ST inom Sveriges Domstolar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom Sveriges Domstolar"

Transkript

1 ST inom Sveriges Domstolar Reviderad september 2005 Reviderad, reviderad lönepolicy och komplettering med nytt avsnitt Kvalifikationskrav, Ombudsmötet 2007 Faktarevideringar oktober 2008 samt januari 2009 Reviderad september 2010 Reviderad januari 2011 Reviderad februari 2014

2 Innehåll ST INOM SVERIGES DOMSTOLARS LÖNEPOLICY... 9 Kriterier vid lönesättning... 9 ST inom Sveriges Domstolars syn på lämpliga lönenivåer Befattning och lönenivå Administration Chefsadministratör/Administrativ direktör Administratör Ekonomi eller personal HR- controller Inköpsarbete Servicefunktioner Arkivarie Arkivassistent/Arkivhandläggare Bibliotekarie Biblioteksassistent Chefssekreterare Expeditionsvakt Expeditionsvakt Expeditionsförman Fastighetsförvaltning Informatör IT-handläggare Lokalvårdare Ordningsvakt Ordningsvakt samt arbetsledning Ordningsvakt, arbetsledning (säkerhet- och brandskyddssamordnare) Registrator Registratorsassistent Registratorsassistent

3 Säkerhets- och räddningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Säkerhetsspecialist Utbildningsarbete Växel/reception Växelföreståndare Allmänna domstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta domstolen Hovrätt Miljööverdomstolen och fastighetsöverdomstolen Tingsrätt Miljödomstolen och fastighetsdomstolen Beredare Beredningssamordnare Förvaltningsdomstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten

4 Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten Domstolssekreterare/Beredningssekreterare/Domstolshandläggare Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätt Förvaltningsrätten Föredragande Beredare Beredningssamordnare Hyres- och Arrendenämnderna Nämndsekreterare/Handläggare Nämndsekreterare/Handläggare Nämndsekreterare/Handläggare Lönesättning av fackliga förtroendevalda Arbetsskyldigheten Anställningsformer Korttidsvikariat Förfarande vid tillsättning av tidsbegränsad anställning, långtidsvikariat Inflytandefrågor Budgetfrågor Personaldimensionering Verksamhetsplan Trygghetsfrågor Arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist Lathund Handledning i trygghetsfrågor Översikt över förfarandet Uppsägningsförfarandet Uppsägningstider Ekonomiska förmåner enligt trygghetsavtalet (TA)

5 Frivillig avgång för att lösa ett övertalighetsproblem Hur fungerar trygghetsstiftelsen Efterskydd Villkor för fackligt arbete på arbetsplatsen Arbetsmiljö Fysiska arbetsmiljön Våld och hot Psykosociala arbetsmiljön Kränkande särbehandling Jämställdhetsfrågor Osakliga löneskillnader Praktikarbete IT-frågor BESTA BESTA Befattningsgruppering för statistik Chefsbefattningar Kompetensutveckling och validering En framtida domstolsorganisation Arbetsställen ST inom Sveriges Domstolars policy om en framtida domstolsorganisation Samarbete förvaltningsrätt/tingsrätt Personalpolicy vid sammanläggning av två eller flera myndigheter Facklig utbildning ST inom Sveriges Domstolars syn på kvalifikationskrav vid nyrekrytering ADMINISTRATION Administratör (ekonomi och/eller personal) Chefsadministratör/Administrativ direktör Ekonomiadministratör HR- specialist Personaladministratör Inköpsarbete Servicefunktioner

6 ARKIV Arkivarie Arkivhandläggare Arkivassistent BIBLIOTEK Bibliotekarie Biblioteksassistent Chefssekreterare Expeditionsvakt Ordningsvakt Expeditionsförman expeditionsvakt/ordningsvakt med arbetsledning Fastighetsförvaltning Informatör IT-arbete Lokalvårdare Receptionist Ordningsvakt REGISTRERING Registrator Registratorsassistent SÄKERHET Säkerhets- och räddningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Säkerhetsspecialist Utbildningsarbete Telefonist Föreståndare för telefonväxel Beredningspersonal Domstolsassistent/-sekreterare/-handläggare Domstols-/beredningssekretare/-handläggare Domstols-/beredningssekretare/-handläggare miljödomstolen Föredragande

7 Nämndsekreterare/handläggare

8 I detta material hänvisas i vissa avsnitt till "Lag och Avtal". Har du inte den så kan du rekvirera den gratis från STs webbplats. 8

9 ST INOM SVERIGES DOMSTOLARS LÖNEPOLICY I Sveriges Domstolar har vi individuella löner. ST inom Sveriges Domstolar och Domstolsverket har sedan länge delegerat löneförhandlingarna till arbetsplatsombuden respektive myndighetscheferna på de myndigheter som har minst två fackliga företrädare. Lönen sätts genom lönesättande samtal. Grundutbildning i lönesättande samtal erbjöds alla medlemmar under 2007 och 2008 samt hösten 2013 och januari Kriterier vid lönesättning Gäller vid nyanställning, lönerevision och ändrad lön under pågående anställning läs vidare om detta i aktuellt löneavtal. Arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad (svårigheterna) det arbete man utför att utföra de arbetsuppgifter man ålagts vilken delegation man har extra/övriga arbetsuppgifter många bollar i luften / många bitar runtomkring Ansvar se till att jobbet blir gjort svårigheterna blir utförda kunna se vad som ska göras kunna prioritera utföra arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt samarbetsförmåga se helheten. Stöttar andra vid hög arbetsbelastning arbetar mot myndighetens mål utför arbetsuppgifterna på ett noggrant och tillfredsställande (rätt) sätt Kompetens förmåga att utföra svårigheterna att man har rätt kompetens ta egna initiativ erfarenhet från tidigare anställning, både inom DV och utifrån ha adekvat utbildning för de arbetsuppgifter som ska utföras DV-utbildning som behövs för jobbet premieras 9

10 höjd kompetens som behövs för jobbet premieras flerspråkighet som behövs för jobbet - premieras utnyttja kompetensen ska kunna få utnyttja kunskaperna från de kurser man gått utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt gå på utbildningar, ta på sig nya arbetsuppgifter, ev. handledning deltagande i internt utvecklingsarbete hur man använder kompetensen tidsaspekten för användandet samarbetsförmåga social kompetens = ta människor i olika situationer Resultat i förhållande till verksamhetsmålen Marknaden se till att man når verksamhetsmålen bidra till att målen avverkas på ett effektivt och rättssäkert sätt visa engagemang, ta initiativ noggrannhet och snabbt arbete bör värderas Skicklighet innefattande bl.a. individuellt ansvarstagande se till att arbetsuppgifterna blir gjorda flexibilitet prioritera många bollar i luften hjälpa till vid behov, se helheten att (snabbt) kunna ändra sin planering beredd att byta arbetsuppgifter att vara allround samarbetsförmåga vi-känsla måluppfyllelse av individuella och verksamhetsmässiga mål uppsatta bl.a. vid utvecklingssamtal initiativförmåga höjda krav i arbetet, kompetens erfarenhet utbildning 10

11 förmåga att motsvara höjda krav i arbetet förmåga och vilja att ta till sig nya arbetsuppgifter förmåga att uttrycka sig i tal och skrift hur man använder sin kompetens delar med sig av sitt kunnande effektivitet och prioritering delegation påverkas utifrån många inblandade Om någon har höjt sin kompetens till exempel genom att ha läst 10 poäng juridik eller på annat sätt höjt sin kompetens och detta medfört att han/hon fått utökat ansvar eller utför sina arbetsuppgifter på ett mer kvalificerat sätt skall detta naturligtvis visa sig i den individuella lönesättningen. Tänk på att även fackligt arbete bör vara ett kriterium vid lönesättning. Enligt de mänskliga rättigheterna; Artikel Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet. 2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete 3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd. 4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina intressen. 11

12 Löneförhandling Enligt avtalet: En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Den fackliga organisationens uppgift ska vara att i det förberedande lönearbetet bevaka medlemmarnas intressen när det gäller ansvar, arbetsuppgifternas art och svårighetsgrad samt de övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna. Det är inte fackets uppgift att inför löneförhandlingar bedöma medlemmars skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Det är arbetsgivarens uppgift. Det är också arbetsgivarens ansvar och skyldighet att ha en lönepolitik som är tydlig och känd. Varje arbetstagare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad hon eller han kan göra för att påverka sin lön. Genom det lönesättande samtalet förändras rollen för den facklige företrädaren. Dennes roll blir då att: Stötta medlemmarna, genom att peppa dem, ge råd inför/under samtal. Inte bara genom en klapp på axeln - Det där klarar du utan genom att försöka hitta lösningar. Innan samtalen, diskutera lönebildningsprocessen med arbetsgivaren Ta fram lokal-lokal statistik Tillsammans med medlemmen utvärdera det enskilda samtalet Svara på frågor från medlemmarna Sitta med som stöd för de medlemmar som önskar Efter förhandlingen Enligt avtalet: Lönesättningen ska utformas så att den stimulerar till engagemang och utveckling i arbetet, bidrar till en ändamålsenlig lönedifferentiering och uppfattas som rättvis i 12

13 förhållande till arbetsresultat och arbetsinsatser. Att lönerna enligt avtalet ska vara individuellt bestämda och differentierade anser vi inte ska betyda att det måste skilja någon eller några hundralappar mellan varje individ. Att gå in och peta med små belopp och väga varje individ på guldvåg anser vi vara både orättvist och kränkande. Vi anser att alla som utför de arbetsuppgifter som ingår i en viss kategori, se under rubriken Lönepolitik och ST inom Sveriges Domstolars önskvärda lönenivåer, ska ha den angivna lönen. Detta innebär dock inte att alla som exempelvis är beredningssekreterare kommer att ha kr. Utöver detta pris på arbetet så kommer sedan den individuella delen. Det kan ge resultatet att skillnader uppemot flera tusen kan förekomma. Domstolssekreterarens/beredningssekreterarens och föredragandens liksom alla andra medlemmars arbetsuppgifter är så ansvarsfulla, och har en sådan svårighetsgrad att utan tillräcklig kunskap klarar man inte uppgifterna. Har man en sådan anställning och klarar arbetsuppgifterna utan klagomål från arbetsgivaren är man kvalificerad för en viss lön, se under rubriken Lönepolitik och ST inom Sveriges Domstolars önskvärda lönenivåer här anger vi den prislapp på arbete som vi anser är lämplig. Detta gäller alla våra medlemmar såväl administratörer som de som arbetar med mål. Samtliga våra medlemmar bidrar till renodling av domarrollen, vilket är av oerhörd vikt för att nå verksamhetsmålen och få en effektiv verksamhet. Vi skall inte se enbart till detaljerna, utan till helheten. Om inte arbetsgivaren anser att någon domstolssekreterare ska ha lägre lön ska ju inte facket gå in och hävda motsatsen. Detsamma gäller vid nyanställning. Vid provanställning kan man dock sätta en lön vid anställningstillfället för att sedan revidera denna uppåt då provanställningen övergår i en tillsvidareanställning. ST inom Sveriges Domstolars syn på lämpliga lönenivåer Nedan angivna lönenivåer är vår syn på lämplig ingångslön prislapp på arbetets innehåll (se BESTA-klassificeringen) - och ska inte ses som en slutlig lön för arbetet. Därtill kommer andra individuella faktorer som kan påverka lönen. Det innebär att många mycket väl kan ha en högre faktisk lön. De benämningar som är angivna stämmer inte alltid överens med den benämning som medarbetaren har. Men det är arbetsuppgifterna och inte benämningen som avgör lönenivån. Tänk också på att arbetsuppgifterna kan variera från domstol till domstol. Det gäller alltså att hitta den grupp där merparten av arbetsuppgifterna kan återfinnas. 13

14 BESTA-klassificering ska göras i samråd mellan parterna på myndigheten och bör ses över en gång om året. För de som kombinerar uppdrag innehar flera tjänster på deltid ska den del som medarbetaren utför uppdrag på till mer än 50 % klassificeras. Detta innebär att man inte alltid måste utföra exakt alla arbetsuppgifter för att hamna i en viss kategori. 14

15 Befattning och lönenivå Administration Chefsadministratör/Administrativ direktör Grupperingsnivå (Dessa befattningar finner vi på de stora myndigheterna) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och grupperingsnivå 31, 41, 51 och Arbetsuppgifter: handlägger på eget ansvar personaladministrativa frågor såsom arbetsrätt, avtalsfrågor, information, arbetsmiljö, utveckling och utbildning handlägger tillsammans med myndighetschefen de lokal-lokala löneförhandlingarna har ansvar för ekonomin budget, redovisning, analys, prognoser och upphandling upprättar verksamhetsplan med uppföljning och prognoser ansvarar för säkerhets- och lokalfrågor samt arkivfrågor har det övergripande IT-ansvaret Administratör (både ekonomi och personal) Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och

16 grupperingsnivå 22, 32, 42 och Arbetsuppgifter: upprättar på eget ansvar budgetprognoser (Agresso) upprättar på eget ansvar budgetuppföljning (Agresso) tar på eget ansvar fram underlag till budgetarbetet (Agresso) författar på eget ansvar handlingsplan och budgetframställning handlägger på eget ansvar personalfrågor beslutar på eget ansvar i personalfrågor ansvarar för information enligt MBL till personalen upprättar rehabiliteringsplaner ansvarar för internkontrollen ansvarar för att personalen får den utbildning de behöver i sin anställning ingår på arbetsgivarsidan i partsammansatt samverkansgrupp EFH kontering och granskning av fakturor AGRESSO uppläggning av budget och uppföljningar KIM granskning och sändning till DV RUT bokning av resor, granskning och ev. även attestering PALASSO granskning av egenrapportering m.m. NÄMNDEMÄN granskning och registrering av tjänstgöringsrapporter Innehar full delegering i enlighet med de författningar som gäller idag Ekonomi eller personal Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 47och grupperingsnivå 12 och 22 16

17 Arbetsuppgifter: gör efter instruktion från myndighetschefen budgetprognoser (Agresso) gör efter instruktion från myndighetschefen budgetuppföljning (Agresso) tar efter instruktion från myndighetschefen underlag till budgetarbetet författar efter instruktion från myndighetschefen handlingsplan och budgetframställning beslutar efter instruktion från myndighetschefen i personal- frågor ansvarar för in- och utbetalningar återbetalar eventuellt felaktiga inbetalningar upprättar kassaavstämning med rapport ansvarar för bokföring av internkassan granskar reseräkningar och attesterar dem beslutar om vittnes- och målsägandeersättning stämmer av vittneskassan och gör rapport upprättar bokslut har hand om kassa för ansökningsavgifter ansvarar för försäljning av lagböcker och kopior ansvarar för utskick och fakturering av beställda kopior ansvarar för redigering och sammanställning av kungörelsedelgivningar och familjeärenden för annonsering ansvarar för KIMredovisningen KIM granskning och sändning till DV Innehar full delegering i enlighet med de författningar som gäller idag 17

18 HR- controller Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå och Arbetsuppgifter: gör utredningar och bedömer personalbehov sköter personalsocialt arbete medverkar i löneförhandlingar utför utredningsarbete inom hela det personaladministrativa området Inköpsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 56 grupperingsnivå 32 Arbetsuppgifter: tar in offerter, pris- och leveransuppgifter bevakar leveranser och betalningar sköter kontakter med leverantörer sammanställer och följer upp resultat från marknads- och leverantörsundersökningar sköter system för materialadministration ta in offerter och välja leverantörer förhandla och sluta avtal om priser, volymer och leveransvillkor bedöma anskaffningsbehov Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i

19 arbetsområde 56 grupperingsnivå Arbetsuppgifter: tar in offerter och väljer leverantörer förhandlar och sluter avtal om priser, volymer och leveransvillkor bedömer anskaffningsbehov Servicefunktioner Arkivarie Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 31-32, och Arbetsuppgifter: besvarar förfrågningar om och ur arkiv gör gallringsutredningar och sekretessbedömningar medverkar vid planering, genomförande och kontroller av leveranser till centralarkiv och arkivmyndighet upprättar dokument som styr arkivbildning, dokumenthantering m.m. utarbetar föreskrifter och allmänna råd 19

20 Arkivassistent/Arkivhandläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: arkiverar mål och ärenden kopierar/scannar beställda domar och beslut. Skickar, mailar och faxar dessa. tar ut listor av inkomna och avgjorda mål till journalister m.m. ansvarar för gallringsbestämmelser rättidsprövar överklagade domar och beslut utfärdar laga kraft sköter utlåning av akter i avgjorda mål viss sekretessbedömning av handlingar hålla sig informerad om Riksarkivets allmänna arkivför- fattningar och se till att dessa följs inom myndigheten känna till bestämmelser och föreskrifter som rör myndig- hetens arkivvård vårda till arkivet från avdelningarna/enheterna avlämnade handlingar och hålla dem tillgängliga enligt offentlighets- lagstiftningen i samarbete med den arkivansvarige upprätta arkiv- beskrivning och arkivförteckning och hålla dessa aktuella hålla kontakt med myndighetens arkivredogörare lämna förslag till förbättring i arkivvården till arkivansvarige svara för leverans till Riksarkivet samt i övrigt vara kontakt- person med Riksarkivet förteckna arkivet enligt gällande förordningar se till att gallring sker fortlöpande enligt fastställda beslut kontakt med bokbindaren angående leverans och mottagande för inbindning av arkivmaterial 20

21 I vissa fall förekommer arbetsledning för denna kategori. Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsledningen bör värderas till ca kr. Bibliotekarie Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 32 och 42 Arbetsuppgifter: har hand om medieinköp har hand om informationssökning och referenstjänst har hand om katalogiseringsarbete Biblioteksassistent Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: lånar ut litteratur 21

22 ankomstregistrerar, cirkulerar och arkiverar t.ex. handlingar och tidskrifter registrerar dokumentdata ur böcker, tidskrifter och rapporter etc. i interna datasystem sammanställer nyförvärvslistor, statistik över utlåning m.m. Chefssekreterare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: servar lagman och kanslichef arkiverar ansvarar för administrativa enhetens e-post samt övrig post administrerar all utbildning (Domstolsverkets, myndighetens och extern utbildning) ansvarar för löpande informationsarbete med myndighetens intranät besvarar interna och externa förfrågningar (muntligen och skriftligen) skickar ut kallelser, information m.m. i organisationen hanterar remisser arrangerar besök vid myndigheten (utländska/svenska) löser problem, deltar i utveckling av rutiner och projekt Expeditionsvakt Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 12 22

23 Arbetsuppgifter: sköter intern/extern postgång ansvarar för underhåll kollar att sessionssalarna är klara för förhandling servar myndighetens personal med t.ex. kopiering, möblemang m.m. daglig service Expeditionsvakt Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 22 Ovanstående arbetsuppgifter under expeditionsvakt, samtliga myndigheter, samt: ansvarar för teknik i salarna Rättsteknik och lokal support Expeditionsförman Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 32 Ovanstående arbetsuppgifter under expeditionsvakt samt arbetsledning. Arbetsledningen i sig bör anses ha ett värde om kr. Fastighetsförvaltning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 75 grupperingsnivå 12 23

24 Arbetsuppgifter: utför planerad drift tar emot felanmälningar utför och beställer reparationer deltar i utredningar som avser driftstörningar Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 Arbetsuppgifter: utför planerad drift och löpande underhåll arbetsledningsansvar planerar och medverkar i besiktning av fastigheten begär offerter och gör beställningar medverkar i budgetarbete för drift och underhåll Informatör Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 49 grupperingsnivå 32 Arbetsuppgifter: informerar internt och externt om frågor som rör myndighetens verksamhet och tjänster deltar i utformningen av webbsidor, trycksaker m.m. bedömer, bearbetar och strukturerar innehåll i manus, artiklar m.m. gör reportage, skriver artiklar, skaffar manus och bilder 24

25 sköter kontakter med tryckerier och översättare IT-handläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 46 grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: testar enklare program sköter drift och bevakning av datorplattformar utför operativt arbete under direkt överinseende Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i Grupperingsnivå arbetsområde grupperingsnivå 22, 31 och Arbetsuppgifter: beskriver in- och utdata vidarebefordrar felanmälningar sköter support och drift av kommunikations-/ nätverkslösning utför analys, diagnos och problemlösning medverkar i utveckling av nya och befintliga system utför självständigt servicearbeten, installationer, diagnoser och problemlösning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 42 Arbetsuppgifter: 25

26 ansvar för delområden utvecklar standarder för program och system driver som projektledare mindre projekt systemförvaltare Lokalvårdare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 och 22 Arbetsuppgifter: utför städnings- och rengöringsarbete av lokaler, sessionssalar m.m. Ordningsvakt Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: daglig service kollar sessionssalarna kontrollerar in- och utpassering vid entréer salsteknikansvarig (videokonferensutrustningen och Audio) utför Säkerhetskontroll upprätthålla allmän ordning i salarna och övriga utrymmen ansvarar för översynen av lokaler 26

27 Ovanstående arbetsuppgifter samt arbetsuppgifterna under Ordningsvakt samt arbetsledning (arbetsledningen måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 72 grupperingsnivå Ordningsvakt, arbetsledning (säkerhet- och brandskyddssamordnare) (arbetsledningen måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) och säkerhetseller brandskyddssamordnare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 31 och 32 OBS! att ordningsvaktsförordnande i vissa fall kombineras med en domstolssekreterareller expeditionsvaktssyssla eller dylikt värdet på ordningsvaktsförordnandet ska då beräknas till och kr. Denna summa läggs då på nivåsumman för den kategori som anställningen som ordningsvaktsförordnandet kombineras med klassas i. Registrator Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 22 och 32 Arbetsuppgifter: arbetsledning viktar (räknar) fördelar och lottar mål kollar medregistrering för på inkomstdatum klassificerar målen 27

28 ser till att målen registreras, person- och sakkonfereras anger om målen ska handläggas med förtur rättidsprövar överklagade mål registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade Registratorsassistent Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: öppnar posten/e-posten registrerar inkommande mål och ärenden konfererar handlingar rekvirerar de akter som behövs utför person- och sakkonferering inför rättelser i diariet avslutar diariet tar fram statistikuppgifter klassificera målen ser till att målen registreras, person- och sakkonfereras anger om målen ska handläggas med förtur registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade komplettera uppgiften som öppnar posten/e-posten Registratorsassistent Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 28

29 grupperingsnivå 22 Ovanstående arbetsuppgifter under registratorsassistent samt: viktar (räknar) fördelar och lottar mål för på inkomstdatum rättidsprövar överklagade mål registrering av övriga skrivelser som inte är överklagade Ovanstående arbetsuppgifter under registratorsassistent samt arbetsledning Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 53 grupperingsnivå 22 Säkerhets- och räddningsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12 Arbetsuppgifter: kontrollerar in- och utpassering vid grindar och entréer utför säkerhetskontroll utför bevakning upprätthåller beredskap för brandsäkerhet, räddningsarbete m.m. Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 42 29

30 Arbetsuppgifter: planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp operativ verksamhet utvecklar system och metoder för hantering av risker som rör säkerhets-/räddnings- och bevakningsarbete Teknik- och säkerhetssamordnare Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 32 och 42 Arbetsuppgifter: ansvarar för kontakten mellan myndigheten och fastighetsägaren upprätthåller beredskap för brand och säkerhet m.m. planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp operativ verksamhet, SBA (System- och brandskyddsarbete) utvecklar system och metoder för hantering av risker som rör säkerheten och brandskyddet. introduktion och information för nyanställda i säkerhet och brand Säkerhetsspecialist Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 51 och 52 Arbetsuppgifter: planerar, leder, samordnar, utvecklar och följer upp verksamhet utreder, analyserar och utarbetar olika alternativ ur teknisk och ekonomisk synpunkt 30

31 Utbildningsarbete Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 21 grupperingsnivå 42 Arbetsuppgifter: förbereder och genomför lektions- och gruppundervisning konstruerar och bedömer prov eller utvärderingar planerar utbildningens inriktning och innehåll utformar kurslitteratur/kompendier planerar och genomför avancerade visningar och annan undervisningsverksamhet Växel/reception Grupperingsnivå Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde grupperingsnivå 12, 22 och 32 Arbetsuppgifter: passar telefonväxel och kopplar samtal, besvarar förfrågningar, tar emot och lämnar besked. Ger ibland upplysningar och råd om växeltjänster, hänvisningsoch personsökningssystem tar emot, sänder eller vidarebefordrar meddelanden tar emot och hänvisar besökare, lämnar information och besked 31

32 Växelföreståndare (måste dock innefatta även ett formellt personalansvar) Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 54 grupperingsnivå 31 Ovanstående arbetsuppgifter under växel/reception samt arbetsledning Allmänna domstolar Domstolsassistent/Domstolssekreterare/Domstolshandläggare Denna kategori BESTA-klassificeras oftast i arbetsområde 27 grupperingsnivå 12 Högsta domstolen Arbetsuppgifter: bereder mål och ärenden enligt revisionssekreterarens beslut bevakar delgivningar svarar för utskrift av tryck enligt koncept svarar för skriftväxling enligt anvisning expedierar domar och beslut ansvarar för expediering av domar och beslut Hovrätt Arbetsuppgifter: kallar efter att referenten godkänt kallelseförslaget bevakar anstånd 32

POLICYDOKUMENT. ST inom Sveriges Domstolar. Reviderad september 2005

POLICYDOKUMENT. ST inom Sveriges Domstolar. Reviderad september 2005 ST inom Sveriges Domstolar POLICYDOKUMENT Reviderad september 2005 Reviderad, reviderad lönepolicy och komplettering med nytt avsnitt Kvalifikationskrav, Ombudsmötet 2007 Faktarevideringar oktober 2008

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion; SFS 2005:1094 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010

Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 1 (10) Lokalt avtal mellan Domstolsverket och Jusek angående lönerevisioner inom ramen för RALS 2007-2010 Definitioner Med RALS 2007-2010 avses Ramavtal 2007-2010 om löner m.m. för arbetstagare inom det

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016-11-28 Godkänd av Moa Hjertson Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

Ärenden som betraktas som verkställighet

Ärenden som betraktas som verkställighet FN 2007-01-25 n som betraktas som verkställighet Denna förteckning är exempel på ärenden som ej är att betrakta som beslut enligt delegation. Det handlar om ärenden av rutinkaraktär som regelmässigt handläggs

Läs mer

Lönesättning riktlinjer

Lönesättning riktlinjer Datum Reviderad 2016 01 12 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Godkänd av Tony Schmidt Lönesättning riktlinjer Lönebildningen och lönesättningen på Tillväxtverket ska medverka

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Ärenden som betraktas som verkställighet

Ärenden som betraktas som verkställighet FN 2008-02-25 n som betraktas som verkställighet Denna förteckning är exempel på ärenden som ej är att betrakta som beslut enligt delegation. Det handlar om ärenden av rutinkaraktär som regelmässigt handläggs

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten

Lönepolitiskt program. Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige , 144. Distribueras av personalenheten Lönepolitiskt program Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 144. Distribueras av personalenheten LÖNEPOLITISKT PROGRAM Lönepolitiken är en del av kommunens personalpolitik. Lönebildning

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Bilaga 2 LOKALT LÖNEAVTAL Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Utskriftsdatum Protokoll nr Sida 2012-04-23 31-2012-3 9. Sign Sign Sign Sign. Löneavtal 2012. Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 9 Löneavtal 2012 Version 2012-04-24 2012-04-23 31-2012-3 10 Verksamhetsutvecklin g Avstämning Medarbetarsamtal skäl. Överläggning Individuella lönesättande samtal Förhandling 2012-04-23

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar

Att ta fram en ny arkivredovisning. Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Att ta fram en ny arkivredovisning Bakgrund Förutsättningar Ställningstaganden Arbetets gång Resultat Lärdomar Sveriges Domstolar organisation De allmänna domstolarna De allmänna förvaltningsdomstolarna

Läs mer

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Dnr 2016-04-27 103-2016 Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016 Uppgifter 1 Säkerhets- och

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. www.sverigesingenjorer.se November 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se November 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte

HANDLINGSPLAN LÖNER. Mål och syfte 1(4) HANDLINGSPLAN LÖNER Mål och syfte Lönepolitiken som är en del av den gemensamma personalpolitiken skall formas inom de ekonomiska ramarna, den skall vara långsiktig, konsekvent och omfatta all personal

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

Löneavtal 2012-2014. Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. Löneavtal 2012-2014 Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott, Unionen och Akademikerförbunden avseende tjänstemän. 1. UTGÅNGSPUNKTER Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt

Läs mer

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget. Februari 2009

Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget.  Februari 2009 Ett hjälpmedel för lönebildningen i företaget www.sverigesingenjorer.se Februari 2009 Förord Parterna är ense om vikten av att den lokala lönebildningsprocessen vidareutvecklas och genomförs enligt intentionerna

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (7) STRATEGISKA STABEN/H R LÖNEPOLICY SPÅNGA-TENSTA Syftet med förvaltningens lönepolicy är att ge goda förutsättningar att rekrytera och behålla medarbetare och

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO

Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1. Löneavtal 2013. Version 2013-06-19 TEO Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll TEO 34-2013-1 Löneavtal 2013 Version 2013-06-19 TEO 2 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling kräver en aktiv medverkan från arbetsgivaren, arbetstagarna och de

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN

LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:3-024 LÖNEPOLICY FÖR FLENS KOMMUN ANTAGEN AV KF 2000-04-27 40 1 Lönepolicy Mål Lönen är ett av arbetsgivarens viktigaste styrmedel. Det är därför viktigt

Läs mer

BESTA-systemet. Syfte

BESTA-systemet. Syfte BESTA-systemet Arbetsgivarverket, OFR, SACO-S och SEKO har gemensamt utvecklat ett system för att gruppera statliga befattningar efter arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Systemet heter BESTA

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter

Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter 1 (5) Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter Kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun tilldelar nedanstående angivna arbetsmiljöuppgifter inom angivet ansvarsområde med rätt till vidarefördelning av arbetsmiljöuppgifter

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok POLICY Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 45 Giltighetstid 2016-2019 1(6) Dnr 2016/000600-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Diarie nr 2007/1567/22 sid 1(9) Lokalt RALS-avtal 2007-2010 vid SMHI avtal nr 1 Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Parterna sluter avtal om löner mm för ST och SACO inom SMHI för avtalsperioden

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen.

LÖNEPOLICY. Förändring av lön mellan revisionstillfällen är endast tillåten efter samråd med personalchefen. Kommunstyrelsen LÖNEPOLICY Beslutad i Kommunstyrelsen 2003-02-05 35 Lönepolicy skall användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppnås och att den anställde stimuleras till goda

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling.

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Avtal om löner m m 1 Löner 1.1 Regler för lönesättning Gemensamma utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real löneutveckling. Det är av stor vikt

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2017 2020 Giltighetstid: 2017-04-01 2020-03-31 Innehåll 1 Avtalets omfattning... 5 2 Principer för lönebildning och lönesättning... 5 2.1 Övergripande mål... 5 2.2 Lönerevisionens omfattning...

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp

Innehåll. Förord. KAPITEL 2 GRUNDEN FÖR BRA LÖNEBILDNING 6 Lönegrupp Aktörer i en lönegrupp Bra lönebildning 1 Förord IKEM Innovations- och kemiindustrierna i Sverige verkar för en företags- och medarbetarnära lönebildning där IKEM:s löneavtal ska ge lokala parter goda förutsättningar. Det är

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna

LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna LÖ NEBILDNINGSAVTAL SLA och Naturvetarna 1 Gemensamma utgångspunkter Avtalets inriktning är att uppnå en lönebildning som både arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan förstå och acceptera. Lönebildningen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Arkivinstruktion. för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Arkivinstruktion. för Miljö- och hälsoskyddsnämnden SHMF100 v 1.0 2007-03-14 SID 1 (5) 2010-03-08 Arkivinstruktion för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. registrator@miljo.stockholm.se Besöksadress

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun

Lönepolitiskt program för Hällefors kommun Lönepolitiskt program för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunens lönepolitiska mål... 3 3 Lönebildning... 4 3.1 Nyanställning... 4 3.2 Löneöversyn... 4 3.3 Lönestruktur... 4 4 Kriterier...

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375

LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG. Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010. Dnr Ks/2010:375 LÖNEPOLITIK LÖNESÄTTNING I DIALOG Antagen av arbetsgivardelegationen den 27 april 2010 Dnr Ks/2010:375 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch:

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar

2. Lönehöjning 2013-05-01, 2014-05-01 och 2015-05-01 Allmän pott för lokala förhandlingar Löner m m 1. Löneprinciper Lönesättningen skall vara individuell och differentierad. BILAGA A LÖNER M M Bilaga A Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgi erna

Läs mer