borr och användningsområde enligt nedan. Segmenthöjd mm varav 1,5 mm neutral zon utan diamant. På borr med ringsegment är segmenthöjden mm varav mm är neutral zon. Pris för omsättning se sid. 5. Användningsområde Färgmärkning Standardkvalitet Granit Hård betong eller normal betong. Tegel. Asfalt. Lätta byggblock. Färsk betong. Vit Grön Röd Svart GR- CS-4 CS-80 CS-0 Även andra typer kan levereras, t.ex. för speciella material.

7 Juli Sid 5. Diamantkärnborr CS och GR Produktbeskrivning se föregående sida. ½ ( Fröken ) CRI 28 ( Pixie ) Diam mm -/antal segment Diam mm -/antal segment Segmentlängd bredd Segmentlängd bredd / 4 / 4 / 5 / / 5 2,0 2, Beträffande artikelnummer 1 10: :-- 1 2: : : :-- 1 :-- 1 3: :-- 1 5: :-- 1 0:-- / 1 3: :-- / 1 3:-- 1 :-- / 1 380: :-- / 1 40:-- 2 1:-- / 1 00: :-- 1 0: : : : : : : : : :-- I fakturor o.d. har varje typ och dimension av borr ett eget artikelnummer bestående av sju siffror: Siffra 1-2: Anger typ av segment. Siffra 3: Anger typ av borrfäste: (1 = CRI 28, 2 = ½, 3 = UNC 1 ¼ ) Siffra 4-: Anger borrdiameter i mm. Siffra : Anger om borret är special eller av standardtyp. Exempel artikelnummer 41: Avsett för hård betong, mycket armering CS 4 (4). Fäste CRI 28 (1). Ø 2 mm (2). Borr av standardtyp (0) / 4 / 4 / 5 / / ,0 2,0 5,0 5, : :-- 1 2: : : :-- 1 :-- 1 3: :-- 1 5: :-- 1 0:-- / 1 3: :-- / 1 3:-- 1 :-- / 1 380: :-- / 1 40:-- 2 1:-- / 1 00: :-- 1 0: : : : : : : : : : : :-- 4 5: :-- 5 0: : :-- 10:-- 00:-- 250:-- 8 0: :-- 8 5: : :-- 1:-- 140:-- 800:-- 0: : :-- För prisuppgift på diametrar större än 50 mm kontakta oss. För rörgenomföringar, typ Forsheda, RP m. fl., kan exakta dimensioner levereras.

8 Sid 5.8 Juli Diamantkärnborr tunnväggiga TV-2 TV-2 (½ - fäste) Avsedda för: Egenskaper: Betong, armerad betong och tegel. Avsedda för maskiner med 1/2 -fäste (motorsvagare maskiner). Våtborrning. Extremt hög skärhastighet och mycket god livslängd. Mycket god järntagningsförmåga. mm segmenthöjd varav 1,5 mm är neutral zon. 1/2 -fäste som standard men även CRI 28 kan levereras. ½ ( Fröken ) Diam mm Antal segment Segmentlängd bredd Pris omsättning LA445 LA4400 LA44 LA : :-- 1 0: : :-- 1 :-- 1 :-- 1 8: LA44 LA441 LA44 LA442 LA : : : :-- 3 1:-- 1 8: : : : : LA44 LA442 LA448 LA44141 LA : : : : : : :-- 2 :-- 2 : :-- Diamantsegment Diamantsegment för egen omsättning och reparation av diamantkärnborr - Se flik

9 Juli Sid 5. Omsättning diamantkärnborr Bestyckning av begagnade kärnborr med nya segment. Kostnad för kapning av den gamla toppen, rengöring, pålödning av segment, nedsänkta i stommen för högsta hållfasthet, samt lackering. Pris för omsättning av borr med CS-segment och GR-segment: Se prislistan för RT-segment Pris för omsättning med TV-2 segment: Se föregående sida. Med Zenesis -segment Med T-Wave -segment Med RT-segment (Även CS-segment och GR-segment) Diameter mm Antal segment ZS5 ZS21 ZS21 ZS821 ZS21 ZS1 ZS1 ZS221 ZS21 ZS1 ZS181 ZS421 ZS521 ZS21 ZS01 ZS801 ZS81 ZS101 ZS1 ZS21 ZS501 ZS51 ZS001 ZS1 ZS251 ZS4 ZS501 ZS14001 ZS14501 ZS15001 ZS15501 ZS1001 ZS :-- 1 0:-- 1 0:-- 2 :-- 2 :-- 2 :-- 2 :-- 3 1:-- 3 1:-- 3 1: : : :-- 4 0:-- 4 0:-- 4 0:-- 4 0: :-- 4 0: : :-- 5 :-- :-- :-- 30:-- 30:-- 350:-- 8 :-- 8 :-- 350:-- 00:-- 8:-- 530:-- TW5 TW21 TW21 TW821 TW21 TW1 TW1 TW221 TW21 TW1 TW181 TW421 TW521 TW21 TW01 TW801 TW81 TW101 TW1 TW21 TW501 TW51 TW001 TW1 TW251 TW4 TW501 TW14001 TW14501 TW15001 TW15501 TW1001 TW : : : : : : :-- 2 :-- 2 :-- 2 : : : : : : : : : :-- 4 0: : :-- 5 8:-- 5 8:-- 150:-- 150:-- 8:-- 440:-- 8 0:-- 8 0:-- 40:-- 180:-- 850:-- CS45 CS421 CS421 CS4821 CS421 CS41 CS41 CS4221 CS421 CS41 CS4181 CS4421 CS4521 CS421 CS401 CS4801 CS481 CS4101 CS41 CS421 CS4501 CS451 CS4001 CS41 CS4251 CS44 CS4501 CS CS CS CS CS41001 CS :-- 1 :-- 1 :-- 1 8:-- 1 8: : : : : :-- 2 :-- 2 : : : : : :-- 3 : : : : : : : : :-- 5 :-- 50:-- 040:-- 50:-- 8 0: :-- 430:-- För prisuppgift på andra dimensioner eller andra segmentantal än de ovan angivna - kontakta oss. Vid omsättningsarbeten som totalt överstiger ett nettobelopp av 2 000:-- kr returneras borren fraktfritt. Mindre riktningsarbeten på en borrstomme utföres utan extra debitering. Större arbeten debiteras med timpenning. Ersättning av enstaka förlorade segment debiteras med timpenning samt segmentkostnad. Vi förebehåller oss rätten att kassera stommar som vi anser vara obrukbara. (Vi försöker dock alltid kontakta kunden först - v.g. lämna telefonnummer.)

10 Sid 5. Juli Hårdmetallkärnborr Avsett för: Egenskaper: Torrborrning i trä, puts, lättbetong, mjukt tegel och liknande material. God skärförmåga i material där diamantsegment ej fungerar (eller eventuellt att våtborrning inte är lämplig). Tänderna kan skärpas med en diamantslipskiva. Borrstomme försedd med försänkta hårdmetalltänder. ½ fäste eller CRI 28. Standardlängd 30 mm respektive 500 mm. 1/2 ( Fröken ) och CRI 28 ( Pixie ) Vid beställning v.g. uppge diameter samt fäste. Andra dimensioner offereras på begäran. Borrdiameter Antal tänder Artikel nummer nytt borr omsättning X03 X030 X04 X05 X0 0:-- 0:-- 0: : :-- :-- :-- :-- :-- : X0 X08 X0 X X 1 340: : : :-- 1 :-- :-- 1 1:-- 1 1:-- 1 3:-- 1 3: X0 X14 X15 X1 X : : : : : : : : : : X1800 X00 X2250 X2500 X :-- 3 : : : :-- 2 0: : :-- 3 0:-- 3 : X3000 X3500 X4000 X4500 X :-- 030:-- 80:-- 2:-- 0: : : : :-- 4 :--

11 Juli Sid 5. Dosborr och Installationsborr Torrborr för handhållna maskiner med SDS+ eller chuckfäste Dosborr Avsett för: Maskiner: Egenskaper: Uppborrning av hål för eldosor o.d. i tegel, lättbetong (ej armering) och liknande material. Torrborrning. Kraftigare borrmaskiner, borrhammare o.d. Skär relativt snabbt i tegel, lättbetong o.d. Lasersvetsade segment med spår. M1 gänga för hållare - se nästa sida. Kärnlängd 85 mm. Borrdiameter Segment antal längd höjd Artikel nummer (+1) (+1) (+1) (+1) : : : :-- Installationsborr Avsett för: Maskiner: Egenskaper: Uppborrning av hål för rördragning o.d. i tegel, lättbetong (ej armering) och liknande material. Även betong (ej armering) med borr i diametrar upp till ca: 52 mm. Torrborrning. Kraftigare borrmaskiner, borrhammare o.d. Skär relativt snabbt i tegel, lättbetong o.d. Lasersvetsade segment med spår. M1 gänga för hållare - se nästa sida. Kärnlängd 150 mm. Borrdiameter Segment antal längd höjd Artikel nummer (5,5+1,5) 4 1 (5,5+1,5) 3 (5,5+1,5) 3 (5,5+1,5) 3 (5,5+1,5) 4 (5,5+1,5) : : : : : :--

12 Sid 5. Juli Dosborr och Installationsborr Tillbehör Hållare med M 1 gänga och centrerborr Benämning Art.nr. Centrerborr för dosborr och hållare med SDS+-fäste Centrerborr för dosborr och hållare med sexkants-axel Centrerborr, 0 mm långt, för installationsborr Hållare med SDS+-fäste, extra långt skaft L :-- 0:-- 2:-- 540:-- Instruktioner Kontrollera så att det inte fi nns armeringsjärn i väggen där hålet ska borras. Använd en metallsökare. Borret är avsett att köras torrt. Var dock observant så att inte borret blir överhettat. (Vid tillförsel av kylvatten använd alltid jordfelsbrytare.) Borret arbetar bäst vid varvtal varv / minut. (Ju större diameter desto lägre hastighet). Undvik slagfunktionen vid användning av borrhammare. Slagfunktionen kan kopplas in tillfälligt för att öka skärförmågan men reducerar livslängden och ökar risken för skador på borret. Användning av centrerborr underlättar styrningen av kärnborret. Borra först ett litet hål med enbart centrerborret kopplat tillräckligt djupt, 5- mm, för att centrerborret ska kunna styra dosborret. Montera därefter dosborret på centrerborret. Efter att dosborret börjat spåra i materialet ta bort centrerborret från hållaren och avsluta hålet. För att borra djupare hål eller komma genom en tjockare vägg kan håltagningen ske i fl era steg. Efter att hela borrets djup utnyttjats kan man knäcka kärnan i väggen med ett bräckjärn och fortsätta borra ytterligare en borrlängd. (Använd ev. hållaren ovan med extra långt skaft.) För att komma genom en tjockare vägg kan man också avsluta hålet genom att borra från andra sidan väggen. Gör då först ett styrhål med ett litet borr genom hela väggen. (Genom att avsluta hålet från andra sidan kan man också undvika att det slås ut fl isor på den sidan.) Iakttag största försiktighet vid borrningen. Tänk på att om borret fastnar kan maskinen slås ur händerna - använd ej maskinens strömbrytare i låst läge. Använd skyddsglasögon och hörselskydd. Håltagningen producerar mycket damm. Använd en dammsugare för att fånga upp det mesta av dammet samt en andningsmask.

13 Juli Sid 5. Kakelborr Instruktioner för diamantkakelborr vid borrning med handhållna maskiner Cordless borren och diamantborr från mm diameter och uppåt är avsedda att kunna köras torrt. Var dock observant så att inte borret blir överhettat. Kylvatten kan tillföras med sprayfl aska e.d. (förlänger livslängden) Använd i så fall alltid jordfelsbrytare. Upp till Ø 5 mm kan normalt borrmaskinens högsta varvtal användas (cirka 00 varv/ min). På större diametrar är ett något lägre varvtal att föredra. Använd antingen en stödplatta med förborrat hål (eller uppsågat V ) och med centrerborret borttaget eller styr borret med hjälp av ett monterat centrerborr. (Gäller HTD-H borr). Börja i så fall med att borra enbart styrhålet (med löst mm borr) helt genom plattan. Montera därefter centrerborret och avsluta hålet. Använd skyddsglasögon och hörselskydd. För små hål i kakel och klinkers Typ Cordless ( Ø 4 - mm ) Avsedda för: Uppborrning av hål i hårda material som kakel, klinker, mjuk natursten m.m. Även mycket hård klinker, glaserat kakel o.d. Torrborrning. Maskiner: Varvtal: Egenskaper: Borrmaskiner med chuck. Använd ej slagfunktion i spröda material. Vattenkylning ej nödvändigt. Arbetar bäst vid låga varvtal. Skär snabbt men med kortare livslängd än typ HTD. Karbidspets slipad för högsta skärförmåga och bästa centrering utan stativ. Runt skaft för fäste i chuck. Diameter mm Anvisningar :-- 38:-- 42:-- 50:-- 1: Förborra med Ø 4 mm borr Förborra med Ø 4 mm borr

14 Sid 5.14 Juli Kakelborr För större hål. Med löstagbart centrerborr Typ HTD-H ( Ø - 80 mm ) Avsedda för: Maskiner: Egenskaper: Uppborrning av hål i kakel, klinker, marmor- och, granitplattor m.m. Torr- eller våtborrning. Borrmaskiner med chuck. För eventuell kylning (förlänger livslängden) kan vatten tillföras externt. Arbetar snabbt med lång livslängd och fi n snittyta. Segmentring med pläterade diamanter. Sexkantsfäste och löstagbart centrerborr. Det förmonterade centrerborret är lämpligt vid borrning med slagfunktion i grövre material. För kakel och klinker rekommenderas borr typ Cordless ovan (Ø mm). Diameter mm Anvisningar : :-- 1 2: :-- 1 0: : : : :-- Torr- eller våtborrning Torr- eller våtborrning Torr- eller våtborrning Torr- eller våtborrning Torr- eller våtborrning Torr- eller våtborrning Torr- eller våtborrning Torr- eller våtborrning Torr- eller våtborrning Hammarborr Allmänna säkerhetsinstruktioner Var noggrann med att undvika elledningar och rör. Använd en detektor för att lokalisera dessa. Undvik armeringsjärn. Använd en metalldetektor. För att underlätta håltagningen förborra med ett borr av mindre diameter eller ett kortare borr vid stora eller djupa hål. Vid borrningen stå stadigt och var beredd på eventuells hugg och slag. Undvik vita fi ngrar. Vid längre arbetspass ta pauser regelbundet och gymnastisera fi ngrar och händer. Använd skyddglasögon, hörselskydd, andningsmask och skyddande kläder.

15 Juli Sid 5.15 Hammarborr Hammarborr med SDS PLUS - fäste Avsedda för: Egenskaper: Borrning med borrhammare i murverk och betong. (Mindre lämplig i armering) Hög borrhastighet med lång livslängd på skärpan och snabb utförsel av damm. Hammarborr i högsta kvalitet med SDS PLUS -fäste. Borren är försedda med karbidspetsar med två skär. Dubbelspiral för snabb utförsel av dammet. Diameter Arbetslängd Totallängd Artikel- mm mm mm nummer 5, :--, :-- 8, :--, :--, :--, :--, :--, :--, :--, :--, :--, :--, : : : :-- 15, :-- 1, :-- 1, :-- 18, :-- 18, :-- 18, :--, :--, :-- 22, :-- Ovanstående dimensioner lagerhålles normalt. Andra dimensioner än de ovan nämnda samt hammarborr med SDS MAX - fäste kan levereras med en leveranstid på cirka dagar.

16 Sid 5.1 Juli Infästningar För uppfästning av borrstativ, väggsågar o.d. Slagankare och slagdorn Artikel Art.nr. / st M Borrhål 1 mm Längd 50 mm 50 st JM50 5:80 M Borrhål 15 mm Längd 50 mm 50 st JM51 5:80 Slagdorn till ovan :-- Pinnexpander Artikel Art.nr. / st M Längd 80 mm 50 st JM80 8:40 M Längd 1 mm 50 st JM1 :50 Snabbmutter Artikel Art.nr. / st M Mutter, stång och bricka :-- M Vingmutter, stång och bricka :-- Hammarborr (SDS+ fäste) passande till ovan (Se föregående sida) 1 mm Längd 0/10 mm, till slagankare JM50: Art.nr mm Längd 0/10 mm, till slagankare JM51: Art.nr. 50 mm Längd 150/2 mm, till pinnexpander: Art.nr. 50 Stämpar För fixering av mindre borrmaskiner o.d. Se under flik, Maskiner

17 Juli Sid 5.1 Tillbehör Tillbehör vid diamantkärnborrning Förlängare Maskinfäste Diameter/ längd Art.nr ½ - ½ 30 / 0 30 / :-- 540:-- CRI 28 - CRI / / / / :-- 30:-- 800:-- 80:-- Hejare Maskinfäste Art.nr. Hejare (Borrutdragare). CRI :-- Vattenleka Maskinfäste - borrfäste Art.nr. ½ - UNF - ½ Kompletteras med adapter :-- Dammleka Maskinfäste - borrfäste Art.nr. För handhållen maskin, ½ - UNF - ½ Kompletteras med adapter :-- För kärnborrmaskin, CRI 28 - CRI :-- Fasta nycklar Dimension Art.nr. 41 mm 32 mm mm 22 mm :-- 1:-- 0:-- 80:--

18 Sid 5.18 Juli Tillbehör - Övergångar olika fästen Övergångar Maskinfäste - borrfäste Art.nr. 1 ¼ - CRI :-- 1 ¼ - ½ :-- ½ - CRI :-- ½ - 1 ¼ :-- CRI 28 - ½ 02 30:-- CRI 28-1 ¼ :-- SDS+ -fäste - ½ - UNF :-- SDS Max-fäste - ½ - UNF :-- ½ - ½ - UNF :-- 5/8-28 UNF-gänga - ½ - UNF :-- mm chuck-fäste - ½ - UNF 00 10:-- M1-gänga - ½ - UNF :-- mm chuckfäste - 1/2 R 21 2:-- SDS+ - 1/2 R :-- 1/2 UNF inv. - 1/2 R :-- M1 inv. - 1/2 R :--

Håltagning i hårda byggmaterial

Håltagning i hårda byggmaterial Sep 2014 Sid 5.1 Håltagning i hårda byggmaterial Vägledning vid beställning av diamantkärnborr När används diamantkärnborr? Betong är ett mycket hårt material och besvärligt att borra i. Även en del tegelmaterial

Läs mer

Välj rätt slipverktyg

Välj rätt slipverktyg Aug 2009 Id.nr. PK 0254 Flik 2 Utgåva 03 Välj rätt slipverktyg Vägledning vid beställning Betong eller sten För att underlätta valet av slipskål och för bättre överblick så är slipskålarna i vårt program

Läs mer

D iamantsegment. För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr

D iamantsegment. För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr Sid 10.1 D iamantsegment För egen omsättning och reparation av diamantkärnborr Segment i absolut toppkvalitet med unik diamantpositioneringsteknik som erbjuder en extrem god skärförmåga, även i armeringsjärn,

Läs mer

Håltagning i hårda byggmaterial

Håltagning i hårda byggmaterial Sep 2014 Sid 5.1 Håltagning i hårda byggmaterial Vägledning vid beställning av diamantkärnborr När används diamantkärnborr? Betong är ett mycket hårt material och besvärligt att borra i. Även en del tegelmaterial

Läs mer

Välj rätt diamantklinga

Välj rätt diamantklinga Sep 2014 Sid 2.1 Välj rätt diamantklinga Vägledning vid beställning Klinga för allmänt bruk eller en specialklinga? Vid sågning i typiska byggmaterial som betong och tegel är en diamantklinga för allmänt

Läs mer

Verktyg för alla golv

Verktyg för alla golv Sid 4.1 Verktyg för alla golv Vägledning vid beställning av golvslipverktyg Vi kan erbjuda ett mycket brett program av verktyg för slipning och bearbetning av golv. Från vår egen tillverkning kan vi tillhandahålla

Läs mer

Välkommen till NCG produkter för proffs

Välkommen till NCG produkter för proffs Välkoen till NCG produkter för proffs Nordic Cutting Group, NCG, har sitt ursprung i Lidköping där sågblad har tillverkats sedan 94. Den högteknologiska produktionen är numera huvudsakligen utlagd på svenska

Läs mer

teknisk information Diamantkapklingor EN13236 Märkning Produktsortiment

teknisk information Diamantkapklingor EN13236 Märkning Produktsortiment Byggverksamhet blir allt mer komplex och kraven på verktygens kvalitet ställs allt högre. Precision och kvalitet blir allt viktigare vid bearbetning av olika byggnadsmaterial. Flexovit har med sin mångåriga

Läs mer

Bensindrivna kapmaskiner.

Bensindrivna kapmaskiner. Brytning, rivning, kapning. Wacker Neuson erbjuder allt som proffsen behöver. Förutom kapmaskiner erbjuder Wacker Neuson ett stort sortiment av golv-/asfaltsågar och elbrytmaskiner eller bensinhammare.

Läs mer

Kompletta system för effektiv diamantborrning

Kompletta system för effektiv diamantborrning Kompletta system för effektiv diamantborrning Styrka och intelligens i perfekt ha När du mäter effektivitet i antal hål per tidsenhet, handlar det lika mycket om användbarhet och ergonomi som ren råstyrka.

Läs mer

Tigersågblad och sticksågblad

Tigersågblad och sticksågblad Sid 8.1 Ett mycket brett program med utvalda sågblad. Anpassat för svensk byggindustri Allmänna instruktioner: Använd skyddsglasögon - i synnerhet vid sågning i metaller. I dammande material använd lämplig

Läs mer

Quick-Shift golvslipverktyg * Quick-Shift. Golvslipverktygen med snabbfäste

Quick-Shift golvslipverktyg * Quick-Shift. Golvslipverktygen med snabbfäste * Patenterat- EP 1791698 Quick-Shift Golvslipverktygen med snabbfäste Till Combiflex-maskiner (Motsv. Snap-On) Till Husqvarnas maskiner och Floormate/ Floorman (Motsv. Redi Lock) Nyhet! Verktyg för slipning

Läs mer

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG:

NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 1 NAVAL-ANBORRINGSVERKTYG: 13.12.2012 Bruksanvisning för anborrningverktyget för montering av NAVALanborrningsventiler Bestäm den exakta anslutningspunkten på stamröret och förbered detta för fastsvetsning

Läs mer

Bosch: fokus på avverkning

Bosch: fokus på avverkning Bosch: fokus på avverkning Diamant NYHET! Uppdaterad version 2014 Diamantkapning, -slipning, -borrning 2 Översikt Tillbehörssortimentet Översikt Innovativa och effektiva produkter lägger grunden för framgångsrik

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 321 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 321 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 321 : 1 Hålsågsatser, 3834-42 Sats med hålsågar i Sandflex bimetall med de fyra vanligaste storlekarna för arbeten inom verkstad, VVS och elinstallation.

Läs mer

Anvisningar steg för steg Skruva i metall

Anvisningar steg för steg Skruva i metall Anvisningar steg för steg Skruva i metall Bultar och skruvar Bultar och skruvar för metall finns med många olika huvudformer, som: 1. sexkantigt huvud 2. kullrigt huvud 3. försänkt huvud 4. runt huvud

Läs mer

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion

Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion Motordrivna Slaggrindar Monteringsinstruktion PERIMETER 2010-12 Monteringsinstruktion 2 Innehåll Förord... 2 Skyddsföreskrifter... 3 Planering och förberedelser... 4 Gjutning... 5-6 Tvärbalk... 5 Stolpfundament...

Läs mer

Multiblad. 75 mm Halvrunt Titaniumblad. Fästplatta med kardborre För att fästa slippapper och diamantslipdukar. MMTSP 1-pack 89:--

Multiblad. 75 mm Halvrunt Titaniumblad. Fästplatta med kardborre För att fästa slippapper och diamantslipdukar. MMTSP 1-pack 89:-- Sep 2014 Sid 8.11 Multiblad Beskrivning Art.nr. Förpackning T340 Titaniumblad 44 Titaniumblad 44 bredd - 55 sågdjup MMT340-1 1-pack 139:-- MMT340-3 3-pack 369:-- MMT340-10 10-pack 998:-- SCT340-3 3-pack

Läs mer

NYHET ONSITE NEWS NUMMER 2 MAJ-AUGUSTI 2012 BATTERIDRIVNA VERKTYG METALLBEARBETNING TRÄBEARBETNING BETONG- OCH NY VINKELSLIP, 18 V XR SE SIDAN 4

NYHET ONSITE NEWS NUMMER 2 MAJ-AUGUSTI 2012 BATTERIDRIVNA VERKTYG METALLBEARBETNING TRÄBEARBETNING BETONG- OCH NY VINKELSLIP, 18 V XR SE SIDAN 4 BATTERIDRIVNA VERKTYG NY VINKELSLIP, 18 V XR SE SIDAN 4 NY BORDS-/GERINGSSÅG SE SIDAN 5 BETONG- OCH METALLBEARBETNING TRÄBEARBETNING NY STICKSÅG, 18 V XR SE SIDAN 4 ONSITE NEWS NUMMER 2 MAJ-AUGUSTI 2012

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Välj rätt diamantklinga

Välj rätt diamantklinga April 2010 Id.nr. PK 0179 Utgåva 1 Välj rätt diamantklinga Vägledning vid beställning Klinga för allmänt bruk eller en specialklinga? Vid sågning i typiska byggmaterial som betong och tegel är en diamantklinga

Läs mer

Nyhet! www.lenson.se

Nyhet! www.lenson.se Kap- & slipskivor Nyhet! www.lenson.se XT8Kapskiva // Den tunna Oslagbar kapskiva för tunna material. Snabbare och finare kapning upp till 2,5 mm stål. Tack vare det ytterst fina skäret krävs ej efterarbetning.

Läs mer

Diamantkapning, -slipning och -borrning

Diamantkapning, -slipning och -borrning Diamantkapning, -slipning och -borrning Back 274 Diamantkapning, -slipning och -borrning Överblick Bosch-tillbehör /2 Fokus på användningsområdena: det kompletta sortimentet Bosch-tillbehör /2 Diamantkapning,

Läs mer

Universal Borrhammare 2,5 kg, SDS-plus. CHE 2-28 SDS-plus

Universal Borrhammare 2,5 kg, SDS-plus. CHE 2-28 SDS-plus Bahnhofstraße 5 77 Steinheim Tel. +49 744 828-0 Fax +49 744 25899 Universal Borrhammare 2,5 kg, SDS-plus CHE 2-28 SDS-plus Art nr 43.666 Varvtal, tomgång 0-300 Tomgångsslagtal 0-4000 Max styrka, ett slag

Läs mer

Tigersågblad och Sticksågblad. Hög avverkning och lång livslängd

Tigersågblad och Sticksågblad. Hög avverkning och lång livslängd Jan 2016 Sid 8.1 och Sticksågblad Hög avverkning och lång livslängd Anpassat för svensk byggindustri Ett mycket brett program med tigersågblad och sticksågblad - utvalda verktyg för att passa den svenska

Läs mer

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan

Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan Utrustning för Berg- & Stenspräckning Utbildning vid leverans Klart att användas omgående Skjuter sönder berg & sten med omedelbar verkan SIMPLEX Den enda Stenspräckningspatronen med separat tändare Säkrare

Läs mer

SLIPSKIVOR KAP- & DIAMANT SLIPPRODUKTER

SLIPSKIVOR KAP- & DIAMANT SLIPPRODUKTER DIAMANT BONDED LAMELLSLIPSKIVOR FLAP DISCS SLIPPAPPER BONDED KAP- & SLIPSKIVOR SLIPPRODUKTER www..se HÖGPRESTERANDE TILLBEHÖR GER BRA RESULTAT FRÅGA EFTER DEWALTS SLIPPRODUKTER Alla våra EXTREME-skivor

Läs mer

Pinnfräsar för fogrensning

Pinnfräsar för fogrensning Sid 8.6 Juli 2011 Pinnfräsar för fogrensning För rensning av fogar från murbruk eller fogmassa HM-pinnfräs Avsedda för: Egenskaper: Rensning av fogar från gaalt, skadat murbruk eller rensning av PCB-fogar

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Maskiner och tillbehör för proffs

Maskiner och tillbehör för proffs askiner och tillbehör för proffs En motor Olika funktioner som tillval otorn och de olika enheterna säljs separat. 6HP 3.8L 20cm Ø 3150min -1 2.4KW 230V (16A) (50Hz) 10.5A (230V) BS4343 AC 175 Bar 6m

Läs mer

VERKTYGSKATALOG 1.2. När du kräver lite mer av

VERKTYGSKATALOG 1.2. När du kräver lite mer av VERKTYGSKATALOG 1.2 När du kräver lite mer av din verktygsleverantör! IVM är ett privatägt företag som i mer än 14 år levererat verktyg och förnödenheter till industrin i Östergötland och angränsande län.

Läs mer

Metall. Kombinera sladdlösa maskiner för metallbearbetning. NYHET. Kombinera och dra nytta

Metall. Kombinera sladdlösa maskiner för metallbearbetning. NYHET. Kombinera och dra nytta Metall Kombinera sladdlösa maskiner för metallbearbetning. NYHET Kombinera och dra nytta FEIN Select + ger dig möjligheten att efter behov kombinera en eller flera 18 V sladdlösa maskiner för professionell

Läs mer

Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! Multi Purpose Bimetall Classic World s smartest hole saw system! Diamond Dry 06/ 2013

Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! Multi Purpose Bimetall Classic World s smartest hole saw system! Diamond Dry 06/ 2013 Drill & Drop WORLD S SMARTEST HOLE SAW SYSTEM! 06/ 2013 Multi Purpose Bimetall Classic Diamond Dry Alla användare av denna produkt ökar sin profit! HM hålsågar kan användas i alla typer av trä, gips, lättbetong,

Läs mer

Fastsättning av toppduken i bakkanten av båspallen

Fastsättning av toppduken i bakkanten av båspallen Monteringsinstruktioner för The Comfort Zone Instruktioner för montering av: Viktigt: läs igenom denna instruktion grundligt innan monteringsarbetet påbörjas. Verktyg som behövs: Snörslå / laser / krita

Läs mer

DM 330. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

DM 330. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Läs mer

HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W

HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W RIDGE TOOL COMPANY Bruksanvisning HC-1, HC-2, HC-2W & RB-3W Viktigt! Läs noggrant igenom denna bruksanvisning och säkerhetsföreskrifterna innan utrustningen tas i bruk. Spara denna

Läs mer

HANDHÅLLNA BENSINDRIVNA KAPSÅGAR

HANDHÅLLNA BENSINDRIVNA KAPSÅGAR HANDHÅLLNA BENSINDRIVNA KAPSÅGAR KRAFTFULLA ENKEL START INNOVATIVA LÅNG LIVSLÄNGD MINIMALT UNDERHÅLL TILLVERKAS I TYSKLAND 4kW HANDHÅLLNA BENSINDRIVNA KAPSÅGAR. MED LÅG VIKT. Norton Clippers nya sortiment

Läs mer

DeLaval madrass M40R Produktinformation

DeLaval madrass M40R Produktinformation 89970231 2013-09-23, Version 3 Bruksanvisning i original DeLaval madrass M40R 1 Allmänt DeLaval madrass M40R är en sömlös madrass som kan användas i bås i lösdriftssystem med fritt hängande avskiljare.

Läs mer

Id.nr. PK 0255 Utgåva 01. Quick-Shift golvslipverktyg * Verktyg med snabbfäste för golvslipmaskiner

Id.nr. PK 0255 Utgåva 01. Quick-Shift golvslipverktyg * Verktyg med snabbfäste för golvslipmaskiner Prislista 2.19 Verktyg med snabbfäste för golvslipmaskiner Ett komplett program med verktyg för slipning av betong och sten eller avverkning av beläggningar. 1. Dels verktyg som passar till befintliga

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin

Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin lista 2015 Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profi ler Opal Rubin Diamant Titan Symmetric Nordica Solid Belysning Avslutningssidor, paneler

Läs mer

www.nola.se Specifikationer/ 1100 Ø300 i 100 i 200 C-C 500 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Ø150 C-C 2300

www.nola.se Specifikationer/ 1100 Ø300 i 100 i 200 C-C 500 C-C mått mellan stolparna = Följarörets längd + i Ø150 C-C 2300 sid 1/5 1100 Ø300 1600 400 138 2100 650 C-C 500 i 200 i 100 380 695 370 490 400 Specifikationer/ C-C 2300 Ö03-45 cykelställ enkelt Ö03-46 cykelställ dubbelt Tilläggsbeteckning: N Cykelstället bultas mot

Läs mer

Lyktramar. Lyktramarna är tillverkade av gjuten brons, liksom de eventuella dekorerna.

Lyktramar. Lyktramarna är tillverkade av gjuten brons, liksom de eventuella dekorerna. Lyktramar Lyktramar Paasikivis lyktramar i brons bildar tillsammans med gravstenen en vacker och stämningsful helhet. Tack vare den hållbara lyktkonstruktionen av hög kvalitet brinner ljuset tryggt och

Läs mer

Multihammare, borr- och kombinationshammare, bilningshammare

Multihammare, borr- och kombinationshammare, bilningshammare Multihammare, borr- och kombinationshammare, bilningshammare En elektropneumatisk borrhammare från Metabo är alltid rätt val om du vill borra i hårda material som t e sten eller betong och dessutom vill

Läs mer

Självbyggarens hus står på betongplintar

Självbyggarens hus står på betongplintar SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 2 GRUNDEN I del 1 av självbyggarens sommarstuga visade vi hur du snickrar vägg- och golvsektioner. I detta nummer bestämmer vi var huset skall stå samt anlägger en grund

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

Monteringsanvisning. trätrappor. Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se

Skåne Dusch MONTERINGSANVISNING. 2 av 8 RSK 7380858-7380863. Nr Detalj Antal. MONTERING. Bild: www.nordhem.se Monteringsanvisning-Skåne 1 av 8 20120117-2.2 RSK 7380858-7380863 Viktigt Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Skåne

Läs mer

BLI MER EFFEKTIV I VÅR!

BLI MER EFFEKTIV I VÅR! BLI MER EFFEKTIV I VÅR! Trött på att köra runt och hämta varor? Du vet väl att Lunds Kakelvaruhus alltid kör ut ditt badrumsprojekt GRATIS inom 046-området och till kraftigt reducerat pris inom 040 och

Läs mer

Monteringsanvisning Isolertak

Monteringsanvisning Isolertak Monteringsanvisning Isolertak 10 MM / Plastprofilsystem 2015-2 WT10 X-struktur 10 mm Polykarbonat U-värde 2,5 Skivbredd 1050 mm c/c 1070 mm Skivorna är gjorda av UV-beständig polykarbonatplast. Isolerplastskivorna

Läs mer

Litet kaos. Stort resultat. klarar till och med trä, metall och murverk. Mer än bara en sladdlös skruvdragare

Litet kaos. Stort resultat. klarar till och med trä, metall och murverk. Mer än bara en sladdlös skruvdragare Litet kaos. Mer än bara en sladdlös skruvdragare klarar till och med trä, metall och murverk. Stort resultat. Make it your home. Gör ditt hus till ett hem med den sladdlösa slagborrmaskinen/ skruvdragaren

Läs mer

Hydraulisk Borrhammare HRD20

Hydraulisk Borrhammare HRD20 Hydraulisk Borrhammare HRD20 Från serienr. 3195 Reviderad 2014-11-03 Före användning Tack för ert val av en HYCN borrhammare. För att säkerställa problemfri drift och långvarig användning av era nya verktyg,

Läs mer

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se

Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Pål Reijer, Svensk Kyrkogårdskultur www.reijer.se Tillgängligheten på kyrkogården enkelt avhjälpta hinder Om att förenkla kyrkogårdsbesöket för personer med nedsatt rörelseförmåga eller syn. Men glöm inte

Läs mer

Vägledning CNC-maskiner för trä

Vägledning CNC-maskiner för trä Vägledning CNC-maskiner för trä Sedan den 18 december 2009 gäller nya krav på utkastskydd till CNC-maskiner för trä. De nya kraven gäller i hela Europa och innebär att samtliga CNC-maskiner - oavsett ålder

Läs mer

Parco. sid 1/8. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Parco. sid 1/8. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. sid 1/8 560 509 Vänd fåtöljen upp och ner, se till att skydda trät. Montera stativet mot sittkorgen med bifogade skruv och brickor (MK6S M10x16 + FBB M10). 640 778 509 Fåtöljen har en hålförsedd fotplatta

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

Spoiler, bagagelucka

Spoiler, bagagelucka Anvisningsnr Version Art. nr. 30763557 1.2 39838432, 39839011, 39820254, 39820251, 39813508, 39812259, 39887612, 39887610, 39887608, 39887606, 39887602, 39887600, 39887596, 39887604, 39887594, 39887588,

Läs mer

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab

LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab LK Shuntskåp GV, LK Shuntskåp GV Prefab Utförande LK Shuntskåp GV LK Shuntskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF och LK Fördelarshunt VS. LK Shuntskåp GV med tillhörande

Läs mer

44 Nu utökad med VA-erbjudanden

44 Nu utökad med VA-erbjudanden Juli AUGUSTI 2013 44 Nu utökad med VA-erbjudanden erbjudanden 16.995:- SPARA: 1.500: - Inspektionskamera Roscope 1000 Inspelningsbar kamera från Rothenberger med 16 meter kabel och 25mm självnivellerande

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Innehållsförteckning: Lycka till!

Innehållsförteckning: Lycka till! Inredning och skjutdörrar 2015 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på Skandinavisk designtradition. Med vårt fl exibla

Läs mer

Högtrycksbindning Segmenten är bundna direkt på stambladet i stora formar under hög temperatur och tryck. Mycket hög säkerhet mot segment brott.

Högtrycksbindning Segmenten är bundna direkt på stambladet i stora formar under hög temperatur och tryck. Mycket hög säkerhet mot segment brott. Diamantkapskivor Premiumflex E n serie klingor för alla användare där pris/kvalitetsförhållande är avgörande. Enkel kapning i de flesta material. Promax Proffsklingor i olika utföranden med specialsegment,

Läs mer

Bakgrundsbygge i Cellplast:

Bakgrundsbygge i Cellplast: Bakgrundsbygge i Cellplast: - Mitt andra försök och denna gången lyckat - Denna artikel är ett försök till att på ett tydligt sätt redogöra för skapandet av en bakgrund av cellplastskivor, husfix och Epolan

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar

EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar EQUITONE [materia] Monteringsanvisningar Informationen nedan är tillägg till informationen i EQUITONE planerings- och användningsanvisningar. 1.0 Allmänt EQUITONE [materia] är ett unikt fibercementmaterial,

Läs mer

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras.

OBS!!! DESSA PRODUKTER INNEHÅLLER lösningsmedel och är giftiga. De får inte konsumeras, hällas ut i avloppet eller på ett annat sätt förtäras. Bruksanvisning för OLEO SEALER samt TERAZZO SEALER för cement plattor Golvet ska vara absolut RENT och TORRT innan man ytbehandlar 1:a gången (tvättas med rent varmt vatten o ev. svag rengöringsmedel,ej

Läs mer

VINN ONSITE OFFERS. 5 SKRUVAR, 1 BORRMASKIN Testa din snabbhet och styrka STÖRRE KOMFORT STÖRRE HÅLLBARHET HÖGRE PRESTANDA

VINN ONSITE OFFERS. 5 SKRUVAR, 1 BORRMASKIN Testa din snabbhet och styrka STÖRRE KOMFORT STÖRRE HÅLLBARHET HÖGRE PRESTANDA 5 SKRUVAR, 1 BORRMASKIN Testa din snabbhet och styrka NUMMER 1 FEBRUARI-APRIL 2010 VINN ONSITE OFFERS en exklusiv Yamaha R1 motorcykel KOMFORT För mer information om tävlingen och om närmsta event besök:

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab LK Fördelarskåp GV, LK Fördelarskåp GV Prefab Utförande LK Fördelarskåp GV LK Fördelarskåp GV är avsett att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. LK Fördelarskåp GV med tillhörande monteringsanvisning

Läs mer

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok System för elektrisk stenspräckning Instruktionsbok VARNING! När stenspräckaren används utvecklas mycket hög värme, upp till 800 C. Tänk på att rensa området runt stenen från lättantändligt material. VARNING!

Läs mer

Perfekta förbindningar

Perfekta förbindningar Perfekta förbindningar 07 Användningsöversikt 151 Maskinöversikt 152 DOMINO-brickor 153 DOMINO förbindningsfräs 154 DF 500 Systemöversikt och tillbehör 156 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Läs mer

Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS

Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS Slutmontering och justering av s-match Av 2011-11-05 Tore Sandström SM7CBS I en tidigare instruktion har jag visat hur Du tillverkar transformatorn/balunen och monterar den. Även tillverkningen av spolen

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras.

! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0! Viktigt! Härdat säkerhetsglas måste skyddas från slag och stötar. Slag mot glaskant kan göra att glaset splittras. Monteringsanvisning-Jämtland UL av 8 0504-.0

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

UNIKONSOL- patenterad lösning för instrumentetablering.

UNIKONSOL- patenterad lösning för instrumentetablering. UNIKONSOL- patenterad lösning för instrumentetablering. En presentation och beskrivning av UNIKONSOL-systemet. Unikonsol-systemet är en markeringstyp speciellt framtagen för att användas där markering

Läs mer

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker

Kakelbranschen informerar. av kakel och klinker Kakelbranschen informerar Skötsel av kakel och klinker Städråd för väggar och golv med ytskikt av keramiska plattor! I denna folder redovisas råd och rekommendationer om hur ytskikt med keramiska plattor

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947

KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 KVALITET OCH INNOVATION SEDAN 1947 Vi vet att professionella användare ställer höga krav på sin utrustning och våra verktyg är konstruerade för att tillmötesgå våra kunders behov, både med avseende på

Läs mer

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se

Stenskivor Sverige AB. www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB www.stenskivor.se Stenskivor Sverige AB - www.stenskivor.se Showroom Stockholm Fågelviksvägen 9 6TR - 145 53 - Norsborg Stockholm Showroom Malmö Stenyxegatan 29-213 76 Malmö Telefon

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Golvslipverktyg för slipning, sanering eller polering. Träklingor Stålklingor Katastrofklingan Aluminiumklingor Takpappklingan Mineritklinga m.m.

Golvslipverktyg för slipning, sanering eller polering. Träklingor Stålklingor Katastrofklingan Aluminiumklingor Takpappklingan Mineritklinga m.m. Katalog 1409.3 Maj 2015 1. Allmän information Flik 1 Företagspresentation Personal Beställningsinformation Exponering 2. Diamantkapklingor Flik 2 Torrkapklingor Fräsar För stål m.m. Våtkapklingor För Minerit

Läs mer

Kraft och precision med en hand!

Kraft och precision med en hand! Kraft och precision med en hand! Handöverfräsen OF 1400 en normgivare i sin klass Verktyg för högsta ansråk Festool Handöverfräsen OF 1400 Raka Ett innovativt vägen maskinkoncept Perfektion på alla områden.

Läs mer

Proffsig precision med en

Proffsig precision med en TEST Gör Det Själv testar verktyg och material för din räkning. Om du har något förslag till vad vi ska testa, så sänd oss ett mail till redaktionen@gds.se Proffsig precision med en handöverfräs Handöverfräsen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Effektiv och säker Make it your home. www.bosch-do-it.com

Effektiv och säker Make it your home. www.bosch-do-it.com Effektiv och säker Make it your home. Gör ditt hus till ditt hem med vinkelsliparna PWS 700-115, PWS 750-115 och PWS 850-125. De är effektiva och robusta och ger bra hantering och kontroll med sin nya

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Välj rätt slipverktyg

Välj rätt slipverktyg Sep 2014 Sid 3.1 Välj rätt slipverktyg Vägledning vid beställning av slipverktyg för betongslipar o.d. Betong eller sten För att underlätta valet av slipskål och för bättre överblick så är slipskålarna

Läs mer

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015

Montering av Lustväxthus. 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Montering av Lustväxthus 12-kant OBS Utkast, ej komplett. Felskrivningar kan förekomma. Version 15 mars 2015 Detta behövs vid montering Det krävs minst två personer för att montera växthuset. Följande

Läs mer

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett

LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett LK Fördelarskåp VT RF / VT RF -komplett Utförande LK Fördelarskåp VT RF LK Fördelarskåp VT RF är avsedd att användas där man önskar dölja LK Värmekretsfördelare RF. Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar

Läs mer

Diamantslitsnings- och kapningsmaskiner

Diamantslitsnings- och kapningsmaskiner Diamantslitsnings- och kapningsmaskiner REMS Krokodil 125 REMS Krokodil 180 SR for Professionals REMS Krokodil slitsa istället för bila. Komplett anliggande uppläggningsplatta under hela slits-/kapningsproceduren

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv!

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv! PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen inte bara skyddar väggen mot stötar. Den piggar också

Läs mer