Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H"

Transkript

1 Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj

2 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet, från och med 1/ etta omfattar företag som den 19/ varit anslutna till avtalet för bransch C. Vissa angivna undantag kommer dock gälla för företag som tillämpat C-avtalet. örenklade förhandlingsregler Om arbetsgivaren kallar någondera arbetstagarparten enligt detta avtal till förhandling enligt MBL eller andra förhandlingsregler anses båda arbetstagarparterna härigenom kallade och arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt MBL m m genom sådan förhandling. När innehavare av mindre läkarpraktik avlider anses medbestämmandeförhandling och uppsägning pga. arbetsbrist, respektive underrättelse och besked till anställd med tidsbegränsad anställning ha skett i och med dödsfallet. 2

3 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 4 LÖNEVATAL... 5 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 6 HÄLSOUNERSÖKNING... 7 UPPSÄGNING... 7 ARBETSTI 10 SÄRSKILA ERSÄTTNINGAR OB-TILLÄGG JOUR BERESKAP... el! Bokmärket är inte definierat. ÖRSKJUTEN ARBETSTI ÄRTI 17 ÖVERTI 18 BEORRA SCHEMAÄNRING SEMESTER ÖRÄLRALEIGHETSTILLÄGG/ ÖRÄLRALÖN ÖVRIGA LEIGHETER SMITTBÄRARE

4 ÖRHANLINGSPROTOKOLL /HÖK11 Gäller perioden Lång avtalsperiod ger förutsättningar för strategiskt och långsiktigt arbete. Viktigt med arbetet att få individuell lönesättning att fungera som grund för individuell löneutveckling. C Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet, från och med 1/ etta omfattar företag som den 19/12 varit anslutna till avtalet för bransch C. Vissa angivna undantag kommer dock gälla för företag som tillämpat C-avtalet. Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, 3 månaders uppsägningstid fr.o.m senast E Gäller allmänna villkor för perioden tillsvidare, och för lönevillkor tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av part senast den 30/9 för att upphöra att gälla 31/12 samma år. Gäller allmänna villkor för perioden tillsvidare, och för lönevillkor tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av part senast den 30/9 för att upphöra att gälla 31/12 samma år. H Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, 3 månaders uppsägningstid, fr.o.m senast örhandlingar pågår, avtalet prolongerat. Avtalet gäller fr.o.m och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. 4

5 KS Avtalet gäller fr. o. m t. o. m Arbetsgivaralliansen Avtalet gäller fr.o.m till LÖNEVATAL /HÖK11 Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Bilaga 5 reglerar de centrala parternas uppfattning. Lokal löneöversyn ska resultera i lokalt kollektivavtal LOK11. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. E Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. H Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet 5

6 och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. Parterna är överens om att lönesättningen ska bygga på de grundläggande principer som framgår av löneavtalet. KS astställda datum för löneöversyn. Översynen ska ske med utgångspunkt i branschavtalets 6 Lönebestämmelser. Genom att individuella lönejusteringar baserade på den anställdes utveckling i fråga om kompetens och arbetsuppgifter görs, ska önskad lönestruktur bibehållas eller uppnås. Löneöversynerna genomförs lokalt. Arbetsgivaralliansen Grundläggande principer som lönebildningsprocess, lokal lönebildning, individuell och differentierad lönesättning. Parter ska under avtalsperioden utveckla löneavtalet. ANSTÄLLNINGSVILLKOR Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma. Reglerar vikariat och deltidsanställning. 4 och 5. Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma. Ag bör underrätta facklig organisation. 2. E Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. 6

7 H Provanställning kan förekomma, at eller fack kan begära överläggning om skälet till provanställning. Reglerar vikariat och deltidsanställning. 2. HÄLSOUNERSÖKNING Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 2. KS Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma, högst 12 månader. 2. Arbetsgivaralliansen Provanställning kan förekomma. Sammanlagt 3 års anställning i vikariat eller allmän visstid under en 5- årsperiod anställningen övergår i en tillsvidareanställning. 2. Periodisk hälsoundersökning, efter begäran av arbetsgivaren. 9. UPPSÄGNING rån arbetstagaren vid kortare anställning än 1 år, 1 mån. Annars 3 mån. rån arbetsgivaren vid kortare anställning är 1 år, 1 mån. 6 mån vid anställning mer än 1 år. Skriftligt besked. Särskild skrivning för at över 57 år, vid arbetsbrist. Undantag finns vid längre anställningar eller omorganisation, t ex, samt vid vikariat, provanställning, chefsförordnande eller pension

8 rån arbetstagarens sida, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd längre tid än 2 år, 2 månader. Uppsägningen bör lämnas skriftligen. rån arbetsgivarens sida, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd 2 4 år, 2 månader. Anställd 4-6 år, 3 månader. Anställd 6 8 år, 4 månader. Anställd 8 10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. Reglerad uppsägningstid under provanställning. 13. E rån arbetstagarens sida, om anställd kortare tid än 1 år, 1 månad. Om anställd längre, 3 månader. Längre individuell överenskommelse är möjlig. rån arbetsgivarens sida, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om anställd efter 1999, mindre än 1 år, 1 månad. Anställd 1-6 år, 3 månader. Anställd 6-8 år, 4 månader. Anställd 8-10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. 4. rån arbetstagarens sida, om anställd kortare tid än 1 år, 1 månad. Om anställd längre, 3 månader. Längre individuell överenskommelse är möjlig. rån arbetsgivarens sida, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om anställd efter 1999, mindre än 1 år, 1 månad. Anställd 1-6 år, 3 månader. Anställd 6-8 år, 4 månader. Anställd 8-10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. 4. 8

9 H Under första anställningsåret, 1 månads uppsägningstid. rån arbetstagarens sida, vid längre anställningstid, 3 månader. rån arbetsgivarens sida, om at varit anställd 1 6 år, 3 månader. Om at varit anställd 6 8 år, 4 månader. Om at varit anställd 8 10 år, 5 månader. Om at varit anställd mer än 10 år, 6 månader. Skriftligt besked. 15. Arbetstagaren bör göra sin uppsägning skriftligen. rån arbetstagarens sida, vid anställningstid mindre än 6 månader, 1 månad. Anställningstid 6 månader till 6 år, 2 månader. Anställningstid 6 år eller mer, 3 månader. Om at varit anställd 6 år eller mer 6 månaders uppsägningstid. Särskild reglering vid arbetsbrist, om at är över 55 år, och varit anställd mer än 10 år. 14. KS Uppsägningstider följer LAS. Särskild uppsägningstid gäller dock för at anställda före Arbetsgivaralliansen rån arbetstagarens sida, 1-3 månader beroende på anställningstid. rån arbetsgivarens sida, 1-6 månader beroende dels på anställningstid, dels om anställd före eller efter Särskilda regler vid arbetsbrist om över viss ålder och med längre anställningstid. rån arbetsgivarens sida; om at varit anställd mindre än 6månader, 1 månad. Om at varit anställd 6 månader till 4 år, 2 månader. Om at varit anställd 4 år till 6 år, 4 månader. 9

10 ARBETSTI Ordinarie arbetstid 40 tim/v Oregelbunden arbetstid, vardag såväl som sön- och helgdag, 38 tim 15 min/v Kontinuerligt treskift 34 tim 20 min/v Intermittent treskift 36 tim 20 min/v Ständig natt, vardag såväl som sön- eller helgdag, 36 tim 20 min/v (HÖK 11, bilaga 3) 13. Ordinarie arbetstid 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en 4-veckorsperiod eller kalendermånad. Intermittent treskift: genomsnitt 38 timmar/vecka och år. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 36 timmar/vecka och år. Lokal överenskommelse är möjlig. Bilaga 1, 2. E Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Vid schemalagt helgarbete var 4:e helg, eller mer sällan, ska arbetstiden reduceras med 3 timmar, aktuell sön- eller helgdag. eltidsanställd kompenseras i motsvarande grad. Vid ordinarie skiftarbete vardag och helg, ska genomsnittlig veckoarbetstid vara 37 timmar. Ständig natt: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. Tidigare reglering om intermittent eller kontinuerligt treskift gäller ff för den medarbetare som tidigare omfattas av det arbetstidsmåttet. 5. Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Vid schemalagt helgarbete var 4:e helg, eller mer sällan, ska arbetstiden reduceras med 3 timmar, aktuell sön- eller helgdag. eltidsanställd kompenseras i motsvarande grad. Vid ordinarie skiftarbete vardag och helg, ska genomsnittlig veckoarbetstid vara 37 timmar. Ständig natt: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. 10

11 Tidigare reglering om intermittent eller kontinuerligt treskift gäller ff för den medarbetare som tidigare omfattas av det arbetstidsmåttet. 5. H Ordinarie arbetstid 40 tim/v Parterna är ense om att 40 tim/helgfri vecka motsvarar genomsnittlig arbetstid om 38,25 tim/vecka. Schemaperiod om högst 16 veckor. Lokal överenskommelse är möjlig. 5. Ordinarie arbetstiden i genomsnitt högst 40 timmar per helgfri vecka vid heltidsanställning. Begränsningsperioden är högst 16 veckor. Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som dagar som annars skulle vara arbetsfria, utgör i genomsnitt 37 timmar per vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34 timmar och 20 minuter/vecka Intermittent treskift: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Ständig natt: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Veckoarbetstiden kan under viss del av år, vara upp till 50 timmar/vecka, dock aldrig i genomsnitt längre per kalenderår än genomsnittliga arbetstiden per helgfri vecka gånger KS ATL gäller. Begränsningsperiod 16 veckor. 40 timmar/helgfri vecka. Vardag, sön- och helgdag 38,25 timmar/vecka Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34 timmar och 20 minuter/vecka Intermittent treskift: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Särskild reglering om måltidsuppehåll vid nattjänstgöring. Anvisningar om vad som kan regleras i lokalt kollektivavtal. 3 mom.1 11

12 Arbetsgivaralliansen 4 Arbetstid ersätter ATL i dess helhet. 40 timmar/helgfri vecka. Vardag, sön- och helgdag 38,25 timmar/vecka. Ständig nattjänstgöring 36 timmar/vecka. Särskilt moment om nattarbete. SÄRSKILA ERSÄTTNINGAR OB-TILLÄGG Enhet: kronor per timme OB-tillägg från A : 96,80 till : 19,40, specificeras enligt tabell. 21. Ob-tillägg från 1/600-del av månadslön, till 1/150-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Betalas ut per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 5. E Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. H Ob-tillägg från 33,60 till 102,30, specificeras enligt uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ob är möjlig. 6. Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enligt uppräkning. Ersättning ges för full halvtimme. Individuell överenskommelse om fast ob är möjlig

13 KS Ob-tillägg från 20 till 96,50 specificeras enligt uppräkning. At med ordinarie arbetstid både vardag och sön-eller helgdag, har rätt till ob-ersättning när arbetet är fyllnadstjänstgöring eller övertidsarbete. 3 mom.3 Alliansen rån 1/900 till 1/200 av månadslön per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 5. JOUR E Jour kompenseras antingen med kontant ersättning eller efter överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare i form av kompensationsledighet. Överenskommelse om detta görs för varje lönerevisionstillfälle. Överenskommelsen ska vara skriftlig. Jourersättning i pengar för olika tider på dygnet, med antingen 1/600-del eller 1/300-del av månadslön. Jourersättning i tid erhålls per jourtimme med 15 minuter. ubbel tidskompensation utgår på obekväm tid, mellan kl 22 dag före lördag/helgdagsafton och kl 7 dag efter sön- eller helgdag. Övertidsersättning tillkommer, om det inte är avtalat om annat. 10. Jour: < 50 timmar/månad 32,60 > 50 timmar/månad 65, Jourersättning från 1/600-del av månadslön, till 1/150- del av månadslön enligt särskild beräkningsmall. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 6. Jourersättning för olika tider på dygnet, med antingen 1/600-del eller 1/300-del av månadslön. Individuell överenskommelse kan göras om annan lösning. Övertidsersättning tillkommer, om det inte är avtalat om annat

14 H Jourersättningen regleras enligt samma princip som ob, från 46,20 till 89,20. Om arbete utförs under jourtid, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse om fast jourersättning är möjlig. 8. Arbetsgivaralliansen rån 1/650 till 1/250 av månadslönen per timma. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 5. Jour bör fastställas i schema eller liknande efter samråd med den lokala fackliga organisationen. Ersättning för olika tider på dygnet, med 1/600-del eller 1/350-del av månadslön. Om arbete utförs under jourtiden, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse om fast ersättning är möjlig. 8. KS Jour innebär att at står till ag:s förfogande på arbetsstället utöver ordinarie arbetstid. Ersätts med 32 kr/timme upp till 50 timmar. Ersätts med 64 kr/timme för tid därutöver. 3 mom. 5 BERESKAP Enhet: kronor/timme Beredskap: < 150 timmar/ månad 15,70 > 150 timmar/ månad 31, Beredskap I omedelbart kunna utföra arbete. Ersättning från 1/1000-del av månadslön, till 1/250-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. Beredskap II efter varsel kunna utföra arbete. Ersättning från 1/1400-del av månadslön, till 1/350-del av månadslön enligt särskild beräkningsmall

15 E Beredskap ersätts per timme med 12,00 eller 23,90. Individuell överenskommelse kan göras. 9. Beredskap ersätts per timme med 12,00 eller 23,90. Individuell överenskommelse kan göras. 9 H Beredskap ersätts <150 tim/4-veckorsperiod 37,80. Om arbete utförs under tid med beredskap, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse är möjlig. 9. ersättning är möjlig. Arbetad tid ersätts enligt övertidsersättning. 7. KS At står till ag:s förfogande utöver ordinarie arbetstid, på plats som godkänts. Ersätts enligt lista i lönebilaga med 14 till 52 kronor. 3 mom. 5 Arbetsgivaralliansen rån 1/1400 till 1/500 av månadslönen per timma. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 5. Högst 7 dagars beredskap i stöten, minst 2 fria veckor emellan. Bör schemaläggas efter samråd med lokal facklig org. Ersätts per påbörjad halvtimme med 14,80 eller 29,20kr/timme. Individuell överenskommelse om fast 15

16 ÖRSKJUTEN ARBETSTI Enhet: kronor / tim örskjuten arbetstid ger ersättning för dag som enligt schema skulle ha varit fridag 72,10 för övrig tid 36, örskjuten arbetstid ger ersättning från 1/600-del av månadslön, till 1/150-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Betalas ut per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 5. E örskjuten arbetstid ger ersättning med 17,10 per förändrad timme under 10 dagar från tillsägelsedagen, för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat. 6. örskjuten arbetstid ger ersättning med 17,10 per förändrad timme under 10 dagar från tillsägelsedagen, för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat. 6. H KS örskjuten arbetstid ska meddelas senast dag innan den ska gälla. Ersättning ges under 10 dagar från tillsägelsen. Ersätts med 35 till 71,50 enligt specificerad lista i lönebilaga. 3 mom. 6 Arbetsgivaralliansen --- ÄRTI ärdtid ersätts för de första 10 timmarna under vecka 59,30 för tid därutöver 118, Restid regleras enligt särskild tabell

17 E Restid regleras enligt särskild tabell. 8. Restid regleras enligt särskild tabell. 8. H --- Ersättning regleras enligt särskild tabell. 10. KS Vid inrikes tjänsteresa utanför den ordinarie arbetstiden, utges färdtidsersättning. Ersätts med 58, 50 till 117 enligt specificerad lista i lönebilagan. 3 mom. 3 Arbetsgivaralliansen Restid regleras enligt särskild tabell. 7. ÖVERTI Övertid: påbörjad halvtimme räknas som fullgjord halvtimme 2 timmar före eller efter ord arbetstid ger 180 % ersättning före klockan 05, eller vid jour/beredskap eller fridag ger 240 %. 20. Ersättning kan ges i tid eller pengar, enligt individuell överenskommelse. Ersättning för enkel öt, 1/94-del av månadslönen eller 1,5 timmes ledigt. Ersättning för kvalificerad öt, 1/72-del av månadslönen eller 2 timmars ledigt. 4. E Övertid beräknas på full halvtimme. e första 2 timmarna ger 1/94-del av månadslön, eller 1,5 timmes ledigt. Ytterligare tid, eller arbete på 17

18 arbetsfri dag ger 1/72-del av månadslön eller 2 timmars ledigt. eltidsanställda och anställda med timlön, regleras särskilt. 7. Övertid beräknas på full halvtimme. e första 2 timmarna ger 1/94-del av månadslön, eller 1,5 timmes ledigt. Ytterligare tid, eller arbete på arbetsfri dag ger 1/72-del av månadslön eller 2 timmars ledigt. eltidsanställda och anställda med timlön, regleras särskilt. 7. H Varje påbörjad 6-minutersintervall ger ersättning. 2 timmar före och efter ordinarie arbetstid ger 170 % ersättning, all övrig tid ger 226 %. Alternativt ges ersättning i tid med 1,5 timme resp. 2 timmar. örläggning av uttag sker i ök mellan at och ag. Individuell överenskommelse om fast öt-ersättning är möjlig. 7. Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Ersättning ges för fullföljd halvtimme, 2 timmar före eller efter ord arbetstid med 1/94-del av månadslönen eller 1,5 timmar vid enkel öt, och med 1/72-del eller 2 timmar vid kval öt. Individuell överenskommelse om inarbetning av tid är möjlig. 6. KS Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Ersättning ges för arbetad övertidstimme, 2 timmar före eller efter ord arbetstid med 1,5 timmars ledighet eller i pengar enligt lönebilagan. Övertidsarbete under annan tid ersätts med 2 timmars ledighet, eller i pengar enligt lönebilagan. Individuell ök om fast öt-ersättning i tid eller pengar är möjlig. 3 mom. 2 Arbetsgivaralliansen Månadslön/94 de första 2 tim vardag 06 20, därefter och annan tid månadslön/72. Möjlighet till enskild överenskommelse. Mertid regleras separat

19 BEORRA SCHEMAÄNRING E H KS --- Alliansen Ag ska lämna besked om planerad schemaändring senast 2 veckor i förväg. SEMESTER Intjänandeår=semesterår=kalenderår. >39 år= 25 dagar 40 år= 31 dagar 50 år= 32 dagar Semesterdagstillägg 0,605 % av fasta kontanta lönen. Semesterlönetillägg för heltidsanställd med lön som understiger kronor. Sparad semester högst 40 dagar. 27. Enligt SemL, 25 dagar, även intjänadeår/semesterår enligt lagen. Individuell överenskommelse är möjlig. Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön, och 0,5 % av rörliga delar. 9. E Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar, om inte annat överenskommes. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 15. Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar, om inte annat överenskommes. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. 19

20 Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 15. Semesterdagstillägg 0,8 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 7 H Individuell överenskommelse, lägst 25 dagar, om ej individuell överenskommelse finns. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 14. Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 13. KS Intjänandeår=semesterår=kalenderår Semesterdagar enligt Semesterlagen. Om at är anställd före 1998, också 31 dagar vid fyllda 40 och 32 dagar vid fyllda 50 år. Om at är anställd efter 1998 erhåller istället löneökning vid samma år. Arbetsgivaralliansen Intjänandeår = semesterår = kalenderår 25 dagar, 40 år=31 dagar, 50 år=32 dagar. Max 40 sparade dagar. Individuell överenskommelse är möjlig. 9. ÖRÄLRALEIGHETSTILLÄGG/ ÖRÄLRALÖN Sammanlagt 180 dagar per födsel, längst till barnet är 24 månader. 10 % av lönebortfallet vid första lediga kalenderdagen. At ska ha varit anställd minst 365 dagar före ledigheten. Gäller barn födda efter , övriga se anmärkningar i mom. 1. Särskild skrivning om tillägg för at med fast lön överstigande 88,33 % av prisbasbeloppet. 20

21 Möjlighet att besöka MVC under graviditeten med bibehållen lön högst 2 gånger. 29. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; föräldralönen utgörs av 2 månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 2 men ej 3 år; föräldralönen utgörs av 3 månadslöner minus 90 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 3 men ej 4 år; föräldralönen utgörs av 4 månadslöner minus 120 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid längre anställning; föräldralönen utgörs av 5 månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. Lokal eller individuell överenskommelse kan förekomma. 11. E At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 2 år, 1 månadslön minus avdrag under 30 kalendermånad enligt särskild formel. Vid anställning 2 3 år, 3 månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar. Vid anställning 3 år eller mer, 6 månadslöner minus 180 ersättningsdagar. 14. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 2 år, 1 månadslön minus avdrag under 30 kalendermånad enligt särskild formel. Vid anställning 2 3 år, 3 månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar. Vid anställning 3 år eller mer, 6 månadslöner minus 180 ersättningsdagar

22 H At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; högst 1 månads tillägg. Vid anställning 2 men ej 3 år; högst 3 månader. Vid längre anställning högst 5 månader. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. 11 och 12. öräldralön: tjänstledig i minst 30 dagar i följd erhåller föräldralön, om anställd minst 1 år, ej mer än 2 år, i 30 dagar; om anställd minst 2 år, i 90 dagar. öräldralönen är lika stor som sjuklönen från 15:e dagen. en utbetalas med hälften i samband med ledighetens början och med hälften sedan anställningen fortsatt i tre månader efter tjänstledigheten. Kortare ledig tid än 2 mån, ersätts max med motsvarande tid. 11. KS At ska ha varit anställd sammanhängande 365 dagar före ledigheten. öräldrapenningtillägget utgörs av 10 % av månadslönen, antal dagar beror på barnets födelsedatum. 8 mom. 2 Arbetsgivaralliansen öräldralön: anställd minst 1 år får föräldralön högst 6 månader vid ledighet med ersättning enligt socialförsäkringsbalken. Ledigheten ska tas ut i hela månader. 11. ÖVRIGA LEIGHETER Studieledighet möjlig enligt Studieledighetslagen. At kan behålla del av eller hel lön. Ledighet för civil- eller värnplikt möjlig, med delvis bibehållen lön

23 Ledighet för att utföra offentliga uppdrag är möjlig, med möjlighet att behålla hel eller del av lön. 31. Ledighet för enskild angelägenhet, högst 10 dagar/år med full bibehållen lön är möjlig. 32. Permission Nationaldagsledighet regleras särskilt. 13. Permission är möjlig med bibehållen lön, för del av dag. Vid synnerliga skäl, även hel dag eller flera dagar. Tjänstledighet kan beviljas med löneavdrag, för hel dag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. E Studieledighet möjlig enligt Studieledighetslagen. Permission är möjlig med bibehållen lön. Tjänstledighet är möjlig, med möjlighet att behålla del av lön, eller helt löneavdrag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. Permission är möjlig med bibehållen lön, för del av dag. Vid synnerliga skäl, även hel dag eller flera dagar. Tjänstledighet kan beviljas med löneavdrag, för hel dag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. H Permission kan beviljas för enstaka dag, med bibehållen lön. Tjänstledighet kan beviljas för minst 1 dag, helt löneavdrag. 11. Tjänstledighet för del av dag, med bibehållen lön kan beviljas. I särskilda fall även flera hela dagar. Längre tjänstledighet möjlig utan lön. 11. KS Ledighet med bibehållen lön är möjlig för enskild angelägenhet av vikt, högst 10 dagar per år. Ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare, eller för efterbehandling på 23

24 remiss, eller under havandeskap (endast 2 besök) möjlig, högst 10 gånger per år. 8 mom. 3 Arbetsgivaralliansen Tjänstledighet med lön endast del av dag. Särskilda skäl en eller flera dagar. Tjänstledighet utan lön om utan olägenhet för arbetsgivaren. E H -- Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 13. SMITTBÄRARE -- Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 10. Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 12. KS -- Arbetsgivaralliansen Bibehåller högst 90 % av avlöningsförmåner

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari 2013 1 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING...

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA

Postens Villkorsavtal PVA Postens Villkorsavtal PVA Gilltighetstid 2010-10-01 2012-05-31 Utgiven av Postens Villkorsavtal PVA 2010-10-01 2012-05-31 Allmänna anställningsvillkor... 4 1 Avtalets omfattning... 4 2 Anställning...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Bransch D Företagshälsovård Giltighetstid: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Vårdförbundet 2011-01-01 tillsvidare Giltighetstid: Vision (SKTF) 2011-01-01

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL

KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL KOLLEKTIVAVTAL SAMHALL TJÄNSTEMANNAAVTAL 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Akademikerförbunden Tjänstemannaavtal 2012 2013 Samhall Giltighetstid: 1 april 2012-31 mars 2013 Almega Samhallförbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar. Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL allmänna villkor Bransch C Läkarmottagningar Giltighetstid: 2011-01-01 -- tillsvidare Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Tjänsteföretagskrifter, föreningsrätt m m... 3 3 Anställning...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund.

KOLLEKTIVAVTAL. 2001-07-01 -- 2004-05-31 (Kommunal) 2001-07-01 -- 2003-12-31 (Övriga parter) mellan. Privatvårdens Arbetsgivarförbund. KOLLEKTIVAVTAL mellan Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund SKTF Svenska Kommunalarbetareförbundet Vårdförbundet 2001-07-01 --

Läs mer

Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden

Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden KFS har tecknat nytt avtal med Ledarna och Saco-förbunden. Det är ett treårigt avtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart nr 21 juni 2012 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda är klart

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 2185 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SÄKERHETSFÖRETAGEN SAMT SERVICEENTREPRENAD- OCH SPECIALSERVICEFÖRETAG 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal

Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal TJÄNSTEMÄN Allmänna anställningsvillkor Lönebildningsavtal Kompetensutvecklingsavtal 1 april 2016-31 mars 2017 IKEM:s avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna Avtal som inte tagits

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen

FÖRBUNDSINFO. Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 1 januari 2007 Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen Riksdagen har beslutat om ändringar i arbetstidslagen, prop. 2003/04:180 och SFS 2005:165,

Läs mer

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket

Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsavtal Överenskommelse om trygghetsförsäkring (TFA) Utvecklingsavtal Avtal om rätt till tjänstemäns

Läs mer

TjänstemannaavtaleT supplement

TjänstemannaavtaleT supplement 0160 BUSSARBETSGIVARNA TRAFIKAVTALET SUPPLEMENT FAC FLYGBUSSAR 2013-05-01 2016-04-30 TjänstemannaavtaleT supplement Innehållsförteckning Supplement avseende FAC Flygbussarna Airport Coaches AB och FAC

Läs mer

Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Trafikavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Fackförbundet SKTF Unionen Förtecknade SACO-förbund Innehåll Definitioner och förkortningar

Läs mer

Övriga avtal mellan parterna

Övriga avtal mellan parterna Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Kollektivavtal 4 1 Avtalets omfattning 4 2 Allmänna förhållningsregler 5 3 Anställning 5 4 Arbetstid 6 5 Övertidskompensation 10 6 Beredskapstjänst 12

Läs mer

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 4265 Svensk Handel Apoteksanställda 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Förord 3 Övriga överenskommelser mellan parterna 5 Avtal om allmänna anställningsvillkor 7 1 Avtalets

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-28 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Gruvindustrin. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2. Gruvornas Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Gruvindustrin Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Gruvornas Arbetsgivareförbund Avtal mellan Gruvornas Arbetsgivareförbund och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna rörande

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Gösta Rehnstam Förhandlingschef 044-309 33 64 gosta.rehnstam@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-16 Dnr 1301567 1 (2) Personal- och arbetsgivarutskottet Fastställande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 FÖR VEM GÄLLER ARBETSTIDSLAGEN?... 4 ARBETSTIDSBESTÄMMELSERNA I TEKNIKINSTALLATIONSAVTALET VVS & KYL... 6 ORDINARIE ARBETSTID... 7 ÖVERTID...

Läs mer

Svenska Kyrkans AVTAL 08

Svenska Kyrkans AVTAL 08 Svenska Kyrkans AVTAL 08 Kollektivavtalet tecknades den 1 april 2008 och består av Kyrkans löneavtal 08, Kyrkans allmänna bestämmelser 08 (AB 08), Protokollsanteckningar samt Särskilda bestämmelser till

Läs mer

Bransch- och löneavtal 2014-2016

Bransch- och löneavtal 2014-2016 Idrott Bransch- och löneavtal 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott Unionen Fastighetsanställdas Förbund Kommunal (part på golf- och ridklubbar) Akademikerförbunden Innehåll Författningar

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31

TRAFIKHUVUDMÄN. utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 TRAFIKHUVUDMÄN utanför förvaltning eller annan organisation 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Vision Akademikerförbundet SSR Förtecknade Saco-förbund TRAFIKHUVUDMÄN utanför

Läs mer

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017.

Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april 2016 till och med den 30 april 2017. Överenskommelse Mellan Glasbranschföreningen Och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Glasmästeriavtalet Parterna tecknar härmed överenskommelse kring följande. Avtalsperioden: omfattar perioden den 1 april

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund

Tjänstemannaavtalet. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Biltrafikens Arbetsgivareförbund Tjänstemannaavtalet Parter Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Flygarbetsgivarna Sjöfartens Arbetsgivareförbund Sveriges Hamnar Tjänstemannaförbundet HTF Sveriges Ingenjörer Avtalsområde

Läs mer

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet.

Parterna är överens om att Arbetstagare anställd kortare tid än tre (3) månader skall omfattas av avtalet. TELENOR SVERIGEE AB LOKAL ÖVERENSKOMMELSE GÄLLANDE ANSTÄLLNINGSVILLKOR TELEKOM MELLAN TELENOR SVERIGE AB OCH UNIONEN, AKADEMIKERFÖRENINGEN OCH SEKO För butikssäljare gäller lokal överenskommelse för perioden

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Tjänstepension

Läs mer

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling

SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Avtal SLA Ledarna Golf, Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling Fr o m 1 april 2012 Giltighetstid fr o m 2012-04-01 A v t a l mellan SLA och LEDARNA om allmänna anställningsvillkor, arbetstidsbestämmelser

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 3220 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN BRANSCH APOTEK 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna 3 Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 1

Läs mer

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA

ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA ÖVRIGA AVTAL MELLAN PARTERNA Huvudavtal Utvecklingsavtal inkl avtal om förslagsverksamhet Beredskapsavtal Pensionsavtal Avtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning

löneavtal 2012-2014 Skola/Utbildning Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Skola/Utbildning Branschoch löneavtal 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Vision Akademikerförbunden Kommunal

Läs mer

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB

Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Protokoll Kollektivavtal 2016, Tele2 Sverige AB Datum: 2016-04-27 t o m 2016-05-20 Parter: Arbetsgivarsidan: Tele2 Sverige AB, nedan kallat företaget Arbetstagarsidan: Unionen, Saco och SEKO Närvarande:

Läs mer

Avtal. Tjänstemän. Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB

Avtal. Tjänstemän. Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB Avtal Tjänstemän Mellan Svensk Handel, Akademikerförbunden och Unionen. 1 maj 2012 30 april 2013 Axstores AB Åhléns AB Kicks Kosmetikkedjan AB Lagerhaus AB Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Centralt kollektivavtal

Centralt kollektivavtal Centralt kollektivavtal MeF-HF 2013-10-01 1 (55) Centralt kollektivavtal mellan Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet för antroposofiskt orienterade verksamheter Allmänna Sektionen Gällande från

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 mars 2012 30 april 2013. Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 mars 2012 30 april 2013 Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal Parter Motorbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart

Observera. Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda klart Observera nr 7 JUNI 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 22 000 anställda

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar

LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar 2016 06 26 LATHUNDEN KyrkA:s Guide till Kyrkans AB 16 sammanställd av Anna Lisa Saar Innehållsförteckning Arbetstid... 3 Arbetstid... 3 särskilda bestämmelser för präst... 3 arbetstidsschema... 3 Övertid

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

I-avtalet 2016 2017. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31

I-avtalet 2016 2017. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31 I-avtalet 2016 2017 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2016-04-01 2017-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006

Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Arbetsgivarfrågor Nr 18 December 2006 Ändringar i arbetstidslagen fr o m den 1 januari 2007 Som vi tidigare meddelat (se Cirkulär nr 10/2005) skall vissa nya regler i arbetstidslagen tillämpas från och

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal SVEMEK. 1 juni 2013-31 maj 2016 Tjänstemannaavtalet Kollektivavtal SVEMEK 1 juni 2013-31 maj 2016 Avtal mellan SVEMEK och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän Giltighetstid: 1 juni 2013-31

Läs mer

Avtalsextra 1 juni 2016

Avtalsextra 1 juni 2016 Avtalsextra 1 juni 2016 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2016 31 maj 2017, vilket motsvarar 12 månader. Här följer en sammanfattning

Läs mer

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400

Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden. 1 maj 2016 30 april 2017. Tjänstemän. Avtal. Artikelnummer 81-400 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden 1 maj 2016 30 april 2017 Artikelnummer 81-400 Tjänstemän Avtal Sida Avsnitt 1 Förteckning över särskilda överenskommelser som ej tagits med

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten...

Läs mer

Nyheter i Trafikavtalet med Unionen

Nyheter i Trafikavtalet med Unionen Nyheter i Trafikavtalet med Unionen Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett avtal på 40 månader med ett värde om 7,55 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet.

Läs mer

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2

Tjänstemannaavtalet. Kollektivavtal. Stål och Metall. 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 Tjänstemannaavtalet Stål och Metall Kollektivavtal 1 april 2013 31 mars 2016 UTGÅVA 2 AVTAL mellan Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna rörande allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1).

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för. personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16. a) Löneavtal (bilaga 1). Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare --~ PAN 16 Parterna träffar detta kollektivavtal Överenskommelse om lön och anställningsvillkor for personlig assistent

Läs mer

Löneform, löneperiod och lönetillägg.

Löneform, löneperiod och lönetillägg. NR 4 Vad är rätt lön Löneguide nr 4 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Löneform, löneperiod och lönetillägg. Senast uppdaterad: 2016-05-31 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Avtalsextra 21 april 2016

Avtalsextra 21 april 2016 Avtalsextra 21 april 2016 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade den 20 april 2016 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 maj 2016 31 mars 2017, vilket motsvarar 11 månader. Avtalets

Läs mer

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen

0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2012-10-01 2013-09-30 Tjänstemannaavtalen AKADEMIKERFÖRBUNDEN Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen samt Akademikerförbunden för Systembolaget AB Innehållsförteckning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning

KOLLEKTIVAVTAL. 1. Avtalets omfattning. 2. Anställning KOLLEKTIVAVTAL mellan Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse å ena sidan, och Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan å andra sidan avseende allmänna bestämmelser för anställda i församlingar,

Läs mer

umonen ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM

umonen ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM umonen Arbetsmiljöverket 112 79 STOCKHOLM ARBETSM!LJC)VEs: KET % m_» Ink Datum Vår referens U 8 2016-03-02 Lisa Melin 7 %- Utstationeringsavtal Tjänstemän - Bemanning Unionen inger härmed Utstationeringsavtal

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Tandvård (A) 2013 2016 Giltighetstid: Unionen 2013-07-01 2016-06-30 SRAT tillsvidare (i lydelse fr o m 23 september 2013) Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Personlig Assistans Att vara arbetsgivare på Tomas Bengtsson 2016-11-08 Almega på några minuter Ca 11 000 medlemsföretag Ca 600 000 medarbetare på 120 underrubrik kollektivavtal i bakgrunden Speglar förändringen

Läs mer

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3610 SLA DJURSJUKVÅRD OCH DJURPARKER 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler

Läs mer

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret. Bilaga 2 Semesterregler enligt läkarmottagninsavtalet 2013-12-19 8 Semester Semester utgår enligt lag med i mom 1-8 angivna tillägg. Mom 1 Intjänandeåret sammanfaller med semesteråret och utgörs av kalenderåret.

Läs mer

rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl.

rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl. KOLLEKTIVAVTAL mellan TIDNINGSUTGIVARNA och LEDARNA rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m. fl. 1 april 2004 tills vidare 2 Innehållsförteckning Sid 7 Ledaravtal

Läs mer

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 3600 SLA GOLF 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 4 3 Allmänna förhållningsregler 5 4 Semester

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2007-05-11 Parter Föreningen Vårdföretagarna Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Närvarande för arbetsgivarparten Ari Kirvesniemi, ordf. Sten Lycke Petter Skogar jämte

Läs mer

Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31

Kollektivavtal Serviceentreprenad. Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Kollektivavtal Serviceentreprenad 2013 2016 Giltighetstid: 2013-09-01 2016-08-31 Innehållsförteckning ANSTÄLLNING... 4 1 Ingående av anställning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning... 5 3 Ordnings-

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bransch Ärende Parter Almega IT&Telekomföretagen bransch Telekom Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för tiden 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31. Almega IT&Telekomföretagen,

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (8) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar

Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar Lokalt avtal för Stationsvärdar och Betalvärdar FÖRTECKNING ÖVER AVTAL SOM GÄLLER FÖR SPÅRTRAFIK... 4 1 AVTALETS OMFATTNING.... 5 2 ANSTÄLLNING.... 6 MOM 1 ANSTÄLLNING TILLSVIDARE... 6 MOM 2 TIDSBEGRÄNSAD

Läs mer

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14

Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 AVA AVA-T Centrala avtal 2011:5 2010-10-14 Ersätter Centrala avtal nr 2008:2 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media Group STHLM AVA Innehåll AVA Förord

Läs mer

ALMEGA Branschavtal. Spårtrafik. Mittnabotåget Kustpilen Öresund. Veolia Transport SEKO. Sveriges Ingenjörer/TJ. Lokal anpassning av

ALMEGA Branschavtal. Spårtrafik. Mittnabotåget Kustpilen Öresund. Veolia Transport SEKO. Sveriges Ingenjörer/TJ. Lokal anpassning av Lokal anpassning av ALMEGA Branschavtal Allmänna anställningsvillkor 2012-2013 Spårtrafik Veolia Transport/Division Tåg Mittnabotåget Kustpilen Öresund Veolia Transport SEKO ST Sveriges Ingenjörer/TJ Förteckning

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-08-28 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-08-28

Läs mer

Kollektivavtal 2013 2016

Kollektivavtal 2013 2016 Kollektivavtal 2013 2016 Parter TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Avtalsområde Allmänna anställningsvillkor för tjänstemän och arbetsledare inom textil- och konfektionsbranschen.

Läs mer

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete

Kollektivavtal. för. fastighetsarbete Kollektivavtal för fastighetsarbete Giltighetstid: 2013-04-01-2016-03-31 IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer Fastighetsanställdas Förbund Innehållsförteckning Sid. LÖNEBILAGA för perioden

Läs mer

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall

TORVAVTALET 2016-2017. Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall TORVAVTALET 2016-2017 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall Avtalsrörelsen 2016 Torvavtalet Förhandlingsprotokoll Fört vid avtalsförhandlingar gällande Torvavtalet mellan Maskinentreprenörerna

Läs mer

Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal

Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal Nyheter i Trafikavtalet med Kommunal Den 4 september 2013 tecknade KFS och Kommunal ett avtal på 40 månader med ett värde om 7,55 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet.

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Regler om arbetstid Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB på Ida Duvinger (Almega) och Charlott Malm (Kommunal) 27 april 2017 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid Klicka o 40 tim/vecka här i för genomsnitt

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

LÖNER 1 april 2012 31 mars 2013

LÖNER 1 april 2012 31 mars 2013 Preliminär ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1 april 2012-31 mars 2013. Överenskommelsen

Läs mer

Affärsverksavtal SJ (AVASJ)

Affärsverksavtal SJ (AVASJ) Giltigt fr o m 1998-10-01 t o m 2003-09-30 1 INNEHÅLL: Affärsverksavtal SJ (AVASJ) 1.0 Presentation...2 1.1 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR...2 1 AVTALETS OMFATTNING... 2 2 ANSTÄLLNING... 2 2a ÖMSESIDIG LOJALITET

Läs mer

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

Fastigheter Branschavtal nr 9. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Fastigheter Branschavtal nr 9 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Innehållsförteckning Lönebilaga B1 för anställningar med tidlön... 3 1 Avtalets omfattning... 4 2 Arbetets ledning och fördelning

Läs mer

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Begrepp Vecka Genomsnittlig arbetstid Genomsnittlig arbetstid för nattarbetande Börjar med måndag om inte annan beräkning tillämpas.

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847

PM 2014-12-05. Dnr 2014/0847 PM 2014-12-05 Dnr 2014/0847 Anvisningar för uppgiftslämning till tidsanvändningsstatistik för användare av Primula Arbetsgivarverkets syfte med dessa anvisningar är att underlätta myndigheternas förberedelse-

Läs mer

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående.

ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Ny anställning Arbetsgivare Företag Ändring fr o m ANSTÄLLNINGSBEVIS Originalet till den anställde, kopia till arbetsgivaren, kopia till Transports avdelning i samband med anställningens ingående. Datum

Läs mer

Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF. kommentarer/tillämpningsanvisningar

Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF. kommentarer/tillämpningsanvisningar Redogörelse för nya arbetstidsavtalet med Symf/SMF kommentarer/tillämpningsanvisningar 1 1. Inledning Den 2 november 2007 träffade Svensk Scenkonst (SvS), Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) och Musikerförbundet

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Riksavtal 3 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Anställning 3 3 Arbetstid 3 4 Ersättning för

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET

ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET ÖVERENSKOMMELSE - TRÄINDUSTRIAVTALET mellan Trä- och Möbelindustriförbundet och GS Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) och GS enas om att prolongera nu gällande träindustriavtal med nedan angivna ändringar

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

Avtalsrörelsen 2010 INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN

Avtalsrörelsen 2010 INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN Avtalsrörelsen 2010 Industri- och KemiGruppen och IF Metall avseende avtalsområdena Allokemisk industri Kemiska fabriker gemensamma Metallavtalet Återvinningsföretag 1 Snabbfakta: Avtal träffades den 26

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer