IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS?"

Transkript

1 EPSON VITT PAPPER DIN GUIDE TILL LJUSSTYRKA FÖR FÄRGAT LJUS IMPONERAD AV FÄRGAT LJUS?

2 2 Vikten av ljusstyrka för färgat ljus (CLO) vid utvärdering och jämförelse av digitala projektorer Det kanske är svårt att tro, men det är inte så länge sedan som den blygsamma overheadprojektorn (OHP) sågs som ett viktigt verktyg som lärare, föreläsare och alla som höll affärspresentationer älskade. Ja, de var allt annat än perfekta och sällan bärbara, men när man använde framför allt svartvita handritade bilder fungerade overheadprojektorn hyfsat. Men framför allt var det enkelt att köpa en och det gick att välja rätt produkt enbart baserat på dess ljusstyrka eller den vita ljusstyrkan. Overheadprojektorns dagar är, tack och lov, förbi sedan länge och den har ersatts av en digital motsvarighet som är ansluten till en stationär eller bärbar dator, ofta trådlöst. En sådan utveckling innebär dock nya utmaningar, inte minst när det gäller att skilja mellan de många olika projektorer som finns idag. Den främsta utmaningen är att i denna tid med otroligt livfulla multimediapresentationer, HD-video och animeringar är enbart ljusstyrka för vitt ljus (som normalt anges i lumen) inte längre det bästa sättet att bestämma sig för vad man ska köpa. I vår mångfärgade värld är faktiskt ljusstyrka för färgat ljus lika viktigt, om inte viktigare. Enligt en studie som utfördes nyligen för Epson av TFCinfo 1, ett ledande marknadsundersökningsföretag som endast fokuserar på den audiovisuella branschen, är 86 procent av innehållet som visas i färg när det gäller köpare av affärsoch utbildningsprojektorer. Studien kring kunders uppfattning och önskemål gällande projektormärken avslöjade också att 40 procent av den här gruppen endast visar innehåll i färg. Utöver detta frågade undersökningen även om inköpsbeteende vad gäller projektorer i en större publik som sträcker sig över hela kanalen. Denna heterogena grupp var överens om många saker, inte minst att bildkvalitet är den viktigaste faktorn när man väljer en projektor (i genomsnitt var det 89 procent som höll med eller höll med helt). Dessutom var det 99 procent av hela gruppen som höll med eller höll med helt att färg är en viktig del av bildkvaliteten. Med tanke på detta och att man tagit fram ett sätt att mäta ljusstyrka för färgat ljus (CLO) som är industristandard (lanserades 2012) är branschen nu medveten om vikten av CLO och dess effekt på bildkvaliteten. Mäta projektorljusstyrka det gamla sättet En projektors ljusstyrka har, traditionellt sett, mätts med en testmetod som utvecklades av American National Standards Institute (ANSI), vilket är anledningen till att man ibland ser att tillverkare anger siffror för ANSI-lumen. Lumen mäter det vita En lumen är ett mått på det totala antalet ljus som avges av en källa, till exempel en digital projektor, det vill säga dess ljusstyrka. Som ett absolut mått är det ganska meningslöst för de flesta, men som ett sätt att jämföra ljusstyrka är ett lumenvärde en bra utgångspunkt. Följande är några referenssiffror: En vanlig glödlampa på 100 watt strålar med lumen eller mer Solljuset en solig dag varierar mellan och lumen per kvadratmeter Ett väl upplyst kontor har ljusnivåer på 400 lumen per kvadratmeter ANSI-testet utvecklades på 1990-talet och det börjar med att kalibrera projektorns kontrast. Sedan mäts ljusstyrkan på ett helvitt fält vid nio specifika platser runtom på bilden och ett genomsnitt beräknas. Detta genomsnitt multipliceras sedan med bildens yta för att få fram projektorns ljusstyrka i ANSI-lumen. När man ska välja en projektor som passar publikens storlek och miljön där den kommer att användas ses dessa siffror för ljusstyrka i lumen som mycket exakta och ett viktigt verktyg. Varför är ljusstyrka viktigt? Allt handlar om att få fram en bild med tydlig definition med avseende på de omgivande ljusnivåerna. Vi kan ta projektorer som köps av konsumenter för hemmabruk som exempel. De används främst för att titta på film och TV av en handfull människor i ett litet rum som är lätt att mörklägga, så i detta fall är lumen mer än tillräckligt. Affärsanvändare som visar PowerPoint-presentationer behöver normalt mer, särskilt när det gäller spontana presentationer i kontor där det inte går att mörklägga helt. I sådana situationer krävs en ljusstyrka på minst lumen och för projektorer som installeras i större rum för större publiker kan siffror på runt lumen och högre krävas. I ljuset av detta tar detta vitpapper en mer detaljerad titt på CLO, förklarar varför det är viktigt, hur det mäts och varför det spelar roll. 1

3 3 Vitt är inte alltid rätt Även om lumen-talet talar om hur ljus en projektor är när den visar vitt ljus mäter det tyvärr inte ljusstyrkan för färgat ljus. Beroende på vilken teknik som används för att skapa färgerna (vilket vi strax tar upp mer detaljerat) kan färgljusstyrkan ofta vara mycket lägre än den vita ljusstyrkan, vilket får bilden som helhet att se svagare ut. Varför RGB? De omfattande palettfärger som kan skapas på datorskärmar och av digitala projektorer består av endast tre komponentfärger, rött, grönt och blått, som blandas i olika mängd och intensitet för att lura ögat. Det enklaste sättet att mäta färgljusstyrka är därför att testa ljusstyrkan för var och en av dessa komponentfärger. En svagare bild gör i sin tur presentationerna svårare att se, både i mörklagda miljöer och i miljöer med höga nivåer av omgivningsljus. Det är självklart allt annat än perfekt och det drar ner presentationens innehåll och effekt. Det leder i sin tur till att projektorköpare vill ha modeller med högre lumen-tal än vad som krävs, bara för att få bättre färgbilder. Gul Röd Magenta Grön Cyan Blå Projektorn till vänster (2 700 lumen) har en låg ljusstyrka för färgat ljus (700 lumen) medan den till höger har samma ljusstyrka för färgat och vitt ljus (2 800 lumen vardera) Ljusstyrka för färgat ljus tillsammans med den vita ljusstyrkan är därför en viktig indikator för bildkvalitet. Undersökningen från TFCinfo underströk detta, eftersom bildkvalitet följt av ljusstyrka är de främsta köpkriterierna. Det var dock bara en femtedel (21 procent) av de tillfrågade köparna som förstod att de flesta återförsäljarna endast publicerar siffror för ljusstyrka för vitt ljus, medan resten trodde att lumen-talen som angavs automatiskt omfattade färg. Intressant nog svarade majoriteten i undersökningen från TFCinfo (91 procent) ja på frågan om tillgång till information om färgljusstyrka skulle påverka deras köpbeslut. Denna specifikation är faktiskt så viktig att köparna i genomsnitt skulle betala runt 19 procent extra för ljusare färger. Dessa siffror visar, om inget annat, behovet för återförsäljare att mäta och publicera siffror om färgljusstyrka för sina produkter. Som tur är finns det nu en mätprocess i branschen som tillverkarna kan använda, som har utformats särskilt för att ge projektorköpare en standard för ljusstyrka för färgat ljus. Mäta projektorljusstyrka det moderna sättet Ljusstyrka för färgat ljus kan nu mätas via en publicerad metod som är branschstandard. Standarden lanserades i maj 2012 och bestämmer ljusstyrkan för rött, grönt och blått ljus, de grundfärger som används för att skapa bilder både på datorskärmar och av digitala projektorer. Mätningar av ljusstyrka har inte så stort värde om inte denna standardmetod används när man gör mätningarna, eftersom de då inte kan jämföras på ett tillförlitligt sätt i branschen. CLOmetoden har tagits fram av Society for Information Displays (SID) 2, en globalt erkänd organisation som består av cirka skärmexperter som arbetar med att utbilda människor inom skärm- och projektionsbranschen. 2

4 4 Det kompletta dokumentet med standarden för mätning av informationsdisplayer, som innehåller metoden för CLO-testning, kan hämtas utan kostnad från webbplatsen för SID. Som en förklaring till själva testet kan man säga att ljusstyrkan för färgat ljus mäts på nästan exakt samma sätt som ljusstyrkan för vitt ljus. Men i stället för att göra mätningar över ett rutnät med vita block använder man ett rutnät som består av grundfärgerna (rött, grönt och blått). I och med att man har tre komponentfärger används tre olika rutnät. Ljusstyrka (för vitt ljus) gör nio mätningar från de X-punkter som anges i rutnätet. Ljusstyrkan för färgat ljus använder tre rutnät med 9 punkter för att mäta var och en av grundfärgerna. Till följd av detta ökar även antalet mätningar. I stället för de nio mätningar som används för att beräkna standardljusstyrka görs totalt 27 mätningar för att få fram ett värde för CLO. Ett genomsnitt beräknas ur avläsningarna från exempelbilderna för CLO summeras, ett genomsnitt beräknas och multipliceras med bildens yta för att fastställa den totala nivån för färgljusstyrka som, för konsekvensens skull, också anges i lumen. av ett dotterbolag som också heter 3LCD 4 och den licensieras till ett stort antal tillverkare. Till följd av detta finns det, förutom Epson, ungefär 40 tillverkare som erbjuder 3LCDprojekt som, liksom DLP, täcker alla de främsta användningsområdena från hemmabio till affärs- och utbildningsbruk. När det gäller att generera bilder fungerar de två teknikerna på fundamentalt olika sätt, särskilt i fråga om hur de hanterar färger. Dessa skillnader kan ha en stor inverkan på färgens ljusstyrka. Vi tar en titt på vad de omfattar. Hur DLP fungerar Digital Light Processing använder en krets med en reflekterande yta som består av upp till två miljoner mycket små gångjärnsförsedda speglar, som var och en står för en enda pixel. Ljuset från projektorlampan reflekteras från speglarna till ytan på DLP-kretsen mot linsen. Speglarna kan lutas så att de antingen riktar ljuset mot linsen, vilket sätter PÅ en pixel, eller bort från linsen till en ljusabsorberare för att stänga AV pixeln. Detta kan tusentals gånger per sekund. Vad gäller frekvens skapar en spegel som är på oftare än den är av en ljusare pixel, medan en som är av oftare skapar en mörkare pixel. Projektionslins (PÅ) Ljusabsorberare (AV) Ljuskälla Rutnät för mätning av ljusstyrka för vitt ljus (vänster) och rutnät för mätning av ljusstyrka för färgat ljus (höger) De faktiska värdena kan variera, men CLO bör helst ligga nära eller vara samma som ljusstyrkan för vitt ljus angivet i lumen för att ge klara, livfulla färger. Tyvärr är det inte alltid så enkelt att fastställa ett värde för ljusstyrkan för färgat ljus, eftersom en del tillverkare endast anger värden för vitt ljus. Du kan dock göra vissa antaganden baserat på den bildteknik som används i en viss projektor, vilket vi kommer att förklara mer detaljerat. Teknik kan göra en visuell skillnad Hur DLP-spegeluppsättningen fungerar DLP-teknik Bortsett från ett par undantag 3 används främst två tekniker i moderna digitala projektorer: antingen DLP eller 3LCD. DLP är en förkortning för Digital Light Processing (digital ljusbehandling) och använder en kretsteknik som från början togs fram av Texas Instruments men som nu licensieras i stor utsträckning och används i hela branschen för att driva digitala projektorer och andra bildenheter. Det finns DLP-projektorer som passar en mängd användningsområden, från hemmabiobruk till affärspresentationer och klassrumsanvändning, till användning I professionella hörsalar och biosalonger. DLP-kretsen är en sofistikerad ljusbrytare som består av 2 miljoner gångjärnsförsedda speglar Varje spegel kan lutas så att den sätter på eller stänger av sin pixel En DLP-projektor med en krets kräver ett separat färghjul för att skapa de RGB-färger som krävs 3LCD-tekniken utvecklades av Epson och lanserades på 1970-talet. Den marknadsförs och utvecklas 3 Det finns andra mindre bildtekniker som LCoS (Liquid Crystal on Silicon) men dessa har inte tagits med i diskussionen om färgljusstyrka i detta vitpapper 4

5 5 I bioprojektorer och andra dyra avancerade produkter kan tre separata DLP-kretsar användas, en vardera för komponentfärgerna rött, grönt och blått. Men för att uppnå priser som är rimliga för de flesta affärsanvändarna har de flesta DLP-produkterna endast en krets, vilket gör att ytterligare teknik krävs för att hantera färg. I de flesta fall är mekanismen som används ett färghjul som normalt är indelat i röda, gröna och blå filterområden 5, som snurrar i ljusbanan mellan ljuskällan och DLP-kretsen för att lägga till de färgelement som krävs. Inuti en optisk 3LCD-motor Duk Prisma Dikroiska speglar DLP-krets (med spegeluppsättning) Projektionslins LCD för rött, grönt och blått Ljuskälla Färghjul Inuti en optisk DLP-motor En nackdel med att använda ett snurrande färghjul är att på en DLP-enkretsprojektor kan endast en färg åt gången projiceras, men eftersom hjulet snurrar så fort luras ögat att tro att det ser sammansatta färgbilder. Färghjulets hastighet är avgörande. Om det är för långsamt kan tittarna se så kallade regnbågseffekter, tillfälligt färgflimmer, även om detta främst uppstår med rörliga bilder snarare än med statiska presentationer. Hur 3LCD fungerar Lins Ljuskälla Precis som namnet antyder använder 3LCD-projektorer en uppsättning med tre separata LCD-paneler (Liquid Crystal Display), en vardera för de röda, gröna och blåa komponenterna i en färgbild. Precis som LCD-displayen i en bärbar dator eller färg- TV utgörs varje panel av miljontals flytande kristaller. Man kan tänka sig panelen som en lucka eller persienn, där en flytande kristall i varje panel motsvarar varje pixel i den projicerade bilden. Regnbågseffekter är inte ett problem med 3LCD-projektorer eftersom utdata från LCD-panelerna för de tre färgerna kombineras för att skapa de sammansatta färgbilder som projiceras. LCD-teknik med 2 kretsar Speglar delar upp ljuset i de tre komponentfärgerna (RGB) Tre LCD-paneler låter sedan en exakt mängd ljus passera De tre färgbilderna kombineras med hjälp av ett prisma till en fullfärgsbild Den livfulla bilden med full färg passerar genom en lins och projiceras på en duk Hur tekniken kan påverka färgernas ljusstyrka Om man mäter ljusstyrkan för komponentljuset för rött, grönt och blått från en 3LCD-projektor får man ett resultatvärde som är ljusstyrkan för färgat ljus (CLO). Detta kommer att vara samma som ljusstyrkan för vitt ljus. Alla Epson-projektorer har till exempel identiska lumen-tal för både vitt och färgat ljus, precis som andra projektorer som är baserade på Epsons 3LCD-teknik. Detta är knappast förvånande eftersom 3LCD genererar vitt ljus genom att kombinera de tre komponentfärgerna. Rött, grönt och blått ljus lyser genom sin egen LCD-panel. Sedan öppnas, stängs eller delvis stängs de flytande kristallerna i varje panel för att tillåta varierande mängder ljus att passera och på så sätt styrs hur mycket ljus av varje färg som krävs i den pixeln för att skapa den slutliga bilden. 5 Utöver röda, gröna och blå filter kan färghjul innehålla andra segment som ett vitt (klart) filter, som normalt används för att öka ljusstyrkan

6 6 DLP-enkretsprojektorer av standardtyp har, på grund av teknikens begränsningar, färgat ljus som endast är ungefär en tredjedel av ljusstyrkan för det vita ljuset, vilket ger mattare färger än 3LCD-projektorer. Eftersom ljusstyrkan för vitt och färgat ljus är desamma får köparna tre gånger så ljusa färger med en 3LCD-projektor 6 som med en jämförbar DLP-projektor med liknande angivna lumen-tal. Majoriteten av DLP-projektorer i affärsklass kan inte uppnå samma nivåer av ljusstyrka för färgat ljus, eftersom de har en vit del i färghjulet som används för att skapa RGB-bilden, framför allt för att stärka den upplevda ljusstyrkan. Till följd av detta blir ljusstyrkan för färgat ljus betydligt lägre än för vitt ljus, ofta så mycket som en tredjedel av ljusstyrkan. Saken blir ännu mer invecklad av att en del DLP-projektorer använder färghjul med filter för mer än bara grundfärgerna. Det finns filter för cyan, magenta och gult, som kan förbättra färgkvaliteten men som minskar ljusstyrkan ytterligare. Det hjälper heller inte till att förbättra ljusstyrkan för färgat ljus eftersom man fortfarande inte kommer upp i det vita ljusets ljusstyrka. Tre gånger så ljus CLO-nivåerna (ljusstyrka för färgat ljus) för 3LCDprojektorer är normalt samma som ljusstyrkan för det vita ljuset om båda mäts i lumen. På DLP-projektorer med en krets kan ljusstyrkan för färgat ljus vara en tredjedel av den vita ljusstyrkan 3LCD-projektorer ger konsekvent upp till tre gånger ljusare färger vid samma lumen-nivå Ljusstyrka mätt i lumen är inte längre den bästa specifikationen för att jämföra projektorer, men branschen har en lång väg att vandra innan effekten av färgat ljus på bildkvaliteten erkänns allmänt av köparna. Endast vit ljusstyrka är inte tillräckligt för att mäta verklig bildkvalitet, medan ljusstyrkan för färgat ljus (CLO) ger projektorköpare den information de behöver för en effektiv jämförelse mellan enheter. Denna information har, fram tills nu, saknats hos alla utom de främsta 3LCD-projektortillverkarna (intressant nog har företag som Epson pratat om CLO i många år). Färgernas ljusstyrka avgörs till viss del av den bildteknik som används i en projektor. 3LCD-tekniken som tagits fram av Epson ger samma nivåer av ljusstyrka för både vitt och färgat ljus. DLP-versionerna med en krets som finns i de flesta projektorerna i affärsklass når oftast inte fram till detta mål och ger endast ungefär en tredjedel av den angivna ljusstyrkan i lumen när det gäller CLO. Detta beror främst på att ljusstyrkan för vitt ljus förstärks på konstgjord väg i sådana produkter. Köpare som kräver bilder med hög kvalitet bör tänka på att 3LCD ger tre gånger ljusare färger jämfört med DLP-modeller med en krets som anger liknande lumen-tal. Mätstandarden för ljusstyrkan för färgat ljus som publicerades i maj 2012 ger slutanvändarna tillförlitliga data som kan användas för att jämföra färgljusstyrkans nivåer, och på så vis bildkvaliteten, hos olika projektorer. Ledande tillverkare, framför allt Epson (som har gjort det en tid), börjar använda CLO-standarden och tar nu med två värden, vit ljusstyrka (ljusstyrka för vitt ljus) och färgljusstyrka (ljusstyrka för färgat ljus), i sina projektorspecifikationer. Publicering av CLOsiffror är dock långt från universellt och projektorköpare bör leta efter och kräva denna information. Och det räcker inte med det för att få en optimal visuell upplevelse bör de se till att ljusstyrkan för färgat ljus är lika hög som ljusstyrkan för vitt ljus på alla projektorer de köper. Slutsats CLO är viktigt för alla projektorköpare Även om det finns många faktorer att ta hänsyn till när man köper en projektor, till exempel upplösning, användarvänlighet, tålighet och bärbarhet, hamnar bildkvalitet och ljusstyrka alltid överst på listan. Ljusa färger ses också som en viktig del av bildkvaliteten, eftersom innehållet blir allt mer färgintensivt och marknaden är redo för ett nytt sätt att se på färg. Mer information finns på: Bilaga Källor till information om ljusstyrka för färgat ljus: Epsons webbplats om ljusstyrka för färgat ljus: 3LCD-gruppens guide till ljusstyrka för färgat ljus: Webbplats för 3LCD: Society for Information Displays (SID): Gratis hämtning av standarden för mätning av informationsdisplayer (IDMS): 6 Jämfört med ledande 1-chip DLP-projektorer för företag och utbildningsverksamheter baserat på data från NPD mellan juli 2011 och juni Färgljusstyrka (Colour Light Output, CLO) uppmätt i enlighet med IDMS Färgljusstyrkan varierar beroende på kundens användning. Mer information finns på

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer

Läs mer

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Med skrivaren får du möjlighet att kommunicera med färg. drar till sig uppmärksamhet, ger ett attraktivt intryck och förhöjer värdet på det material eller den information som du skrivit ut. Om du använder

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b Tv:ns utveckling Jonathan T och Jonatan B 9b DEN FÖRSTA TV:N Den första Tv-apparaten var en radio med en Tv-enhet bestående av ett neonrör och en snurrande skiva som kunde visa en bild i rödskala stor

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, exakt och praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, exakt och praktisk Med CMYK GUIDE hittar du rätt färg i en handvändning. Och i tryck får du exakt den färg du valt! INTUITIV Snabbt verktyg för grafisk design Triangle

Läs mer

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se. www.tabyenskilda.se/fy

Fysik A A B C D. Sidan 1 av 9 henrik.gyllensten@tabyenskilda.se. www.tabyenskilda.se/fy www.tabyenskilda.se/y ÖÖvvnni iinn ggssuuppppggi ii teer 1. Lars lyser med en icklampa mot ett prisma. Han kan då se ett spektrum på väggen bakom prismat. Spektrumet innehåller alla ärger. Vilken av dessa

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det

Hur gör man. Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det 2. Svart låda Hur gör man Kika försiktigt in genom hålen i luckorna. Vilken färg är det på insidan av lådan? Så fungerar det Skåpet: Det enda vi kan se är ljus. Vi kan inte se hundar, bilar, bollar eller

Läs mer

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen?

Belysning sida 1. Hur mycket ljus får vi från solen? Belysning sida 1 I flera av de tidigare delkurserna har det varit tal om ljus. Du har fått klart för dig att växter behöver ljus, men du sitter säkert med en mängd frågor kring det här med ljus. Det blir

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Färglära. En värld av färger så fungerar det! Distansskolan 1

Färglära. En värld av färger så fungerar det! Distansskolan 1 Färglära En värld av färger så fungerar det! Distansskolan 1 Färglära Egentligen existerar inte färg på det sätt vi vanligen tror. Färger existerar bara i vår tankevärld. Ljus träffar andra objekt och

Läs mer

Epson EH-LS10000-projektor

Epson EH-LS10000-projektor Epson EH-LS10000-projektor Innovativ 4K-förbättringsteknik 1 BERED ER PÅ ATT FÖRUNDRAS Den ultimata hemmabion kräver den ultimata projektorn. Ge ditt hem en toppmodern bioupplevelse med Epsons revolutionerande

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

LEDterminologi. Referensguide

LEDterminologi. Referensguide LEDterminologi Referensguide Introduktion Vid planläggning av en stad spelar belysningen en avgörande roll och i en tid med snabb teknologisk utveckling har LED som ljuskälla snabbt ändrat status från

Läs mer

Optik Samverkan mellan atomer/molekyler och ljus elektroner atomkärna Föreläsning 7/3 200 Elektronmolnet svänger i takt med ljuset och skickar ut nytt ljus Ljustransmission i material Absorption elektroner

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan?

Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Kan utforskande av ljus och färg vara en del av språkarbetet på förskolan? Forskning visar att aspekter av begrepp om ljus i vardagstänkandet och inom naturvetenskapen skiljer sig åt. Vi vill utmana barnens

Läs mer

m a d e b y SOLGLASÖGON

m a d e b y SOLGLASÖGON made by SOLGLASÖGON PRODUKTINFORMATION Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013)

Grafisk Teknik. Rastrering. Övningar med lösningar/svar. Sasan Gooran (HT 2013) Grafisk Teknik Rastrering Övningar med lösningar/svar Det här lilla häftet innehåller ett antal räkneuppgifter med svar och i vissa fall med fullständiga lösningar. Uppgifterna är för det mesta hämtade

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

LED-HANDBOK. Lighting the future

LED-HANDBOK. Lighting the future LED-HANDBOK Innehållsförteckning: Introduktion 1 Standarder 2 Ljusstyrning 3 Effektivitet 4 Färg Tillförlitlighet 5 6 Teknik 7 INTRODUKTION I alla städer spelar planeringen av stadens belysning en framträdande

Läs mer

A N D E R S 2 0. En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND

A N D E R S 2 0. En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND A N D E R S 2 0 En liten informationsbroschyr om RASTRERING VÄND Varför används rastrering? Inom nästan all tryckeri- och skrivarteknik idag används någon form av rastrering för att göra tryckningen möjlig.

Läs mer

Profilmanual, internt

Profilmanual, internt Profilmanual, internt Källa: securitasbrand.com Vid frågor eller framtagande av marknadsmaterial kontakta marknadskommunikation. Våra färger 1. Logotypfärger Logotypen består av tre färger - svart, vit

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem

Extremt ljusstarka lampor med ett avancerat linssystem INOVA är världsledande när det gäller ljusstarka handhållna diodlampor. INOVA lampan är perfekt för yrkesfolk som har behov av en kraftfull, smidig, stötsäker och tålig kvalitetslampa liksom för friluftsfolk,

Läs mer

QosmioEngine: För avancerad video

QosmioEngine: För avancerad video tech-rapport qosmioengine QosmioEngine: För avancerad video 02 03 06 09 10 Qosmio förenar de avancerade videofunktionerna i QosmioEngine och QosmioPlayer, Harman Kardon- högtalare och äkta Dolby Home Theatre

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder:

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder: Bildhantering i OEW Bilder på webben Bilder som man ser på olika hemsidor bör ha dessa egenskaper: 1 Klara färger 2 Skärpa 3 Snabbladdade 4 Rätt storlek för syftet Vi ska arbeta med följande bilder: Program

Läs mer

Laboration 4: Digitala bilder

Laboration 4: Digitala bilder Objektorienterad programmering, Z : Digitala bilder Syfte I denna laboration skall vi återigen behandla transformering av data, denna gång avseende digitala bilder. Syftet med laborationen är att få förståelse

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD

EN BILD SÄGER MER ÄN TUSEN ORD PROJEKTORER OCH SKÄRMAR FÖR ATT SKAPA UPPMÄRKSAMHET 2007 Få ut ditt budskap. Sätt samman ord, bild och ljud. Koppla datorn direkt till projektorn eller den eleganta LCD-skärmen. Samla dina åhörare och

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt

Soliga dagar. Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64. Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Kontakt Annika Palmgren Sofi Jonsevall 070-817 06 35 076-803 31 64 annika.palmgren@fysik.lu.se Soliga dagar sofi.jonsevall@gavle.se www.fysik.org Boktips En bok om solen av Pernilla Stalfelt Ord och begrepp

Läs mer

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus 1. Hur är vår planet beroende av ljus? 2. Vad är ljus? 3. Vad är elektromagnetisk energi? 4. Vad kallas de partiklar som energin består av? 5. Hur snabbt är ljusets

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1

inled Proline X Series information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 inled Proline X Series 2015 information och support: info@inled.se web: www.inled.se telefon: 08 518 362 00!1 Proline X Series Riktbar 750 lumen! Riktbar 900 lumen! Proline X 15W COB Vit Specifikationer

Läs mer

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE

GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE GRÖNARE, ENKLARE, SKÖNARE EN LITEN GUIDE ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN VÄLJER BELYSNING MondeVerde AB Sommarhemsvägen 7 18 157 Lidingö +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Bakgrund...

Läs mer

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi Vad definierar en skärm med korrekt visning? Vad är den idealiska arbetsmiljön? Vad är de optimala inställningarna för mitt bildredigeringsprogram

Läs mer

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m Problem. Utbredning av vattenvågor är komplicerad. Vågorna är inte transversella, utan vattnet rör sig i cirklar eller ellipser. Våghastigheten beror bland annat på hur djupt vattnet är. I grunt vatten

Läs mer

Kort lektion i Scannerteknik

Kort lektion i Scannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en Scanner? En Scanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av Scanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddscanner. Läser

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

* Bygg en solcellsdriven färgsnurra

* Bygg en solcellsdriven färgsnurra * Bygg en solcellsdriven färgsnurra Kort version Prova Olika färger Svarta cirkelstreck Påklistrade småbitar av cd-skivor 1 * Bygg en solcellsdriven färgsnurra Utförlig version Så här kan du göra Det är

Läs mer

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Grunderna i SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Min resa genom Mpixel världen 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 2MP Nanozoomer 4 Scanner 1,5GP Kamera20,5MP Kamera 3,6GP5 Iphone 8MP Serie1

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

APPLE TV. SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera KAMPANJER 2014

APPLE TV. SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera KAMPANJER 2014 www.presentationsdata.se - 08-0 00 27 SMARTA lösningar för skolor SMART Board Ljud och bild Styrsystem Informationsskärmar Dokumentkamera APPLE TV PÅ KÖPET VID BESTÄLLNING INNAN 1/12 Med Airplay visar

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

G Ö R D I N E G E N P O R T F O L I O MED FINEART PAPER

G Ö R D I N E G E N P O R T F O L I O MED FINEART PAPER Att sätta samman en portfolio med sina bilder är ett bra sätt att visa upp sin stil och sitt sätt att fotografera. Upplevelsen och känslan av bilderna går att förstärka ytterligare genom att välja rätt

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Geometrisk optik. Laboration

Geometrisk optik. Laboration ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Geometrisk optik Linser och optiska instrument Avsikten med laborationen är att du ska få träning i att bygga upp avbildande optiska

Läs mer

ICC-profiler och färginställningar

ICC-profiler och färginställningar ICC-profiler och färginställningar FÖR DAGSPRESS Innehåll Introduktion... 3 Betraktningsmiljö... 4 Skärmkalibrering... 5 ICC-profiler... 6 Färginställningar... 7 Bildbehandling... 9 Tryckanpassning...

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2002 Modifierad 2007 (Mathias Danielsson) Innehåll 1 Vad är geometrisk optik? 1 2 Brytningsindex och dispersion 1 3 Snells lag och reflektionslagen

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

LJUSET Handledning inklusive praktiska lärarhandledningar

LJUSET Handledning inklusive praktiska lärarhandledningar LJUSET Handledning inklusive praktiska lärarhandledningar Hur du som lärare kan använda Färg och Seende Du kan använda dig av bilder och texter för att sedan låta eleverna självständigt arbeta vidare med

Läs mer

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du:

Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: Om du tittar på dig själv i en badrumsspegel som hänger på väggen och backar ser du: A.Mer av dig själv. B.Mindre av dig själv. C.Lika mycket av dig själv. ⱱ Hur hög måste en spegel vara för att du ska

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine

Lathund för Bose T1 ToneMatch engine Lathund för Bose T1 ToneMatch engine ÖVERSIKT...2 Framsida T1...2 Baksida T1...2 ToneMatch väljaren (hjulet)...3 Delar som ingår i ToneMatch...3 T1 TONEMATCH FRÅN BOSE...4 Kort information...4 Ställ in

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning.

V1b sida 1 av 7. Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. V1b sida 1 av 7 Att montera lysdioder som skalbelysning i elektronikutrustning. Med den utveckling inom LED-produkter som vi nu ser, så öppnar sig nya möjligheter vid renovering av äldre radioutrustning.

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Skjermteknologi: Hvordan sikre diagnostisk bildekvalitet ved visning av bilder i PACS? Patrik Sund MFT/Diagnostik Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skjermteknologi: Hvordan sikre diagnostisk bildekvalitet ved visning av bilder i PACS? Patrik Sund MFT/Diagnostik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skjermteknologi: Hvordan sikre diagnostisk bildekvalitet ved visning av bilder i PACS? Patrik Sund MFT/Diagnostik Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

Laser Serier. Laser Leddura Lexinus Mensa. 60 inch. Smart innovation! När funktionen spelar roll.

Laser Serier. Laser Leddura Lexinus Mensa. 60 inch. Smart innovation! När funktionen spelar roll. Leddura Lexinus Mensa Serier När funktionen spelar roll. Hög kvalitet visar sig vara passande för alla program. Håll dig ansluten med din publik och var den mest effektiva i en samverkande inlärningsmiljö.

Läs mer

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet.

1 INLEDNING. Välkommen till det digitala utbildningskortet. INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Typografiskt i manualen... 4 2 Systemkrav... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.2 Internet... 5 3 Utbildningskortet... 6 3.1 Dagsschema... 6 4 Utbildningskort - Översikt... 10 5 De praktiska

Läs mer

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB

COBRA. Lars Gunnarsson Vattenfall Service. Vattenfall AB COBRA Lars Gunnarsson Vattenfall Service Varför har vi gatljus För att se För att synas För säkerheten För tryggheten 2 COBRA Ljuskällan Ett flertal rapporter visar på samma resultat. Det mänskliga ögat

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Kort lektion i skannerteknik

Kort lektion i skannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en skanner? En skanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av skanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddskanner. Läser

Läs mer