VÄLKOMMEN TILL ÅBO ÖGONEXPERTER!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL ÅBO ÖGONEXPERTER!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL ÅBO ÖGONEXPERTER! Åbo Ögonexperter satsar på individuell vård av hög klass vård som bygger på mångårig erfarenhet och gedigen kompetens. Vi använder oss av avancerad utrustning med den senaste tekniken, och vårt vårdteam representerar spjutspetsen inom branschen. Minna Sandberg-Lall Specialist på ögonsjukdomar, med.dr Docent i oftalmologi Specialistkompetens inom ögonkirurgi Ledande läkare vid Åbo Ögonexperter Vice ordförande för Finnlands ögonläkarföreningen Vår andra ogönläkare: Timo Flink, med.lic. specialistkompetens inom ögonkirurgi, FEBO Svetlana Kaljola, med.lic. läkare som specialiserar sig på ögonsjukdomar Vår ledande läkare Minna Sandberg-Lall har utfört omkring 2/3 av alla excimer-laseroperationer i Åbo sedan Vi korrigerar brytningsfel med gedigen erfarenhet och toppmodern teknik: den nya laserapparaten Schwind AMARIS 750S, som vunnit priset Medical Excellence, möjliggör rekordsäkra och snabba operationer med otrolig precision! Med den samlade erfarenheten från flera tusen operationer och den senaste topptekniken i vårt land kan vi korrigera brytningsfel med större noggrannhet än vad som är möjligt med hjälp av glasögon eller kontaktlinser och nå ett optimalt resultat på ett tryggt sätt. Ålderssynthet kan åtgärdas med monovision eller linsoperation. I jämförelse med äldre laserapparater ger laserbehandlingsprofilerna prolate ablation eller corneal wavefront bättre resultat. Varje patient får en skräddarsydd behandling för att säkerställa ett optimalt resultat. Vi erbjuder även flexibla finansieringsalternativ. Boka tid för en kostnadsfri bedömning av vårdbehovet på numret Vi följer Finska Läkarföreningen Duodecims rekommendation om god medicinsk praxis vid korrigering av brytningsfel, som vår ledande läkare Minna Sandberg- Lall varit med om att utarbeta. Dessutom ger vi alla våra excimer-laserpatienter nöjdhetsgaranti. Helhetsvård för dina ögon våra övriga ögonläkartjänster: Gråstarr-/linsoperationer: med.lic. ögonkirurg Timo Flink Ögonlocksoperationer: hängande ögonlock, utåtoch inåtvända ögonlock, kvisslor på ögonlocket Synfältsundersökningar bl.a. för uppföljning av glaukompatienter Ögonlaboratoriet: bl.a. OCT-undersökningar, ögonbottenfotografering och topografier Sedvanlig ögonläkarmottagning Vi följer ett certifierat kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008 i all vår verksamhet.

2 1. VAD ÄR BRYTNINGSFEL? EXIMER-LASER I KORTHET? ÄR EN LASEROPERATION LÄMPLIG FÖR DIG? ÄVEN ÅLDERSSYNTA KAN FÅ HJÄLP OPERATIONSMETODER VARFÖR SKULLE JAG VÄLJA SCHWIND EYE-TECH-SOLUTIONS FÖR LASERBEHANDLING AV MINA ÖGON? RESULTAT RISKER MED LASEROPERATIONER EN OPERATION FÖREGÅS ALLTID AV EN FÖRUNDERSÖKNING PÅ OPERATIONSDAGEN KONTROLLER OCH UPPFÖLJNING LÄKARE OCH VÅRDPERSONAL NÖJDHETSGARANTI PRISER FÖR KORREKTION AV BRYTNINGSFEL

3 1. Vad är brytningsfel? En förutsättning för en skarp syn är att ljuset bryts rätt i ögat, så att fokus faller på näthinnan. Hornhinnan, dvs. ögats yttersta skikt, och den underliggande ögonlinsen bryter det ljus som kommer in i ögat. Om ögats främre parti inte bryter ljuset rätt, faller fokus inte på näthinnan och ett brytningsfel uppstår. Närsynthet (myopi) innebär att synen inte är skarp på långt avstånd utan minusglasögon. Astigmatism innebär att ljuset bryts på ett osymmetriskt sätt, varvid skarp syn förutsätter cylinderlinser. Astigmatiskt brytningsfel förekommer ofta i samband med när- eller långsynthet. Långsynthet eller översynthet (hyperopi) innebär att synen inte är skarp på något avstånd utan plusglasögon. Ålderssynthet (presbyopi) medför att ögat inte kan se skarpt på nära håll. Med åldern blir ögonlinsen så småningom mindre elastisk. Den nedsatta anpassningsförmågan gör att brytningskraften inte blir tillräckligt stor, och därmed synen inte så skarp på nära håll. I allmänhet sätter ålderssyntheten in vid års ålder, även om variationerna är individuella. Det är då man behöver läsglasögon. Man kan korrigera situationen också med monovision eller intraokulära progressiva linser. Synskärpan kan korrigeras med hjälpmedel, dvs. glasögon eller kontaktlinser. I de flesta fall kan ett brytningsfel även korrigeras genom laseroperation, som gör att man helt kan slippa använda glasögon eller åtminstone bli betydligt mindre beroende av dem. Om man inte är en lämplig patient för laseroperation t.ex. på grund av gråstarr, så kan brytningsfelet korrigeras med linsoperation. 2. Excimer-laser i korthet Den yttersta delen av ögat, den genomskinliga hornhinnan, står för 80 % av hela brytningskraften i ögat. Därför kan även en liten ändring i hornhinnan mycket effektivt förändra ögats totala brytningskraft. Vid laserkirurgi låter man vävnad i hornhinnan avdunsta med en laser som utstrålar s.k. kallt ljus (argonfluorid-excimer-laser, eng. excimer laser). Man kan forma hornhinnans yta som man vill ha den enligt brytningsfelets art. En person som behöver minusglasögon har en hornhinna som är för kraftigt buktad den kan jämföras med ett berg som man med hjälp av laser gör flackare. Vid en operation för pluskorrigering ger man en hornhinna som har en alltför flack form en kraftigare kupning i mitten genom att laserbehandla mer perifera partier av hornhinnan. Astigmatism behandlas genom en cylinderoperation, där hornhinnan laserbehandlas mest längs axeln med den största utbuktningen. En förutsättning för en laseroperation är att hornhinnan är tillräckligt tjock. Detta kontrolleras genom en ultraljudsundersökning under förundersökningen inför operationen. Vid operation med excimer-laser riktas ultraviolett ljus med en våglängd på 193 nanometer, som är osynligt för ögat, mot toppen av hornhinnan i ögats yttersta skikt. Hornhinnan slipas ner med ca 0,25 mikrometer åt gången. Ju kraftigare brytningsfelet är, desto mer slipas hornhinnan ner. Hornhinnan är ca 0,5 millimeter tjock. Genom att ta bort 0,009 millimeter genom slipning åstadkommer man en korrigering av ett brytningsfel på en dioptri. Laserbestrålningen är datorstyrd och varar från några sekunder till ett par minuter beroende på hur stort brytningsfelet är. 3

4 Operationer med excimer-laser har utförts sedan Miljoner patienter har genomgått operationen. För närvarande utförs omkring 3 miljoner excimer-laseroperationer årligen, varav omkring i Europa. 3. Är en laseroperation lämplig för dig? En motivering för operation kan vara ditt jobb och dina fritidsintressen I princip kan en ögonoperation med laser rekommenderas för var och en som känner sig besvärad av att bära glasögon eller kontaktlinser på jobbet och fritiden. Lämpligheten för en operation för korrigering av ett brytningsfel bestäms slutgiltigt vid den förundersökning som alltid görs inför operationen. Möjligheten att bli av med glasögonen intresserar framför allt idrottare och aktiva motionärer. Det är klart att man njuter mer av fartglädjen när inga glasögon är i vägen. Så behöver man inte heller vara rädd för att man i misstag ska söndra eller tappa bort glasögonen. Glasögon kan vara ett problem även för dem som idkar lugnare idrottsgrenar, till exempel motionssimning eller gymnastik. Även yrkesmässiga ambitioner kan motivera en laseroperation, i synnerhet för unga personer. Det är viktigt till exempel för en flygvärdinna, en brandman, en polis, en artist eller en sjöman att ha en viss synskärpa. En laseroperation godkänns i allmänhet som grund för en synkorrektion. En excimer-laseroperation är inte lämplig för alla I de flesta fall kan en excimer-laseroperation utföras, men det finns vissa begränsningar. Det är viktigt att du i samband med förundersökningen berättar för läkaren om eventuella allergier och allmänna sjukdomar samt vilka ögonsjukdomar som förekommit i släkten. Kom också ihåg att berätta om det under de senaste åren har skett stora förändringar i ditt brytningsfel. Laseroperation utförs inte på: gravida; under de sex första månaderna efter en operation är det skäl att undvika graviditet, men om du ändå blir gravid ska du tala om det för den vårdande läkaren patienter med keratoconus (toppig hornhinna) patienter med grå starr personer under 18 år, eftersom deras ögon inte är färdigt utvecklade personer som lider av vissa allmänna sjukdomar. 4. Även ålderssynta kan få hjälp Ålderssynthet (presbyopi) betyder att ögat inte kan ackommodera blicken, dvs. se skarpt, på nära håll. Med åldern försvagas ögonlinsens ackommodationsförmåga småningom. När ögonlinsen blir stelare och mindre elastisk räcker inte brytningskraften till, och därför ser man mindre skarpt på nära håll. I allmänhet sätter ålderssyntheten in vid års ålder, även om det varierar från individ till individ. Synen korrigeras oftast med läsglasögon. Laseroperation kan vara till hjälp även för ålderssynta. I sådana fall utnyttjar man fenomenet monovision. Detta betyder att det ena ögat laserbehandlas lite åt minushållet, så att närseendet blir bättre. Det andra ögat opereras till noll, så att man ser mycket långt med det. Då är ögonen alltså en aning omaka (ca 1,5 dioptrier), men det vänjer man sig ganska snart vid. Även här förekommer dock individuella variationer. Fenomenet monovision kan man prova med kontaktlinser, och vid förundersökningen kan de olika alternativen åskådliggöras med provbågar. På detta sätt kan man slippa läsglasögon eller skjuta upp behovet av dem. Ålderssynthet kan också korrigeras genom en linsoperation, där ögats egen lins ersätts med en ny konstgjord lins, antingen en enstyrkelins eller en progressiv lins. Med den här metoden kan man korrigera brytningsfel på alla avstånd. 5. Operationsmetoder LASIK-operation Hos Åbo Ögonexperter utförs de flesta operationer med metoden LASIK, eftersom den är smärtfri, snabb och problemfri. Man väljer i allmänhet PRK-, LASEK eller FLOW-teknik när LASIK inte lämpar sig, t.ex. om hornhinnan är för tunn. LASIK-tekniken (flikoperation av hornhinnan) innebär att man i ögats ca mikrometer tjocka hornhinna hyvlar en mikrometer tjock flik med en automatisk mikrohyvel (en mikrokeratom). 4

5 Åbo Ögonexperter använder sig av den mest avancerade mikrohyveln på marknaden (Schwind Carriazo-Pendular), som vetenskapligt har visat sig vara superb och som gör det möjligt att göra en flik på ett säkert, förutsägbart och tillförlitligt sätt. Den är den enda mikrokeratomen som med sin kulformiga konstruktion, sitt runda bett och sin pendelrörelse speciellt skyddar den centrala och viktigaste delen av hornhinnan mot ofullkomliga flikar. Dessutom har den en sugring med högre vakuumkammare än andra keratomer. Detta gör att det också blir säkrare och mer förutsägbart att göra en flik, då vakuumet inte kan utlösas så lätt som i äldre mikrokeratomer. Med denna mikrokeratom kan flikens tjocklek anpassas exakt enligt tjockleken och buktningen på patientens hornhinna. När man har gjort fliken, låter man en kant sitta fast och vänder fliken åt sidan. Därefter laserbehandlar man skiktet under hornhinnans flik med excimer-laser enligt behov och låter fliken flyta tillbaka till sin ursprungliga plats med hjälp av vätska. Fliken fastnar av sig själv snabbt på hornhinnan utan speciella åtgärder. FLOW, dvs. ASA-laseroperation (advanced surface ablation) kontaktfri laserbehandling utan flik och LASEK FLOW/ASA (advanced surface ablation) är en modern version av ytlasertekniken som inte kräver flikoperation. Hela operationen kan göras med laser, och man behöver inte röra ögat överhuvudtaget. Detta är endast möjligt med vår toppmoderna AMARIS-laser, som vunnit priset Medical Excellence. Metoden är idealisk till exempel för personer som sysslar med kampsport och riskerar att få slag mot ögonen. Denna behandling kan också vara ett alternativ om inga andra metoder är trygga (t.ex. för tunn hornhinna) eller om du redan har genomgått en Femtolaser- eller SMILE-operation. Resultatet är lika bra som med andra laseroperationsmetoder, men det tar längre tid för ögat att återhämta sig efter en operation med FLOW/ASA-metoden. Femtolaser, femtolasik versus Pendular-mikrokeratom Det har kommit ut femtosekundlasrar (femtosecond, femtolasik, femtolaser) för utformning av LASIK-locket på marknaden. Det har inte påvisats att femtosekundlasrar ger medicinska fördelar för ingreppet. Cataract & refractive surgery today Europe: April 2012 p : Mechanical Microkeratome versus Femtosecond Laser och p : A Review of LASIK Flap Complications: Modern mechanical and laser devices make flap complications uncommon och Cataract and Refractive Surgery Today Europe November / December 2007,Vol 2, No 8, sidor 46-49, E.G. Konstantakopoulou and G.C. Charonis; sidor 52-53, L. Spadea et. al.; sidor 56-57; S.E. Pascucci. I de internationella översiktsartiklarna J Refract Surg Jan; 28 (1): (Metaanalysis), J Cataract Refract Surgery 2011; 37: (Metaanalysis) och Review of Ophthalmology; Nov 2005 p.1-3; S.E. Wilson: Femosecond Laser vs. Microkeratome LASIK flaps konstaterades att nackdelarna med femtosekundlasrar är större än fördelarna: de ger bland annat upphov till en långvarig inflammatorisk reaktion under locket, keratit (en av de mest fruktade komplikationerna vid LASIK-operationer), som kräver långvarig behandling med kortison efter operationen. När man gör locket med mikrokeratom förekommer keratit ytterst sällan. Vävnadsirritation efter femtolaser beror på skador som uppkommit i ögats yttersta skikt när man har skapat LASIK-locket. En annan orsak till vävnadsirritation är att lasern inte ger ett lätt lyftbart lock som en mikrokeratom, utan det blir kvar vävnadsbryggor mellan locket och den underliggande vävnaden. Bryggorna måste slitas av med ett instrument innan locket kan lyftas upp. Detta kan jämföras med att man sliter loss en skiva av ett bröd (femtosekundlaser) eller skär med en vass kniv (mikrokeratom). Resultat blir jämnare och bättre med kniv. Synen återkommer också långsammare efter ett femtolaseringrepp än efter en mikrokeratomoperation på grund av den större vävnadsirritationen och ojämnare snittytan i locket. Övriga nyligen publicerade artiklar som påvisar de nämnda fynden är bland annat artiklar publicerade i tidningen Cataract and Refractive Surgery Today Europe November / December 2007,Vol 2, No 8 publicerade i tidningen: (1) sidor 52-53, L. Spadea et. al.: Why I still use the microkeratome; (2) sidor 56-57; S.E. Pascucci: I choose the microkeratome - Just because a femtosecond laser LASIK procedure is more expensive does not make it better. (3) sidor J. Javaloy ym.: Inflammatory Conditions Associated with the Femtosecond Laser: Transient light sensitivity syndrome and diffuse lamellar keratitis are related to femtosecond use. Femtosekundlaser kan även ge ofullständiga lock eller rentav lock som inte går att öppna över huvud taget, om laserbehandlingen har varit otillräcklig (se artikel i Ocular Surgery News, A. Agarwal, September 15;2006; : Managing femtosecond laser complications: Suction loss, gas bubble interference, unliftable laps and other complications). 5

6 Åbo Ögonexperter följer resultaten av medicinska undersökningar och använder metoder som på vetenskaplig väg har konstaterats vara tillförlitliga och bra, såsom Pendular-mikrokeratomen, för att skapa locket. Med vår toppmoderna mikrokeratom är ögat satt under tryck bara under hälften så lång tid som en femtosekundlaser kräver för utformningen av locket. Det vakuum som krävs är i samma storleksordning som för en femtosekundlaser. Med en Pendular-mikrokeratom kan man skapa tunna ( µm), jämntjocka lock med precision och säkerhet, vilket enligt dagens uppfattning är optimalt, utan att ge upphov till vävnadsirritation och andra olägenheter som är typiska för femtosekundlasrar. Pendular-mikrokeratomen har blivit godkänd av FDA, den amerikanska tillsynsmyndigheten för säkerheten hos medicinsk utrustning. Det är ett betydande erkännande när det gäller utrustningens och operationsteknikens säkerhet. Linsoperation för patienter som är inte lämpliga för laseroperation För den som vill bli av med sina glasögon men inte kan få sina ögon behandlade med laser kan en linsoperation vara ett alternativ. Hinder för en laseroperation kan vara till exempel en olämplig hornhinnestruktur, gravt brytningsfel eller gråstarr. Linsoperationer utförs huvudsakligen på personer som lider av ålderssynthet. De flesta som genomgått en högklassig, rätt planerad operation mot ålderssynthet kan se såväl långt, medellångt som nära utan glasögon. Ålderssynthet kan korrigeras genom linsoperation. För en del patienter är också laseroperation eller en kombination av dessa två tekniker ett lämpligt alternativ. När det gäller operation mot ålderssynthet får man i allmänhet de bästa resultaten genom att operera båda ögonen. En linsoperation går ut på att ögats lins byts ut mot en ny, antingen monofokal eller multifokal lins. Linsoperation lämpar sig särskilt väl för personer över år och för alla som har begynnande starrförändringar. Ett annat namn för linsoperationer är CLE- (Clear Lens Extraction) eller RLEoperationer (Refractive Lens Extraction). Denna metod kan användas för att korrigera förutom översynthet även synkvaliteten på nära och medellångt avstånd. För personer med kraftig astigmatism lönar det sig att välja linser som korrigerar det astigmatiska brytningsfelet för att säkerställa optimal synskärpa. För vissa patienter är högklassiga monofokala linser det bästa alternativet. Tillpassningstekniken där monofokala linser används för att korrigera synen så att personen ser långt med det ena ögat och nära med det andra kallas för monovision. 95 % av patienterna blir vana med sin monovision inom några veckor eller en månad. Åbo Ögonexperter erbjuder marknadens bästa speciallinser, som gör att patienten efter operationen ser bra utan glasögon på såväl långt, medellångt som nära håll. Linsoperationen utförs med lokalbedövning och modern fakoteknik, och den tar cirka 15 minuter. Vid ingreppet gör man ett några millimeter långt snitt i ögat och byter sedan ut ögats egen lins mot en konstgjord lins. Samma operationsteknik används vid starroperationer. Patienter som har genomgått en linsoperation behöver således aldrig opereras mot starr. Linsoperation Premium Denna tjänst lämpar sig för patienter som utöver starroperation eventuellt kan behöva laserbehandling för att få en optimal syn. Kunden väljer tjänsten Linsoperation Premium i samråd med kirurgen i samband med förundersökningen. Fråga gärna mer av vår personal. 6. Varför skulle jag välja SCHWIND eye-tech-solutions apparaten för laserbehandling av mina ögon? Innan du fattar beslut om excimer-laserkirurgi, är det bra att veta lite om den teknik och de instrument som används vid operationen. Vissa tekniska framsteg ger ett bättre resultat och ökar säkerheten. Operationer för korrigering av brytningsfel utförs med gedigen erfarenhet och toppmodern teknik den nya laserapparaten Schwind AMARIS 750S, som vunnit priset Medical Excellence. Med den kan vi erbjuda rekordsäkra och snabba operationer med otrolig precision! AMARIS 750S excimer-laser har perifer utrustning. Detta är ett ytterst avancerat lasersystem av den senaste generationen, som grundar sig på 20 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av lasersystem. Med detta system kan man utföra moderna och vetenskapligt beprövade operationer som t.ex. LASIK, LASEK, FLOW och PRK. Ett stort antal internationella kliniska undersökningar visar att man uppnår utomordentliga resultat med systemet. Laserapparaten AMARIS 750S tillverkas enligt globala kvalitetsstandarder och används i över 60 länder. Tillverkaren, det tyska företaget SCHWIND eye-tech-solutions, prioriterar maximal säkerhet, noggrannhet 6

7 och förutsägbarhet högst. Läs mer om Schwinds instrument för refraktiv kirurgi på Alla vetenskapligt beprövade och suveräna instrument som vi använder i vår excimerlaserkirurgi är tillverkade av SCHWIND eye-tech-solutions. AMARIS 750S-excimer-laserteknologin erbjuder: En asfärisk laserbehandlingsprofil (prolate ablation profile), som bevarar hornhinnans naturliga långsträckta, spetsiga (prolate) buktning och förbättrar i synnerhet mörkerseendet bättre än äldre lasersystem. Normalt är människoögats hornhinna formad som den spetsiga ändan av ett ägg. Motsatsen till denna spetsiga form är en mer avplattad form (oblate), dvs. som den trubbiga ändan av ett ägg. I djurvärlden har hökar, falkar och örnar spetsiga ögon, och med falkblick menar man ju just maximal synskärpa. Den mer avplattade ögonformen har bl.a. grodor, vars syn inte är så skarp. Den äldre generationens laserinstrument slipade ögat till en mer avplattad form. Vårt AMARIS 750Slasersystem bevarar hornhinnans optiskt idealiska spetsiga form med sin s.k. asfäriska vågfrontsoptimerade laserbehandlingsprofil. Med denna profil utförs laserbehandlingen även på ett tillräckligt stort område, vilket tillsammans med den spetsiga formen utesluter problemet med mörkerseende efter operationen. Schwinds Custom Ablation Manager (CAM) analysenhet kombinerar olika mätningar, så att läkaren kan utforma en optimal, individuell laserprofil. Laserbehandlingsprofilen för AMARIS 750S är så skonsam som möjligt mot vävnaden, vilket ökar säkerheten (sparar 5 17% vävnad bl.a. i förhållande till ZEISS MEL 80-lasern). Människoögat är lika unikt som fingeravtryck. Olika deformationer i ögats brytningskraft är lika individuella. Förutom när- och långsynthet, samt astigmatism, som korrigeras med glasögon och kontaktlinser, finns det brytningsfel av högre grad, som inte kan korrigeras med glasögon eller kontaktlinser. De gör synen svagare i synnerhet i mörker och medför bl.a. bländning. Dessa brytningsfel av högre grad kan mätas med s.k. vågfrontsanalys. Med AMARIS 750S-laser kan man korrigera även dessa. Det gör vi med en laserbehandlingsprofil som är anpassad efter hornhinnans form (corneal wavefront profile) och som korrigerar just de individuella brytningsfel av högre grad som den aktuella hornhinnan har. Hornhinnan står ju för 80 % av ögats totala brytningskraft. Ögonlinsens ackommodationsförmåga och variationerna i pupillens storlek medför variation i vågfrontsmätningarna av hela ögat. Därför är endast vågfrontsmätningarna av hornhinnan tillförlitliga och stabila. Den vågfrontsprofil för laserbehandling av hornhinnan som står till vårt förfogande är alltså ett klart framsteg i förhållande till äldre laserbehandlingar (t.ex. Zyoptics) som är baserade på vågfrontsmätningar av hela ögat. Man märker det inte, men ögat rör sig ca 200 gånger i sekunden. Dessa ofrivilliga mikrorörelser kan påverka laserbehandlingen. För att kompensera detta så att patienten kan vara säker på att laserbehandlingen trots mikrorörelserna träffar rätt har AMARIS 750S-excimer-lasern försetts med en av världens snabbaste 6D eye-trackers, dvs. system för uppföljning av ögats mikrorörelser. Denna eyetracker har en uppföljningsfrekvens på 750 Hz (Bausch-Lombs Zyoptix har 100 Hz och Zeiss MEL 80 har 250 Hz). AMARIS 750S-lasern har också en mycket raffinerad smal laserstråle på 0,54 mm. Den fungerar ytterst precist enligt programmeringen. Detta kan jämföras med att man målar mer precist med en smal än med en bred pensel (t.ex. Zyoptix har en stråle på 1 2 mm). AMARIS 750S laserenhet 6D eye-tracker dimensioner Carriazo-Pendular-mikrokeratomen (mikrohyveln) för tillverkning av fliken: Åbo Ögonexperter har till sitt förfogande marknadens enligt vetenskapliga undersökningar mest avancerade mikrohyvel (Schwind Carriazo-Pendular), som gör det möjligt att göra en flik på ett säkert, förutsägbart och tillförlitligt sätt. Den är den enda LASIK-mikrokeratomen (flikverktyget) som med sin kulformiga konstruktion, sitt runda bett och sin pendelrörelse speciellt skyddar den centrala och viktigaste delen av hornhinnan mot ofullkomliga flikar. 7

8 7. Resultat Excimer-laser-operationer har gjorts sedan Årligen görs över tre miljoner ingrepp, varav över i Europa. Av de opererade har över 97 % blivit helt glasögonfria, om närsyntheten har varit under 6 dioptrier. Hos Minna Sandberg-Lalls patienter har resultaten varit ännu bättre: 99 % har blivit kvitt glasögonen, om utgångsvärdet har varit under 10.0 dioptrier. Målet för operationerna är körkortssyn, dvs. att synskärpan blir 0.5 eller bättre utan glasögonkorrektion. Ibland uppnås t.o.m. bättre synskärpa än med den bästa glasögonkorrektionen före operationen, i synnerhet med den nya tekniken, som gör det möjligt att korrigera brytningsfel av högre grad än man har kunnat med glasögon eller kontaktlinser. Vill man ha synskärpan 1.0 kan man behöva en glasögonkorrektion. En operation anses vara lyckad, om patientens syn utan glasögon efter operationen motsvarar körkortssyn. Efter en LASIK-operation får synen sitt slutgiltiga börvärde inom ca tre månader, motsvarande siffror för PRK, FLOW- och LASEK är 3 9 månader. Efter ett LASIK-ingrepp är synskärpan hyfsad redan inom ett dygn, efter PRK, FLOW eller LASEK inom ca en vecka. Ögonkirurgen vid Åbo Ögonexperter Minna Sandberg-Lall har sedan 1997 utfört flera tusen excimerlaseroperationer, närmare bestämt 2/3 av alla ögonoperationer med excimer-laser som gjorts i Åbo. Vi sparar uppgifterna om varje operation och kontrollbesök på dator för att få statistik om resultaten av operationerna och tillförlitligt kunna bedöma med vilken sannolikhet en patient kan bli kvitt glasögonen. Också långsynta kan bli glasögonfria Med LASIK har 100 % av alla långsynta som genomgått operationer med mindre än +2,0 dioptriers korrektion uppnått börvärdet för körkortssyn inom ett år efter operationen. När brytningsfelet har varit mellan +2,0 och +4,0 dioptrier är de motsvarande siffrorna 98 % med LASIK. Efter operationer på mer än +4,0 dioptrier har 90 % uppnått börvärdet för körkortssyn med LASIK. LASIK ger goda resultat Enligt undersökningarna uppnår över 90 % en synskärpa på +/ 1,0 dioptrier (körkortssyn), även om brytningsfelet är över 6,0 dioptrier. Resultaten är utmärkta ända till mellan 12,0 och 15,0 dioptrier respektive upp till +6,0 dioptrier. Om resultatet är för långt från börvärdet, kan en ny operation utföras redan 2 3 månader efter den första, förutsatt att patienten har tillräckligt mycket vävnad kvar. 8. Risker med laseroperationer Riskfri kirurgi finns inte. Vi vill att våra kunder ska känna till riskfaktorerna i samband med laseroperationer. En laseroperation inverkar inte på utvecklingen eller vården av andra ögonsjukdomar. En laseroperation kan varken främja eller förebygga utvecklingen av andra ögonsjukdomar, t.ex. grå starr, grön starr, makuladegeneration eller näthinneavlossning. En laseroperation förhindrar inte heller vården av dessa sjukdomar, t.ex. en gråstarroperation. En laseroperation skadar inte ögat, och försvagar inte heller dess slagtålighet. Sårets läkningsreaktions inverkan på den slutgiltiga brytningskraften Efter operationen ser de flesta av våra kunder lika bra eller bättre utan glasögon än med glasögon före operationen. Det lönar sig att vänta några månader efter operationen på att ögats brytning ska stabilisera sig. Ibland behövs en ny operation, om den önskade brytningskraften inte uppnåddes efter den första operationen t.ex. till följd av sårets läkningsreaktion. Vår nöjdhetsgaranti innebär att kunden får en ny operation till garantipriset utan tidsbegränsning vid över- eller underkorrektion av brytningskraften som beror på sårets läkningsreaktion. Endast ca två procent av Åbo Ögonexperters ögonkirurg Minna Sandberg-Lalls tusentals patienter har behövt genomgå en ny operation. Detta kan anses som ett utomordentligt resultat, eftersom behovet av nya operationer enligt internationella 8

9 undersökningar i medeltal är 10 20%. Den nya operationen utförs vid Åbo Ögonexperter till ett garantipris inom fem år efter den första operationen. Torra ögon En vanlig biverkning är att ögonen under de första månaderna efter operationen blir torra, vilket yttrar sig som en känsla av att man har någonting i ögat. För att lindra detta besvär sätter vi i samband med operationen in en propp som smälter av sig själv på tre månader i tårpunkten i nedre ögonlocket. Dessutom rekommenderar vi användning av fuktande droppar, Biodrop & Blink Intensive Tears Plus, i 3 6 månader efter operationen. Vi säljer Biodrop, Blink Intensive Tears Plus och TearsAgain i vår butik och i nätbutiken. Mörkerseende En tid efter operationen kan det vara något svårare att se i skymning och mörker än före operationen, vilket yttrar sig i form av extra ljusringar eller bländning. Detta besvär avtar eller försvinner normalt inom 3 12 månader. Åbo Ögonexperter har branschens mest avancerade laser, AMARIS 750S excimerlaser, som medför minimala problem med mörkerseende. Det beror på att laserbehandlingsprofilen (prolate ablation profile) skräddarsys exakt enligt detaljerna i patientens hornhinna och laserbehandlingen täcker hela pupillområdet mycket väl. Inflammationsrisk i all kirurgi Vilket kirurgiskt ingrepp som helst kan medföra inflammation av det opererade området. Vid laseroperationer av hornhinnan är den beräknade inflammationsrisken ca en promille. För att förebygga inflammationer får man före och efter operationen flytande bredspektrumantibiotikum i båda ögonen, och dessutom ska man själv använda antibiotikadroppar i 10 dagar efter operationen. Våra specialutbildade skötare underhåller och steriliserar operationsinstrumenten, och varje skede kontrolleras med speciella indikatorer enligt vårt kvalitetssystem. Ärrbildning (haze) efter PRK, FLOW och LASEK Det lönar sig att använda solglasögon utomhus i klart solljus i ca ett år i synnerhet efter operationer med ytlaser (PRK, FLOW och LASEK), eftersom solljus kan stimulera sårets läkningsreaktion, vilket i sin tur kan medföra att brytningskraften återgår i riktning mot det tidigare och att ärrbildning (haze) bildas. Det är endast efter ytlaseroperationer (PRK, FLOW och LASEK) som ärrbildning kan bildas, inte efter en flikoperation (LASIK). Ärrbildningen kan vårdas med medicinering eller en korrigerande operation. Fliken vid en LASIK-operation Vid en LASIK-operation kan det ibland förekomma oförutsägbara problem med att göra fliken. Därför kan man bli tvungen att avbryta LASIK-ingreppet utan att utföra någon laserbehandling. Ca tre månader senare kan en ny LASIK-operation utföras. Vid operationer gjorda av erfarna ögonläkare har problem förekommit i endast 1 2 % av fallen. Siffran för Åbo Ögonexperters ögonkirurg Minna Sandberg-Lalls patienter är under 0,5 %. Vid Åbo Ögonexperter används den mest avancerade mikrohyveln (Schwind Carriazo-Pendular), som vetenskapligt har visat sig vara superb och som gör det möjligt att göra en flik säkert, förutsägbart och tillförlitligt. Den är den enda mikrokeratomen som med sin kulformiga konstruktion, sitt runda bett och sin pendelrörelse speciellt skyddar den centrala och viktigaste delen av hornhinnan mot ofullkomliga flikar. Dessutom har den en sugring med högre vakuumkammare än i andra keratomer. Det är säkrare och mer förutsägbart att göra en flik, då vakuumet under ingreppet inte kan utlösas lika lätt som i andra mikrokeratomer. Med denna mikrokeratom kan flikens tjocklek anpassas exakt enligt patientens hornhinnas tjocklek och buktning. Det kan förekomma epitelerosion i samband med att man gör fliken. Risken är störst om ögats ytskikt (epitel) av naturen sitter löst. Denna egenskap kan man inte se på förhand. Epitelerosion fördröjer läkningen av ögat. Då kan den individuella återhämtningen ta en vecka eller några månader. Man behöver då längre sjukledighet än normalt (2 7 dagar). Vården går ut på att använda kontaktlins i några dygn. Epitelerosion försämrar inte resultatet, men fördröjer läkningen. När fliken görs kan de små ådrorna i kanten av hornhinnan blöda lite. Detta är inget hinder för att genomföra ingreppet. Efter operationen kan ögat vara en aning blodsprängt. Detta är ofarligt och korrigeras av sig självt på några veckor. 9

10 I samband med operationen kan små partiklar från tårvätskan bli kvar under fliken. Lindriga förändringar inverkar inte på synförmågan och kräver ingen vård. Vid operation använder vi en sugande ögonlockhållare som håller ögat öppet och som ska förhindra att det kommer partiklar från tårvätskan under fliken. Genast efter operationen kontrollerar läkaren ögat både med operations- och biomikroskop, och om det finns betydande mängder partiklar från tårvätskan under fliken sköljs de bort. Ytepitel under fliken Mycket sällan (risken är 2 3 av patienter) kan det under de första veckorna växa epitel (ytskikt) av hornhinnan under fliken. Oftast försvinner ytskiktet av sig självt, vid behov rengörs fliken kirurgiskt. LASEK, FLOW eller PRK för tunna hornhinnor Om hornhinnan är för tunn för en LASIK-operation, utförs ingreppet med någon av metoderna LASEK, FLOW eller PRK. En tunn hornhinna utgör emellertid sällan ett hinder för ett LASIK-ingrepp då man använder mikrohyveln Pendular, som är det mest avancerade instrumentet i sitt slag på marknaden. Ifall det inte är möjligt att rulla epitelskiktet vid LASEK-operationen, genomförs ingreppet på samma sätt som vid PRK. Högre ögontryck av kortisondroppar Ögats inre tryck kan ibland stiga av kortisondroppar. Detta åtgärdas så att man minskar på antalet droppar, övergår till andra droppar eller sätter in trycksänkande ögondroppar. 9. En operation föregås alltid av en förundersökning Före ett ingrepp med LASIK, PRK, FLOW eller LASEK gör den opererande ögonläkaren en grundlig förundersökning, som inkluderar följande: o o o o o o o En synundersökning utan glasögon och med bästa glasögonkorrektion. - Det lönar sig att ta med det senaste receptet från ögonläkare eller optiker och komma till förundersökningen med glasögonen på. - När man kommer till förundersökningen får man inte ha använt hårda kontaktlinser på tre veckor, halvhårda på två veckor eller mjuka på en vecka. Mätning av ögontrycket Undersökning och vid behov fotografering av ögonens främre delar Kontroll och vid behov fotografering av ögonbottnarna En topografisk karta och wavefront av hornhinnan Mätning av hornhinnans tjocklek med ultraljud En karta av hornhinnans tjocklek. Kartor av hornhinnans främre och bakre yta. Utgående från undersökningarna och ett samtal med patienten fattas beslutet om vården. Vid samtalet utreder vi vilka krav patienten har på synen i sitt jobb och på fritiden, vi tar hänsyn till eventuell ålderssynthet (som i allmänhet sätter in vid års ålder) och demonstrerar lösningen med monovision (det ena ögat opereras till noll och det andra lämnas lite på minussidan, mellan 1,0 och 1,5 dioptrier, så att man ser långt med det ena och nära med det andra ögat). Vid förundersökningen får patienten detaljerade uppgifter om möjliga risker i samband med en operation, och han eller hon ges också tillfälle att ställa frågor. Förundersökningen tar ca en timme. Eftersom pupillen förstoras vid undersökningen, utförs operationen av säkerhetsskäl inte vid samma besök. Det är nödvändigt att förstora pupillen vid en grundlig undersökning av brytningsfel och av ögonbottnarna. 10. På operationsdagen Operationerna LASIK, PRK, FLOW och LASEK utförs polikliniskt. En halv eller hel timme efter en LASIKoperation kontrolleras det om fliken fastnat. Efter en PRK-, FLOW- eller LASEK-operation kan du åka hem efter en liten stund. På operationsdagen får du inte själv köra bil. Före operationen får du inte använda hårda kontaktlinser på tre veckor, halvhårda på två veckor eller mjuka på en vecka. Anvisningar före laseroperationen får du i samband med förundersökningen både muntligt och skriftligt. 10

11 Ögat som ska opereras bedövas med ögondroppar före ingreppet. Ingen annan bedövning behövs. Vid behov kan du också få lugnande tabletter. Själva ingreppet är inte smärtsamt eller svårt. Under ingreppet ligger du under laserns mikroskop. Det öga som ska opereras fixeras på ett siktljus. En ögonlockshållare som håller ögat öppet sätts på plats före operationen för att du inte ska kunna blinka. På operationsdagen får du med dig noggranna anvisningar för vård hemma. Du bör följa dem med omsorg för att uppnå ett så bra slutresultat som möjligt. En laseroperation begränsar dock det normala livet endast i liten utsträckning och under en kort tid. Om det skulle uppstå problem, kan du alltid nå den vårdande läkaren per telefon. Om till exempel synen snabbt blir sämre efter operationen ska du alltid kontakta den vårdande läkaren. Kontaktuppgifterna får du på operationsdagen. 11. Kontroller och uppföljning Laseroperation av brytningsfel begränsar det normala livet en ganska kort tid. Den fortsatta vården efter PRK-, FLOW- eller LASEK- och LASIK-ingrepp är olika. Det är skäl att följa läkarens anvisningar med omsorg och komma ihåg att ta medicinerna enligt de givna anvisningarna för att ett optimalt slutresultat ska vara garanterat. Även om resultatet verkar perfekt, är efterkontrollerna ändå viktiga. Genom regelbundna kontrollbesök kan vi följa ögonens återhämtning och åtgärda eventuella problem genast. Medicinska undersökningar visar att ögats läkning efter en laseroperation är avgörande för resultatet. En grundlig förundersökning, regelbundna kontrollbesök, medicinering och omsorgsfull uppföljning har därför lika stor betydelse som själva ingreppet när det gäller att säkerställa en lyckad laseroperation. Efter en LASIK-operation sker det första kontrollbesöket en timme efter ingreppet, och efter en PRK-, FLOW- eller LASEK-operation sker det under den första veckan efter operationen. Dessutom undersöker ögonläkaren ögonen 1 månad senare och efter det vid behov. Syftet med efterkontrollen är att säkerställa att ögats yta läks ordentligt. Vi följer upp brytningskraften och ärrbildningen och mäter topografin varje gång. Stabiliseringen av synen efter ingreppet En fördel med LASIK-metoden är att synens börvärde uppnås snabbare än med PRK-, FLOW- och LASEKteknik. Även synskärpan är hyfsad efter en dag, vilket uppnås först efter ca en vecka vid ett PRK-, FLOWeller LASEK-ingrepp. Efter LASIK uppnås det slutgiltiga börvärdet på ca 1 3 månader, efter PRK, FLOW och LASEK inom 3 9 månader. Om man inte kommer nära börvärdet, kan en ny operation efter LASIK utföras redan 2 3 månader efter den första operationen, efter en PRK-, FLOW- eller LASEK-operation måste man vänta i 9 12 månader. Efter en PRK-, FLOW- eller LASEK-operation är synskärpan klart lägre åtminstone 7 dagar efter operationen. Under de två första månaderna är närseendet sämre än man är van vid. Ändå är synen utan glasögon ofta tillräcklig. Ju mindre korrektionen är, desto snabbare stabiliserar sig synskärpan slutgiltigt. Eftervård efter LASIK-operation LASIK medför inte likadana smärtor efter ingreppet som PRK, FLOW eller LASEK och kräver därför normalt ingen smärtlindring. På ingreppsdagen kan man ha en känsla av man har någonting i ögat. Ögonen kan också vara ljuskänsliga och tåras i några timmar. Vi rekommenderar att du använder Biodrop- och Blink Intensive PLUS-fuktdroppar, Tears Again-spray samt Omega 7-havtornskapslar regelbundet och ofta i 3 månader efter ingreppet. Vi skriver ut antibiotika- och kortisondroppar för vården hemma. Efter en LASIK-operation får du hos Åbo Ögonexperter ögonskydden med dig utan debitering. De första två månaderna efter ingreppet bör du undvika att gnugga dig i ögat, för att fliken inte ska rubbas eller lossna. Vi rekommenderar att du inte simmar åtminstone under den första månaden efter operationen, eftersom vattnet vid badstränder ofta är så smutsigt att man lätt kan få ögoninflammationer. Det ögonskydd som du får med dig hem bör du ha på ögat när du sover. Under den första veckan ska du undvika smink, bastubad, ansträngning som gör dig svettig samt dammiga och rökiga ställen. Du kan 11

12 duscha den andra dagen efter operationen. Du kan börja sminka dig en vecka efter ingreppet. Avlägsna smink med rörelser uppifrån och ner (medhårs i förhållande till fliken), för att fliken inte ska rubbas. I allmänhet behöver man endast två dagars, och högst en veckas, sjukledighet. Man kan ofta köra bil redan dagen efter ingreppet. Eftervård efter PRK-, FLOW- eller LASEK-operation Bedövningen släpper ungefär en timme efter operationen. Det är helt normalt och ofarligt att ha ont i ögat ett par dygn efter en PRK- eller FLOW-operation. För detta ger vi värkmedicin och sömntabletter. Även efter en LASEK-operation kan man ha ont i ögat, men mindre än efter PRK. Efter operationen förses ögat normalt med en terapeutisk kontaktlins, som ögonläkaren tar bort 7 dagar senare. Om en kontaktlins är olämplig, förses ögat med salva och en lapp som ska vara där i ett par dygn. Från och med operationsdagen ska bl.a. antibiotiska droppar, smärtstillande droppar och senare kortisondroppar läggas i ögat enligt läkarens anvisning, och fuktdroppar (Biodrop och Blink Intensive Tears PLUS) och Tears Again-spray ska användas med täta mellanrum. Efter operationen är det till en början svårt att bedöma avstånd, och därför lönar det sig att vänta cirka en vecka med att köra bil. Dessutom bör man undvika bastubad och fysisk ansträngning i en veckas tid, men duscha får man den sjunde dagen efter operationen. Man bör räkna med cirka en veckas sjukledighet. 12. Läkare och vårdpersonal Minna Sandberg-Lall, med.dr, är pionjär inom laserkirurgi i Åbo. Hon har utfört ögonoperationer med excimer-laser (PRK, FLOW, LASIK och LASEK) på heltid sedan Hon har gjort tusentals excimerlaseroperationer, dvs. cirka 2/3 av alla ögonoperationer som gjorts med excimer-laser i Åbo. Dessutom gör hon ögonlocksoperationer. Minna Sandberg-Lall är medlem i den arbetsgrupp som Finska Läkarföreningen Duodecim utsett för att utarbeta rekommendationen om god medicinsk praxis vid korrektion av brytningsfel. Minna Sandberg-Lall har specialistkompetens som beviljas en ögonläkare med lång och mångsidig ögonkirurgisk erfarenhet. Dessutom har hon fått ett internationellt diplom för refraktiv kirurgi (=ändring av brytningskraften med kirurgiska medel) i samband med excimer-laserkirurgi från ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery). Docent, ögonkirurg Minna Sandberg-Lall tar emot förfrågningar per telefon. Du kan också be henne ringa. Minna Sandberg-Lall svarar också för Åbo Ögonexperters information. Kontakt: (02) eller Vårdpersonalen har ett avgiftsfritt infonummer (02) som du kan ringa för att beställa tid. Då får du veta mer om de olika operationsmetoderna och skillnaderna mellan dem samt om själva ingreppet och eftervården. Samtidigt kan du ställa frågor som intresserar dig. Följande steg är en förberedande mätning av brytningskraften och en undersökning av topografin. Det egentliga vårdbeslutet kan vi fatta först när ögonläkaren gjort en grundlig förundersökning. Vårdpersonalen sköter premedicineringen inför operationen, ger anvisningar för vård hemma, biträder vid ingreppen och ger råd bl.a. om användning av ögondroppar. 13. Nöjdhetsgaranti god omsorg i alla skeden av vården Åbo Ögonexperters nöjdhetsgaranti innebär följande: * Vi följer Finska Läkarföreningen Duodecims rekommendation om god medicinsk praxis vid korrektion av brytningsfel, som vår ledande läkare Minna Sandberg-Lall varit med om att utarbeta. * Vi använder vårdmetoder och instrument som i omfattande vetenskapliga undersökningar visat sig vara tillförlitliga och goda. * Vi gör en grundlig förundersökning och regelbundna efterkontroller samt uppföljning. * Samma ögonläkare svarar för vården hela tiden och du kan vid behov alltid nå din läkare per telefon. Med nöjdhetsgarantin vill vi garantera ett optimalt resultat, säkerhet och problemfri service. 12

13 För att kunna förbättra vår service ytterligare hoppas vi på respons och kommentarer från dig. Du kan fylla i responsblanketten hos Åbo Ögonexperter eller ge kommentarer på våra www-sidor via responsposten. Krediterbjudande för våra kunder Vi erbjuder även flexibla finansieringsalternativ för ögonkirurgi och andra produkter. Tjänsten erbjuds av vår samarbetspartner Resurs Bank. Du behöver inte betala något hos Åbo Ögonexperter, utan du får en faktura på posten månaden efter köpet och kan då välja den bästa betalningsplanen för dig. Du får alltid minst en månads kostnadsfri och räntefri betalningstid. Du kan också välja att betala ditt köp i flera poster, exempelvis över tre månader utan ränta. Förutom den månatliga återbetalningen betalar du endast en administrativ avgift på 4 /månad. Alternativt kan du välja en räntefri betalningstid på 12 månader. Under den tiden betalar du, förutom den månatliga återbetalningen, en avgift på 4 /månad och serviceavgiften 35. Fyll i ansökningsblanketten noggrant, beslutet kommer direkt till din e-post inom 24 timmar. Kom ihåg att - kontrollera personbeteckningen - kontrollera kontaktuppgifterna (telefonnummer och e-postadress) - notera skillnaden mellan bruttoinkomst och nettoinkomst (brutto: före skatt, netto: efter skatt) - läsa de ekonomiska villkoren (grundläggande och allmänna) INNAN du ansöker om kredit! - du får beslutet inom 24 timmar till din e-post. När din ansökan har godkänts och du har bestämt dig för att göra ett köp, behöver du bara ta identitetsbeviset med dig så skriver vi ut det slutliga finansiella avtalet. Om du inte kan öppna ansökan, blanketten för uppgifter om din finansiella ställning eller finansieringstabellen, kontrollera om din dator har Adobe Reader. Vid behov kan du ladda ned programmet gratis. När du har fått ett positivt beslut om kreditansökan och du kommer till Åbo Ögonexperter be vi dig visa upp ett identitetsbevis. Operationen kan betalas kontant, med bankkort eller Visa Electron, med kreditkort (Visa, Mastercard och Eurocard) eller via faktura till vårt konto före ingreppet. Avgifterna betalas alltid i samband med det aktuella besöket. Om du vill betala operationerna på basis av en faktura, ska fakturan betalas 2 dagar före operationerna. För faktureringen tillkommer en avgift på 15. KOM IHÅG ATT TA MED DIG FPA-KORTET! En förutsättning för ersättning från FPA är att du har ett FPA-kort du är försäkrad i Finland du inte är medlem i en arbetsplatskassa det inte är fråga om något som företagshälsovården eller ett försäkringsbolag ersätter du inte vårdas på ett offentligt sjukhus eller är i institutionell vård. 13

14 14. Priser för korrektion av brytningsfel Priser för EXCIMER-laseroperationer : Pris Självrisk efter FPA-ersättningen Förundersökning av båda ögonen 344, Förundersökning + LASIK, båda ögonen, totalt 3301, Förundersökning + LASIK, båda ögonen, totalt + 3 kontroller + expeditionsavgifter - FPA ersättningar = Total kostnad för båda ögonen Förundersökning + LASIK, ett öga + 3 kontroller + expeditionsavgifter - FPA ersättningar = Total kostnad för ett öga Operationer: LASIK eller LASEK, båda ögonen* 2 900,00 ingen FPAersättning LASIK eller LASEK, ett öga * 1 475,00 ingen FPAersättning PRK, ett öga* 1 410,05 ingen FPAersättning * wavefront-optimerad eller topografistyrd laserbehandling med Schwinds lasersystem av sjätte generationen som är ledande inom branschen FPA ersätter inte operationerna, om inte skillnaden mellan ögonen är över 3,0 dioptrier och patienten inte kan använda helt korrigerade glasögon eller kontaktlinser. Vid behov omoperation inom 18 månader Vid behov omoperation efter 18 månader men inom 5 år 353,50 713, Förundersökning för ny operation 344, Kontrollbesök 113,50 243,50 / gång 70,50 126,50 / gång Priserna för kontrollbesök innehåller topografi-, wavefrontoch Scheimpflugbilder Läkarintyg Expeditionsavgift/besök 14,50 Tilläggsavgift för fakturering 15 Avgifterna betalas alltid i samband med det aktuella besöket. Om du vill betala operationerna på basis av en faktura, ska fakturan betalas 2 dagar före operationerna. För uteblivet besök debiterar vi 32, ifall kunden inte har anmält förhinder ett dygn före den överenskomna tiden. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar. 14

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Operation vid brytningsfel i ögat

Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert-rapport nr 2007-04 2007-12-04 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser metod och målgrupp

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION ögon Fokus på Notiser Vad gör en fysioterapeut? En andra bedömning? Om du har fått besked om att du har

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING!

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 17 MAJ 2014 KVINNA I BALANS UNIKA TRÄNINGEN - som kan motverka benskörhet SID. 19 ALEXANDRA CHARLES:

Läs mer

MANNENS HÄLSA ALLA KAN BLI STARKARE. FARLIG BUKFETMA Så mäter du om du ligger i riskzonen

MANNENS HÄLSA ALLA KAN BLI STARKARE. FARLIG BUKFETMA Så mäter du om du ligger i riskzonen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning En tjej med sting synproblem som kommer med åldern

tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning En tjej med sting synproblem som kommer med åldern En tidning om gl asögon, bågar, kontak tlinser och syn, nr 3 2 0 0 8 63 coola bågar för både barn och vuxna En tjej med sting synproblem som kommer med åldern tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning

Läs mer

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 15 juni 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer. Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet. Marika Javanainen Hanna Mäenpää Handbok för patienter med sköldkörtelcancer Sköldkörtelcancer och hur den behandlas Hur sjukdomen inverkar på livet Marika Javanainen Hanna Mäenpää Innehåll Till läsaren.... 5 Sköldkörtelcancer och vad

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom. 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom

Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom. 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom Att vara förälder till ett barn med Marfans Syndrom 10 föräldrar beskriver deras upplevelser och erfarenheter med Marfans Syndrom 1 Landsforeningen for Marfan Syndrom 1. udgave 1. oplag, 2002 Kopiering

Läs mer

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21

Retinanytt 4:09. Intressant möte i Lund. Svenska RP-föreningen. Forskningsintensivt höstmöte i Lund sid 4-21 Retinanytt 4:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa december - februari Intressant möte i Lund Den 9-10 oktober ordnade RP-föreningen ett kombinerat nordiskt möte och

Läs mer

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar

Sverige unik marknadsplats. Ett magasin från optikbranschen. japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas. Göteborgsbutik går egna vägar Ett magasin från optikbranschen Sverige unik marknadsplats japaner väljer svenskt när nyheter ska släppas Jan Ygges nya bok ett standardverk Göteborgsbutik går egna vägar Föreläsningar ordnar uppgradering

Läs mer

Excentrisk korrektion vid centrala scotom

Excentrisk korrektion vid centrala scotom LICENTIATUPPSATS CERTEC, LTH. NUMMER 2:2001 Jörgen Gustafsson Excentrisk korrektion vid centrala scotom Avdelningen för rehabiliteringsteknik Institutionen för designvetenskaper Lunds tekniska högskola

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande

Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande Medicinska synpunkter på kontaktlinsbärande State of the Art document, uppdaterat i januari 2007 Sven Erik G. Nilsson, professor emeritus Avd för oftalmologi, Linköpings universitet Innehåll Inledning

Läs mer

Vi varumärken. Bågar, mode & design. Fokus optikern Linser nu för alla. Matte &Willy från bygglov. ögonsjukdomar. Möt.

Vi varumärken. Bågar, mode & design. Fokus optikern Linser nu för alla. Matte &Willy från bygglov. ögonsjukdomar. Möt. En tidning om glasögon, bågar, kontaktlinser och syn, nr 1 2012 43 läckra bågar TRENDER Bågar, mode & design Fokus optikern Linser nu för alla Möt Matte &Willy från bygglov Våra vanligaste ögonsjukdomar

Läs mer

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling

En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling En Jämförelse av Olika Studier på Visus- och K-värdeförändringar vid Ortokeratologibehandling Linus Magnusson Optikerprogrammet 180 hp Högskolan I Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen Examensarbete

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer