FÖRORD. Version 2017 av detta läromedel är omskrivet för Windows 10. Jan-Eric Thelin, september 2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD. Version 2017 av detta läromedel är omskrivet för Windows 10. Jan-Eric Thelin, september 2017."

Transkript

1 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK OPERATIVSYSTEMET LINUX FÖRORD Detta är Del 3 Operativsystemet Linux Ubuntu av Arbetsboken i Dator- och Nätverksteknik, Version Boken är anpassad efter gymnasieskolans kursplan GY2011 för kursen Dator- och Nätverksteknik med kurskod DAODAC0. Boken är skriven med tanke på gymnasieelever på Teknikprogrammet men passar även till elever från t.ex. El- och energiprogrammet samt på Vuxenutbildningen. Med tanke på att samma punkter återkommer i kursplanerna till flera av gymnasieskolans kurser inom GY2011 så kan viss del av innehållet i denna bok vara samma som i andra av våra läroböcker anpassade för någon annan kurs. Det finns även ett Facit med svaren på frågorna i denna bok. Mer information till lärare ges i Lärarhandledningen. Med denna medföljer även ett bildspel med många av bilderna och figurerna i boken för att underlätta lektioner och genomgångar. Av utrymmesskäl så finns vissa delar av Läroboken tillgängliga att läsa och ladda hem från vår webbplats, Skolportalen, Här finns också eventuella uppdateringar och rättelser till boken som tillkommit efter denna upplagas tryckning. Version 2017 av detta läromedel är omskrivet för Windows 10. Jan-Eric Thelin, september Samtliga varumärken som förekommer i boken tillhör innehavaren av varumärket. OBSERVERA ATT ALL KOPIERING ELLER ANNAT MÅNGFALDIGANDE AV DENNA BOK ELLER DELAR AV DEN ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. THELIN LÄROMEDEL AB, LIDKÖPING Tel , Första upplagan, utskriven Beställningsnummer J Tryckeri: JustNu ISBN: Den här boken är tryckt på miljömärkt papper. THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 1

2 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK OPERATIVSYSTEMET LINUX FÖRFATTARENS FÖRORD Denna lärobok har skrivets med tanke på att användas i GY2011-kursen Dator-och Nätverksteknik. Jag har försökt att följa läroplanen så mycket som möjligt. Dock är den inte alltid så tydlig och innehåller en hel del som kan tolkas på olika sätt. Jag har i mitt arbete försökt att följa några riktlinjer: Kursen Dator- och Nätverksteknik byggde i tidigare versioner på kursen Datorteknik 1A men läses numera som första datorkurs på Teknikprogrammet. Av denna anledning har vi tvingats förändra innehåller i vårt läromedel så att mer grundläggande delar även finns med. Detta innebär att delar av denna bok är samma som även finns i vårt läromedel för Datorteknik 1A. I den här boken ingår en grundkurs i operativsystemet Linux. Detta eftersom jag tycker att det är en nyttig erfarenhet för eleverna att ha lärt sig mer än ett operativsystem. Av utrymmesskäl så finns dock denna del av boken att ladda hem från vår webbplats Detta är en del av boken Dator- och Nätverksteknik V2017. Du som köpt denna bok, eller fått den av din skola, har rättighet att ladda hem, och skriva ut denna del, Del 3 Operativsystemet Linux Ubuntu. Denna bok är tänkt att kunna användas både som läromedel både för självstudier och för lärarledd undervisning. Jag har för avsikt att uppdatera denna bok och utkomma med en ny version ungefär vartannat år. Gör nu övningarna i Arbetsboken till kapitel X När du ser denna symbol i Läroboken så skall du ta fram Arbetsboken och gå till motsvarande kapitel i den. Här skall du svara på frågor, lösa instuderingsuppgifterna och utföra de praktiska övningarna som hör till det kapitel du just gått igenom. Lycka till med kursen! THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 2

3 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK OPERATIVSYSTEMET LINUX 1. Operativsystemet Linux 1) Nämn minst fyra olika fria Linux distributioner. Centos, Debian, Fedora Core, Mandriva, OpenSUSE, Ubuntu. 2. Installation av Linux Ubuntu 14 2) Vilka är hårdvarukraven för att kunna installera och till fullo dra nytta av Ubuntu 14 i grafikläge? Med Grafik: Processor 700MHz eller bättre minst 5 GB Hårddisk (rekommenderat minst 10 GB) 384 MB Internminne (rekommenderat minst 1 GB),. CD-ROM eller DVD-enhet Grafik 1024x768 3) I Windows kallas partitionerna för A,B,C,D osv, vad kallar Linux partitionerna för? I Linux heter IDE hårddiskarna hd(x) och SCSI diskarna sd(x). T.ex. hda, hdb, hdc,, sda, sdb, osv. Efter bokstaven kommer en siffra som talar om vilken partition det är frågan om t.ex. hda1, hda2, d v s första respektive andra... partitionen på den första hårddisken. 4) THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 3

4 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK INSTALLATION AV LINUX UBUNTU 14 5) Linux kräver två eller tre partitioner för att fungera, vilka? / (root) vilken innehåller kärnan och själva mjukvaran. /boot där systemet skall boota från. I standardinstallationen Behövs dock ingen egen boot-partition. Swap-partition, vilken används till det virtuella minnet. 6) Om du har S-ATA diskar i din dator, vad kommer då den första disken att ha för beteckning? /dev/sda 7) När man startar installationsprogrammet för Ubuntu finns valet att köra det i Demo-läge. Vad innebär detta? Att Ubuntu inte installeras på datorn utan det ligger på och körs helt och hållet från CD-skivan. De inställningar man gör sparas då inte. Praktiska övningar till kapitel 2 8) Ladda hem Ubuntu Linux. 9) Installera Ubuntu Linux enligt Läroboken eller efter anvisningar från din Lärare. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 4

5 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKGRUNDERNA I DET GRAFISKA GRÄNSSNITTET 3. Grunderna i det grafiska gränssnittet 10) Det finns många olika program att välja mellan för det grafiska gränssnittet, nämn några? Till exempel CDE, KDE och GNOME 11) En finess i X är att man ofta har tillgång till flera virtuella skrivbord, vad innebär detta? Detta innebär att man till exempel kan ha ett skrivbord där man kör ett terminalfönster och på ett annat skrivbord har man kanske ett ordbehandlingsprogram öppet och på ytterligare ett annat har man sin mail. Man kan snabbt växla mellan de olika skrivborden. 12) Hur startar man enklast ett program i Linus Ubuntu? Med hjälp av Programstartaren 13) Hur gör man för att öppna ett terminalfönster? Man klickar på Sök-knappen i Programstartaren och skriver Terminal 14) Hur gör man för att Logga ut respektive Stänga av? På knapparna längst upp till höger på skärmen 15) Vad betyder följande kommandoprompt? bin] # Man är inloggad som användare = kalle, på datorn = dator_22 och befinner sig i katalogen bin THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 5

6 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKGRUNDERNA I DET GRAFISKA GRÄNSSNITTET 16) Förklara vad följande kortkommando innebär? Kommando Alt+Tab Förklaring Växlar mellan olika program. Alt+F4 Stänger aktivt fönster. Praktiska övningar till kapitel 3 17) Starta Ubuntu och bekanta dig med det Grafiska gränssnittet. THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 6

7 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK BÖRJA ANVÄNDA UBUNTU LINUX 4. Börja använda Ubuntu Linux 18) Var hittar man Diskettstation, CD-Rom och USB-minne? I Utforskaren, Files 19) Var aktiverar man flera Arbetsytor? Under Systeminställningar Utseende - Beteende 20) Var byter man till annat språk i Ubuntu? Under Systeminställningar - Språkstöd 21) Nämn två vanliga program för editering av textfiler? Nano och Gedit 22) Vad har kommandot man för funktion? Ett kommando som man kan ta hjälp av när man frågar sig hur ett kommando och dess parametrar fungerar och hur syntaxen skall skrivas. Det går även att skriva kommandot --help efter kommandot. 23) Om man är inloggad som en vanlig användare men vill köra kommandon som kräver rootbehörighet, vilka två kommandon man kan då använda sig av för att tillfälligt få denna behörighet? Skriva Sudo följt av önskat kommando eller använda kommandot su 24) THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 7

8 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK BÖRJA ANVÄNDA UBUNTU LINUX 25) Förklara nedanstående grundläggande kommandon i Linux: Kommando cd Beskrivning Detta är kommandot för att byta katalog. cp Med detta kommando kopierar man filer. ls Se innehållet i en katalog. mkdir Skapa en katalog. mv Flyttar en fil eller katalog. 26) Förklara kortfattat vad följande kataloger har för funktion i Linuxsystemet? Katalog /bin /sbin /dev /etc Skriv in funktion för varje katalog Här finns det binära körbara filer. Här ligger de vanligaste programmen man använder dagligen, t.ex. kommandon mm. /sbin, bara root kommer åt dessa kommandon i denna katalog. Dev står för devices (enheter) som t.ex. skrivare, portar, hårddiskar, grafikkort, ljudkort d v s pekar mot hårdvaran i datorn. En mycket viktig katalog som innehåller alla konfigurerings filer i vanligt textformat. /home Här kommer alla hemkataloger till användarna man skapar att hamna. /lib Library, här ligger alla biblioteks filer och systemfiler som Linux använder sig av. THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 8

9 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK BÖRJA ANVÄNDA UBUNTU LINUX /proc /root I denna katalog ligger kärnfilerna och andra för systemet viktiga filer, man bör inte röra något i denna katalog om man absolut inte vet vad man gör. Root-användarens hemkatalog. /tmp Används för lagring av temporära filer. /usr /var Här ligger de flesta stora program och det är här de flesta program läggs vid installation. Här hamnar temporära filer, spoolfiler och de flesta systemloggar som används vid felsökning av systemet som t.ex. /var/log/meassages som man kan titta i när fel uppstått. Praktiska övningar till kapitel 4 En rundtur i Linux. 27) Navigera runt i katalogerna i Linux. Studera några (text)filer genom att lista dem på skärmen. 28) Prova att sätt i en CD-ROM skiva, lista innehållet på den, studera var ikoner till CD-skivan finns. Mata ut CD-skivan, byt till en annan. Kontrollera vad som händer. Sätt även i ett USB-minne och studera vad som händer och var du hittar denna. 29) Prova ett antal kommandon. Ta först fram mer information om dem genom kommandot man. 30) Prova texteditorn Nano. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 9

10 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK STARTPROCESSEN I LINUX 5. Startprocessen i LINUX 31) Vad är en s.k. boot manager, vilken är den som är vanligast till Ubuntu Linux? Vanligast startar Ubuntu Linux med programmet GRUB som är s.k. boot manager. En boot manager gör det möjligt att välja operativsystem när datorn startas. 32) Var ligger konfigurationsfilerna för GRUB? GRUB = /boot/grub.conf 33) Ubuntu Linux är ett fleranvändarsystem, vad innebär det? Det är möjligt för flera användare att arbeta på samma gång i olika sessioner. 34) Det finns generellt två huvudtyper av användare, vilka? Superuser: Som root har du rätt att göra vad du vill. En vanlig användare man skapat har inte alls lika stor behörighet som root, dessa kan bara använda datorn men inte konfigurera. 35) Vad innebär körnivå? Hur datorn skall starta och vilka tjänster som skall vara igång. THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 10

11 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK STARTPROCESSEN I LINUX 36) Hur startar, stoppar och startar man om en tjänst? Man startar en tjänst med service [tjänst] start Man stoppar med service [tjänst] stop Man startar om med service [tjänst] restart 37) Vilken körnivå är standard efter installation av Ubuntu? Körnivå 2 38) Ange ett sätt för att ändra vilka tjänster som skall starta i den aktuella körnivån? Man kan ändra första bokstaven i filnamnet för de önskade skripten till s istället för k. 39) I vilket grafiskt program anger man vilka program som automatiskt skall starta när man loggar in? Under System Inställningar - Uppstartsprogram Praktiska övningar till kapitel 5 Inloggning i Linux. 40) Logga in i datorn (som root). 41) Skapa en ytterligare session (konsol) och logga även här in. Prova att växla mellan de två konsolerna. 42) Logga in i datorn via nätverket (eller med seriell kabel) med SSH. THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 11

12 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKANVÄNDARKONTON OCH BEHÖRIGHETER TILL FILER 6. Användarkonton och behörigheter till filer 43) Med vilka text-kommandon skapar man, modifierar resp. tar bort ett användarkonto? Skapa användarkonto med useradd Modifiera användarkonto med usermod Ta bort användarkonto med userdel 44) Med vilket kommando anges eller ändras Lösenord? Lösenord ändras/anges med hjälp av kommandot passwd vilket också innebär att lösenordet krypteras. 45) Vart lagras användarkonton du skapar.? Konton lagras i filen /etc/passwd/. 46) När användaren skapas kopieras en Default User Profile från en mall, var finns denna mall? Mallen hittar man under /etc/skel. Profilen hamnar sedan i användarens hemkatalog 47) En hemkatalog skapas automatiskt när man skapar användaren, var? /home/username (username=användarkontot man skapar) 48) Med vilket kommando skapar man en ny grupp? groupadd THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 12

13 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKANVÄNDARKONTON OCH BEHÖRIGHETER TILL FILER 49) I filen /etc/passwd finns information om användarna man skapat, förklara kortfattat vad följande rad betyder. kalle:x:501:501:kalle Kula:/home/kalle:/bin/bash? Kalle = Inloggningsnamn X = Lösenord, vilken återfinns i /etc/shadow filen 501 = Användar ID (User ID) 501 = Grupp ID (Group ID) användarens primära grupp. kalle kula = Kommentar om användaren, t.ex. fullständigt namn. /home/kalle = Sökvägen till användarens hemkatalog. /bin/bash = Bestämmer vilket skal användaren ha 50) Det finns tre nivåer av behörigheter, vilka? Ägare (Owner), kan även benämnas Användare (User) Grupp (Group) Övriga (Other) 51) Vilket kommando kan du använda för att ändra rättigheterna på en fil/katalog? skriv även upp syntaxen för kommandot. chmod chmod -R [ugoa][+/-][rwx] <filnamn/katalognamn> THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 13

14 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKANVÄNDARKONTON OCH BEHÖRIGHETER TILL FILER 52) Förklara följande bild angående behörigheterna på en katalog/fil. Fil/katalog rättigheter - r w x r - x - w - 1 roger roger 123 test TYP: _ = (tom) fil D = Katalog L = Symbolisk länk B = Block device USER: R = Read W = Write X = Execute GROUP: R = Read W = Write X = Execute OTHER: R = Read W = Write X = Execute Antal länkar Group User : Filägaren Detta betyder, läst från vänster, (-) att det är en fil, (rwx) att ägaren kan läsa (read), skriva (write), köra (execute), att de som tillhör användarens grupp kan bara läsa och köra (r-w) och att övriga bara kan skriva (-w-). Ettan (1) innebär antal länkar, (roger) är ägaren till filen och vilken grupp roger tillhör (roger). 123 innebär storleken på filen (123 bytes) samt när den är senast ändrad och vad filen heter (test). Om det hade varit ett bibliotek hade det istället stått ett "d" som första tecken 53) Man kan även sätta behörigheter på filer och kataloger med siffror. Om man använder kommandot i föregående uppgift med siffrorna 755, vad innebär detta? User Allt = 7 (1+2+4) (får fullständig behörighet) Group Exekvera + Läsa = 5 (1+4) Other Exekvera + Läsa = 5 (1+4) THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 14

15 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKANVÄNDARKONTON OCH BEHÖRIGHETER TILL FILER Praktiska övningar till kapitel 6 54) Skapa minst 5 nya användarkonto. 55) Sätt lösenord för de nya kontona. 56) Testa kontona genom att logga in med dem. 57) Gå in i filen /etc/passwd och kontrollera att kontona finns där. 58) Titta i katalogen /user/ att det skapats hemkataloger för samtliga användare. 59) Skapa en katalog under din hemkatalog, kopiera eller skapa några textfiler i denna katalog. 60) Pröva nu att ändra behörigheterna på filerna/katalogen med kommandot chmod. Testa så att ändringarna medför det resultat som du vill uppnå genom att prova att öppna/redigera/ta bort med olika användarkonton. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 15

16 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKINSTALLERA, UPPDATERA OCH HANTERA PROGRAM 7. Installera, uppdatera och hantera program 61) Hur gör man enklast för att lägga till ytterligare program i sin Linux-installation? Med Programcentralen 62) Var anger man från vilka ställen som nya program skall hämtas? I Prgram & uppdateringar - Programkällor 63) Hur gör man inställningar för automatisk uppdatering av programpaketen i Linux? I Prgram & uppdateringar - Uppdateringar 64) Med vilket kommando kan man se vilken version av kärnan man har? uname -r 65) Vad är det för skillnad mellan källkod och binärkod? När man som programmerare skriver ett program så skriver man det i textform. Denna text kallas för källkoden. För att ett program skall kunna köras i en dator så måste det först omvandlas till binärkod (maskinkod), alltså till ettor och nollor. THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 16

17 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKINSTALLERA, UPPDATERA OCH HANTERA PROGRAM 66) Nämn några för och nackdelar med källkodsprogram? Fördelarna att ladda ner ett program i källkod: Man kan modifiera programmet (om man kan och vill). Programmet blir optimerat för just den processor som man använder. Filen blir mindre, vilket gör den lättare att distribuera över internet. Nackdelarna med källkod: Jobbigt för nybörjare att behöva kompilera programmet. Mycket dokumentation att läsa för den som är nybörjare. THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 17

18 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKINSTALLERA, UPPDATERA OCH HANTERA PROGRAM Praktiska övningar till kapitel 7 67) Provkör programmen LibreOffice Writer och LibreOffice Calc. Jämför dessa med Microsoft Word och Excel. Vilka skillnader märker du? 68) Hämta hem och installera programmet Gimp. 69) Prova att hämta hem och installera några andra program med Programcentralen. 70) Kontrollera vilken version du har av Linuxkärnan. Undersök om det finns någon nyare version du kan uppgradera till. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 18

19 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOKHANTERING AV MASKINVARA I UBUNTU LINUX 8. Hantering av maskinvara i Ubuntu Linux 71) Var kan man på ett enkelt sätt se utnyttjande av processor, minne och hårddiskar? I Systemövervakaren Praktiska övningar till kapitel 8 72) Installera en skrivare. Följ anvisningar i läroboken. 73) Utför ett Systemtest. 74) Kontrollera minnesanvändning samt utnyttjande av processor och diskar på datorn. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 19

20 DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V ARBETSBOK NÄTVERK I LINUX 9. Nätverk i Linux 75) Vad har det första nätverkskortet i datorn för beteckning i Linux? eth0 76) Var i det grafiska läget för att konfigurera nätverksinställningar? Systeminställningar Nätverk 77) Vilket kommando visar nätverksinställningarna? ifconfig Praktiska övningar till kapitel 9 78) Installera ett nätverkskort i din dator. 79) Prova att stoppa och starta det i Linux 80) Konfigurera nätverkskortet och ange IP-adresser för det. 81) Konfigurera dina inställningar avseende DNS och Datornamn (hostnamn). 82) Provkör de olika felsökningsverktygen i Nätverksverktyg. THELIN LÄROMEDEL 2017 SIDA 20

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Linux

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Linux LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-29 Godkänd / Ej Godkänd den Signatur: Ev anm: 1 Syfte Vi skulle

Läs mer

DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V LÄROBOK

DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V LÄROBOK DATOR- OCH NÄTVERKSTEKNIK V2017 - LÄROBOK FÖRORD FÖRORD Detta är Del 3 Operativsystemet Linux Ubuntu av boken Dator- och Nätverksteknik, Version 2017. Boken är anpassad efter gymnasieskolans kursplan GY2011

Läs mer

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix

Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15. Föreläsning 1 Unix. Operativsystem. Unix Datorer och datoranvändning Föreläsningar 2014/15 Per Holm Per.Holm@cs.lth.se Unix 2 (lab 1) Lågnivåprogrammering 23 (lab 2) Datorns hårdvara 45 L A TEX 69 (lab 3) Internet 98 (lab 4) Operativsystem 117

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 2 Filsystemet och kickstart. Marcus Wilhelmsson

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 2 Filsystemet och kickstart. Marcus Wilhelmsson Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 2 Filsystemet och kickstart Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 27 januari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem

UNIX Introduktion UNIX. Datorerfarenhet. Vad menar man med operativsystem UNIX Introduktion UNIX Inge Frick inge@nada.kth.se De datorer ni kommer att använda här är huvudsakligen SUN-maskiner som kör Solaris. Solaris är ett Unix operativsystem. Unix intro 2005 / Copyright Inge

Läs mer

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise

Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Sida 1 CentOS installation Electronic Purse Sweden AB Electronic Purse Sweden AB Installationshjälp CentOS 5 ENTerprise Gespage -Ta tillbaka kontrollen Datum: Copyright 2014 Electronic Purse Sweden AB

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux

Övning 7. 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Övning 7 1. Installation av Gentoo och/eller Arch Linux Målet med denna övning är att installera operativsystemet Gentoo Linux och/eller Arch Linux. Jag rekommenderar mycket starkt att faktiskt försöka

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation, användare och allmänt Linuxhandhavande Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 23 januari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål 4 2 Material och

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver.

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver. Arbeta med Dockerfile Förutsättningar: Virtuell maskin med Ubuntu 14.04.1 server installerat, nätverksbrygga konfigurerat enligt tidigare övning, eller se vidare på denna länk: http://linuxkurser.nu/?p=282.

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Installationsguide för SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SNABBSTART 16 mars 2007 www.novell.com Välkommen till SUSE Linux Enterprise Desktop Läs följande

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation. Marcus Wilhelmsson 15 januari 2013

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation. Marcus Wilhelmsson 15 januari 2013 Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 1 Installation Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 15 januari 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar

Tips och tricks. Några bra tips. Lägg till sökvägar 17 Tips och tricks Det är aldrig så bra att det inte kan bli bättre och det finns alltid saker som har en viss benägenhet att gå fel I det här kapitlet kommer vi att ge dig några tips på hur du kan förbättra

Läs mer

Tips: Titta på relevanta genomgångar på webbplatsen

Tips: Titta på relevanta genomgångar på webbplatsen Ubuntu Server Denna laboration är en del av en serie labbar med Ubuntu Server som till viss del bygger vidare på varandra. I del ett tittar vi på installation och konfigurering av DNS-server med Ubuntu

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 0 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: ca 2 3 timmar Att läsa: sidan 45 52 Syfte: Att ladda hem och installera utvecklingsmiljön Att skriva ditt första Javaprogram

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen.

Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen. Installation OBS! Jag utgår från att alla diskar utom just systemdisken är fysiskt bortkopplade under installationen. Först väljer vi land; Sverige. Och på nästa skärm "Swedish ISO keymap". Efter detta

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken.

www.drakbutiken.se IDE USB kabel Windows XP, Vista 7 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz [Version 1.4, 2009-11-01] www.drakbutiken. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk www.drakbutiken.se IDE USB kabel

Läs mer

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING 1. Träna på att logga in och ut. 2. Mata in sleep 60. Mata in kommandot date direkt. Tryck på avbrottstangenten, (CTRL-C). Prova kommandot date

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret

Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Konsolfönster i Windows Momentet ingår i kursen PDA DTR1206 Lab 1 DOS http://www.cwdata.se Konsolfönstret Med ett kommandobaserat gränssnitt menas ett helt textbaserat gränssnitt. Istället för att klicka

Läs mer

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1

DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 DATORINTRODUKTION 2010 LABORATION 1 Instruktioner Genomför uppgifterna i tur och ordning. Text i typsnittet Courier indikerar något som skall utföras på datorn, t.ex. ett kommando i kommandotolken eller

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING

Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING Övningar till UNIX/Linux Grundkurs och förslag till LÖSNING 1. Träna på att logga in och ut. 2. Mata ln sleep 60. Mata in kommandot date direkt. Tryck på avbrottstangenten, (CTRL-C). Prova kommandot date

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.08 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.08 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Installation av operativsystemet

Installation av operativsystemet DATORTEKNIK 1A Installation av operativsystemet Inlämningsuppgift 5a Installation av operativsystemet Namn: Datum: Här ska du: Installera ett operativsystem Du behöver ha tillgång till följande: Installationscd

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA Välkommen till LäraNära! Här är en snabbguide till hur du installerar programmet och registrerar dig för kurser. Vad du behöver Dator med Windows 98, 2000, XP eller Vista. CD-spelare

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Övning 1. Datateknik A, Java I, 5 poäng. Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program

Övning 1. Datateknik A, Java I, 5 poäng. Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program Datateknik A, Syfte: Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program Att läsa: Lektion 1 Antal uppgifter: 3 Inlämning: Sker via inlämningsuppgifter

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren

DATORINTRODUKTION. Laboration E850-2000 ELEKTRO. UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Ulf Holmgren 2000-03-17 specialversion inför kursstart Elektronik och mätteknik 2000 DATORINTRODUKTION Laboration E850-2000 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs:

Läs mer

Version Starter Home Basic Home Premium Professional Ultimate Processor 1 GHz 32- eller 64- bitars. 1 GHz 32- eller 64- bitars

Version Starter Home Basic Home Premium Professional Ultimate Processor 1 GHz 32- eller 64- bitars. 1 GHz 32- eller 64- bitars Version Starter Home Basic Home Premium Professional Ultimate Processor 1 GHz 32- eller 64- bitars 1 GHz 32- eller 64- bitars 1 GHz 32- eller 64- bitars 1 GHz 32- eller 64- bitars 1 GHz 32- eller 64- bitars

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20

LABBINTRODUKTION. Laboranter: Kurs: - Sonny Johansson, Sigurd Israelsson. Utskriftsdatum: 2015-08-20 LABBINTRODUKTION Laboranter: Kurs: - Klass: DD15 Handledare: Sonny Johansson, Sigurd Israelsson Utskriftsdatum: 2015-08-20 Mål, syfte, förutsättningar Mål Labbintroduktionen skall ge studenten en chans

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows XP Professional (men bör fungera även på Home Edition och Windows 2000/2003). Att installera Oracle 9i Personal Edition kräver ca. 3 GB hårddiskplats och ca. 200

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Linuxadministration 1 1DV417

Linuxadministration 1 1DV417 Tentamen Linuxadministration 1 1DV417 Lärare: Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 24 mars 2011 Kurs: Linuxadministration 1 1DV417 Datum och tid: 24 mars 2011 13.00-17.00 Tillåtna hjälpmedel: Penna

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet

Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Lab 7, 48 steg till ett bättre liv i Unix-labbet Urban Liljedahl 13 december 2002 Instruktioner Mål Krav Utveckla förmågan att söka kunskap med hjälp litteratur och andra källor. Utveckla förmågan att

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Fortsättning på temat. Windows Windows 10 1

SeniorNet Södermalm. Fortsättning på temat. Windows Windows 10 1 Fortsättning på temat Windows 10 2016-02-25 Windows 10 1 Menu En liten återblick Inställningsmenyn och Kontrollpanelen Webbläsaren Edge Appar Kortkommandon Länkar med tips Vad händer med Windows 7, 8 och

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Installation av UIU (trial version och skarp) DSS Data (Sverige)

Installation av UIU (trial version och skarp) DSS Data (Sverige) Installation av UIU (trial version och skarp) DSS Data (Sverige) Detta dokument är en hjälp till dig som ska installera UIU. Ytterligare information finns i PDF fil som medföljer download / CD skiva. Skillnader

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Inledning LAMP Perl Python.

Inledning LAMP Perl Python. ... 1 Inledning... 1 1. Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP)... 2 1.1 Linux... 2 1.2 Apache... 3 1.3 MySQL... 4 1.4 PHP... 5 2. Wordpress... 8 2.1 Databasen... 8 2.2 Installation av Wordpress... 9 2.3 Multisite...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer