Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H"

Transkript

1 Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari

2 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING... 6 ARBETSTI... 9 SÄRSKILA ERSÄTTNINGAR OB-TILLÄGG JOUR BERESKAP ÖRSKJUTEN ARBETSTI ÄRTI... el! Bokmärket är inte definierat. ÖVERTI BEORRA SHEMAÄNRING SEMESTER ÖRÄLRALEIGHETSTILLÄGG/ ÖRÄLRALÖN ÖVRIGA LEIGHETER SMITTBÄRARE

3 ÖRHANLINGSPROTOKOLL /HÖK11 Gäller perioden Avtalets giltighet förlängs t.o.m med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader, om avtalet inte har sagts upp senast Lång avtalsperiod ger förutsättningar för strategiskt och ångsiktigt arbete. Viktigt med arbetet att få individuell lönesättning att fungera som grund för individuell löneutveckling. Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. E Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. H Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, 3 månaders uppsägningstid, fr.o.m senast Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, 3 månaders uppsägningstid fr.o.m senast KO Avtalet gäller fr.o.m. den och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader, att sägas upp senast

4 KS Avtalet gäller fr. o. m t. o. m Avtalet gäller fr.o.m till Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. E LÖNEVATAL /HÖK11 Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Bilaga 5 reglerar de centrala parternas uppfattning. Lokal löneöversyn ska resultera i lokalt kollektivavtal LOK11. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. H Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet 4

5 och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. KO Parterna är överens om att lönesättningen ska bygga på de grundläggande principer som framgår av löneavtalet. KS astställda datum för löneöversyn. Översynen ska ske med utgångspunkt i branschavtalets 6 Lönebestämmelser. Genom att individuella lönejusteringar baserade på den anställdes utveckling i fråga om kompetens och arbetsuppgifter görs, ska önskad lönestruktur bibehållas eller uppnås. Löneöversynerna genomförs lokalt. Grundläggande principer som lönebildningsprocess, lokal lönebildning, individuell och differentierad lönesättning. Parter ska under avtalsperioden utveckla löneavtalet. ANSTÄLLNINGSVILLKOR Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma. Reglerar vikariat och deltidsanställning. 4 och 5. Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma. Ag bör underräta facklig organisation. 2. 5

6 E Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. KS Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma, högst 12 månader. 2. Sammanlagt 3 års anställning i vikariat eller allmän visstid under en 5-årsperiod anställningen övergår i en tillsvidareanställning. H Provanställning kan förekomma, at eller fack kan begära överläggning om skälet till provanställning. Reglerar vikariat och deltidsanställning. 2. KO Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 2. HÄLSOUNERSÖKNING Periodisk hälsoundersökning, efter begäran av arbetsgivaren. 9. 6

7 UPPSÄGNING rån arbetstagaren vid kortare anställning än 1 år, 1 mån. Annars 3 mån. rån arbetsgivaren vid kortare anställning är 1 år, 1 mån. 6 mån vid anställning mer än 1 år. Skriftligt besked. Undantag finns vid längre anställningar eller omorganisation, t ex, samt vid vikariat, provanställning, chefsförordnande eller pension. 33. rån arbetstagarens sida, 1 månad. rån arbetsgivaren, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om at anställd efter 1999, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd 2 4 år, 2 månader. Anställd 4-6 år, 3 månader. Anställd 6 8 år, 4 månader. Anställd 8 10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månader. Skriftligt besked. 4. rån arbetstagarens sida, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd längre tid än 2 år, 2 månader. Uppsägningen bör lämnas skriftligen. rån arbetsgivarens sida, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd 2 4 år, 2 månader. Anställd 4-6 år, 3 månader. Anställd 6 8 år, 4 månader. Anställd 8 10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. Reglerad uppsägningstid under provanställning. 13. E rån arbetstagarens sida, om anställd kortare tid än 1 år, 1 månad. Om anställd längre, 3 månader. 7

8 Längre individuell överenskommelse är möjlig. rån arbetsgivarens sida, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om anställd efter 1999, mindre än 1 år, 1 månad. Anställd 1-6 år, 3 månader. Anställd 6-8 år, 4 månader. Anställd 8-10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. 4. rån arbetstagarens sida, om anställd kortare tid än 1 år, 1 månad. Om anställd längre, 3 månader. Längre individuell överenskommelse är möjlig. rån arbetsgivarens sida, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om anställd efter 1999, mindre än 1 år, 1 månad. Anställd 1-6 år, 3 månader. Anställd 6-8 år, 4 månader. Anställd 8-10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. 4. H Under första anställningsåret, 1 månads uppsägningstid. rån arbetstagarens sida, vid längre anställningstid, 3 månader. rån arbetsgivarens sida, om at varit anställd 1 6 år, 3 månader. Om at varit anställd 6 8 år, 4 månader. Om at varit anställd 8 10 år, 5 månader. Om at varit anställd mer än 10 år, 6 månader. Skriftligt besked. 15. KO Arbetstagaren bör göra sin uppsägning skriftligen. rån arbetstagarens sida, vid anställningstid mindre än 6 månader, 1 månad. Anställningstid 6 månader till 6 år, 2 månader. Anställningstid 6 år eller mer, 3 månader. 8

9 rån arbetsgivarens sida; om at varit anställd mindre än 6månader, 1 månad. Om at varit anställd 6 månader till 4 år, 2 månader. Om at varit anställd 4 år till 6 år, 4 månader. Om at varit anställd 6 år eller mer 6 månaders uppsägningstid. Särskild reglering vid arbetsbrist, om at är över 55 år, och varit anställd mer än 10 år. 14. KS Uppsägningstider följer LAS. Särskild uppsägningstid gäller dock för at anställda före rån arbetstagarens sida, 1-3 månader beroende på anställningstid. rån arbetsgivarens sida, 1-6 månader beroende dels på anställningstid, dels om anställd före eller efter Särskilda regler vid arbetsbrist om över viss ålder och med längre anställningstid. ARBETSTI Ordinarie arbetstid 40 tim/v Oregelbunden arbetstid, vardag såväl som sön- och helgdag, 38 tim 15 min/v Kontinuerligt treskift 34 tim 20 min/v Intermittent treskift 36 tim 20 min/v Ständig natt, vardag såväl som sön- eller helgdag, 36 tim 20 min/v (HÖK 11, bilaga 3) 13. Ordinarie arbetstid 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år. Vardag såväl som sön- och helgdag, i genomsnitt 37 timmar/vecka. Lokal ök om avvikelse från EG-spärren är möjlig. 5 9

10 Ordinarie arbetstid 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en 4-veckorsperiod eller kalendermånad. Intermittent treskift: genomsnitt 38 timmar/vecka och år. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 36 timmar/vecka och år. Lokal överenskommelse är möjlig. Bilaga 1, 2. E Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Vid schemalagt helgarbete var 4:e helg, eller mer sällan, ska arbetstiden reduceras med 3 timmar, aktuell sön- eller helgdag. eltidsanställd kompenseras i motsvarande grad. Vid ordinarie skiftarbete vardag och helg, ska genomsnittlig veckoarbetstid vara 37 timmar. Intermittent treskift: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34, 20 timmar/vecka. Ständig natt: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. 5. Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Vid schemalagt helgarbete var 4:e helg, eller mer sällan, ska arbetstiden reduceras med 3 timmar, aktuell sön- eller helgdag. eltidsanställd kompenseras i motsvarande grad. Vid ordinarie skiftarbete vardag och helg, ska genomsnittlig veckoarbetstid vara 37 timmar. Intermittent treskift: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34, 20 timmar/vecka. Ständig natt: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. 5. H Ordinarie arbetstid 40 tim/v Parterna är ense om att 40 tim/helgfri vecka motsvarar genomsnittlig arbetstid om 38,25 tim/vecka. Schemaperiod om högst 16 veckor. Lokal överenskommelse är möjlig

11 KO Ordinarie arbetstiden i genomsnitt högst 40 timmar per helgfri vecka vid heltidsanställning. Begränsningsperioden är högst 16 veckor. Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som dagar som annars skulle vara arbetsfria, utgör i genomsnitt 37 timmar per vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34 timmar och 20 minuter/vecka Intermittent treskift: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Ständig natt: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Veckoarbetstiden kan under viss del av år, vara upp till 50 timmar/vecka, dock aldrig i genomsnitt längre per kalenderår än genomsnittliga arbetstiden per helgfri vecka gånger Intermittent treskift: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Särskild reglering om måltidsuppehåll vid nattjänstgöring. Anvisningar om vad som kan regleras i lokalt kollektivavtal. 3 mom.1 4 Arbetstid ersätter ATL i dess helhet. 40 timmar/helgfri vecka. Vardag, sön- och helgdag 38,25 timmar/vecka. Ständig nattjänstgöring 36 timmar/vecka. Särskilt moment om nattarbete. KS ATL gäller. Begränsningsperiod 16 veckor. 40 timmar/helgfri vecka. Vardag, sön- och helgdag 38,25 timmar/vecka Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34 timmar och 20 minuter/vecka 11

12 ut per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 5. E SÄRSKILA ERSÄTTNINGAR OB-TILLÄGG Enhet: kronor per timme OB-tillägg från A : 96,80 till : 19,40, specificeras enligt tabell. 21. OB-tillägg från A : 94,30 till : 18,90, specificeras enligt särskild tabell. Regleras över tid enl.. 7. Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. H Ob-tillägg från 33,60 till 102,30, specificeras enligt uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ob är möjlig. 6. KO Ob-tillägg från 1/600-del av månadslön, till 1/150-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Betalas Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enligt uppräkning. Ersättning ges för full halvtimme. Individuell överenskommelse om fast ob är möjlig. 12

13 9. KS Ob-tillägg från 20 till 96,50 specificeras enligt uppräkning. At med ordinarie arbetstid både vardag och sön-eller helgdag, har rätt till ob-ersättning när arbetet är fyllnadstjänstgöring eller övertidsarbete. 3 mom.3 Jourersättning från 1/600-del av månadslön, till 1/150- del av månadslön enligt särskild beräkningsmall. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 6. 1/900 till 1/200 av månadslön per timmar. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. E Jourersättning för olika tider på dygnet, med antingen 1/600-del eller 1/300-del av månadslön. Individuell överenskommelse kan göras om annan lösning. Övertidsersättning tillkommer, om det inte är avtalat om annat. 10. JOUR Jour: < 50 timmar/månad 32,60 > 50 timmar/månad 65, Jour ersätts med 1/600-del av fast, kontant månadslön per timme, vid obekväm arbetstid enl. specifikation med 1/330-del. 9. Jourersättning för olika tider på dygnet, med antingen 1/600-del eller 1/300-del av månadslön. Individuell överenskommelse kan göras om annan lösning. Övertidsersättning tillkommer, om det inte är avtalat om annat

14 H Jourersättningen regleras enligt samma princip som ob, från 46,20 till 89,20. Om arbete utförs under jourtid, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse om fast jourersättning är möjlig. 8. KO Jour bör fastställas i schema eller liknande efter samråd med den lokala fackliga organisationen. Ersättning för olika tider på dygnet, med 1/600-del eller 1/350-del av månadslön. Om arbete utförs under jourtiden, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse om fast ersättning är möjlig. 8. KS Jour innebär att at står till ag:s förfogande på arbetsstället utöver ordinarie arbetstid. Ersätts med 32 kr/timme upp till 50 timmar. Ersätts med 64 kr/timme för tid därutöver. 3 mom. 5 1/650 till 1/250 av månadslönen per timma. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. BERESKAP Enhet: kronor/timme Beredskap: < 150 timmar/ månad 15,70 > 150 timmar/ månad 31, Beredskap I omedelbart kunna utföra arbete. Ersättning från 1/1000-del av månadslön, till 1/250-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. Beredskap II efter varsel kunna utföra arbete. Ersättning från 1/1400-del av månadslön, till 1/350-del av månadslön enligt särskild beräkningsmall

15 E Beredskap ersätts per timme med 12,00 eller 23,90. Individuell överenskommelse kan göras. 9. Beredskap ersätts per timme med 12,00 eller 23,90. Individuell överenskommelse kan göras. 9 H Beredskap ersätts <150 tim/4-veckorsperiod 37,80. Om arbete utförs under tid med beredskap, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse är möjlig. 9. KO Högst 7 dagars beredskap i stöten, minst 2 fria veckor emellan. Bör schemaläggas efter samråd med lokal facklig org. Ersätts per påbörjad halvtimme med 14,80 eller 29,20kr/timme. Individuell överenskommelse om fast ersättning är möjlig. Arbetad tid ersätts enligt övertidsersättning. 7. KS At står till ag:s förfogande utöver ordinarie arbetstid, på plats som godkänts. Ersätts enligt lista i lönebilaga med 14 till 52 kronor. 3 mom. 5 1/1400 till 1/500 av månadslönen per timma. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. ÖRSKJUTEN ARBETSTI Enhet: kronor / tim örskjuten arbetstid ger ersättning för dag som enligt schema skulle ha varit fridag 72,10 för övrig tid 36, örskjuten arbetstid ger ersättning från 1/600-del av månadslön, till 1/150-del av månadslön, enligt särskild 15

16 beräkningsmall. Betalas ut per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig E örskjuten arbetstid ger ersättning med 17,10 per förändrad timme under 10 dagar från tillsägelsedagen, för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat. 6. örskjuten arbetstid ger ersättning med 17,10 per förändrad timme under 10 dagar från tillsägelsedagen, för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat. 6. H --- KO --- KS örskjuten arbetstid ska meddelas senast dag innan den ska gälla. Ersättning ges under 10 dagar från tillsägelsen. Ersätts med 35 till 71,50 enligt specificerad lista i lönebilaga. 3 mom. 6 ÄRTI ärdtid ersätts för de första 10 timmarna under vecka 59,30 för tid därutöver 118, Restid regleras enligt särskild tabell. 8. E Restid regleras enligt särskild tabell. 8. Restid regleras enligt särskild tabell

17 H --- KO Ersättning regleras enligt särskild tabell. 10. KS Vid inrikes tjänsteresa utanför den ordinarie arbetstiden, utges färdtidsersättning. Ersätts med 58, 50 till 117 enligt specificerad lista i lönebilagan. 3 mom. 3 Restid regleras enligt särskild tabell timmar före eller efter ord arbetstid ger 180 % ersättning före klockan 05, eller vid jour/beredskap eller fridag ger 240 %. 20. Övertid: avrundas till närmast liggande hel - eller halvtimme. Ersättning ges med pengar eller tid, måndag fredag: 168 % av timlön eller 1,5 timmes ledighet. Måndag fredag kl 20 06, 190 % av timlön eller 1,75 timmes ledigt. Lördag söndag eller dag före helgdag eller på helgdag, 224 % av timlön eller 2 timmars ledigt. Mertid regleras separat. 6. ÖVERTI Övertid: påbörjad halvtimme räknas som fullgjord halvtimme Ersättning kan ges i tid eller pengar, enligt individuell överenskommelse. Ersättning för enkel öt, 1/94-del av månadslönen eller 1,5 timmes ledigt. Ersättning för kvalificerad öt, 1/72-del av månadslönen eller 2 timmars ledigt

18 E Övertid beräknas på full halvtimme. e första 2 timmarna ger 1/94-del av månadslön, eller 1,5 timmes ledigt. Ytterligare tid, eller arbete på arbetsfri dag ger 1/72-del av månadslön eller 2 timmars ledigt. eltidsanställda och anställda med timlön, regleras särskilt. 7. Övertid beräknas på full halvtimme. e första 2 timmarna ger 1/94-del av månadslön, eller 1,5 timmes ledigt. Ytterligare tid, eller arbete på arbetsfri dag ger 1/72-del av månadslön eller 2 timmars ledigt. eltidsanställda och anställda med timlön, regleras särskilt. 7. H Varje påbörjad 6-minutersintervall ger ersättning. 2 timmar före och efter ordinarie arbetstid ger 170 % ersättning, all övrig tid ger 226 %. Alternativt ges ersättning i tid med 1,5 timme resp. 2 timmar. örläggning av uttag sker i ök mellan at och ag. Individuell överenskommelse om fast öt-ersättning är möjlig. 7. KO Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Ersättning ges för fullföljd halvtimme, 2 timmar före eller efter ord arbetstid med 1/94-del av månadslönen eller 1,5 timmar vid enkel öt, och med 1/72-del eller 2 timmar vid kval öt. Individuell överenskommelse om inarbetning av tid är möjlig. 6. KS Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Ersättning ges för arbetad övertidstimme, 2 timmar före eller efter ord arbetstid med 1,5 timmars ledighet eller i pengar enligt lönebilagan. Övertidsarbete under annan tid ersätts med 2 timmars ledighet, eller i pengar enligt lönebilagan. Individuell ök om fast öt-ersättning i tid eller pengar är möjlig. 3 mom. 2 Månadslön/94 de första 2 tim vardag 06 20, därefter och annan tid månadslön/72. 18

19 Möjlighet till enskild överenskommelse. Mertid regleras separat. BEORRA SHEMAÄNRING --- Beordrad schemaändring: ändring ska ske senast dagen före avsedd ändring, ersätts för varje ändrad timme med 17,05 kr, under max 10 dagar E H ---- KO --- KS --- Ag ska lämna besked om planerad schemaändring senast 2 veckor i förväg. SEMESTER Intjänandeår=semesterår=kalenderår. >39 år= 25 dagar 40 år= 31 dagar 50 år= 32 dagar Semesterdagstillägg 0,605 % av fasta kontanta lönen. Semesterlönetillägg för heltidsanställd med lön som understiger kronor. Sparad semester högst 40 dagar. 27. Intjänandeår = semesterår = kalenderår. 25 dagar. Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön, och 0,5 % av rörliga delar. 14. Enligt SemL, 25 dagar, även intjänadeår/semesterår enligt lagen. Individuell överenskommelse är möjlig. 19

20 Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön, och 0,5 % av rörliga delar. 9. E Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar, om inte annat överenskommes. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 15. Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar, om inte annat överenskommes. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 15. Sparad semester högst 25 dagar. 14. KO Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 13. KS Intjänandeår=semesterår=kalenderår Semesterdagar enligt Semesterlagen. Om at är anställd före 1998, också 31 dagar vid fyllda 40 och 32 dagar vid fyllda 50 år. Om at är anställd efter 1998 erhåller istället löneökning vid samma år. Semesterdagstillägg 0,8 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 7 H Individuell överenskommelse, lägst 25 dagar, om ej individuell överenskommelse finns. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Intjänandeår = semesterår = kalenderår 25 dagar, 40 år=31 dagar, 50 år=32 dagar. Max 40 sparade dagar. Individuell överenskommelse är möjlig. 20

21 ÖRÄLRALEIGHETSTILLÄGG/ ÖRÄLRALÖN Högst 150 dagar vid ett tillfälle per födsel. 10 % av lönebortfallet vid första lediga kalenderdagen. At ska ha varit anställd minst 365 dagar före ledigheten. Särskild skrivning om tillägg för at med fast lön överstigande 88,33 % av prisbasbeloppet. 29. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; föräldralönen utgörs av 2 månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 2 men ej 3 år; föräldralönen utgörs av 3 månadslöner minus 90 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid längre anställning föräldralönen utgörs av 5 månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. 13. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; föräldralönen utgörs av 2 månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 2 men ej 3 år; föräldralönen utgörs av 3 månadslöner minus 90 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 3 men ej 4 år; föräldralönen utgörs av 4 månadslöner minus 120 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid längre anställning; föräldralönen utgörs av 5 månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. Lokal eller individuell överenskommelse kan förekomma

22 H E At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 2 år, 1 månadslön minus avdrag under 30 kalendermånad enligt särskild formel. Vid anställning 2 3 år, 3 månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar. Vid anställning 3 år eller mer, 5 månadslöner minus 150 ersättningsdagar. 14. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 2 år, 1 månadslön minus avdrag under 30 kalendermånad enligt särskild formel. Vid anställning 2 3 år, 3 månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar. Vid anställning 3 år eller mer, 5 månadslöner minus 150 ersättningsdagar. 14. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; högst 1 månads tillägg. Vid anställning 2 men ej 3 år; högst 3 månader. Vid längre anställning högst 5 månader. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. 11 och 12. KO öräldralön: tjänstledig i minst 30 dagar i följd erhåller föräldralön, om anställd minst 1 år, ej mer än 2 år, i 30 dagar; om anställd minst 2 år, i 90 dagar. öräldralönen är lika stor som sjuklönen från 15:e dagen. en utbetalas med hälften i samband med ledighetens början och med hälften sedan anställningen fortsatt i tre månader efter tjänstledigheten. Kortare ledig tid än 2 mån, ersätts max med motsvarande tid. 11. KS 22

23 At ska ha varit anställd sammanhängande 365 dagar före ledigheten. öräldrapenningtillägget utgörs av 10 % av månadslönen, antal dagar beror på barnets födelsedatum. 8 mom. 2 öräldralön: anställd minst 1 år i följd. Högst 2 månaders föräldralön om anställd 1 men ej 2år i följd; högst 3 månaders föräldralön om anställd 2 men ej 3 år i följd; högst 4 månaders föräldralön om anställd 3 men ej 4 år i följd; högst 5 månaders föräldralön om anställd 4 år eller mer i följd. ÖVRIGA LEIGHETER Studieledighet möjlig enligt Studieledighetslagen. At kan behålla del av eller hel lön. Ledighet för civil- eller värnplikt möjlig, med delvis bibehållen lön. 30. Ledighet för att utföra offentliga uppdrag är möjlig, med möjlighet att behålla hel eller del av lön. 31. Ledighet för enskild angelägenhet, högst 10 dagar/år med full bibehållen lön är möjlig. 32. Permission Nationaldagsledighet regleras särskilt. 13. Permission med bibehållen lön, för del av dag är möjlig. I särskilda fall även för hel dag. Tjänstledighet med helt löneavdrag är möjlig. Annan ledighet utan lön är möjlig

24 H E Studieledighet möjlig enligt Studieledighetslagen. Permission är möjlig med bibehållen lön. Tjänstledighet är möjlig, med möjlighet att behålla del av lön, eller helt löneavdrag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. Permission är möjlig med bibehållen lön, för del av dag. Vid synnerliga skäl, även hel dag eller flera dagar. Tjänstledighet kan beviljas med löneavdrag, för hel dag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. Permission är möjlig med bibehållen lön, för del av dag. Vid synnerliga skäl, även hel dag eller flera dagar. Tjänstledighet kan beviljas med löneavdrag, för hel dag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. KO Permission kan beviljas för enstaka dag, med bibehållen lön. Tjänstledighet kan beviljas för minst 1 dag, helt löneavdrag. 11. Tjänstledighet för del av dag, med bibehållen lön kan beviljas. I särskilda fall även flera hela dagar. Längre tjänstledighet möjlig utan lön. 11. KS Ledighet med bibehållen lön är möjlig för enskild angelägenhet av vikt, högst 10 dagar per år. Ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare, eller för efterbehandling på remiss, eller under havandeskap (endast 2 besök) möjlig, högst 10 gånger per år. 8 mom. 3 Tjänstledighet med lön endast del av dag. Särskilda skäl en eller flera dagar. Tjänstledighet utan lön om utan olägenhet för arbetsgivaren. 24

25 KO SMITTBÄRARE -- Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 12. Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 12. KS -- Bibehåller högst 90% av avlöningsförmåner. Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 10. E H -- Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Utbildning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART Bilaga 1 Löneavtalet 1 Grundläggande principer för lönesättning Allmänt Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 2310-2007 HVO 1(3) FSA, LSR, Vårdförbundet, SKTF FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: FSA: Vårdförbundet: LSR: SKTF: Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (10) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Konsult och service Plats Parter KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

AVTAL PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL PERSONLIG ASSISTANS AVTAL PERSONLIG ASSISTANS Allmänna anställningsvillkor öneavtal m m 1 3 för anställda inom personlig assistans INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förteckning över avtal och överenskommelser... 4 Allmänna anställningsvillkor

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1,

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONALHANDOK 1(10 ) DIN ARETSPLATS Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för dig att känna till om vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. ANSTÄLLNING De flesta

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 1 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 1 Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 2 SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kommentar:

Läs mer

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser.

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen.

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35

Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 Ändringar i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet 10, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33 och 35 10 Avstängning m.m. Förseelser m.m. Mom. 1 En arbetstagare kan på grund av förseelse

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014. Ulla Olofsson

Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014. Ulla Olofsson 1 Kan verksamhetsanpassade arbetstider ge en hälsofrämjande arbetsmiljö? 17 februari 2014 Ulla Olofsson ulla.olofsson@vll.se Upplägg av passet 2 Regelverk Verksamhets- och kompetensanalys Bemanningsplanering

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun

Lokalt kollektivavtal om. flexibel arbetstid för. administrativ personal. i Mönsterås kommun Bilaga till förhandlingsprotokoll 2014-10-30. Personalavdelningen Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid för administrativ personal i Mönsterås kommun ----- 1 1 Allmänt Flexibel arbetstid bygger på

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004

Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004 2310-2004 1(28) Bilaga 1 Avtal för området Hälsa, vård och övrig omsorg 2004 PARTER Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) SKTF Vårdförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Förbundet Sveriges

Läs mer

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning.

2006-02-24 Bil. 1. 2. Nyanställd arbetstagare omfattas av arbetstidsmodellen efter avslutad inskolning. Arbetstidsmodell 3 Användningsområde Alla typer av verksamheter. Kännetecken Saldomodell med verksamhetsanpassat önskeschema med fri passlängd inom arbetstidslagens ram. Deltagande i modellen innebär tjänstgöring

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Personlig assistans. Allmänna anställningsvillkor. Löneavtal m m

Personlig assistans. Allmänna anställningsvillkor. Löneavtal m m Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor 1 oktober 2010 30 juni 2012 Löneavtal m m 1 juli 2010 30 juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förteckning över avtal och överenskommelser... 4 Allmänna

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

1 Avtalets omfattning

1 Avtalets omfattning Bilaga 2 Vision Allmänna anställningsvillkor Bransch D Kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras från och med den 1 januari 2015 med följande ändringar. 1 Avtalets omfattning Mom 1.3

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-06-20 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Energi Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-06-20

Läs mer

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen

Visita 2013-06-01 2016-05-31. Tjänstemannaavtalen 1336 Visita 2013-06-01 2016-05-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning tillsvidare 3 3 Provanställning 3 4 Tidsbegränsad

Läs mer

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal

Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal Bilaga 1 Lönebilaga för hästskötare, ridlärare och övrig ridskolepersonal För tiden 2010-04-01 2012-04-30 gäller nedanstående minimilöner per månad: a) fyllt 16 år 13.745 14.161 b) fyllt 17 år 14.890 15.306

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

Tele2 Sverige AB. Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse

Tele2 Sverige AB. Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse Tele2 Sverige AB Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse giltighetstid 1 april 2012 30 april 2013 1 (12) Hänvisningar till paragrafer och moment nedan refererar till kollektivavtalet om Allmänna

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

FLYGPLATSAVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (transport, seko och unionen) 2013-04-01 och tillsvidare (ledarna och saco-förbunden)

FLYGPLATSAVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (transport, seko och unionen) 2013-04-01 och tillsvidare (ledarna och saco-förbunden) FLYGPLATSAVTALET med bilaga för räddningstjänst 2013-04-01 2016-03-31 (transport, seko och unionen) 2013-04-01 och tillsvidare (ledarna och saco-förbunden) Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska

Läs mer

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 k-avtalet K-avtalet 2013 2016 Allmänna villkor Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Äldreomsorg (F) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse fr o m 27 januari 2014) Fysioterapeuterna

Läs mer

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010.

Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. Bilaga 1 Parterna noterar att branschavtalsbestämmelserna inte utgör avtalsinnehåll samt att de återger branschavtalet i dess lydelse den 31 september 2010. 1 AVTALETS OMFATTNING Avtalet gäller för företag

Läs mer

PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004

PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004 PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004 Flygplatsavtal är ännu inte förhandlat för LO-gruppen. AVTALSPARTER FÖRHANDLINGS- PROTOKOLL AVTALSPERIODENS LÄNGD KFS och SEKO, Kommunal, Transport, SKTF,

Läs mer

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor Förhandlingsprotokoll 2012-06-19 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. ÖLA 12 Parter Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer

Centrala och lokala protokollsanteckningar

Centrala och lokala protokollsanteckningar Svenska Kommunförbundet Bilaga 4 Arbetsgivarförbundet KFF till ÖLA 01 Centrala och lokala protokollsanteckningar 1. Anteckningar till AB 01 Anställningsform, vissa psykologer 1. Psykolog med psykologexamen

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor

Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling den 6 maj 2013 om löner och allmänna anställningsvillkor mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation,

Läs mer

Fastighet och Näringslivsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Fastighet och Näringslivsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Fastighet och Näringslivsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer civilekonomernas Riksförbund

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. Förkortningar AB AFL Allmänna bestämmelser Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATL FörL HÖK LAF LAS LFF LOK MBL SjLL SemL

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal SKTF Vårdförbundet Förtecknade SACO-förbund INNEHÅLL 4 Definitioner och

Läs mer

s-avtalet S-avtalet 2013 2016 Kollektivavtal fastighets- och boservice Giltighetstid: 2013-05-01 2016-04-30

s-avtalet S-avtalet 2013 2016 Kollektivavtal fastighets- och boservice Giltighetstid: 2013-05-01 2016-04-30 s-avtalet 2013 2016 Kollektivavtal fastighets- och boservice Giltighetstid: 2013-05-01 2016-04-30 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löneavtal Utdrag ur förhandlingsprotokoll från förhandling

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor

Allmänna anställningsvillkor Allmänna anställningsvillkor vid Bostads AB Poseidon FA S TIGHE TS, U N IONEN, LEDAR NA, AIF AK ADEMIKER FÖR B U N DEN I NOM FA S TIGOS AV TAL SOMR ÅDE G I LTIGT FR ÅN 2011-01-11 Allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Branschavtal och Löneavtal 2007-2010

Branschavtal och Löneavtal 2007-2010 Folkhögskola Branschavtal och Löneavtal 2007-2010 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning SFHL Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SKTF Akademikerförbunden

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Förteckning över avtal som gäller för Kommunikationsbranschen. Utvecklingsavtal samt avtal om förslagsverksamhet och jämställdhetsavtal

Förteckning över avtal som gäller för Kommunikationsbranschen. Utvecklingsavtal samt avtal om förslagsverksamhet och jämställdhetsavtal Förteckning över avtal som gäller för Kommunikationsbranschen Huvudavtal Alliansen LO/PTK Utvecklingsavtal samt avtal om förslagsverksamhet och jämställdhetsavtal Omställningsavtal TFA-avtal TGL-avtal

Läs mer

BESÖKSNÄRING 2013-04-01 2016-03-31

BESÖKSNÄRING 2013-04-01 2016-03-31 BESÖKSNÄRING 2013-04-01 2016-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Unionen Vision Ledarna Sveriges Ingenjörer Civilekonomernas Riksförbund Förtecknade

Läs mer

SVENSKA TEKNIK & DESIGNFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

SVENSKA TEKNIK & DESIGNFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4858 SVENSKA TEKNIK & DESIGNFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsvillkor 3 1 Omfattning 3 2 Allmänt 3 3 Anställningsformer

Läs mer

ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETSGIVARE CENTRAL ARBETSTAGAR- ORGANISATION LOKAL ARBETSTAGAR - ORGANISATION CENTRAL PART LOKAL PART CENTRAL FÖRHANDLING

ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETSGIVARE CENTRAL ARBETSTAGAR- ORGANISATION LOKAL ARBETSTAGAR - ORGANISATION CENTRAL PART LOKAL PART CENTRAL FÖRHANDLING ÅTERVINNING 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal, transport och unionen) 2013-04-01 och tillsvidare (vision, ledarna, sveriges ingenjörer, civilekonomerna och förtecknade saco-förbund) Kommunala Företagens

Läs mer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UNDERLAG TILL ARBETSORDNING FÖR BESLUT INOM HR-OMRÅDET tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

RENHÅLLNINGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31

RENHÅLLNINGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 RENHÅLLNINGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Transportarbetareförbundet, Transport Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Unionen Vision Ledarna Sveriges

Läs mer