Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H"

Transkript

1 Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KO, KS, Vårdföretagarna,, E,, H Eva Pålsson februari

2 Innehåll ÖRHANLINGSPROTOKOLL... 3 LÖNEAVTAL... 4 ANSTÄLLNINGSVILLKOR... 5 HÄLSOUNERSÖKNING... 6 UPPSÄGNING... 6 ARBETSTI... 9 SÄRSKILA ERSÄTTNINGAR OB-TILLÄGG JOUR BERESKAP ÖRSKJUTEN ARBETSTI ÄRTI... el! Bokmärket är inte definierat. ÖVERTI BEORRA SHEMAÄNRING SEMESTER ÖRÄLRALEIGHETSTILLÄGG/ ÖRÄLRALÖN ÖVRIGA LEIGHETER SMITTBÄRARE

3 ÖRHANLINGSPROTOKOLL /HÖK11 Gäller perioden Avtalets giltighet förlängs t.o.m med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader, om avtalet inte har sagts upp senast Lång avtalsperiod ger förutsättningar för strategiskt och ångsiktigt arbete. Viktigt med arbetet att få individuell lönesättning att fungera som grund för individuell löneutveckling. Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. E Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, tidigast med 3 månaders uppsägningstid. H Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, 3 månaders uppsägningstid, fr.o.m senast Gäller perioden tillsvidare. Uppsägningsbart, 3 månaders uppsägningstid fr.o.m senast KO Avtalet gäller fr.o.m. den och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader, att sägas upp senast

4 KS Avtalet gäller fr. o. m t. o. m Avtalet gäller fr.o.m till Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. E LÖNEVATAL /HÖK11 Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen. Bilaga 5 reglerar de centrala parternas uppfattning. Lokal löneöversyn ska resultera i lokalt kollektivavtal LOK11. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. H Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och resultat med den individuella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning, erfarenhet 4

5 och kompetensutveckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. KO Parterna är överens om att lönesättningen ska bygga på de grundläggande principer som framgår av löneavtalet. KS astställda datum för löneöversyn. Översynen ska ske med utgångspunkt i branschavtalets 6 Lönebestämmelser. Genom att individuella lönejusteringar baserade på den anställdes utveckling i fråga om kompetens och arbetsuppgifter görs, ska önskad lönestruktur bibehållas eller uppnås. Löneöversynerna genomförs lokalt. Grundläggande principer som lönebildningsprocess, lokal lönebildning, individuell och differentierad lönesättning. Parter ska under avtalsperioden utveckla löneavtalet. ANSTÄLLNINGSVILLKOR Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma. Reglerar vikariat och deltidsanställning. 4 och 5. Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma. Ag bör underräta facklig organisation. 2. 5

6 E Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 3. KS Grund enligt LAS, provanställning kan förekomma, högst 12 månader. 2. Sammanlagt 3 års anställning i vikariat eller allmän visstid under en 5-årsperiod anställningen övergår i en tillsvidareanställning. H Provanställning kan förekomma, at eller fack kan begära överläggning om skälet till provanställning. Reglerar vikariat och deltidsanställning. 2. KO Provanställning kan förekomma. Visstidsanställning mer än 2 år kan förekomma, efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 2. HÄLSOUNERSÖKNING Periodisk hälsoundersökning, efter begäran av arbetsgivaren. 9. 6

7 UPPSÄGNING rån arbetstagaren vid kortare anställning än 1 år, 1 mån. Annars 3 mån. rån arbetsgivaren vid kortare anställning är 1 år, 1 mån. 6 mån vid anställning mer än 1 år. Skriftligt besked. Undantag finns vid längre anställningar eller omorganisation, t ex, samt vid vikariat, provanställning, chefsförordnande eller pension. 33. rån arbetstagarens sida, 1 månad. rån arbetsgivaren, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om at anställd efter 1999, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd 2 4 år, 2 månader. Anställd 4-6 år, 3 månader. Anställd 6 8 år, 4 månader. Anställd 8 10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månader. Skriftligt besked. 4. rån arbetstagarens sida, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd längre tid än 2 år, 2 månader. Uppsägningen bör lämnas skriftligen. rån arbetsgivarens sida, anställd kortare tid än 2 år, 1 månad. Anställd 2 4 år, 2 månader. Anställd 4-6 år, 3 månader. Anställd 6 8 år, 4 månader. Anställd 8 10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. Reglerad uppsägningstid under provanställning. 13. E rån arbetstagarens sida, om anställd kortare tid än 1 år, 1 månad. Om anställd längre, 3 månader. 7

8 Längre individuell överenskommelse är möjlig. rån arbetsgivarens sida, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om anställd efter 1999, mindre än 1 år, 1 månad. Anställd 1-6 år, 3 månader. Anställd 6-8 år, 4 månader. Anställd 8-10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. 4. rån arbetstagarens sida, om anställd kortare tid än 1 år, 1 månad. Om anställd längre, 3 månader. Längre individuell överenskommelse är möjlig. rån arbetsgivarens sida, om at anställd före 1999, från 4 till 6 månaders uppsägningstid beroende på ålder. Om anställd efter 1999, mindre än 1 år, 1 månad. Anställd 1-6 år, 3 månader. Anställd 6-8 år, 4 månader. Anställd 8-10 år, 5 månader. Anställd längre än 10 år, 6 månaders uppsägningstid. 4. H Under första anställningsåret, 1 månads uppsägningstid. rån arbetstagarens sida, vid längre anställningstid, 3 månader. rån arbetsgivarens sida, om at varit anställd 1 6 år, 3 månader. Om at varit anställd 6 8 år, 4 månader. Om at varit anställd 8 10 år, 5 månader. Om at varit anställd mer än 10 år, 6 månader. Skriftligt besked. 15. KO Arbetstagaren bör göra sin uppsägning skriftligen. rån arbetstagarens sida, vid anställningstid mindre än 6 månader, 1 månad. Anställningstid 6 månader till 6 år, 2 månader. Anställningstid 6 år eller mer, 3 månader. 8

9 rån arbetsgivarens sida; om at varit anställd mindre än 6månader, 1 månad. Om at varit anställd 6 månader till 4 år, 2 månader. Om at varit anställd 4 år till 6 år, 4 månader. Om at varit anställd 6 år eller mer 6 månaders uppsägningstid. Särskild reglering vid arbetsbrist, om at är över 55 år, och varit anställd mer än 10 år. 14. KS Uppsägningstider följer LAS. Särskild uppsägningstid gäller dock för at anställda före rån arbetstagarens sida, 1-3 månader beroende på anställningstid. rån arbetsgivarens sida, 1-6 månader beroende dels på anställningstid, dels om anställd före eller efter Särskilda regler vid arbetsbrist om över viss ålder och med längre anställningstid. ARBETSTI Ordinarie arbetstid 40 tim/v Oregelbunden arbetstid, vardag såväl som sön- och helgdag, 38 tim 15 min/v Kontinuerligt treskift 34 tim 20 min/v Intermittent treskift 36 tim 20 min/v Ständig natt, vardag såväl som sön- eller helgdag, 36 tim 20 min/v (HÖK 11, bilaga 3) 13. Ordinarie arbetstid 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år. Vardag såväl som sön- och helgdag, i genomsnitt 37 timmar/vecka. Lokal ök om avvikelse från EG-spärren är möjlig. 5 9

10 Ordinarie arbetstid 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en 4-veckorsperiod eller kalendermånad. Intermittent treskift: genomsnitt 38 timmar/vecka och år. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 36 timmar/vecka och år. Lokal överenskommelse är möjlig. Bilaga 1, 2. E Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Vid schemalagt helgarbete var 4:e helg, eller mer sällan, ska arbetstiden reduceras med 3 timmar, aktuell sön- eller helgdag. eltidsanställd kompenseras i motsvarande grad. Vid ordinarie skiftarbete vardag och helg, ska genomsnittlig veckoarbetstid vara 37 timmar. Intermittent treskift: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34, 20 timmar/vecka. Ständig natt: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. 5. Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Vid schemalagt helgarbete var 4:e helg, eller mer sällan, ska arbetstiden reduceras med 3 timmar, aktuell sön- eller helgdag. eltidsanställd kompenseras i motsvarande grad. Vid ordinarie skiftarbete vardag och helg, ska genomsnittlig veckoarbetstid vara 37 timmar. Intermittent treskift: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34, 20 timmar/vecka. Ständig natt: genomsnitt 36, 20 timmar/vecka. 5. H Ordinarie arbetstid 40 tim/v Parterna är ense om att 40 tim/helgfri vecka motsvarar genomsnittlig arbetstid om 38,25 tim/vecka. Schemaperiod om högst 16 veckor. Lokal överenskommelse är möjlig

11 KO Ordinarie arbetstiden i genomsnitt högst 40 timmar per helgfri vecka vid heltidsanställning. Begränsningsperioden är högst 16 veckor. Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som dagar som annars skulle vara arbetsfria, utgör i genomsnitt 37 timmar per vecka. Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34 timmar och 20 minuter/vecka Intermittent treskift: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Ständig natt: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Veckoarbetstiden kan under viss del av år, vara upp till 50 timmar/vecka, dock aldrig i genomsnitt längre per kalenderår än genomsnittliga arbetstiden per helgfri vecka gånger Intermittent treskift: genomsnitt 36 timmar och 20 minuter/vecka Särskild reglering om måltidsuppehåll vid nattjänstgöring. Anvisningar om vad som kan regleras i lokalt kollektivavtal. 3 mom.1 4 Arbetstid ersätter ATL i dess helhet. 40 timmar/helgfri vecka. Vardag, sön- och helgdag 38,25 timmar/vecka. Ständig nattjänstgöring 36 timmar/vecka. Särskilt moment om nattarbete. KS ATL gäller. Begränsningsperiod 16 veckor. 40 timmar/helgfri vecka. Vardag, sön- och helgdag 38,25 timmar/vecka Kontinuerligt treskift: genomsnitt 34 timmar och 20 minuter/vecka 11

12 ut per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 5. E SÄRSKILA ERSÄTTNINGAR OB-TILLÄGG Enhet: kronor per timme OB-tillägg från A : 96,80 till : 19,40, specificeras enligt tabell. 21. OB-tillägg från A : 94,30 till : 18,90, specificeras enligt särskild tabell. Regleras över tid enl.. 7. Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enl. uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ersättning kan tecknas. 6. H Ob-tillägg från 33,60 till 102,30, specificeras enligt uppräkning. Individuell överenskommelse om fast ob är möjlig. 6. KO Ob-tillägg från 1/600-del av månadslön, till 1/150-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Betalas Ob-tillägg från 18,90 till 94,30, specificeras enligt uppräkning. Ersättning ges för full halvtimme. Individuell överenskommelse om fast ob är möjlig. 12

13 9. KS Ob-tillägg från 20 till 96,50 specificeras enligt uppräkning. At med ordinarie arbetstid både vardag och sön-eller helgdag, har rätt till ob-ersättning när arbetet är fyllnadstjänstgöring eller övertidsarbete. 3 mom.3 Jourersättning från 1/600-del av månadslön, till 1/150- del av månadslön enligt särskild beräkningsmall. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. 6. 1/900 till 1/200 av månadslön per timmar. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. E Jourersättning för olika tider på dygnet, med antingen 1/600-del eller 1/300-del av månadslön. Individuell överenskommelse kan göras om annan lösning. Övertidsersättning tillkommer, om det inte är avtalat om annat. 10. JOUR Jour: < 50 timmar/månad 32,60 > 50 timmar/månad 65, Jour ersätts med 1/600-del av fast, kontant månadslön per timme, vid obekväm arbetstid enl. specifikation med 1/330-del. 9. Jourersättning för olika tider på dygnet, med antingen 1/600-del eller 1/300-del av månadslön. Individuell överenskommelse kan göras om annan lösning. Övertidsersättning tillkommer, om det inte är avtalat om annat

14 H Jourersättningen regleras enligt samma princip som ob, från 46,20 till 89,20. Om arbete utförs under jourtid, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse om fast jourersättning är möjlig. 8. KO Jour bör fastställas i schema eller liknande efter samråd med den lokala fackliga organisationen. Ersättning för olika tider på dygnet, med 1/600-del eller 1/350-del av månadslön. Om arbete utförs under jourtiden, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse om fast ersättning är möjlig. 8. KS Jour innebär att at står till ag:s förfogande på arbetsstället utöver ordinarie arbetstid. Ersätts med 32 kr/timme upp till 50 timmar. Ersätts med 64 kr/timme för tid därutöver. 3 mom. 5 1/650 till 1/250 av månadslönen per timma. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. BERESKAP Enhet: kronor/timme Beredskap: < 150 timmar/ månad 15,70 > 150 timmar/ månad 31, Beredskap I omedelbart kunna utföra arbete. Ersättning från 1/1000-del av månadslön, till 1/250-del av månadslön, enligt särskild beräkningsmall. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. Beredskap II efter varsel kunna utföra arbete. Ersättning från 1/1400-del av månadslön, till 1/350-del av månadslön enligt särskild beräkningsmall

15 E Beredskap ersätts per timme med 12,00 eller 23,90. Individuell överenskommelse kan göras. 9. Beredskap ersätts per timme med 12,00 eller 23,90. Individuell överenskommelse kan göras. 9 H Beredskap ersätts <150 tim/4-veckorsperiod 37,80. Om arbete utförs under tid med beredskap, ersättning enligt övertidsersättning. Individuell överenskommelse är möjlig. 9. KO Högst 7 dagars beredskap i stöten, minst 2 fria veckor emellan. Bör schemaläggas efter samråd med lokal facklig org. Ersätts per påbörjad halvtimme med 14,80 eller 29,20kr/timme. Individuell överenskommelse om fast ersättning är möjlig. Arbetad tid ersätts enligt övertidsersättning. 7. KS At står till ag:s förfogande utöver ordinarie arbetstid, på plats som godkänts. Ersätts enligt lista i lönebilaga med 14 till 52 kronor. 3 mom. 5 1/1400 till 1/500 av månadslönen per timma. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig. ÖRSKJUTEN ARBETSTI Enhet: kronor / tim örskjuten arbetstid ger ersättning för dag som enligt schema skulle ha varit fridag 72,10 för övrig tid 36, örskjuten arbetstid ger ersättning från 1/600-del av månadslön, till 1/150-del av månadslön, enligt särskild 15

16 beräkningsmall. Betalas ut per timme. Lokal eller individuell överenskommelse är möjlig E örskjuten arbetstid ger ersättning med 17,10 per förändrad timme under 10 dagar från tillsägelsedagen, för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat. 6. örskjuten arbetstid ger ersättning med 17,10 per förändrad timme under 10 dagar från tillsägelsedagen, för den arbetstid som förläggs utanför tiderna för det gamla schemat. 6. H --- KO --- KS örskjuten arbetstid ska meddelas senast dag innan den ska gälla. Ersättning ges under 10 dagar från tillsägelsen. Ersätts med 35 till 71,50 enligt specificerad lista i lönebilaga. 3 mom. 6 ÄRTI ärdtid ersätts för de första 10 timmarna under vecka 59,30 för tid därutöver 118, Restid regleras enligt särskild tabell. 8. E Restid regleras enligt särskild tabell. 8. Restid regleras enligt särskild tabell

17 H --- KO Ersättning regleras enligt särskild tabell. 10. KS Vid inrikes tjänsteresa utanför den ordinarie arbetstiden, utges färdtidsersättning. Ersätts med 58, 50 till 117 enligt specificerad lista i lönebilagan. 3 mom. 3 Restid regleras enligt särskild tabell timmar före eller efter ord arbetstid ger 180 % ersättning före klockan 05, eller vid jour/beredskap eller fridag ger 240 %. 20. Övertid: avrundas till närmast liggande hel - eller halvtimme. Ersättning ges med pengar eller tid, måndag fredag: 168 % av timlön eller 1,5 timmes ledighet. Måndag fredag kl 20 06, 190 % av timlön eller 1,75 timmes ledigt. Lördag söndag eller dag före helgdag eller på helgdag, 224 % av timlön eller 2 timmars ledigt. Mertid regleras separat. 6. ÖVERTI Övertid: påbörjad halvtimme räknas som fullgjord halvtimme Ersättning kan ges i tid eller pengar, enligt individuell överenskommelse. Ersättning för enkel öt, 1/94-del av månadslönen eller 1,5 timmes ledigt. Ersättning för kvalificerad öt, 1/72-del av månadslönen eller 2 timmars ledigt

18 E Övertid beräknas på full halvtimme. e första 2 timmarna ger 1/94-del av månadslön, eller 1,5 timmes ledigt. Ytterligare tid, eller arbete på arbetsfri dag ger 1/72-del av månadslön eller 2 timmars ledigt. eltidsanställda och anställda med timlön, regleras särskilt. 7. Övertid beräknas på full halvtimme. e första 2 timmarna ger 1/94-del av månadslön, eller 1,5 timmes ledigt. Ytterligare tid, eller arbete på arbetsfri dag ger 1/72-del av månadslön eller 2 timmars ledigt. eltidsanställda och anställda med timlön, regleras särskilt. 7. H Varje påbörjad 6-minutersintervall ger ersättning. 2 timmar före och efter ordinarie arbetstid ger 170 % ersättning, all övrig tid ger 226 %. Alternativt ges ersättning i tid med 1,5 timme resp. 2 timmar. örläggning av uttag sker i ök mellan at och ag. Individuell överenskommelse om fast öt-ersättning är möjlig. 7. KO Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Ersättning ges för fullföljd halvtimme, 2 timmar före eller efter ord arbetstid med 1/94-del av månadslönen eller 1,5 timmar vid enkel öt, och med 1/72-del eller 2 timmar vid kval öt. Individuell överenskommelse om inarbetning av tid är möjlig. 6. KS Övertid ska vara beordrad eller i efterhand godkänd. Ersättning ges för arbetad övertidstimme, 2 timmar före eller efter ord arbetstid med 1,5 timmars ledighet eller i pengar enligt lönebilagan. Övertidsarbete under annan tid ersätts med 2 timmars ledighet, eller i pengar enligt lönebilagan. Individuell ök om fast öt-ersättning i tid eller pengar är möjlig. 3 mom. 2 Månadslön/94 de första 2 tim vardag 06 20, därefter och annan tid månadslön/72. 18

19 Möjlighet till enskild överenskommelse. Mertid regleras separat. BEORRA SHEMAÄNRING --- Beordrad schemaändring: ändring ska ske senast dagen före avsedd ändring, ersätts för varje ändrad timme med 17,05 kr, under max 10 dagar E H ---- KO --- KS --- Ag ska lämna besked om planerad schemaändring senast 2 veckor i förväg. SEMESTER Intjänandeår=semesterår=kalenderår. >39 år= 25 dagar 40 år= 31 dagar 50 år= 32 dagar Semesterdagstillägg 0,605 % av fasta kontanta lönen. Semesterlönetillägg för heltidsanställd med lön som understiger kronor. Sparad semester högst 40 dagar. 27. Intjänandeår = semesterår = kalenderår. 25 dagar. Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön, och 0,5 % av rörliga delar. 14. Enligt SemL, 25 dagar, även intjänadeår/semesterår enligt lagen. Individuell överenskommelse är möjlig. 19

20 Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön, och 0,5 % av rörliga delar. 9. E Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar, om inte annat överenskommes. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 15. Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar, om inte annat överenskommes. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 15. Sparad semester högst 25 dagar. 14. KO Intjänandeår=semesterår=kalenderår 25 dagar 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg med 0,8 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 13. KS Intjänandeår=semesterår=kalenderår Semesterdagar enligt Semesterlagen. Om at är anställd före 1998, också 31 dagar vid fyllda 40 och 32 dagar vid fyllda 50 år. Om at är anställd efter 1998 erhåller istället löneökning vid samma år. Semesterdagstillägg 0,8 % av fast kontant lön. Sparad semester högst 25 dagar. 7 H Individuell överenskommelse, lägst 25 dagar, om ej individuell överenskommelse finns. 40 år=31 dagar 50 år=32 dagar. Semesterdagstillägg 0,6 % av fast kontant lön. Intjänandeår = semesterår = kalenderår 25 dagar, 40 år=31 dagar, 50 år=32 dagar. Max 40 sparade dagar. Individuell överenskommelse är möjlig. 20

21 ÖRÄLRALEIGHETSTILLÄGG/ ÖRÄLRALÖN Högst 150 dagar vid ett tillfälle per födsel. 10 % av lönebortfallet vid första lediga kalenderdagen. At ska ha varit anställd minst 365 dagar före ledigheten. Särskild skrivning om tillägg för at med fast lön överstigande 88,33 % av prisbasbeloppet. 29. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; föräldralönen utgörs av 2 månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 2 men ej 3 år; föräldralönen utgörs av 3 månadslöner minus 90 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid längre anställning föräldralönen utgörs av 5 månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. 13. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; föräldralönen utgörs av 2 månadslöner minus 60 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 2 men ej 3 år; föräldralönen utgörs av 3 månadslöner minus 90 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid anställning 3 men ej 4 år; föräldralönen utgörs av 4 månadslöner minus 120 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Vid längre anställning; föräldralönen utgörs av 5 månadslöner minus 150 föräldralöneavdrag/dag enligt särskild beräkning. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. Lokal eller individuell överenskommelse kan förekomma

22 H E At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 2 år, 1 månadslön minus avdrag under 30 kalendermånad enligt särskild formel. Vid anställning 2 3 år, 3 månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar. Vid anställning 3 år eller mer, 5 månadslöner minus 150 ersättningsdagar. 14. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 2 år, 1 månadslön minus avdrag under 30 kalendermånad enligt särskild formel. Vid anställning 2 3 år, 3 månadslöner minus avdrag under 90 kalenderdagar. Vid anställning 3 år eller mer, 5 månadslöner minus 150 ersättningsdagar. 14. At ska ha varit anställd minst 1 år före ledigheten, och fortsätta anställningen minst 3 månader efter. Vid anställning 1 men ej 2 år; högst 1 månads tillägg. Vid anställning 2 men ej 3 år; högst 3 månader. Vid längre anställning högst 5 månader. Tillägget utbetalas till hälften före och till hälften efter ledigheten. 11 och 12. KO öräldralön: tjänstledig i minst 30 dagar i följd erhåller föräldralön, om anställd minst 1 år, ej mer än 2 år, i 30 dagar; om anställd minst 2 år, i 90 dagar. öräldralönen är lika stor som sjuklönen från 15:e dagen. en utbetalas med hälften i samband med ledighetens början och med hälften sedan anställningen fortsatt i tre månader efter tjänstledigheten. Kortare ledig tid än 2 mån, ersätts max med motsvarande tid. 11. KS 22

23 At ska ha varit anställd sammanhängande 365 dagar före ledigheten. öräldrapenningtillägget utgörs av 10 % av månadslönen, antal dagar beror på barnets födelsedatum. 8 mom. 2 öräldralön: anställd minst 1 år i följd. Högst 2 månaders föräldralön om anställd 1 men ej 2år i följd; högst 3 månaders föräldralön om anställd 2 men ej 3 år i följd; högst 4 månaders föräldralön om anställd 3 men ej 4 år i följd; högst 5 månaders föräldralön om anställd 4 år eller mer i följd. ÖVRIGA LEIGHETER Studieledighet möjlig enligt Studieledighetslagen. At kan behålla del av eller hel lön. Ledighet för civil- eller värnplikt möjlig, med delvis bibehållen lön. 30. Ledighet för att utföra offentliga uppdrag är möjlig, med möjlighet att behålla hel eller del av lön. 31. Ledighet för enskild angelägenhet, högst 10 dagar/år med full bibehållen lön är möjlig. 32. Permission Nationaldagsledighet regleras särskilt. 13. Permission med bibehållen lön, för del av dag är möjlig. I särskilda fall även för hel dag. Tjänstledighet med helt löneavdrag är möjlig. Annan ledighet utan lön är möjlig

24 H E Studieledighet möjlig enligt Studieledighetslagen. Permission är möjlig med bibehållen lön. Tjänstledighet är möjlig, med möjlighet att behålla del av lön, eller helt löneavdrag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. Permission är möjlig med bibehållen lön, för del av dag. Vid synnerliga skäl, även hel dag eller flera dagar. Tjänstledighet kan beviljas med löneavdrag, för hel dag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. Permission är möjlig med bibehållen lön, för del av dag. Vid synnerliga skäl, även hel dag eller flera dagar. Tjänstledighet kan beviljas med löneavdrag, för hel dag. Nationaldagsledighet regleras särskilt. 11. KO Permission kan beviljas för enstaka dag, med bibehållen lön. Tjänstledighet kan beviljas för minst 1 dag, helt löneavdrag. 11. Tjänstledighet för del av dag, med bibehållen lön kan beviljas. I särskilda fall även flera hela dagar. Längre tjänstledighet möjlig utan lön. 11. KS Ledighet med bibehållen lön är möjlig för enskild angelägenhet av vikt, högst 10 dagar per år. Ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare, eller för efterbehandling på remiss, eller under havandeskap (endast 2 besök) möjlig, högst 10 gånger per år. 8 mom. 3 Tjänstledighet med lön endast del av dag. Särskilda skäl en eller flera dagar. Tjänstledighet utan lön om utan olägenhet för arbetsgivaren. 24

25 KO SMITTBÄRARE -- Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 12. Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 12. KS -- Bibehåller högst 90% av avlöningsförmåner. Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall. 10. E H -- Rätt till viss bibehållen lön, enligt beräkningsmall

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H

Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK, KFO, KFS, Vårdföretagarna C, D, E, F, H Avtalsjämförelse Arbetsgivaralliansen, HÖK,, KS, Vårdföretagarna C,, E,, H Eva Pålsson maj 2014 1 Vårdföretagarna Bransch C Läkarmottagningar, upphör och uppgår i Bransch E Vård och behandling samt omsorgsverksamhet,

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Regler om arbetstid Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB på Ida Duvinger (Almega) och Charlott Malm (Kommunal) 27 april 2017 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid Klicka o 40 tim/vecka här i för genomsnitt

Läs mer

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1

Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Sammanställning Arbetstidslag, Kollektivavtal och arbetsledningsrätt 1 Begrepp Vecka Genomsnittlig arbetstid Genomsnittlig arbetstid för nattarbetande Börjar med måndag om inte annan beräkning tillämpas.

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (7) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Renhållning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko)

ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Bilaga 2 ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde Telekom) (Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna, Seko) Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges

Läs mer

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Personlig Assistans. Klicka här för att ändra format Att vara arbetsgivare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Personlig Assistans Att vara arbetsgivare på Tomas Bengtsson 2016-11-08 Almega på några minuter Ca 11 000 medlemsföretag Ca 600 000 medarbetare på 120 underrubrik kollektivavtal i bakgrunden Speglar förändringen

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 01-04-03 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen avser

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 7 6 c 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014

MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 MASKINFÖRARAVTALET - SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 2014 Beräkning av särskilda lönetillägg år 2014 Fr. o m det intjänandeår/semesterår som startar 2014 sker beräkningen av särskilda tillägg enligt Maskinföraravtalet

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 014-07-4 1(5) ARBETSTID Ordinarie arbetstid Den sammanlagda veckoarbetstiden får, enligt slagen, uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Beräkningen omfattar

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman

KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. för KFS; Erik Ackebo Per Wiryth Jesper Neuhaus. för Transport; Marcel Carlstedt Mikael Johansson Kenneth Björkman FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-17 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplats Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg.

Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Sverige Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. Ordinarie arbetstid per vecka Ordinarie arbetstid för heltidsanställd är 40 timmar i genomsnitt per vecka. För

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Välkommen! Friskoleavtalet - Avtalsinformation på Vad är arbetsrätt? Bestämmelser som gäller förhållandet arbetsgivare/arbetstagare Lag Kollektivavtal Det enskilda anställningsavtalet på Domstolspraxis

Läs mer

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid

38 timmar om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst en gång på tid Bilaga 5 6 a 6 ARBETSTID Mom 1 Arbetstidens längd och förläggning Parterna har avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet. Lokalt avtal kan träffas om bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning.

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN.

Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. LOKALT ARBETSTIDSAVTAL 1 Avtalets omfattning m.m. Mom 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller musiker (korister och repetitörer) vid NN-orkestern/NN-operan/ Musik i NN. Mom 2 Tvingande regler i arbetstidslagen

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB I lydelse fr.o.m. 2012-05-01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 42 timmar i

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (10) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Utbildning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

Läs mer

Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal

Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal Allmänna utgångspunkter Bransch äldreomsorg innefattar cirka 155 företag med 23 000 årsanställda skötare, undersköterskor, sjuksköterskor

Läs mer

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen.

I bilaga 1 framgår övrig information gällande lönerevisionen och i bilaga 2 framgår förhandlingsordningen. Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet träffade den 23 april 2012 överenskommelse om nytt kollektivavtal gällande personliga assistenter. Förhandlingarna har bedrivits under det att Svenska

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Datum 2013-06-26 Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Flygplatser Plats KFS kontor, World Trade Center, Stockholm Tid 2013-06-26

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017 Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/7 2016-30/6 2017 BILAGA 2 LÖNEBILAGA FÖR ARBETSTAGARE INOM DJURSJUKVÅRDEN 1 INPLACERING I ANSTÄLLNINGSGRUPP Mom. 1 Yrkesinriktad gymnasieutbildning Mom. 1.1. Arbetstagare

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool Bilaga C och D till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid och anställning i personalpool SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid...

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (10) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Konsult och service Plats Parter KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort.

2005-12-20 Bil1. Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Arbetstidsmodell 1 Användningsområde Grundtanken är att modellen passar till verksamheter där behov av kontinuitet och återhämtning är stort. Kännetecken Modifierad 3-3 modell där utgångspunkten är 3-3

Läs mer

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid

Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Bilaga C till AB 01 Särskilda bestämmelser för flexibel arbetstid Överenskommelse om avvikelse från denna bilaga får träffas. 1. Särskilda bestämmelser till AB vid tillämpning av flexibel arbetstid 20

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Vision

Nyheter i Energiavtalet med Vision Nyheter i Energiavtalet med Vision Den 25 juni 2013 tecknade KFS och Vision ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART

KOLLEKTIVAVTALET FÖR SVENSKA KYRKANS 22 000 ANSTÄLLDA ÄR KLART Bilaga 1 Löneavtalet 1 Grundläggande principer för lönesättning Allmänt Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar

Läs mer

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996

Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Överenskommelse av den 18 januari 2011, ersätter avtal av den 10 april 1996 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid.

- Arbetsgivaren äger rätt att kompensera arbetstagare för utförd övertid, inklusive beställd och betald tid, med ledighet under ordinarie tid. GÖT:S::3CR GS F..A-YlN _.\E Kvittning av övertid Kvittning ö-tid Avtal 1992-08-28 1992-09-01 -s:::"-" ~ G HulhD/IS PE 2279 Enligt överenskommelse med Transport 1992-06-04 resp 1992-02-17 gäller följande

Läs mer

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31

Postens Villkorsavtal PVA. Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal PVA Giltighetstid 2013-06-01 2016-07-31 Postens Villkorsavtal 2013-06-01 2016-07-31 Branschavtal Kommunikation & Postens villkorsavtal Avtal om allmänna anställningsvillkor...4 1

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 2310-2007 HVO 1(3) FSA, LSR, Vårdförbundet, SKTF FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: FSA: Vårdförbundet: LSR: SKTF: Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

Arbetsrätt inom konsultbranschen

Arbetsrätt inom konsultbranschen Arbetsrätt inom konsultbranschen på Luleå 27 oktober 2016 Almegas sju förbund på Vi finns nära dig Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Stockholm Örebro Linköping på Göteborg Växjö Malmö Vi som arbetar i Norr

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2016-11-25 RiB Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1,

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30

TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 TULLVERKET AVTAL Dnr TV4-2004-200 2004-11-30 Parter Arbetsgivarsidan: Tullverket Huvudkontoret Arbetstagarsidan: SACO-föreningen vid Tullverket OFR/TULL-KUST SEKO Flextidsavtal i anslutning till Tull-ALFA

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 L A N D S T I N G S S T Y R E L S E N S P E R S O N A L U T S K O T T D ATUM 2011-05-04 D IAR IENR LS- LE D1 1-009 PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 LS-LED11-384 24 Nytt avtal HÖK 11 med OFR:s område Hälso- och

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31

KOLLEKTIVAVTAL. Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag. Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 KOLLEKTIVAVTAL Call/contactcenteroch marknadsundersökningsföretag 2012 2013 Giltighetstid: 2012-11-01 2013-10-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning 9 1.1 Omfattning... 9 1.2 Tillämpning... 9 1.2.1

Läs mer

AVTAL PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL PERSONLIG ASSISTANS AVTAL PERSONLIG ASSISTANS Allmänna anställningsvillkor öneavtal m m 1 3 för anställda inom personlig assistans INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förteckning över avtal och överenskommelser... 4 Allmänna anställningsvillkor

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H,

KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H, L Uppföljning och utvärdering av KOLLEKTIVAVTAL Sjuksköterskor anställda i ambulansföretag Bransch H, tecknat tillsvidare mellan, Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet, har ägt rum 2012-10-03, 10-26

Läs mer

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF)

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) ÖVERENSKOMMELSE mellan MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) och SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND (CF) 1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2007 prolongera

Läs mer

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell

för Sveriges Ingenjörer, Leif B Eriksson för Civilekonomerna; Anders Graneld för Förtecknade Saco-förbund; Per-Olof Sorsell FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-11-02 1 (6) Ärende Förhandling angående rättelse i Lönebilaga till respektive förhandlingsprotokoll 2010-06-23 avseende branschområde Flygplatser Plats KFS, Stockholm Tid

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2

Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 www.svenskbensinhandel.se Instruktion för ifyllande av anställningsbevis Bilaga 2 Anställningsbevis för arbetare I kollektivavtalet föreskrivs att arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skrifligen skall

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

LOKALAVTAL 2005 QPER Iggesunds Bruk 2005-06-30 1 (19) Ansvarig: avd-chef LOKALT AVTAL 2005 OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR

LOKALAVTAL 2005 QPER Iggesunds Bruk 2005-06-30 1 (19) Ansvarig: avd-chef LOKALT AVTAL 2005 OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR Iggesunds Bruk 2005-06-30 1 (19) LOKALT AVTAL 2005 OM ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGS- VILLKOR vid Iggesunds Bruk och Iggesund Paperboard centrala enheter ingånget mellan Iggesund Paperboard å ena sidan och Pappers

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRAFISKA CIVILFÖRETAG

KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRAFISKA CIVILFÖRETAG ÖVERENSKOMMELSE 2007-05-31 MELLAN GRAFISKA FÖRETAGENS FÖRBUND (GFF) OCH GRAFISKA FACKFÖRBUNDET (GF) OM KOLLEKTIVAVTAL FÖR GRAFISKA CIVILFÖRETAG 2007-2010 1. GFF och GF enas om att för tiden den 1 juni

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA = c êü~åçäáåöëéêçíçâçää= _b^= = OMMTJMRJOQ= Överenskommelse om ändrade bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet

Läs mer

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG

AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG AVTAL HÄLSA, VÅRD & ÖVRIG OMSORG Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet Vision Förbundet

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer