Gratulerar till ditt val av operativsystemet Linux!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gratulerar till ditt val av operativsystemet Linux!"

Transkript

1 Gratulerar till ditt val av operativsystemet Linux! Gnuppix är en så kallad Linuxdistribution baserad på Linux From Scratch och Slackware. En Linuxdistribution består av ett operativsystem där ett antal Linuxprogram inklusive Linuxkärnan har samlats ihop och testats tillsammans. Gnuppix är optimerat för 32-bits program med stöd för maximalt 64GB RAM och kompatibelt med både 32- och 64-bits processorer. Alla program som ingår i Gnuppix är gratis och fria att distribuera. Innehåll: Boot (val av startdisk) Starthanteraren (Extlinux) Installationsprogrammet Start av Linux i terminalläge (körläge 3) Start av Linux i grafikläge (körläge 4) Administrera användare med Webmin Anpassning av skrivbord och inställningar Nätverk Säkerhet Konfiguration av TV-kort och XBMC Musik och ljudproduktion med Jack/Ardour mm. Kontorsprogram (Libreoffice)

2 Boot (val av startdisk) När datorn startas (bootar) kan det vara nödvändigt att ange vilken disk som ska användas som startdisk (boot device). Detta gäller speciellt i fallet om Linux är installerat på en USB-pinne eller extern hårddisk. Inställningen görs i datorns BIOS direkt efter att strömmen slagits på. 2

3 Starthanteraren (Extlinux) När datorn startas så är starthanteraren det första program som körs. Detta program är operativsystemsoberoende och kan även starta upp Windows om det är installerat på samma dator. Det är möjligt att ange olika kommandon till starthanteraren för att styra hur datorn ska startas. Om inget kommando ges så startar Gnuppix automatiskt efter fem sekunder. Starthanteraren extlinux är installerad på en separat partition av hårddisken och kontrolleras av en konfigurationsfil kallad extlinux.conf. För att göra ändringar i hur datorn startas (till exempel vilket operativsystem som ska startas som standardval) så räcker det med att ändra i denna fil. 3

4 Starthanteraren (Extlinux) forts. Enkelt att styra hur datorn startas upp genom ändra i filen extlinux.conf som ligger på start-partitionen i katalogen extlinux: /extlinux/extlinux.conf 4

5 Installationsprogrammet För att göra en nyinstallation eller säkerhetskopia/återställning så ska kommandot install ges i starthanteraren och efter några sekunder startar installationsprogrammet. Installationsprogrammet använder säkerhetskopior (diskavbilder) av fullständiga system som helt enkelt återställs vid installationen. 5

6 Installationsprogrammet forts. Nästa steg är att partitionera (dela upp) hårddisken för att bestämma hur mycket utrymme som ska användas för installationen och vilken typ av installation som ska göras. Själva partitioneringen (om nödvändig, det går utmärkt att installera över befintliga partitioner) görs med alternativet Edit disk with cfdisk. Det finns två alternativ för installationen, med alternativet Install to boot and root partition.. installeras operativsystemet (även kallat root-filsystemet) på en partition och starthanteraren installeras på en annan partition. Det kommer även att installeras en MBR (Master Boot Record på hårddisken) som automatiskt startar starthanteraren på den partition som är aktiv/startbar vilket bör vara partitionen med starthanteraren. När operativsystemet installeras på sin partition så installeras alltid även starthanteraren Lilo (Linux Loader) på superblocket i början av partitionen. Om partitionen med operativsystemet sätts aktiv/startbar och det finns en MBR som automatiskt startar starthanteraren på den partition som är aktiv/startbar så kommer Lilo att användas istället för Extlinux. Med alternativet Install to root partition.. installeras operativsystemet och Lilo på en och samma partition. Då kan en tidigare installerad starthanterare användas. Observera att om starthanteraren Lilo ska används som MBR så måste den ominstalleras med alternativet Install lilo to the Master Boot Record... 6

7 Installationsprogrammet forts. Innan cfdisk startar så måste man välja vilken hårddisk man vill arbeta med, då ska enhetsbeteckningen utan siffror användas tex /dev/sda för första hårddisken. För att skapa en ny partition väljs alternativet New. 7

8 Installationsprogrammet forts. För att skapa en ny partition väljs alternativet New. Därefter får man valet att skapa en primär eller en utökad (logical) partition. Det går endast att skapa fyra primära partitioner, varav en går åt till behållare för eventuella utökade partitioner. Starthanteraren Extlinux måste ligga på en primär partition men behöver inte vara större än 200MB. För att göra partitionen med Extlinux aktiv/startbar så väljs först partitionen och därefter alternativet Bootable. För att göra en till partition så väljs först Free space och därefter New som tidigare. För att spara ändringarna så väljs Write. 8

9 Installationsprogrammet forts. (val 2, installera diskavbild till två partitioner) Skriv y för att installera diskavbilden som ligger på installations-dvd/usb-pinne. 9

10 Installationsprogrammet forts. Vid val av installation vid boot från installationsmedia (DVD/USB) så efterfrågas diskavbildens namn vilket är användbart vid användning av egenhändigt gjorda installationsmedia. Det är också möjligt att ange en annan sökväg tex. för att använda samma katalog som install-gnuppix.sh skriptet (installationsprogrammet) körs ifrån, det är speciellt användbart om man kör installationsprogrammet fristående direkt från DVD/USB i ett befintligt Linuxsystem. Innan installationen börjar så görs val av partition för själva operativsystemet (kallas rootpartition) och val av partitionen för starthanteraren (kallas boot-partitionen). Installationens förlopp indikeras med en statusindikator. 10

11 Installationsprogrammet forts. Följande schema visar olika möjliga kombinationer vid start av Linuxsystemet: MBR(simpel som startar aktiv partition)->extlinux (på aktiv partition)->linux MBR(simpel som startar aktiv partition)->lilo (på aktiv partition)->linux MBR(Lilo)->Lilo (på valfri partition)->linux (Tvåstegsraket där lilo körs två gånger) MBR(Lilo)->Linux (direkt till operativsystemet) 11

12 Installationsprogrammet forts. Backup av partition (kan innehålla vad som helst och sparas som en diskavbild). Det är möjligt att göra en diskavbild av en hel partition som därefter kan användas för nyinstallation eller återställning på samma eller annan dator. Ex. nedan: Diskavbilden av partitionen som ska säkerhetskopieras (/dev/sda2) lagras på en annan partition (/dev/sdb4). 12

13 Start av Linux i terminalläge (körläge 3) Terminalläge väljs med kommandot: linux 3 13

14 Start av Linux i terminalläge (körläge 3) forts. Inloggning måste göras, initialt är lösenordet nollställt för rootanvändaren och det räcker att skriva root och trycka retur för att logga in. 14

15 Start av Linux i terminalläge (körläge 3) forts. Start av grafikläge och Fluxbox. En grundinstallation av Gnuppix från DVD innehåller endast Xorg och Fluxbox och inte någon grafisk inloggningshanterare eller KDE. Därför måste grafikläget startas manuellt från körläge 3 med kommandot startx. 15

16 Start av Linux i terminalläge (körläge 3) forts. Start av grafikläge och Fluxbox. Ett terminalfönster (xterm) och Firefox körs i fönsterhanteraren Fluxbox. 16

17 Start av Linux i terminalläge (körläge 3) forts. Användbara kommandon (med exempel) i terminalläge: Lista anslutna diskenheter: mount Anslut diskenheter: mount /dev/sda1 /mnt (Alt. om ej root: sudo mount...) Lista katalog: ls /tmp Visa aktuell katalog: pwd Byt katalog: cd /tmp Visa textfil: less /var/log/upix/glibc-2.18.info Kopiera/visa fil: cat fil1 Flytta/byt namn på fil/katalog: mv fil1 fil2 Skapa katalog: mkdir /tmp/test Kopiera fil: cp fil1 fil2 Ta bort fil: rm fil1 Ta bort fil eller katalog: rm -r /tmp/test Ta bort katalog (måste vara tom): rmdir /tmp/test Visa använt/ledigt diskutrymme: df -h Visa/konfigurera nätverksenhet: ip a (Alt. om ej root: sudo /sbin/ip a) Visa/konfigurera trådlös nätverksenhet: iwconfig (Alt. om ej root: sudo /sbin/iwconfig) Visa anslutna USB-enheter: lsusb Visa information om CPU: lscpu Visa info om hårddiskar och CD/DVD: lsblk -f, lsscsi, blkid Visa vilka moduler som är laddade: lsmod Visa information för specifik modul:modinfo 17

18 Start av Linux i terminalläge (körläge 3) forts. Användbara kommandon (med exempel) i terminalläge: Visa information om processor: Visa enheter ansluta på PCI-bussen: Ändra användarlösenord och hantera konton: Filhanterare med många inbyggda funktioner: ps -ef, top lspci -v passwd mc, mcedit 18

19 Start av Linux i terminalläge (körläge 3) forts. Användbara kommandon (med exempel) i terminalläge: Visa meddelanden från Linuxkärnan med dmesg. Visa kontinuerligt meddelanden från Linuxkärnan med tail -f /var/log/kern.log Tips: Det går att växla mella flera terminaler som körs parallellt med Alt-F1 till F6. Automatisk komplettering (ifyllning) av kommando görs med Tab. Avbryta ett körande program görs med Ctrl-C. För att skicka EOF till en textinmating används Ctrl-D. Stoppa ett körande program görs med Ctrl-Z. Fortsätt kör ett stoppat program i bakgrunden görs med kommandot bg. För att återgå att köra ett kommando som körs i bakgrunden till förgrunden används kommandot fg. För att visa program som körs i bakgrunden används kommandot jobs. Exempel: Installera starthanteraren Exlinux: Anslut partitionen som ska användas som startpartition (i detta exempel är /dev/sdc1 ansluten på /mnt) med kommandot mount /dev/sdc1 /mnt. Kopiera först katalogen /extlinux till startpartitionen med cp -a /extlinux /mnt. Installera därefter extlinux med extlinux --install /mnt/extlinux. Installera slutligen en MBR (Master Boot Record på hårddisken /dev/sdc) som startar den aktiva partitionen med cat /usr/share/syslinux/mbr.bin > /dev/sdc Om startpartitionen inte redan är aktiv så kan det göras med kommandona fdisk, cfdisk eller parted, det går även att göra i grafikläge med gparted. 19

20 Start av Linux i terminalläge (körläge 3) forts. Användbara kommandon (med exempel) i terminalläge: Installera starthanteraren Lilo: Lilo kan antingen installeras på superblocket på en partition eller på hårddiskens MBR (Master Boot Record). Lilo s funktion styrs av konfigurationsfilen /etc/lilo.conf. Vanligtvis installeras Lilo på root-partitionen och därmed används konfigurationsfilen /etc/lilo.conf. Det är möjligt att ange en annan partition med parametern -r /mnt där /mnt är en ansluten partition. Då används istället konfigurationsfilen på den partitionen, alltså /mnt/etc/lilo.conf. I konfigurationsfilen anges vilken partitition eller hårddisk som Lilo ska installeras på, det går att ändra med parametern -b, tex -b /dev/sdc. Exempel: Normalfallet utan extra parametrar där Lilo installeras på root-partitionen: lilo Specialfall där Lilo installeras på annan partition eller hårddisk: Anslut först partitionen på hårddisken som ska göras startbar (i exemplet /dev/sdc1). mount /dev/sdc1 /mnt Kontrollera att konfigurationsfilen är korrekt: /mnt/etc/lilo.conf Installera Lilo på MBR (Master Boot Record): lilo -b /dev/sdc -r /mnt Installera Lilo på partitionens superblock: lilo -b /dev/sdc1 -r /mnt 20

21 Start av Linux i grafikläge (körläge 4 kräver installation av tilläggspaket) Grafisk inloggning, val av användare och skrivbordsmiljö (KDE/Xfce/Fluxbox etc). Initialt är det endast möjligt att logga in som användare root då övriga konton är låsta. 21

22 Start av Linux i grafikläge (körläge 4) forts. Val av skrivbordsmiljö (KDE/Xfce/Fluxbox etc). KDE kräver mest resurser. Fluxbox rekommenderas för klenare datorer eller då man vill ha så få andra program igång som möjligt vid tex musikproduktion. 22

23 Start av Linux i grafikläge (körläge 4) forts. Inloggning till skrivbordsmiljön KDE. Programmenyn nås genom klick på KDE -symbolen i nedre vänstra hörnet. 23

24 Administrera användare med Webmin Det är en bra idé att först av allt sätta ett lösenord för root och att låsa upp en av de fördefinerade användarna anv1-6 (görs automatiskt vid tilldelning av ett lösenord). Det går givetvis även bra att skapa en ny användare med valfritt användarnamn. Webmin startas via Program->Inställningar->Webmin. 24

25 Administrera användare med Webmin forts. Logga in med användare admin och lösenord admin. 25

26 Administrera användare med Webmin forts. Tilldelning av lösenord för användare anv1. 26

27 Administrera användare med Webmin forts. Det rekommenderas att den grafiska inloggningen som root avslutas när en vanlig användare har skapats eller låsts upp och därefter logga in som denna istället. 27

28 Anpassning av skrivbord och inställningar Inloggad som användare anv1. Anpassning av anv1 s skrivbord med systeminställningar. Systeminställningar nås via Favoriter->Systeminställningar 28

29 Anpassning av skrivbord och inställningar Ändra skrivbordets bakgrund och beteende genom att högerklicka på skrivbordet och välja Inställningar av Standardskrivbord. 29

30 Anpassning av skrivbord och inställningar Katalogvy visar filer och ikoner i en valfri katalog (som förval visas filerna i katalogen Desktop). 30

31 Anpassning av skrivbord och inställningar Genvägar till program läggs enkelt på skrivbordet, högerklicka på programmet och välj Lägg till på skrivbordet 31

32 Anpassning av skrivbord och inställningar Webmin visar systeminformation och ger möjligheter att konfigurera i princip allt som finns i ett Linuxsystem. Av säkerhetsskäl är det förvalt så att det bara är möjligt att ansluta mot Webmin från samma dator som Webmin körs på. 32

33 Anpassning av skrivbord och inställningar Ändring av datornamn (hostname) med Webmin. 33

34 Nätverk Enkel och snabb anslutning till trådlösa och vanliga nätverk med programmet Wicd. Använd Webmin för att ta reda på nätverkskortens enhetsbeteckningar. 34

35 Nätverk Konfigurering av SSH (Secure Shell) som möjligör krypterade inloggningar och filöverföringar mellan datorer. Starta SSH-servern genom att göra skriptet rc.sshd körbart (filens rättigheter medger om den är körbar eller ej) och därefter köra det: Ge körbarhetsrättighet: chmod +x /etc/rc.d/rc.sshd Starta om datorn eller starta SSH-servern manuellt: /etc/rc.d/rc.sshd start För att använda SSH måste användaren på datorn som man ansluter till ha ett giltigt lösenord. Grundformen för inloggning är ssh datornamn/ip-adress då antas att man vill ansluta till en användare på en annan dator med samma användarnamn som man själv. Lösenordet kan dock vara ett helt annat. För att logga in som en annan användare än man själv så används formen ssh -l anv1 datornamn/ip-adress. För att avsluta inloggningen används kommandot exit. För att kopiera filer används kommandot scp filnamn datornamn/ip-adress:<fil eller katalog på andra datorn> Exempel där filen README.txt kopieras till datorn med IP-adress : scp README.txt :/home/anv1 35

36 Nätverk För att ansluta en fjärrkatalog mot en lokal katalog används kommandona sshfs och fusermount enligt nedan: Ansluta katalog: sshfs datornamn/ip-adress:<fjärrkatalog> <Lokal katalog> Koppla ifrån katalog: fusermount -u <Lokal katalog> Användaren måste vara ägare av den lokala katalogen. Exempel som ansluter root-filesystemet (/) från datorn med IP-adresss till den lokala katalogen test: sshfs :/ test Det kanske enklaste sättet att dela filer mellan datorer är att starta en lokal webbserver och kopiera dom filer/kataloger som man vill dela ut till webbserverns dokumentområde. I Gnuppix finns det en inbyggd webbserver kallas Apache som startas automatiskt om skriptet /etc/rc.d/rc.httpd är körbart (filens rättigheter medger om den är körbar eller ej). Ge körbarhetsrättighet: chmod +x /etc/rc.d/rc.httpd Starta om datorn eller starta webbservern manuellt: /etc/rc.d/rc.httpd start Kopiera filer som ska delas till /apache2/htdocs/public/ Filerna blir då tillgängliga i vilken webbläsare som helst på andra datorer bara genom att ange IP-adressen till datorn där webbservern körs enligt address>>/public/ 36

37 Nätverk Dela ut kataloger som är möjliga att nå från Windows med Samba mha Webmin. 37

38 Säkerhet Säkerheten i ett Unix/Linuxsystem bygger i hög grad på filrättigheter där varje fil eller katalog tilldelas en ägare och grupp och hurvida filen/katalogen är läsbar/skrivbar eller körbar av olika användare på systemet. Viktiga kommandon: chmod, chown och chgrp För att köra program som en annan användare eller root kan kommandot sudo användas. Dess konfiguration styrs av filen /etc/sudoers. Observera att vid nyinstallation av Gnuppix så har användare anv1-6 fullständiga rättigheter enligt /etc/sudoers att köra program som alla andra användare. Detta bör ej gälla för vanliga användare. 38

39 Konfiguration av TV-kort och XBMC Starta programmet TvHeadend för att ställa in TV-kortet och söka efter kanaler. 39

40 Konfiguration av TV-kort och XBMC Välj Configuration från menyn. 40

41 Konfiguration av TV-kort och XBMC Välj TV-Adapters från nedre menyn och TV-kortet Sony CXD2820R från rullgardinsmenyn. 41

42 Konfiguration av TV-kort och XBMC Klicka på Add DVB Networks by location.. 42

43 Konfiguration av TV-kort och XBMC Välj sändningsmast som ligger närmast där du bor. Klicka först på platsen och sen på Add DVB network 43

44 Konfiguration av TV-kort och XBMC Vänta tills knappen Map DVB services to channels inte längre är grå och klicka på den. 44

45 Konfiguration av TV-kort och XBMC Vänta tills alla kanaler har hittats och det står Now idle i loggfönstret längst ner. 45

46 Konfiguration av TV-kort och XBMC Välj Channels från undre menyn och kontrollera att alla kanaler har hittats. 46

47 Konfiguration av TV-kort och XBMC Välj Electronic Program Guide från menyn för programinformation. 47

48 Konfiguration av TV-kort och XBMC Klicka på ett program för mer info och möjlighet att spela in programmet genom att klicka på Record program. 48

49 Konfiguration av TV-kort och XBMC Inspelade program och kommande inspelningar visas under menyn Digital Video Recorder. 49

50 Konfiguration av TV-kort och XBMC Starta programmet XBMC Media Center för att titta på direksänd TV och inspelade program. 50

51 Konfiguration av TV-kort och XBMC Klicka på menyn VIDEOR. 51

52 Konfiguration av TV-kort och XBMC Välj HTS Tvheadend-klient för att titta på direktsänd TV. 52

53 Konfiguration av TV-kort och XBMC Välj kanal. 53

54 Konfiguration av TV-kort och XBMC Det är möjligt att pausa direktsänd TV. En bra metod för att slippa reklam och vid trängande behov! 54

55 Konfiguration av TV-kort och XBMC Text-TV. 55

56 Konfiguration av TV-kort och XBMC Tryck ESC för att komma tillbaka till huvudmenyn. 56

57 Konfiguration av TV-kort och XBMC Aktuellt väder. 57

58 Konfiguration av TV-kort och XBMC Titta på inspelade program. Välj Huvudmeny->VIDEOR->Filer->anv1 58

59 Konfiguration av TV-kort och XBMC Titta på YouTube. Välj Huvudmeny->VIDEOR->Filmtillägg->YouTube 59

60 Konfiguration av TV-kort och XBMC Lyssna på SR. Välj Huvudmeny->MUSIK->Musiktillägg->Sveriges Radio->Kanaler 60

61 Konfiguration av TV-kort och XBMC Går att pausa direktsänd radio. 61

62 Musik och ljudproduktion Stäng helst av tjänster som inte behövs då musikproduktion kräver mycket av datorn. Använd med fördel skrivbordsmiljön Fluxbox som inte är så resurskrävande. 62

63 Musik och ljudproduktion Ljudsystemet Jack används för musikproduktion i Linux. Beroende på hur kraftfull datorn är så ska fördröjningen (latency) sättas så lågt som möjligt. 63

64 Musik och ljudproduktion Programmet Patchage används för att enkelt koppla ihop olika ljudkällor. 64

65 Musik och ljudproduktion Programmet Ardour används främst för inspelning av flerkanalsspår. Det kan även användas med olika instrument (plugins) tex. Calf Studiogears. 65

66 Musik och ljudproduktion Lägg till nytt ljudspår i Ardour. 66

67 Musik och ljudproduktion Välj inställningar för spåret. Tex. om det ska vara mono/sterero eller ett midispår. 67

68 Musik och ljudproduktion Välj Audio Connections från menyn för att ansluta spåret till en ljudkälla. 68

69 Musik och ljudproduktion Här ansluts system/capture_1 (en av ljudkortets ingångar) till ljudspåret Audio 1 s insignal. 69

70 Musik och ljudproduktion Det går även att se hur ljudspåret är inkopplat med hjälp av programmet Patchage. Notera att Audio 1 s utsignaler är kopplade till masterbussen s insignaler och att det är masterbussen s utsignaler som är kopplade till ljudkortets utgång. 70

71 Musik och ljudproduktion Exempel på midispår med instrumentet mdapiano. Det går att spela in noter med datorns tangentbord men självklart är det bättre att använda ett MIDI-keyboard som enkelt kan anslutas mot Ardour. 71

72 Musik och ljudproduktion Programmet LMMS är en synth/sequenser som lämpar sig utmärkt för att skapa kompletta låtar. 72

73 Musik och ljudproduktion Det finns ett flertal inbyggda synthar och ännu fler presets, alltså olika inställningar för varje synth vilket gör att en stor mängd färdiga ljud finns snabbt tillgängliga. Det finns även ett stort antal samplade ljud och självklart möjligheten att använda egna samplingar. 73

74 Musik och ljudproduktion Det går att mata in noter med tangentbordet, musen eller externt MIDI-keyboard. Alla noter går att justera i efterhand, det går även att byta ut ljudet mot ett annat om så önskas. 74

75 Musik och ljudproduktion Beat+Bassline Editor används för att skapa repetitiva slingor. Speciellt användbart för trummor och basgång (därav namnet). 75

76 Kontorsprogram (Libreoffice) Kontorssviten Libreoffice har motsvarande program som en annan välkänd officesvit.. 76

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Installationsguide för SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SNABBSTART 16 mars 2007 www.novell.com Välkommen till SUSE Linux Enterprise Desktop Läs följande

Läs mer

Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1. Dieter Larsen (IT-chef Matematiska vetenskaper)

Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1. Dieter Larsen (IT-chef Matematiska vetenskaper) Datorintroduktion 2009 Föreläsning 1 (IT-chef Matematiska vetenskaper) Inloggning - Linux - CID -> Enter -> Lösenord (skrapkort, rad #1) -> Enter Detta är obekant? - Windows - Logga in med CID+lösenord

Läs mer

Datorintroduktion 2010 Föreläsning 1. Dieter Modig

Datorintroduktion 2010 Föreläsning 1. Dieter Modig Datorintroduktion 2010 Föreläsning 1 Inloggning - Linux - CID -> Enter -> Lösenord (skrapkort, rad #1) -> Enter Detta är obekant? - Windows - Logga in med CID+lösenord (skrapkort, rad #1) Detta kan ni?

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 18 februari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 23 januari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål 4 2 Material och

Läs mer

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 Instruktioner Genomför uppgifterna i tur och ordning. Text i typsnittet Courier indikerar något som skall utföras på datorn, t.ex. ett kommando i kommandotolken eller

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING 1. Träna på att logga in och ut. 2. Mata ln sleep 60. Mata in kommandot date direkt. Tryck på avbrottstangenten, (CTRL-C). Prova kommandot date

Läs mer

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15 Per Holm Per.Holm@cs.lth.se Unix 2 (lab 1) Lågnivåprogrammering 23 (lab 2) Datorns hårdvara 45 L A TEX 69 (lab 3) Internet 98 (lab 4) Operativsystem 117

Läs mer

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Övning 7 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Målet med denna övning är att installera operativsystemet Gentoo Linux och/eller Arch Linux. Jag rekommenderar mycket starkt att faktiskt försöka

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver.

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver. Arbeta med Dockerfile Förutsättningar: Virtuell maskin med Ubuntu 14.04.1 server installerat, nätverksbrygga konfigurerat enligt tidigare övning, eller se vidare på denna länk: http://linuxkurser.nu/?p=282.

Läs mer

Docker i Windows 8.1 med Hyper-V

Docker i Windows 8.1 med Hyper-V Docker i Windows 8.1 med Hyper-V Än så länge finns det inte stöd för att köra Docker i Windows miljö. För att prova och testa Docker i Windows, kan Boot2Docker användas. Detta dokument beskriver hur du

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

DD1310 Programmeringsteknik för Open1 och Med2 Laborationer läsåret 2014/2015

DD1310 Programmeringsteknik för Open1 och Med2 Laborationer läsåret 2014/2015 DD1310 Programmeringsteknik för Open1 och Med2 Laborationer läsåret 2014/2015 Fyll i ditt namn och personnummer med bläck eller motsvarande. OBS: Om inte denna kvittenssida tas med vid redovisningen får

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

Introduktion till datormiljön och Python

Introduktion till datormiljön och Python Introduktion till datormiljön och Python Nyckelord: katalog, katalogträd, rot, fil, källkod, program, exekvering, tilldelning, inmatning, utmatning. Mål: Att du efter laborationen ska klara dig på egen

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Hämta hem 2005 års installationspaket från Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se Om MacElda Classic Denna version av Elda finns kvar av historiska skäl. Om du använder operativsystemet OSX, rekommenderas du att använda OSX-versionen av MacElda, EldaX. Skillnaderna mellan MacElda Classic

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

FileCentral Desktop. Användarhandledning Version 1.0 2010-11-05

FileCentral Desktop. Användarhandledning Version 1.0 2010-11-05 FileCentral Desktop Användarhandledning Version 1.0 2010-11-05 Inf of lex Connect AB Sankt Eriksgatan 58 SE-112 34 Stockholm Sweden Tel: 08-555 768 60 Fax 08-555 768 61 inf o@inf of lexconnect.se www.inf

Läs mer

Snabbguide Installation Linkmanager och ansluta till SiteManager

Snabbguide Installation Linkmanager och ansluta till SiteManager Snabbguide Installation Linkmanager och ansluta till SiteManager konfigurering samt anslutning till Objekt.doc 1 / 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 3 2. Konfigurera SiteManagern 4 2.1 Anslut till SiteManager

Läs mer

HIGs Remote Desktop Service med Linux

HIGs Remote Desktop Service med Linux Instruktion för Högskolan i Gävles Remote Desktop Services Sida1 av 5 HIGs Remote Desktop Service med Linux 2015-03-11 Göran Sandström, Version 1.1 Allmänt om Remote Desktop Services (RDS) RDS är ett sätt

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

FÖRORD. Version 2017 av detta läromedel är omskrivet för Windows 10. Jan-Eric Thelin, september 2017.

FÖRORD. Version 2017 av detta läromedel är omskrivet för Windows 10. Jan-Eric Thelin, september 2017. DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V2017 - ARBETSBOK OPERATIVSYSTEMET LINUX FÖRORD Detta är Del 3 Operativsystemet Linux Ubuntu av Arbetsboken i Dator- och Nätverksteknik, Version 2014. Boken är anpassad efter

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista...

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... 7 5. Svarsgrupper... 9 6. Inställningar...

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Din egen webserver med Apache

Din egen webserver med Apache Din egen webserver med Apache Att köra en egen webserver kan vara väldigt skojjigt. Jag själv har ett lokalt nätverk och har till exempel ett CGI script för att koppla upp på Internet och koppla ner igen.

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229

Din manual HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://sv.yourpdfguides.com/dref/863229 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Linux

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Linux LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-29 Godkänd / Ej Godkänd den Signatur: Ev anm: 1 Syfte Vi skulle

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING 1. Träna på att logga in och ut. 2. Mata in sleep 60. Mata in kommandot date direkt. Tryck på avbrottstangenten, (CTRL-C). Prova kommandot date

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SpeechMike Programvaruhandbok 2 COPYRIGHT 1997-2002 Philips Speech Processing. Med ensamrätt. Kopiering, helt eller delvis, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

Guide till LogMeIn. AnyWare. Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs. Du är där med AnyWare! SE1311 LogMeIn Guide ALAG-UK/A.

Guide till LogMeIn. AnyWare. Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs. Du är där med AnyWare! SE1311 LogMeIn Guide ALAG-UK/A. Guide till LogMeIn Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs SE1311 LogMeIn Guide AnyWare TM ALAG-UK/A.1/308/ LearningTree.se +46 8-506 668 00 Instruktioner för att använda din virtuella

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Lyssna på Polar Internet Radio - En guide till din nya nätradiostation Kjelles Dansotek Topplistan, kan du lyssna på via Polar Internet Radio. Det är en sk. nätradio med blandad musik dygnet runt, alla

Läs mer

Bildslinga Användarguide

Bildslinga Användarguide Bildslinga Användarguide Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt som du för tillfället annonserar på Internet. Du måste

Läs mer

Så enkelt byter du Windows mot Zorin

Så enkelt byter du Windows mot Zorin Så enkelt byter du Windows mot Zorin 7 Linux-versionen som liknar Windows 7 7 Kör vissa vanliga Windows-program 7 Lättanvänt och helt gratis. Så installerar du Windows-utmanaren Zorin OS Att använda Linux

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Snabbstart Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen.

Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen. Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen. Först väljer vi land; Sverige. Och på nästa skärm "Swedish ISO keymap". Efter detta

Läs mer

Setup-programmet. Dokumentartikelnummer: 389194-102. December 2005

Setup-programmet. Dokumentartikelnummer: 389194-102. December 2005 Setup-programmet Dokumentartikelnummer: 389194-102 December 2005 Innehåll 1 Använda Setup-programmet 2 Språk i Setup-programmet 3 Standardvärden i Setup-programmet 3 Menyer i Setup-programmet Menyn Main

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Inledning LAMP Perl Python.

Inledning LAMP Perl Python. ... 1 Inledning... 1 1. Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP)... 2 1.1 Linux... 2 1.2 Apache... 3 1.3 MySQL... 4 1.4 PHP... 5 2. Wordpress... 8 2.1 Databasen... 8 2.2 Installation av Wordpress... 9 2.3 Multisite...

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Upsättning av Shoutcast-sändning

Upsättning av Shoutcast-sändning Upsättning av Shoutcast-sändning Innan du börjar sända Krav # Dator med ett eller flera ljudkort. För bärbara datorer kan man köra med det inbyggda ljudkortet som oftast är av mindre bra kvalitet eller

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Handbok Dumpa skärmen

Handbok Dumpa skärmen Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Granskare: Lauri Watts Utvecklare: Richard J Moore Utvecklare: Matthias Ettrich Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda Dumpa

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning

HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Fullständig installationsanvisning Sid. 1 av 5 HotCalc Business Simulator Fullständig installationsanvisning Avinstallera ev. tidigare version av HotCalc. Stäng därefter av samtliga öppna program samt

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP

Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av miljön: RIVTA-box Vad har vi i lådan? Övningar

Läs mer