Årsredovisning Topplån för företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006. Topplån för företag"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Topplån för företag

2 Thomas Prytz, vd Jonsson & Paulsson, Östersund 2. Per Ludvig Normark, teknisk chef Nordnav AB, Luleå 3. Anna Thunstedt, grundare av AnnaCecilia, Gävle 4. Yngve Bergqvist, grundare av Icebar/Icehotel Jukkasjärvi 5. Annika Marklund, vd Allinwood AB, Skellefteå 6. Tom Widorson, vd Furuviksparken, Gävle 7. Lars Lindberg, vd Micus AB, Umeå 8. Johan Stenberg, vd Xavitech AB, Härnösand 9. Mats-Olov Berglund, platschef Vålådalens Fjällstation, Årefjällen 10. Tobias Lindfors, vd StudentConsulting AB, Luleå 11. Gabriel Brånby, ägare av Gränsfors Bruk, Bergsjö/Ullfrotté AB, Östersund 12. Waldemar Nyström, vd BioResonator, Umeå Läs mer på

3 VD har ordet Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Rekordsiffror för 2006 Högtryck över Norrland avspeglas i utlåningen Det norrländska näringslivet blomstrar för fullt. Högkonjunkturen slog under år 2006 igenom på allvar i alla fem län och i så gott som samtliga branscher. Det innebär att norra Sverige för närvarande är starkt bidragande till den positiva utvecklingen av svensk ekonomi. För Norrlandsfonden har högtrycket i ekonomin återspeglats i en rekordutlåning för år 2006, med en uppgång på över 25 procent i jämförelse med föregående år. Fonden har under året finansierat 131 företag, varav 70 stycken är helt nya kunder. Främst handlar det om företag som finansierat sin expansion med fondens topplån. Men vi har också bland de nya kunderna ett ökat antal nyetableringar. Ett flertal av dem emanerar ur de alltmer framstående utvecklingsmiljöer för företagande som de norrländska universiteten utgör. En annan förhållandevis ny och växande marknad är finansiering i samband med ägarskiften av företag. Nya ägare önskar ofta förverkliga utvecklingsplaner och investeringar i direkt anslutning till förvärvet. Här kan Norrlandsfondens topplån ofta bli en avgörande finansieringskomponent. Det goda ekonomiska klimatet har också positivt påverkat vårt resultat för år 2006, som även det är det bästa i fondens historia. Överskottet för året läggs till fondkapitalet och förstärker på så sätt vår möjlighet att även i fortsättningen vara den offensiva finansiella aktör som vi har till uppdrag att vara. En stabil egen ekonomi är av avgörande betydelse för att Norrlandsfonden långsiktigt ska kunna fullfölja sin roll som ett fristående topplåneinstitut för norrländska företag. Att kontinuerligt utveckla verksamheten och anpassa den till förändrade förutsättningar är också av yttersta vikt. Under 2006 genomfördes därför med hjälp av externa konsulter en större översyn av arbetssätt och kreditpolicy. Resultatet av detta arbete antogs av styrelsen i december Därmed står vi väl rustade att betjäna fler kunder på ett ännu mer effektivt och kompetent sätt. Omslaget till årets årsredovisning pryds av ett urval av våra kunder från Kiruna i norr till Gävle i söder. De representerar ett brett spektrum av branscher och väldigt olika skeden i ett företags livscykel. För oss som arbetar inom fonden och dagligen möter entreprenörer som brinner för att utveckla sina företag är det en stor glädje att följa resultaten av deras ambitioner. Läs gärna mer om några av dessa företag i årsredovisningen, så förstår ni också bättre varför vi drivs av att ge ännu fler företag möjligheten att utvecklas med fonden som finansiell partner. Lars-Olov Söderström vd Norrlandsfonden 3

4 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Utveckling Med norrländsk högkonjunktur kommer investeringarna Högtrycket i ekonomin gör att investeringsviljan i norrländska företag ökar kraftigt. Tack vare en bred konjunkturuppgång i hela näringslivet blev 2006 ett rekordår för Norrlandsfondens utlåning. Trenden ser också ut att fortsätta under Behovet av topplån och andra tjänster anpassade efter marknadens nya behov är därför stort. Varje höst genomför Norrlandsfonden i samarbete med Statistiska Centralbyrån en undersökning av konjunkturläget i olika branscher i Norrlands fem län års siffror visar att konjunkturen i Norrland är den bästa på över tjugo år! Faktum är att index för Norrbottens, Västerbottens och Gävleborgs län var de högsta som SCB uppmätte för någon region under året. Framåt för de flesta branscher Högkonjunkturen är allra starkast i byggindustrin, men även tillverkningsindustrin har fått ett rejält uppsving. Sågverken, som tidigare legat på minus, går också lysande och hade klart högst konjunkturindex av någon av branscherna i den norrländska industrin. Även Norrlands turistanläggningar går framåt och räknar med fortsatt ökad omsättning under Detta påverkar i sin tur andra branscher, som detaljhandeln, positivt. Ett talande exempel är Åres expansion och de stora kringeffekter som bland annat alpina VM har fått. Investeringsviljan är stor Den starka och breda norrländska högkonjunkturen avspeglas även i företagens investeringsvilja. Norrlandsfonden upplever just nu den starkaste efterfrågan på toppfinansiering på många år. Under 2006 blev vår utlåningsvolym rekordhöga 268 miljoner kronor, en uppgång med över 25 procent i jämförelse med Pengarna beräknas skapa förutsättningar för investeringar på 1,3 miljarder kronor i Norrland. Positiv prognos för 2007 Den starka konjunkturen i Norrland ser ut att fortsätta under Prognoserna för de flesta branscher är positiva och investeringsviljan är fortsatt stor väntas investeringarna i den norrländska industrin öka med nästan 18 procent, medan landet totalt kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som De norrländska företagen beräknas investera drygt 13 miljarder kronor. Den största delen står gruvorna för. Trävaruindustrin nära fördubblar sina investeringar från Det positiva konjunkturläget ger också utslag i verkstadsindustrin, som går starkt framåt. Arbetskraftbrist ett växande problem Trots den positiva utvecklingen finns orosmoln på himlen. Ett är problem med arbetskraftsförsörjning. Byggindustrin genomförde omfattande nyanställningar under 2006, men en mycket stor del av företagen anger nu bristen på arbetskraft som det främsta expansionshindret. Problemet återfinns även i verkstadsindustrin, IT-verksamheten och konsultbranschen, och är bekymmersamt för utvecklingen i alla norrlandslän. I andra branscher är situationen den omvända. Inom pappersoch massaindustrin fortsätter till exempel sysselsättningen neråt till följd av fortsatt effektivisering. Nya affärsområden gynnas På längre sikt kan vi anta att exempelvis klimatförändringarna kommer att sätta nya villkor för den regionala, nationella 4

5 Utveckling Norrlandsfonden årsredovisning 2006 och globala industrin. Det är därför positivt att se att det norrländska näringslivet ligger långt framme med forskning och tekniska lösningar inom området. Eftersom förutsättningarna ständigt förändras är det viktigt att ett brett spektra av kompletterande affärsidéer tillåts komma fram. Det är väsentligt att Norrlandsfonden fortsätter att stötta nya verksamhetsområden där tillväxtmöjligheterna är goda. Lån till generationsskiften allt vanligare Den enskilda bransch där vår utlåning ökar mest är verkstadsindustrin. Bland nya kunder ser vi många bioteknik- och IT-företag som knoppats av från universiteten. Utöver topplån till etablering och expansion blir det också allt vanligare med lån till generationsskiften. Eftersom vart tionde småföretag i Sverige beräknas stå inför ett generationsskifte under den närmaste tioårsperioden är det sannolikt att denna typ av lån kommer att öka ytterligare. Norrlandsfonden har en viktig roll som riskvillig finansiär vid såväl övertagandet som den vidareutveckling som ofta följer ett ägarskifte. Vi har därför utvecklat särskilda låneformer för dessa ändamål. Lån till fastighetsinvesteringar En stor del av företagen inom exempelvis tillverkningsindustrin är idag nära att slå i kapacitetstaket. Håller den starka efterfrågan i sig kommer behovet av investeringar för att kunna höja produktionsnivån att vara stort. För Norrlandsfonden är det fortsatt viktigt att erbjuda topplån såväl till maskininvesteringar som till nya industrifastigheter eller om- och tillbyggnader, ett område där banken ofta har svårt att ställa upp fullt ut särskilt i de mer glesbefolkade delarna av Norrland. En rättvisare bild av Norrland Fonden har också en viktig uppgift när det gäller att sprida information om den norrländska industrins konkurrenskraft, investeringsplaner och framtidstro. I ett medie- och debattklimat som ofta präglas av en syn på norra Sverige som en tärande region vill vi lyfta fram en bild som stämmer bättre överens med verkligheten: Den av ett Norrland med starka affärsidéer, framstående forskning och utveckling, drivna entreprenörer och ett näringsliv som faktiskt ligger i topp i landet. Vi har förmånen att dagligen få möta spännande och expansiva företag i en mängd branscher. Det gör att vi kan gå in i nästa verksamhetsår med höga förväntningar och en ambition att öka utlåningsvolymen ytterligare. 5

6 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Verksamhet, mål och arbetsformer Vi hjälper företagare att växa Norrlandsfonden spelar en viktig roll i satsningar på nya branscher och nya affärsidéer. Vårt uppdrag är att vara en möjliggörare. Våra olika topplån ska finnas till hands när företagare vill etablera sig på marknaden, investera, utveckla eller expandera. Som en mer riskvillig finansiär kan vi avlasta banken och bli den trygghet som gör att även bottenfinansieringen går att lösa. Exklusivt för norrlänningar Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor. De går uteslutande till företagare i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. För tillfället har vi 327 kunder som sätter sina utvecklingsplaner i verket. De representerar alla branscher i det norrländska näringslivet, från traditionell basindustri och besöksnäring till IT- och biokemiföretag. Vi är väldigt stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare. Med riktiga bergssprängar-rötter Norrlandsfondens pengar kommer ursprungligen från statligt ägda LKAB. På 50- och 60-talen var gruvindustrin stark och tanken väcktes på att del av vinsten från gruvorna i Malmfälten skulle avsättas för att bygga upp ett mer differentierat näringsliv. Det skulle behövas den dag gruvorna sinade grundades stiftelsen Norrlandsfonden med uppgift att främja utvecklingen i norrländska företag. Fondens stiftelsekapital byggdes successivt upp under drygt två decennier genom årliga tillskott av LKAB, och senare av staten. Idag är Norrlandsfonden en självständig stiftelse med ett eget kapital om en miljard kronor och med en verksamhet som drivs utan externa kapitaltillskott. När banken inte vågar fullt ut Bra affärsidéer behöver också god finansiering. Genom vårt uppdrag kan vi ta större risker och ställa upp med riskvilliga topplån där andra inte har möjlighet att gå hela vägen. Vi kan också stå för avgörande garantier och borgensåtaganden. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men samarbetar alltid med bank, risk- 6

7 Verksamhet, mål och arbetsformer Norrlandsfonden årsredovisning 2006 kapitalbolag och andra finansiärer. Vi kompletterar varandra. Det gör att företagaren kan få en sund finansiering i rätt tid. Flexibla och marknadsanpassade topplån Våra topplån är flexibla och skräddarsys efter de nya behov som dyker upp på marknaden. Lån till investeringar Konvertibla skuldebrev för företag som breddar ägandet Lån till rörelsekapital som ger nytt handlingsutrymme Generationsskifteslån som tryggar fortlevnaden Lån till fastighetsinvesteringar som ger större spelrum Garantier som underlättar genomförandet av affärer Borgensåtaganden som botar likviditetsproblem En låneprocess som ger snabba svar Vi har lång erfarenhet av att utvärdera affärsidéer och affärsverksamheter i olika branscher. En liten, oberoende organisation gör att vi kan fatta snabba beslut och se till att pengarna finns till hands just när de behövs. Om förutsättningarna inte är de rätta ger vi klara besked om vad som krävs för att komma vidare. Norrlandsfondens låneprocess är enkel och effektiv. Företagaren får direktkontakt med en företagsanalytiker som har gedigen erfarenhet av olika branscher och olika utvecklingsstadier. Denna gör sedan en analys av företaget, affärsidén, produkten eller tjänsten och marknaden, samt företagets finansiella status och potential. Därefter fattas beslut om lån ska beviljas eller ej. Under hela processen förs en kontinuerlig dialog mellan företag och företagsanalytiker. Efter utbetalningen görs också regelbundna uppföljningar för att se hur företaget utvecklas. Ett gemensamt intresse för Norrlands utveckling Norrlandsfonden finns med som en viktig part i arbetet för Norrlands utveckling, inte bara genom våra låneformer, utan också genom olika intressebolag. Bland dem finns riskkapitalbolaget Emano AB och såddkapitalbolagen Uminova Invest AB och Lunova AB. Vi äger också delar i så kallade företagskuvöser som Aurorum Business Incubator AB i Luleå och Bpark AB i Skellefteå. Ett annat intressebolag är Norrland Center AB, som arbetar för att främja etablering av främst tjänsteproducerande företag i Norrland. Norrlandsfonden medverkar även aktivt i Connect, Venture Cup och Mineraljakten, samt i andra aktiviteter kring tillväxt och utveckling. I samarbete med Statistiska Centralbyrån publicerar vi varje år Konjunkturbarometer Norrland, som brukar väcka stor uppmärksamhet såväl i media som i norrlandslänens näringsliv. Vi fortsätter framåt Genom våra topplån ger vi liv åt nya affärsidéer och utvecklingsplaner, och bidrar till att förnya branschstrukturerna. Vi ska fortsätta att hjälpa både företag och människor att växa. Norrlandsfondens företagsanalytiker håller löpande kontakt med det företag som ansökt om topplån. Vårt mål är att kunna ge snabba svar och att lån ska beviljas så fort som möjligt när rätt förutsättningar finns. 7

8 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Personal Personal Jonas Agorelius företagsanalytiker, Sundsvall Petter Alapää kreditanalytiker, Luleå Birgitta Cajander företagsanalytiker, Luleå Marie Claeson kreditanalytiker, Luleå Elisabeth Engström ekonomichef, Luleå David Jones företagsanalytiker, Luleå Ingela Lidström företagsanalytiker, Luleå Maria Lindberg ekonom, Luleå Britt Lindell IT/marknad, Luleå Kristina Lindgren ekonomiassistent, Luleå Marie Nordman företagsanalytiker, Sundsvall Sören Olsson företagsanalytiker, Sundsvall Per-Erik Persson företagsanalytiker, Sundsvall Lars-Olov Söderström vd, Luleå 8

9 Innehåll Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys Noter 20 Revisionsberättelse 20 Styrelse 9

10 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Inriktning av verksamheten Norrlandsfondens uppdrag är att främja norrländska företags utveckling. Detta genom att erbjuda tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland lån för nyetablering, utveckling och expansion. Norrlandsfonden kan också ta initiativ till och finansiera insatser för att utveckla förutsättningarna för näringslivet i Norrland. Exempel på detta är fondens engagemang i intressebolag och projekt. Verksamhetens inriktning och målsättningar fastställs av styrelsen i en årlig verksamhetsplan. Låneverksamheten 26 procents ökning av utlåningen Under 2006 beviljade fonden krediter till 131 (116) företag med totalt 268 (213) mkr. Av låntagarna var 53 procent eller 70 företag nya kunder för fonden. Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv med cirka mkr. Vid årets slut hade fonden totalt 327 kunder med ett totalengagemang om 518 mkr. Norrlandsfonden kan i huvudsak erbjuda företagen finansiering i form av lån, konvertibla skuldebrev och borgen. Lån Företag kan få lån för att investera i maskiner och fastigheter, utveckla produkter samt för marknadsinsatser. Dessutom kan lån ges för att tillgodose företags behov av rörelsekapital och för finansiering i samband med ägarskiften i företag. Under 2006 beviljade fonden 118 lån (98) till ett totalt belopp av 198 (144) mkr. Konvertibla skuldebrev Denna finansiella produkt erbjuds företag med spritt ägande och där t ex riskkapitalbolag investerar parallellt med fonden. Under 2006 har fonden beviljat 9 (8) skuldebrev på totalt 17 (31) mkr. Borgen Norrlandsfondens borgensåtaganden avser normalt enskilda affärsuppgörelser. I normalfallet betyder det att fonden garanterar förskott och åtaganden som kundföretag tagit på sig. Under 2006 har fonden beviljat 11 (15) sådana garantier på totalt 53 (38) mkr. Intressebolag Emano AB Riskkapitalbolaget Emano AB ska som minoritetsägare och aktiv partner medverka till att skapa värdetillväxt i utvecklingsbara små och medelstora företag i Norrland. Bolaget bildades 1998 med ett eget kapital om 100 mkr. Efter genomförd nyemission på 50 mkr under år 2001, ägs Emano AB av Industrifonden till 40 procent och med 27 procent av Norrlandsfonden samt med 16,5 procent vardera av Innovationsbron Luleå AB och Innovationsbron Umeå AB. Vid utgången av 2006 hade Emano AB 7 portföljföretag. Under 2006 genomförde Emano AB försäljning av två portföljbolag, vilket gav ett positivt ekonomiskt utfall. Norr Sådd Holding AB Bolaget, som bildades i slutet av 2000, ska som delägare och aktiv partner bidra till tillkomsten av s k såddkapitalbolag i anslutning till universitetsorterna i Norrland. Bolagets första investering genomfördes under 2001 i Lunova AB i Luleå med 15 mkr. Under år 2004 investerade bolaget 15 mkr i Uminova Invest AB i Umeå i samband med en nyemission och ägarbreddning i det befintliga Uminova Företagsutveckling AB. Norr Sådd Holding AB ägs till hälften av vardera Norrlandsfonden och Industrifonden. Norrland Center AB Norrland Center ABs uppgift är att på uppdrag av norrländska kommuner främja etablering och lokalisering av främst tjänsteproducerande företag i Norrland. Bolaget hade vid utgången av år 2006 samarbetsavtal med 15 kommuner. Bolaget ägs till en tredjedel av vardera Norrlandsfonden, Norrvidden Delägare Norr AB och Näringsdepartementet. Norrland Center AB har sedan starten 1991 på olika sätt medverkat till att etablera och utveckla cirka 125 företag i Norrland med en total verksamhetsvolym om cirka anställda. Aurorum Business Incubator AB Aurorum Business Incubator AB bildades under år 2004 för att driva en s k företagsinkubator för högteknologiska affärsidéer med anknytning till Luleå tekniska universitet. Bolaget ägs till 20 procent vardera av Norrlandsfonden, Innovationsbron Luleå AB, Aurorum Teknikbyn AB, Längmanska företagarfonden och Holding AB vid Luleå tekniska universitet. Bpark AB Bpark AB bildades under år 2006 för att tillföra Skellefteåregionen affärs- och utvecklingskompetens i form av en s k företagskuvös. Bolaget ägs av fem parter, varav Norrlandsfondens ägarandel är 26%. 10

11 Förvaltningsberättelse Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Projekt North Sweden European Office North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens läns gemensamma EU-kontor. Syftet med verksamheten är att verka för att länen skall bli en aktiv och kompetent region inom ramen för europasamarbetet. North Sweden är ett samverkansprojekt mellan Norrlandsfonden, kommunförbunden, landstingen och länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Företagarna och Handelskamrarna i länen samt Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Verksamheten drivs i projektform med Norrlandsfonden som formell huvudman. Projektet har under 2006 haft sammanlagt fyra anställda i Bryssel, Umeå och Luleå. Verksamheten utvärderades under år 2003 och huvudmännen beslutade om en fortsatt projektperiod till och med år En ny direktör för projektet tillträdde i mars Finansiell riskhantering Finanspolicy Norrlandsfonden exponeras för olika typer av finansiella risker. Hanteringen av risker regleras i policies som fastställts av styrelsen. Ansvaret för kreditberedningen åvilar verkställande direktören som till sitt förfogande har en kreditorganisation som består av fondens egna medarbetare. För placering av stiftelsens likvida medel anlitas externa kapitalförvaltare för vilka riktlinjer har fastställts i ett placeringsreglemente. Ränterisker Ränterisken innebär att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntan, vilket kan ha en negativ inverkan på stiftelsens resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöde. Norrlandsfondens finansieringskälla är i huvudsak eget kapital. Detta medför att Norrlandsfonden främst är exponerat för ränterisker vad gäller placeringar av likvida medel och utestående lånefordringar. Enligt Norrlandsfondens placeringsreglemente skall normalfördelningen mellan räntebärande placeringar och aktier vara 75 procent räntebärande placeringar och 25 procent aktier. Kreditrisker Med kreditrisker avses de risker som uppstår vid utlåning och garantigivning och som innebär att motparten inte kan fullgöra sina åtaganden och därmed orsaka en förlust för stiftelsen. Norrlandsfondens riktlinjer för utlåningsverksamhet och garantigivning har fastställts i en kreditpolicy för Norrlandsfondens kreditverksamhet. Policyn innehåller bl a regler för engagemangsnivåer, räntesatser och återbetalningsvillkor. Förvaltning av Norrlandsfondens likvida medel Fonden har uppdragit åt två externa förvaltare att sköta fondens kapitalförvaltning avseende räntebärande värdepapper och aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Avkastningen på förvaltat kapital har under året uppgått till 9 procent (12 procent). Styrelsearbetet Norrlandsfondens styrelse har nio ledamöter utsedda av regeringen. Styrelsens arbete följer en arbetsordning. Under året har styrelsen haft sex ordinarie styrelsesammanträden och därutöver tre extra möten föranledda av enskilda låneärenden. Norrlandsfondens revisorer deltog vid ett tillfälle i samband med att tidigare års årsredovisning framlades. Fondens ekonomichef upprätthåller funktionen som sekreterare vid styrelsesammanträdena. Styrelsens instruktion till verkställande direktören och arbetsordningen för styrelsen ses över och fastställs varje år. Anne-Marie Fransson och Jan Sjödin lämnade styrelsen i juni 2006 och ersattes av Björn Jansson och Ewa Söderberg. Resultat Årets överskott uppgår till 56 (32) mkr. Resultatet förklaras främst av en god avkastning från fondens kapitalförvaltning och låga konstaterade låneförluster. Utsikter för 2007 Norrlandsfondens ambition för år 2007 är en fortsatt hög utlåning och att lånestocken skall växa. Resultatet bedöms bli positivt men lägre än år

12 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i kkr Not Intäkter Ränteintäkter lån Övriga intäkter Kostnader Personalkostnader Externa kostnader Kostnader för egna projekt Avskrivningar av inventarier Resultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat före låneförluster Låneförluster Årets resultat

13 Balansräkning Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Balansräkning Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar lån Fordringar lokaliseringslån Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Reserv för befarade förluster Lån Lokaliseringslån Långfristiga skulder Reversskuld staten Kortfristiga skulder Reversskuld staten Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Tecknade ramar för garantier och borgensåtaganden

14 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i kkr Den löpande verksamheten Resultat efter låneförluster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Låne- och investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från låne- och investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS Betalda räntor i låneverksamheten Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Av- och nedskrivningar av tillgångar som belastat resultatet Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar Avskrivningar av lånefordringar Reserveringar för kreditförluster Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Kortfristiga placeringar

15 Noter Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper tillämpas som föregående år. Under år 2006 tillkommande rekommendationer från Redovisningsrådet har inte inneburit någon förändring av redan tillämpade redovisningsprinciper. Någon effekt på redovisningen för tidigare räkenskapsår uppstår därför inte vid tillämpning av de övergångsregler som följer av de nya rekommendationerna. Stiftelsens säte Stiftelsen Norrlandsfonden bedriver verksamheten i associationsformen stiftelse och har sitt säte i Luleå kommun. Huvudkontorets adress är Köpmangatan 40, Luleå. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tilllämpas, vilket innebär att effekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. 50 procent. Aktier och andelar redovisas bland Finansiella tillgångar under rubriken Andelar i intresseföretag och värderas till anskaffningsvärden. Nedskrivning sker då stadigvarande värdenedgång bedöms föreligga. Fordringar - lån och lokaliseringslån Lån och lokaliseringslån bokförs i balansräkningen med utbetalda belopp. Reservering för befarade förluster sker efter individuell värdering. Vid konkurser avskrivs bevakad fordran utan värdering av möjligheten till utdelning. Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar utgörs av börsnoterade aktier och räntebärande värdepapper. Placeringarna värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet med kollektiv värdering eftersom syftet med att placera i flera aktieslag och räntebärande värdepapper är att uppnå riskspridning. Av- och nedskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan på inventarier baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd som för datorutrustning och viss annan utrustning beräknas till tre år och för övriga inventarier till fem år. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Andelar i intresseföretag Med intresseföretag menas juridisk person där Norrlandsfonden äger andelar mellan 20 och Händelser efter balansdagen Det finns inga händelser av väsentlig betydelse som inträffat efter balansdagen. 15

16 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Noter Not 1 - Anställda och personalkostnader samt ersättningar till styrelse och verkställande direktör Medelantalet anställda Sverige varav kvinnor 57% 53% varav män 43% 47% Könsfördelning i företagsledningen Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelsen 56% 44% 56% 44% Övriga ledande befattningshavare 50% 50% 50% 50% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader (varav pensionskostnader) (2 257) (1 978) Av stiftelsens pensionskostnader avser 627 (617) kkr verkställande direktören. Stiftelsen följer ITP-planen. För verkställande direktören utgår särskilt premiebaserat tillägg. Uppsägningstiden för verkställande direktören från arbetsgivarens sida är 18 månader med avräkning vid erhållande av annan avlönad befattning. Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida är sex månader. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinare arbetstid 5% 8% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 74% 84% Not 2 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på stiftelsens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 3 - Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Inventarier Not 4 - Ränteintäkter och liknande resultatposter Avkastning aktier och andelar Avkastning övriga kortfristiga placeringar Övriga ränteintäkter Avkastningen från aktier och andelar samt övriga kortfristiga placeringar avser utdelningar, ränta, vinster och förluster vid avyttringar. 16

17 Noter Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Not 5 - Låneförluster Låneförluster utgörs av: Avskrivningar - lån Avskrivningar - lokaliseringslån Influtet på avskrivna fordringar inkl royaltyersättningar Förlusttäckningsgaranti från staten Förändring av reserv för befarade kreditförluster på lånefordringar Förändring av reserv för befarade kreditförluster på lokaliseringslån Avtal om förlusttäckningsgaranti från staten har under 2006 tecknats för vissa lån beviljade under år Not 6 - Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning tillhörande egna projekt Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 7 - Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Under året återförda nedskrivningar 191 Nedskrivning under året Redovisat värde vid årets slut Årets förändring av nedskrivningar ingår i resultaträkningens post Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. forts s

18 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Noter Specifikation av stiftelsens innehav av andelar i intresseföretag Antal andelar Justerat EK (andel i %) (årets resultat) Bokfört värde Intresseföretag / Org nr / Säte Emano AB, , Umeå (27%) (-3 625) Norrland Center AB, , Stockholm (33%) (-55) Norr Sådd Holding AB, , Luleå (50%) (-2) Aurorum Business Incubator AB, , Luleå (20%) (91) Bpark AB, , Skellefteå (26%) (-399) Med justerat eget kapital avses Norrlandsfondens andel av företagets eget kapital inkl eget kapitaldelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses Norrlandsfondens ägarandel av företagets resultat efter skatt inkl eget kapitaldelen i årets förändring av obeskattade reserver. Not 8 - Fordringar lån och lokaliseringslån Fordringar lån Vid årets början Tillkommande fordringar Reglerade fordringar Omklassificeringar 607 Årets avskrivningar Varav förfaller inom ett år efter balansdagen Varav förfaller ett till fem år efter balansdagen Varav förfaller senare än fem år efter balansdagen Fordringar lokaliseringslån Vid årets början Reglerade fordringar Omklassificeringar -607 Årets avskrivningar Varav förfaller inom ett år efter balansdagen Varav förfaller ett till fem år efter balansdagen Varav förfaller senare än fem år efter balansdagen I fordringar lån ingår lån mot konvertibla skuldebrev med I fordringar lån ingår vinstandelslån med I fordringar lån ingår villkorslån med Utöver lån som redovisas i balansräkningen har fonden tecknat avtal om att erhålla royalty med

19 Noter Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Not 9 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald projektkostnad 443 Upplupna ränteintäkter på utestående lån Övriga poster Not 10 - Kortfristiga placeringar Bokfört Marknadsvärde värde Noterade aktier och andelar Övriga kortfristiga placeringar Orealiserade vinster i kortfristiga placeringar uppgick vid årets utgång till (45 033). Not 11 - Reversskuld staten Förfaller ett till fem år efter balansdagen Reversskulden avser skuld till staten avseende förvärvade regionala utvecklingslån/lokaliseringslån. Not 12 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetald projektintäkt Skulder för personalrelaterade kostnader Övriga poster Luleå den 8 mars 2007 Karl Gustav Abramsson Styrelsens ordförande Ingrid Amrén Kenneth Eriksson Renate Hedung Björn Jansson Mona Nyberg Ann-Mari Sandberg Ewa Söderberg Kent Ögren Lars-Olov Söderström Verkställande direktör 19

20 Norrlandsfonden årsredovisning 2006 Revisionsberättelse & Styrelse Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Norrlandsfonden Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Stiftelsen Norrlandsfonden för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot eller verkställande direktör är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna eller verkställande direktören har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsens stadgar. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning. Luleå den 8 mars 2007 Roland Nilsson Hans Öystilä Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Av regeringen utsedda revisorer Styrelse Karl Gustav Abramsson ordförande Ingrid Amrén Kenneth Eriksson Renate Hedung vice ordförande Björn Jansson Mona Nyberg Ann-Mari Sandberg Ewa Söderberg Kent Ögren 20

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RSREDOVISNING 2009. Topplån för företag

RSREDOVISNING 2009. Topplån för företag RSREDOVISNING 2009 Topplån för företag UTVECKLINGSMÖJLIGHETER Exklusivt för norrländska företag NORRLANDSFONDEN är en oberoende stiftelse med uppgift att stimulera utvecklingen i små och medelstora företag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer