Patientinformation. Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientinformation. Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros"

Transkript

1 Patientinformation Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros

2 Glucosamine ratiopharm används för att lindra symtomen vid mild till måttlig knäledsartros. Kanske har du frågor och funderingar över din medicin. Med denna broschyr försöker vi ge dig och dina anhöriga en så allsidig information som möjligt om vårt läkemedel och besvara de vanligaste frågorna. Vi rekommenderar dig också att läsa och spara bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen. Med vänlig hälsning Mats Wilson, produkt- och informationsansvarig ratiopharm AB OBSERVERA! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) är under 18 år är gravid eller ammar Du bör kontakta sjukvården innan du påbörjar behandlingen med Glucosamine ratiopharm: om leden är svullen, varm eller rodnad om du haft muskelvärk och samtidigt haft feber om du har misstänkt skada i leden har svår värk eller långvariga ledbesvär har diabetes eller försämrad njurfunktion.

3 Artros (ledsvikt), den vanligaste kroniska sjukdomen i Sverige Så många som en halv miljon svenskar beräknas lida av artros. Var 8:e person i åldern år har så ont av sin artros att vardagslivet påverkas. Främst är det personer över 55 år som drabbas. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor. Orsaken till artros är inte helt klarlagd, men några riskfaktorer är kända: Ärftlighet Tidigare ledskador Hög långvarig belastning av knä- och höftleder Övervikt Svaga muskler Ålder Det första tecknet på artros är smärta och stelhet i en eller flera leder. Symtomen kommer vanligen smygande. Oftast är problemen störst på morgonen och när man varit inaktiv under en längre stund. Det är främst knä- och höftlederna som drabbas. Men artros kan också drabba fingrar, fötter, axlar och ryggraden. Även om det är flest äldre som får artros, är sjukdomen ingen naturlig del av åldrandet. Artros är inte heller, som många tror, en förslitningsskada.

4 Lårben knäled Här syns lårbenets ända och undertill brosklagret. Här ser vi knäleden med omgivande muskler och ledband. Lårben Brosk skenben ledband Vid belastning (röda pilen) trycks brosklagret ihop. Vatten pressas ut (vita pilarna). Vattnet sugs tillbaka när belastningen upphör. För tydlighetens skull har vi separerat lår- och skenbenens ändar något på den här bilden. I verkligheten ligger de mot varandra. Brosklagren emellan tar emot stötar och fungerar som kuddar.

5 Så fungerar leden normalt En leds uppgift är att förbinda kroppens ben. Leden gör det möjligt att vi kan röra oss, vända och vrida armar och ben. Ben som ligger mot varandra är täckta av ett tunt brosklager som tar upp stötar och minskar friktionen mellan benändorna vid rörelse. Runt lederna finns muskler som stödjer och stabiliserar lederna. Ledbrosket är uppbyggt av broskceller och en gel bestående av ett trådverk med proteiner som binder till sig vatten. Gelen fungerar ungefär som en tvättsvamp. När du reser dig upp, utsätts lederna för ett tryck som gör att vattnet pressas ut ur gelen och när trycket upphör, sugs vattnet tillbaka. Den här ständiga processen sliter på gelen, men under normala förhållanden råder en balans så att det bildas nytt gel i samma takt som den gamla skadas och förstörs. Så uppkommer artros Vid artros har balansen kommit i olag. Det bildas mindre gel än den mängd som skadas. Sakta men säkert bryts ledbrosket ned. Broskytan blir matt och ojämn. Den stötdämpande förmågan hos gelen och friktionen mellan benändorna försämras. Stelhet och smärta ger sig till känna i takt med att brosket bryts ned. Till sist kan brosket helt försvinna och benändorna ligger an mot varandra. Normalt brosk skadat brosk Här kan vi se att brosklagret slitits ner och inte längre täcker benändan helt. Ju längre den här processen pågår, desto mindre blir broskets stötdämpande förmåga.

6 Motion och viktminskning kan lindra Det finns idag ingen effektiv metod som helt kan stoppa nedbrytningen av ledbrosket. Behandlingen går främst ut på att lindra smärtan och stelheten. Fysisk aktivitet, motion och viktminskning är ett viktigt komplement till läkemedel. Fysisk aktivitet stärker benets och lårets muskler och bidrar till att öka stödet och stabiliteten runt lederna. För en överviktig person kan en viktminskning på 3-5 kilo markant minska smärtan. Exempel på lämpliga motionsformer är: Styrketräning. Hjälper till att bygga upp stödjande muskler runt leden. Stavgång, en skonsam och effektiv form. Vid stavgång hjälper armarna benen att förflytta kroppen. Det ger mindre belastning på fötter, knän och höfter än vanlig gång. Cykling, ger effektiv konditionsträning och man använder stora muskelgrupper i benen utan att belastningen för den skull är hög. Simning/löpning i vatten, innebär lite belastning på lederna. Det är lätt att ta ut rörelserna ordentligt. Dans. En rolig form av motion som kan utövas på många sätt! Det är viktigt att motionen är regelbunden. Gör det som du tycker är kul och passar dig. Effekten upplever man ofta inte förrän efter 6-8 veckor. Träningsprogram vid knäledartros Ju bättre tränad man är desto större belastning tål knäet. När musklerna runt knäet är starka och klarar av att hålla knäet stabilt, hjälper de till att minska belastningen på själva knäleden och det trasiga brosket. På nästa sida visar vi några bra övningar som ökar muskelstyrkan och stabiliteten kring knäet.

7 1. Res dig upp från en stol och sätt dig ner med lika belastning på båda benen. Spänn magen och håll ryggen rak. Utför övningen långsamt och kontrollerat. Börja med att repetera övningen 10 gånger. Öka efterhand till 10 x Stå med det onda benet på en stadig bok (ca 10 cm hög). Nudda växelvis golvet med det friska benets häl och tå enligt bilden. Böj det onda knäet lite grand varje gång det friska nuddar golvet. Knäböjningarna ska utföras långsamt så att du har full kontroll på ditt knä, både på upp- och nervägen. Stöd dig med ena handen mot en vägg eller fast föremål om du har svårt att hålla balansen. Börja med att repetera övningen 10 gånger. Efterhand som du blir starkare öka repetitionerna till 10 x Kliv upp på ett trappsteg med ditt onda ben. Kliv tillbaka med ditt friska ben och sätt det onda benet intill. Utför övningen långsamt och kontrollerat under hela rörelsen. Om du inte klarar höjden av ett trappsteg, börjar då lägre, använd t ex en stadig bok. Upprepa övningen 10 gånger. När du blir starkare öka till 10 x När du känner att du behärskar övning 3, kliver du ner på vanligt sätt, d v s framlänges med ditt friska ben ner och med belastning på ditt onda ben. Kliv tillbaka med ditt friska ben intill det onda, fortfarande långsamt och med full kontroll. Upprepa övningen 10 ggr. Öka successivt till 10 x Ligg på rygg med böjda knän. Placera en handduk eller liten kudde mellan knäna och kläm ihop. Lyft höften och spänn sätesmusklerna ordentligt. Håll kvar 5 sekunder och sänk sedan långsamt och kontrollerat ner höften. Upprepa 10 gånger. Öka successivt till 10 x Res dig upp från en stol och sätt dig ner, enbart med hjälp av ditt onda ben. Börja med att sitta lite högre, t ex på några dynor. Sänk sedan sitthöjden successivt. Utför övningen långsamt så att lårmuskeln arbetar hela tiden. Börja med 10 gånger. Öka successivt till10 x 3. Träningsprogrammet är utarbetat i samarbete med leg sjukgymnast Susanne Persson, Kristianstad

8 Här tillförs glukosamin till brosklagret varför det minskar smärtorna vet man inte säkert. En trolig förklaring är att glukosamin hjälper till att bygga upp nytt brosk, eller att det förhindrar nedbrytningen av brosket. Så här verkar Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm är ett registrerat läkemedel som lindrar smärtan och stelheten vid artros. En dospåse innehåller 1178 mg glukosamin, vilket motsvarar den rekommenderade dagsdosen. Glukosamin finns naturligt i bl.a ledbrosk och har en viktig funktion i att bygga upp de proteiner som binder vattnet i den stötdämpande gelen (tvättsvampen). Exakt hur ett extra tillskott av glukosamin t ex Glucosamine ratiopharm kan lindra smärta och stelhet vet man inte. En teori är att det extra tillskottet hjälper till att upprätthålla den viktiga balansen mellan det gel som förstörs och det som nybildas. Det finns också vetenskapliga studier som visar att extra glukosamin har en positiv effekt på broskets ämnesomsättning, vilket skulle betyda att broskets nedbrytning kan bromsas. Det man vet är att ett flertal vetenskapliga studier har visat att glukosamin kan lindra smärta och stelhet hos personer med artros. Det är också bevisat att mängden smärtstillande läkemedel kan reduceras om man använder glukosamin.

9 Så här använder du Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm i pulverform är enkelt att använda. Du slipper stora tabletter som är svåra att svälja och som du måste ta två gånger dagligen. Vilken dos ska jag ta? En påse om dagen räcker för att få i dig den rekommenderade dagsdosen av glukosamin. Lös upp innehållet i dospåsen i ett glas vatten och drick det i samband med en måltid, t ex till frukost. Hur länge bör behandlingen pågå? Effekten av Glucosamine ratiopharm brukar fås efter ca en månads behandling. Märker du ingen förbättring av dina symtom bör du samråda med din läkare om behandlingen ska fortgå.

10 Vad ska jag göra om jag tagit för mycket medicin? Om du fått i dig en stor mängd av läkemedlet bör du kontakta din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (Tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Tecken och symtom på överdosering av glukosamin kan inkludera huvudvärk, yrsel, förvirring, ledsmärta, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Sluta ta glukosamin vid tecken på överdosering. Vad ska jag göra om jag missat att ta min medicin? Ta inte dubbel dos för att kompensera för missad dos. Vilka är de vanligaste biverkningarna? Liksom andra läkemedel kan Glucosamine ratiopharm ge biverkningar. Man skiljer på biverkningar som är mycket vanliga och förekommer hos fler än 1 av 10 patienter, de som är vanliga (fler än 1 av 100 patienter), mindre vanliga (fler än 1 av 1000) samt sällsynta biverkningar (fler än 1 av ). Vanliga biverkningar är huvudvärk, trötthet, illamående, buksmärtor, matsmältningsbesvär, diarré och förstoppning. Mer information om Glucosamine ratiopharms biverkningar finner du i bipacksedeln som finns i förpackningen.

11 Kan jag använda andra läkemedel? Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra mediciner även receptfria sådana. Försiktighet ska iakttagas om Glucosamine ratiopharm måste kombineras med andra läkemedel, särskilt warfarin och tetracyklin. Graviditet och amning Glucosamine ratiopharm skall inte användas under graviditet. Användning av glukosamin under amning rekommenderas inte.?

12 ratiopharm ett av världens främsta generikaföretag Som generikaföretag är vår uppgift att ta vid när patenten på originalläkemedlen går ut och erbjuda mediciner med samma höga säkerhet och kvalitet fast till ett betydligt lägre pris. Vårt företag har på så sätt bidragit till att sänka läkemedelsnotan för samhället och den enskilda patienten i många länder. ratiopharm finns över hela världen. Vårt kontor i Sverige ligger i Helsingborg. Bland våra receptfria läkemedel kan nämnas Omeprazol ratiopharm och Lansoprazol ratiopharm för behandling av tillfällig halsbränna och sura uppstötningar (alternativ till t ex Losec MUPS respektive Lanzo ), Loratadin ratiopharm för tillfällig behandling av allergi (ett alternativ till t ex Clarityn ), Diclofenac T ratiopharm, ett effektivt läkemedel mot migrän, Terbinafin ratiopharm kräm för behandling av fotsvamp (ett alternativ till Lamisil ), Ketokonazol ratiopharm schampo för behandling av mjäll (ett alternativ till Fungoral ) samt Glucosamine ratiopharm som används för att lindra symtomen vid artros (ledsvikt). Dessa läkemedel hittar du förstås på ditt apotek. Vill du veta mer om Glucosamine ratiopharm schampo kan du besöka ratiopharm AB, Billeplatsen 1, Box 1265, Helsingborg Tel Fax E-post: Hemsida:

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Patientinformation Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn

Läs mer

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening ARTROS Att leva med Så här klarar du dig Finlands artrosförening Vad är artros? 2 Text Jari P.A. Arokoski, MD docent och specialläkare i fysikalisk medicin, specialkompetens i smärtbehandling och rehabilitering

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar

Omeprazol Teva. vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Omeprazol Teva vid behandling av halsbränna och sura uppstötningar Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka dina besvär av halsbränna och sura uppstötningar utan läkarhjälp.

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Må bra med marfan. Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd

Må bra med marfan. Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd Må bra med marfan Friskvård för människor med Marfans syndrom och andra liknande tillstånd 1 Utgiven av: Svenska Marfanföreningen, 2013 Specialnummer av: Svenska Marfanföreningens medlemstidning Manus

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Psoriasis - Livsstil och livskvalitet

Psoriasis - Livsstil och livskvalitet Psoriasis - Livsstil och livskvalitet 1 2 Må bra med psoriasis är ett projekt som finansieras av Arvsfonden. Utgiven av Psoriasisförbundet 2011 Psoriasis, livskvalitet och livsstil 3 Psoriasis är en systemsjukdom

Läs mer

Ta hand om din hälsa när du är gravid

Ta hand om din hälsa när du är gravid Ta hand om din hälsa när du är gravid vikten av både träning och vila! Graviditet är inget hinder för att vara fysiskt aktiv utan tvärtom! Du kan göra många hälsovinster genom att vara aktiv och minska

Läs mer

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Eliquis patientbroschyr finns på 8 olika språk, fråga din sköterska eller läkare. Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande

Läs mer

kronans starka ben Det är en seger för mig själv Louise håller sin migrän i schack med löpträning och yoga TEMA MAGASIN DROGHANDEL

kronans starka ben Det är en seger för mig själv Louise håller sin migrän i schack med löpträning och yoga TEMA MAGASIN DROGHANDEL Soppa som värmer gott Sportlov i neccessären Ny metod hittar benskörhet i tid Tre soppor som gör Här är produkterna Handröntgen samtidigt vintern godare du behöver på fjället som mammografi kronans MAGASIN

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa

Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke. Till dig som har fått Pradaxa Patientinformation om Pradaxa vid förmaksflimmer och stroke Till dig som har fått Pradaxa Din behandlande läkare har ordinerat dig Pradaxa. Det är ett läkemedel som minskar risken för blodpropp. Vid förmaksflimmer

Läs mer

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20

har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 har du koll www.hardukoll.se 020-56 20 20 Att ta hand om sin kropp och må bra på både in- och utsidan är något av det viktigaste vi alla bör göra. Utan information och rätt verktyg är det nästintill omöjligt

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/September 2009 FRISKA BEN & LEDER 6TIPS HITTA DIN FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM LIVSGLÄDJE IGEN Rörlig livsstil Fortsätt med din träning

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

Sluta röka, börja leva

Sluta röka, börja leva Till dig som fått CHAMPIX (vareniklin) Sluta röka, börja leva Patientinformation om CHAMPIX och LifeREWARDS P Ett bra beslut! Vad är CHAMPIX? När du tog de där första blossen anade du nog inte hur svårt

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer