RFID. Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder. Från utbildning till komplett lösning. Läs mer om RFID inom handeln på sid 10.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RFID. Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder. Från utbildning till komplett lösning. Läs mer om RFID inom handeln på sid 10."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS December 2008 RFID Taracci byter till RFID-märkning på sina kläder Läs mer om RFID inom handeln på sid 10 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI DECEMBER 2008 RFID den osynliga tekniken Läs mer sid 4 EXPERTER FRÅN BRANSCHEN UTTALAR SIG, SE SID 14 Från utbildning till komplett lösning RFID Constructors AB tel:

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS Inledning 2008 blev genombrottsåret för RFID i norden INFO: Tematidningen RFID är en oberoende titel från Mediaplanet i sam arbete med RFID Nordic. Syftet med tidningen är att visa hur RFID kan användas inom flertalet olika branscher för att effektivisera processer och öka kundnyttan är året då RFID projekten utvecklades och blev verklighet i större skala. Dvs antalet piloter på marknaden minskade och fler blev till RFID-uppdrag. Marknaden har börjat mogna och på användarsidan är RFID nu en självklarhet när man räknar hem t ex logistikprojekt. Under 2009 kommer mycket att hända på den stora tillväxtmarknaden RFID. Inom de olika kärnmarknaderna för RFID: industrin, handeln, samt inom service och tjänster är tempot uppskruvat sedan länge och speciellt då inom industrin. Detta inte är så underligt när man tänker efter. Dels är marknaden mogen eftersom RFID-applikationer har varit i bruk inom industrin i över 25 års tid och dessutom är besparingarna stora, vilket är viktigt inte minst i dessa tider. Inom service- och tjänstesektorn händer också mycket nu. Inte minst på kortsidan, pass och olika anpassade automatiska betalningslösningar med RFID. Dessutom finns här den stora nyheten: betalnings- och info lösningar direkt i mobilen med hjälp av NFC (Near Field Communication). Därmed förs makten tillbaka till konsumenten, dvs. det är du och jag som bestämmer vilken info eller vilka säkra betalningar vi vill göra med våra mobiler. Tänk er själva. Om du t ex är synskadad och går ut i köket till hyllan för att hämta din medicin i någon burk. Genom att sätta mobilen till den taggade etiketten får du innehållet uppläst i örat. Vilken enorm konsumentnytta detta innebär i framtiden. Eller fördjupningar i tidningarnas annonser, boka teaterbiljetter direkt på tavlan på stan etc. Det här har vi bara sett början på ännu och här kommer en av de stora utmaningarna för pack- och printproducenterna i framtiden. Inom handeln har till exempel Svensk Handels kassasystem med RFID - Shop- ON nu kommit ut för försäljning till butik. Ett par klädesbutiker i Stockholm har installerat RFID-system med stor framgång. En av våra finska medlemmar i RFID NORDIC har taggat hela kedjan från produktion av taggen i Kina till Metros snabbköpsdiskar i Tyskland. Validering av kylkedjor och ursprungshantering av kött i butik enligt EUs direktiv är sedan länge genomförda. I och med NFC i mobilen finns nu en möjlighet att skynda på processen i butikerna utan att belasta handlarna med hela investeringen. Välkommen till ett nytt, spännande RFID år Ove Canemyr Ordförande RFID NORDIC Innehåll RFID-teknologin sid 4 Framtidspotential sid 5 Gemensamma standarder sid 6 RFID inom avfallshantering sid 8 RFID inom handeln sid 10 Near Field Communication sid 11 RFID ökar livsmedelssäkerheten sid 12 RTLS sid 13 Expertpanel sid 14 RFID EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och finansiering av ämnesspecifik information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Bratislava Projektledare: Richard Ohlsson, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Annelie Lagerkvist, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: Bold/DNEX Tryckeriet AB, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, Ö-vik För information, kontakta: Gustaf Ryding, Mediaplanet, Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: TracTechnology AB utvecklar moderna lösningar för ursprungsmärkning och spårbarhet av kött. Vi bidrar därmed till att förbättra livsmedelsäkerhet i dagligvaruhandeln. Behovet av våra lösningar ökar för varje dag, där den alltmer globala färskvaruhandeln sätts på prov. Problem som salmonella, dioxiner, e-hec och djursjukdomar kräver en modern krishantering som möjliggörs av våra lösningar. Att våra lösningar dessutom stärker konsumentskyddet gör vårt bolag till ett av de mest intressanta på marknaden. Läs mer om oss på Aktier i TracTechnology AB (publ) handlas på AktieTorget!

3

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS Så fungerar RFID RFID (Radio Frequency IDentification) är en teknisk lösning för identitets märkning av nästan allting. Den finns i dag på många ställen i vårt samhälle utan att egentligen synas. RFID kan nyttjas på allt från märkning av varor till kommunikation i stora fabrikslokaler, säger Gunnar Ivansson, senior konsult på IT-bolaget LearningWell. TEXT: Therese Slettengren, Richard ohlsson RFID kan nyttjas på många områden som till exempel kommunikation i stora fabrikslokaler och i moderna bilnycklar. RFID en teknik med många användningsområden RFID-tekniken utvecklades från början under andra världskriget när det uppstod ett behov av att börja identifiera föremål på långt håll. I takt med att tekniken förbättrades under senare delen av 1900-talet tog användningen ordentlig fart och allt fler kommersiellt gångbara användningsområden utvecklades då fördelarna med tekniken är många. Tekniken grundar sig på att man märker en vara med en RFID-tagg. Vidare använder man sig av en läsare som känner av när den märkta varan befinner sig Gunnar Ivansson. inom ett visst avläsningsområde. Läsaren registrerar då bland annat även RFID-taggens unika identitet. RFID-tekniken behöver inte vara synlig, dessutom kan den spara och uppdatera information som lagrats i ett separat användarminne och läsas av från korta eller långa avstånd. Det går också att föra in vilken information som helst i taggen, exempelvis viss behörighet, vikt, tillverkningsinformation och liknande, säger Gunnar Ivansson. Allt fler användningsområden I dag finns RFID-tekniken i princip överallt. Den används för liftkort, busskort, bibliotekskort och vid inoch utpassering i lokaler som kräver tillstånd genom id-bricka. Moderna bilar har RFID i sina nycklar och det blir allt vanligare med RFID i produktionsmiljöer och i butiker. Det görs även försök med RFID i livsmedelsbutiker, säger Gunnar Ivansson och förklarar att kunden ska kunna lägga ner alla varor i kundvagnen som sedan automatiskt läses av när kassan passeras utan att de behöver plockas upp och scannas. Det som hindrar detta scenario just nu är framförallt priset på taggarna, men också det faktum att taggarna måste kunna sättas på olika material i livsmedelsbutiken, som plåt, plast, vätskor och papper. Systemen bakom skapar intelligensen Den grundläggande RFID-tekniken är ganska enkel, dock hyser den otroliga möjligheter. Det enda som begränsar är hur smarta och välutvecklade IT-systemen bakom är. Även om vi experter talar oss varma om RFID-tekniken och alla dess möjligheter så får vi inte glömma att det trots allt är IS/IT systemen bakom som skapar lösningen. RFID i sig självt har ingen intelligens eller logik. Taggen/ transpondern är bara en informationsbärare med unik identitet och möjligen också lite övrig information och läsenheten är bara till för att fånga upp taggen, tolka vad som står i den och skicka informationen vidare. Sedan är det systemen som hanterar informationen, kommenterar Gunnar Ivansson. Genom att koppla RFID-systemen mot exempelvis affärssystem och ERP-system så kan organisationer nå riktigt stora effektivitetsvinster då man i realtid kan få löpande information om vad som pågår i organisationer och bättre beslutsunderlag. Systemen i sin tur är beroende av hur smarta applikations- och systemutvecklarna har varit. Vi skall heller inte glömma av verksamhets och processutvecklare som kan dra nytta av RFID-teknikens möjligheter, men RFID i sig själv skapar inga fantomlösningar, säger Gunnar Ivansson. Personlig integritet en utmaning Den stora utmaningen framöver blir enligt Gunnar Ivansson att se till att den personliga integriteten inte sätts åt sidan när tekniken utvecklas. Det största integritetsproblemet inom RFID är till exempel att en kund som köpt en produkt med RFID-tagg inte känner till detta och att taggen kan avläsas på avstånd utan kundens tillåtelse. Idag utgör detta för det mesta inte något hot mot den personliga integriteten, men det är viktigt att dessa frågor uppmärksammas och hanteras på rätt säger, säger Gunnar Ivansson. Så fungerar RFID RFID bygger på trådlös kommunikation mellan en sändare ( tagg ) och en läsare som känner av taggen och registrerar att taggen är i närheten. Det passiva systemet - är det äldsta, billigaste och vanligaste. Det har ett begränsat läsavstånd på några meter och det är själva informationsbäraren exempelvis ett kort som lagrar informationen på taggen. Den passiva taggen har ingen egen strömkälla utan reagerar på en impuls från läsaren som laddar upp tillräckligt med energi för att taggen ska kunna skicka tillbaka en signal. Det aktiva systemet - är dyrare och större. Här har taggen, en egen strömkälla och kan lagra mer information än det passiva systemet, det kan också läsa av taggarna i högre hastigheter och klarar av betydligt längre läsavstånd. Här blir det också enklare att koppla till externa sensorer för ex. temperatur, tryck, vibration etc. som sedan kan lagras i taggen. INFORMATIONSTEKNOLOGI Ett utbildningsområde inom STF Undvik fallgroparna 2-3 mars 2009 Stockholm One Software, Endless Combinations RFID and Barcode Solutions RFID i praktiken! Möt vår expert inom RFID på STFs kurs RFID i praktiken! På 2 dagar ger vi dig det viktigaste du behöver för att undvika fallgroparna i dina RFID-projekt. För mer info och kursanmälan gå in på eller kontakta Martin Rawet på , Fler kurser inom industriteknik och industriell IT hittar du på

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS 5 Framtidsutsikter Säkrare hemtjänst med RFID Uppsala kommun inför under våren 2009 ett RFID-baserat låsöppningsoch tidsregistreringssystem inom hemvården. Personalen kan då genom NFC-teknik låsa upp dörren hos brukaren med sina mobiltelefoner och samtidigt registrera tid för insatsen och vem som varit där. På så sätt kan man öka säkerheten och tryggheten för den enskilde individen. Genom att komma ifrån den manuella nyckelhanteringen och registrera alla hemvårdsbesök ökar säkerheten och tryggheten för den enskilde. FOTO: DIETER HAWLAN/ISTOCKPHOTO I framtiden blir det möjligt att betala i kassan efter det att de RFID-taggade varorna lästs av utan att behöva plockas upp ur kundvagnen. Stor potential för RFID Det finns stora kostnadsbesparingar att göra i logistik hanteringen när RFID slår igenom på bred front. En viktig besparing ligger i att den manuella hanteringen kan reduceras. Vad vi väntar på är att RFID ska komma in i öppna system och fungera från en omgivning till en annan, till exempel från leverantör till kund. Det är det självklara sättet att använda tekniken på, säger Kent Lumsden, professor i integrerade transport system och logistik på Chalmers. TEXT: MIKAEL GIANUZZI FOTO: DON BAYLEY/ISTOCKPHOTO RFID effektiviserar malmbrytning För att effektivisera sin malmbrytning i sina gruvor använder LKAB sig av RFID-teknik. Malmjätten har fäst RFID-läsare i gruvgångarna som under höga hastigheter läser av lastmaskinernas position. Läsarna samlar även information om mängden malm som lastats. På detta sätt får man information i realtid om mängden malm i lastmaskinerna och kan därmed på ett mer effektivt sätt få besked om när man ska sluta lasta malm i maskinerna. RFID är ännu inte särskilt väl använt men väntas få sitt genombrott så fort kostnaden för att producera taggen är nere på samma nivå som för streckkoden. RFID är redan implementerat i ett fåtal kontrollerade miljöer med slutna system. Det handlar till exempel om sjukvården där tvättverksamhet kan vara ett sådant slutet system eller i en affär där RFID-taggen är kopplad till prislappen. När du går i affären och köper någonting finns en streckkod på varan som hanteras av affären. I ett första skede ska RFID-taggen ersätta streckkoden. Fördelen med en tagg är att den inte behöver ha omedelbar närhet till läsaren. En streckkod kräver också en speciell miljö, den får till exempel inte smutsas ned. Det klarar en tagg, säger Kent Lumsden. Ett första steg mot införandet av RFID är redan taget i många matbutiker där kunden själv får scanna in streckkoden på varorna och sedan betala slutsumman i kassan. I framtiden blir det möjligt att betala i kassan efter det att de RFID-taggade varorna lästs av utan att behöva plockas upp ur kundvagnen. Systemet kan också användas vid incheckningsförfarande när en människa kommer in i en terminal eller liknande. Det finns en enorm potential i det här, säger Kent Lumsden. Han pekar på möjligheten att sätta en tagg på brevet istället för att skriva en mottagaradress. Posten kan sedan läsa av taggen. Mottagaren av brevet kan ha en läsare hemma vid brevlådan som signalerar att det har kommit post. Effekterna blir att är att postsorteringen kan automatiseras än mer och att det aldrig blir någon felsortering. RFID har också potential att ändra förutsättningarna i till exempel Kent Lumsden, professor i integrerade transportsystem och logostik på Chalmers. FOTO: CHALMERS speditions-, och logistikbranschen. Med hjälp av en läsare kan stora godsflöden kontrolleras, inventeringar av lager förenklas och mottagar- och utskeppningsrutiner automatiseras. På en parkeringsplats kan en läsare registrera ankommande och avgående fordon. Den typen av lösningar finns redan i dagläget men de kommer att bli effektivare. RFID har så stora möjligheter att vi kommer att få mängder med applikationer som vi idag inte ens tänkt på. En tagg kan användas i andra miljöer än en streckkod. Det viktigaste är ändå att mycket av manuella rutiner kan plockas bort. Med RFID-taggar får man samtidigt en väldigt hög säkerhet i avläsningen, säger Kent Lumsden. Ett tungt vägande skäl för att RFID ännu inte slagit igenom på bred front är priset på taggar jämfört med priset på den traditionella streckkodsmärkningen. Kostnaden för att producera en streckkod är idag väldigt låg medan kostnaden för RFIDtaggarna ännu inte har kommit ned lika mycket i pris. Kostnaden för RFID-taggen bör komma ned till nivå där det handlar om ören och vi ligger inte riktig där ännu, säger Kent Lumsden. FOTO: ISTOCKPHOTO SL inför RFID Under hösten har Stockholms Lokaltrafik infört ett nytt betalsystem, SL Access. Det nya systemet baseras på smarta kort med RFID-teknologi. Företaget NXP, som har utvecklat systemet, kallar det Mifare Classic. De första biljetterna började säljas på SL Center den 14:e november.

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS Gemensamma standarder RFID vinner allt större terräng inom flertalet branscher och öppnar möjligheter för en mängd olika applikationer. Den ökande användningen av RFID ställer också ökade krav på att allt fler börjar arbeta med gemensamma standarder. Detta för att skapa en ökad spårbarhet, öppna upp för handel på den globala marknaden och för ökad konkurrens. TEXT: RICHARD OHLSSON Gemensamma standarder skapar större marknader Detta skapar en spårbarhet i systemet som inte är möjlig med streckkoder. Genom EPC definieras inte bara ett artikelnummer som i fallet med en streckkod utan med EPC definieras även ett unikt serienummer för varje förpackning. FOTO: ISTOCKPHOTO Inom RFID-branschen finns flera standard ramverk som är antagna av ISO att rätta sig efter. Standarderna beskriver kortfattat hur RFID-systemen och innehållet i taggarna ska se ut. Den för närvarande mest spridda kommer från GS1/ EPCGlobal och heter EPC (Electronic Product Code) och är framtagen för Supply Chainflöden. I fallet med EPC så är standarden en vidareutveckling av standarden för streckkoder, dock med en mycket viktig skillnad. Genom EPC Olle Hydbom, CTO på RFID Constructors. definieras inte bara ett artikelnummer som i fallet med streckkoder utan med EPC definieras även ett unikt serienummer för varje förpackning. Skapar spårbarhet och tillförlitlighet Detta skapar en spårbarhet i systemet som inte är möjlig med streckkoder. Exempelvis kan man vid en produktionsstörning identifiera exakt vilka produkter och serienummer som tillverkats under störningen och därpå behöver man inte, vilket tidigare kunde vara fallet, kassera alla produkter som tillverkats under en viss tidsperiod utan enbart de som tillverkades under produktionsstörningen, säger Olle Hydbom, CTO på RFID Constructors, och fortsätter: En annan viktig fördel med gemensamma standarder är att man kan ta del av system som redan är utprovade då dessa är byggda på en standard. Helst uppfinner man inte hjulet på nytt utan man tar gärna del av andras arbete. Gemensamma standarder bygger förutsättningar för användandet av färdiga byggblock, vilket inte bara minskar utvecklingstiden utan även ökar tillförlitligheten då dessa är vältestade och verifi erade. Ökar konkurrensen Det finns även självklara ekonomiska initiativ som kommer kunderna till gagn då leverantörer arbetar efter en gemensam standard. Ett av dessa är möjligheten till ökad konkurrens, vilket driver ner priser. Gemensamma standarder skapar förutsättningar för sund konkurrens. Med en proprietär standard är köparen låst till en leverantör vilket inte är fallet med öppna standarder. Vidare kan fler leverantörer konkurrera om lösningarna vilket resulterar i lägre priser för slutanvändarna, säger Olle Hydbom och fortsätter: Leverantörerna har även möjlighet att nå ut till en global marknad då deras potentiella kunder, oavsett var de befinner sig i världen, har möjlighet att läsa informationen i tagg arna. Minskar feltolkningar och förfalskningar Att läsa av information baserat på en gemensam, öppen standard minskar också risken för att information misstolkas. Exempelvis försvinner risken för att systemen bakom blandar ihop de unika numren som potentiellt skulle kunna ske om olika standarder används, säger Olle Hydbom. En annan viktig fördel är möjligheten att kontrollera att produkten är äkta. Genom det unika serienumret kan man spåra varan hela vägen bakåt till fabriken. En gemensam standard skapar också förutsättningar för att mer noggrant kunna utföra äkthetskontroller. Det är av yttersta vikt för exempelvis läkemedelsbransch en där förfalskningar i många delar av världen är ett stort problem. Genom att kunna följa varje enskild förpackning under hela leveranskedjan kan man se vari från den kommer och därmed säkra att den är en äkta vara, säger Olle Hydbom. Teamwork för Track & Trace Skräddarsydda lösningar eller standard vi har en passion för trådlös teknik TrueMobile Track & Trace RFID EMS rfid AB är ett agenturföretag inom RFID-branschen med mångårig erfarenhet. EMS rfid AB eftersträvar att förse Sverige samt resten av Europa med det bästa och senaste inom RFID-sektorn. Vi har några av de främsta leverantörerna både vad gäller hårdvara och mjukvara knutna till oss sen lång tid tillbaka. Tack vare våra samarbetspartners har vi möjlighet att leverera en nyckelfärdig lösning eller endast hårdvaran. Vårt senaste tillskott inom RFID är vår leverantör Intelleflex, som erbjuder ett Semi-passivt system inom UHF868 MHz, med ett läsavstånd på upp till 50 m.

7 Ser du säkerhet som vi i siffror? Förfalskade läkemedel är ett problem. Runt om i världen produceras sockerpiller eller till och med farliga piller som är förvillande lika den äkta varan. För läkemedelsindustrin finns ett system för äkthetsbevisning och spårbarhet som bygger på ett globalt språk siffror. Förpackningarna förses med sifferserier i form av streckkoder eller svårförfalskade DataMatrixmärkningar och RFID-taggar. Bakom systemet står GS1. Spårbarhet Äkthetsbevisning Patientsäkerhet

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS Avfallshantering När kommuninvånarna i Linköpings kommun skulle börja betala sophämtning efter hur mycket sopor de slängde blev kommunen tvungen att införa ett system som kunde identifiera och sammanföra rätt soptunna till rätt kund. Teknikvalet föll på RFID och det har uppfyllt alla kommunens behov på en effektiv sophantering. TEXT: Therese Slettengren Inte någon sopig hantering med RFID FOTO: ISTOCKPHOTO För 15 år sedan bestämde Linköpings kommun att de ville minska mängden sopor i kommunen. För att kunna genomföra detta måste man veta hur mycket sopor varje villa, bostadshus och hyreshus gör av med. Vi har soptunnor i kommunen så det blir kaos om vi inte kan hålla reda på alla sop tunnor och vem de tillhör, säger Håkan Jedåker som jobbar på administration för avfall och återvinning på Tekniska Verken i Linköping som är ett dotterbolag till Linköpings Kommun. Tittade på olika system För att lösa detta problem insåg Tekniska Verken att de var tvungna att hitta ett system som både kunde identifiera och väga soptunnorna. Vi tittade bland annat på ett streckkodssystem som genom en roterande laser i sopbilarna skulle kunna läsa av information och uppfylla våra behov av att väga soporna. Detta system var dock väderkänsligt och kunde få problem att läsa informationen när vädret var otjänligt. Vi valde då att införa ett RFID-system från Liros Electronic som redan då hade mycket erfarenhet inom området och det har fungerat alldeles utmärkt. I dag har vi järnkoll på sophanteringen och vet exakt hur mycket sopor som slängs, säger Håkan Jedåker. Den största fördelen är dock att Tekniska Verken har fått en bra inventering av hela soptunnebeståndet och ordning i registren. Systemet fungerar så att alla soptunnor i kommunen har en RFID-tagg med ett unikt nummer som sitter monterad på sopkärlet. På sopbilen finns två läsare som gör att två tunnor kan tömmas samtidigt. Sändarna på sopbilen skickar ut en magnetpuls som identifierar RFID-taggen samtidigt som soptunnan vägs. Dessa uppgifter lagras i en dator i bilen som kontinuerligt överför värden till en databas hos vår entreprenör som var tionde minut sänder information till Tekniska Verken. Detta är ett driftsäkert system, taggarna är av mycket bra kvalitet och det är säkert i alla lägen. Det är väldigt sällan något fel uppstår, kanske att en eller två taggar per år går sönder, säger Håkan Jedåker. Många fördelar Enligt Håkan Jedåker har RFIDsystemet bara fördelar. Varje vägning koordinatbestäms, så det är lätt att spåra soptunnor som eventuellt kommit på villovägar. Vi har även en etikett på soptunnan som talar om adress och fastighetsbeteckning så att sophämtaren och kunden lätt kan se att soptunnan är på rätt plats, säger han. Eftersom inrapporteringen sker så snabbt kan de ge kunder som ringer snabb information om tömningen på aktuella fastigheter. Den största fördelen är dock att Tekniska Verken har fått en bra inventering av hela soptunnebeståndet och ordning i registren, vilket gör att ingen kan få sin soptunna tömd utan att betala för det, säger Håkan Jedåker. Det är också lätt att plocka fram statistik över hur mycket sopor som lämnas och när soporna töms. Minskade mängden sopor med nya systemet? Vi har ingen kontinuerlig upp- följning. I början märkte vi dock skillnad och då sjönk sopmängden med 30 procent. Det var många som förut slängde ner hela äppelskörden, samlingsgrus och mängder av konstigheter. Sådant har upphört nu och på det sättet har vi sett en stor effekt. I stort märker vi dock att sopmängden ökat de senaste åren. En vanlig villa lämnar 15 kilo sopor varannan vecka. Detta är ett driftsäkert system, taggarna är av mycket bra kvalitet och det är säkert i alla lägen, säger Håkan Jedåker på Tekniska Verken. RFID-lösningar från Teknikledarna Transponders för de flesta applikationer RFID-läsare: UHF, HF samt LF RFID-läsare: USB, RS , Ethernet, WLAN Antenner: korta läsavstånd till större gatelösningar RFID-utvecklingskit Multiplexers Kundspecifika lösningar Är streckkodstekniken inte tillräcklig? Streckkoder har varit, och är fortfarande, ett mycket bra sätt att spåra och hålla ordning på varor, gods vid transporter eller produktionsinformation. Men med hjälp av dagens RFID-teknik kan vi nå längre och ta spårbarheten till nya nivåer inom områden där det inte tidigare varit möjligt att spåra eller registrera information. Kontakta oss för att ta reda på vad den nya tekniken kan göra för er! Kontakt:

9 Logopak Systems AB Lilla Bommen Göteborg MECTEC Svar: Hos Logopak Fråga: Vi söker industriella system för automatisk RFID identifiering av böcker och pallar var hittar vi lämpliga system-lösningar? Logopak har egen tillverkning med en täckningsgrad på över 90% vilket tillåter oss att anpassa systemen efter era behov. har 25 års erfarenhet av märkningssystem och auto ID. är partner med GS1 och Metro, och medlem i EPCglobal. samarbetar med andra ledande företag för att leverera kompletta RFID-system. Du är välkommen med dina frågor! Med 9000 levererade system över hela världen så har vi redan en hel del svar. Märkning på Dina villkor! Ett komplett program för automatisk märkning Med en investering i märknings- och etiketteringsutrustning från Mectec är du säker på att få den mest på marknaden idag! Vi har marknadens i särklass bredaste program av skrivare, applikatorer och lösningar för alla branscher och applikationer. Från 5x5 mm precisionsmärkning till A3-etiketter på pappersrullar. Alltid optimerat för varje kunds unika behov! och över hela världen. Vi ser fram emot att få göra en lösning även för Dig! Mectec - Technical know-how and quality in one word - MECTEC ELEKTRONIK AB Agnesfridsvägen 189, Malmö Tel: , Fax: Scanna de SenaSte Sportnyheterna! Håll dig uppdaterad på var du än är!

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS RFID inom handeln Stöd för bevakningsföretag RFID vinner allt större mark inom bevakningsbranschen. Rapid Bevakning är ett av de stora bevakningsföretagen som börjat arbeta med RFID och NFC-teknik via mobiltelefonerna. Genom användning av RFID slipper personalen dataöverföringar och kan åka hem direkt efter avslutat arbetspass. Vidare får säkerhetsbolagen snabb tillgång till automatisk rapportering. Den personliga säkerheten får ett rejält lyft genom personlarm och att centralen ser väktarnas rörelser i realtid berättar Göran Nybom på TracTechnology. RFID möjliggör obemannade butiker Genom att använda sig av RFID kan man sätta upp obemannade butiker. Ett exempel på en sådan är Laxbutiken som lanserat så kallade Laxomater vilka är obemannade butiker som har öppet dygnet runt. I butikerna är varje vara märkt med RFID. Kunden behöver då endast lägga varorna på en läsare och sedan betala dessa. FOTO: ISTOCKPHOTO RFID står inför ett genombrott i den svenska handeln Glöm streckkodläsare, manuellt arbete och tidsödande inventering. Med RFID-teknologi kan både stora och små butiker spara tid och pengar. Vi ser mycket stora möjligheter inom handeln, säger Bo Svensson på Svensk Handel. TEXT: PETER FREDRIKSSON Han menar att dagens teknik som bygger på streck koder i och för sig fungerar bra. Men för de butiker som väljer att an vända den senaste tekniken finns ändå stora effektivitetsvinster att göra. Teknikutvecklingen inom RFIDområdet går mycket snabbt. Redan idag är det ekonomiskt försvarbart att överge streck koderna för många butiker, säger Bo Svensson. Han menar att en förklaring till att RFID ännu inte fått det stora kommersiella genombrottet är att de svenska handlarna inte haft tid att reflektera över hur de kan förbättra logistiken. Vi har en lång högkonjunktur bakom oss. Men nu när omsättningen sjunker finns det tid att planera för hur man kan effektivsera hanteringen av försäljnings volymerna, säger han. Bo Svensson menar att RFID inte bara kan ersätta samtliga moment från inleverans till kassahantering. Tack vare RFID går det även att förbättra servicen Bo Svensson. gentemot kun- den i samband med till exempel support eller reklamationer. Lönsam lösning Något förenklat kan en lönsam RFID-lösning för en klädesbutik se ut så här: Vid produktionen syr tillverkaren in en tagg med uppgifter om storlek, modell, tygkvalitet och skötselanvisning i plagget. När varan anländer till butiken slipper mottagaren bocka av leveransen på följesedeln. En läsare registrerar istället all information så fort plagget kommer in på lagret. När plagget läggs på rätt hylla registreras detta på samma sätt. Eftersom allt sker i realtid vet personalen exakt hur många plagg som finns av varje vara. Det här är extra värdefullt när det är många kunder i butiken. Inte sällan hamnar plaggen fel eftersom kunder som provat dem inte lagt tillbaka dem på rätt plats. Synergieffekter vanliga Om många funktioner samordnas uppstår det synergieffekter som gör att initialkostnaderna för att införa tekniken blir försumbar i förhållande till vinsten, säger Mats Tornard på Taracci som säljer herrmode i Stockholm. Under det senaste året har vi infört RFID från inleverans och hela vägen ut mot kund. För vår del har det inneburit att vi kunnat effektivisera hanteringen av plagg samtidigt som systemet stöder oss i realtid, säger Mats Tornard som menar att den riktigt stora vinsten ligger i samband med inventeringen. Med det gamla systemet kunde det ta upp till två arbetsdagar att inventera en butik. I dag gör man samma arbete på fem minuter genom att gå runt med den handhållna datorn. En annan stor fördel med RFID är att vi får alla uppgifter i real tid. Det gör att vi kan skapa beställningar från vårt lager till våra butiker i samma takt som plaggen Mats Tornard. säljs. På så sätt minskar vi risken för att varorna tar slut, säger Mats Tornard som menar att RFIDsatsningen även är ett sätt att visa kunderna att Taracci är en butik som ligger långt framme på alla plan när det gäller kundvård. En annan stor fördel med RFID är att vi får alla uppgifter i realtid. Det gör att vi kan skapa beställningar från vårt lager till våra butiker i samma takt som plaggen säljs. FOTO: ISTOCKPHOTO LEVERANTÖRSOBEROENDE RFID KONSULTER Inom RFID kan vi ge dig leverantörsoberoende rådgivning genomföra utredningar och förstudier leda hela processen vid upphandlingar av RFID lösningar leda utvecklings- och implementeringsprojekt LearningWell har spetskompetens inom: NFC - PASSIVA SYSTEM - AKTIVA SYSTEM Övriga tjänster inom LearningWell: Kvalificerad mjukvaruutveckling Systemintegration Projektledning Verksamhetsanalys Riskhantering Testledning LearningWell Stockholm AB Cylindervägen Nacka Strand Monica Guttenberg Gunnar Ivansson

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS 11 Near Field Communication Har du tröttnat på sladdar, nycklar och plastkort? Var lugn Inom kort kommer du att kunna använda mobilen istället. Tekniken heter NFC, Near Field Communication, och finns redan på marknaden. TEXT: PETER FREDRIKSSON Flera oberoende analytiker spår att redan år 2011 kommer upp till en tredjedel av alla mobiltelefoner att vara utrustade med NFC. FOTO: ISTOCKPHOTO NFC-teknik underlättar jobbet för ISS Sedan länge har NFCtelefoner använts som biljetter på bland annat tyska tåg och som betalningsmedel i Japan. Och i Storbritannien har väktare använt liknande teknik för att bland annat rapportera sina rundor. Även Sverige ligger långt framme med att använda applikationer som baserar sig på NFCteknik. Den främsta fördelen med att använda NFC är att sändaren och läsaren måste befinna sig på kort avstånd från varandra, vilket minskar risken för att någon obehörig ska kunna läsa informationen. Nya spännande användningsområden Ett spännande framtida användningsområde är att använda mobilen som ett avläsningsinstrument för inte bara betalningar utan även som nyckel eller inpasseringskort. Mobilen kan även användas som en scanner som snabbt och effektivt läser in och lagrar till exempel tidtabeller på busshållsplatsen. Vidare går det att få detaljinformation om till exempel ett plagg genom att lägga mobilen mot en RFID-etikett i butiken. Flera oberoende analytiker spår att redan år 2011 kommer upp till en tredjedel av alla mobiltelefoner att vara utrustade med NFC, vilket innebär att vi kommer att kunna använda mobilen till en mängd olika användningsområden i vår vardag. NFC underlättar administrationen på ISS Det finns flera svenska företag som använder sig av NFC och mobiler i stor utsträckning. För Martin Kylberg på företaget ISS Traffi- Care AB, som utför yttre och inre fordonsvård på tågvagnar, underlättar den nya tekniken administrationen på ett påtagligt sätt. Vi har 1800 anställda runt om i hela Sverige som arbetar på rörliga objekt som tåg samt spårnära Martin Kylberg. FOTO: ISS lokaler som exempelvis stationer. För oss är det viktigt att vi får en snabb och effektiv avrapportering av arbetet. Med hjälp av mobil data fångst och NFC-teknik har vi en decentraliserad rapportering som via GPRS ger en central uppföljning och planering. Detta ger oss en betydligt enklare administration och ökade möjligheter att kvalitetssäkra vårt arbete, säger han och berättar att man lagt stor vikt vid att systemet ska vara enkelt att använda. När den anställde börjar sitt pass öppnar han Java-programmet som finns i telefonen för att logga in. Därefter läggs telefonen direkt mot NFC-etiketten på objektet så att telefonen registrerar närvaron. Via menyn i telefonen anger sedan den anställda vilken aktivitet som utförs, som till exempel städning, kvalitetskontroll eller sanering. Alla uppgifter i realtid På så sätt vet vi i realtid vad som är utfört på ett objekt både som kvittens men också i tidsåtgång. Det här skapar goda möjligheter för oss att veta vilken historia, vilket behov och status ett objekt har. Vi kan med den här tekniken även förbättra vårt underlag för debitering mot kund, säger Martin Kylberg som arbetar med att införa NFC-telefoner på bred front inom företaget. Systemet används över hela vår produktion. I dag har cirka tio procent gått över till NFC-telefoner och vi är mycket nöjda med hur systemet fungerar. En begränsande faktor med mobiltelefoner är att de generellt har små displayer vilket gör att avancerade formulär eller inmatningar gör sig bättre med handdatorer. Men till att registrera vem man är, var man är och vad man gör fungerar mobiltelefoner utmärkt. Möjligheten till realtidsuppföljning utan ett omfattande pappersarbete är den stora vinsten med NFC-teknik vår del. Near Field Communication Near Field Communication (NFC) NFC är en RFID-baserad teknologi som lämpar sig för korta avläsningsavstånd. Detta är önskvärt inom applikationsområden som exempelvis kontaktlösa betalningar, nycklar, och mobil avläsning.

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS Livsmedelssäkerhet Tilltagande internationell handel med färskvaror och billigare transporter, ökar behovet av bättre och pålitligare system för ursprungsmärkning och spårbarhet inom livsmedelindustrin. Genom att använda RFID-märkning kan man spåra livsmedel tillbaka till sin ursprungskälla. Detta kommer att förbättra livsmedelsäkerheten markant samtidigt som konsumentskyddet stärks och köttbranschen kommer kunna förbättra sin lönsamhet. Det finns bara vinnare på detta, säger Mats Nordström, vd på TracTechnology. TEXT: RICHARD OHLSSON UPPFÖDARE Varje djur förses med en RFID-tagg. Elektronisk identifiering och datorbaserad administration av boskap Handel med kalvar och boskap dokumenteras Regelbunden automatisk vägning gör att djurens tillväxt kan övervakas och dokumenteras Föravisering till slakteriet ehandel Avräkningsuppgifter från slakteriet hanteras elektroniskt DISTRIBUTION De RFID-taggade köttprodukterna transporteras från köttproducenterna till detaljhandeln. Detaljerad dokumentation av transporter, lastbil-id, tidpunkter, lastning, mm. Temperaturen övervakas och registreras under transporten. Total spårbarhet genom hela transportledet Elektroniska fraktsedlar och certifikat SLAKTARE/STYCKARE Varje köttstycke märks med RFID-tagg vars identitet kopplas till ursprungsdjuret. Förbättrat informationsutbyte med uppfödarna Bättre produktionsplanering och realtidsövervakning Elektronisk verifiering/ankomstkontroll sparar administration Spårbarhet ner på individnivå av slaktkroppar och styckdetaljer Inmatning av klassificeringsinformation Utvärdering av styckutbyte per styckare förbättrar lönsamheten ehandel med efterföljande förädlingssteg DETALJHANDEL De RFID-taggade produkterna säljs till slutkonsument. Detaljerad dokumenterad historia av varje köttprodukt Konsumenten kan via bildskärm eller mobiltelefon få informationen presenterad på ett lättläst sätt, samtidigt som länkar till mer detaljerad information om tidigare steg finns tillgänglig. Konsumentupplysning om kvalitets- och fettklassningsregler Detaljhandeln får kraftigt förbättrad krishantering vid problem med salmonella, dioxiner, EHEC eller liknande i detaljhandelsledet. Detta uppnås genom att produkternas väg i logistik kedjan övervakas i realtid, där man hela tiden vet var produkterna finns och vilka som hör ihop. Detta kommer att spara stora summor för detaljhandeln som idag har en manuell krishantering FOTO: ISTOCKPHOTO RFID skapar förutsättningar för högre livsmedelssäkerhet Livsmedelsproduktion är en av de absolut hårdast reglerade verksamheterna som finns på marknaden. Behovet av spårbarhet, kvalitet, samt krav på hygien och etisk hantering är överhängande. Olika salmonellautbrott inom mathandeln, EHEC och fågelvirus och inte minst f usket med opålitlig köttmärkning är tydliga exempel på att behovet av bättre spårbarhetslösningar är stort. RFID fyller här en viktigt funktion då tekniken skapar förutsättningar för att kunna följa livsmedlet genom hela leveranskedjan. Ett företag som fokuserat på spårbarhet inom köttindustrin är det Stockholmsbaserade teknikföretaget TracTechnology. Företaget har utvecklat ett RFID-baserat system kallat MeatTrac som ämnar öka spårbarheten inom kött industrin. Mot bakgrund av olika incidenter som skett inom kötthanteringen under de senaste åren, utvecklar vi ett modernt RFID-baserat system för bättre logistik, administration och bättre lönsamhet inom köttför ädlingen, som dessutom ger spårbarhet och högre livsmedelssäkerhet till gagn för konsumenten, säger Mats Nordström. För att skapa spårbarhet i hela förädlingskedjan märks boskapen med så kallade RFID-transpondrar vilka kan vara utformade som örontagg vilket är mycket praktiskt då den passar ihop med det i dag lagstadgade öronmärket. Vid slakt då djuret delas i fyra så kallade kvartsfall märks vardera slaktkroppen med en RFID-tagg som kopplas till ursprungsdjurets identitet. Vid styckning märks de olika styckningsdetaljerna upp med unika identiteter som alla kopplas till djurets ursprungsidentitet, säger Mats Nordström och fortsätter: Genom att använda ett RFIDsystem som detta kan slutkonsumenten få full information om vilket djur köttbiten kommit ifrån, hur den transporterats och hur den har hanterats. RFID stärker konkurrenskraft Tekniken skapar inte bara stora fördelar för konsumenten utan även för uppfödarna. Dels skapar det förutsättningar för övervakning av djuren, men är även viktigt ur ett varumärkesbyggande perspektiv. Ett tydligt exempel på detta är Ejmunds Stafva AB som räknas som Sveriges största nötproducent med en årsproduktion på över slaktdjur. Företaget föder upp rasdjur och producerar högkvalitativt kött till försäljning via bland annat Coop Sverige, ICA, IKEA och andra försäljningskanaler. Genom att införa RFID-märkning har vi tagit ett första steg för att förbättra spårbarheten på våra produkter så att konsumenten i framtiden skall kunna få ett garanterat ursprung med hög trovärdighet. Vår RFID-lösning bidrar till att stärka vårt varumärke än mer på den mycket konkurrensutsatta köttmarknaden, kommenterar Odd Norman på Ejmunds Gård.

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS 13 Real Time Location System Lätt att hitta rätt bil med RTLS På Holmgrens Bil i Jönköping används RFID för att lättare kunna lokalisera var i de stora lokalerna bilarna befinner sig. Vi har bilar i lager i våra lokaler och med den här tekniken vet vi exakt var bilarna befinner sig, säger Erik Engvall som arbetar som projektledare på Holmgrens Bil. TEXT: THERESE SLETTENGREN Holmgrens Bil analyserade olika system och fastnade till slut för ett som innehåller en kombination av en aktiv RFID och ett W-LAN, vilket även kallas för RTLS (Real Time Location System). FOTO: HOLMGRENS BIL År 2004 byggde Holmgrens Bil i Jönköping ut sina lokaler för att kunna gå från att inhysa ett hundratal bilar till cirka ettusen. Omsättningen är stor och varje år säljer de cirka bilar, både nya och begagnade. När bilarna kommer in till försäljning görs alltid en rekonditionering i form av exempelvis lackning och annan service. Detta sker på olika stationer i olika lokaler och det finns alltså inte någon löpande bandprincip. På grund av den stora mängden bilar som hela tiden är i omsättning och i rörelse behövdes ett system som kunde hålla reda på alla bilar. För att underlätta både för våra säljare och för våra kunder att hitta olika bilar var vi tvungna att införa ett system som snabbt kunde triangulera fram exakt vart varje bil befinner sig utan att någon mänsklig hand behövde vara involverad, säger Erik Engvall. Vi var tvungna att införa ett system som snabbt kunde triangulera fram exakt vart varje bil befinner sig. Kombinerat system Holmgrens Bil analyserade olika system och fastnade till slut för ett som innehåller en kombination av en aktiv RFID och ett W-LAN, vilket även kallas för RTLS (Real Time Location System). För att lokalisera bilen används W-LAN och för passagekontroll och flödeshantering används RFID, vilket dessutom ökar noggrannheten när bilen körs från en hall till en annan, säger Erik Engvall. Det är alltså W-LANet som ger den exakta positionen och RFIDtekniken som anger den korrekta zonen som bilen befinner sig i. Om vi bara hade W-LAN skulle vi inte med samma exakthet veta var bilen stod, eftersom detta system har svårt att vara exakt när bilen står nära en vägg, vilket gör att den lätt kan hoppa mellan två zoner, eller två våningar, förklarar Erik Engvall. Systemet fungerar så att det sitter en kombinerad RFID/W- LAN tag i varje bil. I lokalerna sitter det sedan en mottagare med 50 meters avstånd från varandra. Totalt finns det 85 mottagare och 40 RFID- läsare i lokalerna. RFID-läsarna sitter på dörren till varje ny hall i lokalen. När en bil körs från en hall till en annan så noteras detta av RFID-läsaren. Det är detta som gör att man vet exakt i vilken hall bilen står. W-LANet fungerar ungefär som en GPS som fångar upp signaler från en mottagare var tjugonde sekund. Utifrån detta så kan det göras en triangulering, vilket kallas TDOA, (Time Difference Of Arrival). Sköter sig själv När Holmgrens Bil köpte in systemet så var de tidigt ute vilket medförde en del barnsjukdomar, men nu fungerar det relativt smärtfritt tycker Erik Engvall. Installationen var ganska komplicerad eftersom tekniken är avancerad, men vi har fått stor hjälp från leverantören AeroScout. Nu när det väl är på plats sköter det sig själv. I princip är det bara batterierna som måste bytas ungefär vartannat år. Planer på utveckling Nu finns också planer på att utveckla systemet och utnyttja det som stöd vid inventering genom att lägga upp lagerlistor på bilar i respektive hall. Det finns också stöd i systemet som kan förbättra flödet på bilar som behöver repareras. Genom att hitta så kallade Choke-points kan vi se på vilka platser det är fullt och var någonstans det finns plats för reparation av bilar. På så sätt optimerar vi reparationstiden för varje bil. Egentligen är det bara fantasin som begränsar vad man kan använda systemet till, det finns hur många användningsområden som helst, säger Erik Engvall. Real Time Location System Spåra Varna Organisera Synliggör era tillgångar med RTLS! Pålitlig och exakt lokalisering av tillgångar, genom historik eller i realtid, med WLAN-baserade aktiva RFID-taggar. Flera metoder för lokalisering som täcker alla behov: Realtidslokalisering Närvarodetektion Gränsdetektering Telemetri Integrera Kontakta oss för att boka ett personligt besök med kostnadsfri rådgivning! Oftast kan befintlig WLAN infrastruktur användas, vilket håller investeringskostnaderna nere. Civil ID Systems in Sweden AB Tel: +46 (0)

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED RFID NORDIC ANNONS Expertpanel Experterna svarar FOTO: INTERNLOGISTIK FOTO: CIVIL ID SYSTEMS FOTO: LOGOPAK SYSTEMS AB Tre experter delger sig av sina erfarenheter och sin syn på framtiden. Johan Nilsson, Managing Director, InternLogistik. Pierre Wincent, produktchef, Civil ID Systems. Janice Arpert, VD, Logopak Systems AB Vilka hinder anser du är viktigast att överkomma för att öka användandet av RFID och för att teknologin ska nå sin fulla potential? I dag fokuseras det för mycket på RFID taggar, antenner och läsare i projekten. Vi anser att det viktigaste är hur vi utnyttjar informationen i kundens ERP/ WMS system. Hur hämtar vi ut informationen från systemet till RFID taggen? Hur kan vi läsa av ett kolli och återrapportera information? Utgångspunkten skall vara mjukvaran som utför utskrifter, återrapportering och loggning mot ERP/WMS systemet. I dagsläget är det många projekt som stupar på grund av att projektet har startats baklänges. Både passiv och aktiv RFID måste standardiseras för att öka tillverknings volymerna och därmed ge bättre tillgänglighet, priser samt förtroende att välja rätt produkt. Men även att öka förståelsen att en RFID lösning i många fall kan användas av hela kedjan från råmaterial till slutkund. Att användarna lär sig vad RFID innebär och samarbetar med andra företag för att få största möjliga nytta av teknologin. Vår erfarenhet av RFID-projekt de senaste åren visar att det är viktigt att företaget försöker se en egen nytta av tekniken och inte bara gör det för att en kund vill ha det, då blir det bara en ytterligare produktionskostnad. Det är också viktigt att känna till olika lösningar på marknaden. 2. Inom vilka branscher ser du att tillväxtpotentialen för RFID är som störst inom när framtid? De flesta branscher och som har ett behov av märkning kan bli potentiella RFID projekt. Vi tror också att RFID kommer att användas mycket för att säkerställa varan/produktens äkthetsgrad och som stöldmärkning. Vi ser att de flesta branscher skulle kunna vinna mycket på att använda sig av teknologin. Speciellt då man genom RTLS (Real Time Location System) kan utföra exakt positionsbestämning. Detta innebär att man kan spåra allt från personer till produkter och fordon på en 3D-karta. Mjukvaran är än så länge relativt dyr, men systemen börjar sprida sig och jag tror snart att vi ser en rejäl ökning av både RFID och RTLS. Kraven på logistik påverkar först och främst leverantörer till Metro och amerikanska försvarsmakten. Böcker är en perfekt produkt för RFID. Där kan stora summor sparas in i distribution och hantering som Centraal Boekhuis i Holland visar. Bilbranschen har också ett stort intresse av RFID. Utöver det finns det ett antal företagsinterna användningar där RFID har en given roll. Välkommen till oss på Liros! Sedan snart tjugo år levererar vi komponenter och system inom RFID-tekniken, som effektiviserar en mångfald tuffa logistiska användningsområden hos industri, handel och offentlig sektor: från godshantering, tillträdeskontroll och renhållning till autoklavering, offshore och oljedepåer i Atex-miljö. Vad har du för område som du vill effektivisera? AB Liros Electronic, Malmö, Sweden +46 (0)

15 RFID FÖR ALLA BEHOV! Alla våra RFID-produkter uppfyller RoHS-kraven. RFID Products Angeno Business Solutions AB Kastanjevägen Järfälla Mark-up Scandinavia AB Tingshusgatan Ödeshög

16

Betalsäkerhet. Minska rånrisken. Nyttiga tips från marknadens experter. Kortbetalningar på internet ökar. Nätets säkraste betalsätt.

Betalsäkerhet. Minska rånrisken. Nyttiga tips från marknadens experter. Kortbetalningar på internet ökar. Nätets säkraste betalsätt. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Betalsäkerhet Nyttiga tips från marknadens experter Läs mer sid. 10 Kortbetalningar på internet ökar Så skyddar du dig mot

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering?

ABC i sökmarknadsföring. Tjäna tid och pengar med affiliates. Dags att outsourca sökoptimering? HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Sökmarknadsföring Tjäna tid och pengar med affiliates en snabb och kostnadseffektiv marknadsföringsprocess. Läs mer sid. 12 ABC i sökmarknadsföring

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis!

E-Learning. Distansutbildning och campus går ihop allt mer. Vad är e-learning? Företagsutbilda rätt på webben. Är du färgblind? Grattis! annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Oktober 2008 E-Learning Vad är e-learning? Läs mer på sid 4. Företagsutbilda rätt på webben Läs mer på sid 8 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen

VIKTIGT VERKTYG INOM VÅRDEN Ett tryggare, tidsparande och säkrare hantering med den mobila lösningen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Förenkla din vardag både som företagare och konsument med maskin till maskin kommunikation. Mars 2011 nr. 1 Anders Olsson, vice vd, E.ON

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad

RÄTT. Så når du. person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad En tidning om informationslogistik från Strålfors #2 2007 Så når du RÄTT person på rätt plats på rätt sätt i rätt tid till rätt kostnad 4 5 TÄTARE SAMARBETE FÖR bättre RESULTAT 8 9 PROVSVAR DIREKT 14 15

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HANDLA PÅ DISTANS APRIL 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET APRIL 2007 d DISTANSHANDELNS FÖRDELAR Några av distandhandelns

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

4TIPS SKAPA TJÄNSTER MED RESULTAT

4TIPS SKAPA TJÄNSTER MED RESULTAT ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / September 2009 MOBILA TJÄNSTER 4TIPS SKAPA TJÄNSTER MED RESULTAT Cut the Wire 09 Möt företagen som har nått bäst resultat med mobiltjänster

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer