SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev ) Vem? Symtom? Tid?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?"

Transkript

1 SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev ) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning). Vid svår huvudvärk i samband med feber, nackstelhet eller slöhet (hjärnhinnesjukdom). Vid huvudvärk med dubbelseende eller dimsyn. Vid huvudvärk med samtidigt illamående och kräkningar. Vid huvudvärk i samband med tjock, gulgrön snuva (bihåleinflammation). Vid återkommande huvudvärk på natten eller morgonen. Vid tandvärk eller fel i bettet (tandläkarkontakt). Tid? Vid huvudvärk som inte går över på 1 vecka eller återkommer ofta. Huvudvärk är en reaktion på en mångfald olika tillstånd, såväl lokala som allmänna, akuta som kroniska, banala som allvarliga. Spänningshuvudvärk är den vanligast förekommande typen. Den återkommer och känns som ett tryck över pannan, nacken och skuldrorna. Orsaken till huvudvärken kan vara en förhöjd spänning i huvudets muskler. I varje muskel som ständigt är sammandragen uppkommer efter varierande tid en smärta. Den ökade muskelspänningen kan i sin tur bero på en mängd olika faktorer, t ex psykiska och sociala förhållanden med stress av olika slag, dålig arbetsmiljö, olämplig arbetsställning, försämrad syn, fel i bettet eller ovana att gå och bita ihop tänderna. Tillfällig huvudvärk är det ofta lätt att utröna orsaken till en infektionssjukdom under uppsegling, en utvakad natt, tillfällig överansträngning eller överdrivet koffeinbruk (t ex Treo). Vid menstruationens början kan man få dunkande huvudvärk. 92

2 Migrän är en speciell form av huvudvärk, som förekommer i mer eller mindre regelbundna attacker. n är mycket intensiv, vanligen halvsidig och pulserande. Ofta blir man extra känslig för ljus och ljud och man kan även må illa och kräkas. Migränattackerna föregås ibland av ögonflimmer. Vid misstanke om migrän hänvisa till läkare för att få en säker diagnos. Migrän kan ibland förväxlas med spänningshuvudvärk och det är inte ovanligt att man drabbas av både migrän och spänningshuvudvärk. För att ställa diagnosen migrän krävs: Återkommande huvudvärksattacker som varar mellan 4-72 timmar. Huvudvärken har minst 2 av följande egenskaper: ensidig, pulserande, är medelsvår till svår, förvärras av vanliga aktiviteter. Man har minst ett av följande symtom: illamående, kräkning, ljud-, ljusöverkänslighet. Hos 20 % av de som har migrän föregås huvudvärken av typiska symtom sk aura, som vanligen varar minuter, ibland upp till en timme. Det vanligaste är synfenomen, t ex flimmer för ögonen. Svår huvudvärk kan vara varningssignalen till en dold sjukdom, t ex bihåleinflammation (sinuit; värk i pannan eller käken, missfärgad snuva), hjärnhinneinflammation (meningit; stelhet i nacken, feber), olika typer av blödningar i anslutning till hjärnhinnorna. PROFYLAX Försök att få fram orsaken till huvudvärken och ändra om möjligt på förhållandena. Försök att hantera stressen. Prioritera det som är viktigt. Lär dig att säga nej! Regelbunden motion är avstressande för kropp och själ. Försök att slappna av. CD-skiva för mental och muskulär avslappning finns att köpa på apoteket. Försök att äta regelbundet, hoppa inte över någon av dagens måltider. Känn efter hur mycket sömn som behövs och försök hålla regelbundna sömnvanor. Ha gärna svalt i sovrummet. Se till att ha rätt läsavstånd och god belysning vid läsning. Kontrollera synen. Undvik lokaler som är rökiga och har dålig ventilation. BEHANDLING Om man regelbundet måste ta receptfria analgetika mer än tre dagar per vecka för att lindra huvudvärken rekommenderas läkarkontakt. Man behöver kanske 93

3 en annan typ av behandling eller kan ha utvecklat ett tablettberoende som leder till mera huvudvärk. SPÄNNINGSHUVUDVÄRK Spänningshuvudvärk behandlas i första hand med avslappningsövningar, dvs man spänner och slappnar av de axel- och huvudmuskler som orsakar besvären. Många använder receptfria analgetika mot dessa besvär, men det är ej att rekommendera. De lindrar värken, men eftersom spänningen är kvar kommer smärtan tillbaka så snart läkemedlet slutat verka. I stället bör man i första hand försöka rätta till bakomliggande faktorer. TILLFÄLLIG HUVUDVÄRK Tillfällig huvudvärk kan lindras med receptfria analgetika innehållande acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen, naproxen eller paracetamol (se Smärtstillande läkemedel sid 100). Behandling med receptfria analgetika kan bara rekommenderas under en kortare period. MIGRÄN En viktig del i behandlingen av migrän är att identifiera och lära sig undvika migränframkallande faktorer. Vila i mörkt, svalt och tyst rum kan rekommenderas. Migrän kan lindras med receptfria analgetika (se Smärtstillande läkemedel sid 100). Läkemedlet tas så tidigt som möjligt under anfallet. I första hand rekommenderas t ex diklofenak (Diclofenac T, Eeze), ibuprofen (Alindrin, Ibumetin, Ipren) eller naproxen (Eox, Naproxen, Pronaxen). Bamyl-koffein, Magnecylkoffein brus och Treo (alla brustabletter, acetylsalicylsyra och koffein) kan vara ett alternativ vid migrän. En klinisk erfarenhet är att koffein eventuellt kan förstärka effekten mot migrän. Vid överkänslighet för acetylsalicylsyra kan Koffazon tabletter (fenazon och koffein) provas. En tablett innehåller lika mycket koffein (50 mg) som en halv kopp kaffe. Koffeinmissbruk kan emellertid leda till abstinensbesvär i form av huvudvärk. Sumatriptan (Sumatriptan, Zumo tablett 50 mg) eller zolmitriptan (Zomig Nasal nässpray 5 mg/dos) kan vara ett alternativ när vanliga analgetika enligt ovan prövats utan effekt och man vet att man har migrän. Nässpray är en ändamålsenlig beredningsform vid illamående/kräkning. (Se Smärtstillande läkemedel sid 100). Överförbrukning av sumatriptan eller zolmitriptan kan liksom av alla andra läkemedel mot värk orsaka daglig huvudvärk eller förvärrad huvudvärk vid migrän. 94

4 LEDBESVÄR KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Symtom? Vid svullen, varm eller rodnad led (olika typer av artrit). Vid led- och muskelvärk under en tid med samtidig feber/trötthet och avmagring/ev utslag (t ex reumatoid artrit, polymyalgia reumatica, SLE, psoriasis). Skadad led. Svår värk. Tid? Vid ihållande ledvärk som kan tydas som ledförslitning (artros) kan egenvård prövas upp till 1 månad. Ledsjukdomen artros är den vanligaste orsaken till återkommande ledbesvär. Ledbrosket förändras och blir tunt och trasigt. Många leder i kroppen kan drabbas, men det är vanligast i höfter, knän och fingrar. I början av sjukdomen handlar det oftast om igångsättningssmärta. Långvarig belastning ökar risken för att utveckla artros. Risken ökar också om leden någon gång blivit allvarligt skadad (t ex hos fotbollsspelare). Prevalensen ökar dock med åldern. De inflammatoriska ledsjukdomarna (t ex reumatoid artrit) drabbar ca 2 % av befolkningen. Vrickningar och andra skador kan också ge ledbesvär (se Led- och muskelskada). PROFYLAX Motion, rörelseträning och vattengymnastik. Avlasta en smärtande led, t ex med krycka, käpp eller stödbandage. Viktminskning vid övervikt avlastar en artrosdrabbad led. BEHANDLING Receptfria värktabletter innehållande paracetamol, acetylsalicylsyra eller NSAID (diklofenak, ibuprofen, nabumeton, naproxen) kan användas tillfälligt vid ledbesvär (se Smärtstillande läkemedel sid 100). Av dessa medel provas i första hand paracetamol. Nabumeton, som ingår i Relifex, är långtidsverkande och doseras därför endast en gång dagligen. Effekten kommer successivt och eventuell full effekt nås efter ca 1 dygn. Övriga värktabletter ger effekt inom 95

5 30 minuter med maximal smärtlindring inom 1 2 timmar och kvarstår i 4 6 timmar. För eventuell behandling med glukosamin hänvisas till Smärtstillande läkemedel, sid 104. LED- OCH MUSKELSKADA KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Symtom? Vid skada av handled, fingrar och höft (följden kan bli allvarlig trots måttliga besvär). Vid en skada med uttalad svullnad eller värk. Om det är svårt att röra eller belasta den skadade kroppsdelen. Tid? Om ingen förbättring skett efter 3 4 dagar eller om besvären är påtagliga efter dagar. Slag och stötar mot leder, muskler och skelett kan ge varierande grad av skador. Åldern har stor betydelse eftersom skelett och mjukdelar blir skörare ju äldre man blir. Risken för skador minskar och de läker snabbare om man är vältränad. LEDSKADOR Ledskador hör till de vanligaste skadorna inom motion och idrott. Det rör sig i allmänhet om skador på ledbanden (ligamenten) vilka håller samman ledens glidytor. Vrickning (övertänjning av ledomfånget) uppstår om en led utsätts för indirekt våld eller vrids, så att ledbanden sträcks och delvis eller helt slits av. Urledvridning (luxation) medför alltid att minst ett ledband går av. Ofta går fler sönder, varför stabiliteten blir dålig. De flesta ledbandskador läker väl under aktiv vila; enstaka skador bör opereras. Ett skadat ledband har inte uppnått fullgod stabilitet förrän efter ca 6 veckor. Om höft, handled eller fingrar skadas kan följden bli allvarlig trots måttliga besvär. 96

6 MUSKELSKADOR Muskulaturen kan skadas av ett direkt våld eller av överbelastning. Skador kan uppstå i form av bristningar (ger smärta vid anspänning) och blödningar (ger svullnad, ev blåmärke). Muskelskadorna är i regel av godartad natur, men kan vara besvärande för t ex idrottsutövare. Muskelbristning till följd av överbelastning uppstår lätt, om den aktuella muskeln är dåligt förberedd genom t ex dålig uppvärmning/träning. Denna bristning sitter ofta ytligt. Muskelbristning efter direkt våld uppstår då t ex lårmuskeln av ett slag pressas mot det underliggande benet. Denna bristning kan ge en kraftig blödning och sitter ofta på djupet ( lårkaka ). Tennisarmbåge (epikondylit) innebär att man har inflammation i muskelfästen runt armbågen. Tillståndet kan bero på upprepade, ensidiga rörelser av handleden. Träningsvärk anses bero på skador i muskelfibrillerna, som är de sammandragande elementen i muskelcellen. Skadorna försvinner av sig själva efter ett par dagar, vare sig man motionerar eller ej. PROFYLAX Uppvärmnings- och tänjningsövningar ( stretching ) för att undgå idrottsskador. Allsidig träning med ökande intensitet. BEHANDLING är en varningssignal från kroppen, varför man vid akuta skador ska undvika rörelser som gör ont. Har man möjlighet att anlägga ett tryckförband görs det så snabbt som möjligt. Det lindas så hårt som möjligt under de första minuterna. Tryckförbandet minskar ytterligare svullnad i det skadade området vilket gör att den totala läkningsprocessen går snabbare. Vila den skadade kroppsdelen i högläge. Efter 20 minuter (tidigare om det börjar domna i tår eller fötter) lindas bandaget lite lösare. Detta förband bör behållas under 48 timmar. Futuro fotledsstöd, Rehband vriststöd, Vriststöd Juzo eller Hansaplast elastisk binda kan användas vid t ex vrickning av fotleden. Den elastiska bindan lindas då i åttaturer ifrån tårna till 10 cm ovanför fotknölen. Bindan ska bara sträckas lätt, elasticiteten är till för att bandaget ska följa med i rörelser. Huden perifert om bandaget får ej bli missfärgad och kall. Fotledsbandage eller elastisk binda kan ofta utgöra ett gott stöd medan skadan läker. Vid stukning/sträckning kan man lindra smärtan med kyla, t ex med hjälp av 97

7 kylpåsar, is i plastpåse eller kallt vatten. Eventuell nedkylning bör ske så fort som möjligt och kan upprepas under 5 6 timmar. Kylpåsen kan läggas mellan första och andra varvet binda. Lägg inte kylpåsen direkt mot huden p g a risk för köldskada. Högläge kan förhindra något av svullnaden (handen högre än hjärtat; hälen högre än höften). Högläge är verksamt under de första två dygnen. Träna upp rörligheten i den skadade leden när smärtan börjar försvinna. Belasta försiktigt i början eftersom belastningen påskyndar läkningen. Käpp eller krycka kan användas under ett par dagar. Receptfria analgetika innehållande diklofenak, ibuprofen, naproxen eller paracetamol (se Smärtstillande läkemedel sid 100) kan användas tillfälligtvis vid muskel- eller ledskada. Undvik preparat med acetylsalicylsyra, som kan förlänga blödningstiden. Alternativt kan man använda en smärtlindrande gel som innehåller ketoprofen (Orudis, Siduro, Zon), ibuprofen (Ibumetin, Ipren) eller diklofenak (Voltaren, Eeze kutan spray gel). Gelerna lindrar smärtan och dämpar inflammationen lokalt där skadan har uppstått. Diklofenak 1 % finns även i Flector, som är ett plåster för behandling av tennisarmbåge och ankelstukning. Man ska undvika direkt solljus på det behandlade området, t ex genom att täcka med kläder. Direkt solljus och solarium ska undvikas under behandlingen och minst två veckor därefter. För ytterligare information om smärtstillande geler, se Smärtstillande läkemedel sid 102. Receptfria muskelsalvor och liniment kan försöksvis användas för att symtomatiskt lindra träningsvärk och muskelbristningar. Någon påverkan på den underliggande muskulaturen eller påskyndande av läkningsförloppet fås ej vid användande av något av dessa preparat. OBS! Preparaten bör ej komma i kontakt med ögon eller slemhinnor. Ej rekommenderat är kylspray, eftersom verkan är alltför kortvarig och ytlig. Tejpning bör endast utföras vid vissa skador och då av den som fått utbildning för det. Värmebehandling de första dagarna medför ökad svullnad och smärta och bör undvikas. 98

8 NACK- OCH RYGGBESVÄR KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Alltid efter trauma. Vid ryggvärk hos barn under 18 år. Om ihållande ryggvärk uppträder första gången efter 55 års ålder. Symtom? Vid ryggvärk förenad med svaghet eller domningar i benet foten (inklämd nerv). Vid ryggvärk förenad med svårighet att kissa, hålla urinen eller avföringen (ryggmärgspåverkan). Vid ryggvärk i kombination med feber (akuta infektioner i inre organ). Vid nackvärk förenad med svaghet eller domningar i armen handen (inklämd nerv). Vid huvudvärk och feber samtidigt med nackstelhet (hjärnhinnesjukdom). Vid avmagring och trötthet i samband med ryggvärk. Tid? Vid nack- eller ryggvärk som inte avtar inom 1 vecka eller om besvären kvarstår efter 2 veckor. Nack- och ryggbesvär är vanliga åkommor. Orsaken är ofta uppenbar t ex sträckning, influensa eller felaktig arbetsställning. Varaktig lokal ryggvärk kan vara orsakad av sjukdomstillstånd i inre organ såsom njurar, äggledare, gallvägar och fordra närmare undersökning. Ont i nacken yttrar sig hos barn och unga vanligen som akut nackspärr. Man vaknar på morgonen och kan inte vrida huvudet, som ofta hålls snett. Det kan värka i bakhuvudet och över ögonen. Symtomen försvinner spontant inom några dagar till en vecka. Kronisk nackvärk orsakas ofta av spänningar eller dålig arbetsställning. Det kan förekomma utstrålande smärta i armen, huvudet eller bröstet, eventuellt också yrsel. Smärtor i ländryggen är vanligt förekommande. Ibland är det akuta besvär, s k ryggskott (lumbago), där lyft eller skada kan bidra. I de flesta fall går besvären tillbaka spontant inom en vecka. Många gånger har man emellertid långdragna värktillstånd eventuellt med utstrålning i benen (t ex ischias). Andra bakomliggande orsaker kan vara diskbråck, prostatit, Bechterews sjuk- 99

9 dom. Ryggvärk som debuterar efter 55 års ålder kan bero på kotkompression på grund av t ex osteoporos eller tumör. PROFYLAX Lyfta rätt. Rätt arbets- och sittställning. Regelbunden fysisk aktivitet är bra i förebyggande syfte. Träna upp muskulaturen i mage, rygg och ben för att avlasta och ge stöd åt ryggen. BEHANDLING är en varningssignal från kroppen, men det innebär inte att man ska undvika aktivitet. Däremot kan man behöva anpassa aktiviteten något p g a smärtan. Skadade strukturer läker bättre under rörelse och belastning. Det är viktigt att ha så normal fysisk aktivitet som möjligt redan när rygg- och nackbesvären börjar. Det leder till snabbare tillfrisknande och minskar risken för att den akuta smärtan övergår till långvarig smärta. Vid akuta ryggskott är vila tillrådligt maximalt ett dygn. Promenader rekommenderas. Stödförband för ryggen kan användas vid ländryggsbesvär för tillfälligt bruk. Vid nackspärr kan halskrage användas för avlastning, men bara något dygn. Värme kan provas (t ex dusch med hett vatten, bastubad, varm dyna på nacken). Receptfria analgetika innehållande acetylsalicylsyra, diklofenak, ibuprofen, naproxen eller paracetamol kan användas vid tillfälliga besvär (se Smärtstillande läkemedel sid 100). Använd analgetika om det behövs för att dämpa smärtorna så att man kan börja röra på sig så fort som möjligt. Receptfria muskelsalvor och liniment har ingen bevisad effekt i vetenskapliga studier vid rygg- och nackbesvär. Dessa har ingen plats i behandlingen av nack- eller ryggvärk, perorala analgetika är mer effektiva. SMÄRTSTILLANDE LÄKEMEDEL (Rev ) Om orsaken till smärtan är känd och man behöver tillfällig lindring kan receptfria preparat som innehåller acetylsalicylsyra, NSAID eller paracetamol hjälpa. Nedan följer några observanda vid egenvårdsanvändning. Acetylsalicylsyra och NSAID (diklofenak, ibuprofen, nabumeton och naproxen) rekommenderas inte till personer med gastrit- eller magsårsbe- 100

10 svär, ökad blödningsbenägenhet (t ex blödarsjuka, står på Waran-behandling, lätt får näsblod), eller överkänslighet för acetylsalicylsyra. Observera att personer som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra ej heller kan använda NSAID (gäller både tabletter och gel/plåster). Astmatiker har en högre benägenhet för överkänslighet mot acetylsalicylsyra och NSAID. Försiktighet gäller också för patienter med hjärtsvikt. Under den 3:e trimestern av graviditeten är dessa medel kontraindicerade. De kan även minska fertiliteten och rekommenderas därför inte till kvinnor, som önskar bli gravida. Vid ovan nämnda tillstånd rekommenderas paracetamol i första hand. ACETYLSALICYLSYRA Bamyl brustabletter och Magnecyl brus brustabletter innehåller 500 mg acetylsalicylsyra och är buffrade med natriumbikarbonat, så att surhetsgraden i magen minskas. Därför ger de mindre irritation av magsäcksslemhinnan än vad vanliga tabletter gör. Den dominerande orsaken till magbiverkningarna är dock systemeffekten. Brustabletter ger dessutom något snabbare effekt. OBS! P g a det höga natriuminnehållet är brustabletter inte lämpliga för den som ordinerats saltfattig kost (t ex vid hjärtsvikt). Bamyl-koffein, Magnecyl-koffein brus och Treo (alla brustabletter) kan vara lämpliga vid migrän. En klinisk erfarenhet är att koffein eventuellt kan förstärka effekten mot migrän. Vid överkänslighet för acetylsalicylsyra kan Koffazon tabletter (fenazon och koffein) provas. Samtliga dessa preparat innehåller lika mycket koffein (50 mg) som en halv kopp kaffe. Koffeinmissbruk kan emellertid leda till abstinensbesvär i form av huvudvärk. Preparat med acetylsalicylsyra rekommenderas inte till barn. Risk för akut förgiftning finns även vid en måttlig dosering. Acetylsalicylsyra skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år med feber, utan att läkare först tillfrågats. Det har visat sig att acetylsalicylsyra ökar risken för att yngre personer som har feber, främst i samband med influensa och vattenkoppor, kan utveckla Reyes syndrom. Detta är en mycket sällsynt, men allvarlig sjukdom med främst hjärn- och leverpåverkan. Vid behandling av feber hos personer under 18 år rekommenderas paracetamol i första hand. ICKE-STEROIDA ANTIINFLAMMATORISKA MEDEL (NSAID) Diklofenak (Diclofenac T, Eeze, Voltaren-T 25 mg tabletter), ibuprofen (Alindrin, Ibumetin, Ipren 200 mg och 400 mg tabletter) och naproxen 101

11 (Eox 220 mg, Naproxen och Pronaxen 250 mg tabletter) är s k NSAID och används vid olika akuta smärttillstånd och anses som bästa receptfria alternativ vid mensvärk. Nabumeton (Relifex 500 mg tabletter) är också en NSAID. Det som skiljer Relifex från andra värktabletter är att effekten kommer successivt (full effekt efter ca 1 dygn), administreras en gång per dygn samt att mild till måttlig ledvärk i upp till 14 dagar är enda godkända egenvårdsindikation. Övriga värktabletter ger effekt inom 30 minuter med maximal smärtlindring inom 1 2 timmar och kvarstår i 4 6 timmar. Alternativt kan man använda en smärtlindrande gel som innehåller ketoprofen (Ketoflex, Orudis, Siduro, Zon) eller ibuprofen (Ibumetin, Ipren) eller diklofenak (Voltaren, Eeze kutan spray gel). Gelerna lindrar smärtan och dämpar inflammationen lokalt där skadan har uppstått. De ska inte användas under tätt åtsittande (ocklusiva) förband. Man ska undvika direkt solljus på det behandlade området, t ex genom att täcka med kläder. Direkt solljus och solarium ska undvikas under behandlingen och minst två veckor därefter. Behandlingen ska inte överskrida 1 vecka. Skälet till dessa råd är att kontaktdermatit, en mindre vanlig biverkan, i sällsynta fall kan ha provocerats fram av solljus. Risken för kontaktdermatit ökar vid långvarig behandling. Åldersgräns för användning av gelerna i egenvård är 16 år. Diklofenak 1 % finns även i Flector medicinskt plåster. Godkänd egenvårdsindikation från 15 års ålder är behandling av tennisarmbåge (1 plåster morgon och kväll i högst 14 dagar) och ankelstukning (1 plåster dagligen i högst 3 dagar). Plåstret får ej användas tillsammans med ocklusionsförband. Ibuprofen kan användas i egenvård till barn: Tabl 200 mg Över 6 år (över 20 kg) Tabl 400 mg Över 12 år Oral suspension 20 mg/ml Över 6 mån (över 7 kg) Suppositorium 125 mg Över 6 mån (över 8 kg) PARACETAMOL Alvedon, Panodil, Panodil Zapp och Reliv 500 mg tabletter innehåller paracetamol. Vid sväljsvårigheter kan motsvarande brustabletter användas. OBS! Natriuminnehållet (se ovan). Alvedon munsönderfallande tabletter kan vara ett alternativ för personer som bör undvika brustabletter pga det höga natriuminnehållet. Alvedon eller Panodil suppositorier används vid samtidigt illamående. 102

12 Paracetamol rekommenderas som förstahandsmedel till barn och gravida vid feber och smärta. Paracetamol är även förstahandsmedel vid ovan nämnda tillstånd där acetylsalicylsyra och NSAID (diklofenak, ibuprofen, nabumeton, naproxen) är kontraindicerade. Paracetamol i underhållsdos på minst 1,5 g/dag i 5 dagar har dock visat sig kunna ge förstärkt Waran-effekt. TRIPTANER Sumatriptan och zolmitriptan tillhör läkemedelsgruppen triptaner och har migränindikation. Sumatriptan och zolmitriptan är serotonin-1-receptor-stimulerare, som drar samman blodkärlen och blockerar frisättning av ämnen som gör kärlen mer känsliga för smärta. De har förutom effekt på huvudvärken även effekt på övriga migränsymtom som illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud. Sumatriptan, Zumo tabletter 50 mg (sumatriptan) och nässprayen Zomig Nasal 5 mg/dos (zolmitriptan) är godkända för egenvårdsbehandling av huvudvärk under en migränattack hos vuxna (18-65 år). Egenvårdsanvändning ska endast ske om man vet att man har migrän. Läkare ska kontaktas om symtomen försämras eller det inte skett en förbättring inom 3 dagar. För sumatriptan och zolmitriptan, liksom övriga sk triptaner, kan den kärlsammandragande effekten påverka kärl i hela kroppen. Mot denna bakgrund ska sumatriptan och zolmitriptan inte rekommenderas till de som haft hjärtinfarkt eller har hjärtsjukdom, högt blodtryck, annan kärlsjukdom eller om man har haft stroke. Sumatriptan ska inte användas av de med kraftigt nedsatt leverfunktion, medan zolmitriptan inte ska användas vid allvarlig njursjukdom. Sumatriptan och zolmitriptan ska inte tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot migrän (t ex innehållande ergotamin, dihydroergotamin eller annan triptan). De som har känd överkänslighet för sulfonamider ska inte använda sumatriptan. Sumatriptan och zolmitriptan ska ej användas av gravida i egenvård. Sumatriptan och zolmitriptan passerar över i bröstmjölk. Amning rekommenderas inte inom 12 timmar efter intag av sumatriptan resp inom 24 timmar efter intag av zolmitriptan. Preparaten kan tas vid första tecknet på migränhuvudvärk, men kan även tas under ett pågående anfall, dock ej under aurafasen. Dosen kan upprepas om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar. Sumatriptan, Zumo tablett doseras till vuxna, år, som engångsdos (50 mg). Högst 2 doser (100 mg) får tas per dygn. Tabletten ger vanligen effekt inom 30 minuter. 103

13 Zomig Nasal doseras till vuxna, år, som engångsdos (5 mg) i ena näsborren. Högst 2 doser (10 mg) får tas per dygn. Nässprayen ger vanligen effekt inom 15 minuter och kan även tas vid illamående. Den vanligaste biverkan är smakstörningar. För Sumatriptan, Zumo och Zomig Nasal kan biverkningar i form av tryck över bröstet, krampkänsla i halsen, tyngdkänsla i olika delar av kroppen och parestesier förekomma. Sumtriptan, Zumo och Zomig Nasal ska inte kombineras med johannesört eller vissa läkemedel mot depression som SSRI (t ex citalopram), SNRI (t ex venlafaxin) eller moklobemid utan läkarkontakt. En sådan kombination kan förstärka den serotoninerga effekten som kan leda till allvarliga biverkningar. GLUKOSAMIN Glukosamin (Artrox, Comfora, Donacom, Glucomed, Glucosine, Glukosamin) är godkänt för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Glukosamin är en kroppsegen substans som förekommer i ledvätska och ledbrosk. Dokumentationen baseras på ett antal publicerade studier av varierande kvalitet. Det finns för närvarande motsägande studier gällande glukosaminets effekt vid artros. Diabetiker bör inte använda glukosamin utan läkarkontroll eftersom det kan öka insulinresistensen och därigenom försämra blodsockerkontrollen. Eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur ska preparatet inte användas av skaldjursallergiker. Läkemedelsverket anser att patienter som tar glukosamin under längre tid än 1 månad bör kontakta läkare för att få en säker diagnos. Preparatet ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år, gravida eller ammande. 104

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Att förebygga överbelastnings- skador Träna långsiktigt

IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Att förebygga överbelastnings- skador Träna långsiktigt IDROTTSSKADOR Att undvika idrottsskador Som idrottsaktiv kan du råka ut för skador av olika slag. Skador innebär alltid träningsavbrott och oftast går det en tid innan du är tillbaka och kan träna och

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Patientinformation Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn

Läs mer

Patientinformation. Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros

Patientinformation. Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Patientinformation Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Glucosamine ratiopharm används för att lindra symtomen vid mild till måttlig knäledsartros. Kanske har du

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Inledning Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador. Del 2- genomgång av olika behandlingar. Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste

Läs mer

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR

Våga Vägra Skador Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR Utdrag ur: VÅGA VÄGRA SKADOR en skrift producerad av SHF s Medicinska Nätverk med avsikt att hålla handbollsspelare skadefria. 1 EGENVÅRD De vanligaste skadorna inom idrotten är småskador. Du kan lära

Läs mer

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar

Apotekets råd om. Halsbränna och sura uppstötningar Apotekets råd om Halsbränna och sura uppstötningar Svider och bränner det i bröstet ibland? Det är i så fall ett problem som du delar med väldigt många. En god nyhet är att halsbränna för det allra mesta

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING

AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT MENISKSKADA I KNÄLEDEN OCH EFTER OPERATION AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera eller ta bort all

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray Sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR.

Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. Xyloproct FÖR BEHANDLING AV ÄNDTARMSBESVÄR ORSAKADE AV HEMORROJDER, ANALKLÅDA ELLER ANALSPRICKOR. ÄNDTARMSBESVÄR Många i befolkningen lider av ändtarmsbesvär och besvären börjar oftast i åldern 20-39 år.

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien för veteranorienterare dag för dag: Vi söker 10 stycken veteranorienterare som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor där effekterna av ett kosttillskott studeras på tarmens genomsläpplighet.

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova?

Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? Pirrar det i benen så att du har svårt att sova? I natt pirrar det i benen på alltför många svenskar. Få känner till att obehagskänslorna inne i benen kan vara ett sjukdomstillstånd, Restless Legs Syndrom

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna

Apotekets råd om. Förkylning hos vuxna Apotekets råd om Förkylning hos vuxna När man blir förkyld har man fått en virusinfektion. Den brukar ge besvär från de övre luftvägarna som hosta, snuva, ont i halsen eller heshet. Ibland får man feber

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare

HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare HAR DIN HUND ARTROS? Få råd och stöd av andra hundägare 2 VAR FEMTE HUND DRABBAS AV ARTROS Artros är en sjukdom som bryter ned brosket i lederna och kan förorsaka stelhet och smärta redan i hundens medelålder.

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1

AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 REHABILITERINGSPROGRAM VID AKUT LEDBANDSSKADA I KNÄLEDEN (KORSBAND SAMT YTTRE OCH INRE SIDOLEDBAND) AKUT FAS DAG 1 MÅLSÄTTNING Minimera omfattningen av skadan genom ett korrekt, akut omhändertagande. Reducera

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se Egenvårdstest 090508 I den praktiska examinationen ingår 10 egenvårdsfall där studenten ska ge råd i egenvården med handledaren som kund. Till varje fall lämnas vissa förutsättningar som en guide vid kommunikationen

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 019 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista uppehållstillstånd akut sjukvård vårdcentral akutmottagning personnummer journal huvudvärk migrän yrsel skalle tryckkänsla dunka i huvudet kräkas

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

BARN ALLMÄNTILLSTÅND. Barn

BARN ALLMÄNTILLSTÅND. Barn BARN ALLMÄNTILLSTÅND Det kan vara svårt att bedöma hur sjukt ett barn är. får inte alltid typiska besvär från det organ som är sjukt. Ibland blir de enbart allmänpåverkade. Tecken på att barnets allmäntillstånd

Läs mer

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion Impingement (inklämning) Anatomi Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glucosine 625 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 tablett innehåller glukosaminsulfat-natriumklorid-komplex motsvarande 625 mg glukosamin

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig

Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig Din Första Endometrios Konsultation: Frågor Läkaren Ska Ställa till Dig Utvecklat från www.endozone.org av Ellen T. Jonhson med bidrag från Professorerna Philippe Koninckc, Jörg Keckstein, och cques Donnez.

Läs mer

Välkommen till Osteopat Akuten!

Välkommen till Osteopat Akuten! Välkommen till Osteopat Akuten! Osteopat Akuten ligger centralt i Kungälv och erbjuder osteopatiska och massageterapeutiska behandlingar. Osteopati bygger på att kroppen är en enhet och att alla delar

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer