Verksamhetsberättelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2015"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015

2 [Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] Innehållsförteckning: Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsidé... 4 Verksamheten Bas... 5 Trupp/Tävling... 5 Kvinnlig Artistisk Gymnastik... 6 Aerobic Gymnastics... 6 Medlemmar och ledare... 6 Gymnastikkurser/Utbildningar... 6 Årets insats!... 6 Organisation Styrelsen Organisationsschema Sektionsansvariga... 9 Valberedning... 9 Revisor... 9 Styrelsens huvudsakliga verksamhet under verksamhetsåret Ansvarsområden Arrangemang Kansliets arbete Gymnastikskolor Sammanfattning (14)

3 Ordförande har ordet Året 2015 har varit ett år där vi arbetat mycket med det sociala. Utbildningar i Gymnastikens uppförandekod har genomförts och därigenom har ett långsiktigt arbete påbörjats för en välmående förening. En förening som många jag träffat talat väldigt varmt om och som fortsättningsvis ska kunna göra det. Vi har under året startat vår första alla kan gympa-grupp. Och vad innebär då detta? Det innebär att alla ska få känna glädjen i att röra på sig efter sin egen förmåga. Funktionshinder ska aldrig få vara ett hinder utan en möjlighet i gymnastikens värld. Detta projekt som gymnastikförbundet startat och som vi i Järfällagymnasterna anammat vänder sig till alla. Den 28 augusti startade Pusselbitarna sin träning och var under hösten sex gymnaster och två ledare. Nu inför VT-16 har gruppen växt till åtta gymnaster. Ett mycket givande och intressant projekt att som förening få vara delaktig i, tack vare fina initiativ från ideella ledare! Under året har vi även startat tio nya grupper som totalt innebär att ytterligare 120 barn och ungdomar fått chansen att börja med gymnastik hos oss i Järfällagymnasterna. Under året har kansliet med Isa och Maria, tillsammans med sektionsansvariga Malin och Felix, ordnat med läger på skolloven. Under totalt sju veckor fördelat på sport-, påsk-, sommar-, höst- och jullov har de sysselsatt 468 barn med hjälp av en stor grupp ungdomsledare från föreningen. Bra jobbat! En väldigt positiv del är vårt stora medlemsantal och det faktum att vi har en kö som är drygt 600 personer lång. Samtidigt är vår långa kö också vår stora utmaning då vi i dagsläget inte har möjlighet att starta så många grupper som föreningen önskar. Idag är det många av er som bidrar till föreningen genom engagemang och delaktighet, men vi behöver också fler ledare för att starta nya grupper och förkorta kötiden, som idag uppgår till närmre ett och ett halvt år. Har du någon erfarenhet av gymnastik eller är du nyfiken på att lära dig, är du mer än välkommen att höra av dig till föreningen för att få information och utbildning för att kunna starta upp en ny grupp. Stort tack till alla som engagerat sig i Järfällagymnasterna 2015! Pierre Eriksson Ordförande 3 (14)

4 Verksamhetsidé Föreningen ska bedriva gymnastik Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: erbjuda barn och ungdomar i vår verksamhet motorisk grund och gymnastisk skolning, där allsidighet och teknik prioriteras förutsättningar och ambitioner gymnaster, ledare och funktionärer tas till vara och utvecklas inom föreningen verksamheten kännetecknas av glädje, trygghet, utveckling och samarbete Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en drog- och dopingfri idrott. Verksamheten 2015 Järfällagymnasterna har under året bedrivit verksamhet både med och utan tävlingsinriktning, på många olika åldersoch kunskapsnivåer. Under 2015 presenterade Gymnastikförbundet den nya gymnastikmodellen (se och den har präglat mycket av det arbete som styrelsen jobbat för under detta år. Modellen bygger på olika stadier, där de fyra första har en grund av social och fysisk kompetens. Två stadier handlar om träning och/eller tävling med livslång aktivitet och rörelse som mål. Två stadier siktar på maximal prestation. Inom Svensk Gymnastik skall individer kunna röra sig mellan olika stadier i takt och ambitionsnivå. Järfällagymnasterna strävar efter att utforma vår gymnastik med utgångspunkt från den nya gymnastikmodellen. Järfällagymnasternas verksamhet är indelad i två huvudgrupper vilka utgörs av 4 sektioner: Basgymnastik, Truppgymnastik, Kvinnlig Artistisk Gymnastik och Aerobic Gymnastics. De tre senare sektionerna bedriver tävlingsverksamhet. 4 (14)

5 Bas Basgymnastik Basgrupperna riktar sig till flickor och pojkar i åldern 3 år och uppåt. Träningen inriktar sig på lek och grundträning och ger en fin grund för en framtid som gymnast, men också för alla andra idrotter. Inga förkunskaper krävs och övningarnas svårighetsgrad anpassas efter gruppens utveckling. JG har under året startat flertalet nya grupper inom basgymnastik, och har nu totalt drygt 30 basgrupper. Alla kan gympa Alla kan gympa är ett koncept inom Gymnastikförbundet som vänder sig speciellt till barn med rörelsehinder eller andra speciella behov. Järfällagymnasterna har sedan HT 2015 en grupp inom Alla kan gympa. Parkour Parkour går ut på att träna kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av hinder i omgivningen med enbart kroppen som hjälpmedel. I slutet på året förbereddes utökning av antalet grupper inom Parkour, och där barn i åldrarna år deltar. Trupp/Tävling Förberedande Tävling Förberedande Tävling är till för gymnaster från sex år och uppåt. De tränar två gånger i veckan. Träningen är målmedveten och riktar sig mot att kunna ägna sig åt tävlingsgymnastik. Syftet är att gymnasterna skall ges grunden för en fortsatt tävlingsverksamhet. Gymnaster i förberedande grupp kan tävla på mindre tävlingar. Järfällagymnasterna har under året haft knappt 10 trupper inom förberedande tävling, och i slutet på året förbereddes en start för ytterligare en FT-grupp. Trupp/Tävling I tävlingsgrupp tränar gymnaster som vill och kan lite mer, de tränar tre gånger i veckan eller mer. Järfällagymnasterna följer gymnastikförbundets stegar för tävling dvs RT RM SM. Gymnasternas kunskaper och ålder bestämmer vilken nivå gruppen tävlar på under året. Under året samarbetade Järfällagymnasterna med Täby inom SM-sektionen. SM- och RM-trupperna har deltagit i rikstävlingar med goda resultat både bland flickor och pojkar, och på olika kunskapsnivåer. RT-trupperna har också tävlat flitigt både på hemmaplan och på andra orter runtom i landet och även där har vi haft en hel del fina resultat. Under året har det anordnats en RT-dag och en RM-dag, i syfte att öka samarbetet mellan grupper inom samma svårighets-stege, och på så sätt ge gymnasterna möjlighet att lära känna fler gymnaster utanför den egna truppen. 5 (14)

6 Kvinnlig Artistisk Gymnastik KvAG riktar sig till gymnaster som är intresserade av att träna och tävla i de fyra AGredskapen: barr, bom, hopp och fristående. Förutom redskapen skiljer sig AG från trupp-gymnastik genom att man utför övningarna och tävlar individuellt. Under senare delen av 2015 har Jennie Pettersson och Daniel Hellberg tillsammans med ledarna på sektionen fokuserat på att säkerställa verksamheten på AG-sektionen efter att tidigare sektionsledare har lämnat föreningen. Aerobic Gymnastics Under 2015 blev Aerobic Gymnastics en egen sektion. Under året har sektionen arrangerat SM med goda resultat både när det gäller hur det organiserades, och hur det gick för våra gymnaster. Medlemmar och ledare Järfällagymnasterna har 923 aktiva gymnaster och ca 200 ledare. Dessutom finns en medlemskö med drygt 600 köande (de barn som mot en administrativ avgift köar för en plats till Järfällagymnasterna). Gymnastikkurser/Utbildningar Interna utbildningar Sektionsledare för Trupp - Felix Bogren-Lindahl, har genomfört en serie interna kurser en gång i veckan. Kurstillfällena har varit öppna för tävlingsledare och har varit mycket uppskattade. Utbildning av Svensk Gymnastiks nya uppförandekod har skett under hösten och vintern med hjälp av SISU. Alla ledare var uppmanade att delta, och all gymnastikverksamhet i JG-hallen var avbokad under dessa dagar. Externa utbildningar Våra ledare deltar kontinuerligt i olika ledarutbildningar inom de olika stegen. En ledare förväntas arbeta som ledare inom Järfällagymnasterna under ett år om man fått gå på en extern utbildning. Järfällagymnasterna har också varit värdar för utbildning anordnad av gymnastikförbundet. Årets insats! Sedan 2004 utses årets bas- och tävlingsledare utökades detta med en utmärkelse till årets unga ledare. På juluppvisningen 2015 tilldelades följande personer en plakett för: 6 (14)

7 Årets Unga ledare: Rebecca Davidsson Årets Bas-ledare: Teresa Sjölin Årets AG-ledare: Jennie Pettersson Årets Trupp-ledare: Maria Blomqvist 7 (14)

8 Organisation 2015 Styrelsen 2015 Styrelsens sammansättning har varit som följer: Pierre Eriksson Lotta Stolt Ylva Sundelin Helena Hjertén Emilia Ivarsson Kerstin Kenving Tova Sörén Lotta Lovén Cilla Söderhäll Mona Bryngelsson Ordförande, JGAB-representant Sponsring, Arrangemang Kassör, Sekreterare, IT-ansvarig Verksamhetsansvarig Verksamhetsansvarig Verksamhetsansvarig Kommunikation Socialt ansvarig Socialt ansvarig Följande personer har avgått ur styrelsen under verksamhetsåret: Lotta Asp, Jonas Lindman, Emmelie Jansson Organisationsschema (14)

9 Sektionsansvariga Följande personer har varit sektionsansvariga under Under verksamhetsåret har Aerobics Gymnastics blivit en egen sektion. Då sektionsansvarig för bas-sektionen har varit sjukskriven under delar av året har kansliet då tagit över arbetet för basverksamheten under denna tid. AG: VT 2015 Jonas Jacksson. HT 2015: Jennie Pettersson och Daniel Hellberg Bas (inkl. Parkour & Alla kan gympa): Malin Jonsson Trupp: Felix Bogren-Lindahl Aerobic Gymnastics: Marie Andersson Valberedning Valberedningen för verksamhetsåret 2015 har bestått av : Johan Jacobsson (Ordförande), Anette Fällström samt Erik Stjerna Revisor Auktoriserade revisorn Per Lindblom, Allians Revisionsbyrå har varit föreningens revisor under verksamhetsåret. 9 (14)

10 Styrelsens huvudsakliga verksamhet under verksamhetsåret 2015 Styrelsen är utsedd av årsmötet att vara Järfällagymnasternas beslutande organ under verksamhetsåret. Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december Årsmötet 2015 hölls den 17 februari. Styrelsens arbetsår har omfattat tiden från denna dag till det nya årsmötet den 17 februari Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft 11 ordinarie protokollförda sammanträden (det konstituerande mötet inräknat) och många olika arbetsmöten av varierande karaktär. Under 2016 har ytterligare 2 ordinarie möten hållits. Under 2015 presenterade Gymnastikförbundet den nya gymnastikmodellen, och den har präglat mycket av det arbete som styrelsen jobbat med under detta verksamhetsår. Ansvarsområden personer har lämnat styrelsen under året av olika anledningar. Lotta Asp valde att avgå från styrelsen redan under det konstituerande mötet. Jonas Lindman (IT) slutade efter någon månad. IT-ansvaret togs över av Helena Hjertén. Emmelie Jansson (arrangemang) valde att sluta i maj och istället helt engagera sig i arrangemangsgruppen. Arrangemangsansvaret i styrelsen togs över av Lotta Stolt. Lotta Lovén meddelade i slutet på verksamhetsåret att hon fått förändrade arbetsförhållande som gör det svårt att fortsätta med styrelsearbetet. Hon fortsatte i styrelsen och Helena Hjertén gick in och stöttade på kommunikations-området. Ordförande, Pierre Eriksson Ordförande har lett styrelsen möte och innehavt huvudansvaret för föreningen, och även för föreningens anställda. Han har också representerat Järfällagymnasterna i kommunikation med kommittéer inom Gymnastikförbundet. Sekreterare, Helena Hjertén Sekreteraren har ansvarat för att kalla till och protokollföra styrelsens möten. Hon har också förvarat styrande dokument och avtal på ett samlat sätt så att de kan överlämnas till ny ansvarig utan avbrott. Kassör, Ylva Sundelin Årets resultat i koncernen har likt förra året blivit positivt. Dock har JGAB fått tillskjuta :- då årets resultat i föreningen återigen var negativt. Detta beror dels på att föreningen de senaste två åren ökat sina personalkostnader genom att man satsat på en modell med avlönade sektionsansvariga dels frös vårt LOKstöd inne från vt-15. Föreningens omsättning har ökat med ca :- tack vare bl.a. externt arrangemang samt en stor insats från kansliet som startat och fyllt gymnastikskolor och startar nya grupper. 10 (14)

11 Enligt 2016 års budget skall resultatet vända och vara positivt i både föreningen och JGAB. Föreningens resultat och balansräkning finns bifogade i föreningens reviderade Årsredovisning. Kassören har tillsammans med Ordförande varit ansvarig för kansliets personal. Järfällagymnasterna AB (JGAB), Pierre Eriksson JG hallen och dess redskap ägs och förvaltas av JGAB. För mer information kring JGAB hänvisas till bolagets årsredovisning och verksamhetsberättelse. IT, Helena Hjertén Jonas Lindman valde att avgå ur styrelsen en kort period efter förra årsmötet. Helena Hjertén (sekreterare) tog över arbetet med IT med god hjälp av Erik Stjerna (ej styrelsemedlem). Under året har delar av kansliets utrustning inkl. mjukvaror uppdaterats och kansliet har också börjat sköta en hel del själva vad gäller hantering av epost-listor och grupper som tillhör vårt Google-abonnemang. Verksamhetsansvariga, Emilia Ivarsson, Kerstin Kenving & Tova Sörén Verksamhetsansvarigas arbete har fokuserat på att anpassa verksamheten efter den nya gymnastikmodellen. Detta är ett långsiktigt arbete där några steg hunnit tas. Verksamhetsansvariga har vidare fört diskussioner med ledarna för föreningens SMgymnaster inom damsektionen kring lösningar för att ge dem möjlighet att tävla på SMnivå. Detta resulterade, efter initiativ från ledarna, i ett samarbete med Täby GF på JSM. Laget tävlade under namnet Team Norrort och tog sig till final och placerade sig där på en sjätte plats. Fem gymnaster från Järfällagymnasterna deltog i samarbetet. Under året har det även förts diskussioner med ledare för olika tävlingsgrupper för att inhämta underlag inför en ny SM-sektion i Järfällagymnasterna. Dessa diskussioner har, tillsammans med kunskapen om den nya gymnastikmodellen, utmynnat i en ny modell för SM-sektionen som kommer att börja gälla ht-16. Under våren kommer fortsatta diskussioner att genomföras tillsammans med våra tävlingsledare för att gemensamt ta fram detaljer i modellen. Verksamhetsansvariga har även träffat sektionsansvariga under ett gemensamt möte för att börja bygga broar sektionerna emellan. Verksamhetsansvariga har ansvarat för arbetsrutinerna för våra anställda som har uppdrag som sektionsansvariga, dvs Malin Jonsson och Felix Bogren-Lindahl. Sponsring, Lotta Stolt Under 2015 har Järfällagymnasterna blivit sponsrade av Danske Bank, Järfälla kommun, Järfälla hus och Internationella Engelska Skolan i Järfälla och Welcome 11 (14)

12 Hotell. Utöver dessa sponsorer har vi fått in ett antal fina vinster till våra lotterier och tävlingar. Kommunikation, Lotta Lovén / Helena Hjertén Under året har styrelsen deltagit i en utbildning om kommunikation med SISU, se nedan (Socialt Ansvar). Där påbörjades ett arbete för att förbättra kommunikationen både internt och externt. Detta arbete kommer att behöva prioriteras mer under nästa verksamhetsår. Socialt ansvar, Mona Bryngelsson & Cilla Söderhäll Socialt ansvar - har under året ansvarat för den kick-off som genomfördes 29 augusti 2015 i JG-hallen. På förmiddagen genomfördes ett utbildningspass inom kommunikation som riktade sig till sektionsledare, styrelse, kansli och JG AB. Detta gjordes i samarbete med Charlotte Wanning från SISU idrottsutbildarna. På eftermiddagen genomfördes en tre timmar lång utbildning inom Gymnastikens uppförandekod. Denna del riktade sig till alla ledare och genomfördes i samarbete med Anja Näslund från SISU idrottsutbildarna. På kvällen anordnades middag i JG-hallen. Den 25 november anordnades ytterligare ett tillfälle för utbildning inom gymnastikens uppförandekod i JG-hallen. Denna gång med Stina Gällroos från stockholmsidrotten. Den 24 januari genomfördes en tredje utbildning inom gymnastikens uppförandekod. Även denna gång med Anja Näslund från SISU Idrottsutbildarna. Antal deltagare på Uppförandekodsutbildningen del1 i augusti var drygt 40, och på del 2 i januari knappt 30. På extratillfället i november deltog 5 personer. Mona och Cilla har under året även hjälpt ledare vid föräldrakontakter, och vid incidenter som inträffat med enskilda gymnaster eller i grupper. Arrangemang, Emmelie Jansson / Lotta Stolt. Emmelie Jansson, som var arrangemangsansvarig i styrelsen, valde av avgå från styrelsen i Maj. Lotta Stolt (sponsoransvarig) tog över Emmelies roll med hjälp av ordförande Pierre. Arbetet med arrangemang inom AG har hittills skötts via AG-sektionen, som också, liksom Arrangemang-Trupp, fått hjälp av kansliet. 12 (14)

13 Arrangemang Arrangemangsgruppen inom truppsektionen ordnar både rikstävlingar, egna tävlingar samt uppvisningar. AG-sektionen har en egen arrangemangsgrupp som även arrangerat Aerobicstävlingar under våren (då Aerobics ingick i AG-sektionen) har Järfällagymnasterna arrangerat: JAG-kampen I mars arrangerades den traditionella JAG-kampen öppen för medlemmar i Järfällagymnasterna. Regionsfinal KvAG Detta var tredje gången som JG arrangerade en extern tävling inom AG. Det är fantastiskt roligt att vi förstärker vårt varumärke inom AG Sverige Våruppvisning I april genomfördes en våruppvisning i Jakobsbergs Sporthall, där gymnaster från sektionerna trupp, bas och aerobic gymnastics deltog. RM1 RM1 är en rikstävling inom trupp som Järfällagymnasterna arrangerade på uppdrag av svenska gymnastikförbundet välkomnade vi 47 trupper till Jakobsbergs sporthall. AG Klubbmästerskap I oktober arrangerades klubbmästerskap för AG-sektionen. Järfälla Trupp Cup Järfälla Trupp Cup är vår egen tävling som vi arrangerar årligen, i november på farsdags-helgen, där vi bjuder in externa föreningar att tävla. Juluppvisning I december genomfördes juluppvisningen i Jakobsbergs Sporthall. Det var extra välbesökt denna gång och dessutom ovanligt uppskattat. Tack alla som gjorde våra arrangemang så lyckade! 13 (14)

14 Kansliets arbete Isa Cederholm har varit föräldraledig i början på Maria Blomqvist har först arbetat som vikarie men under hösten fortsatt under en ordinarie anställning. Kansliet är beläget i vår hall på Andebodavägen 72 i Viksjö, Järfälla. Kansliet har fått nya arbetsbeskrivningar framtagna av verksamhetsansvariga inom styrelsen. Gymnastikskolor Kansliet har i år arrangerat flertalet gymnastikskolor under samtliga skollov, vilket har bidragit mycket positivt till föreningens ekonomi. Stor del av ledarersättningen under sommarveckorna betalades av kommunen i form av ungdomslön. Under jullovslägret kompletterades gymnastikverksamheten även med lite julpyssel som alternativ. Sammanfattning Året som gått har för styrelsen framför allt inneburit arbete kring hur man kan bedriva en idrottsverksamhet som följer de kännetecken som föreningen har: glädje, trygghet, samarbete och utveckling. Att bedriva gymnastisk verksamhet på olika nivåer såsom lek-, tränings- och tävlingsnivå och samtidigt bibehålla glädjen hos varje gymnast, i varje gymnastikgrupp, hos varje ledare och funktionär och hos alla föräldrar som alla på olika sätt bidrar till att bygga upp denna förening, är inte en enkel uppgift. Genom att ta fasta på det arbete som Gymnastikförbundet gjort den senaste tiden, och fortsätta arbeta inom föreningen med uppförandekoden på alla nivåer i vår förening så tror vi att det kommer att bli en positiv utveckling för alla medlemmar. Vi bedriver idrottslig verksamhet där barnets glädje och trygghet skall vara i fokus samtidigt som gymnasten får möjlighet att utvecklas på sin nivå och i sin takt. Avslutningsvis vill vi i styrelsen återigen rikta ett stort tack till våra anställda, till våra ledare och funktionärer samt till våra gymnasters föräldrar. Utan er skulle det inte gå att bedriva en verksamhet i den utsträckning och till det pris som vi gör idag. Vi vill också säga ett grattis till alla våra gymnaster för väl utfört arbete under hela året, och lycka till i er fortsätta gymnastiska verksamhet. Och glöm inte att ha roligt! 14 (14)

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling

Vi ser fram emot våra gymnasters utveckling Bakgrund Västerbottens Gymnastikförbund arrangerade 1990 gymnastikspelen i Umeå och sedan dess har Umeå GF i omgångar uppvaktat Umeå fritid för att diskutera lokalproblematiken för tävlingsgymnastiken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 JÄRFÄLLAGYMNASTERNA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 JÄRFÄLLAGYMNASTERNA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 JÄRFÄLLAGYMNASTERNA Verksamhetsidé Föreningen ska bedriva gymnastik och har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé,

Läs mer

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy

Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Holmsundsgymnasternas föreningspolicy Verksamhet och syfte Holmsundsgymnasterna är medlem i Svenska Gymnastikförbundet som utgör ett av Sveriges största idrottsförbund. I dagsläget har föreningen cirka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

Tyresögymnastikens tävlingspolicy

Tyresögymnastikens tävlingspolicy Tyresögymnastikens tävlingspolicy Innehåll 1 Introduktion...1 1.1 Syfte med dokumentet...1 1.2 Definitioner...2 1.3 Referenser...2 1.4 Roller och ansvarsområden...2 2 Bakgrund...2 3 Beskrivning av verksamheten...2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Några höjdpunkter under året: Invigning av hoppgropsanläggning, föreningens största investering någonsin Föreningen växer och räknar numera med över 500 medlemmar Linn Nilsson

Läs mer

Slut Rapport för projektet Med RM i Sikte

Slut Rapport för projektet Med RM i Sikte Eskilstuna 2009-09-01 Slut Rapport för projektet Med RM i Sikte Projekt tid 2006-2009 4 år Projektet Med RM i sikte är ett 4 årigt projekt startats på initiativ av KTK för att få fler gymnaster att tävla

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

VI finns för ER! Gymnastikförbundet Skåne Lingvallen

VI finns för ER! Gymnastikförbundet Skåne Lingvallen VI finns för ER! Gymnastikförbundet Skåne Lingvallen GYMNASTIKFÖRBUNDET SKÅNE TELEFON Lingvallen 0431-20107 Lingvägen 19 262 61 Ängelholm E-POST skane@distrikt.gymnastik.se HEMSIDA www.gymnastik.se/skane

Läs mer

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen)

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Detta dokument beskriver de olika grupper man som förälder har möjlighet att engagera sig i. Du kan läsa vad rollen innebär, vilken

Läs mer

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012

2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 GYMNASTIKEN VILL! 2013-2014 Förslag till Förbundsmötet 2012 1 2 Svensk Gymnastik siktar på framgång. Gymnastiken Vill ska leda oss dit. Gymnastiken Vill är Gymnastikförbundets gemensamma idédokument. Här

Läs mer

Gympalätts egen tidning Hösten 2009

Gympalätts egen tidning Hösten 2009 Gympalätts egen tidning Hösten 2009 Ordförande Helena har ordet Så har ännu en gympatermin passerat och jag som ordförande kan med stolthet se på vår verksamhet. Den rörelseglädje man ser hos våra små

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP!

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! ELIT TÄVLINGSGRUPPER CRAWL/MEDLEY SIMSKOLA Lycka är att simma Dagens Idrott ställer stora krav på föreningarna. Många föreningar lockas att stressa talanger i träning och

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2014 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSE Ordförande Robert Smith (till 2015) Kassör Tomas Ström

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll

Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll Verksamhetsberättelse 2006 - Skå IK Handboll Styrelsen för Skå IK Handboll får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2006. Styrelsen Styrelsen har under året sen tillträde i maj 2006 bestått av

Läs mer

Sportis. Idrottskola med barn i centrum

Sportis. Idrottskola med barn i centrum Sportis Idrottskola med barn i centrum 1 Bra barnidrott är när barnen trivs, har roligt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 2 Idrottsskolan Sportis En idrottskola eller Sportis som vi väljer

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens

Gymnastik- utbildarna. Kvalité Kompetens Gymnastik- utbildarna Kunskap Kvalité Kompetens Gymnastikutbildarna Vad är det? Gymnastikutbildarna är varumärket för all utbildningsverksamhet inom Gymnastikförbundet och erbjuder efterfrågad utbildning

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Norrköpings Gymnastikförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Norrköpings Gymnastikförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Norrköpings Gymnastikförening Styrelsen avger följande berättelse för föreningens 135:e verksamhetsår: FÖRENINGENS VALDA FUNKTIONÄRER Styrelse ordförande

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2010-01-01- Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6 Höganäs Gymnastikförening

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Policydokument för Skidor/Skidskytte

Policydokument för Skidor/Skidskytte Policydokument för Skidor/Skidskytte Allmänna riktlinjer, ersättning, policy, motprestationer för ungdom, juniorer, seniorer samt övriga. Nässjö SKI skid-/skidskytte-sektion vill jobba och verka för glädje,

Läs mer

6 Foto: Anette Andersson

6 Foto: Anette Andersson 6 Foto: Anette Andersson Föräldrapress Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG. och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten

Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG. och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten 1 Denna policy gällande föräldraengagemang är ett av flera policydokument

Läs mer

SVENSK GYMNASTIK HAR NÅGOT FÖR ALLA VÄLKOMMEN TILL GF NORRS INSPIRATIONSHELG MED ÅRSMÖTE 2016 VAR: MEDLEFORS, SKELLEFTEÅ NÄR: 19-20 MARS

SVENSK GYMNASTIK HAR NÅGOT FÖR ALLA VÄLKOMMEN TILL GF NORRS INSPIRATIONSHELG MED ÅRSMÖTE 2016 VAR: MEDLEFORS, SKELLEFTEÅ NÄR: 19-20 MARS TÄVLINGS GYMNASTIK BAMSEGYMPA - BARNGYMNASTIK DANS UPPVISNINGSGYMNASTIK - CHEERLEADING HOPPREP - PARKOUR TRICKING - TRAMPOLIN - TRUPPGYMNASTIK ARTISTISK GYMNASTIK - AEROBIC GYMNASTICS - RYTMISK GYMNASTIK

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16. www.orebrogf.com

Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16. www.orebrogf.com Örebro Gymnastikförening/Kif RIKTLINJER FÖR LEDARE & STYRELSE VT-16 www.orebrogf.com Vision Gymnastik rörelseglädje för alla hela livet! Värdegrund I vår förening: är alla lika mycket värda möter vi varandra

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015

SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 SAMMANSTÄLLNING FRÅN GYMNASTIKFORUM 17 OKT 2015 Under Gymnastikforum träffades flertalet RG-föreningar i Sverige för att diskutera olika utvecklingsområden vad gäller Svensk RG. Föreningar som var representerade

Läs mer

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda

Februari Repkurs dressyr Kerstin Tell och Pia Lundmark. Mars Ridinstruktörskurs Magdalena, Malin och Linda VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Allmän information Medlemsantal Kvinnor Män 0-6 år 7 3 7-12 år 60 7 13-20 år 95 6 21-40 år 67 13 40 > 50 26 279 55 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Övriga

Läs mer

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år Enkät Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna Bakgrund 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder...år 3. Hur stor är den ort, där du verkar som tränare? Landsbygd/liten tätort upp till

Läs mer

Verksamhetsberättelse Halmstad Gymnastikförening 2014

Verksamhetsberättelse Halmstad Gymnastikförening 2014 Verksamhetsberättelse Halmstad Gymnastikförening 2014 Styrelse Caroline Johnsen Annelie Fager My Augustsson Hvit Maria Adholm Andersson Diana Larsson Malin Blomqvist Sandra Pettersson Therese Sirén Fredriksen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-02-24 1. Anders Bernhardsson förälder

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-02-24 1. Anders Bernhardsson förälder Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-02-24 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt Helena Ekman Daniel Bohlin Pernilla Olebring Anders Bernhardsson Maud Lundström personal

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015

Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015 Uppsala Simskoleförenings verksamhetsberättelse 2015 Ett av de viktigaste målen för Uppsala Simskoleförening (USF) är att göra så många som möjligt simkunniga utan att kompromissa med undervisningens kvalitet.

Läs mer

I detta nummer: - Rapport från Gymmixlägret - Motionsgrupp i Mesta - Gula gruppen på utflykt - Opalerna, en av våra trupper - Juluppvisning i

I detta nummer: - Rapport från Gymmixlägret - Motionsgrupp i Mesta - Gula gruppen på utflykt - Opalerna, en av våra trupper - Juluppvisning i I detta nummer: - Rapport från Gymmixlägret - Motionsgrupp i Mesta - Gula gruppen på utflykt - Opalerna, en av våra trupper - Juluppvisning i sporthallen 17 december - Krumelurgymnast och Krumelurledare

Läs mer

Följade gäller i föreningens aktiviteter och inkluderar såväl träningar, träningsläger som matcher samt resor till och från match:

Följade gäller i föreningens aktiviteter och inkluderar såväl träningar, träningsläger som matcher samt resor till och från match: Idrotts- och hälsocertifiering: Lerkils IF Under 2013 utformar Lerkils IF en policy i samstämmighet med Kungsbacka kommuns krav för att bli en idrotts- och hälsocertifierad förening. Innehållet i denna

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Gymnastikfabriken Tel: 0739 12 84 68 e-post: info@gymnastikfabriken.se Webb: www.gymnastikfabriken.se. Inbjudan 2016. 25/7 7/8 2016 Lingvallen Sverige

Gymnastikfabriken Tel: 0739 12 84 68 e-post: info@gymnastikfabriken.se Webb: www.gymnastikfabriken.se. Inbjudan 2016. 25/7 7/8 2016 Lingvallen Sverige Inbjudan 2016 25/7 7/8 2016 Lingvallen Sverige Manligt & Kvinnligt Artistiskt Gymnastikläger för gymnaster och tränare Lingvallen 2016 Tre fantastiskt sköna somrar har det hunnit bli på Lingvallen för

Läs mer

2015 med ESKILSTUNA FRIIDROTT. Rapport. Mini OS på Ekängen

2015 med ESKILSTUNA FRIIDROTT. Rapport. Mini OS på Ekängen 2015 med ESKILSTUNA FRIIDROTT Rapport Mini OS på Ekängen Summering av Sommarkul 2015 Under sommaren har 3196 barn och ungdomar i ålder 7 18 år deltagit i vårt Sommarkul. Tillsammans har de noterat över

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling

Gymnastikförbundets. Utbildningskrav Tävling Gymnastikförbundets Utbildningskrav Tävling From 1 juli 2011 1. Utbildningsstruktur Nedan beskrivs utbildningsstrukturen för Gymnastikförbundets tävlingsdiscipliner. Baskursen är gemensam för alla barn-

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Stadgar för Svenska Shorinji Kempoförbundet Svenska Shorinji Kempoförbundet bildades 1993 11 06. Medlem i World Shorinji Kempo Organization sedan 1994 07 19. Senaste ändringar av dessa stadgar antagna

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsplan, Ekängens IF. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsplan, Ekängens IF Verksamhetsåret 2015 2 (7) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2015... 3 2.1 Administration... 3 2.1.1 Ekonomi... 3 2.1.2 Byggnader och planer... 3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2015

Visita Norrland. Årsberättelse 2015 Visita Norrland Årsberättelse 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD TÄVLINGSBESTÄMMELSER Truppgymnastik SYD 2013-2014:2 Syds tävlingsbestämmelser kräver följande komplement: Gymnastikförbundets Bestämmelser och Reglementen Trupp (Tävlingsbestämmelser, Bedömningsreglemente

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

Certifiering av föreningar. Öppen idrott & Idrott åt alla

Certifiering av föreningar. Öppen idrott & Idrott åt alla Certifiering av föreningar Öppen idrott & Idrott åt alla Nya sätt för föreningarna att möta nya behov Eskilstuna kommun vill hjälpa föreningslivet att utveckla sin verksamhet och samtidigt kvalitetssäkra

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

www.idrottonline.se/lessebo/gfgympalatt-gymnastik

www.idrottonline.se/lessebo/gfgympalatt-gymnastik www.idrottonline.se/lessebo/gfgympalatt-gymnastik Ordförande har ordet Ännu en termin har gått till ända. Mycket kul har vi hunnit med även denna terminen. Vi har varit delaktiga i karnevalståget. Ett

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner Falun 29 november Grupparbete Frågeställningar att behandla 1. Individutveckling Hur skapar vi en verksamhet som utvecklar alla under hela livet utifrån sina förutsättningar

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Glada bamsegympare gör vågen på Kungskalasets scen 2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Ett spännande år har förflutit! Vi har hunnit med 50-årsfirande på Kungsängens Golfklubb (stor medlemsfest där vi

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F Å r s m ö t e 2 0 1 6 Sida 1 2016-05-17 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT 150501-160430 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE F ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e N I B F

Läs mer

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte

Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Protokoll fört vid Karlstads ridklubbs styrelsemöte Tid: Måndagen den 21 mars 2011, kl. 17.30 Plats: Närvarande: Frånvarande: KRK Maria Andersson, ledamot Lars Boberg, ledamot Karin Johansson, ledamot

Läs mer

Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv

Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv Datum och plats 19 oktober 2011, Jonasbo förskola Närvarande Erik Andersson Förälder Toftabo Sekreterare Marie Beckvall Personal Munkebo Patrik Bergman

Läs mer

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel

Barnfattigdom. Arbetsplan för en studiecirkel Partistyrelsens kansli Stockholm 2011-11-08 Barnfattigdom Arbetsplan för en studiecirkel 2 (8) Ta ut riktningen i en studiecirkel Det här är en arbetsplan som hjälper er att genomföra en studiecirkel om

Läs mer

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll.

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll. Möte med trampolintekniska kommittén Stockholm, 12 oktober 2013 Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors (konsulent), Cicci Johansson, Mats Göransson och Johan Ekenberg.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Org.nr8520004519 Styrelsen för får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 2(5) Org.nr. 8S20004S19 har under verksamhetsåret 2011 haft mer än 300 aktiva

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse Nyköpings Frisksportklubb år 2015. sid 1(5)

Verksamhetsberättelse Nyköpings Frisksportklubb år 2015. sid 1(5) Verksamhetsberättelse Nyköpings Frisksportklubb år 2015. sid 1(5) Nyköpings Frisksportklubb får härmed avge följande berättelse för tiden 1 jan 31 dec 2015. Ledning och övriga funktionärer: Ordförande

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde.

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Håksberg är beläget ca 6 km utanför Ludvika, rekorsområdet omfattar förskola, förskoleklassår 6 och fritidshem. Arbetsplanen för Håksberg är

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2007 2009 Jämställdhet handlar inte om att välja bort utan om att lyfta fram mer till förmån för alla. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt krav från demokratisk utgångspunkt och

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

PAY N PLAY 18-HÅL KROG WWW.SBGK.NU - 063-77 93 90 - KANSLI@SBGK.NU. Banan har. Med Norrlands bästa greener.

PAY N PLAY 18-HÅL KROG WWW.SBGK.NU - 063-77 93 90 - KANSLI@SBGK.NU. Banan har. Med Norrlands bästa greener. Banan har 18-HÅL Med Norrlands bästa greener. PAY N PLAY Där alla oavsett golfbakgrund är välkomna! EN KROG Med dagens lunch och fullständiga rättigheter. WWW.SBGK.NU - 063-77 93 90 - KANSLI@SBGK.NU Kort

Läs mer

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017

PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 1 PLAN ARRANGEMANG 2016-2017 10-sep Rullskidrejs (Skigorullen?) i Kungsängen Även KM/Rullskidor Tävlingsledare: Anders Börjesjö Oktober Januari KM i Terränglöpning i Ursvik Tävlingsledare: Jan Hasselgren

Läs mer

Handslaget. - en viktig del för ökad integration 2006-08-31

Handslaget. - en viktig del för ökad integration 2006-08-31 2006-08-31 Handslaget - en viktig del för ökad integration 2(6) Idrotten är Sveriges största folkrörelse med över 20 000 idrottsföreningar och 3 miljoner medlemmar runt om i landet. Enligt en rapport från

Läs mer

FUB bladet, augusti 2015

FUB bladet, augusti 2015 FUB bladet, augusti 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Har du något att göra på fritiden under hösten? Hoppas att ni alla har fått göra något som ni vanligtvis inte gör under sommaren? Åkt någonstans,

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Gymnastik och kul på loven. Föräldrar- Barn gymnastik. Barr och Bom. Sport och Spark. Födelsedagskalas. Karate. Lek och Lär

Gymnastik och kul på loven. Föräldrar- Barn gymnastik. Barr och Bom. Sport och Spark. Födelsedagskalas. Karate. Lek och Lär Föräldrar- Barn gymnastik Lek och Lär Barr och Bom Sport och Spark Karate Gymnastik och kul på loven Födelsedagskalas Ta tillvara varje steg i utvecklingen. En av livets största gåvor är självförtroende

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande

Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00. NNBF STYRELSE Närvarande Protokoll 4-14 Fört vid styrelsemöte i Falun, den 20 maj 2014. Klockan 18.30-21.00 NNBF STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Styrdokument SSK-innebandy

Styrdokument SSK-innebandy INNEBANDY Styrdokument SSK-innebandy BARN/UNGDOM Varför: Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Vi vill att barnen/ungdomarna ska få

Läs mer