Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H"

Transkript

1 Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari

2 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING... 6 ARBETSTI... 9 SÄRSKILA ERSÄTTNINGAR OB-TILLÄGG JOUR BERESKAP ÖRSKJUTEN ARBETSTI ÄRTI... el! Bokmärket är inte definierat. ÖVERTI BEORRA SHEMAÄNRING SEMESTER ÖRÄLRALEIGHETSTILLÄGG/ ÖRÄLRALÖN ÖVRIGA LEIGHETER SMITTBÄRARE

3 ÖRHANLINGSPROTOKOLL /HÖK11 Gäller perioden Avtalets giltighet förlängs t.o.m med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader, om avtalet inte har sagts upp senast Lång avtalsperiod ger förutsättningar för strategiskt och ångsiktigt arbete. Viktigt med arbetet att få individuell lönesättning att fungera som grund för individuell löneutveckling. Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. E Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. H Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, 3 månaders uppsägningstid, fr.o.m senast Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, 3 månaders uppsägningstid fr.o.m senast KO Avtalet gäller fr.o.m. den och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader, att sägas upp senast

4 KS Avtalet gäller fr. o. m t. o. m Avtalet gäller fr.o.m till Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. E LÖNEVATAL /HÖK11 Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Bilaga 5 reglerar de centrala parternas uppfattning. Lokal löneöversyn ska resultera i lokalt kollektivavtal LOK11. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. H Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet 4

5 och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. KO Parterna är överens om att lönesättningen ska bygga på de grundläggande principer som framgår av löneavtalet. KS astställda datum för löneöversyn. Översynen ska ske med utgångspunkt i branschavtalets 6 Lönebestämmelser. Genom att individuella lönejusteringar baserade på den anställdes utveckling i fråga om kompetens och arbetsuppgifter görs, ska önskad lönestruktur bibehållas eller uppnås. Löneöversynerna genomförs lokalt. Grundläggande principer som lönebildningsprocess, lokal lönebildning, individuell och differentierad lönesättning. Parter ska under avtalsperioden utveckla löneavtalet. ANSTÄLLNINGSVILLKOR Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma. Reglerar vikariat och deltidsanställning. 4 och 5. Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma. Ag bör underräta facklig organisation. 2. 5

6 E Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. KS Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma, högst 12 månader. 2. Sammanlagt 3 års anställning i vikariat eller allmän visstid under en 5-årsperiod anställningen övergår i en tillsvidareanställning. H Provanställning kan förekomma, at eller fack kan begära överläggning om skälet till provanställning. Reglerar vikariat och deltidsanställning. 2. KO Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 2. HÄLSOUNERSÖKNING Periodisk hälsoundersökning, efter begäran av arbetsgivaren. 9. 6

7 UPPSÄGNING rån arbetstagaren vid kortare anställning än 1 år, 1 mån. Annars 3 mån. rån arbetsgivaren vid kortare anställning är 1 år, 1 mån. 6 mån vid anställning mer än 1 år. Skriftligt besked. Undantag finns vid längre anställningar eller omorganisation, t ex, samt vid vikariat, provanställning, chefsförordnande eller pension. 33. rån arbetstagarens sida, 1 månad. rån arbetsgivaren, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om at anställd efter 1999, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd 2 4 år, 2 månader. Anställd 4-6 år, 3 månader. Anställd 6 8 år, 4 månader. Anställd 8 10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månader. Skriftligt besked. 4. rån arbetstagarens sida, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd längre tid än 2 år, 2 månader. Uppsägningen bör lämnas skriftligen. rån arbetsgivarens sida, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd 2 4 år, 2 månader. Anställd 4-6 år, 3 månader. Anställd 6 8 år, 4 månader. Anställd 8 10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. Reglerad uppsägningstid under provanställning. 13. E rån arbetstagarens sida, om anställd kortare tid än 1 år, 1 månad. Om anställd längre, 3 månader. 7

8 Längre individuell överenskommelse är möjlig. rån arbetsgivarens sida, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om anställd efter 1999, mindre än 1 år, 1 månad. Anställd 1-6 år, 3 månader. Anställd 6-8 år, 4 månader. Anställd 8-10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. 4. rån arbetstagarens sida, om anställd kortare tid än 1 år, 1 månad. Om anställd längre, 3 månader. Längre individuell överenskommelse är möjlig. rån arbetsgivarens sida, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om anställd efter 1999, mindre än 1 år, 1 månad. Anställd 1-6 år, 3 månader. Anställd 6-8 år, 4 månader. Anställd 8-10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. 4. H Under första anställningsåret, 1 månads uppsägningstid. rån arbetstagarens sida, vid längre anställningstid, 3 månader. rån arbetsgivarens sida, om at varit anställd 1 6 år, 3 månader. Om at varit anställd 6 8 år, 4 månader. Om at varit anställd 8 10 år, 5 månader. Om at varit anställd mer än 10 år, 6 månader. Skriftligt besked. 15. KO Arbetstagaren bör göra sin uppsägning skriftligen. rån arbetstagarens sida, vid anställningstid mindre än 6 månader, 1 månad. Anställningstid 6 månader till 6 år, 2 månader. Anställningstid 6 år eller mer, 3 månader. 8

9 rån arbetsgivarens sida; om at varit anställd mindre än 6månader, 1 månad. Om at varit anställd 6 månader till 4 år, 2 månader. Om at varit anställd 4 år till 6 år, 4 månader. Om at varit anställd 6 år eller mer 6 månaders uppsägningstid. Särskild reglering vid arbetsbrist, om at är över 55 år, och varit anställd mer än 10 år. 14. KS Uppsägningstider följer LAS. Särskild uppsägningstid gäller dock för at anställda före rån arbetstagarens sida, 1-3 månader beroende på anställningstid. rån arbetsgivarens sida, 1-6 månader beroende dels på anställningstid, dels om anställd före eller efter Särskilda regler vid arbetsbrist om över viss ålder och med längre anställningstid. ARBETSTI Ordinarie arbetstid 40 tim/v Oregelbunden arbetstid, vardag såväl som sön- och helgdag, 38 tim 15 min/v Kontinuerligt treskift 34 tim 20 min/v Intermittent treskift 36 tim 20 min/v Ständig natt, vardag såväl som sön- eller helgdag, 36 tim 20 min/v (HÖK 11, bilaga 3) 13. Ordinarie arbetstid 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år. Vardag såväl som sön- och helgdag, i genomsnitt 37 timmar/vecka. Lokal ök om avvikelse från EG-spärren är möjlig. 5 9

10 Ordinarie arbetstid 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en 4-veckorsperiod eller kalendermånad. Intermittent treskift: genomsnitt 38 timmar/vecka och år. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 36 timmar/vecka och år. Lokal överenskommelse är möjlig. Bilaga 1, 2. E Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Vid schemalagt helgarbete var 4:e helg, eller mer sällan, ska arbetstiden reduceras med 3 timmar, aktuell sön- eller helgdag. eltidsanställd kompenseras i motsvarande grad. Vid ordinarie skiftarbete vardag och helg, ska genomsnittlig veckoarbetstid vara 37 timmar. Intermittent treskift: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34, 20 timmar/vecka. Ständig natt: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. 5. Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Vid schemalagt helgarbete var 4:e helg, eller mer sällan, ska arbetstiden reduceras med 3 timmar, aktuell sön- eller helgdag. eltidsanställd kompenseras i motsvarande grad. Vid ordinarie skiftarbete vardag och helg, ska genomsnittlig veckoarbetstid vara 37 timmar. Intermittent treskift: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34, 20 timmar/vecka. Ständig natt: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. 5. H Ordinarie arbetstid 40 tim/v Parterna är ense om att 40 tim/helgfri vecka motsvarar genomsnittlig arbetstid om 38,25 tim/vecka. Schemaperiod om högst 16 veckor. Lokal överenskommelse är möjlig

11 KO Ordinarie arbetstiden i genomsnitt högst 40 timmar per helgfri vecka vid heltidsanställning. Begränsningsperioden är högst 16 veckor. Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som dagar som annars skulle vara arbetsfria, utgör i genomsnitt 37 timmar per vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34 timmar och 20 minuter/vecka Intermittent treskift: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Ständig natt: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Veckoarbetstiden kan under viss del av år, vara upp till 50 timmar/vecka, dock aldrig i genomsnitt längre per kalenderår än genomsnittliga arbetstiden per helgfri vecka gånger Intermittent treskift: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Särskild reglering om måltidsuppehåll vid nattjänstgöring. Anvisningar om vad som kan regleras i lokalt kollektivavtal. 3 mom.1 4 Arbetstid ersätter ATL i dess helhet. 40 timmar/helgfri vecka. Vardag, sön- och helgdag 38,25 timmar/vecka. Ständig nattjänstgöring 36 timmar/vecka. Särskilt moment om nattarbete. KS ATL gäller. Begränsningsperiod 16 veckor. 40 timmar/helgfri vecka. Vardag, sön- och helgdag 38,25 timmar/vecka Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34 timmar och 20 minuter/vecka 11

12 ut per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 5. E SÄRSKILA ERSÄTTNINGAR OB-TILLÄGG Enhet: kronor per timme OB-tillägg från A : 96,80 till : 19,40, specificeras enligt tabell. 21. OB-tillägg från A : 94,30 till : 18,90, specificeras enligt särskild tabell. Regleras över tid enl.. 7. Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. H Ob-tillägg från 33,60 till 102,30, specificeras enligt uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ob är möjlig. 6. KO Ob-tillägg från 1/600-del av månadslön, till 1/150-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Betalas Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enligt uppräkning. Ersättning ges för full halvtimme. Individuell överenskommelse om fast ob är möjlig. 12

13 9. KS Ob-tillägg från 20 till 96,50 specificeras enligt uppräkning. At med ordinarie arbetstid både vardag och sön-eller helgdag, har rätt till ob-ersättning när arbetet är fyllnadstjänstgöring eller övertidsarbete. 3 mom.3 Jourersättning från 1/600-del av månadslön, till 1/150- del av månadslön enligt särskild beräkningsmall. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 6. 1/900 till 1/200 av månadslön per timmar. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. E Jourersättning för olika tider på dygnet, med antingen 1/600-del eller 1/300-del av månadslön. Individuell överenskommelse kan göras om annan lösning. Övertidsersättning tillkommer, om det inte är avtalat om annat. 10. JOUR Jour: < 50 timmar/månad 32,60 > 50 timmar/månad 65, Jour ersätts med 1/600-del av fast, kontant månadslön per timme, vid obekväm arbetstid enl. specifikation med 1/330-del. 9. Jourersättning för olika tider på dygnet, med antingen 1/600-del eller 1/300-del av månadslön. Individuell överenskommelse kan göras om annan lösning. Övertidsersättning tillkommer, om det inte är avtalat om annat

14 H Jourersättningen regleras enligt samma princip som ob, från 46,20 till 89,20. Om arbete utförs under jourtid, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse om fast jourersättning är möjlig. 8. KO Jour bör fastställas i schema eller liknande efter samråd med den lokala fackliga organisationen. Ersättning för olika tider på dygnet, med 1/600-del eller 1/350-del av månadslön. Om arbete utförs under jourtiden, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse om fast ersättning är möjlig. 8. KS Jour innebär att at står till ag:s förfogande på arbetsstället utöver ordinarie arbetstid. Ersätts med 32 kr/timme upp till 50 timmar. Ersätts med 64 kr/timme för tid därutöver. 3 mom. 5 1/650 till 1/250 av månadslönen per timma. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. BERESKAP Enhet: kronor/timme Beredskap: < 150 timmar/ månad 15,70 > 150 timmar/ månad 31, Beredskap I omedelbart kunna utföra arbete. Ersättning från 1/1000-del av månadslön, till 1/250-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. Beredskap II efter varsel kunna utföra arbete. Ersättning från 1/1400-del av månadslön, till 1/350-del av månadslön enligt särskild beräkningsmall

15 E Beredskap ersätts per timme med 12,00 eller 23,90. Individuell överenskommelse kan göras. 9. Beredskap ersätts per timme med 12,00 eller 23,90. Individuell överenskommelse kan göras. 9 H Beredskap ersätts <150 tim/4-veckorsperiod 37,80. Om arbete utförs under tid med beredskap, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse är möjlig. 9. KO Högst 7 dagars beredskap i stöten, minst 2 fria veckor emellan. Bör schemaläggas efter samråd med lokal facklig org. Ersätts per påbörjad halvtimme med 14,80 eller 29,20kr/timme. Individuell överenskommelse om fast ersättning är möjlig. Arbetad tid ersätts enligt övertidsersättning. 7. KS At står till ag:s förfogande utöver ordinarie arbetstid, på plats som godkänts. Ersätts enligt lista i lönebilaga med 14 till 52 kronor. 3 mom. 5 1/1400 till 1/500 av månadslönen per timma. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. ÖRSKJUTEN ARBETSTI Enhet: kronor / tim örskjuten arbetstid ger ersättning för dag som enligt schema skulle ha varit fridag 72,10 för övrig tid 36, örskjuten arbetstid ger ersättning från 1/600-del av månadslön, till 1/150-del av månadslön, enligt särskild 15

16 beräkningsmall. Betalas ut per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig E örskjuten arbetstid ger ersättning med 17,10 per förändrad timme under 10 dagar från tillsägelsedagen, för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat. 6. örskjuten arbetstid ger ersättning med 17,10 per förändrad timme under 10 dagar från tillsägelsedagen, för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat. 6. H --- KO --- KS örskjuten arbetstid ska meddelas senast dag innan den ska gälla. Ersättning ges under 10 dagar från tillsägelsen. Ersätts med 35 till 71,50 enligt specificerad lista i lönebilaga. 3 mom. 6 ÄRTI ärdtid ersätts för de första 10 timmarna under vecka 59,30 för tid därutöver 118, Restid regleras enligt särskild tabell. 8. E Restid regleras enligt särskild tabell. 8. Restid regleras enligt särskild tabell

17 H --- KO Ersättning regleras enligt särskild tabell. 10. KS Vid inrikes tjänsteresa utanför den ordinarie arbetstiden, utges färdtidsersättning. Ersätts med 58, 50 till 117 enligt specificerad lista i lönebilagan. 3 mom. 3 Restid regleras enligt särskild tabell timmar före eller efter ord arbetstid ger 180 % ersättning före klockan 05, eller vid jour/beredskap eller fridag ger 240 %. 20. Övertid: avrundas till närmast liggande hel - eller halvtimme. Ersättning ges med pengar eller tid, måndag fredag: 168 % av timlön eller 1,5 timmes ledighet. Måndag fredag kl 20 06, 190 % av timlön eller 1,75 timmes ledigt. Lördag söndag eller dag före helgdag eller på helgdag, 224 % av timlön eller 2 timmars ledigt. Mertid regleras separat. 6. ÖVERTI Övertid: påbörjad halvtimme räknas som fullgjord halvtimme Ersättning kan ges i tid eller pengar, enligt individuell överenskommelse. Ersättning för enkel öt, 1/94-del av månadslönen eller 1,5 timmes ledigt. Ersättning för kvalificerad öt, 1/72-del av månadslönen eller 2 timmars ledigt

18 E Övertid beräknas på full halvtimme. e första 2 timmarna ger 1/94-del av månadslön, eller 1,5 timmes ledigt. Ytterligare tid, eller arbete på arbetsfri dag ger 1/72-del av månadslön eller 2 timmars ledigt. eltidsanställda och anställda med timlön, regleras särskilt. 7. Övertid beräknas på full halvtimme. e första 2 timmarna ger 1/94-del av månadslön, eller 1,5 timmes ledigt. Ytterligare tid, eller arbete på arbetsfri dag ger 1/72-del av månadslön eller 2 timmars ledigt. eltidsanställda och anställda med timlön, regleras särskilt. 7. H Varje påbörjad 6-minutersintervall ger ersättning. 2 timmar före och efter ordinarie arbetstid ger 170 % ersättning, all övrig tid ger 226 %. Alternativt ges ersättning i tid med 1,5 timme resp. 2 timmar. örläggning av uttag sker i ök mellan at och ag. Individuell överenskommelse om fast öt-ersättning är möjlig. 7. KO Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Ersättning ges för fullföljd halvtimme, 2 timmar före eller efter ord arbetstid med 1/94-del av månadslönen eller 1,5 timmar vid enkel öt, och med 1/72-del eller 2 timmar vid kval öt. Individuell överenskommelse om inarbetning av tid är möjlig. 6. KS Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Ersättning ges för arbetad övertidstimme, 2 timmar före eller efter ord arbetstid med 1,5 timmars ledighet eller i pengar enligt lönebilagan. Övertidsarbete under annan tid ersätts med 2 timmars ledighet, eller i pengar enligt lönebilagan. Individuell ök om fast öt-ersättning i tid eller pengar är möjlig. 3 mom. 2 Månadslön/94 de första 2 tim vardag 06 20, därefter och annan tid månadslön/72. 18

19 Möjlighet till enskild överenskommelse. Mertid regleras separat. BEORRA SHEMAÄNRING --- Beordrad schemaändring: ändring ska ske senast dagen före avsedd ändring, ersätts för varje ändrad timme med 17,05 kr, under max 10 dagar E H ---- KO --- KS --- Ag ska lämna besked om planerad schemaändring senast 2 veckor i förväg. SEMESTER Intjänandeår=semesterår=kalenderår. >39 år= 25 dagar 40 år= 31 dagar 50 år= 32 dagar Semesterdagstillägg 0,605 % av fasta kontanta lönen. Semesterlönetillägg för heltidsanställd med lön som understiger kronor. Sparad semester högst 40 dagar. 27. Intjänandeår = semesterår = kalenderår. 25 dagar. Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön, och 0,5 % av rörliga delar. 14. Enligt SemL, 25 dagar, även intjänadeår/semesterår enligt lagen. Individuell överenskommelse är möjlig. 19

20 Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön, och 0,5 % av rörliga delar. 9. E Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar, om inte annat överenskommes. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 15. Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar, om inte annat överenskommes. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 15. Sparad semester högst 25 dagar. 14. KO Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 13. KS Intjänandeår=semesterår=kalenderår Semesterdagar enligt Semesterlagen. Om at är anställd före 1998, också 31 dagar vid fyllda 40 och 32 dagar vid fyllda 50 år. Om at är anställd efter 1998 erhåller istället löneökning vid samma år. Semesterdagstillägg 0,8 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 7 H Individuell överenskommelse, lägst 25 dagar, om ej individuell överenskommelse finns. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Intjänandeår = semesterår = kalenderår 25 dagar, 40 år=31 dagar, 50 år=32 dagar. Max 40 sparade dagar. Individuell överenskommelse är möjlig. 20

21 ÖRÄLRALEIGHETSTILLÄGG/ ÖRÄLRALÖN Högst 150 dagar vid ett tillfälle per födsel. 10 % av lönebortfallet vid första lediga kalenderdagen. At ska ha varit anställd minst 365 dagar före ledigheten. Särskild skrivning om tillägg för at med fast lön överstigande 88,33 % av prisbasbeloppet. 29. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; föräldralönen utgörs av 2 månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 2 men ej 3 år; föräldralönen utgörs av 3 månadslöner minus 90 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid längre anställning föräldralönen utgörs av 5 månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. 13. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; föräldralönen utgörs av 2 månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 2 men ej 3 år; föräldralönen utgörs av 3 månadslöner minus 90 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 3 men ej 4 år; föräldralönen utgörs av 4 månadslöner minus 120 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid längre anställning; föräldralönen utgörs av 5 månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. Lokal eller individuell överenskommelse kan förekomma

22 H E At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 2 år, 1 månadslön minus avdrag under 30 kalendermånad enligt särskild formel. Vid anställning 2 3 år, 3 månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar. Vid anställning 3 år eller mer, 5 månadslöner minus 150 ersättningsdagar. 14. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 2 år, 1 månadslön minus avdrag under 30 kalendermånad enligt särskild formel. Vid anställning 2 3 år, 3 månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar. Vid anställning 3 år eller mer, 5 månadslöner minus 150 ersättningsdagar. 14. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; högst 1 månads tillägg. Vid anställning 2 men ej 3 år; högst 3 månader. Vid längre anställning högst 5 månader. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. 11 och 12. KO öräldralön: tjänstledig i minst 30 dagar i följd erhåller föräldralön, om anställd minst 1 år, ej mer än 2 år, i 30 dagar; om anställd minst 2 år, i 90 dagar. öräldralönen är lika stor som sjuklönen från 15:e dagen. en utbetalas med hälften i samband med ledighetens början och med hälften sedan anställningen fortsatt i tre månader efter tjänstledigheten. Kortare ledig tid än 2 mån, ersätts max med motsvarande tid. 11. KS 22

23 At ska ha varit anställd sammanhängande 365 dagar före ledigheten. öräldrapenningtillägget utgörs av 10 % av månadslönen, antal dagar beror på barnets födelsedatum. 8 mom. 2 öräldralön: anställd minst 1 år i följd. Högst 2 månaders föräldralön om anställd 1 men ej 2år i följd; högst 3 månaders föräldralön om anställd 2 men ej 3 år i följd; högst 4 månaders föräldralön om anställd 3 men ej 4 år i följd; högst 5 månaders föräldralön om anställd 4 år eller mer i följd. ÖVRIGA LEIGHETER Studieledighet möjlig enligt Studieledighetslagen. At kan behålla del av eller hel lön. Ledighet för civil- eller värnplikt möjlig, med delvis bibehållen lön. 30. Ledighet för att utföra offentliga uppdrag är möjlig, med möjlighet att behålla hel eller del av lön. 31. Ledighet för enskild angelägenhet, högst 10 dagar/år med full bibehållen lön är möjlig. 32. Permission Nationaldagsledighet regleras särskilt. 13. Permission med bibehållen lön, för del av dag är möjlig. I särskilda fall även för hel dag. Tjänstledighet med helt löneavdrag är möjlig. Annan ledighet utan lön är möjlig

24 H E Studieledighet möjlig enligt Studieledighetslagen. Permission är möjlig med bibehållen lön. Tjänstledighet är möjlig, med möjlighet att behålla del av lön, eller helt löneavdrag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. Permission är möjlig med bibehållen lön, för del av dag. Vid synnerliga skäl, även hel dag eller flera dagar. Tjänstledighet kan beviljas med löneavdrag, för hel dag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. Permission är möjlig med bibehållen lön, för del av dag. Vid synnerliga skäl, även hel dag eller flera dagar. Tjänstledighet kan beviljas med löneavdrag, för hel dag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. KO Permission kan beviljas för enstaka dag, med bibehållen lön. Tjänstledighet kan beviljas för minst 1 dag, helt löneavdrag. 11. Tjänstledighet för del av dag, med bibehållen lön kan beviljas. I särskilda fall även flera hela dagar. Längre tjänstledighet möjlig utan lön. 11. KS Ledighet med bibehållen lön är möjlig för enskild angelägenhet av vikt, högst 10 dagar per år. Ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare, eller för efterbehandling på remiss, eller under havandeskap (endast 2 besök) möjlig, högst 10 gånger per år. 8 mom. 3 Tjänstledighet med lön endast del av dag. Särskilda skäl en eller flera dagar. Tjänstledighet utan lön om utan olägenhet för arbetsgivaren. 24

25 KO SMITTBÄRARE -- Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 12. Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 12. KS -- Bibehåller högst 90% av avlöningsförmåner. Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 10. E H -- Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR (samt Löneavtal i bilagor) Bransch E - Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR (samt Löneavtal i bilagor) Bransch E - Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR (samt Löneavtal i bilagor) Bransch E - Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet 2012 2013 2012-09-01-2013-10-31 (Kommunal) 2012-11-01-2013-10-31 (Vision) 2012-11-01

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Äldreomsorg (F) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse fr o m 27 januari 2014) Fysioterapeuterna

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR Bransch E Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt Bransch F Äldreomsorg 2010-07-01-2012-08-31 (Kommunal) 2011-01-01-2012-08-31 (Vision) 2011-01-01

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Förbundet Sveriges

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade):

Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare med följande ändringar (kursiverade): Allmänna anställningsvillkor bransch Vård och behandlingsverksamhet & omsorgsverksamhet (E) samt bransch Äldreomsorg (F) Bilaga 2 Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras tillsvidare

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER

KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER Bransch E Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt Bransch F Äldreomsorg 2012 2013 Giltighetstid: Tills vidare (i lydelse fr o m 30 januari 2013)

Läs mer

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken)

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Ledarna Sveriges

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31

KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenter och marknadsundersökningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-11-01 2016-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 7 1.1 Omfattning... 7 1.2 Tillämpning... 7

Läs mer

ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Utbildningsföretag 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen 3238 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN SPEL OCH INTERNATIONELLA KASINON 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen

SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen 0973 SVENSK HANDEL SYSTEMBOLAGET 2013-10-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Gemensam värdegrund 3 Kollektivavtal 5 1 Avtalets omfattning och allmänna regler 5 2 Anställning 5 3 Lönebestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR. Lernia. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S Avtal om tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer